Page 1

DTL magasinet 01 | JANUAR 2018 | 20. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NYT SAMARBEJDE:

DTL- vognmændene kan overlade skolebøvlet til AMU-skoler Gode råd til bedre bremser

UVILDIGT PENSIONSTJEK

DTLs økonomiske vejrudsigt:

FART PÅ 2018

Højkonjunktur lige om hjørnet – men mangel på arbejdskraft truer

VOGNMANDENS DAG / UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT / EL-LASTBIL

PLUS

TEST: STRALIS XP 480


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktion: Redaktør John Larsen Journalist Niels Møller Madsen (DJ) Bladsekretær Bettina Stannov Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

Transport, speditørerne, ITD og andre – har helt forventeligt hylet op. Men det er en DTL-mærkesag, som nu går igennem. Der er mange grunde til at glæde sig over det: Rastepladserne er blevet til campingpladser med østchauffører. Den massive tilstedeværelse forhindrer andre – danske – chauffører i at holde deres lovpligtige hvil – til fare for trafiksikkerheden. Og det afholder andre trafikanter fra at bruge rastepladserne – til stor gene for dem, der driver cafeteriaerne, der mister kunder, mens de til gengæld skal betale for oprydning efter østcampisterne. At rastepladserne er blevet campinglejre for lavtlønnede østchauffører er det håndgribelige bevis på, at cabotagekørslen er sat i system og er dermed den daglige påmindelse om omfanget af unfair konkurrence og social dumping. Når visse aktører på det danske transportmarked klynker over forslaget, så er det fordi deres medlemmer lukrerer på den systematiske undergravning af et dansk transportmarked på danske løn- og arbejdsvilkår. Det er decideret pinligt at høre klynkeriet blive forsøgt dækket ind under køre- hviletidsbestemmelserne. Sagen er jo, at danske chauffører afskæres fra at holde deres lovpligtige hvil, når østchauffører i dagevis har slået lejr på rastepladserne. Ikke kun de danske løn- og arbejdsforhold undergraves systematisk. Det er jo også et tab af arbejdspladser og virksomheder, der må bukke under for den unfair konkurrence. Og der er et tab for stat og kommuner, som mister skatteindtægter. Nogle virksomheders tvivlsomme forretningsmodel bliver gjort til et samfundsproblem. Det ser vi ikke gennem fingre med i DTL-Danske Vognmænd. Nu er kalenderen skiftet ud. Der står 2018. Vær forvisset om, at DTL-Danske Vognmænd kæmper videre for ordentlige forhold også i det nye år. Godt nytår!

14 BREMSER. Bremseekspert hos Besko A/S giver sit bud på, hvordan vognmanden bedst holder ikke mindst trailerbremserne i god stand. Der er især tre hovedområder, som man skal være opmærksom på.

26 ELEKTRISK. Denne Fuso eCanter er Daimlers udspil til citydistribution på batterier. Den lette lastbil blev lanceret i Berlin i december, og den er allerede taget i brug. Den kommer til Danmark i 2019.

Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncekontakt: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

ARKIVFOTO: TRADIUM

To sager kom til at fylde i en hektisk december: Finanslovens forslag om at tidsbegrænse lastbilers ophold på rastepladser og vedtagelsen af taxi-loven, hvor et ændringsforslag fra Enhedslisten – positivt men lidt overraskende – fandt flertal. Det sidste først. Essensen i vedtagelsen på taxi-området er følgende: Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som svarer til arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på området, og gældende for hele det danske område. Set fra et vognmandsperspektiv er det interessante, at ændringsforslaget bringer retstilstanden tilbage til noget, der ligner situationen før den såkaldte NORTRA-dom for nogle år tilbage. At Dansk Folkeparti valgte at stemme for Enhedslistens ændringsforslag flyttede flertallet i Folketinget. Et tilsvarende ændringsforslag skal i år behandles på såvel busområdet som godsområdet. Det opløftende med taxi-vedtagelsen er, at al logik tilsiger, at Folketingets partier må have det sammen synspunkt på bus- og godsområdet som på taxiområdet. Det er godt nyt. For det svækker muligheden for køkkenbordsaftaler og den skrue mod bunden, som i flere år har undergravet erhvervet og udsat danske vognmænd og chauffører for unfair konkurrence og social dumping. Det andet glædelige op til jul var den flig af finanslovsaftalen, der satte penge af til at sikre tidsbegrænsning for lastbilers ophold på rastepladser. En del af branchen – DI-

FOTO: DAIMLER

TO SAGER VI KAN GLÆDE OS OVER

ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

LEDER

17 TOTALLØSNING. At holde styr på medarbejdernes uddannelse, lærlinge, tilskud med mere kan være en ren jungle at manøvrere i. Nu tilbyder ni AMU-skoler at klare alt besværet for DTL-vognmændene.


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Vognmandens Dag i Herning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Revideret Circle K-aftale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 DTLs økonomiske udsigt for 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Gode råd til bedre bremser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tacho Online kunde nummer 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 DTL i uddannelsessamarbejde med ni AMU-skoler . . . . . . . 17 Kranfører – en fordelsuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nye uddannelsesambassadører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mere målrettet efteruddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 FOTO: FINN BJERREMAND

Test: Stralis XP 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Første el-lastbil, Fuso eCanter, på gaden . . . . . . . . . . . . . . . 26 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Uvildigt pensionstjek med Serén, ny samarbejdspartner . 30 Sidste års ÅTV-finalist fik anerkendelse og skulderklap . . . 31 Generalforsamlinger i lokalforeningerne . . . . . . . . . . . . . . . 32 Derfor er jeg i DTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

7 VOGNMANDSDAG. 300 gæster sagde ”Godt Nytår!”, så på nyt grej og hørte om erhvervspolitik, da to vognmandsforeninger og 40 udstillere inviterede indenfor hos HV-Transport i Herning.

DTL magasinet 01 | JANUAR 2018 | 20. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

NYT SAMARBEJDE:

Én dag om ugen bør man bruge hjulbremsen for at få temperatur og slid på bremsebelægning og skiver/tromler. Det er med til at holde glaserede belægninger væk på påhængskøretøjerne.

BREMSEEKSPERT, TEKNISK CHEF MICHAEL JENSEN, BESKO A/S.

SIDE 14-15

JANUAR 2018

DTL- vognmændene kan overlade skolebøvlet til AMU-skoler Gode råd til bedre bremser

UVILDIGT PENSIONSTJEK

DTLs økonomiske vejrudsigt:

FART PÅ 2018

Højkonjunktur lige om hjørnet – men mangel på arbejdskraft truer

PLUS

TEST: STRALIS XP 480

VOGNMANDENS DAG / UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT / EL-LASTBIL

Forsidefoto: VOLVO TRUCKS


NYHEDER DE KORTE

FOTO: SCANIA

NYE FORMÆND skal vælges

Både DTL Dyr og Kran-Blok Erfa skal vælge nye formænd sidst på måneden. Hos DTL Dyr har formanden Morten Bach med øjeblikkelig virkning valgt at stoppe både som formand og bestyrelsesmedlem i DTL Dyr. Valget af en ny formand sker på generalforsamlingen lørdag 27. januar på Paarup Kro. Hos Kran-Blok Erfa har formanden for styregruppen, Frank Segall, valgt at stoppe efter at have siddet på posten siden 2002. Her foregår formandsvalget også lørdag 27. januar på Hotel Scandic i Odense. (Læs også side 35).

PAS PÅ

medbringertruckens frihøjde En ny dom har sidestillet medbringertrucken med lastbilens bagerste kofanger: I begge tilfælde gælder det samme krav om en frihøjde på max. 55 cm over jorden, og i begge tilfælde får man ved overtrædelse som chauffør bl.a. en betinget frakendelse af kørekortet i tre år. Som chauffør skal man være opmærksom på, at der ikke skal meget til, før man overskrider denne max-højde. Flere ting kan spille ind i forhold til den faktiske højde: Hvis man fx sætter medbringertrucken på en luftaffjedret trailer, og traileren ikke er indstillet rigtigt, kan trucken komme til at sidde for højt. Har man en gammel trækker, kan forenden bevæge sig nedad, hvorved bagenden bevæger sig opad, og dermed kan trucken igen komme til at sidde for højt. Derfor skal man hellere være på den sikre side og måle efter en ekstra gang. Er afstanden fra truck til jord over 55 cm, risikerer man som sagt en hård straf.

4

DTL magasinet

Scanias L-serie har en kneeling-funktion, så der kun er ét trin op i førerhuset.

Designet til bykørsel Scania har præsenteret en ny L-serie til bykørsel, hvor den kan bruges til distribution, affaldshåndtering eller entreprenørvirksomhed. Blandt de nye egenskaber er førerhuse med lav gulvhøjde og ergonomisk indstigning. Det gælder fx også lastbiler med tippelad. De fås nu med den lave gulvhøjde og en såkaldt ”cityrude” i passagerdøren samt en støjsvag gasmotor, der kan køre på biogas. Det imødekommer kravene i forskellige byzoner. L-seriens førerhuse med en kneeling-funktion (som aktiveres automatisk via håndbremsen) betyder indstigning med kun ét skridt

NY 7-LITERS SCANIA MOTOR Femten forskellige Euro 6-motorer er indtil nu blevet præsenteret i Scanias nye generation af lastbiler – fordelt på tre ”motorfamilier” på 9, 13 og 16 liter. Nu introducerer Scania så den fjerde motorfamilie. Disse nye 7-liters motorer er de mindste motorer til lastbiler, som Scania har tilbudt i årtier. Dette gælder både slagvolumen og udvendige mål. De nye DC07-motorer forventes at blive efterspurgt af både eksisterende og nye kunder til forskellige formål såsom distribution og affaldsindsamling.

– gulvhøjden er så omkring 80 cm (afhængigt af valg af dæk). Ud over at være lavt, er indgangstrinet også 79 cm bredt. Uden kneelingfunktion kræves to trin op. L-serien drives af Scanias opdaterede 9-liters motor, som fås i tre forskellige dieselvarianter med forskellig ydelse. I løbet af 2018 vil Scania også tilføje sin OC09-gasmotor med to forskellige ydelser (og både til CNG og LNG). Alle motorer kan kombineres med Scania Opticruise eller en automatisk Allisiongearkasse.

Ny Maut-betaling I Tyskland har man netop indført et nyt manuelt reservationssystem til betaling af vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Maut). Reservation kan nu foretages online via PC, mobiltelefon og tablet. Samtidig med indførelsen af det nye online bookingsystem ophører den tidligere internet-booking. Derudover har de tyske myndigheder påbegyndt opførelsen af i alt 1.100 nye stationære Maut-terminaler, som skal supplere det nye online bookingsystem.

JANUAR 2018


10.17 Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

Kør forsigtigt online!

28 %

28 % af danske transportvirksomheder har været udsat for online angreb.* I mere end hver fjerde tilfælde, blev de udsat for online tricktyveri. Med it- og cyberforsikring fra Codan kan din virksomhed få dækket de økonomiske følger af et online angreb. Vi dækker både driftstab, hjælp til genopbygning af din virksomheds omdømme og eventuelt erstatningsansvar. Hos Codan undgår du standardløsninger – vi skræddersyer altid vores cyber- og it-forsikringer til din virksomhed. * Kilde Wilke: Undersøgelsen er gennemført i juni-juli 2017 blandt virksomheder med ml. 10-100+ ansatte.

Forsikring er værd at gøre ordentligt

Bliv bedre dækket mod it-kriminalitet på 33 55 50 50, eller læs mere på codan.dk/hack


NYHEDER DE KORTE

ARKIVFOTO: TONY BRØCHNER

Scania anker kæmpe EU-bøde Den svenske lastbilproducent Scania har anket EU-kommissionens krav om en bøde på 880 millioner euro for karteldannelse sammen med de øvrige lastbilproducenter, der har indgået forlig i sagen. Scania afviser EU-Kommissionens påstande og har anket kravet til EU-Domstolen.

PENGE TILBAGE Med trepartsaftalen om voksen-, efterog videreuddannelse i oktober sidste år blev det besluttet, at virksomhederne skal have tilbagebetalt 680 millioner kroner. Beregningerne for tilbagebetalingen blev klar i december, og virksomhederne kan, hvis der er indbetalt fuldt VEU-bidrag i en toårig periode, forvente en tilbagebetaling på 520 kroner pr. medarbejder. Tilbagebetaling sker gennem den standardopkrævning, Samlet Betaling, som ATP bruger til at opkræve VEU-bidrag. Virksomhederne har modtaget opkrævningen elektronisk i december 2017. Det samlede tilbagebetalte beløb fratrækkes virksomhedernes AUB-bidrag for indeværende periode og vil fremgå af posten ”AUB” på opkrævningen. Så virksomhederne får ikke en konkret tilbagebetalingen men en modregning.

LAVERE BROTAKST

6

DTL magasinet

Opbyggere konkurrerer på Vestfyn Trækker Et samarbejde mellem MCH Messecenter Hernings Transport 2019 og Vestfyn Trækker gør det muligt for fjerde år i træk at afholde konkurrencen Årets Opbygning. Det er her, at landets opbyggere kan indstille deres mest funktionelle og innovative opbygninger til bedømmelse. Kåringen sker i år på Vestfyn Trækker, der holdes 25.-27. maj, men den kommer til at foregå fuldstændig på samme måde, som når den holdes i Herning. Her holdes næste transportmesse 21. - 23. marts 2019. Det klare ønske er imidlertid, at kåringen skal være en årlig begivenhed.

