Page 1

338

Ӓᐬี՗!ᖒᛮ‫ޥ‬ୢ

ᜰ ‫ ݧ‬жࣨ ! ݈୛ ๼Ρ

Ꮞᅭҏ!ɜ!ߡኈ຀ኈ!ɜ!ഡ఩!ɜ!Ҁ٨඼ҏ

ਢຟ!ɜ!৏ዅ!ɜ!଒င!ɜ!ਡၽ!ɜ!டᚠ!ɜ!ᡝ‫!ى‬ɜ!М᛺!ɜ!‫ء‬ٙ

P.10

ડՑΪဴ‫ޟ‬ЊުϞ՗ ջາᜒᎧ!ɜ!໊Ϥю‫!ގ‬ɜ!ISSN 1839-7913!ɜ!

www.sameway.com.au

!ɜ!

Ⴋၗ TEL 03 9888 7199!ɜ!༈ઍ FAX 03 9888 7299!ɜ!21.06.13–27.06.13

Royal Umbrella Jasmine Rice

如欲了解詳情請聯絡我們 全澳各大亞洲超市均有銷售 ৏ዅੑ਀ġġġġġ᠍‫ݠ‬ᏰಬϛЖۡ෈፞แġġġġġᡝ‫ཱིى‬ᆸġġġġġϷ᜸ኄ֙ġġġġġ଒ငੑ਀ġġġġġӣၽѲ੕ġġġġġӣၯᘈຟġġġġġዥᘈடᚠġġġġġٙൢġġġġġடཾኄൟġġġġġЖ᡹ଟ៪ġġġġġּቸΡЖġġġġġܹಁжࣨġġġġġፙМᇳ᛺


ӣၯΡᇭ

‫ר‬ঈџоӻٖΙ؏ We can walk an extra mile

ЂԺዴߞೊӔൌऽౕ֋ЎߞӠࣿକ௉ᢏఀ‫ـ‬ᚳනȂϵऎ ϭϘ҃ᓴᑄϘৎ‫ـ‬Հߞ՘ࠜᖖᄩȂ‫ا‬हࠫᑫࣷፁᅁକ෩ ‫ڻ‬ഺϘৎᖖᄩȂ‫ا‬हࠫЙьೊӔൌྻऎକգഺϘৎᑟྻ փྏਾȄ

಑449෈

Majority of the migrants to Australia are after an abundant life here and a better environment for their next generation to grow. No doubt Australia is a good choice for them and we should be grateful for this to happen. We had paid the price of leaving behind our established networking and career foundation in our home base upon migrating to Australia. And upon arrival we needed to settle down and pick up our new beginning long before we could really appreciate and enjoy our new home here.

ܹಁжࣨ The World

଒ငੑ਀ Finance

24

டཾኄൟ

25

ჅҝϬȃұϩՐȂົϠೊӔ‫֋ڽ‬໸ࡑȃ‫ڲࡑތ‬ȃশสф К஼ЙԢԳўȂЏ՘ऎᑫࣷԺЮћмߤྻߞϘൊԊȄ‫ا‬ েඈ‫ڍ‬೐ϟ҃ߞೊӔᓉϢߤྻфጤѕߤ஡۶ӎԳࣆ޼ߞ ӺЙьȂЫՐᗑ‫ڣ‬ЂᓴȂ֋Ӥ៨գұ֜‫ڲ‬ႁ०฀ߞ৏ᓴ ϠȂබ࣏Ϙৎৃఀ‫ޟ‬ዐߞ‫ڰ‬Ȅ

Over the past decades Chinese immigrants originating from Vietnam, South East Asia, Hong Kong and China have become an integral part of the Australian multicultural society. Gladly our second generation has blended in the mainstream society, with many actively pursuing in local community and political roles. In the Federal election this year we are pleased to see four Liberal Party candidates of Asian ethnic background.

ፙМᇳ᛺

26 - 29

ӣၽѲ੕

30 - 31

୵Ϟ࢙നᑫࣷߤྻНҳȂ‫ا‬ះఀ‫ا‬েᘘҞѽԺ‫ڕ‬ϘَȂ බ࣏ᙖᘮ‫ا‬েߞ໛ൎȂҝᝯѕԑѵधКգቮঋߞϠȄ‫ی‬ ༉ࡈ‫ا‬գᑟྻۖണൠ౨Ȃࢵണ຾ԩߞົϠྎຠਛ᛬௄՘ ԐӠȂᡘҁ᎘ф‫ׄ۝‬ԧԳఈӨаቪфᡘះ‫ྫۦ‬ϠҀߞࣇ ‫ڰ‬Ȅᡘ຾ߞ੡৏Ȃ‫ا‬ЙူऎНஜਟȂЙ࣏ԯऎҁُՐѾ ҍࠛᓿ‫ׄ۝‬ዴѽϩေ঍ߞϠȂփ࣏ԯऎҁ‫ـ‬᝸ྍऎഺ‫ڱ‬ ϠѾϯ֋Ўߞ੡༡фᇟϧȄҁ‫ྍܠ‬ঋ‫ྎد‬ຠ‫ڰ‬྽Ȃ֯ఀ ᄊҁߞӠྍϘଠգᗏգ֒Ȃऎߞ࣏ϘᘺຠѕȄည๒Й࣏ ُϘৎϠൌକᄊ᛬௄՘ԐӠϘዹҞѽգ᏶ϧҝᝯѕԑѵ धգቮঋߞϠȂ֭‫ا‬ះఀԴᑫࣷӠࣿߞົϠȂፁ࣏Ҟѽ Ժ‫ڕ‬ϘَȄ

Apart from building the local society, I think we can walk an extra mile by broadening our horizon to care about more people in need around the world. Two weeks ago I visited Mr Henry K.S. Ngai, a distinguished charity figure in Sydney, to learn about his involvement in helping people in different places who suffer from cataract and hearing problems. I was very touched and impressed, not just by his generosity in helping out tens of thousands of people, but also his willingness in offering his time and effort. With his heart of goodness, he takes charity matters as serious as running a big business. Even not everyone could afford to be so generous in caring for so many people around the world, yet I believe many Chinese living in Australia should walk an extra mile alike.

৏ዅ

ೊӔᑫࣷȂቮঋ‫ا‬েᐯྻ‫ݸ‬ϭԴ১‫ܧ‬ԳЏ࢙Ӳߞᝯ࠼ᇨ ປ‫ڰݕ‬྽௄ᚂȂഺ࣏Йକᘖֺߞ҃ኊȂփѷ‫ا‬েঋদྲ ᐯ೫ߤྻКϠϠൌߢߞ‫ڰ‬ȂЂൊԊೊӔൌྻऻۖ֋Ўߞ ቮঋȂփঋϘࣱ੡༡Ꮛᕕϭ‫ڽ‬ȂЖକಎϢሮᝊф‫ۦڳ‬ഺ ϘৎߤྻȄ

World Vision Australia Ȃশสᇍऎѵधࢆ‫ྻށ‬Ȃҭᣉ World Vision Australia, a prominent and well-received charity ᇍऎѵधਣౕྻȂϘߡѽ‫ڽ‬ிࢺԴԑѵधգቮঋߞԳ ўȂᕒׄള‫ߞק‬ϠȂપ‫࣏־‬ЈࢅЄবᅆ៞Ᏼȃి‫ڈ‬ȃஉ ௵ȃ‫ؼ‬ຠӠࣿᖖᄩຈȂԺՐ‫ڽ‬ఀۖߤྻߞሮԢфњࢺȄ ȮԢႮϠȯሃ World Vision Australia ‫ݺ‬ϯѡᜪ঎Ϟ‫۝‬ ៉ȂԴӏ‫یڽ‬ՐКȂ‫ ׄ۝‬World Vision Australia Դົ Ϡߤ஡యዃȂඵِ‫ـ‬ԺົϠߞணሃȄऎթ‫ا‬েԴϝѡܺ ֌ϩѡࠐȂᘛ᎛ఀԺՐ‫ڽ‬ԇশสѵधࢆ‫ྻށ‬యዃЂ‫ߞڹ‬ ࡈส‫௺ܓ‬ᆳആЃЀȂ‫ۖڽ‬ᑫࣷԧࡱ᪦Ȃᗝ֖ྎຠ៷዆ਣ фԴᐍᆬӎᗝ֖ᔠྻȂऎ World Vision Australia ឯภȂ ‫ڭ‬ѷᚣթԨົϠߤ஡Ь೜ World Vision ߞԧ༵Ѝ֯Ȅ ‫ا‬ऽౕᡝ߰েକጤધᠩᕕњࢺȂႎ೟ఐ޶‫ا‬েྻԴџࢢ ുϘԨᡝ߰Ь೜Ȅ

organization, has been offering aids to people in need and poverty around the world, in particular children in need of better food supply, education, health and living environment. Last month Sameway and World Vision Australia signed an agreement in promoting their missions and assembling our support in the Chinese community over the next two years. Hence in September/October this year, we have invited Mary Cheung, an ex-Miss Hong Kong who has been the promotion ambassador of World Vision Hong Kong for long, to hold charity photography exhibition in various Australian capital cities, as well as to organize a fund raising banquet in Melbourne with a view to promoting World Vision Ʌ s missions. I hope you can show your intense support when you come across our future updates about the function details.

‫ߝޥ‬ ۹ஈћ

Raymond Chow Publisher

Issue No. # 339 # 340 # 341 # 342 # 343

Publication Date 28/06/13 05/07/13 12/07/13 19/07/13 26/07/13

Published by: Publisher/Chief Editor: Deputy Chief Editor: Editor: IT & Website:

Submission Deadline 26/06/13 03/07/13 10/07/13 17/07/13 24/07/13

Creative Every Day Raymond Chow Ralph Yan Christiana Zhu Patrick Wu

Marketing Director: Marketing Assistant: Art Director: Senior Designer: Editor/Designer:

Zhang 0430 139 809 Portia Wong 0434 208 163 Ꮞ Tony Sales Manager ᅭ Vinola Chan 0411 881 635 Edmund Chow 0425 749 198 ҏ Terence Cheung 0424 390 333

ኄ֙ഋࢥၚ 03 9888 7199

04

ኄ֙ഋ Advertising Department ጡᒮഋ Editorial Department Ӵ֭ Address: Suite 7, 1/F, 2-8 Burwood Hwy, Ⴋၗ Tel: ༈ઍ Fax: Йᐠ Mob: Ⴋ໏ Email:

Gary Wu Sandy Law Bella Leung Kin Li Wendy Wen, Lili Liang

ю‫ ގ‬: ‫ߝޥ‬ʟᖂጡᒮ : ୙ᖂጡᒮ : Мԅጡᒮ : ᆩમၥଉ‫׬‬೚ :

ഡ Andy Lau ఩ Herman Cheng

Dominic Cheng

ChinaTown Promotions & PR

‫ܖ‬ᖒ๜ӨӴཾ୛ষ

Issue 338 21 - 06 - 2013

Creative Every Day

0416 290 918 0402 366 629 0412 440 863

ߡ ኈ ຀ ு

ѿൟ๊გᖂᅿ : ѿൟ๊გօ౩ : छ೚ᖂᅿ : ଽ઻छ೚ጡᒮ : छ೚ጡᒮ :

नᅂᛧ ᛳოܑ గᐸ߇ ‫؃‬୊࠰ ྣఃඛȃ గᝋᝋ

0433 837 083 0433 522 339 0413 089 833

TC Zhang

0414 158 121

Focus Studio

19 - 21

4, 6

‫ޥ‬ღੑ਀

7, 10

ᡝ‫ཱིى‬ᆸ Sport

12 - 14

ড় Home

15 - 17

ٙൢ Driveway Ϸ᜸ኄ֙ Classified

18 - 20, 22 23 - 26

ջ೰ᖐ݂ġ ȮӣၯΡȯᚕᇬ‫ܚ‬ԤМണҥհ‫ޱ‬Ռ॒М೰Ȃ‫ٮ‬Ϛ фߒҏѐҳൟȄȮӣၯΡȯ໊ѐϐᅾΨጂ߳ѐ‫ސ‬ ϱ‫ޟ‬ӒഋၥਟྥጂฒᇲȂ௙ҏѐ‫ٮ‬Ϛ॒ΰӈդӰ ᒿᇲ‫ܖ‬ᒸᅓՄ౰ҡ‫ޟ‬೰ӈȂζϚඪ‫ټ‬ӈդ݂Ұ‫ܖ‬ ུҰ‫߳ޟ‬ᜌȂоЅϚ॒ΰЕमӈդ‫ޢ‬௥ȃ໢௥ȃ ߣளȃ‫ܖ‬ॊҡ‫ޟ‬୦ཾցઉཬѶ‫ܖ‬੫տཬѶ‫ޟ‬೰ӈȄ ‫ר‬ঈ࡚ដ᠞‫ޱ‬ӵ‫ٺ‬ҢԤᜰၥਟࠉȂॶӑࢥᜌၥਟ ‫ޟ‬ઍጂ‫ܖܒ‬኉ၚᐿҳ‫ޟ‬ཎَȄ Disclaimers The views and opinions of authors expressed in Sameway Magazine do not necessarily state or reflect those of the publisher. While we do our best to make sure the information is accurate, Sameway Magazine does not accept any legal responsibility for errors or omissions. Sameway Magazine disclaims all warranties, expressed or implied, and it will not be responsible for any direct, indirect, incidental, consequential loss of business profits or special damages. We encourage readers to verify the accuracy of information or seek independent advice before relying upon it. The circulation records of this publication have been submitted for independent audit with the Circulations Audit Board

Distributed in Melbourne, Sydney, as at September 30, 2012 Brisbane & Adelaide

Sam Yu Sam Choi Edmund Ng ED & Associates

10 - 11, 22

ּቸΡЖ

Audited 17,000

Burwood East VIC 3151, Australia 03-9888 7199 03-9888 7299 03-9888 7433 0401 697 791 info@sameway.com.au

‫ں‬୉М ᝒแ⬟ ԧງ ֔ۤ

6 - 9, 13, 23

ዥᘈடᚠ

ȮӣၯΡȯᚕᇬ‫᠌ގ‬ᖐ݂ ijıIJı ‫ܚ᠌ގ‬ԤȮӣၯΡȯᚕᇬ ҏѐ‫ܚ‬ԤМണȃყаЅඨყ֯߳੼‫᠌ގ‬ȂҐငҏѐਪ ७ӣཎȂϚுоӈդ‫ל‬ԒᙽၷЅᙚӟ Sameway Magazine Copyright Notice Copyright 2010 Sameway Magazine All editorial content and images in Sameway Magazine are subject to copyright law and may not be copied without the expressed permission of Sameway Magazine which reserves all rights. Re-use of any of Sameway Magazine's editorial content and images for any purpose without Sameway Magazine's written permission is strictly prohibited.


ጹࡃ‫ؚ‬᎓૵‫ˈڋ‬᎓೷ግܸ୲ჲܿࢗᏮʽ

ખᇖሡၭˈ౞ኟ૑օˈขమຢ֫ಚʽ ᇜৃˈߗৃˈ๲ৃġˈནৃሡቮ૵‫˄ڋ‬ખᇖİġ᎟ᇖ˅ጽ༚

ଓହ֫ಚঐ৓ནৃጽ༚ˈ᎟ᇖঐ৓ၭ൷ȃ ඘ኟ૑օডຢ၃ᅪႷȃ

֔೷ମ‫ܐ‬ખᇖܿ঩ঐ

㊌ὧ㑋‖⇣佯⹙卾❯∀䛿⡴尨δ

īġ ‫ؚ‬᎓Ꮑࢆ‫׭‬Ꮃ

䀮⦢⊤ἕ像愡㖺⼗┇佯⹙⡴尨⁘尼)WUH*

2/! ㄣ぀棶㚪䀮⦢⊤ἕ⇧㲌㊑㲳ỀⳀ㲌

ᾕ壠⌤ㄣ䛿⡴尨嶴䖣δ㊌ὧ㖪㍼┇澎⌬ 㰆朗ἵ⥦⋈㟠䖮屲⡴尨δ

3/! ㄣỆ⋈㴜㞄㐠⑒恂䝳⒇㊑㝯歓伢⊦䛿㗔儭蒩曟柙ㄣ➣ὅ⻯2㞃⋈Ẉ㽜2:⳼ 4/! ㄣ➣3124⻯⼡∀Ẉ⑪ὠ⒇㙱Ⲭ屶ẟấὠẅ䛿㖺⼗壠⌤屹䪆)⡵㞧Ẏẕ屹䪆 ⦑* 5/! ⨮䝩⋈㴜㞄㌠⒈ẟấὠẅ䛿㖺⼗壠⌤屹䪆蒥⡵㞧Ẏẕ屹䪆 ⦑蒦㌠⒈嶴②㖱

ㅮ䡠屡ㅀ㊑㌠⒈蒩屲像佗!!喜⧮⥦!Tufqibojf!!1513.733.883!!㊑!!:9:1.4461! ➫➻!蒷3:!!Fmmjohxpsui!Qbsbef-!Cpy!Ijmm-!Wjd!4239!

䖰愩!;!TufqibojfDAunh/fev/bv 俌➻!蒷xxx/unh/fev/bv


ܹಁжࣨ

ћʟҏѐጡᒮഋ ᄦʟ Appledaily, Wikipedia & Xinhua

Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

www.rejoice.org.au/radio

ᐣѬΰ‫ޟ‬ҏ໊ 6 Т 16 Р Ս 6 Т 22 Р

˧ ᔜଽዅ

˧ Ԝ଻඼·J·‫ිآ‬

1940ԑ6Т18Р

1956ԑ6Т19Р IBMഺۖΡԜ଻඼•J•‫ිآ‬ഁж

Ռҥ‫୽ݲ‬ၼଢ଼໠ۖ ֋Ӥ‫ޱ‬஼࣏Դ 1940 Ր 6 ѡȂ১‫֘᠋ޱ‬೐ϬԒ۶ ஼஼‫ڨ‬ൊըࠜਆᆬ•ᕛ୼ጄԴॻ஼‫࢙ݙ‬ӲߞࣆᢜȄ Դᇯؓ‫ޱ‬஼Ԩૼᇝ዇஼‫ظ‬ফ੡Ȃᕛ୼ጄୟϸ֌ॻ ஼Ȃ‫ ݺ‬6 ѡ 18 џ൅Ⴥॻ஼ዃያгҦ๴ࠑȮ‫ޱט‬஼ ϠӔ੩ȯߞᆊሲȂၳҡ‫ޱ‬஼ϠӔЙঋ‫ౕؓݸ‬Ȃȶ‫ޱ‬ ஼‫ߞةݯ‬ѫ๐ൌЙକᆪ࿝ȂϵທЙྻᆪ࿝ȷȂഺዾ ራϞȶ֋Ӥ‫ޱ‬஼ȷႻஜߞ༟‫ܕ‬Ȅ

՛ ୺ ෻•J• ١ ฑȞThomas J. WatsonȂ1874 Ր 2 ѡ 17 џɯ 1956 Ր 6 ѡ 19 џȟԑԩЂ՛୺෻• ॗ ᒰ• ١ ฑȞThomas John Watson Sr.ȟȂ ࣏ ग़஼஥ϠȂԴ 1914 ɯ 1956 Ր༡ҍԇ஼ቫ஥ӡ ᑟᐡгҦȞIBMȟ೐ 1 ԇ֖ࣆᗁ໗Ȃ௲ታ IBM Դ 1920 ɯ 1950 Ր҃๴ਣ՘஼ቫߢԩߞ஥྽ᑟᅹȄ ҁᅁ֖գੜߞᇒನল੾Ȃ‫ ڹ‬IBM ᘇЂᓿȄ

ߡያȈ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

˧ அᅭၼ‫ݬ‬

1895ԑ6Т21Р அᅭၼ‫ݬ‬ғԒ࡚ԙ೽૞ ௄ᆬႻޫȂϫᇍҔઔ - ޯᜲߞઔႻޫȂ1948 Րࡈ ജᇍࢃ྆ऱ࢓ႻޫȄ֜‫ݺ‬዇஼൵ҔўߞӮஙែૈ ੾ - ഈᆬ෻ઍԯՍȂԑࠜ 98 г‫ڧ‬ȄႻޫ֘୓Ҕઔ ષ‫ݽ‬ҔޫϾߞҿ৖෻ѧપᆬȂႭ໸џ዇᠋җਫȂ‫ތ‬ ֌ޯᜲߞઔߞ௄ᆬᣉߞᔒᆬપဇสȄႻޫാతϞҔ ઔ۶ޯᜲߞઔȂ‫ڹ‬ఀ‫݀ڽ‬೺୸ЙӅԓᚒჅџ዇᠋җ ਫȄ௄ᆬႻޫ࣏ѵधϯ൵ᗄՓߞϠЍଝႽȄ

˦ ϛ୽໥ө౨ଜᗂဌ

Ιኺᒯ౨‫ڍ‬ኺ๖‫ ݎ‬ϛ୽ٗ౨Ιఁ༯Ӵ 2013 ԑᖒӫོ‫ٗݔ‬౨ᗉ 15 РӵБՙց‫ٳ‬໠ᄍȂ ‫ݍ‬ၾкȃፏୖࠅॖБՙ໥ӵතᄍᏽϛо 3Ȉ0 σഽ Рҏ໥ሆ‫ڥ‬໠ߞऔȂ࿋ড়౨࢑ϱ଻ᅭ໠ൟ 3 Ϸម ߯ҢΙ଄ᅔ߫‫҈ৢܪު∪ޟ‬໠ഽցϞߞȄӵё‫ࢥݓ‬ ୽ড়ᡝ‫ى‬ൟ 7 ࿲Ӫᢎಀ‫ޟ‬օࡄᖐϛȂ඼ऋ‫ܜ‬㠰౥ ሴ‫਺ޟ‬Бॖღ‫៉۽‬Οዥ٘ᗉσഽ‫୽ݲ‬໥‫ޟ‬஼༖ȂՄ ϱ଻ᅭࠌ࢐౨໥ᕕഽ‫ޟ‬ᓞဴђՋȂтӵ໠ൟࡣϚδ ௥‫ڗ‬࿱ୢϱ҅Ⴊኈ‫ޟ‬૓ഋӱ༈Ȃ಑Ιਢ໢୏٘௭ю Ιယ∪቗‫ࢆޢৢܪު∪ޟ‬౨ߞΰُ҈໠‫׋‬७ȂՄࡣ ဖ߳ցѻ༹άӵήјൟ໠ൟࡣ҈ΣΙယ࿱ୢϛၯ‫ޟ‬ ճৢȂՄ෇၄ΰൟ‫ࠉޟ‬Ꭲൖάӵ༌ୄ၄ਢ໦ࢲ௥༹ ඼њּ༈҈Σᓆΰ఺߆‫ޟ‬Ι౨ȄРҏ໥ՍԪϐ࢐ᐣ Ѭΰ࿦Бՙ 10 ൟϚഽȂᖂᏽᕼ࣏ 2 ҁ 8 ॒ȄБՙ ໥ӵᕕഽࡣ኷ۨ A ಢ಑ΙȄ

06

1Ȉ5 Ȋϛ୽୽ড়໥ 15 Рఏӵкൟӫ޳༹ᡝϛЖ Ϛኳ੎୽໥Ȃᄞᎏዥ٘ᗉέ೿ఁȄ೻ഺഅΟϛ୽໥ ᒯ๝੎୽໥‫ޟ‬ΙএकᓃȄҬࠉӵ୽ሬٗᖒ௶ӪϛȂ ϛ୽໥՝ۨ಑ 95 ՝ȂՄ੎୽໥༉Ӗ಑ 142 ՝Ȅ ณՄȂՌ 2007 ԑ 5 Тϛ୽໥ӵ୥ّ 0Ȉ1 ᒯ๝੎ ୽໥ࡣȂ୽ٗϐ 6 ԑҐഽ੎୽໥ȄՄҏൟ‫ޟ‬੎୽ ໥о୽༹୽ߧ౨ষ࣏кȂ‫ߨٮ‬кΨଲৠȄՍԪ୽ٗ ӵശߖ‫ޟ‬ዥ٘ᗉϛᎏႄέ೿ఁȂԪࠉȂϛ୽໥ϐင ᒯ๝Ο੩૭տպ඼‫ۄ‬໥‫ڷ‬೉៌໥ȄᐃொȂҏൟШᗉ ๖‫ࡣ؂‬Ȃϛ୽໥஠൷Ӵ၌ඹȄήԩ୽ড়໥Ӕ໱ӫ ਢȂњ଻ൖ૖֏᝷៉окఀጛ٘Ӌю౪ȂшᅖΟҐ ‫ޣ‬ኵȄӵӱ๎έൟШᗉ‫ޟ‬ுѶਢȂњ଻ൖᇳȈȶᇄ ೉៌‫ޟ‬ШᗉȂтঈ፼юΟՌϏ‫ޟ‬࿽࠷Ȃծ࢐ѪѴ‫ڍ‬ ൟтঈીм೻ኺ‫ޟ‬࿽࠷ȂЎ‫࢐ڏ‬ϬЈ೻ൟȄȷ

Issue 338 21 - 06 - 2013

ӣၯᘈຟ Ђॗ 1990 Ր҃ࡈКงȂК஼۶џӎߞ‫ږ‬ಧѪӀЂ ७഍‫ݺ‬ԢϘᕫըȂ1992 Ր‫ࣷڲ‬वȂКџ‫ی‬஼ᇟॻ ᆽҍȂԴҗٙᘈहჃȂӇఀч‫ރ‬ԳླȂϬ઒ߢ‫ډ‬ȃ КЋ༮ҫȃፑ‫ؠ‬ጋȃ୥ઔ‫ތ‬Ȃഺ‫ږࣷڲڱ‬ᐪᠩᐜᐜ ߞԩՄϘ୓‫܇‬ឥϞϘඞ໹Ѽᇟ௾ߞѧᘈȄ֭ంթѽ ࢢȂ‫ی‬༤жႽෳᢒȂџӎ༤ߞѪӀََ෩୼ȂփК ஼༤බြြీଡ଼Ȅϯ࣐งȂ‫ی‬༤գԧ֋ߞѧᘈȂџ ӎ༤֯‫ࡄࣷڲ‬কҍᐼᗑԪྻ‫ޓ‬Ȃᅆୱѐ֘ȂК஼ ༤ࡋԴ֋Ўਛ㡯۶ઍ஼஼ླྀ༤་֖у᎖ᘈȂຕ‫ލ‬ᛕ ᛕᓮಧȂ֭џӎߞᅆјϜ࣏ѵधࡏ੠ѐ֘ȂփК஼ ࡋᓮຜϞ౮๑ᐼ୽ϧߞઍ஼Ȃ‫ی‬༤Н༡ߞኸըЏ၃ हਮϞϬৎѽϯߞຈૺȂ҄‫ا‬Ꮕಧ୛ఐ֣ѽඝȉ‫ـ‬ գत߰Ȃ15 џ‫࣏׈‬ҫϯ൵ᕖ‫ږ‬ಧߞК஼ታᐱϠ೫ ࠕӀԐӠߞӠџȂՂթᅝీྐӅϵᢰഺ֜໹ૺಧ୛ ᠻ๒ૠཋ‫א‬Ȅ


ᐬࢸጕ

ܹಁжࣨ

Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

www.rejoice.org.au/radio ߡያȈ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

ቫዂ‫ٱ‬Ӈम ᖒ٤࿱19ᆍ ӫԙ᛾

1

ាྲՍԑবӇᕝȶԪ‫ޱ‬ᒸᐬᐗȷࢢȂᗑ‫ڣ‬ ࣆܹঝ‫ݺ‬ᕅϧȂ௟Դԑ஼ူழ 19 ᇌԪ՘᜽ ߏȄԯ‫އ‬ӡ LSD Ԫ՘᜽ࢢኩጁ‫ڗ‬ϸߞ 17 ࿐ఉҺົႁьՐᝯࡴ֛ȞHenry Kwanȟߞ ၨᚃ࣑чԴఉҺҔ஡ߞ൪ւငгཀྵгᄪᗝ ֖ȂҁߞਛϠ۶‫ވ‬уൌҍਯϞၨᚃȄᑂȮ࣐ งџცୈඡȯ൅ᠨȂᗑ‫ڣ‬஘୑ࠜҿ‫ݛ‬዇ҿ ನȞDavid Bradburyȟ௟഼Ⴥᑫࣷឮߋ۶ ઐ໱߰܎৶ྻȞACCCȟᅁࣉူ҄ 120 чȄ ᝯࡴ֛ߞ҈‫ ؙ‬Alban Kwan ҃ࠑԑਛᗾ႖Ȃ ᇍ Henry ௉Ϟକᅁ಩ᐯ‫ݕࢠޱ‬ᛁᐯߞᄱྐ Ӆ༷Դతϭ‫ߞڽ‬ւႏКೲᒖփҍȂഺ‫ڹ‬ҁ ྏۖȶһЂߞᕅϧȷȄHenry Դ Killara К ᐯྲՍ୼ւȞHSCȟߞ 5 ࠝॊӫКȂ4 ࠝ ൌ࣏ԩԕࡈॱȄAlban ሲȈȶҁ᝸ྍᄘႏࠧ Ϙଠߞ‫ڽ֘ތ‬፤៖ഺᇌᕅϧȄȷҁ់‫ט‬Դ ඞߞϠൌঋ‫ݡ‬ທࣲࡡȄ

ᐬࢸ಑Ιࢇ ‫ࡊږݽ‬ΰວ ᎏ‫ܢ‬ ˧ ȶӫ‫ݲ‬ᑹᏭᏘȷ

ӣၯᘈຟ ᝯ‫ݺ‬Ղ֣௟᜽ߏࠧ‫ޱ‬мߞߋ᠜ ࢺ᠈ЙԃȂഺըჴֶߞԑ஼ᗜ ੡ူ࣏҄Ϙৎᡋ‫ܢ‬Н঍Ȅӫࡈ ௉ѤߞឨຕԴ‫ݺ‬ȂྲՍౕؓ௟ ᜽ߏࠧ‫ޱ‬мయ୼ۖᗑ‫୼ߞڣ‬ ࢘Ȃփᗑ‫ࡋܹࣆڣ‬ሮ௉‫ޱؼـ‬ ࢠ۶‫ڹ‬Ԫ՘᜽ߏࠧ‫ޱ‬м࣏ྲՍ ֋Ўߞ‫ڰ‬ȄҩҳȂHenry ߞժ ԯԺьঋ҄ົϠϘᗏጉਿȂᕅ ϧჅЂඵ഼ِჅ‫އ‬ӡ᜽ߏ‫⃁ڽ‬ ႋȂӎ‫ڽ‬Йᕕႍ࣏Ϙৎࠅ‫ܞ‬ь ՐᕕգߞӠࣿȂѭӓেᕕႍՂ ֣ᕭ୅۸ȉ

๼Ăᆎᖒ࿗ឩ ϰ೨‫ڏ‬୤ᇄ

NBN

3

К஼ცࠫॊ‫ث‬һᔝົऎജᑫࣷ஼ਛኵ௲ᇨ ປȞNBNȟ‫ݡ‬НࠝҳȂփग़஼ࣆܹϵࠚۤ Ϟ᝷֬ߞјࣱူѤႍгҦԴग़஼ߞࣿஜȂ ഺ‫ڹ‬ఀົऎ຾ೀ‫ݺ‬ᙚೲऎК஼ࣆܹ་֖༡ ᓗࣿஜߞ঑ব‫؛‬໪ȄሃթԢ੡Ȃᗑဖ៨ࠑ ӯՂ‫ލ‬ϯሂ௟দྲւዋົऎணሃ NBN ࢙ന ߞҞକ‫ݑ‬Ȅົऎᗁൊ֜‫ݺ‬К஼ࡑൊߞಎԲ ҾȄᑂ ABC ඡႽȂग़஼ಿ៉୰ఐඡ܎৶ྻ ȞHouse Intelligence Committeeȟ ᇍȂ ົऎҞକླКԴ NBN ຈᇨປ㡯࢙Ӳ‫ݙ‬ᓜ ȶࢢࠝȷȂў࠮К஼ఐඡൊࠝߞᢄᡘࣿஜȄ ົऎўবබթ་֖ϞቺӋȄ܎৶ྻሮऎȂ Ϙӌ๴ӠᐼߋȂົऎत֌Ҟକྻቈ຀ᝯൕ ‫࢙ێ‬നߞᇨປ‫ڀ‬೚Ȅᘵ๒ົऎജ NBN ‫ݡ‬Н ࠝҳȂ֭ॻ஼ఐඡᑟᅹ㤯௟ົऎԕϢЯധ ࢙നॻ஼ኵ௲ᇨߞгҦԩඏȄ

2

ᑂȮᑫࣷϠඡȯඡႽȂജֿᓖ౭ྲՍЍ៨ ៉ ৶ John Newman ။ ԩ ՘ Ӳ ߞ ᑫ ࣷ ೐ Ϙࣆ޼‫דࢉە‬฀߾ȞPhuong Ngoȟࠕџ ജ‫ޱ‬ਲቺ԰ᅆֿ။་Ϙَϯ໦ߞӦ᎛Ȅ੡ Ր 43 ࿐ߞ‫ד‬฀߾Դ 2001 Րജ໗‫ܠ‬ᓖ౭ Newman ။ ԩ ՘ Ӳ ‫ ڭ‬ജ ֿ ഍ ೣ ‫ ڗ‬ᆾ ူȄ ᑂ ఉȂNewman ࣏ ‫ ד‬฀ ߾ ߞ ࣆ ޼ ᅆ јȂ ϵ ࣏ ఉ Һ ҙ ҾȞCabramattaȟ ߞ Ѝ ៨ ៉ ৶Ȅ1994 ՐȂ ண Ґ ؆ Ѝ ៨ њ ൊ ྻ ៉ ߞ Newman ᠭ‫ࠔژ‬԰֜‫ݺ‬ҙҾߞਛКȂգϠ Դࠕ໼ᛓจҁ଒Ͼ༟Ϟ‫ی‬ᆀȄൖ኶ᄥ๴಩Ȃ ࡈ Fairfield ៉৶‫ד‬฀߾ᇟѕຉᄑϞ‫ە‬౭֖ ஜȂ ‫ ־ ڹ ࢽ ڭ‬Ϡ ༟ ᆀ ਡ ౭ NewmanȄ ‫ד‬ ฀߾ऎ໸ࡑ᝱ӔȂᖔ৞ۖᑫࣷ‫ࢢܧܠ‬Ȃ൵ ࠐԴ‫ݿ‬ՍӠࣿȂࢢ‫ڽ‬Ꮟۖ໸ࡑ᝱Ӕᇸ‫ߞܧ‬ Fairfield இӠྍ۶‫ܧܠ‬Ȃ‫ڭ‬ҐϢЍ៨ంࣆȂ ുَ՘ऎညԳ‫ڲ‬ႁߤ஡գ዆ᠩϧߞࣆध۶ ஥धϠߏȄ

˧ ֔ශ޿

ӣၯᘈຟ ऻϯҝȂ‫ד‬฀߾࣏ᑫࣷ᝱Ӕࣆ ຉϭߞϘৎ൚ླ‫࡭ۏ‬șșం‫ە‬ ౭‫ד‬ਲᢳߞ஼࢘‫דߞڽ‬฀߾Ȃ ԢዹᓴᑄϞ‫ە‬౭‫ڽ‬ႋ㤩ࣆ޼ߋ ᇑȄ֭‫ڰ‬ᅁϯȂഺϘሲ‫ڭޱ‬Й ӒፁȂԯऎᑫЂ‫ڲ׀‬ທᅆٟգ ࡑ໸‫ڤ‬ᇌְժ‫ߋ޼ࣆߞࣿا‬ᇑȂ ࣆ޼ਛ๑Ꭲᓴᐼർ঑ȂൌЙቮ ঋ‫ڕ‬ϯՂթ࿂ᇑߞႽႮȄࣇթȂ ‫ד‬฀߾ߞ֖ऎທᅆҪ࣏ՁৎϠ ᔝၝ๴ጤߞྌ᠎ᗝஜȄ

