Page 1

DTL magasinet 06/07 | JUNI/JULI 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

PLANLOV FÅR VOGNMANDSPARAGRAF

REPORTAGE FRA DTLGENERALFORSAMLINGEN I AARHUS VOGNMÆND VIL HELLERE LEASE END EJE

EU-UDSPIL:

NY SITUATION FOR CABOTAGEKØRSLEN Udsigt til mere fair transport

VEJPLAN / FRONTUDSTYR / ÅTV-VINDER/ RØD LØBER

PLUS

TEST: DAF


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

kritikken og samlet appelleret til Kommissionen – bl.a. Frankrig, Tyskland, Italien, Holland og Belgien samt naturligvis de nordiske lande. Men… Træerne vokser ikke ind i himlen med Kommissionens vejtransportpakke. Med pakken udestår der to ting: For det første at der venter en lang politisk proces. Både medlemslandene og EuropaParlamentet vil øve indflydelse på det endelige resultat – og det kan jo ende med at gå i flere retninger. For det andet skal det i den proces sikres, at de nationale myndigheders kontrol og håndhævelse bliver bragt op på et niveau, hvor problemerne rent faktisk bliver bragt til ophør. Vi ved af bitter erfaring, at hvis kontrollen er mangelfuld – så fortsætter fiksfakserierne. Så både den politiske proces med Vejtransportpakken frem mod dens endelige udformning er vanskelig. Og sikringen af det helt nødvendige kontroltryk i medlemslandene kan også vise sig vanskeligt. Så meget kan gå galt endnu. Det efterlader DTL og vognmændene med grund til en spirende optimisme – men også med vished om, at der ligger meget arbejde foran os. Transportordførere, regeringen og de danske EU-parlamentarikere skal ikke forvente at DTL-Danske Vognmænd nu slipper kontakten til udviklingen i tillid til, at politikerne selv kører slutresultatet hjem. Nej, det er nu næste fase i arbejdet begynder. Til vores nyligt overståede generalforsamling i DTL-Danske Vognmænd sagde jeg bl.a. til de delegerede, at vores nordiske samarbejde i NLA er uvurderligt, og at vi måtte opfinde NLA, hvis vi ikke allerede havde gjort det. Vejtransportpakken viser med al ønskelig tydelighed, hvor sandt dét er, for det bliver ikke mindst med NLA-samarbejdet, at vi kan stå stærkt i denne nye fase i slaget om Vejtransportpakken.

31 VINDEREN. En glad Bjarne Bloch fra Thisted Kloakservice bliver klappet op på scenen ved festen i Centralværkstedet i Aarhus – som vinder af Årets Transportvirksomhed 2017.

29 NY MAND. DTL og arbejdsgiverforeningen har fået et nyt bestyrelsesmedlem. Lars Vilhelm Andersen har afløst Steen Tofteng og vil repræsentere de sjællandske vognmænd. Han driver forretningen Frede Andersen & Søn i Næstved og har også været formand for Næstved-vognmændene.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: FINN BJERREMAND

På den sidste dag i maj kom EU-Kommissionen omsider med de første dele af den længe varslede Vejtransportpakke. Optakten har været lang – men i al væsentlighed har transportkommissær Violeta Bulc haft fokus på det rigtige: Ikke yderligere liberaliseringer, et opgør med postkasseselskaber, klarhed om cabotagereglerne, ordnede forhold i varebilsbranchen m.m. Og lad det være sagt med det samme: Der er rigtig gode takter i store dele af udspillene. Det er med andre ord en række af de reelle problemer, der adresseres. Og en del af løsningsforslagene ser da også udmærkede ud. Dét ser jeg ikke som en tilfældighed. DTL og NLA har i årevis presset på for, at EU-Kommissionen skulle få øjnene op for godstransporterhvervets udfordringer med unfair konkurrence og social dumping. Det er derfor heller ikke en tilfældighed, at netop den unfair konkurrence og løndumping kun er vokset som politisk dagsorden. De mange forsøg på at dysse problemerne ned – og på at skose os, der har peget på dem – har foreløbig slået fejl. De danske talerør for yderligere liberalisering og bagatellisering af problemerne fremstår i stigende grad som ”Komiske Ali” i benægtelsen af det åbenlyse. Og det er da også en stribe prominente EU-lande, som for at dæmme op for problemerne har måttet ty til nationale tiltag: Mindstelønskrav, dramatisk skærpede bødekrav, håndfaste fortolkninger af reglerne osv. – Alt sammen fuldt forståeligt men også vanskeligt at håndtere. Det har ikke desto mindre tvunget Kommissionen til at erkende, at det ikke var muligt at fortsætte som hidtil. Det er et anseeligt antal medlemslande der har skærpet

FOTO: PER DAUGAARD

EU er på rette spor

FOTO: PER DAUGAARD

LEDER

17 FRONTUDSTYR: DTLs tekniske konsulent – og journalist her på magasinet, Finn Bjerremand, har forsynet Færdselsstyrelsen med stakkevis af fotos af frontmonteret udstyr. Mange er kommet med i den nye vejledning, der har skabt klarhed over, hvad man må og ikke må. Her er et af de gode eksempler på en afskærmning.


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 De nye køre- hviletidssanktioner vedtaget . . . . . . . 8 EU-Kommissionens nye vejtransportpakke, 1. del 10 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DTLs konjunkturundersøgelse om bl.a. leasing . . 14 Renault Trucks opruster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ny vejledning om frontmonteret udstyr . . . . . . . . . 17 Test af nye DAF-lastbiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min flyttebil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Reportage fra DTLs generalforsamling . . . . . . . . . . 24 Min nye udtrækstrailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

FOTO: JOHN LARSEN

Vejforening udsender masterplan for vejinfrastrukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

22 GLAD FLYTTEVOGNMAND. Bo Andreasen har hentet Danmarks måske højeste flyttehejs hjem fra Sydkorea. Den kan hente gods fra højhusene i 12.-13. etagers højde.

Det er jo en kunstart at være vognmand og få det til at køre på trods af alt – vel den eneste kunstart, der ikke støttes af Statens Kunstfond….. Så tillad os at klappe af os selv.

DTL magasinet 06/07 | JUNI/JULI 2017 | 19. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

PLANLOV FÅR VOGNMANDSPARAGRAF

REPORTAGE FRA DTLGENERALFORSAMLINGEN I AARHUS VOGNMÆND VIL HELLERE LEASE END EJE

EU-UDSPIL:

NY SITUATION FOR CABOTAGEKØRSLEN Udsigt til mere fair transport

VOGNMAND STEEN HEICK, KØBENHAVN, PÅ TALERSTOLEN PÅ GENERALFORSAMLINGEN I AARHUS.

SIDE 28 JUNI/JULI 2017

PLUS

TEST: DAF

VEJPLAN / FRONTUDSTYR / ÅTV-VINDER/ RØD LØBER

Forsidefoto: PER DAUGAARD


NYHEDER DE KORTE

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Dyrt at glemme at lytte til vognmændene At Thisted Kommune glemte at lytte til de lokale vognmænd betød, at 20 trekantede vejbede på vejen ud til Hanstholm Havn måtte lægges om til en pris af 350.000 kroner. Vognmændene i Thy Vognmandsforening måtte nemlig fortælle kommunen, at de smarte blomsterbede havde en trekantsspids ragende udad mod vejen, så lastbiler risikerede at ramme langsomme trucks, som var nødt til at dreje ud på vejen for at undgå bedene. »Før bedene blev anlagt, var der plads til begge køretøjer ved siden af hinanden. Det var der ikke mere, så lastbilerne kom ud for farlige situationer og måtte blive bag trucksene. Også cyklister måtte ud på vejen for at undgå bedene,« forklarer vognmand Jens H. Petersen, der også sidder i DTLs bestyrelse. Kommunen erkender, det er en ommer: »De var en brugergruppe, nemlig vognmændene, som vi ikke fik inddraget,« siger Tobias Geertsen, projektets bagmand. Arbejdet med at mindske bedede og fjerne ”spidserne” er gået i gang.

Ja

til forsøg med selvkørende biler

Et stort flertal på Christiansborg har vedtaget et forslag, der åbner for forsøg på de danske veje med selvkørende biler. Forslaget skal sikre, at de tids- og strækningsmæssigt afgrænsede forsøg kan foregå under kontrollerede forhold.

4

DTL magasinet

Fremtiden er sikret for vognmændene ude på landet takket være den nye planlov.

Vognmandsparagraf i ny planlov I sidste øjeblik har et hårdt pres fra DTL sikret, at eksisterende vognmandsforretninger får mulighed for at blive liggende i landszone. Vognmændene har ligefrem fået deres egen paragraf i den nye planlov, der blev vedtaget af Folketinget 1. juni. »Vi har kørt hårdt på i denne sag. En række konkrete sager i medlemskredsen viste, at politikerne var på vej til at gøre det unødvendig besværligt for vognmændene i landzone. Det var som om politikerne slet ikke forstod, hvor megen transport fra lokale vognmandsvirksomheder, der rent faktisk foregår i landzone,« siger Erik Østergaard. Øjenåbneren kom, da DTL og Dansk Erhverv – sammen med vognmandsparret Kristian og Solveig Nørgaard i Arden – fik foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg. »Heldigvis lyttede de til os,« siger Erik Østergaard. Det er en sag, DTL har arbejdet på i årevis, og senest har DTL desuden sat fokus på sagen i lokalpressen, på Altinget og i DTL-Magasinet. Og der blev skrevet direkte til erhvervsminister Brian Mikkelsen om sagen. ”Problemet er, at vi har så meget landzone i Danmark. Og ser vi på vognmandserhvervet, så bliver der altså kørt rigtig meget foder, fødevarer, levende dyr, gødning osv. hver eneste dag. Det giver simpelthen ingen mening, at

det helt afgørende transportled ikke kan drive forretning i det område, hvor en stor del af arbejdet foregår.« I praksis har flere vognmænd oplevet, at de har søgt om tilladelse til at drive deres virksomhed i landzone, og i første omgang fået tilsagn fra deres kommune. Men flere DTL-medlemmer har oplevet, at afgørelsen er blevet omgjort med henvisning til planloven. »Havde vi ikke fået en vognmandsbestemmelse med ind i planloven, ville vi risikere, at en stribe virksomheder enten måtte lukke eller måtte være tvunget til at flytte med store udgifter til følge,« siger DTL-chefen.

Her er ”vognmandsparagraffen”: ”§35 a. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse efter § 35 til udvidelse eller ændring af eksisterende vognmandsvirksomheder, der før den 15. juni 2017 har ligget på stedet i en længere årrække.”

JUNI/JULI 2017


04.17. Codan Forsikring A/S, København V, CVR 1052 9638.

Et partnerskab, der kan forbedre din bundlinje Transporterhvervet er forbundet med mange store risici. Derfor er det vigtigt at have de rigtige forsikringer og en professionel forsikringspartner, der bl.a. hjælper med forebyggelse og er der, når skaden sker.

Forsikring er værd at gøre ordentligt

Ring til vores Transportteam og hør hvilken forskel, vi kan gøre for dig på 33 55 50 50.


NYHEDER DE KORTE

HUSK KRANALARMEN

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

DTL Kran Blok Erfa oplever, at der hersker uklarhed om, hvorvidt der skal være en ”HEW” (”Height Warning”), eller på godt dansk: en alarm for, at kranen ikke er i korrekt transportstilling, når kørslen starter. Der har siden 2006 været helt klare regler: Der skal være en alarm. Det står i standarden for lastbilkraner, EN 12999. I 2011 blev det også et krav, at der skulle være et lydsignal sammen med advarselslampen i førerhuset. Det aktiveres, hvis kranen ikke er i transportstilling, og chaufføren begynder at køre. Kontrollen gælder både højden og bredden, hvor eventuelle støtteben skal være skudt ind på plads. Kravet er også rettet mod kranproducenterne, der skal udstyre kranerne med sensorer, som kan tilsluttes relevante signalgivere i førerhuset. Så tjek om de lastvognsmonterede kraner har den pågældende advarselsanordning, og om den er aktiv.

Lastvognmonterede kraner skal som denne fra Aars Vognmandsforretning være forsynet med aktiv advarselsanordning. Kranbilen vandt i øvrigt titlen som Årets Opbygning 2016 på udstillingen Vestfyn Trækker.

UNDGÅ DATABØVL OG BØDER Køre- hviletidseksperterne hos TungVognsSpecialisten, TVS, hjælper mange vognmænd, der får indkaldt deres køre- hviletidsdata til en virksomhedskontrol. Disse problemer går igen i mange af indkaldelserne: Der er bøvl med kørselsdata, fordi en chauffør har fået et nyt chaufførkort i løbet af perioden eller er fratrådt uden at have fået tømt sit kort. Eller fordi en lastbil er blevet solgt videre uden at have fået tømt tachografen for den sidste måneds kørsel. »Det er ren glemsomhed, men der vanker en bøde, fordi vognmanden ikke kan fremskaffe de manglende køre- hviletidsdata,« forklarer TVS’ direktør Carl Peter Frederiksen. Når en vognmand får sine chaufførers kørselsdata indkaldt til en virksomhedskontrol, så skal der leveres en fil med kørselsdata, der dækker hele kontrolmåneden for hver bil. Tilsvarende skal der indsendes en fil med data for hvert chaufførkort dækkende hele kontrolmåneden, der skal kontrolleres. Bøvlet opstår herefter i disse tre situationer: 1. Hvis en chauffør har fået et nyt chaufførkort (efter fem år) undervejs i kontrolperioden og har smidt det gamle kort ud med de data, der skulle være indsendt. 2. Hvis en chauffør fratræder og har taget sit chaufførkort med sig uden at have fået sine data downloaded.

3. Hvis en lastbil er blevet solgt med tachografen, uden at dens data er blevet tømt i forbindelse med salget. Carl Peter Frederiksen anbefaler, at man får nedfældet en procedure for, hvad der skal ske, når chaufførerne får nyt førerkort – også selv om man har en automatisk download-funktion i virksomheden. »En sådan må jo ikke blive en sovepude,« som han siger. Tilsvarende når en chauffør fratræder, så få skrevet på tjeklisten: ”Husk at downloade førerkort” sammen med de andre forhold så som aflevering af nøgler, gps, arbejdstøj, brændstofkort med mere. »Og vanen med at klippe det gamle chaufførkort over, når man står med det nye i hænderne, er ikke god. Husk altid at gemme og medbringe det gamle kort i mindst én måned efter, det nye er taget i brug. Det vil alle sætte pris på ved en eventuel politikontrol. Har chaufføren ikke det gamle førerkort med, vanker der bøde. Tommelfingerreglen er, at man ALTID skal kunne dokumentere sin kørsel 28 dage tilbage i tiden,« siger Carl Peter Frederiksen. Han tilføjer, at et udløbet førerkort ikke kan bruges i tachografen men skal downloades med en downloadkey eller lignende.

EUROPEA

TYSK FORBUD MOD UGEHVIL I FØRERHUSET De tyske myndigheder har forbudt chauffører at holde deres regulære, ugentlige hvil i førerhuset. Forbuddet er trådt i kraft. Det betyder: - at det regulære ugentlige hvil ikke må tilbringes i førerhuset. - at der skal stilles passende overnatningsfaciliteter til rådighed for chaufføren på det sted, hvor hvilet skal afholdes. - at hvis chaufføren pålægges at tilbringe hvilet i andre køretøjer i nærheden, eller i tilfælde af, at der mangler en seng, som kan anvendes af chaufføren uden for køretøjet, vil der ikke være tale om passende overnatningsfaciliteter, da dette ikke sikrer et tilpas

rekreativt ophold for chaufføren. - at i tilfælde af, at chaufføren antræffes i færd med at holde ugentligt regulært hvil i køretøjet eller på et sted, der ikke er forsynet med passende overnatningsfaciliteter, vil ugentligt hvil blive anset for ikke afholdt i det omfang/i de timer, kravene ikke er overholdt. Overtrædelser sanktioneres med en bøde svarende til den, der gives, hvis chaufføren helt har undladt hvilet.

Italy

6

DTL magasinet

Germany

JUNI/JULI 2017


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

2. generation af motorer og drivline + Predictive Powertrain Control + Fleetboard kørestilanalyse Effektivitet er summen af alle detaljer. Predictive Powertrain Control og Fleetboard kørestilsanalyse fås som ekstraudstyr. Du kan få yderligere oplysninger hos din Mercedes-Benz forhandler.


