DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2022

Page 1

DTL-Magasinet

DANSKE VOGNMÆND N R . 4 | 2 0 2 2 | 24 . Å R GA NG

KLUB SKAL TILTRÆKKE

FLERE LÆRLINGE TROR DU, CHAUFFØREN GÅR TO GANGE?

KOMMUNER VIL IKKE GENFORHANDLE

NY DAF ER EN LASTBIL I TOPKLASSE MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 1


INDHOLD

14

”Tror du, chaufføren går to gange, når han skal levere to identiske pakker på 10 kilo samme sted?” Thomas Jensen, formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.

INDHOLD

NEJ TAK. Mange kommuner er i modsætning til private ikke villige til at genforhandle kontrakter med vognmænd for at tage højde for brændstofprisernes himmelflugt.

34

TAL OM STRESS.

8

Stressede og syge chauffører koster på bundlinjen, så pas godt på dine chauffører, opfordrer If og konsulent Kurt Rinhack.

14 TROR DU, CHAUFFØREN GÅR TO GANGE?

28 TEST: VAREVOGNSLEGENDE FÅR NYT LIV

Et tilbageblik på den forliste varebilssag om 11 kilos-reglen.

IVECO DAILY har fået et vellykket løft især på chaufførkomforten.

30 TIPPELADSTRAILER DER KAN SNO SIG

8 DET OFFENTLIGE VIL IKKE GENFORHANDLE

18 LÆRLINGEKLUB SKAL TILTRÆKKE FLERE TIL BRANCHEN

Vognmænd må opgive at indføre hyppigere brændstofregulering i kontrakter.

Hos fragtmand Peder Olsen & Søn A/S har de lavet en klub for de 19 lærlinge.

10 DOBBELTTRAILERFORSØG ER UAMBITIØST

21 FORMANDENS STORE DAG

Folketinget har nu givet grønt lys til begrænset forsøg med DUO2-vogntog.

Kolleger og samarbejdspartnere var med til at fejre Martin Danielsens 50-årsdag.

12 SAMARBEJDE GIVER STØRRE SYNLIGHED

23 NU ER FÆDRE LIGESTILLET MED MØDRE

Isabelle Maître: Fælleskontoret med NLA i Bruxelles er vigtigt for de franske vognmænd.

Læs om den nye barselsorlov, der øremærker barsel til fædre.

13 STADIG FLERE P-AFGIFTER FORÆLDES

24 TEST: LASTBIL I TOPKLASSE

Det går fortsat den forkerte vej med at indkradse p-bøder fra Østeuropa.

Med førermiljø og klima i fokus har DAF kørt sig til tops.

Ny tippeladstrailer kan begå sig på snævre byggepladser.

33 LØFTBAR TANDEMBOGIE Ny Scania R500 med tandembogielift giver mindre dækslid.

34 IF: TAL OM STRESS - DET ER SUNDT Stressede chauffører kan tydeligt mærkes på bundlinjen.

36 GENERALFORSAMLINGER Læs nyt fra forårets sidste generalforsamlinger i lokalforeningerne.

Ansvarshavende redaktør: Adm. dir. Erik Østergaard. Redaktion: Redaktør Niels Møller Madsen (DJ), Thomas Rumph, Finn Bjerremand og Morten Lindbo. Annoncekontakt: Mediapunktet ApS, tlf. 5117 1424, mail: ar@mediapunktet.dk. Layout og tryk: KLS PurePrint A/S. Kontrolleret oplag: 3.442. Abonnement: kr. 495,- ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier. Adresse: DTL Magasinet, Grønningen 17, st., 1270 København K. Tlf. 7015 9500, www.dtl.eu, e-mail: dtl@dtl.eu. Forsidefoto: Niels Møller Madsen. Artikler i DTL Magasinet udtrykker ikke nødvendigvis DTL’s holdning.

2 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

FIND DTL

på Facebook og Linkedin og giv os et ’like’


LEDER

ET POLITISK MISFOSTER

V

ed udgangen af april meddelte transportminister Trine Bramsen, at hun trækker det lovforslag, som hendes forgænger Benny Engelbrecht fremsatte i 2021 for at afskaffe den såkaldte 11 kilos-regel på varebilsområdet. Man kan altså stadig køre gods for fremmed regning i varebiler over to tons uden hverken vognmandstilladelse, chaufføruddannelse og selvom, man har gæld til det offentlige osv. Så længe pakkerne holder sig under de 11 kg pr. stk. Og det kræver ikke den store realeksamen at få større og tungere pakker opdelt i flere mindre, som kan holde sig under de 11 kg. Dermed er man ikke omfattet af de regler, som bl.a. gælder medlemmerne hos os i DTL og af Specialforeningen for Kurér- & Varebilstransportører (SKV). Ministeren har nu nedsat et arbejdsudvalg, som skal undersøge problemerne med reglen. Igen. Det giver forløbet et grasserende element af deja vu. I næsten halvandet årti har man diskuteret på Christiansborg, om varebilsområdet skal reguleres ligesom den øvrige godskørsel her i landet. Daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) benyttede sig fx tilbage i 2016 af et klassisk syltekrukkekneb, da han nedsatte et varebilsudvalg. Flere brancherepræsentanter mente dengang, at godskørsel i varebiler slet ikke skulle omfattes af regler. Ingen nævnt, ingen glemt. Hvor længe skal ordentlige varebilsvognmænd stadig vente? Og hvorfor? Ingen kan hævde ikke at kende til problemerne med reglen, for det har politiet og Færdselsstyrelsen forklaret for godt et år siden i en redegørelse bestilt af politikerne selv i Folketingets Transportudvalg. Politiet har understreget, at reglen er umulig at håndhæve, og at de ønsker den afskaffet. Ordensmagten har sågar holdt oplæg for transportudvalget og med fotos og stor pædagogisk

Flere af Christiansborgs forkæmpere for reglen har benyttet sig af argumenter, som er hentet ud af den blå luft, og som er tilbagevist som reelt indholdsløse, hvis ikke decideret uforstandige, her i magasinet.

snilde dokumenteret, hvad de mange konkrete problemer med 11 kilos-reglen er, og hvorfor den ikke kan bruges. Med deres forsvar for 11 kilos-reglen lader et flertal i Folketinget ikke blot hånt om myndighedernes anbefalinger. De udviser også total mangel på forståelse og respekt for de varebilsvognmænd og professionelle aktører på området, som fortsat må acceptere, at deres konkurrencevilkår forringes af useriøse chanceryttere. Flere af Christiansborgs forkæmpere for reglen har benyttet sig af argumenter, som er hentet ud af den blå luft, og som er tilbagevist som reelt indholdsløse, hvis ikke decideret uforstandige, her i magasinet. Men det politiske system har desværre også overordnet spillet fallit: For med den eklatante mangel på vilje og evne til at bringe orden i den samlede varebilsbranche blåstempler politikerne de useriøse aktører og ulige konkurrencevilkår i et hjørne af godskørselsmarkedet. I Danmark vil man åbenbart stadig godt tolerere forhold, vi ellers bl.a. via ændringen af godskørselsloven i 2019 forbilledligt har gjort op med i den del af vejgodstransporten, der foregår i køretøjer over 3.500 kg. 11 kilos-reglen er et politisk misfoster. Den kan ikke forklares og dermed ikke forsvares. At et flertal i Folketinget vil bevare den, strider mod sund fornuft og danske vognmænds tro på, at politikerne er drevet af ordentlighed og sund politisk habitus. Adm. direktør Erik Østergaard Følg Erik Østergaard på Twitter: @erikoestergaard

Læs også side 14-17.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 3


KORT & GODT

Arbejdsgruppe om tung transport i Aarhus I lighed med personbilstransporten skal den tunge

BRÆNDSTOFPRISER FÅR OS TIL AT SÆNKE FARTEN

trafik i Danmark gennemgå en grøn omstilling. Men

Stigende priser på brændstof ser ifølge nye beregninger fra Vejdirektoratet

til forskel fra personbilerne er det ikke entydigt, at

ud til at have reduceret bilisters gennemsnitshastighed med cirka to km/t på

en elektrificering af lastbilerne er vejen frem. Det

motorveje med en hastighedsgrænse på 130 km/t.

er grunden til, at Danske Fragtmænd sammen med

Beregningerne baserer sig på en sammenligning

en række andre transportvirksomheder og Aarhus

af hastigheder fra marts måned i år med

Kommune er gået sammen om arbejdsgruppen

foregående år. Den lavere hastighed øger

”Klimaneutral Logistik”. Et af de aktuelle projekter,

rejsetiden en smule, men reducerer til gen-

hvor nogle deltagere i arbejdsgruppen bidrager med viden, er i indsatsen om en grønnere varelevering i midtbyen i Aarhus. - Der er ingen tvivl om, at den tunge transportsektor skal omstille sig til en fossilfri fremtid.

gæld CO2-udledningen cirka 27.000 tons til gavn for klimaet og sparer 11 millioner liter brændstof på årsbasis. Kilde: Vejdirektoratet

Udfordringen er, at infrastruktur, rammevilkår og produkter endnu ikke kan følge med efterspørgslen, siger Torsten R. Hermansen, forretningsudviklingsdirektør i Danske Fragtmænd og formand for arbejdsgruppen. Med i arbejdsgruppen er bl.a. DTL-medlemmerne Arla, Johs. Sørensen & Sønner, Danske Fragtmænd og GLS. Netværket er åbent, og det er muligt for interesserede aktører at deltage. Kilde: gogreenwithaarhus.dk

INTERNATIONAL GODSKØRSEL I VAREBILER I forbindelse med implementeringen af EU’s vejpakke, der blev vedtaget sidste sommer, træder nye regler løbende i kraft. Fra 21. maj 2022 gælder kravet om, at vognmænd, der udfører international godskørsel for fremmed regning med varebiler, skal have en særskilt tilladelse til at gøre det. Det betyder, at en vognmand skal søge om en tilladelse, hvis han skal udføre international godskørsel for fremmed regning med varebiler. Tilladelsen udstedes af Færdselsstyrelsen som en fællesskabstilladelse med særlig markering af, at der er tale om godskørsel for fremmed regning i varebiler og gælder kun til international godskørsel i varebiler. Se mere på fstyr.dk. Kilde: Færdselsstyrelsen

FØRSTE E-TRANSIT RULLET AF SAMLEBÅNDET Der er skruet op for produktionen på Fords tyrkiske fabrik i Kocaeli. Allerede inden de første Ford E-Transit var færdigbyggede var der mere end 5.000 bestillinger i ordrebogen. Den store efterspørgsel har betydet, at fabrikken nu bruger al kapacitet på at producere E-Transit for at imødekomme efterspørgslen. Ford E-Transit tilbydes i 25 forskellige varianter. Den vil blive tilbudt med motorydelser på 184 og 269 hk, og batteriet på 68 kWh giver en rækkevidde på op til 317 kilometer (WLTP). Batteriet kan oplades fra 15 til 80 procent på 34 minutter ved en DC-hurtiglader med op til 115 kW. Fra slutningen af 2023 vil Transit Custom være tilgængelig i en fuldelektrisk udgave, mens en fuldelektrisk Transit Courier vil være på markedet i 2024. Kilde: Ford Motor Company 4 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


Det betaler sig med en BroPas Business-aftale

Spar

1.364 ,pr. tu r/retur

Med BroPas Business sparer du mindst 1.364 kr., når bare én af dine lastbiler kører tur/retur over Øresundsbron. Bestil din aftale for 0 kr. på oresundsbron.com/fragt

samme pris

halv pris KR

Priseksempel for lastbil over 9 m. Normal kontantpris: 2.424 kr. tur/retur. Med BroPas Business 1.060 kr. tur/retur. Gælder i 2022 ex moms.

OVER 9 METER

ÅRET RUNDT

altid åben

0,-

DØGNET RUNDT

I OPRETTELSE


KORT & GODT

BRUG PENSIONDANMARKS SUNDHEDSTEST Med en sundhedstest kan arbejdsgivere sætte fokus på sundhed, trivsel og velfærd hos medarbejderne. Sundhedstesten fra PensionDanmark er personlig, og medarbejderne skal svare på en række spørgsmål om deres arbejdsforhold, vaner og hverdag. Ud fra testen får medarbejderne: • både fysisk og psykisk et personligt overblik over deres sundhed. • et træningsprogram tilpasset deres behov – med beskrivelser, illustrationer og videoklip. Er der behov for det, får de tilbudt et telefonmøde med en sygeplejerske i PensionDanmarks sundhedsteam. Alle, der er omfattet af PensionDanmarks sundhedsordning, kan gratis tage testen. Det tager kun 10-12 minutter. Medarbejderne kan tage sundhedstesten via pension.dk/sundhedstest. Læs mere om mulighederne i PensionDanmarks sundhedsordning på pension.dk/sundhed. Kilde: PensionDanmark

SAGT & SKREVET Ingen udsigt til normale sagsbehandlingstider ”Det er desværre ikke muligt for os, på nuværende tidspunkt, at sige, hvornår sagsbehandlingstiderne vil være endeligt normaliserede (…)”” Færdselsstyrelsen i skriftligt svar til Lastbilmagasinet om de lange ventetider på nye vognmandstilladelser.

