__MAIN_TEXT__

Page 1

Transportens vej til et bedre klima 49 veje til at spare på brændstoffet


Slut med de store ord om klimaet – nu skal der handles Kære transportleder, klimaet er et af de store globale emner i denne tid, og mange store ord og formuleringer er allerede brugt. Vi skal undgå, at de dramatiske konsekvenser af den globale opvarmning bliver til virkelighed. For afhængig af, hvordan udledningen af drivhusgasser udvikler sig i de kommende årtier, vil klodens gennemsnitstemperatur stige mellem 1,1 og 6,4° C. Samtidigt forventes verdens havniveau at stige mellem 20 og 60 cm. Transporten skal naturligvis give sit bidrag til klimaforbedringer. Og i transportens virksomheder er vi så heldige – hvis man kan bruge det ord her – at klimaforbedrende tiltag i virksomheden også giver penge på bundlinjen, fordi der spares brændstof. Vi skal handle her og nu. Derfor har Dansk Transport og Logistik (DTL) og Dansk Erhverv udarbejdet denne brochure. Her beskriver vi klimaforbedrende produkter på markedet og masser af gode råd, som danske transportvirksomheder – og også til dels andre brancher – kan indføre i deres virksomheder for at reducere brændstofforbruget og CO2-udslippet. DTL og Dansk Erhverv har samarbejdet med eksperter, branchefolk, producenter og leverandører om denne brochure. Leverandører til vognmandsbranchen har bidraget med produktviden og gode råd, og for første gang er de markedsklare løsninger samlet ét sted. Transportens virksomheder gør allerede brug af mange af de nævnte råd og produkter, bl.a. fordi brændstofforbruget i en transportvirksomhed udgør op til 28 pct. af omkostningerne. Men der kan og skal gøres mere her og nu. Engang vil transporterhvervet bruge el, brint eller andre brændstoffer i stedet for diesel. Men teknologierne er ikke klar endnu.

2


INDHOLD: Leder............................................................................................................ 2 Dæk.............................................................................................................. 4 Aksler........................................................................................................... 7 Fælge........................................................................................................... 9 Olie.............................................................................................................10 Drivline.....................................................................................................12 Navigation/Styring..............................................................................13 Chaufførens kørsel..............................................................................16 Førerhuse.................................................................................................18 Denne brochure er således ikke science fiction. De fleste vil derfor nikke genkendende til mange af produkterne i brochuren. Alle er testede og klar til brug. Vi kan dog ikke helt præcist sætte tal på de klimamæssige og økonomiske gevinster, bl.a. fordi meget afhænger af de biler, du bruger i din virksomhed, og den kørselsadfærd dine chauffører har. Men de angivne besparelser i brochuren er eksperternes bedste skøn.

Afskærmning/afdækning..................................................................20 Gardintrailer...........................................................................................22 Mere plads...............................................................................................23 Kølebiler...................................................................................................25 Tjekliste....................................................................................................27

Samlet set mener vi i DTL og Dansk Erhverv, at de mange forslag i denne brochure giver et godt bidrag fra transporten til klodens klima. Brug dem! God læselyst!

Venlig hilsen

Erik Østergaard Adm. direktør Dansk Transport og Logistik

Sådan får du mere information

Jens Klarskov Adm. direktør Dansk Erhverv

De forslag, som du finder på de næste sider, er kun meget overordnet beskrevet, og det er ikke specifikke produkter, der er beskrevet, men produkttyper. Inden du vælger at investere, er det vigtigt at tale med leverandørerne om netop din bil, dine kørselsmønstre og dit behov. Du kan få mere information hos nedenstående leverandører, som vi takker for at have bidraget med viden til brochuren: Comlog A/S, tlf. 96962626, www.comlog.com Goodyear Dunlop Tires Danmark A/S, tlf. 43208188, www.goodyear.dk Iveco Danmark A/S, tlf. 445705290, www.iveco.dk Knud Hansen Køleanlæg A/S, tlf. 73302500, www.knudhansen.dk Kyborg A/S, tlf. 70204442, www.kyborg.dk Michelin Nordic, tlf. 43260700, www.michelintransport.com OK, tlf. 70102033, www.ok.dk Renault Trucks Danmark A/S, tlf. 36497200, www.renault-trucks.dk 3

Schmitz Cargobull, tlf. 74674024, www.schmitz.dk Volvo Lastvogne Danmark A/S, tlf. 44546600, www.volvotrucks.dk