SAGT & SKREVET

NYHEDER JURA Af Claus Perregaard

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Har 20 lærlinge ansat – lidt for få Det er egentlig en smule for lidt. Vi ville gerne have en 10-12 stykker per år, men vi må erkende, at vi nok ikke kan overkomme flere. Fragtmand Jens-Ole Larsen, Slagelse Transportcenter, der har 20 chaufførlærlinge i sit brød, til Transportmagasinet.

Forandringerne går meget stærkere Jeg tror, at forandringerne vil gå meget stærkere i de kommende år – ikke mindst på grund af digitaliseringen. ATLs formand, fragtmandsdirektør Peter B. Jepsen, til Transportmagasinet

Russisk hastighedsrekord Jeg har aldrig set en køre så stærkt. Jeg har selv en gang skrevet en, der kørte 120 km/t, men det er også det hurtigste. TungVognsSpecialistens direktør Carl Peter Frederiksen, tidligere chef i færdselspolitiet, i Lastbil Magasinet om en russisk, beruset chauffør, der tvang sin finske trækker med trailer op i en fart af 140 km/t på motorvejen mellem Vejle og Århus, før han blev stoppet af politiet.

Kørte kun i Danmark I de seks år jeg var ansat, transporterede vi ikke gods på slovakisk territorium. Jeg var kun i Slovakiet, når vi blev transporteret med minibusser hjemme fra Rumænien til Slovakiet, hvor andre minibusser fragtede mig videre til Danmark, hvor min lastbil hold parat hos Bring Truckings kontor og plads i Kastrup. Lastbilchauffør Emilian Tudor Jetzi til 3f.dk og bragt i Lastbil Magasinet i anledning af byretssag rejst af 3F med krav om efterbetaling til chaufføren, der har kørt møbler for Ikea og ansat hos Bring Truckings slovakiske datterselskab til knap 3.000 kroner om måneden plus skattefrie kørepenge.

Håber på mere lige vilkår Vi håber, der bliver mere lige vilkår, og vi håber også, at politiet gennemfører kontrollen på området, fordi det er utroligt mange biler, de skal ud at have fat i, og rigtigt mange chauffører. Morten D. Andersen, formand for Skørping-Arden Vognmandsforening, til DR Nordjylland om EUs nye vejtransportpakke.

Nye EU-regler gør livet lettere for speditører Det er en model, der på den ene side gør det nemmere for speditørerne at planlægge og udføre turene på en fornuftig måde. Vi får mulighed for at udnytte kapaciteten mere optimalt. På den anden side betyder begrænsningen på antallet af dage, hvor der kan køres fri cabotage, at reglerne er blevet nemmere at forstå, respektere og håndhæve. Adm. direktør Martin Aabak, Danske Speditører, om EUs udspil til vejtransportpakke i Transport Tidende.

Eneste chance for fair konkurrence Den her vejpakke er måske den eneste chance, vi får til at skabe en fair konkurrence og ordentlige forhold på de europæiske landeveje. Europaparlamentariker Ole Christensen (S) i Transportnyhederne.dk om EU-Kommissionens vejtransportpakke, som et stort flertal i Europa Parlamentet vil have skal løse problemerne med social dumping, postkasseselskaber og ulovlig cabotagekørsel.

De nye bøderegler træder i kraft 1. juli i år.

Nye sanktioner vedtaget Mens småfejl med tachografen straffes mildere, stiger bøderne for snyd og manipulationer Et stort folketingsflertal har 30. maj vedtaget de nye sanktioner for overtrædelser af køre- hviletidsreglerne. De nye regler træder i kraft allerede 1. juli i år. Fremover vil sjuskefejl og mindre forseelser blive straffet mildere, mens grov og systematisk fusk med køre-hviletiderne straffes hårdere. »Et skridt i den rigtige retning,« mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard. »Reglerne er mange og komplicerede på køre-hviletidsområdet. Enhver kan komme til at lave en fejl. Det, vi for alvor har brug for at komme til livs, er derimod den systematiske og udspekulerede manipulation eller omgåelse af reglerne. Derfor mener vi, at vi med vedtagelsen har fået en mere fair og rigtig profil i forhold til sanktionerne: Småfejl og forglemmelser får mindre bøder. Og dem der spekulerer i at udnytte reglerne, får et gedigent rap over fingrene. Det er et styrende princip, som jeg godt kan lide,« siger Erik Østergaard.

mindstebøder for fejlbetjeninger nedsættes. Til gengæld hæves bødestraffen for de mest alvorlige overtrædelser. Og en frakendelse af erhvervskørekortet går i fremtiden ikke ud over det private kørekort. Virksomhedens bøde for de tilsvarende overtrædelser vil efter Folketingets holdning skulle udmåles til det dobbelte, hvilket også har været hidtidig praksis. »Det er et EU-anliggende at revidere køre-hviletidsbestemmelserne, og det er en lidt større proces. Men nationalt kan vi tilpasse regler og rammer omkring bestemmelserne, og jeg synes, at vi med vedtagelsen af de nye køre- hviletidssanktioner har fået en mere rimelig og ikke mindst en mere konsekvent linje i forhold til overtrædelser. Det er først og fremmest systematisk og grove overtrædelser, vi skal have fokus på. Og det hjælper den nye vedtagelse med,« siger han. DTL Magasinet orienterede i marts-udgaven om indholdet af de nye sanktioner.

Private kørekort går fri Vedtagelsen betyder bl.a., at

JUNI/JULI 2017


Scania chaufføruddannelse

Hos Scania Driver Academy kan du uddanne dine chauffører til at køre mere økonomisk. • • • •

Spar brændstof Skån miljøet Nedsæt reparationsomkostningerne Få mere oppetid - undgå værkstedsbesøg

Kontakt 2551 8022 for mere info.


NYHEDER EU Af Claus Perregaard og Morten Lindbo

Udsigt til mere fair transport Nu har EU-Kommissionen lanceret første del af den længe ventede Vejtransportpakke. Hele pakken vil - når den har været gennem alle instanser og forhandlinger - påvirke hele transportsektoren. Og der er gode takter i udspillet, mener DTL. Vejtransportpakken vil få betydning for etablering af transportvirksomheder, for virksomhedernes adgang til EU-markedet, regler for de sociale forhold for chaufførerne for så vidt angår løn, køre- hviletid og arbejdstid, regler mod postkasseselskaber og rammer for datterselskaber, vejbenyttelsesafgift og et nyt system for overvågning af CO2-udslip og meget mere. »Vi skal nærstudere forslagene, for Kommissionen lægger op til en revidering af en lang række detaljer og en række tilføjelser til de gældende regler. Desuden kommer der en længere proces hvor både medlemslandene og Europa-Parlamentet skal gøre

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Gode takter i EUKommissionens længe ventede udspil til nye transportregler

EU vil stramme kravene til aflønningen i det land, hvor der køres cabotage.

»Kort sagt: Er man ikke parat til at sætte magt bag lovgivningen, så kan mange af problemerne med postkasseselskaber, fusk med køre- hviletidsregler, underbetaling af øst-chauffører osv. fortsætte. Så i kølvandet på de

Kommissionen foreslår nu konkret fri cabotagekørsel i 5 dage - i forlængelse af en international tur. Samtidig skal udstationeringsdirektivet træde i kraft øjeblikkeligt, og chaufføren skal have løn- og arbejdsvilkår, der svarer til de nationale regler i det land, hvor cabotagekørslen udføres. deres indflydelse gældende. Men som udgangspunkt rummer forslagene helt klart intentionen om mere klare og robuste regler for transportområdet,« vurderer DTLs adm. direktør Erik Østergaard. Kontrol og håndhævelse afgørende Han ser hele spørgsmålet om myndighedskontrol og håndhævelse af reglerne som helt afgørende for, hvilken betydning et nyt sæt regler vil få.

10

DTL magasinet

konkrete forslag ligger der en selvstændig opgave i at sikre, at de ikke bare vedtages men også kommer til at virke,« siger han. »Jeg har noteret mig ved flere lejligheder, at transportkommissær Violeta Bulc har sagt, at Vejtransportpakken ikke skulle liberalisere transportmarkedet yderligere. Dét vil vi fra DTLs side holde hende og hendes embedsværk fast på,« slår han fast. Han pointerer nemlig, at som

pakken ser ud lige nu, er der et par steder, hvor det ikke står helt klart om forslaget til ændrede regler kan indebære en yderligere liberalisering - imod kommissærens intentioner om det modsatte. »Også her er spørgsmålet om viljen til myndighedskontrol og håndhævelse essentielt. Det kommer derfor til at påhvile de danske politikere, både på Christiansborg og i Bruxelles, at sikre dette,« siger han. Cabotageture og ugehvil Et centralt forslag i pakken vedrører antallet af dage og antallet af ture, hvor der kan køres cabotage. Her lægger Kommissionen dog op til skærpet kontrol fra nationalstaterne. Det bliver afgørende. Udspillet lægger også op til, at det regulære ugentlige hvil ikke må holdes i bilen, men skal ske under ”passende forhold”. »Det er godt, at Kommissionen tager fat om disse åbenlyse problemer. DTL er enige i intentionerne. Der bliver nu langvarige forhandlinger, og vi må afvente det endelige resultat, før vi fælder

en endelig dom. DTL vil i alt fald bruge kræfterne de næste par år på at sikre, at de forhold, der skal til for at sikre, at intentionerne kan realiseres, bliver tænkt med inden en vedtagelse,« fastslår DTL-chefen, som også sidder i formandsstolen for den fælles nordiske organisation, Nordic Logistics Association, NLA. Fri cabotagekørsel i fem dage Kommissionen foreslår nu konkret fri cabotagekørsel i 5 dage - i forlængelse af en international tur. Samtidig skal udstationeringsdirektivet træde i kraft øjeblikkeligt, og chaufføren skal have løn- og arbejdsvilkår, der svarer til de nationale regler i det land, hvor cabotagekørslen udføres. Ved international kørsel har chaufføren max. 3 dage pr. kalendermåned i samme land, inden de nationale løn- og arbejdsforhold skal overholdes. Kræver analyse Dermed foreligger der en helt ny situation, hvis konsekvenser og effekter kræver en nøjere

JUNI/JULI 2017


fortsat bliver muligt at undslippe regler ved at shoppe rundt mellem landene – nogle dage hér, nogle dage dér – uden, at bil og chauffør skal returnere til oprindelseslandet. For så er vi lige vidt. De nye regler må og skal sikre, at det indre marked og arbejdskraftens fri bevægelighed ikke misbruges,« slår Erik Østergaard fast. Varebilsregulering DTL noterer sig med tilfredshed, at Vejtransportpakken tager et første skridt i retning af en regulering af varebilsområdet - og dermed et skridt i retning af mere fair konkurrence.

FOTO: EU-KOMMISSIONEN

analyse. Samlet set vurderer DTL dog, at det utvivlsomt vil blive både vanskeligere og dyrere for de virksomheder, der har bygget en forretningsmodel op på at kunne operere med øst-chauffører på langt ringere vilkår og mere eller mindre permanent væk fra hjemlandet. Udfordringen bliver at sikre kontrollen og myndighedshåndhævelsen. »DTL prioriterer, at vi ikke alene får kortere og bedre regulerede perioder for cabotagekørsel, men at vi også sikrer, at de nye regler skal gælde for chauffører og lastbiler, der opererer i mange medlemslande i lange perioder. For det vil ikke være acceptabelt, hvis det

Transportkommissær Violeta Bulc fremlægger EU-Kommissionens udspil til nye transportregler, mens arbejdsmarkedskommissær Marianne Thyssen ser til.

Slut med lange hvil i førerhuset En arbejdsgiver skal tilrettelægge arbejdet, så chaufføren skal kunne vende hjem i løbet af en fire ugers periode. Et stort fremskridt, mener DTL. En underbetalt hær af østchauffører skal ikke kunne leve i månedsvis i venten på ture eller indgå i systematiske cabotage- og tredjelandstrafikker. Der er både mere fleksibilitet og skærpede krav i Vejpakken, når det kommer til køre- hviletidsreglerne. DTL ser konturerne af et tiltrængt opgør med en de facto permanent udstationeret øst-chaufførreserve. Fremover skal chaufførerne kunne vende hjem mindst én gang i løbet af en 4-ugers periode. DTL mener dog ikke, at træerne

vokser ind i himlen med Kommissionens forslag. Det præciserer, at kun det reducerede ugentlige hvil må tages i køretøjet. Alle andre hvil skal tages under ”passende indkvartering”. »Kommissionen forsøger at løse det konkrete problem om det ugentlige hvil, der udnyttes til at holde chaufføromkostningerne nede. Men udspillet fra Kommissionen introducerer også nogle nye begreber for hvilken standard, fx overnatningerne skal foregå under, som reelt er elastik i metermål. Det vil kræve nationale definitioner og krav for at sikre, at en skurvogn eller et telt ikke bliver godt nok,« fortsætter Erik Østergaard.

OPGØR MED postkasseselskaber

EU-Kommissionen vil nu tage det af kommissær Violeta Bulc varslede opgør med postkasseselskaberne. »Der er absolut tale om skridt i den rigtige retning,” siger DTL-direktør Erik Østergaard. »Som kommissær Bulc flere gange har lovet – også mig personligt – kommer der nu krav om ansættelseskontrakter, kundekontrakter samt udstyr, der svarer til den påståede aktivitet på stedet. Altså krav om reel aktivitet svarende til virksomhedens karakter. Dét er på høje tid,« siger Erik Østergaard. ”Dette bør sætte en stopper for, at tre, fire, fem transportvirksomheder lader en kontorfacilitet og en postkasse i et andet land gøre det ud for en vognmandsvirksomhed, bare for at udnytte lovgivningen dér. ”Men det betyder jo ikke, at hverken brugen af vikarbureauer eller datterselskaber, der fx henter lavtlønschauffører ind fra Filippinerne, bliver bremset. Her skal

ROADPRICING – GLEM DET

Vejtransportpakken foreslår ændringer i vejbenyttelsesafgiften – Eurovignetten. I stedet for at betale pr. dag, uge, måned eller år lægges der op til en kilometerbaseret afgift, roadpricing, der tager hensyn til miljø og CO2-udslip. Vignetten skal være afskaffet inden udgangen af 2023, foreslår Kommissionen. De planer er DTL imod. »Den idé har vi haft en grundig diskussion af for nogle år siden, hvor den daværende regering netop

JUNI/JULI 2017

valgte at droppe et sådant skifte. Og det er der gode grunde til. For en kilometerafgift er en rigtig dyr måde at opkræve skat på – måske 20 procent af provenuet går til udstyr og administration – kun til glæde for ”opkrævningsindustrien”. Desuden vil en kilometerafgift være et hårdt slag mod yderområderne i Danmark. Og lad mig minde om, at man også i Holland droppede en sådant skifte,« siger DTL-direktør Erik Østergaard.

Læs mere om vejpakken på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu

DTL magasinet

11


NYHEDER EU

ERHVERVSPOLITIK LIGE NU

Af Claus Perregaard og Morten Lindbo

OVERSIGT OVER MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Kommissionen tænke en samlet myndighedskontrol på tværs af reglerne for fx told, skat og moms, men også for løn- og arbejdsmiljøregler, opholds- og arbejdstilladelser osv. « DTL-direktøren ser Kommissionens udspil som et bidrag til at vanskeliggøre social dumping og unfair konkurrence:

»Jeg er da tilfreds med, at vi nu har en kommissær, der reelt går ind i kampen for ordnede forhold. De forslag, vi er blevet præsenteret for har den rigtige retning og intention.« Han savner dog krav om mere grænseoverskridende samarbejde mellem myndighederne.

