__MAIN_TEXT__

Page 1

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NYE KØRE- HVILETIDSSANKTIONER SKAL INDFØRES NU SÅDAN UNDGÅR DU AT LASTBILEN BREMSER HELE VOGNTOGET

FORNYET FOKUS PÅ BLØDE TRAFIKANTER DTL Magasinet til Volvo-seminar om de seneste nyheder til at øge trafiksikkerheden

FLYGTNINGE I JOB / TRANSPORT ØST / 74 TONS VOGNTOG

09 | SEPTEMBER 2017 | 19. ÅRGANG

FLYTTEFRADRAG VIL SKABE JOB

PLUS

FORD TRANSIT


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktør: John Larsen Redaktionssekretær: Margrethe Aarup Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

munalpolitikernes stiltiende accept – eller som vi så det i Kolding: Med aktiv støtte fra visse partier og politikere. Dermed påføres skatteyderne udgifter, som burde tilfalde transportkøberen. Det er i sandhed skandaløst. Men her stopper det ikke. For den bagvedliggende skandale er jo, at ved at se gennem fingre med de løn- og arbejdsvilkår der hersker i dele af branchen, og en kommunalpolitisk vilje til at rydde lidt op så problemerne springer lidt mindre i øjnene, rammer reelt borgerne i nakken flere gange: For ved at acceptere løndumping, gør man livet sværere for lokale vognmænd og chauffører. Lokale virksomheder og arbejdspladser mistes. Det koster skatteindtægter – og ofte også øgede udgifter til overførselsindkomster. Man lader så også skatteyderne betale for nogle virksomheder med en tvivlsom moral. Mens disse virksomheder scorer kassen på at underbetale øst-chaufførerne og tilbyde dem urimelige vilkår, pålægges kommunen en regning – som borgerne betaler over skatten. Ydermere oplever borgere og forretningsdrivende, at fx rastepladser ikke kan benyttes, fordi de er okkuperet af langtidsparkerede lastbiler på udenlandske plader. Og man undergraver kiosker og cafeteriers økonomiske grundlag ved at lade det passere. Set i det lys burde social dumping i godstransporten være højt på den politiske dagsorden - også ved kommunalvalget. Det er derfor nu, kære DTL-vognmænd, at I skal melde klart ud til jeres lokalpolitikere, når der er problemer i Jeres område. Og jeg kan garantere, at DTL-Danske Vognmænd i de kommende måneder vil forsøge at sætte fokus på problemerne. Det kommer I til at høre meget mere om.

24 SCANIA-TEST. DTLs testkører Finn Bjerremand tester endnu en af Scanias nye modeller, en S 500, og han når en brændstoføkonomisk kørsel på 3,46 km/l.

10 NYE JOB. Flyttevognmand Peter Mouritsen, Dupont-Flytning A/S, håber på, at flytteservice medtages i den nye boligjobordning. Det vil kunne betyde nye job.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

FOTO: JOHN LARSEN

Til november er der kommunalvalg. Vi mødes igen med løfter om bedre ældrepleje, findelt affaldssortering, belysning i den lokale park, opførelse af et tudegrimt kunstværk af en ukendt kunstner - eller hvad valgkampen nu kan byde på. Men valgkampen burde sagtens kunne være en arena for vognmandsanliggender. Vi så jo før sommerferien - da et vognmandsfirma i Kolding ville anlægge chaufførhoteller til deres udenlandske chauffører og fik opbakning af det Venstre-konservative-flertal i kommunalbestyrelsen - at der også foregår storpolitik i kommunerne. Og i Aabenraa har de haft en sag om, at 800.000 skatteyderkroner årligt bruges på at rydde op efter øst-chauffører, som under uegnede forhold bor og lever, renser lastbil osv. på offentlige arealer. Og i DTL-Magasinet kunne vi i sidste nummer fortælle om udfordringerne ved transportcentret ved Køge med de mange udenlandske lastbiler og deres chauffører, der langtidsparkerer ulovligt. Mange steder i landet vil man kunne nikke genkendende til et eller flere af disse eksempler, eller føje andre eksempler til. Dybest set er det udefrakommende problemer, som påføres det danske samfund og vognmandserhvervet. Essensen er, at fordi visse virksomheder vælger at benytte sig at øst-chauffører uden at ville give dem ordentlige løn- og arbejdsforhold, så skubbes ansvar og udgifter over på fællesskabet. Regningen for oprydning, håndtering af spildolie, efterladenskaber af affald og sågar afføring i buske og bag bygninger, sendes videre til skatteyderne. Og desværre ofte med kom-

FOTO: JOHN LARSEN

Kommunalvalget handler også om vognmænd

FOTO: FINN BJERREMAND

LEDER

16 VELKOMMEN. Ibrahim Muhammed kom til Danmark som syrisk flygtning i 2015 og er nu i gang med en chaufføruddannelse hos Martin Danielsen i Odense.


INDHOLD Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Transport Øst-udstillingen i Greve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Flytning bør med i boligjobordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sagt og skrevet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Erhvervspolitikken lige nu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Branchen vil have de vedtagne kørehviletidssanktioner indført nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Flygtning i job hos Schou-Danielsen Logistik. . . . . . . . . . . . 16 Volvo-seminar i Sverige om trafiksikkerhed. . . . . . . . . . . . . 18 Mig og min lastbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Test Scania S 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Test Ford Transit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Månedens trailer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ”High Capacity Transport” vinder frem i Norden . . . . . . . . . 32 Test af bremser på vogntog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Kraner på Transport Øst-udstillingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ADR-skilteforvirringen på Øresundsbron . . . . . . . . . . . . . . .40 FOTO: BEVOLA:

Derfor er jeg i DTL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Nye medlemmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

34 BREMSETEST. Et højaktuelt emne er tunge køretøjers bremseegenskaber. Kom med på en test af et vogntog foretaget af Bevolas eksperter.

DTL magasinet TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NYE KØRE- HVILETIDSSANKTIONER SKAL INDFØRES NU

FOTO: FORMAN ADVOKATER

Jeg er glad og stolt over at have medvirket til, at anklagemyndighedens helt urimelige holdning nu bliver afvist.

ADVOKAT JACOB FORMAN OM POLITIETS FASTHOLDEN AF

SEPTEMBER 2017

DE GAMLE KØRE- HVILETIDSSANKTIONER.

SIDE 15

SÅDAN UNDGÅR DU AT LASTBILEN BREMSER HELE VOGNTOGET

FORNYET FOKUS PÅ BLØDE TRAFIKANTER DTL Magasinet til Volvo-seminar om de seneste nyheder til at øge trafiksikkerheden

09 | SEPTEMBER 2017 | 19. ÅRGANG

FLYTTEFRADRAG VIL SKABE JOB

PLUS

FORD TRANSIT

FLYGTNINGE I JOB / TRANSPORT ØST / 74 TONS VOGNTOG

Forsidefoto: VOLVO TRUCKS


NYHEDER DE KORTE

DTL-generalforsamling i Odense

Ny ferielov med store ændringer

Næste generalforsamling i DTL-Danske Vognmænd holdes i Odense - nærmere bestemt i Odense Koncerthus lørdag 26. maj 2018. Koncerthuset ligger i Odense centrum ikke langt fra H. C. Andersens Hus. I samme weekend holdes udstillingen ”Vestfyn Trækker”, og det foregår som sædvanlig ved Den Fynske Motorvej i Ejby ved afkørsel 56.

En ny ferielov er på vej gennem Folketinget, og den vil få stor betydning for alle landets virksomheder. Forslaget til den nye ferielov er baseret på en betænkning, der udkom i sidste måned. Da arbejdsmarkedets parter, andre organisationer og flere ministerier står bag betænkningen, vurderer DTLs arbejdsgiverforening, at betænkningens indhold i det store og hele vil blive vedtaget – formentlig inden jul. Ferieloven skal træde i kraft 1. september 2020 men får betydning fra 1. september 2019. På den måde bliver der god tid til at tilpasse virksomhedernes administration og lønsystemer. DTLs arbejdsgiverforening har allerede udsendt en fyldig orientering til medlemmerne, og den bliver fulgt op af Dansk Erhverv med orienteringsmøder med start i november måned. Desuden vil der løbende blive orienteret om ændringerne – også her i bladet. Den fundamentale ændring er indførelsen af såkaldt ”samtidighedsferie”. Det kommer bl.a. til at betyde, at nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet ikke skal vente i op til 18 måneder, før de har ret til betalt ferie. Et forhold som EU-Kommissionen har vurderet er i strid med arbejdstidsdirektivet og som gav anledning til udvalgsarbejdet med en ny ferielov. Desuden vil ferien blive optjent og afviklet inden for det samme ferieår.

MERE RABAT HOS DTL – Danske Vognmænd og Eniro har justeret den tre år gamle samarbejdsaftale, så DTLs medlemmer fremover får 30 procent rabat på alle produkter hos Krak og De Gule Sider. Aftalen gør det endnu billigere at synliggøre sig på nettet over for kunderne. »Den nye aftale giver friere valg på hylderne end den gamle aftale, som delvist var bundet op på nogle bestemte produkter. Nu får medlemmerne i stedet en øget rabat på 30 procent på alle produkter ved køb hos Krak og De Gule Sider, uanset hvilke produkter eller pakker der er tale om,« siger underdirektør Frank Davidsen. Ud over rabatten bliver alle DTLmedlemmer markeret med et logo, der fremhæver, at de er medlem af brancheforeningen. »Vores medlemmer kan skille sig ud fra andre vognmænd ved at signalere, at de er medlemmer af DTL, der arbejder for ordnede og fair forhold i transportbranchen. På den måde bliver det let for kunderne at filtrere sig frem til de vognmænd, der er medlemmer af DTL. Krak og De Gule Sider er fortsat meget vigtige markedsføringskanaler,« siger Frank Davidsen. DTLs medlemmer får desuden frit valg af søgeord på Krak og De Gule Sider.

4

DTL magasinet

Ferieåret kommer til at løbe fra 1. september til 31. august, og der optjenes 2,08 betalt feriedage for hver måneds ansættelse. Hvis arbejdsgiveren går med til det, kan ferien for et givet ferieår holdes helt frem til den 31. december. Det vil sige, at der indføres en periode til afholdelse af ferie på 16 måneder (optjeningsåret + 4 måneder). Det gør, at virksomhederne og medarbejderne kan forsætte med eksisterende feriemønstre. Systemet med tre ugers sommerferie og to ugers restferie kører videre. Den nye ferielov medfører også ændringer i feriekortsystemet. Det bliver med indførelsen af ”samtidighedsferie” noget enklere end i dag. For at virksomhederne ikke udsættes for et stort likviditetstab, når de gamle feriekonti bliver afløst af en her-og-nu betaling af ferien, vil en ny fondsdannelse sikre en meget lang overgangsordning. DTLs arbejdsgiverforening er overordnet tilfreds med betænkningen. Ikke mindst at det lykkedes at finde en overgangsordning, så virksomhederne ikke kommer til at stå med en kæmpe regning. I stedet administreres overgangsordningen af den nye fond. Ligeledes er der tilfredshed med, at likviditetstabet ved samtidighedsferien delvis kompenseres.

NY DAF TIL BYEN DAF lancerer nu en ny LF til bydistribution med en ny 3,8 liter PACCAR motor. Den har også hurtigere bagtøjsudvekslinger, som muliggør drift ved lavere motoromdrejningstal. DAF fremhæver, at den nye distributionsbil får endnu flere opbygningsmoduler at vælge imellem. Selve

bilen har fået et nyt udvendigt design, og der er mulighed for at montere en ekstra rude nederst i højre dør, så udsynet bliver forøget. Endelig er chaufførkomforten forbedret. Den nye LF bliver testet her i bladet ved en senere lejlighed.

SEPTEMBER 2017


I kan være flere år om at skabe overskud En hacker kan være 3 sekunder om at tømme jeres netbank! Som udgangspunkt er det kun, hvis du mister penge på din privatkonto, at banken dækker. Hvis jeres firmakonto bliver hacket, har I ingen dækning. Derfor har I brug for at sikre jer, hvis I vil beskytte jeres virksomhed mod it-tyve. Så undgår I at hænge på tabet, hvis en hacker tømmer jeres netbank. Eller hvis kriminelle får adgang til jeres it-systemer og saboterer kundedata og varelager. En Codan IT-Kriminalitetsforsikring dækker virksomheden, hvis: – En hacker tømmer jeres netbank. – I bliver udsat for computervirus og datasabotage. I kan også blive dækket, hvis: – Ansatte begår tyveri og bedrageri. – I bliver udsat for mandatsvig, hvis fx ansatte misbruger jeres firmakonto.

H ør me re på DTL 's fyrafte nsmød er i efterå ret!

Ring nu og få sikret jeres transportvirksomhed på 33 55 50 50

09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.


NYHEDER DE KORTE FOTO: FINN BJERREMAND

MØDER

om nye krav til opbevaring af persondata Den 25. maj næste år træder en ny persondataforordning i kraft. Udover at skærpe kravene til virksomhedernes opbevaring af personlige data, sker der også en skærpelse af kravet om opbevaringen af ansættelseskontrakter, jobansøgninger og information om tidligere ansatte. DTL - Danske Vognmænds samarbejdspartner, COMAsystem, tilbyder en ideel løsning, som er godkendt i forhold til den nye forordning. COMAsystems kontraktstyringssystem tager hånd om alle persondata, som fx virksomhedens ansættelseskontrakter, som bliver opbevaret sikkert. Som DTL-medlem får du rabat på systemet, som udover at sikre opbevaring af persondata, også giver overblik over kommende lønforhandlinger og MUS-samtaler, og samtidig gør det nemmere for HR-afdelingen at trække rapporter ud. DTL holder i de næste måneder kredsmøder om persondataforordningen og sikker opbevaring af persondata: Region Øst: 20. september kl. 17:30 til 20:30 Region Syd: 11. oktober kl. 17:30 til 20:30 Region Midt/Nord: 25. oktober kl. 17:30 til 20:30 Region Hovedstaden: 15. november 17:30 til 20:30

MESSE OM NYE KRAV TIL PERSONDATA Dansk Erhverv holder 25. september en hel konference og messe om, hvordan virksomhederne kan håndtere de nye krav til persondata, som dikteres i den nye EU persondataforordning fra og med 25. maj 2018. På messen vil medlemsvirksomhederne bl.a. kunne få navne på virksomheder, der kan yde konkret hjælp til at blive i stand til at håndtere de nye persondatakrav. Messe og konference holdes på XXXXXX Deltagelse er gratis for DTL-medlemmer. Interesserede kan tilmelde sig på mail til sekretær Mea Appelsøe: mea@danskerhverv.dk

6

DTL magasinet

Her ses en af de ekstra lange trailere fotograferet på E45 nær Aarhus.

