Ø-posten nr 179, marts 2020

Page 22

Ø-støtte til 11 projekter Landdistriktspuljen støtter initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne – med det overordnede formål at sikre levevilkårene på de små øer. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

Gode råd, når du vil sende en ansøgning

Fristen til næste ansøgningsrunde til landdistriktspuljens ø-midler er den 3. april 2020 kl. 12. Landdistriktspuljen administreres af Erhvervsstyrelsen, Landdistriktsudvikling. Du finder oplysninger om Landdistriktspuljen under fanen

1. 2. 3. 4.

„støttemuligheder“ på hjemmesiden: www.livogland.dk Har du spørgsmål, kan du skrive til puljepostkassen på landdistriktspulje@ erst.dk eller ringe til puljetelefonen på tlf. nr. 4171 7897 mandag til fredag kl. 10-12.

Læs den aktuelle vejledning, der offentliggøres, når der åbnes op for en ny ansøgningsrunde. Læs vilkårene for tilskud fra Landdistriktspuljen. Udfyld ansøgningsskemaet grundigt og læs de små vejledningstekster i ansøgningsskemaet, hvis du er i tvivl om, hvad du skal skrive. Ring til puljetelefonen, hvis du har spørgsmål, du ikke kunne finde svar på de tre andre steder.

Ø-støtte til projekter i anden runde af 2019 Projekter på de små øer til Landdistriktspuljen 2. ansøgningsrunde 2019 Projekttitel

Ansøger

Projekt Etablering Af Tunø Snedkeri

Tunø Snedkeri v/Bue Bredsdorff

Tunø

Brandsikring ejendommen Kattekærstrædet 10, 4305 Orø, „Hestebedgård“

Den Selvejende institution Hestebedgård

Orø

187.973,00 kr.

Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland

Gate 21

Fejø

430.890,47 kr.

Ø-HAVNEN: Forretning, samarbejde og udvikling hos småøernes havne

Lag Småøerne

Opførelse af service- og mandskabsbygning Østre Færge Orø

ØSTRE FÆRGE A/S

Orø

500.000,00 kr.

Omø Bryghus ApS, Etablering

Omø Bryghus ApS

Omø

130.095,00 kr.

Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter

Faaborg-Midtfyn Kommune

Samarbejde på tværs af ø-skolerne – fleksible mødepladser, fysisk og digitalt

Anholt Læringsværksted

Solstrøm i Fur Væksthus

Foreningen „Fur Væksthus„

Ankomst Hjarnø

Hjarnø Beboerforening

Ø-Cykler

OrØKontor

Få flere ø-nyheder Tilmeld dig nyhedsbrevet fra De Danske Småøer på www.danske-smaaoer.dk

22

Ø

Tilskud

Lån 298.085,00 kr.

200.000,00 kr.

Avernakø, Bjørnø og Lyø

350.000,00 kr. 75.000,00 kr.

Fur

92.000,00 kr.

Hjarnø

200.000,00 kr.

Orø

270.741,00 kr. 1.806.604 kr.

928.180 kr.

i alt

2.734.784 kr.