Säkerhetsinstallatören #2/22

Page 1

Dags att kasta nycklarna i papperskorgen?

Konstaterar att påskupploppen är en del i något mycket större

SLR är en del av
Rikspolischefen Anders Thornberg om säkerheten INTERVJU Smarta Lås TEMA
HASSE
SÄKERHETSENTREPRENÖRER & AUKTORISERADE LÅSMÄSTARFÖRETAG
NR 2 /2022
ARO Minnesfond vägen till gesällbrevet BRANSCHEN

Teknik så smart att den inte syns

Tryggt, smart och enkelt med dormakaba dKey dormakaba dKey är ett smart hybridlås som ger dig tryggheten i ett rejält mekaniskt lås och flexibiliteten från digital teknik. Låsning och upplåsning görs med nyckel eller digitalt, automatiskt eller med dKeyappen för Android och iPhone. All elektronik är integrerad i låshuset och inga synliga enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. Scanna QR-koden för mer information. www.dormakaba.se

NYHET

Tack för fortsatt förtroende!

UNDER HELGEN 8–9 APRIL GENOMFÖRDES

SLR:S årsmötesträff fysiskt i Göteborg. Det blev ett välkommet fysiskt möte mellan representanter från medlemsföretag, säkerhetsbranschen, leverantörer och tillverkare. Under helgen genomfördes SLR:s årsmöte med ett antal viktiga beslut.

1. STYRELSENS FÖRSLAG TILL NY 5-ÅRIG VERKSAMHETSPLAN ANTOGS.

Verksamhetsplanens vision är att SLR skall synliggöra och stärka medlemsföretagens varumärke och auktorisation hos kravställare, myndigheter och privatpersoner. SLR skall fokusera arbetet inom följande verksamhetsområde under kommande femårsperioden:

- Stärkt SLR auktorisation

- Kompetensförsörjning - Kompetensutveckling - Medlemsservice - Balanserad ekonomi

2. STYRELSENS FÖRSLAG ATT FRIGÖRA

7,5 MILJONER KRONOR, UNDER PERIODEN 2022–2027 för att fullfölja planen med att utveckla kompetensförsörjning, stärkt auktorisations ordning och digitalisering av SLR:s läroböcker, antogs.

3. MOTION ANGÅENDE ”FÖRSLAG TILL INFÖRANDE AV NY UTBILDNINGSFORM”

ANTOGS. Styrelsens förslag att frigöra 1,2 miljoner under perioden 2022–2023 för att möjliggöra genomförandet av motionens föreslagna verksamhet antogs.

HÅKAN DOSÉ

Född: 21 januari 1952

Bor: Göteborg och Stockholm.

4. BESLUTADES ATT SLR:S STYRELSE FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR ÄR

FÖLJANDE:

- Håkan Dosé, Göteborg, ordförande - Andreas Janusz, Lund - Martin Järbur, Göteborg - Michael Synnerhag, Göteborg - Roy P Dahlgren, Alingsås - Sara Berggren, Luleå (suppleant) - Kenneth Nyström, Kalix (suppleant)

Anette Aava, Stockholm, avtackades för mångårigt och värdefullt styrelsearbete.

UNDER VÅRVINTERN

HAR DET HÄNT

MYCKET NEGATIVT I EUROPA OCH SVERIGE. Vi kan konstatera att omvärldsförändringarna kan gå mycket snabbt och utan längre förvarningstid. Vi kan också konstatera att det krävs god planering och förmåga att förutse alternativa händelseförlopp. Vi ser också att det krävs stor samverkan i samhället mellan olika aktörer som polis, försvarsmakten, sjukvården, säkerhetsbranschen med flera för att värna demokratin. Det är därför en stor styrka att säkerhetsbranschen kan bidra med sin kompetens, produktut veckling och installationsarbete för att vara en kugge i allas ambition att få leva i ett tryggare samhälle.

NU UNDER OCH FÖRSOMMAREN PÅBÖRJAS ETT INTENSIVT ARBETE PÅ SLR:S KANSLI för att ta fram handlingsplaner med olika aktiviteter för genomförandet av vår nya

femåriga verksamhetsplan. Mycket av arbetet syftar till att våra kravställare (kunder) skall få ett tryggare och starkare alternativ när SLR företag anlitas som installatör/driftsättare av säkerhetsprodukter/tjänster.

SOM ALLA KÄNNER TILL FÖRÄNDRAS STRUKTUREN BLAND VÅRA MEDLEMSFÖRETAG. Trenden mot större förtags organisationer fortsätter. Detta ställer ökade krav på SLR vad avser att leverera medlemsnyttor som attraherar både våra mindre som större medlemsföretag.

JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT VÅR NYA FEMÅRIGA VERKSAMHETSPLAN KOMMER ATT LEVERERA medlemsnyttor för alla typer av medlemsföretag. Vi kommer även att leverera kompetens och trygghet till våra kravställare så att SLR företag upplevs som det naturliga valet av säkerhetsin-

Familj: Gift med Mia sedan 30 år och två vuxna döttrar, en i Stockholm och en i London.

Karriär: Civilekonom vid Göteborgs Handelshögskola samt militärutbildning på Militärhögskolan i Stockholm. Var tidigare verksam på IBM i Stockholm och därefter Nivex AB i drygt 30 år.

Hobby: Friluftsliv med familj och vänner, gärna på havet.

SLR | ORDFÖRANDE
3 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
UR INNEHÅLLET: SÄKERHETSINSTALLATÖREN | NR 2 – 2022 Säkerhetsinstallatören ges ut av: Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR. Tel: 08-721 40 55.
Besöksadress: Kansliet: Granviksliden 2, 435 35 Mölnlycke.
23,
och
för
"Allt föds ur samma hopplösa grund" HASSE ARO 25 Jobbet som fastighetsskötare ledde honom till låsen KARRIÄR 23 INTERVJU Rikspolischefen Anders Thornberg: SMARTA LÅS 7 -19 TEMA "Goda krafter måste samverka" 32 Sara Berggren Över 40 år i branschen "Fortfarande lika kul!" BRANSCHEN 38 4 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
www.slr.se
Låsteknikcentrum Stockholm: Ekholmsvägen
127 48 Skärholmen. Ansvarig utgivare: Benny Jansson. Epost: benny.jansson@slr.se. Ordförande: Håkan Dosé. Epost: hakan.dose@slr.se. Redaktör: Victoria E. Kiss Nylund. Epost: victoria.kiss-nylund@slr.se Prenumeration: kansli@slr.se. Annonser: Ebbe Svensson. Epost: ebbe.svensson@slr.se. Repro & layout: SLR Service AB. Omslagsfoto: Adobe Stock Tryck: V-TAB, Vimmerby 2022. Upplaga: 10 000 ex. ISSN 2001791X. Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund, SLR, bildades 1955
är en rikstäckande organisation
låsmästare från Trelleborg till Kiruna.

Tribe 2

Smart. Enkelt. Säkert.

Tribe 2 finns även i silver.

Lås upp med fingertoppskänsla

Tribe 2 är ett elektroniskt dörrlås som adderar både funktion och design till din ytterdörr. Välj att låsa upp med fingeravtryck, kod, vanlig nyckel eller via app. Tribe 2 gör ditt hem smartare och säkrare och vardagen lite enklare.

TEMA: Smarta lås

Kan vi slänga våra fysiska nycklar i soptunnan i framtiden? Är mobilen den nya och enda nyckeln vi behöver för att öppna alla dörrar? Förenklat kan ett smart lås beskrivas som enkel passage med tillagd säkerhet. Därutöver står definitionen och tolkningen av vad som utgör ett smart lås inte särskilt fast. Vi djupdyker i ämnet smarta digitala lås!

TEMA | SMARTA LÅS

KTH-student lyckades enkelt hacka smarta lås

Vissa smarta lås har säkerhetsbrister. Det visar ett examensarbete vid Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Tillsammans med sin handledare, professor Pontus Johnson, lyckades teknologen Arvid Viderberg hacka elektroniska dörrlås med molnbaserade användarkonton. KTH informerade låstillverkarna om sårbarheten så att bristerna kunde åtgärdas.

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG FOTO: HÅKAN LINDGREN

Vid hackningen hittades sårbarheter för så kallade brute force-angrepp. Då testar ett dataprogram automatiskt kombinationer av stora mängder siffror, ord och bokstäver för att hitta lösenordet genom "trial and error".

– Låsen som fick underkänt hade för enkla återställningskoder. Det var därför möjligt att snabbt gissa sig fram till återställningskoden. Då kunde vi byta lösenord och ta över kontrollen över låset, Säkerhetsbristen hos ett annat smart lås gällde hanteringen av gästkonton, utan access till internet, berättar Pontus Johnson, vars professur är inriktad mot nätverk och systemteknik..

"VÄLJ VÄLRENOMMERAD TILLVERKARE"

Risken för säkerhetsbrister minskar om köparen väljer smarta lås från en stor och väletablerad tillverkare.

– Det är klokt att välja ett lås som testats av ett kompetent och oberoende testinstitut som gjort penetrationstester (hackning) utan att finna några säkerhetsbrister. Det är också bra om tillverkaren har ett så kallat bug bounty-program. Då får den som hittar en sårbarhet, och berättar om den för tillverkaren, betalt för det, säger Pontus Johnson.

Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA) har nyligen infört cybercertifiering av digitala produkter och tjänster. De är, liksom smarta lås, allt oftare en del av "sakernas internt" (IoT), vilket möjliggör fler angreppsytor.

– För konsumenterna innebär en cybercertifiering ökad trygghet, säger Pontus Johnson.

Skrupelfria hackare anlitas av kriminella nätverk. Men de jagas både av forskare och så kallade cybersoldater med datorn som vapen och expertkunskap som ammunition.

– Jag är ansvarig för Försvarsmaktens forskningscentrum för cyberförsvar och

informationssäkerhet (CDIS), som bildades år 2020. KTH har hittills utbildat ett stort antal cybersoldater, berättar Pontus Johnson.

DATORERNA VET DET MESTA OM OSS

Datorsystemen har makten över det mesta som våra pengar, sociala nätverk, intressen och hälsostatus. KTH hårdsatsar därför för att förbättra cybersäkerheten och gör penetrationstester, så kallad etisk hackning för att hitta sårbarheter och berätta om dem för dem uppdragsgivarna.

Kvantdatorer1) är mycket snabbare än konventionella datorer och kan knäcka så kallad asymmetrisk kryptering, där olika nycklar används för kryptering och dekryptering.

– Sex doktorander har anställts för forskning kring cybersäkerhet. En av dem ska jobba med postkvantkryptografi. Spetskunskap om kryptografi, metoder för att förvanska meddelanden så att obehöriga inte kan läsa dem, är mycket viktigt för den digitala säkerheten, inte minst när det gäller framtidens kvantdatorer, säger Pontus Johnson.

Han är en av grundarna av konsultföretaget Foreseeti.

– Företaget fokuserar på säkerheten i molnmiljöer och har testat den, bland annat på uppdrag av betalningsförmedlaren Klarna. Testerna görs genom hotmodellering och attacksimulering för att identifiera potentiella cyberhot, berättar Pontus Johnson.

Sverige ligger på tolfte plats enligt National Cyber Security Index (NCSI), som Internationella teleunionen svarar för. För några år sedan låg Sverige på plats 39 och har således gjort en rejäl uppryckning men har ändå drabbats av cyberattacker.

– Vi har varit utsatta för angrepp, bland annat av kinesiska hackare. De

tog sig in hos molntjänstleverantörer som IBM, HP, CGI med flera och kunde därigenom stjäla företagshemligheter, berättar Pontus Johnson.

UTSLAGET ELNÄT MARDRÖMSSCENARIOT

Det som oroar honom mest, och som även borde ge politikerna skrämselhicka, är om en illasinnad främmande makt stänger ner elnätet i Sverige. Det skulle få ytterst kännbara konsekvenser för samhället, där det mesta är digitaliserat idag.

– Landets tåg- och flygtrafik skulle lamslås. Det skulle bli kallt i husen och kylda och frysta matvaror skulle efter en tid bli oätliga. Larm och passersystem skulle sluta att fungera och butikerna måste stänga eftersom de digitala betalsystemen är beroende av el. Dessbättre har sjukhusen och infrastrukturen för mobiltelefoni reservaggregat för sin elförsörjning som fungerar under en viss tid.

Ett längre elavbrott, till följd av en hackerattack mot Sveriges transmissionsnät för el, visar hur viktig cybersäkerheten är. Cybersoldaterna och forskarna har därför en nyckelroll för att förbättra den. Kanske kan de på sikt få Sverige att toppa världsrankingen när det gäller cybersäkerhet?

1) En kvantbit använder ett kvantmekaniskt fenomen kallat superposition för att hitta en linjär kombination av två tillstånd. En vanlig dator representerar information i form av strängar av de binära talen 1 och 0. I en kvantdator, utnyttjas i stället kvantbitar, där varje kvantbit är en kvantpartikel med två möjliga tillstånd, så att både 1 och 0 kan representeras av dessa tillstånd. Det gör kvantdatorn mycket snabb.

TEMA | SMARTA LÅS 9 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

Ny norm för installation av smarta lås

Nu finns en norm för smarta lås, SSF 3523. Det är en yngre bror till SSF 3522 och syskonen umgås flitigt. SSF 3523 är en vägvisare när det gäller säkerheten mot digitala hot i skilda miljöer. – Tillverkare av smarta lås bör testa dem enligt kraven i SSF 3523 och sedan intyga att låsen uppfyller säkerhetskraven, säger konsulten Martin Järbur.

Han är låsmästare och kan också sätta titeln civilekonom på visitkortet. Idag jobbar han som säkerhetskonsult på Rejlers i Göteborg och är också ledamot i SLR:s styrelse. Martin Järbur är expert på de normer som kringgärdar låssmeders och säkerhetsinstallatörers verksamhet.

– Stöldskyddsföreningens norm, SSF 3522 för helmekaniska lås, är välkänd för de flesta i branschen. Men det har skett en tillökning i normfamiljen genom SSF 3523. För att uppfylla någon av klasserna i SSF 3523 måste låset, beroende på klass, även matcha en viss klass i normen SSF 3522, berättar Martin Järbur.

BÅDE BEKVÄMT OCH SÄKERT

– Dörrmiljöerna ska vara bekväma, användarvänliga och uppkopplade. Smarta lås kan öppnas på olika sätt, bland annat med mobiltelefonen, en tagg, knappar eller pekskärm, säger Martin Järbur.