Særlig støbning ”En distributionschauffør er en chauffør af en særlig støbning. Det er nogle mennesker, der godt kan lide at komme ud at røre sig, at være fysiske og have kontakt med kunderne.” Vognmand Thomas Bjerre Rude fra Bjerre & Knudsen i Aalborg efterlyser nye chauffører i Lastbilmagasinet.

Håndterer alle krav ”Vi har langvarige partnerskaber med vores vognmænd, og vi håndterer alle krav i de nye regler.” Topchef Dr. Detlef Trefzger fra speditørgiganten Kuehne+Nagel citeret i mobilitywatch.dk om vejpakkens konsekvenser.

Man bliver tosset i skabet

NU KOSTER DET AT OVERTRÆDE UDSTATIONERINGSREGLERNE Siden 2. februar 2022 har de nye regler vedr. udstationering indenfor vejtransporten været gældende. For at gøre håndhævelsen af disse regler lettere for vognmænd, som har udstationerede chauffører i Danmark, har Færdselsstyrelsen og politiet anvendt en vejledende tilgang i forbindelse med kontrollen af de nye regler. Den 30. april 2022 udløb denne vejledningsperiode. Det betyder, at politiet og Færdselsstyrelsen nu håndhæver de nye udstationeringsregler, herunder aflønningskravet, på ordinær vis. Det kan derfor medføre en bøde, hvis de nye bestemmelser om registrering, aflønning og dokumentationskrav overtrædes.

”Jeg vil vise, hvem jeg er, i stedet for at rende rundt i et skab. Man bliver tosset af at rende rundt i et skab.” Vognmand Michael Rasmussen fra Rødovre til Lastbilmagasinet om at være åben om sin homoseksualitet.

Op i røg ”Det er fuldstændig afgørende for mig, at når danskerne lægger kræfter i at sortere deres affald og gøre en grøn forskel ved skraldespanden, så skal de kunne have tillid til, at affaldet ikke bagefter blandes sammen og ender med at gå op i røg (…) .” Miljøminister Lea Wermelin (S) til transportnyhederne.dk om skærpet tilsyn med affaldstransporter.

Kilde: Færdselsstyrelsen

Brug for mere sol og vind ”Det er jo tydeligt, at vi har et kraftigt behov for flere vindmøller og solceller, hvis lastbilerne skal kunne lades op med grøn strøm.” Direktør for public affairs, Anders Berger, Volvo, til Børsen om, hvad der mangler, for at eldrevet transport for alvor kan komme i gang.

6 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


“VORES KUNDER VED, AT VI ER HER 24/7 – DET ER DET BEDSTE.” Flemming Andreasen salgskonsulent, OK

Hos OK får du dit eget transportteam, som kender dig. Og som altid er til at få fat i. På den måde undgår du længerevarende stop og anden spildtid, som kan koste både køreog hviletid. Det, synes vi, er mere end OK. Tal med os på 89 32 25 40. Her er du på fornavn med dit transportteam.

ok.dk MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 7


FORRETNINGEN // BRÆNDSTOFPRISER

DET OFFENTLIGE AFVISER AT GENFORHANDLE KONTRAKTER Det offentlige afviser i mange tilfælde at indføre hyppigere regulering af brændstofpriserne i de kontrakter, man har med vognmændene. Det viser ny rundspørge. Det koster på bundlinjen.

D

Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

e voldsomt stigende priser på brændstof i de seneste måneder har udfordret vognmændene. Reaktionen har været at regulere priserne på transporterne, så de helt eller delvist dækker de stigende omkostninger. Det viser en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har gennemført blandt DTL’s medlemmer. Fire ud af ti har således indført et olietillæg. Hver tredje har svaret, at de i forvejen har et olietillæg, og at det er sat op. 34 procent af de adspurgte har sat transportprisen op som reaktion på de stigende brændstofpriser. For hver tiendes vedkommende har prisernes himmelflugt direkte medført likviditetsproblemer.

Problem med lange kontrakter De vognmænd, som har lange kontrakter uden mulighed for at tage højde for pludselige prisstigninger, har et særligt problem. Især hvis kontrakterne er indgået med det offentlige. For rundspørgen viser også, at ud af 45 forsøg er det bare lykkedes én

gang at få indført hyppigere reguleringer af brændstofpriserne i kontrakten. For 21 vognmænds vedkommende er det lykkedes med en delvis ændring af deres kontrakter med det offentlige. Hver anden må kigge langt efter at få reguleret brændstofpriserne, og så er der ikke andre til at betale de stigende omkostninger end dem selv. Som en vognmand bemærker i rundspørgen: ”Det er meget svært at forhandle priser med det offentlige på deres kontrakter, da de henholder sig til den oprindelige udformning af kontrakten og ikke har nogen forståelse for den nuværende situation.”

skaber problemer. Det er i høj grad også alle andre udgifter, der stiger i kølvandet på energipriserne. Dem kan mine kunder ikke umiddelbart se på samme måde som priserne ude på servicestationerne. Jeg syntes, det er svært både at få hævet prisen på kørsel på grund af stigninger på dæk, serviceaftaler/ værkstedspriser, AdBlue osv., samtidig med olietillægget stiger voldsomt.”

Det offentlige må bære sin del Hos DTL – Danske Vognmænd følger man nøje prisudviklingen på brændstoffer og opdaterer dagligt det olieoplysningsskema, som en del medlemmer bruger til at navigere efter, når de skal regulere prisen på en transportopgave. Her undrer man sig over, at det offentlige ser ud til at være meget mere tøvende end den private sektor, når det gælder genforhandling af kontrakter på grund af prisstigningerne. - Som rundspørgen viser, medfører prisstigningerne jo likviditetsproblemer hos nogle vognmænd, fordi de af egen lomme skal betale de øgede omkostninger. De ramte vognmænd risikerer at må lukke og indstille driften til skade for kunden og borgerne. Det er ikke rimeligt. Der er brug for, at staten, kommunerne m.fl. bærer deres del af byrderne ved prisernes himmelflugt, siger erhvervspolitisk chef Ove Holm. ■

Private kunder mere villige I modsætning hertil er de private kunder mere villige til at ændre kontrakterne. Rundspørgen viser nemlig, at blandt dem, som forsøger det, lykkes det for 88 procent helt eller delvist at få indført hyppigere regulering i kontrakterne med de private kunder. De stigende energipriser og Ruslands invasion af Ukraine har medført generelt pres på vognmandsvirksomhederne. En vognmand bemærker i rundspørgen: ”Det er ikke bare brændstofpriserne, der

OM RUNDSPØRGEN Spørgeskemaet blev sendt ud i uge 17-18 til 1.475 medlemmer af DTL. 419 svarende til 28 procent besvarede spørgeskemaet.

Ud af 45 forsøg er det bare lykkedes vognmænd én gang at få indført hyppigere reguleringer af brændstofpriserne i kontrakten med det offentlige, viser rundspørge.

8 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


Dashcam Partner software og hardware integrationer

Trailer tracking

Diver terminal med trafikinformation i realtid. Live resterende kørselstid

Tachograph fjerndownload

Brændstofbesparende Ecopia dæk

Dæktryksovervågningssystem

Oplev de bedste mobilitetsløsninger i klassen for lastbiler Alt-i-en forbundet mobilitetsløsning fra anerkendte markedsledere Bridgestone og Webfleet Solutions er dine partnere til en fuldt integreret mobilitetsløsning, der maksimerer enkelhed og effektivitet for virksomheder af alle størrelser. Alle dine mobilitetsbehov - fra dæk til vedligeholdelsestjenester til flådestyring og meget mere - opfyldes af disse anerkendte virksomheder. Bridgestone: +45 87 64 66 68 | bridgestone.dk Webfleet Solutions: +45 35 25 68 29 | webfleet.com


ERHVERVSPOLITIK // DUO-VOGNTOG

DTL:

DOBBELTTRAILERFORSØG ER UAMBITIØST

10 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


Et flertal i Folketinget har nu givet grønt lys til at iværksætte en forsøgsordning med dobbelttrailer-modulvogntog på en udvalgt strækning i Danmark. DTL beklager, at forsøget kun gælder strækningen Høje Taastrup-Aarhus. Morten Lindbo [mol@dtl.eu]

Finn Bjerremand

E Chauffør Jesper Magnussen fra Mattsson’s Åkeri i Göteborg foran sit 32 meter lange DUO2-vogntog.

n forsøgsordning med dobbelttrailere bliver nu sat i gang i Danmark. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om. De ekstra lange vogntog vil give mulighed for at fragte mere gods på færre biler og dermed bidrage til at sænke CO2-udledningen med i alt 22.000 tons. Men CO2-udledningen kunne have været meget lavere, hvis Folketinget havde besluttet en forsøgsordning på større dele af motorvejsnettet og ikke kun på strækningen fra Høje Taastrup til Aarhus. Og det ærgrer DTL – Danske Vognmænd. - En fuldt udrullet ordning ville have kostet staten 36 millioner kroner til tilretninger af tilkørsler, rundkørsler osv. Men det er efter min bedste overbevisning pebernødder sammenlignet med de samfundsøkonomiske gevinster i form af sparet

PÅ TUR MED DUO2-VOGNTOG DANSKE VOGNMÆND’s Finn Bjerremand havde sidst i april lejlighed til både selv at køre et DUO2-vogntog og efterfølgende at køre med som passager på et 32 meter vogntog, som er en trækker med to trailere efter sig. - Kørslen med DUO2-vogntoget forløb uden udfordringer af nogen art. Samtidig havde jeg også lejlighed til at køre med chauffør Jesper Magnusson fra Mattsson’s Åkeri, som nu har kørt med 32 meter vogntog i halvandet år. Han fortalte, at vogntoget takket være den styrende bageste aksel på den forreste trailer kommer let omkring og nærmest følger sporene efter et 24 m vogntog, som han kørte tidligere, siger Finn Bjerremand. Jesper Magnusson kører ikke ret langt omkring, faktisk kun ud fra en terminal og til Göteborg havns containerterminal, en strækning på fire-fem km, men han har hver gang 2 x 40”-ISO-containere med – svarende til en halvering af transporterne sammenlignet med, hvis de skulle foregå med almindelige vogntog. Det svenske vogntog kører på en dispensation til 80 tons vogntogsvægt, fordi der så kan medbringes to ISO-containere med en vægt på hver 27 tons. - Det er en vigtig pointe, at vi ikke lander på 70 tons samlet vogntogsvægt i Danmark, da klimavenlige transporter som Jesper Magnussens i så fald ikke ville kunne gennemføres, siger Finn Bjerremand. NMM

brændstof, mindre CO2-udledning, mindre trafik osv. Så forsøget hilser vi da velkomment. Det var på tide. Men det er alt for uambitiøst, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der beklager, at Folketinget har udeladt de tidligere foreslåede forsøgsstrækninger mellem hovedstaden og Esbjerg, Frøslev, Ikast/Herning, Aalborg, Hirtshals og Frederikshavn.

Bør være fleksibel og grænseoverskridende Det er fint med en rute fra Aarhus Havn til Høje Taastrup, selvom der nok ikke skal forventes et meget stort antal skibscontainere på ruten. Og de mange trailere fra fx Danske Fragtmænd og Dansk Supermarked i Aarhus-området bliver næppe kørt ind til Aarhus Havn for at blive koblet sammen og kørt til Høje Taastrup, forudser Erik Østergaard. Derfor foreslår han, at ordningen bliver gjort fleksibel med flere omkoblingspladser uden for Aarhus og ved Horsens og Vejle, samt Taulov ved Fredericia og flere andre steder. En væsentlig detalje i forsøget vil være spørgsmålet om DUO2-vogntogenes tilladte maksimale totalvægt. - Vi har et ønske om, at totalvægten på dobbelttrailer-vogntog sættes til 74 ton som i Sverige. Og at forsøget på sigt vil omfatte en forbindelse til Sverige over Øresund herunder også via Helsingør og ikke kun Øresundsbroen. For DTL er det væsentligt, at forsøget også er grænseoverskridende og kan koble sig på den svenske pendant uden bureaukratiske forhindringer, siger direktøren.

