__MAIN_TEXT__

Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

SØG CHAUFFØRER VIA DTL

DTL overtager jobportalen Transportjob.nu

10 | OKTOBER 2017 | 19. ÅRGANG

DTL-AFTALE MED FORMAN ADVOKATER

SCANIAs RÅ BØLGE

De nye XT-anlægsvogne fås i et utal af kombinationer

TEMA I VALGKAMPEN:

Øst-chaufførers usle liv på parkeringspladser og i industrikvarterer GTL-BRÆNDSTOF / KURSER / DMF-GENERALFORSAMLING

PLUS

TEST af Volvo FE 350


LEDER

Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktion: Redaktør John Larsen Journalist Niels Møller Madsen (DJ) Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

FOTO: FINN BJERREMAND

Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 DTLs nye jobportal formidler chaufførjobs . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ministerbesøg hos fragtmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vognmandsdag i Hobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 DTL indgår samarbejdsaftale med advokat Jacob Forman 20 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 TEST: Volvo FE 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nye Scania XT-anlægsbiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 18

PensionDanmarks tilbud til vognmændene . . . . . . . . . . . . 28 FOTO: JACOB BLÆSILD

ROS TIL VOGNMÆNDENE. Vognmandens Dag i Hobro fik besøg af integrationsminister Inger Støjberg, der roste branchen for at hjælpe med integrationen af flygtninge- og indvandrere.

Selvkørende lastbiler på vej i USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Generalforsamling i Dansk Møbeltransport Forening . . . . 32 Min nye opbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 DTLs kursustilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Nyt lederkursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Arla dropper diesel til fordel for GTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

40 RENERE BYLUFT. Kørselschef hos Arla, Ole Højris, og de 60 sjællandske lastbiler er gået over til brændstoffet GTL i stedet for diesel.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kommunalvalget og social dumping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

16 FAST ARBEJDE HOS FRAGTMAND. Fragtmand Kristian Skov Petersen, tv., fortæller beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen om succesen med at skaffe kontanthjælpsmodtagere fast arbejde.

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

20 ADVOKATAFTALE. DTLs medlemmer kan få deres sager afklaret og ført i retten af advokat Jacob Forman, der er ekspert i transportsager.

En kommune må ikke med sin politik direkte medvirke til social dumping. Emnet bør ligge højt på dagsordenen. Den handler jo om unfair konkurrence til vores egne arbejdspladser – og i sidste ende om skattegrundlaget i en kommune.

FOTO: SCANPIX

Jeg går ud, at fra spørgsmålene har siddet i baghovedet på dem alle. Men jeg vil hævde, at finansloven i dette efterår er blevet brugt til at servere valgflæsk til det kommende kommunalvalg. Sænkelsen af registreringsafgiften på personbiler og sænkelsen af taksten på at krydse Storebæltsbroen, er blot to af gaverne. De vil - sammen med den pæne økonomisk vækst vi oplever lige nu - generere mere trafik. Konsekvensen er mere trængsel, hvis ikke man investerer massivt i infrastrukturen, sådan som Infrastrukturkommissionen allerede for år tilbage påpegede. Danmark halter allerede bagefter. Men finansministeren har udtalt, at man ikke vil lave offentlige anlægsarbejder, da man er bange for overophedning. Det er ellers de langsigtede, strukturelle investeringer, der er brug for – ikke quickfix med lempelser af afgifter og afgifter. Een af de helt store barrierer i den danske vækst og dynamik er, at så store dele af den danske infrastruktur hver dag sander til i trængsel. Når togdriften er uregelmæssig, og hyppige forsinkelser har irriteret folk længe nok, vælger de bilen til og toget fra. Når der i øvrigt er vækst og voksende beskæftigelse samt øget samfundsmæssig aktivitet generelt, så øges trykket på vejene. Flere og flere gode arbejdstimer brændes op bag rattet, til skade for produktiviteten og klimaet. Så igen: Hvor gør de samfundsmæssige investeringer mest gavn? Hvor skaber skatteydernes bidrag til fællesskabet mest værdi? Havde DTL-Danske Vognmænd kunnet disponere over Finanslovens milliarder, ville resultatet have set noget anderledes ud end dét, politikerne har lagt frem: En fastholdelse af taksten over Storebælt havde givet plads til betydelige infrastrukturforbedringer

og længe tiltrængt styrkelse af en række udvalgte vejstrækninger. Dermed havde vi kunnet få rettet op på års sendrægtighed. Mindre trængsel, færre tabte arbejdstimer bag rattet, mindre nytteløs udstødning, til skade for miljøet og klimaet. Man kunne have investeret massivt i den kollektive trafik, så almindelige borgere får et reelt alternativ til bilen. Det kunne også have skabt plads på vejene - til lastbiler og anden transport, der ikke umiddelbart kan lægges på skinner. Og bevares: Det er fint at udvide 24 km af motorvejen på Vestfyn mellem Nørre Åby og Odense V til 3 spor med åbning i 2022, men der er jo mange andre strækninger, hvor en udvidelse af kapaciteten er påtrængende. Fx fra Odense V, syd om Odense og til Svendborg-motorvejen. Og et tredje spor på E45 mellem Randers og Kolding. Og anlæg af Hillerødmotorvejens forlængelse, en østlig omfartsvej i København, Frederikssundmotorvejen og en tredje Limfjordsforbindelse. Så når vi som vognmandsorganisation ikke just er faldet i svime over regeringens udspil, så skyldes det ikke alene, at vi helt åbenlyst kan se, at tiltagene vil gøre vognmændenes arbejde både dyrere og mere besværligt – altså øgede brændstofudgifter og øgede transporttider på grund af den øgede trængsel. Men så sandelig også fordi vi finder, at de samfundsmæssige investeringer og skatteydernes betydelige bidrag til fællesskabet kunne have skabt større samfundsmæssig værdi, havde de været disponeret klogere. Godt, at ikke alle år, er valgår.

FOTO: PER DAUGAARD

Hvor gør de samfundsmæssige investeringer mest gavn? Hvor skaber skatteydernes bidrag til fællesskabet mest værdi? Enhver ansvarlig politiker må stille sig disse spørgsmål, inden han eller hun bevæger sig ind bag glasdøren i finansministeriet for at forhandle finanslov.

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6

FOTO: JOHN LARSEN

Gode arbejdstimer brændes op bag rattet

INDHOLD

VALGMØDE TIRSDAG 31. OKTOBER PÅ RASTEPLADS HYLKEDAL ØST.

SIDE 8

OKTOBER 2017

DTL overtager jobportalen Transportjob.nu

DTL-AFTALE MED FORMAN ADVOKATER

SCANIAs RÅ BØLGE

De nye XT-anlægsvogne fås i et utal af kombinationer

TEMA I VALGKAMPEN:

Øst-chaufførers usle liv på parkeringspladser og i industrikvarterer

PLUS

TEST af Volvo FE 350

GTL-BRÆNDSTOF / KURSER / DMF-GENERALFORSAMLING

SFS SPIDSKANDIDAT I KOLDING, KARINA LORENTZEN DEHNHARDT, OP TIL Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

SØG CHAUFFØRER VIA DTL

10 | OKTOBER 2017 | 19. ÅRGANG

Forsidefoto: PER MORTEN ABRAHAMSEN


NYHEDER DE KORTE X

PI

Takstnedsættelser og 3. spor over Vestfyn Det bliver billigere at passere Storebælt. Regeringen har besluttet at nedsætte taksterne for at køre over broen med 25 procent frem mod 2021. Regeringen har også besluttet at anlægge et 3. motorvejsspor på de 24 km mellem Nr. Aaby og Odense V. for at komme trængslen til livs. Motorvejen vil tidligst stå klar i 2022. Mens DTL er behersket tilfreds med det ekstra spor, får regeringen ikke ros for takstnedsættelsen på broen. »Takstnedsættelsen og nedsættelsen af registreringsafgiften på biler vil føre til mere trængsel og dermed gøre vognmændenes arbejde både dyrere og mere besværligt i form af øgede brændstofudgifter og øgede transporttider,« siger DTLs direktør Erik Østergaard.

MILLIARDBØDE til Scania for kartelvirksomhed

Efter i juni at have uddelt bøder ved et forlig på næsten 22 milliarder kroner til lastbilproducenter, der havde aftalt priser, giver EUKommissionen nu Scania sin egen milliardbøde. Scania, der ikke deltog i forliget, får en bøde på 881 millioner euro svarende til 6,6 milliarder kroner. Scania har nu besluttet at anke EU-Kommissionens afgørelse. Virksomheden tilbageviser alle slutkonklusioner og påstande, som EU-Kommissionen har lagt til grund for bøden. DTL-medlemmer har haft mulighed for at få vurderet om køb eller leasing af lastbiler i perioden har været på urimelige vilkår på grund af karteldannelsen. Fristen for at være med udløb med udgangen af september.

AN

V

KI

AR

C :S TO FO

Brug af elektroniske nødbremsesystemer på bilerne kunne have afværget en stor del af ulykkerne med traktorer, fastslår havarikommissionen.

DTL:

Traktorer på vejene

skal begrænses mest muligt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har undersøgt 25 ulykker med traktorer og motorredskaber siden 2013. Undersøgelsen viser, at 21 ud af de 25 ulykker er sket på landeveje på hverdage mellem 6-12 og 15-18 – og 5 er sket i mørke. Rapporten er blevet til på baggrund af den triste kendsgerning, at der årligt forekommer 40-55 personskadeulykker og omkring fem dræbte som følge af traktorer på vejene. Typiske tidspunkter på året for traktorulykker er august, september og oktober måned. Frank Davidsen, underdirektør i DTL – Danske Vognmænd, er glad for, at der sættes fokus på traktorernes færden på vejene: Aparte forekomst på vejene »Traktorer er som helhed en aparte forekomst på vejene. De har helt særlige kørselsmønstre, de kører ved særligt lave hastigheder, de føres ofte af helt unge helt ned til 16 år. Og de er absolut ikke kollisionssikre. Jeg synes, at rapporten fra HVU viser, at det i hverdagen er nødvendigt at begrænse traktorkørsel på veje med anden færd-

sel mest muligt,« siger han. På baggrund af rapporten anbefaler HVU, at der stilles større krav til afmærkning af langsomt kørende køretøjer og ”overbredde”, som kunne være brug af rotorblink, tydelig markering af traktorens yderpunkter samt vedligeholdelse af reflektorisk materiale. Hvad angår selve traktorføreren, skal denne uddannes bedre i den typiske risiko ved at køre traktor. Endelig anbefaler HVU, at traktorkørsel begrænses mest muligt igennem optimal planlægning og læsning. Ny teknologi forhindrer ulykker En helt særlig konstatering hos HVU har i øvrigt været, at brug af ny køretøjsteknologi kunne have forhindret en stor del af traktorulykkerne. Ni ud af 15 ulykker kunne være undgået, hvis modpartens bil havde haft avanceret nødbremsesystem, og to ud af tre ulykker kunne være undgået med installeret ABS på motorcykler.

Hippie-bus om persondata Dansk Erhverv sender i slutningen af måneden et VW-”rugbrød” rundt i landet forklædt som en hippiebus, selvom den skal bruges til noget så tørt og alvorligt som at orientere om den kommende persondataforordning.

I kan være flere år om at skabe overskud En hacker kan være 3 sekunder om at tømme jeres netbank! Som udgangspunkt er det kun, hvis du mister penge på din privatkonto, at banken dækker. Hvis jeres firmakonto bliver hacket, har I ingen dækning. Derfor har I brug for at sikre jer, hvis I vil beskytte jeres virksomhed mod it-tyve. Så undgår I at hænge på tabet, hvis en hacker tømmer jeres netbank. Eller hvis kriminelle får adgang til jeres it-systemer og saboterer kundedata og varelager. En Codan IT-Kriminalitetsforsikring dækker virksomheden, hvis: – En hacker tømmer jeres netbank. – I bliver udsat for computervirus og datasabotage. I kan også blive dækket, hvis: – Ansatte begår tyveri og bedrageri. – I bliver udsat for mandatsvig, hvis fx ansatte misbruger jeres firmakonto.

H ør me re på DTL 's fyrafte nsmød er i efterå ret!

Ring nu og få sikret jeres transportvirksomhed på 33 55 50 50

Her er ”hippiebussens” stoppesteder: • Aabenraa den 30. oktober • Esbjerg den 30. oktober • Aarhus den 31. oktober • Odense den 31. oktober • København den 10. november. Tilmelding hos Dansk Erhverv

09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

FOTO: JOHN ROY VESTERHOLM

4

DTL magasinet

OKTOBER 2017


Ny Scania!

NYHEDER DE KORTE

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

NY

imagekampagne DI Handel, DI Transport og DI Service viser med ny imagekampagne alle de positive sider og alsidige jobmuligheder, som transport- og servicebranchen har. Kampagnen på flere medieplatforme sætter fokus på job som chauffører, lagermedarbejdere og servicemedarbejdere. Kampagnen hedder såmænd ”Godt job”. Danske Fragtmænd hilser kampagnen meget velkommen: »Jeg håber, at den kan få folks øjne op for, hvor vigtige disse fag er. Det er de for os allesammen, og uden os og vores fag ville samfundet ikke fungere, siger adm. direktør i Danske Fragtmænd A/S Jørn P. Skov. Hos fragtvirksomheden Viggo Petersens Eftf. siger direktør Peter Flensted: »Som branche har vi ikke været gode nok til at tage folk ind, så vi har et koncept om, at vi skal have fem nye under 24 år ind hvert halve år. Vi har også en partneraftale med Høje Taastrup Kommune om at opkvalificere ledige, så de får lyst til at blive i branchen.« Godt Job-kampagnen kører til og med november.

TI KOMMUNER får højresvingspenge

I den kommende tid vil udvalgte trafikkryds i ti kommuner landet over blive udstyret med ekstra tiltag, der skal beskytte cyklisterne mod at blive involveret i højresvingsulykker. Det drejer sig bl.a. om tilbagetrukne stopstreger, blå cykelfelter og tidligere grønt lys (førgrønt) for cyklister. Tiltagene finansieres via en pulje til forebyggelse af højresvingsulykker. »Vi har modtaget flere gode ansøgninger, end der var midler til i puljen, men vi har lagt vægt på, at midlerne bliver brugt til tiltag, som, vi ved, har en god effekt mod højresvingsulykker, « siger Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratets afdeling for Trafiksikkerhed og cykling. I alt har 14 kommuner søgt om midler til 50 forskellige projekter. 10 ud af de 14 kommuner får tildelt midler til nye tiltag mod højresvingsulykker fra puljen, der er på 1,5 mio. kroner.

6

DTL magasinet

Vinterdæk kan blive aktuelle, før man aner det.