SSF 3523 lägger fast vilken säkerhetsnivå som gäller för digitala angrepp på

smarta lås i olika miljöer.

– Alla behöver inte ha samma rigorösa säkerhet som Fort Knox i USA, där den amerikanska guldreserven förvaras. Det handlar i stället om att anpassa säkerheten till den hotbild man har, både i publika miljöer och i bostäder, säger Martin Järbur.

NORMEN CHECKLISTA FÖR TILLVERKARNA

SSF 3523 är framtagen av bland annat försäkringsbolagen och Stöldskyddsföreningen och kan hjälpa låssmeder och säkerhetsinstallatörer att hitta rätt säkerhetsnivå för smarta lås.

– Tillverkarna har stor nytta av normen genom att kunna testa låset mot den och sedan intyga att produkterna uppfyller en viss säkerhetsnivå, enligt SSF 3523. Det är en trygghet för köparen. Men jag har sällan sett att byggherrar, konsulter och försäkringsbolag ställer krav på en viss digital säkerhetsnivå, utifrån SSF 3523. Normen är relativt ny och jag hoppas att kravställarna kommer att hänvisa till den framgent, säger Martin Järbur.

Smarta lås förknippas med privatkonsumenter, framförallt villaägare. De köper ofta sina smarta lås i ett byggvaruhus eller en nätbutik.

– Den som inte är så händig bör i stället köpa låset av ett låssmedsföretag för att få professionell hjälp med installationen. Men i stället ringer den som gått bet på installationen ofta till låssmeden och kliar sig bekymrat i huvudet. Jag anser att försäkringsbolagen borde kräva en professionell installation för att hemförsäkringen ska gälla hos privatkonsumenter som har smarta lås i bostaden.

LÅT INTE SNÅLHETEN BEDRA VISHETEN!

Även företag väljer ibland att köpa smarta lås, avsedda för en villa.

– Det är en billigare lösning. Men snålheten bedrar visheten. De som bor i en villa går in och ut genom dörren relativt få gånger. Entréndörren till ett kontor eller flerbostadshus öppnas betydligt fler gånger om dygnet och kraven på brand- och utrymningssäkerhet är höga. Då räcker det inte med lås som till exempel Yale Doorman. I stället bör man välja ett smart lås, anpassat till företagets säkerhetskrav, anser Martin Järbur.

Enligt Martin Järbur är smarta och digitala lås i stort sett olika namn på samma produkter.

– Ett smart lås är ofta en del av sakernas internet (IoT) i det uppkopplade hemmet. Ett digitalt motorlås i en dörr är inte nödvändigtvis det.

ETT SKRÅ SOM GILLAR NY TEKNIK

Martin Järbur anser att låssmeder och säkerhetsinstallatörer ofta har goda kunskaper om smarta lås:

– Det är ett teknikintresserat skrå. SLR, och säkerhetsbranschen i stort, har haft digital säkerhet på agenten i över ett decennium. SLR arrangerar kurser och föreläsningar om IT-säkerhet som röner ett stort intresse bland medlemmarna. Vid SLR:s kompetenskontroller ingår numera även frågor om digital säkerhet och normer kring detta.

Men den gamla hederliga mekaniken kommer aldrig att spela ut sin roll. Den förblir grunden i dörrens inbrottsskydd.

TEXT: CLAES-GÖRAN HANBERG

FOTO: KAROLINA PERSSON

TEMA | SMARTA LÅS
Låssmeder är ett teknikintresserat skrå, menar Martin Järbur
10 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

En braöverinvestering tid

De smarta låsen ställer högre krav på installatörens kunskaper än mekaniska lås. Säkerheten är god om låssmeden köper låsen från välrenommerade tillverkare. Ur ett livscykelperspektiv är smarta lås en bättre investering för kunden än mekaniska lås. Det anser en företrädare för de låssmedsföretag vi pratat med.

TEMA | SMARTA LÅS

Anskaffningskostnaden för smarta lås är högre än för mekaniska. När föreskrivande led, ofta konsulter, skriver underlag för byggbolagen väljer de därför oftast mekaniska lösningar, framförallt vid nyproduktion.

– Låsbranschen måste få förskrivarna att inse att det smarta låset är värt merkostnaden, sett ur ett livscykelperspektiv på 20-25 år om låset underhålls regelbundet. Tappar man bort nycklarna till ett mekaniskt lås måste cylindern läggas om eller bytas ut. Det blir kostsamt under en 25-årsperiod om det händer många gånger, säger Klas Dalek, låsmästare på Dalek Lås & Larm i Trollhättan.

SMARTA LÅS GER ÖKAD LÖNSAMHET

Låssmeder som inte hänger med på den digitala resan kan överleva.

– Men de har inte samma tillväxtpotential som digitala låssmeder, anser Klas Dalek.

Dalek började sälja smarta (digitala) lås år 2010 och utbildades då av tillverkarna.

– De svarar fortfarande för utbildningen när nya produkter lanseras. Annars handlar det främst om internutbildning, där erfarna kollegor lär nya medarbetare att programmera, installera och underhålla smarta lås. Men jag ser gärna att SLR uppdaterar sina gesäll- och mästarprov, och preparandkurserna inför proven, så att de täcker in smarta lås bättre, säger Klas Dalek.

Efterfrågan på smarta lås är stor och produktutbudet har vuxit. Daleks kunder är nästan uteslutande företag, bostadsrättsföreningar och myndigheter.

– Till dessa kundgrupper säljer vi smarta lås, bland annat från Iloq, Assa och Salto, säger Klas Dalek.

INTE SVÅRARE ATT INSTALLERA

Den största utmaningen är att välja rätt typ av smart lås så att det matchar kundens behov:

– Många smarta lås är molnbaserade, där tillverkaren sköter uppdateringen på distans. Men vissa system ligger på kundens egna servrar. Då sköts uppdateringen antingen av oss eller av kunden själv. Flera av våra kunder har serviceavtal, där bland annat uppdatering av nycklar och mjukvara ingår, berättar Klas Dalek.

De smarta låsen innebär en omställning för branschen.

– Det handlar inte längre om att enbart sälja fysiska produkter, utan också tjänster. Smarta låssystem måste "hållas levande" över tid och borttappade nycklar ska spärras. Vissa kunder har nyckelskåp för oprogrammerade nycklar. När kunden behöver en viss nyckel lägger vi in behörigheten i låssystemet och meddelar kunden det. Denne slår då in en kod i nyckelskåpet, hämtar nyckeln och uppdaterar den mot en läsare, säger Klas Dalek.

Han anser att säkerheten hos smarta lås är högre än hos mekaniska:

– Det flesta personer är mer benägna att spärra en förlorad tagg, intelligent nyckel eller den mobiltelefon, som används för att öppna låset, än att spärra nyckeln till ett mekaniskt lås. Det ger en ökad trygghet.

EN KUNDSPECIFIK DIALOG

Samuelsson & Partner är en pionjär inom smarta digitala lås.

– Försäljning av smarta lås kräver en kundspecifik dialog, där man lyfter fram låsens fördelar, så att kunden verkligen drar nytta av dem. Det finns kunder som investerar i smarta lås men ändå använder dem som mekaniska lås. Det är bortkastade pengar, säger Patrik Lindskog, verksamhetsansvarig hos Samuelsson & Partner i Solna. Företaget installerar kompletta smarta/digitala låssystem från bland annat finländska Iloq, främst hos fastighetsägare med egen förvaltning, som även kan hyra låssystemet.

Smarta lås ställer andra krav på projektering och driftsättning än mekaniska lås på grund av elektroniken.

– Installatörerna måste ha god datorvana och kunskap om hur datornätverk fungerar. Låssmederna ska också kunna ge support och administrera kundernas smarta låssystem, säger Patrik Lindskog.

Att montera ett smart lås med en digital låscylinder är inte svårare än att installera ett mekaniskt.

– Handlar det däremot om ett låssystem med internetuppkoppling måste installatören ha IT-kunskaper. Innan vi började installera smarta lås fick våra tekniker en grundutbildning av tillverkarna. Men vi har också lärt oss mycket på egen hand, säger Patrik Lindskog.

LITAR PÅ LEVERANTÖREN

När det gäller säkerheten förlitar sig Samuelsson & Partner på leverantörerna.

– Men det bästa är en opartisk certifiering av de smarta låsens säkerhet och den nya säkerhetsnormen SSF 3523 (se intervjun med Martin Järbur på förra uppslaget) är välkommen. Säkerheten är särskilt viktig när det gäller smarta lås i lägenhetsdörrar, eftersom det finns stöldbegärlig egendom i lägenheterna.

Ett smart låssystem som underhålls är alltid uppdaterat och säkert, oavsett hur många nycklar som tappats bort. De kan då enkelt spärras med en knapptryckning.

– Smarta låssystem är flexibla men kan också var en säkerhetsrisk om man inte har en god kontroll över nyckelhanteringen, menar Patrik Lindskog.

"ANVÄND BÅDE TAGG OCH KOD"

Av säkerhetsskäl bör man använda både tagg och kod i ett smart lås.

– En kod kan ganska lätt "avläsas" av en obehörig, säger Tobias Eriksson, vd för Certego Sverige.

Vissa av Certegos medarbetare är specialiserade på smarta/elektroniska lås, medan andra enbart installerar mekaniska lås.

– Men vi har även säkerhetstekniker som kan installera båda låstyperna. Tillverkarna utbildar våra tekniker fortlöpande och vi arrangerar också kurser i egen regi, berättar Tobias Eriksson.

Certego sätter inte likhetstecken mellan digitala och smarta lås.

– Elektromekaniska dörrlås är digitala men kommunicerar oftast med ett passersystem. Det behöver ett smart lås inte göra. Assa Abloy Pulse och Iloq har elektroniska cylindrar och är på så sätt ett smart lås. Det gör gränsdragningen litet svår, menar Tobias Eriksson.

Certego har utvecklat ett eget koncept, kallat Smart Access.

– Det är en hårdvaruoberoende plattform, där vi installerar, driftsätter

TEMA | SMARTA LÅS
”Försäljning av smarta lås kräver en kundspecifik dialog”
12 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

och förvaltar smarta lås i flerbostadshus. Vår lösning är bland annat integrerad med RCO:s digitala lägenhetslås, LockR. Smart Access automatiserar nyckelhanteringen. Försvinner en digital nyckel kan den boende själv spärra den och beställa en ny nyckel, utan att behöva kontakta fastighetsägaren, säger Peter Johannesson. Han jobbar hos Certego i Göteborg och utvecklar tjänster för smarta lås i flerbostadshus. Offentlig verksamhet samt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar utgör Certegos kundbas.

BILLIGA LÅS KAN HA SÄKERHETSBRISTER

Fastighetsägare bör inte köpa smarta lås från till exempel utländska webbutiker, eftersom låsen kan ha säkerhetsbrister.

– De ska alltid välja lås som uppfyller kraven enligt SSF 3523, säger Peter Johannesson.

Yale Doorman kan numera också kopplas upp mot passersystem och Assa Abloys ambition är att låset även ska installeras i flerbostadshus.

– Då får de boende samma möjlighet som en villaägare att kunna släppa in till

exempel en hantverkare, via en smart mobiltelefon, säger Peter Johannesson.

I ett kontor öppnas och stängs dörrarna oftare än i en villa eller en lägenhet.

– I kontorsmiljöer bör man därför välja smarta lås, konstruerade för kommersiella applikationer, säger Peter Johannesson.

De smarta lås- och accesslösningarna är framtidens koncept. För såväl användare som fastighetsägare innebär de en smidig, trygg och nyckelfri vardag. Därom är de låssmedsföretag vi talat med rörande eniga.

Tobias Eriksson, vd för Certego Sverige. Här tillsammans med Peter Johannesson (t.h), som utvecklar tjänster för smarta lås i flerbostadshus. Foto: Magnus Sundberg.

KORTFAKTA OM SMARTA LÅS

Smarta lås är ett samlingsnamn för nyckelfria elektroniska lås. Låset kan vara uppkopplat till internet. Den boende kan på distans, via en smart mobiltelefon, låsa upp för till exempel bekanta, hantverkare eller ett bud. Smarta lås öppnas med kod, kontaktlösa brickor eller taggar. Vissa lås använder fingeravtrycksteknik, där man med fingret kan låsa upp dörren.

–Det är viktigt att lyfta fram fördelarna med smarta lås, så att kunden verkligen drar nytta av dem, säger Patrik Lindskog på Samuelsson & Partner. Foto: Isak Axelsson. Smarta lås ska matcha kundens säkerhetsbehov. Därför är det bra att det även finns en säkerhetsnorm för digitala lås, säger Klas Dalek på Dalek Lås & Larm i Trollhättan. Foto: Joel Norqvist.
13 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

Säkerhet som inte syns på Kungälvs sjukhus

En önskan om högre säkerhet och bättre koll på nycklar fick Västfastigheter att byta de mekaniska låsen mot digitala smarta lås på Kungälvs sjukhus. Lena Forsberg är teknisk förvaltare för säkerhetssystem på dito företag. – I så stora system som vi har är det enormt kostsamt om exempelvis en städnyckelknippa tappas bort, med digitala system är det bara några timmars arbete innan man säkrat åtkomsten till våra lokaler.

Det var i samband med ett byggprojekt för två år sedan där Västfastigheter byggde ut Kungälvs sjukhus med cirka 30 000 kvadratmeter som man valde att sätta in smarta digitala låssystem. I dagsläget finns de nya låsen på halva sjukhuset och man är också i startgroparna för att ytterligare utöka frekvensen av de digitala smarta låslösningarna. Lena Forsberg som ansvarar för säkerhetssystemen i Västfastigheters teknikområde i väst berättar att företaget är fastighetsägare med många olika fastigheter i sitt bestånd, allt från sjukhus, folkhögskolor till naturbruksskolor och spårvagnsdepåer, till resecentrum och externa förhyrningar.

– Vi har flera olika smarta lås- och passersystem i regionen, men det största idag är ett Iloq S10-system.

GÖR FLESTA ÄNDRINGAR SJÄLVA

Då man är en stor region har man inom lås till exempel fyra olika ramavtalsleverantörer i dagsläget. Det SLR-anslutna företaget Låsspecialisten är ramavtalsleverantör för Göteborgsområdet, som

del i deras uppdrag ingår bland annat att nyinstallera, felsöka, laga och komplettera i Västfastigheters dörrmiljöer.

– Vad gäller det smarta Iloq-systemet är det dock en stor fördel för oss att vi faktiskt kan göra de flesta ändringarna själva, betonar hon.