Bør starte hurtigst muligt - Under alle omstændigheder er det vigtigste lige nu at komme i gang med forsøget, mener Erik Østergaard, der hæfter sig ved, at Vejdirektoratet har oplyst, at forsøget i praksis først vil kunne rulle ud om halvandet til to år. Det skyldes især, at den såkaldte EU-notifikationsproces for godkendelse af køretøjet kan tage op til halvandet år, afhængig af om de øvrige EU-lande gør indsigelse. En anden forsinkende faktor kan være, at vejombygningsprojekter skal detailprojekteres i samarbejde med de berørte kommuner. ■ MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 11


EU-KOMMENTAR // KLIMA

Samarbejde giver større synlighed i Bruxelles Vi har givet ordet til Isabelle Maître fra den franske vognmandsorganisation FNTR, som er en del af fælleskontoret i Bruxelles sammen med de nordiske vognmænd i NLA og tyske BGL. Læs, hvorfor fælleskontoret også er vigtigt fra de franske vognmænds synspunkt.

Isabelle Maître, Fédération Nationale des Transports Routiers (FNTR)

H

os FNTR minder vi altid om, at 80 procent af den franske vejtransportlovgivning kommer fra Bruxelles. Derfor er vores faste kontor i Bruxelles af afgørende betydning. I øjeblikket er vi stærkt involveret i to meget udfordrende sager: implementeringen af vejpakken og den nye lovgivning, der foreslås i EU's såkaldte Green Deal. FNTR gik ikke alene ind i kampen omkring vejpakken for at forbedre arbejdsvilkårene inden for vejgodstransport og for at sætte en stopper for social dumping. Vi smedede på daværende tidspunkt grundlaget for vores nuværende fælles kontor med vores nordiske og tyske kollegaer i hhv. NLA og BGL. Samarbejdet byggede på den såkaldte "Road Alliance", der blev lanceret for fem år siden af bl.a. de danske, svenske, norske, tyske og franske transportministre med netop det formål at bekæmpe social dumping i transportsektoren. Med fælleskontoret har vi udvidet vores netværk, og det giver selvsagt større synlighed, mulighed for at blive hørt i meget større sammenhæng og politisk effektivitet i forhold til de europæiske beslutningstagere.

Kampen mod klimaproblemer og social dumping er ikke modsætninger Det var vigtigt for hele fælleskontoret at tage fat på problemerne med postkasseselskaber og ulovlig cabotagekørsel. For nogle virksomheder var cabotage en systematisk permanent kørselsaktivitet, som vi nu kan forhindre med afkølingsperioden på 4 dage. Desuden vil de nye udstationeringsregler sikre et rimeligt vederlag til 12 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

godschauffører, og det gælder såvel cabotagekørsel som tredjelandskørsel. Modstanderne mod at lastbilen vender tilbage hver 8. uge hævder, at det vil øge antallet af tomkørsler på de europæiske veje, hvilket strider mod Green Deal. De mener angiveligt, at der er en modsætning mellem de sociale og de miljømæssige problemer. Vi mener tværtimod, at den sociale dimension skal supplere den nye udvikling på miljøområdet. Fair og konkurrencedygtig vejgodstransport er afgørende for mobiliteten i et Europa uden grænser og afgørende for omstillingen til en lav-emissionsøkonomi. I den sammenhæng har vejgodstransporten en vanskelig, men central rolle at spille og kan ikke nå målet alene uden nødvendige subsidier.

Grøn omstilling bliver vanskelig for den tunge transport Omstillingen til nulemission vil sandsynligvis tage længere tid end forventet, og det er vanskeligere for tunge godskøretøjer at håndtere. Det budskab har vi fremsat i en fælles holdningstilkendegivelse fra NLA, BGL og FNTR om Green Deal. Vi beder om, at lovgiverne vælger en pragmatisk tilgang til transportsektoren ved at fremsætte incitamenter til at nå målsætningen om nulemission. Vi har derudover på fælleskontoret arrangeret to velbesøgte webinarer i maj 2021 og marts 2022 med væsentlige indlæg fra medlemmer af Europa-Parlamentet. Derfor er det også vigtigt at fortsætte drøftelserne med producenter og brændstofleverandører. I den sammenhæng har vi i FNTR for nylig fremsat forslaget om udviklingen af fuldskalatest med EMS (European Modular System, da. modulvogntog, red.) som valgkampidé. Det har bragt os endnu tættere på vores nordiske kolleger. ■


P-SAGAEN // MYNDIGHEDER

BUNKEN MED FORÆLDEDE P-AFGIFTER VOKSER Andelen af ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, der kasseres, vokser støt. Yderligere 350 parkeringsafgifter udskrevet i 2019 til primært østeuropæiske køretøjer på danske rastepladser er forældede og ryger i skraldespanden, viser nye tal fra Færdselsstyrelsen. DANSKE VOGNMÆND holder løbende øje med antallet af p-afgifter til udenlandske køretøjer, som i tusindtal må opgives og smides ud, fordi danske myndigheder ikke kan opkræve dem. TRU

Opkrævede p-afgifter pr. 30. april 2019: 646.

Forældede p-afgifter pr. 30. april: 1.498.

Parkeringsafgifter forældes, hvis det ikke lykkes at opkræve dem indenfor tre år. Tallene i grafikken er fremkommet ved at fratrække antallet af afgifter, som det er lykkedes at opkræve (646) fra det samlede antal (2.144) parkeringsafgifter udskrevet til udenlandske køretøjer pr. 30. april 2019. I DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 3, 2022 bragte vi desværre forkerte tal leveret af Færdselsstyrelsen, som med beklagelse meddeler, at der har været fejl i styrelsens dataudtræk. Kilde: Færdselsstyrelsen.

Få styr på dine persondata TungVognsSpecialisten (TVS) har indgået aftale med Lexoforms A/S, som tilbyder hjælp til at overholde EU’s persondataforordning, populært kaldet GDPR. DTL’s medlemmer er også omfattet af tilbuddet. Selvom GDPR måske ikke står øverst på din to do-liste, er det vigtigt at have styr på. Dels er det lovpligtigt og kan koste dyrt, hvis man ikke har styr på det. Og så handler det i bund og grund om at passe på andre folks data. TVS har nu lavet en aftale med virksomheden Lexoforms A/S om at tilbyde hjælp til den opgave til TVS’ kunder. DTL’s medlemmer, som ellers ikke benytter sig af TVS’ produkter, er også omfattet af tilbuddet. Kunder hos TVS og medlemmer af DTL - Danske Vognmænd får 15 procent i rabat på brugen af Lexoforms’ løsning. Lexoforms’ løsning er tilpasset branchen, så den allerede indeholder kendte it-systemer, ligesom målrettede standardtekster, medarbejderinstrukser og lignende også er inkluderet. Er der behov for en specialiseret GDPR-rådgiver, kan man tage fat i én af de tre tilknyttede rådgivere, der dækker henholdsvis Øst (Sjælland), Syd (Syd- og Sønderjylland/Fyn) og Nord (Midt- og Nordjylland). Disse afregnes særskilt efter behov. NMM

KOM-GODT-I GANG-WEBINAR For at komme bedst muligt i gang afholder TVS sammen med Lexoforms et kort introwebinar, hvor aftalen vil blive gennemgået, ligesom deltagerne får en kort introduktion til platformen. Undervejs kan man stille spørgsmål, men man kan også sende spørgsmål til TVS på forhånd. Webinaret afholdes onsdag den 1. juni kl. 10-11 på Teams. Tilmelding og yderligere information her: Lexoforms.com/tvs.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 13


11 KILOS-REGEL // KOMMENTAGE

- Tror du, chaufføren går to gange? 14 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


Myndighederne og organiserede varebilstransportører har holdt sig for næsen over 11 kilos-reglen i flere år, mens et politisk flertal i blå blok har kæmpet fra hus til hus for at bevare den. Nu har transportminister Trine Bramsen så opgivet at afskaffe reglen. Vi kigger tilbage på det sælsomme forløb, hvor både pizzabakker og kampen for selve demokratiet har spillet en rolle. Thomas Rumph [tru@dtl.eu]

Nis Nielsen/Illustra

P

olitiet har sagt, at de ikke kan håndhæve reglen. De organiserede varebilsvognmænd og store aktører som GLS mener, at den skævvrider markedet og skaber ulige konkurrencevilkår. Og fhv. transportminister Benny Engelbrecht udtalte, at han ville af med reglen, fordi den forhindrer fair og lige vilkår i den danske varebilsbranche. Alligevel trak transportminister Trine Bramsen i slutningen af april det lovforslag, som skulle afskaffe 11 kilos-reglen. I den realpolitiske verden er der nemlig fortsat flertal

12 ÅRS

TOMGANG PÅ VAREBILSOMRÅDET

i blå blok inkl. De Radikale for 11 kilos-reglen, som er blevet sidste skanse i en mærkværdig skyggekrig. Det er svært at afgøre, hvad de reelle hensigter, motiver og bagvedliggende interesser er. Men i praksis er målet, at det fortsat blot skal kræve gyldigt kørekort og ikke andet at drive varebilsvirksomhed, der leverer pakker under 11 kilo. – Jeg tror, det er politisk drilleri, siger formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører og vognmand i Rødekro Kurér Thomas Jensen med beundringsværdig ro for en mand, der fortsat venter på en løsning, som det politiske system har diskuteret i mere end årti (se tidslinje i bunden).

SKAT konstaterer stribevis af lovbrud på varebilsområdet i en kontrolaktion, heriblandt milliongæld til det offentlige. Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) kræver ordnede forhold i varebilsbranchen.

Et flertal i Folketinget bestående af S, DF, EL, SF og Alternativet vedtager beslutningsforslag B 165 om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler skal omfattes af godskørselsloven mv. Regeringspartierne V, K og LA samt R stemmer imod.

2010

MAJ 2016

2013 Transportminister Magnus Heunicke (S) iværksætter et udredningsarbejde, der bl.a. skal se på effekten ved at indføre en tilladelsesordning for godskørsel i varebiler under 3.500 kg.

OKTOBER 2016

Transportminister Hans Chr. Schmidt (V) nedsætter et varebilsudvalg med repræsentanter fra branchen. DTL kalder udvalget for en ”syltekrukke” og påpeger bl.a., at ministeren har bremset sin forgængers udredningsarbejde på området.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 15


11 KILOS-REGEL // KOMMENTAGE

Satiren får kamp til stregen Det resultatløse politiske forløb i månederne op til transportministerens forventelige kapitulation er gjort af den slags stof, som kunne tage levebrødet fra en ferm satiriker: Den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen har konsekvent afvist at afskaffe 11 kilos-reglen. Han gik dog med til at afholde en høring om sagen i Folketingets Transportudvalg, som oprindeligt var berammet til begyndelsen af marts. Slagfærdigt lod han dog forstå, at hans holdning ikke lod sig rokke. Og så kan man jo spørge, hvad en høring så skal til for. Til DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND forklarede han dengang (nr. 2, 2022), at hans modstand skyldtes ønsket om at begrænse 3F’s indflydelse på godskørselsområdet, herunder i varebiler. At han også som konservativ ordfører med åbne øjne gik imod politiets anbefalinger, som er en relativ sjælden foreteelse hos det gamle lov-og-orden-parti, var han afklaret med. For, som han med uhørt præcision forklarede, er 11 kilos-reglen nu en gang nøglen til at undslippe det unødvendige bøvl med varebilskrav, som andre dele af branchen må indrette sig under: - Jeg kan sagtens forstå, at det kan være et problem, men der sidder også på den anden side virksomheder, som skal have bragt pakker ud, som er under 11 kilo, og de skal lave alverdens mulige og umulige opsplitninger af deres pakker for at få det til at fungere. Det dur heller ikke, sagde han dengang. Det synspunkt er givetvis i den kulørte ende af

Varebilsudvalget præsenterer sine anbefalinger: DTL, FDL og 3F anbefaler en tilladelsesordning i forlængelse af beslutningsforslaget i Folketinget. Danske Medier, Danske Speditører, ITD, DI, H.P. Therkelsen, Mover m.fl. er imod en tilladelsesordning.

JUNI 2017

APRIL 2018

S, SF, DF og EL fremsætter lovforslag L234 om ændring af godskørselsloven, så det skal kræve tilladelse at udføre godskørsel for fremmed regning i en varebil med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods, der vejer mere end 11 kg pr. stykgods.

16 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

den politiske skala, men er ikke enestående blandt Christiansborg-tilhængere af 11 kilos-reglen og aktører med interesser i varebilstransportmarkedet. Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) tog fx den danske folkespise, pizzaerne, som gidsel i sit angreb på afskaffelsen af 11 kilos-reglen, som han mente truede udbringningen. Uden helt at kunne udelukke, at der kan være særlige lokale normer for fastfood-udbringning på Venstremandens hjemstavn i det midtjyske, foregår langt hovedparten af pizzaleveringen på fire hjul i Danmark i køretøjer, der vejer under to tons. Derudover vil udbringningen være omfattet af reglerne for firmakørsel med egne varer. Uanset hvor tung pizzaen er, gælder varebilsreglerne altså ikke her.