Nye tyske regler om vinterdæk Uhyggeligt men sandt. Forude venter vinteren. Vær derfor opmærksom på de regler, der gælder for kørsel med vinterdæk i vore nabolande. I Tyskland er der kommet ændringer af reglerne, oplyser den internationale vognmandsorganisation IRU. I fremtiden skal også forakslen på en lastvogn være udstyret med vinterdæk. Køretøjer skal være udstyret med vinterdæk, når der hersker vinterføre med snedækkede veje, is, sjap, sort is eller frostvejr. Lastvogne over 3,5 tons og busser med mere end otte sæder (ud over førersædet) skal have vinterdæk på drivakslerne. Fra og med en 1. juli 2020 og måske allerede med virkning fra vinteren 2019, er der krav om, at fordækkene på lastvognenes foraksel skal være udstyret med vinterdæk. Derimod er der ikke krav om vinterdæk på påhængskøretøjer. Vinterdæk defineres ved dæk, der bærer betegnelserne 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake), M+S, M.S. eller M&S, og hvis dækkene er produceret inden den 31.12.2017 (=DOT 5217), kan de benyt-

tes som vinterdæk indtil den 30. december 2024. DOT står for Department of Transportation. Personvogne, varevogne m.v. under 3,5 ton skal være udstyret med vinterdæk på alle aksler. I Tyskland er kravet til dækmønstre hele året rundt minimum 1,6 mm. Selvom det ikke er obligatorisk at medbringe snekæder om bord på et køretøj, skal de monteres på snedækkede veje i overensstemmelse med den relevante skiltning. Der er ikke angivet nogen specifik tidsperiode, men "hvis omstændighederne kræver det, skal køretøjet være udstyret med vinterdæk, snekæder, skovl, m.v.". Snekæder skal monteres på køretøjets drivaksel og den maksimal tilladte hastighed med snekæder monteret er 50 km/t. DTLs medlemmer kan læse mere om reglerne for kørsel med vinterdæk i Sverige, Norge og Finland på DTLs hjemmeside, www.dtl.eu.

www.scania.dk/xt #scaniatough

OKTOBER 2017


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Af Thomas Rumph

FOTO: ESBEN SALLING/ SCANPIX

Karina Lorentzen Dehnhardt: »For mig er det centrale i sagen, at en kommune ikke med sin politik direkte skal medvirke til social dumping. Emnet bør ligge højt på dagsordenen. Den handler jo om unfair konkurrence til vores egne arbejdspladser – og i sidste ende om skattegrundlaget i en kommune. «

Til kommunal kamp mod social dumping SFs spidskandidat i Kolding Karina Lorentzen Dehnhardt kridter banen op til valgkampen Contrans-sagen handlede om, at et flertal i Kolding Byråd godkendte et forslag, som ville holde hånden over social dumping ved at tillade udenlandske chauffører at overnatte på transportfirmaernes adresser. Det er et eklatant stupidt eksempel på, hvordan man med åbne øjne valgte en kurs, der var i modstrid med kommunens normale politik med både sociale klausuler og kædeansvar.« SF’eren Karina Lorentzen Dehnhardt er kontant, da hun bliver spurgt til sagen om transportvirksomheden Contrans. Den tidligere MF’er, som er sit partis

8

DTL magasinet

spidskandidat i Kolding ved det forestående kommunalvalg, lægger ikke fingrene imellem i kritikken det politiske forløb - med særlig adresse til sine kollegaer fra Venstre og Konservative i byrådet. Hun er stålsat i sin holdning til, at man fra kommunalt hold netop skal hindre undergravelsen af ordentlige forhold i transportbranchen og på arbejdsmarkedet i det hele taget. Og dén diskussion, inklusiv vilkårene for de forhutlede øst-chauffører, der camperer i lastbilen på parkeringsplader, rastepladser og på villaveje, bør have en prominent plads i den

kommunale valgkamp, ifølge Karina Lorentzen Dehnhardt: »For mig er det centrale i sagen, at en kommune ikke med sin politik direkte skal medvirke til social dumping. Emnet bør ligge højt på dagsordenen. Den handler jo om unfair konkurrence til vores egne arbejdspladser – og i sidste ende om skattegrundlaget i en kommune. Derfor er den sag vigtig – og så giver det jo ikke mening at en kommune, som er optaget af sociale klausuler og kædeansvar, ligefrem er parat til at tage beslutninger, som virker modsat.« Vidtrækkende konsekvenser I foråret, da Contrans-sagen var under behandling, gjorde embedsfolkene på rådhuset i Kolding de politiske beslutningstagere, herunder

OKTOBER 2017

borgmester Jørn Petersen, opmærksomme på, at tilladelsen til Contrans ville skabe præcedens og en forventning om bedre muligheder til vognmandsvirksomheder. Kolding ville derfor tiltrække andre virksomheder til kommunen; også takket være Koldings centrale placering i Trekantsområdet. Andre virksomheder og brancher ville med andre ord ikke kunne nægtes de samme ”velfærdsfaciliteter”, som Contrans havde fået tilladelse til at bygge. Og dermed ville en ladeport stå åben for omfattende social dumping i Kolding-området, anfører Karina Lorentzen Dehnhardt, der også forklarer, at man blot samtidig skubber problemet andre steder hen: »Trekantområdet og Sydjylland er fyldt med transportvirksomheder. Skulle Kolding Kommune være en slags helle for dem, der vil omgå reglerne og understøtte slavelignende vilkår? Det var jo reelt det, der ville blive konsekvensen af de borgerliges beslutning, fordi tilladelsen til Contrans medførte, at samtlige virksomheder skulle have lov. Så er det jo pludseligt ligegyldigt, at man siger nej til hvilepladser i Esbjerg og Vejle, for så kan man bare flytte til Kolding og få – og så får vi jo aldrig skovlen under det svineri, der foregår.« Hun er ikke blind for, at Contrans’ rumænske chauffører ikke får bedre vilkår, men kampen går stadig på at skaffe ordentlige forhold til alle: »Det er et dilemma. For jeg ved jo godt, at når vi siger nej til at gøre noget for de stakler, så kommer der ikke bedre forhold i morgen. Men vi er nødt til at stå fast på vores principper om ordnede forhold, og derfor bliver det også en sag lokalt. Den kamp vi

kæmper nu, gør det forhåbentligt bedre for øst-chaufførerne på sigt.« Som i kampen mod Al Capone Samtidig er Karina Lorentzen Dehnhardt parat til at bruge samme midler, som man tog i brug mod Al Capone i 1920’ernes Chicago og i nyere tid herhjemme mod andre grupper: ”Hvis du spørger mig, skal vi bekæmpe snydefirmaerne, som vi bekæmper rockerne. Alle midler skal tages i brug, og kan vi, skal vi bruge lokalplanerne og bygningskontrol til at gøre det surt for dem, der ikke opfører sig ordentligt.” Og så påpeger hun, at det lader sig gøre at skabe politiske resultater, når man har en god sag med bred støtte i offentligheden: »Jeg tror, de borgerlige blev overrasket over den folkelige modstand i Kolding. De endte jo med at måtte omgøre deres egen dårlige beslutning. DF’erne var underligt tavse i den her sag, måske fordi de i første omgang var med til at godkende, at der skulle findes et andet sted, hvor Contrans kunne have hvilepladser.« Kontrolforanstaltninger skal styrkes Problemet med udenlandske chauffører, der langtidsparkerer, har andre steder vist at være en stor økonomisk belastning for den kommunale kasse. Det er bl.a. tilfældet for Aabenraa Kommune, hvor den gamle toldplads i Padborg bruges af udenlandske chauffører til overnatning. Det koster kommunen 850.000 kr. i vedligeholdelse og rengøring og har bl.a. ført til politiske krav om opkrævning af gebyrer for at bruge pladsen og dens faciliteter. Det skorter ikke på floromvundne hensigtserklæringer om at komme ulovlighederne vedr. overnatning og de lovpligtige hvil til livs.

Contrans-sagen viser imidlertid, hvor vanskeligt det reelt er at kontrollere forholdene. Problemerne er gemt væk i industrikvarterne og på havnen om aftenen og i weekenderne, hvor ingen ellers færdes, ifølge Karina Lorentzen Dehnhardt. Hun blev selv overrasket over omfanget, som hun beså sammen med en borger, der også havde inviteret borgmesteren med. Han afslog dog. Da Contrans-sagen verserede, pressede SF i Kolding på for flere kontrolforanstaltninger, uanmeldte besøg og for, at borgmesteren skulle tage sagen op med politiet, med henblik på at kontrollere 45-timers hvil. Et byrådsmøde i slutningen af august afslørede, hvor begrænsede kommunens kontrolmuligheder i forhold til virksomhederne er. Derfor stemte SF, dog kun med støtte fra Enhedslisten, for en langt skrappere kurs, der pålægger kommunen at kontrollere transportvirksomhederne. Desuagtet er det et arbejde, Karina Lorentzen agter at fortsætte og gøre til et kardinalpunkt i valgkampen: »Jeg kan jo sagtens unde de stakkels chauffører, at de får bedre vilkår. Men hvis man vil dem noget godt, må man starte med at betale dem en ordentlig løn og lade dem holde deres 45-timers hvil sammen med familien. Så det kan godt være, at den konkrete sag fjernede nogle lidt tåleligere forhold for de her mennesker, men det kan være en nødvendig vej at gå for at presse firmaerne til at behandle dem ordentligt. Dertil kommer, at det heller ikke dur, at vi kan have daglejere, som presser branchen så hårdt,« siger hun.

Det spegede spil om Contrans I foråret 2017 klager en borger til Kolding Kommune over, at udenlandske chauffører overnatter i beboelsesbarakker hos transportfirmaet Contrans i byens industrikvarter. Contrans bliver af kommunen bekendtgjort med, at områdets lokalplan ikke giver mulighed for beboelse. Contrans søger herefter om tilladelse til at lave såkaldte velfærdspladser til deres primært østeuropæiske chauffører. Det drejer sig om 10 ’hvilekabiner’ med sengeplads til 30 chauffører, 7 toiletter og badefaciliteter, samt et køkkenafsnit. Contrans’ oprindelige plan på i alt 81 sengepladser tilbagevises af forvaltningen, som vurderer, at det vil være i strid med lokalplanen. Embedsmændene på rådhuset foreslår, at man finder et andet sted til byggeriet end på adressen i industrikvarteret, og det stemmes igennem i plan- og boligudvalget. V og Ks to repræsen-

OKTOBER 2017

tanter i udvalget ønsker imidlertid at give Contrans tilladelse til at etablere de ønskede faciliteter på virksomhedens adresse med den tilføjelse, at chaufførerne ikke må overnatte men blot afholde hvil i arbejdstiden. Dét forslag kommer til afstemning i byrådet, hvor det stemmes igennem af V og K med det smallest mulige flertal på 13 mandater. De øvrige partier, herunder DF, S, EL og Rad. V., som i første omgang godkendte ansøgningen i udvalget, samt SF, modsætter sig i byrådet. Sagen fortsætter med at rumstere i pressen og på de sociale medier, hvor navnligt borgmesteren står for skud. På et byrådsmøde i slutningen af maj fremsætter borgmesteren et forslag, som ophæver tilladelsen til Contrans. Forslaget får flertal.

DTL magasinet

9


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK

DE DANSKE CHAUFFØRER ER VÆK

Kim Tønneskov Hansen: »Det har været en håbløs kamp.«

DTL – Danske Vognmænd holder i samarbejde med rastepladsen Hylkedal Øst og SF i Kolding et vælger- og debatmøde om konsekvenserne af social dumping og unfair konkurrence. Noget som ejeren af Info-teria Hylkedal Øst, Kim Tønneskov Hansen, i den grad har inde på livet. Han har selv kæmpet en lang kamp for at gøre de offentlige myndigheder lydhøre over for problemerne med udenlandske chauffører, der langtidsparkerer på pladsen ved infoteriaet. Hvor længe har problemerne stået på, og hvad er der foregået? »Det er ni år siden, jeg skrev den første mail

til Vejdirektoratet. Allerede dengang havde vi store problemer med øst-chauffører, der langtidsparkerede. Og vi taler ikke bare om det ugentlige hvil, men op til 14 dage, hvor de bare holder hér. Sagsbehandling og respons hos en offentlig myndighed kan jo være en langsommelig affære, men der har ingen hjælp været at hente i den lange periode. Når jeg ringede til politiet, kom de i starten, men de har jo heller ikke ressourcer til at komme ud hver lørdag og lørdag. Mine kunder forsvinder. Både de mange danske chauffører, og busselskaberne, der ringer og forklarer, at de ikke længere kommer. Det har været en håbløs kamp.«

pladserne. Jeg er overbevist om, at det aldrig var sket, hvis ikke DTL var gået ind i sagen.«

På et tidspunkt tager du sagen i egen hånd. Hvad sker der? »Min forretning er simpelthen ved at gå ned. I februar er situationen så desperat, at jeg begynder at spærre p-pladserne af i weekenden, så mine betalende kunder kan holde her. Jeg er helt klar over, at det er selvtægt, hvad myndighederne også gør opmærksom på. Så begynder der at ske noget: DTL tager sagen op, den vækker politisk interesse på Christiansborg, og pressen skriver om det. Der går kun få dage, og så modtager jeg en tilladelse fra Vejdirektoratet til at spærre

Hvad mener du, der bør gøres for at komme problemet til livs? »Håndhævelse af reglerne! Tag rundt på rastepladserne og de hundredevis af andre steder, hvor udenlandske chauffører parkerer ulovligt. Der er jo lovgivning og regler på området, så kom i gang med at udskrive bøder, der er til at forstå!« Kim Tønneskov Hansen har netop fået forlænget sin tilladelse om at spærre pladserne på Hylkedal Øst frem til årsskiftet. Herefter skal han så igen ansøge Vejdirektoratet om ny spærretilladelse.

Hvad har konsekvenserne for din forretning været? »Det er umuligt at gøre tabet op, men vi taler om mange hundredetusinde kroner. Mange af busselskaberne er kommet tilbage som faste kunder, men alle de danske chauffører, der førhen kom herind for at spise deres aftensmad og sludre lidt, og som kunne overnatte i vognen indtil næste morgen, hvor de så kørte videre, er væk nu og kommer ikke tilbage. De er simpelthen utrygge ved at være her. Af de omkring 100 danske chauffører, der kom her fast, er der i dag ingen tilbage.«

Overblik og “ forudsigelighed” “VORES RENAULT MASTER BILER KØRER MED FULD SERVICEAFTALE. VINTER- OG SOMMERDÆK ER INKLUDERET.”

VALGMØDE PÅ RASTEPLADS HYLKEDAL ØST Hvad er de lokalpolitiske konsekvenser af social dumping?

DTL-Danske Vognmænd inviterer i samarbejde Mister vi virksomheder og arbejdspladser – og skal vi bare se til, når øst-chauffører lever med Hylkedal Øst og SF i Kolding til vælger- og debatmøde om betydningen af social dumping og under miserable forhold? Kom til politisk debatmøde på Hylkedal Øst v. Kolding

TIRSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 17-19 Mød bl.a. Asger Christensen (V), byrådsmedlem, Karina Lorentzen Dehnhardt (spidskandidat for SF) og Kim Tønneskov Hansen, indehaver af infor-teria Hylkedal Øst.

unfair konkurrence for lokalmiljøet – en debat om østchaufførernes kummerlige forhold – samtidig med, at de presser det danske arbejdsmarked. Kom til en engageret debat, dér hvor konflikten har sat sine tydelige spor: På Hylkedal Øst Mød politikerne, mød chaufførerne, mød organisationerne

Sted: info-teria Hylkedal Øst Sønderjyskemotorvej 649, 6000 Kolding

OVERMONTØR BRIAN NIELSEN FRA SKS KRANER SAMMEN MED ENO HAUSNER

Læs mere på renault-trucks.dk/nyheder eller kontakt salgsafdelingen hos Renault Trucks på telefon: 43 55 58 00.


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER

Køre- hviletidssager stilles i bero De nye køre- hviletidssanktioner har stadig lange udsigter. I sidste måned meddelte Rigsadvokaten, at alle køre- hviletidssager stilles i bero, indtil politiets it-løsning er på plads. Det forventes den at være omkring 1. maj næste år. Det betyder til gengæld også, at ingen bliver dømt efter de gamle sanktionsregler. Som Rigsadvokaten skriver: ”Det betyder, at sagerne ikke kommer for retten eller i øvrigt bliver afgjort, oplyser statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.”

Efterlyser nye højresvingskampagner Det øgede antal højresvingsulykker bekymrer DTL – Danske Vognmænd. Selvom trafikkryds ombygges, og lastbilerne får ny teknologi og fx større glaspartierne på højre side, så er der brug for konstante kampagner rettet mod chauffører og cyklister for at fastholde opmærksomheden på farerne. I et brev opfordrer DTL transportminister Ole Birk Olesen til at afse midler til en fornyet højresvingskampagne. ”Der er brug for en merindsats”, som det hedder i brevet.

En samlet transportbranche har ellers presset på for at få indført de nye sanktioner. DTLs adm. direktør Erik Østergaard mener, at det fortsat er længe at skulle vente på, at et nyt it-system er oppe at køre. Sigtelser rejses fortsat Også justitsminister Søren Pape Poulsen beklager forsinkelsen i et brev til branchen. »Anklagemyndigheden har besluttet at sætte sager vedrørende køre- og hviletid i bero, indtil ændringerne er implementeret. Det

Opgavetyveri fortsætter

betyder, at der fortsat vil blive rejst sigtelse for overtrædelse af reglerne, så sagerne kan efterforskes, men at sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne ikke kan afsluttes, dvs. at der ikke vil blive afsagt dom eller udstedt bødeforlæg i sagerne. Når ændringerne af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet er implementeret, vil de sager, der er sat i bero, blive afgjort efter de nye regler.”

