Page 1

Cotidian regional  Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului  Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

Fondat 2011  Anul I  Nr. 47

Cronica Vãii Jiului Marti, 24 ianuarie 2012

www.cronicavj.ro  E-mail: cronicavj@gmail.com  Telefon: 0374.906.687  12 pagini  1 LEU

„GURU” din Dumbrava de Sus

Combinaþie fatalã pentru CNH:

prostie ºi dezinteres la nivel înalt ltima întâlnire a conducerii Companiei Naþionale a Huilei, a sindicatelor din mineritul Vãii Jiului cu ministrul economiei, Ion Ariton, nu a rezolvat nici o problemã de fond a muribundei Companii.

U

>>> PAGINA A 3-A

PNL ºi PSD Vulcan divorþeazã de Dorel ªchiopu -a rupt lanþul de iubire între PNL, PRM ºi PSD, în Consiliul Local Vulcan. Aripa vulcãneanã a USL îl acuzã pe consilierul local PRM, Dorel ªchiopu, de trãdare, în timp ce primarul Gheorghe Ile îl considerã un om responsabil.

S

>>> PAGINA A 4-A

O altã generaþie îl aºteaptã pe Miron Cozma âteva sute de tineri din Petroºani au ieºit în cursul sãptãmânii trecute, în stradã, pentru a protesta împotriva preºedintelui Traian Bãsescu ºi a Guvernului Boc.

C

>>> PAGINA A 5-A

Swing-ul, o nouã modã între cupluri, are tot mai mulþi adepþi în Hunedoara uplu tânãr, curat ºi manierat, cu o situaþie materialã bunã, dorim sã cunoaºtem o tânãrã pentru a petrece un week-end la munte, eventual un cuplu asemãnãtor din Hunedoara sau împrejurimi”;

”C PAGINILE 6-7

>>> PAGINILE 6-7


2 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

Cãldura ne cam lasã... reci bonaþii sistemului de termoficare din Petroºani au fost A nevoiþi sã stea o zi întreagã în frig. Datoritã unei avarii apãrute la magistrala care face legãtura dintre Termocentrala Paroºeni ºi municipiul Petroºani, în zona Gãrii Livezeni, petroºenenii nu au avut cãldurã în apartamente între orele 8 ºi 19. „Defecþiunea a fost remediatã în timp foarte scurt, respectiv, doar câteva ore. Am oprit furnizarea agentului termic pentru încãlzirea locuinþelor la ora 8:15 ºi am reluat activitatea la ora 19:30. Reparaþiile au fost efectuate de cãtre cei de la Termocentrala Paroºeni, cei care se ocupã de buna funcþionare ºi întreþinerea sistemului de termoficare”, a precizat Ovidiu Munteanu, director SC Termoficare SA Petroºani. Deoarece furnizarea agentului termic a fost opritã într-o zi de duminicã, atunci când toatã lumea era liberã ºi acasã, numãrul plângerilor înregistrate la societatea de termoficare a fost unul deosebit de mare. „Am primit sute de telefoane, reclamaþii ºi acuzaþii. Þin,

însã, sã precizez faptul cã pentru defecþiunile apãrute la reþeaua centralizatã de termoficare care aduce agentul termic de la Paroºeni, nu suntem noi vinovaþi. Cei de la Paroºeni sunt cei care trebuie sã se ocupe de remedierea defecþiunilor apãrute la reþeaua centralã”, a mai precizat Ovidiu Munteanu. Defecþiunea apãrutã, sâmbãtã noaptea, a fost remediatã de cãtre angajaþii SE Paroºeni în doar câteva ore, cãldura revenind în calorifere dupã aproape 12 ore. În ceea ce priveºte furnizarea apei calde menajere aceasta a fost reluatã în cursul dimineþii de luni, 23 ianuarie. Aici este vorba, doar, despre municipiul Petroºani. Mir cea NISTORDECESE

Lenuþa, soþie, copiii Georgiana, Claudiu, Rodica ºi Adrian, precum ºi nepoþica Larisa anunþãm cu nemãrginire durere cã iubitul nostru soþ ºi tatã

BENONI COSTINAª (68 de ani) a trecut într-o lume mai dreaptã ºi mai bunã, pe mãsura sufletului sãu mare. Amintirea lui va rãmâne veºnicã în sufletele noastre. Slujba de înmormântare va avea loc marþi, 24 ianuarie, 2012, ora 13, la domiciliul din Bãniþa. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!Sora Nina, împreunã cu familia, îºi ia rãmas bun de la bunul ei frate

BENONI COSTINAª,

plecat prea devreme, dupã o grea suferinþã ºi rãmâne cu amintirea lui în suflet.Familia COSTINAª mulþumeºte din suflet echipei de medici ºi asistente din cadrul SUP, în mod special doamnei doctor Petronela ªodolescu, pentru grija deosebitã, iscusinþa, profesionalismul ºi omenia de care au dat dovadã în lupta pentru viaþã a celui care a fost

COSTINAª BENONICOSTINAª BENONI

ºi este alãturi de familia îndureratã. Dumnezeu sã îl ierte!Condoleanþe sincere ºi ajutor de la Bunul Dumnezeu pentru familia îndoliatã ca sã poatã depãºi pierderea celui care a fost

COSTINAª BENONI

Dumnezeu sã-l odihneascã!Familia Serafinceanu regretã trecerea în nefiinþã a bunului prieten

Dumnezeu sã-l odihneascã!

Ne-a pãrãsit prea devreme unchiul nostru

BENONI COSTINAª

A lãsat un mare gol în inimile noastre. Suntem alãturi de cei apropiaþi lui, soþia, copiii ºi mama, care l-au iubit ºi pe care i-a iubit atât de mult. Dumnezeu sã-l aºeze la loc luminat ºi sã-l aibã în pace! Familia Gomoi

Familia MelczerConducerea CNH-SA Petrosani regretã profund trecerea în nefiinþã a celui ce-a fost un specialist desãvârºit,

COSTINAª BENONI ºi transmite sincere condoleanþe familiei îndoliate. Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Cronica Vãii Jiului Website: www.cronicavj.ro E-mail: cronicavj@gmail.com

Director:

ANUNÞURI

Marius MITRACHE (mitrache_evz@yahoo.com)

Vând douã apartamente compacte, strada Aviatorilor 32/33, echivalent 6 camere, douã bãi, hol, la parter, ideal pentru amenajarea de spaþiu comercial sau birouri, într-o zonã cu multe spaþii comerciale ºi cu potenþial. Telefon 0742.087.348

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCU (ifirtulescu@yahoo.com)

Editor coordonator: Antena 1 6:00 Observator 8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºi Dani 10:00 În gura presei 10:50 Mireasã pentru fiul meu 11:30 K.I.T.T. 13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu 16:00 Observator 17:00 Acces Direct 19:00 Observator 20:20 Stai cã trage mama 22:00 Lale (s) 23:00 Observator 23:45 Un Show Pãcãtos 1:00 Bandiþii

National TV 7:45 Dragoste dulce-amarã (r) 9:00 Triunghiul iubirii 2 (r) 10:15 Baronii (r) 10:45 ªocant TV 11:15 În cãutarea fericirii 12:30 Stars + Pub 13:00 Clipuri 13:15 Sã v-amintiþi Duminica... (r) 15:00 Destinul regelui (r) 16:30 Conan aventurierul 17:30 Dragoste dulce-amarã 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Triunghiul iubirii 2 20:15 Destinul regelui 21:45 Misiune în Triunghiul Bermudelor 23:45 Conan aventurierul (r) 0:45 Misiune în Triunghiul Bermudelor (r)

PRO TV 7:00 ªtirile Pro TV 10:00 Serviþi, vã rog! (r) 11:00 Zâmbete într-o pastilã 12:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 România, te iubesc! (r) 15:00 Apropo TV (r) 16:00 Tânãr ºi neliniºtit (s) 17:00 ªtirile Pro TV 17:45 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV 20:30 Lunetistul 22:30 ªtirile Pro TV 23:00 CSI: Miami 0:00 Lunetistul (r)

Prima TV 7:00 Îmblânzirea scorpiei (r) Redifuzare 8:00 Iubiri secrete 9:30 Întâlnirea inimilor (s) (r) 10:00 Secrete de Stil (r) 10:30 Cireaºa de pe tort Redifuzare 11:30 Teleshopping 12:00 În familie (s) 13:00 Teleshopping 13:30 Camera de râs 14:00 Teleshopping 14:30 Întâlnirea inimilor (s) 15:15 Îmblânzirea scorpiei Redifuzare 16:00 Iubiri secrete 16:30 Iubiri secrete 17:00 Trãsniþii (r) - Redifuzare 18:00 Focus 18 19:00 Focus Sport 19:30 Cireaºa de pe tort Redifuzare 20:30 Conspiraþia 22:15 Trãsniþii - Redifuzare 23:15 Focus Monden 23:45 ªah mat cu moartea 1:30 Focus (r)

