Ledelse af unge ii

Page 1

Ledelse af Unge II Et kvalitativt studie af unge medarbejderes forståelsesramme og meningsskabelse om feedback, anerkendelse og relationer.

Projektleder: Karen Christina Rasmussen - Lektor Projektgruppe: Camilla Birkvad Bernth - AC-fuldmægtig | Niels Lund Poulsen - Adjunkt Simon Krogh - Ekstern lektor | Anne Essenbæk Toftbjerg - Adjunkt Jeanette Thomsen - Adjunkt | Thor N. Callesen - Adjunkt Maisa Larsen dé Martino - Adjunkt Styregruppe: Jørgen Leif Stilling - Områdechef | Jimmy Pierre Bredow Pedersen - Konsulent

31.01.2018 | Copenhagen Business Academy


Indhold

Denne sektion indeholder rapportens primære analyse. I kodning og analyse af data kan man observere, at udsagn fra undersøgelsens respondenter kan inddeles i tre overordnede temaer:   

Tema 1 - Relationer Tema 2 - Kommunikation og feedback Tema 3 - Identitet og meningsskabelse.  -

-

-

-


-

-

-


-


-

-


-

-


-

-

-


-

-

-

-


-


-

-Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.