12

DTL magasinet

ningssektoren, som der oprindeligt var lagt op til. Her er regeringen begyndt at ryste på hænderne. Nu ser vi en tendens til, at indsamlingsopgaven på affaldsområdet hjemtages af en række kommuner – ovenikøbet ud fra en forudsætning om, at kommunerne vil kunne spare 15 procent i forhold til private tilbud« forklarer han til internetmagasinet altinget.dk. Han har et konkret eksempel fra Amager, hvor Dragør og Tårnby kommuner netop har besluttet, at affaldet fremover skal indsamles af Amager Ressource Center (ARC), som

Regeringsudspil om fair konkurrence mangler PostNord Regeringen udspil ”Fair og lige konkurrence”, der skal stille private lige i konkurrencen med det offentlige, er ikke ambitiøst nok, mener DTL – Danske Vognmænd. De statslige selskaber er nemlig undtaget. Det betyder, at udspillet ikke skaber fairness for de private aktører, når det gælder PostNord. »Når statslige selskaber friholdes, betyder det, at den konkurrenceforvridning som sker med fx PostNords aktiviteter, slet ikke adresseres. Afhængig af temperament kan man være skuffet, sur eller hovedrystende. Jeg er nok mest det sidste, for jeg havde jo ikke

forventet at udspillet ville tage fat, hvor det gør mest ondt,« siger Erik Østergaard. »Set i lyset at drøftelserne om massiv støtte til PostNords drift, og dermed fortsatte konkurrence-forvridning, så er det jo svært at tro på, at regeringen, med sit udspil, virkelig ønsker at tage fat om nældens rod,« fortsætter han. »Senest har 3F påpeget, at PostNord, uden at bryde loven men via underleverandører benytter øst-chauffører på helt andre løn- og ansættelsesforhold, end dem DTL og 3F værner om på det danske transportarbejdsmarked. Det er jo et sted at starte for regeringen.«

Nogle kommuner er atter begyndt selv at indsamle affald på bekostning af de private affaldstransportører. Det er en dræbende tendens, som en borgerlig/ liberal regering må gøre op med, mener DTL og Danaffald.

begge kommuner er medejere af. Det betyder, at private vognmænd ved de nuværende kontrakters ophør ikke længere kan tjene penge på kørslen. »Det gør man ud fra en antagelse fra et konsulentfirma om, at der kan spares 15 procent på udgifterne. Men der må jeg bare sige, at med det pres, der er om buddet i vognmandsbranchen, er priserne presset i bund, så den forudsætning er efter min bedste overbevisning urealistisk. Prissætning på markedet skal i øvrigt ikke fastsættes i konsulenthuse men gennem faktisk og reel konkurrence,« siger DTL-chefen. Som for 30 år siden DTL har sammen med specialforeningen Danaffald tidligere kritiseret regeringen for ikke at konkurrenceudsætte affaldsområdet i tilstrækkelig grad. Ud fra oplysninger fra kommunerne selv har mindst syv kommuner allerede implementeret indsamlingsopgaven, som typisk overdrages til forsyningen. Dermed nærmer tilstandene sig det samme niveau som for 30 år siden, hvor det var normalt, at kommunerne ikke udbød opgaverne til private vognmænd, mener Erik Østergaard. »Tendensen er dræbende for de private vognmænd. Nu har regeringen så bebudet at se på konkurrencen på affaldsområdet senere på året, og den opgave bør i sagens natur have højprioritet hos en borgerlig/liberal regering,« siger han.

IRU-diskussioner om EUs vejtransportpakke

Øget indsats mod sort arbejde At samtlige partier i Folketinget har aftalt at rette målrette kampen mod sort arbejde og skattesnyd mod de hårdest ramte brancher hilses velkommen af DTL – Danske Vognmænd. Men transportbranchen er speciel med sin høje mobilitet og hurtige omstillingsevne, så der er brug for høj bevågenhed og internationalt samarbejde, mener DTL. Så der skal også skrues på andre håndtag. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm peger på, at DTL selv har deltaget i en arbejdsgruppe, der har ført frem til kravet om elektroniske logbøger og elektroniske lønsedler for at sikre

Regeringen er kommet med et udspil, der skal skabe fair konkurrence, når private konkurrerer med det offentlige, men udspillet ”Fair og lige konkurrence” hindrer ikke opgavetyveriet på affaldsområdet, mener DTL – Danske Vognmænd. DTLs adm. direktør Erik Østergaard har flere eksempler på, at kommunerne har hjemtaget indsamlingsopgaven uden at afgive kontrolbud. »Det foreliggende udspil fra regeringen får ikke sat nok skub i liberaliseringen af forsy-

lønmodtageres retssikkerhed og forebygge sort arbejde. Men disse tiltag må ikke stå alene. »Vi har i øjeblikket fokus på, at der fx gennem krav til adgangen til erhvervet som varebilsvognmand dels vil blive skabt mulighed for at holde varebilssegmentet i ørerne dels vil isolere de brodne kar, der bidrager til en undergrundsøkonomi. Derfor er det vigtigt, at vi også holder fast i, at vognmænd, der kører gods, skal kunne identificeres. Det har jo en praktisk betydning – fx hvis vi skal forlange, at de bruger logbog. Vi forventer derfor, at der fortsat er et

flertal i Folketinget for at indføre adgangskrav for varebilsvognmændene, sådan som det også planlægges i EUs vejpakke. Vi håber også, at fx flyttebranchen får mulighed for at komme ind under boligjob-ordningen, som det er tilfældet i Sverige. Det har nemlig en begrænsende effekt på det sorte arbejde, når almindelige forbrugere kan vælge en billig, men skattebetalende, flyttemand frem for baggårdstyperne,« siger Ove Holm.

OKTOBER 2017

DTL har i månedens løb deltaget i den internationale transportorganisation IRUs drøftelser af EU-Kommissionens forslag til en ny vejtransportpakke. Forslagene handler bl.a. om revision af reglerne for køre- hviletid, cabotage og af reglerne for udstationering for chauffører, der ofte arbejder uden for deres eget land. Og her er IRU ved at udvikle sin holdning til Kommissionens forslag, som samtidig så småt er i gang med at blive forhandlet af medlemslandene i Ministerrådet og i Europa-Parlamentet. »Møderne i IRU har været vigtige for at skabe bedre forståelse blandt IRUs medlemmer om, hvad der er ønskeligt, hvad der er muligt, og hvad der ikke længere kan accepteres på EUs vejtransportmarked,« fortæller Erik Østergaard, adm. direktør i DTL-Danske Vognmænd. Den seneste udvikling med indførelse af minimumsløn i flere lande bl.a. Tyskland og Frankrig samt forbud mod overnatning i førerkabiner, har været med til at presse EU-Kommissionen til at fremsætte en række forslag i maj 2017, der forsøger at skabe

OKTOBER 2017

balancerede europæiske regler, som genskaber ordnede forhold. »DTL – og de nordiske organisationer i NLA – har generelt hilst forslagene velkommen men erkender også, at der kan være problemer med at anvende nogle af de foreslåede regler i praksis. Vi kan imidlertid ikke acceptere, at man bare er imod regler om sociale regler for chauffører, blot fordi det er besværligt og betyder omkostninger. Det er jo netop resultatet af mere lige vilkår,« siger Erik Østergaard. »Vi kan heller ikke acceptere, at man som vognmand og chauffør kan opholde sig uden for sit hjemland ubegrænset, uden at det får konsekvenser for løn, social vilkår med mere. Vi hilser derfor velkommen, at organisationer, der er engageret i international transport og cabotage, nu er villige til en mere detaljeret diskussion om regler for mere lige vilkår. Om IRU, som DTL er stærkt engageret i med en række tillidserhverv, vil kunne nå en fælles, realistisk holdning, som kan indgå konstruktivt i den kommende diskussion med Kommission, medlemslande og europaparlamentarikere, vil de kommende måneder vise. Men det er klart ambitionen.«

DTL magasinet

13


SAGT & SKREVET

NYHEDER JOBREKRUTTERING Af Niels Møller Madsen

»Andre rekrutteringssites køber annoncer på Facebook i dyre domme. Men fordi ”transportjob. nu” har en tvilling på Facebook har vi en meget større brugerflade og kan booste opslag uden at skulle bruge formuer på det. På Facebook giver omtalen sig selv og virker efter mund-til-mundmetoden – opslag deles, likes, tagges og kommenteres ivrigt. På den måde kommer annoncerne ud, hvor de ellers aldrig ville blive set,« siger hun. Tusinder af brugere Og de kolde tal taler deres eget sprog. Selv om portalens Facebookside kun er lidt over et år gammel når jobopslagene ud til op mod 20.000-30.000 mennesker om ugen. Mange scroller videre.

Men nogle vælger at klikke på opslagene – og ryger over på selve jobportalen – ”transportjob.nu.” »I gode perioder med mange jobopslag har transportjob.nu månedligt ca. 50.000 sidevisninger. De fleste kommer fra portalens tvilling på Facebook. Men en del kommer også via jobagenter, som man kan oprette og få mails hver gang, der bliver lagt nye stillingsopslag på. 500 har indtil nu lavet jobagenter.,« siger Bettina Stannov. Medlemspriser mv. for annoncering på Transportjob.nu vil blive meldt ud i løbet af november.

TJEK ”TRANSPORTJOB.NU” UD HER www.facebook.com/transportjob

NYT MEDLEMSTILBUD:

SØG CHAUFFØRER VIA DTL

- se jobopslagene og kommentarerne til dem og del dem evt. med dine Facebook-venner.

www.transportjob.nu

NY MEDARBEJDER

Transportjob.nu er seneste vare på DTLs hylder med medlemstilbud. Rabat på stillingsannoncer på vej

14

DTL magasinet

til både medlemmer og ikke-medlemmer. Så behøver man kun at kigge ét sted,« siger DTLdirektøren. Han lægger vægt på, at ”transportjob.nu” er specialdesignet til transportbranchen. »Systemet spejler sig på både telefon og på Facebook, hvor både vognmænd og chauffører alligevel ofte henter information. Det har været vigtigt for os, at vi med sitet møder medlemmer og andre i branchen dér, hvor de i forvejen henter deres viden og information,« siger han og fortsætter: »Vore medlemmer har travlt, og derfor har det været vigtigt, at vi kunne bidrage til at koncentrere indsatsen til ét sted. Vores ambition er, at sitet skal være dét vigtigste sted for annoncering efter arbejdskraft i transport-

branchen. Det er til gavn for vores medlemmer, men selvfølgelig kan andre også have glæde af det.« Udnytter Facebook ”Tranportjob.nu” er snævert branche- og nicherelateret til forskel fra andre jobportaler på nettet. Her findes kun jobannoncer fra og til transportbranchen. »Dertil kommer, at portalen har en tvilling på Facebook. Også her er portalen unik i forhold til konkurrerende jobportaler.« Det forklarer Bettina Stannov, der sammen med sin mand har udviklet ”transportjob.nu”. Hun får ansvaret for at drive jobportalen som fastansat medarbejder i DTL fra 1.november.

OKTOBER 2017

Når danske vognmænd hyrer udenlandske chauffører til at køre i Danmark, har de en moralsk forpligtelse til at sørge for, at de er klædt godt nok på til at køre efter de danske forhold og den virkelighed, de skal arbejde i. Og den virkelighed er, at der er rigtig mange cyklister. Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam til Avisen.dk i anledning af nye tal fra Vejdirektoratet, der viser høj andel af udenlandske chauffører indblandet i højresvingsulykker.

PostNords opgavetyveri Når PostNord træder ud af dele af postmarkedet, overlader man det til private monopoler. Det vil skade borgere og de mange virksomheder og foreninger, der er afhængige af omdeling af blade, reklamer og breve. Samtidigt vil man bruge skatteydernes penge på at konkurrere med private virksomheder på et velfungerende logistikmarked. Det ligner netop det opgavetyveri, som regeringen vil bekæmpe. Erhvervspolitisk er det en håbløs disposition – særligt for en borgerlig regering. Thomas Torp, adm. direktør i den grafiske brancheforening Grakom, i et indlæg i JyllandsPostens Finans

PostNords underbetaling af østchauffører Postnord er en offentligt ejet virksomhed. Så må man også kunne kræve, at de benytter sig af overenskomstdækkede underleverandører, som lever op til det arbejdsmiljø, man kan forvente på det danske arbejdsmarked. Flemming Overgaard, forhandlingssekretær i 3F Transport, til Fagbladet 3F efter afsløring af, at PostNord har hyret eksterne vognmænd, der har ansat østeuropæiske chauffører til at køre containere med pakker fra det store distributionscenter i Brøndby til lønninger under overenskomsten.

Udlændingeminister i samråd om fjernøstchauffører Hvad vil Inger Støjberg (V) gøre ved, at et større dansk transportfirma fører statsborgere fra Kazakhstan, Uzbekistan og Ukraine til EU gennem en kattelem i Polen for at udføre chaufførarbejde til langt under europæiske løn- og arbejdsvilkår? Det spørger SFs politiske ordfører Karsten Hønge i Avisen.dk efter en afsløring af, at den danske transportgigant Kurt Beier Transport søger efter chauffører i Kazakhstan og Uzbekistan. Han har kaldt udlændingeministeren i samråd.

Chauffører i kikkerten Vi har rigtig mange lastbilchauffører, der er slemme til at sidde med diverse kort og pc'ere oppe på rattet. Politiassistent Jacob Smedegaard-Meyer fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV2MV i anledning af, at politiet har tager kikkerter i brug til at afsløre uopmærksomme trafikanter.

Reddere i fare Vores reddere oplever alt for tit, at uopmærksomme bilister kører meget tæt på, når redderne arbejder på vejen. Især på motorvejene opstår de farlige situationer, og så hænder det altså, at vores reddere bliver ramt af et sidespejl eller det, der er værre, hvis de ikke når at springe til siden. Keld Jeppesen, distriktsstationsleder i SOS Dansk Autohjælp, i Transporttidende i anledning af en undersøgelse fra SOS Dansk Autohjælp og Rådet for Sikker Trafik, der viser, at 64 procent af redderne fra været farlige situationer. FOTO: JOHN LARSEN

Mangler du chauffører? Trænger du til en smule luft i budgettet for stillingsopslag? Så er der hjælp på vej. DTL barsler nemlig med et medlemstilbud, som svarer på de udfordringer. DTL har købt jobportalen ”transportjob.nu”, og i løbet af efteråret vil medlemmer af DTL og DTL-A få rabat, når de annoncerer efter arbejdskraft på portalen. Ifølge DTLs adm. direktør Erik Østergaard skal ”transportjob.nu” bidrage med værktøjer til hurtigt at få løst rekrutteringsproblemerne i branchen. »Vi ved jo godt, at det er blevet sværere at finde chauffører, og ”transportjob.nu” er et etableret site, som en lang række vognmandsvirksomheder allerede benytter. Nu lægger vi det så ind i DTLs samlede pakke af tilbud

Bettina Stannov, 49, ansættes pr. 1. november i DTLs kommunikationsafdeling. Bettina Stannov skal være redaktionssekretær på DTL Magasinet samt ikke mindst marketingansvarlig for bl.a. DTLs nye medlemstilbud ”Transportjob.nu”, som hun i øvrigt selv har udviklet sammen med sin mand. Bettina Stannov har tidligere arbejdet for og med forskellige branche- og nichemedier og har 23 års erfaring med sig.

Udenlandske chauffører skal lære om cyklister

OKTOBER 2017

Glem lavere brotakst Regeringen skal glemme alt om en takstnedsættelse på Storebælt, før end et permanent tredje spor på den Fynske Motorvej er en realitet. Formanden for Fyns Vognmandsforening, Claus H. Hansen, i Lastbil Magasinet om regeringens transportpolitiske udspil til efterårets finanslovsforhandlinger.


NYHEDER JOBREKRUTTERING Af John Larsen – fotos af Jacob Blæsild

Kristian Skov Petersen viser beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen rundt på fragtmandsvirksomheden.

www.lastas.dk FØLG OS PÅ: Her diskuterer fra venstre Troels Lund Poulsen, borgmester Michael Ziegler og Kristian Skov Petersen jobindsatsen i transportbranchen, hvor der er stærkt brug for kvalificeret arbejdskraft.

