Page 1

La Milagrosa

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 1 


Barakaldoko Paisaia Astelehenean Barakaldo naturala ikusi genuen.  Barakaldon dauden hamar mendiak ikusi genituen:  Sasiburu mendikatea, Apuko mendia, Peñas Blancas, Eretza mendia, Aldapa, Ganeran,   Gazteran, Argalario, Mota mendia eta Burzako.   Bertan ikusi genuen pinuak eta eukaliptoak kanpoko zuhaitzak direla eta besteak bertako  zuhaitzak direla. Landaketak eta zelaiak ere bai ikusi genituen.  Gero ikusi genuen Barakaldo alboan dauden auzo baserritar batzuk:  Basatxu, Gorostiza, Errekatxo, La Dinamita, Arnabal, Tellitu, Santa Luzia eta Bengolea.   

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 2 


BARAKALDOKO URA ETA ARAZTEGIA

Astelehenean joan  ginen  Errekatxora,  maketa  bat  ikus‐ tera,  maketa  hartan  ikasi  ge‐ nituen  Barakaldoko  ibaiak,  urtegiak  eta  alboko  udale‐ rriak.  Hiru  ibaiak  dira:  Kada‐ gua  ibaia,  Nerbioi  ibaia  eta  Castaños ibaia  Hiru  urtegiak  dira:  Oiolako   urtegia, urtegi zaharra eta Go‐ rostizako  urtegia.  Hiru  udale‐ rri  dauzka  ere  Barakaldoko  kanpoan:  Erandio,  Bilbao  eta  Sestao.  Hori  ikusi  eta  gero  joan  ginen  araztegira  ikustera  ura  nola  bihurtzen  den  edangarri.  Gero  ura  urtegietatik  ateratzen  da,  bigarren  leku  batean  banaketa‐biltegira  heltzen  da.  Kloroa   gehitzen diote esterilizatzeko. Ondoren ozonoa injektatzen zaio oxidatzeko eta materia or‐ ganikoa  ezabatzeko.  Hori  egin  eta  gero  ura  erreaktibo  batzuekin  nahasten  da,  zikinkeria‐ partikulak batzeko eta malutak sortzeko. Gero sortutako malutak hondora joaten dira de‐ kantazioaren  ondorioz.  Ondoren,  ur  dekantatua  harea  fin  artetik  igarotzen  da,  eta  azken  partikulak bertan geratzen dira.   Hori egin eta gero uraren azidotasuna sosarekin neutralizatzen da. Azkenean, kloroa gehi‐ tzen da, mikroorganismorik ez egoteko eta gero ura etxeetara bidaltzen da. 

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 3 


SANTA AGEDA Santa Agedara joan ginen asteartean. Er‐ mita batera sartu ginen. Han ikusi ge‐ nuen santa Agedaren estatua bat. Santa  Agedak bere eskuan bi bular zituen.  Orain kontatuko dizuegu bere historia:  Santa Ageda edo Agate Deuna III. men‐ deko gazte bat izan zen. K.o. 230. urtean  jaio zen. Agate deunaren familia diru‐ duna zen. 250. urtean inguruan Quin‐ ciano seatariak bere boterearekin baliatu  nahi zuen gaztearen ederra gozatzeko  baina gazteak ezetz ezan zion bizimodu  paganoa baztertzen zuelako. Senatariak  ikusi zuenean bere nahiak ez zirela be‐ teko, asko haserretu zen eta mendeku  gisa, Ageda torturatzea eta bularrak  moztea agindu zuen. Kroniken arabera,  Agueda Catanian hil zen, 250. urteko  otsailaren 5ean.   Gero sala batera sartu ginen. Harrizko estatua ikusi genuen eta esaten da: Hiru buelta  eman estuarekin sendabidea eskatzeko. Santa Agedaren jaietan ermitara igo eta errome‐ ria edo Santaren kantak abestu eta makilarekin erritmoa markatu. 

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 4 


SANTIAGO BIDEA ETA GALTZADA

Asteartean Santa Agedaren ermitan  azaldu ziguten Santiago bidearen histo‐ ria.       Kristauentzat Santiago bidea munduko  hirugarren biderik garrantzitsuena da.                   Santiago Jesusen apostolu bat izan zen  eta Galizian hil zen. Bere hilobia Santia‐ gon zegoen.  Santiagoko bide garrantzitsuena “bide  frantsesa” deitzen da.    Erdi Aroko galtzada harrizkoa zen eta  haiek egiten zuten. Hiru harri mota  zeuden: betegarriak, hezurra eta harri  zapalak. Betegarriak balio zuen zaldiak   karroekin pasatzeko. Hezurrak balio  zuen erdia markatzeko eta harri zapa‐ lek gurpilak ondo  pasatzeko. Lau ge‐ ruza egiten zuten galtzada egiteko.       

