Page 1

patronat nad projektem


Copyright by Grzegorz Kobiernik Copyright by Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne All rights reserved Fotografie: członkowie RSF Wydanie I Kontakt: www.rsf.rzeszow.pl

All rights reserved. No part of this book may by reproduced or transmitted in any form or any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

. . Wszelkie prawa zastrzezone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całosci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. . Wykonanie duplikatu metoda. kserograficzna, . fotograficzna, . a takze kopiowanie . . ksiazki na nosniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie . praw autorskich.......................................................................................................

Projekt i opracowanie katalogu : Grzegorz Kobiernik Rzeszów 2011


w w w. r s f . r z e s z o w. p l


Alicja Wysocka


Alicja Wysocka


Alicja Wysocka


Alicja Wysocka


Artur Wysocki


Artur Wysocki


Artur Wysocki


Artur Wysocki


Elwira Kuczynska


Elwira Kuczynska


Elwira Kuczynska


Elwira Kuczynska


Grzegorz Kobiernik


Grzegorz Kobiernik


Grzegorz Kobiernik


Grzegorz Kobiernik


Grzegorz Poplewski


Grzegorz Poplewski


Grzegorz Poplewski


Grzegorz Poplewski


Marcin Luraniec


Marcin Luraniec


Marcin Luraniec


Marcin Luraniec


Piotr Mulak


Piotr Mulak


Piotr Mulak


Piotr Mulak


Tomasz Kudasik


Tomasz Kudasik


Tomasz Kudasik


Tomasz Kudasik


Bernard Buczek


Bernard Buczek


Agnieszka Szafirska


Agnieszka Szafirska


Agnieszka Szafirska


Agnieszka Szafirska


Zdzislaw Swieca


Zdzislaw Swieca


Zdzislaw Swieca


Zdzislaw Swieca


Mariusz Baran


Mariusz Baran


Mariusz Baran


Mariusz Baran


Slawomir Fornal


Slawomir Fornal


Slawomir Fornal


Slawomir Fornal


Wieslaw Gargala


Wieslaw Gargala


Wieslaw Gargala


Wieslaw Gargala


Kacper Sarama


Kacper Sarama


Kacper Sarama


Kacper Sarama


Piotr Krupa


Piotr Krupa


Piotr Krupa


Piotr Krupa


Jan Szczepanski


Jan Szczepanski


Jan Szczepanski


Jan Szczepanski


Stanislaw Karcz


Stanislaw Karcz


Stanislaw Karcz


Stanislaw Karcz


uczestnicy projektu: Alicja

W y s o c ka

Artur

Wysocki

E l w i ra

Kuczynska

Grzegorz

Kobiernik

Grzegorz

Poplewski

Marcin

Luraniec

P i o t r

M u l a k

Tomasz

Ku d a s i k

Bernard

Buczek

Agnieszka

Szafirska

Zdzisław

Swieca

Mariusz

Baran

Sławomir

Fornal

Wiesław

Gargała

Kacper

Sarama

P i o t r

K r u p a

Jan

Szczepanski

Stanisław

Ka r c z


w w w. r s f . r z e s z o w. p l

Rocznik RSF 2010  

Rocznik RSF-u 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you