4 aks. Tiptrailer

4 aks. Tiptrailer

4 aks. Asfalt tiptrailer

4 aks. Stål tiptrailer

2 aks. City asfalt tiptrailer

4 aks. Tiptrailer

Aut. rullepresenning - 37 m3

59 m3 - aut. rullepresenning

SCAN KODEN MED DIN MOBIL og gå direkte ind på vores hjemmeside

Rullepresenning

10 mm Hardox bund - 37 m3

KONTAKT

vores salgsteam:

MINISTER VILLE HØRE OM JOBSUCCES

Anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Rapporter om vikarfirmaet Flyers’ succes med at få kontanthjælpsmodtagere i fast job er også nået til kontorerne i Beskæftigelsesministeriet. Det fik beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at lægge vejen forbi fragtmandsvirksomheden Viggo Petersens Eftf. i Høje Taastrup i sidste måned for at høre nærmere. Flyers ApS er nemlig en del af fragtmandsforretningen og i tæt jobsamarbejde med Høje Taastrup Kommune, der leverer kandidaterne. Derfor kunne indehaver Kristian Skov Petersen også byde velkommen til borgmester Michael Ziegler, der gjorde ministeren følgeskab. Minister og borgmester fik bl.a. at vide, at resultaterne har været gode: Af 47 afsluttede forløb i Flyers er 22 kommet i job eller løntilskudsjob, som munder ud i varig ansættelse. Det vil sige 47 procent, og det er en langt højere succesrate end de 21 procent på landsplan. Kristian Skov Petersen, der også sidder i DTLs

16

DTL magasinet

bestyrelse, benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på, at der er to barrierer for en endnu større succes: »Licitations- og udbudsreglerne inden for det offentlige er alt for komplicerede og vanskeliggør arbejdet med at få flere i job. Desuden er der alt for lang ventetid til køreprøverne. Det blokerer for, at kandidaterne kan få stort kørekort med mere og komme videre.« Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen tog budskaberne til sig og oplyste, at han gerne ville stå i spidsen for en større udbredelse af konceptet. Han så også gerne, at samarbejdet gik mere på tværs af kommunegrænserne. Flyers og Høje-Taastrup kommune har etableret dette kursusforløb for de ledige kontanthjælpsmodtagere: • Kommunens jobcenter udvælger kandidaterne fulgt op af en samtale mellem kandidaten, Flyers og jobcentret, hvor forventnin-

gerne afstemmes og jobbet præsenteres. • Herefter et 4-6 ugers undervisnings- og motionsforløb. • Individuel tilrettelæggelse af det videre forløb med praktik på lager eller lastbil. • Opstart af kørekort og andre kurser sideløbende med undervisnings- og motionsforløbet. • Herefter fortsat praktik på lager eller lastbil. • Forløbet sluttes af – hvis alt går vel - med fast beskæftigelse. En rapport fra Væksthusets Forskningscenter og Aarhus Universitet fra februar i år konkluderer, at den mest effektive jobsøgningskanal er virksomhedspraktik – men samtidig, at det er den mindst brugte kanal. Rapporten påpeger, at forudsætningen for en effektiv jobindsats er en virksomhedsrettet indsats.

OKTOBER 2017

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

Hardox bund - 26 m3

37 m3 - 15 m3 overbygning

F A G L A V D U T R Å STO P R E J Ø ET R Ø K P I T ! ! ! R E G LA

3 aks. 3-vejs tipkærre

25 tons - 5 mm Hardox bund

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse * På betingelse af finansierings godkendelse

2 aks. City asfalt tiptrailer 8 mm Hardox

2 aks. City tiptrailer Rullepresenning - 22,5 m3

ALLE MODELLER PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!


UDSTILLING MEDLEMMERNE Af Niels Møller Madsen - fotos af Finn Bjerremand

VOGNMANDSTRÆF gav fem nye medlemmer til DTL

48 leverandører havde fundet forbi Hobro – 16 flere end sidste gang for to år siden.

Få op til 28% rabat på dine private forsikringer Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.

Vognmandens Dag i Hobro gav fint fremmøde, nye medlemmer til DTL og noget at se på. Fem nye medlemmer og 7-8 potentielle nye medlemmer i oplandet. Det var det kontante udbytte af Vognmandens dag i Hobro 23. september. »For os går dagen jo i sidste ende ud på at skaffe nye medlemmer til DTL. Så det var meget tilfredsstillende,« siger vognmand

Morten Dalgaard Andersen, formand for Skørping/Arden Vognmandsforening. Vognmandens Dag i Hobro var arrangeret af Randers, Hobro, Skørping /Arden og Himmerlands vognmandsforeninger. Og det er bare anden gang arrangementet løber af stablen for de fire lokal-

foreninger. Første gang var i 2015. 350 gæster, udstillere og arrangører deltog i dagen. »Fremmødet var, som vi havde håbet på. Det kan vi kun være tilfredse med. Vi fik fem nye medlemmer på dagen og nogle vi følger op på fra Viborg. De fem nye fik som velkomst et weekendophold i Sæby,« siger Morten Dalgaard Andersen. Støjberg-ros Dagen havde prominent besøg af integrationsminister Inger Støjberg (V), der bl.a. roste branchen for at støtte op om integrationen af flygtninge- og indvandrere. Med var også DTLs direktør Erik Østergaard, der bl.a. fortalte om fordelene ved at blive medlem af DTL. Så kom han ind på arbejdet med at påvirke EUs vejpakke og problemerne med cabotagekørsel – et arbejde han som formand for den fællesnordiske lobbyorganisation NLA er centralt placeret i. Endelig kommenterede DTL-chefen de trængselsproblemer, som han forudser som følge af den aktuelle sænkning af registreringsaf-

Integrationsminister Inger Støjberg (V) kikkede forbi og roste transportbranchen for at hjælpe med at integrere flygtninge og indvandrere ved at skaffe uddannelsespladser til dem.

Ikke færre end 22 lokale vognmænd deltog med lastbiler og materiel, da Skive og Omegns Vognmandsforening lørdag 30. september holdt Åben Lastbil for alle interesserede på parkeringspladsen ved Søndercentret i Skive. Målet med lastbiltræffet var især at gøre opmærksom på, hvordan lastbiler færdes i trafikken, og hvordan bløde trafikanter skal omgås lastbiler. Skive-borgerne fik mulighed for at komme op i et lastbilførerhus og se, hvordan chaufføren kan holde øje med cyklister og andre køretøjer, og hvor der er blinde vinkler.

Med var også ”Danmarks sikreste lastbil”, nemlig vognmand Kim Anckers Volvo og trailer, hvor der også undervises i trafiksikkerhed og højresving. Skive-træffet havde også besøg af ”Job i Transport”-lastbilen for at gøre opmærksom på, at transportbranchen byder på mange attraktive jobmuligheder. Her fik gæsterne også en tur i lastbilsimulatoren. Mødet mellem vognmændene og Skive-borgerne blev også til et indslag i TV Midt Vest. Her er et par glimt fra dagen.

FOTOS: STINNE MØLLER HANSEN

DTL magasinet

DTL-direktør Erik Østergaard: ”Jeg vil gerne se, hvor mange herinde der er vognmænd. Fingeren op. Dem der ikke har forsikret deres lastvogne - fingeren ned. Og det er der ingen, der gør. At være medlem af DTL er ligesom en forsikring.«

Læs m e kernefo re om rsikring er på cod an.dk

09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

18

48 leverandører Dagen gik ikke kun med seriøse taler. Job-i-transport-trucken var på besøg. 25 veteranbiler var udstillet. Og 48 leverandører havde fundet forbi Hobro – 16 flere end sidste gang for to år siden. Udstillerne var et bredt udsnit – bank/ finansiering, forsikring, lastbiler, trailere, kraner osv. »Leverandørerne er trækplastrene og giver indhold på dagen. Fx var der en kran med kurv, hvor vi kom op i 40 meters højde. Den skulle Inger Støjberg også prøve. Så hun var frisk,« siger Morten Dalgaard Andersen, der også var godt tilfreds med EH Aalborg håndboldkvinder, som hjalp til med at servere øl, kaffe og brød – for at gøre sig bemærket og måske ramme én kommende sponsor. »Jeg er rigtigt godt tilfreds og glad for opbakning i de fire foreninger, som har ydet god hjælp og støtte. Det er rart at arrangere, når der er opbakning til den praktiske side af sagen,« siger han.

Skive-vognmænd slog et slag for trafiksikkerheden

Ring til os på 33 55 50 50 og få et tilbud.

DTL_28%_90x127.indd 1

giften og af broafgifterne over Storebælt.

Formanden for Skørping/Arden Vognmandsforening, vognmand Morten Dalgaard Andersen bød velkommen på Vognmandens Dag i Hobro. 29/08/17 12.37

JUNI/JULI 2016

OKTOBER 2017

DTL magasinet

19


NYHEDER JURA Af John Larsen

AFTALE OM

advokatbistand

DTL – Danske Vognmænd indleder samarbejde med Forman Advokater DTL – Danske Vognmænd har indgået en samarbejdsaftale med en af landets absolut førende transportadvokater, Jacob Forman. »Vi er utroligt glade for at indlede et egentligt samarbejde med firmaet Forman Advokater i København. Jacob Forman besidder en meget stor viden om lastbiler, transport og de reelle vilkår bag rattet. Den unikke viden og hans mangeårige erfaring i danske retssale kan via aftalen komme vores medlemmer til gode, når de skal i retten i en straffe- eller civilsag. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at Forman har hjertet med, når han kæmper

for chaufførernes og vognmændenes ve og vel,« siger DTL-underdirektør Frank Davidsen. Med aftalen får DTLs medlemmer en fast pris på opstarten af en sag. Arbejdsgangen bliver sådan, at et medlem først henvender sig til DTL, som efter en vurdering af sagen henviser videre til Forman Advokater. Det vil typisk være, når behovet for juridisk bistand ligger ud over DTLmedlemskabet. Hos advokaten vendes sagen telefonisk for at vurdere mulighederne for at vinde sagen. Er der ”go”, så indhentes sagsakter og en mulig påbegyndelse af sagen.

Aftalen lyder på en fast pris på 1.500 kroner, som vil dække to timers advokatbistand, hvorefter der faktureres efter firmaets gældende timetakster samt øvrige omkostninger. »Jeg glæder mig til at betjene DTLs medlemmer. Jeg kender mange af vognmændene, men der er naturligvis endnu flere, som jeg ikke er stødt på, men som jeg gerne hjælper med at afklare, om de har en sag, der bør føres i retten eller ej,« siger Jacob Forman. Lastbilmekaniker og eksportchauffør Han har ført transportsager i retten si-

den 1995 - bl.a. som medarbejder i Danske Vognmænd, senere DTL, og fra 2003 som selvstændig advokat. Ydermere er han uddannet lastbilmekaniker og har kørt som eksportchauffør i Sydeuropa og Mellemøsten i 1983-87. »Den ballast gør jo, at jeg er i øjenhøjde med vognmændene og chaufførerne, når de kommer til mig. Det er der ikke så mange andre advokater, der er. Samtidig er jeg jo også i øjenhøjde med dommer og anklagemyndigheden, som ofte har brug for at få at vide, hvad der er op og ned i en sag, der let bliver ret teknisk,« siger han. Men samtidig er han ikke bleg for at fortælle sin klient, når han står dårligt. »Sager, der ikke skal føres, skal dø i tide,« lyder det. Fører I kun transportsager? »Det et vores niche. Mange vognmænd henvender sig til advokatfirmaer, der opererer 360 grader rundt om alle mulige typer sager. Vores horisont er nede på en 1 1/2 – to graders

horisont, hvor vi til gengæld er specialister,« griner han. Han bliver en hel del mere alvorlig, når talen falder på den behandling, som vognmænd og chauffører får i de danske retssale: »Nej, de får ofte en dårlig behandling – af retssystemet. Det kan skyldes et kultursammenstød mellem transportens repræsentanter og dommerstanden men i høj grad også ukendskab til branchen og de vilkår, den arbejder under. Handlemåden skal jo vurderes af retten, og der skal jo være uagtsomhed eller forsæt, før der straffes. Men problemet opstår, når anklager og dommer ikke har kendskab til handlemåden hos de professionelle og dygtige chauffører. Det kræver ofte detaljeret viden om, hvorfor der handles, som der gør. Du skal forstå detaljen i situationen, før du kan bedømme den. Og det kan være svært for en dommer at sætte sig ind i den handlemåde, der er gældende i branchen. Her er det min opgave at bibringe den rette forståelse i

retssalen. Selv om jeg da gør mit bedste, viser mange domme, at den forståelse ikke altid er til stede.« Her er nogle af overskrifterne på de sager, som Jacob Forman, advokatsekretær Kristina Dalsgaard og de to advokatfuldmægtige Malene Holst Nielsen og Rasmus Lind Hardt fører: Mange typer transportsager Færdselsstraffesager om køre- hviletider, overlæs, hastighed, højresvingsulykker, frakendelse af førerretten og vigepligt. Et særligt speciale er tekniske mangelsager om bl.a. tungt transportudstyr, kraner og maskiner af enhver art. Og så er der de aftaleretlige sager om købsaftaler, kørselsaftaler og kundeklausuler. Endelig er der sager om vognmandstilladelser.

Her er advokat-temaet klar til at hjælpe DTLs vognmænd, fra venstre advokat Jacob Forman, advokatsekretær Kristina Dalsgaard, advokatfuldmægtig Rasmus Lind Hardt og bagerst advokatfuldmægtig Malene Holst Nielsen.

OLIE-/BENZINTANKVOGNE TIL DIT BEHOV VM Tarm a/s tilbyder olietankvogne og benzintankvogne

Ønsker du yderligere information, er du meget velkom-

fremstillet i aluminium.

men til at kontakte salgskonsulent Jesper Falkenløve (jef@vmtarm.dk) på tlf. 93 39 16 44.

Et af vores helt store fokuspunkter er vægtoptimering af tankvogne, og vi arbejder dagligt på at reducere egenFOTO: PER DAUGAARD

vægten, så nyttelasten kan øges og på den måde gøre

20

dig mere konkurrencedygtig.

Find os på: Se oss på

VM Tarm a/s • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

DTL magasinet

OKTOBER 2017

OKTOBER 2017

DTL magasinet

21


MIG & MIN

INTERVIEW POUL-ERIK JOHANSEN

LASTBIL

Tekst og foto af Finn Bjerremand

Armene foldes vandret ud til 34,3 meter.

front. Samtidig er chassiset forstærket ud foran kranens fundament, så det kan klare det ekstra pres fra forenden, når de to frontstøtteben skal tage deres del af trykket. Vel den mest optimale løsning, der findes.

Poul-Erik Johansen kan bruge sin nye kranbil til mange typer opgaver.

KRANVOGNEN fra mine drømme Vognmand Poul Erik Johansens nye kran åbner for muligheder, han ikke anede, at han ikke kunne undvære Efter lange overvejelser besluttede Ringstedvognmand Poul Erik Johansen sig for en kranvogn, der er smidig, og som viste sig at kunne meget mere, end han havde forestillet sig. Med til historien hører, at Poul-Erik bestilte kranvognen et år før, der lå de klare retningslinjer for brugen af frontstøtteben, som herefter ikke skal regnes med i vognens totallængde. Derfor måtte der tages højde for den problemstilling. »Dengang så jeg det som en halv meter ladplads, som var uanvendelig foran. Og det går jo ikke. Derfor var det et must, at frontstøttebenene skulle placeres inde bag kofangeren. Og den eneste lastvogn, hvor det kunne lade sig gøre med den fulde belastning, er en DAF. Hverken Mercedes, Scania eller Volvo kunne tilbyde et chassis, der kunne klare dette,« beretter vognmanden. »Den måtte ikke have en totallængde på over ni meter, for så bliver den også i stand til

22

DTL magasinet

at køre med udtræks-påhængsvogn som en særtransport. Og når der står en container på ladet, så er totallængden under 12 meter. Så alt det lykkedes. Chassiset er en meget fleksibel DAF af typen CF 510 FAX 8x2 forvogn, som er leveret af Lastas. Lastvognen har den største Paccar MX-13 motor. Førerhuset er imidlertid det noget mindre CF dagkabine med lavt tag. Og der er tre styrende aksler nemlig to foraksler og en styrende bogieaksel bag drivakslen. Det betyder, at vognen lettere kan komme til, hvor pladsforholdene er dårlige. Den laveste førerhus-løsning er helt bevidst valgt for at opnå en rigtig god udnyttelse, når der arbejdes ud over førerhuset. Samtidig er det let at komme ind og ud. Den store Palfinger-kran kan nemlig arbejde ud over førerhuset, fordi chassiset er udstyret

Man ser slet ikke de to støtteben bag kofangeren, når de er trukket op.

med to indvendige frontstøtteben. Det er ofte af vital betydning, at kranen kan operere stabilt ud over førerhuset, når der fx skal rækkes langt. De to frontstøtteben er placeret i rummet lige foran forhjulene og bag kofangeren, så det er lykkedes at bibeholde en normal og pæn

JUNI/JULI 2016

Mellemstor kran Kranen er en Palfinger PK 110002-SH med betegnelsen G-4-PJ170E-SHEK 3,5-2K med et største løftemoment på 98,5 t/m og er dermed tæt på de magiske 100 t/m. Det hydrauliske udlæg med knækarmen er på 22 meter, mens kranen med monteret flyjib, fuldhydraulisk når ud på 34,3 meter, hvor den kan løfte 670 kg. Anvendes de manuelle arme er rækkevidden ca. 38 meter, hvor der kan klares 500 kg. Den har HPSC - High Performance Stability Control. Det sikrer god stabilitet, når kranen skal arbejde, mens Power Link Plus armsystemet bidrager til større udnyttelse af kranen, så den fx kan gå ind under en port og ind i en bygning og dér løfte knækarmen over vinkel i forhold til hovedarmen. Kranen har også et moderne spil, som hele tiden holder den samme kroghøje, når man justerer bommen og anvender wirer. Den pakker også selv ud og sammen. »Ja, den har også en masse andre muligheder, som jeg ikke vidste, at jeg ikke kunne undvære,« lyder det fra Poul-Erik Johansen med et glimt i øjet. Fleksibelt chassis Chassiset har to 9 ton foraksler ophængt i parabelfjedre, mens bogien bag i er ophængt i luftaffjedring med elektronisk regulering. Den består af en 12 ton drivaksel og en 7,4 ton styrende bogieaksel. Euro 6-motoren har en topeffekt på 510 hk og et højeste drejningsmoment på 2500 Nm. Transmissionen er en ZF AS Tronic gearkasse med 16 fremadgående gear, hvor det højeste gear er et overgear. Transmissionens software er opdateret til tung transport, og der er automatisk betjening af såvel kobling som