߬Ңњց਀Ι ԑ֍Ꮶ250ቇ ϯ ˧ ๼࣏ᖂഋ

ӣၯᘈຟ ࢉᣍሲ‫ڽ‬Ȃ౮๑ੲᑂԳࢽയົ ऎ࣏༡ᓗᢖ๒࣏գҵгЯߞȄ ֯ऎ྽धߢԩߞгҦȂົऎߞ ᅁϧգӫԒလȂѷНࡈ‫ڭ‬๑᜕ ҍգᝯ༡ᓗயᛟ঑বྲᇷȄ֭ ࣏ȂNBN ௟ົऎ‫ݡ‬НࠝҳȂϵ ӏӅٟգႽನȄNBN ၳᇍᑫࣷ ߞࠫਿ୼ിгႮȂ‫ثێ‬ങᕕႍ ෠෪ԴᑫࣷϠ֋ЎјႆȂِН ‫ݺ‬Ϡᗁ࣏ЙՀߞȄᑫࣷൄᅋ‫ث‬ ങѵध൤ՋȂ֭К஼ϵ‫ܕ‬ೣЙ ߺత‫ۦ‬ᑫࣷឮዾϠӔᅋሦൄȂ Ⴝನ࣏ϘዹߞȄ

4

ᑂྲᇷգনгҦᇨ૭ඡႽȂᑫϠُՐӨӨ ઎໱ 250 ኆЮȄࠫӡҙ࣏ᔝၳ઎໱࿚ᔝȂ ѽُՐ‫۔‬ҙઐ໱ 360 ኆЮ঍ᇖȂᑫϠቮӀ ‫׮‬њѾࠫӡҙ‫׀‬ਿ 17.15%ȂُՐԪԒ઎ ໱ 61.6 ኆЮȄࠛᓉࡡᅆѧᇨ૭ Mozo ߞ ѹᇒᓥᔵપȞKirsty Lamontȟ঑യгҿӎ ըु‫ٿ‬ᎠࣤȄՁࠑӯȂࠫӡҙ࣏‫ހ‬໳ߞৄ ཅўՑȂᅆള‫ק‬ਛਲᅹ՘ٕদӇᕝȄ቙֖ ᛝҳ՜໱҄ᑫϠُՐ་Ϙَࣹҵ 4.9 ኆЮȂ փٟգ‫ڹ‬ӡߞᚃߏҙࡋൄ՘ 3.6 ኆЮߞ઎ ໱ȄMozo ᇨ૭ߞु‫ٿ‬Ꭰࣤ‫د‬শ㣈ԕऎ೐ ϟЂ઎໱‫ڽ‬࿚ȄᑫϠُՐऎ㣈ନ྽୒ឥ໹ Ⴥ 55 ኆЮȄ೐ϬЂ઎໱࿚ᔝ࣏ਛਲ঴ࡡȂ ᑫϠُՐ઎໱Ђॗ 52 ኆЮߞ঴ߏȄᎯൾऎ ೐ұЂ઎໱࿚ᔝȂُՐంᑫϠϾഠКዢ‫ڕ‬ 25.7 ኆЮȄ

21 - 06 - 2013 Issue 338

˧ ߬Ңњ

ӣၯᘈຟ ࠫӡҙഺ‫֘ތ‬Ȃૌ࣏Ϙ‫د‬ᛕϺ ናșșညְٟᓿߞ੡৏Ȃࠫӡ ҙҞѽ෩‫ڻ‬Ϙ‫ܠ‬຀࢘ߞ୑சዅ ‫ݑ‬ȂՀჅҝৄ୼‫׀‬໷Ȃ֭ညࠫ ӡҙઐ໱՘ऎ೫ᅚНࢢȂ‫׀‬ਿ ઐଈፁᅁЂఀᢘϠȂᅆпќЈ Ӕ‫ڽ‬ሲЙ඀࣏Ϙᇌٕদߞ঑ ᑉȄည๒Ȃயᛟߞ࿚ᔝᘘԴ‫ݺ‬ ᑫϠߞӠࣿ೫ᅚȂ૿ѻ၃ᕻϯ ߞ঍ᄑ‫ݑ‬Ȃࠅᓿᔌྍ‫ݑ‬щ௻Ȃ ۖᔝ‫ྐڽ‬ЙѣࠫӡҙϵЙ֖Ȃ ऻϯҝᘘٟЦኃᓱ‫ޱ‬ႋٙȄ

07


жࣨጕ Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

ܹಁжࣨ

www.rejoice.org.au/radio

1

˧ ҳ‫ݲ‬଱

˧ Ꮗࠤѻ

˧ ‫ݰ୽ݲ‬ᅭӻӴୢ

08

2

3

ߡያȈ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

ѮᢊюѮശᝒ቗ନᎽన‫ٽ‬ ନᎽӵѮᢊ࢐Ιএ‫ོޥ‬୰ᚠȂ൷ӵϲТ‫ޟ‬ਢঐȂѮᢊҳ ‫ݲ‬଱೽ႆӗ‫ݲ‬ওғ૩ਰȂ‫ٮ‬ӵ 6 Т 11 РࡣᄂࢊΟဴᆎ Ӓ౨ശᝒ቗‫ޟ‬ନᎽ࿱хȄᐃொȂӵও‫ޟࡣ׽‬నМήȂԤ ᜰନᎽ‫ޟ‬ѧᐠ஠ೝۡဎԙဌқȄѮᢊନᎽϐင໌ΣΟႭ ৠ‫ޟע‬ਢфȄཱིওғਰᇯۡȂΙ౭ନή‫و‬໠ٙȂ൷ོೝ

ឌᄆԚٙȂ‫ٮ‬ശσҺ 22500 ϯཱིᇃᄌ‫ޟ‬ᆴ෡Ȃെ‫ڍ‬౭ ନࡣ໠ٙೝ‫׺‬Ȃौ७ᖝӬ‫ذ‬໻Ȃ2 ԑоήԤ෈৶ӗѴё ඁ࿲ᆴߜȂஈ‫ޱݲ‬஠ོࡸྱ౪՗қ኿‫ס‬๝ѧᐠᔜЙ᎝Ȃ ‫ׯ‬ଚឌ‫׋‬Ȅԃ‫ݎ‬െନᎽٙमΡ१༌Ȃശଽր೎ 7 ԑԤ෈ ৶ӗȂमΡԫι‫ޟ‬ၗȂོ७ᖝശଽ 10 ԑԤ෈৶ӗȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

ࡈϘୱЄȂϘ֜ҭЂᛁਰᏎ୧ᏼ߰ዠժȂ၃ණᢜ ඡႽࢢȂє๴ҭᣉߤྻዃ޾୅ᎢȄᑂ೚঍Ȃԑҭ ᣉЫՐϯҗՐۤፙ୧ᏼჁഢ 50326 ԆȂೊ୙‫ޱ‬ᓱ 19174 ԆȂ୧ᏼᇹ‫ڰ‬ժϸϠዴ 125 ϠȄϞႋ㤩 ഺϘயᛟȂ൵ទ୧ᏼ౧‫ڼ‬ᕕႻփӠȂҭᣉӹ഼ൊत ֌ࠑӯ Ȃබᇖ࣏ᑵ୧ᛗȂҪঋเۖ୧ᇟ໹ዾබ༟ ᇳȄ࢝ԺϠྻѕՅᄅܶȂѽඅϘಬٟ‫ڰ‬Ȃփទኖ ߞ୧ᏼ഍ᇳഢ‫ܠ‬Ӓ࣏ঋ‫ن‬ທഺᇌࢥྐȄ

ҭᣉߞ൵ទኖ୧ᏼߞҍሂϵ຾ᅁᢰҭᣉӔጤ៉Ϙ ๫Ȃգ‫ڱ‬ӔᘘᎠ‫ྻھ‬Йྻԯթ௟‫ڽ‬ᆾᆯ᜕ᆕȂ‫ٯ‬ ‫ݗ‬ЙȂϵգӔ‫ࢩݱ‬ሲȂऻ‫ڽ‬ᑵ້К‫ݸ‬୧Ȃᑵ୧ᛗ ࣏ЙକԫϞȂေϘജ‫ع‬ҝ‫ٯױ‬බጄ࿂Ӡ෌Ȅ‫ێ‬ᅁȂ ҍሂទኖߞ୧ᏼ࣏Հ‫ڰ‬ȂҪ࣏ྻЙྻഺҪ࣏޼ዾЙ ޼ӎȂᄊ୧ࢢߞ҃ᏼ‫އ‬சѽфዃ޾ߞࢆཇϵӅ༷Ⴌ ϯȂഺዹЖକ௉ϫ޼ዾϵ޼ӎȂంփь୧ᏼߞ๴ ӠȄ

ӀਭཱིᖂಛߒҰӵਯ໶Ҭΰོആ݂ ൷ӵΰ‫ں‬ȂӀਭᖞ՗‫ޟ‬Ӓ୽σᒵϛȂྣ‫ࣂڷ‬Ρ‫ސ‬Ꮗ ࠤѻ࿋ᒵΟཱིΙ㦘‫ޟ‬ӀਭᖂಛȂӵᒵࡣ‫ีޟ‬Ҁོ ΰȂཱིӀਭᖂಛߒҰȂӀਭ᜹ཎӵਯ໶Ҭ୰ᚠΰᡗ Ұ‫؁‬ӻ‫ޟ‬ആ݂࡙ȄᏇࠤѻ࢑෈Ιӵт࿋ᒵࡣ‫ཱིޟ‬ᆸ ีҀོΰᇳȂԃ‫ݎ‬оਯ୰ᚠҥᄇӀਭ໌՗‫ڙ‬ຘ࢐ Ϛϴҁ‫ޟ‬ȂӀਭζϚོୄХᐨᕻ႖ඪྰȄᏇࠤѻӵ

ཱིᆸีҀོΰᄇѴആ៩ȂӀਭ‫ޟ‬ਯ໶Ҭ࢐‫ׇ‬Ӓആ݂ ‫ޟ‬ȂՄтོ᝷៉ӵਯ໶ҬΰᡗҰ‫؁‬σആ݂࡙Ȃᡱж ࣨᄢ௬Ӏਭ࢐ӵ୽ሬ਱࢜ྥࠌϱี৤ਯ૖Ȅծཱིᖂ ಛ஼፡ȂтϚᇯӣ୽ሬ‫ོޥ‬ᄇܻ‫ה‬ఖ኷ୄӀਭඪྰ ᐨᕻ႖‫ޟ‬ौؑȂՄ୽ሬ‫הࠌོޥ‬ఖӀਭୄХඪྰᐨ ᕻ႖Ȃϗ૖‫؁‬ԁ‫ޟ‬ፙրȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

֯ӿ੬ᗁ೚ᓴᗝКறϘϘ֜ૠᚚϠ৶৘࿢۶‫ؼ‬ভ ँȂᐆࡣҺԴ‫ێ‬᏶Уԩ๼࠲Շँ৏ᓴϠКೲᒖփ ҍȄҁԴឮᓴКЂ᎘‫ؼ‬ভȂ‫ݚ‬ᓚ៖‫޼ࣆݸ‬ӚȂԢ੡ ࠲ቪгӔᡋ‫׀‬ຈȄЙჅȂӿ੬੮யᛟ‫ܕ‬ೣ‫ק‬ᙘ຾ӿ ੬੮֘ў஼ਛȂ࣏֣ۖܺӀӡ൉ᘘ࣏ক‫ڰ‬ӡ൉Ȃ ሲ૾ૻȄ֘ў஼ਛྍ‫ؠ‬ᜃᆷӿ੬๴ਣ੮କߞஜᑟȄ ѽ֒ԕϵԺըࢃ଎ঋߩᡚӿ੬ȂՂ‫ލ‬ӿ੬Йԓ੮ў ব՜јȄ

ӿ੬ྲᗁ೚ߞሲ᝜๑࣏ࠧ‫ט‬໦ЂਛȂ࿢۶ँߞҁྻ ࿢۶഍ನӿ੬੮କߋᇑȂ֭ྐঋӿ੬‫ݸ‬ౢ੮କ๴ਣ ࣏ЙҞକߞȄ‫ێ‬ᅁȂ֘ўϠൌ‫ށ‬ӨȂ൵஡ா௻஼Ȃ ӿ੬Ղ‫ލ‬କ௉ु๴ҍ੮ዅȂ௟ྻЂЂ዆ᠩ஡ாߞক ‫ڰ‬ӀᓊȂҐНӿ੬ዲ໛֘ўȂᢰ֘ў‫ౕؓـ‬௟ӿ੬ ߞ੮ᄱ‫ذ‬౭Դྭឰ㡯ȄҪ࣏๑ᎢᎡညӿ੬ᗁ೚ൌЙ ྻஃѤ੮঍ᄑȂϵധ൵ࢢӿ੬ႬจᘿϘዹȂ֘ўϵ ੋҹٟᚽ‫א‬Ȅ

ϛ୽੼Ᏸҡႄ᠛‫ٱ‬ӇԤཬ‫ל୽ݲ‬ຫ ߖРȂϛ୽ᎹБᏍσ‫ٺ‬ᓢ஼੨៕೰ϲӪϛ୽Ᏸҡӵ ‫ݰ୽ݲ‬ᅭӻӴୢႄ᠛‫ٱ‬ӇȄϛ୽Ꮉ‫୽ݲ‬σ‫ٺ‬ᓢौؑ ‫୽ݲ‬П७፡ࢥԪਰȃ஠ᆺ‫ٱ‬ΡষᛱϞо‫ݲ‬Ȃζጂ߳ ϛ୽Ᏸҡ‫ޟ‬ԊӒȄᓍ։‫୽ݲ‬ၻཾഋߝߒҰԪ‫ݲٺٱ‬ ୽୽ড়‫ל‬ຫ‫ڗڧ‬ፐᔞȄ‫׾‬ᔞ‫ٱ‬Ӈีҡӵ՝ܻ‫୽ݲ‬ՙ ࠒഋ‫ޟ‬ӡগ੫ࣸωᚊ߮඼‫ۄ‬Ȅ೻‫ٲ‬ϛ୽੼Ᏸҡ‫ڍ‬এ

Тࠉতত‫୽ݲڗپ‬௥‫ڧ‬உଋȂॎგᏰಬΙԑȂӵԪ Ᏸಬိຉନώ᛺Ᏸடཾ‫ޟ‬ϛ୽੼ᏰҡӵՌϏ‫ޟ‬՞‫ܚ‬ 㠰Ȃᎏ‫ڗ‬έӪ࿋Ӵ‫୽ݲ‬Ρ᠛ᔞȂ‫ڏ‬ϛΙ՝τᏰҡᖛ ഋೝॷᘡନ౭ᔞϛȂଚ଱‫ݽ‬ᕛȄҬࠉឌПӵΙӋϴ ֙ϛߒҰȂ‫ڏ‬ϛ‫ڍ‬Ӫ༼ᅸΡϐೝ༈ଉ‫ٮ‬ೝܳ‫ܫ‬Ȅ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

‫ڰ‬ఐߞ୓ԯȂੲᑂ‫ޱ‬஼ණᢜඡႽȂ 14 џ౎Ȃ់ў ѽಎ‫܆‬ංᐂӤȂۖहᝯ‫ޱ‬஼Ϡਛ་֖Ꭰࣤ‫ڭ‬ВჰȂ ់ў֤঍ഺϬԩ‫ٷ‬Єሮ࣏Ꮠ‫ܧ‬К஼ϠԨ់ў‫ט‬๴ ϞҁেȂ‫࣏ݺ‬Դ់ᅅᛓ༟ࢢȂഺϬԩညԳ‫ٷ‬Єᅬ༟ К஼઻ᐯӠߞࠝȂӡᇌ౉ѹ၍‫ڏ‬Ꭲ㋵፩К஼઻ᐯӠ ‫ڭ‬ᅁࣉϞᡚᕝȄ൵ࠕዴѡȂ‫ޱ‬஼๴ӠԺ୓୫ᅆК஼ гӔߞྫྷ‫׃‬۶ᡚᕝ‫ڰ‬ԆȂබԴЫՐ 3 ѡȂ‫֋ڽ‬К ஼ߞ 23 Ϡ੠หᄥৣৣᛓ༟ѐᐌᑟඞබᏎۖྫྷ‫׃‬۶ ᡚᕝȄ

К஼ϠԴ஼ҳჃۖᡚᕝȂϵЙ࣏ྲᘿ‫ڰ‬ȂҪ࣏ഺը ‫ޱ‬஼ҞକঋԫЙϞஔЄ‫ڕ‬ϞȂ‫ޱ‬஼ණᢜ᜕ਫ਼‫ێ‬КϘ ৎ‫ۦ‬ཋߞᐯӠߞѭᓐ࣏ࡈК஼ϘৎЂࡱҾߞҾࠜȂ ഺϭ൫࿭ϞȂ୼‫ܡ‬ଡ଼ԃϞȂҞ዆ᠩϧᘘԴȄК‫ޱ‬Н ༡ࠕงዝᕡЙᙝȂ‫ޱ‬஼ϠЙ୼ᒸК஼Ϡ՜ᘉҁেߞ ၬ່ཀྵȂઈዙК஼ᅆ‫ޱ‬஼ߞၬ່୧хཉᏚᎠࣤȂ‫ڰ‬ ఐဥϘ୓ȂබҍϞߐ㦑ȄК‫ޱ‬་ϢԺ‫ڰ‬НौȂϵѷ ऻࡈ୼ᇒգՂ֣ߞј຦՜ࣂ‫ޱ‬஼ϞȄ

Issue 338 21 - 06 - 2013


жࣨጕ Ԥᖐ‫ގ‬Ȉ

ܹಁжࣨ

www.rejoice.org.au/radio

4

˧ ዉ࿗ᄯ , छ୽୽ᄯ

5

˧

GCHQ ᖂഋ

˧ ࠲ᆓ‫ۻ‬

6

ߡያȈ༉Ϙ 17.00 ༉ϟ 9.00 ۹џ 13.00 ᙇያȈ7/24 ᔌ੡՜ᡘ

ዉछ৤໠ɆՌື‫ۡڞ‬ɇፙր ़୽ॶࣺњదগӵߖРࡇҀȂዉ࿗‫ڷ‬छ୽ғԒ໠ۖ ɆΡ᜸ᐣѬΰೣ዁ശσᚖ᜞Ռҥືܾ‫ۡڞ‬ɇ‫ޟ‬ፙ րȄՌҥືܾ‫ޟۡڞ‬᛫ဍོЍ‫ڍ‬এжࣨσငᔼᡝ Ϟ໢‫ܾືޟ‬ᏩᘒȄ़୽ॶࣺߒҰȂዉछՌҥືܾ‫ڞ‬ ۡ‫ޟ‬ೣ዁஠຺ႆҬࠉ‫ܚ‬ԤжࣨΰϐငԆӵ‫ޟ‬Ռҥື ܾ‫ۡڞ‬ȄҬࠉዉ࿗ᇄछ୽‫ޟ‬ԑືܾ᚞घ 6130 ቇ

छϯȄԃ‫ݎ‬ዉ࿗‫ڷ‬छ୽Ϟ໢‫ޟ‬Ռҥືܾ‫ۡڞ‬ፙրԙ ђȂ஠ᄺ࡚ԙΙএືܾ໔ଽνቇछϯ‫ޟ‬Ռҥືܾ ୢȂ೻Ι‫ۡڞ‬ೝᇯོ๝ዉ࿗ள‫ پ‬1500 ቇछϯ‫ޟ‬ ୦ᐠȂ๝छ୽ள‫ پ‬1200 ቇछϯ‫ޟ‬୦ᐠȂ‫ڏ‬тӒ౨ ୽ড়Т 1300 ቇ‫ޟ‬୦ᐠȂζџоσՙࢷӴୢഺഅ ‫ڍ‬Իӻ࿲এ൷ཾᐠོȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

ग़஼۶ገဖҐԴϘ୓ȂҚԑಧ၃ᕻҍߞϘҗȂѽ фԑಧ໶‫ߞݽ‬ϬжНϘȂӤթҞ‫ࢺ࠲ڍ‬ग़஼۶ገဖ Դ໶‫ݽ‬ϯԪ֯ߞদঋ‫ݑ‬ȄԴ၃ᕻЙ฀ઈߞఐ㦑ϭȂ ग़஼ሮᙖЂገဖҾඞᅆग़஼ԋ྽ߞ৞Ϣ௟෩੎ҍ ϾȂ‫ە‬ᑬ၃ᕻኧࠜ۶බ྽ȂթᗝϵྍԴᏮ‫۽‬ገࣷഺ ৎཇ೚ߞဖуᝯ࠼Ȅփገဖ۶ग़஼ᗑԪߞ஥྽ᅁ ϧȂཕӅҞѽ‫ة‬ᓊК஼۶Ԟ࢘ຈྲᒸ၃ᕻᢜȄۤઐ ໶‫ݽ‬ᝯກ۶‫۝‬Ꭰहᝯ֖྽ߞᆾᇒҞѽ࠳་‫ظ‬Ⴄ࠮‫׀‬ ‫ݑ‬Ȅ

֋Ӥ໶‫ܠ۝ݽ‬Ȃऻ୓‫ࠧڽ‬௱ስϠȂЙჅంग़ገ໶‫ݽ‬ ༓ऻȂ໶‫ߞܠ۝‬᎘ֿߞаਟ௟ྻࠧ௱ᜀЂȂჅ຀ϵ ௟ϩжᗞ᝱ȂႿ՘‫៉۝‬ᘘఀຈৎවՐȄթҳȂገဖ ՘৶஼щԺȂُৎ஼ਛൌգ֋ЎߞቮِȂ‫ޱ‬஼ᑉѕ ‫ޱ‬஼ც዆‫ݯ‬ЙჅग़஼ЂѯȂЈ஼ᑉѕ‫ݯ‬ЙჅग़஼྆ ኊႺࡡȂᘘգग़஼ߞᚼ௄ԯ঴ࡡȂᢰገࣷԧ஼ᑉ ѕȂԧգԧߞᇖጹȂገဖ஼ਛੑ၆᎘ֿȂ‫ێ‬ੜ‫ލ‬ཕ ӅӇ‫ض‬ՙȄ

ӻ୽ौ़ؑ୽၌ភᡅ᠙୤ᇄ৫ོ‫୽ޟ‬ড়ϯॶ ߖРȂ़୽Ȯፏൢȯ‫ܤ‬៩Ȃ़୽Ⴋυᅿ᠙ᐠᄺșș GCHQ ӵ 2009 ԑ 4 Т‫ ڷ‬9 Тᅿ᠙࿋ਢӵ़୽୤ё ৫ོ‫ޟ‬Ѵ୽ࢇौ‫ۢڷ‬ষȄ೻এੑ਀࢐ҥҬࠉᙠ٘ӵॷ ෫‫ޟ‬छ୽୽ড়ԊӒ‫ࠉ׋‬໲ষདྷኈ๼•඼ᒛิ‫ܚ‬ആ៩Ȃ़ ୽௑ൢᐠᄺ‫ٺ‬Ң‫ޟ‬ЙࢲѓࢂȈ࡚ҳ৫ོᆩ๜ȂҢႫ໏ ᝝ᄠแ‫ו‬ȃᗤዺ଄ᓃ೺ӇᄇѴ୽фߒ‫ٺ‬Ң‫ޟ‬Ⴋသ໌՗

ᅿຜȄϚ༉ԃԪȂᅤΣѴ୽фߒ༃ೆЙᐠ‫ޟ‬ԊӒ‫ف‬ಛȂ ᅿຜႫၗҺፙȄՄᎏ‫ڗ‬ᅿ᠙‫୽ޟ‬ড়࢐πՆ‫ڏ‬ȃࠒߨ‫ڷ‬ ߼ᛳ඼ȄπՆ‫ߒڏ‬ҰȂӣհӣ࿗୽‫ޟ‬πՆ‫ڏ‬ᄇԪ᜸‫ٱ‬ ௑ฒ‫ݲ‬௥‫ڧ‬Ȃौ़ؑ୽ୈю၌ភȄࠒߨࢇ‫ߒۺ‬Ұ៕೰ ᄇᗴ‫߭ޟؽ‬қȂЎ‫پ࢐ڏ‬Ռ‫ܚ‬ᒝ‫ޟ‬ҕк୽ড়‫ܚ‬Ȅ़୽ ѴҺഋࠌᆎȂਲ਼ᐃᄛ‫ٽ‬Ϛᄇ௑ൢ‫ٱ‬୛ีߒຟ፣Ȅ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

෻ᓚ๳Դশสᘳ஠ϞϘࣱ੡༡ȂࠕงϫઙҍѪবȂ Ђ‫ݸ‬ᛒໟȂ᜕ਫ਼ॻ஼ఐඡᑟᅹߞ‫ݙ֯ݙ‬ȄփഺϘ ஜᑟȂྐӅ࣏֋ᇍϞਗ਼ᎎгӔᘳ‫ټ‬ᡋߞҁ๑‫ءޱ‬ ‫ॻۦ‬஼ఐඡᑟᅹߞຠȄԴ෻ᓚ๳᜕ҍग़஼ࣆܹߞ ⒨ᝡ঍ᄑࠜงᆾ໛ग़஼ӎϿгӔ۶‫ؽ‬ᕝҳ஼ᑟᅹ ࢢȂॻ஼‫ף‬ሊߞᅠ౻ሃग़஼⒨ᝡ঍ᄑН༡ߞᝯᗑȂ ϵЙࠑᅗգႬग़஼Ϙዹߞஇ‫ޱ‬Ȅ෻ᓚ๳ߞ᜕ਫ਼ຜϞ ॻ஼ఐඡᑟᅹညᔝϘดȂᢰॻ஼Դ஼ቫϯ᝱ඝȄ

෻ᓚ๳ԴশสߞϘᗝϘஜྒϠަӫȂ֋ంग़஼ജҁ ྣଙѽࢢȂЂਛൌԴᝯѕҁϫྻ᜕ҍЦಠਫ਼ȄӤ ‫ݺ‬ҁߞ᜕ਫ਼ȂК஼ంᇨປ‫ؽ‬ᕝ஼ਛᢏ՘Ϟ‫ۦ‬ਚ஼Ȃ ෻ᓚ๳ґЙҞٟȂদྲᠨবߞҁϫ᜕ಠਫ਼Ȃॻ஼К ᆀ৆ϭȂҪЙჅਫ਼‫ـ‬ಠȂ‫ۦ‬ਚϠߡత࣏ணҐྻ៉ߞ ҁ஼ታᐱϠȂ‫ێ‬КϘৎᘘ࣏Ԣဖ஼ȂᢰϠఐ֣ѽ ඝȄՀᕚЙᙝϯᆊȂϭϘৎКᆀߞϫྻ࣏Ꭱ۸ȉ

ϛ୽‫ݡ‬ᅕ࠲ᆓ޼‫ۻ‬ᘛ᠋ ߖРȂϛ୽‫ݡ‬ᅕ‫࠲ޟ‬ᆓᖞଢ଼άЕ‫୽پ‬ΡዥដȂΙӪ ࠲ᆓҩЈհஈ‫ޱݲ‬ӵທၾ٠ᡒȃᔮࢥ༄ᘛ༄ܹ‫ޟ‬ ௑㥒ȂఏΰࠌϽ٘ω೯Ȃӵၯ᜞ᘛ᠋፲૯‫ݔ‬ȄՄ ಠЖ‫ޟ‬ϛ୽ᆩҕี౪Ԫ‫ٱ‬Ȃ‫ܯٮ‬ήყаܹΰᆩ๜Ȃ Е‫پ‬ᜰ‫ݧ‬Ȅ൷ӵ୽Ρଆ፣࢐֏࠲ᆓԤฒ‫ݲޣ‬қ‫ݲ‬Ȃ ‫ޱܖ‬ᘯᙛ‫ޟ‬௑㥒Ȅ‫ݡ‬ᅕ࠲ᆓ‫׋‬ӱᔖᆎȂ ᘛ᠋‫ޟ‬ω

೯‫ޟ‬ጂΙӪ࠲ᆓஈ‫ݲ‬໥ষȂҁਢߒ౪ᓺ‫ؾ‬ȄՍܻ ҕಀᇯ‫ޟ‬ᘛ᠋ᄂሬΰ࢐ӵ௃‫ۻ޼ٱ‬ώհȂᡝᡛω ೯‫ޟ‬ҡࣀȂ឴ܻᡝᡛԒஈ‫ݲ‬Ȃ‫ה‬ఖঅҥ඲՝ࡦՃ‫پ‬ ‫؁‬ԁ‫ޟ‬௰໌࠲ᆓ‫ޟ‬ώհȄ࠲ᆓ‫׋‬ᗙюҰΟඁ஻Йቸ ‫ޟ‬Ɇ޼‫ۻ‬ᘛ᠋๋଄ɇȂ೻໶Ʉ޼‫ۻ‬Ʌॎგনᔣஈ՗ ‫ڍ‬এТȂ౪༉ΙএӻТ൷ཎѴඪࠉᛊӎȄ

धශᏲ᠞

ӣၯᘈຟ

ࡱᇒԴК஼Ϙߡ࣏ৎጤࠝߞ႖ᛟȂգᝯ‫ࡱݺ‬ᇒߞᡋ ‫֖׀‬ѽфᅆЈമߞ഍ನȂᢰ࢝ԺӔಿቲգྋໟȄ ӫࡈК஼ߞᙚᡊߞϠ၏ѹঋжව᝷Ȉᚚ྽ᙚᡊ߰ȃ гҦӨታȃЂᐯӠȃ֋ѹ൹྽߰۶ร઼ϠȄӫߞѹ ঋҒࣁȈႋ㤩Ӡࣿ‫ݙ‬ቮȃᘇ‫ڱ‬ҳ‫أ‬ȃϞՀߕȄЙ ჅࡱᇒሃЈമН༡ߞᐼߋҞంӏஃჅȂ੓ցᄂߞ หᕚգ੡ᘘ௲຾ዷϧ۶ᘿ֕Ȃഺᇌ෱֜ࢥւϵധ࣏ ‫ـ‬Հே‫؛ྲߞޱ‬ཕȄ

ࡱᇒ߻ܺᡀ๒බ࣏ϘൊգᎷߞᓗᐼነȂᘘ኷߻ܺџ ୃȂႬϯਪඡ‫ט‬Ȃᡀ๒ϫϘൊ๑༡ႽྲѯȄ ЙჅȂ ጕԄٟԺϳබዷᠨϞȂЙჅ࣏ۖܺႬ຾ЈമϘ୓Ꮁ ᘘ࣏ᆾရ‫ࡱߞ־‬ᇒே‫ޱ‬බЙఀփߢϞȂЙჅȂࡱᇒ ே‫ޱ‬ዷϧ֖Ҟ࣏ኸҍЙፎȂЙߢႽഺዹඏᑾߞ߻ ܺৎ੯କ‫ؼ׎‬ᢏ಩ߐȂЙჅᙚᡊߞЈമҞఀަྍ ϞȂေϘဥۖϘৎЙ࣏ᢜᢚЈമ઼ॴߞԾ೟ȂҞබ ྻജϘᘦᇑϞȄ

21 - 06 - 2013 Issue 338

09


ዥᘈடᚠ

ડՑΪဴ‫ޟ‬ЊުϞ՗ 6Т11Р17ਢ38ϷȂડՑΪဴၷΡॴ಻௃ϛ୽ନࢶፏ࢑ีৢϛЖЀުȂ໷ց໌ΣႱۡॗၾȂ‫ٮ‬ӵϞࡣᇄ Ј৞Ιဴ໌՗ᄇ௥Ȅ௃ડՑΙဴ‫ڗ‬ડՑΪဴȂ௃ฒΡ‫ڗ‬ၷΡॴ՗Ȃϛ୽‫ޟ‬૞Ј‫׬‬೚ζӵϚᘞ‫ޟ‬एકȂՄ ؐΙԩ‫ৢีޟ‬ȂЀު഍‫ڗڧ‬Ο୽ሬ‫ޟ‬ᜰ‫ݧ‬Ȃᡱ୽ΡӻΟӋՌᇺཐȄડՑΪဴᇄϞࠉ‫ޟ‬ડՑΞဴ‫ޟ॒޸ܚ‬ ӈ୛‫ۻڗ‬ԤϧቄϚӣȉѺά࣏ϛ୽‫ޟ‬૞Ј‫ཾٱ‬ள‫ࡩپ‬ኺ‫ޟ‬एકȉ ડՑΪဴ‫ॴޟ‬Јॎგ ૠ֐ϩၳ঳೺Ȃᑢ၃‫ی‬ՐԺߞ੡༡ȂೣϷԴ6ѡ11 џ঳ч՘ґȂੲᑂ঍ᄑȂૠ֐ϩၳ঳֖ԇசѹঋգ ұ༵ȂऎчਝϘၳ෩‫ڻ‬Ϡ৶۶ߏႤႻᓮ‫އ‬சȂւ੮ ྲ঳೺㡯ଝч৶ӠࣿȃЍ֯Ȃ঵ը༟ਣК஼ଝч৶ щߩఱ᎝ࣿஜфւ੮ே֖঳֖ԇசߞґକȃ‫ݑ‬କ۶ ‫ڀ‬೚༡‫۝‬Ꭰ‫ݑ‬Ȅ ૠ֐ϩၳ঳೺ԴখႽϯ঳֖ง༡ȂྻሃчਝϘၳ঳ ֖ᐡ་֖Ϙը֋ஜӹత۶Ϙըଝч৶јఠӹతȄ թըϯчߞ঳֖৶ऎ᚛ઔർȃ௺ᑍԍȃѳ‫ڲ‬Ӏ3ԩ ଝч৶Ȃྻ௟ԴщߩӠࣿ15чȄഺϬৎՆଝ৶‫ݙ‬ 㨙௲ߞԇசϵգЙԢȂՐ॔൵Ђߞ48࿐ߞ᚛ઔർ ь௟ᑉԇࢽ҄ࠜȂԢ੡঑യјஜᅆతߞԇசȂ᚛ઔ ർฅ၃Դ2005ՐணҐૠ֐бၳႶϠ঳֖ԇசȇ47 ࿐ߞ௺ᑍԍᑉԇࢽ҄ࠜׄјȂ঑യ୨Ԫ᚛ઔᅷ؆՘ ঳೺ᏼᏺȃјஜᅆతȃ‫ڭ‬ᑉԇщߩఱ᎝ࣿஜߞ៷ᄊ ਰȇփ33࿐ߞग़Ѓଝч৶ѳ‫ڲ‬Ӏ঑യ঳֖ᐡߐᅗ ᆾ໛ȃߩ༡ᅁᢚȂ‫ڭ‬ᑉԇщߩఱ᎝ѹᗾϠȂҁে‫ی‬ Ϡൌ࣏೐Ϙըணሃ঳чߞԇசȄ ం੡༡ϯయᇖȂૠ֐ϩၳߞଝч঳֖࣏К஼ߞ೐У ըႶϠଝч঳֖Ȃ೐Ϙը঳чߞଝч৶࿅‫׀‬ஈষ‫ױ‬ ߞૠ֐Уၳ঳೺֌ЫϵЏ၃գϩՐߞᑢҫϞȄփ‫ݙ‬ ᓜߞᕕӡ‫ݑ‬ଝчԇசߞྍࢥ࣏Ȃૠ֐Ϙၳۖૠ֐ϝ ၳൌ࣏ႏᢚ‫ݑ‬঳֖Ȃѽเႏ۶ॎ૔‫ث‬ങऎӫߞȂփ ۖϞ೐ϩၳȂࡋ࣏‫ث‬ങЏ၃૷ጢȂంႏ‫ژ‬༥ࣱۖϞ ༓༥ࣱϞȄ ડՑॴЈॎგ ૠ֐঳೺࣏ӤК஼ႶϠଝч঍ᄑȞ921Ѝ຀ȟुሦ ߞႶϠ঳೺‫ڀ‬ԕȂૠ֐Ϙၳ‫ݺ‬1999Ր11ѡ՘ґ๴ ਡȂփૠ֐Уၳ‫ݺ‬2003Ր10ѡ15џ೐Ϙը؆՘ ႶϠଝч঳֖Ȅ2011Ր11ѡ1џ๴ਡߞૠ֐ϣၳ ऎӒՑ࡭ၳȄૠ֐‫ڀ‬ԕ঳೺࣏ԑѵधӫࡈӒԴႻӡ ߞߩ༡൵ЂߞႶϠ঳೺ȂӤయ་ᒺȃࠔ԰ᒺȃখႽ ᒺ۶ࠢҐࣱᅹ՘Ȃᗁࠜॗ9ռȂᗁদॗ8ᐟȄ К஼ႶϠଝчЍ຀ϘԒգϬൊȄ೐ϘَȂ๴ਡႶϠ ঳೺Ȃ༟ਣߩ༡ᕕӡᅁᢚȄ೐ϟَȂॎ૔ႶϠ঳೺ ۶ߩ༡঳֖ᐡȞчਝϘၳȟߞӹྻᅆత‫ث‬ങȂႋ㤩 գϘ‫ܠ‬ഢጀߞߩ༡ᕕӡயᛟȄ೐ϬَȂ࢙ൄႶϠߩ ༡૭Ȃႋ㤩ႵЂഢጀȃࠜงգϠ࿰ਫ਼ߞߩ༡ᕕӡய

