Page 1

DTL magasinet OKTOBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NYT MEDLEMSTILBUD: DROP RINGBINDENE – SE KONTRAKTERNE PÅ COMPUTEREN

Transportkommissær på dansk visit ser social dumping som et topemne Konkurrencekommissær Margrethe Vestager:

Retsgrundlaget klart til vognmænds erstatningssager

DESIGNER SIN EGEN CHAUFFØRUDDANNELSE AVAS’ direktør Jan Kjelgaard, Codans Dorte Palmblad og kørselsleder Karina Larsen har designet et AMUkursus med fokus på bløde værdier og skadestop

IAA-UDSTILLINGEN / OVERENSKOMSTMØDER / VOGNMANDSDAG

PLUS

TEST SCANIAS R- OG S-SERIE


Erik Østergaard, adm. direktør Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: IAA

Det var DFs Kim Christiansen, der loyalt fremlagde fakta om fordelene ved modulvogntog. Fordele som alle tilstedeværende politikere – både kommunale og nationale – burde have stået vagt om. De øvrige politikere var Christine Antorini (Socialdemokratiet), Lars Arne Christensen (konservative) og Hans Andersen (Venstre). Fredensborg-borgmesteren var ikke vendt tilbage på min forespørgsel om et møde, hvor jeg kunne have fremlagt sagens rette sammenhæng. I stedet hævdede borgmesteren på mødet, at man kommunalt ikke havde drøftet konsekvenserne af modulvogntog i kommunen i kølvandet på vedtagelsen af trafikforliget. Men Google er jo nogle gange ganske ubarmhjertig. Trods borgmesterens besværgelser om det modsatte, så kom det allerede på borgermødet frem, at udvalget i kommunen havde drøftet – og uden anmærkninger – havde taget trafikforligets planer til efterretning, herunder eksplicit det, der vedrørte modulvogntogsforsøget og strækningen gennem Fredensborg. Der findes kun ét begreb for dette – det er populisme. Men at flere medlemmer af Folketinget ikke, face to face med borgerne, tør holde fast i fakta og stå vagt om indgåede forlig – dét er en falliterklæring. Hvis alle dele af landet holdt borgermøder til afskaffelse af modulvogntog i netop deres område – så er der ikke noget forsøg. For hver gang der kunne være kørt 200 modulvogntog vil borgerne altså hellere have 300 lastbiler, større klimabelastning, mere trængsel osv. Og Christiansborg ville falde til patten. At fremtrædende politikere ikke evner at holde fast i det principielle: At vi som samfund har store gevinster ved modulvogntog uden at sætte sikkerheden over styr – og ikke vil forsvare de forlig, de selv har indgået, det er direkte pinligt. Det kan godt være, at borgmesteren i Fredensborg har scoret en kortvarig gevinst, som vil give ham borgmesterkæden endnu en gang, men hverken han eller hans kolleger fra Christiansborg har bidraget til at mindske politikerleden.

26 REKORDUDSTILLING. IAA-messen i Hannover satte ny rekord med op mod en kvart million gæster. De så en masse digitale, automatiske og elektriske løsninger. FOTO: KIM AGERSTEN

Da forsøget med modulvogntog blev en del af trafikforliget med dertil hørende bred politisk opbakning, var der sund fornuft bag: Modulvogntogene er godt nok længere – men de reducerer antallet af lastbiler i trafikken betydeligt. Og de reducerer den negative miljø- og klimabelastning, de mindsker trængslen, og de forringer ikke trafiksikkerheden. Den viden kender forligspartierne. Og det dannede – forhåbentlig – også en form for vidensgrundlag for beslutningen om modulvogntogsforsøget. Men når en kommunalvalgkamp nærmer sig, og når en borgmester har brug for en populær (usaglig) vindersag i sit lokalområde, så kan man invitere nogle Christiansborg-politikere til borgermøde. Her råber man så: …”bøøøh”. Og resultatet er forventeligt. På et borgermøde i Fredensborg, foranstaltet af borgmester Thomas Lykke Pedersen, blev folketingsmedlemmer fra nogle af partierne bag trafikforliget bange. De ønskede ikke for alvor at trodse folkestemningen eller forsvare hverken de principielle aspekter i beslutningen om modulvogntog eller de konkrete, vidensbaserede fordele ved modulvogntog. Således gengav Transportmagasinet mødet: ”Den helt overvejende holdning blandt de 150 fremmødte Fredensborg-borgere var et ”nej til modulvogntog". Midt i denne menneskemængde var Erik Østergaard, adm. direktør i DTL Danske Vognmænd, stort set ene om at være tilhænger af modulvogntog igennem Fredensborg. - Jeg kan godt forstå jeres følelser, men der er altså ingen problemer med modulvogntogene. De kører uden problemer i Helsingør, der har mere tæt bebyggelse end i Fredensborg, sagde han. Hele tre gange tog Erik Østergaard ordet for at fortælle om modulvogntogets lyksaligheder, men lige lidt hjalp det.” Jeg oplevede kun én eneste politiker med lidt rygrad på mødet.

12 ØJENHØJDE. EUs transportkommissær Violeta Bulc på charmetur til København, hvor hun lovede at tage sagen om social dumping og unfair transport op. FOTO: TUR

Regnormens rygrad

LEDER

25 LET RØVEN. TUR-kampagnens unge talenter er også med i en ny kampagne, ”Let Røven”, der skal få skoletrætte unge til at vælge en transportuddannelse.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4+6 Vognmandens Dag på Fyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Aalborg-firmaet AVAS skræddersyr sin egen AMU-uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Øst-chaufførers usle job et blevet et EU-topemne. . . . .12 Europæiske transportministre skriver til EU om fair transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 FOTO: IAA 12

Kommissær Margrethe Vestager om kartelsag og private søgsmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

FOTO: NILS LUND PEDERSEN

Test: Scanias nye R- og S-serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nyt medlemstilbud om elektronisk kontraktstyring . . 24 Kampagner til unge og til forældre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 IAA-udstillingen i Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Møder om transportoverenskomsten . . . . . . . . . . . . . . . 35 Generalforsamling i Dansk Møbeltransport Forening. . 36 VBGs trækbjælke godkendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

8 VOGNMANDSDAG. De fynske vognmænds formand, Claus H. Hansen, varmer op til en god lørdagssnak i AMU Fyns hal om branchens vilkår og alt det nye materiel.

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DTL magasinet OKTOBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Vi hører om priser i markedet, der ikke blot underbyder men er med til at give kunderne indtryk af, at flytning kan man få for en slik.

DMF-FORMAND LASSE ØDUM MED HENVISNING TIL INTERNETPORTALER, DER TILBYDER FLYTNING TIL PRIVATE.

SIDE 36

OKTOBER 2016

FOTO: JOHN LARSEN

NYT MEDLEMSTILBUD: DROP RINGBINDENE – SE KONTRAKTERNE PÅ COMPUTEREN

Transportkommissær på dansk visit ser social dumping som et topemne Konkurrencekommissær Margrethe Vestager:

Retsgrundlaget klart til vognmænds erstatningssager

DESIGNER SIN EGEN CHAUFFØRUDDANNELSE AVAS’ direktør Jan Kjelgaard, Codans Dorte Palmblad og kørselsleder Karina Larsen har designet et AMUkursus med fokus på bløde værdier og skadestop

PLUS

TEST SCANIAS R- OG S-SERIE

IAA-UDSTILLINGEN / OVERENSKOMSTMØDER / VOGNMANDSDAG

Forsidefoto: MICHAEL BO RASMUSSEN/ BAGHUSET PRESSEFOTO


NYHEDER DE KORTE

FOTO: FINN BJERREMAND

OVERLÆS EKSTRA DYRT I NORGE For vognmænd, som kører på Norge, vil det formentlig være en gammel nyhed, at de norske overlæsgebyrer er betragtelige. Men der er grund til at være ekstra opmærksom, idet overlæsgebyrerne i Norge nu stiger endnu mere. De nye regler trådte i kraft 1. september i år med både forhøjede satser og indførelsen af et grundgebyr for overlæs, som lyder på 2.000 norske kroner. Derudover gøres satserne for overskridelse af totalvægt for køretøjer og vogntog progressive, og det betyder, at stadigt større overlæs pålægges et stadigt højere gebyr - fx vil et vogntog, der kører med 15 tons overlæs, efter de nye regler blive takseret til et gebyr på 68.000 norske kroner mod 32.500 norske kroner tidligere. Se oversigten over de nye satser på DTLs hjemmeside.

Vinterdæk bliver obligatorisk i Finland De finske myndigheder forbereder sig på at gøre vinterdæk obligatorisk for tunge køretøjer. Hvis det besluttes at ændre kravene, vil de drivende aksler i lastbiler og busser skulle udstyres med vinterdæk med et mønster på mindst 5,0 mm. Alle andre aksler på tunge køretøjer og påhængskøretøjer skal udstyres med dæk, der har et mønster på mindst 3,0 mm. Ændringen vil også gælde for traktorer med en hastighed på over 60 km / t. Kravet skal gælde fra december til februar. De nuværende regler skelner ikke mellem vinter og andre årstider. De gælder hele året, og kravet til mønsterdybde er mindst 1,6 mm. Kravene til dæk, der anvendes i Finland i vinterhalvåret, er mindre strenge end i mange andre europæiske lande. Selvom ændringerne i Finland er planlagt til at træde i kraft allerede i år, er de ifølge myndighederne designet til at give tilstrækkelig tid for virksomhederne at reagere på eventuelle ændringer. Dækkrav til alle køretøjsklasser vil blive vurderet i forbindelse med den nye lovgivning. DTL-medlemmer kan logge ind via DTLs hjemmeside  og læse mere om krav til vinterdæk i Sverige, Norge og Finland (kræver login).

4

DTL magasinet

Fra marts næste år øges totalvægten i Sverige til 74 tons.

74 ton på svenske veje fra næste år

Den svenske regering planlægger at tillade 74 tons totalvægt fra marts 2017 som led i en større lovpakke. Forslaget ser ud til især at være møntet på strækninger, som mangler jernbaner. En generel tilladelse til 74 tons vogntog skal imidlertid også ses som en del af løsningen på samfundets behov for mere effektive transporter samtidig med, at de store vogntog mindsker belastningen af miljø, infrastruktur og trafiksikkerhed.

Codan inviterer vognmænd

Codan inviterer til et seminar 8. november om transportvirksomhedernes udviklingsmuligheder under mottoet: ”De virksomheder der kan indfri kundernes høje forventninger står bedre i branchen”. Seminaret skal inspirere til nye løsninger, der forbedrer bundlinjen. Først giver DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm, en brancherapport og en orientering om kommende regler på varebilsområdet, mens PwCs brancheansvarlige Morten Lund og Dennis Mielcke kommer med bud på, hvordan man tjener penge på alle kørsler. Google-specialist Andreas Solgaard fortæller om synlighed, og hvordan man får flere kunder, og Codans egen Dorte Palmblad forklarer om vejen til færre småskader. (Læs i øvrigt mere på side 10-11 om erfaringerne om at undgå skader hos AVAS i Aalborg). Mere information om seminaret på næste side.

DTLs søsterorganisation og partner i NLA, Sveriges Åkeriföretag, ser frem til at få lov til at køre med de tungere vogntog, men man vil også lige se tiden an, idet det er uklart hvor mange strækninger, vogntogene får lov til at køre på, og om de skal betale forhøjede vejafgifter.

Kursuskatalog på gaden DTL - Danske Vognmænd har netop udsendt et opdateret kursuskatalog, skræddersyet til at levere den bedste vejledning, uddannelse og service til medlemmerne. Katalogets udbud kommer vidt omkring: • Kursus hos DTLs arbejdsgiverforening om transportoverenskomsten • Fyraftensmøder om brændstof og kørehviletid • Kursus om straff esager og tilskudsordninger • Vognmandskursus • Grundlæggende lederuddannelse Kursus- og mødestederne er fordelt mellem DTLs regioner: Midt/Nord, Syd og Øst. Find kursuskataloget på DTLs hjemmeside.

SCANIA TIK TAK: Som symbol på transportbranchens evindelige kamp mod tiden, har Scania skabt sit eget ur, der har involveret 14 lastbiler, 90 chauffører, der skulle være opmærksomme på hvert sekund, og 750.000 m2 forladt lufthavnsområde. Læs mere om den komplicerede operation på www.scaniaclock.com.

OKTOBER 2016


Kom til branchefokus for transport­ branchen

Ses vi d 8. nove en mber? Din del tage er grati lse s.

Tirsdag den 8. november kl. 16.30 - 20.00 En velfungerende transportbranche er afgørende for dansk erhvervslivs konkurrencekraft. Er den velfungerende, har vi hurtig adgang til vores eksportmarkeder. Desuden skaber branchen i sig selv arbejdspladser og indtægter til Danmark. Der stilles højere og større krav til hurtig og fleksibel levering – uanset om der køres for privat eller erhverv. Derfor er der behov for udvikling i transportbranchen. De virksomheder, der kan indfri kundernes høje forventninger, står ganske enkelt bedre i branchen. Til dette seminar målrettet virksomheder i transportbranchen får du inspiration og rådgivning af bl.a. PwC, Codan og Google. Derudover får du som aktør i branchen kendskab til de parametre og nøgletal, der får din virksomhed tilpasset branchens

udfordringer. Forvent også at blive præsenteret for, hvordan du tjener flere penge på dine kørsler, hvordan du undgår dyre småskader og sikrer din forretnings bundlinje. Kom om hør om: – Generel brancherapport, branchens udfordringer og nøgletal. – Nye regler på varebilsområdet, når du har vognmandsvirksomhed. – Sådan tjener du penge på alle dine kørsler – Sådan bliver du synlig, får flere kunder og sikrer din toplinje – Sådan sikrer du din bundlinje og undgå dyre småskader. Vi runder aftenen af med en let buffet og mulighed for netværk.

Se hele programmet og tilmeld dig på ivækst.dk


NYHEDER DE KORTE

Tag vinterkontrakten med i førerhuset

Mange vognmænd skal nu være klar med deres vintermateriel. På baggrund af uklarhederne om, hvorvidt det er lovligt at køre med sneplovbeslag uden for sæsonen, opfordrer DTL – Danske Vognmænd de medlemmer, der helt naturligt monterer sneplovbeslag med mere inden en kontraktperiode er begyndt, til at medbringe en kopi af kontrakten i lastvognen. Så kan chaufføren ved en eventuel kontrol fremvise kontrakten og dermed bevise, at virksomheden skal være klar fra en bestemt dato. DTL er i tæt dialog med Færdselsstyrelsen om problematikken. I tvivlstilfælde kan DTLs medlemmer kontakte teknisk konsulent Finn Bjerremand for yderligere information. Skriv til mail fba@ dtl.eu.

Minister lover kortere ventetider på kørekort

I DTL Magasinets maj-nummer skrev vi om de lange ventetider på kørekort, som bl.a. har ramt vognmand Jens Sørensen i Øster Starup. Nu har justitsminister Søren Pind erkendt, at ventetiden er for lang. Det fremgår ifølge Lastbilmagasinet af et svar til Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn. Ministeren bebuder kortere ventetider: ”Jeg finder ikke de hidtidige sagsbehandlingstider for tilfredsstillende, men har i den forbindelse noteret mig, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for kørekortsager ved ACV og ACØ (politiets administrative centre, red.) generelt er nedadgående, samt at antallet af verserende sager i begge centre er nedbragt væsentligt. Samtidig har jeg noteret, at der fortsat arbejdes på at nedbringe sagsbehandlingstiden for kørekortsager, ligesom der vil blive fastsat servicemål for behandlingen af kørekortsager.” Justitsministeren tilføjer, at der i år er blevet tilført centrene flere ressourcer til at håndtere ophobningen af sager.

