Page 1

RSG

MAGAZINE 21 Beeldredactie - Ton Krabman

e RSG’ d n e r ‘De lerende RSG’ e l e ‘D BESTE βurghers INTERVIEW Internationaler ionaler t a n r e t n I Interview Op kamp IA! C I AO I TAL De dag van de talen skamp a l k g u r b Op Verstand op ‘1’ cht a j n e Vossenjacht s s o V op ‘1’ d n a t s r e V Ciao Italia! SHOCK E R U T L U C Cultureshock COLUMNS Columns 1

OKT 2011 - NR 21 - Uitgave van RSG Slingerbos | Levant - E(mail) RSGmagazine@rsgsl.nl


RSG Magazine ‘De lerende RSG’ Voor iedereen die dit blad voor het eerst ziet: dit is ons eigen RSG Magazine waarin we willen laten zien wat er allemaal op de school gebeurt. Zoals uitwisselingsprogramma’s, wie zijn er nieuw, wat voor talent is er onder onze leerlingen, of wat zijn onze plannen. Ook dit schooljaar zullen er 5 of 6 nummers verschijnen die je (gratis) mee mag nemen of die je op de site kunt lezen. Je mag ook best zelf een stuk insturen (o.budde@rsgsl.nl), of een tip geven als er iets leuks/spannends/bijzonders gaat gebeuren. En we zijn gek op foto’s. Maar dan wel goede; dus in hoge resolutie, gemaakt met een behoorlijke camera, en lekker ‘kort op het onderwerp’. In deze aflevering lees je o.a. over de brugklaskampen. Leerlingen hebben daarvan korte verslagen gemaakt, en daarvan is een aantal geselecteerd. In het kader van de ‘internationale dag van de talen’ hebben leerlingen van ons lessen Engels op de basisschool gegeven. Lukte ze dat? Op school zijn op verschillende plekken nieuwe gezichten verschenen. Zoals Nanda de Moor, brugklascoördinator van RSG Levant. Wat is haar achtergrond en waarom is ze dit gaan doen? Onze vaste columnschrijvers Martijn en Denise gaan ook dit schooljaar weer hun bijdragen leveren. Kortom genoeg redenen om dit blad te lezen! Olaf Budde

Het nieuwe schooljaar is al weer even bezig en ik wil dan ook iedereen vanaf deze plaats van harte welkom heten. Voor de ‘oude’ RSG’ers geldt: welkom terug en voor de nieuwe RSG’ers

te gaan rondsnuffelen en die ervaring te gebruiken in bijvoorbeeld het profielwerkstuk (bovenbouw havo en vwo). Ook docenten worden uitgedaagd hun talenten verder te

B E S T E βurghers geldt: fijn dat u/je er bent! Hopelijk wordt cursusjaar 2011 - 2012 een mooi jaar voor iedereen. Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een aantal ontwikkelingen. Zo starten we op de locatie Slingerbos met een iPad-pilot. 3 docenten gaan hun lessen interactiever maken en willen veelvuldig gebruik maken van een iPad. Daarnaast starten de twee technasiumbrugklassen met een netbook. Het is niet de bedoeling dat de schoolboeken verdwijnen maar het apparaat, -de iPad, netbook, macbook of laptop-, is een hulpmiddel om nog beter in te kunnen spelen op de actualiteit. Het is immers veel leuker om ‘live’ een vulkaan te zien dan op een plaatje. ICT zal de komende jaren centraal staan in de RSG. Er zijn nog meer ontwikkelingen. Zo groeit het technasium verder de school in en worden de plannen rondom een heuse werkplaats steeds concreter. Door een andere vorm van didactiek worden de technasiumleerlingen uitgedaagd zelf na te denken over een proces van onderzoeken tot en met ontwerpen. Talenten worden aangeboord en dat is een duidelijk speerpunt van de RSG. Talentontwikkeling vinden we overigens belangrijk bij alle leerlingen en docenten in de school. Een groep docenten doet onderzoek naar wat talentontwikkeling inhoudt, hoe we het kunnen stimuleren en wat de opbrengsten zijn. Leerlingen die excellent presteren worden uitgedaagd om op universiteiten of in bedrijven

ontwikkelen. Veel docenten maken gebruik van de lerarenbeurs om zich verder te scholen op hun vakgebied. De RSG is een lerende organisatie, in de letterlijke betekenis van het woord! Ook dit jaar blijven we nieuwsgierig naar wat ouders en leerlingen vinden van de RSG. We hebben een actieve leerlingenraad onder leiding van mevrouw Meerman en in iedere afdeling is een klankbordgroep. Daarnaast is de oudergeleding van de MR heel actief. We proberen de lijnen kort te houden met als basis de driehoek leerling - ouder(s) - docent. Op de website verschijnt binnenkort een overzicht met alle emailadressen van docenten en coördinatoren zodat u altijd contact op kunt nemen. Het administratieprogramma Magister zorgt ervoor dat u op ieder gewenst moment uw kind kan volgen op het gebied van cijfers en voor onderbouwleerlingen is zichtbaar welk huiswerk gemaakt en geleerd moet worden. Nog dit cursusjaar (in 2012) krijgt u inzage in het absentie-overzicht. Op deze manier kunnen we, ook weer vanuit de driehoek leerling - ouder(s) - docent, de leerling monitoren en op weg helpen naar het diploma. Ik wens iedereen een goed jaar, vol uitdaging en ontwikkeling! Anne-Marie Leeuwenburgh

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

2


INTERNATIONALER

Internationaler kan het haast niet…

In het begin van het schooljaar kwamen allerlei leerlingen uit verschillende landen naar de RSG in het kader van uitwisselingsprogramma’s. 5vwo ontving een groep van 30 leerlingen uit Noord-Italië, om precies te zijn uit Badia Polesine. Dat ligt in de buurt van Padua. Ze kwamen met de bus, hadden onderweg overnacht, maar dat ging wel ten koste van de uitwisselingsnachten.

Ook 5vwo: er kwam een groep uit Znojmo Tsjechië, 49 leerlingen. Deze uitwisseling bestaat al meer dan tien jaar. 5havo: een andere groep uit Noord-Italië, uit Camposampiero, ook in de buurt van Padua. Ongeveer 30 leerlingen. Al sinds 2004 is er een uitwisseling met deze school. 5havo: een groep uit Potsdam, in de buurt van Berlijn. ± 30 leerlingen. Het was een geweldige week, met een goed programma maar slecht weer. 5havo: 20 leerlingen met hun begeleiders uit Roemenië, uit Constanta, aan de Zwarte Zee.