TVR 1 7:00 Telejurnal Matinal 8:00 România, zi de zi! Prima parte 9:00 România, zi de zi! Partea a doua 10:10 Secretele de la palat (s) 11:25 Maria Sa, Birlic! 12:20 Dacã doriþi sã revedeþi 12:40 Legendele palatului: Regele Geunchogo (r) 13:20 Legendele palatului: Regele Geunchogo (r) 14:00 Telejurnal 14:45 Teleshopping 15:30 Rom european (r) 16:00 Maghiara de pe unu 17:00 Telejurnal 17:30 Barbã Neagrã 18:25 Legendele palatului: Regele Geunchogo 19:05 Legendele palatului: Regele Geunchogo 19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:10 Amiralul 23:20 Telecinemateca: Pericolul din adâncuri 1:00 Agenþia Psych

Car men COSMAN (cosman_carmen@yahoo.com)

Colectivul de redactie: Mir cea NISTOR (zamolxis_2007@yahoo.com) Diana MITRACHE (mitrachediana@yahoo.com) Mir cea BUJORESCU Luiza ANDRONACHE (luizaandronache@yahoo.com) Anamaria NEDELCOFF (anamaria_nedelcoff@yahoo.com) Raul IRINOVICI Ovidiu PÃRÃIANU, PÃRÃIANU, Petru BOLOG CIMPA, CIMPA, Ioan DANBÃLAN, Gabriela RIZEA, Denis RUS

Desktop publishing: Geza SZEDLACSEK Romwald CHEZU

Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIU COTIDIAN REGIONAL CU CAPITAL INTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PETROªANI Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare” reprezintã PUBLICITATE


Actualitate 3

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

„Noi murim cu fundul pe cãrbune, iar ministrul ne vorbeºte de proiectul Nabuco”

Combinaþie fatalã pentru CNH:

prostie ºi dezinteres la nivel înalt ltima întâlnire a conducerii Companiei Naþionale a Huilei, a sindicatelor din mineritul Vãii Jiului cu ministrul economiei, Ion Ariton, nu a rezolvat nici o problemã de fond a muribundei Companii. Pentru funcþionarea imediatã, respectiv livrarea huilei, este de menþionat doar preþul Gcaloriei acceptat de cele douã termocentrale, Mintia ºi Paroºeni, dar acest lucru nu salveazã mineritul din Valea Jiului.

U

de Îmoaren100termenul de zile, CNH în zbateri Deºi CNH este monitorizatã de multã vreme, timp în care Guvernanþii aveau niºte teme de fãcut, teme date de Fondul

Monetar Internaþional, Comisia Europeanã ºi Banca Mondialã, Guvernul a reuºit sã emitã doar o Ordonanþã de Urgenþã în pragul sãrbãtorilor de iarnã, prin care se stabilesc paºii pentru rezolvarea problemelor din huilã. Atât! Reprezentanþii celor trei instituþii mondiale ºi europene, sosesc mâine, 25 ianuarie, la Bucureºti pe aceastã temã. Nimeni din minister, respectiv directorul general în cadrul Ministerului Economiei ºi preºedintele Consiliului de Administraþie al CNH, Sorin Gãman, nu au putut da, de-a lungul timpului, nici un rãspuns clar la întrebãrile noastre, de fiecare datã fiind evaziv prin variante de soluþii posibile. Pânã la data de 25 ianuarie, Guvernul ºi instituþiile subordonate trebuiau sã rezolve o parte din cele 12 etape de implementare a mult discutatei soluþii pentru viabilitatea CNH. Etapele au termene bine stabilite, între 7, 12, 15 zile, totalul acestora pânã la finalul punerii la punct a acetei ramuri fiind de 100 de zile. Au trecut deja 30 de zile de la emiterea OUG 119 – care prevede paºii ce trebuie urmaþi conform legii - ºi nu s-a fãcut absolut nimic. Ca urmare, CNH moare liniºtitã, pentru cã nu mai rezistã 100 de zile. În decursul anului 2010, la presiunea conducerii CNH ºi a sindicatelor, ministrul Ariton a fost de acord cu soluþiile propuse de aceºtia, dovadã multitudinea de protocoale ºi înþelegeri semnate între pãrþi. Dar, degeaba! Nu au fost respectate nici mãcar una.

ehnic e mult de lucru, dar nu s-a fãcut nimic

T

Ca sã poatã funcþiona, CNH trebuia sã intre în malaxorul specialiºtilor de la ministere, respectiv pânã acum trebuiau partajate ºi cuprinse într-o hotãrâre de guvern listele cu bunurile viabile ºi neviabile, apoi ANAF sã preia de la AVAS, printr-un proces verbal de predare primire. Adicã, Creanþele care fac

obiectul preluãrii sã fie cele exigibile din evidenþa contabilã a AVAS, în lei, individualizate în titluri executorii care au stat la baza proceselor verbale de sechestru, neachitate la data încheierii protocolului de predare-primire între ANAF si AVAS.Creanþele preluate urmeazã sã fie asimilate creanþelor fiscale, iar sumele rezultate din valorificarea creanþelor preluate de ANAF se vor face venit la bugetul Fondului Naþional Unic de Asigurãri de Sãnãtate etc., etc. ªi toate astea pentru stingerea datoriilor CNH. Dar din multitudinea acestor chestiuni tehnice pare cã nu s-a întâmplat nimic pentru cã la Compania Huilei nu a sosit nici o

notificare. Dupã aceastã predareprimire, Guvernul trebuia sã emitã o altã hotãrâre cu privire la înfiinaþarea unei alte firme care sã cuprindã minele neviabile. Cum termenul de scoatere la vânzare publicã este acestã primãvarã, anuntul de licitaþie publicã trebuia deja lansat. Nimic din toate acestea nu s-a întâmplat! Ca urmare CNH nu poate face nimic, este paralizatã de indolenþa decidenþilor.

inisteriabilii habar nu au de minerit ºi nici nu doresc

M

„Noi murim cu fundul pe cãrbune, iar ministrul ne vorbeºte de proiectul Nabuco”, spun participanþii la ultima întâlnire cu ministrul Economiei, proaspãt venit din concediu, gata odihnit. Vorbele lui Ioan Popescu, liderul Confederaþiei Meridian, cum cã „atunci când le spui, parcã vorbeºti limbi strãine”, nu sunt vorbe în vânt. Dejnãdejdea responsabililor din Valeas Jiului, dupã fiecare

întâlnire cu cei de la ministerul de resort, a venit ca urmare a faptului cã de fiecare datã trebuiau s-o ia de la capãt cu prezentarea situaþiei reale a CNH ºi propunerile de soluþii se reluau iar ºi iar. Este ca ºi cum te-ai izbi cu capul în perete fãrã sã te audã ºi fãrã sã te vadã cei cu care stai de vorbã. ªi sindicaliºtii sunt bulversaþi, dar persevereazã cã poate vor sparge acestã lipsã de interes ºi uneori de prostie din lipsã de specialiºti la nivel înalt, cu funcþii de decizie. Chiar dacã va veni acel ajutorul de stat, nimeni nu ºtie cum vor fi decontate cheltuielile pe anul trecut ale Companiei, respectiv cum îºi vor recupera banii minele viabile de la cele neviabile pe care le-a susþinut finaciar – salarii, cheltuieli de producþie – pentru cã nu existã legislaþie în acest sens. Se va proceda, probabil, la o gãselniþã, aºa cum s-a întâmplat cu a doua transã a plãþilor cãtre disponibilizaþi când guvernanþii au exclamat: hopa! În baza cãrei legi dãm banii?? ªi au emis repede o hotãrâre de guvern. Sau o datã mâncatã pãsãrica, rãmâne

mâncatã ºi Compania va ramâne ºi pe aceastã laturã cu buzele umflate. Ce va raporta Guvernul cã a realizat în legãturã cu CNH, nimeni nu ºtie. Vom vedea mâine ºi în zilele urmãtoare.

alea Jiului a pierdut, gradual, susþinerea politicã

V

În urmã cu 20 de ani, la nivelul Parlamentului ºi al Guvernului României exista o comisie specialã pentru mineritul din Valea Jiului, lucru confirmat chiar de parlamentarii ºi specialiºtii din zonã. A fost o perioadã când existau oameni reprezentativi puternici chiar în ministerele de resort ºi chiar consilieri ºi parlamentari din rândul sindicaliºtilor. Dar gradual aceastã forþã a scãzut prin scandaluri între conduceri ºi sindicate, iar unii sindicaliºtii au pãlit prin ani de condamnare din diverse motive – de la mineriade la afaceri ilegale. Clar pentru huila din Valea Jiului, care reprezintã 5 la sutã din energetica românescã, nu mai existã nici un fel de susþinere. Ileana FIRÞULESCU


4 Politic

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

Politicienii, pe picior de fugã n timp ce unii dintre socialdemocraþii trimiºi de aleºi în Guvernul României nu prea ºtiu dacã sã îmbrãþiºeze demisia din funcþii, politicienii naþionalliberali se pregãtesc sãºi pãrãseascã scaunele, obosiþi ca cererile lor sã nu fie luate în seamã de putere.