I sin roll som teknisk förvaltare kravställer Lena Forsberg systemen utifrån en mängd olika faktorer, där kostnadseffektivitet, drift och service är några av de avgörande faktorerna. Förutom att också göra förvaltningsplaner och långsiktiga underhållsplaner hjälper Lena Forsberg till och stöttar i olika projekt som avser allt från systembyte till nybyggnadsprojekt. Efter hela 18 år i låsbranschen ligger det nära till hands för henne att se var det finns potential till förbättringar.

– Vi har precis arbetat fram en struktur för att kunna nyttja ett och samma Iloq S5-system som ett regionalt låssystem dit alla verksamheter som önskar och har behov i regionen kan ansluta sig, det känns jätteroligt.

Att valet föll på just detta system

TEMA | SMARTA LÅS
I samband med att man byggde ut Kungälvs sjukhus med cirka 30 000 kvadratmeter vale man att sätta in smarta digitala låssystem.
14 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
TEXT: VICTORIA E. KISS NYLUND FOTO: BERT LEANDERSSON & LENA FORSBERG

menar Lena Forsberg har handlat om det självklara, att ha högre säkerhet, bättre kontroll över nycklar, men också möjligheten att ”tillverka” nycklar själva, samt göra ändringar om någon tappar en nyckel.

På frågan om hur övergången från mekaniska lås till digitala har hanterats av personal på Kungälvs sjukhus berättar Lena Forsberg att de flesta anställda knappt märker av det. Än mindre besökarna som inte ens kommer i kontakt med systemen.

– Ute i verksamheten är det egentligen ingen skillnad då de flesta anställda endast utnyttjar passersystemet, men för vår driftpersonal är det enklare att hantera och dom är inte bundna av leverantörer på samma sätt vid nyckelbeställningar och utökningar i låssystemet.

DYRARE, MEN BARA TILL EN BÖRJAN

Den enda nackdelen som Lena Forsberg ser med digitala smarta lås är att det initialt är dyrare att installera än ett mekaniskt. Men samtidigt menar hon att det

är en kostnad som man på sikt tveklöst sparar in på. Fördelarna med digitala smarta lås är däremot många.

– Som vi sa inledningsvis blir det billigare och tar kortare tid att ta fram nya nycklar om någon tappats bort, säger Lena Forsberg och fortsätter:

– En annan fördel med smarta digitala lås är att det kan spara pengar långsiktigt för vissa utrymmen, sådana som man önskar kunna låsa någon gång ibland eller dit endast ett fåtal har åtkomst och vi inte har spårbarhetsambition, kan man istället för dörrbladsläsare som kräver batteribyten med jämna mellanrum, nyttja sin nyckel och lägga på behörigheter på den.

Enligt Lena Forsberg handlar det positiva utfallet i val av digitalt smart låssystem också mycket om att kunna säkerställa rätt behov för verksamheten/ verksamheterna i fråga vid en övergång från mekaniska lås, särskilt när man arbetar brett och regionalt som Västfastigheter gör.

– Man behöver förbereda strukturen

väl och vara lyhörd för alla olika verksamheters behov och utmaningar, annars finns det risk att man måste projektera om ifall man har tänkt fel. Vi har fått enormt bra stöttning av Iloq i det arbetet och har också identifierat roller som behövs i vår egen organisation för att få detta att fungera. Hur det kommer att gå får framtiden utvisa.

Lena Forsberg är ansvarar för säkerhetssystemen i Västfastigheters teknikområde i väst

15 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
– Vi har flera olika smarta lås- och passersystem i regionen, men det största idag är ett Iloq S10-system, säger Lena Forsberg.

Nya möjligheter i ett nyckelfritt samhälle

Vi frågade tillverkare och mjukvarubyggare – som sysslar med integrationen av smarta lås – var vi trendmässigt står idag och vad om det finns att sia för framtidens smarta passage.

TEMA | SMARTA LÅS

Enkelt, smart och smidigt är tre kriterier som skulle kunna sammanfatta vad personerna vi tillfrågade anser att ett smart lås måste uppfylla idag. En stark trend är att de smarta digitala låsen hanteras i och genom våra telefoner.

– Man vill kunna hantera sitt system på distans, öppna dörren eller få besked när någon kommit hem, det sker idag alltmer via appar i våra smarttelefoner, säger Lena Kronborg, marketing manager på Salto Systems som arbetar med passerkontrollösningar för alla typer av branscher och verksamheter.

Vidare lyfter Lena Kronborg också fram att efterfrågan på molnbaserade lösningar som gör att man inte behöver investera i en server ökar, likaså nya krypterade sätt att kommunicera mellan lås och taggar.

– De smarta låsen gjorde sitt intåg under tidigt 80-tal och då inom hotellnäringen där man ville ta bort risken med kopierade nycklar samt kostnaden för cylinderbyte när en gäst inte lämnade tillbaka nyckeln. Sedan dess har flera verksamheter insett fördelarna med digitala smarta lås, förklarar hon.

Dessutom pekar Lena Kronborg på att biometri, såsom ansiktsigenkänning, snabbt blivit trendigt i branschen.

MEKANISKA LÅS BLIR INTE LÄNGRE FLER Beröringsfritt och utan att behöva ha någon annan kodbärare har ett ökande värde för användarna. Företaget Amido jobbar med mjukvaran för smarta lås och då framförallt med fokus på att förenkla accesshantering för fastighetsbranschen.

Johnny Berlic som är vd för företaget spår att tillväxten av vanliga fysiska lås som installeras på den svenska marknaden kommer ligga på kvar på dagens nivåer, trots att antalet dörrar ökar.

– Tillväxten de kommande åren tror vi främst kommer ske av digitala lås och inte mekaniska.

Johnny Berlic menar att det vi nu ser är en starkare digitalisering av flera olika typer av dörrar och passager.

– Antalet mekaniska lås kommer inte sjunka, men förmodligen stagnera. Vi ser även att kunder i större utsträckning efterfrågar att kunna hålla bättre koll på sina analoga nycklar. Analogt och digitalt kommer leva sida vid sida, men även det analoga vill man digitalisera så långt det går.

Även Alexandra Thedeby, kommersiell produktchef på RCO Security som utvecklar och tillverkar tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem, ser en expansion av smarta lås till hela fastigheter.

– Man vill i större utsträckning ha öppna system med möjlighet till integrationer och vi ser också en övergång från äldre till nyare teknik och större fokus på datasäkerhet och systemklassningar.

DIGITALA LÅS INTE ALLTID SMARTA

Johnny Berlic från Amido menar att det idag framförallt är digitala lås som bereder ut sig i samhället och inte smarta lås i ordets rätta bemärkelse.

– Digitala lås som passersystem på skalskydd skulle jag säga är utbrett i storstäderna idag och får nog ses som standard vid nya byggprojekt och renoveringar, men att därifrån kalla låsen för smarta lås handlar för oss om hur dom kan användas på ett smart sätt och inte bara på ett bekvämt sätt. Där kommer mjukvara och tjänster in i ekvationen.

Det Göteborgsbaserade techbolaget Zesecs primära affärsområde är att låta nycklarna flytta in i mobilen. Magnus Gilborne som är vd i företaget lyfter fram att det är tjänsterna som levereras med låsen som gör dom smarta.

– Det är inte låsen som är smarta i sig, det är tjänsterna som levereras med låsen som kunderna efterfrågar – inte hårdvaran. Det spås bli mindre fokus på den faktiska hårdvaran till fördel för SaaS (Software as a Service). Vi är på väg mot att en flerfamiljsfastighet kan innehålla olika smarta lås från olika leverantörer, men allt ska gå att styra med en och samma app.

”Antalet mekaniska lås kommer inte sjunka, men förmodligen stagnera”
Lena Kronborg från Salto Systems. Johnny Berlic från Amido.
17 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
Magnus Gilborne från Zesec.

– Smarta lås är ett nytt sätt att lösa ett gammalt problem. Behovet att kunna låsa och låsa upp en dörr är egentligen det samma, med skillnaden att samhället idag är öppnare på flera sätt med fler personer som behöver ha tillgång till samma utrymmen men vid olika tidpunkter, konstaterar Alexandra Thedeby från RCO Security. Kollegan Claes Gustafsson, segmentansvarig säljare på samma företag, fyller i:

– De smarta låsens roll är att möjliggöra en större rörlighet med ökat behov av flexibilitet, att skapa ett öppnare och mer tillgängligt samhälle utan att det känns otryggt.

Alexandra Thedeby och Claes Gustafsson ser att behoven av tillgänglighet och trygghet förmodligen kommer öka framgent, vilket skapar driv efter mer

omfattande, enkla och säkra lösningar. Hur dessa kommer se ut beror helt på teknikutvecklingen, menar Claes Gustafsson. Magnus Gilborne från Zesec håller med.

– Smarta lås är en förutsättning för ett nyckelfritt samhälle som i sin tur öppnar upp nya möjligheter för användarna.

Ett sådant exempel är paketleveranser direkt innanför hus, lägenhets- eller kontorsdörren. Det är när man börjar använda tjänsterna som till exempel när man inte här hemma och ändå enkelt kan dela nycklar, öppna och släppa in den man behöver, som man också tydligare kan se värdet i det, menar Magnus Gilborne. Han ser även en kraftig effektivisering av fastighetsägares, servicepersonals, blåljuspersonals och hemtjänstmedarbetares arbete eftersom körsträckorna blir kortare, vilket också är positivt för miljön.

– För att inte tala om coworking och tidsbegränsad användning av outnyttjade kontorsytor som gör att fler kan samsas på mindre ytor. Idag är smartphonean-

vändandet i Sverige ungefär 97%, de flesta använder mobilen för många viktiga ärenden varje dag och nu också för tillträde. Smarta lås har kommit för att stanna och innebär nya affärsmöjligheter, inte minst för låsbranschen, poängterar Magnus Gilborne.

LÅSSMEDER KOMMER DIGITALISERA ERBJUDANDET

– Stora delar av branschen kommer vara tjänstifierad i högre utsträckning än vad den är idag och serviceavtal och abonnemang kommer vara det nya svarta, spår Johnny Berlic och tillägger:

– Jag är övertygad om att ingen låssmed framöver odelat enbart kommer jobba med mekaniska grejer utan även med servicen, abonnemangen och programvarorna vi ser redan idag. Låssmederna kommer i allt högre grad digitalisera sina erbjudanden till att vara mer än en återförsäljare av en metallbit och det är nog inte långt kvar innan det är viktigare vad som händer på mjukvarusidan än vad

DET ÄR FÅ SOM MISSAT ATT SAMHÄLLET DIGITALISERAS I EN HISNANDE FART. VILKEN POSITION HAR DOM SMARTA LÅSEN I DAGENS SAMHÄLLE OCH VILKEN ROLL KAN MAN SIA OM ATT DOM FÅR I FRAMTIDEN?
TEMA | SMARTA LÅS 18 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
”Smarta lås innebär nya affärsmöjligheter, inte minst för låsbranschen”

metallpriset ligger på.

SÅ VILKA FÖRVÄNTNINGAR FINNS PÅ SMARTA LÅS I FRAMTIDEN?

– Alla tillverkare av smarta lås levererar också en applösning för styrning. I takt med att installation av smarta lås ökar och fabrikaten varierar innebär det för användaren att man snart behöver ha många appar att hålla reda på i sin smartphone, säger Magnus Gilborne och tillägger:

– Det gäller att komma ihåg vilket lås som sitter i vilken dörr och det kommer att bli allt svårare i takt med att fler smarta lås installeras. Eftersom de flesta fabrikat har öppna API:er så är lösningen att användaren samlar alla sina dörrar/ nycklar i samma app, någon form av ”samlingsapp”.

Lena Kronborg från Salto Systems är inne på samma spår.

– Kravet på enkelhet, flexibilitet och spårbarhet består även framöver. Att själv kunna ha kontroll över sin verksamhet eller sitt hem även om man inte är på plats blir alltmer avgörande. Rätt IoT- säkerhet är en annan viktig aspekt eftersom det kan finnas finns en del motstånd mot ny teknologi inom branschen men det finns tydliga kravställningar och certifieringar redan idag.

För att få ut det maximala värdet av smarta lås behöver alla lås i fastigheten vara just smarta, lyfter Alexandra Thedeby från RCO Secutiry fram.

– Användningen handlar om att skapa tillgänglighet för fler personer, vid rätt tid och på ett tryggt sätt. Att på olika sätt skapa ett öppnare och mer tillgängligt samhälle är onekligen drivet bakom expansionen av smarta lås, säger hon avslutningsvis.

Alexandra Thedeby (ovan) och Claes Gustafsson (nedan) från RCO Security.

För attraktiva innemiljöer och krävande utemiljöer

www.dormakaba.se

dormakaba Serie7 ® och Serie8 ® – en ny generation kompromisslösa dörrbeslag

dormakaba Serie7 ® och Serie8 ® är våra mest hållbara dörrbeslag någonsin. När vi utvecklade serierna hade vi en tydlig vision: att uppfylla marknadens krav, utan några kompromisser. Resultat blev stilrent designade trycken och beslag för inom- och utomhusbruk, byggda för tuff och frekvent användning varje dag.

Scanna QR-koden för att utforska dormakaba Serie7® och Serie8® – två helt nya tryckes- och beslagsserier för attraktiva innemiljöer och krävande utemiljöer.

NYHET

Säkerhetspolitiskt läge präglade SäkerhetsDagen

Det tedde sig nog oundvikligt att årets upplaga av SäkerhetsDagen inte skulle belysa det rådande säkerhetspolitiska läget i Sverige och världen. Talaruppställningen inkluderade bland andra partipolitiker och en hållbarhetsexpert. Säkerhetsinstallatören fick möjlighet att intervjua rikspolischefen Anders Thornberg efter hans anförande och dagen avslutades med utdelningen av det Stora Säkerhetspriset.

Föreningen SäkerhetsBranschen beskriver evenemanget som årets stora säkerhetshändelse och nog samlades branschen i vanlig ordning när cirka 200 personer från runt om i landet intog Quality Globe Hotel i Stockholm. I år kunde man dessutom passa på att skåla in Föreningen SäkerhetsBranschens femtionde verksamma år. Femtioårsjubileet må ha hamnat lite i skuggan av den ökade hotbilden, både mot Sverige i stort och i efterdyningarna av påskupploppen. Att 2022 är ett valår gjordes också extra tydligt av Morgan Johansson och Ulf Kristersson när de gav en inblick i riksdagens pågående arbete, respektive oppositionens lovord om en annan politik efter 11 september i år.