EU-vejpakken – hvad sker der nu? DTL Magasinet har fået NLAs adm. direktør Søren Hyldstrup Larsen til at give sit bud på tidsplanen for de kommende forhandlinger om Vejtransportpakken:

12

DTL magasinet

Derfor kommer der næppe gang i Parlamentets proces før efter sommeren – formentlig til september. Selve forhandlingerne kan typisk tage et til to år. I dette tilfælde er der reelt også en deadline: valget til Europa-Parlamentet i maj/juni 2019 – altså om to år. Er forhandlingerne ikke afsluttet, vil det nye Parlament skulle forholde sig til situationen, ligesom en ny Kommission vil træde til i efteråret 2019.« FOTO: NLA

»Alle forslag i Vejtransportpakken – undtagen teksten om arbejdstid – kræver vedtagelse af Ministerrådet (altså medlemslandenes berørte ministre) og af Europa-Parlamentet i en fælles beslutningsprocedure. I Rådet forventes medlemslandene at starte drøftelserne inden for kort tid. Ministrene er allerede blevet præsenteret for forslagene 8. juni i Luxembourg. Derimod kan det tage lidt tid for Parlamentet at komme i gang. Det er mange forslag, der skal fordeles på de politiske grupper og på de enkelte medlemmer. De såkaldte ordførere og skyggeordførere skal findes. Det er disse parlamentarikere, som vil have ansvaret for at føre forslagene gennem Parlamentet. Det er i første omgang i de relevante udvalg. Transportudvalget vil have en finger med i alle forslagene, men andre udvalg i Parlamentet vil være interesserede i nogle af forslagene. Det gælder særligt miljøudvalget omkring CO2spørgsmålet. Beskæftigelsesudvalget ser på forholdene omkring udstationering. Også andre udvalg tænkes også at blive involveret.

Søren Hyldstrup Larsen: »Forhandlingerne vil tage et-to år – med valget til Europa-Parlamentet om to år som deadline.«

IRU diskuterer ny teknologi Vejtransport og handel har behov for at kunne bevæge sig effektivt og hurtigt mellem landene i EU og i hele verden. Det er desværre ikke altid lige nemt, og IRU har sit halvårlige vejtransportmøde i sidste måned haft fokus på, hvordan man bedst kan udnytte nye muligheder for at fremme handlen og transporten over grænser og drage fordel af udviklingen i industrien med nye teknologiske muligheder. DTLs adm. direktør Erik Østergaard deltog i mødet i sidste måned bl.a. i sin egenskab af næstformand i IRUs CLTM komité, hvor EU-sager behandles. »Men der er en balance. Store dele af vejtransport er fortsat tæt knyttet til ting på jorden snarere end i cloud’en. Mange transporter krydser ikke grænser. Det handler om transport til byggepladser, af frisk mælk og af affald for at nævne et par stykker,« tilføjer Erik Østergaard. IRU-mødet har bl.a. set på, hvorledes transporterhvervet bedst tager fordel af det arbejde, der foregår i internationale organer som World Trade Organisation (WTO) og International Transport Forum (ITF). WTO har lanceret en ny "Trade Facilitation Agreement", som trådte i kraft i februar 2017, med bl.a. EU-landene som medunderskrivere. Dermed etableres en samlet ramme for, hvordan man bedst fjerner administrative

byrder, fremmer modernisering af toldarbejdet, udnytter den teknologiske udvikling og udvikler de bedste procedurer for at fremme afvikling af supply chains. »Men ligeså vigtigt er det at bruge de nye muligheder for digitalisering og e-dokumenter for at gøre selv den mindste transport mere effektiv,« siger han. »Og dette handler om mere end handel, containere og told. Det handler også om kontrol af den lovgivning, som vores medlemmer skal følge i deres daglige arbejde: køre- og hviletid, tilladelseskrav, særtransporter, cabotage regler.« IRU arbejder på nogle projekter, som udvikler brugen af fx eCMR – et elektronisk fragtbrev, der kan bruges til at lette procedurerne mellem alle deltagerne i transportkæden, men også bruges til bedre kontrol af hvor lastbilen har været og hvad den transportere. Brexit stiller nye krav Med det kommende Brexit er problemstillingen med toldprocedurer og facilitering blevet endnu mere relevant og konkret for EU. En kommende aftale med Storbritannien uden for EU's toldunion vil stille krav til at finde løsninger til toldaftaler mv., som sikrer en effektiv og hurtig passage ved grænserne - som det også sker ved grænsen mellem EU og Norge.

Ingen miljøhensyn i vejskatten Mens transportbranchen har taget de mere miljøskånsomme Euro-normer til sig og lever op til kravene om Euro 6-motorer, så er myndighederne ikke nået længere end til Euro 2, når der opkræves vejbenyttelsesafgift. Det betyder, at der betales samme takst for en Euro 2-motor som for en Euro 6-motor. Kun Euro 0 eller Euro 1 skal betale højere takster. »Det er jo helt til grin,« som DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm kalder det i Lastbil Magasinet, der har taget miljø-

skævvridningen op. Det står i kontrast til fx i Tyskland, hvor en Euro 2-lastbil betaler op til 90 procent mere i maut end en Euro 6- lastbil. På spørgsmålet om, hvorfor afgiftstaksterne ikke er blevet justeret de sidste 18 år, svarer Skatteministeriet, at taksterne er ens i de såkaldte Eurovignet-lande, og at ændringer derfor kræver enighed mellem landene. Nye forhandlinger skulle dog være nært forestående.


FILIPPINSKE CHAUFFØRER ER IKKE TRANSPORTMINISTERENS BORD Transportminister Ole Birk Olesen ønsker ikke at forholde sig til filippinske chaufførers tilstedeværelse i hverken Danmark eller EU. Det har regeringen en integrationsminister til at tage sig af, og spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark henhører derfor under denne minister. Det slog transportministeren fast på et samrådsmøde i sidste måned i Folketingets Transportudvalg. Udvalget havde bedt ministeren gøre rede for hvilke initiativer, ministeren vil tage for at forhindre, at danske vognmænd hyrer underbetalte chauffører fra 3. verdenslande via en kattelem i EU-lande. DTLs adm. direktør Erik Østergaard betegner ministerens henvisning som ren skubben rundt med aben for at forsinke tingene: »Jeg ved godt, at der er en ressortfordeling i regeringen. Og transportudvalget havde åbenbart ikke umiddelbart ønsket at indkalde andre

ministre til dette spørgsmål. Men det bør vel ikke afholde transportministeren fra at have en klar holdning til tredjelandschauffører på dansk grund ud fra transportmarkedets funktion – uanset hvordan de så er kommet ind i EU. Som DF ordføreren udtalte: "Ministeren bør kere sig om de danske chaufførers vilkår".” Cabotageregler gælder ikke chaufføren Transportministeren lagde på samrådet betydelig vægt på, at man ikke skal tale branchen ned. For der er jo i den danske branche ingen nedgang i løn- eller arbejdsforhold. Derfor bør man ikke på grund af udlændinges tilstedeværelse i branchen bruge dette som argument for branchens dårlige ry, mener ministeren. »Nej, det er rigtigt, at danske chauffører har gode forhold relativt set. Men det er jo ikke det, der er sagens kerne. Problemet er, at man nu importerer udenlandsk arbejdskraft til minimumslønninger i virksomheder, der er etableret uden for

Danmark,« siger Erik Østergaard. Han mener også, at cabotage-debatten til dels tager et forkert udgangspunkt: »Udvalget og ministeren kredsede meget om den kendsgerning, at cabotage-kørsel har nogle indskrænkninger i forvejen i form af antal ture og antal dage. Men man skal også være opmærksom på, at cabotage-reglerne i dag omfatter det trækkende køretøj – ikke chaufføren. Den samme chauffør kan udmærket godt ”shoppe rundt” i køretøjerne og dermed fortsætte udhulingen af reglerne. Det er en af svaghederne ved cabotagereglerne. Det forstærkes af, at tredjelandschauffører sluses ind i markedet uden for Danmark og senere opererer i fx Danmark.« Samrådet var indkaldt på initiativ af social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen (DF) og transportordfører Karsten Hønge (SF).

Hos OK får du Danmarks stærkeste transportteam Hos OK får du ét team, der altid er lige i nærheden, og som er det samme år efter år. Vi tror på, at evnen til at stille de rigtige spørgsmål er afgørende for at kunne finde den rigtige løsning til dig og dine chauffører.

Få professionel sparring på 89 32 25 40

www.ok.dk

JUNI/JULI 2017

DTL magasinet

13


NYHEDER ØKONOMI

DTLs konjunkturundersøgelse 2017:

Hellere lease end eje Af John Larsen

I dag ejer blot hver tredje vognmand sine lastbiler, mens resten leaser deres lastbilflåde i større eller mindre grad. DTLs nye konjunkturundersøgelse, der blev præsenteret på DTL – Danske Vognmænds generalforsamling, har i år finansiering, forsikring og pension som særligt tema, og undersøgelsen viser, at leasingaftaler dominerer forholdet mellem vognmændene og deres lastbilleverandører. Undersøgelsen er udarbejdet på basis af 510 besvarelser blandt DTLs medlemmer. Den afslører, at de rene lastbilejere udgør ca. 36 procent af vognmændene. Til gengæld leaser ca. 64 procent af vognmændene lastbilerne i større eller mindre 11% grad. Over halvdelen af dem (52 procent) har leaset mere

end 25 procent af lastbilflåden, mens 16 procent er gået skridtet videre og leaset mellem 50-75 procent af flåden. Det er kun 13 procent af vognmændene, der har alle deres lastbiler på en leasingkontrakt. »At materiellet i dag i langt højere grad bliver leaset end købt vidner dels om, at det kan være vanskeligt at rejse kapital til større indkøb dels om, at vognmændene i dag i langt højere grad ønsker at være fleksible i forhold til ændringer på markedet, så 11% man ikke brænder inde med materiel, hvis omsætningen 0% 13% forklarer undersøgelfalder,« sens bagmand, økonom hos DTL, Morten Pernø.

0%

13%

100 pct 36%

11%

10-25 p

25-50 p

50-75 p 13%

16%

Mere en

0%

100 pct. købt 36%

12% 36%

16%

12%

Mindre end5% 10 pct. leaset 10-25 pct. leaset

7%

25-50 pct. leaset

100 pct. købt

50-75 pct. leaset

Mindre end 10 pct. leaset

Mere end 75 pct. leaset

10-25 pct. leaset

100 pct. leaset

25-50 pct. leaset 5% 50-75 pct. leaset 7%

Ved ikke

Priserne hænger i bremsen 16%

Af Morten Lindbo

Transportkøberne nyder godt af en transportbranche i benhård konkurrence. Den barske realitet er måske ikke nogen sensationel nyhed for branchen selv i hverdagen, hvor den enkelte vognmand mærker det på egen krop. Men DTLs nye konjunkturundersøgelse kan nu sort på hvidt dokumentere, at selv om det generelt går bedre i vognmandsbranchen – og betydeligt bedre siden effekterne af finanskrisen klingede af for et par år siden - så er priserne ikke fulgt med. Undersøgelsen baserer sig på 510 DTL-medlemmers besvarelse af spørgsmål om, hvordan de har opfattet udviklingen, og hvilke forventninger de har til den nærmeste fremtid. Både økonomisk resultat og omsætningen i virksomhederne

14

DTL magasinet

Mindre

Mere end 75 pct. leaset 100 pct. leaset

5%

viser en pæn fremgang: »Når 7% det kører fornuftigt rundt, 12% skyldes det hovedsageligt, at virksomhederne er blevet bedre til at udnytte kapaciteten til det yderste og til at opdyrke nicher,« forklarer økonom Morten Pernø, der har stået for indsamlingen og bearbejdningen af de mange data. Godstransport på 24 måder Trods den hårde konkurrence er forventningerne til fremtiden faktisk lidt mere positive, fremgår det. »Man forventer måske ikke så meget, at aktiviteterne som helhed stiger, men man regner da med en fortsat stigning i overskuddet: En lidt mere optimistisk branche, der ser lyst på fremtiden er et aktiv for samfundet og giver håb for fremtiden. Men investe-

Ved ikke

ringslysten er dog – forståeligt nok – noget afdæmpet i forhold til året før,« fortsætter DTLøkonomen. Morten Pernø påpeger, at når man læser undersøgelsen, er det vigtigt at holde sig for øje, at branchen ikke er en homogen størrelse. »Vi har oplistet 24 forskellige måder at transportere gods på. Der er jo forskel på at køre med asfalt og med levende høns – og det kan jo ikke blandes sammen!« Et nærmere kig på de enkelte branchegrene afslører da også, at det er afhængigt af kørselsarten, om det går godt eller skidt. Mens det fx går rigtig godt

for transport af byggeelementer, jern og metal på grund af øgede bygge- og anlægsaktiviteter, så går det ikke så godt i flyttebranchen og for affaldsområdet.

100 pct

Ved ikk


Når det gælder finansiering af udstyr til transport fra A til B, så er

LEASING en mulighed – uden diskussion...

Brug for én eller flere nye biler? Det er her, vi sætter os i førersædet. Vi har beskæftiget os med leasing af udstyr til den danske transportbranche i over 30 år og har derfor både forståelse for og et indgående kendskab til det, der er vigtigt i din virksomhed. Det, synes vi, giver et godt fundament for gode samarbejdsrelationer. Interesseret i at høre mere? – så kontakt os

Søren Errebo

Nordjylland og Midtjylland Mobil 20 19 39 44

Kim Alminde

Sjælland og Syddanmark Mobil 23 21 25 67

Torben Stensdal

Hovedstaden og Sjælland Mobil 22 14 14 30

Bondovej 1 · 5250 Odense SV · leasingfyn@leasingfyn.dk www.leasingfyn.dk · Telefon 62 61 20 20


NYHEDER LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

En af Renaults nye, lette lastvogne, en Renault D-Serie 2.0 7,5 ton chassis bygget op med et aluminiums knæklad.

FRANSK FREMSTØD Renault Trucks vil erobre markedsandele

V

olvo Group, som også omfatter Renault Trucks, sætter nu ekstra gang i salget af Renault-lastvogne i Danmark. »Vi er stolte af som Volvo Group-medlem at være med i den nyeste udvikling - med den nyeste teknologi. Renault er et stærkt brand i Volvo Group. Da vi fik ny koncernchef i Volvo, Martin Lundstedt, sagde han, at de enkelte brands i Volvo Group skulle styrkes mere, selv om der ligger en fælles platform bag udviklingen og produktionen,« sagde Renault Trucks øverste chef Bruno Blin, da han var på dansk visit for nylig. Renault har produceret lastvogne siden 1894. I dag er der fire produktionsanlæg i Frankrig. På salg og servicesiden er der 1.500 forhandlere og serviceværksteder og 9.000 ansatte. I 2016 blev der udfaktureret 47.559 nye køretøjer fra koncernen. I Danmark er markedsandelen imidlertid ikke stor. I feltet 6 – 16 ton var den 14,2 procent i 2016 mod 5,9 procent i 2015. I segmentet over 16 ton nåede man lige 1,2 procent i 2016 mod 1,4 procent i 2015. I det lette segment for varevogne og lette lastvogne var det lidt bedre

16

DTL magasinet

med 4 procent i 2016 mod 3,4 procent i 2015. Renault Truck vil dog ikke nøjes med den nuværende bette bid af kagen. Planen er at vækste. »Vi vil tilbyde det bedste produkt til kunden, og ved lanceringen af de nye serier med Euro 6 motorer lovede vi lavere omkostninger. Nu kan vi her et par år efter se effekten, hvor det viser sig, at det holdt stik. Omkostningerne er faldet med 10,9 procent i forhold til tidligere, og brændstofforbruget er dykket med 4-7 procent,« sagde Bruno Blin. »Men det slutter ikke der. Vi ønsker, at kunderne bliver glade for nye tiltag. Med vores LAB2 kan vi nå en brændstofreduktion på 2022 procent, og ved distribution er vi helt oppe omkring 30 procent. Bruno Blin nævner vigtige faktorer som reduceret luftmodstand, micro hybrid-aggregat, lavere rullemodstand og TLC. Det står for Traffic Light Communication, som styrer lysreguleringer, så moderne lastvogne kan rulle igennem med laveste mulige brændstofforbrug. Renault Truck kører allerede forsøg med LAB2 vogne i distributionen ved et kosmetikfirma, som kører meget inden for Paris og

det franske postvæsen, som kører maks. 200 km væk. Chaufførernes feedback taler ifølge direktøren om en fantastisk og meget stærk lastvogn. Hvordan skal væksten ske? DTL Magasinet: Hvordan vil Renault Trucks få flere lastvogne ud at køre hos danske kunder? »Vi ansætter flere i salgsafdelingen. Vi er lige nu på vej mod en fordobling. Der er 10 dedikerede Renault-sælgere. Og så er det vigtigt, at chaufførerne får mulighed for at se og køre Renault. Derfor sættes flere demovogne i drift.« Og hvad med fremtiden for drivmidler og nye metoder? »Diesel har ingenlunde nået enden. Vi ser ikke en mulighed for at erstatte diesel. Bare tænk på hvor stort og tungt batteriet skal være på en eldrevet lastvogn. Derfor er det ikke et alternativ,« slutter Bruno Blin. Renaultlastvogne vil derfor kunne anvende brændstoffet HVO.