Î

Mai mult, oficiali ai UNPR spun cã în perioada imediat urmãtoare nu este exclusã ruperea USL ºi trecerea PSD la guvernare, alãturi de demo-

crat liberalii pe care i-au huiduit de atâþia ani. ”Eu susþin decizia de a ne da demisia din funcþii, dacã se va hotãrî acest lucru. De fapt, dacã PDL nu ne va asculta ºi dacã nu ne vor respecta cererile, PNL îºi va da demisia din guvern. Aºteptãm sã vedem dacã cererile noastre vor fi respectate, dacã nu, asta este, noi nu þinem cu dinþii de acele scaune, pentru cã nu ne putem îndeplini prerogativele ºi riscãm sã-i dezamãgim pe oamenii care ne-au trimis în guvern sã facem ceva bun pentru ei. Este o lecþie de demnitate, pânã la urmã. Este nevoie imperioasã de mãsuri rapide ºi eficiente, ceea ce Guvernul Boc nu are de gând sã aplice. Comasarea alegerilor a fost

ultima dovadã cã PDL nu intenþioneazã sã respecte democraþia”, a declarat deputatul PNL Bogdan Þîmpãu. Cât despre colegii de uniune, Þîmpãu nu a putut da un verdict: ”Eu vã pot spune ce decidem noi. Dacã nu vom fi ascultaþi, vom demisiona. Nu pot spune ce va face PSD-ul”. Cosmin Nicula, cel mai absent politician al Vãii Jiului, a recunoscut sincer cã nici mãcar nu s-a discutat în cadrul partidului despre demisia deputaþilor ºi senatorilor PSD, dar ne-a oferit o mostrã de declaraþii populiste, ca de obicei: ”Cei de la PDL nu vor respecta nimic, ei nu respectã nici Constituþia. Din punctul meu de vedere, va trebui sã ne poziþionãm astfel încât sã nu

dezamãgim populaþia. Vom face asta prin demiterea parlamentarilor PDL ºi trimiterea lor acasã. Cum? Mai sunt ºi alte partide care ni se pot alãtura sã formãm o majoritate. Cât despre demisie, pânã la momentul actual, nu s-a pus în discuþie sã ne dãm demisia”. Deputatul de Valea Jiului, Cristian Resmeriþã, a declarat cã el se va supune deciziei partidului. ”Eu nu vã pot spune ce va fi, deoarece încã nu s-a hotãrât, suntem încã în ºedinþã. Dar indiferent ce se va hotãrî, eu mã voi supune deciziei partidului, ca întotdeauna”, a precizat deputatul PSD. Ezitarea social-democraþilor de a-ºi da demisia din Parlament are legãturã cu

guvernarea alãturi de PDL, crede Mihai Rudeanu, preºedintele filialei judeþene a UNPR. ”Nu existã nicio ºansã ca UNPR sã treacã în opoziþie. ªansa este ca PSD sã vinã cãtre actuala guvernare. Nu va avea loc nicio rupturã a UNPR din coaliþie. Se coace o alianþã a PSD cu noi þi implicit alãturarea la guvernare. Eu cred cã e o gândire bunã, cã ar da un suflu nou, se preconizeazã un nou guvern. Da, ºtiu cã au fost oameni care au zis cã niciodatã nu vor veni alãturi de UNPR, dar acestea sunt declaraþii care dau bine pentru imagine la momentul respectiv”, spune Mihai Rudeanu. Anamaria NEDELCOFF

PNL ºi PSD Vulcan divorþeazã de Dorel ªchiopu S -a rupt lanþul de iubire între PNL, PRM ºi PSD, în Consiliul Local Vulcan. Aripa vulcãneanã a USL îl acuzã pe consilierul local PRM, Dorel ªchiopu, de trãdare, în timp ce primarul Gheorghe Ile îl considerã un om responsabil. Dezamãgirea USLiºtilor a pornit de la faptul cã Dorel ªchiopu a trecut de partea PDL, votând un proiect de hotãrâre ce dã, în sfârºit, posibilitatea populaþiei de a-ºi plãti dãrile cãtre primãriei ºi administraþiei locale de a achita salarii, utilitãþi, datoriile cãtre

furnizori ºi achiziþii. Alina, Cîrstoiu, consilier local PNL, este de pãrere ca la întâlnirea dintre ªchiopu ºi Ile, primului i s-a promis ceva mai mult decât introducerea pe ordinea de zi a validãrii mandatelor unor consilieri locali. ”Este foarte posibil ca pe Dorel ªchiopu sã-l fi încântat Ile cã va fi viceprimar în locul Angelei Stoica. Noi toþi, din PNL ºi PSD, l-am susþinut pe el atâtea luni de zile, ca sã fie viceprimar. Acum sã-l punã PDL-ul viceprimar. Am luptat patru luni, în care a fost stres ºi obosealã, ca sã vinã el acum, luptãtorul pe cal alb, sã strice tot. Dorel ªchiopu nu era în mãsurã sã ia el o decizie în numele a trei

partide. Oficial înþelegerea dintre noi nu a rupt-o, dar faptele lui aratã altceva. Din punctul meu de vedere, eu nu accept ca cineva sã-ºi facã imagine pe ceea ce am pãþit în aceste luni”, a declarat, pentru Cronica Vãii Jiului, Alina Cîrstoiu.

reºedintele PSD Vulcan, Marin Coltescu, se declarã ºi el foarte dezamãgit de atitudinea lui ªchiopu. ”Eu nu am discutat cu el. ªi eu sunt dezamãgit, dar asta nu înseamnã cã trebuie sã îmi pun cenuºã în cap. Eu am rãmas surprins de hotãrârea lui, este trãdare ce a fãcut el. Este un trãdãtor. Ce sã cred despre un om care acum spune ceva ºi peste cinci minute face exact

P

contrariul a ceea ce a spus?”, se întreabã Marin Coltescu. Primarul Gheorghe Ile spune cã toate supoziþiile legate de vreo mãrire în funcþie a lui ªchiopu sunt poveºti. ”Toate acestea sunt prostii, sunt poveºti. Domnul ªchiopu a votat, pentru cã i-am arãtat care sunt problemele comunitãþii ºi a vãzut cã am dreptate. El a fost cel mai responsabil dintre toþi, a votat aºa cum este corect, nu ca sã mi se facã mie în ambiþie. A votat pentru binele cetãþenilor. Nu i-am oferit nici un post de vicepri-

mar, ci l-a interesat ca pe ordinea de zi sã fie proiectele de hotãrâre privind validarea consilierilor PSD ºi PNL. Aºa a fost, acele proiecte sunt pe ordinea de zi”, a declarat Gheorghe Ile. Dorel ªchiopu s-a arãtat mirat de acuzaþiile colegilor de consiliu local, susþinând cã el a reuºit sã rezolve o problemã veche de patru luni ºi nu pentru el, ci pentru PSD ºi PNL. ”Eu nu am vorbit în numele PSD sau PNL, ci în numele meu. Eu m-am întâlnit cu primarul Ile cu patru minute înainte de ºedinþa de vineri. I-am spus cã votez

cele douã proiecte, dacã îmi garanteazã validarea mandatelor consilierilor PSD ºi PNL. Nu mi-a oferit nici un post de viceprimar. Tot ce am discutat noi, l-am pus sã repete în ºedinþa de consiliu local, în faþa camerelor de luat vederi. Eu nu am cerut casã, masã, bere sau maºinã, ci validarea consilierilor PSD ºi PNL. Dacã Ile nu se va þine de cuvânt, va abdica impardonabil de la orice urmã de demnitate ºi onoare. Dar eu cred cã se va þine de cuvânt”, spune consilierul PRM. Anamaria NEDELCOFF

Cazare în regim de cãmin: 50 de lei camera


Actualitate 5

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012 lui Miron la U mbra Petroºani

O altã generaþie îl aºteaptã pe Miron Cozma âteva sute de tineri din Petroºani au ieºit în cursul sãptãmânii trecute, în stradã, pentru a protesta împotriva preºedintelui Traian Bãsescu ºi a Guvernului Boc. Cei mai mulþi dintre aceºtia au cerut ca Miron Cozma sã vinã în Valea Jiului pentru a-i duce în Capitalã.