VALÅRSPOLITIK I POLITIKERTAL

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson redogjorde för lagförslag som kan ha stor inverkan på branschen och lyfte också fram vad säkerhetsbranschen kan bidra med för att hjälpa till i det viktiga trygghetsarbetet som flera olika samhällsinstanser dagligen bedriver. Ulf Kristersson å sin sida belyste problematiken med arbetslivskriminalitet och menade också att samverkan mellan säkerhetsbranschen och polisen bör kunna ske djupare och inom fler områden. Moderaternas partiledare konstaterade också att allt fler är intresserade av vad säkerhetsbranschen kan bidra med av skäl som inte enbart kan anses roliga. Medan Morgan Johansson lyfte fram att antalet poliser i tjänst ökar, hävdade Ulf Kristersson att poliskåren tappar allt fler, främst till säkerhetsbranschen. Båda två var dock överens om att polisen inte kan hantera de rådande säkerhetsriskerna på egen hand, samhället är beroende av flera starka myndighetsinstanser för att tryggheten ska kunna öka i Sverige. Även värdet av bakgrundskontrollerad personal lyftes fram från båda hållen. Ulf Kristersson påpekade också att det måste till mer kameraövervakning i våra städer och på våra offentliga platser.

SKALBAR HÅLLBARHET – NYA TRENDEN Mottagare av det Stora Säkerhetspriset blev vd för Ansvar Säkerhet, Jessica Löfström (på bild i förgrunden) som också tidigare under dagen talade om hur säkerhetsbranschen kan inta en tydligare roll när det kommer till socialt ansvar vad

gäller arbetsvillkoren i berörda branscher. Jessica Löfström belyste hur glappet mellan svart och vit lön aldrig varit större och menade att det leder till ett läge med ökad arbetslivskriminalitet och exploatering. Från temat social hållbarhet gick dagen sedan vidare till att kasta ljus över hållbarhetsfrågan ur ett klimatperspektiv. För det är numer inte bara digitaliseringen som i grunden ritar om samhälle och företag. Hållbarhetsexperten Rebecka Carlsson talade om hur hållbarhet och exponentiell teknik tillsammans ritar om affärslandskapet för alla branscher. Att skalbaret i relation till hållbarhet är nya nödvändiga trenden som även säkerhetsbranschen måste hitta nya strategier för att förhålla sig till.

HÖJD HOTBILD MOT SVENSKA FÖRETAGEN

I den efterföljande paneldiskussionen som rörde hållbarhet, konstaterade personer från branschen att det just nu mest handlar om lågt hängande frukter när säkerhetsbranschen tänker hållbart och att man måste växla upp arbetet inom alla områden i företagen. Något Rebecka Carlsson tveklöst bidragit med inspiration till, enades man om innan föreläsningarna avslutades med säkerhetsföretaget Basalts kartläggning Svenskt Säkerhetsindex som föga förvånande visade att svenska företag känner av en ökad hotbild. Faktum är att över 80 procent av dom tillfrågade känner en kraftigt höjd hotbild mot sina verksamheter.

Hela SäkerhetsDagen inleddes med att rikspolischef Anders Thornberg talade, läs mer om det på nästa sida.

AKTUELLT | SÄKERHETSBRANSCHEN
22 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

"Det kommer ta tid och krävas stort engagemang!"

Bilden rikspolischef Anders Thornberg målar upp av Sveriges aktuella säkerhetsläge är dessvärre inte särskilt positiv. Utvecklingen den senaste tiden påverkar civilsamhället i synnerhet, men även polisen, politikerna och säkerhetsbranschen. Ändå känner Anders Thornberg hopp om en ljusnande framtid som kan bli möjlig om alla goda krafter samverkar.

Polisens uppdrag har kanske aldrig varit viktigare, men aldrig heller svårare, det konstaterar rikspolischefen i öppningen av sitt anförande. Som exempel på en konsekvens av samhällsutvecklingen lyfter Anders Thornberg fram händelserna under påskhelgen. Han menar att polisen länge varnat för läget i de utsatta områdena, hur civilsamhället får lida av utvecklingen som sker där. Samtidigt menar han att det inte är polisens uppgift att agera gränssättande när barn visar upp ett normbrytande beteende.

– Det är föräldrar, skola, fritids och socialtjänst om måste agera i tid. När det blir en angelägenhet för oss i polisen, eller för er i säkerhetsföretagen, då är det ofta för sent.

Anders Thornberg menar att den organiserade brottsligheten äter sig in i samhället.

– Det är idag lättare för kriminella att begå brott och svårare för rättssamhället att förebygga och utreda brott, fastslår han.

Att säkerhetsbranschen har en viktig samhällsfunktion att fylla som dessutom kan bli ännu viktigare i framtiden

är Anders Thornberg tydlig med. Men det gäller inte enbart i förhållande till polismyndigheten.

– Det kommer ta tid och krävas ett stort engagemang, samtidigt är det inte bara en polisiär utmaning utan en bred och långsiktig sådan där även säkerhetsbranschen har och måste få ha en tydlig roll.

INOM VILKA OMRÅDEN SER DU ATT SÄKERHETSBRANSCHEN OCH SÄKERHETSFÖRETAGEN KAN TA STÖRRE PLATS I DET BROTTSFÖREBYGGANDE

ARBETET?

– Polisen kan inte lösa alla uppgifter, det finns många som behöver använda sig av säkerhetsbranschens tjänster för att få trygghet och säkerhet fullt ut, förklarar Anders Thornberg och fortsätter:

– Vi kompletterar varandra väldigt väl och jobbar också frekvent tillsammans ute på fältet.

För att exemplifiera hur, lyfter Anders Thornberg fram det täta samarbete som finns mellan ordningsvakter och polis.

– På vissa orter i landet har ordningsvakter och polis ännu tätare samar-

23 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
”SLR-anslutna låssmedsföretag representerar en trygg och säker bransch”

bete. Där ser man att ordningsvakter är med på polisens utsättningar och får till exempel låna radioutrustning så man kan ha kommunikation i fjällvärlden och på andra ställen.

Även olika typer av evenemang, som idrottsevenemang, är ett tydligt exempel där polis och väktarbolag växeldrar för att skapa en så bred trygghet som möjligt.

VARFÖR HAR DU VALT ATT KOMMA OCH TALA FÖR JUST DEN HÄR MÅLGRUPPEN?

– Jag har varit polis i fyrtio år och under hela tiden har jag jobbat nära säkerhetsbranschen, jag ser ett stort värde att vara med på denna typ av evenemang när många från säkerhetsbranschen är samlade.

Anders Thornberg förtydligar att han försöker prioritera tillfällen som detta, när många är samlade samtidigt.

– Det är viktigt att sända ett budskap från polisen men också viktigt att förstå vad behoven är och vad samverkan är.

LÅSSMEDER ANLITAS OFTA AV POLIS FÖR ATT GEMENSAMT KOMMA IN I BOSTÄDER VID LARM, ÖVERGREPP, VÅLD, KRONOFOGDEÄRENDEN MED MERA – KAN MAN SE FLER SAMVERKANSMÖJLIGHETER MELLAN POLIS OCH SLR-FÖRETAG MED BAKGRUNDSKONTROLLERAD PERSONAL?

– Vi måste ha samverkanspartners vi kan lita på. SLR-anslutna låssmedsföretag med sina certifieringar representerar en trygg och säker bransch som vi har ett etablerat samarbete med.

Anders Thornberg är övertygad om att den nya lagstiftningen på området kommer göra att man får fler möjligheter att

hitta samverkan. Han tillägger att polisen – som är den enda statliga entiteten som finns över hela landet – och säkerhetsbranschen inte kan fungera helt och fullt utan samverkan med varandra.

Motorlås 6000 skyddar person och egendom i tiotusentals dörrmiljöer i offentliga och privata sektorn. Välj motorlås som är stöpta ur den svenska järnmalmen

©2022 SAFETRON AB, ORG 556477-8412 ALL RIGHTS RESERVED №
AKTUELLT | SÄKERHETSBRANSCHEN

”Allt föds ur samma hopplösa grund”

NÄR JAG SKRIVER DETTA PÅGÅR ALLTING

fortfarande. Gång på gång skakar telefonen till av en ny flash: ”stenkastning mot polis”, ”polis skjuter varningsskott”. ”Morgan Johansson: Gå hem”. När

HASSE ARO

Född: 8 september 1957.

Familj: Fru, fyra barn.

Bor: Stockholm (uppvuxen i Tumba).

Karriär: Började på lokalradion, följt av Radio Stockholm där han jobbade som reporter, nyhetsredaktör och programledare för Stockholm Direkt. Programledare för SVTs Trekvart och därefter för TV3s Efterlyst i drygt 30 år. Har även arbetat med andra program för TV3 och Krimkvarten för TV4. Under hösten har han varit tillbaka i TV-rutan med Efterlyst i TV3. Han har tidigare också suttit med i styrelsen för Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Hobby: Att resa.

ni läser det kanske det lugnat ner sig. Upploppen har möjligen slutat. Men över – det är det inte. Det har nog bara börjat. Förutom skador, förstörelse, oro och rädsla har upploppen lett till konsensus om en sak: Ansvaret. Allt är nämligen polisens fel. De våldsamma upploppen i södra Sverige kunde ha undvikits om bara polisen gjort sitt jobb. Först skulle de sagt nej till Koranbränningarna.

Sen skulle de inte backat och låtit upprorsmakarna stjäla polisutrustning och bränna bilarna.Leif GW, polisforskaren Holgersson, krönikörer i båda stora kvällstidningarna är överens. Polisen är alldeles för mjäkiga, alldeles för fega.

Deras agerande påminner om vissa skolors ”lågintensiva bemötande” mot utagerande elever. En metod som låter den våldsamma styra och alla andra backar.

VISST KAN POLISENS AGERANDE kritiseras. Det hade gått att stoppa koranbrännaren. Lagen ger möjlighet att säga nej till demonstrationer om det finns skäl att tro att säkerheten inte kan garanteras.Och ja, lite märkligt är det att poliserna bara står och tittar på medan deras bilar bränns.

Att de tvingats backa i ett inledande skede är förståeligt. Men förstärkning anlände, ändå gjordes ingenting. Enda skillnaden blev att det var till antalet fler poliser som såg sina bilar brinna. Ingen ingrep. Av taktiska skäl, sa en polischef efteråt. En väldigt märklig taktik, i så fall. Men att skylla allt på polisen är inte helt rättvist. Frågan är betydligt mer komplex än så. Det är ingen tillfällighet att koranbrännaren förlägger sitt agerande till just de här områdena. Här finns nämligen våldskapitalet. Det är i dessa områden alla dödskjutningar planläggs.

I år har de varit rekordmånga. I mitt tv-program Efterlyst har vi ett litet satirinspirerat inslag vi kallar Veckans skjutningar, där vi redovisar var det varit skottlossning i veckan, hur många som dödats och skadats. Själva ironin tycks ha passerat obemärkt, men aldrig tidigare har vi rapporterat så många döda under så kort tid. Årets tre första månader

skötsdet vid 90 tillfällen på våra gator och torg. 17 personer dödades, ett dystert rekord. Lika dystert som uppklaringen. Eller bristen på. Bara 20 procent av gangstermorden går till åtal. När det gäller andra, mer traditionella, mord ligger uppklaringsprocenten på närmare 90 procent. Så även här ser vi ett misslyckande hos polisen.

MEN ÄR ALLTING VERKLIGEN DERAS FEL?

Är polisen ansvarig? Det, menar jag är att förenkla alltihop. Det är polisen som ska hitta mördarna, oavsett om det handlar om gangsters eller inte. Det är förstås polisen som ska stoppa upploppen. Vilket man inte gör genom att backa. Men det är ingen slump att allting sker i samma områden. De som kallas särskilt utsatta. Områden där invånarna slutat lita på myndigheterna, områden där politikerna slutat agera. Områden som i allt större grad domineras av gängkriminella.

Varje dag ser invånarna hur gängen blir allt mer dominerande. Inte överraskande, visar de sig också att upploppen dominerades av gängen. Det var dom som drev på, det var dom som gjorde att allt eskalerade bortom kontroll.

DET ÄR INTE POLISEN SOM SKAPAT förutsättningarna för dessa gäng. Det är politikerna. All framgångsrik bekämpning av gängkriminalitet utförs på samma sätt. Med två verktyg. Det ena: agera hårt mot dem som begår brotten. Snabba ingripanden, jourdomstolar, låg toleransnivå, inga straffrabatter. Det andra: agera långsiktig. Satsa i de utsatta områdena. Sanera, rusta upp, håll klotter borta, skapa alternativ, se till att skolorna är i toppskick. Det är inte polisens ansvar, det är politikernas. Låt oss vara ärliga: regeringen har inte presenterat ett enda förslag, en enda åtgärd, som faktiskt gjort någon skillnad. Kriminaliteten ökar.

Fler blir dödade. Och nu upplopp. Allt föds ur samma hopplösa grund. Kanske dags för oss väljare att sluta med det lågintensiva bemötandet av våra politiker och börja kräva krafttag.

KRÖNIKA | HASSE ARO
25 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022
INBLICK | SÄKERHETSFÖRETAG
Freddie Parrman (t.h.) var som vd för Seriline nyligen nominerad till SäkerhetsBranschens Stora Säkerhetspriset.

Seriline gasar - vill omsätta en miljard

Sex miljoners omsättning blev 84 – på sex år. Med nya majoritetsägare ska Seriline nu trycka plattan i mattan.

– Efter förvärven vi ska göra i Norden och Tyskland ska vi omsätta en miljard, säger vd:n Freddie Parrman.

Seriline är ett Stockholmsbaserat företag inom identitets- och accesshantering med lång historia. Företaget startades av Hans Börjesson redan 1986 och blev aktiebolag 1990. Fokuset låg då på screentryck med hjälp av reprokamera och ett mörkrum i Stockholmsförorten Svedmyra.

Man kan lugnt säga att mycket har hänt på 32 år.

Eller sex år, som är tiden som passerat sedan bröderna Freddie och Pierre Parrman förvärvade bolaget efter att Hans Börjesson velat växla ner.

– Då var Seriline ett ingenjörsföretag. Man utvecklade jättefina lösningar och automatiserade processer, men man hade aldrig haft någon säljare anställd. Företagets motto var på den tiden att man skulle utveckla så bra lösningar som möjligt så att kunden aldrig ringer igen. Vi tycker precis tvärtom, säger Freddie Parrman som är vd.