JUNI/JULI 2017


RO OM FRONTUDSTYRET Tæt samarbejde med branchen ligger bag Færdselsstyrelsens nye vejledning Af John Larsen

Overgangsordning Vognmændene får nu tiden frem til 31. december i år til at indrette sig efter fortolkningen af de generelle bestemmelser og få bragt køretøjerne i overensstemmelse med reglerne. Lastbiler med frontmonteret udstyr kan således godkendes ved syn resten af 2017 med bemærkning om, at frontmonteret udstyr er utilstrækkeligt afskærmet. Rigspolitiet er orienteret om overgangsperioden. Tommelfingerreglen bliver frem-

JUNI/JULI 2017

Renovationsbilerne »Der er samtidig på anbefaling fra DTL fundet en god løsning for frontmonteret holder til sækkevogne på renovationsbiler. Så ikke bare holder vi snerydningen kørende, men også affaldsindsamlingen hos landets borgere sikres. Og så vil frontstøtteben fremover ikke skulle indregnes i lastbilens totallængde. Det, tror jeg, mange bliver glade for,« tilføjer DTL-chefen. Tæt samarbejde DTL – Danske Vognmænd og Færdselsstyrelsen i Ribe har arbejdet tæt sammen i næsten et år for at nå frem til den nye vejledning. DTLs tekniske konsulent Finn Bjerremand har indsamlet informationer via den internationale transportorganisation IRU og de nordiske søsterorganisationer og konstaterer bl.a., at der ingen steder er registreret uheld med frontmonteret udstyr. Der nedsættes tillige en ”Frontgruppe” med repræsentanter fra kranbranchen og Dansk Kranforening. På lastbiludstillingen i Elmia har Finn Bjerremand studeret en række løsninger på bløde beskyttelses-afdækninger lige til at sætte på, når der ikke køres med sneplov. Fotos af disse samt øvrigt billedmateriale sendes til Færdselsstyrelsen, og mange af disse fotos illustrerer diverse situationer i den nye vejledning.

FOTO: FINN BJERREMAND

Færdselsstyrelsen har nu skåret igennem forvirringen omkring afmontering af frontudstyr på lastbilen til fx sneplove og sækkevognsholdere. En ny vejledning gør op med politiets restriktive praksis og flittige brug af bødeblokken - ja enkelte vognmænd og chauffører er mødt med påstand om betinget frakendelse af kørekortet, fordi udstyret ikke var fjernet i tide. Politiets begrundelse har været, at alle beslag var trafikfarlige og skulle afmonteres, når de ikke var i brug. Men den ny og præciserende vejledning fra Færdselsstyrelsen punkterer Færdselspolitiets praksis. »En meget restriktiv praksis havde bredt sig hos politiet. Den har vanskeliggjort arbejdet for de mange vognmænd, som bidrager til at holde vejene fri for sne om vinteren. Var praksis og vejledning ikke blevet ændret, som det nu sker efter massivt pres og rådgivning fra DTL-Danske Vognmænd, er jeg ikke i tvivl om, at vi ville have haft færre vognmænd, der ville snerydde i fremtiden,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

over, at det, der kan pilles af, skal pilles af, og resten skal afskærmes på en forsvarlig måde. Eller som der står i den nye vejledning: ”Udenfor forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forblive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en rundingsradius på mindst 5 mm.”

Et eksempel på hvordan sneplovskonsolen kan afskærmes på betryggende vis, når det er monteret i beredskabsperioden

Parterne holder flere møder og når frem til den nye vejledning, der efter overgangsperioden frem

til årsskiftet bliver gældende ude på vejene.

Få op til 28% rabat på dine private forsikringer Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.*

Ring til o 33 55 s på 50 50 og få e t tilbud * Læs mere om kerneforsikringer på codan.dk 04.17 Codan Forsikring A/S, København V, CVR 1052 9638.

DTL_28%_90x127.indd 1

27/04/17 net DTL magasi

13.15

17


TEST LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

TREND FORTSÆTTER:

STADIG LÆNGERE PÅ LITEREN To nye DAF-serier er fyldt med brændstofbesparende funktioner. Comeback til 530 hk topversion

TEST

DAFSERIER

TESTKØRER

FINN BJERREMAND LIMBURG Syv procent brændstofbesparelse. Det er, hvad DAF skilter med, at man kan opnå med deres nye XF- og CF-lastbilserie. Drivkraften i lastbiludviklingen er netop længere på literen og mindre udslip til glæde for både bundlinjen og miljøet. De to nye lastbilserier fra den amerikansk ejede lastbilproducent opdaterer XF- og CF-modellerne fra 2012, har denne ret store brændstofbesparelse som det gennemgående tema for modellerne. Og det er et betydeligt parameter ved valg af ny lastvogn. På trods af brændstofreduktionen har DAF

18

DTL magasinet

lykkedes med også at hæve effekten. Til og med er der igen lastvogne med op til 530 hk på menuen. Det havde DAF også tidligere, men på et tidspunkt ved introduktion af nye serier, gik man tilbage til motorer med en maksimal effekt på 510 hk. Selv om det er drejningsmomenterne, der betyder noget i dag, så er der en psykologisk effekt ved, at motoren har lidt flere hestekræfter. Det er også lykkedes at gøre de nye lastvogne lettere. Og som noget meget interessant kan den næste generation af DAF Euro 6 klare sig med meget mindre SCR-katalysatorer.

Ved overgangen fra EEV til Euro 6 hed det sig, at nu skulle SCR-katalysatorerne nærmest være kæmpestore. Og det har givet masser af lastbilejere store udfordringer, når der skulle opbygges forskelligt udstyr på chassiset. Tilsyneladende har DAF knækket koden. I hvert fald er de nye katalysatorer vel halvt så store som på de nuværende Euro 6-versioner. Og uden at der er sket nogen reduktion i modtrykket, askefjernelsesintervallerne eller NOx-fjernelseseffektiviteten. Hele kemiboksen er meget hurtigere til at varme op, hvorved motoren hurtigere arbejder på fuldt

JUNI/JULI 2017


kraft og med den mest effektive udnyttelse af brændstoffet. Desuden medfører den kompakte dimension på EAS-enhederne, at det ikke længere er nødvendigt at adskille NOx-katalysatoren og dieselpartikelfilteret. Det hæver effektiviteten. Samtidig har DAF introduceret et nyt flådestyringssystem kaldet DAF Connect, der skal være med til at fastholde oppetiden og undgå ikke planlagt nedetid. Blødere udseende Det ændrede design ses med det samme. DAF har arbejdet meget med aerodynamikken. Det har ført til nye solskærme, skærmforlængere og luftlede-kanaler bag ved kølegitteret – så luften styres bedre forbi førerhuset, og der kommer en bedre cirkulation i maskinrummet. Også gabet mellem den tipbare del af førerhuset og det, der sidder på chassiset, er mindsket til gavn for aerodynamikken. En ny afslutning på kølergrillen og nye afslutninger mellem førerhuset og chassiset er med til at forbedre brændstofeffektiviteten.

Glem retarderen Jeg kørte ned ad flere lange bakker med et stort fald, hvor motorbremsen bare holder fast. Det er ganske fint, og det betyder, at vognmanden ikke behøver at investere i en dyr og tung retarder, der også skal vedligeholdes. På MX 11 motoren er bremsekraften hævet fra 320 til 340 kW og det er med en forøgelse af bremsekraften på hele 20 procent i feltet 1000 til 1500 o/m. Tilsvarende er bremseeffekten på MX 13 helt oppe på 360 kW og i intervallet 1200 o/m til 1500 o/m er bremsekraften steget med hele 30 procent. Der er tre udgaver af MX 13 motorerne – 430, 480 eller 530 hk. MX 11-motoren findes i to hovedserier henholdsvis som distributionsvogne med 300 eller 340 hk samt regulære vognmandsvogne med enten 370, 410 eller 450 hk. Både CF og XF kan leveres med MX 13 motorerne og MX 11 i vognmandsudgaverne. Gearer om til TraXon I lighed med Iveco og tildels også MAN introducerer DAF nu også TraXon transmission. Den blev vist første gang på ZFs stand på IAA udstillingen i 2012 og er et byggeklods-system med mange muligheder. I de nye CF- og XFserier er der en TraXon med 12 fremadgående gear. Dog kan 16 trin også vælges. Jeg har kun gode oplevelser med Iveco og MANs TraXon. OG det gælder også denne DAF-prøvekørsel. Præcist og nøjagtigt skifter en robot gear og betjener koblingen. Fra DAFs side nævnes forhold som lavere friktionstab,

hurtigere gearskift opad – så man undgår krafttab – samt en meget større udnyttelse af ECO-Roll, hvor det hele bidrager til det lavere brændstofforbrug. For chaufføren betyder det meget støjsvage gearskifte og mere komfortabel kørsel. Højgearede bagaksler DAF introducerer nu nye højgearede bagaksler, gearet med 2,05:1. Det betyder at der helt afhængig af den specifikke drivlinje fx kan køres med 85 km/t med blot 1000 til 1040 o/m. Den nye bagakselgeneration har en ny type kron og spidshjul, som skal sikre en høj holdbarhed, høj effektivitet og minimal støj. Samtidig anvendes et hjulnav med lav friktion. Lav viskositet i olien og mindre mængder er også et plus på brændstofkontoen. Softwareforbedring Nyt software i computerne henter også effektivitetsgevinster. En helt ny køretøjsstyreenhed til målrettet integration af drivlinjen med bedre EcoRoll funktioner og styring af cruisecontrollen, kaldet Dynamik Cruise, er en del af ”hemmeligheden”. Takket være dette styringsmodul kan vognen lettere tilpasse sig til forskellige transportopgaver under forskellige forhold. En af fiduserne er, at den intelligente fartpilot (PCC) ved kørsel op ad bakke kan aktivere EcoRoll-funktionen væsentlig tidligere. Systemet kalkulerer lynhurtigt, at såvel moment som hastighed er passende til, at køretøjet lige kan komme over bakketoppen, mens vognen inden for et defineret hastighedsinterval ruller i frigear. Længere serviceintervaller Og nu går serviceintervallerne helt op til 200.000 km. Så mange lastvogne kan køre mere end et år, ja for nogens vedkommende i to år, uden at skulle til service. Med de mindre katalysatorer og andre

FOTO: MIKAEL FRIIS

To ny hjerter Lastvognens hjerte er motoren. Og DAF har nu udviklet to nye Paccar motorserier – MX 11 og MX 13. DAF har introduceret nye og meget effektive turboladere, som betyder en mere effektiv styring af luften i motoren. Et nyt EGR-system og en ny ventilaktiveringsteknik er blandt hjørnestenene i motorudviklingen. Dertil kommer et nyt forbrændingssystem med nye stempler, nye indsprøjtningsdyser og nye indsprøjtningsstrategier. Samtidig er motorernes kompressionsforhold også blevet forhøjet. Som et væsentligt punkt starter det høje drejningsmoment allerede tidligt i omdrejningstallet, så man allerede ved 900 o/m kan lade motoren trække derudad. Den kraftige MX-13 motor har en topydelse på 530 hk og

et maksimalt drejningsmoment på hele 2600 Nm, som er til rådighed allerede ved 1000 o/m. Det mærkede jeg ved prøvekørslen i Limburg-området – et bakket område i det ellers flade Holland. Ikke kun trækkraften er forbedret. Det er motorbremsen også. Det virker bare.

Der er computerkraft nok i de moderne lastbiler til at styre raketter gennem verdensrummet.

JUNI/JULI 2017

DAFs flotte løsning på et sideskørt med nedfældbare trin, som giver sikker adgang til gangbroen.

En ny XF anbragt i smukke grønne omgivelser´.

DTL magasinet

19


TEST LASTBILER

vægtoptimeringer henter DAF ca. 100 kg ekstra nyttelast i de nye serier. DAF XF er fortsat lastvognen med det største førerhus, nemlig Super Space Cab. Interiøret er også opdateret, og ingen tvivl om vi har med en både behagelig og pæn arbejdsplads at gøre. Instrumenterne og kontrolurene har fået mange flere funktioner, og et nyt temperatur og klimaanlæg kaldet HVAC hører også til nyhederne. Det er let at betjene, og også her forbedres brændstoføkonomien, fordi det forbruger mindre energi. En intelligent styring af fordamperen sørger også for at undgå, at luften afkøles unødvendigt. Når der holdes pause, udnytter HVAC-anlægget restvarmen i kølesystemet til at varme førerhuset op. Gode nyheder til opbygninger Der er godt nyt til dem, der vælger chassiser til opbygninger. DAF har nemlig indført BAM (Body Attachment Method), som holder opbygningsperioden i ave. En ny udformning af chassisets bagende og montageplader gør det noget nemmere at

montere faste kasser, tippelad, lifte, bagsmæklift, bagmonteret kran og lignende udstyr. Produktionen af de to nye serier, The New CF og The New XF, starter i løbet af sommeren med konfigurationerne 4x2 trækker (FT) og forvogn (FA), 6x2 trækker FTG, FTP med pusheraksel, FTR/S bogietrækker enkelt eller dobbeltmonteret samt 6x2 forvogn med enkelt- (FAR) eller dobbeltmonteret bogieaksel (FAS). Resten af programmet forventes at blive introduceret hen over efteråret. De nye DAF serier leveres også i en speciel Exclusive Line. De kendes på cognacfarvede overflader på instrumentbræt, dørpaneler (XF) og lædersæder samt de stilfulde, lyse ventilationsdyser. I alle de luksuøse CF og XF versioner er læderrat standard. Det er godt udstyr. Fremragende modelskifte Min prøvekørsel begyndte med en DAF CF 340 FA Silent som typisk toakslet distributionsvogn – en fin fornemmelse at køre en omgang med denne lastvogn, der ved et tryk på en kontakt kører med maks. 72 dB i støj. Den næste var en CF 480 FTG 6x2 treakslet trækker med et tilkoblet 3-akslet containerchassis, et typisk 50 ton vogntog. Efterfølgende kørte jeg en XF 480 FT (4x2) trækker med tilkoblet maskintrailer, som var lastet med 2 gravemaskiner. Sidste vogn

var en XF 530 FAR (6x2) bygget op som treakslet lastvogn med gardinlad og en tilkoblet toakslet kærre. Den har et godt kraftoverskud, og der er ikke nogen tvivl om, at DAF med den store motor bliver populær. Fælles for alle de prøvekørte CF’ og XF’ er, at DAF nærmest som sædvanlig har gjort arbejdet ordentligt og lanceret nogle velkørende lastvogne, som er blevet endnu bedre arbejdspladser med endnu mere komfort. Der er dog stadig noget udstyr, jeg savner i DAF. Det er sikkert DAFs meget konservative tilgang til ændringer i modellerne, som atter slåer igennem. Udstyr som en startknap i stedet for start med nøgle, en lille kontakt til håndbremsefunktionen i stedet for det store håndbremsehåndtag, en køje med elevation, regnsensorer og et simpelt udstyr som komfortblink, er endnu ikke nået til DAF. Men kik gerne på en DAF, hvis der står ny lastvogn på dosmersedlen.

Den blå parade – ikke længere orange.

Her er et typisk 50 tons vogntog, en CF 480 FTG 6x2 treakslet trækker med et tilkoblet 3-akslet containerchassis.

20

DTL magasinet

Motorbremsen holder uden mislyde vogntoget fast på 60 km/t med ca. 2000 o/m ned ad en lang og stejl bakke.

JUNI/JULI 2017


3 aks. Cit y køletra iler -33 paller bpw/saf-a ksle

r

2 aks. City gardintr

ailer

-XL godke ndt bpw/saf-a ks

ler

www.lastas.dk FøLg os På:

Scan Koden med dIn moBIL og gå direkte ind på vores hjemmeside

altid 200 nye T r AiLe r e

på lager

T iL oMg åeN De L eve r iNg !

4 aks. Asfa lt tiptra iler

4 aks. Tipt railer

-34 m 3 bpw/saf-a ks

-61 m3 bpw/saf-a ks

ler

ler

KontaKt

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

4 aks. Tipt railer

4 aks. Mas kinanh

- Aut. rull epresennin g 37 m3 bpw/saf-a ksler

ænger

-Dobbelt

ramper bpw/saf-a ksler

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse

* På betingelse af finansierings godkendelse

4 aks. Ned b. maskint ra - Udtræk til 2500 m m Hul til gr avearm bpw/saf-a ksler

iler

3 aks. 3-v ejs tipkæ rre - 24 tons bpw/saf-a

ksler


INTERVIEW BO ANDREASEN Tekst og foto af John Larsen

Flyttemand når nye højder Bo’s Flytteforretnings nye flyttehejs løfter godset nemt og sikkert op og ned i 12. – 13. etagers højde.