OKTOBER 2017

gearskifte samt funktioner som FastShift, ECO Roll (friløb når det er muligt) og Hill Start Aid (Bakkestart). Der er en effektivt virkende DAF MX motorbremse og bagakslen er udstyret med en gearing på 3,31. Førerhuset er ophængt i luftaffjedring. Det giver god kørekomfort. Til at drive kranen er der et dobbelt kraftudtag af typen NAS/10bc, som er monteret på gearkassen. På oversiden er direkte pumpedrev med udveksling på 32/35, mens der på undersiden er en gearudveksling på 32/25 med flangeforbindelse. Vognens system er konstrueret, så luftaffjedringen på den bageste bogie omgående sænker chassiset i bund, når kraftudtaget sluttes til. Derved undgås uheldige reaktioner fra luftaffjedringen ved bevægelser i chassiset, når der løftes med kranen. Vognens opbygning omfatter en form for multilads-opbygning, hvor bagenden kan køres hydraulisk bagud. Så kan der transporteres en 20 fods container, som kan stå fast i containerlåse under transporten uden at overskride de 12 meter i længden. Forsmækken anvendes også til ophæng af surrings- og løftegrej, mens de udskydelige

Bare kom an med udfordringerne - den nye DAF CF er klar til at rykke ud.

støtteben på den bageste støttebensbom er udstyret med kasser til løftegrej. Skal der trækkes en trailer, kan der lige løftes en sættevognsskammel op, som fastgøres i en slæde over bagakslerne – og vupti så er kranvognen lavet om til en krantrækker. Kranvognen medbringer også altid et løfteåg. Det ligger ganske smart på tværs oven på tanksektionen lige bag førerhuset. Der er grund til at nikke anerkendende af den gode og multianvendelige løsning, Poul-Erik Johansen har fået skruet sammen.

Kranvognen står sikkert og urokkeligt.

DTL magasinet

23


TEST VOLVO FE 350 Tekst og foto af Finn Bjerremand

Et Bird View-kamerasystem giver overblik over, hvad der sker omkring lastvognen. En superløsning. FOTO: VOLVO TRUCKS

FOTO: VOLVO TRUCKS

Vågent øje på cyklisterne

TEST

VOLVO FE 350

Og så skal en ny otte liters motor og I-shift åbne kundernes øjne for distributionsbilen TESTKØRER

Volvos succes med lastvognsserierne FH og FM har nærmest sat FEserien lidt i skyggen Det er Volvo nu ved at rette op på – først og fremmest ved at forsyne FE’erne med nye motorer. FINN BJERREMAND Motoren er på 7,7 liter med betegnelsen D8K, og den har afløst en 7 liters motor fra underleverandøren Deutz. Den nye motorisering byder på flere versioner med en topeffekt på henholdsvis 250, 280, 320 og helt i top på 350 hk. Derved får lastvognsserien et nyt og større potentiale. Sammen med IShift gearkassen er der virkelig sket fremskridt.

Ophænget af forakslen har luftbælgen lige over akslen.

24

DTL magasinet

FOTO: VOLVO TRUCKS

Anvender både EGR og SCR Den moderne motor anvender både EGR og SCR til rensning af udstødningen, og der er monteret en ekstra injektor på udstødningen for at regulere temperaturen på udstødningsgasserne til det korrekte niveau inden der sker yderligere behandling. Brændstofindsprøjtningen sker ved hjælp af commonrail. Og sammen med en kalibrering af det elektroniske motorstyringssystem er det lykkedes at reducere partiklerne med 50

Der er kommet flere ruder i højre side, så cyklisterne bliver lettere at spotte.

En større motor skal skaffe nye kunder til FE-serien.

procent, mens NOx reduceres med op til 80 procent, hvis man sammenligner med en typisk Euro 5 motor. Desuden er motorserien også beregnet til at kunne køre på alternative brændstoffer som HVO, der er meget udbredt i vore nordiske nabolande men desværre nærmest ukendt i Danmark. Med HVO i tanken reduceres udledningen af skadelige stoffer markant uden, at man går på kompromis med selve brændstoffets kvalitet. Der findes også en 9-liters motor, der anvender naturgas-produktet CNG som drivmiddel, så der er gode muligheder. Den fødte distributionsvogn FE-serien er en lastvogn til distributionskørsel i by og regionale områder. Samtidig kan den også klare længere afstande og lidt større vogntogsvægt med påhængsvogn alt efter førerhus- og motorvalg. Det moderne førerhus har gode indstigningsforhold og lav placering netop

beregnet til, at man skal ind og ud af førerhuset mange gange i løbet af en dag. Ydermere kan førerhuset leveres med større vinduer i højre side. Også i den del der eventuelt er enden af sovekabinen. Det er med til at gøre vognen til det mere trafiksikre valg ved kørsel tæt på cyklisterne. Regional prøvekørsel DTL Magasinets mindre prøvekørsel i det østlige danske land var i en FE 350 6x2. Vognen har - som betegnelsen afslører - den kraftigste D8K motor med en effekt på 350 hk/ 1400 Nm i drejningsmoment. Transmissionen er en yderst velfungerende I-Shift AT2412F, der har 12 fremadgående gear med et fremragende automatisk gearskifte og koblingsbetjening. Det overgås kun af Volvos egen Dual Clutch transmissioner i de større modeller. Denne transmission er også godkendt til at køre med op til 44 ton vogntog, så der er

OKTOBER 2017

potentiale til at medtage en påhængsvogn. Bagakslen er en RSS 1344D, der er et hypoid bagtøj med en gearing på 3,36 til 1. Alle aksler er luftaffjedrede, og ophængt med to luftpuder på hver aksel, og den bageste aksel er en TA-HYDRS version, der en hydraulisk styrende aksel, som drejer ganske fint. Det gode styretøj gør, at vognen er let at håndtere såvel ud ad lige vej som ved kurvekørsel. Testvognens førerhus er en FE CAB SSLP - et medium førerhus med en sovekabine med en køje. Førerhuset er - taget den kompakte kombination i betragtning - en god arbejdsplads med alt det, man skal bruge inden for rækkevidde. Der er let overskuelige instrumenter, som det jo kendes fra andre Volvo-serier, og det virker bare. Sigtforholdene er gode, og udsynet ud til højre er klart forbedret på grund af det ekstra vindue forneden i døren og i den højre side af sovekabinedelen. Man sidder godt i førersædet. Skulle man have brug for at overnatte under de lange ture,

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

Volvo FE fremtræder flot og funktionel.

er det også muligt, selvom køjen ikke er på FH-niveau. Sikkerhedsudstyret omfatter ESP, nødbremsesystem (Forward Collision Warning + Emergency brake), samt sporassistent og et yderst godt fungerende Bird View kamera, så man kan se 360 grader rundt om vognen fra oven. Takket være en stor skærm har chaufføren hele tiden tjek på, hvad der sker rundt om vognen. Det udstyr kan varmt anbefales. Heldigvis kommer vi nok til at se mere af den slags i fremtiden. Èn enkelt påkørsel overstiger let investeringen i et sådan kamera-system.

Testvognens opbygning består af et flot bokslad fra Spier med flotte skørter på begge sider under ladkanten og en Bär læssebagsmæk.

Adaptive Cruise Control mangler Til gengæld har testvognen ikke ACC, (Adaptive Cruise Control), og det er absolut en skuffelse, når man tænker på, hvor stor opmærksomhed Volvo ellers generelt har på sikkerhedsudstyr. Er man først blevet vant til at køre med ACC, vil man aldrig undvære det. Det bør sammen med Cruise Control’en være standard på en moderne lastvogn.

FE’en var en fin oplevelse. Vognen rullede bare trygt og roligt på vejene i al slags trafik og på alle typer vej. Brændstofforbruget blev på 28,875 liter svarende til 3,77 km/l. Det kan jeg sikkert gøre bedre, hvis jeg får mulighed at køre lidt mere i vognen og lære den bedre at kende.

Kører fortrinligt Jeg kørte en tur op i det nordsjællandske landskab med den treakslede forvogn, og som var lastet op. Ruten blev på næsten 110 km, og vognen fik hele tiden lov til at køre med Cruise Controllen i indgreb, når det var muligt. Og sammen med I-Shift gearkassen kører den sikkert der ud ad.

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

OKTOBER 2017

DTL magasinet

25


NYHEDER LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

Her er en rigtig bygge- og anlægsvogn – faktisk et vogntog. Betegnelsen er G 500 XT B6x4HZ med tippelad og en tilkoblet toakslet tippeladskærre, som jeg dog holdt mig på fast vej med. En version jeg spår en stor fremtid, fordi der er et lavt placeret førerhus og den kraftigste rækkemotor i kombination med en tandembogie, der er som født til hård entreprenørkørsel.

SÅ KOM DEN Scania spiller ud med en stribe nye XT-anlægsvogne

Scania følger nu efter andre lastbilmærker med et X i navnet på de mere rå anlægsbiler – ja de nye XT-Scania’er kunne godt stå for ”Xtra Tuff”. Volvos introduktion af FMX har utvivlsomt rykket hårdt i kunderne inden for bygge- og anlægssektoren, så nu vælger Scania at introducere XT som et slags koncept for et stort udsnit at modelprogrammet. Det sker samtidig med, at man introducerer nye lastvogne og tilhørende førerhuse i mellemklassen og de lettere klasser. Scania viste de nye førerhuse i P- og G serien sammen med

26

DTL magasinet

introduktionen af hele XT-konceptet ved et pressearrangement i Marcus Wallenberg-hallen ved produktionsanlægget i Södertälje. Målrettet de hårde opgaver Det nye XT-programkoncept dækker over lastbiler, der skal signalere robusthed og stor styrke. Det fremgår da også klart af den markante rå front med XT emblemet, beskyttelsesgitre foran lygterne og den fremstikkende heavy-duty-kofanger - samt et rigtig snudetræk, som kan klare en bugsering eller en optrækning. »Scania XT præges af en ekstremt robust front samtidig

BØLGE med, at det er et signal om vores ambitioner om vækst i byggesegmentet,« siger Anders Lampinen, produktdirektør ved Construction Scania Trucks. »For op mod fire år siden lancerede vi en offensiv på europæisk niveau, hvor Scania gradvist positionerede sig som en stærk spiller inden for byggesektoren. XT-lastvognene kan således leveres med et stort udvalg af førerhuse, omfattende S, R, G og P versionerne med forskellige højder på taget og hele udvalget af motorer. Det nye P-førerhus med lavt tag har samme højde som den gamle version, hvor imod

de nye versioner CP17N og CP20N begge har en ståhøjde, der er 10 cm højre end de tidligere versioner. Samtidig er længden på de førerhuse også blevet større takket være en bedre sammensætning,« fortsætter han. Tilsvarende er der et stort

Den elektroniske håndbremse er et rigtig godt tiltag

OKTOBER 2017

udvalg af aksler, chassisrammer og løsninger med forskellige affjedringstyper til akselophængene. Som noget helt specielt har man også taget en koblingspedal frem igen – til at benytte, når der er behov for det. Spørgsmålet er, hvordan man så definerer behovet. Andre producenters lastvogne kører også hver dag uden koblingspedal, og entreprenørmaskiner klarer sig også fint uden. En rigtig god nyhed er den elektronisk håndbremse i de nye XTlastvogne. Det er jo ren fornuft med denne håndbremseløsning. I

Her en ny Scania XT G 410.

OKTOBER 2017

stedet for et gammeldags håndtag er der bare en lille kontakt, som aktiveres, og håndbremsen slipper til gengæld af sig selv, når vognens transmission er indgreb og motoren får gas. Og hvis hastigheden er lav, og sikkerhedsselen slippes, så trækkes håndbremsen automatisk. Ligeledes er der Hill-Hold - en god hjælp ved start på skrånende underlag. Scania har – ud over det sædvanlige frontplacerede luftindtag - lanceret nye højtsiddende luftindtag i to forskellige versioner, hvor man med HD-versionens dobbelte luftfiltre kan håndtere op til 40 kg støv, inden der skal foretages noget. Opretstående udstødningsrør leveres i to versioner. Motorvalget er ikke ændret meget siden den sekscylindrede topversion på 500 hk sidste år blev introduceret sammen med den nye R og S serie. Dog er alle V8 motorerne - undtagen 730 hk topversionen - opdaterede, så de nu kun anvender SCR-katalysatorer til at rense udstødningen. Det kraftige kavaleri Chassis og akselkonfigurationer spiller en stor rolle på entreprenørvogne, og Scania introducerer flere alternativer. Man kan vælge mellem stål- og luftaffjedring eller i en kombination. De nye valgmuligheder omfatter 2x33 til 9 ton foraksler, en progressiv parabelaffjedring i stål med to 33 mm-blade. Scania hævder, at det giver et velafstemt kompromis mellem komfort, offroad egenskaber samt høj stabilitet. Hertil hører også en nyudviklet krængningsstabilisator til anden aksel. Alt det bidrager til god stabilitet under kørslen og ikke mindst ved et højt tyngdepunkt, og i særdeleshed

Her en XT-model R 580. Spørgsmålet er nu, hvor XT-konceptet vil starte og stoppe. Vil vi også komme til at se distributionsvogne i XT udførelse?

ved tipoperationer i terræn med ujævnt underlag. Det bliver nu muligt at få specificeret tre-akslede lastvogne med tromlebremser og EBS (Electronic Brake System). Også på akselfronten er der gode nyheder. Inde i førerhuset kan man kende XT-konceptet på et mere slidstærkt sædebetræk og solide gummimåtter. Spejlene er anderledes og mere robuste. Og der er udvendig solskærm samt indbyggede ekstralys i taget. Faktisk er Scania kommet godt fra land med dette koncept og der vil sikkert være mange som vil elske XT-konceptet. Ikke alt er dog roser. I de gamle frembyggede Scania O, 1, og 2-serier var sikringsboksen anbragt under instrumentbrættet til højre. Når der sprang en sikring, måtte chaufføren stå på højre trinbræt med åben dør og holde fast

i håndtaget på døren med den ene hånd og holde en håndlampe i den anden hånd for at lyse ind sikringsskabet. Senere modeller fik en meget bedre løsning, hvor man kunne åbne i toppen af instrumentbrættet. Nu er man minsandten rykket tilbage den gamle løsning! Ikke godt. For sikringer har det med at brænde over i kulde om vinteren fx på grund af fejl i stikdåser til påhængskøretøjer m.v. Og det er ikke nogen skøn sag at bakse med at holde højre dør åben i snevejr og stå på trinbrættet samtidig med, at man skal lyse med en lommelampe. Svaret på denne tilbagevenden er ifølge en af førerhuskonstruktørerne, at det er af sikkerhedsmæssige årsager. Forhåbentlig ændrer Scania opfattelse og finder på en bedre løsning.

Blandt det store udvalg af demovogne var denne ”almindelige” G 410 B6x2*4NA, en typisk tømmerhandlerlastvogn med kran, fast lad med midterstokke og sider. Prøvekørslen forgik på fast vej, og det er et eksemplarisk køretøj. Den styrende bogieaksle gør, at den smyger sig omkring hjørnerne. Førerhuset er helt nyt - en god arbejdsplads med en god lav indstigning.