FÖRUTSPÅDDE TIODUBBLAD OMSÄTTNING

Bröderna såg en stor potential i företaget

när de bestämde sig för att satsa.

– Vi såg den där oslipade diamanten och tänkte att vi kunde tillföra lite säljoch marknadstänk till det fina företaget.

Vi såg möjligheterna och har gjort stora förändringar genom att modernisera och

inte bara på killgissningar. Vi är ganska strukturerade när vi bedömer marknadsandelar och vertikaler. Det är högt ställda mål, absolut. Men vi började ganska smalt och visste vad vi behövde göra för att nå dit. Vi har varit med länge, säger han och fortsätter:

– Sedan måste man vara lite våghalsig när man sätter upp målen också. Det är det som gör att vi kommer dit.

FÅTT NYA MAJORITETSÄGARE

Men att ta en paus och sola sig i den mångdubblade omsättningen var inget som lockade bröderna – i februari i år blev det i stället klart att private equity-företag FSN Capital går in som ny majoritetsägare i Seriline.

digtalisera företaget ytterligare.

Bröderna Parrman har jobbat ihop i säkerhetsbranschen sedan år 2000, och hade därför mycket kött på benen när de i en intervju med Security world market i samband med förvärvet 2016 förutspådde en tiodubbling av omsättningen på fyra år.

– En sådan uppskattning baseras

– Det har varit lite långtråkigt under pandemin. Det här var en väg för oss att kunna gasa ordentligt. Det finns så mycket mer att göra där ute och det lockas vi av.

Båda bröderna kommer finnas kvar i företaget och Freddie Parrman ser det som ett sätt att satsa. Målet den här gången? Återigen en tiodubbling, men nu

”Vi såg den där oslipade diamanten och tänkte vi kunde tillföra lite sälj- och marknadstänk till det fina företaget.”
27 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

unnar man sig ett extra år – fem – för att ta sig dit.

– Det är inte bara organiskt utan genom förvärv. Vi sitter på jättemånga fina och bra kundrelationer och vill nu kunna erbjuda mer till fler – det är nyckeln. Det

är nu det börjar ta fart inom området, med GDPR och önskan att kunna logga och spåra vem som har tillgång till vad.

Det är just via förvärv, främst i Norden, som Freddie Parrman ser som lösningen för att nå omsättningsmålen. – Det finns många mindre bolag som kommer ha det svårt framåt eftersom kraven på säkerhetsprodukter ökar, exempelvis med certifieringar. Det blir dyrt för ett mindre företag att upprätthålla allt sånt. Då finns det naturliga kopplingar att det blir bättre för alla – framförallt för kunderna – att man får lite skalbarhet i en större organisation, säger han och

fortsätter:

– Vi kommer kunna redovisa det första förvärvet inom en snar framtid. Det handlar om veckor.

STORT FÖRTRODENDE FÖR VARANDRA

Sedan den dagen för 22 år sedan då storebror Pierre anställde lillebror Freddie – och Freddie ”var tvungen att vara lite bättre än alla andra eftersom jag var chefens brorsa” – har de båda följts åt genom olika företag, bland annat Nexus-gruppen.

– Pierre kan tekniken och jag har mer ledarskapet. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Hade vi varit för lika hade det inte fungerat så bra att jobba ihop. Vi har ett otroligt förtroende för varandra och gillar att utmana varandra.

Bröderna har fortfarande kontakt med företagets grundare Hans Börjesson.

– Han fick lite påskpresenter från företaget. Vi har en god relation och han är väldigt stolt över det som händer och att hans livsverk får leva vidare och växa.

SBSC godkända strömförsörjningar

Läs mer på www.alarmtechglobal.com
INBLICK | SÄKERHETSFÖRETAG
Pierre och Freddie Parrman med företagets kända badgear runt halsen.

UNOCODE F900

Lås oss få presentera Silcas Unocode F Serien! Denna exklusiva Unocode F900 är en allt-i-ett-lösning när det gäller att koda och kopiera nycklar med stil! Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av back och skyddshuv,10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F800

Samma lösning som sin storebror F900, men utan kameran för identifikation av nyckel och delning.

Automatisk stängning

och öppning av back och skyddshuv, 10” tutchskärm, magasin, sorteringsstation och märkstation för dubbelsidig märkning på greppet.

UNOCODE F600

På Unocode F600 hittar du automatisk fräsning på kod/kopia, märkning på båda sidor av greppet. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll.

Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” tutchskärm.

UNOCODE F400

Automatisk fräsning på kod/kopia. Supersnabb kamera för avläsning av delning vid kopiering samt kvalitetskontroll. Automatisk stängning och öppning av skyddshuv, 10” tutchskärm.

www.prodib.se
Nycklar Maskiner Hänglås Låsprodukter
Vi kan CCTV, dörrautomatik, lås & beslag. Gör entré med oss axsnordic.com | 031-780 59 00 | info@axsnordic.com Se alla våra utbildningar och boka på axsnordic.com/vara-produktutbildningar/ 1 JUNI invigning av vår hämtbutik i Göteborg Välkomna mellan kl 8-16

MED TRIBE 2 SITTER NYCKELN I FINGERTOPPSKÄNSLAN

Nyligen lanserade Habo ett nyutvecklat elektroniskt dörrlås med ambitionen att göra hemmet smartare och därmed vardagen lite enklare. Med Habo Tribe 2 kan man välja om man vill låsa upp dörren med antingen fingeravtryck, app, kod eller en vanlig nyckel.

Upp till hela 99 olika fingeravtryck kan lagras i låsets fingeravrycksläsare som dessutom fungerar lika bra för små som stora fingrar. Låset är designat av arkitekten och formgivaren Thomas Sandell som Habo sedan ett par år tillbaka har ett etablerat samarbete med.

– Fingeravtrycksfunktionen gör att du varken behöver hålla koll på koder eller nycklar, placera bara fingret på fingeravtrycksläsaren och öppna dörren, förklarar designern och formgivaren.

Det nya låset från Habo gör att man på ett enkelt sätt kan styra vem som ska ha tillgång till ens hem. Genom att skapa tillfälliga koder kan man exempelvis släppa in hantverkaren utan att man själv behöver vara hemma. Låset är också förberett för att kopplas upp mot Habo Tribe 2 Smartbox och app. Med appen kan man dessutom hålla koll på sin dörr på distans och släppa in besökare när man inte är hemma. Man kan också, när som helst, få veta om ens dörr är öppen eller stängd, låst eller olåst.

Låset i sig ska vara enkelt att hantera och lätt att montera. Eftersom Tribe 2 drivs av batterier, behövs ingen elinstallation, vilket gör att låset fungerar även vid strömavbrott. Det finns också en möjlighet att nödöppna dörren med hjälp av nödström från USB-C eller ett 9V-batteri. Bakom en skyddspanel finns det en vanlig låscylinder, vilket gör det möjligt att även låsa upp med nyckel. Vill man kunna styra Habo Tribe 2 med en smartphone är detta alltså möjligt med Habo Tribe 2 Smartbox. Det är en gateway som man kopplar upp mot det egna hemmanätverket och därigenom får man åtkomst till låset via appen när man inte är hemma. Med ett uppkopplat lås kan man förutom att låsa och låsa upp dörren, även kontrollera dörrens position, öppen/stängd och låskolvens position, låst/olåst. Man kan också schemalägga koder för vissa tider och dagar i intervall, samt lägga till namn på varje användare.

NYHETER | PRODUKTER
30 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

EXMA INTRODUCERAR MOTORLÅS

Exma utökar sitt sortiment av elektromekaniska säkerhetsprodukter med motorlås. Den nya Protector-serien erbjuds i två varianter och fyra olika modeller för att tillmötesgå kundernas olika behov av säkerhet och flexibilitet. – Precis som med våra tidigare produkter har vi lagt mycket tid på utveckling av detta motorlås och vi är väldigt stolta över att presentera denna nyhet, säger Niclas Johansson, vd på Exma Säkerhetssystem AB. Förutom automatisk låsning tillsammans med tidur och kodlås kan motorlåsen smidigt integreras i passagesystem. De två olika utförandena, Protector och Protector HD, innebär olika säkerhetsnivåer inom kommunikation. HD-versionen erbjuder krypterad kommunikation genom LON-Works integritetskontroller och autentisering och tillsammans med styrenheten Exma A1D finns stora valmöjligheter när det kommer till styrning – till exempel vid anslutningar mellan dörrautomatik och passagesystem. Den enklare versionen kommunicerar okrypterat och lämpar sig för installationer där ingen styrenhet krävs.

ANSIKTSKANNER

CDVI lanserar en helt ny ansiktskanner som kan användas både standalone och till passersystem. ievo iface beskrivs som en innovativ ansiktskanner som kombinerar hög säkerhet och snabb processering av bilder. ievo iface har två kameror, en på terminalen och en i NIR spectrummet för att optimera resultatet och för att förhindra obehöriga passager. Detta gör att bildbearbetningen sker på endast 1 sekund. Den klarar att skanna en person från 40cm till 2 meters avstånd, systemet erbjuder en helt beröringsfri och säker passage. Ansiktsskannern från CDVI kan monteras på t.ex. vägg, bord eller turnstiles.

STEP 550 Motorlås

Ett kraftfullt och snabbt motorlås för dörrmiljöer med höga krav på säkerhet. Produkten är brandgodkänd i brandteknisk klass E/EI120.

www.steplock.se
När det måste fungera. NYHETER | PRODUKTER

Vägen till gesällbrevet går via Thage Thell

Jobbet som fastighetsskötare ledde honom till låsen. Lagom till att det gått ett par år sedan Rasmus Johansson sadlade om till säkerhetstekniker, tilldelas han ett stipendium i Thage Thells minnesfond. Pengarna ska han använda för att utveckla sig inom yrket, i första hand för att genomföra preparandkursen - en förutsättning för gesällbrevet.

– Jag trivs väldigt bra i yrket. Att jobba som säkerhetstekniker är grymt roligt, det är nya saker hela tiden och det är det som är häftigt, att man aldrig tycks bli fullärd, säger en glad Rasmus Johansson som precis mottagit det inramade beviset på stipendiet under SLR:s branschträff i Eriksbergshallen i Göteborg.

Thage Thells minnesfond är instiftad efter låssmedsmästaren med samma namn. Thage Thell var mån om att unga låssmeder skulle ha möjlighet att utbilda sig. Efter att han gått bort instiftades Stiftelsen Thage Thells Minnesfond till hans ära.

BÖRJADE SOM FASTIGHETSSKÖTARE

När Rasmus Johansson lockades in i låssmedsyrket hade han jobbat en tid som fastighetsskötare och fått höra att han var duktig på det han gjorde. Steget från fastighetsskötare till låssmed kan låta långt men Rasmus Johansson menar att det inte behöver vara så.

– Jag tror inställningen är det viktigaste när man vill bli låssmed eller säkerhetstekniker, man måste vara väldigt nyfiken, vilket jag är. Redan innan tycke jag det varit roligt att till exempel öppna upp ett lås för att se hur det funkar.

Över stipendiet känner sig 24-åriga låssmedsaspiranten jättestolt. Redan i dagarna ska han gå preparandkursen, den

Rasmus Johansson ser fram emot att lära sig ännu mer om låssmedsyrket.

som sedan ligger till grund för provskrivningen som ska ge honom gesällbrevet. Men det är bara början, han siktar redan hela vägen mot att bli låssmedsmästare, precis som Thage Thell.

CHEFEN PEPPADE HONOM ATT ANSÖKA

Som huvudsakliga ändamål har stiftelsen i hans ära att uppmuntra just yngre låssmeder att förkovra sig inom yrket.

Man får nämligen vara högst 25 år och det går bra att söka bidrag till kurser, utbildningar, studieresor med mera. Även unga personer som avlagt gesällprov med höga betyg kan beviljas bidrag. Nyligen blev SLR:s ordförande Håkan Dosé även ordförande för fonden och tillsammans med styrelsen uppmuntrar han alla unga inom yrket att söka bidrag ur fonden för kurser med mera.

AKTUELLT | KARRIÄR
TEXT & FOTO: VICTORIA E. KISS NYLUND
32 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

– Det är väldigt enkelt att söka, egentligen är det bara en googling bort och sen fyller man i en enkel skriftlig ansökan och skickar in, säger Håkan Dosé som tillägger att styrelsen är snabba och har korta handläggningstider för ansökningarna.

Rasmus Johansson är mycket positiv till stiftelsen men har också förstått att det inte är jättemånga som känner till att möjligheten att söka bidrag ur den finns. Själv fick han tipset av sin chef att söka stipendiet efter att Rasmus själv påtalat att han ville utbilda sig.

– Dom hjälpte mig även att söka, säger Rasmus Johansson och fortsätter:

– Mina chefer tycker bara det är positivt att vi anställda aldrig slutar lära oss och att vi tar chansen att bli mer utbildade.

LÄR SIG BÄST UTE PÅ FÄLTET

När han först kom till Lerums Lås och Larm, låssmedsföretaget som lockade honom från fastighetsskötaryrket, hann han inte vara lärling länge innan det blev full fart i arbetet.

– Jag fick hjälp av kollegorna hur jag skulle göra. I början visste jag inte riktigt vad jag gjorde, förståelsen och logiken bakom har kommit med tiden och det är den jag vill bygga vidare på genom att utbilda mig.

Rasmus Johansson lyfter också fram vikten av att våga prova på yrket för att lära sig.

– Man får inte vara försiktig, man måste vara framåt. Jag lär mig bäst ute på fältet och redan i början förstod jag att det hjälpte mig enormt att åka på uppdrag själv. Jag kan alltid ringa och ta hjälp av en kollega, men jobbet måste jag lösa själv och det peppar mig i utvecklingen.

Något annat som Rasmus Johansson värderar högt är vikten av att vara proffsig.

– Det är ett väldigt seriöst yrke och man måste hela tiden ta det på stort allvar, det var bland det första jag märkte när jag började gå som låssmedslärling.

www.anchorlas.se
”Jag tror inställningen är det viktigaste när man vill bli låssmed”
NÄRPRODUCERAT

iLOQ HOME förändrar ditt sätt att leva FÖR ALLTID

Den revolutionerande iLOQ HOMElösningen hjälper dig att förbättra din vardag genom att öka komforten och säkerheten i ditt eget hem.