Ze kwamen met het vliegtuig, dat kan niet anders over deze afstand. Ze waren 7 dagen in Nederland. De leerlingen organiseerden ‘s avonds zelf van alles. Eén avond zaten Italianen, Tsjechen, Roemenen en Nederlanders met z’n allen in de Boterlap in Harderwijk. Iedereen praatte Engels, het was een geweldige sfeer. De ultieme integratie, precies wat we met deze uitwisselingen willen bereiken. En natuurlijk waren er ook nog Denen, die op beide locaties zijn ontvangen en een programma hebben gedaan.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

3


INTERNATIONALER Bovendien is een concentratiekamp bezocht. Dat was allemaal erg indringend. Het bezoek aan het Anne Frank Huis past ook in dit project.

Wat vond iedereen er van? Potsdam Op 5 september kwamen leerlingen van de Voltaire Gesamtschule en het Einstein Gymnasium uit Potsdam op (tegen)bezoek bij de RSG. Zij werden begeleid door hun docenten Rita Saalbach (wiskunde, natuurkunde), Gabriele Woitalla (Duitse geschiedenis) en Morena Völter (Duits en politieke vorming). Wat viel deze begeleiders op na een ochtend rondkijken op de RSG? Wat zijn de opvallende verschillen tussen de RSG en jullie eigen scholen? RSG Slingerbos is beter uitgerust, met veel meer computers waaronder laptops en meer vaste beamers. Ook kun je in de lokalen kijken o.a. door het glas naast de deur. Bij ons in Potsdam zijn er alleen maar gesloten deuren. De aankleding van lokalen en andere ruimtes is hier in Harderwijk veel minder zakelijk. Het personeel van de RSG komt hier bij elkaar in een grote gemeenschappelijke ruimte. Bij de

scholen in Potsdam zitten vaksecties over de gebouwen verdeeld, waardoor je soms lang moet zoeken voordat je iemand te pakken krijgt. Verder valt op dat de omgang tussen docenten en leerlingen meer ongedwongen is (dat was trouwens al eerder bij het bezoek van de RSG aan Potsdam opgevallen). En het aantal regels en voorschriften is in Duitsland veel uitgebreider. Wat staat er nog meer op het programma? Een bezoek aan Utrecht waarbij we o.a. gaan waterfietsen (wat is dat eigenlijk?). Een fietstocht, sport, golf spelen. En we gaan naar Amsterdam met daarbij een bezoek aan het Anne Frank Huis. Hoe is de voorbereiding op dit bezoek geweest? De leerlingen gebruikten Facebook voor de onderlinge contacten; dat gaat prima. En op één van de scholen is een uitgebreid programma gedaan met als thema Holocaust. Daarbij werd ook de situatie dat je gevangen bent en geen medicijnen krijgt gesimuleerd.

Vonden jullie leerlingen het spannend om hier naar toe te komen? Ja, ze waren best nerveus. Ze wisten bijvoorbeeld niet zo goed wat voor geschenk ze voor het gastgezin mee zouden nemen. En soms slaapt een jongen in een huis van een meisjesleerling, of omgekeerd. En vooral toen de bus de hoek om kwam en ze zagen wie er op ze stonden te wachten waren ze wel opgewonden. Wij docenten overnachten in een hotel, maar doen wel diverse dingen gemeenschappelijk met de RSG-collega’s. Die vangen ons trouwens prima op; ze zorgen goed voor ons en als we vragen hebben worden die goed en snel beantwoord. Op woensdag zijn ook de leerlingen Konstantin en Alexander er vroeg bij, want vandaag staat een bezoek aan Utrecht op het programma. Zij zijn niet eerder in Nederland geweest en vinden het toch wel een heel ander land dan Duitsland. In ieder geval hebben ze de paraplu bij zich want het weer is niet te vertrouwen. Gisteren hebben ze wat lessen op de RSG meegemaakt. Het schoolgebouw is veel groter dan wat zij gewend zijn. Het opvallendst vinden ze toch wel dat de sfeer veel meer ontspannen is. Dat geldt voor de leerlingen onderling maar ook tegenover de docenten. De schoolpauzes zijn ook erg prettige momenten. Tot zover bevalt deze uitwisseling ze prima.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

4


KAN HAAST NIET En toen waren er kroketten… De Roemeense Sandra Cojocaru zat heerlijk van het oer-Hollandse broodje kroket te genieten toen we wilden weten wat ze van het uitwisselingsbezoek vond. Ze had op het Slingerbos net twee lessen gevolgd: wiskunde (in het Engels) en Engels. In Roemenië geven ze geen wiskunde in het Engels, maar het was wel te volgen. Overigens was wiskunde op haar school geen populair vak. In ieder geval was de wiskundedocent hier erg enthousiast en droeg dat ook uit. De les Engels was helemaal geen probleem voor haar. Opvallende verschillen in de inrichting van de school vond Sandra dat er hier beweegbare schoolborden zijn, en dat er een vrij grote kantine is waar je kunt zitten. Het gastgezin is prettig, het Nederlandse eten is OK (behalve tijdens de KLM vlucht). Via Facebook was van tevoren al regelmatig contact geweest. Amsterdam was intussen al bezocht (een opmerkelijke stad!) en verkend met een city-tour-bus. Op het programma staan verder nog een bezoek aan Rotterdam, Giethoorn (hoe spreek je dat eigenlijk uit?) en Walibi (wat is dat voor iets?). Kortom nog van alles om naar uit te kijken.

Een sprookje… Deense leerlingen waren ook op uitwisselingsbezoek. Zij hadden niet echt van tevoren via Hyves of Twitter al kennis kunnen maken met de Nederlandse leerlingen.

De koppeling aan elkaar vond daarom ‘live’ plaats op het podium in de nieuwe kantine. Voor alle betrokkenen een spannend moment. Volgens de Deense docenten ging dat allemaal prima. Dinsdagmiddag werd er in gemengde

groepjes stevig samengewerkt om in het Engels sprookjes te verzinnen. Later in de week werden deze aan de ouders vertoond.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

