Grängesberg - en del av Ludvika kommun

Page 1


Grängesberg

En del av Ludvika / a part

of Ludvika

Varmt välkommen till Grängesberg!

Här finns bostäder – hyresrätter, bostadsrätter och villor. Bara 15 minuters bilresa från Ludvika! På fritiden erbjuds massor av aktiviteter, både sommar- och vintertid. I Grängesberg finns butiker, fik och restauranger – ja, det mesta man behöver.

A warm welcome to Grängesberg!

Here you can find housing – rental apartments, leasehold flats and detached houses. Only a 15-minute drive from Ludvika! In your free time, there are plenty of activities available, both in summer and winter. In Grängesberg, you will find shops, cafés, and restaurants – in short, everything you need.

Öppna för karta / open for map

Utgiven av/published by Grängesfrämjandet. I samarbete med/in collaboration with:

Hyresrätt 1–4 rum och kök

Seniorboende 1–3 rum och kök

Bostadsrätt

Hus

Rental apartment with 1–4 rooms and a kitchen klarabo.se

Senior housing with 1–3 rooms and a kitchen klarabo.se ludvikahem.se

Leasehold flats hemnet.se

Kommunikationer/transportation

Bil – 15 min till Ludvika Car – 15 minutes to Ludvika

Fritid /leisure

Sommar

Golf pay and play, bad, beachvolley, cykelleder, fiske, gym, skateboard, fotboll, motocross med mera.

Vinter

Utförsåkning skidor, längdskidor, skridskor, bad, gym, fiske, bandy med mera.

Kultur /culture

Cassels konserthus, Maskinhuset, museum, Disponentparken, bibliotek.

Skolor / schools

Förskolor, anpassad grundskola samt årskurs 1–6, gymnasium/fordon och bygg.

Affärer / shops

Livsmedel, apotek, blommor, heminredning, byggmaterial, frisör, fotvård.

Summer

Golf pay and play, swimming, beach volleyball, cycling trails, fishing, gym, skateboarding, football, motocross and more.

Winter

Downhill skiing, cross-country skiing, ice skating, swimming, gym, fishing, bandy and more.

mittgrangesberg.se

mittgrangesberg.se

Cassels Concert Hall, Maskinhuset, museums, Disponentparken, library. mittgrangesberg.se

Preschools, adapted primary school and grades 1–6, secondary school focusing on vehicle and construction studies.

ludvika.se vbu.se

Groceries, pharmacy, flowers, home decor, building materials, hairdresser, foot care. mittgrangesberg.se

Fika, äta och hotell / cafés, restaurants and hotels

Bageri, caféer, restaurang, pizzerior, hotell. Bakery, cafés, restaurants, pizzerias, hotels.mittgrangesberg.se

Lediga jobb / job vacancies

I Grängesberg finns cirka 450 företag varav Spendrups med 500 anställda är störst. Se lediga jobb på arbetsformedlingen.se.

In Grängesberg, there are approximately 450 companies, with Spendrups being the largest with 500 employees. For job vacancies, visit arbetsformedlingen.se. spendrups.se arbetsformedlingen.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.