Truslen mod forretningsmodellen Én aktør med store interesser på varebilsområdet bør om ikke andet roses for højstemt at stå vagt om 11 kilos-reglen, efter Benny Engelbrecht havde bebudet den afskaffet. I Danske Mediers høringssvar fra september 2021 lyder det dommedagssvangert,

Det er jo bare dårligt politisk arbejde. Hvis det drejer sig om, at fx madlevering og aviser skal undtages kravene, kunne man have skrevet det ud af loven med to linjer. Thomas Jensen, formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstrans­portører

I en evaluering fra Færdselsstyrelsen af varebilsreglerne fremgår det, at Rigspolitiet anbefaler at afskaffe 11 kilos-reglen, som politiet har svært ved at håndhæve, som branchen selv har svært ved at forstå, og som iflg. politiet fører til, at transportvirksomheder omgår kravet om tilladelse ved at pakke godset i kasser under 11 kg.

Lovforslag L234 vedtages af SF, SF, DF, EL og Alternativet. V, K, LA og R stemmer imod.

JUNI 2018

JULI 2019

De nye varebilsregler træder i kraft.

MARTS 2021

APRIL 2021

Transportminister Benny Engelbrecht bebuder, at han vil fremsætte ændringsforslag, der skal afskaffe 11 kilos-reglen.


at en afskaffelse vil svække ”den økonomiske og demokratiske sammenhængskraft”, fordi bl.a. avisomdelingen ikke længere vil være friholdt kravene i godskørselsloven. At give en østeuropæisk chauffør, der haster afsted som selvstændig underleverandør for at levere Politiken på snoede landsbyveje i Sydjylland i de tidlige morgentimer, ansvaret for den demokratiske sammenhængskraft, er nok at stramme den. Særligt, fordi han ikke risikerer at få ting som pension og løn i forbindelse med sygdom mv. op under neglene, som de fleste andre tager for givet. Men det ligner også en klassisk tilståelsessag, når Danske Medier noget mere prosaisk argumenterer, at afskaffelsen af 11 kilos-reglen vil betyde større udgifter til de store mediekoncerner for at få deres aviser bragt ud, bl.a. fordi chaufføren skal have en anden løn og får nogle flere goder. Ordene om hensynet til ”personer på kanten af arbejdsmarkedet”, der kan ”tjene deres egen løn”, får violinerne til at spille. Man glemmer næsten, at det her er en blodig kamp for at beskytte en forretningsmodel, der handler om at få godskørslen i ramponerede varebiler billigst muligt, uanset om der køres aviser, dagligvarer eller bløde pakker med mærkevarer.

Nyt varebilsudvalg Thomas Jensen er uden omsvøb i sit tilbageblik. - Det er jo bare dårligt politisk arbejde. Hvis det drejer sig om, at fx madlevering og aviser skal und-

Transportministeren må opgive at afskaffe 11 kilos-reglen. Han har ikke flertal, da Radikale Venstre ønsker at bevare reglen.

SEPTEMBER 2021

NOVEMBER 2021

Rigspolitiet præsenterer problemerne med håndhævelse af 11 kilos-reglen for Folketingets Transportudvalg.

tages kravene, kunne man have skrevet det ud af loven med to linjer, og det ville vi ikke have noget problem med. Han har efterhånden hørt det meste, men er først for nylig blevet opmærksom på, at ét af argumenterne for 11 kilos-reglen i sin tid handlede om arbejdsmiljø, fordi løft under 11 kilo ikke vurderedes at være sundhedsskadelige. - Tror du, chaufføren går to gange, når han skal levere to identiske pakker på 10 kilo samme sted? spørger han og venter ikke på svaret. - Det ville jo kræve, at man har to virksomheder, hvor chaufførerne i det ene firma skal være bygget anderledes, så de kan løfte noget mere. Sælger jeg en cykel, kommer den jo ikke til at veje mindre. Måske kan der alligevel findes en politisk løsning. Transportminister Trine Bramsen har i hvert fald nedsat endnu et arbejdsudvalg, hvortil hendes ministerium skal udarbejde et kommissorium. - Arbejdet med varebilslovforslaget viser, at der er nogle udfordringer med 11 kg-reglen, der skal findes løsninger på. Det gælder både politiets rammer for at håndhæve reglen, og så de vilkår, som nogle varebilschauffører arbejder under. Det har branchen og de øvrige involverede parter de bedste forudsætninger for at komme med mulige løsninger på, skriver ministeren på mail til DANSKE VOGNMÆND. DTL er repræsenteret i varebilsudvalget ved adm. direktør Erik Østergaard. ■

Der indkaldes til en høring om 11 kilos-reglen i Folketingets Transportudvalg. Høringen udskydes først og aflyses siden helt, da et flertal i udvalget ikke ønsker høringen alligevel.

FEBRUAR 2022

Transportminister Trine Bramsen meddeler, at hun trækker lovforslaget om at afskaffe 11 kilos-reglen.

APRIL 2022 Den nye transportminister Trine Bramsen nedsætter et arbejdsudvalg om varebilschaufførers arbejdsvilkår.

27. APRIL 2022

6. MAJ 2022 Et flertal i blå blok vil hæve vægtgrænsen for varebiler fra 2.000 til 2.500 kg og derved friholde endnu flere varebiler fra reglerne.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 17


ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

Mathias Poulsen og Josefine Thomsen er begge eksempler på, at der rekrutteres bredt, når lærepladser skal besættes hos Peder Olsen & Søn A/S. Ud af virksomhedens 19 lærlinge er tre således voksenlærlinge og tre kvinder.

LÆRLINGEKLUB SKAL TILTRÆKKE FLERE TIL BRANCHEN 18 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


En af chaufførerne hos fragtmand Peder Olsen & Søn A/S i Odense har dannet en klub for virksomhedens lærlinge, som dels skal forbedre deres uddannelse og dels styrke deres tilknytning til virksomheden.

J

Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

osefine Thomsen (18) tripper for at komme afsted på sin tur. Hun er chaufførlærling og kører dagligt distributionsture i det fynske for Peder Olsen & Søn A/S i Odense. Hun er udlært chauffør til næste forår, men kører allerede nu både med forvogn og kærre. Der er et kort break denne ellers travle morgen i fragtmandshallen, for en af kollegaerne har lige haft fødselsdag, og så er der morgenbrød til alle. Men ikke for længe, for scannerne skal fordeles mellem chaufførerne, og varerne skal ud. Chauffør og masterdriver Morten Jensen viser DANSKE VOGNMÆND rundt på virksomheden, mens han fortæller om virksomhedens nydannede lærlingeklub, som han er én af ophavsmændene til. - Vi vil gerne øge kendskabet til, hvordan det er at tage en uddannelse som chauffør. Og gøre det mere attraktivt at være chaufførlærling. Det skulle klubben gerne medvirke til. Så vi laver en række små portrætter af vores lærlinge, som vi smider på hjemmesiden laerlingeklubben.dk. Vi prøver at vise, at chauffører ikke behøver at komme ud af en lang familietradition. Vores lærlinge har alle mulige baggrunde, køn og aldre. Og så arrangerer vi klubaftener med både socialt og fagligt indhold, siger Morten Jensen. - Transportbranchen er en branche med højt til loftet, og vi vil gerne vise, at man sagtens kan blive en dygtig chauffør, selvom man fx er ordblind eller har været væk fra arbejdsmarkedet i noget tid, siger han.

Forskellige baggrunde Josefine Thomsen er én af tre kvindelige lærlinge i lærlingeklubben, der tæller hele 19 lærlinge ud af virksomhedens i alt 120 medarbejdere. Der er ikke særlig tradition for at blive lastbilchauffør i hendes familie, men det var det og ikke fx pædagog, hun ville være, da hun for et par år siden søgte læreplads hos Peder Olsen & Søn. DANSKE VOGNMÆND har allerede holdt for længe på Josefine, så hun småløber over til sin lastbil, da fotoseancen er afsluttet. Klubben tæller også Lasse Frahm (forsidebilledet), som er 20 år og går på forberedende grunduddannelse (FGU), hvilket betyder, at skolebænke og skolebøger ikke lige er hans kop te. Men så kan man lære chaufførfaget omtrent som i den gamle mesterlæreuddannelse. Og det gør han MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 19


ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

med entusiasme. Heller ikke i hans familie er der tradition for at blive chauffør. Men Lasse ser frem til at kunne kalde sig faglært chauffør til august. - Jeg lærer bedst med den her, siger han og rækker en barket næve frem. - Men jeg går også til undervisning på aftenkurser. Som de andre lærlinge er Lasse Frahms forløb startet med at være sidemand hos en erfaren chauffør. I Lasses tilfælde var det masterdriver Morten Jensen. - De nye lærlinge får god tid til at lære, hvordan det foregår, hvad fragtbreve er, hvordan firmaets IT-system fungerer, hvordan man taler med kunderne og den slags. Og i den første tid, hvor de selv styrer bilen, sidder jeg ved siden af og lærer fra mig. Den tid er givet godt ud i form af færre skader osv., siger Morten Jensen. Lasse Frahm supplerer: - Man skal lige vænne sig til kunderne og til ikke at lade sig gå på af dem, hvis de er urimelige. Fx ønsker nogle, at vi bærer varerne helt ind. Men vi skal jo kun aflevere ved kantsten. Så det siger jeg bare, siger han, inden han smækker døren til sin lastbil i for at begive sig ud på dagens rute til Vestfyn.

Trængte til frisk luft Lærlingeklubben rummer også tre voksenlærlinge, hvoraf Mathias Poulsen (32) lige har tid til at veksle et par ord med DANSKE VOGNMÆND. - Jeg er egentlig datamatiker, men trængte til noget nyt og til frisk luft, fortæller han med et smil. Det store kørekort er taget, og efter en introduktion med én af firmaets masterdrivere, kører han nu sine egne daglige ture. Fordi han allerede har én uddannelse, kan han gøre chaufføruddannelsen færdig med merit og kan derfor kalde sig faglært chauffør i sommeren 2023. Mathias Poulsen har ikke gjort op med sig selv, om han bliver i virksomheden, når uddannelsen er overstået, for, som han siger, er der jo rift om chaufførerne for tiden. - Men jeg kan sagtens se mig selv arbejde her også efter svendebrevet, siger han. Mathias Poulsen synes godt om ideen med lærlingeklub. Det er en lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med lærlingekollegaerne, som man ellers kun ser, når man møder om morgenen. - Der er både det sociale, men også det faglige. Fx har vi haft en klubaften, hvor vi snakkede modulvogntog og fik fifs til, hvordan man lettest kører dem, fortæller han.

Klubben gør en forskel Ifølge HR-chef Pernille Sigvardt, Peder Olsen & Søn A/S, gør lærlingeklubben en forskel. - Vi er godt tilfredse med, at klubben er kommet og dejligt, at en kollega vil tage det her på sig. Klubben giver sammenhold i lærlingegruppen. De får et tilholdssted, hvor de kan hjælpe hinanden og lære hinanden nogle ting. Det styrker deres uddan20 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

- Transportbranchen er en branche med højt til loftet, og vi vil gerne vise, at man sagtens kan blive en dygtig chauffør, selvom man fx er ordblind eller har været væk fra arbejdsmarkedet i noget tid, siger Morten Jensen, lastbilchauffør og masterdriver hos Peder Olsen & Søn A/S.

nelse. De næsten færdige lærlinge er gode at sætte sammen med dem, som lige er begyndt. De kører på alle tidspunkter af døgnet, så uden klubben kunne det sagtens ske, at de slet ikke ville lære hinanden at kende, siger hun og bemærker, at klubben er et forum, som virksomheden kan reklamere med udadtil. Og det kan godt blive nødvendigt. For de unge står ikke ligefrem i kø efter at gøre karriere i transportbranchen. - Vi rekrutterer nye lærlinge ude på Syddansk Erhvervsskole. Indtil videre har der været nok emner til, at vi har kunnet udvælge lærlinge. Men der har før været flere, siger hun, der derudover håber på, at lærlingeklubben kommer til at få betydning, når det gælder om at fastholde lærlingene, når de er færdiguddannede. ■

TJEK:

laerlingeklubb

en.dk


RECEPTION // DTL’S VERDEN

FORMANDENS STORE DAG Kolleger og samarbejdspartnere fra transportbranchen var den 22. april med til at fejre formand Martin Danielsens 50-års fødselsdag. Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

- Jeg vil også påstå, at du som formand foregår medlemsvirksomhederne med et godt eksempel ved at drive en mønstervirksomhed, hvor tingene bare er i orden, der er lagt en plan, og accepten af den grønne omstilling er åbenbar. Du lærer dermed andre, at al forandring kommer indefra, og man ikke blot kan stå med hatten i hånden og blive reddet eller madet af andre. Sådan sagde DTL’s direktør Erik Østergaard bl.a. i sin tale ved receptionen i anledning af formand Martin Danielsens 50-års fødselsdag i Bibliotekssalen på Børsen i København.