DTL magasinet

27


OVERBLIK ARBEJDSGIVER Af Michael Klockmann Nielsen, PensionDanmark

Fortæl medarbejderne om pensionen

Sundhedsordningen virker

PensionDanmark er også forsikringer og en veludbygget sundhedsordning

D

TL-vognmændenes medarbejdere har via overenskomsten mellem DTLs arbejdsgiverforening samt 3F og Dansk Metal en pensionsordning i PensionDanmark. Og det er ikke kun en opsparing til pension. Ordningen indeholder både opsparing til medarbejdernes alderdom, en række forsikringer samt en sundhedsordning. På den måde er pensionsordningen med til at sikre medarbejderne økonomisk tryghed – både mens de arbejder, og når de går på pension. Forsikringerne sikrer medarbejderne og deres familier

ved død, førtidspension, fleksjob og visse kritiske sygdomme. »Når man som virksomhed indbetaler til medarbejdernes pensionsordning, så er det oplagt at gøre opmærksom på de muligheder, der er. Mange medarbejdere er ikke klar over, hvilke forsikringer de har gennem pensionsordningen, hvis uheldet er ude. Og det er heller ikke alle, som kender til mulighederne i sundhedsordningen,« siger chefkonsulent Lars Overgaard, DTLs arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv. Forsikringerne kan justeres Forsikringerne passer til de

Rummeligt

LAGER

i Fredericia sælges

28

DTL magasinet

flestes behov. Det er dog muligt at ændre i beløbsstørrelserne. På PensionDanmarks hjemmeside - pension.dk - kan medarbejderne se, hvordan de er forsikret i pensionsordningen. Og de kan nemt hæve eller sænke beløbet på forsikringerne ved at logge ind med NemID. De kan fx vælge: • at få mere eller mindre udbetalt, hvis de får en kritisk sygdom • at få mere eller mindre udbetalt, hvis de kommer på førtidspension • hvor mange penge deres efterladte skal have. Sundhedsordningens mange muligheder Medarbejderne har også en sundhedsordning som en del af pensionsordningen. Den giver bl.a. adgang til behandlinger hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut, hvis man har problemer i led, muskler og sener. På den måde kan ordningen være med til at forebygge, at mindre gener udvikler sig til mere alvorlige skader og eventuelt længerevarende sygefravær. Sundhedsordningens fokus på

forebyggelse, betyder, at det skal være nemt at komme til behandlinger, og derfor er der ingen krav om lægehenvisning til de første 15 behandlinger. Og der er generelt ingen begrænsninger i antallet af behandlinger, der foregår på godt 125 sundhedscentre over hele landet. (Læs mere på pension.dk/ sundhed.) Hjælper sygemeldte tilbage på jobbet Som en del af sundhedsordningen har PensionDanmark et sundhedsteam af erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, hvor virksomheder kan få telefonisk hjælp. Det kan fx være i forhold til sygefravær, hvor sundhedsteamet kan rådgive og hjælpe virksomheden med, hvordan man kan håndtere sygemeldte medarbejdere eller medarbejdere, der ofte er syge. Medarbejderne kan også selv ringe og få hjælp hos sundhedsteamet, der spørger ind til deres problemer og hjælper dem videre til den rigtige behandling. Man kan ringe til PensionDanmarks sundhedsteam på 7012 1335 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.

• Gode tilkørselsforhold • Mulighed for 8.900 pallepladser • Lagerhaller 8.061 m² • Kontor m.v. 715 m² • Grund med udvidelsesmuligheder Henv.: fb@aller-petfood.dk eller tlf. 20 48 12 10 OKTOBER 2017

Medarbejderne er forsikret… • ved fleksjob • ved førtidspension • ved visse kritiske sygdomme • ved dødsfald før pensionsalderen.

Med over 700.000 medlemmer er PensionDanmark landets største arbejdsmarkedspensionsselskab, og det udnyttes til at sikre lave omkostninger – bl.a. via digitalisering og selvbetjening. "Robotter” i it-systemet har overtaget en række manuelle opgaver i sagsbehandlingen, som medlemsrådgivere tidligere tog sig af.

Det frigør ressourcer, der i stor udstrækning kan bruges til at øge servicen og som får ventetiderne til at falde yderligere. Og ikke mindst er det er med til at holde omkostningerne nede til gavn for medlemmernes pensionsopsparing. I 2017 er omkost¬ningerne til administration kun 396 kr. pr. med¬lem.

BUSSEN KOMMER MED GODE RÅD PensionDanmarks nye rådgivningsbus er på en landsturné rundt hos virksomhederne, og den har været en stor succes hos medarbejderne. Rådgivningsbussen kan også komme på besøg i jeres virksomhed. Ved besøget kan medarbejderne få en gennemgang af pensionsordningen med en pensionsrådgiver eller en snak om sundhed med en af PensionDanmarks sygeplejersker. På den måde kan man som arbejdsgiver være med til at sikre, at medarbejderne er godt informeret om deres pension, og at de kender til mulighederne i deres sundhedsordning i PensionDanmark.

ARKIVFOTO: PENSIONDANMARK

ARKIVFOTO: PENSIONDANMARK

PensionDanmark er også fysioterapeuter, når medarbejderne har brug for det.

De forebyggende behandlinger hos en kiropraktor, fysioterapeut, massør eller zoneterapeut i PensionDanmark Sundhedsordning sænker risikoen for at havne på sygedagpenge med helt op til 15 pct. Det viser en tidligere undersøgelse fra Syddansk Universitet.

Lave omkostninger giver mere i pension

Danmarks sikreste tankkort

Et godt kort skal passe til dine chauffører. Ikke omvendt Hos OK får du Danmarks sikreste kort. Du kan tilpasse hvert OK Truck Diesel-kort, præcis som det passer dig. Du får også direkte adgang til vores digitale selvbetjeningsværktøj, som giver dig overblik

og sikrer, at du får præcis den sikkerhed, du skal bruge i hverdagen. Det, synes vi, er mere end OK. Og bliver du i tvivl om noget som helst, så er vi altid lige i nærheden på 89 32 25 40.

ok.dk

OKTOBER 2017

DTL magasinet

29


UDSTLLING LASTBILER Af Carsten Teiner

Selvkørende lastbiler PÅ FREMMARCH I USA

Med de enormt vidtrækkende motorveje ”over there” bliver de en naturlig del af fremtidens transportbillede. DTL Magasinet på transportmesse i Atlanta.

ATLANTA I USA er der ingen tvivl. Selvkørende lastbiler bliver en del af fremtidens transportbillede. Det står klart efter et besøg på North American Commercial Vehicle Show i Atlanta i slutningen af september. Der kommer nogenlunde enslydende meldinger fra stort set alle producenter af lastbiler i USA. Nordamerika har vejnettet til de selvkørende lastbiler – lange strækninger på kryds og tværs i landet, hvor lastbilerne kan bevæge sig

uden meget andet trafik. Modsat i Europa hvor der er mange tilslutningsveje. Daimlers amerikanske lastbilsmærke Freightliner har allerede gennemført tests med selvkørende biler. »Lastbilproducenterne vil formentlig gå sammen om at få aftaler med Kongressen, selv om man egentlig bare kan begynde tests. Herovre kan man bare gå i gang. Problemet er, at konsekvenserne er

INDSTIK VIRKER Vi sørger for folieringen og porto er inkluderet i prisen. Det eneste, I skal gøre, er at sende 3.650 brochurer til vores trykkeri til en given deadline.

”Vi har mange produkter i vores sortiment, som henvender sig direkte til transportbranchen. Derfor valgte vi at samarbejde med DTL om at udsende vores tilbudsavis som et indstik i DTLs månedsmagasin. I perioden med DTL-indstikket har vi mærket en stigende efterspørgsel fra transportbranchen på bl.a. vores AdBlue produkter, tankløsninger og transporttanke. På vores miljøprodukter som spill kits til last- og kranbiler, absorbenter og spildbakker har vi også mærket en stigende efterspørgsel. Som en mindre handelsvirksomhed i Vejle er det vigtigt for os at få ”value for money”, når vi markedsfører os. Vi mener, at indstikkene i DTL magasinet har hjulpet os tættere på vores eksisterende kunder og har banet vejen ud til mange nye kunder, som ikke kendte til os i forvejen.”

Op til 50 gram kr. 9.995,ekskl. moms pr. indstik. Normalpris kr. 19.995,ekskl. moms pr. indstik.

30

DTL magasinet

uoverskuelige, hvis der sker ulykker,« siger Anders Nielsen. Han er tidligere MAN-topchef – og i dag placeret i VW Truck & Bus-koncernens top for at koordinere aktiviteterne i de VW-ejede lastbilsselskaber MAN og Scania. DTL Magasinet mødte ham på messen i forbindelse med samtaler mellem de europæiske mærker og VW’s nyeste aktivitet, bilkoncernen Navistar, hvor man købte 16,6 procent af aktierne for et år siden.

Bendict Nisbeth - Hansen LD Handel & Miljø A/S

Mere attraktivt chaufføjob Han mener også, at chaufførfaget for mange vil blive mere attraktivt, fordi chaufføren bliver firmaets assistent på turen med mange administrative gøremål. Der vil ikke blive tale om et førerløst miljø. Topchef Andreas Renschler ser gerne, at MANs åbne platform, RIO, bliver udbredt i hele koncernen, hvor både connectivity og flådestyring indgår. Formentlig vil Renschler tage det bedste fra både VW, MAN og Scania – og nu også Navistar. Det er sikkert også RIO, som bliver basis for fremtidens selvkørende lastbiler – også hvad angår planerne om platooning, dér hvor flere lastbiler kører tæt på hinanden, og hvor kun forreste bil har en aktiv chauffør. Ingen arbejdsløse chauffører Martin Daum, ansvarlig for Daimlers erhvervskøretøjer, tror ikke så meget på platooning i den nuværende form - men måske vil det

være effektivt, hvis de deltagende lastbiler er fra samme transportvirksomhed, så man kan planlægge kørslen nøjagtigt. Derimod er han meget begejstret for selvkørende lastbiler, hvor Daimler har gennemført tests både i Tyskland og i USA. Men det er ikke sådan, at selvkørende lastbiler vil betyde arbejdsløse chauffører. De skulle jo køre bilerne fra motorvejen og frem til terminalen. Og på landeveje ville chaufføren også skulle køre bilen. Vigtigt for sikkerheden Hos Volvo North America er man også stærkt involveret i forskning med selvkørende lastbiler. I Brasilien har man allerede selvkørende biler i forbindelse med høsten af sukkerrør. Her kører lastbilerne i spor, så de ikke ødelægger sukkerrørsplanterne. Man har også test af selvkørende biler til renovation og i miner i Sverige. I USA har man allerede lobbyister i Kongressen for at forberede hele den lovgivningsmæssige side af de selvkørende biler. Volvo har 600.000 connected – forbundne trucks kørende på verdensplan. »Connected trucks er nøglen til fremtidens transporter. Vi vil gennemføre forsøg hos udvalgte kunder i USA til test af selvkørende lastbiler. De er tættere på, end vi tror, fordi selvkørende lastbiler vil betyde utrolig meget for sikkerheden på vejene,« fortæller Keith Brandis, chef for produktplanering hos Volvo Trucks North America. Når det gælder teknologien, er den allerede på plads. Og i fremtiden vil mange af de selvkørende lastbiler også være elektriske.

FOTOS: CARSTEN TEINER

LD Handel og Miljø A/S havde et indstik med i septemberudgaven:

SUPERTILBUD RESTEN AF ÅRET:

Anders Nielsen, chefstrateg hos VW Truck & Bus, peger på, at man altid kan begynde et forsøg med selvkørende lastbiler – men sker der uheld, kan det blive dyrt.

Et skridt på vejen Med på rejsen var desuden hele VWs Truck &

Et indstik i DTL magasinet er en billig måde at få et stort budskab ud på.

Få et supertilbud hos annoncechef Anne Gall Seward, telefon 3064 3941 eller mail ags@dtl.eu

ARKIVFOTO: DAIMLER

De vidtstrakte amerikanske motorveje er meget velegnede til mere eller mindre selvkørende lastbiler. Her ses et platooning-forsøg hos Daimler.

Bus-ledelse med CEO Andreas Renschler i spidsen. Og derudover MAN-chef Joachim Drees og Scania-chef Henrik Henriksson samt Claes Erixon, udviklingschef hos Scania. Henriksson sagde bl.a., at ”connectivity” – forbundne lastbiler – ville være på dagsordenen langt tidligere end selvkørende biler men, at connectivity var et skridt på vejen. Scania har i dag 300.000 forbundne lastbiler især i Europa. Troy Clarke, der er chef for Navistar, tror ikke på, at chauffører vil blive overflødige i selvkørende lastbiler heller ikke på kortere distancer. »Jeg mener til gengæld, at de nye teknologier vil forbedre sikkerheden og produktiviteten og mindske omkostningerne. De vil også føre til en mere effektiv anvendelse af den eksisterende infrastruktur,« udtaler Clarke.

De europæiske topchefer nærmest flokkedes på lastbiludstillingen i Atlanta.

OKTOBER 2017

OKTOBER 2017

DTL magasinet

31


GENERALFORSAMLING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING Tekst og foto af John Larsen

DMFs FORMAND:

Vi vil med i ny boligjob-ordning Flyttemændene efterlyste på deres generalforsamling mere fair konkurrence om de private flytninger En ny boligjob-ordning med skattefradrag for service- og håndværksydelser forhandles fortsat i Folketinget, og da flyttevirksomhederne i Dansk Møbeltransportforening, DMF, holdt generalforsamling 9. september i Svendborg, så formanden Lasse Ødum optimistisk på mulighederne for at få flytteydelser med i den nye ordning fra årsskiftet: »Der synes at være en vis politisk opbakning til modellen, men alt kan ske i politik, så før loven er vedtaget, kan vi ikke vide os sikre,« sagde han fra talerstolen. Han lagde ikke skjul på, at ved at få flytninger med i ordningen vil det betyde et løft for en mere fair konkurrence i flyttebranchen og et effektivt middel mod de

Traditionen tro er der hvert andet år en leverandørudstilling i forbindelse med DMF-generalforsamlingen, men denne gang blev usædvanlig våd foran Best Western Hotel Svendborg.

32

DTL magasinet

mere ”sorte” tilbud om flytninger, der ikke indregner overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår og måske heller ikke skat og moms. Lasse Ødum henviste til en tilsvarende svensk ordning, hvor dele af flytteydelserne giver fradrag i skatten: »Det har betydet et væsentligt løft i de registrerede, private flytninger, siden ordningen blev indført over sommeren 2016. Vi håber, at vi kan gøre svenskerne modellen efter.« Formanden gav et konkret eksempel på DMFs egen indsats mod sort arbejde: »Vi kontaktede i foråret 3F og bad dem interessere sig for en Aarhus-baseret virksomhed ved navn Gloover, der kort fortalt lejer unge studerende ud til flytteopgaver til meget lave priser. Som altid har vi sjældent håndfaste beviser for, om der sker ulovligheder, men er mistanken begrundet, skal den også følges op.« I forlængelse af det politiske arbejde med at blive en del af

boligjob-ordningen ser DMF også frem til mere regulerede forhold for varebiler under 3.500 kg. »Vi er optaget af, at der indføres en form for tilladelsessystem for også mindre varebiler. Vi er ikke interesseret i bureaukrati, men et tilladelsessystem kunne være medvirkende til også at bringe mere ordnede forhold ind for vognmænd, der kun kører små biler. Også sidste år gav en ny transportminister, som det nærmest er sædvanen hvert år, og det har formodentligt været medvirkende til, at denne sag ikke er kommet i land endnu. Vi påskønner de kræfter, som ikke mindst DTL lægger i dette initiativ,« sagde formanden i sin beretning. Den var hans anden periode som formand, og han kunne melde om et overordnet set godt år for medlemsvirksomhederne: »Forretningerne har travlt, der er ordreindgang, og de fleste virksomheder melder også om stadig efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.« Samtidig fortsætter udviklin-

gen med, at større virksomheder køber de mindre op eller, at virksomheder slår sig sammen. Desuden sker der det, at mange nye små virksomheder er på banen i kort tid for herefter at forsvinde igen. »Konkurrence i branchen mangler vi i hvert fald ikke,« lød det. Udviklingen har også smittet af på medlemstallet. Mens to nye er kommet til, har der været en afgang på seks medlemmer, så DMF nu tæller 70 aktive medlemsvirksomheder. Også lønsum samt antal køretøjer og medarbejdere er faldet en smule.

man sige, at det er svært at få øje på.« Nyt sæt Almindelige Betingelser Endelig kunne formanden bebude et helt nyt sæt ”Almindelige Betingelser”, som er intet mindre end flyttevirksomhedernes arbejdsgrundlag. Det har været en lang intern proces at få opdateret indholdet, som Forbrugerstyrelsen nu skal orienteres om. Herefter ventes regelsættet i drift fra årsskiftet.

Ny overenskomst uden forenklinger Den nye treårige overenskomst fik også et par formandsord med på vejen: »Den nye overenskomst afviger ikke nævneværdigt fra tidligere. Selvfølgelig er der nye - ikke overraskende opadgående lønsatser, men havde vi haft forhåbninger til, at overenskomsten var enklere og måske mere fleksibel end den foregående, må

DMF-formand Lasse Ødum: »Der er brug for mere fair konkurrencevilkår.«

Virksomheden Dansk Niels Bo var med for bl.a. at vise, hvordan livet som flyttemand kan blive lettere. Her viser lageroperatør Nicki Kongerslev, tv., nogle nye eldrevne trappesækkevogne.