Selv om Bo Andreasen driver Dansk Møbeltransportforening, DMFs mindste medlemsvirksomhed, kan han godt tænke stort – eller rettere langt. For han har netop anskaffet Danmarks måske længste flyttehejs hentet hjem fra Sydkorea. »Det har taget et års tid og to besøg i Sydkorea hos producenten, Dream Technology and Service. Og nu er den her,« siger Bo Andreasen. Han har i snart tyve år haft sin enmandsforretning i Herlev, hvor hans speciale netop er at assistere andre flytteforretninger og hånd-

22

DTL magasinet

værkere, når de har brug for at få løftet ting og sager op og ned i store højder. Og når der kommer flere og flere højhuse, så er der et stigende behov for at kunne nå endnu højere op. »Med den nye lift kan vi håndtere flyttegods og byggematerialer op til 12.-13. etage – eller op mod 40 meter. Mit maksimum har før været ca. syv etager,« forklarer Bo Andreasen. Han har i forvejen tre tyske Böcker-lifte. Opringning fra ambassade Når Bo Andreasen er endt i Asien for at hente

sit nye flyttehejs, så skyldes det noget af en tilfældighed, og en opsøgende indsats fra den sydkoreanske ambassades side. Her er pæredanske Albert Fryd ansat som virksomhedskonsulent i ambassadens kommercielle afdeling, Kotra, der opretter handelsforbindelser til danske virksomheder. En af hans klienter er Dream TNS Ltd. »Jeg ringede rundt til en hel del danske flyttevirksomheder og andre virksomheder, der kunne tænkes at have brug for flyttelifte. Navnet på Bo’s Flytteforretning fremkom ved

JUNI/JULI 2017


MIG & MIN

LASTBIL lidt af en tilfældighed. Men Bo viste sig at være meget interesseret og så mulighederne i et samarbejde,« fortæller Albert Fryd. Det endte med det perfekte match. Bo Andreasen er nemlig gået skridtet videre og har etableret et importfirma, Dream Hejs ApS, som skal sælge de koreanske flyttehejs og reservedele i Danmark – som et af de første europæiske lande for den koreanske producent. Til stede ved præsentationen af den nye flyttelift var da også Dream TNS’ topchef, Hyun-Suk Ju: »Vi startede produktionen af flyttelifte for 15 år siden. Produktionen er i dag meget alsidig, og vi kan levere lifte i helt op til 70 meters højde. Vi har en hel del skyskrabere i Sydkorea,« fortæller han på engelsk. Bo Andreasen fremhæver, at han er faldet for den koreanske flyttelift ikke kun fordi den når højere op, men også fordi den har en stærkere konstruktion. Det betyder bl.a., at den kan operere i fri dressur så at sige. Dog er det ikke tilladt herhjemme at løfte godset op og ned uden, at flyttehejset støtter på altanen, vinduesrammen eller lignende. »Konstruktionen og egenskaberne betyder, at liften kan håndtere flyttegodset højere, hurtigere og mere smidigt end de lifte, jeg hidtil har haft. Fx er det også muligt at vippe platformen – enten hydraulisk eller manuelt, så den hele tiden kan stå helt vandret på bygningen. På den måde flyttes godset ind og ud helt gnidningsløst. Flyttehejset kan håndtere gods op til 400 kg,« forklarer han. Flyttehejset med el-anlæg er bygget op hos Stiholt i Avedøre på en Iveco Daily med syv tons totalvægt. Teleskopstigen er i aluminium. For at sikre

Flyttehejset kan løfte godset op og ned i højhuse i op til 12.-13. etages højde.

Støttegrejet sørger for, at teleskopstigen står fast og sikkert under arbejdet.

yderligere stabilitet er flyttehejset forsynet med to udskydelige hydrauliske støtteben på hver side af bilen. Der følger også en del ekstraudstyr med. Det omfatter bl.a. en metalstøtte til fastgørelse af liften til bygningen, vippegrej (manuelt eller

hydraulisk) til at holde platformen vandret samt en støtteanordning til bunden af stigen, så den står helt fast på pladsen. Bo Andreasen tager i øvrigt på en ny forretningsrejse til Sydkorea til efteråret.

Opbygningen er udført hos Stiholt i Avedøre på en syv tons Iveco Daily. Ved præsentationen var køretøjet endnu ikke synet.

Bo Andreasen er ikke helt alene i forretningen. Hans mor, Anette Andreasen, har de sidste ti år passet kontoret og bogholderiet.

Bo Andreasen hilser på sin leverandør og nye forretningspartner CEO hos Dream TSN, Hyun-Suk Ju – med matchmakeren fra den sydkoreanske ambassade, Albert Fryd, i midten.

Flyttevognmand Bo Andreasen vil nu også stå for import og salg af de koreanske flyttelifte herhjemme.

JUNI/JULI 2017

DTL magasinet

23


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING Af Claus Perregaard, Morten Lindbo og John Larsen Fotos: Per Daugaard

Formanden, Martin Danielsen: »I dag finder du ikke en folketingspolitiker, som ikke ved, hvad ulovlig cabotage er.«

DTLs formand:

R E T T Æ S VI EN

»Kampen mod unfair konkurrence og social dumping fylder nu så massivt, at selv de politikere, der rent faktisk ikke mener, at det overhovedet er et problem, dårligt tør sige det højt længere.« DTL – Danske Vognmænds formand Martin Danielsen kunne i sin beretning på generalforsamlingen 20. maj på Scandic Aarhus City med både tilfredshed og stolthed konstatere, at DTL trænger gennem i medierne, når det gælder de brandvarme transportpolitiske temaer. »DTL-Danske Vognmænd er simpelthen organisationen, når det gælder erhvervspolitikken og de store mediedagsordner. Når jeg er ude at repræsentere DTL, så er det helt tydeligt, at der står respekt om DTL som en seriøs og professionel aktør. Hvem talte om unfair kon-

N E D R O S G A D

24

DTL magasinet

kurrence og social dumping i vejgodstransporten for 5-6-7 år

siden? DTL! I dag finder du ikke en folketingspolitiker, som ikke ved,

Bestyrelsesmedlemmerne Jens H. Petersen, Martin Danielsen, Henrik Jørgensen og Winnie Grant får sig en pausesnak.

hvad ulovlig cabotage er, og som ikke er bekendt med østchaufførers vilkår på rastepladserne.« Og den debat er løftet helt ind på den europæiske scene takket være et stadigt tættere samarbejde med vognmændene i Norge, Sverige og Finland. »Ja, nu hører vi transportkommissær Bulc tale om vores dagsordener. DTL er ikke bare PÅ dagsordenen. Vi SÆTTER dagsordenen.«

Økonomien konsolideret Og hvordan går det så i øvrigt med DTL? Spurgte han. »Den korte version lyder sådan her: Det går godt i DTL. Igen i år konsoliderer vi økonomien. Vi har også i det forgangne år knækket kurven yderligere i forhold til nye medlemmer. Branchen som helhed har stadig udfordringer, men det går bedre end for nogle år siden. Chaufførmangel er et

JUNI/JULI 2017


Omkring 230 tilhørere fyldte salen på Scandic Aarhus City.

»Arbejdskraften kommer ikke dumpende af sig selv. Kampen om de unge er sat ind.«

»DTL leverer fortsat erhvervspolitik af fineste karat og medlemsservice på topniveau.«

Tilhørerne blev opfordret til selv at gøre en målrettet indsats for at skaffe nye medarbejdere.

voksende problem, det samme er unfair konkurrence. Men DTL leverer fortsat erhvervspolitik af fineste karat og medlemsservice på topniveau. Nu kan man jo ikke udelukke, at stemningen på Titanic også var god i timerne op til mødet med et isbjerg: Musikken spillede, vinen flød, der var latter og glade stemmer omkring bordene… Men jeg, bestyrelsen og Erik [Østergaard], inspicerer maskinrummet hos DTL løbende. Og vi er også på broen med kikkerten for øjet, så vi kan afsøge horisonten for isbjerge. Så det er ikke bare en fornemmelse af stemningen, der får mig til at konkludere, at det går rigtig godt i DTL,« sagde Martin Danielsen. Chaufførmangel – en stor udfordring »Og nej – vi kan ikke bare læne os tilbage og se veltilfreds på det, vi har opnået. Der ligger 1000 slagsmål og venter, og DTL har læssevis af opgaver foran sig,” fortsatte han. En af de udfordrin-

JUNI/JULI 2017

ger vi står med, hedder chaufførmangel.« DTL-formanden redegjorde derpå for DTLs arbejde med at

forestillingen om, at I kan hyre en på 21 år med 17 års erfaring. Vi må tænke kreativt, betale hvad det koster, og være indstillet på at

Drop forestillingen om, at I kan hyre en på 21 år med 17 års erfaring. Vi må tænke kreativt - betale hvad det koster. DTLs formand Martin Danielsen imødegå chaufførmanglen og hæftede sig ved de best-practiceeksempler, en del af DTL-medlemmerne har skabt: »Vi kan ikke forvente, at arbejdskraften kommer dumpende af sig selv. Kampen om de unge er sat ind. Årgangene er mindre, der er faldende ledighed, og flere ældre chauffører er på vej på pension. Så her fra en opfordring til selv at gøre en målrettet indsats: Ud på uddannelsesinstitutionerne. Lav opslag på Facebook. Drop

bruge noget tid. Der er ingen vej uden om,« lød det. Leasing frem for køb Herefter ridsede Martin Danielsen kort resultaterne af DTLs årlige konjunkturundersøgelse op. 2017-versionen, der blev præsenteret på generalforsamlingen, har særligt fokus på investering, pension og forsikring for vognmændene – herunder lastbilflådens fordeling på køb og leasing. »Skal man konkludere helt overordnet, så bliver materiellet i

dag i langt højere grad leaset end købt. Det vidner om, at det kan være vanskeligt at rejse kapital til større indkøb. Og det vidner om, at vognmændene i dag i langt højere grad ønsker at være fleksible i forhold til ændringer på markedet, så man ikke brænder inde med materiel, hvis omsætningen falder,« sagde han. Og så sluttede Martin Danielsen ellers af med at citere direktør Georg Sørensen fra Messecenter Herning, som i Dagbladet Børsen har sagt om vognmandsbranchen: ”Fagligheden er høj, ambitionerne er store, og potentialet og mulighederne er mange.” De ord gjorde Martin Danielsen til sine egne – og dermed til DTLs.

LÆS BERETNINGERNE PÅ DTLs HJEMMESIDE, www.dtl.eu

DTL magasinet

25


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

DEN ADM. DIREKTØR:

NÆSTFORMANDEN:

DTL Ungdom –

nyskabelse til hele landet flere unge tør tage springet og påbegynde et liv som vognmand.«

Næstformand Ole Bang: »Flere unge tør tage springet til et liv som vognmand.«

»De unge er derude – de vil gerne være vognmænd – og vi skal sikre, at de bliver DTLvognmænd!« Det sagde DTLs næstformand Ole Bang Jensen i sin beretning på DTL-generalforsamlingen i Aarhus. Ole Bang Jensen hyldede det nye ungenetværk DTL Ungdom, startet af 35 midt- og vestjyske vognmænd. Faktisk er DTL-næstformanden så begejstret, at han overvejede selv at søge om optagelse, hvis ikke alderen havde sat sin begrænsning. Initiativet bør i alt fald udbredes til resten af landet: »For det er sådan, vi kan sikre erhvervet – på danske hænder – for fremtiden. Og de unge DTL-medlemmer – de får brug for et stærkt DTL, der kan sikre rammebetingelserne for vognmandserhvervet.« Og timingen er den helt rigtige, mener den sønderjyske næstformand: »Vi hører, at Trafikstyrelsen har rigtigt travlt med at udstede nye vognmandstilladelser. Og det fortæller jo, at det går lidt bedre i branchen, og at flere tør tro på en fremtid i erhvervet. Og derfor er det da også særlig glædeligt, at vi har fået et DTL-Ungdom op at stå. Det forpligter os andre i hele landet. Vi skal følge op på det gode eksempel i Midt-Nord.« Travlhed hos medlemsservicen Næstformanden kunne melde om travlhed på regionskontorerne med at servicere medlemmerne: »Telefonerne kimer, og vores folk slider hver dag benhårdt for at yde en god service. Og så skal vi glæde os over, at vi får mange nye medlemmer i DTL igen. Vi mister også nogen, javel, men der er også mange, der bliver ældre. Tendensen er stadig færre virksomheder – til gengæld vokser de. Og så det glædelige: at

26

DTL magasinet

Tak til partnere Rækken af DTL-samarbejdspartnere fik også næstformandens opmærksomhed: »DTL skaber hele tiden nye kontakter, som giver nye, gode varer på hylden til medlemmerne. Så også en stor tak til CODAN, Circle K, Applus og SOS Autohjælp. Det var en fornøjelse på transportmessen i Herning, at vi stod sammen.«

Vi har fået et DTL-Ungdom op at stå. Vi skal følge op på det gode eksempel i Midt-Nord. Næstformand Ole Bang.

Om den nye samarbejdspartner, COMAsystem, der holder elektronisk styr på aftaler, kontrakter og meget andet, lød det sådan fra næstformanden: ”Dét kunne jeg da godt ha’ brugt for 25 år siden. Hvor var I dengang? Hvis jeg skulle lægge mine gamle ringbind med kontrakter ud i en lang række, så ville der ligge en stribe papir hjemmefra helt til Christiansborg.” »Vi har også en KRAK-aftale. Når folk googler for at finde en vognmand, så dukker DTL-vognmændene først op hos KRAK – med logo og det hele.«

DTLs medlemmer har en række medlemstilbud, der bidrager positivt til deres forretning.

Øst-chau tager ny DTLs erhvervspolitiske temaer når vidt omkring - tydeligt afspejlet i adm. direktør Erik Østergaards beretning, der strakte sig fra øst-chaufførers fusk over PostNordsagen til cyklistsikkerhed og lastbilen som terrorvåben. Erik Østergaard kunne bistert konstatere, at øst-chaufførers snyd har taget en helt ny drejning »Tag nu sagen om systematisk fusk med AdBlue og NOx-filtrene. I april lavede Tungvognscenter Syd en razzia, og ud af 35 lastbiler havde 9 fusket med NOxfiltrene. Behøver jeg nævne, at de alle var østeuropæiske,« spurgte Erik Østergaard. Spørgsmålet om øst-chauffører gik i det hele taget igen, og ikke mindst de mange sager med berusede udenlandske chauffører fik ord med på vejen: »Her, for få uger siden, blev en type stoppet med en promille på 4,4. Og for et par dage siden blev en beruset russisk chauffør bragt til standsning efter at have kørt 140 km i timen. Det går bare ikke. Vi må kræve af politikere og myndigheder, at man sætter hårdt ind over for det.« Byråd undergraver danske vognmænd Spørgsmålet om øst-chauffører lå da også og simrede som den underliggende dagsorden i en nylig sag fra Kolding. Her fik politikerne ren besked: »Så foreslås der skrappe bøder for at lade deres underbetalte chauffører holde ugehvilet i bilen, og så vil firmaet lave et ”chauffør-hotel”. Hvad gør lokalpolitikerne så? Jo, Venstre og Konservative i Kolding byråd vedtager - med én stemmes flertal – at give tilladelse til chaufførhotellet. De blåstemplede altså ikke alene social dumping – de beredte ligefrem vejen for fremtidig undergravning af danske vognmænd på danske vilkår. Med sådanne venner, skal man være glad for sine fjender. Heldigvis tog SF i Kolding sagen op og afdækkede, at der i kommunen er adskillige steder, hvor øst-chauffører systematisk bor og venter på næste chancetur. Og