10

ᛟȄంӫࡈߞ་࢘ऻȂК஼‫ڕ‬؆Ϟ೐ϟَȂӒ࿤ ൯จ೐Ϭَ๴ਣȄӤթҞ‫ڍ‬ȂК஼ߞଝчНႮ࣏ ϘَϘৎԞȂϩԺՐ༡؆՘ϞϘৎϫϘৎߞщߩ ԇசȂϵૌૌᅁᅁߞӡ՘ᖻ۶֖ஜᝋ‫ށ‬Ϟ֋Ўߞ щߩᅁϧȄ ॴЈӈ୛ཱིࣼᘈ ϵധሃчਝᅆతЙ࣏Цኃྲᘿ‫ڰ‬ϞȂЙჅȂթըߞ ঳чԇசϵ࣏࢝գྲྍȂ࢝գࠪᙇȄ 1.ଝч৶Ր៬ЈȈϬԩଝч৶Ր៬൵Јߞ࣏33 ࿐Ȃ൵ЂߞЙჅ48࿐ȂҞᓜգցգьȂहఀૈ ᅓȄ 2.ԴখႽ੡༡‫ـ‬ϳȈૠ֐ϝၳԴখႽߞ੡༡ऎ 13 чȂփૠ֐ϩၳऎҗৎѡȂҞᓜ࣏ϫϘॎ ૔Ȃ‫ߞࠜـ‬੡༡௟‫ـ‬ቮঋऻೀଝч৶Դщߩߞ Ӡࣿ۶Ѝ֯କϧȄ 3.ට‫ߩܠ‬༡૭࢙ൄ௄ᚂȈऎчਝϘၳᇯ᠕ѽф ෩‫ߏڻ‬Ⴄຈ‫ث‬ങऎϞѽࢢ࢙ൄߩ༡૭Ӈϭ௄ ᚂȄ 4.ৎ‫ݑ‬м঴ᝉȈሃѽ݀ߞЙԢȂթըՆଝ৶୨ ൯Ϟ‫ـ‬գᖉᏳߞᏺϢȂփѷੲᑂЙԢՆଝ৶ߞ ϾۧߞЙԢȂۘ‫ܠ‬գৎ‫ݑ‬мߞ঴ᝉȂ୵թН ҳȂᘘኧҐϞѪ‫ލ‬ȃቕҷȃᇞЄຈྲщߩ঴ ࡡȄК஼ଝч৶ྑඅମȂ‫ݙ‬ѽᘘ୨൯ϞԔ॓ ମȃᇥମຈ੡‫ߞܥ‬಩҃༼ਫ਼Ȅ Њު௲፞ Шࡹछ୽ ঋሲग़஼Դщߩϯߞ๴ਣȂທᅆ࣏ᜦ‫ױ‬ᔝ‫د‬ӹฎȂ ೐ϟ֜֋๒࣏࠻ᜲ෻Ȅ՝Դ࢝ϳНࡈȂग़஼බ๳ ѡȂ಩Դϵൌգѫ࣐ణเᐡϞȂК஼᝱ѽౕ‫༵ێ‬ ०Ȅ࣏֭Ȃቁ໹ग़࠻ߞ㤩ѕȂК஼Ҟ࣏ంӏ‫ݸ‬ ჅȂӡ‫ـ‬๺ߞ੡༡঳чȂԴщߩஇ‫ـ‬ԺߞԇசȂϵ ജ໛֯ऎϘৎ໹໸ߞӫዾȄ ૠ֐ϩၳ൵ЂߞԇசࠪᙇᙇȂЙ࣏ଝч৶ՐቅмȂ ϵЙ࣏༶‫ߞ׀‬ᅆతଝчᐡȂ‫ـ‬Й࣏Դҳщߩ঳֖੡ ༡ႵНѽࡈ‫ـ‬ϳȂփ࣏Ѓଝч৶ߞщߩఱ᎝Ȅ

2007 ՐȂЈᐯిਰࠁࠁ‫ • ݛ‬ዝੲষ‫ױ‬ȶᐬ་ၳȷ ଝч঳ᑟൄണ஼ቫߩ༡૭Ȃࠁࠁ‫•ݛ‬ዝੲ༟നȶщ ߩ᎝௅ȷȂሃԳবϯߞᐯӠȶാ㤵ȷȂӡ໛ᔛԨ ᐯӠਣӯϞԴщߩႻஜȃඅѪຈఐ฀Ȃ՘ऎԇச ߞ൵ЂࠪᙇȄЙჅग़஼ߞщߩిਰ঍ᄑЙ࣏Ϙ᝙

Issue 338 21- 06 - 2013

ყȈ Xinhua МȈҏѐጡᒮഋ

փබȂ1986ՐȂ൪ւ‫׀‬ш֯ऎ೐Ϙ֜щߩిਰ๳ чȂ㤯ԯऎࣄᐼ߰ၳ঳೺ҵ‫ڰ‬փӏକஇۖȄ К஼ᘵ๒Դщߩణ૶་࢘ϯၢࢢग़஼Ȃُ࣏֭Ϙَ ൌ࣏ᜦљᜦӇȂҪӡϘըȂබႿ՘Ϟщߩఱ᎝ߞӫ ዾȂϵ຾ᅁෳऺԤઈϞϘ‫د‬Ȅփఱ᎝ўՑўবϵ‫ـ‬ ‫כۍ‬єϧȂऎᐯӠ௲‫ڽ‬ҵদᖖᄩϭߞߏᢜႻஜ ߞ પᙇȃ౵ᢜࠑব௺ϧߞ֯ӡȃᎳ༓ȃদ༓ѽфѱჲ ‫ࢠܠ‬ຈȄଝч৶௟ሃԳবਰӠ་֖ТஜӹࣹȂ಩ඞ ߞߍӎ‫ۍـ‬Ꮹᑁੜ‫ލ‬ȂሃညՐߞग़஼Ѓిਰఱ᎝ह ѧȂࠦҍ‫ݺ‬ᚡփർ‫ݺ‬ᚡȄ І៪ᇄໆ‫ٱ‬ К஼ُը๴ਡଝч঳೺Ȃൌྻྒ‫ڽ‬ѵधԧ஼ߞᝯ ަȂգ൚ᓖᎢߞȂգቕၬ່ѕನߞȂϵգಽᝒߞȂ ಿሲ૾ૻߞໞᎢȄग़஼࣏ϘՂ࣊݀Գሲ຾К஼ߞщ ߩ༵ӫ๴ਣգׄ‫ݺ‬কўߞѫፏ۶ᐱԨ‫ڀ‬೚‫ث‬ങॎ ૔Ȅॻ஼ࡋሲߞѧႵߡతȂК஼Դщߩ๴ਣታா գ຾ϘਯНԳȂऎ࢙Ӳߩ༡૭இՀϞ࿤൯ȄԞ࢘Ϡ ϵЙ‫؞‬Ꭰ‫ھ‬Ϙ‫د‬Ȃሲૠ֐ϩၳߞ঳֖৶ൌ࣏Ԓ៨ ৶Ȃऻ‫ߡڽ‬తϯ൵Ђߞࣆ៨գ༯ѕԴՆ‫ߩܣ‬༡࢙Ӳ ֋Ўߞ೐Ϙৎ៨њൊȄџӎϠࡋ࣏ᑉዎȂଝч৶ൌ ࣏ႋ‫ݸ‬কȂྻЙྻК஼Դҳщߩ๴ਣক‫ثڰ‬ങȄ‫ێ‬ ᅁഺϵබ࣏֘ў஼ਛߞϘ‫ڱ‬ቕၬ່ߞѕನȂѕգЙ ӟК஼Դщߩታாߞ๴ਣȂϵ‫ݏ‬К஼‫׀‬ӡഺ‫ڱ‬Ⴄ࿚ ۶‫ث‬ങ‫ݯڽ‬ઐࠜϳߞ֘ўক‫ڰ‬ᔹཕȄЙჅȂഺවՐ ገࣷ၃ᕻϵЙՀȂҪକѰឧឧऻ຾К஼๴ਣҳщ ߩȂٟщԺߞ༠ᓿु๴ഺᇌଈႤһЂߞ༵ӫȄ ૠ֐ϩၳߞᎷ‫ڰ‬ϵ࣏գߞȂ୵Ϟщߩఱ᎝ిЦኃа ਟѽҳȂК஼ᇨӔጤધ୅Ꭲଝч৶ߞщߩӠࣿȂэ ‫࣏ێ‬ԫඅߞயᛟȄૠ֐ϩၳԴщߩง༡ȂϵӒߡᇑ оြง༡ȂҳщߩԫᇞЄ࣏Ժኃ੡ችߞϘԆ‫ڰ‬ȂϘ ৎৃఀ୅Ꭲߞ႖ᛟȄК஼ҔўϠሃࡑўϠН༡ߞ ಮ៦ᇞЄНߋϵ፺ܼۖϞҳщߩȄᔌ຾ಮᇞЄϯ ϞҳщߩȂߋᎢϵೣ‫ݺ‬գϞຕ‫ލ‬Ȃවਛᡌඈවਛ ྒྷȄ 10 ՐࡈȂК஼ᄯ‫ۻ‬ଝч৶࿅‫׀‬ஈԫߞщߩᔠ ࣏ਝ࠲ᛗϚȂ‫ݙ‬ѽ஼Ϡ‫ـ‬ᝯѕȂ੡უϩՐȂۖܺգ Цኃྲߞ້֒෩‫ڻ‬ȄවϩᇌߞК֘ຕԪଝߩᔠȂᢰ ଝч৶ԴҳщߩϵϘჸϾᇊȄ К஼ߞ঳ч঍ᄑЏ၃؆՘Ϟ‫ی‬ৎ༥ࣱȂԴЙஃߞႏ ᢚ۶๴ਣКȂК஼Йᙝॎ૔щߩ‫ث‬ങ᝱ᝯȂُըߞ ๴ਡ՘ґϵᢰ஼ϠෳऺԤઈȄӫࡈК஼‫ݙ‬இߞଝч ঍ᄑȂЪ๒ၢࢢग़஼වϩՐȂϵധϵЙူঋயȂգ Ӆঋࠅ‫ڤ‬ኃԺᓿୠቁग़஼ȉᘘ࣏஼ਛ‫؛‬໪Ȃϫ‫߰ݕ‬ କ௉௟ଝч‫ث‬ങӡ‫ݺ‬Ӕӡॊ‫ث‬ȉഺৎຍ੯Ҟକঋԓ ჅවՐЖߢႽȄ


ዥᘈடᚠ ༈൬σ՜ᓶӻպؐΙԩᚔஔ഍࢐ ଒င‫ڷގ‬৏ዅ‫ގ‬ӓӣϷ‫ޟٴ‬ၗ ᚠȂ೻ԩ‫ٷ‬ณ‫ؠ‬Ԥ‫ٽ‬Ѵșșᓶӻ պө‫ݲ‬଱ඪюौؑӣ‫ڏ‬಑έӈ‫ێ‬ υ᎓Мज़ᚔஔ‫ޟ‬ੑ਀ԙ࣏14РӨ ൢൢၾ‫ޟ‬кौੑ਀Ȅൢၾ഍ӵౠ กтঈᚔஔ‫ޟ‬নӰȂоЅ᎓Мज़ ᚔ౴ࡣ૖ஊ‫ڥ‬ுӻЍᓶӻպ‫ޟ‬Ѽ ᚞଒൲Ȅ࿋ஔࡅႄ‫ڗ‬଒౰ȂӔҁ γ‫ޟ‬ҡࣀζོᔛቑϽଔ‫پ‬Ȅ

࿋ஔࡅႄ‫ڗ‬଒౰șșᓶӻպ᎓Мज़ᚔஔЕีӨᆍౠད ყ : WIKIPEDIA М : ҏѐጡᒮഋ ኢਫଜᚔ‫ޟ‬ᚔஔনӰ 82࿐ߞᔵԺֹ۶44࿐ߞᏒћচȂՐ៬ߞਮಳᢰЂ ਛߞ೐Ϙхᕕ࣏ȂᏒћচ࣏Й࣏գҳჃϞȉԴᛓ ௓ྲᇷ᜕ҍߞ೐Ϙ੡༡Ȃබգҳණ᜕ҍϣ۠Ȃᇍ ᏒћচሃԺ֜௻ཕϠߏ࠲ࢺ຾ȶࠧ௱௜зȷߞᝯ ࠼ȂՂMyspaceߞ൹ᓱϠֹ㡯෻Ȇ዇١ᆬໄȂѽ фGoogleၭ‫ࠜڰ‬৘঵ਯே֖‫ܡ‬਄㡯ֹȆࣉ௜પȂ փ‫ێ‬К൵ऎ຾ԩߞ࣏ॻ஼ࡈԇ঵ह՛ҺȆҿ຿ᆬȄ ҿ຿ᆬ۶ᏒћচϘԨᝯ࠼‫ډ‬ՀȂҁᘘ࣏Ꮢћচ۶ᔵ Ժֹߞ‫ی‬ৎЃ‫ిߞۊ‬ѭȄᔵԺֹཇୃߞ֯߰ᘙֹȆ ١ш‫؛‬ਟҿ຿ᆬ࣏Ꮢћচȶ೐ϘৎӒՑߞߤӹᐼ‫׀‬ ࡡȷȂᘘླӯҿ຿ᆬ۶ᏒћচӹՀȂ࣏ऎϞ۶Ձߞ ཇණЂ֛Ϯшྥϯ።ȄЙჅȂҿ຿ᆬߞ๴‫ڏ‬ϠЏ֯ ҍг༟ጏ౻Ȃᇍҿ຿ᆬ۶ᏒћচН༡࣏౻ӨߞȂփ ҿ຿ᆬӎϠЙྻг༟ᅆᔵԺֹш௎ᛓ௓֯ԇ֣ໞ ᎢȄ ҩҳϘৎജಟเߞ১ԯ࣏ȂᏒћচ௻੃ߞ֯লȂ዆ ᠩۖϞਛਲߞ۶ᓘȄᏒћচອઈѫ᜕Џ၃Й࣏Цኃ ྲᇷȂฅԴᔵԺֹਛКЍ֯ჅߞϘԩਛిг༟ࠑ ӯȂԴᏒћচјϭЍ֯ᚎߡᄊȶӇ҂ȷȈȶՁᗁ࣏ Ђᗏ‫נ‬ҨȂُৎऎՁЍ֯ߞϠൌᅆՁϫ‫ݏ‬ϫࢬȄȷ ȶ௱௱۰፩ᔵԺֹȂ௱௱㙖ᡙ႖ȷȄᑂᇍȂ୵Ϟ ᅆϮшޫ‫ތ‬࿽‫נ‬ȂᏒћচᘘ௱ӋയࠜЃԫఀщԺȂ নۘࠜЃߞ༼঴ȂঋِՁᄊൢЄ‫ݐ‬Ϙዹ࠲ࢺॺ౧‫ڗ‬ ‫ل‬Ȅ ᘘգϘৎಟเࡋ௲գවжȺК஼પ֒ȻϞșș௔ཿ ᝯ࠼Й۶ȂᔵԺֹϵ࣏Ⱥᛕব፱ȻȄᔵԺֹߞպ࿐ ୼៬ցӓᓐӿដ೻ӨሃᏒћচȶ௔ཿᝯ࠼Й۶ȷЏ ࣏г༟ߞ૪௜Ȅӿដ೻ӨᅆᔵԺֹሃࡈ‫܍‬Չ਌ߞᛓ ௓ࠧ௱ЙᆕȂՁฅг༟ࠑӯȈȶ‫ୃا‬ఀည੡ᅆᐆढ પሲȈȺְྻᢏఀࠧ௱ࠧ௱‫ܝ‬ᑾȄϘӌգЃϠգӫ ߞԳతࠕְȂබྻԫ‫ְܠ‬ȄȻȷᘵ๒ӿដ೻ӨЏ‫ݺ‬ ҝՐ 12 ѡ᝜ѵȂ֭ᘘ࣏գϠಟเᔵԺֹϭ‫ܠ‬ٙѕ ሃᏒћচᛓ௓Ȃ࣏‫ۖۦ‬ӓᓐߞ዆ᠩȄ փ൵ऎєϠަӫߞಟྐȂࡋ࣏ȺૌྑᎢȻȂሲᔵԺ ֹ෩ҍᛓ௓ȂӒ࣏࿚‫ݺ‬ᔵԺֹᅆᏒћচߞȶૌྑȷ ȂԯऎҪգഺዹȂᏒћচЖକжۖҁߞ୑ಯȄ֭ϵ գϠሲȂᏒћচӒ࣏ԯऎ‫ݏ‬Ϯшժࢢ֋ЎжЙۖԺ ь୑ಯȂऎᓖଡ଼ႮȂՁ૶‫ݑ‬ѹஜԐჀᔵԺֹሃ֋Ў ᛓ௓Ȅ

؏؏ᡙЖ‫ޟ‬଒౰‫ތ‬ା ૸ॗ੡ඡฅ၃ӡȶϘඞᇟ௾ߞ߲‫ٹ‬ነȷ‫؛ڽ‬ਟᔵԺ ֹਛ౉ߞ୑ಯߋ୽ȄᔵԺֹߞཇණѳ஼෠ఠ຾ԑ ಧ52ৎ஼ਛߞ780ਛԋ྽ȂᚬሏԳಧ1/3ߞϠϾȄ ᑂ೚঍Ȃྲᇷ༰ᄥᗁҾৃ჈ϼኆग़ЮȂಐႤಯ໹Ⴥ 400ኆȂփᔵԺֹߞৎϠ୑ಯࡋ୼Ⴟ110ኆग़ЮȄ ඛᚒ຾ᔵԺֹߞһᛝ୑ಯȂϘਛϠߞߋ୽Џࢺ᠈Ϟ ዴՐȄ ᔵԺֹߞཇୃ֯ਛᘙֹᆬ•١ᆬшሲჅȂȶٟϠૌ ѕඈᡌᏒћচȷȂഺҮ႖ླࢽߞ࠮࣏ᔵԺֹਛ౉а ൊߞӬ़Ȅ ᔵԺֹϯϘըᛓ௓࣏Դ1999ՐȂည੡ҁ‫ࠅږږ‬Ϟ 17ኆग़Ю‫ڽ‬ຕ‫ف‬Ϙࣱ31Րߞ௓ࢄȂ՘ऎգҫѽ‫ڽ‬ ൵‫ހ‬໳ߞᛓ௓੯НϘȄᛓ௓ 17 чࢢȂҁࠓோϞ೐ Ϭԇ‫܍‬ЄᏒћচȄᑂညՐᔵԺֹሃՉ਌ᛓ௓੡ߞ‫۝‬ ៉ȂՉ਌֯ҍᢰَȂ֋ЎьੋᓿȂ֭छछԳॗ‫ف‬Ϟ Ꮢћচ๑ᡋា‫ݚ‬ᔵԺֹߞԇ֣ᓷಯȂպ௜Ϙ಴ȂՉ ਌ٟգྐۖᔵԺֹԴԺՐࡈЏ၃ֽড়࠲ՅϞᇟЄȄ ᏒћচԴ2001ՐᏫႏᇒᕈ‫ثۊ‬ങӠϭߞЃ‫੾ۊ‬ჩ ෻۶2003ՐӠϭߞֹᜲӿȂ࣏֭ᐐᇒՂթȂࢷ࿰ ᔵԺֹਛ౉ߞٙ៉Ȃ੾ჩ෻۶ֹᜲӿ‫ڭ‬ЙᐾգᔵԺ ֹਛ౉ࠑٙᡋߞߵԊȂҪҞѽ‫ۦڳ‬ਛ౉ࠫ୉௄ࠛ‫׀‬ ૈȄ ᑂҳණඡႽȂ‫ی‬Ϡߞᛓ௓Ӧ᎛ћԆ཈գϘ঱૽Ȃഺ ۶‫ی‬Ϡຕ௓ࡈߞ௓ࡈ‫៉۝‬գംЂᝯ࠼Ȅᑂሲҁেຕ ௓ࢢϫႃ҇Ϟ‫ی‬Ԋ‫៉۝‬ȂϬԊ‫ߞ៉۝‬ॗ‫ܠ‬ᆍѪЙ ᆒȂᇯࢺϞ 14 Րߞ௓ࢄ‫ۖڕ‬ᔝ੡ȂᏒћচ‫ݕ‬Ҫକ ᐾգЃ‫ۊ‬েߞࠫ୉௄ࠛȄ֭ᅁቫϯȂԴࠫ୉௄ࠛ ϯȂᏒћচߞЃ‫ۊ‬ে‫ݕ‬ϵರᓮϘឯȄᔵԺֹᘵЏ 82 ࿐Ȃ֭՝գ࿤൯șș഼ჅϘৎඏᑾനӲߞਛਲ ࠫ୉௄ࠛȂఠۘ຾ྲᇷ༰ᄥ 40% ߞ௲գࠑٙᡋߞ ߵԊȂ‫ێ‬՘ՐЄЃКգϬϠӫࡈԴгҦႻᖉК୓ᒕ ࿂֯ӡȄࠕՐ‫ڽ‬ᅇᅇཇҍᏒћচሃᔵԺֹЙ۶Ȃᅁ ቫ‫࣏׮‬ऎຜЃ‫ߋۊ‬ᄳ‫ـ‬ԺᡋૈȄ‫ـ‬գᎷߞ࣏ȂᔵԺ ֹթը෩ҍሃᏒћচᛓ௓ߞ੡ᑟࠧ௱ྋ‫׻‬ȂࢫՀቁ Դྲᇷ༰ᄥ‫ݵ‬ж‫ڭ‬দೡ྽சН੡Ȅ6ѡ28џȂྲᇷ ༰ᄥ௟ᅆᅮϭߞྲᇷҍߍ྽ச۶਎ጄ྽ச་֖ж ᛓȄ

࿋ஔࡅႄ‫ڗ‬଒౰ ည௓ࢄჃۖ୑ಯȂ‫ڹ‬Ϡ᝷ᑢҫϯ൵ఊϳȂ൵ᓐ௜ߞ ௓ࢄᝯ࠼উӠऎ௓ࢄ၃ᕻᐯȄ ൹྽഼߰Ⴥ௓ࡈ‫៉۝‬ȃࠫ୉௄ࠛຈనࣉȂ൵Ђন࢘ Գ࠲ቪ֋ЎߞгҦႻᖉȃ‫ټ‬Ϡ୑ಯфЄЃᡋૈຈЙ ‫ۦ‬ᛓ௓ߞ዆ᠩȂ՘ऎϞ࢝ԺϠȂэ‫࣏ێ‬գᓿϠߋह ᐯ೫ߞȺᅳዹȻȄ ௓ࡈ‫៉۝‬Դഺᇌ०฀ϭϵ໸‫ڽ‬໸෼჆Ȃग़஼त֌գ ϘӎȮ௓ࡈ‫ࡑࢽ៉۝‬ȯȂȺిᐱȻЂਛՂ֣ᜪ၌ഺ Ԋ‫៉۝‬କ൵Ђ࠲᠕֋Ўߞ‫ૈ׀‬Ȅ ӫࡈȂ௓ࡈ‫៉۝‬੩НᏋ‫ݑޱ‬໛ԧԳ‫ࢠޱ‬փ‫ܠ‬ȄԴҭ ᣉԳ஡Ȃ௓ࡈ‫៉۝‬੩Наਟॶգྫຠ‫ډ‬ল࠸Ȃ‫ݕ‬ሃ ‫ێ‬ҁ‫ࢠޱ‬գ‫ݙ‬ङៈȂࡋЙ‫ۍ‬ੜӡȄթҳȂԯऎຕ௓ ജ໛֯ϘᇌᕕӖ᠈၃ᖉߞᝯ࠼Ȃ‫ݙ‬ѽѽȶգЦኃ֖ ऎȞᎯൾඅ୧ຈȟࡋҞӦ᎛ᛓ௓ȷ‫៉۝֯ڽ‬аਟȂ ӺҞକജֿ๑ੜȄԴশสȂ௓ࡈ‫៉۝‬੩ϘଠҪঋЙ ङៈ‫ࢠޱ‬බգ‫ࢠޱ‬ੜϧȄК஼аԳӫࡈ࣏ሮҞ௓ࡈ ‫ߞ៉۝‬ȂԢ੡ϵ࣏࠲᠕Ⱥ௓ࡈ୑ಯȻߞȂഺϵ՘ऎ ࢝ԺՐቅϠȂԴຕ௓Нࡈᆽ༓ԺߞњѾ֋Ўԩϭ‫ݗ‬ ಯߞ‫ݗ‬໷Ȃԯऎ௓ࡈӹѾߞ‫ݗ‬໷Ȃබ࣏Ⱥ௓ࡈ୑ ಯȻȂϘӌϘ‫یݮ‬෸Ȃᅆў๑‫ޱ‬Ⱥ֫࠮‫ܢ‬ȻȄ Ⱥ௓ࢄ၃ᕻᐯȻᅫᛔ຾‫ڱ‬ധ๑‫܉‬ȂՂЫԑಧൌ഍Դ Ϙৎ୼ᛓ௓ತߞߐᅗϭȂᑫࣷ1/3ߞ௓ࢄЏ૔໘ຕ ‫ف‬ȄऎϞж൷୑۶ፁ‫័ܠ‬Ᏻ۶ዬᏳߞᡋ‫׀‬၍சȂ ᛓ௓ᛕўԺԴਛਲ‫ޱ‬୰ߋఀЙҞ༟ӹȂ‫ܡ‬Ҧգߞᑢ ੡Ϙ֌ϟՐȂգߞत֌ࠜႿዴՐȄ୼‫ࢠߞހ‬ਰ໱۶ ୺‫ޗݛ‬Ցߞ຀ՑȂ‫ڹ‬ᛕўൌൻӔཋ୑ȄऎϞ‫ؼ‬ᢏഺ Ϙߐ޶Ȃ௓ࡈ‫៉۝‬ᕕႻփӠȄᑫࣷԴ2001Ր၃Ⴥ ᆝࠜߞ᠜ᎢȂ഼ჅϞᅆȮਛਲ‫ޱ‬ȯߞ৒঎Ȃഢ‫ܠ‬ Ղ‫ٷ‬Ѓᛕў֋᝸ȂԴ௓ࡈҞᜪ঎‫៉۝‬ȂՂգ௓ᢏ๴ ӠȂਛਲ‫ޱ‬୰௟Йԓ‫ۦ‬ನ໦ഩȂփ‫ڶ‬ᑂ௓ࡈᛕўߞ ‫ڽ៉۝‬ж൷୑Ȅ௓ࡈ‫៉۝‬Ԫ‫ޱ‬мᏎۖਛਲ۶ߤ஡ ೡᚐȶዷলࠥȷଠߞхᅆ۶‫៉ة‬Ȃҁেሮऎഺሃᗑ ‫ߞܹࣆڣ‬ਛਲуՀࣆຉ०ႽփჺȄњ෯ϵ፪Ȃхᅆ ϵ፪Ȃ௓ࡈ‫៉۝‬ЏӒՑ՘ऎ‫ࢠޱ‬Ȅ࣏֭௓ࢄಲൣЙ ཈཈࣏‫ࢠޱ‬ኸবߞ‫ڰ‬ఐȂᛕўߞԪನ၃ᖉ۶Тहᢜ ᎗Ȃ‫ݕ‬ധЖ࣏ႋٙў‫ޱ‬Ȅ

Ղթ௜༰ߞࠫਿ༓ȂᅁԴ࣏Ȉ‫ݢݵݢڍ‬Ȃََᢘ ѕȄ

21 - 06 - 2013 Issue 338

11


ܹಁжࣨ

ᖒ٤ώឩᄇ‫ؚ‬ӵ։?‫ܖ׻‬... ‫׈‬ኊ༕ȾSBS੫տ݈୛ኄኬႫᇃኄኬষȿ

ώឩҕ፡ؐ‫ݷ‬ཕήȂӡ‫ܜ‬ኈᜲٖюᝯᒵ‫׋֨ޟ‬ ា‫ی‬ৎ࣐งࡈȂNewspoll‫ݙ‬இߞӔྍᎠࣤȂᢖӯ ֓ൾԺታᐱߞᗑဖ៨ȂԴ঵ᓴೈњ෯ತȂြြϯ пȂ൹ϭϬৎѡ‫ߞڽ‬ӔᎠྲ୼ࢢȄϯ࣐งȂԓգӔ ᎠҍឤȂᗑ‫ڣ‬Ѝ៨঵ᓴೈԓըϭ࿣3%Ȃ֌29%Ȅ ᗑဖ៨ඡ 47% ߞњ෯ತȄ֌‫ݺ‬ւዋਃዥೈੜᕕН ࢢȂᗑဖ៨බѽ 57% ߞњ෯ತȂቈቈ‫ݦ‬ᛓᗑ‫ڣ‬Ѝ ៨ߞ 43% њ෯ತȄՂ‫ލ‬ഺৎఐ޶ា᠈Ȃᗑ‫ڣ‬Ѝ៨ ԴЂᓴ੡ȂӅ‫ܠ‬ᙝրփᙩȄ գж‫ޘ‬৶ႋ៖ȂЫըᗑ‫ڣ‬Ѝ៨Н‫ݙ‬ѽۤఀ‫ߞֲـ‬Ӕ ᎠȂሃᗁನԠ‫ݛ‬዇Դϯ࣐งЂӇ‫־ݑ‬๕‫֌ݙ‬Ȅఐ޶ ࣏‫׎‬ՂթȂЂਛҞѽ֋ֿ֖ᙝȄЙჅ๑ᎢՂ֣ȂӔ ᎠֲԋȂࡒ࣏Йߋߞ‫ڰ‬ᅁȄሃթԢ੡Ȃࡈ៨ቾ൙ֹ ћߞলᔝȂබྔ‫ࡏྔי‬ȂઈཕঝϠȄᐐᇒҁϘԓࠑ ӯȂᇯࢺЙྻԓயᄀታᐱኸߞӲඞЙᢏȄ֭ҁ‫ݙ‬இ ߞȂࡒ഍഍ሃ‫ڰ‬ᅁЙ೑ȄҁԨҳध‫ݚ‬ሮȶϠᎡ๑ ჅȷȂ֬գԨЙњ෯ҁߞԢᄈȂ๴ҍ۶ႋߞᗏর ; ҁѽ୼࢘ߞӔౕȂۖ഍‫ݛ‬ೈȂҁߞઈཕቈቈঢ়ሏԠ ‫ݛ‬዇ߞলᔝНϯȄգ൵ྲӔᎠᢖӯȂՂ‫ލ‬Ӥ൙ֹћ দྲேࣆȂታᐱЍ៨Ȃሃ֓ൾԺٙϘժᐼȂ‫ڤ‬ኃȂ ᗑ‫ڣ‬Ѝ៨බྻԢᗑဖ៨ȂӇ՘ӀјȂԧЙहᢰȄం ๑ఀ෭Ȃᢏఀգఀ෭Ȅ‫࣏׈‬НࣇȂ‫ת‬༡ߞໞᎢȂѽ ७Ѝ៨аൊӺൌཇҍȂ൙ֹћԓըϯ֜ߞᑟྻЂ ኧȄ о֏ᇯ‫ۡ޻پ‬ փ൙ֹћ಩੡ళۤߞຉರ࣏Ȃѽ࿂ϧ‫׎‬ሮȂ‫҇ڽ‬ж ߺ‫ܠ‬Ȃឮു៨ቾߞјࣱȄҁ‫׎‬ሮ֋Ў‫ތ‬Ћ෇ҍН ሲȂ֭Ԣ੡༡ܼ᠈ϯϘըឮᓴ៨ቾԳ֜੡ሲჅߞ :

ȶ‫ا‬Йྻឮു៨ቾߞԳ֜Ȃ୵ࠧఀۖທЂൊԢᄈߞ њ෯Ȅȷည੡๑Ȃ֭಩੡‫؛‬ཕЏ၃ЙԢϞȄНࡈॻ ༯இЙϞ੡ཕȂՂЫҞକ࣏੡ཕஇॻ༯ߞ੡৏ۖ ϞȄ ෱ৎ‫ऻڽ࢘ڎ‬ȂЂਛညഺ࣏Ϙ༤ಧ༤Ȃѹిፚᐐᇒ գჅϠН഍Ȃ֭Ղ‫ލ‬ӏକ௲ታᄥ༤൹ൄ‫ڸ‬ᖻȂබྻ ജಧ༤ߞၭ‫ڰ‬؊‫ݛ‬ϭ୺ȄԠ‫ݛ‬዇ӫࡈߞఐ޶ӒӒබ ࣏ՂթȂՁߞࣆᖻȂᐐᇒգဂಷȂ֭ᑋᢜփ‫ڏ‬Ȃգ ऎ࢙ӲϘৎ‫ـ‬ҐԒᓉ۶ᓘߞᑫࣷߤྻȂ֯ҍჅ۞ ໸ߞ୒ឥȄ֭ՁԨ஼ӔయᏚࣆຉȂሃфႋ៖ࣆຉ ϯȂࡒທᅆЙԪ੾ȂՁԴయҍൊжӲ‫៉ޱ‬຀ϯȂຉ ರӺൌգѣԪನȂ࢝Ժ੡৏Ȃ‫ـ‬Ґ࣏Դ๑ᕅ֋ሱ unforcederrorߞఐ޶ϭȂ௟ϘৎՀՀߞࣆຉȂ಍ ऎϘৎࣆ޼૯࣠Ȅᗑဖ៨ঋ঑ൊжߞ૔᛼യԇȂ֭ ѹঋയԇȂࡒ᝱᝜‫ۼێ‬Ȃԯऎഺְ࣏ߞӲ‫៉ޱ‬຀Ȃ ഺְ࣏ᇒ޼ϭߞࣆܹȄ ֌‫ݺ‬൙ֹћȂԴ࿛഼କϧϯȂሃԠ‫ݛ‬዇हѧȂබ‫ށ‬ ᢖۤఀᔹཕȄഺϘৎ࣐งȂᗑ‫ڣ‬Ѝ៨ঋ৶ജயф࣏ ‫ྻ׎‬ᅣ෱ᗁನߞཇᇷ੡ȂգᎷߞ಩໪࣏Ϙߡњ෯൙ ֹћߞЍ៨៉৶Ȃ࿂ϧ‫׎‬ሮȄ֭Ϙߡњ෯Ԡ‫ݛ‬዇ ߞȂЂൊжබ࠲ࢺٕᔵȂЙ๴Ϙ‫ڏ‬Ȅഺৎఐ޶Ȃᢖ ӯԠ‫ݛ‬዇൯‫޼ࣆߞۦ‬ᕅϧҞૌЙьȄഺৎ࣐งȂԠ ‫ݛ‬዇Դ៨ᄥྻ៉ϯȂ۲ᣰ៨ϠᄥຕȂ‫ێ‬༡‫ڭ‬๑෩ф ៨ቾߞயᛟȂգЍ៨៉৶බࢽҍྻ៉࢈аȂՀᄊգ Ϙ୸Ђ೎໪Չᔖߞ‫ױ‬Դྻ៉࢈ߞϘ‫ڎ‬ϘዹȄ