Søren Stenager

- En anden positiv egenskab ved dig er, at du har en grundholdning om, at bestyrelsen ofte skal agere som testpanel og give et praktisk syn på politiske tiltag, fortsatte direktøren. Blandt de mange gæster sås bl.a. tidligere direktør for DI Transport Michael Svane, direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen samt en lang række vognmænd, samarbejdspartnere og både nuværende og tidligere DTL-bestyrelsesmedlemmer. DANSKE VOGNMÆND ønsker endnu en gang formanden tillykke med fødselsdagen.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 21


ER DU MEDLEM AF

DTL’S ARBEJDSGIVERFORENING?

Som medlem har du adgang til ekspertrådgivning inden for

Og hvis du skulle være uheldig at få en retssag om eksempelvis opsigelse af en medarbejder på halsen, er der hjælp at hente.

✓ personalejura ✓ overenskomstspørgsmål ✓ arbejdsmiljø ✓ uddannelse og HR

Via dit kontingent betaler du nemlig for bistand fra Dansk Erhvervs specialiserede ansættelsesadvokater og kan dermed undgå uventede ekstraomkostninger.

Få mere at vide om medlemskab af DTL’s arbejdsgiverforening på

www.dtl.eu/arbejdsgiver eller ring til os på 7015 9500. 22 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

AUGUST-SEPTEMBER 2021 | DANSKE VOGNMÆND | 29


BARSELSORLOV // ARBEJDSGIVER

Ny barselslov:

NU ER FÆDRE LIGESTILLET MED MØDRE Folketinget har vedtaget en ny barselslov, der ligestiller forældrene i forhold til orlov efter fødslen. DTL’s arbejdsgiverforening opridser her, hvad den nye lov indeholder. Advokat Anders Jorsal, Dansk Erhverv/DTL-A [ajo@danskerhverv.dk]

D

en nye orlovsmodel indebærer, at hver forælder efter fødslen som udgangspunkt har 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Derfor kaldes modellen også 24+24.

hun i stedet vælge at påbegynde de ni ugers øremærket orlov. Vælger moren det, skal hun senest fire uger før det forventede fødselstidspunkt give arbejdsgiveren besked.

Mors orlov

En far, som har fået overdraget op til otte ugers orlov fra moren til afholdelse inden for de første ti uger efter fødslen, skal ligeledes give sin arbejdsgiver besked senest fire uger før det forventede fødselstidspunkt. Desuden skal de give deres arbejdsgiver besked senest fire uger før det forventede fødselstidspunkt, hvis de ønsker at udnytte deres ret til fravær i de første ti uger efter fødslen. Endelig vil det være sådan, at forældre, der ønsker at udnytte retten til fravær efter 10. uge efter barnets fødsel, senest seks uger efter fødslen skal oplyse deres arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og længden af fraværet.

En mor vil fortsat have ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen. Efter fødslen har moren ret til ti ugers orlov, hvoraf de første to uger er obligatoriske, og de resterende otte uger frit kan overdrages til den anden forælder. Derudover vil moren have ret til yderligere 14 ugers orlov. Af disse 14 uger er ni af ugerne øremærket, og de resterende fem uger vil kunne overdrages til far eller medmor.

Fars orlov En far vil, ligesom moren, have ret til to ugers orlov, som skal afholdes inden for de første ti uger efter barnets fødsel. De to uger er øremærket til far eller medmor og kan ikke overdrages. Derudover vil far have ret til 22 ugers orlov, hvoraf ni af ugerne er øremærket, og de resterende 13 uger kan frit overdrages til moren. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at overdrage den øremærkede orlov for hverken mor eller far, og orloven bortfalder derfor som udgangspunkt, hvis den ikke afholdes. Det skal understreges, at det ikke er arbejdsgivers forpligtelse til at betale løn under fraværet, som er ændret, men alene retten til fravær og fordelingen heraf.

Fars varsling

Træder i kraft 2. august Ligestillingen af retten til orlov med barselsdagpenge har virkning for forældre med børn født den 2. august 2022 eller senere. Vær også opmærksom på, at der indføres særlige regler blandt andet for enlige forældre og LGBT+-familier, som dog først træder i kraft den 1. december 2023. ■

Mors varsling af orlov Ligesom i dag skal moren med tre måneders varsel give arbejdsgiveren besked om forventet fødselstidspunkt og oplyse, om hun vil udnytte retten til fravær før fødslen. En mor, som ønsker at udnytte retten til fravær i de ti uger efter fødslen, skal give sin arbejdsgiver besked om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet senest seks uger efter fødselstidspunktet. Herudover har en mor pligt til at holde to ugers orlov efter fødslen. Hvis moren herefter ikke ønsker at holde de resterende otte overførbare uger, kan

! FÅ MERE AT VIDE Medlemmer, der har behov for rådgivning om den nye barselslov, kan søge rådgivning hos DTL’s arbejdsgiverforening. Herudover afholdes der et webinar om den nye barselslov for medlemmer af DTL-A den 8. juni fra kl. 12.30-14. Tilmelding sker på mail til Anja Skibsted Thomsen på mail: ath@danskerhverv.dk senest d. 31. maj 2022.

Øremærket

Kan overdrages

Øremærket

2 uger

13 uger

9 uger

2 uger

13 uger

9 uger

4 uger

Forenklet fremstilling af de nye barselsregler, som træder i kraft for børn født den 2. august eller senere. Kilde: Dansk Erhverv.

FEBRUAR MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 23


TEKNIK // TESTKØRSEL

NY DAF ER EN

LASTBIL I TOPKLASSE Den nye DAF er mere strømlinet end de fleste konkurrenter. Det har samtidigt givet ekstra plads i førerhuset.

Med førermiljø og klima i fokus har DAF kørt sig til tops. Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]

C

hauffører og vognmænd har i mange år talt om at få et længere førerhus for at få mere plads og dermed opnå et højere komfortniveau under lange ture. Nu har DAF efterkommet ønskerne: Bedre førermiljø, bredere køjer, stor indvendig højde og et glimrende udsyn fra førerpladsen er nogle af de gode forbedringer ved den nye DAF XG+. At bilen samtidig takket være sin aerodynamiske front er mere strømlinet til fordel for klimaet, er også en stor gevinst, hvor sidegevinsten er muligheden for at få et længere og større førerhus, fordi visse snærende spændetrøjebestemmelser såsom maksimal koblingslængde pludselig er forsvundet med den aerodynamiske godkendelse. Introduktionen af det nye og længere førerhus har medført, at DAF er kørt op i fronten af lastbilsektoren.

24 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

Testkører den absolutte topversion DANSKE VOGNMÆND har nu haft mulighed for at prøvekøre en nordisk version af DAF XG+-serien, der er den absolutte topversion. Testbilen er en treakslet XG+ 530 FTS med nordisk tvillingehjulsbogie, hvor drivakslen er forrest i bogien, og DAF skal have ros for at stille en typisk dansk specificeret lastbil til rådighed for prøvekørslen. På grund af certificeringen som aerodynamisk er reglen om koblingslængde sat ud af kraft, og derfor er bilen ganske fornuftigt udført med en akselafstand på 3,40 m mellem forakslen og drivakslen samt 1,30 m mellem drivakslen og bogieakslen. Dermed er den samlede akselafstand oppe på de magiske 4,70 m, som netop er minimumskravet for at kunne køre med 26 tons totalvægt i Sverige.


TEKNISKE DATA XG+ 530 FTS 6X2 Opbygning: .............. Trækker opbygget med skabe og alu-dørk i Danmark. Akselafstand....................................................... (3,40 m + 1,30 m)= 4,70 m. Motor: ........................................................................ MX 13, Euro6, 530 hk. Transmission:....................... TraXon 12 trin med automatiseret gearskifte. Drivaksel:...........................11,5 tons ophængt i fire puder, udveksling 2,53. Foraksel:..................................................... 8 tons ophængt i luftaffjedring. Bogieaksel: .....7,5 tons bagaksel med tvillingehjul ophængt med fire puder. Førerhus: ..........................................Længde 2690 mm, Bredde: 2500 mm.

De fleste danske trækkere holder i dag kun målet til at kunne køre med 24 tons totalvægt i vores store naboland. Testbilen var under prøvekørslen tilkoblet en belæsset treakslet tanktrailer, så vogntogsvægten lå omkring 45 tons.

DAF har fulgt Mercedes’ eksempel og sagt farvel til sidespejlene. Skærmene på A-stolperne giver chaufføren et meget fint udsyn bagud og ned langs vogntoget.

Kameraløsning Vognen har ingen spejle. I stedet er lastbilen bestykket med DAF’s digitale udsynssystem, som opererer med flere kameraer og skærme, og dækker hele behovet for udsyn rigtig fint. Kameraerne, som klarer udsynet ned langs siden af vognen og det evt. tilkoblede påhængskøretøj, virker godt. Selvfølgelig kræver det tilvænning, men jeg klarede dog at bakke vogntoget ind på plads efter endt testtur ved at anvende kameraerne, så det kan man hurtigt vænne sig til. DAF’s kameraløsning i stedet for sidespejle udmærker sig ved lige at kunne trækkes ind, hvis man fx skal bakke ind et sted, hvor der er træer og grene, som kan gribe fat i kameraarmen. DAF’s løsning med Corner View-kamera, der har kameraet placeret på et lille fremspring ved forreste højre hjørne lige under A-stolpen, erstatter front- og kantstensspejlene. Skærmen er placeret på indersiden af den højre A-stolpe inde i førerhuset, hvor man tydeligt kan se det hele. Kameraet har et bredere synsfelt og forbedrer køretøjets aerodynamik. Det er en god og trafiksikker løsning. Det store rudeareal er også med til at give lyse forhold med godt udsyn. Førerpladsen er i top, man har alt, hvad man skal bruge inden for rækkevidde, og mange kontakter og funktioner er samlet på eller omkring rattet. Cockpittet er ganske fint i den digitale udførelse. Man kan få masser af informationer, herunder hvor hurtigt en overhalende bil kører, og hvor langt den er foran. Førersædet er i den gode ende, og man har mulighed for hurtigt at få indstillet en god kørestilling. Rattets bevægelighed er absolut på toppen - nu kan det nok ikke blive bedre. Gearvælgeren er smart udført og nem at betjene. Tilbage er der kun

Indstigningsforholdene er fine. MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 25


TEKNIK // TESTKØRSEL

Det høje førerhus giver fine arbejdsforhold for chaufføren og masser af skabsplads. Foto: DAF Trucks.

at få introduceret en elektronisk håndbremse og en startknap.

Indstillelig køje Det rummelige førerhus indeholder gode skabe foroven og store gode køjer, hvor underkøjen er af elevationstypen. Hvis man har parkeret lastbilen for at holde ti timers pause, og underlaget skråner, slipper man for at skulle flytte lastbilen, fordi hovedgærdet inde i sovekabinen er lavere end fodenden. Så er det godt med en mulighed for at kunne indstille køjen i stedet. Førerhuset er så højt, at de fleste kan stå oprejst uden at komme i nærheden af loftet, og det er med til at hæve niveauet på miljøet, når der er behov for at skulle overnatte undervejs. Indstigningen sker let og elegant via tre trin, inden man når op på det flade gulv.

Stærk motor Når man først har sat sig til rattet, fået det hele indstillet samt sat vognens transmissionsvælger i ”drive”, og den intelligente fartpilot er aktiveret, så ruller bilen bare roligt og stabilt derudaf. Den stærke motor, der må siges at være passende til et 56 tons vogntog, arbejder fint, og TraXon-gearkassen sørger for, at kraften er fordelt rigtigt ud til hjulene. Med den forholdsvis høje gearing ruller den let med bare 1.100 -1.200 o/m, når der køres ud af store veje. På den kuperede del af ruten, viser motoren abso26 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

lut sin kunnen. Den kommer hurtigt op i fart efter at have stoppet helt op i bunden af bakken, og den stejle bakke ved Vingsted bliver hurtigt forceret. Det automatiserede gearskifte fungerer upåklageligt, og i sammenhæng med den intelligente fartpilot kører det bare komfortabelt, uanset om det går op eller ned. MX-motorbremsen hjælper fint med bremsearbejdet, så driftsbremserne stort set kan holdes kolde det meste af tiden. Det er et godt tiltag, at DAF har fået udviklet en motorbremse, der er effektiv og gør en retarder overflødig. Den luftaffjedrede foraksel gør det sammen med de to bagakslers ophæng på otte luftpuder, den lange akselafstand og førerhusets luftaffjedring til en behagelig oplevelse at køre i lastbilen. Forlygterne er af LED-typen, med kurvelys og tågelygter ligeledes i LED-udførelse, som er monteret i kofangeren. Der er integreret LED-kørelys i forlygterne, og det er tændt, lige så snart motoren er i gang. Forlygterne er dobbeltreflekterende halogen-forlygter med stødbestandig Lexanlinse, der er fremstillet i slagfast plastic i stedet for rigtigt glas, hvilket gør, at det ikke går i stykker, når fx en sten rammer forlygten. DAF har virkelig sat nye standarder, når det gælder vigtige forhold som førermiljø og klima, og det var en virkelig god oplevelse at køre testturen, som strakte sig over 232 km. ■


ERHVERV

GODE DÆK HAR MERE END ÉT LIV Lad os bidrage til jeres grønne omstilling - og få flere kilometer for færre penge: Brug opskæring og regummiering i jeres dækpolitik.