• Få snabb överblick över behörigheter

• Hantera dina nycklar bättre

• Lås upp huvudentrén på distans

• Ge behörighet till din lägenhet

• Boka enkelt gemensamma utrymmen och tjänster

www.iLOQ.com/iLOQ-home

”Vi gillar när elkontakten till mobilen funkar under Medelhavssemestern”

BETYDELSEN AV STANDARDS NÄR DET gäller teknikutveckling ska inte underskattas – inte heller ska betydelsen av standards underskattas när det kommer till utveckling i en bredare bemärkelse. Gemensamma standards minskar transaktionskostnader – vi gillar när elkontakten till mobilen funkar under Medelhavssemestern, vi gillar att elektronik som vi köpt på resan passar i eluttaget hemma. Vi blir irriterade när vi märker att sladdarna från den gamla generationen teknik inte funkar med den senaste generationen nyinköpt teknik.

Likaså gillar vi att vi kan använda surfpotten från Sverige på resan till ett annat EU-land. Vi gillar standards så mycket att vi föredrar att samtala med andra som kan samma språk som oss själva – även om vi inte tänker på det.

EN LOVANDE STANDARD SOM RELATIVT nyligen offentliggjordes är den som kallas för ’Matter’. Vad som är särskilt intressant med denna standard är att den kan bli en språngbräda för något som var trendigt för en del år sedan, nämligen Sakernas Internet eller Internet of Things (IoT). Vad som gör just detta standardinitiativ extra intressant är bolagen som välsignat standarden.

De stora tech-bolagen är med – Apple, Google och Amazon men också svenska bolag som IKEA, Axis och Assa Abloy finns med på ett hörn. Även franskägda Schneider Electric är en intressant partner från ett säkerhetsperspektiv. Standar-

diseringsinitiativ sker visserligen titt som tätt, men att hårdvarubolaget Apple finns med som partner tror jag är avgörande. Första gången jag hörde om NFC (Near Field Communication-protokollet) var 2006 och det dröjde tills 2014 innan Apple tillät NFC-tekniken att bli en del av mobiltelefonen. Sedan dess bygger betalning via Apple Pay på denna teknik. Även om Android-telefoner globalt dominerar enhetsförsäljningen kontrollerar Apple de mest köpstarka kunderna, de erbjuder en välutvecklad utvecklarplattform och en kvalitetssäkring med högt ställda krav och med användarintegritet som ett ledord.

VILKA ÄR MÖJLIGHETERNA? DET ÄR talande att namngivningen för protokollet var CHIP innan det blev Matter. CHIP står nämligen för Project Connected Home over IP, vilket tydligt signalerar att det är uppkopplingar kopplade till hemmet som kommer vara ankaret för standarden. Med tanke på att Signify (före detta Philips Lighting), IKEA och Bang & Olufsen exempelvis finns med som partners, är det inte långsökt att tänka sig att fjärrstyrda ljuskällor, möbler och underhållningsutrustning på olika sätt kan kopplas upp med mobilen.

Men det finns partners utanför hemmet också, amerikanska dagligvarukedjan Kroger såväl som Amazon utgör en möjlig länk till detaljhandel såväl som shoppingmöjligheter för det ihopkopplade hemmet. Införandet av Matter

MARKUS LAHTINEN

Född: 10 oktober 1975.

Familj: Fru.

Gör: Säkerhets- och teknikforskare vid Lunds universitet.

Bor: Malmö.

Karriär: Kom in i säkerhetsbranschen via ett

projekt angående digitaliseringen av branschen. Arbetade då nära säkerhetschefer för att analysera hur branschen skulle påverkas. Började 2015 intressera sig för kameraövervakning och har genomfört ett flertal opinionsundersökningar och andra forskningsuppdrag på ämnet.

Hobby: Nyheter, böcker, sport och resor.

möjliggör vidare möjligheter att använda mobilen som nyckelenhet – även om det är en funktionalitet som funnits i en hel del år nu.

SÅKLART HÄNDER INGET ÖVER EN NATT, utvecklare behöver bli familjära med protokollet, en trovärdig konstellation av aktörer behöver komma samman, utförlig kvalitets- och integritetssäkring av app-baserade kontroll- och styrsystem kommer behöva genomföras.

Men framför allt är det säkerhetsrelaterade risker och farhågor som måste tas på allvar. Smarta hem-bolaget Google Nest råkade för en del år sedan utför en hacker-attack där angriparen bland annat tog kontroll över en termostat och tryckte upp temperaturen till en obehagligt varm nivå. Uppkopplade kameror i hemmet utgör även risk.

Det här kommer ta tid att överbrygga - det idealiserade smarta hemmet som ofta beskrivs i reklam-material är inget som ligger runt hörnet, men Matter är en viktig pusselbit i utvecklingen mot en gradvist mer uppkopplad vardag.

KRÖNIKA | MARKUS LAHTINEN
35 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

Vi är Sveriges ledande lås- och säkerhetsföretag!

Alla SLR:s medlemmar är auktoriserade, innehar Mästarbrev, har en bred utbildning och ett gediget kunnande. Medlemsföretagen finns över hela landet och din närmsta säkerhetspartner hittar du här. Våra etiska regler och krav på Mästarbrev, garanterar en god service till mycket hög kvalitet.

ALINGSÅS Alingsås Lås & Larmservice AB www.alas.se

BODEN Låssmeden AB www.lassmedboden.com

BORÅS Borås Lås & Säkerhet www.lasochsakerhet.se

BORÅS Direct Larm Borås AB www.directlarm.se

BORÅS LåsTeam AB www.lasteam.se

BROMMA Avarn Alviks Lås AB www.avarnsecurity.se

BROMMA Great Security Bromma AB www.greatsecurity.se

DANDERYD Täby Danderyds Lås AB (filial) www.tabydanderydlas.se

ENKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se

ENSKEDE Bergs Låsverkstad AB www.bergslas.se

ESKILSTUNA Certego AB (filial) www.certego.se

EKSJÖ Höglandets Lås & Säkerhet www.hoglandetslas.se

FALKENBERG Wikströms lås – Protectum AB www.protectum.nu

FALKENBERG Great Security Sverige AB (filial) www.greatsecurity.se

FALKENBERG Skrea Lås & Smide AB www.skrealas.se

FALKÖPING Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se

FARSTA Farsta Lås AB www.farstalas.se

FINSPÅNG AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.bbgruppen.se

FLEN Certego AB (filial) www.certego.se

GNESTA Great Security Mekanik Sthlm AB (filial) www.greatsecurity.se

GUSTAVSBERG Lås Larmteknik Värmdö AB www.laslarmteknik.se

GÄLLIVARE Låsab Lås- & Larmservice AB www.lasab.se

GÄVLE Certego (filial) www.certego.se

GÄVLE Låscity i Gävle AB www.lascity.se

GÄVLE Lås & Nyckel i Gävle AB www.nyckel.nu

GÖTEBORG Avarn Låsteknik i Göteborg AB www.avarnsecurity.se

GÖTEBORG Göteborgs Lås & Nyckelverkstad AB www.gbglas.se

GÖTEBORG Låfa, AB www.lafalas.se

GÖTEBORG Låset i Centrum HJK AB www.lasetgbg.se

GÖTEBORG Låsinväst Svenska AB www.lasinvast.se

GÖTEBORG Låssmeden S Alexandersson AB www.lassmeden-sa.se

GÖTEBORG Låsspecialisten AB www.lasspecialisten.com

GÖTEBORG Martin Mattson & Co Eftr AB www.martinmattsson.com

GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB www.safeteam.se

GÖTEBORG SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

GÖTEBORG Certego AB (filial) www.certego.se

GÖTEBORG Södra Vägens Låsservice AB www.sodravagenslas.se

HALMSTAD Halmstad Låsservice AB www.halmstad-lasservice.se

HALMSTAD Lås & Larmspecialisten AT AB www.las-larm.com

HANDEN Brandbergens Låshörna AB www.lashornan.se

HANINGE Haninge Lås AB www.haningelas.se

HAPARANDA Gränslås Service AB

HELSINGBORG Avarn Lås-Aktuellt AB (filial) www.avarnsecurity.se

HELSINGBORG Brand & Säkerhet AB www.brandochsakerhet.se

HELSINGBORG Lås & Trygghet AB www.las-trygghet.se

HELSINGBORG Öbergs Lås & Nycklar Eftr KB www.obergs.com

HUDDINGE Lås-Arne Malmström AB www.las-arne.se

HÄGERSTEN Aspuddens Lås - Låstjänst HB www.lastjanst.com

HÄGERSTEN AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial) www.bbgruppen.se

HÄGERSTEN Certego AB (filial) www.certego.se

HÄGERSTEN Västberga Lås AB www.vastbergalas.se

HÄRNÖSAND Nylunds Lås & Larm AB www.nylundslas.se HÄSSLEHOLM Hässleholms Låssmed AB www.hlmlassmed.se HÖRBY Allans Lås & Larm AB www.allanslas.se

JOHANNESHOV Sickla Låsteknik AB www.sicklalasteknik.se

JÄRFÄLLA Järfälla Låsservice, AB www.jarfallalasservice.se JÄRFÄLLA Norrlås, AB www.norrlas.se

JÖNKÖPING Yxhage Lås & Europalarm AB www.yxhage.se

KALMAR WB Lås AB www.wblas.se

KARLSHAMN Avarn Lås-Aktuellt AB (filial) www.avarnsecurity.se

KARLSKOGA Ekbergs Låsservice eftr AB www.ekbergslas.se KARLSKRONA Creab Säkerhet AB www.creab.se

KARLSKRONA Karlskrona Låsservice AB www.kna-las.nu KARLSTAD Certego AB (filial) www.certego.se KATRINEHOLM Certego AB (filial) www.certego.se KIRUNA Certego AB (filial) www.certego.se KISTA AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial) www.bbgruppen.se KRAMFORS Låssmeden i Kramfors AB www.lås-smeden.se KRISTIANSTAD Citylåset AB www.citylaset.se KRISTIANSTAD Certego AB (filial) www.certego.se KRISTINEHAMN Låsmästarn i Värmland AB www.lasmastarn.se KUMLA Certego AB (filial) www.certego.se KUNGSBACKA Kungsbacka Lås & Säkerhet www.lasochsakerhet.se KUNGSHAMN Dalek Lås & Larm AB (filial) www.dalek.se KÖPING Certego AB (filial) www.certego.se LERUM Lerums Lås & Larmservice, AB www.lll.se LIDINGÖ Lidingö Lås & Larm AB www.lidingolas.se LIDKÖPING Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se LINDESBERG Lås & Säkerhetsspecialisten i Sverige AB

LINKÖPING AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.bbgruppen.se

LINKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se

LULEÅ Certego AB (filial) www.certego.se

LUND All-Round Låsservice AB www.allroundlas.com

LUND Certego AB (filial) www.certego.se

LUND Great Security Sverige AB (filial) www.greatsecurity.se

LYCKSELE Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se

MALMÖ Bengtssons Låsservice AB www.bengtssonslasservice.se

MALMÖ Låscentralen E. Borgström AB www.lascentralen.se

MALMÖ Avarn Lås-Aktuellt AB www.avarnsecurity.se

MALMÖ SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

MALMÖ Certego AB (filial) www.certego.se

MARIEFRED Mälardalens Säkerhetscenter AB www.sakerhetscenter.eu

MARIESTAD Vadsbolås AB www.vadsbo.se

MARKARYD Säkerhetstjänst i Markaryd AB www.sakerhetstjanst.se

MJÖLBY Axet Lås i Mjölby AB

MOTALA Certego AB (filial) www.certego.se

MÄRSTA Nyckellås AB

MÖLNDAL Mölndals Låsservice AB www.molndalslas.se

MÖLNDAL Paralarm AB www.paralarm.se

MÖLNDAL SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

SSF INFORMERAR

SLR AUKTORISATION

Auktoriserad Låsmästare innebär att företaget uppfyller de krav som SLR och SSF gemensamt tagit fram. Bland annat ska det finnas bevis på yrkeskunskap genom mästar- och gesällbrev, SLR:s etiska regler ska följas, licenser från tillverkare måste finnas och butik och lokaler måste uppfylla gällande skyddskrav. Anlita alltid en auktoriserad Låssmed!

VAD ÄR ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer inom alla branscher och verksamheter. Den innehåller åtta huvudämnen:

• Kundfokus

• Ledarskap

• Medarbetarnas engagemang

• Processinriktning

• Systemangreppssätt för ledning

• Ständiga förbättringar

• Faktabaserade beslut

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

VAD ÄR ISO 14001?

ISO 14001 behandlar miljöledning och innehåller de viktigaste kraven för att identifiera, kontrollera, systematisera och bevaka miljöpåverkan inom organisationer, samt hur ledningen och förbättringen av systemet sköts.

VAD ÄR FR2000?

I allt väsentligt är kraven på kvalitet och miljö i FR2000 liknande de som ställs i ISO 9001 respektive ISO 14001. Medan ISO 9001 och ISO 14001 är internationallt erkända standarder för många branscher är FR2000 branschanpassat till bland annat Låssmedsföretag och innehåller även lagkraven på arbetsmiljö, brandsäkerhet samt standarden för kompetensförsörjning och kravet på en övergripande verksamhetsbeskrivning.

CERTIFIERING

Vissa certifieringar avser företag, andra deras ledningssystem och vissa avser enskilda personer. Ofta finns ett samband, till exempel att ett företag måste ha ett visst antal anställda eller en viss andel av de anställda som har en viss personcertifiering för att erhålla företags- eller systemcertifiering. Certifiering av ledningssystem, produkter och personer för SLR företag görs av ackrediterat (myndighetskontrollerat) certifieringsorgan, så kallad tredjeparts-certifiering.