6

DTL magasinet

O :V TO FO

O LV

KS UC TR

Chaufførløse lastbiler slippes løs i svensk mine.

Volvo’en kører selv rundt i minen

Chaufførløse lastbiler slippes løs i svensk mine.

Volvo Trucks har i det næste halvandet år selvkørende lastbiler i drift i en svensk mine ved Skellefteå i Nordsverige. Målet er at undersøge, hvordan denne teknologi kan bidrage til sikre og produktive transporter i krævende men velafgrænsede anvendelsesområder. »Det er første gang nogensinde, at selvkørende lastvogne testes i almindelig drift under jordens overflade. Resultatet kommer til at give et værdifuldt input til vores fortsatte arbejde med at

omsætte tekniske landvindinger til praktisk brug,« forklarer Volvos topchef Claes Nilsson. Den første lastbil sættes ind her i efteråret, og tre flere følger snart efter. Testene med selvkørende køretøjer er et af flere forsknings- og udviklingsprojekter, hvor Volvo undersøger mulighederne for at gøre lastvognene mere autonome. På Volvo Trucks’ YouTube kanal kan man se en film om projektet.

Fragtmand slipper for bøde Slagelse Transportcenter slipper for en kæmpebøde på 60.000 kroner for at overtræde arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet stak bøden ud, da en chauffør kom ud for en arbejdsulykke. Men da fragtmand Jens-Ole Larsen kunne dokumentere, at chaufføren havde fået en grundig instruktion, afviste byretten bøden. Chaufføren fra Slagelse Transportcenter skulle aflevere en el-tavle hos en kunde, men det gik galt, da den op mod 500 kg tunge el-tavle skulle sættes af. Da den var ved at falde ned fra liften, hoppede chaufføren ned fra liften og prøvede at holde den tilbage. Chaufføren kom til skade. Herefter fik Slagelse Transportcenter bøden. Anklagemyndigheden mente ikke, at virksomheden havde tilrettelagt arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt – herunder instrueret medarbejderen korrekt. Men den afgørelse var direktør Jens Ole Larsen ikke tilfreds med. »Arbejdsmiljøet er prioriteret højt hos os.

Chaufførerne bliver grundigt oplært, og vi orienterer både skriftligt og mundtligt om, hvilke forholdsregler de skal tage for at undgå ulykker. Når vi ser forkerte arbejdsmetoder, påtaler vi det med det samme,« udtaler JensOle Larsen. Og retten lagde da også vægt på, at virksomheden kunne dokumentere grundig oplæring og instruktion af medarbejderne, og at virksomheden fører tilsyn med chaufførerne. Fragtmandens advokat, André Rouvillain, har de seneste år ført en række tilsvarende sager. Han mener ifølge ATLs hjemmeside ikke, at Arbejdstilsynets efterforskning lever op til de grundlæggende principper for retspleje. »Sagen er et klassisk eksempel på Arbejdstilsynets automatiske udstedelse af bøder. De laver ikke en objektiv og fair undersøgelse af uheldet men udsteder bare et bødeforlæg, der falder til jorden, når sagen kommer i retten og bliver ordentligt oplyst,« siger André Rouvillain.

OKTOBER 2016


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Lave totalomkostninger + høj sikkerhed + høj udnyttelsesgrad Effektivitet er summen af alle detaljer


UDSTILLING MEDLEMMERNE Af John Larsen – fotos: Nils Lund Petersen

Fynske dækspark Omkring 70 DTL’ere, ikke-DTLvognmænd, leverandører med flere fulgte opfordringen om at sparke dæk og få en god lørdagssnak hos AMU Fyn, da Fyns Vognmandsforening og 28 leverandører inviterede til Vognmandens Dag 24. september. »Vi havde nogle rigtigt gode timer sammen i flot vejr. Vi fik bl.a. en god dialog med nogle potentielle medlemmer af vores forening,« siger de fynske vognmænds formand, Claus H. Hansen. Han håber, det vil udmønte sig i nogle nye medlemskaber på sigt. For som han siger: »Der er ikke færre end ca. 100 fynske vognmænd, som kunne blive DTL-medlemmer, og det ville jo omtrent fordoble medlemskredsen. Så der er bestemt noget at gå efter.« Efter Claus H. Hansens velkomst gav DTLs adm. direktør Erik Østergaard en aktuel erhvervspolitisk briefing og fortalte nyt om DTL – Danske Vognmænd, og uddannelseschef Finn Ravn fortalte om

Uden pølser går det ikke - god søgning til pølsebaren ude i det fri.

AMU centret, der lagde lagerhal til arrangementet. Udenfor skabte et flot, lyseblåt eksemplar af en af de nye Scania topmodeller, S 730, en del opmærksomhed. Blandt udstillerne var Carl Stahl. De to medarbejdere Anita Cooper og Gert Storm fortæller, at der var stor interesse for Carl Stahls produkter og testbilen udendørs. Det gav anledning til en god snak om service, surring og løftegrej. Claus H. Hansen vil dog gerne have ”vækket nogle flere” til næste gang. »Vi holder evalueringsmøde i starten af oktober, hvor vi bl.a. vil diskutere, hvordan vi får flere af vore medlemmer og andre vognmænd til at deltage.«

Mange vil op i det nye Scania-førerhus med helt fladt gulv.

8

DTL magasinet

DTL-bossen Erik Østergaard fortæller om, hvad der rører sig i branchen.

Deltagerne lytter til aktuelt fagligt nyt. Arrangementet samlede ca. 70 vognmænd og andre interesserede. OKTOBER 2016


Top brændstofbaskere 3%

I-Shift sørger for, at du hele tiden er i det rette gear - og sparer op til 3 % brændstof sammenlignet med en manuel gearkasse.

10 % Chaufføruddannelse er den perfekte start. Vores kurser giver chaufførerne værktøjerne til at køre effektivt med op til 10 % brændstofbesparelse til følge.

10 % 5% Spoilerpakker er den potentielt klart største brændstofsparer – selv til lettere lastvogne.

Fuel Advice hjælper dig med at opretholde brændstofbesparelserne over tid – til en lav månedlig pris.

For at hjælpe dig med at reducere dit brændstofforbrug arbejder vi hele tiden med nye teknologier og smarte tjenesteydelser. Det drejer sig nemlig ikke om at tage et enkeltstående kæmpespring. Det handler om at fortsætte med at klemme mere ud af hver dråbe brændstof igennem hele lastvognens levetid. Nogle af besparelserne lyder måske ikke af meget – 1 eller 2 procent her, 3 procent der. Men hvis man tæller dem alle sammen, vil du blive overrasket over, hvad det bliver til. Læs mere om hvordan HVER DRÅBE TÆLLER på www.volvotrucks.dk/draabe.

HVER DRÅBE TÆLLER


INTERVIEW UDDANNELSE Af John Larsen – fotos: Michael Bo Rasmussen/Baghuset Pressefoto

TRANSPORTFIRMA designer sin egen uddannelse AVAS i Aalborg sender chaufførerne på skolebænken for at lære om skadeforebyggelse, motivation, samarbejde og meget andet. Da tre vognmandsforretninger i Aalborg fusionerede i 2012 og blev til AVAS (Aalborg Vognmandsforretning AS) var det for at effektivisere og stå stærkere i den benhårde konkurrence. »Men i forbindelse med sammensmeltningen af de tre virksomhedskulturer oplevede vi noget nær en eksplosion i antallet af skader. Forbindelsen fra vognmand til chauffører var blevet længere, og bevidstheden om omkostningerne mindre,« beretter adm. direktør Jan Rubjerg Kjelgaard. »Ingen kvaler – AVAS betaler” blev nærmest et motto. Uden at gå i detaljer, så taler vi om skader i millionklassen. Så vi måtte gøre noget,« siger han. Ret hurtigt blev Codans skadestop aktiveret, og Codans Dorte Palmblad trådte ind ad døren: »Erfaringsmæssigt kan generationsskifte og fusioner, hvor forskellige chaufførkulturer slås sammen, meget let resultere i flere skader. Det gamle ”firmahjerte” er blevet afløst af noget nyt – og det er bl.a. en usikkerhed om hvem, der har ansvar for hvad. Ofte spørger chaufførerne ”hvem er min leder?” og ”hvor skal arbejdspladsen hen?” Så Jan Kjelgaard, kørselsleder Karina Larsen og Dorte Palmblad satte sig sammen for at udtænke en plan, der skulle etablere en holdånd og en fælles ansvarsfølelse blandt medarbejderne – og derigennem få opstillet værktøjer til at få begrænset antallet af skader.

10

DTL magasinet

Jan Kjelgaard, Dorte Palmblad og Karina Larsen arbejder målrettet på at få nedbragt antallet af skader i virksomheden.

Og det er ikke nogen lille biks, Jan Kjelgaard står i spidsen for. Der er 65 ansatte – heraf seks på kontoret og to på værkstedet. Der er 50 lastbiler, fire følgebiler, to servicebiler, seks gummigeder samt et par gravemaskiner og meget andet materiel. Virksomheden betjener især kunder i bygge- og anlægsbranchen, og der er mange kran- og blokvognsopgaver. Desuden driver virksomheden tre grusgrave. Codans Dorte Palmblad: »For at begrænse skaderne blev

fokus sat på videndeling. Det afgørende er at få skabt et overblik over skaderne, hvad de omfatter, og hvordan de opstår. Det betød skadesamtaler efter hver eneste skade, og samtidig blev hele chaufførstaben delagtiggjort om hændelserne. Ikke for at pege fingre men for at få al erfaring på bordet, så skaderne ikke sker igen Dorte Palmblad, Codan: »Jeg er ikke bleg for at kalde AVAS’ uddannelsesindsats for unik i branchen.«

OKTOBER 2016


for en anden chauffør. Den samme procedure har vi gjort gældende over for nær-ved-uheld.« Desuden gennemførte hun tests, så hver eneste chauffør blev forsynet med sin egen profil af sin trafikadfærd. »Det skaber altid overraskende resultater, når ”verdens bedste chauffør” må erkende egne mangler,« smiler hun. Kontakt til AMU Nordjylland Udover at Codan stillede med værktøjer til at begrænse skaderne, valgte Jan Kjeldgaard og Karina Larsen at gå skridtet videre for at få skabt den holdbare fællesskabsfølelse og større arbejdsglæde blandt chaufførerne, han savnede. Så han kontaktede AMU Nordjylland. Fokus på ”bløde værdier” »Vi fik besøg af konsulenter fra AMU-centret, og sammen fik vi skræddersyet et kursus af en uges varighed til præcis vores virksomhed. Fokus er især lagt på de mere ”bløde” værdier som samarbejde, motivation, arbejdsglæde, forandringsprocesser og konfliktforebyggelse. De emner suppleres af mere ”hårde” emner som skadeforebyggelse, Volvos Dynafleet, køreteknik og energirigtig kørsel. Også DTL og 3F kom med input i ugens løb.« Det fem dages kursus blev holdt i februar i år – i alt fire gange med 10-15 chauffører og værkstedsfolk pr. gang. I sommer gennemførtes et endags opfølgningsforløb. Og chaufførerne skal atter på skolebænken én dag i løbet af uge 43. I løbet af vinteren 2017 genta-

ges hele kurset med et fornyet indhold – formentlig noget med surring, anhugning og særtransporter. AVAS’ kursus har i øvrigt ikke noget med EUs obligatoriske efteruddannelse at gøre. Langt færre skader »Kurset har da kostet os en del penge. Men det er en investering i en fælles virksomhedskultur for alle ansatte, så det skal nok batte på den lange bane,« siger Jan Kjelgaard. Hvad angår omkostningerne til skader, så var der gevinst næsten øjeblikkeligt. »Før gik virksomhedens fortjeneste jo nærmest til at betale for skader,« fortæller Dorte Palmblad. »Fra at have skader for flere millioner kroner efter fusionen, så er vi for det første halvår 2016 nede på skader for ca. 100.000 kroner. Dog er kommet en ret stor skade til her i sommer, men sådan kan det jo altid gå. Tendensen er soleklar. Jeg er ikke bleg for at kalde AVAS’ uddannelsesindsats for unik i branchen,« siger Dorte Palmblad. »Samtidig er mindre skader inden for selvrisikoen blevet mere end halveret,« oplyser kørselsleder Karina Larsen. Skader rapporteres på en app Hun står også for indførelsen af et helt nyt hjælpemiddel til at få nedbragt antallet af skader og mindske brændstofforbruget: »Alle vore chauffører har fået en Ipad. På den har vi for nylig installeret en særlig AVAS-app. Her kan chaufførerne hver tredje uge registrere deres dæktryksmålinger, og her skal de også rapportere uheld

Karina Larsen viser den særlige AVAS-app, som chaufførerne bl.a. bruger til at indrapportere skader og nær-ved-uheld.

og tilløb til uheld i et skema. Det giver os mulighed for at have en løbende og åben tilgængelig status over de skader og risici, der opstår.« Den nye app vil blive udbygget med andre målinger. Udover skader er den samme ”åbenhedspolitik” indført omkring brændstoføkonomien. Her vises hver måned en liste med de tre topscorere, som i Volvos Dynafleet har scoret flest point for mindst tomgang, korrekt hastighed, forudseenhed (de færreste kraftige opbremsninger) og brugen af motor og gear. »Jeg synes, vi har fået skabt nogle gode vaner i hverdagen og fået nogle meget engagererede medarbejdere. Vi er rigtigt godt på vej mod den fælles virksomhedskultur, vi har manglet. Så nu gælder det om at fastholde kursen,« siger Jan Kjelgaard.

»Målet er at kunne rekruttere vore specialiserede chauffører fra egne rækker. Og jeg kan jo med nogen stolthed fortælle, at vi har fat i noget godt. Det var vores lærling, Matthias Christophersen, der blev kåret som vinder af chaufførkonkurrencen ved årets lærlinge-DM.«

Jan Kjelgaard: »Vi oplevede noget nær en eksplosion i antallet af skader, så vi måtte gøre noget.«

Chauffører fra egne rækker Næste skridt bliver i øvrigt at øge antallet af lærlinge fra 5-6 til op mod 15.

