Page 1

DTL magasinet NOVEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

43 SKRIDT PÅ VEJEN TIL MERE EFFEKTIV TRANSPORT

Organisationer og Transportministeriet udsender planen, ”En ny vej frem”

ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED SKAL FINDES BLANDT SELVKØRERNE

FORTSAT UENIGHED OM GODSKØRSELSLOVEN Transportministeren varsler nyt udspil om kravet til kollektive overenskomster

FIRE NYE MODELLER TESTES Læs hvem der løb med sejren i European Truck Challenge

SØNDERJYSK VOGNMANDSDAG / VINTERRÅD / FYRAFTENSMØDER

PLUS

TEST AF CITROEN JUMPY


LEDER

Efterårets positive indslag

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

32 FOKUS PÅ SELVKØRERNE. Konkurrencen Årets Transportvirksomhed er åben for tilmelding af bejlere til titlen. Denne gang skal vinderen findes blandt DTLs selvkørende vognmænd, og to nye partnere er med, Volvo Trucks og Circle K. FOTO: SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

opnået en anslået markedsværdi på 40-50 mia. dollars, mens vores lokale taxaselskaber, der overholder gældende regler, må kigge langt efter kunderne. Cirka halvdelen af befolkningen vil ikke være med. Den halvdel som ikke kan følge med; de som ikke synes, at livet er blevet bedre, men meget værre. […] Når den halvdel bliver til 51 pct., kan alt ske, hvilket Brexit er det bedste bevis på.” Hun slutter af med denne salut: ”Tiden er inde til ikke bare at genfinde borgerlig anstændighed. Vi er nødt til at tale om, hvad det er for et samfund, vi ønsker at leve i. Vi må diskutere os frem til en vision om en fremtid, der ikke konkurrerer os ned på laveste fællesnævner, ned på niveau med de lande, vi ikke deler værdier med, men op på et højere niveau af anstændighed og ansvarlighed. Og vel at mærke ansvarlighed for andre end os selv. Ellers vinder populisterne.” Jeg er enig. Den svenske speditør har set det samme: Vi kan ikke fortsætte som vi gør, uden at vi slår bunden ud af vores arbejdsmarked og dermed ud af et helt vitalt område i selve vores samfundsmodel. Det bliver et ræs mod bunden, hvor både lønmodtagere og arbejdsgivere må strække våben. Så når DTL-Danske Vognmænd igen og igen kæmper for ordentlige forhold og imod social dumping og unfair konkurrence, så er der to lag i det: Det ene er, at vi varetager vores medlemmers vitale interesser. Og det andet niveau er, at vi som organisation har et medansvar for, hvordan vort samfund udvikler sig. Som Transporttidende skrev – også i oktober: ”Det hollandske parlament har vedtaget en ny lov, der gør, at social dumping i transportbranchen også kan ramme ordregiveren…Alle transportvirksomheder og ordregivere kan nu rammes, når de ikke overholder reglerne – og det vil ske med al mulig hårdhed, siger en tilfreds hollandsk arbejdsminister, Lodewiik Asscher.”

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

8 MINISTER MØDTE VOGNMÆND. Transportminister Hans Chr. Schmidt ”rejste hjem” for at møde de sønderjyske vognmænd til Vognmandens Dag i Haderslev. Han kom fra sin lejlighed i København.

ARKIVFOTO: NILS HOLM CHRISTENSEN

Regnen og blæstens måned, oktober, har dog budt på flere positive indslag, som forholder sig til vognmændenes virkelighed. Som omtalt i sidste nummer kom transportministeren med en efterlysning hos EU-Kommissionen af en styrket indsats mod unfair konkurrence. Kort efter var mine øjne ved at trille ud af hovedet, da jeg i Lastbilmagasinet læste: ”Den svenske regering har afsat 75 millioner svenske kroner over tre år til bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel. Men det er ikke nok, lyder det nu fra en lidt usædvanlig kant. Oscar Törnqvist, vicedirektør i det svenske speditionsfirma InterEast har nemlig blandet sig i debatten og blæser til kamp mod ulovlig cabotage. ”Ulovlig cabotage er et samfundsproblem, som skal stoppes,” siger Oscar Törnqvist” og konstaterer, at ”dårlige arbejdsvilkår, usikkert arbejdsmiljø og en skævvreden konkurrence er konsekvensen af ulovlig cabotage.” Sådan! Speditører der viser samfundsansvar og tænker længere end kortsigtede gevinster. Så har man set det med. Lad det være inspiration for andre speditører. I en Berlingske-kronik skriver en Hanne Feldthus, forfatter og kommunikationsrådgiver, så dette: ”Vi har brugt 100 år på at tilkæmpe os gode vilkår på arbejdsmarkedet, alligevel flyver vi med Ryan Air, der spiller lønmodtagere og skattesystemer i forskellige lande ud mod hinanden. Vi kører med Uber, som ikke engang ansætter deres chauffører, og bidrager dermed til, at ejerne – blandt andre Goldman Sachs – kan gnide sig i hænderne over, at firmaet har

10 MÆRKESAGER MED. Den nye udviklingsplan med 43 forslag til mere effektiv godstransport rummer mange af DTL – Danske Vognmænds mærkesager, siger erhvervspolitisk chef Ove Holm.


INDHOLD INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Vognmandens Dag i Haderslev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Udviklingsplanen ”En ny vej frem” med 43 punkter. . 10 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Politisk uenighed om godskørselslov og krav til overenskomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Test: European Truck Challenge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 IAA-nyheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Test: Citroen Jumpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Årets udgave af Årets Transportvirksomhed . . . . . . . .32 ARKIVFOTO: ULRIK OLESEN

Fyraftensmøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Ændrede akselregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Gode råd til vinteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

16

”LIKE” OS

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

DF-ORDFØRER I CENTRUM. Kim Christiansen har en central rolle i det politiske spil på Christiansborg om den nye tekst i godskørselsloven, der handler om kravet til overholdelse af kollektive overenskomster.

DTL magasinet NOVEMBER 2016 | 18. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

43 SKRIDT PÅ VEJEN TIL MERE EFFEKTIV TRANSPORT

Organisationer og transportministeriet udsender planen, ”En ny vej frem”

ARKIVFOTO: SØREN SVENDSEN

»NLA hilser den klare udtalelse fra beskæftigelseskommissæren velkommen. Det kan ikke gentages nok, at sociale regler og social beskyttelse i EU også eksisterer for chauffører i godstransport.«

ADM. DIREKTØR I NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION, SØREN HYLDSTRUP LARSEN.

SIDE 14

NOVEMBER 2016

ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED SKAL FINDES BLANDT SELVKØRERNE

FORTSAT UENIGHED OM GODSKØRSELSLOVEN Transportministeren varsler nyt udspil om kravet til kollektive overenskomster.

FIRE NYE MODELLER TESTES Læs hvem der løb med sejren i European Truck Challenge

PLUS

TEST AF CITROEN JUMPY

SØNDERJYSK VOGNMANDSDAG / VINTERRÅD / FYRAFTENSMØDER

Forsidefoto: STEFAN SIMONSEN


NYHEDER DE KORTE

U :S TO FO

& ND

LT BÆ

IN LD HO

Når man har hørt de fire bip fra sin BroBizz, vil man straks se skiltet her, som viser, at man skal køre i manuel bane.

Ny farlig gods-konvention uden større ændringer for transportører Når den nye ADR 2017 træder i kraft fra årsskiftet, er det uden nogen større ændringer for vognmændene, oplyser DTLs farligt gods ekspert Jens Gjerløv. Den internationale konvention for transport af farligt gods opdateres hvert andet år, og denne gang er der meget få ændringer. Jens Gjerløv nævner dog, at der er kommet nogle nye regler for håndtering og mærkning af lithium-batterier inklusive en ny fareseddel til batteriernes emballage (9A). På grund af ændringerne indføres også en ny version af Skriftlige Anvisninger (sikkerhedskortet). Tanktransportører skal lige vide, at i ADR 2017 udgår betegnelsen OX-tanke, da reglerne for disse tanke er indeholdt i FL-tankene. ADR 2017 indføres fra 1. januar 2017 med en overgangsordning på et halvt år, så man kan køre på det gamle regelsæt frem til 30. juni 2017.

Containerterminal flytter til Ydre Nordhavn Copenhagen Malmö Port, CMP, fl ytter sin containervirksomhed i København til Ydre Nordhavn på grund af byudviklingen i de indre dele af Nordhavnen. Flytningen betyder, at nye arealer fyldes op, og at nye bygninger og udstyr opføres på området. Samtidig er vanddybden og indsejlingen så fordelsagtig, at CMP kan tage imod endnu større skibe i fremtiden. Den nye terminal vil i øget grad være automatiseret, så der kan håndteres flere containere pr. time, og arealerne udnyttes bedre. Den nye terminal forventes taget i drift i 2020.

4

DTL magasinet

Fire bip afslører inaktiv BroBizz Ved Storebæltforbindelsens BroBizz-baner må trafikassistenterne ind i mellem hjælpe kunder gennem anlægget, fordi bommen ikke åbner, når deres BroBizz® aflæses – på grund af fladt batteri eller manglende opdatering af betalingskort. Så fremover vil de uheldige chauffører og bilister få hjælp, hvis deres BroBizz® ikke dur. Inden de kører ind i ”tragten” ved betalingsanlægget, vil de høre fire bip. Bippene betyder, at de skal køre hen til en manuel bane, hvor de kan få hjælp.

»På den måde sikrer vi, at trafikken kan glide uforstyrret i BroBizz-banerne samtidig med, at kunderne slipper for at sidde fast og vente på hjælp,« siger driftsleder Palle Nygaard. Udstyret, som opfanger en inaktiv BroBizz, er sat op på portalen ved sidste afkørsel inden Storebælt på Sjællandssiden. Derfor vil trafikanterne kunne møde de fire bip både på udturen og hjemturen, afhængigt af, hvor rejsen starter.

Kørekort til 17-årige på vej Til januar afgøres det, om det er en god ide at tillade 17-årige at tage kørekort. Der mangler endnu mange brikker, før det kan falde på plads. Det oplyser Transporterhvervets Uddannelser, TUR, efter et møde i sidste måned med Trafikstyrelsen. Der lægges op til en treårig forsøgsordning. Det er endnu ikke slået fast, hvem der skal have ansvaret for opsamling af data, til brug for den efterfølgende evaluering, og de sidste høringssvar er heller ikke indarbejdet i modellen endnu. Der var blandt andet en

problemstilling om kørekortets adgang til at køre traktor. Selve køreuddannelsen inklusive teori og køreprøver er helt identisk med den nuværende kørekortsuddannelse, og forældrene eller værgen skal med deres underskrift tillade, at den 17-årige påbegynder og erhverver kørekort. Kørekortet gælder til den unge fylder 18 år og kun i DK, og der skal være en ledsager i bilen. Ledsageren skal blandt andet være fyldt 30 år og have haft gyldigt kørekort i mindst 10 år.

Selvkørende fremtid er ankommet Kørselstjenesten Uber er i USA involveret i godstransport og har netop gennemført den første førerløse lastbiltransport. 50.000 Budweiser-øl blev i sidste måned fragtet fra Fort Collins gennem Denver til Colorado Springs, skriver Ritzau. En ca. to timers tur på motorvejen hvor lastbilen udelukkende blev styret af sensorer, kameraer og radar til at aflæse vejen. En chauff ør fulgte med fra

sovekabinen, og han har formentlig haft styringen før og efter motorvejsturen. Den selvkørende lastbil er konstrueret af den Uber-ejede virksomhed Otto, der er specialiseret i selvkørende køretøjer. Turen er samtidig indledningen på et transportsamarbejde med bryggerigiganten Anheuser-Busch.

NOVEMBER 2016

G

S A/


codan.dk

Øv, for Søren! Hvem dækker? Pas godt på dig selv og din virksomhed med en god forsikring, som er udviklet i samarbejde med DTL. Har din virksomhed de rigtige forsikringer? Vi sikrer, at du som transportkunde får de helt rigtige forsikringer, som er tilpasset din virksomhed og dine behov. Og får du en skade, gør vi en ekstra indsats for at bringe dig hurtigt videre.

Ring til vores Transportteam, de sidder klar til at give dig et godt tilbud på 33 55 50 50.

11.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.


NYHEDER DE KORTE

Året ud gennemfører Fødevarestyrelsen et pilotprojekt, som gør det muligt for bl.a. transportører på foder-, veterinær- og fødevareengrosområdet at få tilsendt kontrolrapporter og eventuelle afgørelser til deres e-boks. I disse tilfælde vil den tilsynsførende ikke længere printe og aflevere kontrolrapporten på besøget. Da det kun er muligt at sende digitalt til den e-boks, der er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, skal kunder med flere p-enheder under samme CVR-nummer selv fordele posten til den relevante p-enhed. Fødevarestyrelsen har også mulighed for at sende kontrolrapporter til en e-boks knyttet til et CPR-nummer, hvis kunden er registreret hos Fødevarestyrelsen på denne måde. Der vil året ud fortsat kunne være situationer, hvor Fødevarestyrelsens tilsynsførende vælger at printe og udlevere kontrolrapporten som vanligt. Ved kontrolbesøget får virksomheden at vide, hvordan kontrolrapporten bliver fremsendt.

Hotline-hjælp om efteruddannelse Der er netop åbnet en ny hotline, som skal hjælpe virksomheder og medarbejdere med at bruge websiden EfterUddannelse.dk. Mange virksomheder har bøvl med at udnytte det erhvervsrettede efteruddannelsestilbud, VEU. Derfor har Dansk Erhverv med flere oprettet en hotline, der kan hjælpe virksomhederne og medarbejderne med fx tilmelding til og vejledning om de erhvervsrettede VEU-tilbud. Samtidig kan hotlinen hjælpe med at søge om VEU-godtgørelse. Hotlinen på nummer 70 21 21 59 er åben mandag-onsdag kl. 8-16, torsdag kl. 8-18, og fredag kl. 8-14.

6

DTL magasinet

FOTO: CLAUS PERREGAARD

Digitale kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen

DTLs formænd i gruppearbejde for at indhøste erfaringer til brug for Vejdirektoratet.

Gruppearbejde om Vejdirektoratets trafikinformationer De godt 60 deltagere på sidste måneds DTL Regionsrepræsentantmøde på Trinity i Fredericia blev sendt i gruppearbejde for at give feedback til Vejdirektoratets aktuelle indsats for at sikre mere og bedre trafikinformation. I to gruppearbejder blev vognmændenes mange erfaringer fra de danske veje brugt til at udvide og supplere direktoratets egne overvejelser. »Vi har haft en overordentlig god og livlig debat i dag, hvor vores medlemmer benyttede muligheden for at give direkte respons og komme med gode idéer, baseret på deres konkrete og praktiske erfaringer. Det fungerede rigtig godt for begge parter,« siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL—Danske Vognmænd. Regionsrepræsentantmødet bød også på en præsentation – og meningsudveksling – om nye regler og vilkår for elev- og lærerpladser, som Dansk Erhverv fremlagde. Og Søren Hyldstrup Larsen, administrerende direktør i NLA, tog vognmændene

på en tour-de-force gennem de aktuelle europæiske drøftelser og initiativer. Erhvervspolitisk chef Ove Holm fremlagde en dugfrisk miljøhåndbog, der er et værktøj til vognmanden om at møde kundernes miljøkrav. Håndbogen kan ses på DTLs hjemmeside. »Vi udvikler hele tiden på konceptet for vores møder og bevæger os i stigende grad mod møder, hvor vognmændenes egne erfaringer kommer mere i centrum, samtidig med, at vi leverer relevant og opdateret viden og information om de politiske, lovgivningsmæssige eller på anden måde fagligt relevante spørgsmål, som er vigtige at få vores valgte repræsentanter til at tage med hjem til medlemsbaglandet,« siger Erik Østergaard. Betina Engholm fra MCH kom forbi for at hente inspiration til den kommende udstilling Transport 2017 i Herning, og hun orienterede om de initiativer, som allerede er planlagt.

