SAMSON #1, 24. årgang

Page 10

[ TEMA ]

TEKST: VICKI SØBY RASMUSSEN, RETORIK, AU

LinkedIn:

Forbindelser til professionelle muligheder LinkedIn er et af de største sociale medier på internettet. Mange danskere har en profil, men størstedelen får ikke det optimale ud af den. SAMSON har mødt LinkedIn-ekspert Morten Vium for at blive klogere på LinkedIn, og hvad vi kan gøre bedre.

I

følge Morten Vium, som både holder foredrag og rådgiver virksomheder om LinkedIn, kan LinkedIn karakteriseres som et professionelt netværk. Selvom LinkedIn er målrettet netværk i en arbejdsmæssig sammenhæng, er der flere måder at bruge det på. Der er især to ting, som brugerne ifølge Morten Vium kan få gavn af:

at udnytte mediet til at skabe kontakter til mennesker, de ikke kender på forhånd. Ifølge Morten Vium er der mange danskere, som har en profil, men ikke arbejder godt nok med netværket:

»Den første er, at LinkedIn giver os en ny mulighed for at være forbundne. Gennem LinkedIn er det nemmere at holde overblik over, hvem der er kommet i job, og hvordan det går med vores tidligere kolleger. Den anden er i forhold til rekruttering. Virksomhederne har fået øjnene op for, hvordan LinkedIn kan være et godt redskab til at komme i kontakt med nye potentielle medarbejdere. De har mulighed for at lave søgninger baseret på kompetencer eller uddannelse, og så kommer der en liste med potentielle kandidater frem. En arbejdsgiver har ikke haft mulighed for at lave søgninger i så store databaser før. Nu kan de jo søge blandt 300 millioner personer«

Morten Vium fortæller, at LinkedIn ellers er meget udbredt i Danmark. 1,7 millioner danskere er på LinkedIn, og der er et bredt udvalg af faggrupper. Både it-folk, lærere og sygeplejersker er på LinkedIn, men den private sektor er alligevel bedre repræsenteret end den offentlige sektor.

Styrken ved at skabe netværk på LinkedIn er, at det kan skabe kontakt mellem fremmede mennesker, så brugerne kan få nye relationer, som kan have en positiv effekt på deres arbejdssituation. Det er bare ikke alle brugere på LinkedIn, som er gode nok til

[ 10 ]

»Vi er for dårlige til at markedsføre os selv. Vi får ikke arbejdet nok med vores profiler, og vi opdaterer dem ikke nok.«

FORDELE OG ULEMPER VED LINKEDIN LinkedIn kan anvendes på mange forskellige måder, så der findes mange fordele ved at oprette en profil. En af de store fordele er ifølge Morten Vium netværkets mulighed for kontakt: »Når vi kigger på vores strøm, så ser vi en potentiel kunde, en potentiel medarbejder eller en potentiel arbejdsplads. LinkedIn giver os værktøjer til at søge mere aktivt. Hvis der er en bestemt person, vi vil have fat i, kan vi bare søge. Det bliver også lettere at holde nye kontakter ved lige. Derudover kan LinkedIn vise fælles


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.