KURSET MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Kl. 08.00-08:45 Kl. 08.45-09:30

Uheldsforebyggelse

Velkomst AVAS

Køreteknisk anlæg

Volvo Dynafleet

Forandringsprocesser

Kl. 10.00-10.45 Kl. 10.45-11.30

Uheldsforebyggelse

Codan

Køreteknisk anlæg

Energirigtig kørsel

Forandringsprocesser

Kl. 12.00-12:45 Kl. 12:45-13:30

Uheldsforebyggelse

Konflikthåndt. Arbejdsglæde

Pension Danmark

El/hydraulik

Kl. 13:45-14:30 Kl. 14:30-15.24

Uheldsforebyggelse

Motivation

3F / DTL

Praktik

OKTOBER 2016

DTL magasinet

11


REPORTAGE EU Af Claus Perregaard - fotos: Kim Agersten

EN KOMMISSÆR KOM CYKLENDE:

Øst-chaufførers usle job er ”top-issue” På en varm septemberdag ankom transportkommissær Violeta Bulc – på cykel – til offentligt møde på Nordatlantens Brygge i København. Det var en afslappet, men engageret og nærværende kommissær, der svarede beredvilligt og troværdigt på de mange spørgsmål. Femern. Højhastighedstog. Luftfartsregulering. Cyklisme. Klima. Modulvogntog. Biobrændstof. De transportpolitiske spørgsmål var mange og forskelligartede, da Violeta Bulc stillede op til borgermøde. Ordstyrer - tidligere Deadline-vært Martin Breum - indledte da også med at spørge forsamlingen: ”Tror I, at I har reel adgang til en kommissær? Tror I, der bliver lyttet?” En håndsoprækning viste et vist flertal for ”ja” men et ikke ubetydeligt mindretal svarede ”nej”. »Hvad er din reaktion på dét?« spurgte Breum kommissæren. Og Violeta Bulcs øjne søgte direkte mod nogle af de personer, der havde tilkendegivet deres skepsis: »Det er derfor jeg er her. Jeg ser frem til Jeres spørgsmål. Der er ingen forkerte spørgsmål, og jeg er oprigtig glad for at være her, selv om det

12

DTL magasinet

også er en smule skræmmende,« sagde Violeta Bulc. Hun så nu ikke skræmt ud. Ikke overraskende kom en del af mødet også til at handle om de sociale problemer indenfor godstransporten. Robert Grandt, selv lastbilschauffør og aktiv i 3F, fortalte, at han selv kører i hele Europa og taler med chauffører fra alle mulige lande, så han spurgte kommissæren, hvordan hun forholdt sig til de kummerlige vilkår, som især øst-chaufførerne lever under. Sociale spørgsmål et af de store temaer »Vi har brug for dét spørgsmål, og på en skala fra 1-10 er dette en 10’er!« sagde Bulc og fortsatte: »Det er et politisk top-issue lige nu« og lovede politiske initiativer klar i det kommende år. »Vi arbejder med en række konkrete tiltag og forslag, og sociale spørgsmål er med god grund ét af de helt store temaer.« Kommissæren kom også ind på de åbningsskrivelser, der er sendt til bl.a. Frankrig, Tyskland og Danmark og adresserede spørgsmålet om mindsteløn: »Vi må se nøje på de administrative byrder og på håndteringen af mindsteløn. Vi forsøger på højeste niveau at finde løsninger,« sagde Bulc. Hun understregede, at

Transportkommissær Violeta Bulc besvarer spørgsmål fra salen: »Sociale spørgsmål er med god grund ét af de helt store temaer.«

de sociale aspekter og problemer med social dumping og unfair konkurrence var ekstremt vigtige at få styr på. Trænger til et boost Fra salen kom også et spørgsmål om postkasseselskaber, og også dette problem var kommissæren bevidst om. Løsninger indgik i det aktuelle arbejde. Der blev også spurgt til Uber, den kontroversielle taxa-ordning, der møder modstand i stadig flere lande også i EU. »Vi må forholde os til teknologiudviklingen og nye forretningsmodeller. Vi må forstå, at de nye virksomheder - som Uber - ikke ejer et produktionsapparat og ikke selv ejer bilerne, men baserer deres virksomhed på en app, som folk så bruger. Jeg er ekstremt optaget af, at vi sikrer, at der spilles på den samme bane og efter de samme regler. Og at der betales skat” slog Violeta Bulc fast. »Transportområdet trænger til et boost. Vi har nok været lidt for tavse lidt for længe. Sektoren er meget stor, beskæftiger mange og er helt afgørende for væksten,« forklarede kommissæren og fortalte, hvordan hun og hendes embedsværk arbejder sig systema-

OKTOBER 2016


Otte transportministre:

Kære Violeta Bulc – vi er bekymrede Otte transportministre heriblandt danske Hans Chr. Schmidt har sendt et bekymringsbrev til transportkommissær Violeta Bulc. De otte ministre fra Østrig, Belgien, Danmark, Norge, Frankrig, Tyskland, Italien og Luxembourg er bekymrede over udviklingen i den europæiske transportbranche. DTLs erhvervspolitiske chef, Ove Holm kvitterede for hendes engagement i spørgsmålet om unfair konkurrence.

tisk gennem transportsektorens forskellige områder for at forbedre og forenkle. Femern-deadline 2020 Også Femern-forbindelsen kom op på mødet – noget transportkommissæren også havde drøftet med transportminister Hans Christian Schmidt tidligere på dagen: »Vi anser det (Femern, red.) for et meget vigtigt projekt. Vi håber, det lykkes. Men jeg må også være ærlig og kan ikke berolige spørgeren eller sikre nattesøvnen: EU-støtten (på næsten 600 millioner euro, red.) er betinget af, at projektet iværksættes inden 2020,« sagde Bulc, men hun understregede, at EU støttede fuldt op om projektet, og at hun meget håbede på, at det kom i gang.

EU-bevillingen til 1. fase falder bort, hvis der ikke tages hul på anvendelsen i budgetperioden 2014-2020 efter princippet „use it or loose it“. Der er således altid en risiko, hvis beløbet skal genbevilges. Bevillingen til 2. fase, der gælder den del af byggeriet, som falder i budgetrammeperioden 2021-28, er formelt ikke i hus. Til slut spurgte ordstyrer Breum igen, om deltagerne syntes, de havde oplevet lydhørhed hos kommissæren, og skepsissen var faldet betragteligt; Kommissærens ligefremme facon havde utvivlsomt påvirket tilfredshedsniveauet med mødet.

De hylder alle det fundamentale i ideen om serviceydelsernes og varernes frie bevægelighed, men ministrene vil have EU-Kommissionen til at gribe ind over for et stigende misbrug af reglerne for det indre marked i EU og de illegale aktiviteter, der er fulgt med, så postkasseselskaber og unfair forretningsaktiviteter er blevet mere og mere almindelige. Udover den negative indflydelse, det har på den fair konkurrence i branchen og vilkårene for ansatte i branchen, indebærer det også en betydelig sikkerhedsrisiko for vejtransporten, påpeger ministrene i det fælles brev. Fremfor at de enkelte lande griber ind mod disse forhold bør det ske på EU-niveau, mener de. De peger på disse konkrete forhold: •

Forbud mod, at chauffører holder deres lange ugentlige hvil i lastbilens førerhus

Styrket og harmoniseret kontrol

Indgriben mod postkasseselskaber og andre upassende aktiviteter

Foranstaltninger til at undgå uforholdsmæssig brug af bl.a. varebiler til international transport

”Kære kommissær Bulc, vi regner med dit fulde engagement i effektivt at modarbejde risikoen for et delt Europa, som du adresserede på ministerrådsmødet 7. juni 2016”, lyder det til slut fra de otte transportministre.

Et flertal svarer ja til ordstyrer Martin Breums spørgsmål: »Tror I, der bliver lyttet?«

OKTOBER 2016


NYHEDER EU Af Thomas Rumph

EU-kommissær Margrethe Vestager: DTL: Retsgrundlaget klar ET VIGTIGT BREV til vognmænds

– og et klart signal fra otte vesteuropæiske lande Af Claus Perregaard Den danske transportminister Hans Christian Schmidt har - sammen med syv andre lande - sendt et klart signal til EU-Kommissionen om at tage hånd om unfair konkurrence og social dumping. Dermed følger den danske minister omsider i kølvandet på den tidligere regerings bestræbelser på at samle en fælles front i EU. DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard: »Jeg hæfter mig ved de mange alvorlige ord, der løber gennem ministrenes brev – begreber som bekymret, misbrug, bevidst omgåelse, ulovlige aktiviteter, ulige konkurrence, levevilkår, offentlig sikkerhed, sociale rettigheder, vrede borgere og virksomheder, smuthuller, trafiksikkerhed, voldsom konkurrence osv. Det er et klart signal om, at en bred kreds af EU-lande tager problemerne meget alvorligt.« Europæisk morads Han fortsætter: »Dette morads handlede på et tidspunkt om, at DTL udtrykte bekymring om en helt ukontrolleret udvikling af transportmarkedet i EU. Men nu handler det om, at både politikerne og borgerne i store dele af Europa siger fra. Det giver faktisk begrundet håb for danske vognmænds fremtid, og det viser, at DTL-Danske Vognmænd har været drivende i at få sat ord på problemerne og få det tvunget ind på den politiske agenda,« fortsætter Erik Østergaard. Skriften på væggen »Jeg bemærker mig, at mini-

strene meget konkret peger på problemer med overfyldte rastepladser og den uforholdsmæssige vækst i brugen af varebiler i internationale transporter – meget aktuelle problemstillinger i Danmark. Spørgsmålet om rastepladser tager det danske Folketing stilling til i den kommende samling. Og også her har DTL været drivende i arbejdet. Jeg er ikke i tvivl om, at der også kommer et næste brev til EU’s transportkommissær om de kæmpeudfordringer, branchen slås med. Og hvis ikke Kommissionen snart kommer ud af starthullerne, vil det få endnu flere transportministres underskrift. Skriften på væggen siger mig, at social dumping trækker en lang række forskellige problemstillinger med sig, bl.a. EU-modstand i befolkningerne – som vi så det med Brexit – og virker som væksthæmmende i lande med stor velfærd og stor social sikkerhed. Derfor burde bekæmpelsen af social dumping være en kerneopgave for enhver europæisk politiker,« lyder det fra Erik Østergaard.

erstatningssager

Nye erstatningsregler vil lette bevisbyrden for skadelidte. Og den kommende Scania-retssag vil blive juridisk mere detaljeret end det indgåede forlig med de andre lastbilproducenter. EUs konkurrencekommissær Margrethe Vestager mener, at de danske vognmænd nøje bør studere udfaldet af den verserende kartelsag mod Scania. Den svenske lastbilproducent har valgt ikke at gå med i det forlig, som betød, at Volvo/Renault, Daimler, DAF og Iveco betalte ca. 2,9 milliarder euro for deres medvirken i et lastbilkartel. MAN deltog også i kartellet men undgik bøden, fordi virksomheden bidrog til afsløring af kartellet. Margrethe Vestager kommer frisk fra aktuelle styrkeprøver med de amerikanske it-giganter Google og Apple, og som konkurrencekommissær ligger sagen om det ulovlige lastbilkartel også på hendes skrivebord. Og hun slår over for DTL Magasinet fast, at afgørelsen i den verserende retssag mod den sjette anklagede i kartellet, Scania, vil blive langt mere detaljeret end forliget med de andre lastbilproducenter. Det skete på et møde hos EU-Kommissionen i København. »Jeg skal ikke rådgive nogen,« siger Vestager til spørgsmålet om, hvordan danske vognmænd skal forholde sig til spørgsmålet om at søge om erstatning, »men det kan i hvert fald være interessant at se for dem, der overvejer det, hvordan den del af afgørelsen kommer til at se ud. Og man kan i hvert fald sige, at retsgrundlaget for at kunne lave private søgsmål nu er til stede.« Nyt EU-erstatningsdirektiv Hun hentyder til et EU-erstatningsdirektiv, der indeholder regler for civile søgsmål som følge af overtrædelser af EU-konkurrenceretten. Regeringen har 5. oktober fremsat et lovforslag, som skal implementere direktivets regler i dansk lov.

Formålet med de nye regler er netop, at det skal være lettere for virksomheder og forbrugere at få erstatning fra kartelsyndere, der har taget overpriser og overtrådt konkurrencereglerne. Domstolene er således forpligtet til at formode, at kartellet har medført skade. Det er så op til deltagerne i kartellet at bevise, at kartellet ikke har skadet nogen. Koordinerede priserne på lastbilerne Som tidligere nævnt i DTL Magasinet indgik EU-Kommissionen 19. juli 2016 forlig om betaling af bøder på ca. 2.9 mia. euro til de fem lastbilproducenter for deres medvirken i lastbilskartellet. Overtrædelsen bestod i, at virksomhederne koordinerede listepriser på ”heavy and medium

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager: »Afgørelsen i retssagen mod Scania vil blive langt mere detaljeret end forliget med de andre lastbilproducenter.

OKTOBER 2016


SAGT & SKREVET trucks” og bremsede udviklingen af emissionsbegrænsende teknologi. Kartellet var aktivt i 14 år fra 1997 til 2011. Det omfattede ca. 90 procent af lastbiler produceret i Europa. Konsekvensen af kartellet har været kunstigt høje priser på markedet for lastbiler. Virksomheder, der har købt lastbiler i den pågældende periode, kan have lidt et tab og kan derfor have et krav på erstatning. Desværre foreligger den endelige rapport om sagen fra EU-Kommissionen endnu ikke. Men har danske vognmænd købt ny lastbil af følgende mærker: MAN, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, DAF eller Scania i perioden 1997-2011 (1. reg.) i kategorien 6 til 16 tons totalvægt eller over 16 tons totalvægt kan de have krav på erstatning. Dokumentation og tålmodighed DTLs chefjurist John Roy Vesterholm oplyser, at gennemførelse af en erstatningssag vil kræve, at vognmanden kan dokumentere et køb af lastbil fra de nævnte producenter i den pågældende periode. Fx ved fremlæggelse af slutseddel, købekontrakt, leasingkontrakt eller lign. Desuden skal vognmanden kunne dokumentere at have lidt et tab. Det vil i praksis kunne ske ved, at flere vognmænd går sammen om at indhente en økonomisk rapport om

overprisernes betydning for tabet. Der er EU-undersøgelser, der viser, at karteller typisk medfører overpriser på 10-20 procent, så der kan være tale om mange penge for den enkelte vognmand. John Roy Vesterholm vurderer, at et eventuelt søgsmål med henblik på erstatning vil kræve klar dokumentation, og det vurderes, at et søgsmål kan trække ud i årevis. Man skal derfor indstille sig på dels at fremlægge den fornødne dokumentation dels at afholde advokatomkostninger - samt endeligt væbne sig med tålmodighed indtil der kommer en eventuel afgørelse. Advokatomkostningerne for den enkelte vognmand vil kunne holdes nede ved et gruppesøgsmål, hvor mange vognmænd går sammen og anlægger én sag. DTL har p.t. ikke fået nogen henvendelser fra medlemmer i forbindelse med kartelsagen, og hos de skandinaviske søsterorganisationer er situationen den samme. Men er du DTL-medlem, har du købt en lastbil mellem 1997 til 2011 fra én af de nævnte producenter – og kan dokumentere dette – og er du interesseret i et eventuelt søgsmål, så er du naturligvis velkommen til at kontakte DTLs chefjurist, John Roy Vesterholm, på mail jrv@dtl.eu.

Europa-nej til social dumping Det er historisk. For første gang har vi fundet en samlet, klar holdning til social dumping. Europa-parlamentariker Ole Christensen (S) til fagbladet 3F i anledning af et ja i Europa-Parlamentet til bl.a. et bedre samarbejde mellem arbejdstilsyn over grænserne, hårdere sanktioner mod skuffeselskaber og bedre regler for cabotagekørsel.

Chauffører under pres Det er demoraliserende og uværdigt. Morten Bach Sørensen, Simested Vognmandsforretning og formand for DTL Dyr, til Lastbil Magasinet, efter hans tre kreaturbiler på ti måneder er standset af politiet ti gange – uden der var noget at komme efter. Det presser chaufførerne psykisk med det konstante kontroltryk.