DÆK Valg af dæktype Dæk er ikke bare dæk. Det rigtige dæk mindsker rullemodstanden, forbedrer sikkerheden og sparer brændstof. Et dæk, der ikke passer til kørselsformen, f.eks. entreprenør-, fragt- eller eksportkørsel, har en unødig høj rullemodstand og betyder ekstra omkostninger til brændstof i hele dækkets levetid. Når du taler med leverandøren om dit behov for dæk, skal I også tale om de problemer, som du eventuelt har haft med de nuværende dæk. Husk at sige, hvis du f.eks. har nord- eller sydgående trafik, hvor der måske skal tages højde for andre vejrforhold. Forventet brændstofbesparelse: Afhænger af dæktypen, der er egnet til den givne transporttype. En test viser f.eks. en forskel mellem dæk

4

med lav rullemodstand og regional /standarddæk på 6 %. Forventet CO2-besparelse: Op til 6 % svarende til 6 ton CO2 pr. 100.000 km. Forventet tilbagebetalingstid: Afhænger af det konkrete køretøj, ruterne der køres, mængden af kilometer og vedligeholdelsen af dækket. Andre fordele ved produktet: Dæk er forskellige, og fordelene varierer, alt efter hvem producenten er. Men generelt vejer europæiske mærker mindst. Det betyder, at mindre materialevægt skal sættes i bevægelse og bremses. Den mindre vægt betyder også, at der er mulighed for lidt mere last.

Når trailer lejes/leases, bør du stille krav om, at dækkene og dæktrykket er i orden – du betaler for brændstoffet og får en merudgift, hvis dækkene ikke er optimale. Hvis du f.eks. kører med egen trækker, der har optimale dæk, og lejer en trailer med dæk, der ikke er optimale, påvirkes ca. 50 % af vogntogets rullemodstand (traileren). Det påvirker brændstofforbruget negativt, og en brændstofbesparelse er svær at opnå.


Energirigtige dæk – lav rullemodstand Rullemodstanden i dækkene kan stå for op til en tredjedel af brændstofforbruget. Hvis du vælger et dæk med lav rullemodstand, er muligheden for besparelser derfor stor. Besparelsen afhænger af hvilke dæk, der er monteret på bilen, af lufttrykket og af dækkets tilstand i øvrigt. Fordelen ved energirigtige dæk øges naturligt, jo mere bilen kører. Det betyder, at der er ekstra store besparelser at opnå ved at være opmærksom på dækkene og dæktrykket ved eksportkørsel.

eksempelvis et standard-/regionaldæk. Derfor kan der ikke tales om tilbagebetalingstid, men nærmere om en stor potentiel nettobesparelse. Andre fordele ved produktet: Dækkene kan efter slid opskæres, hvorved rullemodstanden nedsættes – dog kun på dæk til træk-, bogie- og traileraksler af hensyn til risikoen for at skære ind til stålet, hvilket har betydning for sikkerheden.

Når rullemodstanden skal ned, er det vigtigt, at hjulene er udmålt og sporet. Husk, at hele vogntoget skal med. Egentlige energibesparende dæk er en mulighed ved alle kørselstyper, dog mangler der dokumentation på området for specialtransporter og entreprenørkørsel. Her er der p.t. større fokus på eksempelvis dækkenes bæreevne og modstandsdygtighed. Forventet brændstofbesparelse: 3- 6 %. Forventet CO2-besparelse: Op til 5- 6 kg CO2 pr. 100 km. 5

Forventet tilbagebetalingstid: Der er ikke nødvendigvis nogen merpris på energirigtige dæk med lav rullemodstand sammenlignet med


Automatisk overvågning af dæktryk Dæktrykket er afgørende for bilens brændstoføkonomi. Derudover giver korrekt dæktryk længere levetid på bilens dæk. Med en on-line kontrol er der gode muligheder for at overvåge dæktrykket, og der kan gribes hurtigt ind, når dæktrykket er faldende. Data på dæktrykket kan sendes til kontoret, men også overvåges af chaufføren i bilen. En automatisk overvågning kan suppleres med en alarm i førerhuset. Kontrol af dæktryk er relevant for alle køretøjstyper og kørselsmønstre. Og en on-line kontrolenhed kan anvendes, når der er EBS på bilen. Kontrolenheden kan eftermonteres på bilen, hvis det rette EBS findes. Systemerne kan sende data via alle telesystemer.

Forventet brændstofbesparelse: Ved 20 % for lavt lufttryk er der en forøget rullemodstand på 8 %, hvilket svarer til 2,6 % øget brændstofforbrug. Der kan spares op til 10.000 kr. pr. 100.000 kørte kilometer. Forventet CO2-besparelse: Op til 5 %. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 8 måneder. Andre fordele ved produktet: Et optimalt dæktryk medfører et mindre slid på dæk og veje, ligesom det øger trafiksikkerheden på grund af en mere effektiv bremsning. Et optimalt dæktryk giver også en bedre stabilitet på vejen og en øget komfort.