14,9 meter trailere ruller ud i Europa I flere af vore sydlige nabolande og i Sverige ruller der allerede standardtrailere, som er længere end de kendte 13,6 meter. Således er varianten på 14,9 meter blevet en ren hyldevare hos store trailerproducenter i bl.a. Tyskland. Med en trailerlængde på 14,9 meter har man en totallængde på lige knap 18 m, og disse køretøjskombinationer ville være velegnede til transporter mellem fx Danmark og Sverige, hvor det så vil være muligt at få tilstrækkeligt med akselafstand mellem den forreste og bageste aksel i vogntoget til, at et typisk 7-akslet sættevognstog kan udnytte den tilladte totalvægt bedre end i dag. Selv et typisk 7-akslet dansk sættevognstog har svært ved at komme over 48 ton

På DTLs generalforsamling udloddede Circle K to gange to billetter til fodboldlandskampen Danmark-Polen den 1. september samt spisning og overnatning på Scandic Copenhagen. Det blev jo til en flot danske 4-0 sejr og en stor oplevelse for vinderne. Her ses selskabet inden kampen sam-

vogntogsvægt i Sverige med en totallængde på blot 16,5 m. Uanset hvad man mener om ideen med 18 meter sættevognstog, så er de begyndt at køre - også herhjemme. Vi har hos DTL gennem længere tid hørt om udenlandske 14,9 meter trailere, der anvendes af udenlandske transportører til levering af gods ude hos kunder i Sønderjylland. Og det ser ud til at gå uden problemer med at komme rundt. En ganske almindelig fredag formiddag var DTLs fotograf så heldig at skyde et sådant udenlandsk vogntog på motorvej E45 vest for Aarhus, så nu er spørgsmålet blot, hvornår danske vognmænd må begynde at køre med disse lidt længere trailere på danske veje.

men med en polsk tilskuer i - på det tidspunkt - højt humør. F.v. John Jørgensen, Stevns, Ole Eriksen og Jesper Lahn Sloth, Circle K, Bonnie Jørgensen, Stevns, Kim Petersen, Circle K og kørselsleder Jimmi Hansen fra Danske Fragtmænd i Brovst. Forrest i polsk infight er det Simon Larsen (Jimmi Hansens søn).

SEPTEMBER 2017


ikke set den nye scania endnu? oplev scanias nye entreprenørlastbiler pü www.scania.dk


REPORTAGE UDSTILLING Tekst og foto af John Larsen

REKORDBESØG I GREVE Næsten 5.000 besøgende nød solen og udstillingen i weekenden 2. – 3. september, da Mercedes i Greve atter lagde arealer til udstillingen ”Transport Øst”, hvor alle standpladser var udsolgt flere uger i forvejen. Den niende udgave af Transport Øst blev den mest velbesøgte udgave hidtil, oplyser arrangørerne fra Danske Transport Medier. I alt var der 57 udstillere på området i Ventrupparken. »En forrygende weekend. Den bedste, vi har oplevet i de år, vi har afholdt messen,« konstaterer en glad Jeanette Routhe, direktør i Danske Transport Medier. Her er et par glimt fra udstillingen.

SE MERE FRA UDSTILLINGEN SIDE 38.

Træf i Hobro og Skive Udendørssæsonen er ikke slut endnu. Lørdag 23. september holder vognmandsforeningerne i Randers, Hobro, Skørping/Arden og Himmerland en Sparke Dæk-dag, hvor udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og DTL-direktør Erik Østergaard taler. Det foregår i Hobro på Langelandsvej. Lørdagen efter den 30. september inviterer Skive og Omegns Vognmandsforening til Åben Lastbil, hvor der er fokus på trafiksikkerhed og job i transportbranchen. ”Job i transport” traileren kommer, og her kan unge og andre interesserede prøve en tur i lastbilsimulatoren.

Det giv e – som h r altid noget e k e FOTO: r i den 9. udg stra, når vejre RASMU ave af t t e r me ds S HAAR ra GAARD nsportudstilli piller n g e n.

en er. Det er læneklipp atter. p r e p su e rab denn motorvejs iste bl.a. ercedes, v slår græsset på fx M , n e rt æ t v V m effekti Unimog so

r me d e ny h e d e innovativ ne gang hvor e ft o r a h de n an d Per Lavm stillingerne. Også t hydrauliske ud f si il a b e v st a la g d å ileren p lu dsen i tra en specia han viste m, HyliFlex, så pla let til affaldse vik stablesyst ptimalt. Den er ud bl.a. kører med o er d s , e g tt n y e n ere ft d u Henrik To Det skal ikke læng pkasd n a m n . a p vog ld i a n ff e gehusa inere m klinisk sy stikconta la p i s re e transport rueres bagefter. est ser, der d

r Jeanette s arrangø DTLs konn e g n li il er og er udst Her trækk deren af Euromast o” Olsen holder DTL mødte fre lo in v a B e ” th g u Henrik m med en strib in Ro e ns H e n n e sa inder blev var vognmand Kim Anckers vo marbejdspartnerne. Mest sy urrence, m lt går rigtigt til. V rsonvognsdæk k nlig gntog med ud bruges til trafi pe at a stillingstrailer, ksik med fire øje med, der der løb af 0 kroner. økonomi og ku kerhedsundervisning. Circle , n a m ss 0 K talte brændst nn Hu ofi af ca. 5.0 netværk”, og at e oplyse, at man har det stør st man i løbet af til en værd i år går fra 49 Ad e ”truck dieseltil 68. (I sidste nu Blue pumpean læg Codan kunne m mmer var der oplyst nogle fo rkerte tal). Hos an bl.a. høre om lastbilforsikrin et ny t tilbud som su gerne kaldet ”C pplement til odan Drivline” miere på det he . Hos lt der letter løna nye ”T VS-Løn”, et samarbejd TVS var der predministratione n. (Læs mere sid e med Bluegarden, e 40). MAN viste naturligvis sit første varebilsudsp il – ”That’s no Van. That’s a MA N”, som det lødSEPTEMBER 2017 8 DTL magasinet .


SPAR BRÆNDSTOF MED ET TRYK PÅ KNAPPEN Med Volvo tandemakselløft

Hæv den bageste drivaksel, når du ikke har brug for den. Med Volvo Trucks tandemakselløft kan man gå fra 6x4 til 4x2 eller fra 8x4 til 6x2. Det gør det muligt at forbedre manøvredygtigheden og spare brændstof, uden at skulle gå på kompromis med lastvognens trækkraft. Se mere på www.volvotrucks.dk/tandemakselloft

GÅ FRA 6X4 TIl 4X2 GÅ FRA 8X4 TIL 6X2


NYHEDER ERHVERVSPOLITIK Tekst og foto af John Larsen

FLYTTEFRADRAG VIL SKABE JOB Københavnsk flyttevognmand vil stå stærkere i konkurrencen om de private kunder, hvis flytteservice kommer med i boligjobordningen

Flyttevognmand Peter Mouritsen: »Et skattefradrag vil booste de gode og sikre flytninger hos den etablerede del af branchen.«

celtrack

En ny boligjobordning med øget vægt på skattefradrag for serviceydelser skal afløse den gamle fra nytår. Flyttebranchen håber, at regeringen og Folketinget vil gå i svenskernes fodspor og inkludere fl ytteservice i ordningen. Hos det københavnske fl yttefirma Dupont-Flytning A/S anslår fl yttevognmand Peter Mouritsen, at han vil kunne ansætte et par ekstra medarbejdere, fordi han vil stå stærkere i konkurrencen om Familien Danmarks fl ytninger i forhold til de mere gråsorte fl yttefirmaer, der tilbyder fl ytninger til urealistiske priser. »Erfaringer fra andre

brancher har jo vist, at skattefradraget skaber nye arbejdspladser, og det vil da også kunne ske hos os. I dag er vi fx på nettets udbudsportaler oppe mod priser, vi slet ikke kan matche, når vi skal lønne efter overenskomsten, betale sociale omkostninger og forsikringer, svare moms og følge lovgivningen i øvrigt,« forklarer Peter Mouritsen. »Vi tager ofte en snak med kunderne, der ikke kan forstå de store forskelle i priserne på fl ytninger. Mange vælger alligevel det rigtigt billige tilbud fra et varebilsfirma trods risiko for snyd og skader på indboet, der ikke er forsikret af

- Sporing & flådestyring

Kundetilpassede tracker løsninger. Sporing - alarmering - flådestyring - kørebog i samme enhed 1

- Konstant 12V tilslutning - Konstant opdatering af position - Alarm indstillinger: træk væk, zone/geofence, spændingsfald (strøm) - Sensor alarmer - SMS besked ved alarm - Mulighed for aktivering af relækontakt via SMS - kørebogsfunktion (abb. afhængig) - Nedtællingsfunktion til f.eks. syn og service

celfon er et teleselskab, hvor vi udvikler kundetilpassede løsninger til hele det danske erhvervsliv.

Kr. 100,- /md. pr. enhed Oprettelse pr. enhed kr. 1.000,-* Oprettelse og tilpasning af website kr. 5.000,-* Installation af enhederne er for medgået tid. * Engangsomkostninger. Alle priser er ekskl. moms

Kontakt os for at høre nærmere om trackerløsninger & telefoniløsninger

Vi laver bl.a. tracker- og teleløsninger. Med den mobile App og PC omstillingsbord har du hele tiden et overblik over kollegaerne, selvom de kører rundt i hele landet.

Olav Gjørup 40 18 11 33 olg@celfon.dk

Henrik Melballe 92 72 77 12 hme@celfon.dk

celfon A/S - Hundborgvej 198 - 7700 Thisted - 92727272 - info@celfon.dk - www.celfon.dk

10

DTL magasinet

SEPTEMBER 2017


DTL: Det er en ommer firmaet. Her vil et skattefradrag booste de gode og sikre fl ytninger hos den etablerede del af branchen, der bl.a. har en garantiordning for forbrugerne. Det er jeg overbevist om.« Dupont-Flytning A/S på Ellebjergvej i Københavns Sydhavn har 12 ansatte og råder over otte vare- og lastbiler. Opgaverne er ca. 60 procent virksomhedsfl ytninger og 40 procent for private. Før i tiden var det mere fifty fifty, oplyser Peter Mouritsen, der overtog forretningen sammen med sin søster, Charlotte Holmstrøm, i 2007 fra deres far Steen Mouritsen i forbindelse med et generationsskifte. Firmaet kan i øvrigt fejre 90 års jubilæum næste år. Selv har Peter Mouritsen været med i de sidste 25 år. Han mener ikke, det bliver svært at skaffe nye kvalificerede medarbejdere. Medarbejderstaben er meget stabil - den seneste nyansættelse var for seks år siden, og man har dels et godt netværk hos andre fl yttefirmaer

i Dansk Møbeltransport Forening dels gode kontakter til de københavnske jobcentre. »Vi har før haft lærlinge, og en udvidelse af medarbejderstaben kunne skabe grundlag for en ny lærling,« tilføjer han. Også på miljøfronten er den etablerede fl yttebranche i konkurrence med firmaer, der kører i gamle forurenende køretøjer uden partikelfiltre. »Det er i dag alt for nemt at købe en gammel bil og kalde sig fl yttemand. Derfor bør varebilerne under 3.500 kg ind under en form for regulering, som der jo også ligger et forslag om i Folketinget,« siger Peter Mouritsen.

SEE THEE WHOL

At regeringens udspil til en ny boligjobordning ikke udvides til at omfatte flytteservice, skuffer DTL – Danske Vognmænd. Det betyder dog ingenlunde, at slaget er tabt. »Det er skuffende, at flytteydelser ikke er medtaget i boligjobordningen. Det er de i Sverige. Og dér er det dokumenteret, at det er til gavn for borgerne og mobiliteten – og det er godt for erhvervet,« siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard. »Vi kommer til at presse benhårdt på i de kommende måneder, for at flytteydelser kan ende med at blive en del af boligjobordningen, når Folketinget senere stemmer endeligt om finansloven for 2018,« Indtil videre har regeringen ikke ønsket at udvide ordningen med nye typer serviceydelser. • I Sverige har man ellers dokumenteret, at flytninger som en del af en boligjobordning giver god mening: • Skat og andre myndighederne har sværere ved at kontrollere flytteydelser end fx frisører og bilreparatører, fordi arbejdet ikke udføres fra en fast adresse. Et skattefradrag er en mere effektiv måde at komme det sorte marked til livs på. • Erfaringerne viser også, at accepten af at ansætte illegale arbejdere er faldet, at flere og flere husstande vælger at købe hvid hjemmeservice og andelen af sort arbejde i bl.a. rengøringsbranchen er faldet. En skattenedsættelse på flytteområdet vil få samme effekt. • Flytteydelser består ofte af arbejde, der ikke kræver længere uddannelse, så et skattefradrag kan skabe nye job til kort uddannede. • Øgede muligheder for kort uddannede til at gøre sin entre på arbejdsmarkedet øger både beskæftigelsen og væksten i landet. • Et skattefradrag for flytteydelser kan også bidrage til at fremme arbejdskraftens mobilitet. • Hvis husstande går til professionelle i stedet for at udføre flytningerne selv, vil husstandene kunne øge deres arbejdsudbud.

E NCE C O N FE R M M E A PROGR ISTER A N D R EG E ! ONLIN

HALFWAY TO THE FUTURE VISIONS & TECHNOLOGY CONDITIONS & POLICIES LOGISTICS & TRANSPORT DEALS AND PROJECTS LIVE CRASH TESTS! OVER 350 SWEDISH AND INTERNATIONAL EXHIBITORS

THREE FAIRS – ONE MEETING PLACE ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD JÖNKÖPING, 10 – 12 OCTOBER 2017

elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad

SEPTEMBER 2017

DTL magasinet

11


SAGT & SKREVET

ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU MÅNEDENS VIGTIGSTE SAGER ARKIVFOTO: EU

Fattigt parallelsamfund på rastepladser Rastepladser langt motorvejene overalt i Europa er vinduer ind til fattige parallelsamfund. De er et spejl af den stigende ulighed, hvor chauffører arbejder, lever og bor i førerhusene i ugevis. Nogle gange i måneder. Politisk ordfører og transportordfører Karsten Hønge, SF, i BT, der vil have gjort noget ved, at danske rastepladser omdannes til primitive campingpladser.

Ulykker med udenlandske chauffører Jeg vil have et billede af situationen på de danske landeveje. Jeg er social dumping-ordfører, og derfor leder jeg efter bagsiden af den frie bevægelighed. Jeg prøver at lokalisere områder, hvor udenlandske chauffører er et problem i Danmark. Dansk Folkepartis social dumping-ordfører Claus Kvist-Hansen, til Lastbil Magasinet i anledning af, at han har bedt transportministeren om en opgørelse over, hvor mange trafikulykker med lastbiler de sidste fem år, der har involveret udenlandske chauffører og hvilket land, lastbilen kommer fra.

Urimelig ventetid på nye køre- hviletidssanktioner Det er ikke rimeligt. Når vi lovgiver, er det embedsmændenes opgave at få det til at fungere. Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen til Jyllands-Posten om politiets sendrægtighed med at indføre de nye køre- hviletidssanktioner, fordi tilpasningen af it-systemerne ventes at tage et år.

Uacceptabel forsinkelse Det er helt uacceptabelt, at implementeringen ikke kan ske tidligere end et år efter planen. Justitsministeren har mundtligt givet mig tilsagn om at se på sagen, for han undrer sig også over at systemet kan arbejde på denne måde. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til Jyllands-Posten om politiets forsinkelse af de nye køre- hviletidssanktioner på grund af it-problemer.

Postkassen er snart tom Jeg er bange for, at kassen er tom inden årets udgang. Liberal Alliances transportordfører Villum Christensen til Børsen om PostNords økonomi.

Katastrofe for gods på bane Hvis man ikke får banen med, er det helt håbløst. Forslaget vil være en katastrofe. Jan Wildau, leder af Public Affairs i DB Cargo Scandinavia, i Ingeniøren om forslaget om takstnedsættelse over Storebælt for bilerne men ikke for godsjernbanen.

Ukollegialt at stå udenfor Alt dette store arbejde koster penge. Endda mange penge. Så i mine øjne er det meget ukollegialt at stå udenfor og lade andre betale for noget, som i allerhøjeste grad også hjælper en. Oldermand Jørgen Kjeld Jensen i Lastbil Magasinet om de vognmænd, der er uorganiserede men som får gavn af DTLs erhvervspolitiske sejre.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager holder øje med PostNord-sagen, skriver hun til DTL.