JUNI/JULI 2017


aufførers snyd drejning

Jyske Vestkysten forfulgte sagen – også med bistand fra DTL – og til sidst blev mediestøjen for meget for det pågældende firma, så de trak ansøgningen. Hvad kan vi lære af den sag? For det første at det betaler sig at kæmpe. Det gjorde SF i byrådet – og det gjorde DTL. For det andet, at nogle politikere enten er fløjtende ligeglade med vores samfundsmodel og danske virksomheder og danske arbejdspladser – eller simpelthen ikke fatter, hvordan virkeligheden ser ud,« tordnede DTLdirektøren. Betaler til statslig konkurrence Den unfair konkurrence antager mange former, konstaterede Erik Østergaard og gav PostNord-sagen disse ord med på vejen: »Ud over den elendige service, vi alle oplever som borgere – hvor et brev til genboen er tre uger undervejs, så må nogen tro, at der står idiot på ryggen af os: Først betaler vi til PostNord over skattebilletten. Så betaler vi porto i dyre domme. Og så skal vognmænd på det ellers frie marked opleve, at de over skatten skal betale til, at en statsejet konkurrent kan subsidiere og krydssubsidiere, så man selv som privat aktør mister kunder. Og når ”forretningen” PostNord så alligevel ikke kan løbe rundt, så skal man guddødemig se politikerne tale om pengeindsprøjtninger og redningskranse,« fortsatte Erik Østergaard. Han påpegede, at DTL har skrevet til Margrethe Vestager, konkurrencekommissær i Bruxelles, og bedt hende gå ind i sagen. Rå og farlig cykelkultur Også DTLs arbejde med trafiksikkerheden talte Erik Østergaard om for de mange delegerede og gæster. Han fortalte om det stærke fokus på at undgå højresvingsulykker, og om den debat, der fulgte i kølvandet på sidste års høje ulykkestal. DTL-direktøren appellerede til forsamlingen om fortsat fokus på at undgå ulykkerne – men han efterspurgte også mere ansvar fra cyklisterne: »Enhver, der færdes på cykel i de store

JUNI/JULI 2017

Erik Østergaard: »Først betaler vi til PostNord over skattebilletten. Så betaler vi porto i dyre domme. Og så skal vognmænd på det ellers frie marked opleve, at de over skatten skal betale til, at en statsejet konkurrent kan subsidiere og krydssubsidiere.«

byer, ved, at cykelkulturen ofte er rå, farlig og stærkt medvirkende til at det samlede trafikale billede bliver unødvendigt kaotisk og uoverskueligt. Så mit budskab er bare dette: Vi skal gøre, hvad vi kan i forhold til opmærksomhed, spejle, kameraer, fart, udsyn, ny teknologi osv.. Men med stadig flere cyklister i byerne – så må de også til at levere i form af ansvarlighed i kørslen og bedre synlighed. Og dét kommer jeg til at stå fast på.«

Kolding byråd vedtager at give tilladelse til et chaufførhotel. De blåstemplede altså ikke alene social dumping – de beredte ligefrem vejen for fremtidig undergravning af danske vognmænd på danske vilkår.« Erik Østergaard, adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd

Erik Østergaard tilføjede, at Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen forleden blev påkørt af en cyklist i et fodgængerfelt i København: »Dét er hverdagskost. Men det tror jeg ikke, cyklisterne slipper afsted med i længden.«

retning på den dystre baggrund af de tragiske begivenheder i først Nice, siden Berlin og senest Stockholm, hvor lastbiler blev brugt som terrorvåben. »Når jeg bringer dette op på en DTLgeneralforsamling, skyldes det, at disse terrorangreb har benyttet lastbilen som våben, og dermed – og meget naturligt – har bragt vores erhverv i fornyet fokus. Det er vigtigt for mig at sige, at det er terror, der er et samfundsproblem – ikke lastbilerne. Det er religiøst vanvid og had mod Vesten, der er samfundsproblemet – ikke lastbilerne. Det er syge og afstumpede mennesker, der er problemet – ikke lastbilerne,« sagde DTLdirektøren. »Vi har så fået en forpligtelse til at gøre det så svært for terroristerne, som muligt. Vi har – alle sammen – en forpligtelse til at udvise ekstra opmærksomhed, ekstra agtpågivenhed – og tage de forholdsregler vi kan. Fra DTLs side har vi løbende kontakt med politiet og PET. Og der arbejdes på en ny vejledning fra det kriminalpræventive råd med input fra PET og fra branchen.« Beretningen sluttede, som den startede: Med fokus på begivenheder uden for Danmark. Med en lovprisning af det tætte samarbejde med NLA, og den platform, det giver i det internationale og det europæiske arbejde for vognmandserhvervet.

Lastbilen som terrorvåben Erik Østergaard havde ellers indledt sin be-

DTL magasinet

27


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

DEBATTEN Oldermand Jørgen Kjeld Jensen, Kjøbenhavns Vognmandslaug

Formand Ole Frederiksen, Nordre Birk »Jeg må opfordre DTL på Grønningen til at bruge deres gode forhold til 3F-toppen til en snak om at få deres lokale afdelinger til at indrette sig efter fornuftens og rimelighedens regler. Hos os er der nemlig ikke en antydning af et bare nogenlunde rimeligt samarbejde med 3F. Den lokale afdeling af 3F gør alt for at vise deres magt og indflydelse. Måske i et håb om at bremse medlemstilbagegangen. Da et af vore medlemmer overtrådte overenskomsten, betalte han en bod og rettede sig ind efter reglerne. Alligevel blev 3F ved med at genere vognmanden. Chikanen var så grov, at både hans kone og hans forretnings eksistens blev truet. Det endte med en politisag, men den lokale afdeling af 3F er stadigt på krigsstien - på den grove måde. Og på de kommunale kontorer sidder folk, som er nærmest uansvarlige, når der tildeles kørselsopgaver. I Helsingør fik en vognmand vinterførebekæmpelsen, selv om han ikke havde fået synet sin bil. I Halsnæs kommune gik vinterjobbet til en entreprenør, selv om han ikke havde nogen godskørselstilladelse! Jeg fornemmer stærkt, at kommunerne uanset hvad går efter det billigste tilbud. Kvalitet og trafiksikkerhed indgår ikke i den kommunale tankegang. Nordre Birk forelagde de grelle eksempler for Trafikstyrelsen. Kommunerne fik en påtale. Men kommunerne er stadigt i vores søgelys. Nu vi er ved unfair konkurrence kan Nordre Birk kun bakke DTL op i kampen mod PostNord.« Martin Danielsen nævnte, at tilstandene i de lokale 3F-afdelinger allerede er et tema på de regelmæssige dialogmøder, der holdes med 3F-toppen.

28

DTL magasinet

»En speciel tak til Erik (Østergaard, red.) for hans store kamp mod direktør Klaus Bondam, der nok burde være blevet i skuespilverdenen i stedet for at have hovedrollen i Dansk Cyklistforbund. Hans format går kun til biroller, når han kan udtale, at sikkerhedsveste og cykelhjelme ikke redder menneskeliv. Det er jo for at undgå at ligge under en tung lastbil, at man skal bruge vest. Vi har et problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft – ja arbejdskraft i det hele taget. 1.000 kroner-spørgsmålet er: Hvordan løser vi det problem? Har DTL nogen planer for rekruttering eller annoncering efter unge mennesker? Eller også skal DTL barsle med en alternativ løsning og oprette sprogskoler, så vi kan få dem, der ikke hedder Poul eller Søren, i arbejde. Tager vi fx busselskaberne Arriva og Movia, så beskæftiger de 60 nationaliteter. Når de kan bruge så mange forskellige mennesker, så burde vi også kunne. Vi kan måske blive nødt til at stjæle nogle af Kim Johansens underbetalte chauffører og tilbyde dem ansættelse til dansk overenskomstmæssig løn. De burde jo stå i kø for at få sådan et job. Men vi bør også selv lægge os i selen for at optage lærlinge og sørge for ordentlige arbejdsforhold, så faget kan blive så attraktivt og spændende som muligt. Kampagnen ”Job i Transport” glæder mig derfor. 3Fs

chauffører i København har også taget et godt initiativ under overskriften ”Transport på Bryggen”, hvor interesserede kan møde chauffører og se flotte køretøjer. Den slags tiltag skal DTL støtte – både fysisk og med økonomisk hjælp. Havde det været 1. april, havde jeg foreslået, at DTL bekoster testosteron og Viagrapiller til udlevering på regionskontorerne til alle aktive vognmænd for at fremelske en forøgelse af arvtagere til vognmandsforretningerne! Alvorligt talt. Vi må rette Dalgas’ berømte sætning til: Hvad indad tabes, skal udad vindes. De fremmedartede navne skal vi nok lære at udtale.« Erik Østergaard nævnte, at jobrekrutteringen er en vigtig opgave, og at den nylige udviklingsplan ”En ny vej frem” fra Vejtransportrådet allerede rummer nogle initiativer.

Formand Jørgen Buhl, Østjyllands Vognmandsforening:

»Jeg lovede jer solskin. Og I fik det! Vi bakker op om det nye Unge-netværk

og støtter det efter antal delegerede til generalforsamlingen. Vi skal huske at holde fokus på sagen om det objektive ansvar, og hvad angår lastbilernes sneplovbeslag, må de så godt blive siddende ifølge den nye vejledning? Hertil svarede Erik Østergaard, at den nye vejledning rummer en masse fotos at blive klogere af, og at princippet nu i en overgangsordning er, at hvad der kan pilles af, af beslag med mere, skal pilles af.

Vognmand Steen Heick, Kjøbenhavns Vognmandslaug: »Jeg har 50 års jubilæum næste år og tænker på alt det, vi er blevet budt i tidens løb med pres fra kunder, myndigheder og alle mulige steder fra. Det er jo en kunstart at være vognmand og få det til at køre på trods af alt – vel den eneste kunstart, der ikke støttes af Statens Kunstfond. Vi kan lide det, fordi vi er født ind i det. Så tillad os at klappe af os selv!«

JUNI/JULI 2017


VALGET Valget til DTLs bestyrelse betyder, at vognmand Lars Vilhelm Andersen, Næstved Vognmandsforening, er valgt i stedet for vognmand Steen Tofteng, Kjøbenhavns Vognmandsforening, der ikke opnåede genvalg.

Formand Christian Jensen, Frie Danske Lastbilvognmænd: »Jeg kan fortælle om et rigtigt godt samarbejde på vores fælles kontor i Vejle. Og så vil jeg ganske kort oplyse, at det jo var os i FDL, der gjorde Erik Østergaard opmærksom på cabotagen i sin tid. Men jeg skal sandelig love for, at han har sat power på den sag siden da.«

HER ER DEN NYE BESTYRELSE:

HER ER BESTYRELSEN I DTLS ARBEJDSGIVERFORENING:

Formand Martin Danielsen Næstformand Ole Bang Jensen Jens H. Petersen Kristian Skov Petersen Winnie Grant Poul Jørgensen Per Rasmussen Henrik Jørgensen Lars V. Andersen, nyvalgt

Formand Martin Danielsen Næstformand Ole Bang Jensen Jens H. Petersen Winnie Grant Poul Jørgensen Per Rasmussen Henrik Jørgensen Lars V. Andersen, nyvalgt

Adm. direktør Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund: »De norske vognmænd sætter stor pris på det tætte samarbejde, vi har i Norden via NLA. Vi står sammen om at værne om det anstændige og seriøse erhverv. En kamp vi selv må tage, for ingen andre kæmper den for os. Vi slås i Norge med udenlandske transportører – keltringe – der undlader at betale bøder og afgifter, så vort land står med millionbeløb i ubetalte regninger og bøder. Og mens I slås med PostNord om fair konkurrence, så slås vi med Bring. Problemerne er ens. En særlig stor tak til Erik Østergaards indsats som NLAs frontfigur for de nordiske vognmænd. I taler om at skaffe nye chauffører og vognmænd og taler varmt om vognmandssønnerne - men husk også jenterne. De er rigtigt gode chauffører – måske bedre end sønnerne. Jeg har medbragt et hæfte om NLF og hvem vi er og hvad vi gør.«

JUNI/JULI 2017

Den nye DTL-bestyrelse, fra venstre bagest, Jens H. Petersen, Winnie Grant, Ole Bang Jensen, Per Rasmussen. Forrest Kristian Skov Petersen, Henrik Jørgensen, Martin Danielsen, Poul Jørgensen, Lars V. Andersen og adm. direktør Erik Østergaard.

TAK TIL STEEN. Bestyrelsesmedlem gennem fire år, Steen Tofteng, får her overrakt blomster og manchetknapper af formanden Martin Danielsen for sin indsats. »Kære Steen, du får nu din frihed tilbage efter fire år i bestyrelsen. Vi vil savne din erfaring på affaldsområdet og dine beretninger om dine oplevelser. Jeg kan roligt sige, at det, du oplever i containerbilen, det sker ikke i Langeskov.« Steen Tofteng: »Jeg ønsker Lars held og lykke og håber, han vil gøre det godt. Og så er der en tak hjemmefra min virksomhed for, at I har stemt mig ud….«

DTL magasinet

29


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTSÆNDRINGER

DTLs HOVEDTAL 2015

RESULTATET (t.kr.)

2016

BUDGET 2017 (t.kr.)

Primære indtægter

27.896

27.329

Primære indtægter

Primære udgifter

29.180

28.079

Primære udgifter

664

1.467

Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat

ÅRETS RESULTAT

0

54

-660

663

0

0

-660

663

Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat

ÅRETS RESULTAT

27.599 -29.058 1.500 0 41 0

41

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent.

Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer, som sikrer nogle mere fleksible udmeldelsesregler med bl.a. kortere frister for udmeldelsen. Udmeldelsesregler i arbejdsgiverforeningen berøres ikke, da de følger reglerne for DA og Dansk Erhverv. Desuden vedtog man at droppe at holde to årlige møder i regionsrådet, der består af bestyrelserne for regionerne, så der herefter kun holdes de to årlige regionsrepræsentantmøder.

ARBEJDSGIVERFORENINGEN:

Fornuftig overenskomstfornyelse er godt at kunne konstatere, at 3F det seneste år meget tydeligt har intensiveret indsatsen for at få overenskomstdækket langt flere virksomheder end hidtil.«

Formanden Martin Danielsen var glad for den treårig overenskomstaftale, der sikrer ro.

»Det har været et travlt år,« lød det fra DTLs arbejdsgiverforenings formand Martin Danielsen på generalforsamlingen, der lå i forlængelse af DTLs generalforsamling. Først og fremmest skulle en ny overenskomst på plads – »og det blev en tung omgang med blandede resultater,« vurderede formanden. »Vi var selvfølgelig forberedt på ret vanskelige forhandlinger – og det holdt stik.« Martin Danielsen var først og fremmest tilfreds med, at der var landet en treårig aftale. »Det kan sikre ro i de kommende år og forhåbentlig være med til at fastholde virksomhedernes konkurrenceevne.« Han berettede, at aftalen er indgået på niveau med de øvrige aftaler på normallønsområdet,

30

DTL magasinet

og den samlede omkostningsudvikling over de tre år er beregnet til godt seks procent. Samlet set fandt formanden, at det – trods nogle knaster her og der – har været en fornuftig overenskomstfornyelse. Men han lagde ikke skjul på, at der ikke var begejstring for alle nyskabelserne i overenskomsten. Fornuftigt samarbejde med 3F Martin Danielsen fremhævede det fornuftige, løbende samarbejde med 3F, hvor man bl.a. holder møder hver fjerde måned: »Det er konstruktive møder, der foregår i god stemning, og det er helt givet værdifuldt at få udvekslet synspunkter om branchens udfordringer. Vi har særligt fokus på konkurrencen fra ikkeorganiserede virksomheder, og det

”Job i transport” bærer frugt Samarbejdet med fagforbundet finder også sted i det særlige projekt ”Job i Transport”: »Aktiviteterne koster penge, og det er jer, der gennem jeres bidrag til Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond – eller GUU, som vi kalder den i daglig tale – betaler projektet. Men det ser ud til, at bidragene bærer frugt. I forbindelse med projektet har vi registreret et stigende antal henvendelser fra især unge, der dels gerne vil høre mere om mulighederne for at blive chauffør, dels direkte spørger, hvor man skal henvende sig for at få en praktikplads og en uddannelsesaftale,« var det glade budskab fra formanden til medlemmerne. Godskørselsloven endnu en gang Ingen generalforsamling uden den fastkørte sag om godskørselslovens definition af en kollektiv overenskomst. En sag, som gentagne gange er blevet skudt til hjørne af regeringen: »Det er ikke tilfredsstillende, at vi på den tredje generalforsamling efter dommen i den såkaldte

Nortra-sag endnu engang må konstatere, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortsat ikke kan stille bestemte krav til lønniveauet i en kollektiv overenskomst, for at den skal opfylde godskørselslovens bestemmelser,« lød det skarpt fra Martin Danielsen. Han kunne samtidig fortælle, at mæglingsforslaget indeholder en opfordring til regeringen og Folketingets øvrige partier om, hurtigst muligt, at genoprette den retstilstand, der var gældende på godskørselsområdet indtil Højesteretsdommen. Sager om underbetaling Travlheden i arbejdsgiverforeningen gælder også flere sager om underbetaling, oplyste formanden: »Vi har også i det forløbne år haft flere sager om løndumping. Det er sager, som kan være vanskelige at få afdækket. Dels kan de rejses på den blotte formodning om underbetaling, dels kan det i nogle tilfælde være svært at få en medlemsvirksomhed til at medvirke til afklaring af lønforhold m.v. for de chauffører, som sagen vedrører. I nogle af sagerne - men langtfra dem alle - er der tale om bevidst underbetaling.«

JUNI/JULI 2017


ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED ER

THISTED KLOAKSERVICE midler fra traditionel annoncering til at skabe digital synlighed. På Facebook arbejder Thisted Kloakservice med billeder, der giver indblik i nogle af de mere særlige opgaver, som man møder, med henblik på at kommunikere med nuværende og potentielle kunder. Effekten ses i, at der via Facebook kommer kundehenvendelser fra hele Jylland, og det anslås, at 20-25 procent af kunderne kommer via firmaets digitale kommunikation. Senest er Falck Danmark landet som kunde med en specialordre.