Mange leverandører til transportbranchen udbyder servicepakker tilpasset den enkelte vognmands kørselsbehov. Pakkerne er særligt økonomisk fordelagtige ved eksportbiler, der kører meget. Services kan udføres på værksteder i Europa. 6


AKSLER Sporing af aksler Det er vigtigt, at alle aksler på trækker og trailer er sporet korrekt, og køres der i fast kombination, er det en god ide at spore trækker og trailer sammen. Når akslerne er korrekt udmålt og sporet, er rullemodstanden og dermed forbruget af brændstof mindre, og der er et mindre slid på dækkene. Sporingen bør kontrolleres til det årlige syn og løbende ved visuelle kontroller i virksomheden. Hos diverse udbydere tager en kontrol samt eventuelle rettelser cirka tre timer. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 5 % (hvis hele vogntoget er sporet: Op til 25 %). Forventet CO2-besparelse: Ca. 7000 kg / år. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 1 måned. Andre fordele ved produktet: Et mindre dækslid, en bedre kørselskomfort i trækkeren og øget trafiksikkerhed.

Når traileren lejes/leases, bør du stille krav om, at sporingen af hjulene er i orden – du betaler for brændstoffet. 7


Hæv aksler ved let gods eller tomkørsel Har bilen bogie- eller pusher aksler kan hhv. 2. og 3. akslen hæves ved kørsel med let gods og tomkørsel. Det betyder lavere rullemodstand pga. færre hjul og nedsat brændstofforbrug. Vær opmærksom på, at antallet af aksler i brug er tilpasset den samlede vægt på køretøjet. Kan benyttes på alle biler og trailere med løftbare aksler. Forventet brændstofbesparelse: 1- 5 %. Forventet CO2-besparelse: Ca. 1- 5 %. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 1 år. Andre fordele ved produktet: Mindre dækslid.

8

Et alternativ er: Load Spreading Program (LSP) fjerner automatisk trykket på trailerens bageste aksel, når det ikke er nødvendigt at bruge den, f.eks. i forbindelse med en delvis losning. Udover at mindske brændstofforbruget reduceres risikoen også for at køre med overlæs, køreegenskaberne forbedres og drejeradius reduceres. Kan ligeledes betjenes manuelt, såfremt mindre drejeradius er nødvendig.


FÆLGE Aluminiumsfælge Aluminiumsfælge vejer 16 kg mindre end stålfælge. Derfor bliver brændstofforbruget mindre, og nyttelasten bliver lidt større. Aluminiumsfælge er bedst til landevejskørsel. Forventet brændstofbesparelse: 1,5 % ved distributionskørsel, 2,5 % ved langturskørsel. Forventet CO2-besparelse: 1,5 % ved distributionskørsel, 2,5 % ved langturskørsel. Forventet tilbagebetalingstid: 1 år - 2,5 år afhængig af kørselsmønster. Ca. 1 år på en eksportbil og ca. 2,5 år på en bil, der lokalt kører stykgods. Andre fordele ved produktet: Bremser, bremseskiver og dæk vil få en længere levetid, da der overføres mindre varme til disse dele fra fælgen. Varmen reducerer styrken i bremserne, skiverne og dækkene. Aluminiumsfælge ruster ikke. Derfor lettes vedligeholdelsen. Begrænsninger ved produktet: Aluminiumsfælge kan ikke ligesom stål rettes ud, hvis de bliver beskadiget, og bør derfor bruges med varsomhed ved entreprenørkørsel. Aluminiumsfælge kan i mange tilfælde bruges ved entreprenørdistribution, mens de ikke kan anbefales ved entreprenørkørsel i grusgrav, stenbrud osv.

9


OLIE Syntetisk olie – højkvalitets olie Syntetisk olie giver lavere friktion i motoren og dermed en bedre brændstoføkonomi i forhold til mineralsk olie. Syntetisk olie kan anbefales til alle lastbiler med blandede kørselsmønstre, og det er specielt velegnet ved hårde driftsforhold. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 1-2 % i hele drivlinen. Forventet CO2-besparelse: Ca. 1-2 %. Forventet tilbagebetalingstid: Syntetisk olie er dyrt i indkøb, men da motorens levetid forlænges, er det billigere i længden. Desuden fordamper syntetisk olie ikke let, og olieforbruget nedsættes. Andre fordele ved produktet: Syntetisk olie medfører lavere vedligeholdelsesomkostninger. Det cirkulerer hurtigere end almindelig olie og beskytter derfor hurtigt motoren efter, at bilen er startet. Bilen starter lettere, og slitagen på motoren er derfor mindre, mens motorens levetid forlænges. Da olien ikke fordamper let mindskes antallet af olieskift. 10

Avendelse af biobrændstof er en mulighed, navnligt ved tankning i Sverige, da afgifterne er anderledes dér.


