Page 1

GURUTZETA 1B1

GURUTZETA DBH 1ยบ B1

EZAGUTU BARAKALDO SECUNDARIA

PรG 1


SANTA AGEDA Joan gara Santa Ageda baselizaraino. Ikusi dugu eliza,i kusi dugu estatua bat eta  estatua horrek tradizioa bat zeukan sendatzeko. Bizi ziren medikurik gabe   eta estatua hori hartzen zutenean, hiru buelta eman behar zuten elizaren inguruan eta ho‐ rrela sendatzen ziren, eta egun batean erori zitzaion eta estatuari   burua apurtu zitzaion. Hortik aurrera, burua zen gaixotasun txikiak sendatzeko eta   gorputza gaixotasun handiak sendatzeko, baina gero konpondu zuten.   

GURUTZETA DBH 1º B1

EZAGUTU BARAKALDO SECUNDARIA

PÁG 2


LARRAZABALKO   ESKOLAK 

Abenduaren 11n  joan ginen Barakaldoko eskola zaharrak ezagutzera, konkretuki Larraza‐ bal auzoan daudenak.  Berrogei edo berrogeita hamar ikasle egoten ziren klasean, baina mutilak eta neskak se‐ paraturik. Txarto ikusita zegoen mutilek nesken jostailuekin jolastea eta neskek mutilene‐ kin. Zazpi urtetik gorantz mutilak mutilekin egon behar ziren eta neskak neskekin. Lehe‐ nengoz arbel izeneko koaderno itxurako bat erabiltzen zuten eta beren kaligrafia hobe‐ tzen zutenean tinteroa eta lumak erabiltzen hasten ziren.  Tinta pote handi batek 32 pezeta balio zuen, oso garestia zen. Langile batek 50 pezeta ira‐ bazten zuen hilabetean. Liburu gutxi zituzten eta jende asko eskolan, eskola gutxi zeude‐ lako. Klasean urte desberdinetako umeak zeuden eta irakasleak guztiei irakatsi behar  zien. 

GURUTZETA DBH 1º B1

EZAGUTU BARAKALDO SECUNDARIA

PÁG 3


Deabruaren zubia Zubia 1457. urtean egin zen. Kastrexana edo Lasaoko zubia ere deitzen diote. Zubiak     begi bat du, Lekeitioko Pedro Ortizek egin zuen, eta kokatuta dago eskola zaharren alboan.  Zubirik ez zegoenean erabiltzen zuten harrizko bidea. Zubia harriz eginda dago. Zubia ez da  oso handia eta ez da oso txikia. Zubiaren alboan trenbidea dago.  

GURUTZETA DBH 1º B1

EZAGUTU BARAKALDO SECUNDARIA

PÁG 4


MEATZARITZA   

Euskal Herriko meatzaritza museoa Concha II izeneko meategiaren alboan dago  Han burdin minerala atera zen pasa den mendeko 90eko hamarkadara arte.  Bost mineral mota daude: Oligisto, limonita, karbonatoa, goethita eta magnetita.  Oligistoa meatzariek izendatzen zuten Vena izenarekin, legea 70% du eta bere gogortasuna  biguna da.   Limonita meatzaritzek izendatzeko izena zen Rubio, bere legea 50% da eta gogortasuna er‐ taina da.  Karbonatoaren legea  30% da eta gogortasuna oso gogorra da. 

GURUTZETA DBH 1º B1

EZAGUTU BARAKALDO SECUNDARIA

PÁG 5

Egunkaria gurutzeta 1b1  
Egunkaria gurutzeta 1b1  
Advertisement