NACKA Great Security Nacka AB www.greatsecurity.se

NORRKÖPING Lås & Nycklar i Norrköping AB www.lasonycklar.se

NORRKÖPING Låssmeden i Norrköping AB www.lassmeden.se

NORRKÖPING Norrköpings Låsverkstad AB www.norrkopingslasverkstad.se

NORRKÖPING AB Byggbeslag Lås & Säkerhet (filial) www.bbgruppen.se

NORRKÖPING Certego AB (filial) www.certego.se

NORRTÄLJE Norrtälje Låsservice AB www.ntjlas.se

NORRTÄLJE Spaak Säkerhet AB www.spaaksakerhet.se

NYBRO Nybro Lås AB www.nybrolas.se

NYKÖPING Great Security Mekanik Sthlm AB (filial) www.greatsecurity.se

NYNÄSHAMN Södertörns Lås AB www.sodertornslas.se

OSKARSHAMN Sjögrens Lås & Brandskydd AB www.sjogrenslas.com

PITEÅ Caverion AB www.caverion.se

SKARA Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se

SKARPNÄCK Stanley Security Sverige AB www.stanleysecurity.se

SKÄRHOLMEN Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se

SKÖVDE Vadsbolås AB (filial) www.vadsbo.se

SKÖVDE Låsteam AB (filial) www.lasteam.se

SOLLENTUNA Gerts Lås & Larm AB www.gertslas.se

SOLLENTUNA Sollentuna Lås AB www.sollentunalas.se

SOLNA Råsunda Säkerhetsentreprenad AB www.rasundalas.se

SPÅNGA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

SPÅNGA Spånga Lås AB www.spangalas.se

STENUNGSUND SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

STOCKHOLM Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se

STOCKHOLM Axlås Solidlås AB www.axlassolidlas.se

STOCKHOLM Bravida Säkerhet AB www.bravida.se

STOCKHOLM Corells Lås AB www.corellslas.se

STOCKHOLM Hornsplans Lås AB www.hornsplanslas.se

STOCKHOLM Karla Låsservice AB www.karlalas.se

STOCKHOLM Kungsholms Låsservice AB www.kungsholmslas.se

STOCKHOLM Kungslås AB www.kunglas.se

STOCKHOLM Lindells Låsservice AB

STOCKHOLM Låsborgen AB www.lasborgen.se

STOCKHOLM Låscentrum AB www.lascentrum.se

STOCKHOLM Låskomfort AB www.laskomfort.se

STOCKHOLM Låskompetens i Stockholm AB www.laskompetens.se

STOCKHOLM Låsmakarna AB www.lasmakarna.se

STOCKHOLM Låsman AB www.lasman.se

STOCKHOLM Låssmeden FGJ AB

STOCKHOLM Låssnabben AB www.lassnabben.se

STOCKHOLM Låsteam AB (filial) www.lasteam.se

STOCKHOLM Nybergs Lås AB www.nybergslas.se

STOCKHOLM Great Security Mekanik Sthlm AB (filial) www.greatsecurity.se

STOCKHOLM S:t Erik Lås AB www.stlas.se

STOCKHOLM SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

STOCKHOLM Stockholms Låsservice City AB www.sthlmslas.se

STOCKHOLM Storstadens Lås HB www.storstadenslas.se

STOCKHOLM Söderlås vid Ringen AB www.soderlas.se

STOCKHOLM Södermalms Lås AB www.sodermalmslas.se

STRÄNGNÄS Certego AB (filial) www.certego.se

SUNDBYBERG Låspunkten AB www.laspunkten.se

SUNDBYBERG Great Security Mekanik Sthlm AB www.greatsecurity.se

SUNDSVALL Byggbeslag AB, Låsavd. www.byggbeslag.se

SUNDSVALL Lås & Maskinservice AB www.lasomaskin.se

SÄVEDALEN Avarn Låsteknik i Göteborg AB (filial) www.avarnsecurity.se

SÖDERTÄLJE Axlås Solidlås AB (filial) www.axlassolidlas.se

SÖDERTÄLJE Mälardalens Säkerhetscenter AB (filial) www.sakerhetscenter.eu

SÖDERTÄLJE Certego AB (filial) www.certego.se

SÖDERTÄLJE Telge Lås & Nyckel AB

TRELLEBORG Isgrens Lås AB www.isgrens.se

TROLLHÄTTAN Dalek Lås & Larm AB www.dalek.se

TROLLHÄTTAN SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

TYRESÖ Tyresö Låsservice AB www.tyresolas.se

TÄBY Ensta Lås AB www.enstalas.se

TÄBY Täby Danderyds Lås AB www.tabydanderydlas.se

UDDEVALLA Rikstvåans Låsservice AB www.rikstvaanslas.com

ULRICEHAMN Perssons Låsservice AB

UMEÅ Norrskydd AB www.norrskydd.se

UMEÅ AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.byggbeslag.se

UMEÅ Certego AB (filial) www.certego.se

UPPLANDS VÄSBY Great Security Mekanik Sthlm AB (filial) www.greatsecurity.se

UPPLANDS VÄSBY Väsby Lås & Alarm AB www.vasbylas.se

UPPSALA AB Byggbeslag Lås & Säkerhet www.bbgruppen.se

UPPSALA Certego AB (filial) www.certego.se

UPPSALA Låsservice i Mälardalen AB www.lsim.se

UTTRAN Botkyrka Lås & Säkerhetsmontage AB www.botkyrkalas.se

VALLENTUNA Täby Danderyds Lås AB (filial) www.tabydanderydslas.se

VARBERG Great Security Sverige AB www.greatsecurity.se

VARBERG Låsservice i Varberg www.lasserviceivbg.se

VIMMERBY Lås & Nyckelservice Vimmerby www.lasochnyckelservice.se

VISBY Visby Lås & Nycekltjänst AB www.visbylas.se

VÄLLINGBY Garantilås i Stockholm AB www.garantilas.se

VÄNERSBORG Puttes Lås & Nyckelservice AB

VÄRNAMO Låsservice i Värnamo AB www.varnamolasservice.se

VÄSTERÅS Lundkvist Lås & Nycklar AB www.lundkvistlas.se

VÄSTERÅS Certego AB www.certego.se

VÄSTERÅS Finlarm AB www.protectyou.se

VÄSTERÅS Låscenter i Västerås AB www.lascenter.se

VÄSTRA FRÖLUNDA SafeTeam i Sverige AB (filial) www.safeteam.se

VÄSTRA FRÖLUNDA Avarn Låsteknik i Göteborg AB www.avarnsecurity.se

VÄXJÖ Certego AB (filial) www.certego.se

YSTAD Skåne Lås, AB www.skanelas.se

ÄNGELHOLM RA Låshuset AB www.ragruppen.se

ÖREBRO Axet Låsservice AB www.axet-las.se

ÖREBRO Lås & Säkerhet i Örebro AB www.lassakerhet.se

ÖREBRO Certego AB (filial) www.certego.se

ÖRNSKÖLDSVIK Norrskydd AB (filial) www.norrskydd.se

ÖRNSKÖLDSVIK Övik Låsteknik AB www.lasteknik.com

ÖSTERSUND Gärdin & Persson - Fresks Försäljning AB www.gardinpersson.se

Över fyrtio år senare är branschen lika spännande

Fyrtiotvå år, det slår Sara Berggren med viss förvåning när hon säger det, men det är precis så länge hon varit i lås- och säkerhetsbranschen. Hon var 16 år när hon började hjälpa till i verkstaden och med bokföringen i familjeföretaget Luleå Låskonsult. Idag är hon både filialchef för Certego Luleå och styrelseledamot i SLR, och vägen dit har faktiskt gått ganska spikrakt.

– Jag var en skoltrött 16-åring som inte fick sluta skolan om jag inte hade något jobb och tänkte på inhoppet i familjebolaget som ytterst tillfälligt, men jag ångrar verkligen inget, tvärtom, inleder Sara Berggren.

Några år innan dess, närmare bestämt 1976 startades Luleå Låskonsult av Saras föräldrar.

– De har alltid varit oerhört engagerade i allt som hörde branschen till, särskilt SLR, och som ungdom var det egentligen inte särskilt kul att åka med på möten med en massa ”gubbar” runt om i landet, säger Sara med glimten i ögat och tillägger att hon ändå ganska snabbt själv började uppskatta föreningslivet.

LIGGER I GENERNA ATT ENGAGERA SIG

Engagemanget inom förbundet har Sara

fört vidare och hon har gjort det för att hon alltid tänkt att det är meningsfullt för både kunderna och branschklimatet. När Sara var yngre var hennes pappa ordförande i SLR och hennes mamma i Norrlandsföreningen. Det var också i den sistnämnda Sara sedan började sitt styrelseengagemang.

– Jag satt som sekreterare i 15 år om inte mer. På den tiden var det skjuts i alla lokalföreningar och många valde att komma till mötena.

I SLR:s styrelse har hon nu suttit i 13 år och aldrig har hon känt att engagemanget sviktar.

– Det är fantastiskt roligt och utvecklande att få vara med och påverka en hel bransch, att få ha en åsikt och tycka till, samtidigt som man får input från kollegor. Att föreningslivet är på utdöende

tycker jag är väldigt tråkigt. Men jag tror att de yngre i branschen idag helt enkelt inte vet vad det innebär och ser det som en belastning i stället för en möjlighet.

Problematiken med att få folk att engagera sig i förbundet har kommit och gått genom åren, poängterar Sara och är tydlig med att hon gärna ställer sin plats till förfogande, om någon vill ha den.

– Yngre förmågor behövs och jag kan verkligen rekommendera att man engagerar sig, jag tycker fortfarande det är roligt och intressant efter alla år.

TANKEN OM KONKURRENS HINDRAR

UTBYTET

Hennes fokus i SLR:s styrelse har alltid varit vad som är bäst för medlemmarna och för det måste man vara lyhörd. Ett problem som Sara tyvärr sett genom åren

INTERVJU | BRANSCHEN
38 SÄKERHETSINSTALLATÖREN 2-2022

är att många i branschen ofta kan tycka till om att saker och ting är ”dåliga” eller fungerar mindre bra, men att man sällan berättar hur man vill ha det i stället.

– Emellanåt känns det att det är så för att man inte vill avslöja något, man är så inne i att vi alla är varandras konkurrenter att man missar att vi faktiskt har SLR för att kunna hjälpa varandra att fortsätta skapa en bra bransch affärsmässigt, men också inkluderat de mjuka värdena som är så värdefulla för oss alla.

En av de viktigaste frågorna som Sara jobbat med både inom SLR och inom det egna företaget är påfyllnaden av kompetens.

– Att få in nya medarbetare i branschen och att hitta former för det som är bra, både för företagen och de man anställer, känns väldigt avgörande för allas vår framtid. Det vi jobbar mycket med inom SLR:s styrelse är att hitta standarder utifrån vilka vi kan jämföra kunskap och därigenom rekrytera och anställa rätt person på rätt plats.

Under sina år i branschen har Sara hunnit jobba med det mesta inom företaget, men har inte direkt jobbat ute på fältet.

– Att SLR arbetar för en strukturerad kontroll av kompetens och kunskap tycker jag är jättebra, säger Sara och fortsätter: Jag har gesäll- och mästarbrev men kan i ärlighetens namn inte påstå att jag kan allt inom yrket. Det är viktigt att fokusera på att säkerställa att rätt kunskap finns inom företagen och att innehavare av mästarbrev kan visa upp relevant kompetens.

KVAR I FÖRETAGET ÄVEN EFTER FÖRVÄRVET

Med åren vid familjeföretaget fick Sara och hennes syskon utökat ansvar. Sara är förvisso lite osäker på datumet men året sitter kvar i minnet, 2001 blev hon VD för Luleå Låskonsult. Sedan dess har hon haft hand om ekonomi, personal och den dagliga verksamheten. År 2018 såldes Luleå Låskonsult till Certego, men även efter det har delar av familjen jobbat kvar i företaget.

– Vår ambition har alltid varit att inte klampa in på varandras områden, det skulle nog göra att det lätt blev diskussioner, tvärtom har vi för det mesta haft gemensam syn på vad vi vill och hur vi ska uppnå det, säger Sara.

Hon och de andra delägarna hade även en samsyn när det gällde övergången till Certego.

– Att vi blev en del av Certego har hjälpt oss att utvecklas. Vi hade alla väldigt höga förväntningar och det mesta har också införlivats, sen innebär det ju en förändring att ingå i en större koncern, säger Sara och fortsätter: När man går från att vara och äga ett mindre företag till att bli del i ett större, blir det till exempel lite längre beslutsvägar än vad man är van vid sedan tidigare.

Framåt hoppas Sara att fler medlemmar i SLR tar för sig av möjligheten att vara med och påverka.

– Det är via SLR vi medlemmar kan fortsätta att lyfta låssmedsyrket och säkerhetsbranschen samtidigt som vi kan vara en samlande punkt, både affärsmässigt och kollegialt, något jag tror är avgörande för låsbranschens framtid.

Motorlås Protector

Läs mer på exma.se

”Yngre förmågor behövs och jag kan verkligen rekommendera att man engagerar sig"

SALTO DANALOCK Öppna dörren till ditt smarta hem

SALTO Danalock V3 är ett universellt kompatibelt, smart lås som installeras på insidan av dörren och ersätter ditt befintliga vred.

Med SALTO Danalock V3 Appen delar du ut digitala nycklar till familj och vänner - du bestämmer hur länge de ska vara giltiga och du kan få en notis när någon öppnar din dörr.

Det smarta låset kombinerar fördelarna med ett klassiskt lås och bekvämligheten med ett digitalt lås - välj om dörren ska öppnas med mobiltelefon, nyckel eller en kod i Danapad. Kombinera med en universalmodul så öppnar du även din garagedörr med mobilen.

Med Danabridge och en smart hub skapar du ditt smarta hem –med ljusstyrning, larm och låsning. Är du redo för ett smart och säkert hem?

+46 8 775 87 00 www.saltosystems.se info.se.@saltosystems.com

Vi fortsätter utbilda säkerhetsbranschen

I klassrum eller digitalt – du bestämmer. Säkra din plats på copiax.se.

Digital
nyckel Enkel installation Pålitlig säkerhet Smart hem

MEDLEMSSIDOR

SLR ÅrsträffTack till alla som kom!

Uppemot 200 personer från säkerhetsbranschen tog del av en fullspäckad helg i Göteborg med allt från underhållande skaldjurskryssning, givande leverantörsutställning, stipendieutdelning och ett engagerat årsmöte, till kloka föreläsningar om både värdet av cybersäkerhet och SLR:s nya auktorisationsordning.

SLR årsträff - en träff för hela branschenlockade nästan 200 personer från säkerhetsbranschen, allt från nya till trogna SLR-medlemmar och leverantörer till våra norska vänner på Foreningen Norske Låsesmeder. Vi var med andra ord många som gladdes åt att vi äntligen fick träffas igen och förena nytta med nöje. SLR vill tacka alla som på ett eller annat sätt

bidragit till att göra den här träffen möjlig! Framför allt vill vi rikta ett extra stort tack till alla våra deltagare och leverantörer - tillsammans går vi i branschen en mycket spännande framtid till mötes. Nästa gång hoppas vi att ännu fler medlemmar och branschpersoner sluter upp för att dela både upplevelser och erfarenheter tillsammans.