Statsstøtte til

PostNord under opsyn

EU-Kommissionens Generalkonsulat for Konkurrence er, efter DTLDanske Vognmænds henvendelse tidligere på året, nu i kontakt med de danske myndigheder om PostNord-sagens håndtering. Det skriver Margrethe Vestager i et brev til DTL i sidste måned. Med det nyligt afholdte møde i PostNord-kredsen tyder meget på, at der kan blive brug for skærpet opmærksomhed: »Hvis PostNord-kredsen er på vej til at barsle med en fornyet statsstøtte i én eller anden form, som rygterne forlyder, er det ikke alene et nyt frontalangreb på vognmandserhvervet, som alt for længe har døjet med konkurrenceforvridningen fra PostNord, men det er også en skattefinansieret forlængelse af pinen og det uafvendelige,” siger DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard. Han ser tegn på, at man politisk er parat til – igen – at smide gode penge efter dårlige. »Jeg er fuldstændig klar over, at sagen er kompliceret og at der er mange

hensyn at varetage, men det er for mig at se ikke en løsning at finde skattekroner til én eller anden statsstøttemodel, statsgarantier til ekstern lånoptagelse eller andre kreative modeller, hvis resultat uvægerligt er, at man konkurrenceforvrider, og dermed undergraver det private erhvervsliv på distributionsmarkedet. Det er faktisk skandaløst,« fortsætter han. Han er meget glad for at konkurrencekommissæren har fundet DTLs informationer om sagen nyttige og har fundet anledning til at tage kontakt med de danske myndigheder om sagen. Det er den rigtige vej frem. I sit seneste svar til DTL om sagen skriver Margrethe Vestager bl.a.: ”Kommissionen Generaldirektorat for konkurrence er i kontakt med de danske myndigheder vedrørende PostNord mhp. at undgå foranstaltninger, der kan fordreje konkurrencen. Dine oplysninger er nyttige i den sammenhæng.”

SEPTEMBER 2017


Lavere takster kan øge trængslen Regeringens planer om at nedsætte taksterne over Storebæltsbroen med 25 procent er ved første øjekast besnærende men kan have en række uhensigtsmæssige følgevirkninger. Og DTL tvivler på, at nedsættelserne i sidste ende kommer vognmændene til gode. Så takstnedsættelsen får en lunken modtagelse hos DTL. »Danmark halter bagud i infrastrukturinvesteringer i forhold til vores nabolande, og Produktivitetskommissionens analyser viser, at planlagte statslige investeringer i infrastruktur er faldende frem mod 2020. Et betydeligt tab af provenu fra Storebæltsbroen ser vi som et tab af midler til vigtige og presserende investeringer i vejinfrastrukturen,« siger DTLs adm. direktør – og tidligere medlem af Infrastrukturkommissionen - Erik Østergaard. »Vognmændene er igennem de seneste år blevet ramt af overhalingsforbud og spærretider for særtransport samtidig med, at trængslen over Fyn stiger. Lige nu diskuteres, om det er nødvendigt at inddrage nødsporet som midlertidig løsning. Vi

frygter, at man med forslaget øger trafikken på broen, uden at kapaciteten på begge sider af broen dimensioneres. Det svarer lidt til at træde på speeder og bremse på samme tid. En takstnedsættelse vil medføre øget personbilstrafik på Fyn og endnu mere trængsel og dermed faldende produktivitet for vognmændene, der ligesom de øvrige bilister skal bruge endnu mere tid i kø-kørsel. Derfor er det efter vores mening ikke den rigtige rækkefølge at gøre tingene i«, siger han. Han så hellere, at indtægter fra Storebæltsbroen overføres til Infrastrukturfonden til udvidelser af vejkapaciteten på hver side af broen fx på E20 over Fyn og E45 mellem Århus og Vejle foruden en stribe andre steder i landet. »Der er en række presserende infrastrukturprojekter, som med fordel kunne fremskyndes eller sættes i gang, fremfor at reducere afgiften over Storebælt,« siger han. Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen har bakket synspunktet op og advarer også mod forslaget om lavere takster.

Ekstra spor på motorvejen over Vestfyn For at afhjælpe trængslen på motorvejen over Vestfyn vil regeringen bruge penge på etablering af kørsel i nødsporet i myldretiden. Vejdirektoratet har vurderet, at et ekstra spor i hver retning på motorvejen mellem Nr. Aaby og Odense Vest vil forbedre trafikafviklingen og reducere trængselsproblemerne på motorvejen. Derfor afsætter regeringen 231 millioner kroner på finanslovsforslaget til nødsporskørslen. Regeringen håber senere at finde penge til en permanent udvidelse

af motorvejsstrækingen. Det er efter DTL-Danske Vognmænds mening en god, midlertidig løsning. Ikke mindst fordi erhvervstrafikken sammen med de øvrige trafikanter dagligt lider under flaskehalsen over Vestfyn. »Propperne forhindrer en effektiv logistik. Det påvirker chaufførernes lovbestemte hviletider, og det skaber usikkerhed om leveringer,” siger DTL-direktør Erik Østergaard.

Regeringen vil udvide E45 Regeringen vil udvide motorvej E45 fra fire til seks spor mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle samt mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord – henholdsvis en strækning på 35 km og på 16 km. I første omgang skal der på næste års finanslov afsættes 48 millioner kroner til en VVM-undersøgelse, der tager ca. to år. Udvidelsen sker for at afhjælpe trængselsgenerne for private biler og erhvervslivet. Den udvidelse bifalder DTL, der anslår, at det koster erhvervslivet mange millioner kroner i forsinkelser i myldretiderne – og for vognmændene tillige, hvis chaufføren ikke når frem, før hans køretid er opbrugt.

Følg os på vores MAN TGE Discovery Tour

Danmarkspremiere Forbrug ved blandet kørsel: 13-14,3 km/l. CO2-udslip 184 -198 g/km.

SEPTEMBER 2017

DTL magasinet

13


NYHEDER JURA Af Morten Lindbo

Samlet branche kræver vedtagne køre- og hviletidssanktioner indført NU De allerede vedtagne køre- hviletidssanktioner kan ikke vente et år på politiets it-system men bør indføres nu, mener en samlet transportbranche. Otte organisationer - 3F, ATL, DI Transport, Dansk Erhverv, Danske Speditører, Danske Busvognmænd, DTL – Danske Vognmænd og ITD – har derfor henvendt sig til transportministeren og justitsministeren for at få de ændrede sanktioner på køre- og hviletidsområdet sat i kraft med det samme. Det sker, efter at udmeldingen fra politiet har været, at man tidligst kan administrere loven om et år. Det haster nemlig med at få hårdere straffe for bevidst snyd med

køre- hviletidsreglerne, samtidig med at lempeligere sanktioner for fejl og forglemmelser vil resultere i færre og mindre komplekse sager. Og det vil frigive ressourcer hos myndighederne, der så kan lægge flere kræfter i at komme efter de alvorlige overtrædelser, mener branchen. Dommer undrer sig DTLs adm. direktør Erik Østergaard: »Det er jo helt urimeligt, at en lov, som har haft så stor bevågenhed hos branchen og folketingspolitikerne syltes i den grad, som politiet lægger op til. Vi kan konstatere, at der allerede ved retten i Thisted har været en sag, hvor dommeren har studset

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Otte organisationer går til transportministeren og justitsministeren, fordi de ikke vil vente et år på politiets it-systemer

Mens branchen vil have sager om køre- hviletidsovertrædelser dømt efter det nye regelsæt, mens politiet vil dømme efter de gamle regler i et års tid fremover.

over, at sagen skal fremmes efter gamle sanktionsregler, når nu Folketinget har vedtaget nye regler på området. Det kan vi ikke leve med i længden.« (Læs historien i boksen). Loven, som blev vedtaget af Folketinget før sommerferien, vil sikre et mere proportionalt sankti-

onssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Og det er netop proportionalitet kombineret med hård sanktion for snyd og bedrag, der er så vigtig at få ind i køre- og hviletidssystemet, mener DTLdirektøren: »Skal reglerne give mening for

Den nye MAN TG Forbrug ved blandet kørsel: 13-14,3 km/l. CO2-udslip 184 -198 g/km.


BEGMAND TIL ANKLAGEMYNDIGHEDEN:

Landsret enig med byret om at følge de nye køre- hviletidssanktioner

den enkelte chauffør og vognmand, så skal de opleve, at fejl og forglemmelser, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, ikke betyder, Mens branchen vil have at gulvtæppet rives væk under én. sager om køre- hviletidsMenovertrædelser de skal også opleve, at der dømt efter bliver så hårdt ned på bevidste detslået nye regelsæt, mens omgåelser at man politiet af vilreglerne, dømme efter de gamle regler i et års tid hurtigt kan være færdig i branchen. fremover. Og det skal sættes i værk nu.«

GE

en rækker sager, hvor chauffører står til at miste deres levebrød, hvis anklagemyndighedens påstande blev fulgt. Det viser samtidig det helt urimelige i, at ikrafttrædelsen af de nye regler skal afvente politiets it-systemer. Jeg forventer, at transportministeren nu lytter og medtager landsrettens syn på sagen i sine bestræbelser på at få sat reglerne i kraft straks.« Sagen blev indbragt for landsretten af anklagemyndigheden, efter at byretten traf afgørelse om at udsætte sagen, da der er vedtaget nye og anderledes sanktioner for køre- og hviletidsovertrædelser, der kan betegnes som bagatelagtige. I de nye sanktioner har Folketinget indlagt et grundhensyn om, at der skal være proportio-

Loven gør i øvrigt op med det hidtidige frakendelsessystem, så der alene sker frakendelse af kørekortet til de typer af kørekortkategorier, som køre- og hviletidsbestemmelserne i udgangspunktet gælder for – nemlig de tunge køretøjer. Organisationerne peger på, at det giver mening, at den ansatte i stor udstrækning

nalitet mellem forseelsen og de straff e og sanktioner, som påføres vognmænd og chauffører. Det skal fx også være muligt at beholde kørekortet til andre bil-kategorier, selvom man bliver frakendt det store kørekort. Glad og stolt Forsvarsadvokat Jacob Forman fører i øjeblikket en stribe tilsvarende sager ved byretterne rundt omkring i landet: »Jeg er glad og stolt over at have medvirket til, at anklagemyndighedens helt urimelige holdning nu bliver afvist. Retten i Thisted viste vejen, og en enig domsmandsret i Vestre Landsret har cementeret en afvisning af anklagemyndighedens påstand om, at chauff ører og vognmænd skulle finde sig i at blive fradømt kørekor-

vil kunne bevare sin tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom virksomhederne fortsat vil kunne anvende den ansatte – blot til nogle andre typer opgaver. Dette er en væsentlig faktor i fremtiden, hvor chaufførmangel vil blive en endnu større udfordring. Branchen tilbyder i samme forbindelse myndighederne hjælp

ARKIVFOTO: FORMAN ADVOKATER

Vestre Landsret har i en kendelse besluttet at udsætte en køre- hviletidssag, som i sin karakter vil være omfattet af nye lempelser af køre- og hviletidssanktionerne. Dermed tilsidesætter landsretten anklagemyndighedens påstande om, at sagen skal fremmes efter de nuværende sanktionsregler med store bøder og frakendelser til følge. Sagen kommer således over i en bunke af sager, som formentlig skal afgøres efter de nye, lempeligere regler. DTLs adm. direktør Erik Østergaard har stor ros til forsvarsadvokat Jacob Forman, der ført sagen for byretten og har stået vagt om branchens opfattelse af, at sager af bagatelagtig karakter skal afgøres efter de nye regler: »Det her er et gennembrud for

Advokat Jacob Forman: »Jeg er glad og stolt over at have medvirket til, at anklagemyndighedens helt urimelige holdning nu bliver afvist.«

tet i perioden frem til, at de måtte blive færdige med deres systemer.« Anklagemyndigheden kan søge afgørelsen indbragt for Højesteret.

til at udvikle de nødvendige kurser, som loven også foreskriver, hvis chaufføren frakendes førerretten for køre- og hviletidsovertrædelser. Et tilsvarende system ser man allerede i dag på området for spritkørsel.


NYHEDER JOBREKRUTTERING Tekst og foto af John Larsen

Fra Syrien til et nyt liv bag rattet i Danmark

Ibrahim Muhammed er startet som lærling hos Schou-Danielsen Ibrahim Muhammed, 23, vil være lastbilchauffør. Og det er han godt i gang med at blive hos Schou-Danielsen Logistik A/S i Odense - som en af de første fl ygtninge på den nye integrationsgrunduddannelse, IGU. Uddannelsen blev søsat for blot et år siden for at hjælpe fl ygtninge ind på det danske arbejdsmarked. »Vi fik en henvendelse fra AMU Fyn om, at en syrisk fl ygtning gerne ville ud at arbejde som chauffør og derigennem lære det danske sprog. Og da vi godt vil bidrage til samfundsopgaven med at skabe job og beskæftigelse til de fl ygtninge, der kommer hertil, ja så slog vi til, da vi havde hilst på Ibrahim,« fortæller direktør Martin Danielsen – der i øvrigt også er formand for DTL- Danske Vognmænd. Han forklarer, at det jo snerper til med at skaffe kvalificerede chauffører, så virksomheden vil satse mere og mere på selv at uddanne og forme deres nye medarbejdere, så de både kan deres kram og indgå naturligt i virksomhedskulturen. »Han gjorde et meget positivt indtryk. Han viste viljen – først og fremmest. Og han har vist sig at fungere godt ude hos kunderne,« siger Martin Danielsen. »Naturligvis stiller det lidt større krav til os. Det er jo ikke som med en dansk chauffør, hvor man bare kan sige: Her er bilen, så kører du. Ibrahim er helt ny i det danske samfund og i vores kultur, og han mestrer ikke helt det danske endnu. Derfor har han fået sin egen kontaktperson i firmaet, som han altid kan gå til med spørgsmål om både det ene og det andet,« siger Martin Danielsen.

Lisette Hansen hjælper Ibrahim Muhammed med dagligdags spørgsmål og med at falde til på arbejdspladsen.

16

DTL magasinet

Det er Lisette Hansen, der sidder på kontoret og står for kundeservicen. Hun synes, at hendes nye kollega viser, det der skal til: »Han går til opgaverne med krum hals og stor iver efter at lære og gøre det rigtige. Der er meget stor forskel på at leve i Syrien og i Danmark, så jeg hjælper ham med mange dagligdags helt-nede-på-jorden ting. Jeg har husket ham på at gemme sine lønsedler i en mappe, og jeg assisterer med, hvad det er, fx skat og myndighederne beder om. Ja, han skulle også lige have at vide, at hos os siger man lige tak, når man får en gave. Det gør man slet ikke i Syrien,« smiler hun. »For tiden hjælper jeg også Ibrahim og hans kone med at finde en lejlighed,« siger hun. Ibrahim Muhammed er syrisk kurder ligesom sin kone, som han har mødt her i Danmark. De blev gift for ganske nylig. Kom til Danmark i 2015 Han ville til Danmark, fordi han har familie her i forvejen. »Jeg kom til Danmark i 2015. Jeg fl ygtede fra Syrien op gennem Tyrkiet i en trailer sammen med en masse andre. Turen gik videre op gennem Europa, til Østrig og Tyskland – og hertil,« fortæller han på et rimeligt godt dansk. Han startede hos Schou-Danielsen i november sidste år. IGU-uddannelse veksler mellem

Direktør Martin Danielsen sagde ja til at ansætte Ibrahim Muhammed, der viste stor vilje til at gøre en indsats.

Han viste viljen – først og fremmest. Og han har vist sig at fungere godt ude hos kunderne. DIREKTØR MARTIN DANIELSEN, SCHOU-DANIELSEN LOGISTIK A/S

skole og praktik i virksomheden. Indtil nu har han har erhvervet sig et lastbilkørekort til forvogn, og han har også truckkort. »Men jeg skal have kørekort til det hele, også hænger og farligt gods,« som han siger. Hjemme i Syrien kørte han som blot 16 årig rundt i en lastbil for et familiemedlem, så interessen for branchen har han med hjemmefra. Nu kører han ud med alt muligt stykgods til kunderne i en Iveco Daily Hi Matic. Schou-Danielsen Logistik løser et væld af forskellige transport- og kureropgaver og har til de 24 last- og varebiler 33 chauffører ansat

Integrationsgrunduddannelsen Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en treårig forsøgsordning. Den skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for fl ygtninge og familiesammenførte til fl ygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse, der svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den toårige erhvervsgrunduddannelse.