For meget snak Der er for meget snak og for lidt handling. Transportminister Hans Chr. Schmidt bekendtgør i Altinget, at han vil have gang i infrastrukturprojekter som offentlig-privat partnerskaber (OPP), da pensionskasserne står klar med milliarder.

Sand fornøjelse Det er især i morgen- og aftentrafikken, vi kan mærke, at det er blevet en sand fornøjelse at køre på Ringvejen, for der er næsten ingen biler. Direktør Jesper Nørskov, Jens Konrad, om gevinsten ved den nye Silkeborg-motorvej, der har trukket mange biler væk fra Ringvejen, til DR P4 Østjylland.

Dårlig nyhed FOTO: EU-KOMMISSIONEN

Det er da en utrolig dårlig nyhed. Som andre vognmænd har vi lukreret på, at olieprisen har været så lav. Vognmand Niels Christensen, N.C. Christensen & Sønner, til Lastbilmagasinet om de stigende oliepriser.

Mangel på lærlinge Virksomhederne efterspørger flere lærlinge end før, og vi kan ikke levere alle de lærlinge, der er brug for. Uddannelsesleder Henrik Helios, EUC Lillebælt, til Transportmagasinet.

Pensionsmodne chauffører Det er en katastrofe, at vi har så svært ved at skaffe chauffører. De, vi har med erfaring, er blevet gamle og går snart på pension. Og hvis vi ikke kan finde chauffører, så må vi jo lade bilerne stå. DTL-næstformand og formand for de sønderjyske vognmænd, Ole Bang, til Jydske Vestkysten.

OKTOBER 2016


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Minister vil have lavere køre- hviletidsbøder ligger endnu ikke fast, men der lægges op til ændrede bødesatser og lempelser i forhold til at frakende førerretten. »Vi ændrer dog ikke på, at hammeren skal falde over dem, der overtræder og udnytter reglerne igen og igen. Dér kunne vi godt ende med at blive hårdere,« fortsætter han. De varslede lempelser af køre- hviletidsbøderne kommer bl.a. efter de oplevelser, som Hans Chr. Schmidt har hørt om, da han tidligere på året og sidste år holdt nogle ”lytteARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

Transportminister Hans Chr. Schmidt vil sætte straffen ned for mindre køre- hviletidsforseelser. Det fremgår af regeringens nye lovkatalog. Hermed imødekommer han et længe næret ønske fra transportbranchen i almindelighed og DTL-Danske Vognmænd i særdeleshed. Som DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm siger: »Vi har i årevis gjort diverse justits- og transportministre opmærksom på, at straffen for bagatelsager og rene fejl er urimelig, og at det lægger et voldsomt pres på chaufførerne i deres dagligdag til skade for arbejdsmiljøet. Vi hører næsten dagligt om problemer med ”dummebøder” for fejlbetjeninger af tachograferne fx når chaufføren glemmer sit førerkort i tachografen, eller når chaufføren stiller tachografen på ”andet arbejde” i stedet for ”pause”. Nu ser det ud til, at ministeren har lyttet til branchen. Han har udtalt til net-mediet Altinget: »Der er en pointe i, at det nuværende bødeniveau for mindre forseelser er urimeligt.« Han varsler derfor et lovforslag til februar næste år med ændrede sanktioner for at overtræde køre- hviletidsreglerne. Ændringerne

møder” med vognmænd, chauffører og andre branchefolk rundt om i landet. »Og der er ingen tvivl om, at vi har mangel på chauffører. Og dér hører jeg, at risikoen for bøder rent faktisk kan afholde folk fra at blive chauffør,« siger ministeren til Altinget. Ove Holm indsparker, at der i forbindelse med køre- hviletidssagerne også er tilfælde, hvor vognmanden ikke automatisk skal være objektivt ansvarlig for alle chaufførens overtrædelser. »Danmark praktiserer det objektive ansvar strengere end de fleste andre lande i EU, og det ser vi ingen grund til. Når chaufføren beviseligt har handlet imod arbejdsgiverens instruks, skal arbejdsgiveren ikke holdes objektivt ansvarlig. Vi bevarer gerne vognmandens medansvar i sager, hvor overtrædelserne helt eller delvis kan være et udtryk for mangelfuld instruks fra vognmandens side.« siger Ove Holm.

Forslaget om lavere bøder kommer bl.a. efter det, Hans Chr. Schmidt fik at vide på lyttemøderne, som han holdt tidligere på året og sidste år – bl.a. her i Vordingborg i november.

Vi gør alt for at bringe dig hurtigt videre

E

Har du beenv?iset i ord LOVPLIGTIG OBLIGATORISK

EU-EFTERUDDANNELSE FOR GODSCHAUFFØRER

MELD DIG TIL NU – START, NÅR DET PASSER DIG

Mange forsikringer kan være med til at dække tab og udgifter, hvis du for eksempel får en skade på en af virksomhedens køretøjer. Men hos Codan gør vi også en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre. Vi er kendt for hurtig og professionel skadebehandling.

Kursuspakke Kursuspakke Kursuspakke Kursuspakke

1: 2: 3: 4:

24. - 28. oktober (47848, 43797) 7. - 11. november (47848, 45870, 40065) 21. - 25. november (47848, 43797) 5. - 9. december (47848, 45870, 40065)

HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C PRIS Det koster 108,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper.

Vil du høre mere om forsikringer, der gør din virksomhed bedre kørende, så aftal et møde på 33 55 50 50.

Søg efter AMU-nummer 45870 eller 43797 og tilmeld dig på efteruddannelse.dk VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 • mabr@sde.dk

10.16 Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.

DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER

DTL_Hurtigt_Videre_90x127.indd 1

03/10/16 08.52


Lovforslag om kollektive overenskomster, selvkørende køretøjer m.m Regeringens nye lovkatalog har en del forslag af interesse for vejgodstransporten. Her er et udpluk: Forsynings- og klimaministeren: Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser for transport. Lovforslaget skal fastsætte et iblandingskrav for biobrændstoffer i transportens energiforbrug. Skatteministeren: Ændring af lov om afgift af vejbenyttelse. Formålet er at gennemføre ændringer i ordningen med fælles vejbenyttelsesafgift, som forventes aftalt mellem Luxembourg, Holland, Sverige og Danmark. Der lægges op til forhøjelse af satserne og yderligere differentiering af afgifterne afhængig af Euro-normerne. Transportministeren: Ændring af færdselsloven med henblik på fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på

motorvej over faste forbindelser. Lovforslaget skal give Vejdirektoratet hjemmel til at fjerne køretøjer, der henstår på motorvejene og som ikke er akut farlige for trafiksikkerheden. Samtidig gives politiet hjemmel til fremover at tillade kørsel med langsomt kørende, motordrevne køretøjer som led i erhvervsudøvelse fra nærmeste tilkørsel til nærmeste frakørsel på motorveje over faste forbindelser, hvis kørslen ikke med rimelighed kan gennemføres på anden måde. Ændring af færdselsloven (Bemyndigelse til at give tilladelse til forsøg med selvkørende motorkøretøjer) Lovforslaget skal give mulighed for, at transport- og bygningsministeren kan tillade tidsmæssigt og geografisk afgrænsede forsøg med selvkørende motorkøretøjer på det offentlige vejnet i Danmark. Ændring af lov om godskørsel (Krav om at følge løn- og arbejdsvilkår fra kollektive overenskomster, udvidelse af Overenskomstnævnets sagsområder m.v.. Lovforslaget skal bl.a. bidrage til udviklingen af sunde konkur-

rencevilkår med krav om, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel skal følge bestemmelserne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i kollektive overenskomster. Herudover justeres reglerne om Overenskomstnævnet og Vejtransportrådet. Ændring af færdselsloven (revision af sanktions- og frakendelsessystemet for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid m.v.) Forslaget lægger op til en række ændringer af sanktionerne og køre- hviletidsovertrædelser.( Læs den foregående artikel). Desuden foreslås en ændring af definitionen ”blokvogn” med henblik på at ensrette begrebet i færdselsloven med den kommende ændring af registreringsloven ( under skatteministeren ), så blokvogne kan registreres i køretøjsregistret. Der foreslås også en ændring af lov om registrering af køretøjer, så blokvogne kan blive indsat i Køretøjsregisteret og få udskrevet en EU registreringsattest.

Legende let! Hvordan fragtmanden Martin gør sin ordresøgning enklere, idet han finder det bedst egnede med det samme. Sikker søgning med TC Truck & Cargo®. Du kan gratis og i realtid teste Europas markedsledende fragtbørs i op til 4 uger.

Nu også mobilt!


NYHEDER TRAILERE Tekst og foto af Finn Bjerremand

MIN NYE

TRAILER

XL-GODKENDT LAD LETTER HVERDAGEN

Her ses det færdige, XL-godkendte distributionslad. Opbygningen er på et Iveco-chassis.

Hedensted Ladfabrik

har fået certificeret distributionslad De store trailerproducenter har for længst fået certificeret deres standardprodukter, så kunderne kan købe XL-godkendte trailere. Noget der letter det daglige transportarbejde. Passer godset til traileren, undgår man en del surringer. Tidligere på året lancerede Hedensted Ladfabrik et færdigt distributionslad, der er XL-godkendt. Dermed er XL-godkendelsen også nået til distributionen. Certificeringen er forestået af TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG efter normen DIN EN 12642 Code XL, som kort beskrevet betyder, at ladet opfylder nogle specifikke normer og dermed er godkendt som delvis lastsikring. Det første XL-godkendte lad fra fabrikken rummer 24 paller i bunden og blev leveret til AutoBude i Hedensted. Det er bygget på et nyt, langt Iveco-chassis, Stralis 330, som i foråret kunne ses på udstillingen Vestfyn Trækker. Nu har chauffør Lars Andersen kørt med lastvognen i en god periode. DTL Magasinet har mødt ham for at høre om hans erfaringer. Og de er udelukkende gode. Det er nemlig vigtigt, at der hurtigt kan lastes og losses, fordi Lars til dagligt kører regional distribution med rigtig mange forsendelser - både parti- og stykgods. Her er tidsfaktoren meget afgørende. Ladet er udvendigt 9,65 m langt, 2,55 m

18

DTL magasinet

bredt og indvendigt 2,49 m bredt samt 2,75 m højt. Der er 0,85 høje firedelte aluminiumssider hele vejen rundt, hvor der er lidt luft mellem det øverste og det næstøverste aluminiumselement i siderne, så der let kan surres. Desuden er der tre aluminiumssidebrædder over siderne, så godset er sikret bedst muligt. Forsmækken er i fuld højde, og der findes løse godsstøtter, som kan fl yttes efter behov. Bunden har en 40 mm selvbærende aluminiumsbund. Der er integrerede surringsøjer til fastsurringer. Der er et selvbærende tag i aluminium med presenningsoverbygning. Bagerst er der en stor Zeprolift, ZHD2500-150MA, med en 2 meter stålplade, der er metalliseret på trædefladen, så den ikke bliver glat i vådt vejr. Under venstre side af ladet er der foran bagakslerne monteret en flot afdækning med plads til en værktøjskasse. I højre side er der tilsvarende afdækning, hvor både brændstoftanken og AdBlue tanken sidder godt dækket af.

Et kik indenfor.

OKTOBER 2016


TRUCK OF THE YEAR 2017 Scanias nye lastbilgeneration er blevet kåret til International Truck of the Year 2017. Juryen fremhæver de markante forbedringer inden for aerodynamik, komfort, ergonomi, køreegenskaber, drivlinens præstation, sikkerhed og kundeoptimeret service. Vi siger tak for prisen.


INTERVIEW JAN MØLLER Af John Larsen – fotos: Finn John Carlsson

Jan Møller har været vognmand i knap tre år og har næsten den samme hverdag som da han kørte som chauffør.

Den spritnye langtursbil er en gammel kending

Vognmanden er fortrolig med både Actros’en og værkstedsteamet bagved Vognmand Jan Møller, i Gedser har gennem adskillige år kørt i en treakslet Actros 2551 langtursbil, og da han skulle udskifte sin brugte Actros med en ny lastbil, så faldt valget på… en spritny Actros 2551. »Inden jeg begyndte som vognmand for knap tre år siden, kørte jeg som chauffør i Actros’en. Det er en glimrende bil at køre og opholde sig i på langfart i ugens løb, men lige så vigtigt for mit valg er holdet bag bilen hos Ejner Hessel i Nykøbing Falster. Jeg kender de folk, og med det værksted får jeg den opbakning, jeg har brug for som vognmand, der kører selv,« siger Jan Møller, 58, JM Transport. »Jeg tjekkede naturligvis også priserne på andre lastbilmærker,

20

DTL magasinet

men jeg endte med at blive hos Mercedes og de folk, jeg kender i Nykøbing.« Actros’en har – lige som forgængeren - Mercedes’ fleetboard, så udover at udspy alskens kørselsdata, så kan værkstedet følge ham ude på vejene og holde øje med, om alt på køretøjet fungerer som det skal, eller om der forebyggende skal tages action på noget. På den måde føler den selvkørende vognmand, at der nærmest står et team bag ham, selvom han er mutters alene på de danske og svenske veje. Kører til de samme kunder Jan Møller kørte i sin første Actros 2551 som chauffør hos vogn-

mand Sv. Aage Hansen & Co i Gedser. Turene med især korn- og foderstoffer gik fra landmænd til foderfabrikker over hele landet og i Sverige. Da vognmanden imidlertid foretrak at køre videre med blot én bil, tog Jan Møller skridtet til at blive selvstændig. Han tog vognmandskurset hos DTL i Roskilde, blev momsregistret og gik i gang med alle forhandlingerne med leverandører og kunder. Han overtog stort set de samme kunder, som han allerede havde besøgt som chauffør. »Der er kommet lidt flere kunder til, og jeg kører også grus, sten og granitskærver til private, men i det store og hele er min hverdag den samme, som da jeg kørte som

chauffør. Jeg tager gerne afsted søndag eftermiddag og kommer hjem om fredagen. Den store forandring med egen vognmandsforretning, ja den har min kone mærket,« fortæller Jan Møller. Udover sit arbejde på kontoret i Golfklubben Storstrømmen passer Ulla Schütt nemlig JM Transports bogholderi og computer. »Den side af sagen er ikke lige mig. Og min kone har da også nævnt, at hun vil have løn for kontorarbejdet, men det får hun ikke,« griner Jan Møller. Han er af den gamle skole eksportchauffør, der stadig holder af livet på landevejen. Han er uddannet Volvo-lastbilmekaniker og har kørt lastbil siden sidst i halvfjerdserne. »Det ligger jo i blodet. Chaufførjob-

OKTOBER 2016


MIG & MIN

LASTBIL

Jan Møller elsker fortsat livet på landevejene – som sin far, farfar og oldefar.

Jan Møllers nye vogntog, der kører med især korn og foderstoffer.