C

Tonul protestelor de la Petroºani a fost dat, sãptãmâna trecutã, de cãtre studenþi, pe saiturile de socializare, iar la ora stabilitã pentru mitingul din centrul localitãþii, s-au adunat câteva sute de persoane. Studenþii au transformat imediat protestul într-un marº de câþiva kilometri, prin toatã localitatea, astfel cã au reuºit sã scoatã din case aproape 700 de persoane, în special tineri, cu toþii nemulþumiþi de actuala situaþie din þarã. Printre clasicele lozinci împotriva preºedintelui ºi a ºefului guvernului, una a atras atenþia, atât a celor care priveau de pe margine protestul, cât ºi, forþelor de ordine. Tinerii au scandat aproape tot timpul „Minerii ºi Valea ºi-au pierdut rãbdarea!” dar, mai ales, „Cozma unde eºti, sã ne duci la Bucureºti?”. „Cred cã un lider ca Miron Cozma ar fi potrivit pentru a atrage atenþia asupra nemulþumirilor noastre. Sigur, nu vorbim despre o mineriadã, noi suntem împotriva violenþei ºi se vede acest lucru ºi acum. Vorbim de un lider ca Miron Cozma care sã aibã curaj ºi autoritate”, a spus unul dintre participanþii la protest. În peripluul lor prin toate cartierele municipiului, tinerii au fost

paºnici ºi chiar extrem de ordonaþi, chiar dacã n-au avut un lider în fruntea lor. Deºi coloana de protestatari se întindea pe câteva sute de metri, toþi au mãrºãluit doar pe trotuar, ceea ce i-a mirat inclusiv pe jandarmii care i-au însoþit. Tinerii au anunþat cã vor protesta în fiecare searã pânã când actualul guvern dar ºi preºedintele vor demisiona.

ozma nu are voie sã „calce” prin Petroºani

C

Chiar dacã protestatarii ºi l-ar fi dorit în fruntea lor pe fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, acesta încã, mai are interdicþie de a intra în municipiul Petroºani dar ºi în Capitalã, din cauza mineriadelor din 1991 ºi 1999, pen-

tru care a ºi fost trimis în puºcãrie. Pedeapsa complementarã dictatã de judecãtori va expira abia cãtre finalul acestui an. În plus, anul trecut, Miron Cozma s-a ales cu un dosar penal exact pentru cã ar fi încãlcat interdicþia de a intra în Petroºani dar a fost scos de sub acuzare. „Luceafãrul huilei” a venit în februarie 2010 în Valea Jiului pentru a participa la funeraliile celor cinci victime ale tragediei de la Mina Uricani. La plecarea din Vale a fost oprit în Defileul Jiului pentru un control de rutinã, iar poliþiºtii au considerat cã a fost încãlcatã interdicþia. În cele din urmã Miron Cozma a demonstrat, cu documente, cã totul a fost o eroare ºi zona tranzitatã nu aparþine de municipiul Petroºani. Mircea Mircea NISTOR

Pensionarii, la a doua zi de proteste Mica Unire, iarna o petrecem mai mult în frig”, spune din mai multe oraºe asta!”, spune un pensionar din Petroºani. întâmpinatã P ensionarii “Am rãmas tot anul trecut fãrã gratuun altul. “Nu ºtiu dacã rezolv ceva cu ale Vãii Jiului s-au adunat din itãþi, punctul de pensie e acelaºi ºi nu aºa protestul acesta, dar ies cã sunt nemulþuluni dimineaþã la Petroºani. cum ar trebui, adicã indexat cu inflaþia, iar mitã cu 370 de lei lunar”, spune o altã cu proteste nou Ei au ieºit pe strãzi ºi ºi-au stripensionarã.

ai multe structuri sindicale din Valea Jiului ºi-au anunþat demararea protestelor, sub aceeaºi umbrelã, în data de 24 ianuarie, atunci când este celebratã Unirea Principatelor.

M

Printre organizatorii manifestaþiilor se numãrã Federaþia Naþionalã a Muncii, Uniunea Naþionalã a Muncii Valea Jiului, Liga Sindicatului Pensionarilor Mineri Valea Jiului Petroºani, Liga Muncitorilor din România (filialele din Petroºani, Petrila ºi Lupeni), precum ºi disponibilizaþii din mineritul Vãii Jiului. Acþiunile de protest au aprobare între orele 11.oo ºi 16.oo, având ca revendicãri recâºtigarea gratuitãþilor de cãtre pensionarii mineri, obþinerea ultimei tranºe de bani din plãþile compensatorii promise disponibilizaþilor din septembrie 2011 dar ºi alte revendicãri legate de viitorul mineritului, al minerilor ºi, în general, al Vãii Jiului ºi al cetãþenilor din Valea Jiului. „Aceste mitinguri vor fi apolitice, de aceea solicitãm, eventualilor politicieni care vor sã se alãture acestor miºcãri de protest, sã se abþinã. (…) Îi chemãm sã participe, la aceste mitinguri, pe toþi pensionarii mineri jefuiþi de drepturile lor la

gat nemulþumirile public.

Aproximativ 50 de foºti mineri ºi nu numai, pensionari cu pensii mici, au ieºit din nou pe strãzi. Oamenii spun cã au cerut sã fie luaþi în seamã,pentru cã, dupã zeci de ani petrecuþi în subteran, abia dacã mai pot supravieþui. “Am lucrat 30 de ani în minã ºi abia mã descurc. Am zile când îmi chibzuiesc banii sã îmi iau medicamente sau mâncare. Nu mai vrem gratuitãþi prin încãlcarea HCM 1638/1957 ºi HG 670/1990 prin actul adiþional din 30.12.2012 semnat de liderii de sindicat Lacataº Zoltan, Jurca ªtefan Adrian, Temneanu Ion, Zamora Gabriel, Misaroºi Adrian ºi directorul general al CNH SA Petroºani, Jujan Constantin. De asemenea, chemãm disponibilizaþii care au fost minþiþi, înºelaþi ºi transformaþi în asistaþi social, minerii ºi alte categorii care vor sã susþinã revendicãrile noastre în mod paºnic ºi fãrã acte de violenþã”, a declarat Valter Cojman, unul dintre reprezentanþii Federaþiei Naþionale a Muncii. Marºul de protest va porni din Piaþa Victoriei - Petroºani, iar organizatorii spun cã vor fi respectate toate prevederile legale astfel ca ordinea ºi liniºtea sã nu fie tulburate. Mircea Mircea NISTOR

Alãturi de foºtii mineri au venit ºi câþiva dintre ortacii disponibilizaþi, precum ºi unul dintre greviºtii foamei. „Mi-am pus ºi eu ºi colegii mei sãnãtatea în pericol cu greva noastrã. Am ieºit azi aici cã în douã luni sunt pensionar, iar problemele lor sunt ºi ale mele”, a precizat Petru Blikling, fost grevist, disponibilizat în septembrie 2011. Pensionarii din Liga Pensionarilor Mineri Valea Jiului au programat un miting autorizat ºi marþi, 24 ianuarie, pe acelaºi traseu pe care au mers ºi vineri ºi luni. Diana MITRACHE

Femeile din PSD au furat ideea lui Valeriu Butulescu u am patentat aceastã idee, nu am înregistrat-o la OSIM” – Valeriu Butulescu.