KILDE: UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET

SEPTEMBER 2017


Ibrahim Muhammed: »Jeg har fået kørekort til forvogn og til truck. Men jeg vil have kørekort til det hele, også hænger og farligt gods.«

heraf tre voksenlærlinge. Hertil kommer ni kontoransatte bl.a. en ny udlært kontorlærling. For nylig blev en chaufførlærling uddannet

– og med ham fulgte titlen som Årets Læreplads 2015 kåret af Syddansk Erhvervsskole.

Transportbranchen har taget godt imod IGU-ordningen Der er pr. 31. juli 2017 indberettet i alt 772 IGU-forløb i omkring 300 virksomheder landet over, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet. I juni opgjorde ministeriet også fordelingen på brancher, og her er transportbranchen blandt de tre brancher, der har taget flest IGU-praktikanter – nemlig 14 procent. Også ”fremstillingsvirksomhed” samt ”landbrug, skovbrug og fiskeri” tegner sig for tilsvarende 14 procent af IGU-praktikanterne. Danske Fragtmænd A/S har i år ansat 30 fl ygtninge gennem IGU-ordningen. De skal først have danskundervisning og derefter primært arbejde på lager og i terminaler, hvor de ikke behøver at erhverve sig stort kørekort til bus eller lastbil men kun til gaff eltruck. Transporterhvervets Uddannelser, TUR, ser fl ygtningene som en af mulighederne for at rekruttere ny arbejdskraft. For at hjælpe virksomhederne på vej har TUR lavet forløbsbeskrivelser som inspiration til, hvordan bus-, terminal- og lastbilvirksomheder nemmest kan rekruttere fl ygtninge og gennemføre IGU-forløb. TUR opfordrer også til, at virksomheder går sammen lokalt og regionalt for at samle de 16-20 fl ygtninge, der skal til for at en transportskole kan starte et kursus op. TUR anbefaler også at etablere mentorordninger til at støtte fl ygtningene.

SEPTEMBER 2017

HVIS DET DREJER SIG OM TROVÆRDIGHED SAF HERCULES er pålidelig – høj stabilitet ved lav egenvægt, det er pålidelighed ved hver fra og tilkobling med SAF-HOLLAND.

safholland.com NYE LØSNINGER ER EFTERSPURGT – også i transportbranchen. Vores initiativ Think Ahead eksempel viser et træbeplantningsprojekt ”Plant-for-the-planet” hvor vi tilsammen kan kompensere for CO udslip. Yderligere kampagner finder de under: ² www.we-think-ahead.org

saf-17004_AZ_Kipper_Trailer_HERCULES__DTL_DK_90x263_ET110917.indd 1

net 17 DTL magasi 24.08.17 15:12


NYHEDER TRAFIKSIKKERHED Tekst og foto af Finn Bjerremand

Her er Volvo FM 410 med et ekstra lille vindue ud mod cykelsti og vejbane. Den danske marketingog kommunikationschef Helle Hessel oplyser, at der allerede nu kan bestilles ekstravinduer til højre dør til Volvo FM og FMX.

VOLVO-FOKUS PÅ BLØDE TRAFIKANTER

I lastbilen gør teknikken det ikke alene. Spænd den sikkerhedssele! Volvo Trucks har et ”Accident Research Team”, ART, som siden 1969 er rykket ud til lastvognsuheld i hele Sverige. Det betyder 48 års uvurderlig viden fra uheldene, og det har været med til at præge udviklingen af nye Volvo-lastvogne. Ja, det har dannet grundlag for Volvo Trucks' målsætning om konstant at forbedre de egenskaber, som forhindrer ulykker og kvæstelser. Og det har jo i sidste ende været med til at bringe Volvo i topposition, når det gælder trafiksikkerhed. Udviklingen fortsætter uformindsket på dette felt. Det viste Volvo Trucks i Göteborg for nylig ved arrangementet ”Volvo Trucks Safety Experience”. Fokus på bløde trafikanter Heldigvis falder antallet af alvorlige trafikulykker med lastvogne involveret. Men det har ikke fået svenskerne til at hvile på laurbærrene. Lige nu er der sikkerhedsfokus på de bløde trafikanter. Samtidig er der også fuld gang på arbejdet med at få lastvognschauffører til at spænde sikkerhedsselen.

18

DTL magasinet

»I Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017 analyserer vi, hvorfor ulykker med lastvogne sker, hvordan de sker, og hvad der bør gøres for at mindske risikoen for ulykker og deres konsekvenser. Det er fakta, som ikke kun er vigtige for vores egen produktudvikling men for alle, der arbejder for et mere sikkert trafikmiljø,« siger Peter Wells, chef for Volvo Trucks' Accident Research Team. Sikkerhedsrapporten for 2017 er baseret på Volvos egne ulykkesundersøgelser og på data fra forskellige nationale og europæiske myndigheder. En af rapportens konklusioner er, at der er et større behov for at fokusere på at reducere risiciene for de bløde trafikanter som fodgængere, cyklister, knallertkørere og motorcyklister. »I løbet af det seneste årti er antallet af alvorlige lastvognsulykker blevet næsten halveret i Europa. Men lastvognsulykker, hvor bløde trafikanter er involveret, er ikke blevet reduceret i samme grad,« siger Carl Johan Almqvist, trafik- og produktsikkerhedschef hos Volvo Trucks.

Omkring 35 procent af de personer, der får alvorlige kvæstelser eller bliver dræbt i lastvognsulykker er de bløde trafikanter. Med byernes vækst og stadigt flere mennesker og køretøjer på vejene er der en risiko for, at der vil ske flere kvæstelser, medmindre der tages seriøse tiltag imod det. »Så det er nødvendigt at fortsætte med at udvikle tekniske løsninger, der kan hjælpe lastvognschaufføren med at undgå potentielt farlige situationer. Alle trafikanter skal desuden blive mere bevidste om de risici, der

Et nyt kamera ser trafikken på begge sider i fugleperspektiv.

SEPTEMBER 2017


Volvo viste en selvkørende renovationsvogn, der er sat i daglig drift som et forsøg. Chaufføren kan køre vognen, mens han går ved siden af vognen. Derved slipper han for at skulle kravle ind i førerhuset for at flytte vognen.

findes i trafikken, og hvordan vi bedst kan reducere dem,« forklarer Carl Johan Almqvist. Ny type kamera Det er meget vigtigt at bibringe chaufføren et klart overblik over

Store sensorer er placeret på hver hjørne af renovationsvognen, så vognen kan køre uden en person bag rattet

ker med andre køretøjer er Volvos lastvogne udstyret med forskellige aktive sikkerhedssystemer. Men – stadigvæk - er det en gennemprøvet og pålidelig del af sikkerhedsudstyret, der er den vigtigste faktor til at redde livet:

Det er nødvendigt at fortsætte med at udvikle tekniske løsninger, der kan hjælpe lastvognschaufføren med at undgå potentielt farlige situationer.« CARL JOHAN ALMQVIST, TRAFIK- OG PRODUKTSIKKERHEDSCHEF HOS VOLVO TRUCKS.

lastvognens nærmeste omgivelser. Som en af de mange supplementer til bakspejle, nærzonespejle og bakkameraer har Volvo udviklet en løsning, så chaufføren kan se, hvad der sker i det forreste hjørne i passagersiden ved hjælp af et kamera. Desuden skal fodgængere og cyklister være opmærksomme på, hvor vigtigt det er at se og blive set - og at bidrage til en smidig og sikker interaktion i trafikken. Det er grunden til, at vi målretter vores uddannelsesmateriale både mod unge og voksne, fx kampagnerne ”Stop Look Wawe”, som sætter fokus på lige netop disse problemer,« fortsætter Almqvist. ”Stop Look Wave”-projektet er baseret på Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, der blev grundlagt af DTL og Volvo Trucks Danmark. For at reducere risikoen for ulyk-

SEPTEMBER 2017

sikkerhedsselen. »Rapporten viser, at alt for mange lastvognschauffører ikke bruger deres sikkerhedssele. Selvom vi ved, at halvdelen af de lastvognschauffører, der kørte uden sikkerhedssele, og som døde i trafikulykker, ville have overlevet, hvis bare de havde brugt den,« siger Carl Johan Almqvist. Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017 er den anden eksternt publicerede rapport fra Volvo Trucks' Accident Research Team. »Det er utroligt vigtigt på globalt plan at reducere antallet af trafikulykker Det er grunden til, at vi ønsker at dele resultaterne af vores undersøgelse på en tydelig og letforståelig måde,« forklarer Peter Wells. Sikkerhedsrapporten kan ses i sin helhed på volvotrucks.com

Sådan kan chaufføren få øje på cyklen gennem det lille ekstra vindue i højre dør.

Glasruden i denne Volvo FL 240 gør det lettere at se cykler på højre side. Bemærk også den store siderude i sovekabinen som også forøger udsynet.

DTL magasinet

19


NYHEDER TRAFIKSIKKERHED VOLVO:

Lovkrav til nødbremsesystem er for slapt Mere trafik, hurtigere trafikstrømme og en distraherende mængde informationer øger alt sammen kravene til de professionelle lastvognschauffører og de almindelige bilister. Men på den anden side har der aldrig før været så mange muligheder for, at personen bag rattet kan køre mere sikkert. De aktive sikkerhedssystemer i moderne biler og lastvogne gør det langt lettere at undgå utilsigtede hændelser og ulykker. Siden november 2015 har det i EU været et lovpligtigt krav, at nye tunge lastvogne med to og tre aksler skal have en automatisk nødbremse. Det skal føre til færre af de ulykker, hvor en lastvogn kører op i bagenden af et forankørende køretøj – et ulykkesscenarie, der tegner sig for omkring en femtedel af alle trafikulykker med lastvogne. I øjeblikket kræver loven, at katastrofeopbremsningssystemet skal reducere lastvognens hastighed med 10 km/t. Næste år strammes dette til 20 km/t. »Det er da rigtig godt, at lovgivningen er blevet strengere, men jeg føler stadig, at kravene i loven er for lave. Hvis du kører med 80 km/t, og katastrofeopbremsningen aktiveres, skal du reducere farten med mere end bare 20 km/t for at undgå en alvorlig kollision, hvis køretøjet foran holder stille,« siger Carl Johan Almqvist, trafik- og produktsikkerhedschef hos Volvo Trucks. Vigtige advarsler til chaufføren Volvo Trucks har udviklet et system, der går videre end både de aktuelle og fremtidige lovkrav. Systemet, som blev introduceret i 2012, fokuserer primært på at advare chaufføren om risikoen for en kollision. »I mange tilfælde er det nok til, at chaufføren hurtigt kan vurdere situationen og undgå en ulykke,« forklarer han. Nødbremsen bruges kun, hvis det er absolut nødvendigt, og den aktiveres ekstremt hurtigt. Bremsehastigheden – eller ”retardationen” for at bruge den korrekte tekniske term – er ca. 7 m/sek.2, hvilket er på højde med, hvad mange personbiler præsterer. I praksis betyder det, at lastvognens hastighed kan reduceres fra 80 til 0 km/t på ca. 40 meter. Systemet overvåger de forankørende køretøjer ved hjælp af kameraet og radarteknologien og fungerer altid - i sol, tåge eller mørke. Er der risiko for en kollision, advares chaufføren gradvist med stigende lys- og lydsignaler. Hvis systemet ikke registrerer en reaktion fra chaufførens side, aktiverer lastvognen automatisk bremserne ganske let. Reagerer

20

DTL magasinet

Her demonstreres, hvordan Volvos nødbremsesystem kan hindre det tonstunge vogntog i at smadre ind i den forankørende personbil. Alle pressefolk fik en tur som passager i dette 25 meter lange og 64 ton tunge vogntog, hvor turen hver gang blev gennemført med en aktivering af nødbremsen. Personbilsattrappen på traileren blev trukket langsomt frem af en personbil, og nødbremsen blev udløst, når vognstoget ”hentede” attrappen.

chaufføren stadig ikke, aktiveres nødbremsen, indtil køretøjet holder helt stille. Efter yderligere fem sekunder uden bevægelse af rattet eller anden reaktion, aktiveres håndbremsen automatisk. Det er en sikkerhedsfunktion for at forhindre, at lastvognen begynder at rulle, hvis chaufføren er i chok eller er bevidstløs. Når nødbremsen aktiveres, begynder bremselysene at blinke for at advare de bagvedkørende, og når lastvognens hastighed falder til mindre end 5 km/t, aktiveres havariblinkene også. Volvos system fungerer også på snoede veje og kan skelne mellem autoværn og faktiske forhindringer som fx. køretøjer og endda motorcykler. For at få det fulde udbytte af systemet er det meget vigtigt at sikre, at alle funktioner, fx ABS-bremserne, fungerer på både lastvognen og anhængeren. I betragtning af den korte tid, der er gået siden indførelsen af lovgivningen om katastrofeopbremsning, vil der gå noget tid, før den positive effekt vil kunne ses i ulykkesstatistikkerne. Volvo Trucks er dog overbevist om fordelene ved katastrofeopbremsningssystemet og andre aktive sikkerhedsanordninger. Ansvarlig chauffør den bedste beskyttelse Vores aktive sikkerhedssystemer er en del af en helhedsløsning, der tydeligt er med til at reducere de forskellige farer i trafikken, men det er vigtigt at være opmærksom på, at teknologien alene ikke kan gøre det. For at opnå et sikkert trafikmiljø kræver det en aktiv interaktion mellem alle trafikanterne. En erfaren og opmærksom chauffør, der håndterer sit køretøj ansvarligt, er stadig den

bedste beskyttelse mod ulykker,« siger Carl Johan Almqvist. Eksempler på Volvos intelligente sikkerhedssystemer • Intelligent fartpilot (Adaptiv Cruise Control), en aktiv fartpilot, der hjælper chaufføren med at bevare en indstillet tidsafstand til det forankørende køretøj. • Kollisionsadvarsel med nødbremse, advarer chaufføren, hvis der er risiko for en kollision med et forankørende køretøj, hvorefter bremserne aktiveres om nødvendigt. • Opmærksomhedsassistent, giver chaufføren besked om, at han eller hun bør tage en pause, hvis systemet registrerer tegn på, at chaufføren er uopmærksom eller træt.

Skriv chaufførens navn på lastvognen Lastvognen bør identificeres meget mere med den, der kører den, mener Volvo. Det kan bidrage til bedre forståelse og image for hele branchen. »Ud over telefonnummer og mailadresse på lastvognen eller traileren, så skriv også chauff ørens navn. Det gør eventuelle kommentarer til chaufførens kørsel mere direkte, og det øger omverdenens forståelse for, at der altså sidder et menneske bag rattet, som er på arbejde for samfundet,« siger Carl Johan Almqvist, trafik- og produktsikkerhedschef hos Volvo Trucks.