Alt er pakket sikkert og harmonisk sammen på vogntoget.

bet går tilbage til min far, farfar og oldefar, der kørte hestevogn rundt omkring i Køge og omegn.« Han fremhæver det frie liv »ude i virkeligheden og naturen, hvor man oplever årstiderne skifte. Det er langt at foretrække fremfor fx at sidde indendørs og skulle glo på en eller anden computerskærm.« Jan Møller kørte i mange år eksport sydpå og smagte en kort

overgang i 80erne på livet som selvstændig vognmand. Senere gennemførte han som chauffør nødhjælpstransporter til det krigshærgede Jugoslavien i 1993-95, og turene tæt på frontlinjen gav mange voldsomme og dramatiske oplevelser.

på Lolland, mens presenningen er fra West Presenning i Ringsted. Jan Møllers Actros har en kraftig 510 hestes, 12,8 liter, seks cylinders rækkemotor med 2.500 Nm. Han har valgt det næststørste førerhus, et Big Space Single Cab, hvor passagersædet er erstattet af en ”hjørnesofa”. Der er fuld ståhøjde for langt de fleste - nemlig 1,99 meter. Og så er der alle bekvemmeligheder til mange timers ophold fx køleskab og klimaanlæg samt læderindtræk lige fra rattet og ned til måtterne. Endelig er fronten forsynet med Xenon lygter, der lyser vejen ekstra godt op.

Eksportjobbet er ødelagt »Jobbet som dansk eksportchauf-

før er ødelagt nu. Der er ikke ret mange tilbage, der kan leve af det. Andre østfra har overtaget jobbene. Og de kører jo for ingen penge. De ser noget forhutlede ud, når man møder dem. Gad vide hvad de lever af, når de er her? Jeg tror, at der stadig er mange danske chauffører, der gerne ville tage de ture, hvis der var penge at tjene.« Ny Actros i august Som nystartet vognmand erhvervede han hos Mercedes-forhandleren i Nykøbing en brugt Actros 2250, og den har Jan Møller kørt i, indtil han i august i år fik leveret den helt nye Actros 2251. Vogntoget består af en treakslet forvogn og en fireakslet hænger fra Nopa med henholdsvis 26 tons og 30 tons totalvægt, så de nye vægtgrænser kan udnyttes maksimalt. Der er tippelad på både forvogn og hænger. Vogntoget er bygget op hos Sawo i Stokkemarke Actros’ens førerhus er det næststørste, Big Space Single Cab,

OKTOBER 2016

Vognmanden viser hjørnesofaarrangementet, der sikrer en god soveplads.

DTL magasinet

21


TEST LASTBILER

TEST

SCANIA R OG S-SERIE

Tekst og foto af Finn Bjerremand

TESTKØRER

SCANIAS NYE TOPMODEL

FINN BJERREMAND

Første serie i totalt modelskifte de næste par år De to nye og meget omtalte Rog S-serier tegner sig for blot en femtedel af det gennemgribende modelskifte, som Scania vil gennemføre i de næste par år. Og det store skub fremad er indledt med disse langdistance lastvogne med høje førerhuse. Her er det helt store jo, at Scania endelig har fået et helt fladt gulv inde i førerhuset med den nye S serie. Det må kaldes en lykkelig fødsel af en ny serie. Trafiksikkerhedsmæssigt tager Scania også et skridt op ad stigen ved at introducere ”side airbags”. Det er et hurtigt oppusteligt sidegardin, som dækker for sideruden og yder maksimal beskyttelse, skulle lastvognen vælte. De berømte fem procent Scania selv har stort fokus på ”de berømte fem procent”. Nemlig de procenter, som Scania er gået ud

22

DTL magasinet

med som brændstofbesparelse. Det giver både en økonomisk gevinst i form af lavere driftsomkostninger og mindst lige så vigtigt en klimagevinst i form af lavere udslip. Klima får en ekstra gevinst, idet den nye 3. generation af Euro 6-motorer også kan køre på HVO, og det mindsker CO2-udslippet med op mod 80 procent. Dertil kommer, at kommende versioner vil kunne køre på biodiesel og diverse gastyper. På motorsiden har Scania foreløbig kun introduceret en ny version, nemlig DC13 155 500, hvorved Scania som den absolut sidste lastvognsproducent nu også har fået sine sekscylindrede lastvognsmotorer op over den vigtige grænse på 500 hk. Fem procent mindre brændstof vil - trods tidens lave brændstofpriser - blive en faktor, der bonner

ind med en vis vægt i vognmandsregnskabet. En langturslastvogn, der måske skal bruge 50.000 l brændstof på et år, vil med en 5 procent reduktion og en netto brændstofpris på fx 7,50 kr. /l betyde en besparelse på 18.750 kroner. Præcis hér kæmper lastvognsproducenterne om kunderne. Masser af vognmænd stirrer jo på brændstofforbruget. Men hvordan er Scania nået frem til denne reduktion, vil man nok spørge. Det er ved bl.a. at optimere hele drivlinjen – det henter ca. 3 procent. Desuden er det faktorer som bedre kølesystemer - hvor der med det nye førerhus er blevet mere plads - og et mere aerodynamisk design. Ergonomi og flot design Ingen tvivl: Scanias R- og Sgenerationer er flotte. Og når man

åbner døren er alt funktionelt. Med det flade gulv er Scania nu på omgangshøjde med de øvrige lastvognsproducenter. Gulvet er et stort plus, når man kører langt i flere dage i træk, og hvor man vel at mærke ikke hele tiden skal ind og ud af førerhuset. Selv om der er højt op i S-førerhuset, tvivler jeg dog ikke på, at mange chauffører og vognmænd vil vælge denne version fremfor et lavt førerhus, hvis de får mulighed for det. Selv om de måske skal anvende vognen til distribution. Det er nu en gang rart at sidde højt og have det gode overblik – som hér. Udsynet er fremragende, sigten via spejlene er også på toppen, og alt er med det let buede instrumentbræt placeret rigtig fint omkring føreren. Førerpladsen er rykket 65 mm fremad og 20 mm længere til venstre, og det forbedrer ens position, hvor det

OKTOBER 2016


Scanias første udspil i et større moderniseringsprogram de næste par år. Scania R- og S-serie er straks blevet belønnet med kåringen som ”Truck of the Year 2017” på IAA-messen i sidste måned. Her er en S 500.

rat er det forsynet med kontakter til styring af vigtige funktioner herunder cruise-control, radiostyring og telefonbetjening, hvis der er en integreret Blue-Tooth løsning. To små punkter skuffer lidt: Jeg havde ventet, at det store håndbremsehåndtag var sendt på pension til fordel for den lille, smarte håndbremsekontakt, som fx hos Volvo. Det samme med nøglestart, hvor Mercedes længe har haft en kontakt - præcis som vi gjorde i gamle dage med de fleste lastvogne. Førerhuset har masser af god aflæggerplads til flerdages ture, og den nye køje, som lige kan trækkes lidt ud, er et stort løft. Det kræver dog, at ryglænene på fører- og passagersæde bliver lagt ned,inden køjen trækkes ud. Jo, Scania har skabt et arbejdsmiljø, der sælger billetter.

ikke mindst er en fordel, at man er kommet tættere på forruden. Scania er også lykkedes ret godt med det nye cockpit, hvor man har bibeholdt de to store runde kontrolure, som indeholder et hav af funktioner. Det er let at overskue, så man under kørslen let kan have styr på det hele. Rat og sæde kan indstilles på mange måder, så det dækker uanset størrelse på føreren. Når det gælder sædespecifikationer vil jeg dog anbefale kunderne at specificere sine nye Scania lastvogne med den bedste version. Sæder kan ikke blive for gode. Rattet er et kapitel for sig selv. Der kan leveres et eksklusivt ergonomisk D-formet rat med en diameter på 450 mm – i sort læder og metalgarniture. Uanset type

Nyt forhjulsophæng Chassiset med tilhørende ophæng af bagaksler er det velkendte fra den nuværende serie. På de toakslede versioner med firebælgs luftaffjedring er der dog kommet et nyt krydstag til at styre bagakslen. Forrest er der introduceret et nyt forhjulsophæng med luftaffjedring, og forakslen er samtidig fl yttet 50 mm fremad. Det giver mere trafiksikker og komfortabel kørsel. I følge Scania er standselængden reduceret med hele to meter på grund af den lille fl yttemanøvre med forakslen. Det nye forhjulsophæng har luftbælgene siddende lige over akslen, og en enkelt parabelfjeder hjælper med at holde akslen i sin rette position. Det betyder, at der ikke behøver at være nogen pan-

De nye side airbags beskytter chaufføren ved vælteulykker.

OKTOBER 2016

Det høje førerhus hvor landvindingen er det helt flade gulv.

hardstang på tværs af det hele for at holde akslen på plads. Ud ad vejen er det nye forhjulsophæng - når man vælger luftaffjedret foraksel - et kæmpeløft, selv om det ikke er lige så godt som et helt uafhængigt hjulophæng. Man har rigtig god føling med vejen, og de fem forskellige nye Scania lastvogne, jeg prøvede på Scania Democenter i Södertälje, kørte alle med meget gode styreegenskaber og en meget præcis vejføling. Ny 13 liters motor Scania har gennem flere år kørt med en rigtig god 13 liters motor, hvor den nuværende topversion på 490 hk har både EGR og SCR til at rense udstødningen. Nu har Scania imidlertid udviklet en forbedret version, som kun anvender SCR-teknologi. Altså en ”SCRonly” version – et koncept, som kun Iveco og Scania benytter. Derved kan man også nøjes med en mere enkel turboladning med fast geometri, som alt andet lige er billigere i indkøb og vedligeholdelse. Den nye D13 155 500 er meget

Det nye cockpit med kontrolure viser også, hvor tæt man kører på de forankørende køretøjer – her er der 110 meter til lastvognen foran.

effektiv. Den har nemlig ud over de 500 hk også et drejningsmoment på hele 2550 Nm. Jeg prøvekørte et par forskellige 500’er, og de kører rigtigt effektivt. Fx udfordringen med at trække et typisk svensk 64 ton vogntog. I kombination med den nye Opticruise gearkasse, der er blevet forbedret med bl.a. hurtigere gearskifte, kører den bare eksemplarisk. Scania oplyser, at gearskiftet er reduceret med op til 45 %, hvorved momentet ikke tabes så meget - et forhold der er altafgørende for hastighed og god brændstoføkonomi. D13 155 500 motoren vil hente mange V8-kørere, fordi den klarer det fint, samtidig med, at den med sin ”SCR only” løsning vil være mere brændstoføkonomisk. Samtidig er egenvægten ca. 300 kg i favør til vognen med den sekscylindrede rækkemotor, et forhold man også bør regne på, inden køb af en ny V8’er. Interesserede kan i øvrigt prøvekøre de nye modeller hos Scania i denne tid.

Sådan ser det nye luftaffjedrede forhjulsophæng ud.

DTL magasinet

23


MEDLEMMERNE FORDELE Af John Larsen

SLUT MED ROD OG RINGBIND – Læs kontrakterne på computeren

SKÆRPEDE KRAV TIL MEDARBEJDERDATA

Den 25. maj 2018 træder en ny Persondataforordning i kraft. Den vil bl.a. skærpe kravene til virksomhedens opbevaring af medarbejdernes personlige data. Det vil også omfatte fx ansøgninger, tidligere ansatte og retten til at få slettet data. Overtrædelser straff es med markant højere bøder. Og virksomheder får pligt til hurtigt at informere relevante myndigheder om brud på deres datasikkerhed.

24

DTL magasinet

FOTO: COMA

Med et nyt internet-program kan computeren overtage alt besvær med at holde styr på de mange, forskellige aftaler og kontrakter, som vognmanden har indgået gennem årene. De indeholder jo alskens tidsfrister, opsigelser, ændringer og diverse betingelser, så der er rigtigt meget at huske på. Og så kan en kontrakt være svær at finde på reolen eller i skufferne, når man skal bruge den. Nu kan et dansk udviklet internetbaseret computerprogram, COMA - med stensikker hukommelse - overtage ansvaret og overflødiggøre kontorets ringbind, mapper og gamle huskelister. COMA står for COntract MAnagement og er en it-kontraktstyringstjeneste. »Vi er overbeviste om, at dette it-program kan lette vognmændenes hverdag. Det er meget nemt at bruge. Ydermere vil det hjælpe vore medlemmer til at være på forkant med de skærpede regler om opbevaring af persondata, der træder i kraft i maj 2018 som konsekvens af en ny EU persondataforordning,« siger DTL - Danske

Bo Kristiansen, COMA System: »Kontraktoverblikket letter dialogen med revisor og bank.«

Vognmænds underdirektør Frank Davidsen. Samarbejdsaftalen med COMA System giver DTLs medlemmer rabat både på det månedlige

abonnement på tjenesten og opstartsgebyret. Man kan vælge op til fire forskellige standardmoduler, der omhandler salgs-, købs-, personale- og servicekontrakter

og -aftaler. Systemet håndterer fx også tidsfrister og udløb for medarbejdernes talrige certifikater, kurser med mere. »Udover at spare vognmanden for tid, penge og besvær vil kontraktoverblikket på PC’eren gøre dialogen med fx revisor og bank en hel del lettere,« fremhæver direktør og opfinder af systemet, Bo Kristiansen. Mange vognmænd har også mundtlige aftaler, men dem kan man også holde styr på. Bo Kristiansen oplyser, at vognmanden kan registrere de mundtlige aftaler i nogle meget simple skemaer i systemet, ligesom man også kan lægge mails ind med oplysninger om, hvad der er aftalt. Samarbejdet er allerede indledt, og som noget af det første er COMA System i gang med en direct mail-kampagnen fulgt op af personlige henvendelser til en kreds af DTLs medlemmer. Der er også yderligere informationer at hente på DTLs hjemmeside. Besøg også hjemmesiden www.comasystem.dk

3x34: Overblik over aftaler Blandt brugerne i dag er 3x34. Her oplyser adm. direktør Brian Tange, at COMA-systemet sørger for overblik over alle de forskellige kontrakter og aftaler, der er i huset: »Det sikrer simpelthen, at fx genforhandlinger og opsigelser gennemføres inden for aftalte frister. Vi har også helt tjek på, at vi arbejder på basis af de rigtige aftaler, vi har brug for,« siger Brian Tange. Rent praktisk foregår det sådan, at 3x34s HR-konsulent Annette Duelund Nielsen, har det direkte ansvar for at følge

op på tidsfrister med mere i aftaler og kontrakter, der alle er lagt ind i COMA-systemet. Hun får automatisk besked, når der skal tages action på noget i en aftale. Herefter sender hun besked til de ansvarlige chefer og beder om en tilbagemelding om, hvad der nu skal gøres. »Vi er meget tilfredse med det nye værktøj, og glæder os selvfølgelig over, at vi fremover vil få rabat på vores abonnement hos COMA,« siger Brian Tange.

OKTOBER 2016


NYHEDER JOBREKRUTTERING

Ungekampagne i gang te, kæmper med at overleve puberteten, er for umodne eller fordi de bare ikke er blevet introduceret til ’den rigtige’ uddannelse endnu. I en forundersøgelse til ”Succes på vejen”-projektet har vi talt med dem. Og de fortæller næsten alle den samme historie: De begyndte på en transportuddannelse, fordi en kollega, en tillidsrepræsentant eller en leder i den virksomhed, hvor de ’bare’ var arbejdsdreng, spottede deres talent. De blev så ”prikket” nok gange til, at de fik mod på at droppe de trygge rammer og begynde på en transportuddannelse,« siger hun. Virksomhederne spiller en afgørende rolle for at hjælpe de unge på vej. De skal være ”talentspejderne” i bestræbelserne på at få guidet de unge ind i et uddannelsesforløb, forklarer Cecilie Abildgaard Villirs.