5


INTERVIEW

Ik geniet ervan! Nanda de Moor is met ingang van het cursusjaar 2011-2012 de nieuwe teamcoördinator brugklassen van RSG Levant. Zij is getrouwd en heeft drie kinderen van 20, 17 en 13 jaar. Na afronding van de lerarenopleiding Frans lagen de banen niet voor het oprapen. Ze is daarom ander werk gaan doen, zoals intercedente bij Randstad, en ambtenaar op de afdeling onderwijs van de gemeente Leusden. Maar het lesgeven bleef toch lokken… Eerst volwassenencursussen Frans bij de Volksuniversiteit Ermelo, daarna docent Frans bij Groevenbeek, gecombineerd met mentoraat en faalangstreductietraining. Al met al 11 jaar in het onderwijs. Hoe ben je bij de RSG terecht gekomen? Meer dan een jaar geleden bedacht ik dat ik wel eens iets heel anders wilde gaan doen. Misschien wel iets buiten het onderwijs. Ik heb om die reden eind vorig schooljaar ontslag genomen bij Groevenbeek en heb me opgegeven voor een opleiding tot mediacoach. Maar tijdens die (vrij korte) opleiding merkte ik dat ik toch steeds de vertaalslag naar het onderwijs zat te maken. Ik bedacht wat ik binnen het onderwijs kon doen met onderwerpen als privacy op internet, cyberpesten, mogelijkheden met mobieltjes, gameverslaving etc. Ik ben toen weer met Groevenbeek gaan praten over de mogelijkheid om projectlessen mediawijsheid te geven. Ze vonden dat wel

een goed idee, en ik heb vervolgens een projectplan geschreven, dat ik dit schooljaar zou gaan uitvoeren met alle brugklassen. Ik wilde ervoor zorgen dat alle brugklassers dat programma voor de kerstvakantie zouden hebben doorlopen en na deze lessenserie behoorlijk mediawijs zouden zijn.

solliciteren, maar besloot het toch niet te laten lopen. Want ik was weliswaar nog niet zo lang bij het Slingerbos, maar ik had toch ook al jarenlange onderwijservaring.

In januari 2011 was ik klaar met mijn opleiding, en zat er toch wel een groot gat tot ik weer bij Groevenbeek aan de slag zou gaan. Ondertussen miste ik het onderwijs behoorlijk. Ik hoorde toen dat er op RSG Slingerbos een dringende vacature Frans was. Het leek me een goed idee eens te gaan praten op RSG om te gaan vervangen tot de zomervakantie. Een week later stond ik weer voor de klas.

En hoe bevalt het? Ik geniet ervan. Maar het is wel heel snel gegaan. Je beseft het nog niet helemaal, terwijl de trein gewoon rijdt en je gewoon mee moet. Je hebt in je tweede week een ouderavond moeten voorbereiden en gehouden, met een speech voor 350 ouders. En een week later op kamp met alle mentoren en 225 brugklassers. De locatie waar het kamp werd gehouden en het programma waren voor ons hele team nieuw. En ook dat we met alle klassen tegelijk gingen. Er lag een compleet nieuw draaiboek.

En dat ging meteen goed? Ik moet wel toegeven dat je nog wel onderschat hoe pittig het is als je op een nieuwe school in de loop van een schooljaar vier klassen moet overnemen. Ondanks 11 jaar ervaring word je weer uitgeprobeerd, maar ik vond het toch erg leuk om te doen. Ik voelde me welkom op school en binnen de sectie Frans. Vervolgens werd me gevraagd of ik langer wilde blijven. Dat vond ik niet zo’n gek idee; een aantal uren Frans op het Slingerbos en het geven van een lessenserie mediawijsheid op Groevenbeek als ‘zelfstandig ondernemer’. Dat had ik net allemaal afgesproken en toen kwam de vacature voor brugklascoördinator voorbij. Ik heb wel getwijfeld of ik nou moest

Word je daar onrustig van als je nog niet alles kunt overzien? Uiteraard is het kamp afgelopen schooljaar goed voorbereid door een groepje mensen. Maar omdat er een aantal nieuwe mensen in het team zitten, hebben we wel besloten om er nog een keer naar toe te gaan om de locatie en het programma goed te bekijken en vragen te kunnen stellen. Verrassingen kun je toch wel verwachten als je er met 225 kinderen naar toe gaat. Daarvoor heb je op dat moment als team de verantwoordelijkheid. Je gaat wel op stap met het liefste dat ouders hebben, namelijk hun kind. Dan wil ik wel graag zeker weten dat de omgeving veilig is en dat iedereen uiteindelijk ook weer heelhuids terugkomt. RSG MAGAZINE - 21 | 2011

6


NANDA DE MOOR En was het geslaagd? Ja, zeker. Maar zoals gezegd, dit kamp was voor de eerste keer, dus op onderdelen ga je het een volgende keer anders doen. Negen brugklassen tegelijk is bijvoorbeeld te lastig, dus dat wordt volgend jaar echt anders. En misschien wordt het wat dichterbij, op fietsafstand. Maar het was hartstikke leuk, we hadden goed weer en de kinderen hebben het als een superkamp ervaren en dat is het allerbelangrijkste. Zo’n ouderavond was ook nieuw voor je; geeft dat voldoening als je het tot een goed einde brengt? Ja, dat geeft me wel een kick. Ik vond het van tevoren spannend, zo’n eerste keer. Dan wil je niet dat het misgaat of dat de beamer je in de steek laat. Maar ik heb mijn speech goed voorbereid en ’s middags de techniek nog nagelopen met de conciërges. En uiteindelijk maakt het dan niet zoveel uit of je voor 350 ouders optreedt of voor bijvoorbeeld 50 ouders van je mentorklas. Het verhaal was mijn verhaal, daar sta je achter, en dan kun je het ook overbrengen. De ouders zijn vervolgens met de mentoren meegegaan voor informatie over de klas, waar hun kind in is geplaatst. Na afloop zeiden veel ouders dat ze een mooie avond hadden gehad en goede informatie hadden gekregen, dus ik ging weer met een glimlach naar huis. Ben je ook al begonnen contact te leggen met de basisscholen in Zeewolde? Nog niet. Cor van Kuijeren onderhoudt voorlopig de contacten met de scholen. Maar we gaan er straks samen naar toe. En dan groei ik er stapsgewijs in. Goede contacten zijn erg belangrijk als je straks nieuwe leerlingen moet plaatsen. Of als je ervaringen wilt terugkoppelen. Zijn de nieuwe brugklasleerlingen eigenlijk angstig als ze op school komen? In het begin is er wel sprake van enige spanning, maar nu lopen ze rond alsof ze hier al maanden zitten. Dat gaat erg snel. Zeker na zo’n kamp. Het voelt allemaal al heel vertrouwd. Ik ken intussen al veel gezichten en namen. En ik geef ook zelf aan twee klassen Frans; dat vind ik heel belangrijk en vooral ook leuk om te blijven doen.