ћ ? ‫֖֋ݕغ‬ᘳଡ଼ ? ࢷ࿰ӫࡈߞఐ޶ȂЦኃൌգҞ କȂ੡༡࣏ϭ࣐งұȄ ചպМԃ‫ݎ‬ஈࢇࡣ‫ޟ‬೎ცོԃդ? ֌‫ݺ‬൙ֹћՂ‫ލ‬ૌߞদྲညϯ៨ቾߞ႖Ȃҁ࣏‫ྻ׎‬ ា᠈ே֖Ԡ‫ݛ‬዇యҍߞࣆຉȂэ‫࣏ێ‬ሃԧՍታԳࣆ ܹබGonskiి‫ؼڈ‬ভ‫ߞܠ۝‬ᗞһ᎘ֿ;‫ݕغ‬ҩգ഍ ನߞў‫ޱ‬ȄЂਛ᝱ѽಟเȄՂ‫ލ‬ҁҞѽߞ႖Ȃҁྻ Ղ֣௲ታᗑ‫ڣ‬Ѝ៨‫ڕ‬ϭҝ۸? թҳȂ൙ֹћՂ‫ލ‬ૌߞϯҭȂҁሃҐဖ๑៨ँ៉৶ ߞԪ֯ᝯ࠼ϫྻՂ֣?ᑾӲ๑៨ँ៉৶Ϙԓሲ‫ށ‬Ȃ ညࠐሃЍ៨ᜪ঎ߞҐဖ‫ܠ۝‬Ȃ࣏ሃԠ‫ݛ‬዇ӎϠᜪ঎ ߞȂՂ‫ލ‬෱ϯ‫־‬ϠȂ‫׈‬ԓ๑ᇯࢺ১ॗߞ‫ޱ‬ನњ෯Ȅ ෱Ү႖ሲȂԠ‫ݛ‬዇ታᐱߞЈዴँࣆܹȂྻԯթ๪ϯ ԃЄ೑Ȃࢢ‫ލ‬ӤՂϭϬৎҞକȄϘȂ൙ֹћۤЙۖ ᑾӲ๑៨ँ៉৶ߞњ෯ȂறգӲ‫׈‬ႋ෸஼ྻȂࢆֶ Ђᓴ ; ϟȂᗑ‫ڣ‬ᗁရྻւዋྲ‫؛‬ཕϭߞᗑ‫ڣ‬Ѝ៨ࣆ ܹȂ࣏‫׎‬գ‫ږ‬௉ߞԪ‫ݑޱ‬Ȃា᠈ᢰ‫ێ‬ேࣆϭҝ?Ղ ‫ލ‬գȂ൙ֹћබঋԓߋۤᑾӲ๑៨ँ៉৶ߞា᠈њ ෯Ȃ࣏‫׎‬՘ґȂ಩੡᝱ሲȄՂ‫׎ލ‬ȂᗁရգҞକྻ ணւࡈ᛬પ‫ܹࣆޒ‬ၢҭ੡ߞஇ‫ޱ‬ϘዹȂ܎ँᗑ‫ڣ‬х ᅆ៨៨ቾ֓ൾԺȂҍԇჅอ‫ߞܹࣆݑ‬ᗁನȂ‫ڭ‬Ӳ‫׈‬ ᗝ֖ЂᓴȄ ෱Ү႖ሲȂᗝϲѽϯԧৎҞକఐ޶Ȅ൙ֹћබ࣏៏ ఀ៨аԢടߞњ෯ȂԓըཀടҐ‫ڗ‬Ȃ֭࢝ҞକҪ࣏ இৎ๑ֻҦ҄ȂჅჅᗁನᡒࢢබྻӇ԰১࡭ϞȄ

գࣆ޼ж‫ޘ‬৶ಟเԠ‫ݛ‬዇ϭϘَᕕညՂ֣இ?࣏ຈ ࢞៨ϠȂ֯ҍуຠߞឍଡ଼۸ ? ‫ݕغ‬Ӓবࣄᐼ൙ֹ

ᆰཱིࣸҡོ ΜТᖿ৴Ѕࣀଢ଼

๼Ρ‫ޥ‬ୢ݈୛ϛЖ ȶሄஶོȷкᒲ

ٰ‫ܘ‬୊ஶ ጂຨΟᕜ੿Ȃ၎ࡩቄᒲȉ Դᇯष,ϝ֜௎ЃКබգϘ֜ఈϯ‫گ‬ᖛ, Ӥᇯषྲ ᖛા௱ജ໛ऎЙ޼НાȂԴፁ໧ఈϯᖛાࢢ, ‫ا‬ে ӠྻфනЀၤᄦ੩ᔡԪᓱߞֺ໱உ௵ᗾਲ਼௟ሃְ᎘ Ҟѽࢨዹิֲѕನϯߞ਻៵ሃዎዋ۸ȉ Ꭲ: ְգఈϯ‫گ‬ᖛߞলᔍཛྷȉ ᗾ߰Ȉ‫ד‬ைਾᛁӠ (ᇟૠॊᠪயᛁӠ) ᗾ߰Ȉᇯषᖛા‫ྻ۝‬உి৶ (၂ሬ) ሬ‫ڏ‬Ȉ෼഼႖фዃ‫ތ‬႖ џงȈ16/7/2013 (࣐งϟ) џงȈ 13/7/2013 (࣐งб) ੡༡Ȉ3:00 p.m. ੡༡Ȉ1:30 – 2:30 p.m. ԳᙇȈනЀၤᄦ੩ᔡϟጁྻ៉࢈ ԳᙇȈᇯषྲӠྻྻ‫ݙ‬ 1/F, 56 Paisley St. FootscrayȞMelway ᠍ߔ୤ёᖿ৴‫ࣀܖ‬ଢ଼ࢥၚЅൢӪȈ 42 B4) ࠢࠕգஃ‫ژ‬ඞ ᇯषྲӠྻ, ࣐งϘ֌У10:00am-3:30pm ᡌࠓְ‫ڽ‬ணҐթᗾਲ਼, ሮᝊȃჰ‫ڨ‬фᆽ՝๴ ც႖Ȉ9898 9575 ಩‫گ‬ᖛНႽȄ ТᗑᇨȈwww.ccsv.org.au ც༎Ȉ enquiry@ccsv.org.au ྻ‫ݙ‬Գ‫׬‬Ȉ784 STATION ST, BOX HILL

NORTH 3129 (Mel 47 D8)

National Disability Insurance Scheme࣏ࣆ ܹપ‫־‬ऎգપઅቮঋϠҀന঍ߞྲࣆຉȂညџ ᗾ৶ᗾႋࣆຉਟȂࢨዹయ֖Ȃᅆ‫ا‬েࢅЄգ Цኃ዆ᠩȉ џง: 6ѡ24џ(࣐งϘ) ੡༡:ȁ՝ϯ10.15 –Ко12.30 ԳᙇȈManningham City Council, Function

Room 3, 699 Doncaster Road, Doncaster ᗾ৶: James O'Brien (National Disability Services) ሬ‫ڏ‬: ൯գዃ‫ތ‬႖ф෼഼႖ ໱ӡ: ֺ໱ ᎛‫˱ݺ‬ѡ20џࡈඡԩȞ9898 1965 ‫ݕ‬ც༎ Cpsn05@hotmail.comȟ

21 - 06 - 2013 Issue 338

13


ABS ଢ଼သ፞แ

VCE ኵᏰ၄ಬੲ

ջາၐஆ ᅆ໪Ȉ 6 – 8 ࿐‫ۊ‬ຆ ඡԩȈ ԇᑄϭԕϘ༵੡ࣱȂ ७ც 0431 693 204 ჰॗȂᛝᆕ‫׈‬Ѥ 1 7 ѡ 9 џ ( ϟ ) 5:30pm – 6:30pm 2 7 ѡ 11 џ ( ұ ) 4:00pm – 5:00pm 3 7 ѡ 13 џ ( б ) 10:30am – 11:30am аਟȈ ‫ۊ‬ຆֺ໱ႏ௅Ȃਛࠜᗾਲ਼

୅෈ VCE ੫տੲ џงȈ 7 ѡ 3, 5, 8, 10, 12 џ ੡༡Ȉ Ҟᓴ 10am - 12nn ‫ ݕ‬2pm - 4pm ᅆ໪Ȉ 10 ֌ 12 ՐૺᐯӠ ࿤൯ᕕւ VCE Mathematics Method аਟȈ ዴሃ҃ዴ Number and Algebra ‫؛‬ՑȈ দ࿢ ȃᑆፚႏᛟȃታԐిᐯ ໱ӡȈ $70/ ௅Ȃ$330/5 ௅ ਰႤȈ ໹ჅϩՐిᐯȂ‫ؼز‬г༟ႏ၃ᢚȂ

ၼᆗഀ࡙‫פ‬ѫ࢐໠ۖ ൅Ⴥஜၝ᎝຀ Abacus Brain StudyȂᐯຆԢ੡୊ ፚҽҠၝႻ֯Ȃ‫ڭ‬୨Ԫ୼ॊ‫ث‬ცၝ୊ፚȄ‫ݙ‬ѽȂᐯ ຆЙඏକҐ‫أ‬ѕᇖി࢘ȂѷକЂЂ෩п‫ߩێ‬༡ྏȃ ୃᐸϧȃ௞ަϧ۶ࢥւϧຈȄ

Bachelor of Science (Math), Diploma in Education, Master of Education (Curriculum) ᡌࠓ֋ೡЈೡȂ‫ݕ‬ඏᅆඏৎϠႃ೫Ȃቮც႖ჰॗȈ

0431 693 204

߳ᜌ໌؏ ࠲ᝋԴዴᐯႻᇖգ‫ށ‬ᢖ་َȂ ҐੋЂЏգ࢝Ժ՘ґ‫ڼ‬ЄȂႎఐ᎛ணऻ

www.absabacusbrainstudy.com

᪳ὴ⊴ᶗ

Smart Maths

ցҢႫသऋ‫׬‬ ี৤ੵЖᆗഀᆗ૖Ψ

ඪЀኵᏰᏰཾЫҁ ࡚ҳՌᏰ૖Ψ

ᄇຫ

ᄇຫ

ĶĮĺྑ

ķĮIJijྑ

VCE∋⍆ᾚᰂᧈ

Smart Maths

ҥၥ౏Ղৱ ఀ௲ŗńņኵᏰ፞แ ЅᐇጛᚠҬ

ଋጛသഋี৤ࡦᆰ ၌ᜲЅᡒᒮ௰౩

ᄇຫ

ĺĮIJĶྑġኵᏰᆠ़

ጟ᯸ᇴᣥዷ

஠ᔖՃŗńņኵᏰऋ‫ޟ‬ IJıՍIJijԑ઻Ᏸҡ ΜТ໠፞Ȃཱི஻෈ϱȂџᕕᓺඏȄ၏௑፜मႫҏϛЖࢥၚ

43 Viewpoint Avenue Glen Waverley VIC 3150 T: 0431 693 204 14

Issue 338 21 - 06 - 2013

ADVANCED

ᄇຫ


EMMA’S SEAFOOD YONG TOFU

ԁ‫ཱིڨ‬ᘀᡶْᆻ ΙમԒЬᗧʟ҈᜞ᝥॵ؅ ີᅖĥĶıџᕕġΞ‫׷‬ᓺඏ

Ŷ ‫ר‬ঈ᏿Ԥહՙ៌ၻ‫ݓ‬ഋȞNZMAFȟёώҡ౰ЅюοӨ᜸ ࠮പ౰ࠢ‫ޟ‬ᜌਪȂ‫ר‬ঈ‫ޟ‬౰ࠢюο‫ڗ‬жࣨӨӴȂѓࢂॷ෫ Ȃϛ୽ᇃᢊȂ଻‫پ‬ՙ‫ٳ‬Ȃཱིё‫ۃ‬Ȃё਌σЅछ୽้Ȃ᠍ߔ ௌ‫רڗ‬ঈ‫ޟ‬౰ࠢҬᓃᒵᗊௌ‫ܚ‬ሯौ‫ޟ‬പ౰ࠢȄ പ૧βșЈณฅ၄Ꮄ٘!

പपβșЈณ߳ߧࢌ!‫૾ת‬ՂՍ൵

പ᚜βșЈณ୊๫ֵ໨!

പՖβșτρϞ᝘!Јณ၄ՖᎴ᚟

၄๐଼βșЈณ၄๐଼Ϟ᝘! പ‫׎‬БβșЈณᎴ‫ھم‬๫

႘ᜤ⇫Ꮙ}ᖃᖚჳ၉}᱔᜜ᆚ᧜

ઔண࠳Ꮪ ᐴዃ‫ט‬ᔹ෎ኊ%68/910611ֹ!୓ ‫ږ‬୤ȃద߆୤ȃҩ፪க୤ȃ༃፪க୤ȃ౏੕औ୤ȃ ؓ୤ȃ‫ؿ‬୤ȃ଑୤ȃߏҪ୤ȃ੩ϯ୤ȃ ੩న้ӻএࠢᆍӒ७ᓺඏ "

߆ጲȃധૃȃᓯധȃ੕୤ȃϯٔȃ߆▕ȃᢦധՈȃ പ૧ȃപ᚜ȃപ‫׎‬ȃപ๐ȃᐸᆐЅӨ᜸߳୊ࠢ

ЈЈσ໔‫ټ‬ᔖȂ‫ี׳‬ЅႭ୵ ཱིᘀᡶْᆻȃധβȃധሸȂЅӨԒશॵĢ Ӵ֭Ȉ3A Windsor Ave, Springvale VIC 3171 ႫၗȈ03 9558 5981

Books

2013 ԑശཱི‫ގ‬ҏ ໱৏ዅȃ໽ॵȃੑາܻΙ٘ Ꮞᅭҏശ‫ޟߔ᠍ڧ‬ᓺඏЈਪ ፜‫ݠ᠍ڗ‬ਪࡉॏᗊ

$65

౪ϐԤ୵

ѫ୵

ᕊཾਢ໢Ȉ໊ΙՍϤ10AM-5:00PM ໊ϲȃР10AM-4PM ႫၗȈ03-9898 3893 ЙඪȈ0412 181 798 ᆩ֭Ȉwww.fengyu.com.au Ӵ֭Ȉ908 Whitehorse Road, Box Hill VIC 3128

ɓ!ᗊີEntertainment BookȂձ։ਢџ‫ٴ‬Ԥ໽ॵ৏ዅᓺඏȂቋ঄ଽႀ $15,000Ȅ ɓ!ᓺඏ෈ҥ౪ӵՍ2014ԑ6Т1РȄ ɓ!Entertainment Book࢐Ꮞᅭҏᕕுശӻᓺඏ‫ޟ‬ΙҏਪȄ ɓ!ശଽᓺඏџႀϤ‫׷‬Ȅ ɓ!୦۹ԤӨ᜸‫ޟ‬ᓡᢈȃ‫ڪ‬୫۹ȃ‫פ‬ᓡ۹ȇ৏ዅԤᔛ଱ȃ߳ឭ౨ൟȃϴ༪ȃਡ ၽഽӴ‫ޟ‬Σൟາȇ‫؁‬ԤӨӴ‫ޟ‬ନ۹Ȅ ɓ!ϷշӵᏎᅭҏӨୢȄନ۹‫؁‬೎ܻᐬࢸ‫ڏޟ‬т࠲ѿȄ

‫ڞ‬օȶ᠍‫ݠ‬ȷȃȶӣၯΡȷᝰ෡ ࢥၚዥጣ

03Ŗ9888 7422 Burwood: Suite 7, Level 1, 2-8 Burwood Hwy, Burwood East 3151 Box Hill: 2-6 Oxford St, Box Hill, Vic 3128


ձ‫ޟ‬ᘈЖ຺઻ѿൟ ᆠछᘈЖ Ϛ֤‫ڨ‬ᆠ Ңਟΰॸ ቋᓀσಀϽ ᆠछᘈЖ!!Ϛ֤‫ڨ‬ᆠ!!Ңਟΰॸ!!ቋᓀσಀϽ ߖԻ෡ӕᘀᘈЖ‫ټ‬ᒵᐅȂᗙԤᆠᇧѕ‫ٵ‬ᓳҪ้!!

BOX HILL

։ᇧ։፲ ߳ᜌཱིᘀ

ЈЈ૯ѿ!։ѩ։ᇑ ૯ѿ ։ѩ։

෉Ξఏϲ!!9:00am ~ 6:00pm ৾ঐӎᖝ!!Ϛ೩੼՝

Ⴍ୵Ȃ‫ี׳‬ Ѕ‫ܛ‬ᒲϛՙନོ

ቨ೩‫ี׳‬ଚೲ݈୛ ຺ѿȂᓡᓢȂ๼Ρᚕೲ۹Ȃฒӈ᠍ߔ ॏᗊ‫ࢥܖ‬ၚ፜Ⴋ: 0403 465 260 గ԰଒ Kong Leung *ջາଚೲ݈୛ȂߣనӇ३‫ڙ‬

37 Carrington Road, Box Hill, VIC 3128 ႫၗȈ03·9898 8573 ༈ઍȈ03·9890 1815 ΜЈᕊཾ 9:00am Ս 6:00pm

ഈ‫ڻ‬Ρȃήȃѳ ϤਢјࡣΣ৴ ౪ߜ๖ழΞ‫׷‬ ੫ቋৈᓡଶѴ

ᆠᒵᓺඏৈᓡġġЈЈϚӣ෡Ԓ GLEN WAVERLEY ۹

ЈЈ૯ѿ!։ѩ։ᇑ

லᓡ

9:00am ~ 5:00pm

৴՝Ԥ३!!Ϛ೩੼՝ ৾ঐӎᖝ!!᠍ߔඏ៫

ᘈЖ຺઻ѿൟ

໷ ໷ᔖዘࢺᝦཱིนȁϲ෡லᓡРРᘀ ઱ឨ໻ӈ֗ᒵᐅȁॵٗΜР঴ོვ ઱ Ѫ!ؐР‫ټ‬ᔖӻ෡ᕊᎴԞᓡЅᆠᒵήϿ૯ Ѫ

оΰӨਢࢲৈᓡ֯‫ۈ‬ଚ‫ڪ‬୫İѸ૯

੬Ք՚ԓఐᓢ ੬ Ք ఐᓢ

ᆡᒶϜԓఐᓢ

ᓞࣵİ෽‫ܖ‬ωॵ ᆠछкຊ

ؐЈ‫ڍ‬෡ ߣଚ‫ٽ‬෽Ѕҩ໻

‫ڪ‬୫‫ܖ‬૯ЅଚЫ‫ݎ‬

নቋΞ‫׷‬ЅଚЫ‫ݎ‬ ᗙԤĶıӻ෡ϛԒωຊӈᒵᐅ

ᆠछᘈЖ!Ϛ֤‫ڨ‬ᆠ Ңਟΰॸ!ቋᓀσಀϽ ։ᇧ։፲!߳ᜌཱིᘀ

ቨ೩ġఏ໻য়‫ۇ‬ġҥķĻııűŮĮijĻııŢŮ ı ij ıı Ӫኁġᓓ๼к౩ġ੫ቋՈᜃȅኮЙωຊ ໊РՍ໊ѲġΰϿĹĻııĮఏΰIJıĻııġġġġġġġ໊ϤՍ໊ϲġΰϿĹĻııĮఏΰIJIJĻıı Ӵ֭ 77 Kingsway, Glen Waverley VIC 3150 Ⴋၗ Ͳ͵ȈͻͷͶͷ͵ͺͺ͸

35 Carrington Road, Box Hill VIC 3128

03 9898 6088


ҡРࡊИ஠

Burwood

ᕕᜒదନΙ౭

ᔄ‫ޑ‬ॕᔀጶᗸਨࣜ Allpeople Chinese Restaurant

Ĺıӻএ৴՝

Ԥ ΜЈᕊཾġġ11:30am-10:00pm

Tel: 03 9568 5123 653-655 Warrigal Road, Chadstone VIC 3148

Fully Licensed & BYO (wine only)

᭥Ꮥ!៧ᴞዯᒣጺᯀᜲዴᕍ

═ᑨ⎌ᦼᒢᓛ␷ ᭥␷ᗒ⑬!5:00pm-10:00pm

⇠᧸ḶỔ

ᧁ↡᝸ᅘᤞ␷፛ፊᯖ᪛ᴞ᪌Ꮚ

ጃḠᑧ

ᧁ↡ᭆፃ

⇗᥇ᭆፃ

◬ᢽΰ⅓

ᯀᜲጙᧁ↡

Ի߆ᡶቃᖎ

ᵂᎁ ⑅ᱽ᎖

$10

૥ᇈࣔҡច

ᛁ♙

$19.8

ʟጁ

$98

ʟన

ᮒ℧ ጱ៧ᧈ

࢑෈ϲȃРЅϴಀ୅෈Ȃཱ፜ඪԞႱॏ!!੫ቋࠢ୵‫ׇ‬։Х

Middleborough Rd

CITY

Burwood Hwy MELWAY 61 F7

⑐᳥↡

᣾↡

⑐᳥↡

$290ᒳ! $260ᒳ

ḠጺᒣḠ፶᭥!

$320ᒳ! $290ᒳ

Ⴋၗ

༈ઍ

(03) 9889 8182

ϿѿȈ ࢑෈ΠՍР 12:00pm - 3:00pm ఏѿȈ ࢑෈РՍѲ 5:00pm - 10:00pm ࢑෈Ϥȃϲ 5:00pm - 11:00pm ഇ࢑෈ΙϿѿӄ਀Ȃఏѿྱலᕊཾ

GLEN HOLME S S TAT ION

Ꮐጉ᳥❁═ᑨBBQ ᛵ❁ហ

ᕦᦏ┯⒫♨᎔ጄᗥጱዯᐡᷠᑨ ᦫ╖ᖨℑ㚻

═ᑨᦫ╖⎊ᖨℑ

Ӵ֭Ȉ12/2 Burwood Hwy, Burwood East, VIC 3151

(03) 9889 8198 SAFEWAY ‫ݶ‬મ

᣾↡

ḠዯᒣḠᏈ᭥!

HOLMESGLEN TAFE

WARRIGAL ROAD

ᚶ‫م‬ᚃशυ

ʟέହ

BATESFORD ROAD Ꮑᢿ Ḡጺᒣ Ḡ፶᭥

MELWAY 69 G1

Mei Jing Chinese Restaurant

ॷ෫Ӫኁк౩!!ኮЙωຊ

੫ቋ੕ᘀ ЈЈ‫ټ‬ᔖ ႀᅭМ‫ݫ‬ᜃ ౪ߜ੫ቋ $13.800ጁ ෬Ыσ࢑ය ౪ߜ੫ቋ $138 0న *‫ܚ‬Ԥ੫ቋछॵȂѫ३ஆॵȂ ౪ߜп፯Ȃϴಀ୅෈ଶѴȄ

಩ࠛևᝂ ᔷᎇਇᔠ ѲΡՈᜃᓡ $99 ѲΡᓸፈᓡ $149 ᖤ㢢Ոᜃ/ᓸፈ(ឨ‫)ۻ‬ ɮՌᒵέၾຊ ϲΡՈᜃᓡ $129 ϲΡᓸፈᓡ $189 ᖤ㢢Ոᜃ/ᓸፈ(ឨ‫)ۻ‬ ɮՌᒵѲၾຊ ৈᓡԤӻ෡ᆠछຊՓᒵᐅ ‫ۈٮ‬ଚ‫ٽ‬෽ȃҩ໻ȃᑥЫЅЫ‫ݎ‬

ኁৱ੫տ௰ϭȈΔՀ⟾❞Δछශߜ၆ω‫ࣲވ‬Δߜᇏв౨

703 Boronia Road, Wantirna VIC 3152 Tel: 03 9887 1580 – Fax: 03 9887 1508 Fully Licenced and B.Y.O. (wine only)


ּቸΡЖ

௃ᜲҕᕊٖю‫ޟ‬ ູࠒ๼၂ࢇ‫ݽ‬ড়

John Nguyen МȈդЖႛ ყ : ೝ೤‫ޱ‬ඪ‫ټ‬

Ԥϛ୽धශȂ‫پ‬Ռູࠒ‫ ޟ‬John Nguyen Ȃ࢐Ϭԑ Chisholm ᖒ٤ᒵ ୢՌҥឩឩঐᒵΡȄтܹణଽᖠࠔᙛȂӒΨ‫׹‬ΣՌҥឩȄҬ‫࢐ޟ‬ौᔓ օ‫؁‬ӻ๼ΡӵដོΰีᖐȄ John ࢐ູᏽᜲҕȂᕣ၌ҕҡ੽वȂҳ‫ס‬ ငжᔼҕȄ Chisholm ࢐‫ڏ‬ϛΙএӻ๼Ρᆹۨ‫ޟ‬ᒵୢȄϬԑȂтඁн ؐЈ഍ٖ‫ ڗ‬Chisholm ᒵୢ‫ޥޟ‬ୢΟ၌Ȃ࣏ΟϬԑ‫ޟ‬ᖒ٤σᒵࡇ༈Ȅ ฒ፣ഽ॒Ȃ John Nguyen ௃ᜲҕᕊٖю‫ࠒູޟ‬๼၂ࢇ‫ݽ‬ড়‫ࣀޟ‬ଢ଼Ȃ ҏ٘൷࢐ᐬσց‫ٳ‬ӻϯМϽԙђ‫ޟ‬ശԁَᜌȄ

ο࿬ၷၾȅΙमᢚԁ

᠍ߔ୤ᢎᒵᗊ

຺ࠐ ຺ᓗ

֜Ψġ ᒵҢ੫σ෼ᎈԒਉဨȂϲ࡙ᡐഀȊ‫ॳܪ‬οШΙૡσȂ֜Ψ຺ॻȊ

ॷ෫ੑາ‫ۏޱ‬ষོॶᒵѮᢊᆠࠢ ୽ሬ୦ࠢᔮᡛ‫׋‬ᇯџ ISO 9002 energy safe APPROVED

఼ࢿġ ӒՌଢ଼ĴĹऌ‫ׇ‬ԙ఼ࢿȂฒሯ၆၆ܶܶȂ‫פ‬ഀ௶‫ݶ‬ȂΙࡸ։⇏Ȋ ჿᓗġ ᐿԤŖįŒįŎį຺ᓗ‫ف‬ಛ೩ॎȂࢋჿᓗά๲݈Ȋ ୊ஶġ ฒሯႤ‫ݶ‬ᆩȂࢋ߳௶੉ᄱ໷Ȃάσσ६ճ‫ݶ‬ᅒ੉‫ڨ‬ӵࡐϱඉᕗጂ

ડ‫ޟۉ‬49ऌ 1300 880 069 / 03 9873 7920 www.pacficrangehoods.com.au

HEAD OFFICE Unit 34, 41-49 Norcal Rd, Nunawading (Mel 48 G10) 1)r.PO'SJBNQN

AS760/AS900

ॶഺӒՌଢ଼఼ࢿ‫ف‬ಛȂᐣѬோδȂࠢ፴߬ៗџᎬȂ ៗџᎬ ᄱ᎛ ᄱ᎛Ӓ౨!!!

Њҁࢷ‫ྭݶܪ‬ᐠு‫ڗ‬ശӻࠢᆓᐠᜰ‫ޟ‬ᇯӣ

ЊҁࢷࡊИ݈୛ዥጣ

̊΁޷ġӒՌଢ଼఼ࢿ‫ྭݶܪ‬ᐠ ̊΁ ΁޷ġӒՌଢ଼఼ࢿ‫ྭݶܪ‬ᐠ

ŎņōŃŐŖœŏņġᏎᅭҏ ཱིᖐႫᏢϛЖ 216 Barkly St, Footscray 291 Springvale Rd, Springvale ŕįŕįġŔŖłġōŐ 5 Buckingham Ave, Springvale

౰ࠢҥኈ୽ȃѮᢊឹЙ೩ॎ ѮᢊᇧഅȂᄱ᎛छёȂॷ෫ ‫ܚ‬Ԥ࠮ဴ֯ᕕᐬࢸԊӒ ೣਿᔮᡛມਪȄ ѪԤӒཱིܾܶࢿ຺ౡΨඪ‫ټ‬ᒵᗊ őœĺĴķĮĺıŤŮĭġőœĴııĮķıŤŮ

߳ፏҡ఼ዓȃࣸᓀȃࣸਢȃࣸΨȊ

ʼnŢųŷŦźġŏŰųŮŢů 369 Whitehorse Rd, Nunwading ŐųŪŨŪůġņůŦųŨźġŔũŰűİňŢŴŮŢųŵ 240 Whitehorse Rd, Nunawading ńŢŮţŦųŸŦŭŭġņŭŦŤŵųŪŤŴġŔŶűŦųŴŵŰųŦ 1110 Toorak Rd, Camberwell

ኞ҈җδ߳Ң

ŔŚŅŏņŚġഡ఩ ŔŢŷŢŨŦġŌŪŵŤũŦůġłűűŭŪŢůŤŦ 20 Kendall St, Harris Park ŃŦůġłűűŭŪŢůŤŦ Shop B, 107 Forest Rd, Hurstville ʼnŢųŷŦźġŏŰųŮŢů 1st Floor, 802 Pacific Hwy, Gordon

21 - 06 - 2013 Issue 338

łŅņōłŊŅņġߡኈ຀ኈ łňōġņůŦųŨźġŔũŰű 101 Grote St, Adeliade ŇŢŭŤŰůġʼnŶůŵŴġőŵźġōŵť Shop 19, Station Arcade, Adelaide

19


ּቸΡЖ

ᜲҕҡࣀ

1974ՐҍӠ‫ݺ‬໸ࡑBacLieuषߞJohn NguyenȂ ‫֋ڽ‬Ϙৎ໸ࡑົᄋਛਲȂཽཽ࣏ϘԩిਰȂߌߌ ࣏ည੡ࡑ໸ক༤ߞϘԩক‫ܡ‬ȄҍӠԴ໸ᐼࢢงՐ ҃ߞҁȂԴ֘୒Ꮞ໸Ԓ಍൝ࢢȂ1979Րjohn ᔌ ҁߞҳгҳ௔Ȃ৯৯܏܏ϘԢষ೺ୟᛓ໸ࡑȄҁ ߞѭᓐࡋജ୙ۖൻ‫ؼ‬ᖉȂԴ໸ࡑЙԢߞൻి‫࢞ݙ‬ ϞࠜႿ7ՐНϳȂփҁཽཽබ઻Դ໸ࡑ࿰ᠪҁߞߌ ߌȄୟᛓ໸ࡑߡ֌‫ۖڽ‬ᑫࣷง༡ȂҁႬҁߞਛϠ фԢ೺ߞ᝱ӔԴ୺‫᝱ߞڲ֘ڽ‬Ӕᖉ࢞Ϟ9ৎѡȂЖ ӒՑ๳൙ᑫࣷȄҁেϘਛᖔఀᑫࣷ᝱Ӕ‫ڗ‬ԊȂည ੡John Ҫգ6࿐Ȅ Դ໸ࡑߞൻ‫ؼ‬ᖉ‫߰ݕ‬ᇍऎԓి‫ڈ‬ᖉȂѹঋߞᅆ໪ ࣏ࡑ໸কўሃ‫ܡ‬৶Ȅ ߌߌജ୙ۖൻ‫ؼ‬ᖉȂӤթҞ ‫ڍ‬Դ໸ࡑ੡Johnߞਛ౉Ҟᇖ࣏ቲऎᢖሿߞਛਲȄ ॎ๒ᢏ՘Ϟ᝱ӔȂᅆҁে‫ڽ‬ሲҞӡᏩᑁ‫؛ڽ‬ਟȄ ‫ྐྍـ‬Йۖߞ࣏JohnϘਛԴୟ᝱ง༡ȂԴК஼ࡑ ઔᆓࣹϞ3ч3‫܆‬Ȃҁষߞ᝱Ӕ೺‫ـ‬ജઔ๸ᡚᕝϞ 7ըȄܶՀည੡Johnည੡Ҫգ5ȃ6࿐Ȃᅆҁ‫ڽ‬ሲ Ј੡Դ໸ࡑӠࣿߞୃᐸϵЙ࣏щಎ‫ے‬Ȃ‫ݙ‬ѽԴᑫ ࣷদྲӠࣿᅆϘৎЈ‫ވ‬у‫ڽ‬ሲ‫᝱ק‬हᅆьϘᙇȄ ֭ᅆҁਛϠ‫ڽ‬ሲȂည੡࣏Ϙৎ൵๭ॴߞٙ‫ܠ‬Ȃҁ ཽཽᓴᑄϞ઻Դ໸ࡑ࿰ᠪҁߞߌߌȂഺৎٙ‫ڽܠ‬ ఀЙ‫ݽ‬Ȃ‫ݙ‬ѽJohnႬ৯৯܏܏ЂൊԊ՘ࠜߞ੡༡ ൌ࣏Ӥҁߞҳгҳ௔࿰ᠪߞȄ 1980 Ր 2 ѡȂ John Ϙਛᖔఀᑫࣷ᝱Ӕ‫ڗ‬ԊȂ‫ڽ‬ ۖᑫࣷࢢȂJohn࣏Ⴌҳгҳ௔Ԣ֝ߞȄৣᎼ‫ږ‬ᑫ ࣷߞҁেȂӠࣿᖖᄩ‫ڭ‬ЙನྐȂԑਛҪգවፐߞ ֗‫އ‬ȂӤ‫ߞۖڽৣݺ‬੡৏ȂҁেЙҞକྻգ֋Ў ߞ‫࢏ݗ‬Ȃ࢝Ժ‫֘ތ‬ൌ࣏Ꮻࣆܹ‫ڻ‬ຜߞȂփѷည੡ ҁЙҪ࣏Ⴌ֋ЎߞਛϠԢ֝Ȃҁߞҳгҳ௔ᘘঋ ࿰ᠪҩҳ 2 ৎՐ៬ӏᆕ 18 ࿐ߞЈ‫ވ‬уȂ‫ݙ‬ѽϘ༡ ࢏ϘԒ֝Ϟ 7 ৎϠȂЈ‫ވ‬уᗁ࣏ඈᡌԴਛႆ໿໿ ႯႯȂ‫ݙ‬ѽ൵‫ߞॴڙ‬ംჅ‫ݺ‬Johnߞҳ௔ȄԴ՘ࠜ ง༡Ȃᘵ๒ҁেఀۖᑫࣷࣆܹߞాᕻࠛȂ֭ည੡ Ր॔ЈЈߞJohnЏ၃Ϙ᝝ᡝ੩ȂϘ᝝Ѝ֯ᕒႃӠ ࣿȄJohnߞ࿺࿺ྻ֋ЎᇌนϘ‫ڱ‬፸‫ލ‬Ȃ๒ࢢ‫ۖڕ‬ Victoria Market ညЈമȂփJohn ُч୙ඡ૽Ȃ Ϙৎ࣐งҞఀۖϩУЮߞϠЍȂҁߢႽऎϞิቅ ਛႆߞ၃ᕻ঑ᑉȂӅ༷ঋҍҳЍ֯Ȅߡۖ 1989

20

ՐȂѭᓐంൻ‫ؼ‬ᖉ៖‫ݸ‬ҍ‫ڽ‬Ȃ၃ჅਮЙԺ9ՐႬѭ ӓߞжᛓȂೣ‫ ݺ‬John ҈܏ϬϠҞѽሃѭӓᄥᇸȂ ည੡ߞJOHN Џ၃࣏Ϙ֜КᐯӠϞȄНࢢҁেϘ ਛබ‫ܧܠ‬ԴFawkner஡Ȅ ԙོ࣏ॎৱ

John‫ۖڽ‬ᑫࣷࢢߞ೐Ϙ༡Јᐯබ࣏֜‫ݺ‬Fawkner ҔൊߞSt. Matthew'sЈᐯȃ‫ࢢێ‬බᡝჅPascoe ValeߞSt Joseph's Junior College ȃᐍᆬӎҔ ൊߞSt. Joseph's Christian Brothers' College ᡝ੩Ȅ John ൵ࢢѽᔹಳߞ՘ᖻւϢϞᐍᆬӎЂᐯ ‫ؽ‬ᡝ஥ॊȂЂᐯง༡Ȃ‫ڶ‬๒࣏᝝ᡝ੩᝝Ѝ֯ᕒႃਛ ঍ȄᐯЀћᐴಲ྽ࢢȂЍ֯ϞϘࣱࠜ੡༡ࢢȂԓ ‫ؽ‬ᡝࠛᓉᇇЀᐯ֜ȄЂᐯಲ྽ࢢȂ John ҐϢϞұ Ђྻ঍ਰጁНϘߞ KPMG ಲ୺ࢃྻ঍ਰ‫ڰ‬ச‫ݙ‬Ȃ Դ኶঍ൊЍ֯Ϟ3ՐҗȂ௞ࠝం‫ࠛڰ‬ᓉ‫އ‬ச྽ȄԴ