DRIVLINE Automatgear til korrekt specifikation af drivline Når motor, gearkasse og udveksling – med andre ord drivlinen – er afstemt, bruges der mindst muligt brændstof i drivlinen. Dette er relevant uanset biltype og kørselsmønster. Egenvægten er lidt mindre end ved manuelt gear, hvorved mindre vægt skal flyttes. Det giver også en brændstofbesparelse. Forventet brændstofbesparelse: 3- 10 % alt efter hvordan chaufføren kører.

chaufføren, og kørselssikkerheden højnes, fordi chaufføren kan fokusere på selve kørslen. Et automatgear medfører en længere levetid på lastbilen, ligesom bilens gensalgsværdi øges. Begrænsninger ved produktet: Det er fortsat nødvendigt, at chaufføren er uddannet og kører forudseende, f.eks. vurderer behovet for kommende opbremsninger og accelerationer.

Forventet CO2-besparelse: Op til 10 % eller 11.000 kg. / år. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 6 måneder. Andre fordele ved produktet: Hvis der bruges automatgear, undgås en overbelastning i hele drivlinen, da det korrekte gear altid vælges. Der opnås også en længere levetid på lastbilen, en mindre fysisk belastning af

12

Undgå unødig tomgangskørsel. Ved tomgangskørsel kan der bruges op til 2 liter brændstof i timen, hvis f.eks. også klimaanlægget og motorens køleblæser er i gang. Hvis bilen kører i tomgang 1 time pr. dag i 250 dage svarer det til ca. 3000 kr.


NAVIGATION/STYRING Ruteplanlægningssystem / Navigation Fordelen ved automatisk ruteoptimering og rutevejledning via navigation er, at der køres færre kilometer ad mere direkte vej. Ruteplanlægning og GPS-navigation kan med fordel anvendes uanset kørselsmønster. En grundig ruteplanlægning og GPS-navigation er særlig fordelagtigt ved brug af vikarer, nye ruter eller nye medarbejdere. Forventet brændstofbesparelse: 10-20 % Forventet CO2-besparelse: 10- 20 %

kan sendes direkte til skærme i bilerne. Det tager kun få sekunder at få udarbejdet en rute. Systemet giver mulighed for relativt præcist at kunne oplyse kunden om leveringstidspunktet, og det er let at indtaste informationer om nye kunder. Ruteplanlægningen kan kombineres med et flådestyringssystem. Systemer kan ud over almindelig ruteplanlægning håndtere at tage højde for særlige krav til levering af godset og oplysninger om bilens kapacitet. Ordrer kan indlæses elektronisk, og systemerne kan håndtere at koble varegrupper og biltyper.

Forventet tilbagebetalingstid: ½-1 år. Andre fordele ved produktet: Virksomheden kan spare meget tid ved ikke manuelt at planlægge ruter, og ruteangivelser

Brændstof i tanken er også vægt, der skal flyttes. Vurder, om der er behov for at fylde tanken helt før turen, eller om det er bedre at tanke undervejs. Pas på med at køre omveje for at tanke, tag højde for tidsforbruget ved tankning og risikoen for kondensvand. Vurder også behovet for tankstørrelsen allerede ved anskaffelse af bilen.

13


Flådestyring Et system til flådestyring kan sikre en optimal og effektiv udnyttelse af vognparken. Via systemet kan det enkelte køretøjs placering bestemmes med ca. 10 meters nøjagtighed. Flådestyringen synliggør bilernes og chaufførernes færden, og det giver mulighed for i højere grad at undgå tomkørsel og spilde kørte kilometer foranlediget af dårlig kommunikation mellem kontor og chauffør. Også brændstofpåfyldning kan kontrolleres. Produktet er relevant for alle kørsels- og køretøjstyper og kan installeres i alle biler. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 20.000 kr. pr. 100.000 kørte kilometer. Forventet CO2-besparelse: Op til 10 %. Forventet tilbagebetalingstid: ½ - 1 år. Andre fordele ved produktet: Dokumentation om bilens geografiske færden kan benyttes i et kundeservice-øjemed. Flådestyringssystemer sikrer ligeledes bedre udnyttelse af køre- hviletider, forebygger bøder, giver mulighed for at downloade den digitale 14

tachograf, forenkler kommunikationen mellem chauffør og kontor, ligesom det kan bruges til løn- og arbejdstidsafregninger. Erfaringerne viser også, at det giver chaufførerne tryghed. Vær opmærksom på, at mange systemer til flådestyring kan kombineres med andre ITløsninger.