»Der findes mange dygtige opbyggere i Danmark. Dem vil vi gerne være med til at synliggøre,« siger Nikolaj Jørgensen, projektleder for Transport 2019 i MCH A/S. Samarbejdet vækker glæde hos VBG Group Sales A/S, som står bag Vestfyn Trækker: »Kåringen af Årets Opbygning var en stor succes på Vestfyn Trækker i 2016. Vi glæder os til at gentage succesen og endnu engang give de besøgende mulighed for at stemme på deres favorit blandt de tre opbygninger, dommerne har udvalgt,« siger Susanne K. Fischer, projektleder for Vestfyn Trækker hos VBG Group Sales A/S.

Årets varebil er en MAN Den nye spiller på markedet for varebiler, lastbilproducenten MAN, løb med titlen som Årets Varevogn 2017. Blandt bilpriserne ved Bil- og Autobranchens Awardshow ”Auto Awards 2017” i Cirkusbygningen var MAN’s nye varebil MAN TGE nomineret i kategorien ”Årets varevogn”. En jury på 22 branchefolk og pressen kårede TGE’en som vinder. Begrundelsen var bl.a., at den er praktisk designet med god rummelighed og høj fleksibilitet i indretning af varerum og lad. Der er tale om et trygt og pålideligt køretøj, der gør dagligdagen lettere for føreren. TGE’en blev testet her i bladet i augustnummeret sidste år.

FOTO: CARSTEN TEINER

Fra årsskiftet er det blevet 15 procent billigere at passere Storebælt. Og fra 1. januar 2023, når udbygningen af den Vestfynske motorvej står færdig, bliver priserne sat yderligere ned, så den samlede takstnedsættelse bliver 25 procent. Det er et resultat af finanslovsforliget. Trafikken forventes at stige med op til 4.500 køretøjer i døgnet, når de lavere priser træder i kraft. For at sikre en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget gives den lavere pris derfor til personbiler, der benytter automatisk betaling som fx BroBizz, og har en aftale med Storebælt. Alle lastbiler og busser har fået de 15 procents prisreduktion.

Her ses dommerkomiteen i aktion ved sidste års opbygger-konkurrence.

JANUAR 2018


Vognmandens dag i Herning:

HØJ HIMMEL OG

OPTIMISME Tre nye og fire potentielle medlemmer og god stemning Vejret viste sig fra sin bedste side, da Vestjyllands og Holstebros vognmandsforeninger lørdag efter nytår afholdt Vognmandens Dag. Arrangementet, som foregik hos HVTransport i Herning, trak ikke mindre end 300 besøgende, der kunne nyde vejret og de 40 udstilleres aktuelle tilbud. »Vi er meget tilfredse med arrangementet. Ikke alene gav det tre nye og fire potentielle medlemmer til DTL, men stemningen var også usædvanlig god. Der plejer altid at være et par stykker, der skal brokke sig over et eller andet. Men det var der overhovedet ikke skyggen af denne gang,« siger Poul Jørgensen, formand for Vestjyllands Vognmandsforening. Han tager den gode stemning som udtryk for, at det går godt i branchen lige for tiden.

»Vi er inde i en god periode, hvor de fleste har nok at lave. Nu peb vi jo i 2009 og 2010, men sådan er det ikke længere – og det gælder både vognmænd og udstillere,« siger han. Et af dagens indslag var en konkurrence om 5x2 VIP billetter til Herning Super Cross. Her er vinderne: Jesper Ørum fra Kaj Ørum Transport, Holstebro, Mogens Laugesen fra Lindstrøm Transport, Brande, Anne Hansen fra Lars D. Pedersen, Holstebro, Gert Troelsen fra Gert Troelsen A/S, Herning og Frits Clausen Nielsen fra F.C. Nielsen, Varde.

ØSTJYSKE VOGNMÆND MØDES 27. JANUAR Østjyllands Vognmandsforening kalder til Vognmandens Dag lørdag 27. januar, og det foregår også denne gang hos AARHUS TECH i Viby. Her kan man bl.a. høre om det nye skolesamarbejde mellem DTL og ni AMU-skoler, og man kan prøve AARHUS TECHs high fidelity simulator. Og DTL-direktør Erik Østergaard giver en aktuel erhvervspolitisk briefing. Først er der kaffe og rundstykker, og senere rykker en pølsevogn ind. Vognmænd, der ikke er medlemmer af DTL, er meget velkomne til at komme og høre om, hvad DTL i øvrigt kan byde på. Gerne tilmelding på telefon 8677 0078 eller mail oestj.vj@mail dk.

300 besøgende fandt vejen forbi Vognmandens Dag i Herning.

Udstillerne fik optimale vilkår i det fine vejr.

FOTOS FINN BJERREMAND

JANUAR 2018

Debatten stod mellem fra venstre transportordfører Henning Hyllested (Enhl.), formand Poul Jørgensen fra Vestjyllands Vognmandsforening og DTL-bossen Erik Østergaard.

DTL magasinet

7


OVERBLIK REKRUTTERING Af John Larsen

Sådan er reglerne:

Når du ansætter udenlandsk arbejdskraft Behovet for at hyre udenlandsk arbejdskraft vokser i de fleste brancher - også blandt transportvirksomhederne. Som arbejdsgiver er der imidlertid en hel del særlige regler, der skal følges, hvis det bliver aktuelt. »Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre sig, at den nye medarbejder har lov til at arbejde her i landet. Har virksomheden ansat ulovlig arbejdskraft, kan den blive mødt med krav om store bøder« siger advokat Maria Nymann, DTLs arbejdsgiverforening/ Dansk Erhverv. Så her følger et rids af reglerne, men som Maria Nymann siger, så er medlemmerne velkomne til at spørge arbejdsgiverforeningen til råds. Og på Dansk Erhvervs hjemmeside kan man finde mere om reglerne for at ansætte udenlandsk arbejdskraft (kræver login). Blandt andet kan man hente pjecen ”Sådan undgår du at ansætte ulovlig arbejdskraft” - udsendt af Styrelsen for International Integration og Rekruttering under Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - og Dansk Erhvervs pjece ”Internationale Rekruttering – Sådan kommer du i gang. Sådan er reglerne”

ARKIVFOTO: DANSK ERHVERV

Arbejdstagere i tre grupper Reglerne for at ansætte udlændinge afhænger

af, hvor pågældende kommer fra. Der er tre grupper: Hvis arbejdstageren er nordisk statsborger (fra Sverige, Norge, Finland eller Island) kræves hverken opholds-eller arbejdstilladelse, så personen kan begynde arbejdet med det samme. Personen skal blot registrere sig i folkeregistret ved ophold over seks måneder. I praksis bør det dog ske langt tidligere, da personen ikke får et dansk cpr-nummer, før registreringen har fundet sted. Er arbejdstageren statsborger i et EU-land, Schweiz eller Liechtenstein, er der fri adgang til at tage arbejde i Danmark. Er opholdet på mere end tre eller seks måneder, skal pågældende søge om et registreringsbevis hos Statsforvaltningen. Efter fem års uafbrudt lovligt ophold er der mulighed for at få tidsubegrænset ophold. Kommer arbejdstageren fra alle andre lande (tredjelande), skal pågældende ansøge om opholds- og arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Sagsbehandlingen for sådanne ansøgninger kan være meget lang. For højt kvalificeret arbejdskraft findes der dog en række ordninger, hvor det går hurtigere. Derudover er der en række forskellige ordninger, som

ansøgere fra tredjelande kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark efter. De er nøje beskrevet i Dansk Erhvervs pjece om international rekruttering. Tjek opholdskortet »Alfa og omega er, at den nye medarbejder gyldigt kan arbejde i Danmark. Er der tale om en medarbejder fra et såkaldt tredjeland, skal han eller hun have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Bed derfor om at se passet og det såkaldte opholdskort, der dokumenterer, at pågældende har en opholdstilladelse og lov til at arbejde i Danmark,« forklarer hun. Opholdskortet er et plastikkort på størrelse med et betalingskort. Her står sort på hvidt, om personen har ret til at arbejde herhjemme. Det vil også stå, hvis udlændingen kun har ret til at arbejde i et begrænset omfang eller fx hos en bestemt arbejdsgiver. Tjek også udløbsdatoen. »Hvis arbejdstilladelsen mangler, risikerer virksomheden en bøde, og medarbejderen kan blive udvist af Danmark. Som nævnt er reglerne forskellige, alt efter hvor medarbejderen kommer fra, og hvor lang tid han eller hun skal arbejde i Danmark,« siger Maria Nymann. Andre persondokumenter som sygesikringsbevis, eSkattekort eller opholdskort udstedt i andre lande gælder ikke. Det er en god ide at tage en farvekopi af de dokumenter, som pågældende har vist – altså pas for alle udlændinge, og hvis personen er statsborger i et ikke EU-land også kopi af begge sider af opholdskortet. På den måde kan du bedst dokumentere, at du som arbejdsgiver har gjort, hvad du kunne for at overholde reglerne. Følg også op på, om personen søger om en forlængelse af tilladelsen, når datoen for udløb nærmer sig. Og vær sikker på, at den person, du ansætter, også er den, der møder op og udfører arbejdet. Tjek social sikring Tjek også reglerne om social sikring. De afgør nemlig hvilket land, der skal dække udgifterne til sygesikring, dagpenge, arbejdsløshedsforsikring og folke- og førtidspension, når medarbejderen arbejder i flere lande.

Advokat Maria Nymann: »Har virksomheden ansat ulovlig arbejdskraft, kan den blive mødt med krav om store bøder«

8

DTL magasinet

JANUAR 2018


Øget rabat hos Circle K Af John Larsen

Med virkning fra nytår er rabatten på brændstof sat op til de DTL-medlemmer, der er med på DTL-Circle K-aftalen. »Grunden er den enkle, at flere og flere DTL-vognmænd ser værdi i at tilslutte sig aftalen. Værdien i at have en smidig

Circle Ks Ole Eriksen og DTLs Frank Davidsen giver håndslag på et fornyet samarbejde.

samhandel, nem administration og adgang til Circle K’s landdækkende truckdiesel-netværk med over 150 stationer med truckpumper skal ikke undervurderes. Selvfølgelig spiller prisen også en rolle, og når volumen øges, så øges rabatten også, « siger Senior Key Account Manager Ole Eriksen. Rabatsatserne er derfor sat op i forbindelse med en fornyelse af brændstofaftalen, der efterhånden løber på sit fjerde år. »Det er en naturlig og meget

JANUAR 2018

positiv udvikling af vort samarbejde – ikke mindst på grund af en flot opbakning fra vores lokalforeninger,« siger DTLs underdirektør Frank Davidsen. Ole Eriksen tillader sig også at fremhæve aftalens ”bedste pris”-afsnit, der betyder, at DTL-kunderne altid opnår den laveste pris. Så hvis pumpeprisen er lavere end listeprisen inklusive rabat, så er det dén, der gælder. »Og det er ikke nogen selvfølge blandt olieselskaberne, skal jeg lige hilse og sige. Dette gælder for tankninger på Circle Ks egne tankanlæg,« pointerer han. »Og så giver vi jo mulighed for nemt at tanke AdBlue. Her råder vi over landets største AdBluenetværk med over 70 tankningsmuligheder,« fremhæver Ole Eriksen. Blandt de øvrige medlemsfordele kan nævnes nem administration af kort via kundeportalen ”Card E-service”, én samlet faktura samt, at BroBizz og andre betalingsløsninger kan kobles på kortet. Og så har Circle K sit eget DTL VIP-team med et særskilt telefonnummer: 70 136 136 og mail: insidesalesdk@circlekeurope.com. Læs mere på DTLs hjemmeside under medlemsservice.

SAGT & SKREVET Udsigt til 80 km/t på landevej Jeg forventer, at vi i løbet af første halvår 2018 får det på plads. Det kræver en lovændring, og vi arbejder hårdt sammen med transportminister Ole Birk Olesen (LA) på at finde en konkret model for en generel forøgelse af hastigheden for lastbiler på landevejene til 80 km/t. Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen til Transportmagasinet.

Den filippinske udfordring Det udfordrer os, når vi nu har sagt ja til, at alle EU-borgere kan komme til Danmark for at arbejde, at det så viser sig, at reglerne benyttes på en måde, så også folk uden for EU kan komme frit til Danmark og arbejde. Transportminister Ole Birk Olesen vil ifølge Ugebrevet A4 stoppe tilstrømningen af chauffører fra Filippinerne, Usbekistan, Kasakhstan m. fl til EU-landene - herunder Danmark.

Drop det toilet Vi synes, det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Det bliver et stop for lastbiler, da der ikke er andre steder for dem at parkere. Alt deres affald kommer til at ligge rundt om det toilet. Vi frygter, at udenlandske chauffører kommer til at holde i området i flere dage. Kørselsleder Per Christensen, N.C. Christensen og Sønner, Hurup Thy, til TV Midt/Vest om planerne med at etablere et offentligt toilet i nærheden.

Når gevinsten er strøget, må andre rydde op efter svineriet Det eneste, der nok er stensikkert, er, at de firmaer, som hyrer disse billige transportløsninger og ofte forhutlede skæbner, også er de første til at undslå sig ansvaret for de problemer, der opstår i kølvandet – for dette er åbenbart en ren ”samfundsopgave”. Når gevinsten er strøget, må andre rydde op efter svineriet. Chefredaktør Rasmus Haargaard, i en leder i Lastbil Magasinet om de uhumske forhold på den gamle toldplads i Padborg.

Cyklisterne de nye helte I København sætter Enhedslisten sig endnu engang tungt på Teknik- og Miljøborgmesterposten, der også indbefatter hele trafikområdet. Her skal vi nok de næste fire år stadig kæmpe en ulige kamp med byens cyklister, der synes at være de nye helte i trafikbilledet. Man kunne få den tanke, om ikke vi som vognmænd skal til at investere i cykeltrailere for at distribuere varer i hovedstaden. Oldermand Jørgen Kjeld Jensen, Vognmandslauget, i sin nytårsudtalelse i Transportmagasinet.