Manden i centrum, Bjarne Bloch, flankeret af aftenens vært, Sebastian Dorset og DTLs formand Martin Danielsen. Af Thomas Rumph

Stand-up komikeren og journalisten Sebastian Dorset havde værtsrollen og førte med stor humor de tre finalister og tilskuerne gennem den intense finale i Aarhus under Centralværkstedets høje loft, inden vinderen, Bjarne Bloch fra Thisted Kloakservice, kunne træde op på scenen og lade sig hylde. Det skete lige inden festmiddagen i forbindelse med afholdelsen af DTLs generalforsamling. Temaet i årets konkurrence var de selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats inden for kommunikation, sociale medier eller it-teknologi, og hvor det har bidraget til synlighed og en klar profil. Turen op på sejrspodiet er gået via afsløringen af de tre finalister på transportmessen i Herning 25. marts, en online-afstemning, som lukkede dagen før generalforsamlingen og endeligt en sms-afstemning det sidste døgns tid, inden kåringen af vinderen. Satser på digital kommunikation For Thisted Kloakservice er profilering, synlighed og genkendelse en integreret del af måden at tænke forretning. Den grønne farve i

JUNI/JULI 2017

firmalogoet, som går igen på lastbilerne og i de ansattes arbejdstøj, er også fremtrædende på virksomhedens hjemmeside og Facebookside. Der satses stadig mere på digital kommunikation, og ambitionen er at frigøre endnu flere

Om konkurrencen Årets Transportvirksomhed planlægges og afvikles af DTL-Danske Vognmænd i samarbejde med Bridgestone, Circle K, Codan, Jyske Finans, MTDK, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks. Udover æren, vinderstatuetten og retten til at smykke bilflåden med titlen som Årets Transportvirksomhed 2017 får vinderen tilbudt indspilning af en markedsføringsfilm i samarbejde med et anerkendt, professionelt bureau. Derudover giver Volvo Trucks vinderen et ophold i Göteborg med besøg på Volvos fabrik. I 2017 er det 14. år, kåringen finder sted. De to øvrige virksomheder i finalen var vognmand Anders Larsen, Hedehusene, og Brædstrup Vognmandsforretning. De fik hver et gavekort på 5.000 kr. til et arrangement, en begivenhed, en oplevelse eller en ting, der kommer alle i virksomheden til gode.

Her er finalisterne på podiet, fra venstre vært Sebastian Dorset, Anders og Nete Larsen, formand Martin Danielsen, Jacob og Karsten Jensen fra Brædstrup Vognmandsforretning – og vinderen Bjarne Bloch fra Thisted Kloakservice.

DTL magasinet

31


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

De glade vindere af de mange præmier.

FULD DAMP PÅ VÆRKSTEDET Det nyligt restaurerede lokomotivværksted i Aarhus midtby fik det bedste frem i vejtransportens folk. Her er nogle indtryk fra lørdagens festaften CENTRALVÆRKSTEDET. Torben Chris huserer i det store gamle værksted nær Aarhus Banegård, hvor lokomotiverne i sin tid blev smurt og klargjort. Rummet fra 1862 rummede så sent som i 1949 ikke færre end 1.850 ansatte. Denne aften er der omkring 355 samlet til festmiddag og dans.

VITSER. Der er en hel del at følge med i – det være sig kåringen af Årets Transportvirksomhed, stand up-show, lodtrækning – og ikke mindst toastmaster Jørgen Kjeld Jensens vitser.

32

DTL magasinet

LODTRÆKNING. Toastmaster Jørgen Kjeld Jensen og Lykkens Gudinde, Sussie Andersen, gør sig klar til præmieregnen.

Aftenens vært, der til daglig holder styr på de lokale, østjyske vognmænd, Jørgen Buhl på vej til fest.

JUNI/JULI 2017


CHRIS-SHOW. Så er der jydelogik for alle pengene. Stand-upper Torben Chris tager fat med skrighøj stemmeføring og giver de fleste noget af tænke over i parforholdet og ude i køkkenskufferne, hvor der gemmer sig vanvittige redskaber og alt, alt for mange bøtter.

PRÆMIEREGNEN

Årets præmier kom fra – og blev vundet af: Scandic gavekort, Bodum stempelkande og kaffe, Smart oplader samt hotelovernatning for to personer, inkl. morgenmad JØRGEN L. JENSEN, NORDJYSK VOGNMANDSFORENING Cirkle K, to billetter til fodboldlandskampen Danmark – Polen i Telia Parken, inkl. spisning og overnatning i dobbeltværelse på Scandic Copenhagen. NIELS ERIK PEDERSEN, DANSKE FRAGTMÆND Cirkle K, to billetter til fodboldlandskampen Danmark – Polen i Telia Parken, inkl. spisning og overnatning i dobbeltværelse på Scandic Copenhagen BONNIE JØRGENSEN, KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Cirkle K – købmandskurv PETER KRISTENSEN, HIMMERLANDS VOGNMANDSFORENING ÅTV-partnerne, købmandskurv* FRANK OLSEN, KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Allerød Vinhandel, 1 magnum rødvin FLEMMING JENSEN, SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING Allerød Vinhandel, 1 magnum rødvin JØRGEN KANNIK, DANSKE FRAGTMÆND Allerød Vinhandel, 1 magnum rødvin METTE RIIS, ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Allerød Vinhandel, 1 magnum rødvin KLAUS PEDERSEN, DMF

ROULET. Musikforsyningen i Aarhus denne aften sørger bandet Roulet for. Festbandet, sponseret af værterne fra Østjyllands Vognmandsforening, får fra første guitarriff gæsterne ud på dansegulvet.

FOTO: FINN BJERREMAND

THORKILD THYRRING. Den festlige DTL-weekend blev skudt i gang allerede fredag aften, hvor den tidligere racerkører Thorkild Thyrring øste af sine livserfaringer for op mod 160 tilhørere på Scandic City Aarhus. Han gav også publikum opskrifter på, hvordan man får succes og et spændende liv. Foredraget er det første i en række, som Applus Bilsyn står for. Turnéen fortsætter hen over sommeren og efteråret.

Messecenter Herning gavekort, et VIP balkon bord til seks personer i Jyske Bankboxen all inkl. LONE ANNEBERG, VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Centralværkstedet, gavekort til overnatning på COMWELL hotel plus tre retters middag og morgenmad for to personer TOMMY HOLT LARSEN, HIMMERLANDS VOGNMANDSFORENING ÅTV-partnerne, købmandskurv NIELS OVE NYMANN, NORDJYSK VOGNMANDSFORENING Cirkle K købmandskurv MICHAEL PEDERSEN, DMF

FOTO: DORTE REHMEIER

Applus rejsegavekort, værdi 3.000 kroner OLE NIELSEN, ODSHERRED FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING Applus rejsegavekort, værdi 3.000 kroner BIRTE NIELSEN, ODSHERRED FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING Compaction, LED blitz lygte JAN B. SCHEUER, SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING. *ÅTV-partnerne er Bridgestone, Circle K, Codan, Jyske Finans, MTDK, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks.

LEDSAGERTUREN. Mens generalforsamlingen samlede de delegerede og tilhørere på Scandic-hotellet drog omkring 120 ledsagerne på udflugt til Den Gamle By, hvor de blev guidet rundt, spiste frokost og varmede op til festen om aftenen.

JUNI/JULI 2017

NÆSTE ÅRS GENERALFORSAMLING HOLDES DEN 26. MAJ – ET ENDNU UKENDT STED DTL magasinet

33


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

DEN RØDE LØBER

Et udpluk af de feststemte gæster fotograferet på hotellet på vej til festmiddagen på Centralværkstedet i Aarhus

34

Kirsten og Lars Hansen

Jytte Haaning og Jesper Hansen

Dorthe og Carl Erik Søndergaard

Solveig og Kristian Nørgaard

Berit og Jørgen Kannik

Susanne og Claus Myrrhøj

DTL magasinet

JUNI/JULI 2017


SE ALLE BILLEDERNE PÅ DTLs HJEMMESIDE

www.dtl.eu

Marianne og Jørgen Lassen

Lady Gitte og Niels Borgstrøm

Anne og Flemming Thisgaard

Anne og Claus Søgaard

Janni og Claus Nielsen

Anette Rud Liltorp og Kim Vermø

Hanne Kristeus og Henrik Ibsen

Bente og Rene Mitrofanov

Betina Kastberg og Carsten Dyreborg

Gitte og John Andersen

Marianne og Finn Laursen

Anette og Bent K. Bredgaard

JUNI/JULI 2017

DTL magasinet

35


SPECIALSIDER DTLs GENERALFORSAMLING

Dorthe og Lars Mouritsen

Lisbeth Hamberg og Thomas Helt

Bente Warming og Leo Jensen

Lill Korsnes og Geir Mo

Det festlige hold fra Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening

36

DTL magasinet

JUNI/JULI 2017


Tillykke til ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 2017 Med sejren følger en markedsføringspakke til en værdi af 20.000,- og et ophold i Göteborg med besøg på Volvos fabrik. Kåringen af Årets Transportvirksomhed fandt sted i Aarhus d. 20. maj ved festmiddagen i forbindelse med DTL – Danske Vognmænds generalforsamling. Det er 14. år i træk, vi har kåret Årets Transportvirksomhed. I år har fokus været på selvkørende vognmænd, der har ydet en særlig indsats indenfor kommunikation, sociale medier eller it-teknologi i den daglige drift, og hvor det har bidraget til synlighed og givet en klar profil. Partnerne takker for en forrygende sæson med mange indstillede virksomheder og stor offentlig interesse. På gensyn i 2018!

Thisted Kloakservice


NYHEDER TRAILERE Tekst og fotos Finn Bjerremand

Udtrækspåhængsvogn med finesser Nyt kranvogntog skal bruges til mange byggeopgaver

V

ognmand Morgen Bang Gravensten, MB Transport i Holstebro, overvejede sin investering i et nyt kranvogntog meget grundigt. Virksomheden udfører både transporter og montageopgaver. Godset transporteres på påhængsvognen ud til byggepladsen, hvor montagen skal finde sted, mens forvognen faktisk kun transporterer sig selv med den store Palfinger kran og lidt tilbehør. Det gamle vogntog blev solgt komplet, så der skulle både anskaffes en ny forvogn med stor kran og en påhængsvogn. Grublerierne endte med en udtrækkelig lavt bygget Pacton påhængsvogn, som i sin korteste udførelse har en ladlængde på 6,855 meter. Udtrækket, der sidder midt mellem den forreste og anden aksel, kan forøge længden med 3,300 meter. Og der er bygget to små ladsektioner, som kan lægges ned og dække hullet i udtrækket,

så ladfladen er hel over 10 meter. De to sektioner kan stå på forenden af påhængsvognen og fungerer som en stærk forsmæk, når de ikke er i brug i udtrækket. Med udtrækket i brug har vogntoget en totallængde på lige omkring 22 meter, hvorved det kan køre som et almindeligt modulvogntog type 4. Desuden kan hele bagenden trækkes ud, så den fulde tilgængelige lastelængde når op på hele 11,958 meter. Konstruktionen er lavet, så der præcis kan fastgøres en 40” skibscontainer i containerlåse. Med denne opbygning kan påhængsvognen tilpasses mange typer opgaver – et stykke tid ud i fremtiden. Stærkt centerchassis Påhængsvognen har en kraftig centervange, hvor der er et udtræk midt mellem 1. og 2. aksel. Bagakslerne er placeret med en akselafstand på 1,31 meter, og alle aksler af mærket BPW i 10 ton version er ophængt med BPW luftaffjedring. Bremsesystemet er EBS type 4S/3M med RSS stabilitetskontrol RSS. Der er to hæve/sænkeventiler – til forakslen og en til de to bagaksler. Den forreste bagaksel er udstyret med en regulær bogielift, som via en kontakt fra lastvognens førerhus kan hæve akslen ved kørsel med dellast eller tom vogn. Den bageste aksel er

Her er den korte version.

Og den lange version.

med en lift, som kan anvendes ved manøvrering, og det aktiveres via igangsætnings-funktionen i EBSsystemet. I fronten af forakslens lille kraftige chassis, der bærer det

egentlige chassis med en kugledreje-krans, er der monteret en luftforskydelig VBG trækstang med 57,5 mm DIN trækøje. Til at holde trækstangen vandret, når påhængsvognen er koblet fra, er

Hele vogntoget med de to løse bundsektioner lagt i og bagenden trukket ud 38

DTL magasinet

JUNI/JULI 2017


MIN NYE

TRAILER

der ud over en kraftig fjeder også monteret et lille fleksibelt opfældbart ben. Bunden over forenden og over bogieakslerne i bag er konstrueret i en kraftig stålplade, mens der mellem pladerne er en hårdttræsbund i Omega profiler med en gulvtykkelse på 28 mm. Der er monteret flytbare Laxo containerlåse til både 20” eller 40” containere. I både kantprofilen og i bunden er på strategisk rigtige steder lavet stokkehuller, ligesom der er 12 surringsøjer med en kapacitet på 7 ton monteret i kantprofilen. Bagenden, der kan trækkes ud, er bygget med en U-profil, som kan anvendes til opkørselsramper. Der er ligeledes laves huller i kantprofilen til udtrækkelige forbredninger, som har 05 m udtræk, og der medfølger 16 stokke med en højde på 1,0 m, som opbevares i et magasin, når ikke de anvendes. Hele ledningsnettet er lavet uden samlere med en koblingsboks foran og en i bag, som sikrer mindst mulige nedbrud på grund af skiftende vejrligs påvirkninger. Lufttankene er af aluminium, og chassiset er metalliseret inden lakering for at sikre en lang levetid. Påhængsvognen er udført med en skridsikker lakoverflade, som er med til at sikre et godt arbejdsmiljø. Der er monteret et kamera i bagenden og en skærm ved førerpladsen. Tre rustfri værktøjskasser giver masser af aflæggerplads til værktøj og godssikringsudstyr. Der er også en rustfri kasse, et ”teknikrum” til betjening af diverse funktioner. Hele vogntoget – omfattende den fireakslede Volvo FH500 8x4 med den store Palfinger kran og tilhørende opbygning samt Pacton påhængsvognen – er et teknisk vidunder med masser af gode tekniske finesser. Og det håndværksmæssige er i top.

MODULVOGNTOG TYPE 4 Modulvogntoget består af en forvogn plus en påhængsvogn med en maksimal længde på 12 meter på begge køretøjer inklusiv evt. trækstang. Færdselsstyrelsen har for nylig over for DTL præciseret, at en påhængsvogn med et rigtig udtræk kan indgå som en del af et modulvogntog.