Fartpilot En fartpilot sørger for, at køretøjet altid har en jævn hastighed. Derfor er der ingen udsving i hastigheden, med mindre der egentlig bremses eller accelereres, og den jævne hastighed medfører en brændstofbesparelse. En fartpilot er relevant for alle kørsels- og køretøjstyper. Det er GPS-baseret og opdateres jævnligt. Chaufføren kan løbende følge med i udviklingen. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 20.000 kr. pr. 100.000 kørte kilometer. Forventet CO2-besparelse: 5-10 %. Forventet tilbagebetalingstid: Op til 1 år ved ny køb af bil. Andre fordele ved produktet: Ud over brændstofbesparelsen betyder produktet færre færdselsbøder, mindre stress hos chaufføren og dermed højere trafiksikkerhed.

Hold jævn hastighed – undgå at accelerere eller bremse unødigt.

Brug fartpilot med fornuft, f.eks. mindre i kurver og i tæt trafik.

Begræns brug af fartpilot, når du kører i meget bakket terræn. Udnyt bilens fremdrift ned ad bakken og delvist op ad næste bakke – lad vognen rulle, og slip speederen før bakketoppen.

Brug motorens effekt og accelerer hurtigt op til marchhastighed – tillad kortvarige høje omdrejninger ud over økonomiområdet i lave gear.

Begrænsninger ved produktet: GPS virker ikke i tunneler, hvorfor fartpiloten heller ikke virker, og chaufføren skal træde til. 15


CHAUFFØRENS KØRSEL Måling af køreteknik – Eco-Driving Ved at måle chaufførernes køreteknik kan der peges på forbedringer og stilles krav til chaufførernes måde at køre på, så kørslen bliver mere brændstofeffektiv. Systemet måler tankninger, opbremsningsteknik, tomgang, km/l og øvre hastighed. Data sendes direkte til kontoret og kan anvendes til at udarbejde statstikker. Chaufførerne kan også følge målingerne i bilen. På kontoret kan der laves retfærdige sammenligninger af chaufførerne, bilerne og deres brændstofforbrug uafhængig af last, bilens alder, motorstørrelse m.m. Med et system til måling af køreteknikken føler chaufførerne et større ansvar for at optimere brændstoføkonomien, men systemet bør suppleres med en uddannelse af chaufførerne. Måling af køreteknik er relevant for alle kørselsog køretøjstyper, og systemer kan bruges på biler med kommunikationsnetværket CAN BUS, der er produceret efter 1996.

Andre fordele ved produktet: Defensiv kørsel giver mindre slid på materiellet og dermed længere levetid, blandt andet på grund af en lavere stresstærskel hos chaufføren. En mindre stresstærskel øger også trafiksikkerheden, giver færre skader – og øger branchens omdømme. Begrænsning ved produktet: Et argument mod produktet er, at hvis chaufføren sætter farten ned, så bruger han længere tid på sine ture. Men effektivitetstabet er marginalt i forhold til besparelsen på brændstoffet, som følger af energirigtig kørsel.

Sænk farten, sæt hastighedsbegrænser til 80 km/t.

Sæt aldrig bilen i frigear – når bilen ruller i gear, bruger den ingen brændstof, men det gør den i frigear.

Forventet brændstofbesparelse: 6-12 % / ca. 24.000 kr. ved 100.000 kørte kilometer. Forventet CO2-besparelse: 6-12 %. 16

Forventet tilbagebetalingstid: 0-3 år.

Sluk motoren, når bilen holder stille i mere end 30 sekunder.


Kursus i energirigtig kørsel

Kursus i adfærdsændringer i virksomheden

Hvis chaufføren gennemfører uddannelse i energirigtig kørsel og/eller opdaterer sin viden og bearbejder rutiner opnås en bedre brændstoføkonomi. Det er vigtigt at følge op på kurset med incitamenter, præmier eller lignende for at fastholde besparelsen.

Skal chaufførernes køreteknik ændres på længere sigt, skal der ske en adfærdsændring i virksomheden. Lederen i virksomheden kan med fordel gennemgå et kursus i, hvordan adfærd ændres og fastholdes.

Kurser er relevante ved alle kørselsformer.