ϧߞ১ԯȂЙԺЙь࣏ԯऎҁߞҳгȄЈ੡৏Ȃԯ ऎҁߞҳг࢝ඈᡌऻც໛ྲᇷȂ֭Ϙᙇॻћϵᡘ ЙᕖȂ‫ݙ‬ѽබঋᏫ John ‫ڽ‬ᚙ៌Ȃබഺዹُчऻྲ ᇷȂᡝྲᇷȂҁϞႋϞ࢝Ժᑫࣷߤྻߞ੡‫ڰ‬Ȃϫ‫ށ‬ Өۖ֋Ўϵ࣏ฅ၃ജᕒׄߞϘжЄȂ‫ـ‬ᢰҁះఀϘ ‫ܠ‬ঋ‫د‬ഺႆఀۖჅߞȂԢዹຜ‫ـ‬Ժգቮঋᕒׄߞ ϠȂપ‫࣏־‬ႬҁϘዹߞೊӔȄ‫ݙ‬ѽҁٙ‫ܠ‬ঋҐϢࣆ ៨ȂऎԺົϠೊӔᇸ‫ܧ‬Գߞ஡ாߋۤⵑ‫׀‬ȄԴ911 ਻‫ݍ‬ԊЄᡚᕝѵ໶Кѕ‫ڰ‬ԆКȂϵ࣏ऎҁӇϞϘњ ௻ѕ୫Ȃ҄ҁ‫ྐـ‬ऎᑫࣷྲೊӔҍԺжϧȄ911‫ڰ‬ Ԇ๴Ӡ੡Ȃ John ӒӒԴ૸ॗЍ֯ȂҁऻۖԧϠൌ ӠࣿԴ಄གྷ۶਻ྖНКȂҁ‫ڶ‬๒ୃఀ໖ᔝЈമȂᇦ ࢧᛁ᠕Ϡ৶۶ႮϠߞЙఓϘзߞా෯֖ஜȄԧϠԴ ୟᛓதࡣჲҾ஡ߞ၃ᑢȂഺ‫ڱ‬ൌЪ๒ԴJohn ߞၝ ઔႆᜒᜒԴӫȂҁऻۖည੡Ϡেࠑ಩ҍ‫ߞڽ‬Ԣఐ ѕȂ҄ҁ԰ྐۖ֋ЎȂ‫ـ‬ኧ௻Ϟҁ෷‫ݺ‬বᅆ୚ᄩᇟ ૠߞᣍᙇȂٙѕऎঋӡ֖ஜ‫ڽ‬ᕒׄߤ஡Ȅ

KPMGҁఀۖϞપധྻ঍ਰႤ੾ȄJohnԴKPMG

Johnிࠫ֋Ӥ៨ߞኊৃᣍȂ֋Ӥ៨ߞኊৃᣍ࣏њ

Ѝ֯ఀ࢝༶‫׀‬Ȃ‫ـ‬գᑟྻᎠԇۖಲ୺ࢃ૸ॗᓱ‫ڰ‬ ഍Ѝ֯ȂԴ‫ڤ‬㡯ҁం‫ݺڰ‬Ђ༓ߞЂ࡭Ⴍ஼቙֖ф ‫ظ‬ႤгҦߞЍ֯Ȅ‫ݙ‬ѽ Johnᅆԑಧ቙֖‫ڀ‬೚ࠧ௱ ನႋȂϞႋϞሃЂ࡭᎑ᛔ໶‫ݽ‬हᝯߞলᔍȄ2004 Ȃ John ϫ԰ۖϞᐍᆬӎȂҐϢϞҩϘ༡֜‫ݺ‬ҾК ѕȂϫ࣏ԑಧ4Ђྻ঍ਰጁНϘߞErnst & Young Ⴍ஼ྻ঍‫ڰ‬ச‫ݙ‬ȄऎϞኧৃ֋ЎȂ2009ՐȂJohn Դᐍᆬӎ஥྽ᐯ୰؆՘ϞЍ஥ᇒನᇇЀᐯ֜Ȅ

ࢺৎϠߞ֋Ӥᓴᑄᡋ‫׀‬ȂᢰԑᑫࣷϠӔ‫ڳ‬գӀຈ ߞᡋ‫׀‬Ȃᄁᔽ‫ڙ‬པЍ֯Ȃ‫ܠߺڭ‬Ј࡭ԋ྽ߞদঋ ‫ݑ‬Ȅ1997ՐȂJohnҐϢϞ֋Ӥ៨ᐍᆬӎњൊȂԴ ֖ࣆ܎৶ྻԇᚚȄ2009ՐȂJohnҐϢϞFebFast ܎৶ྻȂഺϘৎࠧळ‫׀‬ᑟᅹȂҹߞӫዾ࣏ऎ‫އ‬ச֖ ྽фᕿӡ୧ᇟ۶᜽ߏߞࠦьՐឯ༰ႤࠛȄ

ёΣࢇឩ

John ంЈ‫ڭ‬ٟգྐჅ֋Ўྻ՘ऎϘৎ៨ँߞ՘ ৶Ȃ֭಩Դҁକ௉ጤѕ‫ࣆݺ‬៨Ѝ֯ȂऎҾӔҍϘж

Issue 338 21 - 06 - 2013

ܹణଽᙛٖ‫ޥڗ‬ୢ

JohnࠕՐ‫ݸ‬ౢϞ୼ᗟࡓᚚߞྻ঍ਰЍ֯Ȃ‫ߤۖڕ‬ ྻԑϧணҐЫՐߞᗑ‫ڣ‬ЂᓴȂᅆҁ‫ڽ‬ሲȂఀԺჅ ҵȂߞፁҁٟգϞѽࡈߞ՜ϢȂ֭ҁҞѽգ‫ـ‬Ժ੡ ༡֖Ϣߤ஡஻ЄȂϞႋ಩੡ߞఐ޶ȂంփҞѽऎҾ


ּቸΡЖ Ӕ๴ᗏȄҁ൵Ђߞౕ࣏ؓҁକ௉‫ڕ‬་஼ྻȂ๴ҍϘ ‫ࣷڲࠑ҃د‬ϠߞᗏরȄChisholmᓴӔԺዹмȂӤ ࢝Ժਛਲೡ՘ȄሮᝊۖԴညЫࣆܹ೚޼ϭߞᗞ᝱੡ งȂᗑဖ៨ࣆܹࢆֶϞ࢝ԺࣆຉȂӡѽᕒׄ፤ႋਛ ਲ‫ݙ‬বᗜߞӠࣿ໱ᕅϧȄԴണயညџȂ‫ڕ‬་ John ߞᓱг࢈Ȃऻ‫ڍ‬գϘৎ࢝ЂߞԳᄦȂϯব๪Ϟ࢝Ժ ੾ѿȂഺ‫ڱ‬ൌ࣏ҁঋُчҝߞԳўȂႬЙԢߞϠཉ ᎘ϞႋԧϠߞቮঋȄ

John ሮऎᑫࣷჅҝ಩Դѽ֌௟‫ڽ‬Ȃൌྻ࣏Ϙৎೊ Ӕ஼ਛȂ ‫ݙ‬ѽҁપ‫־‬ᝯަೊӔўবߞயᛟȄ3Ր ࡈ John ϵգணҐᗑ‫ڣ‬ЂᓴȂည੡ҁߞನ࣏݇ѹঋ ऎChisholm‫ܧ‬ӔȂညԳᛁ୰ঋϘз‫؁‬ຠȂѽᆕ‫ږ‬

Ϡߤ஡А၃՘ऎᑫࣷߤྻߞϘৎ࢝দঋߞӔ౉Ȃપ ‫࣏־‬Դ஥྽ߤྻȂ࣏գࠧ௱ߞ዆ᠩϧȂ֭ӎԳົϠ ࡒᅆᑫࣷѹࣹߤྻߞгӔࣿஜфࣆ޼ӠࣿൌЙщጤ ѕȂ‫ݙ‬ѽ John ࢝ྐԺ‫ڱ‬ೊӔՀᄊҁϘዹȂњࢺົ Ϡணሃࣆ޼ࣿஜȂऎೊӔਟ‫ظݽ‬ϢӎӠࣿȄ John ࠑӯᑫࣷሃ‫ێ‬ҁ஼ਛЙϘዹߞ࣏ȂᑫࣷߞᑾӲٟգ ၃ჅᐼߋȂ࣏ԴӔѹߞఐ޶ϭಯӠߞȂ၃ჅϞߤྻ ߞг༟᠜Ꭲ۶ԑӔ‫ظ‬ೈҍ‫ߞڽ‬ȄҾӔҞԴۘ‫ࢠޱܠ‬ ፑඛаຕߤߞ֋ӤȂ‫ڏ‬Ꭲ֋ӤຈȄփ֋Ӥӎ‫ڗ‬ϵҒ ‫ף‬ϞയԇȂබ࣏ঋணሃгӔࣿஜфᓴᗝ୒യԇȄՂ ‫ލ‬ҾӔྐᑫࣷԴӏ‫ڽ‬஼ਛ๴ਣКȂົϠߤ஡Ҟѽᐾ գ‫ـ‬Ժߞ๴‫ڏ‬ᡋȂ John ᄁᔽ۶ԑϧњࢺ‫ـ‬ԺົϠ ணࣆȂഺ࣏ҁ฽ౕ‫ߞۖڍ‬ఐ޶ȂົϠᕕႍ࣏൵Ϟႋ ֋Ўߤ஡ߞ‫ڰ‬ఐȂ‫ݙ‬ѽᕕႍঋգ‫ـ‬ԺົϠணࣆȄ

ҁেߞቮঋ۶ঋِȂኧҐߞዥภᕕႍߡతຜᛁ୰Ȅ ည๒Ȃᑋৎᛁ୰‫ڀ‬೚ቮঋգ൵ֲዾ࿤ȄChisholm ߞ‫ܧ‬Ӕߞᛁᖚ᠕ನȃӠࣿ໱۶ညԳЍ֯ഺϬЂயᛟ ࣏ҁে‫ݙ‬ᝯѕߞታாȂϘৎՀߞᛁᖚ‫ڀ‬೚බঋգ୼ ੜತߞᛁ୰۶ႋٙҾӔᏎ‫ۦ‬ᛁᖚயᛟߞў‫ޱ‬Ȅ७ϧ ‫ݺ‬உԑȃࢺ᠈փാരߞ၃ᕻࣆຉȄᕕѾӠࣿ໱ᕅϧ ൵ऎգੜߞў‫࣏ޱ‬ᓴϘৎգࣆᖻҞ෈ѷգᜦ‫۽‬၃ᕻ ‫ݚ‬ᓚߞᗑဖࣆܹȄҁেྻೣѤ઎໱ȃᔺᘘཅச‫ڭ‬ஃ ѤҐກȄ ၃ჅԺՐЙᙝႬChisholm ஡ߞ႖ҾӔ࿛഼Ȃ Ы Րҁ‫ـ‬౻྾ߢႽྻऎChisholmߋۤߞ‫֜ܠૈ׀‬Դ ‫ڤ‬ႆȄ John ൵Ђߞѕ᝸‫ێ‬ᅁ࣏ྐգ‫ـ‬ԺົϠૌӒ ᝯѕ֋Ўߞߤ஡Ȃҁሮऎ֯ऎϘৎᑫࣷгӔȂЙඏ ࣏ঋडఓᑫࣷഺѯ‫ڤ‬ኃड໳ߞϿԳȂփ࣏ঋ‫د‬ഺৎ ग़Հߞា᠈઻ຜϭϘ҃Ȅ‫ێ‬ᅁ֋ϩϝѵ॔ѽӎȂົ

᜹ങȂඈᡌ‫ڕ‬་ነඞаᡘরጄȂ‫ڕ‬་᜹ങ‫ڕ‬ශ‫ޟ‬Ꭻ ᜹ങࡡȄҩҳᘘգϘৎՀઐਿȂබ࣏ John ‫ݺ‬௞ަ Դ9ѡЂᓴࢢȂ11ѡߞϘৎ࣐งбྻႬҁߞӏ௓‫܍‬ ‫ݛ‬ਃчຄȄҁӏ௓‫ߞ܍‬ਛਲ०฀Ҟᇖ࣏ࠧ௱ࠓԪᑫ ࣷߞԺЮћмȂՁਛКգЙԢᇌ౉ߞ՘৶ȂϫգЙ Ԣߞ‫ࠫిܟ‬ԈȄ֭ҁেᓴᑄຕ௓џЄ੡Ȃ࣏ӡϯК ஼ߞȶᑄџȷȂҁߞҳгۤϞ John Ⴌҁӏ௓‫ߞ܍‬ ҍӠџง๒ࢢᇖҍՀџЄȂփJohnϫྐԴ9ѡࡈ௞ ѕЂᓴȂ‫ݙ‬ѽۤϞ 11 ѡߞՀџЄຕ௓ȄԴթ਽ඈ Ϙᅆ࿤ྲϠȄ

ҡࣀϛ‫ޟ‬John

John ஜᔖर‫ܢ‬ȂӀ௱࢝ඈᡌஇႻஜȂપ‫࣏־‬໿ َȂُчൌྻϘЂ౻՝ 6 ੡බ୓‫ؖ‬ҍҳ໿َȂ༢ ੡Ӻྻஉ‫ڗ‬ȂऎϞঋգՀߞஉ௵Ȅ John ࢝ඈᡌ੠ ႼȂඈᡌతៈЙԢћмߞϠȂۖჅग़஼Ȃॻ஼ȂК ஼ȂশสຈຈȄҁ࣏ᑫՑ‫ږ‬ಧRichmond Tigers ߞ݅ᅁᐾ㐯Ȃᅆ‫ݺ‬᜹ങўবȂ John ѧႵඈᡌ಩҃

࡞ܲᅇȂӰ࣏ฒ‫ݲ‬Ⴑॎ‫۽ޟ‬ᇲȂϬ෈ོӵϲТΪΤРࣂีȂ፜༲ׂࡣ Ӕ੼ཎጂᄂࣂีР෈ȂณࡣӵήӖӴᘈ඲ሴȂάԃձ࢐໏඲‫ޟ‬ၗȂ ඲ሴȂάԃձ࢐໏඲‫ޟ‬ၗȂ џӑ஠໏ၥЅӴ֭சΰȂ٥‫ר‬џо಑Ιਢ໢஠ᚕᇬச๝ձঈȂ ਢ໢஠ᚕᇬச๝ձঈȂ Ϛ߯Ϟ೎Ȃཱ፜Ө՝᠞‫ޱ‬নፘȊ

џ૖࢐Ꮞᅭҏ୲Ιȶસᖿ໽ᖿॵȷ‫ޟ‬ϛМᚕᇬ

ϲТΪΤРȾ໊Πȿᇄσড়َ७ΟȊ ҏਪ௴Ңᕗ߳‫ݶ‬ᏎȂΙԻॲӒᆠछிՓӟ‫ڕ‬ȂջາᜒᎧ ᔘ፜σড়఼ཿ༲ቸᖒ๜ႫၗȂо߯޳ţ஠Ι‫ٲ‬ၥଉആႆଉ਀༈๝ձঈȂᗂᗂȊ

඾ ፜

‫ڔ‬

21 - 06 - 2013 Issue 338

Ӫ ၗ

๼଄໻۹ 338a Clayton Road Clayton VIC 3168

ά‫ޱܖ‬஠ĥĴįıı໏າ ೿ӱ໏Ӵ֭Ȃச‫܁‬ P.O. BOX 498 Box Hill VIC 3128 о߯஠ҏѐ໏சሧή

‫ݍ‬᛺ॳЫҢࠢடߞ۹ 217a Russell Street Melbourne VIC 3000

ᄸีਪ۹ Shop 1, 28-32 Kingswayy Glen Waverley VIC 3150

ۗ

New Century Books Suite 4, Level 1, Main Street Centro Box Hill (South) Box Hill VIC 3128

᠍‫ݠ‬ਪࡉʟӣၯΡ Suite 7, 1/F 2-8 Burwood Hwy Burwood East VIC 3151

൲ᝋ৞ନዂ Marigold Restaurant বΡທ Citymark Building L4&5, 683-689 George St Haymarket NSW 2000 02 9281 3388

21


ዥᘈடᚠ ϛ୽ϱӴΙӪᆩҕӵཌിีྱаᆎȂԞࠉӵ ৅Ѕዅ္ડྒྷ‫ޟ‬ਗ਼ᓏΰี౪ȶΛᓆ݆‫ڗ‬ԪΙ ၽȷ 7 এϛМԅȂхΙ‫ޢ‬ര‫ތڧ‬ដ‫ޟ‬ϱӴၽ ࡊ፴શ୰ᚠӔԙᗖ፣ฐᘈȄϚЍᆩҕ੼ِฮ ጪȶΛᓆ݆ȷҵᅾϛ୽Ρ‫ޟ‬ᖛȂһԤΡ፴ᅸ Ԥᜰੑ਀‫ޟ‬ઍ୅ȂӻএᆩӪ࣏ȶΛᓆ݆ȷ‫ޟ‬ Ρિિዐ఼ՌϏҐўႆ৅ЅȄ ˙

‫ړ‬ӵѠᙺΰ‫ޟ‬Ⱥ‫ڗ‬ԪΙၽȻ

Еଔଖณσ‫ޟݰ‬ȶ‫ڗ‬ԪΙၽȷ șșү࿬‫ړ‬ԅхϛ୽ၽࡊ፴શԙᗖ፣ฐᘈ ყ : WIKIPEDIA М : ҏѐጡᒮഋ ΙࠌཌിЕี‫ޟ‬Ӓҕཪષ ጄၸૠ࿒ȞLuxor Templeȟ֜‫ݺ‬༟ᜲѽࡑ675г ‫ߞڧ‬ጄၸࡱаȂॗ࢙‫֘ݺ‬Юࡈ1400ՐȂ࣏สϠႼ ਄фጤࠝ฀ᙇНϘȄᇨуȶߩႼ๑‫ڶ‬ȷࡈ౎ϯႶϞ Ϙ௺ᗏᇍ࣏ѡࠐԴૠ࿒‫ߞ៷ݮ‬࿰ѯȂ࿰ѯКϘઙᔎ ϯգϠӡКћ኷ϯȶϚᔅ‫ۖޅ‬թϘႼȷՄҮȄȶߩ Ⴜ๑‫ڶ‬ȷᇍȂՄҮ࣏֬ӡӮུ๪ϯҝȂҁฅႏᄦӡ ૽Б‫֭ڕݠ‬Й՘ґȂྐӡѪ‫ݠ‬ϫ‫ྻݏ‬૔᛼ћߏȄҁ ‫؛‬ਟഺවৎՄ҄ҁྏۖ๑Գ֋ਟȄ ྋൾаਟ‫ی‬чаԴྋൾᚼ๴჈7.5ေըȂЙьᇨӔ ઻‫ڏ‬๭፩ȶϚᔅ‫ޅ‬ȷӴᆽК஼ϠߞᗚȂӺգϠх ቺȂࢽඏᐴКћՄЙକߺ‫࣏ܠ‬аԳϠ‫ݙ‬኷ȄգᇨӔ ᅆȶϚᔅ‫ޅ‬ȷਣ༟ȶϠևྩඵȷȂഺৎࢅЄߞ‫ܖ‬ ԩȃՐ៬ȃҍӠՐѡȃබᡝᐯ੭ຈႤୈ‫ڭ‬ϘϘгН ‫ݺ‬ಿȂ‫ـ‬գՀ‫ڰ‬ᔦࢉགϞЈϚᐯ੭ߞᇨ૭Ȃ‫ڹ‬ണ யѹ঱੡ྻԐዅҍȶϚᔅ‫ۖޅ‬թϘႼȷߞՄዹȄϚ ᔅ‫ߞޅ‬ѭӓѹஜᗑᜭණᢜࠑӯȂթ‫࣏ڰ‬ԴࢅЄՐ॔ Јߞ੡৏๴ӠߞȂࢅЄϵྍᝊۖϞᓾሱȂᕗ᎛Ђਛ ১᎗ȄНࢢණᢜᝯ‫ݺ‬Ϡևྩ૶࣏‫׎‬Ԫನਣ༟Ђ࡭ߞ ᠜ᎢȂत֌գණᢜࢽҍȂȶۖܺϘႼȷທࠧК஼཈ գȂிٙхᅆѽ᝷֬ȶᘟ঩К஼Ϡȷߞஐேᣍᙇ‫ڽ‬ ሲ‫ڰ‬ȄԴ฀ᙇ‫ے‬Մ࣏Ϙᇌԧᇌ౉၏ȃԧ֒Ϡຈ௄‫ݺ‬ ઻݇ቮঋߞ֋๒ѕನ֖ऎȄग़஼ཀӮ஼ਛгཀྵȃ၍ Ђ‫׀‬ҟᜲ୺Ђነ୰ൌգϯগఐ޶Ȅ‫ا‬஼ϣႿᕏࠜࡱ ߞᒑϯϵգҳ஼Ⴜࢉȶ‫ے‬Մ઻݇ȷȄ ᅟ֌թ੡ȂഺࡋྋൾЏ၃ᆊм՘ϞϘඞᐂነȂ‫ێ‬ᅁ ๑Ꭲഺ࣏К஼ᑾգȂᘘ࣏ѵधϘᢜмȂҟᚹ‫ے‬Մൌ ࣏Йћ‫ߞށ‬಩໪ȄԴࢽയഺৎࢅЄߞԢ੡Ȃ‫ا‬ে‫ـ‬ ᕕႍऻऻ‫ا‬েߞ೫ᅚ۶ЂϠߞӯፑ֯ӡȂ‫ڗ‬ऎ՘Ր ϠЙћ‫ށ‬೟ြȂ࢝Ժ੡৏Ж࣏ࢅЄӚᓾߞૌӒ১ ԯȄ ϛ୽ၽࡊશ፴Ӕԙᗖ፣ฐᘈ ഺৎயᛟЙֺജᗑᜭۖȶК஼Ⴜࢉ૵Ꮃȷഺৎರᢖ ൘᚞ߞ႖ᛟȄ՝Դ‫ی‬ՐࡈȂ‫ڴތ‬຾ԩՊ዁౺ନՊԴ ࠢࠕߞ‫ݙ‬գෂ‫ݙ‬໭ҍϘ഼‫ט‬Ȃ۲ᣰۖ‫ڽ‬ᣍԍႼߕߞ К஼ႼࢉȂȶӡ؆ෂ૽᎛Ӵ་୺౜ႆٞఫȷȄഺፔ ћൢሲȂ౺ନՊ۹ඛߞгෂаߞ‫װ۾‬౜Ȃᗁ࣏ு ᆕϞӡჅߞෂ૽ȄႍՊࢢ‫ڽ‬Жᖢႋۖ‫࣏ڤ‬Ϙ‫ڱ‬К ஼Ⴜࢉ‫ݙ‬ऎȂ‫࣏ݺ‬౺ନՊўব಩Դ஀଑໭ҍᚎᢜՄ ‫ט‬ӯȂౕؓକ௉ຜК஼Ⴜࢉ෩ৎᓹȂѽิьഺᇌ಩

22

໪Ȅഺ౧ྲᇷᘘฅ၃՘ऎџӎණᢜϯߞྫྷೀྲᇷȂ գඡᐱᘘ௟ഺᇌෂ‫ݙ‬ћмߞहಳѧඔऎȶКџዝ ᕡȷȄӀѕփᎢȂџӎ౺ନՊўবթᗝϵӏӅգȶ ୘ົȷߞྍࢥȂಲൣࡦেઔҳК஼Ⴜࢉߞгಿྍᝊ ᅁԴ࣏գ࢞෩୼Ȅ ҩҳȂ൪ညൻ՜ᔠ‫ߞۍ‬யᛟϵᅇᅇ՘ऎᝯ‫ݺ‬Ⴜࢉ૵ Ꮃߞ៉ᛟȂԴ஼ҳ၃௱ऻۖգ‫ڱ‬К஼Ⴜࢉԫ؆൪ည ൻѽࢢȂ઻ϭફᚣߞϘ੸Є‫װ۾‬Ȃ஼ҳ࢝ԺϠබ ऻЙჅҝȂԯऎԴ஼ҳȂ࣏ࢉϠ֋Ў৆ఫി঴ߞ‫۾‬ ‫װ‬ȂփԴК஼Ȃ࣏գ௞ࠝߞ‫އ‬ச৶঑യ՜ࣂȄ Ղ‫ލ‬ሲѽϯߞ‫ی‬ৎயᛟᘘՅԴӠࣿ೫ᅚ۶ћмਮಳ ߞ႖ȂҩҳϘࡋྲᇷࡋ҇ᆕϞᓝ‫ۧྍە‬ȄϘᅆԴ୺ ᆬԳш࢘஄ߞҳ஼ш௎‫ࢩݱ‬Ȃ୧ܸऎྲ௓ߞመѡш ௎యҍϞϘภֺ໱౎ᔠȂϘৎК஼Ђཽ۶‫ێ‬՘Ր‫ۊ‬ Є‫ط‬ᆊш௎Ȃ‫ڽ‬᝾ԫऎྲ௓ш௎෩‫ֺߞڻ‬໱౎ᔠȄ ҩϘᅆК஼ш‫࣏܍‬۶‫ࢅێ‬ЄϘ୓࢘஄Ȅ৶Ѝঋऻ‫ێ‬ ຕ௓ᝋȄϮшӡКћЂ඄Ȉȶබ࣏መѡȄְ࣏‫۾‬ ‫װ‬Ȅȷ

Ϙ‫ڱ‬Ⴜࢉߞ୧ܸ‫ݗ‬༡ϵ௱ᅝЙ‫ء‬လȂЙ཈‫ދ‬ᔝ۶ജ ЄЪԴԳϯȂછБགྷӴȄϘৎ‫ݗ‬༡Ϭ౧છБȂӡ‫ی‬ ౧ȂҩҳϘ౧છБӡ‫ڽ‬ᕡөᏭȄ ٘᜞‫ޟ‬М݂‫؁‬फ़ϚЅ࡟ ȶӴϠӴۖ஼ҳȷ‫۽‬๒ЙႍȂ֭‫ا‬েԢዹᕕႍަদ ߞȂ࣏ȶ‫ڗ‬᝝ߞћ‫ށ‬ȷȄ ࡈࣱ੡༡ዃՍԳᠠ૭ߞȶЂ࠮‫ؙ‬ȷබ՘ऎϞᘕᎢߞ ๏ᙇȄգᇨуԴྋൾϯᜉԍϞϘ௺ᄦѯȂᢖӯϘৎ ᐯӠጀዹߞϠӒ‫ױ‬Դ૭ᣇ‫װ۾‬౜ϯЂ࠮Ȃє୓Ђഢ ጀᚼ๴۶ໞᎢȄᅆթЂ൙Գᠠ‫ܡ‬ўྋൾ԰ᕕሲȂЈ ࢅည੡ȶщࢧϞȷȂබࠕ‫װ۾ر‬౜ႋٙȄധԺᇨу ሮऎϠգϬࢧҞѽನႋȂ‫ڭ‬ԓ࢘ࢽയԳᠠෂ‫ݙ‬щь ᐱ७Ղෂ᝱Ȅ‫ڰ‬ԆНࢢȂዃՍԳᠠЬ೜ȂЏգᄜӰ ౕ௯ȃ‫ࡑࠣژ‬ȃУտ㢫ȃ‫؍܃‬ȃ➇Ͼຈ 16 ৎ‫ژ‬૭ നᎎӠ༡Ȃҩҳ 80 ৎ‫ژ‬૭ࠢࠕϵգᎎӠ༡Ȅȶց ϠȃЈࢅȃҸ௎ຈ၏ᢜॶգՂෂࢧቮȂҞф੡ᗑᜭ ‫ژ‬૭Ѝ֯Ϡ৶ȂЍ֯Ϡ৶ྻࢽє‫ݕ‬෩‫ڻ‬ў࠮НࠝȄ ȷ

փ൵ࠕ߇ఀ޳޳ෳෳߞϘԩК஼‫ٷ‬ЄԴც౗аȶప ᠕ȷ‫܍‬Єҍ਽ߞ‫ڰ‬ȂᢰഺϘயᛟԓ࢘є୓஼Ϡᝯ ަȄ ϛ୽ၽࡊ‫ޟ‬ȶඁ۠ဌȷ ȶۖթϘႼȷЙ֭ᙇᑼϞК஼ߞߤӹᇨ૭Ȃփѷജ ҳණዃ޾ඡႽȂ‫ێٿ‬১ԯȂ࣏ൊжК஼Ⴜࢉߞ঩೫ ᢰ࢝Ժ஼ਛಎգᢜྻȄ ฅ၃գᐱႼᗁຕҍᅆѾК஼Ⴜࢉߞȶ‫ؽ‬ರȷȂႆব ෩ۖȶК஼ϠۖϞҳ஼ൾߏᔡȂԧ֜ᐱႼϘ‫ܠ‬ঋަ ྍᇒ֝ҁেවዹȂϘ࣏ऻ֝ҁে‫־‬ӡ୯ԍᑶ࿰हȂ ϟ࣏‫־‬ᢰҁেஏஏӡјៈᅤ֯ࡡȂϬ࣏ЙঋԯऎԴ ຾ԩ֯ࡡࡈᠦ֜၉࿰हȂᐿ֝‫ێ‬ҁႼࢉ໛።Ȅȷ ҩϘ‫ܟ‬ȶ။ȷࡋ࣏వ༤யᛟȂ࢝Ժ੡৏Ґཫ߰त֌ ാᚣϾൌЙ‫ر‬ȂੲӎЙԴѼ‫ێ‬ҁϠЏవ༤Ժ੡Ȅ ֋ׄᔠࡋ࣏ᐱႼҩϘৎᔝૂߞඞԪȂգᐱႼ‫ࢩݱ‬ ሲȂգߞႼࢉԴ୧ܸԫ՝ᔠ੡Ȃാԫ௲ੋȂ‫د‬Ѫ‫ލ‬ ‫ݸ‬ԴҒႆညწ঴ȂϘৎᄥϩ‫ڽ‬ৎϠൌੋȂ‫د‬Ѫ‫ލ‬ൌ ‫ߩੋأ‬ϞȄѐЀ‫ژ‬ϯϵ࣏௱‫ڍ‬ႼࢉӴߞԧՑ‫װ۾‬Ȃ ᘘգϠг๒ࢶኄыօࢌȂգᜣᣍ Ȅ

Issue 338 21 - 06 - 2013

˙

Рҏ఻૩ԋ Ҟ‫ڍ‬Ȃћ‫ށ‬Й࣏Ϙ᝙փබߞ‫ڰ‬ఐȂҹЙ֭ቮঋ഼Ⴥ ᐯ੭ి‫ڈ‬Ȃණᢜࢆཇຈјࣱ་֖෼фȂϵቮঋߤྻ ௄ᚂ࢙നߞЙᙝ؆ຠȂѧՂ൯‫ۦ‬ႛઽߞᑟஜ‫ژ‬Йᘖ ᢰ֖ϠߞயᛟȂ୵ϞҦᑟߞ૵ᎳНҳȂгԒӹ഼ߞ Й؆ຠϵգЙҞయۢߞയԇȄԴٟգ஼ਛᅷ᠖ຈఐ ᇰᅫᛔ‫ێ‬༡ߞఐ޶ϭȂᅆ‫ݺ‬ᛐ॓ᑶȃᔌԳԤဍຈЙ ћ‫֖ށ‬ऎϵକѕՅ਺ྏȂЖ࣏ћ‫ߞށ‬ૌӒᢜ಩Ȅ


ܹಁжࣨ

඼ᒛิ‫ࣉޟ‬஝ਰ‫ڷ‬ᗴᙠ‫ڞׂོޥޟ‬

൵ࠕฅ၃‫އ‬சग़஼КҴఐඡ؊۶஼ਛՉԑ؊ߞ෻ᓚ ๳෬๴஼Չ؊ߞ༡ᓗࣿஜȂԴᗝѵᏩᢘН੡ȂऎЦ ኃहᅆ‫ڽ‬ሲЂԺዴग़஼ϠࡒՀᄊϩжӀᔖԳবᅆഺ ৎயᛟ۸ȉ‫ྐا‬௻Ꭰߞ࣏ȂԴഺፔ๺ћК‫ا‬ЙӇᇖ ᇯ᠕‫ݕ‬᠔യԇ֣ϘўȄ֯ऎϘৎѕನᐯਛȂ‫ا‬Йѹ ௺ᔌྍҝಟเϠਛߞஜᑟ࣏Цኃȇ֯ऎϘৎ೚঍ᐯ ਛ۶ዴᑂж‫ޘ‬ਰȂ‫ا‬ЙྻԴٟգ‫ږ‬௉Ⴄਫ਼ϭନತԳ ႯۖຕᎢȇ֯ऎϘৎ௄ရਵȂ‫ا‬Йྐ‫֋د‬Ў‫ݸ‬ԴႽ ዇ۘ୼ᙇ‫ֿڽ‬ᙝҁϠȄ ෻ᓚ๳ࢽയग़஼஼ਛՉԑ؊ѽགࢉϢࠬশส۶К஼ ߞ঍ᇖᑟ‫ڀ‬೚ȂЙჅȂ‫ێ‬ѹঋߞࢽఠ࣏ᝯ‫ݺ‬஼Չ؊ ๑༷ј҄փᢄᡘग़஼гӔߞც႖۶ცЄ༎ԆȂ Ղ ‫ލ‬෻ᓚ๳‫ݙ‬ሲ࣏ૌᅁߞȂ‫ڤ‬ኃ൵Ђ‫ۦ‬ਚ࣏߰ग़஼ ϠȂ֭ग़஼Ϡϫࢨኃ԰ᕕ۸ȉ Ԑ᎘ϘᙇᑢҫȂԴϟϩѵ॔ϛწՐ҃ȂԒ۶៨ᚣᗁ ೚Һֹ‫ߞޗ‬ϭ៳ႏᄦԴӔѹ៨ԑ஼܎৶ྻᗁൊՉ ႅᢄᡘന൯۶ஏ‫ݮ‬ћԆȂҫᇍऎȶѪࠝ‫ڰ‬ԆȷȂȶ Ѫࠝ‫ڰ‬ԆȷዷԍࢢȂԑ஼ϯϭ޳១ȂЂਛൌ᠔യҺ ֹ‫ޗ‬Ȃ‫ڹ׈‬Ԓ۶៨ϠϵЙ૭ԴҁߞϘ᝝Ȃ൵ೣҺֹ ‫ݺޗ‬1972Րജঝ᝜ᚚȄҺֹ‫ߞޗ‬ᄥ༤Ҫ࣏ࠧ‫ەޱ‬ ణҁߞᅆјࣆ៨Ȃ֭ླྀѐ୺ታᐱϭߞ஼Չ؊ࡒᆾ໛ වѼ‫ݙ‬գग़஼ϠȂЙӡሲȂࢢ߰ߞഢጀѧࡈ߰Ђఀ ԺȄ๒փȂ෻ᓚ๳ई௜НࢢȂԴग़஼‫ڭ‬ٟգ๴Ӡԇ ֣Ђഢጀ‫ླྀ៉ة‬ѐ୺ߞࣿஜȄग़஼гӔ֋Ӥᗑဖ୓ ໦ࣆܹࠬӚᘳ‫ټ‬Ȃ֭ग़஼гӔ֋ӤᗑဖऎჅ࢝ԺЂ ЂЈЈߞ‫ڰ‬ఐ୓໦ЙԢߞϠȄჅҝധԺग़஼ೡᚐЙ ྻ‫ݸ‬ౢԇ֣ᑟྻҝ‫ؽ‬ᕝླྀѐ୺‫ݕ‬ग़஼ࣆܹȂ࣏֭ഺ Ϙըҁেࡒ࠲ࢺֲᎠȄऎЦኃ۸ȉ ‫ݕ‬ധȂᅆ࢝Ժग़஼Ϡ‫ڽ‬ሲȂ஼Չ؊ߞ‫ݙ֯ݙ‬ऎੲӎ බЙ‫ږ‬ऎ‫܈‬ȄቈԴ෻ᓚ๳ईᆒ஼Չ؊ߞᑟ௜НࡈȂ ग़஼ୃ߰ႜ‫ܒ‬෻Ȇ઱ᇊ዇ȞJames Bamfordȟ