FORÆLDREKAMPAGNE I GANG En ny kampagne skal lære forældre, at der er andre muligheder end gymnasiet, nemlig erhvervsuddannelserne. Den såkaldte Regionale Ungeenhed lancerer i samarbejde med alle landets regioner og en række andre samarbejdspartnere en ny kampagne, hvor fokus er at klæde forældre bedre på, så de kan præsentere deres børn for de mange muligheder, der gemmer sig blandt de mange erhvervsuddannelser. Kampagnen skal være med til at bremse udviklingen, hvor vi kommer til at mangle tusindvis af faglærte. Kampagnen skal hjælpe med til, at erhvervsuddannelserne bliver en del af samtalen, når forældre snakker uddannelse med deres børn. Det er håbet, at forældre får lyst til at søge mere viden hos vejledere og deltage ved erhvervsskolernes åbent-hus-arrangementer.

56072

Transporterhvervets Uddannelser, TUR, lancerer her i efteråret en lige-på og hårdt-kampagne, der skal motivere unge til at søge ind til transportuddannelserne. ”Let røven” hedder den. Den går ud på at få arbejdsdrenge og -piger i gang med en erhvervsuddannelse inden for transport. De er måske gået ud af 9. klasse for nogle år siden, arbejder ufaglært i en transportvirksomhed. Så hvorfor ikke hjælpe dem på vej til at blive faglært. »Kampagnen er en del af et større projekt, som hedder Succes på vejen,« fortæller kommunikationskonsulent Cecilie Abildgaard Villirs. »Mange unge synes, det er svært at vælge, hvilken uddannelsesvej de vil gå efter folkeskolen. Især de unge knægte synes, at det er svært. De er måske skoletræt-

Danmarks sikreste kort Hos OK får du Danmarks sikreste kort med en chip, der er umulig at kopiere. Er uheldet ude, får du også 24 timers kundeservice, videoovervågning og alt det, som sikrer, at du undgår dieseltyveri. Ring og hør mere på 89 32 25 40.

www.ok.dk


IAA-UDSTILLING NYHEDER Tekst og fotos af Finn Bjerremand og John Larsen

IAA 2016 i tal 245.000 gæster – ny rekord 2.013 udstillere 332 verdenspremierer 27 konferencer med omkring 4.400 deltagere. 2.100 journalister fra 58 lande Over 100 pressekonferencer på pressedagen Næste IAA-transportmesse holdes i Hannover 27. september - 4. oktober 2018.

Volvo-chefen Claes Nilsson præsenterer Volvo-nyhederne foran hastighedsrekordholderen The Iron Knight og en flagmalet Volvo FH 540 High End med bl.a. den store landvinding, Dual Clutch gearkassen.

VOLVO

Mange små forbedringer

GØR STOR FORSKEL HANNOVER

Det går stærkt hos Volvo med tekniske og digitale løsninger, der på samme tid forbedrer kundernes driftsøkonomi og mindsker miljøbelastningen. Volvo-chefen Claes Nilsson beskrev på IAA bl.a. motorudviklingen, det nye I-shift Dual Clutch gear og hele connectivity-tanken, hvor lastbilerne via nettet er koblet op til værkstedet og kontoret derhjemme. Han berettede også om den stigende brug af automatiske løsninger, hvor selvkørende lastbiler vil blive en stor gevinst for kunderne – noget som p.t. testes i svenske miner. På standen gjorde Volvo Trucks meget ud af sin optimerede drivline, hvor det er lykkedes at kombinere forbedrede køreegenskaber med et lavere brændstofforbrug takket være den seneste generation af Euro 6-motorer og den integrerede intelligente Volvo I-Shift-transmission. Derigennem sikres en optimal integration og kommunikation mellem motor og transmission, og der sker samtidig en løbende finjustering af både hardware og software for at opnå den

bedst mulige balance mellem gode køreegenskaber og lavt brændstofforbrug. Motoren er et perfekt eksempel på, hvordan en masse små fremskridt samlet set resulterer i en stor forbedring. De to vigtigste opdateringer er et øget kompressionsforhold på D13-versionerne på 420 og 460 hk, og en ny

optimeret turbolader på D13-motorvarianterne med 500 og 540 hk. På standen viste man også nye tekniske løsninger som I-shift krybegearet, tandem akselløft og den nye dynamiske styring. Volvo viste også bud på lavere egenvægt med dertil højere nyttelast.

Denne Volvo FM 4x2 har fået nedbragt egenvægten til lige under 6.000 kg, så den kan laste mere. Der er bl.a. brugt nogle lettere materialer og eksisterende komponenter er forbedrede. Til sammen gør de små ændringer en stor forskel.

26

DTL magasinet

OKTOBER 2016


7004

Iveco har verdenspremiere på sin fremtidsvision, Z Truck, der markerer totalt skifte til grøn energi. Den kører på biogas.

Et kik indenfor hos Iveco, der bl.a. viser denne Ferrari-version af flagskibet Stralis XP 570.

IVECO

Succes i dag kræver

BÆREDYGTIGHED IVECO slog hårdest på miljøstrengene på IAAudstillingen. Som topchefen, Pierre Lahutte, beskrev det over for pressen, så »er bæredygtighed nødvendigt for at få succes i dag.« I det spor præsenterede IVECO bl.a. en gasdrevet Stralis NP, langtursbilen som er et realistisk alternativ til dieselversionen. Stralis NP (Natural Power) har den samme rækkevidde som en dieselbil, og den er markedets første naturgasdrevne lastbil til de lange transporter med mellemtunge vogntog. Lastbilen er i produktion, og versionen Stralis NP400 blev for øvrigt testet her i bladet i august. Iveco viste også en Stralis TCO2 Champion med et dokumenteret 10-11 procents lavere brændstofforbrug. Denne miljøvenlige Stralis er en brændstofoptimeret Stralis XP, som ifølge Iveco selv både er bedst til vognmandens samlede regnskab, Total Cost of Ownership, TCO, og udleder mindst CO2 - deraf navnet. Endelig fik gæsterne en vision for fremtiden, kaldet Iveco Future Truck 2030, som kører på biogas. Fremtidsbilen har 0 udslip af partikler og CO2, 0 ulykker takket være både aktive og forebyggende sikkerhedssystemer, 0 stress for chaufføren og 0 spildtid takket være digitale

systemer. Derfor kaldes den også Z (zero) trucken. Denne total bæredygtige lastbil er udviklet i samarbejde med dækproducenten Michelin og olieselskabet Petronas.

ger bygnin p o e s . as logistik g M.KO k o n ributio til dist

Effektiv.Distribution.

Optimér din forretning med en M.KO kasseopbygning fra Schmitz Cargobull.

www.cargobull.com/dk

M.KO kasseopbygning med innovative FERROPLAST ®-paneler kan skræddersyes efter behov, og er multitalentet inden for distributionskørsel. Alsidig, effektiv og sikker – just more. Mere info: +45 74 67 40 24


IAA UDSTILLING NYHEDER Tekst og fotos af Finn Bjerremand og John Larsen

MAN

MOTORKRAFT OG NYT DIGITALT NETVÆRK MAN viste flere nyheder på sin tyske hjemmebane. Chefen, Joachim Drees, præsenterede bl.a. en ny topmodel, TGX 18.640, på scenen. Lastbilen blev vist i

en såkaldt ”Performance Line Edition” som et af budene på den fornyede TG-serie bl.a. med mere kraftfulde motorer og spækket med elektronik.

TGX’eren er eksponent for MANs motorudvikling, der skal give bedre brændstoføkoHer er MANs bud på en elektrisk lastbil, der skal være et nomi samtidig skridt på vejen mod 0-emission og lydsvag distribution og med højere affaldsafhentning. ydelser, større køredynamik og høj driftssikkerhed. Fx har den nye MAN viste også førerhuse, hvor alle spejle er erstattet af kameraer. generation af MAN’s D38-motor Og så præsenterede MAN en ny ydelser op til 640 hk med maksidigital netværksløsning til diverse male drejningsmomenter på op til transport- og logistikopgaver, 3.000. Hertil kommer at de nye kaldet en Rio-boks, som både er til udgaver af MAN TipMatic-geargavn for de store lastbilflåder og kasser har individuelt afstemte skifteprogrammer til kørselsopga- den mindre vognmandsforretning. Rio-boksen kan bruges af alle flåverne. Ifølge producenten resultedestyringssystemer. Læs også side rer det i højeffektive, økonomiske 32 om den nye MAN-varebil. og miljøskånsomme drivliner.

Den nye TGX erobrer scenen ved MANs pressemøde.

SCANIA

TRÆKPLASTER OG ÅRETS LASTBIL

Scanias nye lastbilserier, R og S, blev et stort trækplaster på IAA. For vognmanden der fokuserer på økonomi betyder de fem procent, som Scania taler om i gevinst, rigtig meget. Og så blev serien

Og de interesserede kom langvejs fra.

28

DTL magasinet

jo kåret som ”Truck of the Year 2017”. »Reaktionen har langt overgået vores forventninger,« siger Christopher Podgorski, Senior Vice President, Scania Lastbiler. »Vi vidste, at kunder og fans havde høje forventninger, men den store interesse var absolut overvældende.« Scania viste en lille håndfuld modeller fra de nye serier og et par gennemskårne førerhuse. Desuden var der en gasversion - G 340 4x2, beregnet til langturskørsel med drivmidlet LNG. Derved reduceres CO2-udslippet med helt op mod 90 procent. Med denne introduktion begynder Scania i lighed med Iveco at tage hul på gasdrift til langdistancerne. Der var også en P 320 DB4x2 MNB - en ny hybridversion, som

Det væltede ind med interesserede, der skulle se de to nye Scania-serier.

ved at bruge HVO i stedet for diesel kan nedbringe brændstofforbrug og CO2-udslip. Samtidigt kan der køres meget støjfrit i bytrafik ved lav hastighed, og elmotoren kan klare de korte afstande. Den nuværende generation Scania’er var ikke glemt. En specialudgave af R 580 6x4 - Crown Edition Streamline - bygget op som en tømmervogn - kunne også ses på standen.

I lighed med de øvrige tilstedeværende lastvognsproducenter, brugte Scania også en del ressourcer på digitaliseringen og ITopkobling. På et pressemøde lød det, at mere end 210.000 Scania lastvogne er connected - koblet op på systemet. Det gør transporterne mere effektive og forbedrer driften hos vognmanden. Man berørte også de delvis førerløse lastvogne i form af platooning.

OKTOBER 2016


NY SHELL RIMULA ULTRA GIVER DINE LASTBILER OP TIL 56 % BEDRE MOTORBESKYTTELSE 1

MED DYNAMIC PROTECTION PLUS

BANEBRYDENDE TEKNOLOGI GIVER BEDRE HOLDBARHED. DET ER ET PLUS. Shell Rimula Ultra er formuleret med Dynamic Protection Plus Technology, der kombinerer Shell PurePlus Techonlogy (GtL) og Adaptive Additive Technology for at give dine køretøjer bedre motorbeskyttelse1, forlænget olielevetid2 og forbedret brændstoføkonomi3. Univar er din lokale Shell smøremiddelekspert. Læs mere på univarlubricants.dk eller ring på 35 37 12 44.

THE ENGINE OIL THAT WORKS AS HARD AS YOU

1. I forhold til den reviderede skærpede MB 228.51-grænse, målt i MB OM646 motortest. 2. Sammenlignet med en almindelig 10W-40-olie over et 100.000 km olieskiftsinterval. 3. Sammenlignet med en standard 15W-40-olie.


IAA UDSTILLING NYHEDER

Daimler på strøm På hjemmebanen i Hannover satte Daimler for alvor strøm til køretøjerne. Den store autokoncern havde aftenen før IAAs åbning inviteret pressefolk ind på et stort kraftværk i byen, hvor turen gik ud i fremtiden. Der blev vist autonome køretøjer, droner og minsandten om der ikke også dukkede en rigtig eldrevet lastvogn op. Urban eTruck er helt emissionsfri og næsten støjfri. Urban eTruck med en totalvægt på 26 ton skiller sig ud ved bl.a. at have en aktionsradius på 200 km på én opladning. Elmotorerne er direkte monteret sammen med hjulnavene, og den får strøm fra en modulær batteripakke. På IAA havde Daimler også som sædvanlig

Som sædvanlig havde Daimler en hal for sig selv.

en hel hal for sig selv. Her var alt, hvad der tænkes kan af erhvervskøretøjer. Her var der verdenspremiere på – også en elektrisk – Fuso eCanter. Det er den tredje generation af Fuso Canter med totalvægt op til 7,49 tons. Daimler havde også verdenspremiere på en FleetBoard Store. Det er en betegnelse for en ny, åben platform for apps, som ved lanceringen talte 14 forskellige. Den åbne platform betyder, at partnere også kan udvikle apps til FleetBoard Store, som foruden Mercedes-Benz også kan anvendes i lastbiler fra andre mærker. Den store lastvognsnyhed var en opdateret OM470 motor på 10,7 liter slagvolumen. DTL Magasinet bragte i sidste nummer en test af en ny Mercedes 2546 med den nye OM470. Mercedes bevæger sig også hen mod alternative brændstoffer såsom biogas og HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Det anvendes allerede i stor stil hos vore nordiske naboer. HVO kan bruges på alle Daimlers lastvognsmotorer undtagen

Fremtiden er elektrisk, mener Daimler, der viste sin nye Urban eTruck på 26 tons totalvægt.

den største OM473 på 15,6 liter. Man kan også anvende biodiesel (FAME) på to motorvarianter – OM 471 på 12,8 liter med hhv. 420 og 450 hk. Desuden blev der også fremvist gasmotorer (der kan køre på naturgas og biogas), som leveres til Econic. Daimler introducerede også Active Brake Assist 4 (ABA 4). Det unikke system kan bl.a. opdage fodgængere og cyklister, og advarer nærmest chaufføren på forhånd mod bløde trafikanter. Systemet kan også automatisk bremse lastvognen.

DAF-effektivitet Amerikansk ejede DAF Trucks viste 11 nye lastvogne under temaet DAF Transport Efficiency. DAF har på det seneste forynget hele programmet - med fokus på effektivitet og klima. På IAA slog DAF et stort slag for DAF Connect online flådestyringssystem, som forbinder lastvognen og hjemmebasen døgnet rundt med informationer som køretøjets position, brændstofforbrug, kilometerstand, vognparkens effektive udnyttelse m.v.. Alt præsenteret på et overskueligt online-instrumentbræt, som kan skræddersys efter kundens behov. Ud over de allerede introducerede tekniske nyheder med kraftigere motorer i PX 5- og 7-serierne blev der fokuseret på aerodynamik, hybriddrift og elektrificering. DAF har ligesom konkurrenterne fundet ud af, at selve lastvognen ikke længere er nok. Man skal også være med på it-siden og optimering af forretningen. DAF Connect vil være tilgængelig fra 4. kvartal 2016 og er ifølge salgs- og marketings-

30

DTL magasinet

direktør hos DAF Trucks N.V., Richard Zink brancheførende hvad angår kvalitet, driftshastighed, brugervenlighed og mulighederne for at sammenligne præstationen for de enkelte køretøjer. Richard Zink tilføjede: »Vi er gået sammen med førende, uafhængige leverandører af flådestyringsinformationer for at få en åben platform. Det er vigtigt for flådeejere med DAF og andre mærker, samt for DA- flåder, der allerede har flådestyringssystemer.« En DAF XF brillierede med flere spændende tiltag til at spare på brændstoffet. Vognen er med i samarbejdet Complete Vehicle Energysaving, Technologies for Heavy-Trucks. Det har 21 partnere bl.a. Iveco, Volvo, ZF og Continental. Den Højteknologiske DAF lastvogn kan nemt kendes på sin anderledes front, som skyldes ekstra kølesystemer m.v .