VI UDDANNER FOLK

Har du styr på dit brændstof? AMU-Fyn udbyder kurser i ”Energirigtig kørsel” (kursusnr. 47961). Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser bliver du i stand til at optimere brændstofudnyttelsen samt minimere vedligeholdsomkostninger og tage hensyn til miljøet. Du opnår viden om de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorers udstødning. Du lærer hvilke tekniske, fysiske og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget. Varighed: 1 dag. Pris: 108,- pr. dag For nærmere information: Kontakt kursussekretær Birgit Larsen, tlf. 63 135 381. C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

JUNI/JULI 2017

www.amu-fyn.dk

DTL magasinet

39


NYHEDER INFRASTRUKTUR Af John Larsen

Vejforening tænker

STORT

Dansk Vejforening udsender debatoplæg med en masterplan for infrastrukturen frem mod 2040. På ønskesedlen er der både en Kattegat-forbindelse, en midtjysk motorvej og en havnetunnel i København

Rummeligt

LAGER

i Fredericia sælges

40

DTL magasinet

Bekæmpelsen af trængslen på vejene bør være politikernes første prioritet, når vejinvesteringerne skal fordeles. Spildtiden er gift for væksten i samfundet. Det mener Dansk Vejforening, der har udsendt et debatoplæg med en plan for, hvordan vejinvesteringerne bør udvikle sig helt

frem til 2040. Denne såkaldte masterplan giver et samlet bud på, hvordan de professionelle brugere af og leverandører til vejene ser på sagen. Masterplanen er et hip til politikerne om at få lavet en længe efterspurgt og langsigtet infrastrukturplan, der gavner vækst og beskæftigelse.

• Gode tilkørselsforhold • Mulighed for 8.900 pallepladser • Lagerhaller 8.061 m² • Kontor m.v. 715 m² • Grund med udvidelsesmuligheder Henv.: fb@aller-petfood.dk eller tlf. 20 48 12 10 JUNI/JULI 2017

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Storebæltsbroen er ikke nok. En forbindelse over Kattegat vil aflaste den fynske og østjyske trafik og binde Aarhus og Hovedstadsområdet tættere sammen, mener Dansk Vejforening.


Vejforeningens masterplan blev præsenteret i sidste måned på et årsmøde, der fulgte efter foreningens generalforsamling. Her tog vejforeningens eksterne konsulent, chefanalytiker Finn Bo Frandsen, især afsæt i de nylige konklusioner fra Produktivitetskommissionen, hvor det på infrastrukturområdet bl.a. slås fast, at bedre vejforbindelser øger produktiviteten. »Det kan jo fx betyde, at

håndværkeren kan nå en eller to byggepladser mere på en arbejdsdag, når fremkommeligheden er i orden.« Som et andet eksempel nævnte Finn Bo Frandsen, at bedre mobilitet for arbejdskraften betyder kortere pendlertid og dermed større motivation til at arbejde længere væk fra bopælen. Og det har stor værdi for virksomhederne, når de skal tiltrække de rigtige medarbejdere. Her haster det Her er de steder, hvor trængslen er størst, og hvor det haster mest med at komme i gang - prioriteret efter hvor den samfundsøkonomiske gevinst er størst: • Udbygning af E45/E20 Fredericia-Kolding • Vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet

DANSK VEJFORENING Dansk Vejforenings medlemmer er virksomheder og organisationer, der har professionel interesse i veje. Det være sig som entreprenører og leverandører af materialer, ydelser eller udstyr til vejene eller som professionelle brugere af vejene vognmænd, vejhjælpere og sælgere. Dansk Vejforenings formand er erhvervsmanden Thomas B. Olsen og næstformand er DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Sekretariatet ledes af Helle Rasmussen.

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

• Udbygning af Rute 54, Næstved-Rønnede • Udbygning af den fynske motorvej syd om Odense • 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg • Yderligere opgradering af Ring 4 i Hovedstadsområdet • Udbygning af den fynske motorvej, Odense- Nr. Aaby • Udbygning af Skovvejen, Regstrup-Kalundborg • Midtjysk motorvejskorridor • Udbygning af Rute 26, AarhusViborg.

Helsingør-Helsingborg. • 3. etape af Frederikssundmotorvejen (25 km mellem Tværvej og Frederikssund) er anlagt. • Der er motorvej til Hillerød, efter 12 km motortrafikvej fra Allerød er udbygget. • Der er velholdte og fremkommelige landeveje, som sikrer god mobilitet. • Kommunerne har indhentet efterslæbet med at vedligeholde vejene (det koster 2-3 gange så meget at indhente et efterslæb som at vedligeholde i tide).

Infrastrukturen frem mod 2040 Men det er ikke slut med det. Her er vejforeningens langsigtede ønsker for den danske infrastruktur, når vi skriver året 2040:

Disse ønsker kræver penge – mange penge. Vejforeningen opfordrer derfor til, at man atter kommer op på at bruge 0,4 procent af bruttonationalproduktet alene til vejanlæg. P.t. underinvesteres der i vejnettet herhjemme. Danmark har imidlertid før været oppe på at bruge 0,4 procent af BNP til vejene i længere perioder. Det vil i dag svare til, at der afsættes 8,4 milliarder kroner i 2017. Hvis det antages, at BNP vil stige 1 procent årligt frem til 2040, så vil investeringerne svare til i gennemsnit 9,5 milliarder kroner om året i de 23 år – i alt 219 milliarder kroner (2017-priser). Og det forventes, at den økonomiske vækst vil blive større end 1 procent årligt. Hele masterplanen kan ses på vejforeningens hjemmeside, www.dv.dk

• Fast vej- og baneforbindelse over Kattegat er anlagt med tilhørende motorveje og baner. • Motorvejen mellem Odense og Lillebælt er udbygget på hele strækningen. • Midtjysk motorvejskorridor og 3. Limfjordsforbindelse er anlagt. • Den østjyske motorvej er udbygget mellem Randers og grænsen til Tyskland. • Fast vej- og baneforbindelse under Femern Bælt er anlagt. • Østlig Ringvej (havnetunnelen) mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen via Nordhavn og Refshaleø er anlagt. • Yderligere vestlig ringkorridor i Hovedstadsområdet (Ring 5, 5½ eller 6) er anlagt og har tilslutning til en fast forbindelse

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

JUNI/JULI 2017

DTL magasinet

41


Navne NOTER

NY DTL-konsulent DTL – Danske Vognmænd har ansat Stinne Møller Hansen som ny konsulent i medlemsservice fra 1. juli. Stinne er uddannet speditør og har været beskæftiget i transportbranchen hele sit voksenliv. Igennem 15 år var hun med i en familieejet vognmandsforretning, som hun senere overtog. Opgaverne var især transport af levende dyr, affald og lokal vognmandskørsel. Her fattede hun også interesse for organisationsarbejde og var i flere år formand for specialforeningen DTL Dyr. Stinne kommer fra en stilling som kørselskoordinator ved entreprenørvirksomheden P. Olesen A/S i Hovedgård. Stinnes hovedopgaver i DTL bliver almindelig konsulentrådgivning og medlemshvervning. Hendes primære indsatsområde vil være Jylland og Fyn. Med udgangspunkt i kontoret i Vejle får hun ansvar for målrettet at holde fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer i samarbejde med DTLs øvrige personale i medlemsservice. Derudover vil hun blive udpeget som sekretær for et par lokalforeninger i Region Midt/Nord og Syd.

40 år hos Fournaise Kørselsleder Bent Walter Jensen har 1. juni været ansat i ikke færre end 40 år hos virksomheden P. Fournaise A/S i Fredericia. Hans første erfaringer som chauffør var som værnepligtig blokvognschauffør med kampvognstransporter. Senere kom han til vognmand Per Fournaise, som han allerede kendte, da hans far kørte for P. Fournaise A/S. »Jeg kørte som chauffør i et halvt års tid, så blev jeg hentet ind på kontoret. Her blev jeg den første funktionær ud over bogholderen,« fortæller han. For ca. 30 år siden flyttede P. Four-

Lastbilteknik med stegt flæsk Applus Bilsyn inviterer DTL-vognmændene til en spændende teknisk aften. Seks aftener landet over vil teknisk chef Lars Kiholm invitere til en fælles gennemgang af et syn både nede i graven og på bremseprøvestanderen. Også DTL og de andre DTL partnere, Codan forsikring, Circle K og SOS Dansk Autohjælp, er med i arrangementet, klar til at besvare spørgsmål og give nogle aktuelle input. Der bydes velkommen kl. 17:30, og

ER JEG I DTL DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

bestyrelsesarbejdet i først Frederiksborg Amts Vognmandsforening og senere i Nordre Birks Vognmandsforening, hvor han er næstformand på tredje år og før da var kasserer i fire år. Elith Andersen deltager også i Selvkørernetværkets arbejde. Og i en – bogstaveligt talt – helt anden boldgade, har han i mange år lagt tid og kræfter i den lokale St. Lyngby Idrætsforening. Står politisk stærkt »Jeg bruger DTLs regionskontor, hvor jeg må sige, at jeg altid får svar, jeg kan bruge, og jeg bruger også nogle af DTLs medlemstilbud som fx Codan Forsikring og Tacho Online. Men jeg er specielt

et kvarter senere går gennemgangen af en trækker/ trailer i gang. Ved 18:30-tiden er der indlæg fra DTL med flere, og kl. 19:00 serveres stegt flæsk med persillesovs. Der rundes af ved 20-tiden. Det er her, det foregår: Taulov 21. juni, Greve 14. september, Esbjerg/Varde 3. oktober, Nørresundby 4. oktober, Holbæk 31. oktober og Brabrand 27. november.

glad for, at DTL står rigtigt stærkt politisk i Danmark og i EU. Det betyder utroligt meget. Havde vi ikke DTL til at slås for os - og opnå resultater, så kunne det se grumt ud for den danske vognmand, presset som vi er af cowboy-tilstande og ulovligheder.« Han nævner Bruxelles-indsatsen med den nordiske sammenslutning, NLA, Nordic Logistics Association, som et vigtigt redskab. »Her giver det jo også lidt ekstra, at formands- og direktørposten (DTLs adm. direktør Erik Østergaard og direktør Søren Hyldstrup Larsen, red.) er på danske hænder,« lyder det fra foreningsveteranen. Elith Andersens virksomhed, St. Lyngby Kran & Container ApS, har tre lastbiler, der betjener det lokale erhvervsliv med en masse forskellige tunge kørsels- og kranopgaver. Der er også en hel del containerkørsel og –udlejning.

Ud over Elith og hans kone Lone på kontoret er der to ansatte chauffører. Den ene er nevøen Daniel Haahr Andersen, som netop er begyndt på et generationsskifte i firmaet, så han kan overtage flere og flere opgaver i de kommende ti år. »Han er handelsuddannet og har også været på DTLs vognmandskursus, så vi er godt fremtidssikret,« lyder det fra vognmanden, der lige er fyldt 55 år og som selv overtog forretningen fra sin far, Knud Andersen i 1994. FOTO: FINN BJERREMAND

Er der noget, den nordsjællandske vognmand Elith Haahr Andersen ikke bryder sig om, så er det mundheldet om, ”at enhver hytter sit eget skind.” »Nej, den går ikke. Heller ikke i vognmandserhvervet. Jeg er et foreningsmenneske og har altid haft den opfattelse, at man bør stå sammen om sine fælles interesser over for myndigheder, lovgivere med flere,« siger Elith Andersen. Han har da også i 12 år deltaget i

naise A/S til den nuværende adresse på Industrivej i Fredericia og virksomheden er konstant i vækst. For 40 år siden var det renovationskørsel samt nogle få andre transportgrene, hvor der i dag stadigvæk køres renovation. Men virksomheden har udviklet sig på mange områder og råder i dag over ca. 70 medarbejdere.


VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN TIL NEMLIG.COM Det rullende online supermarked, nemlig.com, har meldt sig under fanerne hos DTL. »nemlig.com har nu nået en størrelse, hvor vi finder det naturligt at være med i et netværk med distribution i fokus. Vi har rigtig mange vognmænd, der dagligt kører for os, og vi ser frem til at dele vores erfaringer på området med DTL,« siger vice

adm. direktør Henrik Hjorth. Varebilerne fra nemlig.com kører ud til kunderne med økologiskevarer, discountvarer og mærkevarer samt indmellem spotvarer som bøger og legetøj. Virksomheden startede i 2010.

Transportudstilling

Nu er det atter tid til transportudstilling. I weekenden 17.-18. juni åbner Transport Vest for anden gang dørene til to dages fagmesse for vognmænd og chauffører. Det sker i Logistikparken i Brabrand ved Aarhus. »Vi etablerede messen som en pendant til Transport Øst i københavnsområdet, og den første udgave af Transport Vest viste, at der er mange udstillere, der har savnet et fagligt mødested i Østjylland. Så vi tror på, at udstillingen kan få fast fodfæste og vokse i år og de kommende år,« siger Jeanette Routhe, direktør i Danske Transport Medier, der står bag arrangementet. Åbningstiderne er lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-15.

Kjøbenhavns Vognmandslaug Miilmann Transport Æblestien 1, st. th. 2300 København S

Thy Vognmandsforening Thy Mors Maskintransport Korshøjvej 1 7700 Thisted

Midtjyllands Vognmandsforening JLS Godstransport ApS Skibdalvej 3 8830 Tjele

Vestjyllands Vognmandsforening Krog Transport & Logistics ApS Cedervej 13-15 7400 Herning

Sjællands Vognmandsforening Kim Ancker Roskildevej 392 4100 Ringsted Specialforeningen for Kurérog Varebilstransportører Øzbek Logistics ApS Pi 4, Søften 8382 Hinnerup Sydøstjyllands Vognmandsforening Kenneth Søndergaard ApS Tokkerodparken 38 5462 Morud Sønderjyllands Vognmandsforening AGL v/Gerrit Lucassen Søndermosevej 3 6330 Padborg

Vognmandsforening Vendsyssel Landbrug & Udlejning V/H. Nielsen Kraghedevej 306 9382 Tylstrup Østjyllands Vognmandsforening SOS Dansk Auto hjælp Randers ApS Ebeltoftvej 1 8960 Randers SØ Direkte medlem Nemlig.com A/S Banemarksvej 58 2605 Brøndby

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING EMBLEM: Volvo Trucks Danmark vil belønne de mest trofaste arbejdsheste i vognparken med en pris, High Mileage Award, til de Volvo-lastvogne, der har kørt allerlængst – nemlig over 1.000.000 kilometer. Ejerne af lastbiler med over 1.000.000 kilometer på bagen har ofte opbygget et særligt forhold til dem og passet godt på dem, og det vil Volvo Trucks gerne anerkende. Det er lastvognen, der kvalificerer sig til High Mileage Award, og dermed bliver en del af den eksklusive klub. Ejeren af bilen kan tilmelde sin Volvo-lastbil på www.volvotrucks.dk/ highmile og bl.a. modtage et fint emblem til at sætte på lastbilen samt et diplom til at hænge på kontoret eller værkstedet. »Vores mål er først og fremmest at anerkende de ældre Volvo-lastbiler, der kører på vejene, og fremhæve og dele de gode historier.« siger Jan Scheel, servicemarkedsdirektør hos Volvo Danmark. »Vi ved, at der ikke er så mange af dem, men de, der findes, skyldes – udover lastbilens kvalitet – i høj grad en ejer, der har passet rigtig godt på bilen – det vil vi gerne hylde.«

ANNONCØRER - HUSK!

Vil I have en annonce med i den første udgivelse efter sommerferien, er der deadline 1. august. Temaet er: OPBYGNING, KAROSSERI og VAREBILER.

AGL v/Gerrit Lucassen Søndermosevej 3 6330 Padborg JLS Godstransport ApS Skibdalvej 3 8830 Tjele Krog Transport & Logistics ApS Cedervej 13-15 7400 Herning Landbrug & Udlejning V/H. Nielsen Kraghedevej 306 9382 Tylstrup

SOS Dansk Auto hjælp Randers ApS Ebeltoftvej 1 8960 Randers SØ Vognmandsfirmaet K. P. Nielsen ApS Lunekrogen 7 9200 Aalborg SV Øzbek Logistics ApS Pi 4, Søften 8382 Hinnerup


Fra i morgen må lastbiler kun køre om natten Indrømmet – det er bare noget, vi finder på. Men vi lever i en tid, hvor den ene dags frie fantasi kan blive den næste dags virkelighed. Og hvordan forbereder man sin forretning på så hurtige forandringer? Ved at være fleksibel.

Dét er du, når du leaser lastbiler og trailere hos Nordania Leasing. Vores rådgivere ved naturligvis meget om mærker og modeller. Men de ved lige så meget om, hvordan du styrker din kerneforretning med løsninger, der gør det nemmere at omstille sig til en fremtid, man ikke altid har fantasi til at forestille sig.

Tilmeld dig vores gratis magasin på nordania.dk/lastbiler og bliv klar til fremtiden.

Dtl magasinet 20170612  
Dtl magasinet 20170612  
Advertisement