Chauffører siger hurtigt farvel Vi har 50 biler med én chauffør i hver. Men i seneste regnskabsår har der været 119 navne på chaufførlisten. Det koster cirka 10.000 kr. at lære en chauffør op til at køre distribution, og så kan man jo hurtigt regne ud, at det har været dyrt. Vognmand Thomas Jensen, Rødekro Kurér, til Transporttidende om den svære rekruttering af nye medarbejdere.


OVERBLIK ØKONOMI Af Morten Pernø, økonom

Tendensen er fremgang i godsmængderne. ARKIVFOTO: SCANIA

Mangel på

arbejdskraft

kan true fremgangen DTL – Danske Vognmænds årlige økonomiske vejrudsigt står på højkonjunktur I 2017 fortsatte fremgangen i dansk økonomi. Set over årets tre første kvartaler voksede bruttonationalproduktet med 2,2 procent i forhold til samme tid i 2016. Ejendomspriserne begyndte at stige over hele landet, forbrugertilliden steg kraftigt over størstedelen af året, investerin-

10

DTL magasinet

gerne tiltog, og beskæftigelsen fortsatte sin markante fremgang. Samtidig viste Danske Banks europæiske speditørindeks stigende godsmængder for vejtransporten - også i Danmark - i størstedelen af året. Dog indikerede de seneste tal for november et pænt dyk i væksten. Men tendensen er fremgang.

Her er et par minusser sidste år: På grund af svækkelsen af dollaren og pundet kæmpede eksporten hårdt for den fremgang, der trods alt var der. Og Danmarks Statistiks tal viser, at tendensen i industriproduktionen og -omsætningen var faldende i de første otte måneder af året. Og bruttonationalproduktet faldt

endda i 3. kvartal. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre for transportvirksomhederne var da også påvirket i efteråret. Lav oliepris og store infrastrukturprojekter På positivlisten står, at danske vognmænd har haft gavn af en fortsat relativt lav (om end

JANUAR 2018


stigende) oliepris og flere store igangværende infrastrukturprojekter. Danmarks Statistiks tal for transportvirksomhedernes bruttoavance viste fremgang i 2. og især 3. kvartal, og konjunkturbarometrene forbedrede sig ganske pænt i foråret og sommeren. De seneste tal fra december ser også godt ud – især for omsætningen. Antallet af konkurser blandt vognmandsvirksomhederne steg igennem hele 2017, men det er faktisk en normal udvikling i en økonomi med mere aktivitet – niveauet er langt fra kriseårenes. Lastbiltrafikken ikke højere siden 2008 Også lastbiltrafikken viser, at der er vækst og fremgang i dansk økonomi. Den nationale øst-vestgående trafik med lastbiler var i 2. og 3. kvartal den højeste siden 2. kvartal 2008 - endnu højere end i 2016. Og på Storebæltsbroen har lastbilerne kørt flittigt med i gennemsnit fem procents stigninger måned for måned i forhold til samme måned sidste år i de to kvartaler, og også 4. kvartal tegner fornuftigt. International fremgang Internationalt ser 2017 ifølge Danske Bank ud til at blive det bedste år for verdensøkonomien siden 2011 med en vækst på 3,6 procent. Alle verdensdele bidrager hertil. 2018 Så meget for 2017 – hvad venter i år? Hvis vi bliver i det internationale, så ventes væksten at fortsætte i år på samme niveau på grund af et fortsat stærkt privatforbrug og en robust genopretning af investeringerne. På de vigtigste danske eksportmarkeder ser væksten ud til at blive den bedste siden 2010 ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet. Og i EU har væksten ifølge Nykredit på det seneste været højere og mere stabil end tidligere. Renterne og inflationen er på vej op, men kun langsomt. Centralbankerne ventes også langsomt at afvikle deres under-

JANUAR 2018

støttende pengepolitik, men det afhænger af inflationen. Det europæiske opkøbsprogram af statsobligationer og andre værdipapirer ventes dog fuldt afviklet i år. Dansk fremgang på 1,9 procent i år Der er enighed om, at et solidt opsving er i gang i dansk økonomi. Hvor længe, der varer, afhænger af, om vi undgår overophedning, en uholdbar gældsoptagelse og store lønstigninger. Og så er manglen på arbejdskraft, som bliver stadig mere udtalt også i Danmarks Statistiks konjunkturbarometre, en ganske betydelig faktor for væksten. For virksomhederne er ved nå fuld udnyttelse af deres eksisterende kapacitet, så det kan blive svært at udvikle sig yderligere, hvis de ikke kan få folk. Derfor lurer faren for overophedning. Det kan blive kritisk, hvis udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ikke øges, for hidtil har moderate lønstigninger holdt en overophedning i ave. Væksten i dansk økonomi ventes at blive mellem 1,8 - 2,2 procent. Økonomi- og Indenrigsministeriet venter en dansk vækst på 1,9 procent i år – det er lidt højere end Nationalbankens, IMFs og EU-kommissionens vurderinger på 1,8 procent men lidt lavere end OECDs, Danske Banks og Nordeas 2,0 procent samt Nykredits hele 2,2 procent. I 2019 ventes lidt lavere vækst på grund af udviklingen i både den indenlandske efterspørgsel og i eksporten.

industrivirksomhederne afsætter og efterspørger mindre, så vil det føre til et mindre transportbehov. Danmarks Statistiks tal for industriens konjunkturvurdering er dog positive. Yderligere fald i ledigheden vil uden tvivl øge presset på arbejdsmarkedet. Samtidig er renterne meget lave, hvilket kan drive boligpriserne uholdbart op. Forbruget kan også blive stimuleret for meget, hvis det store opsparingsoverskud hos husholdninger og virksomheder omsættes i forbrug og investeringer og en øget efterspørgsel. Der er dog ikke umiddelbart tegn på det.

(Nordkorea), skæbnen for de nordamerikanske frihandelsaftaler, finansmarkedernes reaktion ved normaliseringen af pengepolitikken og udviklingen på de andre nordiske boligmarkeder. Men, men, men. Vi skal holde fast i, at opsvinget i udlandet er styrket, og at det i mange lande sker hurtigere og kraftigere end forventet - bl.a. i mange EU-lande. Det kan øge væksten yderligere men samtidig også efterspørgselspresset. Overordnet set er de økonomiske udsigter dog positive.

Internationale faremomenter Her er kort en række internationale risici: Opbremsning i den kinesiske økonomi, konsekvenserne af Brexit, forårets italienske parlamentsvalg, økonomisk politik, protektionisme og skattelettelser i USA, geopolitiske spændinger

Udsigt til stigende beskæftigelse Det er privatforbruget, investeringerne og eksporten, som bærer opsvinget. Så der er udsigt til en fortsat stigende beskæftigelse samt lave renter og inflation. Det stimulerer reallønnen, og virksomhederne tør låne til investeringer. For den enkelte borger betyder det, at et hidtil lavt forbrug i forhold til indkomsten giver plads til en forbrugsstigning uden at øge gældsætningen. Pres på arbejdsmarkedet Der kan være en risiko for, at hvis

DTL magasinet

11


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU Oversigt over månedens vigtigste sager

EU-dom om hvil på rastepladser sætter tingene på plads Regeringen og Dansk Folkeparti blev i forbindelse med forhandlingerne om finansloven enige om at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler på rastepladserne på motorvejsnettet. Det skal hindre langtidsparkering. Rastepladser skal selvfølgelig ikke anvendes til langtidsparkering og campering, mener altså danske politikere, der dermed har sammenfaldende synspunkter med DTL. Samtidig har en EU-dom nu slået fast, at det regulære ugentlige hvil på 45 timer ikke kan afholdes i køretøjet. Dermed er udgangspunktet for hvil i lastbiler lagt fast – nemlig, at der på rastepladser kan afholdes almindeligt dagligt hvil og reduceret ugehvil på 24 timer, der indebærer, at man opnå en fornyet køreperiode på 6x24 timer. »De biler, man fjerner fra rastepladserne, er dem, der blokerer for chauffører, der skal afholde dagligt hvil og dem, som i øvrigt camperer på pladserne i flere dage. Disse chauffører må alligevel ikke afholde det ugentlige hvil i bilen og dermed heller ikke på en rasteplads, hvor der ikke er overnatningsmuligheder. Så EUdommen sætter tingene på plads,« siger Erik Østergaard, adm. direktør hos DTL – Danske Vognmænd. Men diverse organisationer og transportkøbere truer med, at man nu vil skulle finde de overnattende chauffører på villaveje og i byområder i stedet. Men det vil i givet fald formentlig være i strid med kommunale parkeringsrestriktioner - og i øvrigt EU-dommen om, at det regulære ugehvil ikke må holdes i bilen. Erik Østergaard understreger, at tidsbe-

Hylkedal Rasteplads ved Kolding var op til kommunalvalget i efteråret centrum for diskussioner om østeuropæiske chaufførers campering på danske rastepladser.

grænsningen netop ikke har til formål at forhindre afholdelse af de daglige hvil og evt. reducerede ugehvil på rastepladserne. Tværtimod er formålet at sikre et vist flow, så det er muligt at få afholdt de daglige hviletider på ruten, hvor chaufføren kører. Til og med både fjerner og reducerer det muligheden for campering, som ingen i længden har glæde af, mener DTL-direktøren. »Den tidsbegrænsede parkering vil på kort sigt muligvis give udfordringer for de dele af logistikkæden, der benytter sig af udenland-

ske – typisk østeuropæiske underleverandører. Men det er en situation, man alligevel skal indrette sig efter nu, hvor EU dommen har fastslået, at det regulære ugehvil ikke må afholdes i lastbilen. Så parkeringsrestriktionerne vil også løse op for andre problemstillinger såsom kapacitet, som tilgodeser trafiksikkerheden og reducerer stresstendensen for de chauffører, som skal holde deres daglige hvil i trafiksikkerhedens navn,« siger Erik Østergaard.

DTL: Taxilov-vedtagelse lover godt for fremtiden DTL-Danske Vognmænd er optimister oven på vedtagelsen af en ny taxilov. Enhedslistens vigtige ændringsforslag, der fandt tilslutning fra Dansk Folkeparti og dermed flertal, er et klart signal om, at det samme skal gælde på bus- og godsområdet. »Det er meget opmuntrende. Enhedslistens Henning Hyllesteds ændringsforslag bryder det dødvande, som opstod ovenpå NORTRA-dommen. Den førte som bekendt til kaotiske tilstande på alle områder af erhvervstransport. Så det glæder mig meget, at Dansk Folkeparti og Kim Christiansen ender med at stemme for ændringsforslaget, « siger Erik Østergaard, adm. direktør hos DTL – Danske Vognmænd og fortsætter: »Vedtagelsen i dag sender jo dét klare signal, at den samme logik også må gælde på busområdet og på godstransportområdet. Der-

12

DTL magasinet

for har vi en klar forventning om, at Dansk Folkeparti også på disse områder vil stemme for Enhedslistens ændringsforslag. Det er det eneste logiske. I alle dele af branchen slås vi mod social dumping og unfair konkurrence. Godskørselslovens § 6, stk. 3 har hidtil sikret, at der blev opretholdt et vist niveau for ordnede løn- og arbejdsforhold, men dét smadrede NORTRA-dommen. Med Henning Hyllesteds forslag vender vi tilbage til retstilstanden før dommen. Og det er der grund til at glæde sig over, for ellers var der åbnet op for et ræs mod bunden. For den del af erhvervet, der dels kerer sig om ordnede forhold og ordentlighed og dels ved, at også danske vognmænd bliver presset af løndumping, er det vigtigt, at vi slås for et vist niveau.«

JANUAR 2018


Nordhavnsvej får kolossal betydning »Nordhavnsvej får kolossal positiv betydning for både pendlere og for lokale beboere på Østerbro. Biler og tung containertrafik bliver ført ned under jorden og hurtigere gennem eller ud af byen. Samtidig får cyklister og kollektiv trafik meget bedre plads over jorden. Og det er præcis de samme argumenter, der er for en samlet østlig ringvej, der vil fungere som en trafikal bypass-operation på den københavnske trafikpatient,« siger Bo Sandberg, fmd. for den tværpolitiske forening, Københavnertunnelgruppen i en kommentar til åbningen af den nye ringvej i Nordhavn i København. »Næste skridt er, at der forhåbentlig i 2018 træffes beslutning om den endelige udformning af 2. etape af en østlig ringvej, Nordhavnstunnellen fra Svanemøllebugten til selve Nordhavn. Og i 2019 afsluttes Transportministeriets forundersøgelse af den samlede østlige ringvej, som forhåbentlig fører til principbeslutning om den sidste lange etape fra Nordhavn via Refshaleøen og videre under Amager til Sjællandsbroen,« siger Bo Sandberg. Københavnertunnelgruppen har i 12 år arbejdet for østlig ringvej/havnetunnel. Foreningen www.havnetunnel.nu består af enkeltmed-

lemmer, virksomheder og organisationer, bl.a. Dansk Erhverv, DI, Dansk Byggeri, DTL, Dansk Metal, 3F og BAT-kartellet.