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 5 


LARRAZABALGO ESKOLAK Larrazabalgo eskolak Larraza‐ balen daude. Laurogeita ha‐ maseigarren zenbakia dira, eta  ia ehun urte dituzte. Auzo‐ eskolak XX. mendearen hasie‐ ran eraiki ziren eta herritik  urrun zeuden. Gaur egun mu‐ seo bat da. Ikasgeletan ikasle  asko egoten ziren. Umeak ba‐ natzen ziren: neskak gela ba‐ tean eta beste batean mutilak,  gela berean maila eta adin  guztietako ikasleak egoten zi‐ ren. Liburuak oso garestiak zi‐ ren, irakasleak edo diputazioak ematen zizkieten. Ikasleak irakasleak esaten zutena ko‐ piatu eta buruz ikasi behar zuten. Ume txikiak “pizarrin” izeneko arbel txikietan idazten  ikasten zuten. Idazten ondo zekitenean, lumaz eta tintaz idazten hasten ziren. Atezainik ez  zegoenez, ikasleek eta irakasleek hartzen zuten materialak eta ikastetxea zaintzearen ar‐ dura zuten. Umeak debekatuta zeukaten neskekin jolastea. NESKEK: tabekin, panpinekin,  diaboloarekin eta puzzleekin jolasten zuten.  MUTILEK: autoekin, peonzekin eta kanikekin jolasten zuten.     GURE IRITZIA: LARRAZABALGO ESKOLAK OSO POLITAK DIRA ETA HIRUGARREN MAILAN  EGON GINEN TXORIMALO BATZUK EGITEN 

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 6 


BARAKALDOKO ANTZOKIA Asteazkenean Barakal‐ doko antzokia bisitatu  dugu. Gaur egun ezagu‐ tzen dugun antzokia  1991koa da. XX. men‐ dearen hasieran egin  zuten antzoki bat, baina  XX. mendearen erditik  aurrera zineak garrantzi  handia hartu zuen eta  antzerkiak ikusleak  galdu zituen. Azkenean   1975ean betiko itxi zen.   Fijatzen bazara Barakal‐ doko antzokia eta bere logotipoa berdinak dira. Logotipoa bi aurpegi dira.   Antzokian leku asko daude: kamerinoak, dantza entseatzeko gelak, eszenatokia…   Esan ziguten kamerinoek argi espezialak dauzkatela.   Antzokian lan asko daude: antzezlea, makillatzailea, ekoizlea, konpositorea, eszenografoa,       koreografoa, zuzendaria, utileroa, argi‐teknikaria, soinu teknikaria, disenadore   grafikoa, erregidorea …   Gure ustez, antzokia oso dibertigarria da eta bere antzerki obrak ere bai.    

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 7 


Usoa Usoa       

USOA Lutxanan  dago eta 1983. ur‐ tean Barakaldoko  udalak sortu zuen.  Han badaude per‐ tsona batzuk zailta‐ sun fisiko edota  psikikoekin. Bere  logotipoa uso bat  da, lehen egiten  zituzten arropak  eta gero lorezaintza  eta beste gauzak,  baina gaur egun  egiten dituzte  gauza asko eta fabrikan dauka denda bat arroparekin.   Fabrikan eskaria jaso egiten dute eta gero USOAko langileek diseinatu egiten dute unifor‐ mea eta gero makina batekin arropako forma moztu egiten du. Gero langileek josteko ma‐ kinarekin josten zenuten poltsikoak, alkandorako lepoak eta gauza asko. Gero botoiak, kre‐ mailerak eta abalorioak ipintzen zenituzten. Gero probatzen zuten arropa eta gero kutxa  batean ipini zenuten eta pedidua eramaten dute jaso egin du pertsonari edo bera joaten  zen hartzera.   Nire ustez oso ona da, pertsona horiek ez dute lan asko haiek egiteko ere bai ematen ditu  janaria eta oso pozik ikusten dira pertsonak eta patio asko daude. Jantziak oso politak dira  eta asko egiten dute egun batean. 

Egunkaria La Milagrosa     

Ezagutu Barakaldo Secundaria 

pág. 8 

Egunkaria la milagrosa 2013  
Egunkaria la milagrosa 2013  
Advertisement