Hoe belangrijk vind je ‘mediawijsheid’ voor jongeren? Ik denk dat het essentieel is. Kinderen zijn wel heel handig en vaardig met media, maar het is vooral van belang dat ze er verstandig mee omgaan. Als je een profiel maakt op Hyves of Facebook moet je nadenken over wie dat profiel mag zien. Of wie je foto’s allemaal mogen zien. Wil je al je gegevens wel op internet zetten? Mag je op MSN van alles zomaar roepen of moet je daar toch voorzichtig mee zijn? En vind je het ok als iemand je ‘vriend’ wil worden die je niet kent? Privacy op internet is heel belangrijk. Maar je zou ook moeten nadenken over filmpjes op YouTube of programma’s op tv. Wat vind je ervan als mensen elkaar in elkaar slaan en dat filmen? Wat vind je van programma’s waar jongeren voortdurend dronken rondlopen? Kortom: mediawijsheid is bewust en kritisch omgaan met alles wat je tegenkomt op internet en tv. Het is belangrijk om als school samen met de ouders hun kinderen bewust te maken hoe ze hier verantwoord mee om moeten gaan, en je niet blind te staren op de handigheid die jongeren met de computer hebben. Wat ik hierover nu ‘op de plank’ heb liggen wil ik zeker op enig moment gaan inzetten, zoals een les over Hyves en een speciale uitgave van Suske en Wiske (“De sinistere site”) en natuurlijk de lessenserie, die ik al had gemaakt. Maar dat wordt volgend schooljaar, want het begeleidingsprogramma is nu al behoorlijk vol.

Dat zie ik als een uitdaging. Ik wil tegelijkertijd graag onderdeel van het team zijn. Je moet natuurlijk knopen doorhakken; dat is erg belangrijk. Maar ik wil echt mét het team het brugklasonderwijs vorm geven. Dat is mijn doel. Mijn deur staat altijd open, en daar wordt goed gebruik van gemaakt. Dat voelt op het ogenblik goed. Met alle andere coördinatoren volgen we nu een managementtraining. Vorige week hadden we een erg inspirerende bijeenkomst en het geeft me veel positieve energie. Je hebt jezelf vast een duidelijk doel gesteld, wat is dat dan? De eerste paar weken had ik vooral storm in m’n hoofd. Je hebt heel veel vragen en je kent nog niet iedereen. Nu begint het stof een beetje neer te dalen, en kun je wat meer nadenken over wat je wil bereiken. Ik wil echt als team gaan samenwerken, waarbij je ieders kracht goed in beeld krijgt. Zodat je iemand gericht ergens voor kunt vragen. En dan hoop ik natuurlijk dat we komend jaar met hetzelfde team verder kunnen gaan. Dan krijg je een sterk team. Per slot van rekening is het brugjaar een heel belangrijk jaar. Er is in dit team nu een mooie mix van routiniers en nieuwe mensen, en allemaal zijn ze erg gedreven. Ik ben heel erg blij met ze.

Als je nu aan basisscholen en nieuwe ouders zou moeten zeggen: ’je moet naar de Levant komen, want…’, wat komt er dan achter want? De grootte is interessant. Het is een kleine locatie met een breed aanbod. Je kunt hier eigenlijk alle leerwegen volgen (behalve dan tot nu toe kader- en beroepsgerichte leerweg) en er is goede begeleiding. Het is dichtbij. Het is bovendien een mooi gebouw. We hebben een erg betrokken team van docenten. Er is een goede aansluiting met RSG Slingerbos voor de bovenbouw, daarover vindt ook steeds overleg plaats. Ik zie dus geen reden waarom je bijvoorbeeld over het water naar Groevenbeek zou moeten gaan terwijl hier alles in huis is. Dat zal ik zeker uitdragen. Je bent ook leidinggevende van je team. Dat is ook nieuw voor je… RSG MAGAZINE - 21 | 2011

7


OP K A MP

Op kamp! Vrijdagmiddag werd verteld dat we op kamp zouden gaan. Iedereen vond het heel spannend. En we kenden elkaar nog niet zo goed. Woensdag gingen we om half elf weg. Met de fiets. Onderweg gebeurde er al veel. Er viel bagage af, of mensen vielen zelf, maar toch zijn we heel aangekomen. Na aankomst ging iedereen eerst een plek uitzoeken in de slaapkamers. Daarna moest iedereen zijn bord en bestek pakken want we gingen eten. Nadat we klaar waren met eten gingen we spelletjes doen. Toen het langzaam donker werd moest iedereen zich verzamelen voor de spooktocht. De spooktocht was heel leuk, want elke keer als ze me lieten schrikken viel ik op de grond. De volgende morgen zat iedereen duf aan het ontbijt. We gingen zwemmen in het Baken, en daar had iedereen wel zin in. Na het zwemmen gingen we bbq’en, en daarna hadden we een bonte avond met veel leuke acts. Die avond was verder niet zo gezellig want we hadden ons misdragen. De volgende ochtend hadden we eerst rondjes gerend, en kregen toen een strafcorvee. Maar daarna gingen we eerst levend stratego doen. Tenslotte gingen we weer naar huis; de fietstocht was weer een hele belevenis. Toen ik thuis kwam was ik moe. Stan

Ik vond het kamp heel erg leuk en gezellig. Toen we aankwamen zag het er best mooi uit, maar de huisjes waren wel een beetje klein. Er stond namelijk een soort scheidingswandje in,

zodat de twee klassen apart lagen. Dat vond ik wel erg jammer want een paar vriendinnen van mij die in de andere klas zitten waren daardoor aan de andere kant. ’s Nachts was het een beetje koud, maar als je dan in je slaapzak kroop was het wel lekker warm. Het was overdag heel goed weer. Dat moest ook wel want we hebben veel leuke spelletjes gedaan zoals levend stratego, levend korfbal, en nog veel meer. Op de eerste dag hebben we eerst een paar spelletjes gedaan en toen hadden we een uur voor onszelf. We mochten voetballen, tafeltennissen, en nog wat andere dingetjes. Daarna gingen we macaroni eten en ’s avonds gingen we een superleuke spooktocht doen. Op dag twee gingen we ook spelletjes doen, en hebben we gezwommen in Het Baken. Ik was daar nog nooit geweest; er waren hele leuke glijbanen. Op de derde dag hebben we levend stratego gespeeld in de zandverstuiving. Dat was erg warm. Daarna gingen we naar huis. Iedereen was tenslotte erg moe. Tess

De eerste tijd op school Ik vond het nog best wel spannend: nieuwe leerlingen, nieuwe docenten, en al die lokalen die ik nog niet kende. Lekker al die boeken sjouwen. En dan kwam je bij een kluisje met een omgebogen sleuteltje, en een kluisje dat niet open wil…. En dan huiswerk, wat ik nog niet zo gewend was, en waar ik heel lang mee bezig was. Maar voor de rest was het heel

top. Ik hoef nu veel minder te fietsen. Dus dat scheelt. En we hebben een superklas….en super docenten natuurlijk. Merel