FLERE KILOMETER FOR FÆRRE PENGE Kvalitetsdæk har ikke kun mange kilometer og gode køreegenskaber i et nyt dæk. Med opskæring kan du få en øget brændstofbesparelse - og op til 25% flere kilometer ud af dækket. Udnyt karkassen en gang mere med Michelin Remix - originalt mønster og gummiblanding. Du får 100% de samme egenskaber som i et nyt dæk fra Michelin. Dét er godt for din forretning - og for miljøet.

Ove Pedersen

Benjamin Eriksen

Søren Brinck

40 17 34 12

23 24 11 82

20 30 75 07

Region Nord

Region Syd

Region Øst

LASTBIL

Lars Skov-Andersen

Torben Kolding

Per Merstrand

Lene Lodberg

61 63 09 14

20 42 08 49

24 98 81 84

24 98 78 94

Business Line Manager

Breakdownservice

100% EJET AF MICHELIN · WWW.EUROMASTER.DK

Landbrug

Salgsdirektør


TEKNIK // TESTKØRSEL

VAREVOGNSLEGENDE

FÅR NYT LIV IVECO DAILY har altid været synonym med effektiv varevognstransport. Nu har varebilen så fået nok et vellykket løft. Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]

I

Stefan Boman

VECO’s varevognsserie, Daily, har altid været en succes, som bare hænger ved, og nu har den igen fået nyt liv gennem et godt facelift. IVECO siger selv, at den nye Daily’s udviklingshop er baseret på køretøjets kerneværdier: nemlig alsidighed, robusthed, holdbarhed og præstationer. Det har gjort den til en favorit i sit segment i mere end 40 år. Daily findes både som regulær kassevogn og chassis, hvor den tilladte totalvægt i Danmark er maks. 3,5 tons, hvis man vil blive i varevognsklassen. Daily går også op til 7,2 tons totalvægt. Så er man ovre i lette lastbiler, hvortil der både kræves stort kørekort og tachograf.

Avanceret luftaffjedring på vej Blandt de nye tiltag er AIR-PRO, der er en løsning med luftaffjedring til bagakslen, som det har været kendt på tunge lastbiler gennem de seneste 25 år. AIR-PRO Continuous Damping Control (CDC) er ifølge IVECO et eksklusivt system, som reagerer næsten øjeblikkeligt på ujævnheder på vejen og for hver ti millisekunder beregner det ideelle tryk på hver støddæmper for at levere den bedste dynamiske respons. Med denne løsning er det lykkes at få dæmpet alle vibrationerne med cirka 25 procent, et moment, som absolut er med til at give mere komfort til føreren. AIR-PRO-systemet er let at aktivere, hvilket sker ved hjælp af en drejekontakt i instrumentpanelet. Føreren kan vælge mellem Soft eller Load eller en automatisk regulering. Under menuen Soft er det komforten som højnes, og ved Load optimerer systemet manøvreegenskaberne og krængningskontrollen ved fuld last. Vælges der i stedet Auto-indstilling, overlades det til det avancerede system selv at afpasse fjedreevnen. Systemet tilpasser sig bilens belastning og reducerer krængningsvinklen med 30 procent i sving. Det forbedrer helt bestemt førerens sikkerhed og er med til at transportere lasten så skånsomt som muligt. 28 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

AIR-PRO-systemet har desuden en hæve-/sænkefunktion, som uden tvivl vil blive påskønnet, når der skal læsses og losses gods.

Godt nyt til førerne Blandt nyhederne er der specielt en, som jeg anser som meget vigtig, og som sikkert vil blive modtaget godt blandt dem, der skal køre i de nye Daily. Der er nemlig blevet introduceret nye sæder. Førersæder til last- og varebiler kan aldrig blive for gode. Den nye Daily har fået helt nye sæder med indlæg af hukommelsesskum i midten af sædehynden, ryglænet og nakkestøtten. Det betyder, at skummet så at sige former sig efter kroppen, og dermed fordeles vægten mere jævnt. Sidedelene er samtidig gjort cirka halvanden cm højere med såkaldt høj-densitet-skum for at forbedre støtten i siderne. I samme proces er frontpuden gjort cirka to cm længere og halvanden cm højere, så også høje chauffører har en chance for at sidde ordentligt. Både siderne på sæderne og håndtagene er nydesignede, hvilket er med til at forbedre ind- og udstigningen. Desværre mangler der et håndtag, som ved en korrekt placering vil være med til yderligere at sikre ind- og udstigningen. Man skal regne med, at føreren uden tvivl skal lave mange lasteoperationer hver dag, og det giver mange ud- og indstigninger. Instrumentbrættet er flot lavet, og førerpladsen er rigtig god med mange funktioner og kontroldisplays mv. på rette sted. Dog tænker jeg, at det vil være fint, hvis man fik fjernet fremspringet i instrumentbrættet til den i øvrigt velfungerende gearvælger. Den hindrer en let og hurtig passage, hvis man lige vil gå fra førersædet og over i passagersiden eller omvendt. Måske kan man med fordel hente ideer fra de store lastbiler, hvor der i stedet er trykknap-kontakter i instrumentbrættet til gearvalget.

Den faceliftede IVECO DAILY har fået et væsentligt løft især på komfortsiden med avanceret luftaffjedring og nye sæder. Her ses bilen på en regnvåd svensk vej.


Flere dieselmotorer at vælge imellem Til Daily-serien tilbydes to forskellige dieselmotorer: Det er 2,3-liters-versionen F1A med et effektfelt, som spænder fra 116 til 156 hk og dermed både kan anvendes til de lette og tunge versioner, og som er kendt for sin brændstoføkonomi, hvor man opnår op til seks procent brændstofbesparelse sammenlignet med den tidligere udgave, ifølge WLTP-testproceduren. Den anden er en 3,0-liters F1C-motor, der effektmæssigt spænder fra 160 hk til 207 hk. IVECO har introduceret en ny manuel transmission, som gør det muligt at opnå et drejningsmoment, som ligger 15 procent højere end tidligere. Men i det nordiske område vælger de fleste kunder i dag den automatiske transmission, som arbejder upåklageligt.

Det digitale følger med Med introduktionen af den nye generation Daily har IVECO nu også indført IVECO Driver Pal, der er et

digitalt system, som betyder, at chaufføren kan interagere med bilen under kørslen ved at tale til sin Driver Pal og fx booke et serviceeftersyn på det nærmeste IVECO-værksted. På den måde kan føreren nå den række af netbaserede tjenester (MYCOMMUNITY og MYIVECO), som IVECO har udviklet for at øge køreglæden og oplevelsen. Mens man fortsætter kørslen, kan man få tips om trafikken, nærmeste hvilemulighed og meget andet.

God fornemmelse IVECO havde stillet en håndfuld nye Daily’er til rådighed for en prøvekørsel ud i det svenske land. Det var en behagelig oplevelse at køre den nye Daily, selvom kørslen fandt sted i et rigtigt træls vejr med skift mellem hård regn og lidt tørvejr ind imellem. Der er ingen tvivl om, at selv en succes altid kan blive lidt bedre, og IVECO har med dette facelift løftet Daily til en lidt højere komfortklasse til glæde for dem, der skal køre i bilerne. ■ MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 29


TEKNIK // TRAILER

TIPPELADSTRAILER DER KAN SIG

SNO

Arthur Andersens nye tippeladstrailer er bygget på et gennemprøvet chassis med styresystem fra citytrailerkonceptet og kan begå sig på snævre byggepladser.

Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]

30 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

D

et er fint nok at kunne laste en stor godsmængde, men samtidig er det også vigtigt, at godset kan komme helt frem til aflæssestedet. Når man kigger på tippeladstrailere, kan det godt være en udfordring, hvis trækkeren skal være udstyret med tre aksler, selve tippeladstraileren med fire aksler, og der samtidig skal være de lovbefalede fire meter fra trækkerens bageste aksel til traileren forreste aksel for at kunne køre med 56 tons vogntogsvægt. Sådan er konceptet nemlig for et standard syvakslet tippesættevognstog. Den store længde giver somme tider bøvl, når der skal køres i snævre områder. Når der skal bakkes, er den bagerste af trailerens fire aksler normalt også låst, så trækkeren skal


skubbe voldsomt meget ved baglænskørsel omkring hjørner. Nogle vælger derfor at gå ned i størrelse og i stedet nøjes med en treakslet eller måske blot en toakslet tippeladstrailer, når der skal løses opgaver med lidt plads. Det koster imidlertid på totalvægten, som automatisk bliver reduceret i takt med antallet af aksler, hvorved lasteevnen samtidig reduceres tilsvarende.

Nye udstykninger er nærmest kun til personbiler Arthur Andersen Transport i Horsens har for nylig fået leveret en ny fireakslet 37 m3 Kel-Berg-tippeladstrailer fra Lastas i Hedensted. Den er bygget over Kel-Bergs tippeladschassis, som oprindeligt blev introduceret i 2006, og så har man hentet noget fra citytrailerkonceptet. Derfor er den bageste aksel placeret med en afstand på 1.800 mm fra den tredje aksel. I stedet for blot at være selvsporende med lille drejefunktion under kørsel fremad og låst i ligeud position ved bakning er den bageste aksel implementeret med sin egen drejekrands. Akslen har fast styring via stangforbindelse fra en kile, som går ind i sættevognstrækkerens skammel og henter drejeudslaget derfra. Derved beskriver den bageste aksel et fast udsving. Med andre ord kan den altid køre ind og ud i samme spor. Med de tre aksler så langt fremme som muligt og den bageste aksel tvangsstyret, er drejepunktet også trukket så langt frem som muligt. Fordi den bageste aksel er placeret helt ude under bagenden, har man bibeholdt maksimal stabilitet ved tipning. - Faktisk kom ideen af, at alle moderne udstykninger (af byggegrunde, red.) efterhånden kun er beregnet til personbiler. Denne problematik med at være nødt til at nappe lidt af haven hos dem, der flytter først ind i sådan et vænge for at komme rundt til de efterfølgende byggerier, ville vi gerne løse med denne trailer, siger vognmand Søren Tinggaard.

Gennemprøvet solid konstruktion Tippeladstraileren er af typen Kel-Berg T361K, og

Kilen til sættevognens styresystem er her på plads i sættevognsskamlens udskæring.

LAD Rumindhold ......................................... 37 m3 Indvendig længde....................... 10.225 mm Indvendig højde............................ 1. 570 mm Indvendig bredde ........................... 2.311 mm Udvendig bredde .......................... 2.550 mm

den er udstyret med bogielift på første og tredje aksel, så traileren ved tomkørsel ruller let på to aksler, hvor den bageste drejer, så der er minimal modstand til glæde for såvel dækslid som rullemodstand. Med Kel-Berg-tipchassis i skandinavisk udførelse, der i hovedtræk består af to solide høje længdevanger, som er svejset op i boks-profil af QSTE69 og de nødvendige tværvanger med stor styrke, er der tale om en kraftig, men alligevel let konstruktion. Det maksimalt tilladte skammeltryk er på 18 tons, og det samlede tilladte tryk på akselgruppen udgør 30 tons. Den tilladte totalvægt er 48 tons, hvor den tekniske totalvægt går helt op på 54 tons, og med en egenvægt på 7,3 tons er der en lovlig lasteevne på 40,7 tons. Akslerne er fra producenten BPW og af typen ni tons med tromlebremser, som er ophængt med BPW luftaffjedring, hvor der også er hæve-/sænkeventil. Akslerne er udstyret med otte stålfælge i størrelsen 11,75 x 22,5, som er monteret med otte dæk i størrelsen 385/65 R 22,5. Bremsesystemet er et to-leder trykluft-mekanisk anlæg og omfatter et 4S/4M EBS-anlæg med faciliteten RSP (antivælteprogram). To mekaniske BPW-støtteben med to gear og halvrunde fødder sikrer, at traileren kan afstilles, hvis der er behov for det. Det elektriske system er fremstillet i henhold til ISO 3731 og omfatter to ISO-stikdåser til sammenkobling med trækkerens anlæg. I bagenden er der fire runde trekammerbaglygter i diodeudførelse, to slingrelamper, to baklygter, nummerpladelys og en enkelt tågebaglygte. Desuden er der også markeringslamper og fremadvendte positionslys samt LED-arbejdslamper på siden cirka 3,5 m fra forenden samt på lygtebommen bagerst.