Svensk opbakning til at fortsætte analyse af en ny Øresundsforbindelse I en slutrapport fra den særlige svenske undersøgelseskommission, Sverigesförhandlingen, anbefales det at fortsætte arbejdet med en vurdering af effekterne af en ny, fast forbindelse over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg. Dermed genbekræfter Sverigesförhandlingen, at projektet fortsat er højt på den langsigtede svenske infrastrukturplanlægning og –prioritering. Den svenske regering er således blevet anbefalet at bidrage med et yderligere beløb svarende til 5 millioner danske kroner til fortsættelse af arbejdet i 2018-2020. Embedsmænd fra det danske Transport- Bygnings- og Boligministerium og det svenske Trafikverket, har i de sidste to år i samarbejdet om bl.a. en række trafikprognoser for person- og godstransporter på vej og

JANUAR 2018

jernbane over Øresund. Sverigesförhandlingen fastslår, at selv om kapaciteten på Øresundsbron anses for tilstrækkelig i nærmeste fremtid, kan en ny fast forbindelse mellem Sverige og Danmark have afledte, positive effekter på arbejdsmarkedet og byggeriet i regionen. Derfor bør det bilaterale samarbejde videreføres, lyder det i indstillingen til den svenske regering. DTL – Danske Vognmænds administrerende direktør og formand for HH-gruppen Erik Østergaard finder det positivt, at man dermed fra svensk side ønsker at fastholde fokus på regionens udvikling, selv om trafikprognoserne her og nu ikke umiddelbart tegner et billede af kapacitetsmangel.

Kamp for flyttefradrag fortsætter Det lykkedes ikke i første omgang at få flytteydelser med i den nye udgave af bolig-jobordningen, men kampen fortsætter. Det slår formanden for Dansk Møbel Transportforening, Lasse Ødum, fast i sin nytårsudtalelse. ”Et forhold, vi arbejdede intensivt med således, at private forbrugere kunne få fradrag for flytteydelser på linje med, hvad man succesfuldt har gjort i bl.a. Sverige siden 2016. Men med forøget vægt på serviceydelser, vil vi fremadrettet tage sagen op igen, da en inkludering også vil afhjælpe sort arbejde,” lyder det fra DMF. Kampen for fradrag for flytninger fortsætter også hos både Dansk Erhverv og DTL – Danske Vognmænd, hvor erhvervspolitisk chef Ove Holm siger: »Og der er flere gode argumenter udover at begrænse sort arbejde. I et kommende høringssvar til regeringens lovforslag slår vi bl.a. på, at flere borgere vil bruge en professionel flyttemand, når der er et fradrag. Så kan de bruge tiden til noget andet - nyttigt eller unyttigt. Desuden vil det øgede arbejdsudbud til de professionelle skabe jobs til kortuddannede med flere, eventuelt flygtninge. Desuden viser en nylig undersøgelse fra den internationale flytteorganisation, FEDEMAC, at ikke kun i Sverige er der flyttefradrag i skatten, det gælder fx også i Belgien, Tyskland, Holland og Spanien.«

Rabat til lastbiler over Storebælt flytter ikke gods fra bane til vej Regeringen og DF gør det nu 25 procent billigere for lastbiler at køre over Storebælt. Men det vil ikke trække gods fra jernbanen over på vejnettet, vurderer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. ”Der er i beregningerne af de trafikale effekter af lavere Storebæltstakster ikke indregnet flere lastbiler på Storebælt i forhold til en eventuel overflytning af gods fra bane til vej. 85 procent af godstogstrafikken på Storebælt er transitgodstog mellem Sverige og kontinentet eller godstog mellem Østdanmark og kontinentet. For disse godstog ændrer konkurrencesituationen med lavere Storebæltstakster i forhold til lastbiltransport sig ikke, da de konkurrerende lastbiler her anvender færgerne mellem Lolland-Falster og Tyskland eller færgerne mellem Sydsverige og Tyskland. De vil dermed ikke få en økonomisk gevinst af lavere Storebæltstakster,” skriver ministeriet i et svar til Ingeniøren.

DTL magasinet

13


OVERBLIK LASTBILTEKNIK Af John Larsen

NÅR BREMSERNE SVIGTER Er der noget man selv kan gøre for at optimere bremserne? DTL Magasinet har spurgt en ekspert

SKO ARKIVFOTO: BE

På baggrund af den senere tids debat og pressetummel om de tunge køretøjers bremseevne eller mangel på samme har DTL Magasinet sat tekniker og bremseekspert Michael Jensen til at svare på spørgsmålet: Er der noget, man som vognmand kan gøre for at få mere effektive bremser? Og uden at kostbare dele på køretøjet skal udskiftes? Michael Jensen er teknisk chef hos Besko A/S, en del af BPW-koncernen der har netop aksler som kerneproduktet. Han har tidligere været ansat som tekniker ved både Europart og Wabco, så han har i mange år arbejdet med netop bremser og bremseoptimering.

Teknisk chef Michael Jensen, Besko A/S: »En dag om ugen bør man deaktivére motorbremse og andre bremsesystemer og i stedet bruge hjulbremsen for at få temperatur og slid på bremsebelægning og skiver/tromler. Det er med til at holde glaserede belægninger væk på påhængskøretøjet.

14

DTL magasinet

Branchen oplever, at rigtigt mange påhængskøretøjer optræder i bremsestatistikkerne med fejl. Og mange oplever også, at bremsebelægninger med mere bliver glaseret uden dog at være slidt særlig langt ned og derfor skal udskiftes, så bremserne igen bliver helt effektive. Tre hovedområder Er der noget, man kan gøre ved det uden, at man som ejer skal til at montere andre bremsedele på køretøjets aksler? Michaels Jensens svar: ”Grundlæggende er der tre hovedområder, som har stor indflydelse på påhængskøretøjets bremsepræstation. 1. Kørselsmønster: Ingen tvivl om at økonomikørsel er godt for både miljø og driftsøkonomien, men en dag om ugen kan det være en stor fordel for påhængskøretøjets bremser, at man deaktiverer motorbremse og andre tilsvarende bremsesystemer for at bruge hjulbremsen - og derved at få temperatur og slid på bremsebelægning samt på skiver/tromler. Det kan medvirke til at holde den glaserede belægning væk. 2. Vedligehold: At dette udføres jævnfør akselfabrikantens forskrifter og intervaller. Et påhængskøretøj kan ofte hente op mod 10 procent bremseeffekt blot ved, at alle mekaniske dele er justeret, smurt og fri for slid. 3. Godkendelseserklæringen: Bag et hvert påhængskøretøj ligger en godkendelse af køretøjet, og en af hjørnestenene for denne godkendelse er selve bremseberegningen. Bremseberegningen giver udtryk for, hvordan trykluftventilerne skal indstilles på det enkelte køretøj, alt efter dimensionerne på hjulbremsen, størrelsen på membrancylinderne, tyngdepunktshøjde, akselafstand, totalvægt, mm.

Vognmanden kan gøre flere ting for at undgå situationer som denne.

At sikre disse data fra bremseberegningen er indlagt i EBS styreenheden eller på et ABS system, og at både foriling og ALB data er korrekt justeret i forhold til bremseberegningen og den danske godkendelse.” Indkøb af nyt materiel Spørgsmål: Er der noget man bør fokusere på, når man køber nyt materiel fx en ny trailer eller en ny påhængsvogn? Michael Jensens svar: ”Ja, der er flere ting at tage hensyn til, når man tænker på optimering af bremsesystemet på påhængskøretøjer. Et godt udgangspunkt er at vælge nogle aksler af et anerkendt fabrikat, hvor producenten af køretøjet og efterfølgende brugeren af køretøjet har mulighed for at søge bistand, hvis der skulle opstå udfordringer med føromtalte. Bremse optimering Eksempelvis har man hos BPW gennem mange år samlet informationer fra de forskellige markeder – også det danske, hvor vores hotline har bidraget til de nuværende anbefalinger inden for bremseoptimeringer. Hos BPW har man med disse informationer udarbejdet en vejledning til brug for producenter og ingeniører, som laver bremseberegninger.

JANUAR 2018


ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

Kort forklaret går disse anbefalinger på, at den totale afbremsning skal ligge 7 – 10 procent over lovens krav, og starttrykket (PM offset) sættes til 0,7 bar. Mellem 80 – 90 procent af alle bremsninger under normal drift udføres i området fra 0,7 til 2,5 bar, kaldet det lave afbremsningsområde. Det er her, glaseringen kan opstå, hvis ikke den person, som har udført bremseberegningen, har optimeret området. Derfor er det yderst vigtigt, at bremseberegningen bliver optimeret i dette område, da disse data ikke fremgår af godkendelsen men kun i bremseberegningen og i den efterfølgende programmering af påhængskøretøjets EBS system. Derfor er det vigtigt, at der ved køb af køretøjet stilles krav om, at netop dette område er optimeret og efterfølgende programmeret i EBS systemet. Specificeres til behovet Ligeledes er det vigtigt at tage højde for, hvilket kørselsbehov køretøjet er tiltænkt. En aksel med tilhørende affjedringsaggregat bør specificeres til den opgave, køretøjet er tiltænkt. Eksempelvis et køretøj, som kører delvist on/offroad - som en tiptrailer eller gylletrailer bør have monteret ankerplade for at beskytte

JANUAR 2018

bremsen mod at blive ”sandblæst” af fartvind, vand samt sand fra vejbanen. Vi oplever i vores hotline, at kunder kontakter os med problemer, hvor polhjul og ABSsensorer bremseskive og belægning har taget skade fra stenslag og den omtalte ”sandblæsning” med det resultat, at bremsesystemet går i fejl-mode og ikke længere fungerer optimalt. Til hjælp for slutkunden er der hos BPW en såkaldt slutkunde-konsulent, som gratis kan kontaktes til hjælp for kunden til at få sammensat den rette aksel og det korrekte ophæng til påhængskøretøjet. Vognstyrecomputer EBS-systemet er i dag ikke længere ”bare” en ventil, der sender trykluft ud til bremsemembranen men i høj grad en form for vognstyrecomputer, som kan programmeres til alle tænkelige funktioner. Der er op mod 70 forskellige hjælpefunktioner. Alle med det formål at reducere driftsomkostningerne eller øge sikkerheden. For mere information eller produktindsigt kan man fra foråret 2018 deltage på en produktuddannelse hos BESKOs tekniske afdeling. Information om tid og sted kan findes på BESKOs hjemmeside. ”

Mellem 80 – 90 procent af alle bremsninger under normal drift udføres i området fra 0,7 til 2,5 bar, kaldet det lave afbremsningsområde. Det er her, glaseringen kan opstå.

DTL magasinet

15


NYHEDER MEDLEMMERNE Tekst og foto af John Larsen

TACHO ONLINE-KUNDE NUMMER »Køre- hviletiderne lader jeg andre holde styr på,« siger entreprenør. TungVognsSpecialisten, TVS, har nået en milepæl. Mere end 1.000 virksomheder bruger nu Tacho Online til at holde styr på deres køre- hviletider. Kunde nummer 1.000 blev John Just Povlsen, der driver sin entreprenørforretning fra det nordsjællandske Kvistgaard. »Jeg anskaffede en Iveco Daily til at transportere min gravemaskine, og da totalvægten er syv tons, skulle jeg for første gang have med en tachograf og køre-hviletidsreglerne at gøre.« Han lægger ikke skjul på, at det var en ny og bøvlet verden, der åbnede sig for ham. »Det var ikke mig. Men så hørte jeg fra lokale vognmænd om muligheden for at lade andre tage sig af alt det indviklede og besværlige, så jeg kan koncentrere mig om mine kunder og mit arbejde,« fortæller John Just Povlsen. Han kontaktede TVS og blev abonnent på Tacho Online og TVS Track, der sørger for trådløs overførsel af data fra lastbilen til Tacho Online, der lagrer, analyserer og sørger for rapportering af køre- hviletidsfilerne. »Det eneste, jeg nu skal huske, er at tage førerkortet ud ved fyraften og trykke ”seng” på tachografen. Og nu ved jeg, hvem jeg skal ringe

TVS-direktør Carl Peter Frederiksen overrækker to flasker god rødvin til Tacho Online-kunde nummer 1.000, entreprenør John Just Povlsen.

til, hvis der opstår et problem,« nævner John Just Povlsen, som i øvrigt kender vognmandsbranchen særdeles godt, da han er søn af vognmand Henning Just Povlsen, der bl.a. kørte skrald for Helsingør kommune. Ved udgangen af uge 48 i 2017 var der 1.004 kunder/brugere på Tacho Online med tilsammen 8.400 køretøjer og 16.700 chauffører. Tacho Online er også i gang med at blive rullet ud i Sverige, og det er planen også at komme i gang i Norge i løbet af i år.

Chauffør-login i Tacho Online I TungVognsSpecialistens køre- og hviletidsløsning - Tacho Online er nu tilført en ekstra funktionalitet. Vognmanden kan tildele sine chauffører et login til Tacho Online. Så kan chaufføren: • Se de rapporter som virksomhedsadministratorer eller afdelingsledere i virksomheden manuelt har genereret på den pågældende • Se og downloade en kopi af sine egne førerkortfiler (C-filen) • Generere en rapport på sig selv (aktivitetsrapporten med detaljer og med overtrædelser)

Sådan gør vognmanden:

• Åbn chaufføren (klik på blyanten til venstre ud for chaufførnavnet) • I 4. øverste felt ”Midlertidigt kodeord” tildeles chaufføren et kodeord, som vognmanden selv vælger eller ved at klikke på ”låsen til højre for feltet • Gem ændringen ved at trykke på det lysegrønne diskette-ikon nederst til venstre i billedet

16

DTL magasinet

• Informer chaufføren om, at hans brugernavn til Tacho Online er: [hans førerkortnummer] og, at hans midlertidige kode er: [den kode, der kommer til at stå i feltet]

Sådan gør chaufføren:

• Gå på www.tachoonline.dk • I feltet ”Søg efter virksomhed her” søger han efter virksomheden. Han kan søge på virksomhedens navn eller på CVR-nummer • Når han har fundet virksomheden, klikker han på virksomhedsnavnet • Han logger ind med sit brugernavn, som er hans førerkortnummer (fx DK00000012345678), og det midlertidige kodeord, som han er blevet tildelt • Første gang han logger på, skal han ændre det midlertidige kodeord. Når han har gjort det, logger han ind igen med sit brugernavn (førerkortnummer), og det kodeord han lige har ændret

JANUAR 2018


MEDLEMMERNE UDDANNELSE Af John Larsen

Ni AMU-skoler tilbyder nu at stå for al tilrettelæggelse af uddannelse for transportvirksomhederne.