Lavere gebyrer på vej Fra årsskiftet nedsætter Trafik- og Byggestyrelsen en række faste gebyrer på vejtransportområdet. Det skulle samlet set mindske branchens omkostninger med ca. to millioner kroner i 2017. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyrsatser og regulerer visse beløb i henhold til færdselsloven. Gebyrerne bruges bl.a. til at finansiere administration af og tilsyn med diverse ordninger. Her er nogle af de vigtigste ændringer:

Gebyret pr. syn og omsyn er blevet reguleret med Finansministeriets sats for det generelle pris- og lønindeks, men forbliver 20 kr. pr. syn og omsyn i 2017. Gebyret for legitimationskort for specialtransportassistance nedsættes fra 460 kroner til 410 kroner. Gebyret for chauff øruddannelsesbevis nedsættes fra 210 kr. i 2016 til 115 kr. i 2017.

NOVEMBER 2016


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Lave totalomkostninger + høj sikkerhed + høj udnyttelsesgrad Effektivitet er summen af alle detaljer


UDSTILLING MEDLEMMERNE Af John Larsen

Vognmandsdag i Haderslev:

MINISTEREN KIKKEDE FORBI

Den sønderjyske udgave af Vognmandens Dag i sidste måned havde atter flot besøg. Omkring 150 gæster – heraf vel sagtens over 100 vognmænd – mødte frem hos SOS Dansk Autohjælp i Haderslev, hvor rygtet om et herligt sildebord og lokalt pålæg var løbet i forvejen. Samtidig lykkedes det i sidste øjeblik transportminister Hans Chr. Schmidt at få tid til at kikke forbi og fortælle om aktuelt nyt fra transportfronten. Han bebudede bl.a. lavere bøder for bagatelovertrædelser af køre- hviletidsreglerne men samtidig hårdere straffe til mere bevidste, gentagne overtrædelser. Han bor jo godt nok i nærheden, men denne lørdag formiddag var udgangspunktet lejligheden i København, og han måtte også returnere igen meget hurtigt for at passe sine ministerpligter i Dronningens By. Til gengæld tog de øvrige gæster sig god tid til at spise, snakke

og undersøge, hvad de ikke færre end 37 udstillere havde at byde på. De fik også et par taler mere – nemlig af borgmesteren, Hans Peter Geil (V) og af dagens vært, formanden for Sønderjyllands Vognmandsforening og næstformand i DTL, Ole Bang Jensen. »Vi havde en rigtig god dag, og mange udstillere har meldt positivt tilbage,« siger Ole Bang. »Bænkene og de veldækkede borde var faktisk fuldt besat stort set hele tiden, så jeg er overbevidst om, at vi har fundet den rette formel. Vi får da også et vist overskud på arrangementet, så jeg tror, vi får råd til en snaps til silden næste gang,« siger han med et lunt smil. Her er nogle fotos, som Sønderjyllands Vognmandsforening har taget.

Transportminister Hans Chr. Schmidt er taget fra København for at tale med vognmændene.

Vognmandsdagen samlede ikke færre end 37 udstillere. Her er borgmester Hans Peter Geil i gang med sin tale til vognmændene.

Det veldækkede silde- og pålægsbord er lige noget for de 150 gæster.

8

DTL magasinet

Arrangementet blev holdt hos SOS Dansk Autohjælp i Haderslev.

NOVEMBER 2016


SAGT & SKREVET Modulvogntog bydes velkommen Branchen har bevist, at det fungerer, og at de kører ordentligt, og den tyske trafikministers forslag, om at de store vogntog frit kan krydse grænsen, bydes derfor velkommen. Afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk i JydskeVestkysten i anledning af trafikminister Alexander Dobrindts udtalelser om at åbne for modulvogntogskørsel over grænsen.

Som medlem af DTL får du op til 28% rabat på dine private forsikringer

Ikke plads til E45 Regeringen kunne bare lade være med at putte E45 ind i finansloven, når der ikke er plads til det. Finansordfører René Christensen (DF), i Altinget.dk, om dilemmaet på Christiansborg, hvor togfondspartierne fastholder, at hele togfonden skal på finansloven, mens regeringen hellere vil nedjustere togfonden og i stedet bruge midler på at udvide motorvejen E 45.

Kontakt os i transportteamet for et godt tilbud på dine private forsikringer på 33 55 50 50.

Rabat ved 1 kerneforsikring*

Tudetosset

15%

På valgnatten i juni 2015 husker jeg, Lars Løkke forpligtede Venstre til at fastholde den danske model, så vi ikke bliver truet af social dumping. Nu har vi at gøre med en finanslov, der ikke har sat midler af til det. Vi har rekord i østeuropæiske arbejdstagere, og samtidig skærer man. Det er tudetosset, og står det til os, skal man som minimum permanentgøre de 169 mio. kr. fra 2015. Forbundssekretær i 3F, Henning Overgaard, i Finans.dk

Rabat ved 2 kerneforsikringer*

23%

Rabat ved 3 kerneforsikringer*

28%

* Rabatsatserne gælder kerneforsikringer, dvs. indboforsikring, husforsikring, bilforsikring, ulykkesforsikring, fritidshusforsikring og lystbådeforsikring med kasko. Der tages forbehold for trykfejl. 11.16. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638

Ikke sladrekanal men træt af ulovligheder Vi er ikke nogen sladrekanal, men flyttefolk og deres medarbejdere kan ikke overleve, hvis de udsættes for urimelig konkurrence. Det er efter min mening et ”must” at påpege urimeligheder. Formand for Dansk Møbeltransport Forening, Lasse Ødum, i Transportmagasinet.

DTL_Kernekunde_rabat_90x127.indd 1

Har du beenv?iset i ord

Mere loyale kunder Håndbogen har givet mig overblik og styr på ressourceforbruget. Jeg er meget tilfreds med det nye værktøj, som måske ikke har givet mig nye kunder, men til gengæld har jeg fået mere loyale kunder. Knud Åge Nielsen, Vestlollands Kloakservice, i Børsen, om en ny miljøhåndbog om miljøledelse, udarbejdet af Netværk for Transport og Miljø, TINV og bl.a. DTL.

Send trængselsgebyr til regeringen Det ville være synd, hvis det skulle gå ud over kunden, at vi holdt i kø. Et trængselsgebyr burde i stedet sendes til regeringen. Det er jo dem, der ikke har udstyret os med et ordentligt materiel at køre på. Formand for Fyns Vognmandsforening, Claus H. Hansen, i Lastbil Magasinet, på baggrund af skriverier om firmaer, der indfører et trængselstillæg på transporterne på grund af trængslen på E45.

Overhører et flertal i Folketinget Han vælger at overhøre et flertal i Folketinget, som bredt har besluttet at kæmpe imod social dumping i varebilsbranchen. Medlem af transportudvalget Christian Rabjerg Madsen (S),i BT, om transportministerens beslutning om først at lade et udvalg kigge nærmere på beslutningsforslaget.

04/11/16 14.08

E LOVPLIGTIG OBLIGATORISK

EU-EFTERUDDANNELSE FOR GODSCHAUFFØRER

MELD DIG TIL NU – START, NÅR DET PASSER DIG 21. - 25. november (47848, 43797) 5. - 9. december (47848, 45870, 40065) HVOR Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej 1F, 5000 Odense C PRIS Det koster 108,- kroner pr. dag at deltage for alle deltagere, der hører under arbejdsmarkedsuddannelsernes målgrupper. Søg efter AMU-nummer 45870 eller 43797 og tilmeld dig på efteruddannelse.dk

VIL DU VIDE MERE? Kontakt Maria Ragner Tlf. 6312 6404 • mabr@sde.dk

DU KAN LÆSE MERE PÅ SDE.DK/KURSER


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard og John Larsen ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Så er der en ny plan for udviklingen af dansk lastbiltransport. Billederne er fra Københavns Nordhavn.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Transportbranchen går selv i gang med at øge rekrutteringen og forbedre uddannelsen af medarbejdere og ledere.

SKRIDT PÅ VEJEN

– til mere effektiv transport Organisationer og Transport- og Bygningsministeriet har fremlagt anbefalingerne til, hvordan vi får udviklet transportbranchen. Og arbejdet er gået i gang med at virkeliggøre planen, der hedder ”En ny vej frem”.

10

DTL magasinet

Roser til misteren Ministeren kunne ved offentliggørelsen berette, at han og ministeriet allerede er i gang med flere af punkterne i udviklingsplanen. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm var på mødet klar med anerkendelse til nogle af dem: »Vi har rosende ord til overs for, at Færdselsstyrelsen nu har taget fat på problemet med de eksisterende blokvognsnummerplader, at der også er taget fat på sanktionerne for køre- hviletidsovertrædelser – og at der er vilje til at kigge på yderligere udvikling af køretøjers optimering af vægt og dimensioner inden for de rammer, der nu engang er givet.« Ove Holm roser også Færdselsstyrelsens nye pilotforsøg med køre- hviletids kontrolbesøg i

virksomheder. Konkret har en vognmand for nylig haft en meget positiv oplevelse med et kontrolbesøg, der tog fire timer, hvor han for nogle år siden oplevede at have en kontrolsag kørende i over et år. »Det er den helt rigtige vej at gå,« mener DTL-chefen. DTL – Danske Vognmænd fremhævede på mødet med ministeren rapportens punkter om transportens udfordringer i andre ministerier. Det er forsat afgørende vigtigt, at man fra Transportministeriets side er aktiv på disse udfordringer. Det gælder fx problemerne omkring kontroller med dyretransporter og den skattefri rejsegodtgørelse for chauffører, der skaber store problemer i dagligdagen. Muligheden for at drive vognmandsvirksomhed i landzone bør også have ministerens opmærk-

Ulovlig cabotagekørsel bekæmpes »Jeg hæfter mig også ved, at ministeren i sin pressemeddelelse efter mødet sagde, at han også har fokus på et andet af de områder, der fylder meget i Vejtransportrådets rapport, nemlig spørgsmålet om at bekæmpe ulovlig cabotagekørsel,« siger Ove Holm. I pressemeddelelsen pointerede ministeren, at det er af stor betydning, at der kan skabes lige vilkår og fair konkurrence i det indre marked for vejtransport. Ministeren pegede også på, at udfordringerne med ulovlig cabotagekørsel er et problem, der hovedsageligt skal håndteres på EU-plan, at han har drøftet spørgsmålet med ministerkolleger, EU-kommissæren, de danske FOTO: NILS HOLM CHRISTENSEN

Transportminister Hans Chr. Schmidt har offentliggjort en udviklingsplan med ikke færre end 43 anbefalinger til en mere effektiv dansk vejgodstransport. Det er Vejtransportrådet, der efter års arbejde står bag anbefalingerne. Vejtransportrådet består af 11 medlemmer fra transportorganisationerne udpeget af ministeren og med Trafikstyrelsens chef Carsten Falk Hansen for bordenden. DTL – Danske Vognmænds medlemmer er direkte repræsenteret

af adm. direktør Erik Østergaard, DTLs arbejdsgiverforenings direktør Morten Schiønning Madsen og Dansk Erhvervs fagchef Jesper Højte Stenbæk.

somhed. Det nyligt fremlagte lovforslag fra regeringen afspejler desværre ikke denne problematik.

DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm: »Vi har fået mange af vore mærkesager med.«

NOVEMBER 2016


folkevalgte i EU-Parlamentet og andre EU-parlamentarikere, og at han vil fortsætte med at sætte politisk fokus på sagen, når muligheden opstår. »Alt i alt er vi meget tilfredse med planen og Vejtransportrådets konklusioner. En meget stor del af DTLs mærkesager er kommet med,« konstaterer Ove Holm. Mere digitalisering Blandt Vejtransportrådets øvrige anbefalinger er at fortsætte med at understøtte den øgede digitalisering i branchen. Erhvervsstyrelsens indsats fra 2015 ønskes videreført i Vejtransportrådets regi, så derfor vil emnet blive taget op på et møde i Vejtransportrådet i denne måned. Det er tanken at nedsætte en egentlig digitaliseringsarbejdsgruppe. Modulvogntog i EU Det anbefales også, at muligheden for at køre med modulvogntog udbredes i EU. Og der er tilsagn fra Transport- og Bygningsministeriet om at drøfte sagen med ”relevante parter”. En evaluering af hele det danske forsøg afventer dog udbygningen af det danske vejnet til modulvogntog, som det blev aftalt i den grønne forligskreds i 2014 – et arbejde der er i fuld gang. Der foreslås også oprettet et dansk testcenter til selvkørende lastbiler og platooning. Mere valgfri efteruddannelse Vejtransportrådet anbefaler videre, at den lovpligtige efteruddannelse bliver mere fleksibel ved at øge de valgfri undervisningsdage fra to til tre, og det forslag

RAPPORTEN

har ministeriet givet tilsagn om at arbejde videre med. En anbefaling går på at forbedre serviceniveau, chaufførkomfort og kapacitet på landets rastepladser, og det arbejder ministeriet (via Vejdirektoratet) allerede på. Det anbefales tillige, at adgangskontrollen til de danske havne forenkles (sagen om afgangsvirvaret er rejst her i bladet i oktober 2015), og det vil ministeriet nu tage op i et særligt udvalg for regelforenkling i havne, nedsat i regi af Branchepanelet for Havne. Transportministeriet går nu også videre til Erhvervs- og Vækstministeriet med Vejtransportrådets anbefaling om at lempe planloven, så det bliver lettere for vognmænd at drive forretning i landzone (en sag der også har været rejst her i bladet). Rekruttering til branchen Transportministeriet lægger op til, at branchen selv kan arbejde videre med en række af planens anbefalinger. Det gælder bl.a. rekrutteringsområdet, hvor der nu lægges op til en øget indsats over unge og ”branchefremmede” grupper som kvinder, nydanskere og ufaglærte i lavtlønsjob. Branchen vil også selv forsøge at opnå et tættere samarbejde med jobcentre og arbejdsløshedskasser for at rekruttere ledige. Og der planlægges oprettet en videnbank med ”gode eksempler på lokale rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer”.

Vejtransportrådets rapport og udviklingsplan er spækket med tal og beskrivelser af dansk transport. Her er et par hovedtal: I 2013 var der 7.400 danske virksomheder i vejgodserhvervene. De omsatte for 107 milliarder kroner og beskæftigede ca. 42.400 personer. De seneste omsætningstal fra Danmarks Statistik viser en positiv udvikling på fire procent for den danske vognmandsbranche i januar-november 2015 i forhold til samme periode året før. Hent hele Vejtransportrådets rapport på Transportministeriets hjemmeside, www.trm.dk eller via DTLs hjemmeside.

NOVEMBER 2016

ANBEFALINGERNE

Her er listen med de 43 anbefalinger til en mere effektiv transportbranche: Klare og entydige regler

1. Fastholdelse af en effektiv indsats for klare og entydige regler. Fokus skal i første omgang være på EUs regler for cabotage, kombineret transport og køre- hviletid. 2. På cabotageområdet skal der i EU arbejdes for klare og entydige definitioner, fx af en international transport og en cabotagetur. 3. På køre- hviletidsområdet skal der i EU arbejdes for klare og entydige definitioner, herunder især afholdelse af det lange ugentlige hvil. 4. Registrering af blokvognsnummerplader skal indgå i DMR.