De school is erg leuk en groot, maar wel erg leuk. Soms loop ik krom omdat mijn tas dan heel zwaar is. Meestal leg ik meer dan de helft van mijn boeken in mijn kluisjes (anders is mijn tas te zwaar). Mijn docenten zijn meestal wel leuk, maar soms wel streng. Het huiswerk is meestal niet zo moeilijk maar wel veel. Soms ben ik tot laat in de avond bezig met mijn huiswerk. Maar meestal ben ik ’s middags al klaar. Ik vind school erg leuk. Maartje

Zenuwachtig was ik niet echt want de meisjes zijn erg aardig! Wel was het erg druk en werd er soms heel hard geduwd. De eerste schooldag was ik ook nog eens te laat, maar mevrouw Dekker hield er rekening mee dat het de eerste schooldag was. De tweede week was al een stuk makkelijker, en kwam ik gewoon overal op tijd. Soms was ik wel boeken vergeten, maar dat was de tweede week nog niet zo erg. Maar ze hadden wel gezegd dat het de volgende week wel goed moest gaan. Maar dat ging het ook wel. Ik maakte mijn huiswerk goed, en ik was geen boeken vergeten. De drukte in de gangen ben ik nu wel aan gewend. Ik weet zeker dat dit een leuk schooljaar wordt! Thera RSG MAGAZINE - 21 | 2011

8


OP K A MP

te Om eerlijk kamp t e h d a h zijn ger n a l l e e v nog ren mogen du ocht De spookt eng al t h c e s a w ar 1 x a m k i s a w en geschrokk hrok maar ik sc ! niet van u

Je moest wel effe de school kennen waar je heen moet - maa r dat weet je zo!!

Het is een hele leuke klas . Heel veel jonge ns, maar ook gezellig! RSG MAGAZINE - 21 | 2011

99


INTRODUCTIE

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

10


BRUGKLASKAMPEN

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

11


Dag van de talen Een bordje er bij…. Onze wereldklassen krijgen versterkt Engels. En dat traject wordt afgerond met een Anglia examen. Dat is internationaal erkend en kan op verschillende niveaus worden afgelegd. Vorig schooljaar hebben de mavowereldklassen van beide locaties hieraan deelgenomen, en de score was meteen 100% geslaagd. Het was voor de leerlingen trouwens best wel eng om aan mee te doen. Want het mondelinge deel werd afgenomen door aparte Anglia examinatoren, en de eigen docent was daar dan niet meer bij aanwezig. Alles wordt opgenomen en naar de organisatie in Engeland gestuurd, waar gekeken wordt (met steekproeven) of inderdaad het juiste niveau wordt bereikt. Al snel vertelden de leerlingen aan elkaar dat deze examinatoren gewoon heel aardig waren, en dat versterkte het zelfvertrouwen. Bovendien was de voorbereiding ook prima geweest. Het schriftelijke deel van het examen wordt ook ter controle opgestuurd naar Engeland, maar dat wordt wel door de eigen docent afgenomen. Daarbij komen verschillende vaardigheden aan bod. Op advies van de Anglia organisatie was voor de mavowereldklassen niet gelijk iedereen op een heel hoog niveau geëxamineerd. Maar dit jaar gaan er alleen al op de Levant waarschijnlijk 10 mavoleerlingen

op voor het hogere ‘intermediate’ examen. En ook de wereldklassen havo gaan dit cursusjaar meedoen. De docente Engels, Monique Eijkelkamp, is er terecht trots op dat het bordje ‘Anglia-school’ nu aan de gevel komt te hangen. Les door leerlingen 26 september was de internationale ‘dag van de talen’. De tto-afdeling van de RSG deed in dat kader een aanbod aan basisscholen om eens een Engelse les door onze leerlingen uit 4tvwo te laten verzorgen. Maar liefst 25 basisscholen reageerden daar positief op. En niet alleen in Harderwijk, maar ook in Ermelo, Putten, en Zeewolde. En zelfs een school in Lelystad is bezocht. Hoe vonden onze leerlingen het om hieraan mee te doen? We vroegen het aan Trevor Spannenburg. Trevor nam samen met Olaf v.d. Meer twee scholen voor zijn rekening: de Delta en ’t Wold, beide in Zeewolde. Hij had met Olaf in dezelfde klas op de Delta gezeten dus dat was wel vertrouwd. Bovendien bleek zijn leerkracht van toen nog steeds aan groep 8 les te geven. Ze waren de dag gestart bij ’t Wold, waar de groep heel braaf meedeed. Met die ervaring gingen ze naar de Delta, waar de groep toch

beduidend ‘levendiger’ was, maar wel actief mee deed. De leerkracht van de groep is er trouwens ook altijd bij; die kan eventueel ondersteunen. In het programma van 1,5 uur maakten ze eerst duidelijk waarom de dag van de talen is ingesteld. Daarna deden ze een communicatiespel met de leerlingen om te laten ervaren hoe belangrijk taal is. En dan werd er gewerkt met materiaal in het Engels, o.a. over kleuren en vormen. Dit lesmateriaal is door de RSG samengesteld en regelmatig aangepast. (Volgend schooljaar komt er een geheel nieuwe versie van). De 4tvwo’ers hebben zich op school op het geven van de lessen voorbereid, en zijn daarmee drie weken van tevoren gestart. De basisschool leerlingen reageerden positief op de gegeven lessen. Hun leerkrachten hebben een evaluatieformulier naar school gestuurd. Dat komt terecht in het portfolio van de leerlingen. Trevor had dat over hem nog niet gezien, maar het was vast wel voldoende. Hij vond het zelf leuk om te doen, ook al kostte het wel de nodige tijd. Overigens heeft hij geen ambities voor het onderwijs. Met zijn NTprofiel wil hij later bouwkunde/architectuur gaan studeren.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

12


VERSTAND OP ‘1’ lessen. De verlokkende vrijheid kan echter ook een belastende vrijheid zijn omdat leerlingen de dure plicht hebben om naar persoonlijke ontwikkeling, diepgang en naar uitmuntende prestaties te streven. De leerlingen worden intensief begeleid door coaches/docenten van school die met hen een persoonlijke leerroute uitstippelen. Zij houden hun ontwikkeling bij in een digitaal portfolio. Leerplicht mag niet ontaarden in verveelplicht en de betrokken docenten streven allen naar uitdagend, prikkelend, inspirerend onderwijs voor als onontgonnen talent aangemerkte leerlingen in de bovenbouw van het vwo op onze school. Michiel van Ree NDEN

BI

Meer motivatie door talentontwikkeling bij leerlingen in de bovenbouw van het VWO