DTL i tæt samarbejde med ni AMU-skoler:

SLUT MED SKOLEBØVL Alle kan jo få brug for en klog onkel eller tante, når tingene bliver svære at overskue. Sådan én kan vognmændene nu kontakte, når det gælder uddannelse i virksomheden. En række af landets AMU-skoler har erkendt, at det kniber med at få overblik over tilbuddene om lærlinge- og efteruddannelserne og hvilke tilskuds- og refusionsmuligheder, der er. Derfor har skolerne samlet det hele under én hat – kaldet Totalløsningen eller All Inclusive – og tilbyder at stå for tilrettelæggelsen af uddannelse for den enkelte transportvirksomhed. Ideen kommer oprindeligt fra AMU-Fyn. Det eneste vognmanden skal gøre er at

tilmelde sig ordningen på skolen og få tildelt en kontaktperson, der hjælper med det hele. »Fra DTLs side er der kun lovord at sige om det nye tilbud. Vi anbefaler vores medlemmer at kontakte skolerne og få lagt deres uddannelse af medarbejderne og lærlinge i faste rammer og få overblik over deres uddannelsesbehov,« siger DTLs egen uddannelseskonsulent Kurt Rinhack. DTL – Danske Vognmænd har et særligt tæt samarbejde med ni af landets toneangivende AMU-skoler. De har nemlig meldt sig ind i DTL som direkte medlemmer uden stemmeret. Det drejer sig om AMU-Fyn, AMU Nordjyl-

land, AARHUS TECH, EUC Lillebælt, EUC Sjælland, TEC Hvidovre, Tradium, UCH Holstebro, og ZBC Slagelse. »For DTLs medlemmer betyder det, at deres uddannelsesbehov nu kan dækkes af en DTL-samarbejdspartner. Er der fx tale om et specielt kursus, som pågældende AMU-skole ikke selv udbyder, så sørger skolen for at finde en anden udbyder,« tilføjer Kurt Rinhack.

LÆS MERE OM AFTALEN PÅ DE NÆSTE SIDER

Via DTL-kontaktpersonen kan man booke plads på lige præcis det kursus, der er behov for. JANUAR 2018

DTL magasinet

17


MEDLEMMERNE UDDANNELSE

DTLs samarbejde med AMU-skolerne Som et helt nyt medlemstilbud har DTL – Danske Vognmænd skabt et nyt forum for uddannelse. Det sker i samarbejde med ni toneangivende AMU-skoler over hele landet. Første større indsats bliver at udrulle erhvervsskolernes nye koncept om at tage sig af transportvirksomhedernes uddannelsesbehov både hvad angår lærlinge og efteruddannelse af medarbejderne. Kort sagt vil skolerne overtage al bøvl og bureaukrati, når lærlinge eller medarbejdere skal på skolebænken. Skolerne kalder det selv for en totalløsning eller ”All Inclusive.”

»Vi ser det som en kæmpe hjælp for vores medlemmer, så vi formidler gerne det glade budskab videre til medlemmerne her i bladet, på hjemmesiden, i nyhedsbreve og på Facebook. DTL vil stå som koordinator og tage eventuelle spørgsmål og sager op på de regelmæssige møder, vi holder med skolerne. Selve samarbejdet foregår direkte mellem virksomhederne og de lokale AMU-skoler,« forklarer DTLs underdirektør Frank Davidsen. Han ser også samarbejdet som et nyt ”rekrutteringsværktøj”, hvor DTL-medlemmerne og skolerne samarbejder om at blive bedre til at få de rigtige lærlinge og udnytte IGU- og EUD ordningerne.

FOTOS: AMU-SKOLERNE

HER ER DEM, DU KAN KONTAKTE:

18

DTL magasinet

AMU Nordjylland

Finn Holst, virksomhedskonsulent 9633 2345 / fho@amunordjylland.dk

UCH Holstebro

Klaus Pugholm, konsulent 9912 2565 / kpj@ucholstebro.dk

EUC Lillebælt Helga Lund, projektleder 2223 3574 /hld@eucl.dk

Tradium

Niels Erik Nielsen, virksomhedskonsulent 4188 0090 / nen@tradium.dk

JANUAR 2018


TIL OPSLAGSTAVLEN

DET KAN DU FÅ HJÆLP TIL

De enkelte skolers tilbud varierer en smule. Men disse fælles elementer er med i den samarbejdsaftale, der indgås med transportvirksomheden: • AMU-skolen sørger for digitale tilmeldinger og ansøgning om VEU-godtgørelse, befordring og midler fra kompetencefondene • Regelmæssige møder med en konsulent • Én indgang til hele paletten af fagområder, kurser og tilbud på andre erhvervsskoler • Støtte til uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere og vejledning om kompetencebehov • Overvågning af udløbsdatoer på lovpligtige kvalifikationsbeviser og certifikater • Indkaldelse af medarbejdere til lovpligtig efteruddannelse • Lærlingegodkendelse af virksomheden hos TUR • Matchning af egnede lærlinge til virksomheden

AARHUS TECH

Camilla Kaare Nielsen, konsulent 2488 1545 / cks@aarhustech.dk

JANUAR 2018

AMU-Fyn

Karin Kjerside Sørensen, Uddannelseskonsulent 2210 4111 /kks@amu-fyn.dk

• Planlægning af skoleforløb for eleverne • Tilbud om mentorkursus • Realkompetence-vurdering (RKV) af medarbejdere, der kan få papir på, hvad de kan • Opsætning af stillingsopslag på skolen • Hjælp til at rekruttere elever og/eller medarbejdere blandt skolens elever og kursister • Gode råd og vejledning om ny lovgivning • Mulighed for at booke aktiviteter på køretekniske anlæg • E-mail nyhedsservice med opdatering om transport og logistik • Mulighed for at leje mødelokaler

ZBC Slagelse

TEC Hvidovre

4133 4829 / tgja@zbc.dk

2545 3463/ cgu@tec.dk

Trine Gravlund Jandorf, VEU-koordinator

Carsten Gulstad, virksomhedskonsulent

EUC Sjælland

Lars Christensen, konsulent 2523 5843 / Mail:Lach@eucsj.dk

DTL magasinet

19


NYHEDER UDDANNELSE

At uddanne sig til kranfører er en sikker karrierevej. Der er både høj sikkerhed for en praktikplads og et fast arbejde bagefter. Derfor har Transporterhvervets Uddannelser, TUR, udpeget kranføreruddannelsen som en såkaldt fordelsuddannelse. Konceptet med fordelsuddannelser er en del af trepartsaftalen fra 2016, og formålet er at udpege uddannelser med en høj sikkerhed for praktikplads. Arbejdsgiverne udpeger disse uddannelser, og de skal være målrettet jobområder, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft samt gode praktik- og jobmuligheder. Disse erhvervsuddannelser er derfor attraktive valg for de unge.

Virksomhederne inden for fordelsuddannelser forpligter sig til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført anden del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i bonusåret. Til gengæld kan virksomhederne opnå ekstra økonomisk bonus ved at indgå uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne. TUR repræsenterer nu i alt fem erhvervsuddannelser på positivlisten: • Vejgodstransportuddannelsen • Buschauffør i kollektiv trafik • Turistbuschauffør • Kranfører (ny) • Togklargøringsuddannelsen (ny)

Nye ambassadører

Transporterhvervets Uddannelser, TUR, har udpeget et nyt hold engagerede ambassadørlærlinge, som skal være med til at synliggøre transportuddannelserne ved at vise deres hverdag på jobbet, i skolen og fritiden i billeder og film på de sociale medier. Det er det andet hold transportambassadører, og de får for alvor deres ilddåb De nye ambassadører for om få dage, når der er DM transportuddannelserne. i Skills i Herning 18.-20. januar. Her vil de svare på spørgsmål og fortælle elever fra folkeskolen om deres uddannelse og om, hvordan det er at være lærling i transportbranchen. Ambassadørholdet er Daniel Vildsgaard Bak, godschauffør, UC Holstebro, Jysk Transportservice, Rasmus Kortemose Christensen, Lager og Transport, EUC Syd, Danfoss A/S, Jesper Bregndahl Rasmussen godschauffør, Syddansk Erhvervsskole, Alex Andersen, Ølund A/S og Lykke Kildahl Øvlisen Lager og logistik, Tradium, Frode Laursen. Senere kommer også Michael Stampe, godschauffør, TEC Hvidovre, Viggo Petersen Eftf. A/S.

FOTO: TUR

Sikkerhed for kranfører-praktik

TRANSPORTUDDANNELSER NYE KURSER HVER UGE Roskilde Køge

LASTBIL – BUS HANDICAP – TAXA GARANTIKURSER KONTAKT OS PÅ

46 32 10 22

AMU Juul A/S · Tlf. 46 32 10 22 · mail: info@amujuul.dk · www.amujuul.dk

20

DTL magasinet

JANUAR 2018


ARKIVFOTO: TRADIUM

Den nye bekendtgørelse gør det lettere at tilrettelægge mere brancherettede kurser.

Efteruddannelse bliver mere målrettet Før jul kom den nye bekendtgørelse, der fastsætter kravene for den lovpligtige efteruddannelse, som alle buschauffører og godschauffører skal gennemføre hvert femte år. Den opfylder transportbranchens ønske om en mere relevant og brancherettet efteruddannelse. Efteruddannelsen vil fremover bestå af et obligatorisk modul på to dage i kombination med et brancherettet modul på ligeledes to dage plus et valgfrit modul på én dag. Alle kurserne skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at tælle med i den samlede efteruddannelse. Johnny Bengtson, Inspektør ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, mener, at der med den nye efteruddannelse er gode muligheder for at målrette efteruddannelsen og gøre den relevant for de enkelte kursushold. Han tilføjer, at det vil blive muligt at kombinere certifikatkurser i efteruddannelsen, når EU-direktivet revideres: »Den netop gennemførte bekendtgørelsesændring giver mange nye muligheder. Det har dog ikke været muligt at indarbejde de ændringer, der pt. arbejdes med i forbindelse med en revision af Uddannelsesdirektivet. Her tænkes specielt på muligheden for at indarbejde certifikatbærende kurser i den lovpligtige efteruddannelse som f.eks. dyretransport, ADR mv.,« siger Johnny Bengtson. »Muligheden for at inddrage disse kurser som valgfrit indhold vil komme, når det reviderede direktiv skal implementeres i løbet af 2018,« siger han. Da nogle uddannelsessteder allerede har planlagt undervisningen i 1. halvår 2018, har uddannelsesstederne mulighed for at udbyde efteruddannelse i den nugældende form indtil udgangen af juni 2018. Dermed er der indføjet en overgangsordning på et halvt år.

JANUAR 2018

AMU-kurser godkendt til den lovpligtige efteruddannelse for vejtransporten fra 1. januar 2018 EU-Efteruddannelse for godschauffører obligatorisk del, 2 dage. Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør, 2 dage. Ajourføring for kølevognschauffører, 2 dage. Ajourføring for renovationschauffører, 2 dage. Ajourføring for særtransportchauffører, 2 dage. Ajourføring for kranførere, 2 dage. Ajourføring for tankbilchauffører, 2 dage. Ajourføring for dyretransportchauffører, 2dage. Ajourføring for entreprenørchauffører, 2 dage. Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter, 2 dage.

DTL magasinet

21


INTERVIEW LASTBILER

Chauffør Ove Gemmer bag rattet i sin Renault T.

KAN IKKE UNDVÆRE

CHAUFFØR-JOBBET

Ove Gemmer fra HLH Transport i Glejbjerg glæder sig over, at den nye arbejdsplads blev en Renault T Tekst og foto Finn Bjerremand

Ove Gemmer har været chauffør i mange år og har også prøvet at forlade branchen. Det gik ikke. »Jeg kan åbenbart ikke undvære det job. Og jeg har prøvet at holde op - men begyndte igen, « fortæller chauffør Ove Gemmer, der næste forår runder et skarpt hjørne og, som i et par år også prøvede kræfter med at være selvstændig vognmand. En pony - en let lastvogn på maks. 7,5 ton totalvægt – nåede vognparken op på, før han smed håndklædet i ringen på grund af »for meget arbejde og for lidt afkast.« Så det holdt han med igen. Ove Gemmer har været ansat af to omgange hos HLH Transport i Glejbjerg. I en lang periode på kontoret, men det var ikke noget alternativ til at køre lastvogn. Efter at have arbejdet ved en anden transportvirksomhed i godt fem år, har han nu i anden ombæring været hos HLH i et års tid. Han er rigtig glad for sin nye arbejdsplads, i form af en helt ny Renault af T-serien, som

22

DTL magasinet

vognmand Hans L. Hansen har købt hos Autohuset Vestergaard i Grindsted. HLH Transport er en transport- og logistikvirksomhed, der både omfatter en vognmandsforretning og et lagerhotel. Virksomheden hører til på en gammel teglværksgrund i Rebelsig mellem Vejen og Esbjerg. Egentlig er virksomheden 94 år gammel, fortæller vognmand Hans L. Hansen, der i en del år var lastvognssælger ved Volvo-forhandleren i Esbjerg inden, han overtog vognmandsforretningen hjemme i Glejbjerg. Hos HLH udfører Ove Gemmer transporter over hele Danmark, hvor opgaverne kan være hasteforsendelser, distribution og ad hoc opgaver. Den nye Renault Renault lastvognen er en 4x2 version med betegnelsen T 480 Highcab T 4x2 E6 udstyret med en otte ton foraksel, der er ophængt i tobladede parabelfjedre samt en 11,5 ton drivaksel af typen P13170-D med en teknisk

maks-belastning på 13 ton, der er ophængt i luftaffjedring to bælgs luftaffjedring. Akselafstanden er på 3,8 meter, og chassiset er bygget op med en sættevognskobling. Motoren Motoren er en DTi 13, en 6-cyl. rækkemotor med commonrail højtryksbrændstofindsprøjtning, der opererer med et maksimalt tryk på op til 2000 Bar. Der er overliggende knastaksler og 24 ventiler samt turboladning. Motoren er også konstrueret med EGR, der tilbagefører en del af udstødningen for at reducere udslippet. Der er selvfølgelig en SCR-katalysator og et dieselpartikelfilter, som er bygget sammen med lydpotten. Motorens maksimalydelse er på henholdsvis 353 kW / 480 hk, som afleveres pænt mellem 1400 til 1800 o/m og et højeste drejningsmoment på 2400 Nm, der er til stede allerede i feltet mellem 950 og 1400 o/m. Set i forhold til den højst teoretisk mulige vogntogsvægt på 45 ton sikrer den høje effekt god fremkomme-

JANUAR 2018


MIG & MIN lighed med en høj marchhastighed under næsten alle forhold.