SEPTEMBER 2017


4 aks. tiptrailer 61,5 m3 Aut. rullepresenning Suge/blæse anlæg BPW/SAF-aksler

Ny h e d

www.lastas.dk FøLg os På:

Scan Koden med dIn moBIL og gå direkte ind på vores hjemmeside

Stort udvalg af Kel-Berg trailere på lager

KontaKt

vores salgsteam:

anders Larsen +45 4018 2222 AL@lastas.dk

4 aks. asfalt tiptrailer 34 m3 BPW/SAF-aksler Rullepresenning

3 aks. 3-vejs tipkærre 25 tons Hordox bund 3-vejs tip BPW/SAF-aksler

3 aks. City køletrailer 33 paller BPW/SAF-aksler 2.500 kg Z-lift Carrier Thermoking

2 aks. City gardintrailer BPW/SAF-aksler XL-godkendt 2.500 kg Z-lift/Dhollandia

Jan Bertelsen +45 2228 1514 JB@lastas.dk

Ivan Kristensen +45 6039 1651 IK@lastas.dk

Jacob Jørgensen +45 6039 1667 JJ@lastas.dk

LASTAS Energivej 35 DK-8722 Hedensted Tlf.: + 45 7219 8000 info@lastas.dk www.lastas.dk * Betingelse af finansierings godkendelse

* På betingelse af finansierings godkendelse

4 aks. Walking floor trailer 91,3 m3 Rustfri bund/8 mm bund BPW/SAF-aksler

alle modeller på lager til omgående levering!


INTERVIEW LASTBILCENTRALEN Tekst og foto af Finn Bjerremand

SVÆRVÆGTEREN – når det bare er rigtigt tungt Volvos nye krybegear viser sit værd

E

gentlig havde vognmand Allan Halds Lastbilcentralen planer om at købe en blokvognstrækker af et andet mærke med mindre motorkraft, men chauffør Brian Hansens argumenter gjorde, at valget faldt på en fireakslet Volvo FH 16. Den har en tripplebogie i bag, hvor den forreste aksel i bogien er både løftbar og tvangsstyret, mens de to andre aksler er en svær tandembogie. Sværvægteren bærer betegnelsen FH16 750 8x4 Pushertridem, og den store motor har en topydelse på hele 750 hk samt et højeste drejningsmoment på 3550 Nm, der stadig gør den til den stærkeste serieproducerede Euro 6 lastvognsmotor i verden. En totrins turboladning, kølet EGR og en kemiboks med SCR-katalysator m.v. sørger for at rense udstødningen. Krybegearet gør forskellen Vognens unikke crawler-transmission kommer virkelig til sin ret, når der skal sættes i gang med de helt store vogntogsvægte.

22

DTL magasinet

gang. Takket være gearkassen, ATO3512F, hvor alt arbejdet med betjening af kobling og gearskifte klares af I-Shift-systemet, så virker det hele som en automatisk transmission. Transmissionen er selvfølgelig programmeret med Volvos gearskifteprogram til blokvognstransport, og en ekstra kraftig oliekøler af typen TCMAOH2 sørger for at holde olien kølet ned.

Chauffør Brian Jensen kan klare flere opgaver med den nye Volvo.

»Den trækker også bare blokvognen igennem terrænet med høj belastning, selv om den faktisk hænger på med vangerne. Jeg har ved indkørsel fra en stor vej og ind i terrænet på en mindre vej på grund af niveauforskel i terrænet

været ude for, at blokvognen med tung last virkelig har hængt på ”maven”. Men FH16’eren har bare trukket den igennem,« beretter Brian Hansen. »Og der er fantastisk godt,« siger Brian, der fremhæver, at den også er god til at sætte i gang baglæns med endog høje belastninger. Det er faktisk ret vigtigt ved kørsel med en tung lastet blokvogn. Den ekstra crawler-gearkasse giver to ekstra krybegear. De betyder, at vognen virkelig kan krybe i

Rigelig bremsekraft Der er også sørget for rigelig med bremsekraft. Alle aksler har Volvo skivebremser, og samtidig er der også en kompaktretarder integreret i gearkassen. Tandembogien er af typen RTH2610F, der er bygget til 26 ton bogietryk på de to aksler. De to aksler er bestykket med en kraftig navreduktion, der giver en bagakseludveksling på 4,12, og den tekniske maksimalbelastning på tripplebogien er på hele 35 ton. Alle fire aksler er ophængt i luftaffjedring, som giver en komfortabel kørsel. Et motormonteret kraftudtag med en effekt på hele 560 Nm sikrer trækkraft til hydraulikanlægget, uanset om lastvognen kører eller holder stille. Med hydraulik-

SEPTEMBER 2017


MIG & MIN

LASTBIL

Den ekstra crawler-gearkasse giver to ekstra krybegear. De betyder, at vognen virkelig kan krybe i gang.

anlægget og den tilhørende tank, er det muligt at tanke mobilkraner og maskiner med op til 800 liter diesel. Førerhuset er et Globetrotter XL, som giver et rigtig godt arbejdsmiljø og gode muligheder, hvis der skal hviles. Der opstår jo tit ventetid med blokvognstrækkere, fordi mange entreprenørmaskiner af forskellige grunde ofte fl yttes om natten. Entreprenører vil som regel gerne kunne anvende maskinerne i dagtiden, og så kan de blive transporteret om natten. Førerhuset er udstyret med pakken New York, som betyder et højt niveau på fx polstring m.v. Dækkene er i størrelsen 385/65 R 22,5 på de to forreste aksler og 315/80 R 22,5 med tvillingemontering på de to bageste aksler. Fronten på lastvognen omfatter også en FUPS-kofanger, ligesom der er HWSS-AC, ACC med intelligent fartholder og FCW advarsel mod kollision, samt I-See, som hjælper med at køre brændstoføkonomisk ud fra GPS oplysninger om topografien. Det righoldige udstyr omfatter også regnsensor, dynamiske Bi-Xenon forlygter, og integreret standkøleranlæg,

som netop kan holde førerhuset afkølet, uden motoren er startet, når der er brug for at hvile under varme udendørstemperaturer. Vi har at gøre med en pæn blokvognstrækker-opbygning med en kraftig sættevognsskammel og en kraftig påhængsvognskobling, som fx gør det muligt at rangere med store ballastkærrer til mobilkraner, når der fl yttes mobilkraner. Løser flere opgaver For chauffør Brian Hansen har skiftet til FH16 750 været et regulært stormskridt. Trækkeren har gjort ham i stand til at løse flere opgaver, og samtidig er arbejdet gjort lettere og mere effektivt. Blokvognen, som Brian Hansen kører med til de tunge opgaver, er en 8-akslet Faymonville kombinationsblokvogn bestående af en treakslet sektion i forenden med en hydraulisk svanehals, en udtrækkelig baggebro med løse bundsektioner og en femakslet hjulsektion i bagenden. Alle akslerne er pendelaksler, som giver mulighed for at køre med det største mulige akseltryk.

Førerhuset Globetrotter XL har også udstyrspakken New York med bl.a. højt niveau på polstringen.

Den voldsomme Volvo FH16 har en topydelse på hele 750 hk samt et højeste drejningsmoment på 3550 Nm.

Her kommer 130 tons blokvognstog.

SEPTEMBER 2017

DTL magasinet

23


TEST LASTBILER Tekst og foto af Finn Bjerremand

TEST

S 500 A4X2NB

MOTOR: 6 CYL. TURBODIESEL LÆNGDE : 5935 MM BREDDE : 2590 MM HØJDE : 3875 MM (UDEN VINDAFLEDERE) INDSTIGNINGSHØJDE NEDERSTE TRIN : 462 MM FORAKSEL 7,5 TON MED SCANIAS NYE LUFTAFFJEDRING BAGAKSEL 11,5 TON LUFTAFFJEDRING MED 4 BÆLGE MOTOR: SCANIA DC 13 155 500 TOPEFFEKT : 500 HK/ 368 KW / 2550 NM EMISSIONSKONTROL : SCANIA FGT, DOC, DPF, SCR EURONIVEAU : EURO 6 TRANSMISSION: SCANIA GRS905R KOBLINGSBETJENING OG GEARSKIFTESYSTEM: OPTICRUISE BAGAKSEL : SCANIA R 780 GEARING : 2,59 (80 KM/T 1117 O/M MED 315/70 R 22,5) HJULMONTERING: 315/70 R 22,5

SCANIA S 500

Fritlægning på vej

TESTKØRER

FINN BJERREMAND

DET FORNUFTIGE VALG S 500 dækker alle behov midt i det vigtige effektsegment DTL Magasinet har prøvekørt både Scania R 500 og S 730 - begge fremragende lastvogne i hvert deres segment, når det gælder motorer og førerhuse. Nu er turen kommet til S 500, der har Scanias største og mest effektive 6-cylindrede Euro 6 motor og derudover det største førerhus. Og vognen udmærker sig ved at være både let og mere økono-

SALG: Kenneth Nielsen: +45 40 35 20 07 Lars Iversen: +45 40 35 20 08

misk at køre med end storebror 730, hvis man da ikke lige har et vogntog eller et kørselsbehov, der berettiger til en stor V8 powermotor. Til vognmanden, der kører blandet trucking, eller hvor chaufføren ofte sover væk fra hjemmet er S 500 uden tvivl et rigtig godt valg. Komfortniveauet er lige tanden højere end i R 500, bl.a. på grund

af det flade gulv, mere plads i førerhuset og endnu bedre udsyn. Til gengæld har man så et trin mere op i førerhuset. Det vil dog ikke afholde ret mange chauffører fra at vælge S-versionen, selv om jeg vil sige, at hvis man skal udføre distribution med mange lastelosseoperationer hver dag, vil jeg personligt foretrække det noget lavere placerede Scania G-førerhus.

Køb & salg af dit brugte materiel.

Kontant afregning! Lastbiler · Trækkere Sættevogne · Anhængere Entreprenørmaskiner

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Der kan også være andre afgørende forhold som fx kørsel fra silo, hvor et førerhus ikke må være for højt. Førerhuset trækker Men ingen tvivl om at førerhuset vil virke tiltrækkende på mange i branchen. Det flade gennemgående gulv, de gode indstigningsforhold, gode køjer og ikke mindst den

INDKØB: VEST Jan Løw-Larsen +45 40 55 50 90 ØST Heino Johansen: +45 60 88 88 66

facebook.com/euronor.dk

Hermesvej 15 · DK-6330 Padborg · www.euronor.dk · mail@euronor.dk

24

DTL magasinet

SEPTEMBER 2017


Alle vigtige kontrolfunktioner er tæt samlet.

gode førerplads, er vigtige plusser. Indstigningen er god. Man starter med første trin ca. 39 cm over vejbanen, og 31,5 cm op til andet trin, som sidder fast på vognens chassis, hvorefter de sidste trin sidder i bunden af førerhuset - og her er der 31 cm op til tredje trin, 29,5 cm op til fjerde trin og endelig er der 32 cm op til det flade gulv. Den indvendige højde i førerhuset er 2,07 meter. Det betyder, at selv den højeste chauffør kan finde sig til rette. Køjerne er også tilpasset de højere blandt os mennesker. Den nederste køje er 1,0 meter, hvor den er bredest og 2,0 meter på den lange led. Øverste køje er 1,94 meter lang og 0,80 meter bred. Hele instrumentbrættet er bøjet rundt om førerpladsen, så føreren har let ved at kontrollere det hele under kørslen. Og udsigten både via ruder og spejle er rigtig fin. Det er med til at højne trafiksikkerheden ikke mindst i højre side, hvor der ellers ofte kan gemme sig både cyklister og hele biler bag alt for brede A-stolper m.v. Instrumenteringen er også i top, og kontrolurene sidder lige i førerens synsfelt, så øjnene skal ikke flyttes så langt for at se, om alt er, som det skal være. Førerpladsen med det gode førersæde gør det også til en fornøjelse af køre vognen. God brændstoføkonomi Da jeg prøvekørte R 500 blev brændstofmålingen afbrudt af en teknisk fejl. Så egentlig er det meget belejligt, at jeg fik mulighed for at prøvekøre S 500 med den samme motor. Prøvekørslen forløb på den samme rute som med S 730 dog med den forskel, at den sidste del af ruten med S 730, som

SEPTEMBER 2017

S 500 har en DAB+ radio, vigtigt i Norge.

er en mere flad strækning, blev skåret væk. Jeg tilbagelagde 189 km på målestrækningen med S 500, hvor udturen - ligesom med S 730 - forløb med start ved Bramdrupdam, via Bredsten og op af bakken med syv procent stigning, som blev forceret i flot, op til for Give, hvorefter motorvej 18 blev fulgt til Lindved. Herfra blev der kørt af motortrafikvejen frem til Horsens Syd og videre til Lund, mod Addit og ind over Voervadsbro til Skanderborg, tilbage af motorvej E 45 til Lund og videre frem til Vejle Syd med afslutning i Fredericia. 3,46 km/l S 500 gennemførte denne tur med et forbrug på 28,83 l/ 100 km, svarende til et forbrugstal på 3,46 km/l, der alt taget i betragtning må betegnes som ganske fint. Til sammenligning kørte S 730, hvor ruten var forlænget med en tur fra Lund omkring Nr. Snede tilbage mod Vejle, der bortset fra bakken vest for Lund, er en forholdsvis flad strækning, turen med et forbrug på 2,97 km/l. Der er immervæk tale om en forskel på ca. en halv km mindre pr. liter brændstof. Konditionerne har været de samme, fuld lastet 40 ton vogntog, kørsel med GPS-styret cruisecontrol aktiveret og vognen i ECOprogram. Af særligt udstyr skal det nævnes, at vognen er udstyret med en DAB+ radio, som er en stor fordel for dem der kører til Norge, hvor FM-signalet lukker ned. Alt i alt er S 500 et fornuftigt valg til vognmanden, som både vil være komfortabelt kørende og samtidig har fokus på driftsøkonomien.

Det flade gulv er en drøm for mange chauffører.

Den nye Scania S 500 har en god driftsøkonomi.

VI UDDANNER FOLK

AMU-Fyn udbyder kurser i

Lastbilmonteret kran, cert. D (kursusnr. 47478). Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, føre og betjene en lastbilmonteret kran certifikattype D, under iagttagelse af gældende bestemmelser, jf. AT bek. nr. 382 af 23. april 2007. Arbejdet omfatter korrekt opstilling af kran, aflæsning af krandiagrammer, vurdering af byrde-, opgave- og stabilitetsforhold, udvælge og anvende egnet og godkendt anhugningsudstyr, foretage samløft, foretage af- og påmontering af ekstra udstyr fx læssegrab og foretage forebyggende vedligehold af kranen. Endvidere kan deltageren dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler samt selv betjene kranen iht. håndsignaler fra tredje mand. Varighed: Pris: Dato:

10 dage 108,- pr. dag Uge 40+41

For nærmere information: Kontakt kursussekretær Birgit Larsen, bl@amu-fyn.dk, tlf. 63 135 381. C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

www.amu-fyn.dk

DTL magasinet

25


NYHEDER VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

SPORTY NY TRANSIT-SERIE Og sikkerheden er med. Ford tilbyder samme sikkerhedspakker på varebilen som på deres dyreste personbiler. Er klar i Danmark i starten af næste år FRANKFURT AM MAIN Ford Transit Custom har været Danmarks mest solgte varebil siden lanceringen for fire år siden – nu kommer opdateringen, som vi har prøvet i Tyskland. Faktisk har Ford valgt at modernisere modeller over det seneste år, for det begyndte med helt nye 2-liter ECEBlue motorer, som både er hurtigere, mere økonomiske (13 pct. bedre end forgængeren med 2,2 liter motor), mere smidige (med 20 procent bedre drejningsmoment) og mere støjsvage end tidligere. Sidste år løftede Ford også sløret for en komplet sikkerhedspakke på linje med sikkerheden i de dyreste

Ford personbiler samt mulighed for automatgear og luftaffjedring i bl.a. biler med dobbeltkabine. Nyt er også en intelligent fartpilot, hvor bilen selv læser hastighedstavler og regulerer farten derefter. Desuden kan nævnes adaptiv fartpilot, sidevinds-stabilitets system, nødbremsesystem med fodgænger identifikation, linjevogter, skiltegenkendelse og træthedsovervågning af chaufføren. Der er også parkerings-sensorer, advarsel mod krydsende trafik bag bilen (ved parkering), automatisk nedblænding samt anti-krængningssystem, advarsel for andre

Få op til 28% rabat på dine private forsikringer

trafikanter i den blinde vinkel. Ønsker man alle sikkerhedsfeatures, bestiller man pakkevis – og merprisen skulle være cirka 18.000 kroner (pris oplyst af Ford Danmark sidste sommer). Skarpere frontdesign Sidste trin på fornyelsen er et

helt nyt frontdesign og nyt interiør med bl.a. mulighed for otte tommer touchscreen. Bl.a. tilbydes nu signatur-LED kørelys (som i udformning først sås i den nye VW Transporter) – men kan også vælge Xenon lygter. En mere distinkt kølergrill og smallere forlygter adskiller den fra forgængeren.