Kurser er relevante for alle ledere, der forsøger at ændre rutiner blandt chaufførerne.

Forventet brændstofbesparelse: Ca. 12 %.

Forventet brændstofbesparelse: Ca. 10 %.

Forventet CO2-besparelse: Ca. 12 %.

Forventet CO2-besparelse: Ca. 10 %.

Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 2 måneder (inkl. omkostninger ved manglende arbejdskraft).

Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 12 måneder.

Andre fordele ved produktet: En forbedret køreteknik medfører et mindre slid på materiel, mindre stress hos chaufføren, der så også laver færre fejl og færre skader. Begrænsninger ved produktet: Chaufførerne falder tilbage i gamle kørselsrutiner, og kurset bør gennemføres igen hvert andet år. En kortsigtet ulempe er tabt arbejdstid.

Lad motoren arbejde – hold omdrejningerne inden for det grønne økonomiområde.

Undgå hyppige gearskift – udnyt motorens drejningsmoment, og skift hele gear hvis muligt. Hvis der er I-shift på bilen, så lad computeren gøre arbejdet for dig.

Andre fordele ved produktet: Et bedre arbejdsmiljø som følge af klare retningslinier.

Læs trafikken, se fremad – tag højde for, om du f.eks. lidt længere fremme skal bremse, og undgå fuldt stop hvis muligt.

Stress ned under kørslen.

Kør motoren med lave omdrejninger, selv om den lyder ”tung” – moderne motorer kan klare seje træk.

17


FØRERHUSE Air Cooler En luftkøler køler førerhuset om natten, så det kan undgås, at lastbilen går i tomgang. En køler er særligt relevant ved eksportkørsel syd på. En køler kan monteres i løbet af 4-5 timer og har en levetid på ca. 5 år. Services kan håndteres af chaufføren. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 2500 liter/ år. Forventet CO2-besparelse: Ca. 7500 kg/år. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 8 måneder. Andre fordele ved produktet: Lastbilens motorstøj undgås, ingen vedligeholdelse på værksted, bedre indeklima i førerhuset og ingen forurening fra køretøjet. Begrænsninger ved produktet: Køleren køler ca. 6 grader i forhold til temperaturen uden for førerhuset. Kølerens effekt falder, jo større førerhuset er.

18


AFSKÆRMNING/AFDÆKNING Spoiler En spoiler reducerer vindmodstanden og dermed brændstofforbruget. En spoiler er effektiv på alle biler og ved alle kørselsmønstre, men særligt på eksportbiler, der kører langt. En spoiler kan eftermonteres. Topspoileren skal justeres i forhold til højden på trailerne. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 5 %. Forventet CO2-besparelse: Ca. 5 %. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 2 år. Andre fordele ved produktet: Bilen bliver nemmere at rengøre, fordi der lukkes af for kroge. Begrænsninger ved produktet: Vær opmærksom på, at spoileren er korrekt indstillet, da der ellers er fare for mere turbulens – og dermed højere brændstofforbrug.

Tag overflødige genstande af trækkeren, så vindmodstanden nedsættes. 20


Skørter

Rullepresenning

Skørter kan forbedre aerodynamikken på både trækker og trailere – og bidrage til en bedre brændstoføkonomi.

Overdæk ladet med en korrekt surret presenning. Det reducerer luftmodstanden, særligt når der køres med tiptrailer eller åben container – og ved tomkørsel.

Skørter kan eftermonteres. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 3 %. Forventet brændstofbesparelse: 1-2 %. Forventet CO2-besparelse: Ca. 2500 kg/år. Forventet CO2-besparelse: 1-2 %. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 1 år. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 5 år. I stedet for skørter kan der monteres 2 pallekasser under sættevogne – en pallekasse foran og en bagved aggregatet. På den måde kan der opnås en effekt, der svarer til ca. 60 % af skørters effekt.

Andre fordele ved produktet: Ingen del af læsset blæses af ladet.

Begrænsninger ved produktet: Varmeudviklingen i dækkene øges – det reducerer deres levetid.

Vær opmærksom på Færdselsstyrelsens tilskudsordning. Styrelsen har bevilget 42 mio. kr. i perioden 2009-2012 til fremme af bedre aerodynamik på lastbiler. Heraf afsættes 37,5 mio. kr. til godstransporterhvervets eftermontering af skørter og spoiler på lastbiler. Se mere på www.fstyr.dk

Afmonter ikke-lovpligtige lygter, og spar energien til pærerne samt vindmodstanden. 21


GARDINTRAILER Højdejusterbar trailer Hvis der køres med gardintrailer, er der mulighed for at sænke højden på traileren med op til 30 cm. På denne måde reduceres trailerens vindmodstand, og der spares brændstof. Indstillingen tager ca. 10 min., og skydetag vil stadig kunne bruges. Gardintrailere er særligt relevante ved langdistancekørsler. Enhed til justering af højden kan eftermonteres. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 3 %. Forventet CO2-besparelse: Ca. 5000 kg/år. Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 1 år. Andre fordele ved produktet: Kan tilpasses alle trækkere, uanset skammelhøjde.