IEN

E BO

GR

Inmiddels lopen er op het Slingerbos zo’n kleine dertig leerlingen rond uit 4 en 5 vwo die betrokken zijn bij de vorig schooljaar gestarte pilot talentontwikkeling. Dit jaar gaat dat traject verder onder de naam ‘Leren met Talent’. Wat voor leerlingen doen hier aan mee en wat moet er bereikt worden? Er wordt al langer geklaagd over een zesjescultuur bij leerlingen en studenten. Waarom zou je toch excelleren bij het leren als een onsje minder evengoed volstaat? Zelfs in de troonrede wordt gesproken over het bevorderen van excellentie op universiteiten en hogescholen. En waarom niet op middelbare scholen? Waarom zoeken leerlingen hun uitdagingen eerder buiten school en hoe kunnen we aan dat notoire onderpresteren een eind maken? Kennelijk staat het verstand bij onze vwo-leerlingen te vaak op nul en te weinig op één! Kennelijk is de bovenste plank al snel te veel moeite of wordt die onbereikbaar geacht. Misschien woekeren onze leerlingen veel te weinig met de talenten die zij ontvangen hebben. Waarom toch? Omdat talent eerst ontdekt, onderkend en vervolgens ontwikkeld moet worden en kennelijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom hebben we ons niet eerder over dit probleem gebogen? Onderwijs richt zich vaak noodgedwongen op de middelmaat, op het maaiveld. Leraren vinden, om begrijpelijke redenen overigens, bijspijkeren, belangrijker en urgenter dan het aanzetten tot uitmuntende prestaties. Toch krijgt daarmee een onrecht zijn loop dat een klein contingent leerlingen treft. Deze leerlingen verdienen ook de kans om binnen de school de extra stimulans te krijgen die ze nodig hebben en te laten zien waar hun talenten liggen en die in te zetten binnen en buiten de schoolmuren. Hoge verwachtingen hebben van leerlingen kan verlammend werken maar soms werken die hoge verwachtingen als een uitdaging. En wie zich uitgedaagd voelt, voelt zich in ieder geval serieus genomen. Soms zijn de uitblinkers de verschoppelingen van ons onderwijs. Wat voor profiel hebben deze vaak niet geziene leerlingen? Het kunnen uitblinkers zijn die makkelijk opgaan in de massa en zich op school op geen enkele manier onderscheiden. Er zijn bovengemiddeld getalenteerde leerlingen die

verzanden in het keurslijf van het rooster en de schoolbel. Andere miskende talenten gaan braaf mee in de stroom zonder ooit op enige manier op te vallen; ze onderscheiden zich niet. En dan zijn er nog de leerlingen die ongelukkig worden van die school die maar niet inspireert, die ongelukkig worden van het ‘juk van de middelmaat’. Eeuwig zonde zou het zijn als we geen oog hadden voor dat contingent onontgonnen talent. Leerlingen die betrokken zijn bij het traject ‘Leren met Talent’ krijgen de mogelijkheid hun rooster compacter te maken om ruimte creëren voor het ontwikkelen van hun talent en de mogelijkheid hun laptop in te zetten tijdens de

OEIEN

Het verstand op één!

Pilot talentontwikkeling • Coaches

Vanuit de schoolmissie ‘Binden, boeien, groeien’ wil RSG Slingerbos | Levant talentontwikkeling van leerlingen zoveel mogelijk stimuleren. Met talentontwikkeling wordt bedoeld, het ontdekken, verkennen en uitbouwen van eigen interessegebieden, mogelijkheden en leerdoelen, welke kunnen leiden tot excelleren.

• Flexibilisering van lesrooster

Documentaire - drie jaar pilot

• Macbook

• Community of learners

Het gehele proces van de pilot wordt gefilmd, wat uiteindelijk moet resulteren in een documentaire over de pilot. Delen van deze documentaire zullen regelmatig worden vertoond aan collega’s en leerlingen om ze te betrekken bij en op de hoogte te houden van het proces. De uiteindelijke documentaire wordt beschikbaar voor het gehele werkveld.

• Wiki • Digitaal portfolio

Ambitie

Motivatie van leerlingen vergroten door de talenten van leerlingen beter te benutten en

het vormgeven van een individueel leertraject.

Onderzoeksvraag

Hoe kun je onderwijs dat talentontwikkeling stimuleert vormgeven in de bovenbouw van het VWO?

Aanpak

We werken met vier coaches die elk een aantal leerlingen uit klas 4 en 5 VWO begeleiden. Daarnaast zijn er vier docent-onderzoekers actief die de coaches theoretisch ondersteunen en onderzoek uitvoeren onder leerlingen, coaches, ouders en docenten. De leerlingen die deelnemen beschikken over een Macbook die ze in de les gebruiken.

Onderzoek in de school: Learnerreports Vragenlijsten Rondetafelgesprekken Interviews Video opnames

Deelvragen

• Welke talenten ontwikkelen leerlingen? • Welke mechanismen stimuleren talentontwikkeling? • Welke typen leerlingen onderscheiden we? • Hoe wordt ICT gebruikt? • Hoe kunnen we flexibeler met het rooster omgaan? • Wanneer is er sprake van een community of learners?

Zoektocht naar interessanter en effectiever onderwijs dat beter voorbereidt op de toekomst Poster Talent 11.indd 1

13

22-09-11 08:27

RSG MAGAZINE - 21 | 2011


V ERD I EP I N G Je pws krijgt zo meer diepgang. Een van de leerlingen die meedoen met het project ‘Leren met talent’ is Ilse Verschoor. Ilse zit nu in 5vwo en is in klas 4vwo ermee gestart. Na de herfstvakantie is zij in 4vwo ca. 2 dagen per week buiten school aan het werken geweest. Soms was de aanwezigheid op school onontkoombaar zoals bij het vak NLT. In de vrijgekomen tijd is zij o.a. met een groot project bezig geweest, namelijk over ‘vooroordelen tussen mannen en vrouwen’. Zij deed dat samen met twee andere leerlingen die aan ‘Leren met Talent’ deelnemen. Voor onderling overleg werd dan het chatprogramma gebruikt. Het voordeel daarvan is dat

je dat gericht kunt inzetten en dat je verder niet wordt gestoord. Het project hadden ze zelf bedacht; het paste ook bij hun profielen, (namelijk NG, NT en NG/NT). Het was wel jammer dat het project niet echt een formele afsluiting kreeg zoals een profielwerkstuk (pws). Daarom vindt Ilse het dit jaar nog beter gaan omdat er alvast met het echte pws begonnen kan worden. Zij wil het gaan doen op het gebied van levensmiddelentechnologie en zal daarvoor ongetwijfeld bij de Universiteit van Wageningen terecht komen. Het pws mag dit jaar worden afgesloten, of het kan nog in 6vwo worden uitgebreid tot een ‘pws+’. Het werken aan een pws is volgens Ilse op deze

manier veel prettiger want het krijgt meer diepgang, het is beslist geen tijdvulling, en het draagt bij aan je oriëntatie op je vervolgstudie. Ze moet het wel alleen doen want ze heeft te maken met 15 leerlingen die duidelijk verschillende interesses hebben. Het project had wel te maken met wat ‘kinderziektes’. Docenten die het maar niks vonden als je niet bij al hun lessen aanwezig was. Maar na goede cijfers verdampte deze kritiek. En er kwam nog wel eens een grote absentieuitdraai thuis voor de dagen dat ze buiten school aan het werken was. Maar nu spelen dit soort problemen niet meer.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