Ophævelse af nationale særregler 5. Gennemgang af de enkelte danske særregler med henblik på at vurdere om den enkelte regel skal opretholdes, fx krav til egenkapital, registrering af kombineret transport i RUTregisteret og klippekortsordning for dyretransport.

6. Nabotjek af reglerne inden for miljø, beredskab m.v. for lagre og logistikvirksomheder i Danmark.

Håndhævelsen

7. Øget udnyttelse af teknologi på EU-plan ved kontrol af cabotage, fx nummerpladescannere, GPS-data og digitale fragtbreve. 8. Gennemgang af sanktioner – herunder det objektive ansvar- og nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Endvidere skal transportbranchen øge opmærksomheden på egenkontrol i forbindelse med køre- hviletid.

9. Gennemgang af håndhævelse af vigtige regler inden for vejgodstransport, fx krav til løft, dyretransporter og skattefri rejsegodtgørelse for at vurdere det hensigtsmæssige.

Være frontløber

10. Nedsættelse af et vækstforum for at styrke logistikområdet i Danmark, der skal styrke vækstmulighederne i logistik og tiltrække investeringer til Danmark.

Digitalisering

11. Videreførelse af aktiviteter iværksat under digitaliseringspartnerskabet i Erhvervs-styrelsen, der pågik i 2015, mellem myndigheder og branchen for at fremme digitalisering i den samlede værdikæde. Aktiviteterne videreføres i regi af Vejtransportrådet med inddragelse af relevante organisationer og myndigheder uden for branchen. 12. Understøttelse af branchens egne digitaliseringsindsatser. 13. I højere grad brugerrette Transport- og Byggeministeriets digitale platforme og selvbetjeningssystemer. 14. Gennemgang af transportdokumenter inden for vejgodstransport for at opnå øget digitalisering. 15. Arbejde med mere effektiv indberetning af statistiske oplysninger til EU, bl.a. via øget digitalisering og effektivisering af kørebogsanalysen. 16. Sikring af tilstrækkelig netværkskapacitet i hele landet.


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Claus Perregaard og John Larsen

Automatisering/ny køretøjsteknologi

17. Danmark byder sig til som testcenter for forbundne og selvkørende lastbiler og nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal arbejde med innovation og ny teknologi på området. 18. Gennemførelse af en ny analyse af mulighederne for tilpasning af de nationale regler for vægt- og dimensioner i Danmark for at øge effektiviseringen og begrænse miljøpåvirkningen. 19. På EU-plan skal der arbejdes for udbredelse af modulvogntog, herunder grænseoverskridende anvendelse. 20. Evaluering af det danske modulvogntogsforsøg for at påvise fordele over for nabolande og de øvrige EU-lande.

Attraktiv branche og godt image

21. Transportbranchen iværksætter bedre vejledning om transport- og logistikbranchen over for de unge. 22. Transportbranchen iværksætter bedre vejledning til ”branchefremmede” målgrupper, herunder kvinder, nydanskere samt ufaglærte i lavtlønsjob.

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

23. Transportbranchen iværksætter et tættere samarbejde

med jobcentre og arbejdsløshedskasser med henblik på at rekruttere ledige. 24. Transportbranchen iværksætter oprettelse af en central vidensbank, som opsamler gode eksempler på vellykkede lokale rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer – herunder samarbejder mellem virksomheder, skoler, a-kasser og jobcentre. 25. Transportbranchen iværksætter et arbejde med at optimere rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med kompetencer inden for planlægning, disponering og optimering af transport.

Kompetenceudvikling

26. Arbejdsmarkedets parter øger kendskabet hos vognmændene til, hvordan chaufførernes grundlæggende færdigheder (læse/regne/it) kan styrkes. 27. Arbejdsmarkedets parter giver mere information til vognmændene om deres medarbejderes muligheder for efteruddannelse samt de tilknyttede støttemuligheder. 28. Transportbranchen øger kendskabet hos unge og voksne til branchens erhvervsuddannelser.

Der skal gang i digitaliseringen i branchen.

29. Sikring af mere fleksibilitet i den lovpligtige efteruddannelse for chauffører (fra to til tre dage med valgfrit stof). 30. Speditionsbranchen øger niveauet for uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i speditionsvirksomheder.

God ledelse

31. Transportbranchen øger indsats for uddannelse af ledere i transportvirksomhederne. Effektiv distribution i byer 32. Overvejelse af, hvordan der kan sikres mere flow i trafikken, fx registrering i LER (LedningsEjerRegistret) og anmeldelse af planlagt gravearbejde. 33. Gennemgang af regler om støj i byer, fx det hensigtsmæssige i at indføre mulighed for, at virksomheder, der støjer under et vist niveau sikres ret til at levere fx. om morgenen samt revurdering af Miljøstyrelsens vejledning om støjregler. 34. Overvejelse af det hensigtsmæssige i krav til erhvervsbilers vægt og dimensioner i byområder og gennemførelse af en national database over lokale restriktioner.

35. Gennemgang af færdselslovens regler om parkering ved varelevering og forhold for erhvervsparkering i byområder, fx se på ensretning af regler for parkering, mulighed for elektronisk parkering (app der viser hvor der er ledige pladser) og instruktion af parkeringsvagter m.fl.

Effektiv infrastruktur/ rastepladser

36. Afsættelse af penge til at sikre et fortsat højt investeringsniveau i infrastruktur. 37. Udarbejdelse af en masterplan for investeringer i infrastruktur, der understøtter øget mobilitet for vejgodstransporten. 38. Bedre inddragelse af de erhvervsmæssige effekter i beslutningsgrundlaget for ny infrastruktur. 39. Bedre serviceniveau for rastepladser, fx ved at øge kapaciteten og forbedre forhold for chauffører.

Sammenspil mellem transportformer

40. Se på mulighederne for en mere effektiv adgang til havne mv., fx en mere enkel sikkerhedskontrol i havne og en fleksibel gennemførelse af regler om vejning af containere. 41. Undersøgelse af muligheden for, at staten overtager ansvaret for adgangsveje til væsentlige terminaler og havne.

Vognmandsvirksomheder i landzone

42. Lempelse af planlovens regulering af etablering af vognmandsvirksomheder i landzone.

Betaling for kørsel på veje i EU

43. I EU skal der arbejdes for en revision af Eurovignette-direktivet med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår.

12

DTL magasinet

NOVEMBER 2016


TRUCK OF THE YEAR 2017 Scanias nye lastbilgeneration er blevet kåret til International Truck of the Year 2017. Juryen fremhæver de markante forbedringer inden for aerodynamik, komfort, ergonomi, køreegenskaber, drivlinens præstation, sikkerhed og kundeoptimeret service. Vi siger tak for prisen.


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU Oversigt over månedens vigtigste sager

DTL og transportministeren debatterer varebiler At transportminister Hans Chr. Schmidt har valgt at sende et folketingsflertals beslutningsforslag om ordnede forhold for varebiler til yderligere belysning i et udvalg, har afstedkommet en meningsudveksling mellem DTLs adm. direktør Erik Østergaard og ministeren. DTL kalder beslutningen om udvalgsbehandling for at sende sagen til hjørnespark, mens Hans Chr. Schmidt mener, det er nødvendigt at få yderligere undersøgt konsekvenserne af at lade varebiler være omfattet af godskørselsloven. »Først valgte ministeren at stoppe det udredningsarbejde, den tidligere regering havde sat i gang. Så modarbejdede man det i folketingssalen og pustede sagen op til at ville berøre flere hundredetusinder negativt – selv om tallet reelt er ca. 5.000 vognmænd. Da ministeren fik et flertal imod sig og blev pålagt at komme med et lovinitiativ, henviste ministeren til, at han ville vente på EU og først kunne komme med et lovinitiativ langt inde i 2017. Da han mødte kritik for dét hjørnespark, vælger ministeren så at lave et

nyt: Nu skal der nedsættes et udvalg. Ministeren er ved at være godt rutineret i dødboldsituationerne, men det bringer ikke kurerog varebilsbranchen fremad,” lød det fra DTL-direktøren. Han blev bakket op af Dansk Folkepartis Kim Christiansen: »Jeg synes ikke, det er rimeligt, og det er helt uhørt, at transportministeren ikke tager det alvorligt, hvad et flertal har vedtaget”. DF-ordføreren har selv tidligere foreslået en regulering. Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen er på samme spor: »Ministeren må kridte skoene, komme i gang og vise respekt for det flertal i Folketinget, som i modsætning til ministeren er klar til at skride ind over for social dumping i varebilsbranchen.« Erik Østergaards salut blev bl.a. omtalt i TransportTidende. Og her tog ministeren til genmæle 1. november på avisens hjemmeside og skrev bl.a., at han som minister er meget bevidst om sit ansvar for at sikre, at al ny lovgivning er gennemtænkt og velbegrundet: ”DTLs direktør Erik Østergaard kan ikke forstå, at jeg ikke

bare hu-hej indfører en ny lov.… Hvad Erik Østergaard har svært ved at forstå er, at jeg faktisk tager mit arbejde som lovgiver alvorligt. At jeg insisterer på, at en sådan lov skal analyseres grundigt, inden den føres ud i livet. Især er det vigtigt for mig at få klarlagt, om loven overhovedet tjener det formål, som dens tilhængere kræver.” Ministeren tvivler på, at en sådan lov overhovedet vil have effekt på social dumping. Til det svarer Erik Østergaard på avisens hjemmeside, at det konkrete forslag om ordnede forhold jo bakkes op af sagens ”virkelige eksperter” nemlig branchen selv. ”Ministeren mener altså at vide bedre end branchen selv. Store dele af branchens ønske om ordnede forhold – og hvilke virkemidler, der kan være med til at sikre det – vil ministeren hellere sende i udvalg. Vi ved godt, hvad det betyder. Jeg ved godt, at ministe-

ren har en ideologisk modstand mod forslagene…Jeg er til fulde klar over, at dette ikke er noget, embedsværket ønsker. Men det ønsker et flertal i Folketinget… Det er jo derfor, ministeren – af et flertal i Folketinget – er blevet pålagt at komme med de nødvendige lovinitiativer. Ikke et udvalg. Ikke søforklaringer. Ikke tvivlsomme henvisninger til administrative byrder.” Han tilføjer, at flere EU-lande allerede har tilladelseskrav, og at den internationale transportorganisation IRU vil arbejde for, at EU indfører fælles regler på området. Fortsættelse følger……..

EUs SOCIALE REGLER

omfatter også chauffører I EU arbejdes der på en revision af udstationeringsdirektivet. Da den belgiske beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen i sidste måned fremlagde EU-Kommissionens forslag om en revision af direktivet, gjorde hun det klart, at der er brug for at revidere det nuværende direktiv, hvis man skal sikre en

14

DTL magasinet

fair konkurrence og respekt for arbejdstagernes rettigheder i EU. De klare udmeldinger glæder den adm. direktør for Nordic Logistics Association, NLA, Søren Hyldstrup Larsen: »Det kan ikke gentages nok, at sociale regler og social beskyttelse i EU også gælder for

chauffører i vejtransport – ikke alene i eget land, men også når de krydser grænser ind i et eller flere EU-lande. Alt for længe har vi accepteret en retorik, der går ud fra, at man er ”free-forall”, når man er uden for sit

eget land. Nu mangler vi bare at se Kommissionens forslag og få klare regler, der gør en rigtig forskel.«

NOVEMBER 2016


Bedre Performance. Mindre brændstofforbrug Den nye MAN TGX. MAN Kann.

Vi har brugt al vores ekspertise på at forbedre den nye MAN TGX 2017 model: Nye forbedrede motorer med flere HK og lavere brændstofforbrug, helt nye gearkasser med hurtigere skift, nyt interiørdesign i lyse og venlige farver og nyt mediecenter med 5 eller 7 skærme. Det er blot nogle af de nyheder du finder i den bedste og mest brændstofbesparende MAN TGX til dato. Læs mere på www.truck.man


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK

DFs Kim Christiansen: »Kammeradvokatens kompromis bør vedtages.«

FOTO: ANDREAS BRO

FOTO: STEEN BROGAARD

ARKIVFOTO: LINDA KASTRUP/ SCANPIX

Af Claus Perregaard

Enhedslistens Henning Hyllested: »Kammeradvokatens forslag er politisk bestillingsarbejde.«

FORTSAT UENIGHED

om godskørselsloven Transportministeren har varslet et nyt udspil om kravet til kollektive overenskomster Læs om det spegede spil på Christiansborg I lovprogrammet – en slags menukort over lov-serveringen for Folketinget i det kommende år – har transportministeren varslet, at der i begyndelsen af 2017 fremlægges et nyt forslag om godskørselsloven og en tekst om krav til overholdelse af kollektive overenskomster. Lovteksten skal rette op på den usikkerhed, som en højesteretsdom i februar sidste år førte til, og som legaliserede snart sagt enhver køkkenbordsoverenskomst. Endnu kender vi ikke ordlyden af forslaget. Men både almindelig sund fornuft og DTL-Danske Vognmænds kilder på Christiansborg, giver det klare indtryk, at det bliver et forslag, der – med kammeradvokatens mellemkomst – har skullet bane vejen for et kompromis. Problemet er blot, at kammeradvokatens forslag til tekst allerede har været drøftet på møder mellem arbejdsgiverne, 3F, erhvervsorganisationerne og ministeren

16

DTL magasinet

– uden at enighed – og dermed et kompromis – kunne opnås. Frit spil for køkkenbordsoverenskomster Selv om vi officielt ikke kender lovtekstens konkrete ordlyd endnu, så siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, allerede nu til DTL-Magasinet: »Jeg synes, det er fint, at det nu er kammeradvokatens udspil, der bliver lagt frem. I øjeblikket er det højesteretsdommen der er gældende – dvs. at der stort set er frit spil i forhold til at lave køkkenbordsoverenskomster.« Og Kim Christiansen fortsætter: »De eneste, der ikke ville være med til den fremlagte løsning, var 3F. De bærer således ansvaret for, at der er denne tilstand. Jeg mener, der er behov for politisk at sikre, at der kommer faste rammer, og at kammeradvokatens kompromis, bør vedtages. Hvad der kan ske i

fremtiden med et andet flertal er svært at forudsige, men DF ønsker ikke, at enkelte fagforeninger eller organisationer har monopol.« Kim Christiansens centrale rolle Da den tidligere regering med Magnus Heunicke (S) som transportminister fremlagde et forslag til en tekst, der skulle rette op på højesteretsdommens konsekvenser, havde DF-ordføreren et enkelt forbehold. Det handlede om, at konkrete organisationer ikke måtte tillægges monopollignende betydning. Den betydning var Kim Christiansen imidlertid ene om at læse ind i forslaget. Det blev ellers støttet af såvel 3F, DA, DI og DTLA og DTL-Danske Vognmænd. Det samlede således organisationerne endog meget bredt. På grund af valget og skiftet til den nuværende Venstre-regering, blev det oprindelige forslag genfremsat som beslutningsforslag,

af socialdemokraten Rasmus Prehn. Den samme kreds af organisationer bakkede op. Men her var Kim Christiansens forbehold henover sommeren vokset så stort, at forslaget ikke kunne få flertal. Resultatet blev, at transportminister Hans Christian Schmidt kom med sit eget lovforslag. Her var det helt centrale afsnit i teksten imidlertid direkte uspiseligt for flere af de aktører, der havde bakket op om det oprindelige forslag. Til gengæld var Kim Christiansen og regeringen nu enige. Herefter kom kammeradvokaten ind i billedet, og fremlagde et tekstforslag, som dog ikke umiddelbart kunne samle parterne. Ikke desto mindre er det nu det tekstforslag, som alle forventer at genfinde i det varslede lovforslag, som lovprogrammet nævner.