Den nye Transit med mere markant front fås i to længder og i to højder.

Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.

Læs m e kernefo re om rsikring er på cod an.dk

Ring til os på 33 55 50 50 og få et tilbud. 09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

DTL

DTL_28%_90x127.indd 1 magasinet 26

Ford Transit i hidsigste udgave med 170 hk, alu-fælge standard samt to-tonet lakering og fartstriber. 29/08/17 12.37

SEPTEMBER 2017


Teknisk har Ford tilføjet en mere økonomisk 105 hk ECEnetic udgave til serien med stop/start funktion, dæk med lav rullemodstand og accelerations-kontrol system. Motoren kører 17,5 km/l og udleder kun 148 gram CO2 pr. kilometer. Til gengæld kan den kun køre 100 km/t i topfart - men godt nok til bykørsel. Motormæssigt kan man desuden vælge 130- og 170 hk – sidstnævnte også i Sport-trim, hvor der følger fartstriber og 17 tommer alu-fælge samt delvis lædersæder med. Til gengæld har Ford bevaret undervogn og affjedring. Det betyder, at bilen har samme eminente køreegenskaber, som ingen konkurrenter i klassen matcher. Helt skarpe reaktioner på styring og en tilpas fast undervogn – uden at være for hård. Drivlinen betyder samtidig en utrolig smidighed og et lavt støjniveau.

går op i en højere enhed. Men skal stadig leve med, at skærmkassen fylder så meget, at man kun med besvær kan strække venstre ben ved at liste den ind bag koblingspedalen. Vælger man seks trins automatgear derimod, så kan man strække foden uproblematisk – man skal

Nyttelast på 1.450 kg Så man kan sige, at det hele nu

Transit Custom har fået helt nyt interiør – bl.a. kan otte tommer farveskærm vælges.

bare huske, at trailervægten er mindre med automatgear. Det kan en nedvejning af bilen dog ændre lidt på. Men det går ud over nyttelasten, som i den nye Transit kan nå op på 1.450 kg. Ford har talt med kunder over hele Europa, da den nye Transit skulle udvikles – og det har så

givet den nydesignede kabine med bedre sædeudformning og flere rum i dørsider - og 25 liter aflæggeplads i instrumentbrættet, samt mulighed for en stor otte tommer skærm med navigation. Man får også Fords Connectivity- og nødkalds-system SYNC 3: Så kan man ved at råbe ”kaffe!” ud i kabinen straks få en liste på skærmen med mulige cafeer i nærheden. Kalder man på brændstof, kommer der en liste med tankstationer i nærheden. Systemet er kompatibelt med Apple CarPlay og Android Auto. MyFord Dock i bilen sikrer mulighed for at anbringe og lade sin SmartPhone og tablet. Transit fås fortsat med to længder og to højder. Der er fortsat mulighed for at få en lem mellem varerum, og kabine til transport af længere genstande. Men kan også specificere bilen med et ”Upfitter Interface module,” så opbyggere kan hente forbedrede data fra bilens eget el-system.

Hos OK får du Danmarks stærkeste transportteam Hos OK får du ét team, der altid er lige i nærheden, og som er det samme år efter år. Vi tror på, at evnen til at stille de rigtige spørgsmål er afgørende for at kunne finde den rigtige løsning til dig og dine chauffører.

Få professionel sparring på 89 32 25 40

www.ok.dk

SEPTEMBER 2017

DTL magasinet

27


TEMA KRANER, TRAILERE OG LÆSSEGREJ Tekst og foto af Finn Bjerremand

MIN NYE

TRAILER

Påhængsvogn af lokal aftapning

Michael Brandts nye påhængsvogn til korn- og foderstoffer For nylig fik vognmand Michael Brandt i Jejsing leveret et helt nyt vogntog til transport af løsvarer inden for korn og foderstofsektoren. Og vognmandsfirmaet har nærmest sædvanen tro valgt en Scania. Og af den største version, når det gælder motorkraft, nemlig en treakslet S 730. Det tilhørende tippelad og den fireakslede påhængsvogn er af mere lokal afstamning. Der er tale om et kornlad og en fireakslet tippeladshænger af mærket Schmidt Tip, som er bygget i Løgumkloster - kun få km fra vognmandsfirmaet Fl. Brandt & Søn’ domicil. Når valget er faldet på en Schmidt Tip, skyldes det nu ikke den korte geografiske afstand men kvalitetsniveauet og den smidige konstruktion. »De ved nemlig præcis, hvor

der kan spares på vægten, så påhængsvognen har en meget lav egenvægt uden at miste styrke, og så tipper den fireakslede påhængsvogn meget stabilt,« siger vognmand Michael Brandt, der for år tilbage fik leveret den anden fireakslede påhængsvogn, som rullede ud fra produktionen ved Schmidt Tip i Løgumkloster. Han kører altid fire år med det vogntog, han selv kører med, hvorefter det bliver solgt og udskiftet med et nyt. Stabil kørsel Den nye påhængsvogn er en type P30T, der er en 2+2 version, med en bogie i hver ende. Det giver en utrolig stabil kørsel under alle forhold. Grundkonceptet er et helt danskproduceret chassis omfat-

tende to længdevanger med tværvanger og et 120 mm stort kryds i firkantrør, som stabiliserer ved bagtipning. Alt sammen fremstillet i højstyrkestål af typen St700. I bagenden er der en fast bogie og en drejekrands i forenden, hvor et mindre chassis med en tæt bogie er forbundet til lastvognen via en boltforskydelig VBG trækstang. Akslerne er SAF Intradisc Plus i en 9 ton version med skivebremser, som er ophængt i SAF luftaffjedring. Systemet har faciliteten eTASC (electronic trailer air suspension

control), som man fra forsmækkens venstre side kan indstille til at regulere med det interval, som man ønsker. Derved spares der - set i forhold til en traditionel niveauventil der regulerer hele tiden – luft. Dermed reduceres arbejdsbyrden for lastvognens kompressor. Desuden er der i systemet også trykfølere til vægtfunktionen. De tilladte akseltryk Det tilladte akseltryk på hver af de to forreste aksler er på otte ton - og ni ton på begge de to bageste aksler. Det udløser en teknisk totalvægt på 34 ton, som dog er begrænset til 30 ton tilladt totalvægt, men med en egenvægt på blot 6,8 t giver det en lastevne på hele 23,2 ton, og det må med vægten af al udstyret taget i betragtning siges at være en god

Det trevejs tippelad er både bygget solidt og let, hvilket er en stor kunst, når man tænker på de påvirkninger, et lad på en sådan foderstofvogn udsættes for gennem sin levetid.

28

DTL magasinet

SEPTEMBER 2017


- gør hverdagen lettere

SEPTEMBER 2017

www.palfinger.dk www.palfinger.dk

DTL magasinet

29


TEMA KRANER, TRAILERE OG LÆSSEGREJ

Det nye svensk-danske vogntog.

belastning. Akselafstandene er kun 1,23 meter mellem de to forreste aksler, 3,605 meter mellem aksel nr. 2 og 3 samt 1,31 meter mellem de to bageste aksler, hvorved påhængsvognen løber let og tæt efter forvognen. Samtidig er manøvreringen let, hvor der er lidt plads. Med den samlede akselafstand på 6,145 meter klarer den også fint de svenske regler, så påhængsvognen isoleret set kan køre lovligt med 30 ton totalvægt i Sverige. Bremsesystemet er Wabco EBS E 4S/3M, med bl.a. RSS funktion

(kørestabilitet) og der er fjederbremser, som parkeringsbremse på de to bagerste aksler. Kunsten at bygge solidt og let Hjulene er i størrelsen 385/55 R 22,5, og det trevejs tippelad er både bygget solidt og let, hvilket er en stor kunst, når man tænker på hvilke påvirkninger et lad på en sådan foderstofvogn bliver udsat for gennem sin levetid. Bunden er fremstillet i 3 mm rustfri stålplade og 3 mm rustfri kantprofil. Ladet er 8,12 meter langt og har firedelte sider, hvor der er

fem Kinnegrip stolper til at holde siderne fast. Siderne er 1,80 meter høje og konstrueret todelte med store tophængte sider nederst, som er 1,25 meter høje og en lille side foroven med en højde på 0,55 meter, som kan foldes ind i ladet og således ikke er i vejen for lasteoperationer. Bagsmækken er tophængt fremstillet i en højde af 1,45 meter og med en kronlem i midten, som letter arbejdet ved tipning i en skakt. Både forsmæk, sider og bagsmæk er konstrueret i 25 mm

elokseret aluprofil og forsmækken er lavet i fuld højde på 1,80 meter. Hydraulisk rullepresenning Oven over forsmæk og bagsmæk er der er en topramme, hvor der er monteret en ECOTOP hydraulisk rullepresenning, som med et tryk på en kontakt lige køre presenningen hen over toppen af ladet. Så arbejdet med at dække godset til er minimalt. Samtidig er det med til at effektivisere transporterne fremfor at skulle bruge håndkraft og surre den fast. Sidegevinsten er, at man også

SPECIALISTER I REPERATION AF BLOKVOGNE

Give Trailer Service ApS • Hjortsvangen 26, 7323 Give Telefon 60 10 79 31 • www.givetrailerservice.com

30

DTL magasinet

SEPTEMBER 2017


En boltforskydelig VBG trækstang og VBG påhængsvognskobling forbinder de to køretøjer

let kan anvende rullepresenningen til at dække ladet af ved tomkørsel, hvorved vindmodstanden minimeres, og brændstofforbruget og CO2-udslippet derved bliver mindre. I forenden er der en repos og en stige på forsmækken, som letter adgangen til at inspisere ladet og eventuel last. Udfældet forneden har en sikring lige over den venstre forreste bogie, der skal åbnes manuel, hvorefter den egentlig åbning, som klares med en luftcylinder, kan aktiveres med en fjernbetjent kontakt inde i førerhuset. Der er et hydraulisk Pentastempel, som klarer tipningen. På begge sider er der monteret pæne skørter, både mellem akslerne på bogierne og mellem de to bo-

gier, som sammen med de flotte bagende giver et rigtig godt look. Bagenden har indbygget 6 runde Jokon trekammer baglygter, 2 slingerlamper i for og 2 slingerlamper i bag, 2 firkantede led baklys samt 2 firkantede led arbejdslys under ladkanten bag den forreste bogie samt 2 x 6 diode sidelys i lygtehuse under ladkanten, samt 2 blitzlygter og 6 toplygter i den øverste del af bagrammen. Forvognen, der har den samme type tippeladsopbygning, laster med fuld tank 12,4 ton, så den lovlige belastning på hele vogntog ligger på 35,6 ton, som må betegnes som fint for et 7-akslet tippeladsvogntog med så stor rumindhold i ladet.

NY

VBG 795 V-2

NEMMERE AT KOBLE!

Som professionel chauffør er du afhængig af at alt går smidigt og enkelt. Hvert enkelt stop koster tid og penge. For at gøre det lettere er den nye VBG 795V-2 allerede ”født” med fangmunds forlængere. Det betyder at det er lettere at ”ramme plet” ved tilkobling. Det betyder også, at risikoen for skader på andet udstyr mindskes. Ny VBG 795V-2 er lettere, fangmunden er lavet i et materiale, der har stor styrke, hvilket betyder færre værkstedsbesøg, den er nemmere at udskifte - hvis uheldet er ude.

NYHED! • ”Født” med fangmundsforlængere • Nemmere at udskifte fangmunden

The Strong Connection Schmidt Tip påhængsvognen er en konventionel fireakslet 2+2 version

SEPTEMBER 2017

www.vbg.eu

Member of VBG Group

DTL magasinet

31


TEMA KRANER, TRAILERE OG LÆSSEGREJ Tekst og foto af Finn Bjerremand

Endnu større vogntog vil spare omkostninger og CO2-udslip. Her er et næsten 28 meter langt HTC-vogntog.

Vogntog på 74 ton vinder frem i Norden Vogntog til såkaldt High Capacity Transport er hverdag i Sverige og Finland, og nu følger Norge efter Videreudviklingen af det kendte modulvogntogssystem har været i gang i en del år i Finland og Sverige, og det er blevet til det nye koncept kaldet HCT - High Capacity Transport. Det skal mindske udslippet af emissioner og effektivisere transporterhvervet. Den svenske skovindustri lavede bl.a. en gennemgående rapport om fordelene ved at indsætte HCT-køretøjerne, og den greb de finske organisationer nærmest med det samme. I oktober 2013 blev den tilladte vogntogsvægt sat op fra 60 til 76 ton i Finland. Men man har ikke bare i Nordeuropa set fidusen ved de længere og tungere vogntog. I april 2014 hævede Argentina vogntogsvægten til 75 ton og den tilladte totallængde til 30,25 meter. I december 2015 blev den tilladte vogntogsvægt på et udvalgt vejnet sat op til 60 ton i Spanien, og samme år hævede man som et skridt mod mere effektive vogntog i Sverige den tilladte vogntogsvægt til 64 ton. Udviklingen fortsætter. Næste år ventes totalvægten på 74 ton for alvor at slå igennem i Sverige. Samtidig arbejdes der med et projekt i Norge, som i 2019 vil tillade HCT-vogntog med en vogntogsvægt på 74 ton. Interessen betyder, at flere svenske organisationer holder en såkaldt

32

DTL magasinet

High Capacity Transport Årskonferens, som i år blev afviklet hos Volvo Truck Experience Center i Torslanda ved Göteborg, hvor også DTL deltog. Sverige er i proces Svenskerne arbejder på, at de 74 tons vogntog får lov at køre på en større del af vejnettet end i dag. Lige nu er det nye BK4 vejnet begrænset, som det danske modulvogntogsvejnet. Ifølge den nationale plan skal der ske en successiv udvidelse af nettet. Visionen er, at hele BK1 vejnettet skal kunne matche HCT-kravene. Samtidig kører der allerede en del ”dispensationsvogntog”, der er længere end 25,25 meter. Oprindelig var der i begyndelsen af 60’erne en lempelig længderegulering i Sverige, hvorfor det ikke var ualmindeligt med 36 m lange vogntog, som kørte problemløst. Nu har man gennem flere år kørt forsøg med op til 34 meter lange vogntog – netop den længde, som gør, at der kan køres med to standardtrailere efter hinanden. Ingen danske planer Erik Søbjerg fra danske Vejdirektoratet deltog også i konferencen med

SEPTEMBER 2017


7004

et indlæg, der gjorde status over udviklingen af forsøget med modulvogntog på 25,25 meter og 60 ton totalvægt. De blev introduceret i 3.kvartal i 2008 med et net på 311 km vej og 19 større pladser til omkobling. I 2014 blev forsøget udvidet til at skulle køre frem til 2030, og alle statsveje skulle opkvalificeres til modulvogntogene. Det har medført en udbygning af talrige vejkryds og rundkørsler m.v., som skal være afsluttet i år. »Vi er netop nu er ved at slutte den planlagte udbygning på statsvejene. Der er ingen konkrete planer om HCT med større dimensioner i Danmark, men Vejdirektoratet finder det meget interessant at følge udviklingen med større lastbildimensioner i Norden. Ligeledes er udviklingen i Tyskland og øvrige midteuropæiske lande omkring modulvogntog interessant og vigtig fra et dansk perspektiv.« HCT er større end 74 ton Otto Lahti fra finske Trafi (Trafiksikkerhetsværket) slog i sit indlæg fast, at HCT-konceptet kun omfatter køretøjer, der er større end 74 ton vogntogsvægt og længere end 25,25 meter. I Finland er den tilladte vogntogsvægt i dag 68 ton for 8-akslede kombinationer og 76 ton for 9-akslede kombinationer. Siden marts i år har 6-akslede sættevognstog haft lov til at køre med en vogntogsvægt på op til 52 ton, og fra april 2018 må 7-akslede vogntog veje op til 64 ton, så også i disse to segmenter sker der en udvikling. På højden har man også åbnet op i Finland, hvor det nu er tilladt at køre med vogntog med en totalhøjde på op til 4,40 meter. Erik Asplund fra det finske kommunikationsministerium tilføjede, at det er hensynet til transportomkostningerne og CO2-reduktionen, der motiverer til større vogntog i 2018. Han pointerede også, at de nordiske regler bør harmoniseres, og at tekniske krav ikke bør forhindre trafikken mellem de nordiske lande. Der er de samme mål, så det bør også betyde de samme regler. Som det er i dag, er man i Finland og Sverige faktisk kun enige om, at et HCT-vogntog skal have 9-aksler.

vej- og transportforskningsinstitut) har jernbanerne ingen grund til at frygte en videre udvikling og udbredelse af HCT-vogntogene. En planche med kurver for udviklingen mellem vej, søfart og jernbane fra 1985 til 2013 i Sverige viser, at jernbanerne ikke har mistet gods til lastvognene. I stedet er transporterne til de store hub blevet mere effektive.

ger bygnin p o e s . as logistik g M.KO k o n ributio til dist

Lange strækninger i Norge Elin Elisabeth Nordby fra norske Statens Vegvesen oplyste, at der nu findes 3.950 km i Norge godkendt til modulvogntog, og at et forsøgsprojekt med op til 74 ton vogntogsvægt er på vej. Hos Transportstyrelsen i Sverige er man ikke i tvivl, man vil have regler for grænseoverskridende transporter i Norden, og i det arbejde vil man kortlægge de forskellige krav og få udredt en harmonisering for trafikken. Ingen frygt hos jernbanen Ifølge VTI (Den svenske stats

Effektiv.Distribution. Optimér din forretning med en M.KO kasseopbygning fra Schmitz Cargobull.