“N

Preºedintele Organizaþiei de Femei a PSD, Rovana Plumb, a adresat un apel soþiei preºedintelui Traian Bãsescu, Maria Bãsescu, sã îl determine pe acesta sã demisioneze. Astfel PSD a “furat” o idee mult mai veche a fostului purtãtor de cuvânt al Companiei Naþionale a Huilei, Valeriu Butulescu. Acesta a lansat de pe scãrile Companiei un apel cãtre soþiile minerilor care se aflau în grevã, în 1999. Acesta le cerea femeilor sãºi cheme bãrbaþii acasã ºi sã-i determine sã renunþe la grevã, pentru cã dacã aceastã grevã continuã, vor rãmâne cu cratiþele

goale. Cã a avut efect sau nu acest apel, Valeriu Butulescu nu poate spune. “Mi-e greu sã spun cã aceastã idee a funcþionat sau nu. Ideea era cã, pe undeva, greva fiind ilegalã cineva va plãti ºi cã în acest caz vor rãmâne cu cratiþele goale. Nu am patentat aceastã idee, nu am înregistrat-o la OSIM. Am apelat la aceastã metodã pentru cã femeile, în general, au un cuvânt de spus în politicã. Sunt mai înþelepte, mai echilibrate. Femeia este forþa motrice în viaþã” – a declarat fostul parlamentar ºi consilier local, Valeriu Butulescu. Spusele lui Valeriu Butulescu privind valoarea femeii, oriunde sar afla femeia, sunt confirmate chiar de social democrata Rovana Plumb: “ Fiind femeie, mamã ºi soþie, mã gândesc cã în spatele lui Traian Bãsescu, Maria Bãsescu ar trebui sã aibã un cuvânt de spus ºi

cred cã Maria Bãsescu ar trebui sã îl determine pe Traian Bãsescu sã plece. Îi solicit Mariei Bãsescu sã îl determine pe Traian Bãsescu sã demisioneze”, a declarat Rovana Plumb. Ea a afirmat cã preºedintele ar trebui sã se pensioneze anticipat. Ileana FIRÞULESCU


Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

6 Reportaj

Reportaj 7

„GURU” din Dumbrava de Sus O poveste incredibilã, în care se vorbeºte despre sclavagism modern, spãlãri de creiere, ceaiuri cu proprietãþi miraculoase, dar ºi despre averi colosale.

dulat ºi contestat deopotrivã, un fost miner a devenit „Guru” la poalele Apusenilor ºi propovãduieºte, în satul hunedorean Dumbrava de Sus, secretul vieþii veºnice.

A

COLÞUL LUI DENIS

Povestite în ºoaptã de vecinii Societãþii „Copiii Soarelui”, o comunitate cu reguli stricte ºi înconjuratã de un gard electrificat. La umbra Apusenilor, un fost miner a pus bazele Centrului de Meditaþie Vipassana Dumbrava de Sus. Aici locuiesc „Copiii Soarelui”, o societate cu reguli stricte, numitã de unii localnici „sectanþi” conduºi de Ardelean Farcaº, cel care susþine cã deþine secretul vieþii veºnice, pe care îl împãrtãºeºte adepþilor. „Guru” de la Dumbrava de Sus este un personaj controversat, care lasã impresia unei averi colosale ºi în jurul cãruia s-au þesut numeroase legende. Ca orice personaj controversat ºi el lasã o umbrã de mister sã planeze asupra sa, dar nu se sfieºte sã spune cã, de fapt., „spalã creierul” adepþilor lui, în scopuri benefice, evident. Are o mulþime de adepþi pe care susþine cã în iniþiazã în tehnicile de respiraþie cu aju-

torul cãrora vor trãi pânã la 800 de ani ºi susþine cã este specialist în plante medicinale – pe care le-a vândut ºi adepþilor lui Guru Bivolaru –dar ºi în purificare prin clismã cu argilã. Societatea Copiii Soarelui a luat fiinþã cu ani de zile în urmã, dar periodic în jurul ei apele se învolbureazã, mai ales cã nu puþin sunt cei care spun cã fostul miner ar folosi tehnici de manipulare avansate pentru a pune mâna pe banii adepþilor lui, care ajung sã lucreze tot la el, dar gratuit. Deþine zeci de hectare de teren, pe care cultivã de toate, roºii, castraveþi, cãpºuni, cãtinã sau chiar pepeni. Pentru autogospodãrire, dar ºi pentru un venit suplimentar, pentru cã excedentul este vândut.

schimbã, iar ceea ce ai ºtiut pânã atunci despre societate nu mai înseamnã nimic. Alþii în schimb vorbesc despre spãlãri de creiere ºi practici necurate în spatele gardurilor electrificate, iar site-urile sunt pline de „strigãte de ajutor”. „Copiii Soarelui” din Dumbrava de Sus, Ardelean Farcaº sau „Adi”, vipassana. Sechestrare de persoane, spãlare de creiere, tratamente inu-

mane ºi copii care nu merg la ºcoalã, nu beneficiazã de medic, de educaþie. Sunt indignat de ceea ce se întâmplã acolo în zilele noastre, vreau sã iau legãtura cu cei care vor sã facã ceva în aceastã privinþã (mai ales cu pãrinþii care au copii acolo, ca ºi mine) pentru ca aºa ceva sa nu se mai întâmple. Acesta este un strigãt de ajutor!”, este unul dintre mesajele de care Internetul abundã. „E o mare escrocherie totul!! Aceºti oameni ademeniþi în “copiii soarelui” sunt realmente îmbolnãviþi fizic, psihic, moral. Aºa- zisul ‘profesor’ este un escroc fãrã nici o idee de culturã indica, manipuleazã niºte oameni vulnerabili, exploateazã realitatea lor de moment pentru a-i transforma în mânã de lucru neplãtitã pentru terenurile pe care “domnul” Adi le exploateazã agricol, le anuleazã prin “tehnicile de meditaþie” proprii identitatea, intelectualitatea, îi duce aproape de sucid. Imaginarul vindecãtor de SIDA, cancer ºi alte nenorociri ale lumii nu poate chiar problemele sufletului ºi ale minþii sã le vindece!”,

de ajutor pe S trigãte Internet Unii spun cã puterile lui Ardelean Farcaº sunt reale iar odatã trecut pragul Centrului de Meditaþie Vipassana devii alt om. Un om pentru care totul se

spune un altul care semneazã “Fost copil al Soarelui - Deva”. Sunt alþii însã care considerã centrul de aici o binefacere, care chiar ajutã atât trupului, cât ºi sufletului.

bun U ncontribuabil Primarul din comuna Ribiþa, de care aparþine satul Dumbrava de Sus, are cuvinte de laudã despre Ardelean Farcaº ºi spune cã este un bun contribuabil, care nu a creat niciodatã probleme. Mai mult, se implicã în problemele sociale ºi în proiectele pe care le implementeazã comuna. “Este o colectivitate civilizatã, care îºi plãteºte taxele ºi impozitele ºi care menþine acea zonã, unde populaþia a scãzut ºi este îmbãtrânitã. Deþin mai multe case, cultivã pãmântul, cresc animale ºi ºi-au adus chiar apa de la zeci de kilometri. La bugetul local, plãþile le fac la început de an ºi nu au venit niciodatã sã cearã eu ºtiu ce favoruri. Sigur, suspiciuni mai sunt, ca ºi în cazul nostru, al tuturor, dar nu am avut niciodatã probleme cu ei”, spune primarul Ioan Faur. Cât despre gardul electrificat, acesta spune cã „au ceva acolo”, dar pentru animale, nu pentru oameni. O singurã chestiune ar avea edilul din Ribiþa sã le reproºeze celor de la Centrului de Meditaþie Vipassana, ºi anume faptul cã nu-ºi trimit copiii la ºcoalã ºi spune cã a discutat cu ei pe aceastã temã. De asemena, Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara, a declarat cã nu existã nici un dosar în lucru prind „Copiii Soarelui”, dar, dacã cineva se considerã victimã a vreunei infracþiuni sau fapte penale, sã anunþe imediat poliþia. Car men COSMAN

Swing-ul, o nouã modã între cupluri, are tot mai mulþi adepþi în Hunedoara uplu tânãr, curat ºi manierat, cu o situaþie materialã bunã, dorim sã cunoaºtem o tânãrã pentru a petrece un week-end la munte, eventual un cuplu asemãnãtor din Hunedoara sau împrejurimi”;

”C

”Nu ºtiu cum sã fac sã-mi conving iubita sã cunoaºtem un alt cuplu. Mi-aº dori sã o facem mãcar pentru o datã sã îmi satisfac eu visul acesta. Vã rog, daþi-mi o idee ceva, cum sã o conving”; ”Suntem un cuplu fãrã experienþã în ale swing-ului ºi dorim sã cunoaºtem un alt cuplu cu care sã ne simþim bine. Singura noastrã pretenþie este sã fiþi drãguþi din punct de vedere fizic ºi foarte curaþi. Eu 19, el 32 (arãtãm foarte bine)”; ”Bunã, tuturor! În urmã cu o sãptãmânã am discutat cu partenera mea despre

posibilitatea de a avea o experienþã cu un alt cuplu, se poate ºi cu o doamnã sau domniºoarã. Eu am 34 de ani, ea 31. Sunte, educaþi, curaþi ºi foarte discreþi, fãrã prejudecãþi. Suntem din Hunedoara ºi dorim sã ne contactaþi dacã doriþi o experienþã frumoasã la ID mess: calinhd”. Acestea sunt doar câteva dintre anunþurile postate de hunedoreni dornici sã-ºi condimenteze viaþa de familie. Swing, conform site-urilor de profil, este zugrãvit ca fiind o activitate sexualã nonmonogamã, tratatã ca orice altã activitate socialã ce poate fi experimentatã de un cuplu. În trecut purta denumirea de ”wife-swapping” (schimb de nevastã), fiind controlat în cea mai mare parte de bãrbat. În ziua de azi, swing-ul este o activitatecu oportunitãþi egale în care atât bãrbatul, cât ºi femeia sunt pro-activi în gãsirea partenerilor, fiecare bucurându-se în mod egal de

activitatea aleasã. De altfel, acest mod de socializare poate fi practicat numai de cãtre cine se simte în stare, cine considerã cã are mintea atât de deschisã încât sã nu facã mai apoi scene de gelozie sau sã intenteze divorþ. Dacã pentru unii este o activitate ciudatã, pe care o pot practica numai oameni cu diverse dereglãri… mentale, pentru alþii swing-ul este ceva

plãcut. Swingul înseamnã sex social distractiv. În primul rând este o activitate de cuplu (masculin/ feminin), dar ocazional poate include femei ºi bãrbaþi single. Bisexualitatea în rândul femeilor este obiºnuitã ºi în general acceptatã de acest stil de viaþã, însã bisexualitatea masculinã este întâlnitã mai rar. Majoritatea swingerilor se aflã în relaþii cu ceva vechime