NOVEMBER 2016


EL: Uskønt forløb Foreholdt oplysningerne om, at det efter alt at dømme bliver kammeradvokatens forsøg på en kompromistekst, der kommer til afstemning i Folketingssalen, er Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, langt fra tilfreds med situationen: »Forløbet siden fremsættelsen af det oprindelige forslag (Magnus Heunickes, red.) har været temmelig uskønt. Fra regeringens side har det klart været en bestræbelse at svække de overenskomstbærende organisationers indflydelse – især 3F’s – i spørgsmålet om, at der skal køres til gældende overenskomstniveau, for at lønog arbejdsforhold ikke bliver et konkurrenceparameter inden for godstransporten på gummihjul,« siger Henning Hyllested til DTL Magasinet og fortsætter: »Jeg tror også, det har været en selvstændig bestræbelse for transportministeren at få placeret vennerne fra ITD – med deres nylige dumping-overenskomst indgået med KRIFA – i godskør-

selsloven, nærmere bestemt i Overenskomstnævnet,« fortsætter han. Hyllested er slet ikke imponeret over kammeradvokatens forslag til løsning: »Jeg vil betegne det som politisk bestillingsarbejde. Kammeradvokatens forslag adskiller sig ikke væsentligt fra ministerens oprindelige forslag, og løser derfor ikke det problem, der er opstået efter Højesterets katastrofale dom i februar sidste år,« siger Enhedslistens ordfører. Han finder det forkasteligt, at ministeren vil fremlægge et lovforslag uden først at være blevet enige med de parter, det hele handler om. Henning Hyllested har dog ikke – i lyset af de mange rygter om et snarligt kommende Folketingsvalg – opgivet håbet om en politisk fornuftig løsning: »Jeg tror da bestemt, at det flertal, der i den tidligere regeringsperiode stod bag det oprindelige forslag til godskørselsloven, kan genskabes. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at dette

flertal vil genfremsætte det oprindelige forslag fra den tidligere regering. Enhedslisten er i alt fald ikke i tvivl om vigtigheden af at få rettet op på højesteretsdommen.

Her er forslaget fra kammeradvokaten til en ny tekst i godskørselslovens § 6, stk. 3: ”Indehaveren af en tilladelse skal følge overenskomstniveauet i de bestemmelser om lønog arbejdsvilkår for chauffører, der findes i en af de kollektive overenskomster, der er indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.” REGERINGENS KOMMENDE FORSLAG VIL IKKE NØDVENDIGVIS BLIVE DEN SAMME TEKST.

TEC-EFFEKTEN

VILJE

NY VIDEN

Det kan ske med de formuleringer, som lå i den tidligere regerings forslag,« siger Hyllested.

Sæt dig i førersædet med en efteruddannelse Find dit kursus på TEC.dk/kurser

KO M P E T E N C E R

EFFEKT

På TEC får du efteruddannelse med effekt. Inden for transport, lager og logistik kan du vælge mellem 62 relevante efteruddannelseskurser. Det vil sige opgraderinger til alle tænkelige behov. Vores erfarne undervisere er ildsjæle, der brænder for emner som Kranfører, Godstransport, Personbefordring, Lufthavn og Lager. På TEC.dk/kurser kan du se alle kurser og finde det, der passer dig og din arbejdsplads bedst. Glæd dig til at blive opgraderet, til at møde nye mennesker og ikke mindst til effekten.

OPGRADERING

DTL_Magasin_186x127mm.indd 1

01/03/16 15:22


MIN NYE

NYHEDER TRAILERE

TRAILER

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Vogntoget transporterer halm til Tyskland og Holland.

SPECIALVOGNTOG TIL HALM Halm 80 satser på langdistancetransporter Halm er ikke længere et romantisk restprodukt men en ressource, der efterspørges. Halmen hentes, hvor man kan få fat på det. Så den fynske handels- og transportvirksomhed, Halm 80, i Skalkendrup på Østfyn har netop investeret i et komplet specialdesignet vogntog til halmtransport. Normalt vil det trækkende køretøj have et dagførerhus med lavt tag. Men ikke her. Christopher Jensen, der står for salg og logistik hos Halm 80, fortæller, at det nye forvognkærrevogntog er bygget, så det kan køre længere væk – fx til det vestlige Tyskland og videre ind i Holland. Her skal halmen opfylde nogle skrappe krav, før det kan afsættes. Halm 80 køber for det meste halmen på marken, presser det, og transporterer det videre til fx kraftvarmeværker eller til lager. Foran er et nyt treakslet Volvo FH 460-chassis med Globetrotter førerhus, så gode overnatningsforhold er sikret. Chassiset er bygget op med et fast lad med en længde på 7,5 m og en tilhørende kærre med fast lad fra Brdr. Platz i Haderslev. Opbygningen består på forvognen af et lad, hvor der er en forsmæk i fuld højde, som giver god sikkerhed for lasten. Samtidig er der et rullesystem, så chaufføren kan trække et net hen over lasten uden at skulle op og kravle på læsset. Tilsvarende er kærren – med betegnelsen BP trailer type MP21-N18 – konstrueret med et kraftigt stativ i bagenden. Det sikrer, at godset ikke falder bagud, og der er også et rullesy-

18

DTL magasinet

stem foroven, hvorfra et net kan trækkes frem over godset. Ladet måler 8,1 meter, og kærren er total 9,9 meter med trækstang, ladhøjden er 1,08 meter ubelastet og ca. 1,05 meter i belastet stand. Der er en lav læssehøjde. Her skal man tage i betragtning, at der ikke er tale om et lavtbygget landevejsvogntog, fordi vogntoget

også skal kunne køre ude på markerne. Under bagenden på forvognen er trækbommen til påhængsvognstrækket placeret lavt og så langt inde under bagenden, så kærren går fri af lastvognens bagende, hvis der opstår nikkebevægelser. Desuden kan kærren – via den lange trækstang – beskrive en stor bue, når der drejes og derved komme så tæt på forvognen som muligt. Påhængsvognskoblingen er en VBG 795, og der anvendes et trækøje med 57 mm diameter. Kærren er bygget med to langvanger. I chassisets forende er der to tværvanger med afstand imellem, hvorunder trækstangen er fastgjort. Den er bygget som et teleskop til at trække ud og ind med en trykluftbetjent lås. Alt ser meget solidt ud. Samtidig virker det også let. Kærren har to ni ton SAF-aksler med 22,5” skivebremser, der er ophængt med luftaffjedring med 300 mm luftbælge, som både kan hæve og sænke med et håndtag. På den forreste aksel er der også en bogielift, så vogntoget ved tomkørsel kan nøjes med at køre med blot tre aksler ud af fem på vejbanen. Bremsen er et EBS-E/ABS 2S/2M med RSS funktion (Rulle Stabilitets Sikkerhed), som modvirker vælteulykker, og kærren ruller på fire singlehjul i størrelsen 385/55 R22,5”. Totalvægten på kærren er 18 ton, og takket være den lette konstruktion er egenvægten blot 4,72 ton og lastevnen på 13,28 ton.

Vogntoget transporterer halm til Tyskland og Holland.

NOVEMBER 2016


www.lastas.dk

VI nærMer os sLutnIngen På 2016 Afskrivnings sALg

vare Lager

vare Lager

Følg os på:

4 aks. NEDb. åbEN sværlasTTrailEr - Surringer for 5.000 kg træklast - 4x9 tons SAF-aksler Leasing

KontaKt

Fra Kr.

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Pr . mdr .

vare Lager

4 aks. TipTrailEr - 28 m3 - Aut. rullepres. - 4x9 tons BPW-aksler Leasing Fra Kr.

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

4.299-*

4 aks. NEDb. MasKiN UDTræKsTrailEr - 9.240 mm + udtræk 6.000 mm - Dobbelte hydrauliske Leasing sideforskydelige ramper Fra Kr. 7.999-* - 4x9 tons SAF-aksler Pr . mdr .

5.399-*

Pr . mdr .

33

EuroPALLEr

34

EuroPALLEr

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

Michael Pedersen +45 2787 7070 MSP@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * På betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

vare Lager 2 aks. CiTy garDiNTrailEr - Fast tag med presenning, alu. eller skyde tag

- 2x9 tons SAFeller BPW-aksler

Fra Kr.

Leasing

4.299-*

Pr . mdr .

vare Lager 3 aks. garDiNTrailEr Maxi Flex - Fast tag med presenning, Leasing alu. eller skyde tag Fra Kr. 3.999-* - 2x9 tons SAFPr . mdr . eller BPW-aksler

altid 200 NyE tr ailere

på l ag Er til o m gå e n d e lE v EriNg!


INTERVIEW FRANK SEGALL Tekst og foto af Finn Bjerremand

TAXIEN TIL DE Her går starten på løfteopgaven hos Danbor i Esbjerg.

Vognmand Frank Segall: »Det er en langsigtet investering. Jeg forventer, at kranbilen skal køre i 15 - 20 år.«

tonstunge maskiner

Maskintransport og baksning kræver både dedikerede medarbejdere og specielle kraner Det kræver kraftigt materiel og stort knowhow, når de største og tungeste maskiner skal på plads. Et af de kran- og transportfirmaer, der har specialiseret sig i netop dette, er Frank Segall i Esbjerg. Virksomheden udfører hver dag rigtigt mange taxi-kransopgaver med en kranflåde, hvor der satses på stor løfteevne og kompakt opbygning. Derfor er kranflåden kendetegnet ved et kort lastbilchassis uden sovekabine, og det, der kunne være ladplads, er i stedet blevet et magasin for kranudstyr – samtidig med at kranarmen under transport kan lægges ned over bagenden. Da mange opgaver er montage og lignende, bliver kranerne ikke slidt på samme måde som fx en skovkran eller en skrotkran, som læsser på og af dag ud og dag

20

DTL magasinet

ind. Det betyder, at kranerne kan have en længere levetid, hvis de ellers bliver serviceret rigtigt. Og dermed kan kranerne faktisk overleve flere lastvognschassiser. Den seneste nyanskaffelse hos Segall er netop en ny MAN med et svært chassis, som bærer betegnelsen TGS 41.480 8x4 BB. Her står 41 for et kraftigt chassis, der er konstrueret til 41 ton totalvægt mens 480 er motorens ydeevne regnet i hk. Chassiset, der egentligt er konstrueret til kørsel med betonmixer, er bygget op med en Effer-kran af typen 1250, der er 13 år gammel og importeret brugt fra Østrig. Kranen er nemlig ret efterspurgt i branchen. God geometri »Denne krantype har en rigtig god geometri, som giver god løfte-

evne på kort udlæg. Så den er derfor meget velegnet til bl.a. tunge vandrette løft,« siger vognmand Frank Segall. Løfteevnen er på ca. 15 t ved et udlæg på 5,5 m radius, hvilket passer godt med at aflæsse maskingods fra en lastbil, der holder ved siden af kranvognen. Vippearmen har otte udskud, som giver en rækkevidde på 20 meter med en løfteevne på 3,6 ton. Ud over vippearmen er der en fl y-jib med seks udskud og to manuelle arme. Det giver en total rækkevidde på 38 meter med en løfteevne på hele 400 kg. Kranen er blevet gennemgået fra ende til anden, inden den blev monteret på det nye chassis. Derudover er den blevet udstyret med et nyt stabilitetsovervågningssystem. Det er faktisk designet af Frank Segall selv og

udviklet i samarbejde med TRTeknik i Esbjerg. Sikkerhedssystemet består af et moderne it-system og sensorer på strategisk rigtige steder på såvel kranen som støttebenene, hvorved kranen sikres mod overbelastning og uheldige påvirkninger, der kan vælte kranen. Kranfører Mikael Frandsen kører med den nye MAN og Effer-kranen, og han er godt tilfreds med resultatet. »Der er altid nogle småproblemer med et nyt køretøj, men vi har fået rettet det hele til, så vognen kører godt, og vi er godt tilfredse med kranen,« siger Mikael Frandsen. Vognen er bygget med to styrende 9,5 ton foraksler samt to drivaksler i form af en tandembogie. Alle fire aksler er ophængt med

NOVEMBER 2016


MIG & MIN

LASTBIL

Frank Segalls nye kranvogn, en MAN 41.480 8x4 BB med en brugt Efferkran importeret fra Østrig.

parabelfjedre, og der er monteret stabilisatorer på begge foraksler for at modvirke krængninger under kørslen. Lastvognen har en sekscylindret rækkemotor af typen MAN D2676LF25 i en Euro 6-version, der har en topeffekt på henholdsvis 480 hk/ 353 kW og et drejningsmoment på 2300 Nm. For at klare Euro 6-normen er motoren både udstyret med EGR og SCR-katalysator. Transmissionen er en ZF ASTronic 2330 DD med automatiseret gearskifte og uden koblingspedal med Offroad gearskiftesoftware, så vognen bedre kan klare sig uden for fast vej. Begge foraksler er med skivebremser, mens tandembogien er udstyret med tromlebremser. Der er ikke plads til gods på vognen. Det er udelukkende løfteudstyr. Køretøjet vejer 31 ton komplet med fly-jib og alt udstyr, og den er registreret til særlig anvendelse. Der må dog medtages gods på en tilkoblet påhængsvogn. Her råder Frank Segall over en flåde af forskellige påhængsvogne. som kan sættes ind, når opgaven kræver, at der både skal løftes og transporteres. »Jeg forventer at kranbilen skal køre i 15-20 år, så der er tale en langsigtet investering. Og det er med vores arbejde realistisk ved at følge et stramt program for vedligeholdelse,« lyder det fra vognmanden.

Kranfører Michael Frandsen i aktion med den nye kranvogn.