SLR KURSKATALOG

NYHETER | BRANSCHEN
Vi har nyckeln till din kunskap! Läs mer och boka på slr.se/foretag/kurskatalog

KENNETH NYSTRÖM NY SUPPLEANT I SLR:S STYRELSE

Under SLR:s årsmöte 9 april valdes Kenneth Nyström till ny suppleant i SLR:s styrelse. Kenneth Nyström är VD och låsmästare på Elektrolåset Sverige AB i Kalix. Han har över 40 års erfarenhet från branschen och diverse styrelsearbete genom åren. – Jag ser fram emot arbetet i SLR:s styrelse, säger en glad Kenneth Nyström till Säkerhetsinstallatören.

NYTT INSTRUKTIONSMATERIAL FRÅN SWEDLOCK I LARA

I LARA Security Master finns nu bland annat en ny instruktionsfilm från låsleverantören Swedlock. Instruktionsfilmen med tillhörande monteringsanvisning för Swedlocks digitala lås kan bland annat hjälpa SLR-anslutna låssmeder som i sitt arbete stöter på en befintlig Swedlock-cylinder. Man tar del av instruktionsfilmen på https://academy.slr. se/login/index.php genom att logga in, har man ingen inloggning kan man höra av sig till kansli@slr.se.

KVITTO PÅ LYCKAT ARBETE MED BRANSCHVALIDERING

I samband med att Yrkeshögskolan den 12 maj anordnade yrkes-SM i Växjö fick ansvariga för kompetensförsörjningsarbetet på SLR, Thorbjörn Hellman och Lotta Naglitsch möjlighet att delta i ett seminarium där SLR:s arbete med branschvalidering inom låssmedsyrket lyftes fram som mycket gott exempel. SLR använder validering som verktyg för kompetensutveckling av anställda och rekrytering av nya medarbetare, vilket SLR tidigare skrivit om i ett pressmeddelande.

Den 1 juni är ni varmt välkomna till AXS på Metodvägen 8 i Mölnlycke!

Vi kommer inviga vår nya hämtbutik med öppethus och ni är välkomna när det passar er mellan 8.00-16.00.

INVIGNING AV AXS NORDICS NYA HÄMTBUTIK I MÖLNLYCKE

Endast 10 min från Korsvägen

Det kommer bjudas på frukost, lunch och fika. Vi utlovar tävlingar med finfina priser, rundvandring i våra lokaler och härligt häng med vår personal.

Lägg 1 juni på minnet så ses vi hemmma hos oss!

Den 1 juni inviger AXS Nordic sin nya hämtbutik i Mölnlycke, ett stenkast från Göteborgs centrum. Invigningen pågår från klockan 08 - 16 och dagen till ära bjuder man alla besökare på frukost, lunch och/eller fika, beroende på vilken tid man har möjlighet att komma. Även tävlingar med fina priser, rundvandring i lokalerna och härligt häng med personalen står på agendan för dagen. AXS Nordic finns på Metodvägen 8 i Mölnlycke.

STORT INTRESSE FÖR LÅSUTBILDNINGEN PÅ SÅGBÄCKSGYMNASIET

Säkerhetsinstallatören har tidigare uppmärksammat den nya samverkan mellan SLR och Sågbäcksgymnasiet vad gäller låssmedsutbildning - vilken nu startar på gymnasiet till hösten. Intresset för programmet har visat sig vara stort och man har redan uppemot ett tiotal sökanden. I slutet av april medverkade SLR Låsteknikcentrums regionasvarige, Jessica Dahlin, på gymnasieskolans öppet hus och även där kunde Jessica konstatera att det finns ett stort intresse för låssmedsprogrammet. – Det visade sig att en hel del kommit till öppet hus bara för låsutbildningen, så det känns väldigt roligt, sa Jessica Dahlin efteråt.

NYHETER | BRANSCHEN

MISSA INTE ÅRETS SKYDDSMÄSSA

25-27 OKTOBER

Spara datumen redan nu! Efter uppehåll på grund av pandemin är Skyddsmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö äntligen tillbaka i höst. Mellan den 25 och 27 oktober är det dags för Nordens största branschmässa inom skydd, säkerhet, brandbekämpning, räddningsarbete och personligt skydd. Under dessa tre intensiva dagar samlas hela branschen för att lära nytt, sprida kunskap, mingla och nätverka för att skapa nya breda affärsmöjligheter. På mässan presenteras allt från toppmodern teknologi, cyberskydd, smarta system och helhetslösningar till allt som rör personligt skydd, brandbekämpning och avancerat räddningsarbete. Branschens ledande leverantörer är på plats för att visa mängder av intressanta nyheter och smarta lösningar. Föreningen SäkerhetsBranschen, där både SLR och SEM Group ingår, kommer att ha en egen monter och scen. Bland annat kommer man hålla ett mingel i montern för vilket man vill samla alla branschorganisationer. Håll utkik i SLR:s nyhetsbrev och i våra sociala medier för mer information.

SLR-KURSER OCH FÖRETAGSBASERADE UTBILDNINGAR

En mängd olika kompetenshöjande kurser i SLR:s regi har ägt rum hela våren och fortsätter göra det fram till sommaren med kort sommaruppehåll. På Låsteknikcentrum i Stockholm har det hittills i år hållits flertalet preparandkurser och fler planeras. Preparandkurser hålls även i Göteborg. Under våren har SLR bland annat hållit populära kurser tillsammans med Projsec i ämnet dörrautomatik och CE-märkning. Väntelistan för denna kurs har varit lång och eftersom det i skrivande stund fortfarande finns ett 20-tal personer på kö kommer fler kurstillfällen presenteras snart. Håll alltid utkik på slr.se/foretag/kurskatalog för att få information om det aktuella kursutbudet. Även gesäll- och mästarprovtagning planeras inom kort. Under våren har även, bland andra, Certego lånat Låsteknikcentrums lokaler för att hålla företagsanspassade kurser, däribland nyutbildning av anställd personal. Alla medlemmar kan låna SLR:s gemensamma lokaler på Låsteknikcentrum i Skärholmen. Kontakta jessica.dahlin@slr.se för mer information.

Tel: 031-380 69 10

E-post: butik.linne.lasteknik@avarnsecurity.com www.avarnsecurity.se

SVERIGES LÅS OCH SÄKERHETSLEVERANTÖRERS RIKSFÖRBUND
Avarn Låsteknik i Göteborg AB Box 7058 402 31 Göteborg
NYHETER | BRANSCHEN
Vi tillverkar alla typer av kassaskåpsnycklar. Speciellt Rosengrens nycklar och lås.

LYCKAD LÅSTÄVLING PÅ PRAKTISKA

Den 19 april i år gick Praktiska gymnasiets årliga Låstävling i samarbete med Thage Thells Minnesfond av stapeln. Skolan som tävlade var Praktiska gymnasiet i Stockholm. I tävlingen deltar utgångsklassen, alltså treorna. Låstävlingens innehåll kan jämnställas med ett yrkesprov där allt från cylinderläggning till att koppla kodlås ingår. Tanken är att man ska ge prov på allt det man lärt sig på tre år. Låstävlingen har alltid varit populär bland eleverna och varje år delas en prispott ut till dom som utmärker sig lite extra. Den som är snabbast och duktigast på att utföra uppgifterna vinner första pris. Första pris-platsen kan också bli delad, om ingen ensam utmärker sig. Genomsnittantalet för deltagare är uppemot 10 personer, I år deltog 6 personer. Första plats kammades hem av Erik Howding som vann hela 6000 kr. Andrapris gav 4000 kronor, följt av 3000 kr. Resterande deltagare fick i år vardera 1000 kr för sitt deltagande. Prispotten i år låg således på 16 000 kronor.

Är du säker?

Sveriges bredaste

inom säkerhet.

utbildningsutbud

Utbilda dig hos SSF och certifera dig hos SBSC och få 30% rabatt på både utbildning och ansökningsavgift.

NYHETER | BRANSCHEN
Namnlöst-6 1 2022-04-08 11:55
Från vänster: Peter Hällberg, Erik Hernolf, Joakim Evervall, Kevin Lindström Svensson, Karl Hultman Sellmar, Erik Howding, Erika Malmström och Anders Lind.

Tack till alla leverantörer som var med på SLR årsträff 2022

Säkerhetsbranschen med alla olika säkerhetstillverkande företag och all sin produktutveckling rusar framåt i en hisnande fart. Det kan göra det svårt att hänga med! Du som kom på SLR årsträff 8-10 april fick chans att träffa massor av leverantörer och aktörer. Nu får även du som läsare möjligheten att bekanta dig med de flesta av dom!

Amido har sedan 2008 underlättat administrationen för fastighetsägare i arbetet med flera passagefabrikat och system genom webbplattformlösningen Alliera.

CDVI utvecklar och tillverkar produkter inom passersystem, biometriska läsare, trådlösa styrningar, lås och brytskydd och är verksamma inom tillgänglighet och dörrautomation.

Habogruppen är smidesverkstaden som genom 100 år av erfarenhet utvecklats till företaget som är självklart för den som söker funktionella beslag och inredningsdetaljer.

Anchor Lås AB är en fristående låstillverkare med rötter i Sveriges industrihistoria. Företaget har egen produktion i Eskilstuna.

Företaget Din box designar, utvecklar och tillverkar helhetslösningar för trapphus och byggnader. Din Box var branschens första molnbaserade företag.

FR2000 är en kravstandard för ledningssystem för små och medelstora företag som innehåller krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Assa Abloy Opening Solutions utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster inom lås och beslag samt larm och passersystem.

dormakaba AB Är ett av storföretagen inom åtkomstkontroll och säkerhetslösningar på den globala marknaden och tillhandahåller det mesta för säker åtkomst till byggnader och rum.

ID Säkerhet i Örebro AB beskriver sig som företaget som kan nyckelhantering och har kunskapen och produkterna, allt från nyckelringen till skåpet och digitala kvittenser.

AXS Nordic AB hjälper verksamheter med personliga lösningar inom glasbeslag, dörrautomatik, CCTV, lås och säkerhet.

Utvecklar, tillverkar & levererar egentillverkade säkerhetsprodukter till banker, detaljhandel, myndigheter & företag, landsting, kommuner & privata företag i delar av världen.

iLOQ är företaget som arbetar med att ge smart låsning och säker åtkomst med batterifri behörighetshantering - till byggnader och utrymmen man använder dagligen.

Projsec/Briab är konsultföretaget med inriktning på fysisk säkerhet. Företaget grundades 2014. Idag är man 24 stycken anställda med olika specialistkompetenser.

EVVA utvecklar och tillverkar mekaniska och elektroniska passerkontrollsystem. EVVA har varit ett familjeägt företag ända sedan det grundandes 1919 i Wien.

Profsafe är en produkt- och serviceinriktad koncern som utvecklar och levererar förvaringslösningar. Profsafe med dotterbolag vill vara den naturliga partnern - från projektering/analys till eftermarknad.

Företaget StepLock utvecklar elektromekanisk låsning och passersystem för den skandinaviska marknaden.

Under devisen ”Smarta hem börjar redan vid ytterdörren!” tillhandahåller nimly (fd EasyAccess)smarta lås för en smidigare vardag med total kontroll över dörren.

Serilines fokus är identitets- & accesshantering, egenutvecklade programvaror, webblösningar, säkerhetssystem, hårdvaror & tjänster som förenklar flöden med sekretess och integritethantering av identiteter.

Företaget SALTO Systems utvecklar och tillverkar elektroniska lås och passerkontrollösningar.

Nivex Topsafe arbetar med alla typer av kassaskåp som säkerhetsskåp, nyckelskåp och värdeskåp och har ett stort utbud av högsäkerhetslås.

Prodib AB är sedan 40 år leverantör av nyckelmaskiner, butiksprodukter och ska ha Nordens största nyckelämnessortiment.

Copiax är en grossist inom lås och säkerhet som erbjuder 43. 000 produkter från fler än 100 leverantörer.

Noway Security AB gör svensktillverkade låsskydd. Deras låsskydd beskrivs som "effektiva, eleganta system som är lätta att montera, men närmast omöjliga att forcera.”

RCO Security AB utvecklar, tillverkar och säljer tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem.

Zesec arbetar med mobil porttelefoni och access i allas våra smartphones. "Tillsammans bygger vi det nyckelfria samhället." är deras devis.

RZ OLDA Innovation AB tillverkar egenutvecklade dörrbeslagsprodukter, exempelvis kantreglar för pardörrar. Därutöver tillverkar bolaget specialverktyg.

Företaget Safetron utvecklar och tillverkar elektroniska låslösningar för den skandinaviska marknaden.

Swedlock utvecklar, tillverkar & levererar digitala låssystem med batterifria lås. Låssytemen finns installerade i flertalet skandinaviska kommuner.

Nyhet! ASSA ABLOY Velox –framtidens eltryckeslås

Smarta på riktigt. Flexibel installation. Enkla att anpassa.

En helt ny standard för eltryckeslås anpassade för dagens och framtidens krav på funktioner och prestanda. Ja, du läste rätt. ASSA ABLOY Velox är här.

Trygg, tryggare, tryggast Velox-låsen finns i fem varianter, där det mest avancerade är godkänt i låsklass 3. Det betyder att du kan välja den variant som passar dina behov och förväntningar. Självklart är låsen certifierade för att klara tuffa krav inom brand, inbrott och utrymning.

A524

Anpassa? Inga problem.

För den som håller i skruvmejseln kommer Velox att kännas bekant. Velox bygger på samma plattform som de välkända motorlåsen 840C/850C. Det är enkelt att ändra inställningar för höger- och vänsterhängd dörr, låshusets ut- och insida, hakregelns funktion samt omvänd och rättvänd funktion.

Digital och krypterad information

Denna nya serie lås kommunicerar digitalt och krypterat med anslutna passersystem. Det går självklart att ansluta låsen analogt om du hellre vill det.

Smarta på riktigt Velox är smarta lås på riktigt. I låsen sitter sensorer istället för mikrobrytare och gör både övervakning och status i realtid möjlig. Velox är kompatibla med Hi-O™ och förberedda för framtida behov, som till exempel förebyggande underhåll.

Läs mer på assaabloyopeningsolutions.se eller ring 016-17 70 00.

A524.2202 - Velox annons säkerhetsinstallatören.indd 3 2022-02-02 14:12:05

AirKey

Smart helt enkelt

AirKey gör din vardag enklare och ger dig större frihet. Med AirKey kan du låsa upp dörrar med din mobil, skicka nycklar via sms och enkelt organisera hela ditt låssystem. På så sätt ger AirKey dig maximal frihet och maximal säkerhet – på jobbet eller i bostaden.

POSTTIDNING B SLR Granviksliden 2 435 35 MÖLNLYCKE
www.evva.com
Ny Cloud Interface
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.