ºi, când pasiunea se mai stinge, preferã sã aducã ºi alte persoane în patul lor, decât sã rupã relaþia. Genul acesta de activitate se poate rezuma la întâlniri sexuale ocazionale sau se poate transforma în prietenii de lungã duratã. În unele cazuri, conversaþia ºi legãtura afectivã care se formeazã conteazã chiar mai mult decât sexul în sine. Existã totuºi ºi

situaþii cu final neplãcut. Dacã unul din membrii cuplului acceptã swingingul doar de dragul celuilalt, existã ºanse mari ca aceste practici sã distrugã relaþia. Când vã decideþi sã vã aventuraþi într-un astfel de experiment este bine sã ºtiþi cã aceastã practicã nu implicã o libertate totalã. Pe regulile pe care le stabileºte fiecare cuplu în funcþie de situaþie existã ºi niºte reguli de bazã. Principala regulã a vieþii de swinger este cã niciun participant nu este obligat sã facã ceva ce nu doreºte, având privilegiul de a se rãzgândi în orice moment. De obicei, în cazul persoanele care fac asta pentru prima oarã se poate întâmpla cã ele sã realizeze la faþa locului cã nu este ceea ce îºi doresc cu adevãrat sau sã nu accepte anumite practici, iar ceilalþi participanþi nu au dreptul sã le reproºeze acest lucru. Gelozia în swing este o problemã de care se loveºte fiecare. Ea este acolo tot timpul într-o oarecare mãsurã.

Este totuºi vorba de persoanã pe care tu o iubeºti cel mai mult ºi renunþi pentru altcineva la o parte foarte importantã a relaþiei tale. Cea mai bunã metodã de a reduce gelozia este comunicare dintre parteneri. Dacã nu eºti comfortabil cu ceva din ceea ce se întâmplã, nu ezita sã-i comunici partenerului. Dacã tu sau partenerul nu puteþi accepta o situaþie anume (sãrut cu limba, sex oral, schimbul total - full-swapp-ul -, etc.) mai mult ca sigur cã va trebui sã evitaþi acele momente. Fiecare cuplu are limitãrile proprii ºi este cel mai bine sã vi le stabiliþi pe ale voastre încã de la început. Reþine cã nu este treaba nimãnui sã judece viaþa sexualã a altora, aºa cã, dacã îþi doreºti sã încerci schimbul de parteneri, nu trebuie sã te simþi vinovat/ã, atât timp cât respecþi regulile ºi nu rãneºti pe nimeni, atât fizic cât ºi psihic Swingul include (dar nu este limitat doar la atât):

- exhibiþionism: întreþinerea unor relaþii sexuale cu un partener în timp ce sunt priviþi - voyeurism: privindu-i pe ceilalþi fãcând sex - soft swing sau soft swap: sãrutarea, mângâierea sau sexul oral cu o a treia sau a patra persoanã. Soft swap mai este asociat de multe ori ºi cu threesome (sex în trei) sau cu sexul în grup, sau exact schimbul de parteneri. - full swap: întreþinerea unor relaþii sexuale vaginale sau anale cu o altã persoan în afarã propriului partener. Chiar dacã acesta este sensul dat de relaþiile swing, nu este obligatoriu cã în timpul lor sã fie inclusã penetrarea. - sexul în grup: activitate ce include mai multe persoane într-un act sexual. Mai mult, swing-ul se împarte pe mai multe categorii: soft swinging, swing închis ºi swing deschis. Soft swinging Preludiu cu alþi parteneri, câteodatã incluzând sexul oral, dar nu ºi penetrarea vaginalã

propriu-zisã. Relaþia poate capãta un caracter cât mai picant, partenerii trebuie însã scutiþi de riscul unei boli sau de gelozie. La primele experienþe mulþi swingeri prefera acest stil. Sã nu crezi însã cã softswingerii vor deveni în toate cazurile full-swingeri. Swing închis Se schimbã partenerii, dar se face sex în camere separate. Swingul închis permite o experienþã mai intimã. Unii considerã cã astfel li se oferã o libertate mai mare ºi mai puþine întreruperi ale plãcerii. Swing deschis Se schimbã partenerii, dar de data aceasta ei fac sex în aceasi camera sau în acelaºi pat. Acesta poate include orgii ºi este ideal exhibiþioniºtilor ºi celor cãrora le place sã-ºi priveascã partenerul sãu sã-i impresioneze pe ceilalþi prin abilitãþile lor. Unii sunt de pãrere cã prin swingul deschis se pot elibera toate dorinþele ºi fanteziile sexuale. Anamaria NEDELCOFF


Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

6 Reportaj

Reportaj 7

„GURU” din Dumbrava de Sus O poveste incredibilã, în care se vorbeºte despre sclavagism modern, spãlãri de creiere, ceaiuri cu proprietãþi miraculoase, dar ºi despre averi colosale.

dulat ºi contestat deopotrivã, un fost miner a devenit „Guru” la poalele Apusenilor ºi propovãduieºte, în satul hunedorean Dumbrava de Sus, secretul vieþii veºnice.

A

COLÞUL LUI DENIS

Povestite în ºoaptã de vecinii Societãþii „Copiii Soarelui”, o comunitate cu reguli stricte ºi înconjuratã de un gard electrificat. La umbra Apusenilor, un fost miner a pus bazele Centrului de Meditaþie Vipassana Dumbrava de Sus. Aici locuiesc „Copiii Soarelui”, o societate cu reguli stricte, numitã de unii localnici „sectanþi” conduºi de Ardelean Farcaº, cel care susþine cã deþine secretul vieþii veºnice, pe care îl împãrtãºeºte adepþilor. „Guru” de la Dumbrava de Sus este un personaj controversat, care lasã impresia unei averi colosale ºi în jurul cãruia s-au þesut numeroase legende. Ca orice personaj controversat ºi el lasã o umbrã de mister sã planeze asupra sa, dar nu se sfieºte sã spune cã, de fapt., „spalã creierul” adepþilor lui, în scopuri benefice, evident. Are o mulþime de adepþi pe care susþine cã în iniþiazã în tehnicile de respiraþie cu aju-

torul cãrora vor trãi pânã la 800 de ani ºi susþine cã este specialist în plante medicinale – pe care le-a vândut ºi adepþilor lui Guru Bivolaru –dar ºi în purificare prin clismã cu argilã. Societatea Copiii Soarelui a luat fiinþã cu ani de zile în urmã, dar periodic în jurul ei apele se învolbureazã, mai ales cã nu puþin sunt cei care spun cã fostul miner ar folosi tehnici de manipulare avansate pentru a pune mâna pe banii adepþilor lui, care ajung sã lucreze tot la el, dar gratuit. Deþine zeci de hectare de teren, pe care cultivã de toate, roºii, castraveþi, cãpºuni, cãtinã sau chiar pepeni. Pentru autogospodãrire, dar ºi pentru un venit suplimentar, pentru cã excedentul este vândut.