Alukasse med skrå forende Ladet består af en firkantet alukasse med skrå forende MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 31


TEKNIK // TRAILER

og let skrånende bagende. Der er monteret galvaniserede beslag for tiprøret med bolte under bunden, hvor der også er tværvanger med korte mellemrum. Siderne er fremstillet i 40 mm aluplanker, der indvendigt er forstærkede med fire mm gods på indersiden og to mm på ydersiderne. Forsmækken er konstrueret med 4,5 mm aluplader med kraftige forsmæksforstærkninger i aluminium, og bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående aluminiumplade i speciel slidstærk kvalitet. Bagsmækken er konstrueret i aluprofiler på 50 mm med en kraftig kantramme i aluminium og er tophængt indvendigt mellem siderne 300 mm længere fremme end normalt for at sikre 15 procent ekstra åbning. Bagsmækken åbnes eller lukkes med et pneumatisk åbne- og lukkesystem, der aktiveres automatisk ved tipning. Bunden er belagt med 15 mm kunststof, og siderne har en tilsvarende 10 mm kunststofbelægning op i en højde på 1.250 mm, der sikrer, at godset lettere skrider af ved aftipning. Til at tippe ladet er der monteret et kraftigt stempel i fronten af chassiset. På forenden er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder, som gør det let for chaufføren at komme op og fx kigge ned i ladet. For bl.a. at modvirke vælteulykker er traileren

også bestykket med Kel-Berg-sikkerhedspakke, der omfatter tilt-alarm og dumperventil. Til at afdække godset, så det ikke får skader på grund af vejrliget og ikke støver eller lignende, omfatter udstyret en rullepresenning med rør, som er bygget på i toppen af højre side. Til at trække den nye tippeladstrailer har Arthur Andersen indsat en treakslet MAN TGX med rigtig nordisk bogie, og det hele er flot lakeret i firmaets orange farver med en sort stribe. ■

Armen med kontrollamper til Kel-Bergs tilt-alarm sidder, så den kan ses i venstre spejl.

Er du kandidat til Den Grønne Transportpris? Kører du uden for myldretiden, samarbejder med en kollega om logistikken, deltager i den politiske debat, har investeret i miljø- og klimarigtigt materiel eller noget helt femte? Prisen skal sætte et positivt fokus på den grønne omstilling i en udfordret branche. Vi vil gerne høre, om jeres tiltag og indgangsvinkel til den grønne omstilling. Vi håber, det kan inspirere resten af vognmandsbranchen til, hvordan man kan ramme den grønne bølge. Prisoverrækkelsen af Den Grønne Transportpris vil blive kåret på Transportmessen i Herning i 2023. Vinderne findes af en udvalgt jury. 1. pladsen: 25.000 kroner 2. pladsen: 15.000 kroner 3. pladsen: 10.000 kroner

Send din nominering til sod@dtl.eu eller via denne QR-koden

32 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022


SCANIA // TEKNIK

LØFTBAR TANDEMBOGIE ER EN SUCCES Ny Scania R500 med tandembogielift giver mindre dækslid, når bogieakslen hænger i luften, mindre modstand og dermed et reduceret brændstofforbrug. Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]

K

onceptet med at kunne løfte den bageste aksel i en tandembogie har været kendt i mange år i Finland, hvor rigtigt mange lastbiler har den type udstyr. Først for knap to år siden er det blevet en mulighed på nye Scania-lastbiler. Scania tilbyder løsningen både som 19 tons fordelt med 2 x 9,5 tons, 21 tons med fordelingen 2 x 10,5 tons og 26 tons bogie med 13 tons på hver aksel. Systemet sænker automatisk den bageste aksel ved hhv. 9,5, 10,5 og 11,5 ton på første drivaksel, så hele programmet med forskellige behov kan dækkes. Fordelene er klare: mindre dækslid når bogieakslen hænger i luften, mindre modstand og dermed et reduceret brændstofforbrug, som smitter direkte af på CO2-udslippet. Men der er også andre fordele, såsom mindre venderadius med tom vogn, mindre dækslitage ved manøvrering, og der er ingen slitage på bagtøjet i den bageste aksel ved tomkørsel. Konstruktionen består af to bagaksler i et normalt tandemaggre-

gat, hvor det forreste bagtøj ikke er udstyret med noget mellemdifferentiale til udligning af evt. hastighedsforskelle mellem de to aksler. I stedet er der i det forreste bagtøj en kobling, der ganske enkelt kobler trækket fra til den bageste aksel, når den skal løftes. Det betyder også, at der altid er spærret på ”langs”, når den bageste aksel er på vejbanen.

Hvordan virker det? DANSKE VOGNMÆND har fulgt vognmand Albert Nysom, indehaver af Øster Hornum Vognmandsforretning, der sidste år fik leveret en ny Scania R500 8x4 med tandembogielift. Lastbilen er bygget op med et HMF-wirehejs samt HMF-krankonsol og har en treakslet tippeladskærre tilkoblet, så der er brug for at kunne omsætte kræfterne uden at køre fast, når der leveres materialer ude på byggepladserne. - Jeg havde egentlig valgt en 8x2-version, altså med styrende bogieaksel og kun en drivaksel, når jeg skulle have en ny fireakslet til afløsning af min daværende Scania R 500 med V8-motor. Men så dukkede denne

løsning op med tandembogielift i Scanias program, og jeg har bestemt ikke fortrudt, at valget faldt på den. Nu kan jeg skubbe kærren ind på byggepladserne uden problemer og med tom vogn går det fint gennem løst sand med bogien løftet og kun en drivaksel, siger Albert Nysom, der også er meget tilfreds med skiftet fra en version med V8-motor til en sekscylindret rækkemotor. - Jeg er godt tilfreds med bilen. Der har ikke været noget med den, og med de nuværende stigninger på brændstofprisen, så har det været et godt valg med en version med sekscylindret motor, siger den nordjyske vognmand.

Komforten er den samme Vi har spurgt Scania Danmark, hvordan det kan gå an med en tandembogie uden mellemdifferentiale. - Det er testet igennem mange år, hvor svenske vognmænd, som kører tømmer hvert år, slog længdespærringen til i oktober og slog det fra i april. Det holder uden problemer, siger ingeniør og produktchef Ole Christian Jørgensen. Endelig er det også en fordel med en lidt belastet drivaksel fremfor to helt ubelastede drivaksler, når der køres med tom vogn i fx terræn eller i vinterføre. Komforten er den samme som på de øvrige versioner. Man kan vælge med stålfjedre eller med luftaffjedring. Der er også integreret vægtoverførsel og egenvægten er ikke væsentlig forskellig fra en almindelig tandembogie med kontant træk på begge aksler og uden lift. Ifølge Scania er prisforskellen mellem en 8x2 og en 8x4 med normal tandembogie 26.000 kroner. Tandembogien med løftbar bogieaksel koster yderligere 20.000 kroner i forhold til det normale aggregat. ■

Vognmand Albert Nysom fra Øster Hornum Vognmandsforretning fik sidste år leveret en ny Scania R500 8x4 med tandembogielift. MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 33


FORSIKRING // STRESS

Tal om stress - det er sundt for både dine chauffører og for din bundlinje Din chauffør er på vej hjem. Tæt trafik. Han får en hasteopgave og bliver presset af køre-hviletiden. Han får ikke tjekket forholdene ude hos kunden. Baglygterne rammer rampen, da han bakker ind. Ann Rosenbom, LINJE Kommunikation [ann@linjekommunikation.dk]

- Stressede chauffører kan tydeligt mærkes på bundlinjen i form af 20 procent flere skader, 10 procent ekstra brændstofforbrug og generelt flere sygedage, vurderer Kurt Rinhack, som er konsulent i DTL. Han har tidligere undervist i stresshåndtering på erhvervsskoler, og har mange års erfaring som chauffør. Det er ham, vognmændene ringer til, når de har brug for hjælp til at håndtere stress og dårlig trivsel. - Transportørerne skal passe på deres medarbejdere og fokusere på stresshåndtering og trivsel. Både for medarbejdernes skyld og for virksomhedens. Som vognmand skal du hele tiden holde øje med, om dine chauffører viser tegn på stress, påpeger Kurt Rinhack.

Stress er skyld i skader

Forebyg stress ved at tale om det Kurt Rinhack ser tydeligt, at virksomheder, der taler åbent om stress og opfordrer til defensiv kørsel, oplever mindre stress. De bruger If’s minikurser til 34 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

TIPS FRA DTL-RÅDGIVEREN 1

Tal løbende med chaufførerne om, hvordan det går. Så opfanger du hurtigere tegn på stress.

Stressfri kørsel tager ikke mere tid Kurt Rinhack giver afslutningsvist gode råd til stressfri kørsel. - Kør defensivt. Træd ikke for hårdt på speederen, vær forudseende, hold afstand og tag farten af. Undgå hårde opbremsninger. Slip speederen op til 1 km før rundkørslen og lad bilen rulle gennem rundkørslen, slutter han. ■

2

Det skal være ok at sige fra til disponenten i pressede situationer.

Foto: Claus Perregaard

- Vi ser klart, at travlhed og stress giver flere skader, siger Thomas Pihl Vestergaard, Key Account Manager i If. - Starter dagen med kø på motorvejen, og tidsplanen skrider, så bliver man stresset. Det påvirker ens handlinger, så man ikke lige får surret godset optimalt i løbet af dagen, eller at man i farten vælger at springe ned fra ladet. Dermed kan det blive farligt, siger Thomas Pihl Vestergaard, som har udviklet et online minikursus om stress, som hjælper chaufførerne i en travl hverdag. Nogle chauffører vælger ligefrem at køre i morgentimerne eller sent om aftenen for at undgå myldretid. Det går ud over døgnrytmen og giver også stress. Samtidig er der et ekstremt pres med kontrol af transportbranchens mange regler, som chaufførerne skal forholde sig til.

2

at tale om stress, fx fredag eftermiddag, hvor alle mødes og taler om ugen, der gik. - Jeg kan kun opfordre flere til at gøre det, for det vil gøre en forskel for medarbejdernes trivsel og for branchen som helhed.

- Transportørerne skal passe på deres medarbejdere og fokusere på stresshåndtering og trivsel, siger konsulent i DTL Kurt Rinhack.


Ved din side med viden og rådgivning Som DTL-medlem kan du tage gratis online-kurser via mobilen If’s online-kurser giver dig branchespecifik viden og rådgivning lige ved hånden. Du kan altid tage kurserne via din mobil og blive klædt godt på til en sikker hverdag på jobbet. Nemt, simpelt og lettilgængeligt. Deltag i online-kurset Stress og konsekvenser her

Branchespecifikke kurser lige ved hånden


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLINGER

SÆSONEN FOR GENERALF Den sidste gruppe af vognmandsforeninger har i marts og april afholdt generalforsamling planmæssigt ovenpå to år med udsættelser og aflysninger. Thomas Rumph [tru@dtl.eu]

FYNS VOGNMANDSFORENING

KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

Lærlinge er vejen frem

Jubilæum lige rundt om hjørnet

Formand Kim Vermø tog bl.a. fat på spørgsmålet om chaufførmangel og slog et slag for, at vognmandsvirksomhederne giver de unge chancen ved at tage lærlinge ind. I den forbindelse opfordrede han også til at være meget klare i spyttet om, at man som virksomhed betaler den rigtige overenskomstmæssige løn, pension mv. i modsætning til nogle af branchens mere brodne kar, som lukrerer på de ulige konkurrenceforhold. Foreningen har det seneste år budt velkommen til syv nye medlemmer, men har samtidigt taget afsked med samme antal, så medlemstallet ligger stabilt på 97.

Formand Niels Andreasen fortalte, at foreningen bl.a. har afholdt sit traditionsrige bankospil med spisning og dans med lige knap 100 deltagere. Han rundede i sin beretning også bl.a. spørgsmålet om arbejdstidsregler, som ifølge formanden bliver svære at indrette sig under. Foreningen har i 2022 90-års jubilæum, og der planlægges at afholde en fest til at markere jubilæet. Status på medlemmer er 44 aktive, ni passive samt ét æresmedlem.

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING

NÆSTVED VOGNMANDSFORENING

Ny formand på plads

Hård konkurrence fra PostNord

Der var skiftedag på formandsposten, da Nordjysk Vognmandsforening afholdt generalforsamling for første gang siden corona-epidemiens begyndelse. Næstformand Henrik Jørgensen afløste den siddende formand Claus Myrrhøj Nielsen, som ikke genopstillede til bestyrelsen. Samtidig var der nyvalg i bestyrelsen til Morten Olsen, Jan Østerby og Simon Mathiesen.