OKTOBER 2017

Direktør Per Lavmand og flyttevognmand Mikkel Bryde viser en smart og sikker måde at opbevare og transportere flyttegods på, kaldet Swap-system. Fleksibilitet er nøgleordet. Flyttemanden kan bruge trailer og boks til forskellige typer opgaver, og privatkunden kan leje den til transport og opbevaringer. Selve boksen kan let stables og opmagasineres.

OKTOBER 2017

TungvognsSpecialisten var også med i regnen i Svendborg. Her er det f.v. samarbejdspartner Flemming Nielsen, BaseOnline IVS, og TVSdirektør Carl Peter Frederiksen, som fortæller flyttevognmand Peter Svendsen, Silkeborg Flytteforretning, om den nye TVS-Løn, der udnytter køre- hviletidsdata til at beregne korrekt løn til chaufførerne.

Der var stor interesse for at se flyttevognmand Bo Andreasens nye flyttehejs, der løfter godset nemt og sikkert op og ned i helt op til 12. -13. sals højde. Det er importeret fra Sydkorea, og Bo Andreasen har endda etableret et importfirma, Dream Hejs ApS, som skal sælge de koreanske flyttehejs og reservedele i Danmark. Flyttehejset blev i øvrigt præsenteret her i bladet i nummer 6/7 2017.

DTL magasinet

33


GENERALFORSAMLING DANSK MØBELTRANSPORT FORENING

MIN NYE

OPBYGNING

Hektisk erhvervspolitisk sæson i vente Gæstetaler, DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard, kunne bl.a. melde om en lille stigning i antallet af vognmandstilladelser, men tendensen – som DMF jo også mærker – er, at der bliver klart færre men større transportvirksomheder. Hertil kommer den stadigt større udfordring med flere og flere øst-lastbiler over grænsen. Erik Østergaard satte hak ved en række erhvervspolitiske sejre på det seneste: • Skærpede bøder for snyd med vejbenyttelsesafgiften. • Klarhed om lastbilernes frontmonterede udstyr. • Proportionale køre- hviletidsbøder. • Vognmænd må drive virksomhed på landet. • Folketingsflertal for varebilslov. • Indgriben mod snyd med AdBlue.

Og det politiske arbejde går ufortrødent videre, så han medbragte også en ”to do”-liste over, hvad der venter i efterår og vinter: • De nye køre- hviletidssanktioner skal træde i kraft nu, eller sagerne skal stilles i bero. • Ensartede hastigheder på landevejene. • Flytteydelser skal være en del af boligjob-ordningen for at bekæmpe sort arbejde. • Forhindre unfair, statsstøttet konkurrence fra PostNord. • Tilladelseskrav til varebiler skal skabe ordnede forhold. • EUs vejtransportpakke skal sikre fair konkurrence. • Vi skal have færre bremsefejl, så der skal flere facts på bordet.

Erik Østergaard, DTL: » Flytteydelser skal være en del af boligjob-ordningen for at bekæmpe sort arbejde.« Den specielle tankvogn er bygget til det barske norske vintervejr.

Gode tider - men sværere at finde folk Gæstetaler, direktør i ATL Lars Wesch, slog de optimistiske strenge an i sin omtale af det voksende private forbrug og behov for flytteydelser – dog med visse regionale forskelle. »Samtidig er vi på vej mod den hidtil største vækst i dansk beskæftigelse nogensinde, men med en ledighed nede omkring fire procent bliver det svært at få de sidste med, så vi får brug for mere udenlandsk arbejdskraft – på ordentlige overenskomstmæssige forhold.« Desværre fører det også til vanskeligere jobrekruttering herhjemme. I både 2015 og 2016 har ca. 30 procent

af ATL-medlemmerne rekrutteret forgæves efter kvalificeret arbejdskraft, oplyste han. For at skaffe ”nyt blod” har man bl.a. sendt kampagnetrucken ”Job i Transport” land og rige rundt, og en ny sang på YouTube, ”Jeg leverer varen”, har fået rigtigt mange visninger. Lars Wesch var enig med DMF-formanden i, at meget ligner sig selv i den nye treårige overenskomst. Dog afspejler reglerne et ønske om at inddrage familielivet mere end før. Og der er kommet et større råderum for lokale aftaler om løn og arbejdsvilkår – med en vis mulighed for at indføre differentieret løn. »Et lille brud på normallønnen,« kaldte han det. Han nævnte tillige, at tillidsfolk nu kan få et honorar, og at 3F kan kræve informationer om underleverandører.

Tankvogn til spildolien

Domedækslerne oven på tanken er fyldt med moderne teknologi.

VM Tarm løste udfordringen for norsk spildolietransportør Tekst og foto af Finn Bjerremand

Det er mildt sagt ikke en helt almindelig tankvognsopbygning, som VM Tarm A/S har leveret til en norsk kunde. Tankvognen skal nemlig transportere forskellige flydende olie- og benzinprodukter – også vandholdigt og beskidt spildolie. I modsætning til normale benzin- og olietankvogne har denne her også en pumpe, som den selv kan laste og losse med. Den er bygget specifikt til opgaverne, men er også en særdeles flot opbygning. Selve tanken består af en normal selvbærende tank konstrueret ud af tanksvøb, som er svejset sammen til en hel tank. Det maksimale rumindhold er på 16.000 liter fordelt på fire rum i varierende størrelse. I begge ender af tanken er tanksvøbet forlænget, så der er rum i begge ender. I det bageste rum er der som sædvanligt en slangerulle, mens

Lars Wesch, ATL: »Der er kommet et større råderum for lokale aftaler.«

Fælles interesser – fælles udspil Gæstetaler, formanden for 3Fs transportgruppe Jan Villadsen, indledte med at slå fast, at det er ret unikt i de nordiske lande, at lønmodtagerorganisationer og arbejdsgivere kan arbejde sammen, når fælles interesser byder sig til. Sydpå i Europa kan parterne knapt nok være i stue sammen. Så Jan Villadsen lagde op til – og fik – en ”frit for leveren diskussion for lukkede døre”. Blandt de berørte emner var naturligvis overenskomstforhandlingerne, forholdene for den stigende varebilstransport som følge af e-handlen, roadpricing og infrastruktur, førerløse og/eller selvkørende lastbiler, platooning med mere.

Jan Villadsen nævnte, at den enige nordiske arbejdsgiver- og lønmodtagerindsats mod social dumping og kamp for fælles regler i EU bærer frugt og sætter tydelige aftryk på arbejdet med EUs vejtransportpakke. »Indsatsen viser, at når lønmodtagere og arbejdsgivere går fælles ud, ja så kan man flytte noget,« som han sagde til DMF’erne.

Jan Villadsen: »Når lønmodtagere og arbejdsgivere går fælles ud, ja så kan man flytte noget.«

34

DTL magasinet

OKTOBER 2017

OKTOBER 2017

der i det forreste rum er et display til styring af pumper og ventiler. Også niveaumålingen sker fra displayet. Displayet er placeret på en bevægelig arm inde i frontskabet, så det kan tilpasse i højden og derved letter betjeningen af køretøjet. En slangekasse i hver side på tanken giver god plads til de nødvendige opsamlingsslanger. Tanken er godkendt som ADR klasse 3 og konstrueret for trykløs drift. Pakningerne er generelt udført i teflon, som sikrer en høj holdbarhed. Tankanlægget har en Börger pumpe af typen PL300 i hårdmetal, som anvendes både til læsning og aflæsning. Læsning med pumpen foregår udelukkende igennem slangen, som fører gennem filteret videre til det valgte rum på forvognen eller et rum på en tilkoblet påhængsvogn. Aflæsning foregår uden om filteret igennem

en 3” studs, så aflæsningstiden bliver væsentligt forkortet. Chassiset er en Scania R 520 6x2 med styrende bogieaksel, og opbygningen er grundig gennemtænkt. Ikke mindst med tanke på de hårde vejrforhold i løbet af tankvognens levetid. Godset varmes op Eftersom det transporterede gods kan være vandholdigt, har tanken også opvarmning, så isdannelser undgås inde i tanken. Opvarmningen sker ved hjælp af et rørsystem, som er forbundet med kølesystemet til lastvognens motor. Oven på tanken kan man i toppen af domedækslerne bl.a. se de avancerede radarer til niveaumåling og melding om fuld tank samt kipventilerne.

DTL magasinet

35


OVERBLIK UDDANNELSE

BLIV KLOGERE - gå på kursus Her er DTL – Danske Vognmænds kursustilbud.

KURSUSØNSKER DTL opretter gerne andre kurser. Har du ønsker du et kursus inden for et specifikt emne, så kontakt DTL på 7015 9555.

FÅ MERE AT VIDE

Kontakt DTLs uddannelseskonsulent Kurt Rinhack på telefon 2120 5060 eller mail kur@ dtl.eu

FYRAFTENSMØDER

ARKIVFOTOS: PER DAUGAARD

Alle tilmeldinger til sekretær Lene Berthelsen på telefon 7015 9555 eller mail lbe@dtl.eu

Her kan nye vognmænd kan få deres professionelle start. Så interesserede kan blot melde sig, så finder vi et hold, der passer. Der er vognmandskursus på kalenderen i december og i begyndelsen af 2018, og de holdes i Roskilde og i Viborg: • Uge 50/2017 og uge 3/2018, DTL Danske Vognmænd, • Københavnsvej 265, 4000 Roskilde • Uge 2/2018 og uge 7/2018, DTL Danske Vognmænd, • Farvervej 1, 1th., 8800 Viborg. Undervisningen varer minimum 144 lektioner a 45 minutter. En uge på kursus (53 lektioner) Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner/ uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne På kursus en uge igen (53 lektioner)

FARLIGT GODS KURSUS Kurserne er målrettet vognmænd, chauffører og personale, der har med transport af farligt gods at gøre.

LOVBEFALEDE KURSER I ADR KAP. 1.3.

Transporterer du farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder? Så skal du uddannes efter ADR kapitel 1.3. DTL holder i den kommende tid følgende ADR kapitel 1.3.-kurser: • 8. november 2017, kl. 18-21, Blommenslyst Kro, Middelfartvej 420, 5491 Blommenslyst • 10. januar 2018, kl. 18-21, Shell Motel, Hobrovej 12, 9530 Støvring

NYT LEDERKURSUS DTL fortsætter med at sætte fokus på kompetencegivende lederudvikling. Derfor har vi sammen med LedelsesAkademiet Lillebælt videreudviklet på det tidligere forløb, hvor 13 DTL-ledere igennem det seneste år har dygtiggjort sig - på den Grundlæggende Lederuddannelse på AMU. Det nye fleksible og praktisk orienterede forløb, som starter i januar 2018, bygger på de samme principper men rummer også nye muligheder og retter sig mod både kommende og eksisterende ledere. Læs mere om lederkurset på næste side. ARKIVFOTOS: PER DAUGAARD

Der holdes også en række fyraftensmøder med DTLs kommercielle samarbejdspartnere Codan, COMAsystem og Applus.

VOGNMANDSKURSUS

PRIS:

Medlemmer: kr. 500,- ekskl. moms Ikke-medlemmer: kr. 625,00 ekskl. moms Prisen er pr. deltager inklusiv lettere traktement

VI UDDANNER FOLK

TRANSPORTUDDANNELSER NYE KURSER HVER UGE Har du styr på din lagerbinding?

Roskilde

AMU-Fyn udbyder åbne lagerkurser.

Køge

Kurserne afvikles som åbne kurser. Det er en kursusform, hvor der undervises på tværs af kursusmoduler. Det betyder, at der er plads til såvel hele hold som enkeltdeltagere.

LASTBIL – BUS HANDICAP – TAXA GARANTIKURSER KONTAKT OS PÅ

46 32 10 22

Deltageren placeres ind på det niveau, han/hun har brug for og undervises individuelt i den praktiske/teoretiske del af skolens faglærere. Der er løbende holdopstart. Pris: 108,-/184,- pr. dag For nærmere information: Kontakt kursussekretær Helle Martinussen, tlf. 63 135 385. C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

36

DTL magasinet

www.amu-fyn.dk

OKTOBER 2017

AMU Juul A/S · Tlf. 46 32 10 22 · mail: info@amujuul.dk · www.amujuul.dk

OKTOBER 2017

DTL magasinet

37


UDDANNELSE LEDELSE Tekst og foto af John Larsen

NYT KURSUS:

Få styrket ledermusklerne eksamen. Her er den enkelte deltager til eksamen i den case, der er arbejdet med undervejs, og som er praktisk orienteret og med udgangspunkt i hverdagens udfordringer.”

Et glimt fra det første lederkursus, hvor humøret bestemt ikke fejler noget.

D

TL udbyder sammen med Ledelsesakademiet Lillebælt et nyt lederkursus målrettet vognmænd og ledende medarbejdere. Kurset er blevet trimmet med de erfaringer, der er blevet høstet efter det første lederkursus, som 13 yngre DTL-medlemmer afsluttede i februar i år. Det nye kursus går i gang i januar 2018 i enten Odense eller Vejle, som var hjemsted for det første kursus. Kurset bygger på de samme principper fra det første kursus men rummer også nye muligheder. Enten tager deltagerne den grundlæggende lederuddannelse på AMU eller de kan – i samme hug – bygge oven på den grundlæggende uddannelse med et akademi-modul. Som det hedder fra tilrettelæggerne hos Ledelsesakademiet Lillebælt: ”Det smarte er, at vi nu kombinerer to uddannelsesniveauer på samme tid og samme hold. Vi differentierer vores undervisning ud fra deltagernes forudsætninger og behov og kører med de samme

38

DTL magasinet

mødedatoer med masser af fælles faglig input og træning med mere. Men de, der ønsker at gå lidt videre, kan altså også tilvælge akademimodulet og få ECTS point. • På den måde kan deltagere få lige netop den lederuddannelse, der matcher deres behov. • Det nye forløb er tilrettelagt sådan, at der på samme hold kører et dobbeltspor, hvor man henne i forløbet også kan deltage i ”Ledelse i Praksis” et modul fra akademiuddannelsen i Ledelse. • Alle deltagerne, der tilmelder sig, er således med på AMUGrundlæggende Lederuddannelse, og de der efter nogle fælles moduler ønsker at bygge ovenpå, vil kunne deltage i en række yderligere aktiviteter, og studier, der kvalificerer til at gå til eksamen og få ECTS point. • Det kan være starten på en hel lederuddannelse, der giver dem, der har brug for lidt mere teori koblet til hverdagens udfordringer lige netop det, som skal til for bedre at kunne styre og lede andre ledere også. Lidt henne i forløbet vil alle

deltagere få en introduktion til, hvad der forventes og kræves for at gå videre med byg-ovenpå-forløbet. Og så kan man dér beslutte sig for, om man vil fortsætte med den grundlæggende uddannelse alene eller tilvælge akademi-modulet. Vælger man at ville bygge ovenpå med ”Ledelse i Praksis” vil man få udleveret en lærebog. Og deltagerne vil skulle: • spore sig ind på deres emne til en erhvervscase, der skal afleveres forud for eksamen. • påregne at der er hjemmeopgaver, hvor man mellem de enkelte moduler, bliver bedt om at gennemføre en række refleksionsopgaver, og • udarbejde korte diskussionsoplæg, der bliver brugt på de efterfølgende moduler. Ud over lærebogen, vil der være artikler og online-videoer til at støtte den enkelte. Endelig vil der i forløbet være mulighed for et 1:1 møde med underviser/vejleder, hvor der gives sparring i forhold til den/de emner, den enkelte arbejder med i sin case. AU modulet afsluttes med

Skal blive bedre ledere »Vi kalder tilbuddet for en praksisnær lederuddannelse. Målet er at få styrket vognmændenes ”ledermuskler” og derigennem blive bedre ledere hjemme i virksomheden. Vores undervisning tager udgangspunkt i dig og dine udfordringer og erfaringer,« forklarer tilrettelægger Marie Nørgaard Laursen fra Ledelsesakademiet Lillebælt – direkte henvendt til vognmændene og lederne. »Vi sætter spot på tackling af forandringer og omstilling i virksomheden. Vi kommer også ind på fastholdelse og udvikling af medarbejderne, kommunikation og konflikthåndtering. Og ledelse, der virker!«

SPAR TID MED FLERE ADBLUE STATIONER Circle K har Danmarks største netværk af AdBlue® pumper. Det er godt for både jeres virksomhed og for miljøet.