schimbã, iar ceea ce ai ºtiut pânã atunci despre societate nu mai înseamnã nimic. Alþii în schimb vorbesc despre spãlãri de creiere ºi practici necurate în spatele gardurilor electrificate, iar site-urile sunt pline de „strigãte de ajutor”. „Copiii Soarelui” din Dumbrava de Sus, Ardelean Farcaº sau „Adi”, vipassana. Sechestrare de persoane, spãlare de creiere, tratamente inu-

mane ºi copii care nu merg la ºcoalã, nu beneficiazã de medic, de educaþie. Sunt indignat de ceea ce se întâmplã acolo în zilele noastre, vreau sã iau legãtura cu cei care vor sã facã ceva în aceastã privinþã (mai ales cu pãrinþii care au copii acolo, ca ºi mine) pentru ca aºa ceva sa nu se mai întâmple. Acesta este un strigãt de ajutor!”, este unul dintre mesajele de care Internetul abundã. „E o mare escrocherie totul!! Aceºti oameni ademeniþi în “copiii soarelui” sunt realmente îmbolnãviþi fizic, psihic, moral. Aºa- zisul ‘profesor’ este un escroc fãrã nici o idee de culturã indica, manipuleazã niºte oameni vulnerabili, exploateazã realitatea lor de moment pentru a-i transforma în mânã de lucru neplãtitã pentru terenurile pe care “domnul” Adi le exploateazã agricol, le anuleazã prin “tehnicile de meditaþie” proprii identitatea, intelectualitatea, îi duce aproape de sucid. Imaginarul vindecãtor de SIDA, cancer ºi alte nenorociri ale lumii nu poate chiar problemele sufletului ºi ale minþii sã le vindece!”,

de ajutor pe S trigãte Internet Unii spun cã puterile lui Ardelean Farcaº sunt reale iar odatã trecut pragul Centrului de Meditaþie Vipassana devii alt om. Un om pentru care totul se

spune un altul care semneazã “Fost copil al Soarelui - Deva”. Sunt alþii însã care considerã centrul de aici o binefacere, care chiar ajutã atât trupului, cât ºi sufletului.

bun U ncontribuabil Primarul din comuna Ribiþa, de care aparþine satul Dumbrava de Sus, are cuvinte de laudã despre Ardelean Farcaº ºi spune cã este un bun contribuabil, care nu a creat niciodatã probleme. Mai mult, se implicã în problemele sociale ºi în proiectele pe care le implementeazã comuna. “Este o colectivitate civilizatã, care îºi plãteºte taxele ºi impozitele ºi care menþine acea zonã, unde populaþia a scãzut ºi este îmbãtrânitã. Deþin mai multe case, cultivã pãmântul, cresc animale ºi ºi-au adus chiar apa de la zeci de kilometri. La bugetul local, plãþile le fac la început de an ºi nu au venit niciodatã sã cearã eu ºtiu ce favoruri. Sigur, suspiciuni mai sunt, ca ºi în cazul nostru, al tuturor, dar nu am avut niciodatã probleme cu ei”, spune primarul Ioan Faur. Cât despre gardul electrificat, acesta spune cã „au ceva acolo”, dar pentru animale, nu pentru oameni. O singurã chestiune ar avea edilul din Ribiþa sã le reproºeze celor de la Centrului de Meditaþie Vipassana, ºi anume faptul cã nu-ºi trimit copiii la ºcoalã ºi spune cã a discutat cu ei pe aceastã temã. De asemena, Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara, a declarat cã nu existã nici un dosar în lucru prind „Copiii Soarelui”, dar, dacã cineva se considerã victimã a vreunei infracþiuni sau fapte penale, sã anunþe imediat poliþia. Car men COSMAN

Swing-ul, o nouã modã între cupluri, are tot mai mulþi adepþi în Hunedoara uplu tânãr, curat ºi manierat, cu o situaþie materialã bunã, dorim sã cunoaºtem o tânãrã pentru a petrece un week-end la munte, eventual un cuplu asemãnãtor din Hunedoara sau împrejurimi”;

”C

”Nu ºtiu cum sã fac sã-mi conving iubita sã cunoaºtem un alt cuplu. Mi-aº dori sã o facem mãcar pentru o datã sã îmi satisfac eu visul acesta. Vã rog, daþi-mi o idee ceva, cum sã o conving”; ”Suntem un cuplu fãrã experienþã în ale swing-ului ºi dorim sã cunoaºtem un alt cuplu cu care sã ne simþim bine. Singura noastrã pretenþie este sã fiþi drãguþi din punct de vedere fizic ºi foarte curaþi. Eu 19, el 32 (arãtãm foarte bine)”; ”Bunã, tuturor! În urmã cu o sãptãmânã am discutat cu partenera mea despre

posibilitatea de a avea o experienþã cu un alt cuplu, se poate ºi cu o doamnã sau domniºoarã. Eu am 34 de ani, ea 31. Sunte, educaþi, curaþi ºi foarte discreþi, fãrã prejudecãþi. Suntem din Hunedoara ºi dorim sã ne contactaþi dacã doriþi o experienþã frumoasã la ID mess: calinhd”. Acestea sunt doar câteva dintre anunþurile postate de hunedoreni dornici sã-ºi condimenteze viaþa de familie. Swing, conform site-urilor de profil, este zugrãvit ca fiind o activitate sexualã nonmonogamã, tratatã ca orice altã activitate socialã ce poate fi experimentatã de un cuplu. În trecut purta denumirea de ”wife-swapping” (schimb de nevastã), fiind controlat în cea mai mare parte de bãrbat. În ziua de azi, swing-ul este o activitatecu oportunitãþi egale în care atât bãrbatul, cât ºi femeia sunt pro-activi în gãsirea partenerilor, fiecare bucurându-se în mod egal de

activitatea aleasã. De altfel, acest mod de socializare poate fi practicat numai de cãtre cine se simte în stare, cine considerã cã are mintea atât de deschisã încât sã nu facã mai apoi scene de gelozie sau sã intenteze divorþ. Dacã pentru unii este o activitate ciudatã, pe care o pot practica numai oameni cu diverse dereglãri… mentale, pentru alþii swing-ul este ceva

plãcut. Swingul înseamnã sex social distractiv. În primul rând este o activitate de cuplu (masculin/ feminin), dar ocazional poate include femei ºi bãrbaþi single. Bisexualitatea în rândul femeilor este obiºnuitã ºi în general acceptatã de acest stil de viaþã, însã bisexualitatea masculinã este întâlnitã mai rar. Majoritatea swingerilor se aflã în relaþii cu ceva vechime

ºi, când pasiunea se mai stinge, preferã sã aducã ºi alte persoane în patul lor, decât sã rupã relaþia. Genul acesta de activitate se poate rezuma la întâlniri sexuale ocazionale sau se poate transforma în prietenii de lungã duratã. În unele cazuri, conversaþia ºi legãtura afectivã care se formeazã conteazã chiar mai mult decât sexul în sine. Existã totuºi ºi

situaþii cu final neplãcut. Dacã unul din membrii cuplului acceptã swingingul doar de dragul celuilalt, existã ºanse mari ca aceste practici sã distrugã relaþia. Când vã decideþi sã vã aventuraþi într-un astfel de experiment este bine sã ºtiþi cã aceastã practicã nu implicã o libertate totalã. Pe regulile pe care le stabileºte fiecare cuplu în funcþie de situaþie existã ºi niºte reguli de bazã. Principala regulã a vieþii de swinger este cã niciun participant nu este obligat sã facã ceva ce nu doreºte, având privilegiul de a se rãzgândi în orice moment. De obicei, în cazul persoanele care fac asta pentru prima oarã se poate întâmpla cã ele sã realizeze la faþa locului cã nu este ceea ce îºi doresc cu adevãrat sau sã nu accepte anumite practici, iar ceilalþi participanþi nu au dreptul sã le reproºeze acest lucru. Gelozia în swing este o problemã de care se loveºte fiecare. Ea este acolo tot timpul într-o oarecare mãsurã.