Den rigtige løsning er altid den billigste

Lidt af det vi kan tilbyde 3- og 4-akslet letvægts-tip-anhænger Letvægts-tippelad Letvægts-ladkasser Opbygning af trækker Fastlads-anhænger og forvogns-opbygninger Krog- og wirehejsopbygninger Pendel-ladkasser Kran-opbygninger og andre kundetilpasset løsninger

SCHMIDT TIP Schmidt Tip ApS · Industrivej 23 · 6240 Løgumkloster · schmidt.tip@gmail.com Thomas Schmidt 2080 0578 · Mogens Schmidt 2080 0579


TEST LASTBILER Af Finn Bjerremand – fotos: Stefan Simonsen

EUROPEAN TRUCK CHALLENGE 2016:

MODERNE LASTBILER PRÆSTERER ENS – NÆSTEN

DTL Magasinet deltager i stortesten, der sammenligner fire nye lastbilmodeller – med fokus på brændstoføkonomien ETC 2016 er nærmest en gyser. Lastvognenes brændstofresultater kommer tættere og tættere på hinanden. Vel naturligt når det er den samme teknologi, der mere eller mindre anvendes i alle moderne lastvogne. Med en forskel fra 2,91 km/l til 3,15 km/l fra den dårligste til den bedste i rent dieselforbrug og tilsvarende fra 2,69 km/l til 2,98 km/l for forbrug af både diesel og AdBlue, må det siges at være meget tæt. En forskel på 0,24 km/l bliver imidlertid også til penge. Er der tale om mange lastvogne på lange ture løber beløbet op. Hvis man tager udgangspunkt i en lastvogn, som kører 150.000 km pr. år så vil forskellen betyde, at vognen skal forbruge ca. 5.427 liter ekstra diesel med det største forbrug. Omregnet med en helt skønsmæssig pris på 7,50 kroner/l, svarer det til, at der skal købes for næsten

40.700 kr. ekstra diesel. Taler vi så om 10 lastvogne, er beløbet jo ret voldsomt. Kravene til lastvognene Challenge-testens lastvogne er toakslede trækkere med en motor, der er lidt større end det typiske for en mellem- og sydeuropæisk flådeejer. Det vil sige, at motoren skulle ligge oppe på omkring 500 hk eller have et topdrejningsmoment på mindst 2500 Nm. Momentet er jo i dag betydelig mere vigtigt end hestekræfterne. Der blev også krævet et stort langtursførerhus med højt tag og en køje i sovekabinen. Sikkerhedskravene omfattede både ESP, AEBS, LDWS, som jo er lovbefalet i dag på nye to- og tre-akslede vogne med luftaffjedring. Goodyear leverede dækkene

til testen, så alle køretøjer skiftede til Goodyear Fuelmax i størrelsen 315/70 – 22,5. Også Iveco, der i samarbejde med Michelin har udviklet et nyt dæk dedikeret til den nye Stralis. Koblingshøjden skulle være 1.050 mm i belastet stand, og det er vel at mærke uden tolerance af nogen art. Hver vogn skulle være udstyret med gennemstrømsmåler til brændstof med et stort og tydeligt display, som under kørslen skulle kunne ses fra førerpladsen. Der var også krav om en brændstoftank, som skulle kunne rumme 350-500 liter. Og der skulle være tre dæksler, så man kunne undgå evt. luftlommer i tanken. Krone stillede en lille håndfuld køletrailere til testen. Så med en god ballast i hver trailer var alle vogntog næsten helt fuldt

TESTKØRER

FINN BJERREMAND lastede. Under testen blev hvert køretøj vejet, så der også var tjek på dét. Ved testens start havde PTV Navigator, som også er sponsor på ETC 2016, installeret store gode skærme i hver lastvogn, så man kunne få en fornemmelse af, hvordan moderne flådestyring og navigation kan være med til at optimere driften. Alle mærker inviteret Alle lastvognsproducenter blev selvfølgelig inviteret, men ikke


Vinderen er…

Vogntogene er så godt som fuldt lastet til ugens ture.

alle kunne deltage. Da starten gik 9. oktober, var deltagerne Iveco Stralis XP570, MAN 18.500, Mercedes-Benz Actros 1848 og Scania R 500. Alle topmoderne lastvogne, og Scania kom med den helt nye model. Teknisk er der kun små forskelle i de valgte løsninger, og der er det værd at bemærke, at tidligere havde Iveco kun en SCR-løsning til rensning af udstødningen – denne gang er det Scania, der kom med den splinternye R 500 med ”only SCR”, mens Iveco nu ud over SCR også har en svag EGR-løsning på deres Stralis. Mercedes har en effektiv motorbremse til nedbremsningerne – også når det går ned over Werratal på A7, hvor der kun må køres 60 km/t nedad. Der skal kun lige trykkes en eller et par gange på fodbremsen som lidt hjælp for motorbremsen. Det er jo interessant, fordi en retarder er et godt udstyr,

men den koster ekstra i indkøb, æder af lasteevnen og den skal også holdes vedlige. Kan man køre uden retarder er det jo nærmest penge lige ned i vognmandens kasse – med mindre der konstant køres i meget bakket terræn. DTL Magasinet har valgt at fokusere på brændstofforbruget, fordi det er svært at få objektive værdier frem på de øvrige driftsomkostninger. Mange vognmænd har en eller anden prisaftale, der gør, at det er bedre, at man selv regner videre med sine egne forudsætninger. Sådan foregik det ETC 2016 European Truck Challenge foregik over hele uge 41. Testen kørte atter rundt i Niedersachsen mellem Bockenem og Lutterberg centreret omkring Autobahn A7 og med base på Aral Autohof Northeim. Den sidste

Vinderen på det rene dieselforbrug er Scanias R 500. Den kørte med et snit på 3,15 km/l. Et flot resultat ikke mindst ruten taget i betragtning. Den kan ikke direkte sammenlignes med danske ruter, fordi vi ikke har bakker som i området ved Werratal. Lige efter følger Mercedes’ Actros med et forbrugstal svarende til 3,13 km/l. Altså blot 0,02 km kortere end Scania pr. liter diesel. Nok så interessant kører både Iveco Stralis XP 570 og MAN TGX 18.500 fuldstændig lige med 2,91 km/l. Ser vi på forbruget af AdBlue,

strækning ned over Werratal og op til Lutterberg er jo berømt for sin stigning, og tilsvarende må der kun køres 60 km/t ned ad bakken på det kraftige fald. Det sætter lastvognene på en hård prøve. Fra mandag morgen og tirsdag blev der kørt ad mindre ruter i områdets nordlige del, så deltagerne lige kunne lære vognene at kende. Onsdag begyndte den egentlige test, hvor der blev kørt fast på ruten op til Bockenem og tilbage ned over Lutterberg. Tankningen hver dag skete uden tilkoblede trailere, og den foregik nøjagtigt ved den samme

ændrer billedet sig. Nu løber Mercedes med de gyldne palmer – med 2,98 km/l. Derefter følger Scania med 2,92 km/l og dernæst MAN med 2,79 km/l. Sidst er Iveco, som ender på 2,69 km/l. Husk at disse resultater er på basis af fuldt lastede køretøjer under hele testen, og der er anvendt moderne koncepter med bl.a. eco-programmer i lastvognene, ligesom de GPS-styrede cruisecontrols har fået lov til at arbejde. Og hastigheden er sat til lige omkring 80 km/t. Se skemaet side 24.

tankstander hver gang, hvor der var tegnet streger på pladsen, så hvert køretøj altid stod i nøjagtig samme position. Temperaturen på brændstoffet blev kontrolleret, og det blev tjekket, om chassiset stod i samme højde hver gang. På samme måde blev hver eneste lastvogn tanket igen hver aften, så der var fuldstændig tjek på forbruget. Samtidig havde vi alle data fra hver vogns gennemstrømsmåler, så der er stor sikkerhed omkring forbruget. Undervejs skulle den medfølgende demodriver fra lastvognsproducenten ved passage af visse kantpæle på motorvejen skrive forbrugstallene fra gennemstrømsmåleren ned i en logbog. På den måde har man altid en historik, hvis testen pludselig bliver forstyrret af et stop på motorvejen, hvor man måske bliver ledt af motorvejen og ud på en landevej.


TEST LASTBILER Af Finn Bjerremand – fotos: Stefan Simonsen

SCANIA:

Perfekt timing Timingen af ETC 2016 passede jo Scania perfekt – med introduktionen af den nye lastvognsgeneration, hvor der indtil nu kun er introduceret én ny motor. Lige netop denne version – en Scania R500 4X2NB med nye 6-cylindrede rækkemotor af typen DC13 155 – repræsenterede svenskerne. Motoren har et XPI indsprøjtningssystem og præsterer 500 hk ved 1900 o/m og et drejningsmoment på hele 2550 Nm i feltet mellem 1000 og 1300 o/m. Det er en ”SCR-only” version – altså uden EGR på motoren til at klare Euro 6 emissionskravene. Det giver en mere

Brændstofforbrug

Opticruise automatgear. Gearkassen har sidste skrig fra Scania, Lay Shaft Brake (bremse på bundgearsakslen). Sammen med den nye software i gearkassen betyder det, at gearskiftene sker hurtigere, så turbotrykket lettere holdes ved gearskift. Gearkassen fungerer hurtigt og præcist uden mislyde, og den arbejder også fint sammen med Scania Freewheeling Retarder, R4100D, der giver mindre modstand, når vognen ruller i friløb. Retarderen har et max moment på hele 4100Nm, så den tager ved. Bagakslen er en enkeltgearet version af typen R780 med en gearing på blot 2,59 som

Iveco Stralis 570

Procentvis afvigelse fra snit ETC 2016

MAN TGX 18.500

Procentvis afvigelse fra snit ETC 2016

MB Actros 1848

Procentvis afvigelse fra snit ETC 2016

Scania R 500

Procentvis afvigelse fra snit ETC 2016

Snit ETC 2016

Totalvægt

t

39,7

0,4

39,6

0,0

39,5

-0,3

39,6

-0,1

39,6

Eff ekt i hk

HK

570

11,8

500

-2,0

476

-6,7

500

-2,0

510

Drejningsmoment

Nm

2500

0,0

2500

0,0

2300

-8,0

2550

2,0

2500

1070

-1,8

1090

0,0

1090

0,0

1120

2,8

1090

Omdrejningstal ved 80 km/t Retarder Motorvej flad

ja

ja

nej

ja

l/100 km

25,4

4,6

25,4

4,6

23,7

-2,4

22,6

-6,9

24,3

km/t

80,8

0,2

81,1

0,5

80,3

-0,5

80,5

-0,2

80,7

Motorvej middel

l/100 km

32,9

3,9

32,7

3,3

30,6

-3,3

30,4

-3,9

31,7

km/t

79,2

0,2

79,5

0,5

78,6

-0,6

79,0

-0,1

79,1

Motorvej kuperet

l/100 km

46,4

2,6

47,0

3,9

43,0

-4,9

44,5

-1,6

45,2

km/t

72,9

0,8

73,1

1,1

70,9

-2,0

72,5

0,2

72,3

Motorvej i alt Landevej

24

enkel motorspecificering, men til gengæld skal man nok regne med et lidt større forbrug af AdBlue. Lastvognen passer perfekt på konkurrencebeskrivelsen mindst 500 hk eller mindst 2500 Nm. Ligeledes var der krav om retarder, og førerhuset måtte ikke være den største version, så der passer Scanias nye R-version ganske fint, selv om det havde været sjovere med S-serien, som byder på fladt gulv og dermed mere førerkomfort. Transmissionen er den opgraderede GRS905R uden koblingspedal. I stedet er der

l/100 km

32,7

3,8

32,7

3,9

30,4

-3,5

30,2

-4,2

31,5

km/t

78,4

0,3

78,7

0,6

77,5

-0,9

78,1

-0,1

78,2

l/100 km

41,5

3,8

41,5

3,9

38,6

-3,5

38,3

-4,2

40,0

km/t

51,4

0,3

51,6

0,6

50,8

-0,9

51,2

-0,1

51,3

Bjergkørsel

l/100 km

112,8

2,9

114,0

4,0

102,7

-6,3

109,1

-0,5

109,7

km/t

64,4

2,4

63,9

1,6

60,1

-4,5

63,4

0,8

62,9

Testforbrug (kun diesel)

l/100 km

34,3

3,8

34,3

3,9

31,9

-3,5

31,7

-4,2

33,1

Testforbrug km/l (kun diesel)

km/l

2,91

-3,8

2,91

-3,8

3,13

3,5

3,15

4,1

3,03

Gennemsnitshastighed

km/t

71,5

0,3

71,8

0,6

70,7

-0,9

71,3

-0,1

71,3

Forbrug af AdBlue

l/100 km

2,9

34,5

1,5

-32,8

1,7

-20,0

2,6

18,3

2,2

Forbrug af diesel og AdBlue

l/100 km

37,2

5,7

35,8

1,6

33,6

-4,5

34,2

-2,8

35,2

Forbrug af diesel og AdBlue

km/l

2,69

-5,5

2,79

-1,9

2,98

4,6

2,92

2,6

2,85

Forbrug af AdBlue i forhold til diesel

%

8,5

DTL magasinet

4,3

5,5

8,1

NOVEMBER 2016


Scanias lastvogn fanget undervejs i testen.

Køleelementet til standkøleren sidder godt placeret under sovekabinen i venstre side.

betyder at den ruller derud ad med få omdrejninger. Testkørslen over de lange afstande gav en god fornemmelse af, at niveauet på både det nye forhjulsophæng og det nye førerhus er ganske højt. Vognen kører fremragende og har et godt førermiljø. Det er ikke mindst på det høje førerniveau, at Scania skal fastholde og tiltrække kunderne.

Samtidig vil R 500 uden tvivl hente nogle af Scanias nuværende V8-kunder, når de igen skal skifte vogn. Mindre egenvægt og god brændstoføkonomi vil nok få nogen af de typiske V8-kunder til at regne en ekstra gang på det. Scania har ligesom DAF og Iveco valgt at have en god integration med den tidligere serie, mens Mercedes-Benz og Volvo valgte at bygge nogle helt nye lastvognsserier.

Og så er brændstof – og AdBlueforbruget af stor betydning. De seneste år har Scania lagt godt til i ETC tests med modellerne 410 og 450 i den gamle generation, der begge er kendt for deres lave brændstofforbrug. Testvognen har også et standklimaanlæg, der er integreret i vognen. Og det er første gang, jeg har set en Scania med dette udmærkede udstyr indbygget. Så slipper chaufføren for at skulle lade vognens motor køre for at ”producere” kold luft til førerhuset ved fx hvile under høje udendørstemperaturer. Jo, Scania står rigtig stærkt med den nye serie.

MAN:

Kører godt på hjemmebanen MAN var jo på hjemmebane, da vi kørte rundt om den tidligere Büssing lastvognsfabrik, der nu bygger MAN lastvogne. Med sin TGX 18.500 og XLX førerhuset passer vognen til testbeskrivelsen. Motoren er MAN’s seks-cylindrede D2676LF51 med fireventilsteknik, commonrail brændstofindsprøjtningssystem, totrins turboladning med intercooler samt både EGR-teknik og SCRkatalysator til rensning af udstødningen. Slagvolumen er på 12,419 l og yder maks. 500 hk og et højeste drejningsmoment på 2500 Nm. Transmissionen er en MAN TipMatic 12+2 27 DD Profi, der i bund og grund er en Scania gearkasse, som nu er blevet implementeret hos MAN – dog med MAN’s egen software til at styre den automatiske kobling og det automatiske gearskifte. Højeste gear er nu 14 og det er jo ikke sådan, det plejer at være, så jeg kiggede lige en ekstra gang, da der stod 14 i displayet. Men med den nye transmission, er der sådan set 14 gear fremad, når de helt lave krybegear regnes med. Transmissionen virker fortrinligt med hurtige og præcise gearskift. Dog er den ked af, at jeg bruger retarderen med fuld power, når der rigtigt skal bremses. Gearkassen giver lidt

NOVEMBER 2016

store knald fra sig, når den skal geare ned, for at retarderen kan holde effekten. Om det kun er et fænomen på testvognen, vides ikke, men MAN-demodriveren anbefalede at bruge fodbremsen til så hård bremsning. Når jeg er opmærksom på det forhold, er det fordi, vi kørte den samme rute mange gange – og de to øvrige lastvogne med retarder

kunne godt bremse langt ned med retarderen på det pågældende sted. Retarderen, der har en maxeffekt på 4100 Nm, virker ellers ganske udmærket. Bagakslen er en MAN HY-1350 med en gearing på 2,53, og som giver god hastighed med lavt omdrejningstal. Forakslen er med parabelfjedre, mens bagakslen er ophængt

MANs lastvogn har en svensk transmission.

DTL magasinet

25


TEST LASTBILER Af Finn Bjerremand – fotos: Stefan Simonsen

med fire luftbælge. Kombinationen giver en komfortabel kørsel. MAN EfficientCruise, der omfatter en GPSstyret tempostat og integration med MAN Efficient Roll (friløb), borger for økonomisk kørsel afpasset topografien. Ved ETC testen i 2014 var MAN netop begyndt med det udstyr, så det er første gang, at en MAN-testvogn er med, hvor både friløb og GPS-styret cruisecontrol kan anvendes sammen. Det virker ganske fint. Og er et must for at køre så brændstoføkonomisk som muligt. Førerhuset er et MAN XLX. Den næsthøjeste og populære version, som giver gode arbejdsforhold. Selv om MAN indvendig stort set ser ud som ved lanceringen i 2007, er der stadig

tale om en moderne arbejdsplads. Man sidder godt bag rattet og ser sig godt omkring. Eneste anke er de store spejlhuse, som sammen med A-stolpen kan danne en farlig blind vinkel ud mod højre side. MAN startede i 2010 op med sin EfficientLine, der ligesom har lagt grundstenen til de meget økonomiske trækkere uden fx solskærm. Der er heller ikke nogen solskærm på MAN’en – en EfficientLine 3 version. Det samme gælder for de deltagende Mercedes og Scania. Solskærmen betyder for meget vindmodstand. Testvognen er let kørt, og ruller så at sige bare derud ad.