22


MERE PLADS Dobbelt lastdæk Ved at køre med dobbelt lastdæk bliver der dobbelt så meget plads til gods, der ikke kan stables op til bilens loft. Således er dobbelte lastdæk mest effektive, når der er tale om pallegods, stykgodskørsel og fragtkørsel. Dobbelt lastdæk skal vedligeholdes, specielt hvis der er tale om et hydraulisk system, der kører dækket op og ned. Manuelle systemer findes også. Brugen af dobbelt lastdæk kræver, at chaufføren får en særlig instruktion i brugen af systemet. Når der køres med dobbelt så meget gods, er det vigtigt, at der er foretaget en nøje planlægningen af ruten.

Andre fordele ved produktet: Forbedret indtjening bl.a. på grund af færre chaufførudgifter og udgifter til trækkende enheder. Begrænsninger ved produktet: Der skal foretages en større investering i dobbelt lastdæk. Den maksimale totalvægt kan blive en begrænsning for at udnytte kapaciteten fuldt ud – et forhold, der i højere grad gør sig gældende, jo højere bilens egenvægt er. Nyt på markedet er også tredækkere.

Forventet brændstofbesparelse: Besparelsen skal ses i form af den bil, der ikke længere er brug for, fordi to bilers gods transporteres på én bil. Der transporteres 100 % mere gods, men brændstofforbruget vil stige 20-30 % på grund af den øgede vægt. Merforbruget afhænger af godsets vægt. Desuden vil der være et ekstra forbrug af drivmiddel til dobbelt lastdækkets hydrauliske systemer. Forventet CO2-besparelse: Op til ca. 30 %. 23


Modulvogntog To modulvogn kan transportere det samme som tre almindelige lastbiler. Det er effektivt at køre med modulvogntog, når der køres med fuldt læs, f.eks. fra godsterminaler. Forventet brændstofbesparelse: 15 % eller 30 % ved volumentransport (let vægt). Forventet CO2-besparelse: 15 % eller 30 % ved volumentransport (let vægt). Forventet tilbagebetalingstid: Ned til 1 år, hvis der ikke også investeres i terminaler mv. Andre fordele ved produktet: Forbedret indtjening bl.a. på grund af færre chaufførudgifter, og der skal anvendes færre trækkende enheder. Begrænsninger ved produktet: Modulvogntog må kun køre på et begrænset vejnet.

24


KØLEBILER Energiforhæng I kølevogne kan et forhæng mindske luftudskiftningen og nedsætte kølebehovet samt brændstofforbruget. Et forhæng skærmer for luften, når dørene er åbne. Efterhånden som kølerummet tømmes for gods, kan et forhæng med fordel bruges til at indskærme det resterende gods, så der ikke bruges unødig energi på at køle den tomme del af kølerummet. Distributionsbiler får således det største udbytte af et forhæng. Forhænget fungerer med fjernbetjening og timer, således at det virker automatisk. Og det kan eftermonteres. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 20 %. Forventet CO2-besparelse: Ca. 20 %.

Kølekasse på trailere En kølekasse består af to ydre lag, og imellem dem er der isolering. Yderlagene kan bygges af glasfiber eller varmgalvaniseret stål. Når der vælges stål, øges isoleringseffekten med op til 11 %. Hermed reduceres forbruget af brændstof til køling. Desuden kan en stålkasse være op til 1.000 kg lettere. Mindre vægt skal således flyttes, og det giver også en besparelse på brændstofforbruget. Isoleringsformen er egnet til alle køle- og boxtrailere. Forventet brændstofbesparelse: Ca. 10 % på selve køleanlægget. Forventet CO2-besparelse: Ca. 10 % på selve køleanlægget.

Forventet tilbagebetalingstid: Ca. 24 måneder. Andre fordele ved produktet: Mere sikkerhed for at godsets kvalitet ikke forringes.

Forventet tilbagebetalingstid: Ingen væsentlig prisforskel mellem glasfiber og varmgalvaniseret stål ved nyt køb. Andre fordele ved produktet: Fordelen ved stål er også en større styrke, der er mindre sårbar over for skader med risiko for fugt/varmeindtrængning – og derved ringere isolering. Da kølekassens vægt reduceres kan der medtages mere gods.