Џ኷Ϟවӎᝯ‫ݺ‬ഺৎఐඡᑟᅹߞ੩ឱȈ 1982 Ր ҍߍߞ[ᗻਝ]ȞThe Puzzle Palaceȟ2001Րߞ[ ૪௜ߞᑟᝯ]ȞBody of Secrets ȟ 2008ߞ[዆Є ЍዄȈం 9/11 ۖᢄᡘग़஼Ϡߞ஼ਛՉԑ؊ᑢҫ ] ȞShadow Factory: The NSA from 9/11 to the Eavesdropping on AmericaȟȄ[዆ЄЍዄ]ࢽҍ 911਻‫ݍ‬ᡚᕝࢢȂग़஼஼ਛՉԑ؊యҍϞЂഢጀߞ ᢄᡘ঍ᄑȂ ዴպေग़஼гӔԴٟգј҄ߞఐ޶ϭ ജᆾᡘȄȟȄ [ ዆ЄЍዄ ] ՘ऎ [ ૸ॗ੡ඡ ] ᅳϯߞᅰ Ꮪ੩Ȃ‫ڭ‬ജ [ ົಽჲ༎ඡ ] ᓴऎ 2008 Ր൵‫ڸ‬੩ឱН ϘȄ઱ᇊ዇Դഺӎ੩К኷ႽȈ‫ݙ‬գഢࡋൌജ‫ݦ‬ҍ ຄϾȂ஼ਛՉԑ؊ྻ‫ڹ‬ӡԇ֣ᚣϾᅆग़஼Ϡஇ༡ ᓗЍ֯Ȅȷੲᑂഺӎ੩ȂгԒዃያ‫ڀ‬೚Ȟ PBS ȟ ሦ֯ϞϘৎ NOVA ‫ڀ‬ԕߞપᓭȂԩऎ [ ༡ᓗЍዄ ] Ȃ ႍ ြ ӫ Դ 2009 Ր ያ ҍ Ȃ ְ Ҟ ѽ Դ Youtube ᣍऻԑਇ॔ᔂѯȈ http://www.youtube.com/

watch?v=ZdPpdu8OGDQ ᚎփ‫ڏ‬НȂ‫ڹ׈‬ٟգ෻ᓚ๳ߞ᜕ਫ਼Ȃ஼ਛՉԑ؊ߞ ༡ᓗ঍ᄑ֬ѼЏ࣏Ϙৎг༟ߞ૪௜Ȅ֭Ҫঋഺ༡ᓗ ঍ᄑକ௉Ӈᕝ਻‫ݍ‬жЄȂҪঋఐඡᑟᅹЙྻᕿӡႤ ਫ਼Ȟ‫ڼ‬ՂᛉᕅࢺЙԢࣆ‫߰ڍ‬ȟȂϠেྻ୸ೀ༟୸ೀ ൕȄᢰ‫ا‬ӡϭবߞѧඔҝႋ៖Ȃᘵ๒ഺӏӅ࣏൵Ԫ ᏋߞѧඔȈවѼُϘৎҦᑟԴ୼ിгႮϯ֖‫ژ‬੡ൌ ྻ໹Ⴥ‫ژܠޱ‬ിϯনȂ഼֭௱់ᅅЙྻᅆُϘৎ Ϡ༟ҍ໹ിᇳඏȂҪঋ‫ߞا‬ȶࠧ‫ࣿޱ‬ஜȷЙ࣏щᛓ ᝉȂ់ᅅྻ໛փЙ‫ڍ‬Ȅഺ࣏Ҧᑟ۶់ᅅН༡ߞहТ ‫៉۝‬Ȃ֭ഺ࣏ᘳ᚟۶Й՘ћߞ Ȅ෱‫ڏ‬НȂ‫࣏ڹ׈‬ ‫ྻߤ޼ޱ‬ȂϵᗁգϘ‫ڱ‬ᘳ᚟ߞߤྻࡵॗȄຊ߰ྐ௻ ᎠȂ‫ا‬Й࣏ሲഺஇ‫࣏ޱ‬ӒፁߞȂ‫ا‬Ҫ࣏ࢽҍᘳ᚟ߞ ‫࣏۝؁‬ՅԴߞȄ

911‫ڰ‬ԆНࢢЙϳȂԴȲ֣ႋ໸х਻໸਻ȳϘћႆ বȂ ਷‫ݚ‬ਾᛁӠᎳᆷ‫ڹ‬ӡক‫ڰ‬ϧ༓࣏‫׎‬ᅆѾ਻‫ݍ‬

ִ൹ሹ

ѹ၍ߞ൵Հў‫ޱ‬Ȃҁ࢙៉՜ᇦఐඡᇨҞକ‫ـ‬գੜȄ փླྀѐ୺Ӓ࣏ళۤഺϘຉರȂ֋ంϢѹӨਝНࢢȂ ҁുَ֋ӿ‫ֹݛ‬۶ࠠනխᅣকȂϵনۘϞग़஼ক‫ڰ‬ ЬϢ‫׀‬ѧ‫ڲ‬۶ృ‫ڲ׀‬Ȅ֭ҁࡋា᠈त֌ᙖЂҿЦ༟ ‫ߞܕ‬༡ᓗ঍ᄑȄ෻ᓚ๳ٙ‫ܠ‬гֶјϯᑟ௜ߞನӤН Ϙ࣏Ȃ2008ՐࢢȂҁऻۖླྀѐ୺Йٟ֭գ‫خ‬ᚼҿ Цߞྑ஼߰‫ޱ‬੯ȂփѷᢏӎҐኖȄನྐѹ၍߰Ҟକ ྻሲȈȶ‫ا‬েҞѽෲౢҿЦ۶ླྀѐ୺ߞஇ‫ޱ‬Ȃ‫ا‬ে Ъ๒ҞѽԴٟգক‫ڰ‬ᎏॎНϭӇᕝ਻‫ݍ‬ѹ၍ȂԴ؆ ԑٟգࠬӚৎϠᘳ‫ټ‬ϭం‫ڰ‬༡ᓗࣿஜȄȷ‫ا‬Йྻ ሲഺ࣏؆ԑЙҞକȂ֭ߺ‫ܠ‬ҹ࣏ȶᆇத‫ܐ‬ବȷߞԇ சȈࠧ௱୼᝱࢘Ȅ ‫ڰ‬ᅁϯȂգ‫ڱ‬யᛟԴӎᎳϯ࣏֋हӬ़ߞȄᢰ‫ا‬ӡ ҩϘৎѧඔ‫א‬ȈധԺՐࡈ‫࣏ا‬Ϙԩु‫ٿ‬ӠȂည੡‫ا‬ ߞ‫ి֜ی‬ఱ݃թዲᅆȂ‫ܑا‬ѷᇍҁেऎӥిఱ۶ϙ ిఱȄգϘчȂϙిఱԨ‫ڀ‬ѹԇᢖӯცၝѹᑟߞ๳ ᔂᕫ੯ȂՁᑂթփࢽയӥిఱঋِु‫ׄٿ‬ನԴ༉џ Ѝ֯Ȅӥిఱည๒ϩжዙࢤȂ ՁԨЂᐯცၝൊࠝ ෩ҍ‫ی‬ৎ᎛ِȈȶ೐ϘȂୠ㤱ცၝѹᑟ‫ڀ‬೚ႆবُ ϘৎࣿஜȂ‫ر‬ҍϙిఱՂ֣૔ႋ‫ߞا‬ᎮїȂ‫ڭ‬ѷѿ ೟ᆾ໛ϙిఱߞცၝџራȂ Ղ‫ލ‬ՁԓഺዹஇȂፁ ࠲Ձ௟ജ༇֝Ȅ‫ێ‬ըȂ࠲᠕‫ߞا‬ᘳ‫ټ‬ȂԴ‫ڀ‬೚Кᕡ ୵‫ݙا‬գࣿஜߞಶႫȂ҄Ϡ๑‫ޱ‬ᆾ໛‫ߞا‬๳ᔂሃф ‫ێ‬ҁࣿஜȄȷՁߞঋِᡘ୓‫࢝ڽ‬ԪನȂ֭᎛ְԓѿ ೟Ꮶᡝࡈবߞሲ႖ȂְҞѽऻۖഺ‫ی‬ৎঋِ࣏हТ Ӭ़ߞཛྷȉ ޯЀჲ᜕ओ੯ЙϳНࢢȂգϠᎳᆷऎЦኃԴ‫ڰ‬๴ࡈ ग़஼ఐඡೡᚐٟգ௜зԳᆾเഺ‫ی‬ৎ‫ࠦ֊ژ‬ՐȂ ည੡ٟգϠ᎘ᎢгӔ֋Ӥ۶ᘳ‫ټ‬Ȅ911‫ڰ‬Ԇ໼Ыत ቈȂ֭ϵധ൵ࠕߞޯЀჲ᜕ओ੯‫ـ‬Ґ௻мϞᘳ᚟ߞ ߤྻ‫۝؁‬Ȅ

жࣨ๼Мհড়Һࢺ‫ོڞ‬кᒲ МϽ኏ࡦᇄҡԫ༹ફีշོ (ᐍᆬӎୈ)Ɇѵधົћ֯ਛӹࣹ‫ྻ۝‬ɇሃɆྲࠛЋ Кћᄦ੩ᔡɇȂ௟‫ݺ‬ϛѡК՟ᗑԪᗝᓱ٘ᕕ‫ిލ‬ఱ ྲ຾ȈȶћмዎࢥሃӠժླྀ૪ȷߞ๴ֶྻȄ ১Ɇࡑ‫ڴ‬ЂᐯКћ‫ڀ‬ɇిఱȃฅԇి‫ݺ‬Ɇᑫࠝॊ‫ث‬ Ђᐯɇߞ٘ᕕ‫ిލ‬ఱȂ‫˫ˬ˫˭ݺ‬Րೊ‫ܧ‬ᐍᆬӎ ࢢȂា᠈ЙᙝዤፇȄ‫҇ࡡ֯ێ‬ᆕ຾ϠӠৰನȃణ૶ Ӡժயᛟȃ‫ڭ‬ळ࿕ᅆКົћмߞዎࢥఐᜃȂ֋ం ԴɆԢႮϠɇ༉ҏ๴ࠑࢢȂє୓ᡝ߰েዃ޾ަྍȄ ऎᕕᡝ߰ঋِȃ٘ిఱ௟ഺ‫ڀ‬ԕаਟᇟ௾ȃ඲ྍಎ ‫ߞے‬ፔൢӹПɆশส‫୺܋‬ҍߍߤɇ፠Ԟ՘ȶћмዎ ࢥሃӠժླྀ૪ȷഺҊྲ੩Ȅ թ੩ж‫ی‬ᓭȂᓭϘȃ᎘чᎢԳȂᓭϟȃЙԤЙ‫أ‬ȇ Ԓ՜ᔂђұፔ࿂գಎ࢘ߞ‫֯ڸ‬Ȃहࠫթ੩ߞবѵȂ ௟Դઔаҳᐯങधሃћмधє୓ྲߞ୞ᠩȄ

ዡȃ‫ؼ‬ভѤَЙࡈȃ஼ቫࣄᐼᠠᐨԪඛߞទਧ‫؛‬ཕ ෩ҍധԺቲգ‫ڍ‬ԳߞನᎢ‫ڍ‬ႋȄ੩КћൢฅԴᑫࣷ ȮԢႮϠȯᛔራϯാႶȂൊжҏႶԴᑫࠝȮϝᄀѡ ҏȯфఉҺȮᑫࣷྲඡȯϯȄ ๴ֶྻညџȃ٘ᕕ‫ిލ‬ఱ௟๴ࠑሃྲ੩аਟգᝯߞ ᇟ௾ᆊᗾȂ‫ڭ‬ሃթ༡ћмȃћᐯधϠЀȂԒຕћ ፡ȄᡌࠓጤѕКົћмȃћᐯߞᡝ߰েዥдணҐȂ ࡈ‫ڽ‬Ԓ࢘Ϙৎळ࿕੩শߞग़Հ༉ӐȄ џง:ϟწϘϬՐϛѡϩұџȃ࣐งџȄ ੡༡:ϭоϟ੡ӒȄ Գᙇ:ྲࠛЋКћᄦ੩ᔡȄ Գ‫׬‬:13A Windsor Ave, Mt.WaveraleyVic.3149 ࣤ႙:਷ьॻᔡࠜ 9888 1688 ȃ ཀӜ౵૪੩ࠜ:9569 1472

Դഺൊྲ຾аȃ٘ిఱᘘణ୅ϞКົћм಩Յߞധ ԺទদயᛟȂՏ୫ᅆዴՐࡈ஼а࿂ҽཕϧಡ‫ٳ‬х

21 - 06 - 2013 Issue 338

23


Ԥᜰࢥၚџᖒ๜RBSMorgans‫ཾࢸٳ‬୛кᆓങ੝৳

଒ငੑ਀

4750 4700 4650

ఙढ़ࣳԐ්഻ඟ;!଻ ቙ ৾ ਝ ሃྲϘ҃ߞᑫࣷՐቅϠӹ᎘Ȃ݀݀ះఀҁেᅆࡈ฀ Ⴥ࢘ጄᣍȂԯऎԴҁেߞၝઔКȂᅆ၃ᕻଽଡ଼‫ڭ‬๑ ԇ֣ᅁᎳߞԞ໪ȄԯऎഺৎܶႻ஼ਛȂЏ၃ാ᠈ϟ ϩԺՐ၃ᕻᗄಽЙଽȂ‫࢝ڹ‬ԺՐቅߞ஼Ӕሱѽऎ၃ ᕻᗄᅷӎ‫ڽ‬බ࣏ᕕႍߞȄ

1990-91 ᐬࢸഞΣ౏࡙૾ଝ 1987Րᖖಧߵ‫٭‬Ȃᑫࣷߵ᪦ዷༀұ՘Ȃ‫ڭ‬Դ 1990 Ր֌ 1991 Ր൝Ϣಎ࢘ଽଡ଼Ȅ 1990 Րϝѡ ‫࢘ܞ‬Ȃᑫࣷ၃ᕻ՜ᖺ 1.6 ʫȂ 1991 ՐұѡȂҵ྽ ತп֌తࠕ 10 ʫȄ১ӎிࢺᑫࣷ၃ᕻҞѽȶഹ຾ ൙ȷߞ੡ԇ୑ࠜ௄‫ؗ‬ȞPaul KeatingȟሲҍϘҮ ԩ‫ڏ‬Ȉȶഺ࣏ᑫࣷӅ༷၃ᑢߞଽଡ଼ȷȞThis is a recession that Australia had to haveȟȄ ᔼ൯቙֖ࡈ֖ࠜ൪‫᠋ޱ‬ȞIan McFarlaneȟ‫؛‬ਟȂ ညՐߞଽଡ଼Н‫ݙ‬ѽȶ๑ҞᘖֺȷȂԯऎᑫࣷ၃ᕻ ᢜ‫ڀ‬ЙஉԑȂ஼Ӕৄ໷Ⴥ୼ȂϘӌႤಯኊ੾ϭༀȂ ‫׀‬ਿ‫ݩ‬пȂЂਛ๑ϧᘘภȂាփԟਚࠛᓉᑟᅹߞႻ ֯Ȃៈ๴ԟᑟȄ ညՐ஥ࡡኊ੾௲ஜᑫЮࢧༀȂᔼ൯቙֖ԴᑫЮༀ֌

68 ग़҅੡ȂஜӡϟϩኆЮϢ᪦ВჰȂ൵ೣᑫЮᘘ ࣏૔ܺȂༀ֌51ग़҅ߞֲ֜Ȅ ૾ଝۡဎЅငᔼࡾ኿ ۖܺ၃ᕻࠑ಩ঋਮ֣ۖᇌԳَȂЖᇖఀϯଽଡ଼۸ȉ

4600

ӈդᅸ୰᠍ߔᖒ๜ҏ՗ࢥၚȄ

Raymond Chan www.raymondchan.com.au 9125 1733

4550 MON

෼჆‫ڽ‬ሲȂ࣏ࢽ஼аӠಯᗁৃȞ GDP ȟാ᠈‫ی‬ৎ ‫࢘ܞ‬ҍ಩঑ኧࠜȄ Դ၃ᕻଽଡ଼ߞఐ޶ϭȂ஼аӠಯᗁৃิьȂ၃ᕻࣿ ஜ‫ݸ‬፤Ȃᐱ७ԋ྽໗৶Ȃൻஜ᪦ඞ໇ᖺȂҵ྽ತϯ пȂਛਲࡇิ༟њȂϫᐱ७ቮِิьȂៈ๴၃ᕻ༉ งϭᎠߞ෋‫෈ݑ‬ᖖȄ Ӥ‫ݺ‬ЙԢ஼ਛߞ஼ఐЙԢȂж‫ޘ‬৶ϘଠྻੲంЙԢ ߞࢽዴ‫ܠֿڽ‬၃ᕻࣿஜߞಽଽȄ‫ڼ‬ՂԴग़஼Ȃ߿ Ґ৯ԑग़၃ᕻࣿஜࢽዴȞCFNAIɾChicago Fed National Activity Indexȟ‫ۍ‬գ࢝Ђߞ҃ࠑ‫ݑ‬ȄԴ ᖖಧࠛᓉলዷჅࢢȂգᝯग़஼་Ϣᛕܺଽଡ଼ߞჰเ त៱ᄧϯȂຊ߰බԴж‫ޘ‬ԑग़၃ᕻࣿஜࢽዴჅࢢȂ ᙝ‫ڏ‬ग़஼Йྻҍ಩ᛕܺଽଡ଼Ȅ ࢽዴಉሏग़஼ 85 ৎग़஼၃ᕻࣿஜࢽዾȂፑඛҒ ࣁȈ1) ಯକф՜Ϣ2) බ྽ȃҵ྽фЍ֯੡ዴ3) ৎ Ϡઐ໱ф‫࢏ݗ‬4) Ꮪழȃ঎ඏф਱ՅȄࢽዴ഍‫ݺ‬0Ȃ ‫ࠑ࣏҃׈‬ग़஼၃ᕻࣿஜሃჅ݀ᑢҫߞӀ‫׮‬ᘌཕϘ ७ȇ঑ৃබֲ࣏‫ݺ‬ᘌཕȂӒৃබ࣏୼‫ݺ‬ᘌཕȄ ֌‫ݺ‬К஼ȂӤ‫ݺ‬၃ᕻѽҍϾऎѹᐱȂሦൄ྽ళᘉ ၃ನϠࢽዴȞPMIȟҞѽ؆ᑋԳх࣍К஼ߞ၃ᕻஜ ϧȂាփ՘ऎК஼၃ᕻߞ෾ࠥࠑȄ ࢽዴಉሏߞዴᑂҒࣁྲ঎ඏȃӠಯȃබ྽ȃ‫ڻ‬ᕕ஥ ‫ڻ‬റȃ਱Յȃళᘉȃళᘉኊ੾۶ᒕᕅ঎ඏຈຈȄళ

TUE

WED

THU

FRI

ᘉ၃ನϠࢽዴߞȶಽଽжध።ȷऎ50Ȃֲ‫ݺ‬50බ х࣍ሦൄ྽ࣿஜ໇ᖺȂ୼‫ ݺ‬50 ࡋ҃ࠑሦൄ྽ࣿஜ ᙖ௺ȄӫࡈК஼գ‫ی‬ೡళᘉ၃ನϠࢽዴȂϘᇌ࣏‫ܡ‬ ўȂҩϘᇌӤ㣵ᚳ቙֖ሦ‫ܠ‬Ȅ ᐬࢸࡾ኿ɾ୦ࠢȃᝪཾЅੑາ ԰ۖᑫࣷȂᐐᇒᑫࣷ၃ᕻჅ࢘ཉԨឩ྽Ȃ֭ሃ‫ێ‬ҁ ധԺ஼ਛहѧȂ‫ێ‬၃ᕻຕᅹहᅆӀᓊȂаቮȞК஼ фџӎϘߡ฽ౕ‫د‬၃ᕻᚼ࡭ऎаቮȂ൹ൄᄊग़஼‫ڤ‬ ዹಎዃߞ஼а᪦ඞȟ‫ߞ֫ݙ‬ԊᛝतЂȄԯթȂϲ࣏ ሃ஥ࡡȃឩ྽۶‫އ‬ச྽գᝯߞዴᑂൌࠧ௱দঋȄ ᄊࠕงߞ၃ᕻж‫ޘ‬৶Ȃϩжऻদ֘ᑫ၃ᕻ‫ݸ‬፤ߞઐ ਿȂԯऎ֘ᑫ֯ऎឩ྽ЂՍȂ‫ێ‬၃ᕻࠑ಩ϭ࿣Ȃ҇ Ԋх࣍ᑫࣷឩ྽‫ظ‬Ⴄ‫أ‬௟‫ڍ‬൤ߞЂᘌཕȄᑫࣷ೚঍ ؊гҿȂϬѡ‫࢘ܞ‬ឩ྽ҍϾࢷՐኧࠜ 13 ʫȂऎᑫ ࣷ၃ᕻ௲‫ ڽ‬60 ኆЮߞ་ຫȂឩ྽ߞদঋ‫ݑ‬Ҟྐփ ߢȄ ҩҳȂᑫࣷ၃ᕻգ࢝Ђൊж࿚֋аቮȂ‫࣏ݺ‬ਛਲઐ ໱ዴᑂ՘ऎদКНদȄᅟѤϬѡࡈϘՐȂઐ໱༟њ ཈ኧࠜ2%Ȃᢖӯᑫࣷਛਲᒕ࿂ิཅȂ‫ڭ‬ంઐ໱ᚼ ࡭֌ᔼሊȂ๺ง᝱‫࣏ڏ‬ՀઐਿȂ֭ࠜቈᅆ஼ਛፁᅁ ࣏Հ‫ڰ‬Ȅ *ҏМհ‫ޱ‬ᢎᘈ‫ܖ‬Ϛӣࣲܻড়ឃਿ៌ሚ՗ȅኞਲ਼‫ޟ‬ཎَ ϯগћൢ཈៳ϘଠႤਫ਼ȂЙᅹ՘ԇ֣‫ظ‬Ⴄфӹ‫ڍྍݽ‬ȄћൢႤୈЙϘ‫ܠ‬؆ ᑋȂЙ࠲ᝋ࿤ፁȂϵӏգւዋۖৎ‫ظ־‬Ⴄ߰ߞ‫ظ‬Ⴄӫዾȃ୑சߐ޶۶‫ۍ‬ ᢜቮঋȄ

݈୛ѓࢂ ȅࡨ੿Ѕߝ෈੾ᚂᕛ

Ph: 98771200

ᐨᣃ⑐⋊✬ᮿ᚞᪱

!!џᕕBulk BillԊ௶

ϱѴӒऋড়৳ᚂҡ

ϚΙૡ‫ޟ‬ᚂ୛‫ܚ‬

Dr Gavin Chau Dr Anthony Chiu Dr Jason Kuo Dr Jane Tam Dr Julie Tsung

ȅЄ๡Ѕዅཎᔓօձ‫ޟ‬ষώ ȅ‫ڎ‬ര‫ؽ‬Ρު໢ ȅ٩ХҺξཐࢗ‫੉ުޟ‬ႆ ȁᘮ‫ف‬ಛ ȅ‫ࣀ็ڋ‬ଢ଼ୢ୿

(़,ဃᇭ) (़,ဃᇭ) (़,୽ᇭ) (़,ဃᇭ) (़,ᆋ࡚ᇭ)

໠ܹਢ໢Ȉ໊ΙՍϤ9:00 - 6:30

໊ϲȈ9:00 -12:00

ȅ‫็ڋ‬Ѕሴ‫ڥ‬ᆋցߜ‫!ޱ‬ ȅႱ٩‫ܒ‬୊ஶࡾᏲ ȅ‫็ڋ‬ʝਡ՗٩࣫‫ৢݧ‬ ȅҪጳᕜᔮࢥ ȅବ‫د‬ ȅ‫ސ‬౩‫ݽ‬ᕛʝٗ੾ຨᕛ

ΠΪѲωਢLocum Coverage

81 Canterbury Rd, Blackburn South (Melway Ref: 61 H1)

Ph: 98771200

www.sheehansmc.com.au

ႫၗȓĩıĴĪġĺĶĸĵġijĹĴĴġġġġ༈ઍȓĩıĴĪġĺĶĸĵġijĹĺĺ ŘŦţŴŪŵŦȓŸŸŸįŨŸŪůŴŶųŢůŤŦįŤŰŮįŢŶ ijıĶġŔűųŪůŨŷŢŭŦġœŰŢťĭġŔűųŪůŨŷŢŭŦġŗŊńġĴIJĸIJ 21 - 06 - 2013 Issue 338

24


П ୽ ੎ ࡡ ৱ ՗

FONG & CO. BARRISTERS & SOLICITORS ‫ܘ‬Ӵີ፲ ۹ⲵનघ ϴѧԙҳ ҡཎᙽᡱ ҕ‫ޭٱ‬િ ᒸᡥ‫ٱ‬໶ ߝ‫ࡡݲޱ‬ ӣۨ‫ࡡݲ‬ ஔࠉ‫ڞ‬ដ ᚔஔ‫ࡡݲ‬ ଒౰೎౩ υτሴᎴ᠌

ೀශ ዦఈ ፅတ ੤ᇷፅఈ߿ውዦఈውው့ La Trobe߿ውజ།ଟ௷ዶடတᒴၡ

263 Auburn Rd Hawthorn 3122

ኄԎϛᚂ᛾σᏰᚂᏰᏰρ Ꮞᅭҏࣲড়౩ώσᏰବ‫د‬ᆈρ ᐬࢸ‫ݧ‬ыବ‫د‬ৱϛᚂৱ নኄԎϛᚂ᛾σᏰବ‫د‬௰਌ఀৱ ᐬࢸĴńŘႫᇃкᖿოᇽ ኄ֙ЈήൢાɆ఻ፙϛᚂɇк๋ Ꮞᅭҏϛ๼྾υོོষ

໿୊஼ϛᚂৱຨ‫ܚ‬

ၖཎ݈୛

SAM’S CHINESE MEDICINE CLINIC

ᆠ೽ኄ‫ݍ‬ၗȃ୽ᇭȃ‫ݍ‬ಽၗȃ़ᇭ

໿୊஼ᚂҡġDr. Jian Qiang (Sam) Feng

ႫၗǺ03 9808 1211

ඪ‫ټ‬ବ‫┄ژد‬ȂϛᚂຨᕛȂϛ᛾Ⴍ୵଩ᇧȂࡸኞ‫ڷ‬ແ҈݈୛

༈ઍǺ03 9808 1322 Ӵ֭ǺSuite 3, Level 1, 2-8 Burwood Highway, Burwood East 3151

)ӣၯΡᚕᇬ‫ޥ‬Ⴄ᎑*

໿୊஼ŔŢŮġŇŦůŨġϛᚂҡ࢐ኄԎϛᚂ᛾σᏰ‫ޟ‬Ᏸρ‫ڷ‬œŎŊŕσᏰ‫ޟ‬ᆈρȄ ӵňŭŦůġŘŢŷŦųŭŦźୢஈཾӻԑȄட‫ܻݧ‬ஏऋ౰ऋ‫ڷ‬ϚѹϚ‫੿ى‬Ȃ‫ڋ‬ऋȂҪጳऋȂ ແ҈ᇄᜰ࿽ฮȂཐࠃᇄࠝლ੿‫ޑ‬Ȃһᄇᅸᜲᚕ੿Ԥ‫ܚ‬ЖுȄġຨ‫ܚ‬ӣਢဒ፜ᐬࢸ ຝыࡸኞৱ‫׉ݡ‬೏ŋŢŤŬġŘŶġඪ‫ټ‬டཾ‫ࡸޟ‬ኞ݈୛ȂԤᕗცᓺ໯‫ޟ‬ᐿҳࡸኞࡉȄ ᄠХ‫ڗ‬ĴIJİIJijİijıIJĴȂķıϷមடཾࡸኞɮϛ᛾ٗੜ༉ġĥĴĶȂ୛҆ඪࠉႱघĢġ ‫ؽ‬Ρ߳ᓎӱԚ᙭ᇐҬࠉӒᐬԎ‫ܚ‬Ԥ‫ؽ‬Ρ߳ᓎϴѧġ ඪ‫ࡸټ‬ኞȂବ‫ڷد‬ϛᚂ୰ຨடਰ‫ޟ‬ӱԚȄ፜ӑႱघġ

ႫၗȈıĴġĺĶķijġijĴIJĹ ıĵĴijġijIJĵġıIJIJ

1/274-276 Springvale Road, Glen Waverley VIC 3150

Dr Ming Liang DENTIST Auburn Dental ૮ᅃਥඊྑዦఈ Family and Cosmetic Dentistry ዦఈᏰࣲ‫ډ‬ଟঋ಄ዦᄡඊྑĶ‫܁‬ዦ

ᆻᴲRiversdale RdਥAuburn Rdᔜ୅ 70, 75ടࡕ‫ࡈݟ‬36ᑬ 8ईᓣ‫܅‬ኔᓑપ‫ݟ‬Auburnᑬ

ੰ᎗ᏰᐈᐍᏙৰᏙᎌᏙ T: 03 9813 4562 ᓠᇄ 03 9813 4566! ᎌᇄ W: auburndental.com.au

ዦ‫ୁއ‬ᒫ ঵ዦBraces

નࡿ૵ዦĶᓦᓂዦ ዁ᔜဵ঍৒ᓞೌ ஋ဇ୲ᑳఘ௅੶ᒍ ఋ዇Ꭽᒠஒ໨ᄡ

Medibank, BUPA, HCF, HBA છᏽ዇ᐽዦፅ છᏽඉถೃߚඬः ଈܱሖዦ ᄱଚቀᓖ

᠍ߔ!Medicare ߧЍԑбऋ!Vouchers

CENTRO BOX HILL (NORTH) Level 2, Suite 18 03 9890 6045 ࢑෈ϤĩΰϿĪ

DANDENONG NORTH 5/52 Outlook Drive 03 8376 8460 ࢑෈ΙЅѲġĩήϿĪ

BOX HILL NORTH 951 Station Street 03 9898 8811 ࢑෈ΙЅѲġĩΰϿĪ

BORONIA 11/17 Western Road 03 9762 9722 ࢑෈ΠЅϤġĩήϿĪ

ARTHUR LEE t Physiotherapist

‫؃‬υറȆ‫ސ‬౩‫ݽ‬ᕛৱ

૖ᇳ୽ᇭȃဃᇭЅ़ᇭ џоҧൢġŘŰųŬŴŢŧŦġİġŕłńġİġņőń

www.arthurlee.com.au/chinese

Dental Care Today⃶ᢒᎇ◘ ႫၗȈ03 9894 2233, 0448 832 867)ᆧࡨ‫ݽ‬ᕛႫၗ* ࡂ੝٤ DR Desmond Yiu BDSc (Melb.) ࢹछц DR Michelle Ang BDSc (Hons) (Melb.) ཱᄸ݇ DR Sophia Jing BDSc (Melb.)FRACOS

www.dentalcaretoday.com.au

ᐨỉ᪓ᡡ᰿ᲆ

бऋछৠȃᔮࢥ‫ڷ‬ᒚၚ бࠅ/бᐠ/੦౮ຮ७ȃේб ᆧࡨ‫ݽ‬ᕛȃਲ਼ᆓ‫ݽ‬ᕛ ᕤб/⩐б/ᗴᎌछᕤᏏбৈ ၏ಠο๨ᔮࢥЅ఼ዓ $80 бᏏछৠ/ᅔҩ /NO GAP(Ԥбऋ߳ᓎ‫)ޱ‬ ၄бȃ‫ܦ‬ଶසኋᏏ

ཱི஻ᓺඏ

12ྑоή‫ ็ڋ‬ջາο๨ᔮࢥ

бᏏᅔҩ јቋ)ࡻኄ֙ӵ३෈ϱ*

ᒑϸ݈୛!ᆠ‫ي‬ᚂ೚

ຨ੿ਢ໢!!! ࢑෈ΙՍ࢑෈ϤȂΰϿ9ਢՍήϿ6ਢ 244 Canterbury Rd., Forest Hill, Vic 3131 ࢑෈ϲȂΰϿ9ਢՍήϿ1ਢ Forest Hill Chase ᗊ‫ސ‬ϛЖ‫܁‬ѿϛЖПөٖ4এ‫ܘ‬υ ‫ר‬ঈོᇳኄ‫ݍ‬ၗȃ๼ᇭȃΰ੕ၗ Ԥᜰ၏ಠన෡ЅಠࠌȂ፜୤Ꭷᆩમ߬਀

⌣ị Dr Hui Li

ᎇᡡ◘᏷

Dental Surgeon

૖ᖿࢺց़ᇭ!୽ᇭ!ဃᇭ

ᐬࢸຝыбऋᚂҡ ʼnŦŢŭŵũŤŢųŦġńŢųťġࡻԤ‫ޱ‬ ЅġőŦůŴŪŰůŦų ᐬࢸбऋᏰོོষ ϛ୽ϛόᚂऋσᏰбऋᏰρ

Ꮅᗊᗽ 21&⑐᳥

ᆣӫбऋ݈୛ ၄бȂ‫ܦ‬бȂࢿб! бᏏछৠȂᅔҩ! ਲ਼ᆓ‫ݽ‬б ‫ۡھ‬0ࣀଢ଼୅б! б‫੾ں‬٩‫!ݽ‬ ‫็ڋ‬бऋ оΰӨ߳ᓎࡻԤ‫ޱ‬џ‫෈ۡڧٴ‬ջາࢿбЅᔮࢥ

ߞຨਢ໢ ໊ΙĭġΠĭġѲĭġϤġĺĻĴıŢŮĮķĻııűŮ ໊έĭġϲġĺĻĴıŢŮĮIJĻııűŮ

ႱघႫၗȈıĴġĺĸijıġijijIJĶġġġġЙᐠȈıĵijIJġĴĶĹġĹijĹ Ӵ֭ȈŔũŰűġķŃġŕũŦġŎŢŭŭĭġĴĵĹġŎŰŶůŵŢŪůġʼnŪŨũŸŢźĭġŘŢůŵŪųůŢġŗŊńġĴIJĶij ĩຨ‫ܚ‬ᆧ᎑ᛀ‫ސ‬ຨ‫ܚ‬ĭġ፜ΰΙዂĪġŎŦŭġķĴġʼnĶ


ড়৳୊ஶ

Ιএ੼Ᏸҡ‫׽ޟ‬ᡐ Grace:ѕ‫ཱིٵ‬ಋҕȂড়ԤωࡆȂӒᙛҔᒑ

Raymond:15ԑࠉ‫پ‬Ռॷ෫Ȃτ‫ڋ‬ϐσᏰ౳ཾ

‫ވ‬у԰஼Ȃ‫د‬ҁਛӹຜϘৎᐯྻ঍ߞᐯӠӇನȂഺৎᐯӠतऎ‫ڮ‬ҼȂԴҁਛ ૧‫֝ݗ‬Ϟգ 4 Ȃ 5 ՐϞȂ‫ݙ‬ᓜӇನබ࣏ᕒՓ՜՜‫ێ‬ҁ‫ݗߞࢉݗ‬૧ȂӹѪცઈ ໱Ȅ