SEPTEMBER 2017

www.cargobull.com/dk

M.KO kasseopbygning med innovative FERROPLAST ®-paneler kan skræddersyes efter behov, og er multitalentet inden for distributionskørsel. Alsidig, effektiv og sikker – just more.

DTL magasinet 33 Mere info: +45 74 67 40 24


TEST BREMSER Tekst og foto af Finn Bjerremand

Adapteren er skudt ind mellem påhængsvognskoblingen og trækstangen, hvorved systemet kan måle forskellen i bremsekraften mellem forvogn og hænger.

TEST

BREMSER PÅ VOGNTOG

Vogntogets bremser skal tilpasses Når trækkeren eller forvognen bremser det hele, går det ud over sikkerheden og driftsøkonomien.

HIAB MELLEMSTORE KRANER HITTER De nye mellemkraner leveres med et komplet udvalg af Hiab styresystemer, som er enten manuelle eller fjernstyrede og har innovative funktioner: l Kranspidsstyring - enklere/nemmere koordinering af kran l Laststabiliseringssystem - garanterer sikker brug af kran l Lettere kraner - op til 300 kg. lettere giver større nyttelast l Ny V200 ventil, avanceret fjernstyringssystem m.m. Kontakt din lokale SAWO salgskonsulent for mere information. SAWO A/S // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk

34

DTL magasinet

www.sawo.dk

SEPTEMBER 2017


Mange vognmænd og chauff ører klager over at det tilkoblede påhængskøretøj ikke bremser tilstrækkeligt i forhold til lastvognen. Det bliver lastvognen, der så at sige bremser det hele. Bremseeksperter påpeger samtidig, at tilpasning af bremserne mellem køretøjerne i vogntogskombination ikke bare er vigtig for trafiksikkerheden men også er med til at give en god driftsøkonomi. Så det er en god tommelfingerregel, at hvert køretøj så at sige bremser sin egen vægt. I gamle dage regulerede chauff øren det hele lidt ved at anvende slingerbremsen. Fra et håndtag ved førerpladsen bremsede den udelukkende påhængsvognen. Slingerbremsen blev dog for år tilbage afskaff et på multitrækkere, fordi den var farlig ved forkert anvendelse. Dengang havde man ikke vigtigt sikkerhedsudstyr så som ABS, EBS og ESP, så hvis chaufføren trak i slingerbremsen - og det var glat, så stod hjulene ofte helt stille. Det kunne i uheldige tilfælde resultere i en blokering, som igen kunne resultere i en fatal udskridning. Med afskaff elsen af slingerbremsen er den ulempe blevet afskaff et, men til gengæld bliver bremserne på påhængskøretøjet ofte ikke aktiveret så meget. Forvognen eller trækkeren klarer størstedelen af bremsearbejdet, og først ved kraftige opbremsninger aktiveres påhængskøretøjets bremser. Derfor er man også endnu mere afhængig af, at bremserne passer

Værdierne fra tryksensorerne registreres på computeren inde i førerhuset, så testpersonalet ved bremseaktivitet kan måle de forskellige trykværdier i bremsecylindrene på køretøjet. Værdierne gemmes og kan ses i diagrammer fra de forskellige tests.

til hinanden. Alligevel er det sjældent man hører om vognmandsfirmaer, der får afpasset køretøjernes bremser til hinanden. Svensk akselproducent med stort fokus I svenske Växjö har virksomheden Bevola en afdeling, og her arbejder man på højtryk for, at kundernes bremser skal virke helt efter hensigten. Her udvikles, bygges og leveres også akslen Bevonac. Den består af et italiensk akselrør, som modificeres nøje til nordiske forhold og de enkelte køretøjers arbejdsopgaver. Firmaet lægger også meget vægt på, at køretøjernes bremser er superoptimerede. Man nøjes ikke bare med at levere akslerne til køretøjerne og overlade resten

til opbyggere og serviceværksteder. I stedet tager man ud til kunderne og kigger på både deres køretøjer og deres transportopgaver, hvorefter man totalt tilpasser materiellet. »Stort set alle vogntog er forkert tilpassede. Det er sandsynligvis den største fejl, når det gælder bremseproblemer,« siger Stefan Nilsson, produktchef for akselsektionen hos Bevola i Växjö. »Vi bliver ofte kaldt ud til kunder i Sverige, og hver gang, vi har været ude ved en kunde for at kalibrere, er vi blevet mødt med påstande om, at bremserne på påhængskøretøjerne var for små m.v. Når kalibreringen så er blevet gennemført, har chaufførerne erkendt, at deres vogntog pludselig kunne bremse, som de bør kunne.

Ved flere tilfælde har vores tekniske målinger påvist store forskelle i bremsekraften mellem forvognen og påhængsvognen. Vi har målt påhængsvognens bremsekraft i forhold til den totale bremsekraft. På den måde har vi kunnet påvise, at forvognen bremser for lidt i lavtryksfeltet, når påhængsvognen er tilkoblet,« siger Stefan Nilsson Den svenske bremseekspert DTL Magasinet har været inviteret med til en dynamisk bremsetest, som Bevola holdt i tæt samarbejde med lastvogns- og bremsespecialisten Göran Ström og det nordjyske transportfirma Vendelbo Spedition. Testen foregik i Hjørring, hvor firmaet stillede et seksakslet norgesvogntog til

- KRANER TIL DE HØJE & TUNGE OPGAVER EFFER Krancenter A/S

SEPTEMBER 2017

|

Trueholmvej 2

|

8381 Tilst

|

Tlf. 7215 9228

|

salg@effer.dk

|

....HELT OP I 300 TM KLASSEN...

www.effer.dk

DTL magasinet

35


TEST BREMSER

rådighed. Vogntoget var lastet med 21 ton gods, så det var så realistisk som muligt. Göran Ström har i en menneskealder arbejdet ved Scania i Södertälje. Da Göran Ström oprindeligt kommer fra Eksjö, har han på sine gamle dage valgt at fl ytte tilbage til området og oprettet firmaet MGS teknik. Han råder over specialværktøj til at tjekke bremser på et forvognhænger-vogntog. Han medbringer bl.a. en meget speciel adapter, som sættes ind imellem lastvognens påhængsvognskobling og prodsøjet på trækstangen. Denne adapter har en sensor, som kan registrere eventuelle forskelle i bremsekraften mellem forvognen og påhængsvognen. Herefter monteres der sensorer

på alle aksler. Og der etableres en forbindelse til lastvognens førerhus, så specialisten fra passagersædet kan afbremse hele vogntoget under testkørslen. På en bestemt strækning kunne man hver gang opnå den samme hastighed, og dér bremsede teknikeren med sit system. Det hele blev selvfølgelig fulgt ved hjælp af it-systemer, så man har dokumentation for, hvordan bremserne arter sig. Og ved bremsetesten blev bremserne stillet forskelligt forud for hver runde, så man kunne måle forandringerne. Det er ingen tvivl om at indstillingen med 0, hvor påvirkningen i adapteren på trækstangen var neutral, er den, der er mest komfortabel at køre med Bremsekraften fra påhængs-

Tryksensorerne, som er tilkoblet bremsemembranerne, sender signalet med informationer om trykket trådløst videre til computeren i førerhuset.

vognen går fra at trække til at trykke på påhængsvognskoblingen, alt beroende på hvilken foriling lastvognen er indstillet til. De forskellige værdier viser tydeligt effekten af de forskellige indstillinger. Normalt er lastvog-

nens foriling indstillet til fordel for lastvognen. Det medfører at påhængsvognen bremser tidligere end lastvognen ved plusindstillingen og tidspunktet for bremsningen samt kraften fl yttes fra påhængsvognen mod lastvognen,

FAKTA

FORILING: Faktisk kan man direkte oversat sige forbremsning, som indikerer, at påhængsvognen lige kommer op på dupperne i forhold til forvognen. Ordet er en afledning af det tyske Voreilung, og det er et løft i starttrykket i bremsesystemet. Når der laves en bremseberegning, udlægges starttrykket efter nogle prøveprotokoller på bremserne, hvor der er fundet nogle gennemsnitlige værdier for, hvor meget kraft der skal bruges før bremsebelægningen lægger an på en tromle eller en klods lægger an på en skive. Hvis man så i praksis oplever, at denne start på bremsningen udskydes, kan man hæve trykket inden for visse grænser, netop for at forkorte anlægstiden. Der kan være flere årsager til en forsinkelse, som fx hvordan rørføring i systemet er lagt ud, hvilke samlinger og fittings der er er anvendt, eller den mekaniske funktion i bremsen ligger uden for medianen i prøveprotokollen.

• Treakslet Scania lastvogn med treakslet påhængsvogn med ROR-aksler • Samme fører på alle bremsetest • 5 tests gennemført 2 gange • Indstilling af foriling på lastvognen: +4, +2, 0, -2, -4 • Fjernstyret bremseaktivering med trykcylinder direkte fra bremsepedalen • Flad og lige teststrækning, ingen vind ingen anden trafik • Hastighed 70 km/t ved afbremsning • Bremsetryk under 1,5 bar

J.H. Transport

I SKJERN ØNSKES TIL LYKKE MED DERES NYE BP-TRAILER MED TRUCKOPHÆNG OG LØFTETAG Ellehammersvej 2 6100 Haderslev

36

DTL magasinet

Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

SEPTEMBER 2017


når indstillingen fl yttes fra + til 0 i forilingen på lastvognen. Det gør sig specielt gældende i lavtryksområdet under 1,5 Bar, hvor 80 procent af al bremsearbejdet foregår. Det er i den sammenhæng vigtigt at pointere, at chaufførens ageren naturligvis kan have meget stor indfl ydelse på, hvordan bremsesituationen udvikler sig. Konklusionen Resultatet af denne dynamiske bremsetest viser, at bremsetilpasning mellem lastvogn og påhængsvogn er absolut nødvendig for at opnå en god total bremseøkonomi. Samtidig med, at det er et spørgsmål om en optimeret bremseberegning på påhængsvognen. Det er ved hjælp af disse to værktøjer, at man både kan opnå optimal bremseøkonomi og et jævnt fordelt slid på bremserne. »Effekten af et ujævnt slid på bremserne kan blive dramatisk, da en stor overslidtage kan medføre at køretøjet mister bremseef-

fekten,« fastslår Bevolas Stefan Nilsson. Man bør notere sig, at afhængig af påhængsvognens specifikationer, antal aksler, tyngdepunkt og type af bremser er der en konstant variation af forilingen på lastvognen. Også lastvognens antal aksler og bremsetyper påvirker ligeledes indstillingen af forilingen og skal derfor altid tages med i beregningen af indstillingen på lastvognen, når den totale bremsekraft skal optimeres.

Scania inst. minus 4 1,5 1 0,5 Tryck Kn

0 Pm bar

P1 bar

P4 bar

P5 bar

Drag Kn

-0,5 -1 5a

5b

5c

Scania inst. noll 1,6

Her ses forskellen på Pm tryk (Trykket i duomatickoblingen) og P1 tryk (lastvognens foraksel). Ved minus 4 er Pm trykket lavere end P1 trykket, som også fremgår i DRago Tryck-instrumentet (andet foto). Påhængsvognen trykker derfor mod påhængsvognskoblingen, hvilket indebærer at lastvognen bremser mere end påhængsvognen ved dette Pm tryk.

1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

Pm bar

P1 bar

P4 bar 3a

Drag Kn

P5 bar

3b

KOMPAKT TAXA KRAN GMK5150L

T +45 8695 7599 • info@unmobilkraner.com www.unmobilkraner.com

SEPTEMBER 2017

DTL magasinet

37


TEMA KRANER, TRAILERE OG LÆSSEGREJ Tekst og foto af John Larsen

LØFT OG HEJS I GREVE På den velbesøgte udstilling ”Transport Øst” i Greve 2. og 3. september var der flere interessante kran- og læssenyheder. Her er tre af dem.

l at vise s SAWO ti k plads ho aldet Doggie, der fi r e ll ø M Jan il, k Fabrikant de lille containerb ggårde og hente kle ba ailer og sin nyudvi ind i stort set alle erhejset, tr talin e m ta n m o o C k . e kan nd ns to ld og ligne har syv to byggeaffa n Nissan NT 400 e varebilen er 3,3 tons. st vægt og la

Tvis Vognmands forre importen af de ita tning har også lienske Jekko kran Her er en speciel og fleksibel min er. ikran, der let ruller ind til ellers svært til gæ gelige områder. Den bliver især br nugt til montage af gl asfacader og rude ved nybyggerier r og renoveringer. Den fylder kun 76 cm i bredden.

sælger de Bonde, der Direktør Jørn Kraner i Danmark, M italienske P stbilkran monteret på la e n en d e st en tyrkisk vi mmen med sa er kk æ 30.527, kan en tr M P , en r. Kran Yalcin traile a trækkeren på blot et fr afmonteres så det giver vognman , e. er n tt u er in av opg par m sibilitet med den stor flek kud på 19,25 meter ds u Den har et l 870 kg, og den har et ti og løfter op sving. Egenvægten er t kontinuerlig kg. 0 4 4 3. å p e ned

Vores løsninger er bygget til effektive transporter – Hvilken løsning skal vi bygge til dig? Kvalitet til tiden, og til den rigtige pris – ring til mig og lad os sammen finde løsningen, der passer til dine behov.

Til omgående levering: 2 akslet sengetrailer med udtræk 4 akslet maskintrailer med udtræk 3 akslet hydraulisk styret med db. Udtræk.