LASTBIL

Transmission og bremser Transmissionen er en Optidriver AT2612F med automatiseret kobling og gearskifte, hvor der er 12 fremadgående gear og tre bakgear, med optimeret gearskiftsstrategi til Fuel Eco, som også er med til at sikre økonomisk drift gennem et lavt brændstofforbrug. For at optimere mest muligt, er vognen også specificeret til, at motoren under normale driftsforhold automatisk standser efter fem minutters tomgang. Bremseanlægget omfatter et EAUC-system (Electronic Air Control Unit), der elektronisk styrer produktionen af trykluft, og der er ventilerede skiver på alle hjul. Systemet er også kombineret med ESC (elektronisk stability program) og EBL (Nødbremsesystem) samt Hill Start (bakkebremse). Desuden er der også Optibrake+, som er en kombination af motorbremsen og ventilkompressionsbremsen, der har en topydelse på 382 kW ved 2300 o/m. Førerhuset er Renaults største version. Det byder på virkelig god plads, og der er masser af godt udstyr, som gør det til en rar arbejdsplads. Chauffør Ove Gemmer er overordnet positiv

JANUAR 2018

Ove Gemmer er overordnet positiv overrasket over den nye Renault. På negativlisten er det indvendige gardin i forruden.

overrasket over den nye Renault og har masser af lovord til overs for den. På negativlisten står dog en vis utilfredshed med det indvendige gardin i forruden, som kan trækkes ned for at

skygge for solen. »Det er værdiløst og burde være konstrueret på en anden måde, « siger Ove Gemmer, inden han kører ud på den næste tur.

DTL magasinet

23


TEST LASTBILER

TEST

Tekst og fotos: Finn Bjerremand

IVECO STRALIS

IVECO Stralis XP 480 er typisk Europatrækker med god power.

Spansk trækker viste sin kunnen

Stralis XP 480 ser måske lidt ”konservativ” ud men er spækket med moderne udstyr Iveco har opdateret sit flagskib, Stralis, med et væld af elektronisk hjælpeudstyr til gavn for brændstoføkonomien og trafiksikkerheden. DTL Magasinet har prøvekørt en spritny IVECO Stralis af typen FINN BJERREMAND AS440S48T/P – et typisk 40 ton vogntog bestående af en to-akslet trækker og en fuldlastet treakslet trailer. Prøvekørslen forløb ad en sædvanlig rute, som har udgangspunkt i Fredericia, hvorfra der køres til Bramdrupdam, Bredsten, op mod Give, ud til Horsens og via Addit, Voervadsbro og Skanderborg tilbage til Fredericia.

TESTKØRER

Begrænset virkning af EGR Med introduktionen af XP-konceptet og Smart EGR har IVECO hentet EGR tilbage som

24

DTL magasinet

en udvej til at opnå mindre brændstofforbrug på to versioner. Virkningsgraden er dog begrænset i forhold til tidligere motorer fra Iveco og visse konkurrenters anvendelse af EGR. IVECOs Smart EGR anvender nemlig kun op til cirka 10 procent af udstødningsgassen til recirkulation, når der køres på fuld power. Det er udelukkende på Cursor 11 og Cursor 13 motorerne i udgaverne med henholdsvis 480 hk og 570 hk, hvor der kan hentes en ekstra besparelse i brændstofforbruget på cirka 1,5 procent. XP-versionerne findes også i effekttrinene 420, 460 og 510, hvor der anvendes SCR-only, ligesom både 480 og 570 også kan leveres som SCR-only. Om det skal være en SCR-only eller en Smart EGR version, afklares ved anskaffelsen ud fra det kørselsmønster og de transportopgaver, som kunden har. Dynamisk cruisekontrol er en fornøjelse XP 480 behersker flot disciplinen med at køre

på almindelig landevej i kuperede områder og uden, at der skal gribes ind. Med iEco og den dynamiske cruisecontrol aktiveret kører den fint afsted med en konstant hastighed. Er der andre køretøjer foran, sænkes hastigheden takket være ACC, til de enten er drejet af eller har hævet hastigheden så meget, så de er væk. Er der brug for det, bremses der helt op. Det virker. Og det er er en fornøjelse at køre med. Hele drivlinjen er godt afstemt, såvel motor, som gearkasse og bagtøjets gearing passer fint til testvogntogets 40 ton og kan sikkert også snildt anvendes ved et vogntog med højere vogntogsvægt. Førerhuset er en god ramme Styretøjet virker præcist, der er god føling med vejbanen, udsynet gennem forrude og sideruder er ganske fint, og selv om Iveco stadig, som den eneste producent har sprosse i sideruden, generer det ikke det gode spejlarrangement.

JANUAR 2018


Der er to udmærkede aflæggerum i bagkanten af førerhuset.

Instrumentbrættet er svagt buet omkring førerpladsen, og det finder jeg rigtig godt, fordi man har et godt overblik. Førerpladsen er fin, og testvognen er udstyret med sæder i den rigtige ende af kvalitetsskalaen, så man kan finde en god kørestilling. Alle greb og kontakter sidder fint inden for kort rækkevidde. Førerhuset er på trods af alderen, stadigvæk en god ramme om såvel førerpladsen som mulighederne for at hvile. Testvognens høje tag gør, at man kan stå oprejst inde midt i førerhuset, og det er godt nok, når man skal klæde om og måske skal i køjen. Den nederste køje er udstyret med elevation på rygdelen. Det er et helt uundværligt udstyr, når man tænker på de dårlige parkeringspladser, der findes rundt omkring. Ofte hælder de meget, og det er bestemt ikke rart at ligge med hovedet nederst, når der skal hviles. Det kan elevationsfunktionen ændre på. Passende motorstørrelse Motoren er yderst passende til denne størrelse lastvognstog. Det er en Cursor 11 med en slagvolumen på 11,118 l, og 6 cylindre på række, der er udstyret med et Common rail brændstofindsprøjtningssystem med EDC, der har et højeste arbejdstryk på 2200 bar. Turboladeren er en Electronic VGT (Variabel Geometri Turbocharger), der styres elektronisk, og som i forhold til belastningen sikrer høj effekt samtidig med, at brændstofforbruget holdes i ave. Til at rense udstødningen, så motoren overholder Euro 6 B+C norm, er den udstyret med Hi-e SCR, der omfatter DOC (Diesel Oxydation Catalyst), DPF (Dieselpartikelfilter), SCR (Selektiv Catalytic Reduction) og CUC (Clean up Catalyst). Cursor 11 480 C11 udmærker sig ved at have en flad momentkurve, hvor toppen er på 2300 Nm, der afleveres fra cirka 900 o/m og op til cirka 1500 o/m, mens den højeste effekt på 480 hk ydes fra 1500 o/m til cirka 1900 o/m. Smart EGR recirkulerer cirka 10 procent, som

JANUAR 2018

XP 480 har en fin indstigning med velplacerede trin.

lige hjælper med at holde motoren i den rette temperatur og holde en effektiv forbrænding, der kan medvirke til en brændstofeffektiv drift. Suveræn transmission I forbindelse med opdateringen sidste år valgte Iveco at introducere HI-Tronix gearkassen, der er fra ZF, hvor den har betegnelsen Traxon. Siden har også MAN introduceret denne transmission i visse af sine modeller. HI-Tronix er en yderst fortrinlig transmission, der stort set kun overgås af Volvos Dual Clutch. Den skifter gear helt ”smertefrit” og er hurtigt klar ved opbremsning og efterfølgende igangsætning. Kommer man i terrænmæssig uføre, har den også en rokkefunktion, som betyder, at man kan rokke vognen i gang. Et af de stærke kort i transmissionssammenhængen er Ivecos Electro-Pneumatic Clutch Actuation Unit kaldet Con Act (Concentric Clutch Acuator), der giver en meget nøjagtig betjening af koblingen. Bagakslen, der er fra Meritor, blev også introduceret sidste år og er versionen med 2,47 i gearing, der er en høj gearing, som giver en god marchhastighed ved et lavt omdrejningstal. Omfattende udstyr Udstyrspaletten er omfattende, men det er sådan det bør være på en moderne lastvogn. Den omfatter TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) dæktryksovervågning, ESP (Elektronisk stabilitetssystem), AEBS (Advanced Emergency Braking System), som er nødbremse, hvor ACC (dynamisk cruisecontrol) og LDWS (Sporassistent) er integreret. Dertil kommer også Downhill Cruise Control Gap, der er tillægsfunktion til cruisecontrollen, som bl.a. overvåger, at hastigheden ikke bliver for høj ved kørsel ned ad bakke. Hastigheden, inden motorbremse går i indgreb og bremser lastvognen ned, kan indstilles fra 3 til 10 km

IVECO XP har en moderne front.

over den hastighed som Cruisecontrollen er indstillet til. For at optimere brændstofforbruget er der også ECOswitch, der aktiverer iEco program, som optimerer gearskiftestrategien og umuliggør forkerte manuelle gearskift ligesom den maksimale tophastighed normalt også er reduceret i iEco. DSE (Driving Style Evaluation) er et smart program, som i midterdisplayet giver kontant afregning til føreren i forhold til kvaliteten i kørslen. Det gælder på vigtige punkter som opbremsning, evne til at lade vognen rulle og evnen til at være fremsynet i trafikken. Det skal påvirke føreren til at blive bedre til at spare på de dyre dråber. Et vigtigt værktøj i dette er også ECO Roll, som lader vognen trille i friløb lige så snart, der er ”skyggen af mulighed” for, at den kan gøre det. Der er også en DAS funktion (Driving Atttention System), der er en alarm for manglende opmærksomhed. Konservativ spansk arbejdsmaskine Iveco Stralis XP 480 er en moderne spanskproduceret lastvogn med et lidt konservativt udseende, som er spækket med moderne udstyr, der kan være med til at optimere driften. Under prøveturen på 194 km blev der ikke målt brændstofforbrug.

Man får kontant bedømmelse af kørslen.

DTL magasinet

25


NYHEDER LASTBILER Af John Larsen

BYFRAGT PÅ BATTERIER

Daimler-koncernens første el-lastbil, eCanter, er på gaden BERLIN Nu er det ved at være alvor med de elektriske lastbiler. Verdens første lette el-lastbil i serieproduktion har netop haft europæisk premiere. Den Daimler-ejede lastbilproducent Mitsubishi Fuso præsenterede i sidste måned i Berlin sin FUSO eCanter, som fremover vil blive spyttet ud fra samlebåndene på fabrikken i Portugal til det europæiske og amerikanske marked. Det første dusin elektriske lastbiler blev ved samme lejlighed officielt leveret til de fire tyske stordistributører Dachser, DHL, DB Schenker og Rhenus.

26

DTL magasinet

»Lastbilen er også blevet lanceret i New York og Tokyo, og nu er turen kommet til Europa. Der ventes leveret 500 enheder af denne generation inden for de kommende to år, hvorefter den vil blive produceret i større skala. De første el-lastbiler ventes til det danske marked i slutningen af 2019,« oplyser marketingchef for Mercedes-Benz lastbiler i Danmark, Mikael Voigt. Han regner med, at de første kunder herhjemme vil blive ”grønne frontløbere” i fx kommunerne, der enten selv går i spidsen for et bedre bymiljø eller stiller det som et udbudskrav. Selvom prisen ikke er fastlagt, så er det givet, at anskaffelsesprisen bliver højere end diesel-versionen. Til gengæld er driftsomkostningerne klart lavere, og der er en stor miljøgevinst i form af lavere CO2udslip med mere.

El-lastbilerne tilbydes til de første kunder udelukkende som leasingbiler, bl.a. fordi en videresalgspris til sin tid er totalt ukendt, og fordi der kan ske meget i udviklingen af batterier blot inden for de næste par år. Det kan betyde levering af en ny generation batterier i leasingperioden. Ingen skal være i tvivl om, at Daimlerkoncernen nu satser massivt på elektriske person- og lastbiler, forsynet med Daimlers egen lade- og batteriteknologi. Der er bl.a. en elektrisk version af Antos-lastbilen på vej. I 2025 forventer Mercedes-Benz, at mellem 15-25 procent af alle deres person- og lastbiler vil være elektriske. Leverer varer til bycentre Distributionsgiganten Dachser fik ved presselanceringen i Berlin leveret to eCanter-

JANUAR 2018


FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: DAIMLER

Dachsers to nye eCanter-lastbiler betjener kunder i centrum af Berlin og Stuttgart.