‫ا‬తៈЙь‫֋ڽ‬শสфК஼ߞ઻ᐯӠȂϵሃҁেК༡ߞϘ‫ڱ‬ϠϘ୓՘ࠜȄ઻ ᐯӠ‫֋ڽ‬ЙԢߞਛਲ०฀ȂҞѽх࣍Դҁে഍‫ڰ‬ф࢞ϠతߏНКȄԴ‫ا‬ฅ၃ ‫ྻిߞڰއ‬аȂ઻ᐯӠԺ‫֋ڽ‬শสȂ࢝Ժ࣏ѭӓߞភ‫ړ‬Ȃం‫ڽ‬ٟգᐯྻᑾӲ ֋ѹфሃϠह഍Ȃԯթࠐ‫ۖڽ‬੡Ȃ௱ঋϠ࿰ᠪ‫ڭ‬ѷះఀ࣏ನ‫ݙ‬ည๒ߞ‫ڰ‬Ȅ࢝ ‫أ‬Ȃҁেබ๴಩ᛓ༟ϞѭӓࢢȂѵधԓЙ࣏ϘዹȂЙьՐࠦϠ༟‫ࠜܕ‬ЂȂබ ࣏ంᛓ༟ѭӓ༟‫ܕ‬ȄҁেКգЙьᢏఀ՘ጢȃҞᏫфԪ၏Ȃᘵ๒գ੡ྻဥۖ ੘‫ض‬Ȃ֭Դ‫ވ‬уߞᄁᔽϭȂ࢝‫أ‬ϫంϠӠߞֲ‫ڐ‬К૭୓‫ڽ‬Ȅ‫ا‬ऎ຾ഺ‫ڱ‬Րࠦ Ϡᄁ෠Ȃ‫ߞا‬Ѓ‫ۊ‬ϵԴഺ‫઻ڱ‬ᐯӠК՘ࠜȂϵԯթሮᝊϞЙьԴশสфК஼ ߞ‫ވ‬уȄ

җՐࢢ‫ވ‬у԰‫ڽ‬Ȃ๴಩ᓿዴҍϢ࢝ЂȂබயᐯӠȂᐯӠሲҁЙୃᎮȂ՜Ժь ᓿබӹຜҁԺьᓿȂਮߞᓿҁϵЙୃఀϞȄԓ་ϘَᎳயҁȂҁබ༟‫ܕ‬ዩ ᗿȂညϘৎᗿ‫ڏ‬ജ෬्Ȃබӡ‫ـ‬Ђߞᗿ‫ڽڏ‬పሏȄُُሲۖഺ‫ۊ‬Ȃ‫ވ‬уබ࢝ ๭ѕȂሲഺৎࢅЄᐯ᛼ϞȂ಩Դ၃௱ЙԴਛႆ֝Ȅ ЙߢႽഺৎࢅЄߞѭӓՂ‫ߢލ‬ႽഺԆ‫࣏ڰ‬Й࣏ϵ࢝๭ѕȂҁ࣏୼КჅ‫઻ڽ‬ᐯ ߞȂබᄊ‫ا‬НࡈߞћൢȮៜࣶჅઔ‫઻ڽ‬ᐯȯȞ‫ڍ‬ȮԢႮϠȯ334งȟȂѭӓ ۶ҁൌ࣏‫ݱ‬຾ग़Հߞ᝸฀‫ۖڽ‬ഺႆȂϵധґ᎝ߞᕅϧȂ‫ܝ‬ᑾ௚ᄽȂٟ‫ۖڍ‬ҁ գપ‫־‬ঋՀߞ‫ވ‬уȂ‫ݸ‬Ϟᐯබᣢ԰‫ݗ‬༡ӇႼᕚȂѽ֌‫؞ݺ‬ఫ֋ЎߞᜪᝋჅ งȂ԰஼ࢢԓϵ་Й‫ڽ‬ϞȂϫࠅϞՀԺᓿ‫ر‬КЬদྲᓱನ઻ᐯȂჅϞҗՐЖ ϢᄩȄЏ၃యᓵϞҗՐಲ྽ȂҞᗜϞϫգϘࠝ᎝ٟჅȂϫఀԓҗՐȂࠅᓿϫ ࠅ੡༡Ȅϵധഺ᎜ԺߞЙ༶‫خ‬աϞҁߞѕᢸȂ‫د‬Йᆕ๴ईۖϞ‫ڗތݗ‬ϯȄϘ ৎᐯྻ঍ߞᐯӠȂ௟‫࣏ڽ‬ঋ၃јЂᓿߞȂᘘٟ‫ڕ‬ϯߤྻȂබജೀࡈߞϘᙇ‫ۊ‬ Ј‫׀‬ስ්ȄԴࢅЄ16Ȃ7࿐ۖ20Ժ࿐ȂӒ࣏ϠӠᣍȂࠛᓿᣍȂႽ዇ᣍȂत֌ ௓ࢄᣍ‫؛‬՘ߞদঋ༥ࣱȂਛࠜЙԴ‫ڗ‬᝝ȂࢅЄߞఐᇰ๑഍వႋȂ࢝ਟ‫ݽ‬ᣢѱ ‫ڎ‬Ջ‫ڕ‬Ϟ࣮ႮȄ ϠӠߞႮ࢝ࠜȂ൵দঋߞ࣏ᔝවَȄ઻ᐯ࣏ᇟ௾ߞȂ઻ᐯϵ࣏௚ᄽߞȂౕؓ ُϘৎࢅЄ‫ڕ‬Հ֋ЎߞϠӠНႮȄ

գϘ‫઻ڱ‬ᐯӠٟգഺኃܶႻȄҁেգϘ‫ڱ‬ԯऎӠࣿᚼᢏщЂȂϫٟգਛϠԴ ‫ڗ‬੟ȂҞକྻᢏఀଡ଼ᖺȂ‫࣏ݕ‬ҵҝ֋ࠫȂ‫ݕـ‬գϘ‫ۦڱ‬຾Й‫ډ‬㣍Հߞ዆ᠩȂ ᅙᅙᢏఀᛓ၏фԴӠࣿКҍ಩‫᝱ק‬Ȅ‫ا‬ฅ‫ۖڍ‬Ϙ‫ڱ‬ਛࠜԯթȂঋ‫ۖڽ‬ᑫࣷȂ ഍ನࢅЄ՘ࠜߞயᛟȂિ‫ۻ܋ݺ‬Ȅ‫ا‬ϵฅྐჅȂ઻ᐯӠ౾‫ڭ‬ٟգऎഺ‫ڱ‬Րࠦ Ϡ௲‫ڽ‬तኃᅁᎳߞՀ഍Ȃ‫ا‬ሮऎயᛟߞੲ࿚Դ‫ݺ‬ѭӓٟգऎࢅЄ֯Հ઻ᐯߞ ࿤൯Ȅ ЙьϠሮऎҪঋգᓿȂබҞѽ‫ࢅد‬Є୙ۖᑫࣷ઻ᐯȂࡒٟྐۖዴՐࢢఀ԰‫ڽ‬ ߞ࣏ϘৎҞକҪգᐯ֜ȂࡒԴ՘ࠜႮϯༀༀዠዠȂٟգ‫ږ‬௉њ෯Ȃ‫ڗ‬ѕ‫ۦ‬຾ ཋਚߞࢅЄȄ‫ا‬ះఀѭӓԴ‫ࢅد‬Є୙ҍ஼ࡈȂፁᅁঋϬࢥȄ գϘ‫֋ڽڱ‬К஼ߞ઻ᐯӠ࢝නգȂऻЙ୓‫־‬ϠȂஜቄࠅЂຊࠛᓿ‫ڳ‬ጄȂ๒փ ϵգϘ‫ׅ࣏ڱ‬ϧϯ་ߞК஼઻ᐯӠȂҁেҞକਛᄩႵ‫᝱ק‬Ȃ֭Ъ࣏ѽ‫ॴے‬ф ྅ࡏҝߋۤႅ൯֋ЎȂҁেൌ࣏‫ݙا‬ย‫ߞۂ‬Ȃԯऎ઻ᐯᑫࣷȂ௟ྻ‫ؼ‬ᢏҁে ߞϘӠȄ

ؒᎣಯ਼ (Π) ี৤ωࡆυ‫ޟ‬ᏰಬኵᏰ૖Ψ ዴᐯН‫ݙ‬ѽ᝱ᐯȂरԯ՘ґ࢙ӲᐯӠߞዴᐯକϧȂ ࢙௄‫ݺ‬වৎԯ૵Ȅ

੡༡‫ݸ‬Դٕ෍ߞ঍ᇖНКȂփঋِ۶‫־‬ϠϘዹணҐ ԧ᝷᎝ҳࣿஜȂЙьਛࠜ௱۶ࢅЄգ࢝ЂߞᎏॎȄ

֘ўዴᐯ຾দನႋȂిਰሮऎᐯӠঋ࣏Й‫ށ‬ӨҐิ ষ୵ߞႽನȂබЙᕕ֯࢝Ժፚ೫ȄిਰྻሮऎЙҝ ‫ށ‬ӨᇛКႽನȂබஇЂ༓ߞႻᇖȂ࣏ժୃᐯ೫Ȃᅆ ᐯӠٟգ֯ӡȂԯթ಩੡ᑫࣷЈᐯిਰྻԨᐯӠᗾ ႋዴᐯ࿄݇ȂࡒЙ௻ঝᐯӠ֯ዴᐯႻᇖߞᑆፚȄЈ ᐯӠ‫ڹ‬ӡӠ๼ߞ঍ᇖў‫ޱ‬Ȃକ‫د‬ຍ੯ᇖҍ‫ڽ‬Ȃిਰ ྻࠑӯ‫ޟ‬ᎫȂ֭ࡒЙྻঋُِϘৎᐯӠ֯࢝Ժፚ ೫Ȃ෩пҁে঍ᇖߞി࢘‫ݕ‬࿤ፁ࢘Ȅిਰ‫ڭ‬Йঋِ ࢅЄ֯Ђ༓ߞႻᇖȂҪঋِҁেକ֯ϘᙇȂࠑӯҍ ҁেᕖఀබᇖȂԯթЂൊԊᑫࣷЈᐯӠߞ঍ᇖକ ϧȂቈቊ‫ࣷڲݺ‬Գ஡Ԣ៬ߞࢅЄȄ

࣏ߞȂ࢙ӲࢅЄ㡱௱֯ዴᐯፚ೫Ȃ࣏ᐯ೫ዴᐯߞ௄ ӎў‫ޱ‬Ȃ๑‫ۤޱ‬ҼȄК஼ϠዴϼՐ‫ڽ‬௻Ꭰȶᐯ೫ȷ බࠑӯȶፚ೫ȷ࣏ȶᐯȷߞϘൊжȂ๑‫ޱ‬ж൷Ȅ୊ ፚࢅЄȂ࢙Ӳȶᐯȷබঋȶ೫ȷߞ௄ӎྐ‫ޱ‬Ȃබᢏ ఀ࢝দঋȄົϠਛࠜЂԺ‫ށ‬ӨഺႽನȂࡒЙϘ‫ܠ‬ᕖ ఀў‫ޱ‬Ȅ

ົϠਛࠜЂԺ‫ށ‬ӨഺႽನȂ‫ݙ‬ѽԴࢅЄЈ੡৏Ȃྻ ຜҁেϯႃ೫઱ȂϫҐϯ࢝ԺϠྻ࿤൯ࢅЄւԧ᝷ ߞጨᐯࠛႏȂԯթࢅЄেஇߞґ᎝ྻѧ‫ߞ־‬Ԣᐯ๾ ԺȂࠑ಩ҍ‫ߞڽ‬ዴᐯ՘ᖻ࢝֋๒ྻѧ‫־‬ϠՀȄ֭ਛ ࠜেԴࢅЄᆙࠜ੡Ȃ௱ྻᏎჃۖࢅЄߞхᅆȂሮऎ Йᕕႍ֯࢝Ժፚ೫Ȃԯऎҁেߞࠑ಩Џ၃ѧ‫־‬Ϡ ՀȄۖұȃУՐૺҽҠȂࢅЄে‫ྻـ‬ሮऎЙႍ‫د‬

26

ࢅЄЈߞ੡৏ȂᅆᐯயୠِЙྏᒸᎷȂჅಎ‫ݕ‬Ⴥ౺ ߞґ᎝ȂൌЙକє୓ҁেጤྑᐯ೫ߞஜᑟȄԯթᓴ ᑄԪᏋҁেକϧߞґ᎝Ȃ‫ڭ‬ѷԴҁেဥۖ‫᝱ק‬੡ຜ ПᕒׄȂҞѽᇯࢺҁেᅆஇґ᎝ߞጤѕȄ᪦ඞϯࣹ ֖ߞґ᎝ቃᐱ᎝຀Ȃබ഼࣏ჅԪ‫ܢ‬ф‫ڀ‬೚ߞُ༉ዴ ᐯፚ೫Ȃ࢙ӲᐯӠߞ௄ᚂକϧȂԴ 12 ࿐ѽࡈȂᅆ ᐯӠൌྻգᕒׄȂԯऎԴഺϘৎ༥ࣱȂࢅЄྻऽౕ ఀۖਛࠜߞሮԢȂҪঋ࣏Йщ᝱ߞ֯྽Ȃҁেൌྻ ᝸ྍ֯ґ᎝ȂఀۖѭӓߞጨᔽȄգ‫ڱ‬ਛࠜሱѽऎࢅ Є‫ׅ‬ϧஇ֯྽Ȃ࣏ࠑӯҁেඈྑዴᐯȂ‫ێ‬ᅁ࣏Ϙৎ ग़ដߞሱྻȂЈࢅЄԴഺϘৎ༥ࣱȂ൵ऽౕఀۖߞ ࣏ѭӓߞ‫ޟ‬ᎫȄ

Issue 338 21 - 06 - 2013

۹ஈћ

ѭӓঋ࣏କ‫د‬෪ഺ੡ᑟȂᓴۤԪ‫ߞܢ‬ґ᎝Ȃຜࢅ Єেҝ֯Ȃබକ࢝ਟ‫࢙ߞݽ‬ӲࢅЄȶᐯȷփঋȶ ೫ȷߞ೫ᅚȄҞఓߞ࣏಩੡ࣹ֖ߞ᎝຀ȂЂԺѽ ࢙Ӳ࢝୼ߞዴᐯକϧऎӫዾȂ‫ڭ‬ЙϘ‫ܠ‬೑ԪЂൊ ԊᐯӠߞቮঋȂࡍ௻ࢅЄ؆ԑႬᔌȂ࢝Ժ੡৏ྻ ҄ۖࢅЄᅆዴᐯಯӠ਻៵ྏȂգ੡ྻ‫঺ڰ‬ґҗȂ त֌Ꮛఀ‫ێ‬хȂ҄ࢅЄᅆዴᐯࡒَȄ‫ا‬൵ࠕु๴ ϞϘਇዴᐯґ᎝‫ڀ‬೚Ȃ୨Ԫᑫࣷߞዴᐯ᎝຀Ȃऽ ౕକऎਛࠜంЈ୊ፚࢅЄȂ࢙Ӳ௄ᚂዴᐯକϧȂ ‫ر‬Ϙ౧ҍႮȄ ᅆ‫ࠐݺ‬ϢᐯߞࢅЄȂϵգϠயՂ֣Ҟѽኧ௻ҁে ߞዴᐯକϧȂ‫ا‬हࠫცၝॊ‫ث‬෩‫ڻ‬ϞϘৎҍႮȄ ცၝႼᕚ෩‫ڻ‬ϞЂ༓ᗏরф዆ᄊߞࣿஜȂࡉᑬЈ ࢅЄߞஜᑟȂҞѽԴࢅЄӏକ࢙Ӳ࢝௻ߞᢑᓭࢥ ᇯࡈȂ‫ظ‬Ϣ‫ݺ‬ዴᐯᐯ೫ࣿஜȄԴҐੋЂߞϘৎి ఱ઴ѕᇖߞᐯ੭ȂԺՐ‫ڽ‬༟๴Ϟცၝ຀ՑȂ഼Ⴥ ცၝႼᕚߞў‫ޱ‬Ȃిఱф୊ፚࢅЄҝ་֖ѕᇖࣿ ஜȄҹߞ১ನȂබ࣏࢙Ӳ‫ݺ‬๴ਣࢅЄ዆ᄊࢥᇯକ ϧȂ‫ڭ‬ѷঋِࢅЄ഼Ⴥ዆ᄊҝ෩пୃᐸକϧȂᅆ ๴ਣৣϢᐯߞࢅЄߞዴᐯକϧȂፁ࣏෩‫ڻ‬ϞϘৎ ҍႮȄ


ܹಁжࣨ ՂЫȂЙьК஼ϠЏනգ୓‫ ( ڽ‬ዶЙᎢࣙ‫ڱ‬Ϡ७න ߞЙညј‫ޱ‬ȂሃфૠՍЂԳԯනփѾҍߞ҃ኊȂᄊ ߩઈߞճࣖȂϿᎳߞ෋мȂत֌Ϡ‫خߞݑ‬աຈ ) Ȃ ҍ஼੠Ⴜ߰ಿȂ՘ऎԧ஼ߋۤߞᅆ໪ȂҪԯ੠ႼЙ Ҟକ཈࣏ȶᣍԍȷȂԴ੠ႼНԳԫඅߕጄȂЂҒЈ Ғߞઐ໱ᘉߏȂ֋๒௲ஜϞ၃ᕻߞ๴ਣȄϘ‫ڱ‬ȶЂ ሹࢉȷ‫࣏ـ‬઴ԍភઈȂ‫ڹ׈‬ȶ࿂࿂୼ᕫȷߞԩ๕റ ࡡȂϵ౮ЙјഹᗚЙ‫ؼ‬ਟߞϘᙗϼࠛȂЙӡሲȂಎ ‫ۦ‬ᡌࠓȂ໛Нऎϯሼ໳ࢉȄȶК஼লȷ୓вȂӒ‫ݺ‬ ѵϯ‫י‬ఀ༳঳ෳȄ ѵ‫ڰ‬ȂЙྻທᅆȂທԨ‫ࣙݺ‬ϘবȂ࣏हᅆߞȂգ൚ գ༧ȂգӒգ঑Ȃ‫ݙ‬ѽցЄሲȈȶգ๑हӠȂ᝱ ‫ݽ‬ह՘Ȃࠜ๺ह‫؛‬Ȃ୼ϭहཉȂরᗏह۶Ȃࡈࢢह ᔌȷȂԴȶӒȷН᏶Ȃබҍ಩঑বߞ‫֘ތ‬Ȃᄊᘉߏ ੡ߋहྫྷᄳȃЙՇ‫־‬Ϡߞഢ૏ȃᔌ഍཮ᐈȃ୼ᗏ ංᐂȂ‫ـ‬գߞ࣏ാȶ֋ЎϠȷϵԴϠਛবࡈӇ୓ ‫ڽ‬ȌȌȄ‫ݕ‬ധȂаѕ࣏ഺዹሲȈȶցЄգᓿȂඈᡌ ࢨዹබࢨዹȊȷනգНࢢȂබӅ࣏ഺ஘ኜᗚȉ ൲ԤΟȂ၎ԃդ‫໌ޟ‬ଝԤ࡙ȉ ‫ݼ‬џȂЄ୒யыЄȈȶളփ๑᎟Ȃනփ๑ᡭȂ֣ ՂȉȷᘵളȂ֭Й᎟ඩȂЙȶᕡϠөᏭȷȂЙȶ‫ݮ‬ Ϡ୺؋ȷȇᘵනȂٟ֭ߞཆᅙߞᅗ࢘ȂഺᇌϠࢨ ዹȉыЄՂ֣԰ຍȉȶҞϵȄӏॶളփጄȂනփՀ ᚃ߰ϵȄȷыЄሲȂഺৎᇖҞѽȂ৐ѽ಩Ы֘мᙇ ߞϾሬȂ‫׈‬ȶ‫ܥ‬ᇖOK஧ȷȂҞ࣏ȂѧЙϯȶളփ ጄȷȃȶනփՀᚃȷȄȶളȷȂЙ᎘Ȃ ᎘ȶනȷ ȂतኃҨȶՀᚃȷȉզшЄԴɴұ੩༰ަɵ㡯ሮ

൲Ԥȅᖅ๼ ऎȂକȶՀᚃȷȂࡋକ‫ڶ‬чႽփ֖ȂѽϘᘺӀ௱ѕ փ֋഍ȂփѷȂੲӎ‫د‬නϵ‫؞‬ఫȂቲգఀҵ‫؞ی‬Ȃ ௅௅ӒӒஇৎϠփЏߞۧႽȄࡑᜃᚰԐӠԴɴᎢሬ ‫־‬໗ɵ㡯ႽȈȶՀᚃЙϘ‫ܠ‬཈཈ᗾᚃሻȂփ࣏Դᐯ யஇϠԧўবᔌ੡ໍѕِ་Ȅ஄ՂϘৎૌӒනգߞ ϠȂ କ௉ЙᙝୠِᐯயȂЙᙝᗾ‫ٿ‬இϠஇ‫ߞڰ‬Ⴝ ನȂᅁԴϞЙ୓Ȅȷ ҁেߞႋᡝሃᢜᢚȂၢԴᆋᆋ॓ᄧȂၢԴᑩᑩ࠸ѵ ߞϘଠϠೀКȂэ‫ ێ‬21 ྲѵ॔ߞЫчȂЂ࿄Ȃᗂ ๒ϾЙሲȂѕ㡯ࡒȶ݈݈ЙӀȷߞȈȶသְൌཌ ( ཌӝЖನְ ) Ȋ࣊ቕϫᇺߞ൘‫ڏ‬ᕿᎠȄȷցᅁሲȂ ϠӠᄩधߞ‫֘ތ‬Ȃ๑‫ޱ‬௻ِȂ֌ຠߞዾॏӲ‫ࡈݺ‬Ȃ ԯϠߞᇌᇌȂᄊԐчߞੲ‫ݑ‬Ȃࢢчߞᚤ൜ȂӠ‫ۻ‬Й Ԣ༥ࣱߞታੁຈຈȂૌߞ࣏ȶԢᙧ঴༺Ȃԧ֋৒ ֖ȷȂ৒Ᏻഺ‫୺ᜲ֬֘ތ‬ȂЙ࣏Ϙчൄ՘ߞȂ‫ݙ‬ ѽȂЄ୒ᡘ፪Ȃ࠮ྐۖɴ႐၃ɵߞවҮ႖‫ڽ‬ȈȶՂ зՂጿȂՂ๟ՂᒐȷȂ֋‫ا‬ȶзȷ֋‫ا‬ȶጿȷ֋‫ا‬ ȶ๟ȷ֋‫ا‬ȶᒐȷ‫א‬Ȃ৒‫ێ‬ѕᏳ‫ߞݑێ‬ґшକ௉ୠ ِۖԺьȉҪକயயԧϠѕܺߞўЇН༡Ȅ ๒փȂ‫ا‬েҞѽऻऻҩϘኸըȂ‫ق‬एࡑԐӠԴɴᎢ ሬᗾঋɵ‫ݙ‬ሲȈȶනփՀᚃȂࡋକѽ਽ྰ࢞ϠȂᘵ ᅆളᎭНϠӺକ࢞Нѽ਽ྰȂഺѧЙᡭ‫ـ‬ՀȄȷϠ ሃϠН༡ߞह഍Ȃॶ࣏Ϙঢ়ϠߞȶᠦႽȷȂ‫־‬Ϡ‫ݙ‬ ѽȶࢵȷְȂҪԯְјϯߞ༔ೈȂ‫ݏ‬Ҫ‫ݏ‬ȂϘѾϞ ᓿȂϘҍϞࠝȂϠਛ‫׈‬ཡНѽኄȄॶ࣏ѽ਽ྰߞȶ ѳႽȷȂ‫־‬Ϡ࣏֋Ͼ֌ѕߞ‫އض‬ȂȶᠦႽȷҪҞᠦ ‫ݺ‬Ϙ੡ȂȶѳႽȷҞӲ‫ࠜݺ‬ϳȄ֭᝸ Ȃȶᚃ၍Н

෮෮ ‫ڣ‬ȷ‫߆ݺ‬ཀЄਗߞ‫ا‬েЙ࣏‫ر‬Й԰ߞȶჅҝՑȷȂ Й࣏ኚᓝՑߞұৎՄȄ නգȃᗄົҞሲ࣏हቃह՘ȂԯනգփᗄົȂϵԯ ᗄົփනգȄϘ෩ۖᗄົȂ‫ا‬েѕӫК୺ϯ࣍಩ҍ Ϙ඼ᄦᄊȈ‫ژ‬ՂѪȂ୺ՂᔷߞංංᐂᐂȂ໸࣏ංᐂ ࠮࣏໸ᗄົȄᗄົ஬ᗄົȂϠϠՓ஬ՓȂՓఀઈϵ ආЙჅ‫ڽ‬ȂՓఀЙߢ࣋ਆौҋȂഺබ࣏ᗄົߞԑൊ ᇟૠȉഺබ࣏ನྐߞߤྻȉ ႐ϠִԍКሲȈȶჅ࢘ߞᗄົॶգѣஉ௵Ȃ਻‫ݏ‬ૌ ྻᢏ՘Ϙඞ࣋ᄱȄȷ ( ‫ݺڍ‬ҁߞ෸ћɴቈўߞჩᗏ ɵ ) ȶѣஉ௵ߞᗄົȷȂ‫ا‬ϵᇍНऎȶЙஉԑߞᗄ ົȷȄȶߤྻᐯȷᐯ߰ࠛឹ௄ԐӠ‫ݺ‬ϯѵ॔ 80 Ր ҃኷ჅϘፔћൢȈɴԑў֜ߞߤྻ๴ਣɵȂҁሮऎ ȶ၃ᕻ๴ਣ࣏಩҃мߞϘৎኊৃӫዾ(goal value) Ȃ࣏দঋߞȂ ϵ࣏ੲӎߞȂ֭಩҃мЙҪ‫ݺ‬၃ᕻ ๴ਣȂҹᘘቮঋᠪфۖߤྻ‫ێ‬ҁߞኊৃӫዾȄ ȷ ഺ‫ێ‬ҁߞȶኊৃӫዾȷ࣏तኃȉҁєџӎ‫ ݺ‬70 Ր ҃෩ҍߞȶ૷ಐ஼Ӕᇊॅȷߞ࿄݇ऎ‫ڼ‬Ȃᄊȶߤྻ Ⴄಯ(ՂႽႮȃгཀྵຈгԒനࣉ)ȃᖖᄩႤಯ(ল฀ȃ ߩઈȃѪຈ)ȃћмႤಯ(ћмȃ᜹ങຈ)ȂѽфϠߞ Ⴄಯ(ిਰȃᛁਰຈ)Ȅȷߤྻߞᗄົႍ࣏ԑবߞȃ ᇢԪߞȂႍӡ‫࠳ڽ‬་ћмӠࣿߞȂҪऻೀࡈȂҪ༁ ‫ږ‬փ‫ߞڕ‬႖ȂທЙ࣏ߤྻНᇊȂցպ‫ܖ‬НᇊȄ ৎϠՂߤྻȂՂ‫ލ‬ȂϘзൌ࣏Ϙۧߞ៱៱ሃჅ࢘ߞ ઐଈȂȶߏ‫ࡋ״‬ցȷȂ൵ࢢ਻‫ݏ‬ҪၢఀৎϠ࣋ᄱȂ ߤྻ࣋ᄱߞ৾ኞЙЏȄ

౴୽ᅣ፸ ഺႆ‫ا‬ঋሲߞϘᇌጄᎷȂබ࣏ȶ൑൦ȷȄ൑൦࣏Ϙ ᇌႻஜȂҹሃ‫ߞ־‬Ⴛஜ௞੯हѧȂҞᓜ࣏ஜᔖຕԪ ߞϘᇌࣿஜȄ Դ஼а‫ا‬බ௱ሃ‫ވ‬уϘ୓ҝ൑൦Ȃ ‫ݙ‬ѽ֋ѽऎᅆ ൑൦࢝ጢఉȂϵϩжඈᡌഺ༵ࣿஜȄ࣏֭ۖᑫࣷࢢ Ж๴಩֋ЎԴ஼аߞ‫ڤ‬ᙇ൑൦ߢᝊ۶၃ᢚൌ࣏ȶЈ ‫ۊ‬ॊȷȄ ሲ‫ڽ‬ϵ࢝Ӓ௱Ȃ஼а൑൦࣏ՓКஏ༢Ȃ‫ڭ‬Йಎ‫ٿ‬Ȃ ϵٟգሮૌԨ୼ј᎛ిჅԺȄ‫ۖڽ‬ᑫࣷȂ‫ا‬ሮᝊϞ Ϙ֜ົϠೊӔߞ൑൦୼јȂϠ࢝ࡓႽѷጤఐȂం൦ ‫ۖي‬።ೡȂంᎠᆓۖ୨൦঴ȂවѼ࣏ј‫د‬јԳԨ‫ا‬ ႎ೟ཇఱϞ൑൦ߞߢᝊ۶၃ᢚȂᢰ‫ཫॱا‬ჲ༟ȂЂ ࠜᐯயȄўߢȶϘ֖ϘЋȷȶუ֖ՂუЋȷȄ ᑫࣷߞ൑൦୵Ϟઔ൑Ȃ࣊ҝઔ᝝‫߰ݕ‬ষ೺ۖઔК൑ ൦Ȃѹঋබ࣏Դุ޿۶ޫࣹѽф޻ޫധԺЈѪ཭К ൑൦ϞȄ஼аЂԺ࣏ԴϠऎ࢙՘ߞᏳ൦཭ႆ൑൦Ȃ ൦වѼൌ࣏ϠЍᘼᏳߞȂփѷࡡᇌьȄᑫࣷߞઔ൦ ֋ЙӅሲȂุ޿ޫ཭Кߞ൦ЂԺϵ࣏ൎӠߞȄ‫ڹ׈‬ ࣏ॊᐯ‫ݸ‬ᏳߞȂӤ‫ݺ‬ѪᎳႵՀ൦ӠࠜఀϵՀȄࡡᇌ ԺȂ݀݀ϘৎЈѪ཭බྻգ൦ȃᔸȃᎇȃᡴȃᝂຈ ԺᇌѪӠஜߏȂຜ൑൦ϠӀ౹‫ـ‬ԺߞጄᎷȄ ৣۖᑫࣷȂ‫ا‬බҝᓱ൑൦ҙȂϘՐЖ 24 Ю 5 Ȅះ ఀ࢝࠮‫ܢ‬Ȃຕ‫ލ‬Ϡਛ‫ߞاد‬Ⴄਫ਼ᓮϢࢢȂ‫ט‬໦‫ا‬ ȶYOU CAN FREE!ȷȄ১‫ڽ‬ᑫࣷ‫ࢠޱ‬ഢ‫ܠ‬ϲՐ ᆕ60࿐ѽϯ߰(ᐾգSENIORS CARD߰)൑൦ֺ

ؓυ

໱Ȅഺ࣏ຜ‫ا‬ϯߞ೐Ϙ᎝Ȃᢰ‫ߢا‬ႽЦኃ࣏ࣆܹ‫އ‬ சȂЦኃ࣏ᓲՇ‫ࢠޱ‬ഢࡋȄ ൑൦ߞՀ഍ѹঋգϬ: ‫ێ‬ϘȂᓐࠕ֋๒;‫ێ‬ϟȂᔟᏳ ѕ‫ێ;ڗ‬ϬȂ਎ጄᓐуȄԐሲഺᓐࠕ֋๒:൑൦Ӆ๒ ঋգѪȂϠԴѪ᝝Ȃቈᛓංኝ۶ᐠরȂߩઈ౻ྲᖅ ጛ ; ๑ᎢޫȃุȃѪ཭ȂѪ᝝ߞѪନȂᑘѢຜϠ௲ ‫ڽ‬ധԺ঑ઉᛓЄȂ۲‫כ‬ᅰ‫أ‬Ȃ‫ڗ‬ѕේ੆Ȅэ‫࣏ێ‬ᑫ ࣷӠᅗᖖᄩ࠲᠕ߞႵՀȂ൑൦Ϡૌ࣏କ௉પ‫ۦڳ־‬ ۖఀчᑾࡓߞᔹ࢞ȄԓҐϯ༧ԍȂҞѽሲഺ࣏Ђ֋ ๒ຜ൑൦Ϡߞ൵ЂਾᎲȄည๒Ȃᑫࣷߞщ༧ԍ्൅ ϧ࢝௻ȂऎϞᘖֺᢁཋө፲Ȃ൑൦߰գӅঋ཮‫ڨݠ‬ ᢁᘶ‫्߰ݕ‬ᕛ‫ڨ‬ᢁ֗ලೀᝡຈȄҩҳԯऎЂԺዴߞ ൦ᇌൌඈᡌԴϘ՝Ϙ౎ഡ঴Ȃ‫ݙ‬ѽЙь൑൦Ϡൌᓴ ᑄԴ՝౎൑൦ȂഺዹԢ੡ϵᘖ༟Ϟ༧ԍዷᢁȄ ഺ‫ێ‬ϟȂ൑൦ϠൌྻᢜᢚۖȂ൑൦ࣿஜᅆϠߞ‫ڗ‬ѕ உ௵ЂգሧૈȄҞѽ൜ּ‫ݑ‬ఐȂ৒Ᏻ‫ڗ‬ѕȄϠѕ֬ ѪȂᔖࡋవ୵࿭෗۶ВᙘȂ֋‫ڗ‬၃ປႻ֖Ȃ֋‫ا‬వ ႋ঑বఐᇰȂನѕᏳ‫ݑ‬Ȅ գҮ႖ሲȶᔖॶѤѪȂஜՂೲ‫ۉ‬ȷȂ‫ऻا‬ഺҮ႖ϵ ࣏Դሲ൑൦ȄԴ൦⭒ϭიНࢢȂ൑൦Ϡቮঋߞ࣏ढ़ ѕຈ࢞Ȅ൑൦߰௱௱ঋȶјЙᛓ‫ي‬ȂೀЙᛓዾȷȂ ഺ੡Ϡࠑবϯ࣏ȶᔖॶࠍѪȷȂᅁቫϯаѕ۶ၝЄ ࡒՂѪܺߞ൦ϘዹȂᔌޯ୓ህȂᚙ១ޯឡȄϘӌ൦ ࡕი੡ȂϠߞૠ၃බϘϭᖿᇦȂሲ੡ᓵȂ‫ڤ‬੡‫أ‬Ȃ ೀȃၝȃјȃ‫ڗ‬Ϙ‫ڀ‬ԕ‫أ‬ിхᕕȂј෩൦‫ݛي‬຾൦

ԴѪКหȂ൑൦ߞ֖႖ഺҨȶ࿥ȷȂഺ੡ߞϠබ࣏ ȶஜՂೲ‫ۉ‬ȷϞȄȶ࿥ȷߞϧ࢘ঋᏋ࢘Ȃঋգढ़ ѕȂϧ࢘ЈϞȂਟ‫ݽ‬ȶ‫ޫݥ‬ȷȂ൦ೲი ; ϧ࢘ЂϞ ਟ‫ݽ‬ȶз።ȷत֌ᙝ‫ي‬......ȄُৎᖖြൌգϘ‫ثڱ‬ ҼȂЙ๒බྻґᗪϘ⽧Ȅ ሲᅁ႖ȂԴ൑൦߰൑൦ຈ࢞੡ቮঋ༰КަྍϧȂэ ‫࣏ێ‬൑ϯ൦ߞᖠ༡ȂϠၝߞࢥᇯ࣏୼࢘༰КߞȂҞ ѽሲٟգᛔ݇ȂۖϞ‫ߞا؞‬ԳَȂ‫ا‬ЙߢႽഺԴᛁ ᐯϯ۶ᏳӠᐯϯ࣏Й࣏ҞѽஇჅु‫ٿ‬Ȃഺᇌ‫ߞا؞‬ ߐᅗȂᅆϠߞ‫ڗ‬ᢜ࣏‫࣏׎‬գૈߞȄᐐᇒഺᇌߐᅗऎ ੡࢝๺ȂҞ࣏х෇၃௱ߞԓ಩۶দ᎑Ȃᒕೢߞ੡༡ බЙᇖ๺ϞȂȶ‫ا؞‬ȷߞੜ‫࣏ލ‬Й࣏Ҟѽሲϵ࣏ȶ ๑‫ا‬ȷȂЙь֢ਛ۶Ⴝਛߞ৒ፚНങЙൌ࣏ᗾ‫ٿ‬ୠ ِഺዹߞᄩधཛྷ?֌ь‫ߞا‬ᢜᢚሮऎ࢝‫ۦڳ‬ഺᇌߐ ᅗȂᕕႍሲ؆՘ഺϘਇஜ֯ࢢȂЂԺዴ൑൦߰ൌգ Ϙᇌ‫ྏأ‬Ȅգ੡৏Ȃ࢝ࠜ੡༡ٟգஜᔖȂ൦Й‫ࡕڍ‬ იȄत֌‫ݺ‬Ϙчϵ൑ЙۖϘ౧൦Ȅ࣏֭Ȃ๑Ꭲ൦࣏ ‫׎‬ϯიȃ࣏‫׎‬൑ϯȂഺᇌᒸᐬȃᑬஜȃᓷᐹߞྏ‫ۦ‬ ൌକຜϠ௲‫ڽ‬ϘᇌѕᄩߞᒐፚȂᢰϠ౬፪ЙକȄ ‫ێ‬ϬȂ਎ጄᓐуȄ‫ا‬գϘৎᆢуබ௱ሲȂ൑൦බຈ ‫࣏ݺ‬൑ȶ਎ȷȂϘৎȶ਎ȷՄϵႽҍϞ൑൦ߞ‫أ‬ጄ Н഍Ȅ൑ۖ൦Ȃ԰ۖਛȂᓐϠ۶ࢅЄেൌྻԢ‫أڳ‬ ጄ۶ग़঴Ȃٟգ൑ۖ൦Ȃබည࣏ϘըႼߕփЏȄ‫ا‬ գ੡৏൑ۖߞ൦ԺȂϘ੡ϵԫЙϞȂබ୙ຜ‫ވ‬у েȂᢰЂਛϘ୓ж‫ڳ‬Ȅ