Korsdal Trailer A/S www.korsdaltrailer.dk

38

DTL magasinet

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

SEPTEMBER 2017


Grunden til at skibene vokser i Køge Erhvervshavnen i Køge udvides, så vi i fremtiden kan modtage dobbelt så store skibe. Når anlægsprojektet står færdig i 2022, bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland. Skandinavisk Transport Center og Køge Havn skaber tilsammen optimale rammer for alle typer af virksomheder, både til lands og til vands. Placér din virksomhed i fremtidens transportcenter. Kontakt os allerede i dag. Vi tilbyder erhvervsgrunde fra 20.000 m2. Find din egen grund på: www.stc-koege.dk

Der er gode grunde til, at fremtiden ligger i Køge.

Skandinavisk Transport Center


OVERBLIK ADR

Farlig godsforvirring på Øresundsbron DTLs farligt gods ekspert Jens Gjerløv beretter om ADRpolemikken over Øresund, der endnu ikke er overstået Der er lagt op til mærkbare lettelser for farligt gods transportører, der skal passere Øresundsforbindelsen. Men inden vi når så langt, skal de svenske myndigheder tillade de foreslåede lempelser. Det ventes at ske i løbet af efteråret. Med til historien hører imidlertid et temmeligt forvirret forløb her i sommer. Den historie begynder i marts i år. Her ansøger Øresundskonsortiet de danske og svenske myndigheder om at få ændret den restriktive tunnelkategori E til den mere lempelige tunnelkategori D i tidsrummet kl. 6-19. Hvor kategori E begrænser transport af stort set alt farligt gods, begrænser kategori D kun gods, hvor der er risiko for store eksplosioner og giftigt udslip.

I resten af tiden gælder kategori B, som kun har restriktioner mod transporter, der kan medføre en meget kraftig eksplosion. Herefter modtager DTL – Danske Vognmænd et høringsbrev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, som beskriver Øresundskonsortiets ansøgning. Desuden medfølger en risikorapport udarbejdet af Rambøll. Mindre farligt gods med færge DTL svarer, at en ændring af forbindelsens kategorisering til D i tidsrummet 06:00 – 19:00 og B i tidsrum-met 19:00 – 6:00 vil give god mening. Mængden af farligt gods, der vil blive transporteret med færge, vil blive reduceret uden, at risikoen ved vejtransporten øges. I dag transporteres store mængder farligt gods

Af Jens Gjerløv

tæt på Helsingør og Helsingborgs bykerner, fordi godset skal sejles over. Ved at ændre både tidsrummet, hvor det farlige gods må transporteres, og kategoriseringen af tunnelen vil en del gods kunne fl yttes hurtigere, nemmere og mere fleksibelt over Øresundsforbindelsen uden at komme ind i tættere bebyggede områder. Det vil nedsætte risikoen for uheld i disse områder. I juni bekræfter ministeriet, at man vil ændre tunnelkategorierne pr. 1. juli 2017, og det meddeler vi til DTLs medlemmer med en besked om, at de nye tunnelkoder på Øresund vil blive offentliggjort på Øresundsbrons og UNECE’s hjemmesider – dog er det uvist hvornår det sker. Øresundsbron får disse nye tunnelkategori

Hør mere om TVS-Løn

Mere tid til det sjove?

TVS-Løn sparer dig for kontortid og giver timer på vejen. Chaufførdata sendes direkte fra lastbil til din medarbejders lønkonto.

71 90 71 91

www.tungvogn.dk/tvslon

Tacho Online

DataLøn

Hvordan virker det? TVS-Løn sender chaufførdata fra Tacho Online til DataLøn, som håndterer lønarbejdet. Det kræver en TVS-Løn licens og serviceabonnement hos DataLøn.


fra den 1. juli 2017: D i dagtimerne kl. 06:00 – 19:00, og B i den resterende tid, altså kl. 19:00 – 06:00. Det betyder, at transporttiden udvides med fire timer således, at mange transporter, der tidligere måtte vente med at køre til kl. 23:00, nu kan komme afsted allerede kl. 19:00. Og rigtigt mange kan køre over hele døgnet. Men den svenske tilladelse kommer ikke. Så den 27. juni må vi dementere nyheden om lempelserne. Ikke desto mindre opsættes 6-19 skilte med den nye (9-19) kategori D og kate6-19 gori B på AmagerD motorvejen i retning mod Sverige. Derved kan rigtigt meget Øvrig tid stykgods transporB teres via Øresundsforbindelsen hele 6. 5 km døgnet. Stykgods med

tunnelrestriktionskode B/E, C/E, D/E og E kan nu køre via Øresundstunnelen hele døgnet. Men da de svenske myndigheder ikke godkender de nye regler inden sommerferien, betyder det, at der hen over sommeren er forskellige regler for transport af farligt gods alt efter, om man skulle den ene eller anden vej over broen. Det er jo en uholdbar situation. Så på grund af usikkerheden hos kunderne og den forlængede høringsperiode i Sverige, sætter Øresundskonsortiet de gamle skilte op igen, så reglerne bliver konsekvente og ens begge veje – og altså tilbage til de gamle, restriktive regler. Men når – eller hvis - de svenske myndigheder godkender de nye regler, kommer der nye skilte op på begge sider af sundet i løbet af efteråret. Så lige nu afventer vi svenskernes godkendelse af de nye tunnelkategorier. Svenskerne har forlænget høringsfristen til 15. september 2017. Som det gamle ord siger, så skal noget være skidt, før det bliver godt.

Sådan blev der skiltet på dansk side en kort overgang i sommer. Og sådan bliver det forhåbentligt igen fra en gang i efteråret.

E

B

6–23 (6–23) 6-23

23-6 (23–6) 23-6

Sådan skiltes der fortsat på svensk side.

MESSE C, Fredericia // 2.-3. maj 2018

INNOVATIV LOGISTIK MESSE

MOVE bliver mødestedet for transport- og logistikbranchen og organisationer, som på et fagligt højt plan har fokus på fremtidens innovative muligheder for udvikling og vækst. Et krydsfelt for holdninger, vidensdeling, netværk, kompetencer og forandringsparathed.

Læs mere på www.move2018.dk Tlf.75 92 25 66 · messec@messec.dk · www.messec.dk

transport e-commerce logistic innovation support techonology


Navne NOTER

FOTO: PER DAUGAARD

20 ÅRS JUBILÆUM DTL Magasinets egen redaktionssekretær Margrethe Aarup har pr. 1. september fejret sit 20 års jubilæum i DTL-Danske Vognmænds kommunikationsafdeling. Her har hun gennem alle årene sørget for, at ALT har fungeret, både hvad angår bladets tilblivelse, produktion og distribution. Derudover har hun har stået for morgenens populære resumé, DTL Presseklip, opdateringer på hjemmesiden samt et utal af publikationer fra pjecer til visitkort og meget, meget mere. Og når DTL fx er draget til transportmesse i Herning, har Margrethe også sat sit store fingeraftryk på forberedelserne. Med jubilæet har Margrethe set det som en god anledning til at takke af og gå på pension. Det sker pr. 1. oktober i år.

ER JEG I DTL DTL-Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er?

42

DTL magasinet

Han oplever ikke nogen metaltræthed i organisationen anno 2017 – tværtimod. Han stikker uden tøven et 10-tal ud til præstationen. »Der er også gang i aktiviteterne. Jeg tænkte, da jeg så, at der skal være Vognmandens Dag i Hobro den 23. september med taler af integrationsminister Inger Støjberg og af vores egen direktør Erik Østergaard, at når han kan tage hjemmefra Helsingør meget, meget tidligt lørdag morgen, ja så kan jeg også godt tage fra Silkeborg for at høre, hvad han – og ministeren – har at sige til os.« Henrik Smed Nielsen gør også brug af DTLs sikkerhedsrådgivning og samarbejdsaftalerne med Codan Forsikring, Circle K og SOS Dansk Autohjælp. »Jeg bruger ikke tachograf-servicen – ikke endnu i hvert fald. Jeg kører nemlig i en Scania R 500 fra 2005 med de gamle diagramark. Jeg kører altid Scania. Denne her har snart rundet 1,5 millioner kilometer,« beretter han. Han kører for Leman med stykgods i Danmark og Sverige. Og det har han gjort uafbrudt i nu 31 år. Han er fjerde generation af vognmænd i familien. »Min far var også vognmand. Han begyndte ellers på Aarhus Universitet under besættelsen, men da bygningerne blev bombet, valgte han at starte på noget andet, og det blev transportbranchen hos sin bror, der også var vognmand.«

I dag hans egen søn, Martin på 19 år i lære som chauff ør hos Ole Larsen Transport i Brabrand.« Henrik Smed Nielsen følger de faglige aktiviteter i Østjyllands Vognmandsforening og det mere selskabelige i den gamle Silkeborg Vognmandsforening. Han har netop fejret sin 67 års fødselsdag men tænker ikke på at blive pensionist lige for nuværende. »Så længe helbredet og Scania’en vil, så kører jeg videre. Så må vi se hen ad vejen.«

FOTO: FINN BJERREMAND

Selvkørende vognmand Henrik Smed Nielsen er et af DTL – Danske Vognmænds Kernemedlemmer – med et meget stort K. Han har gjort ”turen med” siden de gamle LDV-dage – altså fra dengang, da organisationen hed ”Landsforeningen Danske Vognmænd”. Henrik Smed Nielsen meldte sig ind i 1973 ganske kort tid efter, han startede som vognmand i Silkeborg med sin første Scania. »Jeg har stadig mit næringsbrev, der blev udstedt 15. november 1972, og 8. december 1972 fik jeg indregistreret min første Scania« bemærker han. For ham har der aldrig været nogen tvivl om, at man skal stå sammen som vognmænd i et fællesskab. »Tænk hvis vi stod hver for sig og ikke havde nogen til at tale vores sag. Jeg er med årene blevet mere og mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at vi vognmænd har nogen til at repræsentere os, når der forhandles nye love og regler, og som er på forkant med alt det, som politikerne prøver at trække ned over hovedet på os.«

DTL UNG. De yngre jyske DTL-vognmænd, samlet i netværket DTL Ung, mødtes i sidste måned med DTL-samarbejdspartner Morten Refsgaard, Bankpartner, billedet, for at få gode råd om finansiering og om, hvordan man bedst tackler sin bank. »De 17 vognmænd gik klogere hjem,« som netværkets ankermand Carsten Dyreborg siger. På mødet var der også stor interesse for at høre om leasingaftaler og –kontrakter, ligesom Morten Refsgaard fortalte om, hvordan man får en fordelagtig rente på kassekreditten. I nær fremtid mødes netværkets styregruppe for at vælge en formand og kasserer som forløber for en evt. forening for DTL-vognmænd under 40 år. Målet er at få lagt arbejdet i mere faste rammer og udvide medlemskredsen til hele landet. I dag tæller netværket 34 yngre vognmænd fra det midt- og nordjyske område plus enkelte fra Sydøstjylland. Som næste aktivitet planlægges et virksomhedsbesøg i Nordjylland.

Henrik Smed Nielsen følger med i organisationens arbejde og aktiviteter – og er også med på Vognmandens Dag i Hobro lørdag 23. september.

SEPTEMBER 2017


Ny kommunikationsmedarbejder FOTO: JOHN LARSEN

Journalist Niels Møller Madsen, 57, er pr. 1. september ansat som kommunikationsmedarbejder hos DTL på Grønningen. Her skal han i første omgang tilegne sig de opgaver, der knytter sig til DTL Magasinet som afløser for redaktionssekretær Margrethe Aarup og i øvrigt bidrage til udviklingen af organisationens kommunikation. Niels Møller Madsen har i en årrække lavet magasin og kommunikation for HK og bl.a. haft eget kommunikationsbureau.

VELKOMMEN TIL SKOVLY »Jeg regner med, at man som DTL’er kikker hinanden i øjnene og ikke har ryggen til hinanden,« lyder det fra den nyklækkede vognmand Leif Gamskjær, 49, der har transportfirmaet Skovly i Holstebro. Han har meldt sig under DTL-fanerne bl.a. for det kollegiale samarbejdes skyld men også for at nyde godt af samarbejdsaftalerne med fx Codan, Circle K. og SOS Dansk Autohjælp. »Rabatterne på forsikring og brændstof er godt på vej til at betale kontingentet, og så er jeg meget tilfreds med at have fået mine egne kontaktpersoner, som jeg nemt kan få fat på, hvis der er noget.«

Leif Gamskjær har arbejdet i mange brancher og med meget forskelligt, men han har meget længe haft lyst til at blive vognmand. Det blev han i sommer, hvorefter han kontaktede den lokale formand i Holstebro Vognmandsforening, Henning Lauritsen og blev meldt ind. Han satser på entreprenørkørsel med sin Volvo FM 500 med kran og containerhejs. Derudover har han ansvaret for avisdistribution i Vestjylland hvor 40 selvstændige vognmænd sørger for, at abonnenterne får deres lokale nyheder hver dag - fra Nørre Nebel i syd, til Thyborøn i nord.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

VETERAN-RALLY: Sidste lørdag i august drog 27 veteranlastbiler ud på 10. udgave af Bjerre Herred Veteran. Som sædvanlig var omdrejningspunktet vognmandsfirmaet Søren Rasmussen & Søn i Klakring. Her var der startsalut fra to kanoner, så absolut ingen var i tvivl om, at de skulle være klar ved køretøjerne. Straks efter kørte Hanne Mortensen ud med start nr. 1 i en flot og velholdt Mini pickup. Herefter fulgte mærker som Austin/Morris, Bedford, Ford, MAN, Mercedes, Scania/Scania-Vabis og Volvo. Middagspausen blev holdt ved Truck Center Horsens. Undervejs var der poster med diverse opgaver. Konkurrencens vinder blev vognmand Brian Hvillum Kjærsgaard Nielsen i en Scania LB 111, billedet, fra Niels Hansen, Hedensted. Veteranløbet sluttede på Juelsminde havn.

FOTO: JOHN LARSEN

FØDSELSDAG OG JUBILÆUM

SEPTEMBER 2017

Indehaver af HC Container i Værløse, Henning König-Christensen, kan i denne måned både fejre sin 70 års fødselsdag og sit 50 års virksomhedsjubilæum. Det bliver markeret med Åbent Hus for familie, venner, ansatte, kunder og leverandører på fredag 15. september kl. 14-17 på Kolle Kolle Konferencehotel på Frederiksborgvej i Værløse.

Køge og Omegns Vognmandsforening MTT Transport ApS Galpestykket 221, Svogerslev 4000 Roskilde

Skørping-Arden vognmandsforening MIMA/Michael Madsen ApS Truevejen 3 9500 Hobro

Sjællands Vognmandsforening J & J Transport IVS Møllevej 5 4293 Dianalund

Holstebro Vognmandsforening Skovly Harrestrupvej 14 7500 Holstebro

Fyns Vognmandsforening Langelands Container Service A/S Kibshavevej 27 5900 Rudkøbing

Storstrøms Vognmandsforening Redning Danmark Toreby ApS Torebyvej 16B 4891 Toreby L.

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Dansk Kran & Transport A/S Formervangen 32 2600 Glostrup Langelands Container Service A/S Kibshavevej 27 5900 Rudkøbing

Redning Danmark Toreby ApS Torebyvej 16B 4891 Toreby L


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Mercedes-Benz Uptime + Fleetboard transportstyring + Kundeservice i realtid Effektivitet er summen af alle detaljer Mercedes-Benz Uptime füs som tilvalg med alle serviceaftaler fra Mercedes-Benz eller som separat produkt. Kan kombineres med alle Fleetboard-tjenester. I forbindelse med Truck Data Center, standard med mulighed for fravalg til Actros, ekstraudstyr til Arocs og Antos. Fleetboard transportstyring kan tilvÌlges efter ønske.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet 09/2017  

DTL Magasinet 09/2017  

Profile for sandgreen