OKTOBER 2016


er du KLar tIL efteråret 4 aks. TipTrailEr - 37 m3 - Plast bund og sider - Aut. rullepres.

www.lastas.dk Følg os på:

Leasing Fra Kr.

5.399-*

Pr . mdr .

3 aks. MasKinTrailEr - M. Hævedæk - Dobbelt gitterramper og spil

KontaKt

vores salgsteam:

Fra Kr.

Leasing

5.999-*

Pr . mdr .

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

4 aks. GarDinTrailEr - M. Truckbeslag - XL godkendt Leasing Fra Kr.

3.899-*

Pr . mdr .

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

2 aks. CiTy GarDinTrailEr - XL Godkendt - Special gardinlukning v. side Fra Kr.

Michael Pedersen +45 2787 7070 MSP@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

3 aks. CiTy KølETrailEr - 33 paller - 2.500 kg lift - Kel-Berg/Lamberet - Carrier køleenhed

Leasing

Fra Kr.

6.299-*

Pr . mdr .

Leasing

3.999-*

Pr . mdr .


IAA UDSTILLING NYHEDER Tekst og foto af Carsten Teiner

VAREBILERNE:

EL OG BRINT VINDER FREM

Daimler vil være "first mover" på varebilsiden - og det vil sige, at man går ind i distributionsleddet. Midlet er denne elektriske Mercedes-Benz Vision Van, der også kan køre selv.

Fuso Canter electric og VW e-Crafter er blot et par af de elektriske varebiler, der kom i fokus på IAA messen i Hannover. Men selv om de alle er prototyper,så kan de stå klar inden for de nærmeste år. Den elektriske Fuso med en rækkevidde på 100 km, vil være klar til næste år. Det samme gælder e-Crafter, der var den store overraskelse hos VW. e-Crafter er som Crafter i sig selv en spændende præmierebil på IAA – en varebil, som er udviklet og bygget af VW selv. Det har VW ikke gjort siden LT modellen i midt 90’erne. I mellemtiden har Mercedes-Benz bygget Crafter for VW sideløbende med Mercedes Sprinter. Crafter var tillige i rampelyset på udstillingens gallaaften – hvor den modtog den eftertragtede Van of the Year pris for 2017. foran ”trillingerne” Peugeot Expert, Citroën Jumpy og Toyota Proace. Når det gælder e-Crafter, kan den med sin 4,2 ton totalvægt accelerere op til en topfart på 80 km/t ved hjælp af en 100 kW stærk elmotor. Dermed er e-Crafter tilstrækkelig

32

DTL magasinet

motoriseret til at klare kørsel både inde i centrum af byerne og på større veje. Takket være et maksimalt drejningsmoment på 290 Nm, accelererer e-Crafter selv med en nyttelast på 1.709 kg. e-Crafters batteripakke består af 312 celler og har en maksimal kapacitet på 43 kWh, og varerummets generøse dimensioner er bevaret, idet batteriet er placeret under gulvet. Afhængig af bilens konfiguration giver batteriet en rækkevidde på mere end 200 km, og det er muligt at lade batteriet 80 pct. op på 45 minutter. Volkswagen Nutzfahrzeuge har i udviklingen af e-Crafter taget højde for en fremtidig udvikling indenfor batteriteknologi, der – afhængig af kundeønsker og specifikationer – vil kunne byde på en rækkevidde på op mod 400 km. MAN verdenspremiere På nabostanden fejrede søstermodellen MAN TGE verdenspræmiere – en bil, som importøren venter sig meget af, og fordi man er vant til at handle med lastbiler, mener man, at man har en særlig professionel adgang til markedet

for store varebiler. Således vil hele eftermarkedet blive bygget op sideløbende med lastbilerne – det samme gælder det sikkerhedsudstyr, som man tilbyder inklusive nødbremsesystem. Hvor Crafter kommer til marts næste år i Danmark, kommer TGE modellen først i begyndelsen af september 2017. Hos Hyundai vises brint-udgaven af H350-kassevognen, der får premiere i Danmark først i det nye

FOTO: JOHN LARSEN

år. Dieseludgaven har i mere end et år været på det tyske marked. Priser i Danmark fra 238.000 kroner plus moms. Hos Mercedes vakte studiet Vision Van stor bevågenhed – en elektrisk fremtidsudgave af Sprinter, som køres med joy stick eller er selvkørende. Daimler vil ind i hele distributions- og logistik delen af transport - og er derfor gået sammen med eksperter indenfor håndtering af gods, bl.a. pick-by-light for at

Om et år kommer denne eldrevne Fuso Canter i handelen herhjemme med 100 km rækkevidde.

OKTOBER 2016


FOTO: JOHN LARSEN

Russiske GAZ har ingen Euro 6-motor til deres bestseller Gaselle Next - men det har man om to år, og prisen skulle så være den halve af fx en Ford Transit.

undgå plukkefejl (som på lageret) – og udbringning med f.eks. droner og robotter. Med flere og flere miljøzoner i byerne passer den nye elbil godt ind. På IAA vises for første gang NV 300 varebilen, som er søstermodel til bl.a. Fiat Talento, der også blev vist i Hannover for første gang. Begge biler bygges af Renault på basis af Trafic. Men Nissan er

MAN i Danmark vil markedsføre den nye TGE næste år med et højt sikkerhedsniveau og eftermarkeds-forhold som en lastbil.

alene om fem års fabriksgaranti. Europæisk præmiere på IAA fejrer også Renault Alaskan – bygget på basis af Nissan Navara. Alasken kommer formentlig først herhjem i 2017 eller 2018 i Europa - og skal bygges hos Nissan i Barcelona. Ford har også valgt IAA til at vise de nyeste udstyrsvarianter af Transit – således den nye Torque

Converter automat gearkasse, som Ford har valgt frem for dobbelt-koblings gearkassen fra Mondeo. Gearkassen, som er bygget og testet i USA, er valgt fordi det er den stærkeste konstruktion – som ifølge Ford er bedst til varetransport. Ford har også premiere på luftaffjedring til Transit Custom – i første omgang dog kun

til dobbeltkabine-biler og Tourneo minibusser. Russerne kommer Endnu har russiske GAZ Group, én af verdens største producenter af erhvervskøretøjer, ikke de lovpligtige Euro 6-motorer klar til deres køretøjer – men det vil de have i 2018, lover GAZ Group. Ifølge journalister fra Østeuropa koster bl.a. varebilen Gazelle omkring halvdelen af, hvad biler i samme klasse koster i EU – eksempelvis Ford Transit Custom. På IAA står bl.a. nyeste udgave Gazelle Next, udstyret med Cummins dieselmotor i Euro 5 udførelse. Gazelle er langt hen ad vejen med vestlige komponenter. Udover 2,8 liters Cummins dieselmotoren er der bl.a. ZF gearkasser, bremsesystemer fra Bosch, Sachs koblinger, Delphi klimaanlæg og Takata s-seler.

TimoCom udvider servicen

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

firmaprofil hos TimoCom. På den måde får andre brugere nem og hurtig adgang til vigtige papirer som EU-licens, brevpapir eller transportansvarsforsikring lige til at downloade via firmaprofilen. »Det sparer ikke kun tid men øger overblikket hos brugerne. Jo mere detaljeret og kompetent firmaprofilen fremstår, jo større chance er der for at vinde kundernes tillid – og dermed få transportordren,« siger Maria Toft Madsen. TimoCom garanterer tillige for datasikkerheden, da systemerne lever op til strenge tyske databeskyttelsesregler. Timocom har i dag omkring

36.000 kunder blandt speditører samt transport- og handelsvirksomheder primært i Tyskland, Polen, Italien, Spanien, Frankrig

og Holland. Danmark og det øvrige Skandinavien udgør også et vigtigt marked. FOTO: JOHN LARSEN

På IAA-messen kunne TimoComs danske repræsentant, Maria Toft Madsen bl.a. afsløre, at deres transportplatform nu også kan gemme relevante transportdokumenter. Før skulle parterne – fx speditøren og vognmanden – finde frem til den ønskede fragtløsning og blive enige om betingelserne, hvorefter man skulle udveksle diverse dokumenter via fax eller e-mail. Det kunne somme tider tage lang tid, og nogle gange skulle der også opringninger til. Nu sørger en ny upload-funktion for, at brugerne kan uploade vigtige dokumenter til deres

Maria Toft Madsen, Country Manager Northern Europe: »Vigtige transportdokumenter som firmainfo, EU-licens og transportansvarsforsikringer er nu tilgængelige hos os.«

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


IAA-UDSTILLING NYHEDER

Hydraulisk drivaksel til påhængskøretøjer Nu kan trailere og påhængsvogne også få en drivaksel, som kan sættes i drift, når der er behov for det - med hastigheder op til 10 km/t. SAF-Holland viste deres nyeste løsning, SAF Trak, en hydraulisk drevet aksel, der allerede kendes fra visse mobilkraner, og hydraulisk forhjulstræk på flere lastvognsmærker. Løsningen vil uden tvivl være rigtig god til tippeladstrailere, der i forvejen har det hydrauliske system, og som derved eksempelvis

i luftpuden og hele akslen med ophæng o.s.v. kan få kortvarig hjælp til at tage sig gennem terrænet til afleveringsstedet. Hydraulikmotorerne giver en ekstra vægt på 125 kg. Akslen kan monteres på en valgfri fast aksel på en trailer. Systemet kan ikke eftermonteres men bestilles med vognen ved nyindkøb. SAF-Holland viste også en ny aksel med skivebremser uden nogen støddæmper. Støddæmperen er ofte et problem, når den når en vis alder. På SAF Intra Light er den bygget ind Den nye drivaksel blev præsenteret i Hannover.

»HELE VERDEN KOM FORBI« Lavmands Last og Karrosseri A/S havde for første gang ikke bare én men hele to stande på IAA. Det viste sig at være en rigtig god investering. »Det er gået rigtigt godt. Jeg frygtede for, om der ville komme nogen forbi, men det gjorde der. Dem med interesse for kørsel med læs i to lag fandt vej til os. Og det er jo hele verden, der kommer her,« beretter direktør Per Lavmand, der var på IAA for at sælge HyliFlex løsningen. I virkeligheden var det kit-løsningen, der var mest interesse for. Altså løsningen hvor opbyggere rundt i verden selv kan montere systemet. Der har været forespørgsler fra Brasilien,

Mexico, USA, Rusland, Indien, Schweiz, Østrig, Egypten, Chile, Syrien, Israel, Bolivia, Indien, Frankrig, Irland, England, Holland, Tyskland, Sverige, Norge, New Zealand, Kina, Finland, Danmark og så langt væk som Australien. »Vi kommer helt sikkert igen på den næsten IAA udstilling,« tilføjer han. Per Lavmand præsenterede sin HyliFlex løsning.

RENAULT

SORT FLAGSKIB OG SHOW Blandt de ni udstillede lastbiler hos Renault samlede interessen sig især om det store, sorte flagskib, en Renault T 520 Maxispace

High Edition. Udover at have et af de højeste førerhuse er lastbilen forsynet med en DTI 13 motor på 520 hk, 382 kW og et drejnings-

Her er en fransk løsning på den mindre autotransport, kaldet D Wide Autotransporter.

34

DTL magasinet

Renaults flotte flagskib, en Renault T 520 Maxispace High Edition, der tilbyder chaufføren maksimal komfort på langturen.

moment på 2.550 Nm. Den har et 12 trins Optidriver automatgear, retarder og Optibrake motorbremse. Renault var også i showhjørnet, hvor nogle tyske kunstnere under mottoet ”Pimp my truck!” i løbet af messen gav en Renault T en hel ny udsmykning. Der var også en model, MKR Adventure, fra både Dakar og Silk Wayrally, og interesserede kunne teste deres egne køreegenskaber af i to lastbilsimulatorer.

FLERE IAA-NYHEDER I NÆSTE NUMMER


MEDLEMMERNE MØDER

Nyt OK-kursus – denne gang i Vejle Interessen for DTLs arbejdsgiverforenings kursus i Roskilde og Viborg om Transportoverenskomsten og arbejdstidsreglerne har været stor. Derfor gentages succesen nu i Vejle. Kurset holdes onsdag 9. november kl. 10 til 13 hos DTL Region Syd, Transitvej 10, DTC, 7100 Vejle. (Senere på dagen holdes møde om den kommende overenskomstfornyelse). På kurset kommer underviserne fra Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening ind på følgende emner: • Hvad er forskellen på timeløn og fuldlønsordning – hvad passer bedst til din virksomhed? • Arbejdstidstilrettelæggelse - Fuldtidsansatte - Deltidsansatte - Fastlagt daglig arbejdstid - Ikke fastlagt daglig arbejdstid - Ubekvem arbejdstid - Holddrift - Varierende ugentlig arbejdstid • Reglerne om arbejdstid i det mobile arbejdstidsdirektiv. Målgruppe er alle vognmænd med ansatte, og ledende medarbejdere, der arbejder med kørselstilrettelæggelse. Kurset er gratis for medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening, mens andre DTL medlemmer skal betale 850 kr. + moms. Tilmelding på mail til DTLs Lene Berthelsen, på lbe@dtl.eu. Senest den 1. november.

Når det skal s

“Lykke”

MØDER OM INPUT TIL DEN NYE OVERENSKOMST Til foråret skal Transportoverenskomsten fornys. Inden da er det meget vigtigt, at DTLs arbejdsgiverforenings forhandlere får input fra medlemmerne. Forberedelserne til forhandlingerne med 3F Transportgruppen går snart i gang, og i den forbindelse vil vi gerne høre jeres ønsker og forslag til ændringer i overenskomsten, hedder det i en invitation til arbejdsgiverforeningens medlemmer. Derfor holdes disse ”Overenskomst 2017” møder: • onsdag den 2. november 2016 på DTLs Regionskontor i Roskilde, Roskildevej 265, fra kl. 15 til ca. 17.30. • onsdag den 9. november 2016 på DTLs Regionskontor i Vejle, Transitvej 10, DTC, fra kl. 15 til ca. 17.30. Tilmelding senest den 25. oktober 2016 til Lene Berthelsen, DTL, på lbe@dtl.eu. Arbejdsgiverforeningen glæder sig til at se rigtigt mange medlemmer til et par gode og spændende eftermiddage!