14


VOSS EN JAC H T Wie is hier nou vreemd? Elke stad heeft zo zijn eigen hoeveelheid gekken en dwazen. Maar 1x per jaar wordt dat in Harderwijk flink opgeschroefd. Want als RSG Slingerbos met zijn brugklassen een ‘vossenjacht’ gaat houden dan gaan zo

ongeveer alle remmen los. Bij de docenten om precies te zijn want die kiezen af en toe erg wonderlijke vermommingen om daarmee voldoende op te vallen. Want wie gaat er nou bijvoorbeeld in een half mislukt tijgerpak rondlopen? En de Kerstman was er dit jaar wel heel erg vroeg bij. De brugklassers hadden er

uiteindelijk niet echt veel moeite mee om hun docenten te spotten. Dit keer waren er geen complicaties zoals in het jaar dat een zwerver er helemaal gek van werd dat hij steeds door leerlingen belaagd werd. Hij was gewoon echt.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

15


FLE VO B I KE

Kort nieuws Technasium opdrachten Klas 2 Technasium heeft een bezoek gebracht aan het bedrijf Flevobike dat speciale fietsen ontwerpt en in kleine series bouwt. Voor 1 van de modellen gaan ze een bescherming tegen regen ontwerpen. Ze kregen alvast een testfiets mee. Met het bedrijf AWL, dat industriële robots maakt die wereldwijd worden ingezet, is een afspraak gemaakt om ook met hun een project uit te voeren. Verbouwingen. Op de locatie Slingerbos is het door de sterke groei van het aantal leerlingen wat krap geworden. In de zomervakantie zijn er snel wat interne verbouwingen uitgevoerd waardoor er 4 lokalen zijn ontstaan. Daarmee is de ergste nood voorbij. Dat is wel ten koste gegaan van bijvoorbeeld kantoorruimtes. We wachten nu op groene (financiële) signalen vanuit de gemeente Harderwijk, waarna we snel grotere uitbreidingen willen realiseren. Bèta excellent De RSG is uitgekozen om aan het landelijke programma bèta excellent mee te doen. Dat is er op gericht om extra uitdagingen te bieden aan leerlingen die beslist meer aan kunnen bij vakken zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica. Daarbij kan gedacht worden aan het volgen van masterclasses, alvast voor een deel studeren op een universiteit of hogeschool, of een aangepast programma volgen. De geselecteerde scholen zullen allemaal ‘bouwstenen’ ontwikkelen. Het gaat daarbij om geslaagde projecten of aanpakken die landelijk uitgewisseld gaan worden.

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

16


ciao I TAL I A! Ciao Italia! Een sfeerimpressie van de uitwisseling tussen 4/5V van de RSG en 30 Italiaanse leeftijdsgenoten uit Bádia in Noord-Italië. Een cultuurschok of overheersen de overeenkomsten? In april van dit jaar was het zover, onze reis naar Italië begon. Op een zonovergoten zaterdagavond stapte iedereen bij de RSG gespannen maar opgewekt de bus in. Na een lange reis naar het zuiden kwamen we aan in Bádia en werd iedereen na 1,5 uur wachten dan eindelijk begroet door zijn of haar gastgezin. De volgende morgen hadden we genoeg te vertellen, het opvallendste was dat vrijwel iedereen ’s avonds was overladen met eten en drinken. Die dag bezochten we de Italiaanse school, die enorm groot was, en waar volgens ‘mijn Italiaanse’ maar 200 leerlingen op zaten (al vertrouwde ik dat niet helemaal, haar Engels was, laten we zeggen, primitief). ’s Middags werden we rondgeleid in Bádia. De overige dagen maakten we trips naar Venetië, Ferrara en Verona. We hadden fantastisch mooi zonnig weer, aten Italiaans ijs in overvloed en hadden het stiekem, -zelfs met alle culture uitstapjes naar musea etc.-, het best

naar onze zin. En vrijwel iedere dag vertrokken we om 8 uur, wat niet iedereen het hoogtepunt van de reis vond, maar waardoor we wel overdag voldoende vrije tijd hadden. De avonden daarentegen, waren voor sommigen iets minder leuk, zo alleen bij een gastgezin waar het woordenboek op tafel ligt – omdat de communicatie anders écht nogal onmogelijk werd. Anderen hadden iets meer geluk; ’s avonds gingen ze gezellig eten of wat drinken met een stel Nederlanders en Italianen. Wel hadden ze soms problemen met het vroege opstaan… Iedereen heeft het in Italië erg naar zijn zin gehad, en we hebben ook even aan de Italiaanse manier van leven kunnen ‘ruiken’. Het late eten, het vele eten en drinken, en de tijd, tsja, daar nemen de Italianen het soms niet zo nou mee, 8 uur of 8.15, wat is überhaupt het verschil? Maar goed, in de terugkomweek werden we er weer mee geconfronteerd. Eerst zouden de Italianen namelijk zondagmiddag aankomen. Later hoorden we dat ze toch op maandagmiddag aan zouden komen, en wel tussen 3 en 4 uur. Onderweg werd het 4.15. Om 4 uur stonden er dus 30 Nederlanders vrolijk te wachten, tot kwart over 5 dus, ja!