DANMARK

69

AdBlue® stationer i hele Danmark

Syv moduler fra januar-marts 2018 Kurset består af syv moduler og modsat sidste gang holdes de over en langt kortere periode nemlig fra januar til marts 2018. Her er overskrifterne: Modul 1: Introduktion til ledelse. Modul 2: Ledelse og samarbejde. Modul 3: Kommunikation som ledelsesværktøjer Modul 4: Kommunikation og forandringsledelse Modul 5: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler Modul 6: Situationsbestemt ledelse Modul 7: Innovations- og forandringsledelse samt evaluering. Herefter følger eksamen på et senere tidspunkt. LÆS MEGET MERE PÅ DTLs HJEMMESIDE

OKTOBER 2017

Læs mere på circlek.dk/adblue


NYHEDER MILJØ Tekst og foto af John Larsen

Sådan ser udstødningsrøret ud efter ”Euro 6 De Luxe”-køreturen.

Kørselschef Ole Højris i førersædet på Scania’en, der kører på GTL Fuel.

Arla dropper diesel

Mejerigiganten satser på det renere brændstof, kaldet GTL. I første omgang kører 60 sjællandske lastbiler på det nye brændstof.

Sådan får andre trafikanter nys om Arlas nye brændstof. 40

DTL magasinet

Udstødningsrøret er nærmest mælkehvidt. Euro 6-motorerne har jo allerede givet renere udstødning, men Arla er gået skridtet videre og har de seneste måneder erstattet dieselen med det nye brændstof, GTL, i tanken på Arlas 60 lastbiler på Sjælland. Mejerikoncernen er gået over til det nye brændstof med en renere forbrænding for at skåne omgivelserne for udslip af partikler og skadelige stoffer – selv om Arla-lastbilerne i forvejen er udstyret med Euro 5 og Euro 6-motorer. Brændstoffet GTL – der står for Gas To Liquids - blev lanceret af Shell herhjemme sidste år, og det bliver via en kompliceret kemisk proces udvundet af naturgas. »Med skiftet får vi en slags ”Euro 6 De Luxe”,« fortæller kørselschef Ole Højris på stormejeriet i Slagelse. Mens han viser rundt, forklarer han, at brændstofskiftet har været helt ukompliceret. »Da vi i forvejen har en strategi om at nedbringe miljøbelastningen fra vore lastbiler,

Brændstoffet er i øvrigt også mindre farligt at transportere rundt som farligt gods, ja der medfølger simpelt hen langt færre ADR-symboler end ved kørsel med diesel. Vores eneste udfordring er, om vi kontinuerligt kan få nok forsyninger. For vi overvejer naturligvis også at indføre GTL i resten af landet, når logistikken er på plads. I Sverige kører en del af vore lastbiler på et andet miljøvenligt brændstof, HVO.« Det nye syntetiske brændstof bliver naturligvis også brugt i Arlas markedsføring. Lastbilerne har fået en streamer med påskriften: ”Mit brændstof udleder 25 procent færre partikler”. Fartbegrænser på 80 km/t GTL-brændstoffet er blot et af flere tiltag til at mindske miljøbelastningen fra transporterne: • Lastbilernes fartbegrænsere er sat til 80 km/t. »Det har sparet rigtigt meget diesel og CO2udslip. 4-6 procent på dieselkontoen i forhold til 90 km/t og samtidig intet øget tidsforbrug inden for distributionskørslen. Til gengæld bliver vore chauffø-

rer desværre af og til udsat for en vis chikane fra andre bilister og lastbilchauffører.« • »Vi har indført elektroniske dæktryksmålinger i samarbejde med Bridgestone. Målingerne sker automatisk, når lastbilerne passerer vore porte rundt om i landet.« • Chaufførerne kommer på kursus i energirigtig kørsel i forbindelse med den obligatoriske efteruddannelse. »Vi har selv været med til at tilrettelægge kurset, der foregår på Ring Djursland og på skolerne EUC Lillebælt og Kold College i Odense.« • »Vi har også trafiksikkerhed på programmet og fik ”Sikker Trafikprisen 2015”. Her smitter tiltagene positivt af på den energirigtige kørsel.« »Vi arbejder også med miljøvenlig kørsel på andre områder. Vi har fx et par lastbiler i daglig drift inde i København, hvor der er sat solceller på taget til hjælp til lastbilernes batterier, der belastes af de mange start og stop i byen. Det giver ekstra solenergi og forlænget levetid til batterierne.«

GTL Fuel

blev vi interesseret i denne løsning, da vores leverandør DCC Energi præsenterede den for os. Især det forhold, at GTL-brændstoffet nedbringer udslippet af de helt fine dieselpartikler med 25 procent, gjorde det meget interessant – ikke mindst fordi det bidrager til renere luft inde i byerne,« forklarer Ole Højris. De 60 sjællandske lastbiler bringer dagligt 1.000 tons mejeriprodukter ud til butikkerne i byerne og indsamler råmælk fra landmændene. På årsbasis løber det op i et forbrug på ca. 2,4 millioner liter diesel, der nu er skiftet ud med Shell GTL Fuel. »Det var også vigtigt, at det helt uden komplikationer kunne hældes i tanken. Vi forespurgte hos vore lastbilleverandører og leverandører af kølemaskiner, der nikkede OK til skiftet. Nu tester vi det af i de kommende måneder, men vi har allerede hørt, at lastbilerne har fået en blødere motorgang og desuden slipper chauffører og lagermedarbejdere for lugten af diesel. GTL er stort set lugtfri. Og muligvis får vi også reduceret vort forbrug af AdBlue.

OKTOBER 2017

• Sænker Nox- og partikeludledningen fra tung dieseltrafik med op til en tredjedel • Praktisk taget svovlfri og uden aromatiske stoffer • Farveløs og næsten lugtfri • Højt cetantal (75-80) • Ikke giftig ved normal brug i tunge • dieselkøretøjer • Høj biologisk nedbrydelighed • Brænder renere • Er neutralt i forhold til CO2-regnskabet, idet udledningen er nogenlunde den samme som ved konventionel diesel.

NY

VBG 795 V-2

NEMMERE AT KOBLE!

Som professionel chauffør er du afhængig af at alt går smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge. For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede ”født” med fangmunds forlængere. Det betyder at det er lettere at ”ramme plet” ved tilkobling. Det betyder også, at risikoen for skader på andet udstyr mindskes. Ny VBG 795V-2 er lettere, fangmunden er lavet i et materiale, der har stor styrke, hvilket betyder færre værkstedsbesøg, den er nemmere at udskifte - hvis uheldet er ude.

NYHED! • ”Født” med fangmundsforlængere • Nemmere at udskifte fangmunden

I øvrigt er også grovvareselskabet DLG begyndt at bruge GTL – i første omgang på Sjælland.

The Strong Connection

KILDE: SHELL OG DCC ENERGI

www.vbg.eu

OKTOBER 2017

Member of VBG Group


Navne NOTER

VELKOMME TIL REKO A/S

FOTO: PER DAUGAARD

VALGMØDER OM VEJENE

TIL VEJRS I TRAFIKTÅRNET. DTLs bestyrelse fik efter bestyrelsesmødet i sidste måned stillet nysgerrigheden over, hvad det nye trafiktårn i København mon gemmer på. Det nye ”Rundetårn” ud til jernbanesporene ved Hovedbanegården rummer Vejdirektoratets Trafikcenter og Banedanmarks kontrolcentre, hvor Stogsnettet og de østdanske jernbanespor styres fra. Disse bestyrelsesmedlemmerne var med på toppen, fv. Lars V. Andersen, formand Martin Danielsen, Kristian Skov Petersen, Per Rasmussen, Jens H. Petersen, Winnie Grant og adm. direktør Erik Østergaard.

ER JEG I DTL DTL-Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? Henning Jakobsen, Svinninge, 66, har sin helt egen niche som selvkørende vognmand. Opgaverne er de samme hver gang, og han møder ikke de store problemer i hverdagen. »Men selvom jeg ikke er blandt dem, der udnytter DTLs medlemsrådgivning i større udstrækning, så har jeg med stor fornøjelse været medlem, siden jeg blev vognmand i 1981. Først via Nordvestsjællands Vognmandslaug og siden Sjællands Vognmandsforening. Jeg er foreningens kasserer og har derigennem et tæt samarbejde med DTLs Lene Berthelsen på kontoret i Viborg. Hun har gennem mange år stået for foreningens regnskab, og det har virkelig gjort mit kassererjob nemmere,« lyder det fra vognmanden. For Henning Jakobsen spiller det faglige fællesskab og det sociale en stor rolle. Han deltager i Sjællands Vognmandsforenings fire årlige møder og i vognmandsdagen i Dalby, der er blevet en hel tradition. Han mødes også stadig med omkring 40 vognmandskolleger fra det gamle laug, der nu er en social forening med en årlig udflugt og en bowlingaften, hvor ægtefæller m.m. inviteres med. I det daglige er han vældig tilfreds med

42

DTL magasinet

Asfaltindustrien sætter på fire valgmøder rundt om i landet fokus på vedligeholdelsen af det kommunale vejnet – eller rettere manglen på samme. Kommuner og borgere taber penge på veje, der ikke holdes ved lige. Investeringen forrentes dårligt, og sikkerheden er ikke i orden, når vejene forfalder. Gode veje skaber derimod vækst og arbejdspladser og er en uundværlig del af et driftigt og velfungerende samfund. Kommunalvalget er en afgørende mulighed for at skabe debat og få sat veje og infrastruktur på dagsor-

DTLs presseklip og nyhedsbreve, »der giver det hurtige overblik.« »Erhvervspolitikken, ja den klarer DTL fint, set fra min stol. Vi må jo stå sammen, for der er jo ikke andre til at hjælpe. Hvem skulle det være?« Henning Jakobsen har kun én kunde. «Og det kan der jo altid være en risiko forbundet med. Så det er da rart at have DTL i ryggen, hvis jeg skulle få brug for noget rådgivning.« Kører med luft Han kører for emballagevirksomheden Bewi i Holbæk. Han transporterer flamingo ud til virksomhedens kunder på Sjælland. Det betyder, at hans ni år gamle vogntog, en Volvo FM 340 og den specialdesignede påhængsvogn, stort set aldrig kører med mere end halvandet tons på ladet. »Flamingoen indeholder nemlig

denen hos befolkningen, i medierne og hos politikerne. Så grib muligheden, mød op og kom i dialog med dine lokale politikere, lyder opfordringen fra Asfaltindustrien. Mange vognmænd oplever problemer på vejnettet, så her er muligheden for at møde op og give sin mening til kende: • Odense, onsdag den 25. oktober 2017 kl. 16 • Køge, torsdag den 26. oktober 2017 kl. 16 • Guldborgsund, onsdag den 1. november 2017 kl. 16 • Aarhus, tirsdag den 7. november 2017 kl. 18

blot to procent materiale – resten er luft.« Så for at holde en stabil kørsel i alt slags vejr medbringer han to solide ballastklodser på hver 750 kg. Af hensyn til godsets store volumen og ekstrem lave vægt har han selv sat stregerne til sin påhængsvogn, som er bygget op hos Lavmands i Ringsted. Hjulene er små for at kunne skabe ekstra højde. Så den indvendige højde er på 3,15 meter for at kunne rumme mest muligt flamingo. »Jeg har kørt for den samme kunde i ikke mindre end 48 år. Først som ansat chauffør og siden som vognmand. Til gengæld har virksomheden, der startede som Holbæk Papfabrik, skiftet ejere og navn flere gange. Men jeg er blevet solgt med hver gang,« griner Henning Jakobsen.

Henning Jakobsen: »Med DTL til at stå for regnskabet er jobbet som foreningens kasserer blevet meget lettere.«

OKTOBER 2017

Årets Transportvirksomhed 2018:

Det handler om

sikkerhed Når Årets Transportvirksomhed går i luften om få uger, stilles der skarpt på arbejdsmiljø og trafiksikkerhed under ét: Sikkerhed er nemlig i fokus. I en transportvirksomhed er arbejdsmiljøet og trafiksikkerhed to nært forbundne områder - ja reelt to sider af samme sag: Færdsel på vejene udgør i sagens natur en stor del af jobbet. Trafiksikkerhed er en uomgængelig del af den måde, en dygtig og succesfuld transportvirksomhed tænker og aktivt behandler virksomhedens arbejdsmiljø på. Det er væsentligt i forholdet mellem ledelse og ansatte, både når vi taler fastholdelse af eksisterende medarbejdere og rekruttering af nye. Og det er vigtigt for virksomhedens image og markedsføring i forhold til kunderne. I en transportvirksomhed har sikkerhedsspørgsmålet i sidste ende stor indflydelse på virksomhedens generelle drift og på de enten sorte eller røde tal på bundlinjen. Fokus på sikkerhed er med andre godt for forretningen, og dermed også et naturligt tema i kåringen af Årets Transportvirksomhed 2018. Årets Transportvirksomhed 2018 indledes 28. oktober med en præsentation på DTLs regionrepræsentantmøde i Vejle. Følg med i de kommende uger på DTLs forskellige kanaler på Facebook, i nyhedsbrevet og her i bladet, hvor der vil være mere information om kriterierne, og hvordan man stiller op, hele forløbet fra start frem til kåringen af Årets Transportvirksomhed 2018 og præsentation af DTLs værdifulde samarbejdspartnere omkring Årets Transportvirksomhed. Årets Transportvirksomhed kåres traditionen tro i forbindelse med DTLs generalforsamling – denne gang den 26. maj 2018 i Odense.

OKTOBER 2017

REKO A/S er en del af det nyetablerede selvskab Redning Danmark A/S. Og det er bestemt, at alle stationsejere under Redning Danmark skal være medlem af DTL. Derfor er også REKO A/S i Kolind på Djursland blevet medlem, oplyser firmaets daglige leder Klaus Brøgger Jensen. REKO A/S beskæftiger sig især med autohjælp og kører på Djursland og i Aarhusområdet. Firmaet har 10 ansatte og 13 biler - fem fejeblade, en fireakslet bjærgningsvogn, en

blokvogn og en svær ladvogn med kran. Hertil kommer et par små busser med lift, som kører for Midttrafik. Redning Danmark A/S er

på vej med en fælles central. Indtil den er på plads, er det REKO A/S, som modtager opkald og videresender til rette station/person.

Ledelsen af Reko A/S fra venstre Klaus Brøgger Jensen, Palle Brøgger Jensen og Kai Berno.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Vestjyllands Vognmandsforening Redning Danmark Ringkøbing ApS Herningvej 123 6950 Ringkøbing Midtjyllands Vognmandsforening SOS Dansk Autohjælp Viborg /Skive Bakken 17, Skelhøje 7470 Karup J

Sjællands Vognmandsforening Vognmand Bo Madsen Nyvangsvej 20, 2. 3. 4400 Kalundborg Kjøbenhavns Vognmandslaug Gipcon ApS Helsingørvej 9 3480 Fredensborg Østjyllands Vognmandsforening Reko A/S Ebdrupvej 8 B 8560 Kolind

Spedition - DK ApS Alstrup Alle 7 8361 Hasselager Direkte medlem Redning Danmark A/S Torveporten 2, 3 2500 Valby

General Logistics System Express A/S Kokholm 13A 6000 Kolding

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Kanut Transport ApS Søndergaardsvej 6 5580 Nørre Aaby

Alsted Transport Industrivej 21 6740 Bramming

JJ Anlæg ApS Brændekilde Bygade 45 5250 Odense

Redning Danmark Ringkøbing ApS Herningvej 123 6950 Ringkøbing

SOS DANSK AUTOHJÆLP VOJENS ApS Melskov Alle 6100 Haderslev

General Logistics System Express A/S Kokholm 13A 6000 Kolding

SOS Dansk Autohjælp Viborg /Skive Bakken 17, Skelhøje 7470 Karup J

Reko A/S Ebdrupvej 8 B 8560 Kolind

Spedition - DK ApS Alstrup Alle 7 8361 Hasselager

KF Transport ApS Øster Møllevej 26 5600 Faaborg

Redning Danmark A/S Torveporten 2, 3 2500 Valby

DTL magasinet

43


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Mercedes-Benz Uptime + Fleetboard transportstyring + Kundeservice i realtid Effektivitet er summen af alle detaljer Mercedes-Benz Uptime füs som tilvalg med alle serviceaftaler fra Mercedes-Benz eller som separat produkt. Kan kombineres med alle Fleetboard-tjenester. I forbindelse med Truck Data Center, standard med mulighed for fravalg til Actros, ekstraudstyr til Arocs og Antos. Fleetboard transportstyring kan tilvÌlges efter ønske.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet 10/2017  

DTL Magasinet 10/2017  

Profile for sandgreen