Det store spejlhus på MAN udgør sammen med A-stolpen – specielt i højre side – en stor og farlig død vinkel.

MERCEDES:

Styrket Actros Mercedes opdaterede sidste efterår sit Euro 6 motorprogram i serien OM 471 – en 12,8 liter motor, som ligger midt i det vigtige lastvognsmarked med de lidt tungere lastvogne. Her til testen stillede tyskerne med en Actros 1848 med en OM 471, der netop i den valgte udgave har en topydelse på henholdsvis 476 hk og et maks. drejningsmoment på 2300 Nm, hvor momentet med det såkaldte Top Torque lige kan strækkes til 2500 Nm ved kørsel i højeste gear. Denne Actros-serie blev introduceret for fem år siden og gav et stort løft og solide aftryk i den internationale transportbranche. Vognen holder sig flot, og mange chauffører og vognmænd, der tidligere rynkede på næsen af Mercedes, har måttet droppe deres fordomme. Mange er nemlig hoppet ombord i en ny Actros. Den kører rigtigt godt og byder på masser af god førerkomfort. Samtidig har vognmændene opnået gode driftsresultater. Testvognen er en Actros 1848 LS 4X2, med OM 471 med en sekscylindret rækkemotor udstyret med anden generation af brændstofindsprøjtningssystemet X-Pulse, der netop formår at generere et højt drejningsmoment ved lave omdrejninger. Det er et commonrail-system, hvor det maksimale indsprøjtningstryk ligger på hele

Actros har helt fladt gulv. 26

DTL magasinet

Mercedes klar til testen med denne Actros 1848 LS 4X2.

2700 Bar. Dertil kommer en avanceret turboladning og smart styring af udstødningsgassen med en såkaldt EGR-klap, som bidrager til forbedret forbrænding. Turboladeren, der er med fast geometri, er Daimlers eget produkt. Transmissionen er også Mercedes egen – i form af PowerShift3, der er med automatiseret gearskifte, og som leveres som standard. Transmissionen har 12 fremadgående gear og ingen synkronisering. Den fungerer rigtigt godt med hurtige og præcise gearskift uden forkerte lyde, når der eksempelvis geares ned under opbremsning ved at bruge motorbremsen. Actros 1848 har nemlig ingen retarder og den klarer alligevel turen ned over Werratal ganske fint med blot et par tryk på fodbremsen som supplement til motorbremsen. Ligesom hos konkurrenterne er der også kommet højere gearing på bagakseludvekslingen, som betyder bedre brændstoføkonomi. Udveks-

lingen på testvognen er 2,533, der absolut føles som en god gearing for behagelig kørsel som langtursvogn med meget motorvejskørsel. Førerhuset er en L version i niveau StreamSpace med fladt gulv, og selv om førerhuset ikke er det helt høje, så er det rigtigt behageligt for chaufføren, hvor det flade gulv er med til at fuldende oplevelsen. Hele førerområdet fungerer godt med et godt udsyn fra førerpladsen. En helt igennem god arbejdsplads. Dog har det flade gulv en bagside, nemlig at man skal højt op. En lille, uvidenskabelig opmåling viste, at gulvet er i en højde af ca. 167 cm fra jorden. 25 cm højere end i Iveco Stralis’en. Actros skal have ros for sin startkontakt, hvor man blot trykker på kontakten frem for at skulle dreje en nøgle. Godt, at Mercedes fandt den løsning frem igen – nu i en moderne udgave.

NOVEMBER 2016


IVECO:

Flagskibet til start Fuelmax var lidt af en udfordring, fordi Iveco sammen med Michelin har udviklet en ny økodækserie med lav rullemodstand. Med den nye generation af Stralis er der også indført GPSstyret cruisecontrol – her kaldet Hi-Cruise. Iveco er den sidste producent til at indføre dette system, som er med til at optimere brændstofforbruget – og dermed et nødvendigt værktøj i en moderne, økonomisk kørende lastvogn. Det styrer først og fremmest eco-roll (friløb), gearskiftet og cruisecontrollen. Vognen har også Ivecos chauffør-støttefunktion kaldet DSE (Driving Style Evaluation) som kan være med til at forbedre kørestilen.

Stralis’en – en behagelig oplevelse.

Iveco stillede til start med flagskibet Stralis XP570 – med betegnelsen AS 440 S 57 TP, hvor motoren har en topydelse på 570 hk og et maksimalt drejningsmoment på 2500 Nm. Den er fra en ny generation, der blev lanceret ved produktionsanlægget i Madrid i sommer. Ved modelskiftet fra Stralis 560 har serien gennemgået et større facelift, så der er tale om en meget moderne lastvogn med mange gode faciliteter og masser af ny teknik. Motoren er en Cursor 13 F3H – og er meget arbejdsom. Til forskel fra de fleste Ivecomotorer har den en svag EGR-løsning. Ikke så meget for at rense udstødningen men mere for at opnå en god forbrænding. Motoren er en sekscylindret rækkemotor med en slagvolumen på 12,88 l, variabel turboladning med elektronisk styring og intercooler, 4-ventilsteknik, overliggende knastaksel, og bl.a. elektronisk styret brændstofpumpe (commonrail). Til at rense udstødningen benyttes Hi-SCR med Smart EGR, der er en svag udstødningstilbageførsel samt en kemiboks, hvor der anvendes AdBlue til rensningen. Smart EGR gør det nemmere at kontrollere NOx-udslippet og samtidig opnås en bedre forbrænding. Transmissionen er den nye Hi-Tronix med ConAct automatiseret koblingsbetjening og gearskifte. ConAct” betyder, at den luftmanøvrerede ”slavecylinder” til koblingen er fl yttet fra udvendig position på den gamle version til at være indbygget. Den bliver automatisk justeret, og disse ændringer skulle medføre en bedre holdbarhed og større driftssikkerhed. Transmissionen er produceret af ZF under betegnelsen ZF 12 TX 2620 TD, hvor Iveco selv

NOVEMBER 2016

har udviklet softwaren til styringen. Gearskiftet fungerer helt perfekt og uden mislyde – både ved skifte op eller ned. Bagakslen er en opdateret og enkeltgearet version med en gearing på 2,47, som giver en tilpas rolig motorgang med lave omdrejninger, når der køres ud ad vejen i høj marchhastighed. Affjedringen er med parabelfjedre på forakslen og firepuders luftaffjedring på bagakslen, der er nyudviklet og lidt lettere end på den gamle serie. Testvognen skal roses for at køre blødt og behageligt hen over ujævnhederne. Førerhuset er det kendte Active Space, der også har fået et facelift. Chaufføren har virkelig gode forhold. Sædet er også ganske fint, og hele instrumenteringen fungerer også fint. Kravet om GoodYear dæk 315/70 – 22,5

Som den sidste producent har Iveco nu også indført GPS-styret cruisecontrol.

DTL Magasinet deltager i stortesten, der sammenligner fire nye lastbilmodeller – med fokus på brændstoføkonomien

DTL magasinet

27


UDSTILLING NYHEDER Tekst og foto af Finn Bjerremand

IAA-messen i Hannover i september bød på et væld af nyheder til transportbranchen – som beskrevet i sidste nummer. Her er endnu et udpluk.

Italiensk tankvognsproducent med linkkombination Den italienske producent af pulvertankvogne, O.ME.P.S. Srl, udstillede en kraftig linkkombination, bestående af en 3-akslet linktrailer og en tilhørende 3-akslet trailer, begge opbygget med pulvertanke og motivlakerede til det kendte finske vognmandsfirma Kuljetus Auvinen, Helsingfors. Vogntoget vil med en treakslet trækker foran i Finland kunne nå op omkring 76 ton totalvægt.

Topsøe med avanceret katalysator Alle lastvogne og store busser med nye Euro 6 dieselmotorer har en SCR katalysator til at rense udstødningen, og Scania har valgt at anvende SCRkatalysatorer fra Haldor Topsøe A/S, der producerer katalysatorerne på egen fabrik i Frederikssund. Desuden har koncernen lokal produktioner i både Brasilien og Kina, hvorfra kunderne serviceres direkte på de omkringliggende markeder. På Haldor Topsøes stand på IAA blev SCR-katalysatoren vist frem. Den har en katalysator-kerne (også kaldet substratet), der er en unik Topsøe opfindelse som imprægneres med stoffet

vanadium. Det er det, der sammen med AdBlue giver NOx-reduktionen. ”Det primære konkurrenceparameter på SCR-katalysatorer til køretøjerne er i dag, hvor gode de er til at reducere NOx ved lave driftstemperaturer. Mestrer man det, er det en medvirkende årsag til, at motorens brændstofforbrug kan reduceres,” siger salgschef Steffen P. Müller.

DIN RENTABILITET VORES MÅL

MINDRE

BRÆNDSTOFFORBRUG

HØJERE

DAF kender din virksomhed og forstår, hvor vigtig effektivitet er for dig. Netop derfor tilbyder vi avancerede transportløsninger, lastbiler med markedsførende driftssikkerhed og lave driftsomkostninger. Vi tilbyder også en bred vifte af serviceydelser, der er med til at sikre maksimal udnyttelsesgrad af din lastbil. Alt dette får du på ét sted: hos din DAF forhandler. DAF Transport Efficiency er navnet på vores filosofi om at sikre dig det højeste afkast pr. kilometer.

MINDRE

DRIFTSOMKOSTNINGER

HØJERE

AFKAST PR. KILOMETER

FORBEDRING AF DIN EFFEKTIVITET BEGYNDER I DAG

MINDRE

Kontakt din DAF forhandler eller gå ind på www.daftrucks.dk

MILJØPÅVIRKNING

DRIVEN BY QUALITY TRUCKS | PARTS | FINANCE

UDNYTTELSESGRAD

WWW.DAFTRUCKS.DK


Blokvogn med specielle aksler Det er snart fem år siden, den hollandske producent af specialtrailere og blokvogne, Broshuis, introducerede SL-akslen. Den er siden blevet udviklet og fås i dag også i udgaver til luftaffjedring og selvsporende aksler. På IAA 2016 kunne man fra underneden se en syvakslet Broshuis blokvogn med

SL aksler. Blokvognen var ganske enkelt løftet op, så man kunne gå ind under den. Broshuis viste også andre specialiteter, såsom 2CONnect containertrailer, der kan deles i to selvstændige containertrailere - en dobbeludtrækstrailer og en blokvogn med seng.

Dolly med styrende aksler trækstang, og derved kan et modulvogntog overholde de strenge tyske krav til drejeradier.

Amsterdam-udstilling aflyst RAI transportudstillingen i Amsterdam i oktober 2017 er blevet afl yst. Arrangørerne meddeler, at da flere af de store lastbilmærker ikke vil deltage, har man valgt allerede nu at droppe udstillingen. Den har tidligere været blandt de største i Europa men måtte afl yse et par gange på grund af den økonomiske krise. Ved comebacket i 2015 havde udstillingen ellers et pænt besøg på ca. 55.000 gæster. Men når man ikke kan garantere gæsterne, at de får alle de nye lastbiler at se, så vil man hellere stoppe. Muligvis gennemføres en udstilling med opbygninger og trailere.

56072

Krone, der hører til blandt Europas største producenter af rullende materiel til at koble efter en lastvogn, havde igen en meget stor stand, hvor man stort set kunne se alt muligt inden for trailerverdenen. Den tyske producent viste bl.a. en spritny dolly til modulvogntog, der er udstyret med et hydraulisk styresystem. Det styrer automatisk ved hjælp af en bevægelig

Få kortsikkerhed på dine præmisser Vi har store ambitioner på transportmarkedet. Derfor har vi blandt andet udviklet en digital, personlig selv-betjeningsløsning, MinOK. Her får du altid de nyeste sikkerhedsfordele og det bedste overblik. Ring og hør mere på 89 32 25 40.

www.ok.dk


TEST VAREBILER Af Carsten Teiner

TEST

CITROEN JUMPER TESTKØRER Den nyudviklede Citroën Jumpy er meget velkørende med sin uafhængige affjedring for og bag. Her er vi nået til havnen i Fakse Ladeplads.

Jumpy vokser Efter otte år på markedet er Citroëns mellemklasse-varebil Jumpy vokset, så den er tættere på den større Jumper – og midt i minefeltet af bestsellerne blandt varebiler. Mange har måske ment, at Citroëns mellemklasse-bil Jumpy altid har været for lille i forhold til sine største konkurrenter – især biler som topper salgslisterne: Ford Transit, Renault Trafic og VW Transporter. Det er der rådet bod på med den helt nye model, som i øvrigt er søstermodel til Peugeot Expert og Toyota Proace – som alle bygges på samme PSA (Peugeot-Citroën) fabrik i Frankrig. Der bygges ikke så mange varebiler som personbiler – derfor er det naturligt med et udviklingssamarbejde – i dette tilfælde med Toyota. Udviklingsarbejdet har taget fem år. Ved udviklingen af bl.a. Jumpy er der gjort meget for at gøre den så sikker og så økonomisk som mulig. Således kan den fås med

30

DTL magasinet

nødbremsesystem, linjevogter, bird-view surround kamera, skiltegenkendelse, Tom-Tom navigation og head-up display (hastighed mm projekteret op i forruden). Standard skulle være 7-tommer touchscreen, tågelygter, fartpilot, fartbegrænser, moderne infotainmentsystem, bakkamera – samt blindvinkelalarm, advarsel mod trafikanter i bilens blinde vinkler. Testbilen var så ny, at den havde en del udstyr, som ikke er standard – og udstyr, som den mangler – og som er standard normalt. Den havde bl.a. linjevogter, dæktryksalarm, automatisk nedblænding af fjernlys samt

automatisk åbning af sidedøren ved at føre en fod ind under bagkanten på bilen (mens man har nøglen i lommen). Et ganske smart system, når man nærmest sig bilen med hænderne fulde med pakker. Bilen havde desuden vipbare passagersæder, armlæn i midtersædets ryglæn – og her var der et drejbart arbejdsbord. Desuden var der en luge mellem kabine og varerum, så man kunne transportere lange genstande (kaldet Smart Cargo) – på ekstra 1,6 meter. Sikkerhedsmæssigt var der fire

CARSTEN TEINER

airbags og esc stabilitetsprogram. Varerummet er stort og reelt – især i den testede L2-udgave, men i testbilen var der lagt en plade i forbindelse med beklædningen af bilen, så vi ikke havde adgang til fastgørelseskrogene. Ikke godt, når man kører med paller – men bilen var nok planlagt til reolopbygning. Kabinen var i det hele taget veludstyret – og vi skal bl.a. rose det meget komfortable førersæde. I testbilen var bagvæggen vinklet otte grader, så man kunne sidde mere komfortabelt og knap

Instrumenteringen er ganske overskuelig - og man sidder godt bag rattet i et velformet sæde. Dog er højre knæ i nærkontakt med gearkonsollen.

NOVEMBER 2016


Varerummet er stort og regulært i Jumpy.