Monitoren viser batteriniveauet og den rækkevidde, der er tilbage. FOTO: JOHN LARSEN

De nye el-lastbiler klar til prøveture ved lanceringen i Berlin.

lastbiler. De indgår nu i Dachsers stykgodsleveringer i Berlin og Stuttgart. Der leveres paller med varer enten til miniterminaler eller direkte ud til kunderne. »De eldrevne lastbiler er perfekte til levering i centrum af storbyerne, og netop dét bliver også deres primære formål,« oplyste udviklingsdirektør Stefan Hohm. El-lastbilen Den nye eCanter har en totalvægt på 7 ½ tons og en nyttelast på 3 ½ tons – lidt mindre end dieselversionen. De seks 6 lithium-ion-batterier på 420V og 13,8 kWh hver giver lastbilen en rækkevidde på cirka 100-125 km på en opladning. Bilen kan oplades til 80 procent på kun en time. Sikken acceleration! Presselanceringen bød på en kort prøvetur

JANUAR 2018

rundt i Berlins gader, og det mest kendetegnende for el-lastbilen er det lynhurtige optræk og den næsten lydløse kørsel. Hvis du fx holder forrest for rødt i et lyskryds, ja så er det dig, der kan vælge vognbane til den videre kørsel. Til gengæld mærkede man også tydeligt, at de berlinske gader lider under manglende vedligeholdelse. Der er luftaffjedring, men under accelerationen bumpede det op og ned. Undervejs høres nu lyde, du ikke kan høre i en dieselbil - lidt dækstøj og småsummen fra ladet. Bilen har automatgear, så det er bare at trykke på speederen og køre radiobil. Topfarten er den relativt beskedne 80 km/t. Designerne holdt fri Designerne har holdt fri denne gang. Lastbilen ligner fuldstændigt en almindelig dieselbil. Der er fx intet gjort for at forbedre aerodynamik-

ken. Førerhuset er det samme som i de gamle Fuso Canter-modeller, og der er et udmærket udsyn gennem frontruden og sidespejlene. Lastbilen er også forsynet med de kendte sikkerhedssystemer. I stedet er alle udviklingsressourcer brugt på den nye drivline, der kan præstere cirka 150 hk. Her er der til gengæld meget at spare ifølge producenten – cirka 1.000 euro (7.500 kroner) pr. 10.000 km i forhold til en dieselbil. E-FUSO det nye brand Daimler/Fuso vil fremover lancere nye el-lastbiler og busser under det fælles brand E-FUSO. Det næste og tungere udspil bliver E-FUSO Vision One, som får 25 tons totalvægt og en nyttelast på 11 tons, og her ventes rækkevidden at nå op på 350 km. Den vil være på gaden om cirka fire år.

DTL magasinet

27


NYHEDER TRAILERE

MIN NYE

Tekst og foto Finn Bjerremand

TRAILER

Maskintraileren med de tvangsstyrede aksler.

Kort nedbygget udtrækstrailer til krantrækker Verner Jensen Krantransport valgte Multimax Vognmand Verner Jensen løser mange specielle opgaver med sit materiel, der omfatter kranvogne og tilhørende køretøjer såsom maskintrailere og blokvogne. Vognmandsfirmaet har mange opgaver for store industrivirksomheder, men løser også opgaver som fx bjærgning af væltede og havarerede køretøjer samt enkeltstående kranopgaver. Senest har det sønderjyske firma - med domicil i Rødekro - fået leveret en ny treakslet, nedbygget udtrækstrailer med styrende aksler, der kan køre som almindelig registreret trailer eller som blokvogn. Valget faldt på en Faymonville Multimax, der er leveret af Trailerpartner i Aabenraa. Traile-

28

DTL magasinet

ren er helt tilpasset til at kunne køre bag en fireakslet trækker med en stor kran og stadig holde sig inden for 16,5 meter i totallængde, når den er skubbet helt sammen. Versionen har betegnelsen Multi Z3 L AA og er udstyret med et akselaggregat med tre 12 ton SAF-aksler med tromlebremser, der er hængt op med SAF luftaffjedring og integreret hæve-sænke funktion. Akslerne er udstyret med 12 hjul, som er bestykket med M+S mærkede Conti dæk i størrelsen 245/70 R 17,5. Som almindelig registreret trailer har traileren en maksimal belastning på kongetappen på 18 ton og 24 ton på akselaggregatet, hvorved den højeste totalvægt er 42 ton, og den højeste mulige lastevne kan være 29,5 ton. Den

tekniske maksimalbelastning på kongetappen er 25 ton. Med 3 x 12 ton på tripplebogiens aksler, er den højest opnåelige totalvægt som blokvogn på hele 61 ton og udløser en mulig lastevne på 48,5 ton. Dobbelt udtræk øger længden Bremsesystemet er et WABCO EBS-anlæg, og alle tre aksler er hydraulisk styrede, hvor styringen sker automatisk fra kilen bag kongetappen eller ved hjælp af et joystick via en trådløs forbindelse. Chassiset er opbygget ud fra en centervange med dobbeltudtræk, som forøger længden på det nedbyggede stykke fra 7 m til 15,7 meter. Ladhøjden på det nedbyggede stykke er ved

JANUAR 2018


Det løse forskydelige ladstykke kan understøtte langgods.

fuld belastning 0,92 meter, og forenden består af en repos med en svanehals på 3,7 meter, hvor der er en svingradius bagud på 2,5 meter. Det sikrer god plads til bagenden på en stor trækker. Koblingshøjden er ca. 1,35 meter, mens koblingslængden ligger på 9,8 meter. Bredden på reposen er på 2,48 meter, mens det nedbyggede lad har en bredde på 2,54 meter. Dertil kommer udtrækkelige forbredninger, der kan understøtte bredt gods i en bredde på 3 meter.

Såvel bagenden af reposen som bagenden på det nedbyggede stykke er konstrueret lige, hvilket giver maksimal understøttelse ved transport af langgods. På det nedbyggede ladstykke er der stokkehuller til at sikre godset. Derudover findes der containerlåse til sikring af ISO-containere i størrelsen 20” eller 40” plus surringsøjer i kantskinnen på hver side af det nedbyggede lad. For at kunne opfylde bestemmelserne for afmærkning af bredt gods, omfatter udstyrs-

GENERALFORSAMLING DANAFFALD holder ordinær generalforsamling: Fredag den 2. marts 2018 kl. 10 Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Kl. 9.30 Kl. 10.00 Kl. 11.30 Kl. 13.00

Morgenmad Dialog om affaldstransportørernes rolle i den cirkulære økonomi Med gæster fra DAKOFA (ordstyrer), IKEA, H&M og Agro Business Park Generalforsamling Frokost

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter. Dagsorden og revideret regnskab udsendes til medlemmerne seneste 3 uger inden generalforsamlingen. Bestyrelsen

JANUAR 2018

De to udtræk låses fast af trykluftstyrede låsebolte, som sidder i tværvangerne.

listen også to sæt flytbare bredlastskilte med tilhørende positionslys og holdere til rotorblink. Et Bekamax centralsmøreanlæg sørger for automatisk smøring, når behovet er der. Alt i alt et flot produkt, der indeholder rigtig mange gode og funktionelle løsninger. På den måde kan vognmanden løse mange forskellige opgaver.

Få op til 28 % rabat på dine private forsikringer Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.

Læs m e kernefo re om rsikring er på cod an.dk

Ring til os på 33 55 50 50 og få et tilbud. 10.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

DTL_28%_90x127.indd 1

26/10/17 net DTL magasi

12.09 29


MEDLEMMERNE INTERVIEW Af Thomas Rumph

ÅTV-finalist:

ANERKENDELSE OG VARME SKULDERKLAP Da Anders Larsen og hans hustru Nete blev præsentereret som én af Årets Transportvirksomheds tre finalister på sidste års transportmesse i Herning, vidste de ikke helt, hvad de skulle forvente. »Vi var lidt usikre på, hvad det indebar. Vi skulle også lige i det videre forløb bruge noget tid på at finde ud af, hvordan vi skulle gribe det hele an, og som selvkørende vognmand har man altså ikke ret meget tid i forvejen,« siger Anders Larsen. Han holder til i Hedehusene, hvor han har to lastbiler og selv sidder bag rattet i den ene. Hustruen Nete har fuldtidsarbejde men tager sig af administration og regnskab i

de ledige timer i weekenden og om aftenen, når børnene er lagt i seng. Parret opnåede en andenplads ved DTLs generalforsamlingsfest i fjor. Og her mere end et halvt år efter er han stadig meget glad for den anerkendelse og opbakning, virksomheden fik – både fra kunderne og i lokalområdet - hvor den lokale presse dækkede deres deltagelse i konkurrencen - og blandt folk fra bl.a. børnenes daginstitution, der entusiastisk støttede op omkring deltagelsen. Fra venner og familie var der også mange skulderklap. Og nok var familiens opbakning forventet, men det betyder noget helt særligt

for Anders Larsen, som viderefører sin far, Erik Larsens vognmandsforretning, som blev grundlagt i Greve i 1972. »Alle i vores familie ved, at det har ekstra betydning, fordi det er min fars gamle forretning, der får opmærksomhed. Det forstærker den positive fornemmelse og kontinuiteten. Jeg har også mødt ansatte fra virksomheder, der tidligere har vundet Årets Transportvirksomhed, og som har været meget opmuntrede. Det giver en solid fornemmelse af fællesskab og stolthed. Tilmed har én af min fars gamle vognmandskolleger bakket op om os.« Der har også været en positiv afsmitning på bl.a. virksomhedens Facebook-side. Men hos Anders og Nete har de ofte så meget om ørerne, at der ikke er meget tid til den del af forretningen. »Det er simpelthen vilkårene som selvkørende vognmand. Omvendt er det jo også glædeligt, fordi det betyder, at der

er travlhed i butikken,« konstaterer han. Virksomheden kører især entreprenør-, kran- og affaldskørsel. Men Anders Larsen oplever som så mange andre, at konkurrencen ikke bare er hård - men gennemført unfair og forvredet: »Jeg overholder reglerne og driver en ansvarlig forretning. Jeg betaler en ordentlig løn på danske vilkår, men det er svært at hamle op med de lønninger, man hører om, der udbetales rundt omkring. Kommer det dertil, hvor jeg kører hjem med en 200-kronerseddel i baglommen for en dags arbejde, kan jeg sgu ikke være med længere.« Nu gælder det sikkerhed Indstillingerne til dette års kandidater er i gang. Kender du en vognmand, der udmærker sig på sikkerhedsområdet? Så er den pågældende virksomhed kandidat til titlen som Årets Transportvirksomhed 2018. I år er blikket nemlig rettet mod arbejdsmiljø og trafiksikkerhed i år. ARKIVFOTO: PER DAUGAARD

Følg os på Facebook Engelsholmvej 27 B 8940 Randers SV Tel.: + 45 87 10 00 36

30

DTL magasinet

www.mtdkas.com info@mtdkas.com

Vognmandsparrets andenplads gav i den grad genklang derhjemme. Her flankeres de af aftenens vært Sebastian Dorset og DTLs formand Martin Danielsen.

JANUAR 2018


Nyt medlemstilbud:

Uvildigt pensionstjek sørger vi for, at din og dine medarbejderes opsparing ikke går til underlige gebyrer og ligegyldige ændringer i vilkår,« lyder det fra Seréns direktør. Firmaet modtager til gengæld et administrationsgebyr for indsatsen typisk noget lavere end pensionsselskabernes, så den samlede omkostning til pension bliver reduceret. DTL Magasinet og DTLs hjemmeside vil fremover bringe pensionsnyt i samarbejde med Serén, og firmaet vil præsentere sig på et af de førstkommende DTL regionsrepræsentantmøder. Det er også muligt for lokalforeningerne at få besøg af en af Seréns pensionsrådgivere. Læs også mere på hjemmesiden www.seren.dk. FOTO: FINN BJERREMAND

DTL – Danske Vognmænd har indgået et samarbejde med firmaet Serén om uvildig pensionsrådgivning. »Firmaet er specialister i at skaffe kunderne det bedste mulige afkast af deres pensionsindbetalinger, og den mulighed vil vi gerne formidle videre til vores medlemmer,« siger DTLs underdirektør Frank Davidsen. Aftalen betyder, at Serén nu tilbyder DTLs medlemmer, der har deres arbejdsmarkedspension med mere hos SEB Pension eller i andre selskaber, et uafhængigt tjek af deres pensionsaftaler uden beregning. DTL er som brancheorganisation ikke en part i aftalerne. Det er alene et anliggende det enkelte medlem og Serén. »Vores vigtigste rolle er, at vi sidder på samme side af bordet som – i dette tilfælde vognmanden – over for pensionsselskabet. Vi agerer helt og holdent ud fra vognmandens interesser,« siger direktør i Serén, Martin Rasmussen. »Vi går DTL-medlemmernes måske mange år gamle aftaler grundigt igennem. Vort mål er at skaffe vognmanden den bedst mulige forsikringsdækning og samtidig den største opsparing. Samtidig påtager vi os at være ”vagthunden”, der løbende holder øje med opsparingen set i lyset af de mange ændringer af pensionsvilkårene, der sker hvert år ikke mindst lovgivningsmæssigt,« fortsætter han. Han tilføjer, at der netop i de sidste par år er sket en række ændringer på pensionsforsikringsområdet. Her har Serén oplevet, at mange kunder ikke har fået glæde af de nye vilkår og muligheder, før end de skiftede pensionsselskab eller fik en ny mægler. Tendensen har været, at kun de nye kunder får tilbudt de nye vilkår, og det er ikke rimeligt over for de gamle kunder. »Vi nørder i pensionsordninger, vilkår og muligheder. Hverken du som vognmand eller dine medarbejdere skal gøre noget. Vi ringer, når der er mulighed for optimering og gevinster. Resten af tiden

Samarbejdet mellem DTL og Serén blev skudt i gang på Vognmandens Dag i Herning 6. januar, her ses DTLs underdirektør Frank Davidsen og Seréns direktør Martin Rasmussen.