36 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

Foto: Claus Perregaard

Henrik Jørgensen er ny formand for Nordjysk Vognmandsforening, hvor han afløser Claus Myrrhøj Nielsen. Henrik Jørgensen sidder bl.a. også i bestyrelsen i DTL – Danske Vognmænd og DTL’s arbejdsgiverforening.

Det var næstformand Jan Scheuer, der afgav beretning på generalforsamlingen. Han noterede bl.a. den store politiske aftale om trafikal infrastruktur til i alt 161 milliarder kroner. Der var selvsagt stor tilfredshed med særligt Kalundborgmotorvejen, Frederikssundmotorvejen, en motorvej til Hillerød, en motorvej ved Næstved og også, at brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro i Frederikssund blev afskaffet til glæde for de lokale vognmænd. Ved årets afslutning havde foreningen 117 medlemmer, en lille tilbagegang på tre medlemmer, som var stoppet som aktive vognmænd. Starten på 2022 har dog allerede budt på flere indmeldelser.


ORSAMLINGER ER SLUT STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING

VOGNMANDSFORENINGEN VENDSYSSEL

Det er blevet sværere for løndumpere Formand Jakob Andreasen betonede, at bl.a. vejpakken og nye danske regler har fået konsekvenser for både udenlandske og hjemlige vognmænd, der mærker de store bøder. - Dermed ikke sagt, at alt nu er fryd og gammen, for der kører stadig en del rundt og prøver lykken, deriblandt en del danske vognmænd, som heller ikke kan finde ud af at aflønne rigtigt, sagde han med henvisning til, at der angiveligt foregår en del kørsel i Danmark på eksportoverenskomsten, og han konkluderede, at problemet med social dumping er lige så udbredt blandt hjemlige som blandt udenlandske vognmænd. Formanden oplyste bl.a. også, at foreningen tæller 71 aktive medlemmer.

Formanden takkede af

SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Diesel er stadig det bedste bud

Foto: Finn Bjerremand

Formand Per Rasmussen tog i sin beretning hul på én af vognmændenes helt store udfordringer: Hvad skal der køres på i fremtiden? Efter at have gennemgået fordele og ulemper ved de alternative brændstoffer: el, HVO, brint og biogas, konkluderede han, at uanset hvad, vil den grønne omstilling blive dyr for branchen. - Set fra mit førersæde er det bedste råd lige nu: Køb dieselbiler. En anden af erhvervets akilleshæle er rekruttering og den akutte mangel på chauffører. Her pegede formanden på en helt oplagt mulighed: - I oktober 2021 manglede over halvdelen af de danske transportvirksomheder arbejdskraft. Derfor synes vi, at vi skal genindføre erhvervspraktikken i de ældste klasser i folkeskolen og samtidig kraftigt opfordre virksomhederne i transportbranchen til at tage praktikanterne ind og give dem et positivt billede af, hvad man kan få ud af at tage en erhvervsuddannelse. Det er jo der, de første og altafgørende valg skal træffes. ”Hvad skal jeg efter folkeskolen?” I alt for mange år har automatsvaret været: ”Jamen, det bliver så gymnasiet”, sagde formanden, der understregede, at alle har et ansvar for at medvirke til at tale erhvervet op. Han påpegede dog også, at chaufførmanglen ikke afhjælpes af fx de meget omdiskuterede regler om arbejdstid. Foreningen har oplevet en Tidligere DTL-formand Jørgen Egeskov blev med akklamation udnævnt til æresmedlem af Sydøstjyllands Vognmandsforening. Her lille netto medlemstilbagegang får han overrakt beviset af foreningens formand Per Rasmussen. og har i alt 101 medlemmer.

Foreningens mangeårige formand Niels Chr. Skindbjerg havde valgt at sige stop som frontfigur, og derfor takkede den nyvalgte formand Anders Faldborg Lauritzen, der afgav beretning, den afgående for dennes indsats for foreningen. Den nye formand konkluderede på to år med corona og nedlukninger, at vognmændene har haft travlt, fordi danskerne har brugt pengene i det nære og hjemlige. - Men som tiderne ændrer sig, står vi nu foran nye udfordringer. Prisstigninger på dieselolie, mangel på kvalificerede dygtige chauffører og stigende priser på materiel gør, at vi alle, som tiderne er nu, er nødt til at hæve vores priser markant for at følge med den hårde udvikling, sagde han om udviklingen igennem de seneste mange måneder og udsigterne for vognmændene i den kommende tid.

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 37


NAVNE & NOTER Foto: Per Daugaard/Skills Denmark.

DTL INDGÅR AFTALE MED NY ADVOKAT DTL har indgået samarbejdsaftale med advokatfirmaet AVM Advokater. Bag firmaet står advokat Anja Velbæk Mouridsen, der har en fortid bl.a. i Forman Advokater. Siden 1. maj er desuden en advokat med baggrund i anklagemyndighedens tungvognssektion blevet ansat i AVM Advokater. Ifølge aftalen henviser DTL medlemmerne til AVM Advokater i de tilfælde, hvor man ønsker bistand til en straffesag, administrativ sagsfremstilling osv., hvor DTL’s egen rådgivning og serviceniveau ikke længere er tilstrækkelig. Medlemmer får 15 procent i rabat på timeprisen for advokatbistanden. NMM

BENJAMIN VANDT DM I VEJGODSTRANSPORT Chaufførlærling Benjamin Fomsgaard Larsen fra vognmandsvirksomheden Per Andersen i Mårslet vandt sidst i april DM i vejgodstransport ved DM i Skills i Høng på Sjælland, som er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. På billedet ses Benjamin sammen med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, formand for Euro Skills 2025. DANSKE VOGNMÆND ønsker tilllykke med titlen.

Foto: Niels Møller Madsen.

DTL’s nye advokatpartner Anja Velbæk Mouridsen fanget sammen med direktør Erik Østergaard, da hun var på præsentationsvisit hos DTL på Grønningen i København.

NYT ANSIGT I DTL-A

Foto: Niels Møller Madsen.

38 | DANSKE VOGNMÆND | MAJ 2022

FYRAFTENSMØDE I HVIDOVRE Nordre Birks Vognmandsforening og Vognmandslauget holdt fyraftensmøde sidst i april hos Applus Bilsyn i Hvidovre. Blandt oplægsholderne var chefkonsulent Søren Büchmann Petersen fra DTL, der fortalte forsamlingen om den grønne omstilling. Der var også indlæg fra nogle af DTL’s samarbejdspartnere: Applus Bilsyn, Circle K og If Skadeforsikring. Foto: Finn Bjerremand.

Fremover bliver det Pàll Scheel, der skal sidde med den daglige kontakt til medlemmerne af DTL's arbejdsgiverforening. Han er siden 1. april 2022 ansat som advokatfuldmægtig i Dansk Erhverv og har senest arbejdet som jurist i Tandlægeforeningen, men har blandt andet også erfaring med transportbranchen fra tidligere ansættelse.

Vognmand Tom Hansen fra Kalundborg havde midt i maj 35-års jubilæum som vognmand. Tom Hansen kører til dagligt for DLG i sit flotte hvide og grønne Scania-vogntog. I bredere kredse er Tom Hansen måske bedst kendt som en af talsmændene for DTL’s selvkørernetværk, hvor han har været aktiv i mange år. Tom Hansen købte den 1. maj 1987 sin første lastbil af morbroderen Ib Thomsen, for hvem han havde kørt som chauffør. Siden har han haft sin egen vognmandsforretning. DANSKE VOGNMÆND ønsker tilllykke med jubilæet. NMM

Foto: Claus Perregaard.

35-ÅRS JUBILÆUM


NAVNE & NOTER

TEMADAG FOR VAREBILTRANSPORTØRER Hvordan kører man energirigtigt? Hvordan med forsikringerne? Hvordan bliver overenskomsten til og hvad med den grønne omstilling? Alt det kan varebilsvognmænd blive klogere på, når Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV) lørdag den 18. juni 2022 fra kl. 10-16 afholder temadag hos AMU Fyn i Odense. På mødet, der er for både medlemmer og ikke-medlemmer af SKV, vil spørgsmålene blive søgt besvaret af bl.a. AMU Fyn, If Skadeforsikring, Söderberg og Partners, Lars Overgaard fra Dansk Erhverv og chefkonsulent Søren Büchmann Petersen fra DTL – Danske Vognmænd. Hør også PWC fortælle om regnskab og budget. Tilmelding senest 16. juni til Jens Gjerløv fra DTL på tlf. 7015 9500 eller på mail: jgj@dtl.eu. NMM

VELKOMMEN VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Thy Vognmandsforening TMMT Crane Construction Logistics ApS Møgelvej 140 7752 Snedsted

Skørping-Arden Vognmandsforening SB Transport Nørresundby ApS J.P. Pedersensvej 13 9440 Aabybro

Randers & Omegns Vognmandsforening AL-Trans ApS Virkevangen 52B 8960 Randers SØ

Vestjylland Vognmandsforening

SILKEBORG VETERANRALLY ER TILBAGE Siden 2001 har fans og ejere af veteranlastbiler mødtes den første lørdag i juni for at køre det årlige Silkeborg Veteranrally i det jyske højland. På grund af corona-pandemien har der ikke været afholdt veteranløb de sidste i to år, men i år er det igen muligt at opleve mere end 50 års transporthistorie, når veteranrallyet for tunge køretøjer kører over startlinjen lørdag den 11. juni 2022. Der er start og mål hos Jens Konrad A/S i Silkeborg. Løbet er allerede fuldtegnet, så tilmeldingen er lukket. Tjek også arrangementet på Facebook, søg på ”Silkeborg Veteranrally”. FBA

Bredtoft Trailertransport v. Finn Bredtoft Drosselvej 12 6900 Skjern

Sydøstjyllands Vognmandsforening NR Transport og Autoteknik ApS Ferrarivej 3 7100 Vejle

Fyns Vognmandsforening BN Ejby A/S Kirsebærhaven 6 5560 Aarup

Nordre Birk Vognmandsforening PV-Container ApS Tinghøjvej 2 3650 Ølstykke

Sjællands Vognmandsforening Stoggatrading ApS Tjørnevang 23 4180 Sorø MIV Transport ApS Industrivej 27A 4050 Skibby SV Kurér Transport ApS Industrivej 27A 4050 Skibby

Vognmandslauget Urbaser A/S Erhvervsparken 17 4621 Gadstrup Nordics Global ApS Richard Mortensens Vej 75, 6. 1 2300 København S

Storstrøms Vognmandsforening Storm Agro V/Nikolaj Storm Østergaard Lygtevej 1 4640 Faxe Kasper Bruus Int. Transport Ringsbjervej 35 4682 Tureby

Specialforeningen for Kurér& Varebilstransportører MZ Group Herstedøstervej 27 A 1. 2600 Albertslund Kragelund Transport v/Martin Agernem H. C. Lumbyes vej 65 7430 Ikast

DTL’S ARBEJDS­GIVERFORENING Peter Juel Transport ApS Bellingevej 35, Dyrup 5250 Odense

Foto: Finn Bjerremand.

BN Ejby A/S Kirsebærhaven 6 5560 Aarup

Kragelund Transport v/Martin Agernem H. C. Lumbyes vej 65 7430 Ikast

MAJ 2022 | DANSKE VOGNMÆND | 39


Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42310

Kompåpåforkant forkantmed mednæste næstevirksomhedskontrol virksomhedskontrol Kom

TachoOnline Online Tacho ergratis gratis er fordig digsom som for DTL-medlem DTL-medlem dinmedlemsfordel, medlemsfordel,ring ringtiltilTVS TVSpåpå7190 71907191 7191 FåFådin

DTL-medlem DTL-medlem Oprettelse: DKK Oprettelse: 0 0DKK DKK Abonnement: 0 0DKK Abonnement: DKK Pr.Chauffør: Chauffør: 0 0DKK Pr. DKK Pr.køretøj: køretøj: 0 0DKK Pr. 899DKK DKKpr.pr.årår Hotline: 899 Hotline:

Oprettelse: 450DKK DKK Oprettelse: 450 127DKK* DKK* Abonnement:127 Abonnement: 7,64 DKK* Pr. Chauffør: Pr. Chauffør: 7,64 DKK* 7,64DKK* DKK* Pr.køretøj: køretøj: 7,64 Pr. 899DKK DKKpr. pr.årår Hotline: 899 Hotline:

*pris mdr. *pris pr.pr. mdr.

- et DTL selskab - et DTL selskab

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, st. 1270 København K Telefon 70 15 95 00

Andrevirksomheder virksomheder Andre


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.