CITROËN JUMPY L2 150 HK:

Man har valgt at have to påfyldnings-steder på bilen - forrest til AdBlue bagest til diesel.

så lodret. Derimod er højre knæ i nærkontakt med den store gearkonsol. Hele instrumentpanelet virker voldsomt, men udsynet er i orden. På vejen er man hurtig dus med bilen, som har fået et hurtigere og mere præcist styretøj. Den er ikke så blødt affjedret som forgængeren. Nyt er bilens uafhængige affjedring for og bag, som er med til at give meget bedre køreegenskaber end før. Citroën bruger her samme platform, som anvendes i personbilen C4 Picasso. Den er også 130 kg. lettere end i forgængeren – og den lavere vægt er sammen med start/stop-systemet bl.a. med til at give den bedre brændstoføkonomi. Testbilen var udstyret med en 150 hk maskine, som var ganske kvik – også med læs, hvor vi te-

NOVEMBER 2016

stede med cirka halv nyttelast på 500 kg. Jumpy med 150 hk trækker rent fra 1.250 omdrejninger – det er cirka fra 50 km/t i femte gear og fra 60 km/t i sjette gear. Lydniveauet er under acceleration rimeligt uden at være lavt. Importøren tror dog, at den mindre 120 hk udgave vil blive bestseller. Begge motorer kører dog med SCR efterbehandlingssystem og kræver AdBlue tilsætning. Det sker bag en separat luge på siden af bilen – for ikke at der skal ske fejl, fortalte fabriksfolkene. Serviceintervallerne er 40.000 km eller to år. Nyttelasten opgives til at være forøget med 17 pct. Trailervægten er 2,5 tons. Prisen for testbilen er knap 200.000 kr. plus moms.

MOTOR: 4 CYL. TURBODIESEL. SLAGVOLUMEN: 2 LITER. ADBLUE TANK: 22,4 LITER (15.000 KM). YDELSE: 150 HK V. 4.000 OMDR. MOMENT: 370 NM V. 2.000 OMDR. TOPFART: 170 KM/T. ACC. 0-100 KM/T: 11 SEK. FORBRUG EU-SNIT: 18,9 KM/L. CO2-UDSLIP: 130 G/KM. ÅRLIG AFGIFT: 4.500 KR. SERVICEINTERVAL: 2 ÅR/40.000 KM. KØREKLAR VÆGT: 861 KG. TOTALVÆGT: 2.900 KG. NYTTELAST: 920 KG. TRAILERVÆGT M. BREMSER: 2,5 TONS. MÅL VARERUM: 2.512 X 1.628 X 1.397 MM. MÅL BAGDØRE: 1.260 X 1.300 MM. BREDDE SIDEDØR: 1.260 MM. ÅBNING AF BAGDØRE: OP TIL 250 GRADER. VARERUM: 5,8 KUBIKMETER. LÆSSEHØJDE: 57 CM. AFFJEDRING: UAFHÆNGIG FOR OG BAG. FABRIKSGARANTI: 2 ÅR. VENDEDIAMETER: CA. 12 M. BREMSER: SKIVER/ESC. PRIS TESTBIL: 197.990 KR. PLUS MOMS. JUMPY FRA: 157.990 KR.

DTL magasinet

31


Årets Transportvirksomhed 2017

Har den store fornøjelse at byde velkommen til vores to nye partnere

I årevis har vi kåret Årets Transportvirksomhed og

I år bliver det endnu større. Vi træder pedalen i

brugt transportprisen til at sætte fokus på de

bund og kårer tre finalister på Transport 2017 i MCH

mange driftige og forskelligartede transportvirk-

Messecenter Herning d. 23.-25. marts, hvor hele

somheder, der er gode repræsentanter for

transportbranchen er samlet.

branchen. Den tradition fortsætter nu med endnu flere gode

Vinderen af Årets Transportvirksomhed kåres på

partnere.

DTL – Danske Vognmænds generalforsamling i

I 2016 vandt Engsig Transport titlen som Årets

Aarhus d. 20. maj 2017.

Transportvirksomhed under stor ståhej.

Følg Årets Transportvirksomhed og DTL på Facebook, hvor vi præsenterer kandidaterne og hvor du også får mulighed for at være med til at bestemme, hvem der skal være Årets Transportvirksomhed 2017


MEDLEMMERNE KÅRING Af Thomas Rumph

Årets Transportvirksomhed 2017:

FOTO: PER DAUGAARD

SÆSONSTART

Her er et glimt fra kåringen i år. Her står de sejrende Leif og Lene Engsig sammen med transportminister Hans Chr. Schmidt, DTLs formand Martin Danielsen og arrangementets indpisker Line Baun Danielsen.

I den nye udgave af konkurrencen rettes spotlyset mod de selvkørende vognmænd, som udgør en meget stor del af de danske vognmænd og DTLs medlemsskare. Temaet er de selvkørere, der har gjort en særlig indsats inden for kommunikation, sociale medier og it-teknologi i den daglige drift, hvor det har bidraget til synlighed og en klar profil. De tre finalister, der skal kæmpe om titlen som Årets Transportvirksomhed, bliver fundet på Transport 2017 i MCH i marts, og vinderen kåres på DTLs generalforsamling i Aarhus 20. maj 2017. Konkurrencen er blevet markant styrket på partnerfronten, hvor Circle K og Volvo Trucks er kommet med i partnergruppen.

Her fortæller de to nye partnere om deres bevæggrunde for at blive en del af Årets Transportvirksomhed, og hvad de håber at få ud af det. Stærkere bånd til DTL Steen Hansen, Senior Specialist – Commercial Development, Circle K: »Med deltagelsen i Årets Transportvirksomhed 2017 udvider vi et meget succesfuldt samarbejde med DTL. Siden vi startede samarbejdet for ca. to år siden, har vi oplevet en meget stor interesse for vores tilbud til DTL-medlemmerne. Ugentligt får vi nye medlemmer på aftalen, og vi kan se, at medlemmerne bruger vores stationer flittigt. I forbindelse

med vores seneste udvidelse af stationsnetværket har vi sikret, at medlemmerne aldrig har langt til nærmeste station. I ÅTV står vi sammen med en række andre virksomheder, der også har et skarpt fokus på reduktion af omkostninger, fx på finansiering og på effektivt materiel. Som gruppe står vi med et rigtig stærkt tilbud til medlemmerne. Med vores deltagelse i ÅTV ønsker vi derfor at knytte endnu stærkere bånd til DTL og ikke mindst til de øvrige partnere. Vi glæder os meget til at være med til at kåre og fejre Årets Transportvirksomhed og derved fremhæve en DTL-medlemsvirksomhed, der har gjort en særlig forretningsmæssig indsats.«

Fortælle de gode historier Lars Bo Larsen, adm. direktør, Volvo Trucks Danmark: »Hos Volvo Trucks er vi rigtig glade for at få lov at være med i partnerskabet bag Årets Transportvirksomhed. Kåringen er en fantastisk anledning til at fortælle de mange gode historier, der er i vores branche – samt fremhæve dem, der måske ikke så tit er i centrum. Det er også forfriskende at se en konkurrence, hvor det er ligestillede medlemmer, der i høj grad er med til at afgøre konkurrencen. Vores forventning til partnerskabet er dels at være med til at fejre vognmandsfaget dels at knytte stærkere bånd til DTLs medlemmer og de øvrige partnere.« Alle kan indstille DTL-virksomheder til prisen som Årets Transportvirksomhed 2017. De første 50, der indstiller en virksomhed, modtager et kaffekrus fra Circle K og kan efter Transport 2017 tanke gratis kaffe resten af året på Circle Ks stationer i hele landet. Læs mere om tilmelding og betingelser på DTLs hjemmeside og følg Årets Transportvirksomhed på Facebook.

Legelystne vognmænd

Vognmand Peter Loui Nielsen, Køge Container Service, blev på DTLs generalforsamling den heldi-

NOVEMBER 2016

ge vinder af et køreteknisk kursus, sponseret af Cirkle K og Tradium. Så 12 legelystne deltagere mødte

op på Ring Djursland lørdag 8. oktober for at teste deres køreevner på tør og glat bane – og få en prøvetur i et modulvogntog, hvilket for de fleste var nyt. Ud over de ansatte fra Køge Container Service havde Peter Loui Nielsen inviteret kolleger fra Køge og Omegns Vognmandsforening. Ole Eriksen fra DTLs samarbejdspartner CIRCLE K

fortalte om brændstof, olieselskabets nye navn og det nye stationsnetværk efter overtagelsen af Shell. Herefter tog de engagerede Tradium-undervisere over og underholdt om standselængder, bremsekræfter og teori i modulvogntog. Resten af dagen foregik på ”banelaboratoriet”, hvor der deltagerne fik lov til at prøve deres grænser af.

DTL magasinet

33


MEDLEMMERNE MØDER

Fyraftensmøder Fordele som DTL-medlem er i fokus på to fyraftensmøder i den nærmeste fremtid: Her kan medlemmerne møde medarbejdere fra Circle K (tidligere Statoil), der bl.a. fortæller om DTL-medlemsfordele på brændstof, de mange nye tankstationer landet over, øget kortsikkerhed og om enklere løsninger til bestilling og spærring af brændstofkort.

Bagefter holder en repræsentant fra TungVognsSpecialisten, TVS, et oplæg om køre- hviletidsreglerne og om, hvordan TVS’ produkter kan lette arbejdet med at holde styr på de ofte komplicerede regler. Da vinterberedskabet står for døren gøres der lidt ekstra ud af reglerne i forbindelse med snerydning.

Når det skal s

Straf og tilskud På to andre fyraftensmøder orienteres først om mulighederne for at udnytte de forskellige tilskudsordninger og bagefter i en hel anden boldgade, nemlig om straffesager og kontakten til retssystemet. På mødet kan man blive klogere på kompetenceafklaring, kurser og tilskud m.m.: Har du svært ved at gennemskue reglerne for brug af kompetencefonden og de uddannelses – og tilskudsmuligheder, der ligger heri? Så får du svaret af DTLkonsulent Kurt Rinhack. Derefter tager Jacob Forman FOTO: FORMAN & ROUVILLAIN

“Lykke”

Møderne holdes: Torsdag d. 17. november, kl. 18 til 21, i Vommervad Forsamlingshus, Søstrupvej 82, 4420 Regstrup Tirsdag d. 22. november kl. 18 til 21, i Skydepavillionen, Søndre Skovvej 30, 9000 Aalborg Der bliver serveret en varm ret, 1 øl/vand og kaff e/te. Tilmelding på e-mail til LBE@dtl.eu

og Rasmus Hardt fra advokatfirmaet Forman & Rouvillain fat og fortæller om vognmænds og chaufførers møde med det danske retssystem: Mange vognmænd og chauffører, som kommer i kontakt med retssystemet, har oplevelsen af at være dømt på forhånd. Der gives bud på, hvorfor denne opfattelse er særdeles velbegrundet. Møderne holdes: • Tirsdag d. 15. november kl. 18.00-21-00, Tradium, Blommevej 39-40, 8930 Randers NØ • Tirsdag d. 22. november kl. 17.30-21.00, EUC Lillebælt, Teknikervej 2, 7000 Fredericia Der serveres en let anretning, samt kaffe/te. Tilmelding på e-mail til LBE@dtl.eu

Advokat Jacob Forman fortæller om vognmænds møde med det danske retssystem.

Carsten Lykke Lundagervej 2 - 8722 Hedensted - Tlf.: +45 23316714

- VI KLARER DE HELT TUNGE OPGAVER EFFER Krancenter A/S

|

Trueholmvej 2

|

8381 Tilst

|

Tlf. 7215 9228

|

salg@effer.dk

|

....HELT OP I 300 TM KLASSEN...

www.effer.dk


Uno-X DieselService bliver til YX Truck Det betyder, at du skal kigge efter et nyt logo, når du skal tanke diesel. Men det betyder også at den personlige service, du har vænnet dig til, nu bliver endnu bedre. Vi har nemlig skåret alt det fra, der ikke handler om dig og din forretning. Læs mere på yx.dk eller ring på tlf. 7010 1234


NYHEDER REGLER Af Finn Bjerremand

Krav til aksler ændres Færdselsstyrelsen er på vej med nogle ændringer af reglerne for akselafstande. Forslaget til ændringerne er netop sendt i høring, og den nye bekendtgørelse ventes at træde i kraft 1. januar 2017. To af ændringerne vil gavne mange vognmænd: Kravet om akselafstand i en bils to-akslede bogie med samlet akseltryk på 18.000 kg ændres fra mindst 1,80 m til mindst 1,30 m. Som en konsekvens heraf foreslås, at akselafstanden for 16.000 kg bogietryk skal være fra 1,00 m og op til 1,30 m mod før 1,00 til 1,80 m. Ændringen bringer reglerne i overensstemmelse med EU-direktiv 2015/719, samt hvad der i dag er gældende for påhængskøretøjer. Ændringen vil ikke medføre større tilladte vægte på køretøjer, men vil for forakslernes vedkommende give mulighed for at samle disse lidt, fx for at kunne medføre kran bag førerhuset.

at mange korte sættevognstog bestående af en treakslet trækker og en treakslet trailer, hvor der ikke er 4 m mellem bageste aksel på trækkeren og forreste aksel på traileren, dermed får mulighed for at gå fra nu 44 ton vogntogsvægt og op til 50 ton. Tilsvarende vil 7-akslede sættevognstog, der heller ikke opfylder kravet til 4 m mellem bageste aksel på trækkeren og forreste aksel på traileren, kunne hæves fra 44 ton til hele 54 ton. Ændringen åbner samtidig op for indførelse af sættevognstog bestående af to separate sættevogne (2CONnect containertrailere), som kan sammenstykkes til én sættevogn. Denne mulighed er på trods af større investerings- og driftsomkostninger attraktiv for erhvervet, fordi den giver større fleksibilitet ved løsning af transportopgaver.

(men højst 54.000 kg) totalvægt ændres fra 4,00 til 3,00 m. Dette forslag forklares med følgende fra Færdselsstyrelsen: Ændring af kravet til afstanden mellem lastbilers bageste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog (udkastets § 22, stk. 6, og stk. 8). Det foreslås, at sættevognstog med en faktisk totalvægt mellem 44.000 kg og 54.000 kg skal have en afstand mellem bilens bageste aksel og sættevognens forreste aksel på mindst 3,00 meter. Hidtil har kravet været mindst 4,00 meter. Der er tale om ensretning af reglerne, således at sættevognstog sidestilles med kærrevogntog. Som en konsekvens af denne ændring vil en bestemt del af vognparken kunne få forøget den faktiske totalvægt med op til 10.000 kg, hvilket umiddelbart forbedrer de berørte køretøjers anvendelighed og indtjeningsmulighed. Denne ændring vil medføre,

Det vil betyde en besparelse for erhvervet, idet det ikke vil være nødvendigt at ændre på akselafstanden på forakslerne på tunge, fabriksopbyggede 4-akslede lastbiler for at kunne udnytte 18.000 kg samlet forakseltryk. Med hensyn til vejslid og belastning af bygningsværker vil ændringen have marginal positiv betydning. Med uændret akseltryk og mindre akselafstand vil vejsliddet mindskes, mens belastningen for bygningsværker ikke øges udover, hvad der allerede tillades for referencekøretøjet. Ny akselafstand mellem trækker og trailer Færdselsstyrelsen foreslår også, at akselafstandsreglen imellem trækker og trailer ændres, så den svarer til reglen for lastbil med kærre. Kravet til afstanden mellem lastbilers bageste aksel og sættevognens forreste aksel for sættevognstog med over 44.000 kg

VI OPBYGGER DIT KØRETØJ MED KVALITET

- SOM STANDARD ELLER SPECIALLØSNING. DIT VALG ! SAWO A/S

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

//

Industrimarken 1

//

9530 Støvring

//

Tlf. 7010 0766

//

sawo@sawo.dk

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

//

www.sawo.dk

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66


LAD IKKE SNEEN BLIVE EN OVERRASKELSE – Få en aftale med kunden

sagerne og skrev pænt til politiet. De småfejl, der kunne have givet bøder, blev jeg frikendt for. Jeg er helt sikker på, at det havde jeg ikke selv fået igennem, hvis jeg havde stået alene med det,« beretter Jørgen Christoffersen, der

ER JEG I DTL

NOVEMBER 2016

Få afklaret hvem, der sørger for at få skrabet sneen af køretøjernes tage – og hvordan.

som han overtog fra sin far, Hans Peter, i 1990. Faren startede forretningen tilbage i 1950. I dag betjener de fem lastbiler og fire chauffører sjællandske byggeog anlægsvirksomheder m.fl. med kran- og containerkørsel og

FOTO: FINN JOHN CARLSSON

DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? »Du kan altid ringe til nogen, der ved noget, hvis du står med et problem.« Det at have et ekspertbagland til støtte i dagligdagen er meget vigtigt for vognmand Jørgen Christoffersen i Stensved på Sydsjælland, og det er en af de væsentlige fordele ved at være medlem af DTL, mener han. »Et nyere eksempel var, da jeg fik indkaldt mine køre- hviletidsdata til virksomhedskontrol hos Tungvognscenter Øst. Jeg kontaktede vores egne folk hos TungVognsSpecialisterne, og her gik man i gang med at gennemgå

eres i, hvordan de skal forholde sig, så de ikke står med et uoverskueligt problem, når isen først har lagt sig. Internt i virksomheden bør man også gøre materiellet vinterklar. Sørg for, at der er godt med mønster på specielt trækhjul og styrende hjul. Mønsterdybden bør være mindst 5 mm på såvel styrende som trækkene hjul. Og det er en god ide at medbringe en skovl til vanskelige situationer. Man bør være påpasselig med at køre med korrekt belæsning, så der kan opnås god friktion på driv- og styrehjulene. eventuelle ABS/EBS-anlæg og lignende systemer bør være aktive. Det er også smart at personalet er påklædt til vintertiden, så de kan klare ekstra koldt vejr. Inden kørsel til vore nabolande er det en god ide at tage et tjek på DTLs hjemmeside, hvor man kan læse om kravene til dæk med mere i vinterhalvåret i det pågældende land.