25


CO2-neutralt køleanlæg

Overvågning af temperatur i kølevogn

Der findes køleanlæg til kølebiler, som kan genbruge CO2, der er opsamlet i industrien. Køleanlægget er mest hensigtsmæssigt til nationale transporter, fordi fyldestationer ikke er særligt udbredte. På nuværende tidspunkt er der i Danmark en fyldestation i Brøndby og Odense.

Systemet registrerer transportens temperatur, ligesom systemet kan registrere, hvornår døren åbnes. Systemet kan desuden stoppe og starte køleanlægget. På denne måde bliver styringen af temperaturen optimal, og energiforbruget minimeres mest muligt.

Forventet brændstofbesparelse: Ca. 96 % af det gennemsnitlige forbrug for et tilsvarende dieselanlæg.

Forventet brændstofbesparelse: Ca 2000 kr./år.

Forventet CO2-besparelse: Ca. 96 % i forhold til traditionelle dieseldrevne køleanlæg.

Forventet tilbagebetalingstid: Ca 2 år.

Forventet tilbagebetalingstid: Neutralt i forhold til traditionelle anlæg. Andre fordele ved produktet: Anlægget fylder mindre og vejer mindre end et dieseldrevet anlæg, og det støjer også mindre.

26

Forventet CO2-besparelse: Ca 5 %.

Andre fordele ved produktet: Systemet logger data med henblik på dokumentation af godsets kvalitet og kan alarmere chauffør og kontorpersonale ved temperaturudsving. Begrænsninger ved produktet: Systemerne er ikke i alle tilfælde kompatibelt med gamle køleanlæg.

Tænk over kølebilens farve. F.eks. bruger en mørkegrøn kølebil 64 % mere energi end en hvid, da hvid reflekterer mere sollys end en mørk farve.


TJEKLISTE Når du køber nyt, lejer eller leaser Den største besparelse i brændstofforbruget og CO2-udslippet kan du opnå, når du køber nyt materiel. Gennem en dialog med leverandørerne bør du definere dit specifikke behov for det nye materiel, således at du f.eks. ikke køber, lejer eller leaser en større bil, end du har behov for. Men du skal naturligvis også være opmærksom på dit fremtidige behov, således at du ikke gennem dit valg mister fleksibilitet og hindrer en udvikling af virksomheden.

Service: • Hvilke vedligeholdelsesaftaler bør du have, og hvad kan du selv klare? • Få eventuelt hjælp til at udarbejde en tjekliste til vedligeholdelse af bilen/trailer med tidsintervaller.

Du og leverandøren bør snakke følgende igennem: Lastbil og trailer: • Hvad er din kørselstype (f.eks. distribution, langtur, modulvogntog, entreprenørkørsel osv.)? • Hvor mange aksler har du brug for, og hvilke typer? • Hvad er dit behov for drivline? • Hvad er dine krav til dæk? • Kan du have en spoiler (deflectors)? • Hvilket flådestyringssystem vil du anvende? • Hvordan kan jeg mindske materiellets vægt?

Indfør tjeklister i virksomheden, så bilen tjekkes grundigt og regelmæssigt.

Køb ikke større og tungere materiel, end du har brug for til at løse opgaven – det sparer på investeringsomkostninger samt løbende omkostninger til vedligeholdelse og brændstof.

27


Dansk Transport og Logistik

Grønningen 17 Postboks 2250 1019 København K

Tel.: 7015 9500 Fax: 7015 9502

Dansk Erhverv

dtl@dtl.eu www.dtl.eu

Børsen 1217 København K

En række af brochurens billeder er leveret af de leverandører, der har bidraget til brochurens budskaber. Tak for det.

Layout: Woer+Gregorius Aps Tryk: npc tryk a/s

Fotos i øvrigt: Per Daugaard | MAN

Maj 2009

Tel.: 3374 6000

info@danskerhverv.dk www.danskerhverv.dk

Profile for DTL - Danske Vognmænd

Transportens veje til et bedre klima – 49 veje til at spare på brændstoffet  

DTL og Dansk Erhverv har udgivet en brochure, der beskriver produkter på markedet, som virksomhederne kan tage i brug for at reducere CO2-ud...

Transportens veje til et bedre klima – 49 veje til at spare på brændstoffet  

DTL og Dansk Erhverv har udgivet en brochure, der beskriver produkter på markedet, som virksomhederne kan tage i brug for at reducere CO2-ud...

Profile for sandgreen