De eerste avond zijn we heel internationaal bezig geweest en hebben we pannenkoeken gegeten met Tsjechen, Italianen en Nederlanders. Toen verwonderden de buitenlanders zich over onze ‘rare’ eetgewoontes zoals spek en stroop. Ze vonden het werkelijk belachelijk, en lachten zich dood. Het cultuurverschil werd pijnlijk zichtbaar…. De rest van de week hebben onze Italianen én wij het denk ik erg naar onze zin gehad, we hebben o.a. nog gegolft, gefietst (GEEN aanrader met 30 wegpiraat-Italianen!), Amsterdam bezocht, gezellig gegeten bij Tenessee en in Zeewolde bij Anthony. De Italianen hebben ‘zelf’ ook de polder nog bezocht. Een uitwisseling waar iedereen denk ik vooral aan terugdenkt als twee hele gezellige weken. Al was bij sommige Italianen de taal nog wel een probleem ‘‘eh, sorry, ehm, don’t understand’’, is dan ook een zin die ik vaak heb gehoord. Desondanks is deze uitwisseling zeker voor herhaling vatbaar en wens ik de 4vwo’ers van dit jaar (schrijf je zeker in!) alvast veel plezier in bella Italia! Naomi Smorenburg

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

17 17


KUNST+CULTUUR 2011

CULTURESHOCK en OOSTPOOL Op 13 september was er op locatie Slingerbos weer veel kunst en cultuur te beleven. Theatergroep Oostpool was er met de trailervoorstelling: ‘Hoektand’. In de theaterzaal was ’s middags een voorstelling van ‘Jungle Warriors – Mind, Body and Soul’. De start van weer een dynamisch cultureel seizoen op de school en daarbuiten. De vijfde klassers genoten bij Oostpool van een bijzonder goed uitgevoerde voorstelling. Visueel aantrekkelijk, met muziek en sterke teksten. Het theaterstuk bood genoeg stof om over na te denken en sprak de doelgroep aan. De reacties na afloop van de voorstelling bevestigden weer dat theatergroep Oostpool zeer goed weet wat

middelbare scholieren aantrekkelijk vinden bij theater. Zij handhaven hun niveau. Onze school was een van de eerste scholen die dit type voorstelling in hun cultureel programma opnam. Op locatie gespeeld, maar wel in een klein theatertje’. Voorjaar 2012 staat voor de vierde klassers de nieuwste trailervoorstelling ‘Pinocchio’ op het programma. De theaterzaal was ’s middags helemaal gevuld met vierde klas leerlingen van havo en vwo, die daarmee hun eerste CKV-activiteit beleefden. Een spetterende show met traditionele Afrikaanse zang en (trommel) muziek. Naast fraaie dansen, uitgevoerd door drie danseressen en drie ‘streetdancers’, werd er flink gemusiceerd door de strakke band.

Een leuk hoogtepunt in de show was natuurlijk het spontane optreden van onze conciërge Willem, die uitgenodigd door een van de danseressen mooie ‘moves’ liet zien. Aan het eind van de show werden meer vrijwilligers gevraagd. Het podium vulde zich daarop spontaan met leerlingen die zelf ook ‘streetdance’ beoefenen. Enkele gitaristen kregen de instrumenten van de bandleden omgehangen. Zij soleerden er lustig op los! De show eindigde in een ovationeel ‘applaus voor jezelf en de mensen van Jungle Warriors’. Het beviel zozeer, dat mogelijk volgend jaar weer een spetterend optreden valt te verwachten!

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

18


column uit de klas geklapt Hoi!

Hee!

Daar ben ik weer, als inmiddels derdeklasser, mijn allereerste column van het schooljaar 2011/2012 aan het typen. 3 maanden geleden waren we blij omdat het bijna zomervakantie was, en nu hebben we nog een heel jaar voor ons. Ik heb er wel weer zin in hoor! Ik heb (bijna) allemaal nieuwe leraren die ik hiervoor nog niet kende. Dus ik kan met een schone lei beginnen (niet dat ik zo’n slecht verleden heb hoor!). Ik ben ook naar een andere klas gegaan, wat extra spannend is natuurlijk. Gelukkig ben ik in een super leuke, sociale klas terecht gekomen waar ik ook heel veel lol heb. Maar na dit jaar gaan we weer allemaal uit elkaar... De profielkeuzes komen eraan! Dus na dit jaar laat ik sowieso aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde en die hele rotzooi vallen, heerlijk! Maar ik moet nog een jaar. Wel een jaar met leuke dingen. En de keuze om op winterkamp te gaan. Zal ik wel, zal ik niet? Ik weet het nog niet eerlijk gezegd. Eerst flink m’n best doen, goede cijfers scoren, maatschappelijke stage doen, werkstukken schrijven.. Pffff, wanneer begint de zomervakantie?!

Dan is het schooljaar weer begonnen. Direct al druk, erg veel huiswerk. En vooral, elke docent houdt wel het jaarlijkse praatje over examens… ‘Het wordt erg zwaar!’ of ‘De examens zijn al dichterbij dan je denkt!’. Met gym heb ik nu SOK. Voor de mensen die niet weten wat dat is, 4 periodes 3 lessen lang een sport beoefenen die je nog nooit hebt gedaan. Ondertussen is de uitwisselingsweek geweest. Ik had mijn Roemeen van maandagavond tot en met zondag in huis. En we hebben wel de andere kant van de Roemenen leren kennen. Ze kunnen namelijk erg eigenwijs, arrogant en kinderachtig zijn. Ze wilden elke avond uit (deden we ook wel, maar niet tot erg laat), en de meeste activiteiten van school wilden ze niet doen. Ze zouden bijna gaan huilen! Maar het programma was wel leuk. Dinsdag school, woensdag Pitch and Putt en daarna GPS wandeling door Harderwijk, donderdag Rotterdam en Scheveningen, vrijdag door de polder en zaterdag ‘family day’: Walibi met de hele groep. Het afscheid was wel minder emotioneel dan toen in Roemenië…..Maar ondanks dat was het toch wel moeilijk, zeker de dagen erna. Je moest niet meer voor je Roemeen zorgen, en alleen naar school fietsen… De toetsweek staat nu ook al voor de deur, dus dat wordt blokken!

Denise

Martijn

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

19


RSG MAGAZINE RSG MAGAZINE 3 havo project

TALENT

volgend NUMMER

Personeel Deze rubriek personeel wordt opgeheven. Het is veel handiger om de informatie over wie waar werkt op de site te zetten. We hebben daar een nieuw gedeelte voor ontworpen, waarbij je meteen door op het e-mailadres te klikken het contact kunt leggen. Bovendien kunnen we via de site de informatie gemakkelijker actueel houden. Ook het traditionele informatiegidsje komt te vervallen.

PERS

O

NEEL

CRE W...

LOCATIE SLINGERBOS LOCATIE LEVANT Volgend RSG Magazine - extra aandacht voor: TALENT

FLEVO ACADEMIE

AGENDA: Raadpleeg de site van de school voor de allerlaatste gegevens van agenda en belangrijke data:

www.rsgslingerboslevant.nl

VORMGEVING & FOTOGRAFIE - Ton Krabman/ Olaf Budde/ - DRUK - DEKKER DRUKWERKEN LEEUWARDEN

RSG Flevo Academie Kijk vooral op hun site voor het aanbod aan volwassenencursussen. www.rsgflevoacademie.nl

FLEVO ACADEMIE CURSUSAANBOD: CHECK DE WEBSITE www.rsgflevoacademie.nl

RSG MAGAZINE - 21 | 2011

20

RSG Magazine 21  

schooljaar 11|12