NYT UDSTYR TIL KORTOG LANGTIDSLEJE

Bokstrailere m. rulleport, gardintrailere, link køl, Low deck trækker, køletrailere m. kødophæng. kontakt én af vore sælgere Carsten Lykke Lundagervej 2 - 8722 Hedensted - Tlf.: +45 23316714

OKTOBER 2016

Tlf 79 41 51 51 www.pema-dk.dk DTL magasinet

35


MEDLEMMERNE GENERALFORSAMLING Tekst og foto af John Larsen

NETPORTALER

tilbyder flytninger til mistænkelige priser Hos Dansk Møbeltransport Forening kniber det med at få øje på moms og overenskomstløn i de priser, nogle af udbyderne af flytning opererer med Flytteportaler skyder frem på nettet, og de får bekymrede miner frem blandt de etablerede fl yttefirmaer, fordi der tilbydes fl ytninger til urealistiske priser. »Vi hører om priser i markedet, der ikke blot underbyder men er med til at give kunderne indtryk af, at fl ytninger kan man få for en slik,« lyder det fra formanden for Dansk Møbel Transportforening, DMF, Lasse Ødum. »Ikke mindst de efterhånden mange udbudsportaler er med til at drive priserne i bund. Vi kan ikke vide det, men man kan have en bestyrket mistanke om, at udbydere ikke opererer med moms eller overenskomstmæssig løn,« sagde han på foreningens generalforsamling i sidste måned. »Den tid er for længst forbi, hvor vi som forening kunne mene noget om priser, men det er bemærkelsesværdigt, hvad man nogen gange er oppe imod. Ikke mindst når fl ytteopgaver bliver udbudt på ”fl ytteportaler”,« sagde formanden. Han opfordrede DMF-medlemmerne til at ”melde ind”, hvis de oplever konkurrence fra udbydere, der ikke kører efter bogen. »Det er et must, at vi påpeger urimelighederne. Vi ved, at SKAT har et særligt øje på nogle

36

DTL magasinet

Lasse Ødum: »Meld ind hvis I oplever konkurrence fra udbydere, der ikke kører efter bogen. Det er et must, at vi påpeger urimelighederne.«

brancher. Vores er en af dem – sikkert ikke helt uden grund.« Lasse Ødum hilste det derfor også velkommen, at DTL – Danske Vognmænds og Specialforeningen for Kurer- og Varebilstransportører bestræber sig på at skabe et tilladelsessystem for varebiler under 3.500 kg. »Et tilladelsessystem kunne være medvirkende til at bringe mere ordnede forhold for vognmænd, der kun kører i små biler,« som han sagde. Formandsberetningen var Lasse Ødums første, og han konkluderede, at krisen er overstået, men at priserne er for lave. Foreningen har også oplevet en mindre nedgang i antallet af medlemmer samt antal ansatte og køretøjer. DMF har p.t. 75 aktive medlemmer med en samlet

lønsum på 342 millioner kroner, 358 køretøjer og 977 medarbejdere. Den lidt større afgang af medlemmer end tilgang skyldes ifølge formanden et par konkurser, ophør og opkøb. »Vi kender jo ikke medlemmernes omsætningstal. Den forsigtige konklusion er dog, at fl yttebranchen konsoliderer sig og løser opgaverne mere effektivt med lidt færre og måske større køretøjer, og at medlemmerne har kunnet klare sig med mindre arbejdskraft.« For nye fl yttefirmaer er et DMFmedlemskab noget af et nåleøje at komme igennem. Med selvom man ikke vil slække på kravene til at blive medlem, så varslede Lasse Ødum en fornyet indsats for at få nye medlemmer, ligesom

foreningen skal brandes tydeligere i offentligheden. Generalforsamlingen, der blev holdt på Kobæk Strand Konferencecenter 10. september i sydlandske temperaturer, havde også gæsteindlæg af DTL-formand Martin Danielsen, ATLs direktør Lars William Wesch og direktør Henrik Dahl Sørensen fra Dansk Ejendomsmæglerforening, der gav sit bud på, hvilken rolle en brancheforening skal spille over for sine medlemmer og offentligheden.

OKTOBER 2016


Populær VBG trækbjælke certificeret og godkendt FOTO: VBG

Nu har VBG Group fået testet og godkendt sin mest solgte trækbjælke, kaldet DB C7. Den er nemlig målrettet til danske forhold med 56 ton vogntogsvægt og syvakslede vogntog med treakslede kærrer. Den kan både være placeret centralt eller som halvtunder i chassiset. Det nye certifikat kan hentes på VBGs hjemmeside og gælder også for bestående køretøjer. Den høje Dc-værdi og tilsvarende høje V-værdi, er en fordel for 4-akslede forvogne, som kører med 3-akslede kærrer. »Arbejdet omkring afprøvning og certificering har været en lang proces: Det gør jo ikke glæden mindre, nu hvor vi har certifikatet i hus,« siger adm. direktør Per Mikkelsen.

Den populære trækbjælke – nu med certifikat.

NY MODEL FRA GROVE Kompakt 150t kran GMK5150L

OKTOBER 2016

DTL magasinet

37


Navne NOTER FOTO: HIAB

Elever lærer om lastbiltrafik Udover kampagnen Trafiksikkerhed i Øjenhøjde gennemfører en række DTL-vognmænd i samarbejde med DTLs konsulenter besøg på skolerne for at fortælle eleverne om, hvordan lastbiler færdes i trafikken. Senest har Skæring Skole udenfor Aarhus haft besøg. Her er undervisningen tilrettelagt sammen med DONG og Østjyllands Vognmandsforening, mens Ejner Hessel, Tilst, har stillet en lastbil til rådighed. DTLs Finn Bjerremand forklarede om udsynet fra førerhuset. Han har taget billedet, hvor konsulent Birgitte Suurballe fortæller om blinde vinkler.

NY DANSK KRANVERDENSMESTER

KONFERENCE OM GRØN OMSTILLING

Transportens Innovationsnetværk og Transport Økonomisk Forening inviterer til en konference 15. november hos Rambøll på Amager om, hvordan transportbranchen kan opfylde EUs krav om mindre CO2-

udslip. På heldagskonferencen, hvor bl.a. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm taler om vejen hen mod mere grøn transport, bliver der også konkrete bud på, hvad der skal til – fx el-ladcykler!

VETERANER PÅ TUR: Tidligere formand for vognmændene på Midtsjælland, Kjeld Nielsen, beretter, at den gamle forening er still going strong og kalder til sammenkomst og ture. Her ses forsamlingen af tidligere vognmænd med ledsagere på udflugt med rigtige hestekræfter.

ER JEG I DTL DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

38

DTL magasinet

private. Ole Werner lægger selv kræfter i det organisatoriske arbejde som den østdanske talsmand i DTLs selvkørernetværk. »Herigennem har de mange danske selvkørende vognmænd en direkte kanal til beslutningsprocessen i DTL og videre til myndigheder og politikere,« siger han. For blot et par år siden havde lokale vognmænd rundt om landet problemer med vægtbegrænsninger på en række mindre broer. Også Odsherredvognmændene. De skulle køre omveje, fordi nogle broer ikke længere måtte bruges af tunge lastbiler. »At vi klagede kan have skubbet til en løsning, for i dag er problemet næsten væk hos os. Holbæk Kommune har fx lavet en ny bro over en af kanalerne til Lammefjorden, og vi kan bruge den nye Rute 21.« Den nylige lovændring, så lastbiler og personbiler kan køre

med samme fart på veje i byerne, er alene kommet efter pres fra DTL, mener han. »Nu får alle lastbiler jo glæde af det, men tænk hvor mange medlemmer, vi ville have i DTL, hvis lovændringen kun kom dem til gavn, der havde kæmpet sagen igennem – nemlig DTL’erne,« smiler han. »DTLs konsulenter er i øjenhøjde med medlemmerne, store som små,« siger selvkørende vognmand Ole Werner, Asnæs.

FOTO: JOHN LARSEN

»Organisationen løser mange opgaver, hvad enten det er erhvervspolitik eller medlemsservice, men det vigtigste er, at konsulenterne er der, når jeg – eller rettere vi – har brug for dem. Og DTL er der så sandelig også for os selvkørende vognmænd. Vi bliver taget seriøst med de problemer, vi står med i hverdagen,« lyder det fra vognmand Ole Werner, Asnæs i Odsherred. Han giver DTL 10 ud af 10 i karakter. Ole Werner fornemmer, at

DTLs konsulenter er i øjenhøjde med medlemmerne – store eller små: »De hjælper med løsningerne. Her har noget flyttet sig i forhold til for år tilbage, da jeg var chauffør og min far som vognmand ringede til organisationen og oplevede noget ”københavnersnobberi,« beretter han. Ole Werner overtog sin far Werner Nielsens forretning i 1995, og han har siden drevet en mindre vognmandsforretning, hvor den store kunde i mange år har været nkt cables a/s, tidligere Nordisk Kabel og Tråd. I dag består Ole Werner´s Transport af tre lastbiler. Han selv og to chauffører betjener en bred kreds af kunder, hvor NKT fortsat er en af dem. Mottoet er: ”Vi tilbyder al transport fra 1 palle til :.. 55 t/m kran med flyjib til de lidt større opgaver.” Der er også en webshop med salg af big-bags, jord, grus og sand til

Kranfører Tim H. Hansen fra Karise løb af med sejren i HIABs kran-VM, der blev holdt i forbindelse med IAAmessen i Hannover. Han overtager VM-titlen fra en anden dansker, Johnny Hansen fra Gilleleje. Tim Hansen, der har sin egen vognmandsforretning, blev stærkt bakket op af både sin far og sin farfar. De tre generationer ses her efter mesterskabet med vinderprisen, en rejsecheck på 5.000 euro. Herudover vandt han et gavekort på 25.000 euro til indkøb af en HIAB-kran.

OKTOBER 2016


FOTO: FINN BJERREMAND

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Midtjyllands Vognmandsforening Vognmandsfirmaet Peter Eriksen IVS, Langvadhøj 16, Bruunshåb 8800 Viborg

FØRST PÅ MOTORVEJEN. Vognmand Peter Svendsen fra Silkeborg Flytteforretning fik luftet sin flotte veteranbil, da den nye Silkeborg motorvej blev indviet i sidste måned under megen fest og ballade og med titlen ”Danmarks største vejfest”. Han var den allerførste, der kom ud på den nye asfalt, da snorene blev klippet.

Alle køre- hviletidsdata samlet ét sted Bruger du Volvos Dynafleet, Scanias C200, Mercedes Fleetboard, Comlog/Vehco, TOMTOM, Fartskriver Danmarks DLD eller måske Traffilog til download af tachografdata og automatisk overførsel af tachograffiler? Så kan du nu for et engangsbeløb på 2.500 kroner - uanset antal biler - løbende få overført dine filer til Tacho Online. Det er som bekendt gratis for DTL-medlemmerne. Fordelen er, at du så kan samle alle dine køre- og hviletidsfiler i ét og samme system uanset flåde/ bilmærker. Kontakt din DTL-konsulent eller TungvognsSpecialisten på mail: tvs@tungvogn.dk eller på telefon 7190 7191, hvis du vil bruge Tacho Online. TVS-HOTLINE TungVognsSpecialisten, TVS, tilbyder også en telefon-hotline, hvor du for 750 kroner årligt pr.

virksomhed/afdeling får mulighed for hjælp om bl.a. brug af Tacho Online, spørgsmål om køreog hviletiderne, håndtering af vej- og virksomhedskontrolsager og brænding af en CD med køreog hviletidsfiler. Læs mere om hotlinen på www.tungvogn.dk DATA TIL LØNBEREGNING TVS tilbyder også automatisk generering af lønberegningsgrundlag på baggrund af køre- og hviletidsdata. TVS’ nye løsning er udformet som et Excel regneark på en sådan måde, at påbegyndelse og afslutning af arbejdstiden dannes ud fra første og sidste aktivitet. De beregnede spise- og hvilepauser dannes som en sum af pause-hvil i løbet af arbejdsdagen. Tidspunkterne kan tilrettes manuelt. Benyttes Tacho Online er prisen kr. 250,- pr. lønkørsel. Hvis ikke koster det kr. 350,-

VELKOMMEN TIL ERHVERVSSKOLER DTL – Danske Vognmænd får flere og flere indmeldelser fra erhvervsskoler, der tilbyder transportuddannelser – senest AMU Nordjylland og Tradium i Randers og Kolind. Skolerne bliver direkte, associerede medlemmer. »Begge parter høster store fordele,« siger DTL-konsulent og uddannelsesstedernes kontaktmand, Kurt Rinhack. »Vi får nye medlemmer og adgang til skolernes lokaler

og udstyr, når vi har arrangementer rundt i landet. Til gengæld får skolerne ret til at deltage i vore arrangementer, modtage bladet og online informationer, få adgang til TVS og vore samarbejdspartnere, bruge konsulenterne og få sparring i transportspørgsmål,« fortæller Kurt Rinhack. Tidligere er Aarhus Tech, Amu Fyn og EUC Lillebælt blevet medlemmer.

Poul Ole Middelhede Hesselbjergvej 5 8800 Viborg Henrik P. Jensen ApS Nørrevangen 16 9631 Gedsted Mogens Laursen Anemonevej 48 7850 Stoholm Jyll. Sydøstjyllands Vognmandsforening Viking Silkeborgvej 148 8700 Horsens Bent Bruun Transport Gestenkærvej 44 6600 Vejen Randers og Omegns Vognmandsforening A.Nielsen Dagsvad Langå Mark 6 8870 Langå Næstved Vognmandsforening Dansk Asfalt Transport ApS Industrivej 11 4160 Herlufmagle

Køge og Omegns Vognmandsforening Insituform Rørteknik Drejergangen 13 2690 Karlslunde Skive og Omegns Vognmandsforening Vognmand Jesper Poulsen ApS Østergade 37, Jebjerg 7870 Roslev Himmerlands Vognmandsforening Vognmand Bjarne Viborg Hovedgaden 52 9440 Farsø Fyns Vognmandsforening KF Transport ApS Østermøllevej 26 5600 Fåborg DTL Dyr Torbens Transport Efterfølger ApS Nybrovej 45 3760 Gudhjem Direkte medlem AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Aalborg Tradium Vester Alle 26 8900 Randers C

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Vognmandsfirmaet Peter Eriksen IVS Langvadhøj 16, Bruunshåb 8800 Viborg Poul Ole Middelhede Hesselbjergvej 5 8800 Viborg Henrik P. Jensen ApS Nørrevangen 16 9631 Gedsted

Viking Silkeborgvej 148 8700 Horsens Torbens Transport Efterfølger ApS Nybrovej 45 3760 Gudhjem


Når det gælder finansiering af udstyr til transport fra A til B, så er

LEASING

Sorteret Magasinpost ID NR. 42310

en mulighed – uden diskussion...

Brug for én eller flere nye biler? Det er her, vi sætter os i førersædet. Vi har beskæftiget os med leasing af udstyr til den danske transportbranche i over 30 år og har derfor både forståelse for og et indgående kendskab til det, der er vigtigt i din virksomhed. Det, synes vi, giver et godt fundament for gode samarbejdsrelationer. Interesseret i at høre mere? – så kontakt os

Søren Errebo

Kim Alminde

Sjælland og Syddanmark Mobil 23 21 25 67

Torben Stensdal Hovedstaden og Sjælland Mobil 22 14 14 30

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 2276 7855

Nordjylland og Midtjylland Mobil 20 19 39 44

Havnegade 19B · 5600 Faaborg · leasingfyn@leasingfyn.dk www.leasingfyn.dk · Telefon 62 61 20 20

Profile for DTL - Danske Vognmænd

Dtl magasinet 20161017  

Dtl magasinet 20161017  

Profile for sandgreen
Advertisement