21 - 06 - 2013 Issue 338

27


ፙМᇳ᛺ ᄦ ћʟឃ຅‫ٳ‬ȅቓ

߆ᢋ᎑ۨ‫ޟ‬ΙЈ

ᇌӝᇌ‫ڑ‬ȂᇌၦៀЙྻӠບӝȂ஗‫ޑ‬ᡍѪ୵ନȃၧ ЄϘѯѯᅡҝᚪઽȂ࿰ᠪߞґшЙକஏᜄȂଆଅ՜ ᜥȂِߞ࣏‫ڤ‬ԊᓉϢЂ֋๒ӠࠜՐᏇߞඈ੆Ȋ ߘᆴȃѡ‫ܞ‬ȃମࠅȌȂЫՐЙߢ‫ؼ‬ᇌЦኃࠅȉ ಩Դ‫د‬লࠫЄȃና᠋ȃൠ፷ࠅȃѪ҅ȃպԪȌຈߞ ಧഀȂᇌϢಎಎߞުϿКҋ્ᏳੲȂง࢞࣋ч༟ࠅ ߞܶᇊไۧȄ ॻ஼Ϡቖ᡽ߘᆴȂᏐ‫ܧ‬ϵᇌ୼ᜆۖᖒᔝߞߘᆴȂ༟ ຾ဦϾЂߞཀӨᢳ॓һ࡭ߘᆴȂᜄᜄ෸෸஗໭Դ෾ ᚡчߩϭߕफ़ȂᄊࣶЈ‫ߞܓ‬ႂ᠒Ȃ ( ᔌԳൌҞѽ‫ױ‬ Դг‫ࠩژ‬ѪުԳ‫ݕ‬ନԳӮ‫܂‬ϯȂЙ‫ݏ‬ᡯ஬ȉᘘ࣏ᑫ ࣷᑋᢜߞᖖᄩщ஀ಐȉȌգᎷߞᣍᅅȄ) ൯‫ۨۦ‬᠕ߞশѪߘᆴȂ‫ݩ‬࿯ᐖ༰ࠅশႅԴᆓࠪົដ শѪಬКȂϘᖽশቿࠜԴग़Ϡ໳௎‫ڗ‬੟Ȃߘᆴԧգ ຈૺȂϠߞϭඞᘘӤжሲȉ֌ь‫ا‬۶ॻ஼Ꮠ‫ܧ‬༡ߞ ᠠ៼ඛᖒබ࣏Ϙெ๑‫ࡱߞڏ‬հȂുᖒжᑂȄ ‫ا‬ਛ൵՝ߞѹϠ࣏ॻ஼ϠȂ୰ЄᇌᆕdesireମࠅȂ Ꮠ‫ܧ‬༡300‫܀‬ϿԳԧᑂϘெջᣊ૮жუȂ‫ا‬েྦྷ་ ‫ڽ‬ЙϳȂᏐ‫ܧ‬Rocky‫׈‬௟ջᣊ‫ݵ‬ఫȂ֋֖ႅϯЙᚔ ᔀᠠບඛᣊȂϫᇌᆕᜆ፺‫ࠅڑ‬Ȅ॓֒‫ࠅڑ‬ᡛ຾ᇥᇥ ߞၧЄᘘЙᓾȂҞ࣏ຈࠅᘁϞȂ߬՘Ϙᄥ۩ப๏ཀ ࣜ‫ڑ‬೿Ȃ୵ࠧ௟ҹᅡ୵Ȃ‫ࡋ׎‬ҹබϘᄥϘᄥభᆕᠠ ບᇨȂ‫ࠅڑ‬Й༟ࡋЏȂϘ༟බ࣏ٟ؆ٟϞȂਚఀ‫ا‬

28

Ꮞᅭҏ ॳ௑ห

Й੡ঋஜ஗ϥҝ௟፺ܼۖ‫ا‬ഺ᝝ߞࣜၧ۶ࠅߜጱ஗ ҝȄ ୵Ϟ‫ࠅڑ‬ȂᘘգϘЂᙍԑՐ༟ࠅߞjasmineȂഺᇌ ЈӨࠅ࣏੔ग़ߞȂҞ࣏ྻᄊ‫ࠅڑ‬౮๑ြۘߞӠࠜȂ ௟ᑋѯߩ༡ᕟఀ፿ᔝࡰবȂϘઈНϭȂ‫د‬᜼ੲஏஏ ஗ᙝϘҗȂNANCY๴಩ϞȂუᖒᒸਰய။ȂҞ࣏ ְᗁЙକᆐ໛‫ا‬ഺ᝝Ϙѯmess‫א‬ȊϟৎЃϠԧ֋ ઈ۲۲ߞԴᑘ᜼ϭႵࡏȂാ‫ڍ‬বൣൌᜄఀྥನȄ ൵ࢢᘘ࣏‫ٷ‬Ϡ༓ЂȂRocky௟‫ݙ‬գᚫ፺ാੲཐ୵Ȃ ᑋѯᣊᅌߩᖜϭ‫ڽ‬Ȃ๴಩‫ی‬୰Н༡ᇴᇥନ‫܀‬ാ຾ࠅ ৿࢝ᆓࠪȂॻ஼Ϡ‫ܝ‬ኈᇯ᠕ᘳ‫ߩټ‬༡Ȃॷ௜୼Ђߞ ମࠅᑘඛᚒ޻຾ᣊ૮ϘՄవ༟Ȃ‫ޓ‬ϾЂߞᢳ॓ମࠅ ᡛ՛Դᇥ޵޵ߞନ‫܀‬ϯȂϢϾЈєႽᡈᡈϘᑋవག ࠪࠪߞশନȂᔎЍᇟग़ߞҟ‫ࠅۏ‬ᙧаᇌᆕຘᚡ֒Ϭ ֒↡Ȃ࢏ᜫϭව઀ऱԬૺߞགບຖশѪߘᆴȂѫቇ ቇߞಽ༟‫ޑ‬ᔝȂ‫د‬Ϙ୰Єߞࠅନൌ೚޼ϞȄ ‫އۂ‬Rocky๳ਪൄ࿂ߞཀྵ᜹‫ث‬ҼȂ‫؞‬Ϟ‫ט‬໦ְȂഺ ֜ᚡೀ઴ࠛ᎐᐀ȃ࢔ઈߞКՐॻ஼ೠЀȂգᙇֽ ཆϫЙҵᢜ໭࿢ࣘȂਛ‫ܧ‬๑Ђ‫اߞؠ‬ҪঋᏫࠕᣊ૮ ᝝Ȃൌঋ‫֒؛‬৘൯Ϙ๫ȂТहࡣᡄϘᗏႋϼЩȂቅ ᛫Ԩҁ୅ిᇌࠅ‫ث‬ҼȂҁሲȈȶcome on, I show youȌȷNANCYϵ૯ࡠࡠߞᘛ‫ا‬ணᣍҁেߞྲࠅ ཀྵȂᜲ୺ՑኡѪհϯ‫ܧ‬๒ᘘᇌව઀໅ࠅȂChinese bamboo‫ߞڮڮ‬นԴһ‫ߞ؛‬Ӯᙺ㡯Ȃથևᙧ੟࣏Ϙ

Issue 338 21- 06 - 2013

ฝಽ༟ߞຘ᜼ȂশѪߘᆴࠅ᜼ജգੜఠۘಝ‫ޑ‬ԴӨ ֒ࠅ੾ѢࣛϯȂඞ฀ᆓࠪఀᄊც዆ࠅཀྵұ੡रգࠅ ᎫȂ໺຾୅ిߘᆴᐯய੡ȂஏஏԺऻවೀҁ‫࢔ڤ‬ઈ ߞᏇᅏȂ۶ग़ដߞшϠNANCYȂૌᄊᓈᅌϯߞϘ ᅆ‫ڸ‬Ϡ۸Ȅ ᑫࣷϠ‫ׅ‬ϧ၃ᖉ֋ਛߞࢢ୰Ȃӟग़՘‫ുލ‬ᆙઙ಩Ȃ ༧ԍ‫د‬ᄧᝳ࿘мϞȂ࢖ླࠅཀྵᒞ๒‫ࠪށ‬Ȃᑘౘၧѯ ୯຾ࠪԍȂᣢӮѪ෿ଠጮᖘߞᠨ઴ȂᡍѪѪࣗ൅ Ⴥ༧ԍȂ௾আంчቫരϢ‫ا‬ਛࠅཀྵȂऻۖഺኃኵȃ ഺኃ֒Ꭰኅԑȃग़࿂Ϟߞ௾আȂЂ۲ЈҨ඄ࢅЄ୓ ‫ؖ‬ȂȺ‫ऻڽأ‬ඒȊཽࡠAۖᆓࠪߞ௾আȌȻȂϬৎ Јᢍ፾ᔝᕂϘႯȂ෤຾ෑ‫إ‬ᇂೀᚇۖࡈ୰ȂȺཌ ӝȂџԍ‫ض‬ਡᄗȊཽࡠ~ ಩ԴЖවᙇȂЂᢘЈ‫םݎ‬ ۖᏐ‫ܧ‬ϞȊȻ ࡘȂְেഺ‫ڱ‬ᜄ୻ᔝȂ՝౐ߩઈഺኃՀᘘ઎໱Դᇂ ះȉ ϟৎѵ҃ߞϠȂᅆўᔲЄᡘჩᔝ࣮࣮Ȃְߞग़ᐯ ᣍᙇҁেЙྻᕖߞȊऎӓࡋ௻Ȃ۶ԨчߩA‫ߞڽ‬௾ আȂᗝ‫ޓ‬ᅆ዆՘ϬϠȂ֋Ўዉૡҝ‫א‬Ȅ


层㜂尥坘

έӫΙ‫ޟ‬ၼଢ଼ᢚछᐇ ‫࣑݂؜‬џЖ࣏ࠅዹߞϟϣՐົȂႭჅЙ් НՐȂൣ๒ϵᘙࠕУϩЂᝯȄ‫ڗ‬੟Ԣ៬ߞ ‫ވ‬уϵЙь‫ی‬ᢽੀੀ޾ӨȇԒԢߞऻ‫ڍ‬ൌ ࣏࠲Ᏻ‫ڗ‬ᢜߞদঋȂ‫࣏ݺ‬ȂඵඵഡഡȂ‫ر‬ ඵᏋԪߞႻஜ‫ڽ‬ᎠᑋᢜକȂ‫ا‬Йϵ‫ڼ‬ҳȂ ంဉẞȃஉ‫ݗڗ‬ȃWii Sport Ȍ ‫ۖر‬ᣙग़ ᑆȄ൵ࢢȂၢᅁ‫ݺ‬ഺᑾપߞႻஜȂភ‫ړ‬Й ЏȊ ᣙग़ᑆգ֣ᐃϧল᝴ԑಧȂ҄ധԺϠភ‫ړ‬ ఀЙఀϞȉ᎛ਟ‫ا‬೟೟Ⴝ‫ڽ‬Ȉ ȞΙȟ ᝘ٔϞΙȈࣸਢ ԴՓဨߞߤྻКȂ੡༡බ࣏ࠛᓿȂ᝱‫ݎ‬ԧ ᝷ി঴ಯࡡ૾૾ҍᡕȄᣙग़ᑆЂжҞᓴᑄ ԴਛКȂႬ຾ᔂ዆௲ႻஜȂஊᆬۖిྻత ‫ࡉۦ‬ᑬȂᖣӒ֋Ўߞஜ֯ ɯ ՂթϘ‫ڽ‬Ȃष ࡒϞЂҗ݀ࠔႻஜඞ‫ߞݙ‬੡༡ȄႻஜ߰ۤ թ‫׀‬Ȃᔌ੡ᔌԳҞᘪ௻‫ڗ‬Ȃ֋๒ਟ‫ࢺݽ‬ϳȂ Йྻҗ൉փ኿Ȅ ȞΠȟ ᝘ٔϞΠȈࣸᓀ ԴӫࡈϘѯ၃ᕻЙ฀ઈߞᄛઈᗏКȂՂ֣ ြࣹ՘ऎጤࠝ႖ᛟȄҐϢஉ‫ݗڗ‬Ȃ‫ێݕ‬ҁ Ⴛஜৌጄൊߞྻ৶໱Ȃೢᒕ୓‫ڽ‬Ȃፁ࣏Ϙ ຊЙЈߞ໱ӡȄ බ‫ߢݙا‬Ȃᐍᆬӎ༟ᓱᣙग़ᑆ୊ፚ઱գࢆ Ⴝ௅ȃ‫ྻిྲـ‬ф Crossway ຈిྻȄҁ

‫׀‬պҐ

েЙ཈жћЙ՜Ȃփѷցਰে۶ຠȂᐯӠ েᓐзȂ෩‫ڻ‬Ϟ࢝ՀߞߤӹᖖᄩȂЂਛൌ କ࢙Ӳ‫ډ‬Հఐ᎖Ȅֺ໱ᐯህ৘ߤӹȂϫष ഈҒȂ֣ጄփЙऎ۸ȉ Ȟέȟ ཱࡶၼଢ଼ӫՄ࣏Ι ѽࡈည‫ا‬ϘЂ՝ۖஉ‫ݗڗ‬ႻஜȂօКԑൌ ҇Ӌ຾‫ם‬ᛔߞጤࠝরጄȂ᝶ࢠྏ‫۽‬๒ՀȂ ๒փ֡ᔌ຾ࡒ࣏㡯ߞЙՉᄾȄᣙग़ᑆরጄ ߞᔹग़࣏գϾरါߞȄକ௉౻՝ઓ޽Դૠ ߞ႖ሬКȞ႐ᆇᆇໟЂൊж֋ၐ၃ȟȂ෩ ‫֋ކ‬Ўᢸ‫ۻ‬ȂҨྰࢵȃႻஜԪփऎϘȂգ Цኃ࣏ѧഺ‫ـ‬ϯᇖߞ‫ڰ‬۸ȉ ᣙग़ᑆ୵Ϟ၃ᕻў࠮ȂѷሃྰࢵԪϘߞՀ ഍Ȅ‫ৃـ‬ఀϘ෩ߞ࣏Ձϵ࣏ཇᇊরߞ‫׀‬ᐡȈ ҨϠ‫ྻిڽ‬ᡘႽȂҁেӏӅጄྍȂ֭ᘛϠ ‫ࣿྻిڽ‬ஜຏ୻ȂЂԺዴϠൌЙྻ‫ݡ‬ທߞȄ ԑѵधൌգ݅ѕߞԢЍȂᚣ຾ᣙग़ᑆᝯᜃ ணህ߰ȂంփധԺӏࠫ߰ϵԯթЂྑփᙩ ϢѹԩȂ൵գԩߞ‫ڼ‬ЄȂ࣏ϘԩҺܑऎѹ ᜤћᆇໟ‫ྏݙ‬ȂంփೲϭഛႀȂᙩϢѹॠ ᒘԍ‫ߞށ‬஼࢘Ȋૌ࣏҄Ϡᒸᐬߞ‫ڍ‬ᝋȊԴ ᣙग़ᑆߞᇨ૭ϯȂ‫ـ‬գዴЙ౻ߞ‫ڍ‬ᝋȂԴ ᑬᔽϠѕȄ༼ӡ۩பȂգϠᑾᘨɆϬԪϘɇȂ ᓴᑄႻஜȂ֣‫׸‬ႏႏɆϬԪϘߞᣙग़ᑆɇ ۸ȉहࠫఋӅྻԴ‫ڗ‬ȃѕȃᢸᖔఀ࿂Ђߞ ૡᇊȊȊ

૝პ႘ชĀ ࣃᝥΞ˟

ᔧԟሎ

ࠕงȂ‫ిߞا‬ᐯգЈЈߞ‫ؼ‬ᢏȄऎϞ୨ԪԢᐯেߞ ྑՀȂԯऎՀԺϠ࿂ඈ኷֖ନ੩Ȃ‫ݙ‬ѽ‫ޱిا‬Ӻঋ ႬϯȄُ࣐งȂ‫ا‬ঋ੩኷ߞаਟԐѽ྿੩ऎӎȂϘ ۹ࢢҨЂਛӡ֖ନ੩൹֯ҍ‫ڽ‬Ȅည๒Ȃҁে֋൹Ȃ գЙьՄᢜ᝱ѽᙚֶȄۖԓϯ᎝੡Ȃ‫ا‬Ж‫اد‬኷Հ ߞନ੩๴ຜԧϠȂᢰЂᅆ࿰‫ؼ‬་Ȅҁে֋Ў൹֯ߞ Ⴥ຀ȂঋࠅՀԺѕ֕ȂԯऎҁেঋЙஃᚙՄ‫ۏ‬ȄՂ թȂӺૌૌӒӒ࣏Ϙৎᐯ೫ߞჅ຀Ȅ

ࡈවџȂ‫ا‬ዃՍϘ֜੩᜹‫ވ‬уȂԴც႖К‫ט‬໦‫ا‬Ϙ ࡋ૯ਫ਼ȈႮ੟ȂϘցԐӠԴպϠඛᣍНϭȂᇍ֯෭ ౮ࠑᆊȄҁԐ࣏ϘᏇᎱ᜹ଠЂᗏ‫נ‬ҨȂ๒ࢢјᗝЂ ຊᝠᐍȂব॓օ‫ڔ‬ȂзᐎࡕѰȂᛕၙЂَᎼԳȂॎ ๒ዡԨԳϯЏᏛՀߞࢆ૽Ȃӡѱϧ෭ຊȄ੡փϠϠ ᢘѕၢᐄȄӡഺᇌϧࢼҍߞᐍ㤵ྻࢨዹȉ୵ϞҞѽ ᕂժϠȂ‫־‬๑‫ێ‬ҁҞ‫ڏ‬Ȅ৷Ȃѽऎϼ‫܈‬պ‫ݎ‬Ҟѽᘇ ৎᓿȂѽऎ१གྷ኷බҨஇନ੩ȂҞዔ࿂‫ٻ‬Ȋ

ЙჅȂঋ኷Հନ੩ȂӺࠧ‫ڰݽ‬Ȃ‫ا‬ѽऎ‫ܠ‬ঋᓴܲᗜ ೫Ȃٙ୺ࠎЙఀȊȊഺўবȂ‫ا‬џࢢྻ೟᎘Ȅԯऎ ନ੩Ȃϫ‫֖ݕ‬੩ȂൌӅঋᓲ෈Ϙ‫࢘ޱߞܠ‬Ȋ

թըЬ೜ߞ࣏౓ዉ᝭ԐӠߞନ੩Ɇᔷ঳ህɇȂթ ֯ࡡӡຊႵኯጢȂࣜጛӺह‫ܢ‬Ȃ‫ێ‬КɆህɇՄ኷ఀ Й௉ՀȂ֭ϭຊЂ㥄Ȃ‫ܥ‬ᇖՀ֯ࡡȄ

29

21•06•2013


ӣၽѲ੕

ᢸᘳՊȂϫԩ༳‫ޒ‬ᖪՊȂ֜‫މݺ‬Սุ֘֘ҔবȂԴ ঳‫ڽ‬ਪሃҔ୼ਪН༡ᢸᘳЋឋКȂ࣏‫މ‬Սᑢҫఊ ϳȃ฀֒‫ܢ‬ϠߞႼ᠓ർԳȂК஼൵՝ߞ֢ిՊ୰ ۶К஼ϩЂҟНϘȄᢸᘳՊ‫ތݺ࢙ܕ‬㨠࡚۶ЮՐ ȞгЮ326ՐȟȂ֌ЫЏգॗϘϼϛպՐߞᑢҫȂ ऎ‫މ‬Ս൵՝ߞԩȄԳ഍‫މ‬Սุ֘ѽ֘Ȃ०ᏫҔ୼ ਪȂবจ঳‫ڽ‬ਪȂ‫ی‬ਪ੍࢐Ȃ‫ޒ‬Ѣᗒ‫ٽ‬ȂಎЋҟ ՊȂ༳㣈ေߐȄ

ᢸᘳՊ༟Ћ૟ਰऎ֘Ԟ࢘ᄃϠዊನᖪਰȂҁԴ‫ތ‬㨠 ࡚۶ࠐȂӤК১༳ႼϢકȂ֌‫ޒޠ‬Ȟ‫׈‬Ы‫މ‬ՍȟȂ ‫ڍ‬գϘਪփᄛѠȈȶթϜКч߫஼ᢸ㞈ЋϘЈᕏȂ Йߢ֣҃঳‫ڽ‬ȉ֢ԴѵџȂԺऎ҅ᢸ‫ݙ‬ᘳȷȂႾ‫ݺ‬ ਪࡈ࢙ՊȂԩѠᢸᘳȄ ࠐ൹੡֢‫ޱ‬ӏಽȂϘз཈ࠐ‫ۍ‬ᛖ‫؛‬փЏȄ֌ࡑจౖ ‫࢓ޠ‬Ꮂӣ‫ڭ‬ᙖ࢙Ȃ‫ێ‬ഢጀ๾գҞᣍȄ৫ЂᑌбՐ

ȞгЮ771ՐȟȂฅ֯Ⴥԑব৒⡧Ȃশѫ‫ݻ‬ಽȄ๒ փȂ৫Ӑȶྻ‫᝱ޱݾ‬ȷȂᢸᘳ‫ۦ‬հ൦Н‫٭‬ȂՊ࿑ᄃ ෸Ȅߡ֌У҃‫ד‬໸ѳᓿ㑰Ȃ‫ۻ‬᎛Ӗ‫ܼށ‬ᄯЂਰদᒸ ༟‫ݤ‬Ȃ‫࢙ྲڭ‬Ӯኼȃ֢ቦȃ‫ޱ‬௅фպюᕓஙቦȂ‫ڭ‬ ᎲԩᢸᘳྲՊȄᢸᘳՊᄀಽ੡Ȃฅգϝጁȃϩϣ ቦȃϛϩϟ࿒௅Ȃᄃ‫ݗ‬ϘϼϬպ༡ȂᄃಿԺႿϬϼ ᏶ϠȄ

ࡑ؇࢙ൌ‫މ‬ՍȂ୼‫ܟ‬ሃ‫ܟ؂‬௱ܶᏼᢸᘳȂѹನՊ சȂ‫ڭ‬෭ᡍᒰᐍȄ؇ᄾ‫ܟ‬ᄜ‫ܠ‬Ր༡ࡡໞկࡑᖪ‫ܟ‬ȶ УЋϩȷȂജໞऎȶУЋȷ೐ϟȄࡑ؇੡งᄃϠ ෼ᕻԴᢸᘳՊ፠ዤȮУᑶྻЮȯȂ՘ऎᖪ‫ܟ‬၃‫ۏ‬Н ϘȄ౻༶޼Ր༡Ȃᖪ‫ܟ‬һԝ‫ۍ‬዇۶‫ࢺ֝ܥ‬ᢸᘳȂӲ ‫ؠ‬দ࢙ȂዃឯႤࠛȂ཈࢙࿒௅੡༡බࡈࢢᑌϩϣՐ НϳȂౚഄទȂҟলদ੎Ȃ‫ێ‬ഢጀН؈ஈ᠙‫ܧ‬ȶ ‫ࡑތ‬НࡄȷȄ


ཱྀፊᄋ࿫ᔛሥġႢᑶ࿭␠዁↛

԰ࠒӪഽ᡹ᗴԋ ყ/МȈ᡹ᗴᕫԋ

౻௵ᆧϟϩϣՐȞгЮ1689Րȟࡑ‫ڟ‬੡ȂᎲᢸᘳ ऎȶ༳‫ޒ‬ᖪՊȷȄᑂሲ௵ᆧԴࡑ‫ڟ‬੡ȂۖᢸᘳՊࢢ Ћϯ๳୼ᢦർȂऻۖЋϭ༳ᝳᆐᆐȂՊ୰ᡕ၊Դ༳ ᝳ۶ᑘ‫ޒ‬К༡Ȃ࠮ᛟऎȶ༳‫ޒ‬ᖪՊȷȄ֭ညԳպ‫ܖ‬ ‫ڭ‬ӏత‫ۦ‬ഺৎԩᇍȂЪ๒ᇍ۲ȶᢸᘳՊȷȄթҳգ ϘৎգᎷߞሲ‫ޱ‬Ȃ࣏௵ᆧ୧ࢢऎᢸᘳՊᛟ஢ᛝȂࠫ ຊ෩‫ڽ‬Ȃ௟ȶᢸȷՄϯൊߞࠥՄᔝ኷ఀჅЂȂԯऎ ȶᢸȷՄຊᄑჅԺȂѷ૽বգনȂԯթ௵ᆧࠧ௱ᕌ ؉ȄԴ๘ᓢНКȂ‫ڗ‬੟ߞ᛿֊࠮ҍѹྍ‫ؼ‬ԩऎȶ༳ ‫ޒ‬ᖪՊȷȂԯऎȶ༳ȷՄߞຊᄑᚎඏȄഺ࠮՘Ϟȶ ༳‫ޒ‬ᖪՊȷߞ‫ڽ‬ᑢȄ

ऎҟցȂ‫ڭ‬ᇍऎᢸᘳՊᛉՊϬភȄ ྲК஼՘ӲࢢȂᢸᘳԺը་֖Ђഢጀᑋ৒Ȅӫࡈᢸ ᘳՊѹঋӤчѳ࿒ȃЂ༯ភ࿒ȃ᜽ਰ࿒ȃߡࢽ௅Ȟ ‫ޱ‬௅ȟȃົទ࿒ऎК༄㤵Ȃ‫ی‬᝝ࠢѽУպᜲᆔ௅ȃ ᕻг࿒ȃᗑᑶቦȃົទቦȃЂ෌ጁȃўϮጁຈ࢙ᒝ ‫ݙ‬ᅹ՘ȂԒ֫Գ130સȂ࿒Նࢭ؈Ȃ࢙ᅹգؔȄ

ᢸᘳՊ֋൹࢙ѽ‫ڽ‬Ȃ୼ᄃ༳༰ȂћϠㅊິȂӖ‫ܼށ‬ ᄯȃ‫ྂࡵిށ‬ȃൠឭদᢖȃЂዊ‫ޞܟ‬ȃጺ௅ዊቈຈ ᎜Ђ዇Ȃ៚‫ܟ‬ӃмȇᔨሼѳȃӨ‫ݽܧ‬ȃែ‫܂ތ‬ȃ൙ Ⴜຈ႐ϠȂ‫פ‬㦤۶஭Ȅᐏ៖ӹᓉȂ᎘ᖪᎢႽȂϘ‫פ‬ Ϙ㦤՝Ў፶๒՘ऎћмЂᣍȄթҳȂӔ༡ᇍऎȶফ ᔷᜲᆔȷߞᕻг֢ࣿȂබҍਛ‫ݺ‬թȂ‫઻ڭ‬ϭϞധԺ ஜϠփૠ૪ߞཇ‫ڰࣇ܈‬Ȅ ᢸᘳՊ࣏ԑ஼দᙇћߏ࠲᠕ඏ֜ȂՊаՅգЙьՐ ҃ϳቈߞ֢ᄊȃ‫ޱ‬ᐡȃ၃ኼȃӮ཰ȃᒔါȃՄ๪ຈ ᑢҫћߏȄЂ༯ភ࿒КգϘප៖ঘոҺ֢ᄊȂ࣏ѽ ৫҃ᖪ‫֢ܟ‬ᄊऎᚡӎȂӡϟϩұུዺѢᔎ‫ے‬ᣐతփ ՘ȂԒ୼ 24.8 ռȂ‫׻‬हഄទȂઈ㭡ӠஜȂऎ஼а ‫ڍځݙ‬ȄՊࠝϾߞ‫ތ‬ȃ֘၃ኼȂЂ༯ភ࿒ࡈߞ‫ތ‬ȃ ֘Ӯ཰۶чѳ࿒ߞমࠟຳᚠᄊȂ‫׮‬ऎ؇จᓷߏȂэ

ጟ ፱ Ꮛ ะ ġ ġ ಚ ൰ ই ֫ ŋŦŧŧġŇŦůŦŤũ ย၀ထ੔ 2010 Yarra valley whitebox Shiraz . 貴為թ፷ย၀ŋŦŧŧġŇŦůŦŤũġ ܿፑ‫ށ‬專ቂ紅એĢ ๎ঠJames Halliday Australian Wine Companion

www.stuartwinesco.com.au

൹ၓĶᄬએ٦ɏɏɏɏɏ ೙ዉ‫ࡴڵ‬፣ཧܿએ ౞೧ፚຬ቏஠፯൹ࠍ٫ࣰ ĺĵࠍܿએ

Available at Woolworths, Dan Murphy's and selected stores. Distributed by Beach Avenue Wholesalers Pty Ltd 38-42 Ordish Road, Dandenong South, Victoria, 3175, T: 03-8791 1400 F:03-9706 9809 E:sales@baw.com.au www.baw.com.au

31

21•06•2013


ᜍ٠˞ᒐᆩ๜ႫѮ

www.rejoiceonair.org.au

ᜍ٠˞ᒐЛࡻႫသ‫ڷ‬ Йᐠԝ᠙ᄂਢኄኬ

‫ޠ‬ ѯ Ⴌ ࣐ དྷԚ ȉ ༞ φ ӌ Κ /bv

‫ٺ‬ҢPC‫ܖ‬MACϱӈཎΙ෡ࢺ។Ꮲ೤୰ www.rejoiceonair.org.au iPhoneҢ И ‫ ٺ‬Ң ϱ ည ࢺ ។ Ꮲ ೤ ୰ m.rejoice.org.au!։џ᠙‫ڗ‬ Android‫ٺ‬Ң‫ޱ‬௃Google Play Store ή ၷ AOR೺ ᡝ ࡣ ‫ ٮ‬Ԋ ၆ Ȅ ณ ࡣ ೤ ୰ m.rejoice.org.au‫ٮ‬ᒵᐅ‫ٺ‬ҢAOR೺ᡝ҈ ໠߯џ᠙‫ڗ‬Ȅ၏ಠ‫ޟ‬Йᐠԝ᠙‫ٺ‬Ңఀแ џ೤୰᠍‫ݠ‬Ϟᖐкॲࢥࣼ

n

p d / z b x f n b t sbejpA

ኄኬ࿽Ҭߒ

к҈௰ᙨ࿽Ҭ ȆԤ࿧ၗ࿧Ȉ‫ޣ‬Ӫ൬ᡝຟ፣‫ޱ‬Ѕ छॵຟ፣ড়޳Cᘈຟਢ‫ڷٱ‬Ϸ‫ٴ‬ ȶӬȷ‫ޟ‬ӨএП७Ȟဃᇭȟ ȆּቸΡЖȈᖿक़ԙђ๼Ρ‫ޟ‬Ρҡ ࢈‫ٱ‬Ȟ୽ᇭȟ Ȇ౴໐࢈‫ٱ‬Ȉᖿक़ᐬࢸ๼Ρ‫ޟ‬ҡࣀ ᘈᅎȞဃᇭȟ Ȇင‫ڐ‬շၾོȈ१ྣ‫ޣ‬Ӫ‫ޏ‬ৱӵᐬ ࢸᖞᒲ‫ޟ‬շၾོȞ୽ဃᚖᇭȟ Ȇ଒ငᘈຟȈSCT!Npshbot!‫ཾࢸٳ‬ ୛кᆓ࣏ௌຟ‫ݙ‬Ι‫ں‬଒င)ဃᇭ*

! ਢ໢!

࢑෈Ι!

࢑෈Π!

࢑෈έ!

࢑෈Ѳ!

࢑෈Ϥ!

࢑෈ϲ!

࢑෈Р

! 9;11!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ!

ᢚछఋࡡ

! :;11!

င‫ڐ‬Ղᅈ!

ϛѴѠ‫ڐ‬ዅ!

င‫ڐ‬Ղᅈ!

ϛѴѠ‫ڐ‬ዅ!

င‫ڐ‬Ղᅈ!

ӣᖐӣၯΡ!

ӣᖐӣၯΡ

! 21;11!

੼Ᏸᐬࢸ!

౴໐࢈‫!ٱ‬

੼Ᏸᐬࢸ!

౴໐࢈‫!ٱ‬

੼Ᏸᐬࢸ!

౴໐࢈‫!ٱ‬

౴໐࢈‫ٱ‬

! 22;11!

МϽؓᓸ!

МϽؓᓸ!

МϽؓᓸ!

МϽؓᓸ!

МϽؓᓸ!

़ᇭఀࡉ!

़ᇭఀࡉ

! 23;11!

င‫ڐ‬ՂᅈȞဃᇭȟ!

င‫ڐ‬Ղᅈ!

င‫ڐ‬ՂᅈȞဃᇭȟ!

င‫ڐ‬Ղᅈ!

င‫ڐ‬ՂᅈȞဃᇭȟ!

ߜԢฒྃ३!

ߜԢฒྃ३

! 24;11!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

ఀ‫!ߛॳޏ‬

ఀ‫ߛॳޏ‬

! 25;11!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

င‫ڐ‬շၾོ!

ԙߝၯΰ!

௤ષᇄี

! 26;11!

౴໐࢈‫!ٱ‬

੼Ᏸᐬࢸ!

౴໐࢈‫!ٱ‬

੼Ᏸᐬࢸ!

౴໐࢈‫!ٱ‬

ՙПࢺ՗Ԣ!

ՙПࢺ՗Ԣ

! 27;11!

௤ષᇄี౪!

Ԥ࿧ၗ࿧!

௤ષᇄี౪!

Ԥ࿧ၗ࿧!

௤ષᇄี౪!

ӣၯᘈຟ!

ӣၯᘈຟ

! 28;11!

ӣၯᘈຟ!

ӣၯᘈຟ!

ӣၯᘈຟ!

ӣၯᘈຟ!

ӣၯᘈຟ!

ּቸΡЖ!

ּቸΡЖ

! 29;11!

଒ငᘈຟ!

଒ငᘈຟ!

଒ငᘈຟ!

଒ငᘈຟ!

଒ငᘈຟ!

ЈӴӈ‫ר‬՗!

!ЈӴӈ‫ר‬՗

! 2:;11!

Ԥ࿧ၗ࿧!

௤ષᇄี౪!

Ԥ࿧ၗ࿧!

௤ષᇄี౪!

Ԥ࿧ၗ࿧!

௤ષᇄี౪!

Ԥ࿧ၗ࿧

! 31;11! ! !

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ! ȞՍԩРȟ!

ఏ໢ॱዅ ȞՍԩРȟ

!᠍‫ݠ‬Ϟᖐ!!ᆠிբձؐΙЈ

Sameway ISSUE 338《同路人》338期  
Sameway ISSUE 338《同路人》338期  

《同路人》是全澳发行的高质素免费社区生活刊物。总编辑部位于维多利亚州首府墨尔本热闹的Burwood区。杂志每周四出版,坚持每期为澳洲华人奉上一个能激励人心的故事,一个能帮助移民融入主流社会的热点专题,以及更多覆盖家庭、教育、健康、文化、时事、经济、社会、生活资讯、信仰人生等方面的...

Advertisement