Sikkerhed – en del af vores DNA

Vi er førende inden for trafiksikkerhed. Og vores vision er at sikre, at ingen Volvo-lastvogn involveres i en trafikulykke. Og ikke bare for chaufføren. For alle. Se mere på www.volvotrucks.dk/sikkerhed

JANUAR 2018

DTL magasinet

31


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Østjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018 KL. 10.00 PÅ MONTRA HOTEL SABRO KRO VIBORGVEJ 780, 8471 SABRO Kl. 09.30 serveres kaffe m. rundstykker. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret frokost. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Jørgen Buhl, formand

THY VOGNMANDSFORENING

Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 24. FEBRUAR 2018 KL. 12.00 PÅ HOTEL TINGGAARD JERNBANEGADE 5, 7760 HURUP THY Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Mark Kristensen, formand

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 3. MARTS 2018 KL. 09.00 PÅ KØRETEKNISK ANLÆG I VIBORG. Der serveres morgenkaffe kl. 7.30 med efterfølgende frokost efter generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Jens Jørgen Pedersen, formand

VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Vestjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 3. MARTS 2017 KL. 10.00 PÅ HOTEL HOTEL SKJERN, BREDGADE 58, 6900 SKJERN (Vi starter med kaffe kl. 09.00) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Poul Jørgensen, formand

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING Nordjysk Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 KL. 14.00 RØNNES HOTEL KYSTVEJEN 25, 9690 FJERRITSLEV Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Claus Myrrhøj Nielsen, formand

HUSK generalforsamling


Transportkonsulent til Iveco Lastbiler på Fyn

VOGNMANDSFORENINGEN VENDSYSSEL Vognmandsforeningen Vendsyssel holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Niels Chr. Skindbjerg, formand

• Vil du sælge Eurocargo og Stralis lastbiler? • Være med fra starten, når salget af lastbiler på alternative brændstoffer snart går løs i Danmark (LNG og CNG) • Kan du skabe resultater? • Har du kendskab til transportbranchen? • Har du erfaring inden for Business to Business salg? Hvis ja – så har vi en spændende mulighed til dig! STILLINGEN: Med udgangspunkt i vores filial i Odense, får du sammen med vores eksisterende team af dygtige sælgere, ansvaret for planlægning og gennemførelse af aftalte salgsaktiviteter samt opnåelse af de fastlagte salgsmål. Endvidere bliver du ansvarlig for, at vurdere resultaterne, og komme med anbefalinger til de konkrete tiltag, der skal til for at udvikle salget i dit marked gennem fastholdelse af eksisterende kunder og opsøgende salg til nye. Du kommer til at samarbejde med branchens dygtigste og får et stærkt netværk, der støtter dig i alle henseender, uanset om det er inden for salg, markedsføring, teknik eller andet. Du vil i stillingen referere til National Sales Manager Heavy, Carsten Sørensen.

NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING Nordre Birks Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018, KL. 11.00 PÅ SKÆVINGE KRO, JERNBANEVEJ 1, 3320 SKÆVINGE (Der vil være spisning efter generalforsamlingen) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Ole Frederiksen, formand

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING Holstebro Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR 2018 KL. 09.30 STORÅDALENS RESTAURANT, FRØJKVEJ 83, 7500 HOLSTEBRO Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Henning Lauritsen, formand

OM DIG: Som person er du selv-motiverende og har kendskab til transportbranchen eller en beslægtet branche. Du arbejder struktureret og er fortrolig med det opsøgende salgsarbejde, hvor du vedholdende følger op på dine kunder. Som kollega er du positiv og humoristisk. DESUDEN HAR DU: • Ideelt set erfaring med salg af lastbiler. Alternativt har du måske en anden erfaring med salg indenfor transportbranchen, entreprenørbranchen, landbrugssektoren eller finansielle ydelser. • Godt lokalkendskab og gerne et stærkt netværk. • Kendskab til IT på brugerniveau. • Evnen til at give troværdig og professionel rådgivning, så kunden får den bedste transportløsning. • En udpræget systematik tilgang og vedholdenhed – du giver ikke op, før handlen er i hus, og du ved, at du har gjort alt, hvad du kan for at skabe succes. • Godt købmandskab og god talforståelse. VI TILBYDER: • En spændende stilling, hvor du kommer til at arbejde med et velkendt brand i branchen. • Produkter af høj kvalitet. • Stor frihed under ansvar, masser af udfordringer og mulighed for at skabe resultater. • Et godt socialt arbejdsmiljø med en uformel og direkte omgangstone. • Kompetente, engagerede og dygtige kollegaer, som vil hjælpe dig til at vokse med opgaverne. Desuden tilbyder vi en attraktiv lønpakke med firmabil, biltelefon, samt andre personalegoder som pensions- og kantineordning, personalearrangementer, m.m. OM REKRUTTERINGSPROCESSEN: Er du interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte National Sales Manager Heavy, Carsten Sørensen på tlf. 60 40 34 04 eller HR assistent Ronja Rohde på tlf. 60 40 22 89. Du kan også læse mere om Iveco på www.ivecoodense.dk Send os din ansøgning og CV på ronja.rohde@cnhind.com Ansøgningsfristen er 1. februar 2018. Tiltrædelse hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige. Vi glæder os til at høre fra dig!


Navne NOTER

PENSIONERNE

VOKSER Medarbejdere med pension i PensionDanmark kan glæde sig over, at deres pensionsopsparinger er vokset markant i 2017. Den typiske medarbejder har i 2017 fået 112.000 kroner ekstra ind på pensionskontoen. En medarbejder, der gik ind i året med en pensionsopsparing på 648.000 kroner, kan konstatere, at pensionsopsparingen i 2017 er vokset til 760.000 kroner. Pensionsindbetalin-

gerne udgør 43.000 kroner, mens forrentningen af PensionDanmarks investeringer giver medarbejderen 69.000 kroner. »For en typisk medarbejder er pensionskontoen vokset med 17 procent i 2017. Takket være pensionsindbetalingerne aftalt i overenskomsterne og et rigtig godt investeringsafkast,« siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Pengegaver til

JULEMÆRKEHJEM

Da vognmand Mogens Bay, Skævinge, fejrede sin 80 års fødselsdag i sidste måned mødte godt 200 gæster frem, og rigtigt mange af dem fulgte hans opfordring om at droppe en gave og i stedet give penge til Julemærkehjemmet Kilemose i Ølsted mellem Frederiksværk og Frederikssund. Det gav ikke færre end 32.000 kroner til arbejdet med børnene. »Vi havde alle tiders dag med pølsevogn i garagen og alt, hvad dertil hører,« fortæller den stadigt aktive vognmand. Han driver sit eget firma med en enkelt lastbil - og ikke som vi skrev i sidste nummer et fælles firma med sin søn Anders Bay. Mogens Bay passer sine kunder i det nordsjællandske og øvrige land med sin ti år gamle Scania, der nærmer sig 400.000 kørte kilometer og, som transporterer grus, sten med mere og udfører

kranopgaver og en del maskintransporter. Det er efterhånden blevet til 57 år som vognmand. »Og jeg fortsætter. Jeg har lige fået fornyet mit kørekort,« siger han. Sønnike Anders Bay driver sin vognmandsforretning med otte entreprenør- og kranbiler – også i Skævinge.

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

ER JEG I DTL DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’er? »Det er vigtigt, at vi står sammen i branchen. « Det er de første ord, som Dennis Just, administrerende direktør for Logistik Centralen A/S i Odense, knytter til virksomhedens medlemskab af DTL - Danske Vognmænd. »Jeg støtter DTLs kurs over for cabotagekørsel. Erik Østergaard (DTLs direktør) står ofte alene i den debat. Cabotagekørslen er en trussel mod de vognmænd, som gerne vil køre med dansktalende chauffører,« siger Dennis Just, der mener, at DTL skal fortsætte med at kæmpe

34

DTL magasinet

for branchens udfordringer over for politikere i Danmark, EU og i andre sammenhænge. Dennis Just er også godt tilfreds med, at DTL har taget varevognsområdet under sin kappe. »Varevognsvognmændene var meget overladt til sig selv førhen på et område, der bærer præg af ikke at være så reguleret, som storvognsområdet. « Dennis Just bruger især DTL på tre områder. »Vi spørger ofte i DTL om ansættelsesforhold og brugen af overenskomster. De er gode

til at svare hurtigt på vores spørgsmål. Desuden bruger vi Tacho Online til at styre vores køre- og hviletid. Endelig har vi gode erfaringer med Tungvognsspecialisten. Vi er to gange blevet indkaldt til kontrol – og begge gange har vi fået råd af Tungvognsspecialisten – og bl.a. af den årsag har vi undgået at få bøder,« siger Dennis Just. Logistik Centralen A/S er beliggende ved motorvejsafkørsel 49 i Odense og beskæftiger 60 medarbejdere, har 40 biler og et lagerhotel på 10.000 kvadratmeter. Virksomheden blev i 2011 kåret som Årets Transportvirksomhed. I 2016 var Logistik centralen igen nomineret til titlen.

Dennis Just bruger både sit regionskontor og TungVognsSpecialisten. Her er han fotograferet, da han kom i finalen til Årets Transportvirksomhed i 2016. I 2011 vandt han titlen.

JANUAR 2018


Kran-Bloks frontmand

takker af

FOTO: FINN BJERREMAND

En af DTLs mest markante tillidsfolk stopper som formand senere på måneden. Frank Segall, Esbjerg, har besluttet at træde til side og lade en ny formand tage over i styregruppen for Kran-Blok Erfa. Det er blevet til 16 år i spidsen for en voksende skare af kranvognmænd og specialtransportører – 158 medlemmer af erfa-gruppen ved sidste årsmøde, og i år når tallet op på 161. Allerede i 1992 snusede han til arbejdet i styregruppe som suppleant. I 1994 blev han medlem, og han satte sig i formandsstolen i 2002. »Jeg glæder mig rigtigt meget over den voksende tilslutning og tager det som et stort skulderklap til hele styregruppens indsats. Beslutningen om at stoppe er vokset frem i løbet af det sidste halvandet års tid, og sagt ligeud, så er formandsjobbet ikke så sjovt i dag som før i tiden,« siger Frank Segall. »I de første mange år som formand var dialogen med myndighederne og politikerne god og løsningsorienteret. Alle så efter fælles interesser, når en sag skulle løses. De senere år er arbejdet med branchens vilkår blevet meget mere politisk med fokus på helt andre ting. De gode kompromiser er blevet sjældne - fælles mål er ofte gået fløjten, fordi alle skal have noget i ”deres egne vægtskåle”, uanset at helheden derved går tabt. Samtidig oplever jeg myndigheder, der er meget pressede på ressourcerne, og det smitter af på samarbejdet.« Frank Segall bliver træt ved tanken om det langstrakte arbejde med uddannelsen af særtransportassistenterne, »hvor vi oplevede, at politiet kørte sololøb uden dialog med branchen. Og vi ser lige nu, at Arbejdstilsynet har ændret reglerne for uddannelse af kranførere, som er forenklede, men i den sammenhæng har mistet den høje standard de danske uddannelser har været kendt for. Vi har forgæves forsøgt at komme i dialog med myndighederne og TUR, men dette har ikke været muligt.« Omvendt giver han ros til det ellers så udskældte skatteministerium. »De fortjener det for et flot arbejde med at få implementeret blokvognene i det centrale motorregister, da de hørte om de problemer, vi havde. Siden har blokvognene kunnet køre problemfrit på gule plader. »Ved årsmødet stopper tre styregruppemedlemmer. Det er jo en stor del, men vi har fundet nogle meget gode emner, som er klar til at gå ind i arbejdet. Jeg er overbevist om, at de kan danne en meget kompetent styregruppe, og fortsætte det gode arbejde med at varetage medlemmernes interesser. Jeg siger tak for denne gang med sindsro,« lyder det. Fremover skal tiden bruges på kranforretningen, familien, musik og folkedans på Fanø.

VELKOMMEN TIL VESTJYSK TRÆEMBALLAGE For to måneder siden ville Vestjysk Træemballage ApS. i Lemvig ikke have været et naturligt medlem af DTL. Men så tog ejer og direktør Carsten Lund vognmandskurset og anskaffede sig en brugt Scania lastbil (angiveligt den første med EURO 6 motor i Skandinavien). Så nu er han også vognmand. Og spritnyt medlem hos DTL. Virksomhe-

den producerer træemballage af enhver art – paller, kasser, stativer osv. og transporterer dem nu selv over hele landet. Med vognmandsbeviset slipper Carsten Lund for at køre tom tilbage fra turene fra Sjælland og Fyn. Vestjysk Træemballage ApS. blev stiftet for 15 år siden og beskæftiger nu 25 mand.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Vestjyllands Vognmandsforening Vestjysk Træemballage ApS Algade 20 7620 Lemvig

Nordre Birk Vognmandsforening KTS Transport ApS Industrivej 3 3300 Frederiksværk

Østjyllands Vognmandsforening Johnny Kofod Transport ApS Sofienlundparken 37 8860 Ulstrup

PBH Transport ApS Lillevangsvej 102 A 3480 Fredensborg

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING KTS Transport ApS Industrivej 3 3300 Frederiksværk

Johnny Kofod Transport ApS Sofienlundparken 37 8860 Ulstrup

Frank Segall overlader med sindsro tøjlerne til en ny og meget kompetent styregruppe. JANUAR 2018

DTL magasinet

35


H VO

L

D I ESE

NG

S ER

IO

HI

L

E TANO

DRI V

B

IO

AT UR GA

OGAS

B

BI

BR I D

N

HY

C OA C

spar brændstof reducer CO2

Kontakt 2551 8049 for mere info

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet 1/2018  

DTL Magasinet 1/2018

DTL Magasinet 1/2018  

DTL Magasinet 1/2018

Profile for sandgreen