Page 6

Jorit Smits

Appen op de fiets?

Liever niet!

Je smartphone bedienen terwijl je fietst, is levensgevaarlijk. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Op 4 september 2013 presenteerde SWOV het rapport ‘Gebruik van mobiele apparatuur door fietsende jongeren’. Maar hoe is het telefoongebruik op

Stimuleer gewenst gedrag Het onderzoek van Jorit laat zien dat de meeste jongeren zich wel bewust zijn

van de gevaren van smartphonegebruik

de fiets aan te pakken? Die vraag stellen we aan gedragspsycholoog Jorit Smits en aan Ernst Koelman,

op de fiets: “Jongeren schatten de risico’s

persvoorlichter bij het Landelijk Parket Team Verkeer.

over het algemeen heel goed in. Maar dat weerhoudt ze er niet van om toch de telefoon op te nemen tijdens het fietsen.

6

Jorit Smits deed onderzoek naar smart-

smartphone in je hand. Het is een auto-

niet. Omdat het om een automatische

Bellende mensen denken namelijk de

phonegebruik op de fiets tijdens zijn

matische reflex. Je denkt er niet over na.

reflex gaat, moet je die afleren. Daarvoor

gevaren zelf in de hand te hebben door

stage bij het ROVG. Volgens Jorit is

“De onbewuste drang om op te nemen

gebruikten we een zogenaamd Signal

beter op te letten.” Dat blijkt ook uit het

smartphonegebruik op de fiets voor-

of te reageren staat het rationele denken

Stop Treatment. Op die manier komt er

onderzoek van SWOV. Wat wél werkt, is

al een gevolg van ons automatische

in de weg”, stelt Jorit. “En zo gaat opne-

ruimte vrij voor reflectie.” De Signal Stop

het gewenste gedrag stimuleren. Jorit:

gedrag. Iedereen herkent het: je hoort

men of reageren vóór nadenken over

Treatment van Jorit kreeg vorm in een

“Laat concreet zien hoe je veilig fietst met

een belletje of je voelt een trilling in je

verkeersveiligheid.”

game. In het computerspel leren mensen

een mobiel apparaat. Zeg dus niet: stop

op een leuke manier om bij een belsignaal

mobiel gebruik op de fiets, maar ‘gebruik

Gamen voor reflectie

niet direct de telefoon op te pakken. Een

je mobiel bij het stoplicht’!”

Hoe ga je smartphonegebruik op de fiets

soort conditioneren dus. Begin volgend

nu tegen? Jorit: “Melden dat telefoon-

jaar wordt het spel verspreid via de diver-

Lees het volledige rapport van SWOV:

gebruik op de fiets gevaarlijk is, werkt

se partners en relaties van het ROVG.

www.swov.nl/rapport/R-2013-12.pdf

broekzak en voor je het weet, heb je je

Kort COLUMN

door de bocht

stuk leuker. Je kunt al die techniek wordt fietsen een Lang leve de smartphone! Met gesproken routeben navigatie-apps. Met 3D, met inmiddels al kiezen uit tientalle .... Schitterend. En unten, of dwars door het bos, geleiding, op basis van knoopp te kijken om te n. Hoef je niet meer om je heen onderweg kun je je ‘POI’ aanzette Daarmee kun je melkende u de app ‘Bordje weg’ al? weten wat er staat. Ideaal. En weg is. Hoe kom je erop. den dat een knooppuntbordje

het stuur houop het stuur. Kan ik één hand aan Ik heb ook een praktische houder versturen. Ik ben al media checken en berichtjes den en toch onderweg m’n soci . Was ik net een n zat ik laatst bijna tegen een auto helemaal in mijn element. Allee te bellen, zeg! Wel die chauffeur achter zijn stuur whatsappje aan het sturen; zat acht bij de weg. aand k toch niet helemaal zijn handsfree, maar hij had natuurlij r op letten! Daar moet de politie echt bete Wandelaar

Profile for ROVG Gelderland

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Kijkpunt relatiemagazine rovg gelderland nummer 3 december 2013  

Advertisement