Jørgen Christoffersen bruger DTLs ekspertbagland, når et problem skal løses.

også i et andet tilfælde har fået hjælp til en dialog med politiet. Vognmanden driver forretningen J. Christoffersen & Søn,

ARKIVFOTO

Er vi klar til vinterens udfordringer? Det spørgsmål bør mange transportvirksomheder stille sig selv. Det skal ikke mindst ses i lyset af sidste vinters store problemer med is på køretøjernes tage. For at undgå at vintervejret ligefrem udvikler sig til direkte problemer og fare, vil DTL anbefale medlemsvirksomhederne at få lavet klare aftaler med deres kunder – specielt dem, hvor der parkeres trailere og veksellad med risiko for problemer med sne og is, når de skal hentes efter en nats snefald. Få derfor afklaret hvem, der sørger for at holde sne og is væk fra tagene og med hvilke værktøjer. Der findes i dag presenningstage, der selv kan modvirke isdannelser. Desuden får flere virksomheder og transportcentre opstillet snebroer, hvor man kan køre hen og feje sne og is ned fra toppen. Samtidig bør chaufførerne i god tid instru-

kurser og medlemsmøder – hvor klart flere af DTL-medlemmerne burde møde op,« siger Jørgen Christoff ersen, som i ca. 10 år har taget sin tørn som sekretær i Storstrøms Vognmandsforening, som den nu hedder. På det erhvervspolitiske felt sætter han ikke mindst tommelfingeren op for de 56 tons totalvægt, som DTL har fået gennemført. »Et resultat af, at organisationen har en meget tæt kontakt til politikerne og myndighederne. Ja, det er en kontakt, der jo rækker ned til EU, hvor vi jo i mange år har haft ”Søren i Bruxelles”,« som han siger. Han kan afsløre, at foreningens formand Henrik Ibsen pønser på at arrangere en tur ned til EUhovedstaden.

transport af grus, sten, jord og asfalt. Desuden har firmaet en del vinterkørsel. »Jeg bruger også DTLs tilbud om

DTL magasinet

37


Navne NOTER JUBILÆER Universal 25 år

Initiativpris til Fredsø Vognmandsforretning

Brædstrup Vognmandsforretnings indehavere Karsten og Jacob Jensen fejrede 1. oktober firmaets 50 års jubilæum. Den familiedrevne vognmandsforretning blev startet i 1966 af farfar, Harald Jensen, med to lastbiler. I 1974 kom sønnen Karsten hjem til firmaet, og sammen drev far og søn firmaet indtil 1996, hvor 3. generation trådte til nemlig Karstens søn, Jacob. Jubilæet blev fejret med en velbesøgt reception for familie, venner og forretningsforbindelser. ”En fantastisk dag”, som jubilarerne selv kaldte det. I dag råder de over otte lastbiler hvoraf de tre er kranbiler. Firmaet er også leveringsdygtig i sten, sand, grus, flis og muldjord. Nyeste aktivitet er studenterkørsel – i form af en

”studentercontainer” med bl.a. stereo-

og fadølsanlæg, der kan hejses op på lastbilen. Her ses Jacob og Karsten Jensen – og lige bagved veteranlastvognen, Bedford J2 fra 1965 som firmaet havde fra starten. De to andre er Volvo FM’er. Den til højre blev leveret til jubilæet.

Løsning Vognmandsforretning 50 år Rasmus Karl Svendsen, billedet, har netop fejret sit 50 års vognmandsjubilæum som indehaver af Løsning Vognmandsforretning, der kører med kreaturer. »Jeg kører fra morgen til aften. Sådan har det været i fem årtier, så det er ikke så let at holde op,« fortalte den nu 73-årige vognmand til de lokale dagblade op til jubilæet. Han og hans kone, Sonja, overtog vognmandsforretningen i 1966 med et banklån, som deres familie og venner kautionerede for. Firmaet kostede 60.000 kroner, og de 30.000 skulle falde kontant til banken. Udover den daglige dont har Rasmus Svendsen også passet det faglige sammenhold i først Horsens og Omegns vognmandsforening, siden i Vejle Amts

vognmandsforening og nu i Sydøstjyllands Vognmandsforening, hvor formanden Per Rasmussen har set ham stort set til alle generalforsamlinger. Kreaturerne er også hans hobby. Rasmus Svendsen, der oprindeligt var landbrugsmedhjælper, har nemlig seks udstillingskøer og en tyr gående på en mark i nærheden. FOTO: FINN BJERREMAND

Benny Nielsen, Fredsø Vognmandsforretning på Mors, har fået DI Thy/Mors’ initiativpris 2016. ”Fredsø Vognmandsforretning er et grønt forbillede i en energitung branche. Miljø og sikkerhed er i højsædet, og med lidt snilde og nytænkning har de også formået at tjene penge og skabe arbejdspladser”, hedder det i begrundelsen. Der er også lagt vægt på brugen af ny teknologi, og at der er tale om en meget moderne vognpark.

Brædstrup Vognmandsforretning 50 år FOTO: FINN BJERREMAND

En stort set fuldtallig DTLs Bestyrelses Veteranklub ses her samlet til festmiddag efter den traditionelle generalforsamling, som denne gang blev holdt på Montra Hanstholm Hotel med Egon og Jytte Sørensen som veloplagte værter. Det blev en flot solbeskinnet weekend med bl.a. tur i en veteranbus fra Hanstholm Turistfart til Nationalpark Thy. På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen – med Kaj Nielsen som formand, Anker M. Jensen, næstformand og Karl Otto Kristensen, kasserer. Veteranklubben bød velkommen til Carl Lauritzen, som fortalte, at det havde gjort det lidt nemmere at træde ud af DTLs bestyrelse, når han i stedet kunne fortsætte som medlem i veteranklubben. I sin beretning erkendte Kai Nielsen, at der ikke havde været det store blus på aktiviteterne – udover at en del medlemmer havde taget imod invitationen til at deltage i DTLs generalforsamling på Oslobåden. Dagens gæst var DTLs næstformand Ole Bang Jensen, som havde rejst fra den ene ende af Jylland til den anden for at berette om arbejdet i DTLs bestyrelse. Han takkede samtidig de mange veteranmedlemmer, der havde deltaget i den succesfulde generalforsamling på Oslobåden. Veteranklubbens næste generalforsamling bliver en øtur, idet arrangementet henlægges til Hotel Ærø i Marstal 15.-17. september 2017.

af Universal. Yngste søn, Benjamin, arbejder i fl ytteforretningen, og datteren Louise hjælper til, når der er rigtigt travlt. »Min far Johannes på 81 hjælper også dagligt til, og min svigermor har også spillet en stor rolle og fx hjulpet med at passe børnene, da de var mindre.« FOTO: FINN BJERREMAND

VETERANKLUB VOKSER

Universal Transport og Flytteforretning i Vejle har 1. november fejret 25 års jubilæum. Tilbage i 1991 startede firmaet med en brugt Mercedes som trækdyr. »Det er slet ikke til at forstå, at virksomheden er vokset fra blot én varevogn til godt 70 biler i 2016. Virksomheden er årsag til, at godt 155 medarbejdere hver dag får mad på bordet. Det kan jeg godt få en lille klump i halsen af at tænke på,« lyder det fra stifter og direktør Brian Søgaard, 50, billedet. Han driver fortsat en familievirksomhed, hvor hustruen, Tina, er bogholder, mens sønnen Nikolaj leder UniBox, ejet


VELKOMMEN TIL LANDSOLDATEN TRANSPORT APS »Vi har meldt os ind for at bruge – i første omgang – Tacho Online til vore kørehviletidsdata og for at blive DTL-abonnent hos SOS Dansk Autohjælp. Men vi er i gang med at undersøge ”hele pakken” af medlemsfordele,« lyder det fra Lizzie og Christian Jessen fra transportfirmaet Landsoldaten Transport ApS i Fredericia. Firmaets ni egne lastbiler og tre varebiler gennemfører

mange udfald fra Fredericia hver eneste dag i form af distributionskørsel og kurértransporter for en bred kundekreds. Firmaet, der startede i slutningen af 2010, har i dag 12 ansatte. Og navnet giver jo sig selv, når man er hjemmehørende i garnisonsbyen med den dramatiske historie. Christian Jessen har en lang karriere i transportbranchen bag sig. »Det kommer fra familien,« siger han. Han har med

sit gamle firma tidligere været medlem af DTL og den lokale vognmandsforening, og nu ser han frem til et medlemskab af den fusionerede Sydøstjyllands Vognmandsforening.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Fyns Vognmandsforening Bergs Transport ApS Svendborgvej 23 5853 Ørbæk Kjøbenhavns Vognmandslaug Courier Group IVS Amalieparken 7, 2., 1 2665 Vallensbæk Strand Randers & Omegns Vognmandsforening KDC Transport IVS Krogagervej 48 8983 Gjerlev HSB Transport Ebeltoftvej 17 8960 Randers

Vognmand Michael Bach ApS KA Fiilsvej 17 8981 Spentrup

Dahldorph Logistik Nr. Ørslev Bygade 5 4800 Nykøbing F

Sjællands Vognmandsforening K-Service v/Karim Saric Valhøjs Alle 126 2610 Rødovre

Trekantens Transport ApS Merkurvej 6 8723 Løsning

Specialforeningen for Kúrer og Varebilstransportører SERVICE-NOW.DK IVS Damvej 1 9500 Hobro DABU International IVS c/o Bo Aagesen Bach Aalborgvej 194 8830 Tjele

Sydøstjyllands Vognmandsforening Landsoldatens Transport ApS Skjoldborgvej 34 7000 Fredericia Sønderjyllands Vognmandsforening Provipal ApS Fovsletvej 5 6000 Kolding

Vestjyllands Vognmandsforening Alsted Transport Vesterbyvej 24 6771 Gredstedbro Hodsager Maskinstation v/Leif Linding Olesen Grantoften 35 7490 Aulum Direkte medlem EUC Sjælland Jagtvej 2 4700 Næstved

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING 3x53 Transport A/S Baldershøj 36F 2635 Ishøj

Henrik Andersen Anbækvej 95A 8450 Hammel

Per H. Jensen Stadionvej 40 9560 Hadsund

Thomas Poulsen ApS Jernbanevej 1, Søby 7840 Højslev

Bjørn T. Jensen Højmarken 34 9510 Arden

J. Chr. Hansens Vognmandsforretning Ved Linden 7, st. th. 2300 København S

Slamsugningsfirmaet Svego Røddingevej 33 4780 Stege

Trekantens Transport ApS Merkurvej 6 8723 Løsning

City Trans A/S Industribuen 2 2635 Ishøj Courier Group IVS Amalieparken 7, 2., 1 2665 Vallensbæk Strand

JCS Transport Møllegade 27 6430 Nordborg K-Service v/Karim Saric Valhøjs Alle 126 2610 Rødovre

Snæbum Vognmandsforretning v/Esben Pallesen Madsen Snæbumvej 22A, Snæbum 9500 Hobro


Brug Brug BroBizz BroBizz Brug Brug BroBizz BroBizz som som betaling betaling på på på som som betaling betaling på vejen vejen gennem gennem vejen vejen gennem gennem Europa Europa Europa Europa ® ® ®

® ® ®

Kontakt Kontakt os og og os os få mere mere og få få at at mere videat at vide vide Kontakt Kontakt os få og mere vide Kontakt Kontakt os og os få mere og få at mere vide at vide om dine omfordele dine fordele med BroBizz. med BroBizz. om om dine med med om dine dine omfordele fordele dine fordele fordele med BroBizz. BroBizz. med BroBizz. BroBizz.

ü Adgang Adgang ü Adgang Adgang til rabatter til rabatter ü ü til til via vores via samarbejdspartnere vores samarbejdspartnere ü Adgang ü Adgang til rabatter rabatter til rabatter rabatter ü Mulighed Mulighed ü Mulighed Mulighed for maksimale for maksimale maksimale rabatter rabatter på allepå på alle ü ü for for rabatter rabatter på ü Mulighed ü Mulighed for maksimale maksimale for maksimale rabatter rabatter på alle allepå alle alle bompengeanlæg bompengeanlæg i Norge i Norge bompengeanlæg bompengeanlæg ii Norge bompengeanlæg bompengeanlæg Norgeii Norge Norge ü Én Énü aftalepart, Én aftalepart, ét kontaktpunkt ét kontaktpunkt ü aftalepart, Én ét ét ü Énü ü aftalepart, Én aftalepart, aftalepart, ét kontaktpunkt kontaktpunkt ét kontaktpunkt kontaktpunkt ü Al ü betaling Al betaling foregår foregår via BroBizz via BroBizz BroBizz A/S, uanset uanset A/S, uanset uanset ü betaling Al foregår via BroBizz BroBizz via A/S, A/S, ü Al Al ü ü betaling Al betaling betaling foregårforegår foregår via via BroBizz A/S, uanset A/S, uanset ü ü ü ü ü ü

hvor I hvor bruger hvor I bruger jeres BroBizz jeres BroBizz hvor jeres jeres hvor II bruger bruger hvor II bruger bruger jeres BroBizz BroBizz jeres BroBizz BroBizz Let og Let effektiv og effektiv administration administration Let effektiv og administration administration Let og ogLet Let effektiv og effektiv effektiv administration administration Overblik Overblik over jeres over forbrug jeres forbrug via Min Min via Konto. Min Konto. Konto. Overblik Overblik over over jeres via via Konto. Min Overblik Overblik over jeres jeres overforbrug forbrug jeres forbrug forbrug via Minvia Konto. Min Konto.

ü ü ü ü ü ü

brobizz.com brobizz.com brobizz.com brobizz.com

Dtl magasinet20161114  
Dtl magasinet20161114  
Advertisement