Este totuºi vorba de persoanã pe care tu o iubeºti cel mai mult ºi renunþi pentru altcineva la o parte foarte importantã a relaþiei tale. Cea mai bunã metodã de a reduce gelozia este comunicare dintre parteneri. Dacã nu eºti comfortabil cu ceva din ceea ce se întâmplã, nu ezita sã-i comunici partenerului. Dacã tu sau partenerul nu puteþi accepta o situaþie anume (sãrut cu limba, sex oral, schimbul total - full-swapp-ul -, etc.) mai mult ca sigur cã va trebui sã evitaþi acele momente. Fiecare cuplu are limitãrile proprii ºi este cel mai bine sã vi le stabiliþi pe ale voastre încã de la început. Reþine cã nu este treaba nimãnui sã judece viaþa sexualã a altora, aºa cã, dacã îþi doreºti sã încerci schimbul de parteneri, nu trebuie sã te simþi vinovat/ã, atât timp cât respecþi regulile ºi nu rãneºti pe nimeni, atât fizic cât ºi psihic Swingul include (dar nu este limitat doar la atât):

- exhibiþionism: întreþinerea unor relaþii sexuale cu un partener în timp ce sunt priviþi - voyeurism: privindu-i pe ceilalþi fãcând sex - soft swing sau soft swap: sãrutarea, mângâierea sau sexul oral cu o a treia sau a patra persoanã. Soft swap mai este asociat de multe ori ºi cu threesome (sex în trei) sau cu sexul în grup, sau exact schimbul de parteneri. - full swap: întreþinerea unor relaþii sexuale vaginale sau anale cu o altã persoan în afarã propriului partener. Chiar dacã acesta este sensul dat de relaþiile swing, nu este obligatoriu cã în timpul lor sã fie inclusã penetrarea. - sexul în grup: activitate ce include mai multe persoane într-un act sexual. Mai mult, swing-ul se împarte pe mai multe categorii: soft swinging, swing închis ºi swing deschis. Soft swinging Preludiu cu alþi parteneri, câteodatã incluzând sexul oral, dar nu ºi penetrarea vaginalã

propriu-zisã. Relaþia poate capãta un caracter cât mai picant, partenerii trebuie însã scutiþi de riscul unei boli sau de gelozie. La primele experienþe mulþi swingeri prefera acest stil. Sã nu crezi însã cã softswingerii vor deveni în toate cazurile full-swingeri. Swing închis Se schimbã partenerii, dar se face sex în camere separate. Swingul închis permite o experienþã mai intimã. Unii considerã cã astfel li se oferã o libertate mai mare ºi mai puþine întreruperi ale plãcerii. Swing deschis Se schimbã partenerii, dar de data aceasta ei fac sex în aceasi camera sau în acelaºi pat. Acesta poate include orgii ºi este ideal exhibiþioniºtilor ºi celor cãrora le place sã-ºi priveascã partenerul sãu sã-i impresioneze pe ceilalþi prin abilitãþile lor. Unii sunt de pãrere cã prin swingul deschis se pot elibera toate dorinþele ºi fanteziile sexuale. Anamaria NEDELCOFF


8 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

În 2012, campanie electoralã ºi sfârºitul lumii S

e vorbeºte tot mai des de angajãri în cadrul Companiei Naþionale a Huilei, la minele viabile. Despre asta vorbesc sindicaliºti, primari ºi politicieni, aproape obsedant în ultimele zile.

Cã ne mai trebuie mineri în sistem, mai ales dupã disponibilizarea a 900, este un lucru mai mult decât cert, dar când singurul om care ar putea sã spunã ceva ºi nu o face, adicã directorul Constantin Jujan, atunci parcã toate discuþiile

sunt…vorbe în vânt. Mai mult decât atât, a se vorbi de angajãri în condiþiile în care Compania este la pãmânt, disponibilizaþii nu ºi-au luat banii, salariile de-abia se asigurã, iar pensionarii ar rãmas fãrã gratuitãþi de un an de zile, pare un lucru nerealist la acest moment, dar totuºi ancorat în realitate.. Suntem în an electoral! Tonul a fost dat de sindicaliºti precum Bebe Nica sau Adrian Jurcã. Ei au vorbit prima datã cã anul acesta se vor

face angajãri în sistem ºi bine ar fi sã se întâmple aºa.. Acum, în aceeaºi notã, dar mult mai populistã, continuã ºi politicienii. “Azi dimineaþã (ieri) am vorbit cu doamna Monica Iacob Ridzi ºi pentru cã este sesiune parlamentarã, i-am propus ca Guvernul, în perioada imediat urmãtoare, sã aprobe angajarea de tineri în cadrul CNH la unitãþile miniere care sunt pe dezvoltare, respectiv Lupeni, Vulcan, Livezeni ºi Lonea, pentru întinerirea forþei de

Societatea pentru Libertate Individualã dã startul reformãrii României n contextul actualului val de nemulþumiri, Societatea pentru Libertate Individualã (SoLib) vine cu o propunere de reformare a României, prin lansarea Manifestului Libertarian.

Î

Reprezentanþii SoLIb spun cã acesta este bazat pe soluþii concrete, care emanã dintr-o analizã în profunzime a peisajului socio-economic actual, fiind complet diferit faþã de „alte propuneri demagogice ale spaþiului politic românesc.

”Soluþiile pe care le propunem pot fi rezumate astfel: dacã vrem sã ne fie bine fiecãruia dintre noi, trebuie sã miºcorãm puterea statului. Cu cât statul este mai mic, cu atât este mai important individul; cu cât statul decide mai puþine lucruri pentru toatã lumea, cu atât fiecare dintre noi poate decide mai mult pentru el însuºi; cu cât statul are mai puþini bani, cu atât este mai bogat individul. E important de reþinut cã noi, aderenþii acestui manifest, nu þinem nici cu stânga, nici cu dreapta, nici cu centrul. Þinem numai sã fim liberi!” a declarat

Claudiu Nãsui, preºedintele SoLib ºi unul dintre autorii Manifestului Libertarian. Acesta a mai spus cã manifestul este inspirat de ideile ªcolii Austriece de Economie ºi conþine o serie de soluþii menite sã îmbunãtãþeascã sisteme precum cel de sãnãtate, de educaþie sau economic. Societatea pentru Libertate Individualã (SoLib) este o organizaþie înfiinþatã în 2010, fãrã afiliere politicã, a cãrei misiune este promovarea principiilor libertãþii ºi proprietãþii private. Conform propriei prezentãri, SoLib îºi propune sã schimbe cultura ide-

ologicã a unei societãþi încã puternic afectatã de trecutul comunist, în care mecanismele pieþei libere nu sunt complet înþelese. Printre proiectele derulate de SoLib ºi partenerii sãi se numãrã: Cafeneaua Libertãþii - reuniune sãptãmânalã informalã, în cadrul cãreia se dezbat subiecte economice, sociale ºi politice -, campania Ziua Libertãþii Fiscale, concursul pentru liceeni , precum ºi organizarea de conferinþe ºi ºcoli de varã axate pe dezbaterea de idei privind libertatea individualã. Car men COSMAN

Casa de Culturã “Ladislau Schmidt” din Petrila, cea mai modernã din Valea Jiului asa de Culturã Ladislau Schmidt din Petrila este aproape gata, dupã ce a trecut printr-un proces lung de reabilitare ºi modernizare. Termenul de execuþie al lucrãrilor a expirat, însã acum, firma constructoare mai face unele retuºuri în baza unei înþelegeri cu primãria.

C

„ A expirat contractul, iar noi am fãcut o pre-recepþie. Se lucreazã la retuºuri acum. Mai trebuie sã montãm balustrada pe scãri, zilele acestea. În perioada imediat urmãtoare o sã facem ºi recepþia finalã ºi vom avea inclusiv programe pentru cetãþenii din Oraºul Petrila la Casa de Culturã”, ne-a declarat Ilie Pãducel, primarul Oraºului Petrila. Reabilitarea ºi amenajarea Casei de Culturã din Petrila a durat circa 10 luni de zile, iar odatã cu recepþia finalã a lucrãrii, primarul Ilie Pãducel crede cã aºa, în oraºul de pe Jiul de Est se va face mai multã culturã. “ Se va face. Se va îmbunãtãþi ºi activitatea culturalã în oraºul Petrila, pentru cã este necesar sã îi dãm atenþia cuvenitã ºi acestei activitãþi”, a mai spus Pãducel. Aceastã investiþie valoreazã circa 20 miliarde de lei vechi, dintre care 5 miliarde de lei contribuþia primãrie. Restul banilor au venit de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, prin Compania Naþionalã de Investiþii. La acest moment, Casa de Culturã Ladislau Schmidt este cea mai modernã din Valea Jiului. Luiza ANDRONACHE

muncã ”, a afirmat Ilie Pãducel, primarul Oraºului Petrila. Cã se încearcã pe toate cãile ºi cã se face lobby pe toate drumurile pentru binele Vãii Jiului, este un lucru nemaipomenit, dar când toate aceste lucruri vin cu o tentã de populism, începând chiar cu sindicaliºtii, atunci parcã nimic nu ne mai mirã. Ne uitãm în calendar ºi ne dãm seama: suntem în anul 2012. Unul: vin alegeri, iar doi : dupã mayaºi vine ºi sfârºitul lumii. În ambele variante, cu toþii putem spune, face ºi visa ce vrem. Luiza ANDRONACHE

Mica Unire, celebratã ºi la Petroºani ica Unire, respectiv unirea Moldovei cu Þara Româneascã, va fi celebratã ºi în municipiul Petroºani.

M

Astfel, astãzi, 24 ianuarie, Sala de Marmurã a primãriei din localitate va gãzdui un spectacol susþinut de elevii unitãþilor ºcolare din Petroºani dar ºi momentul constituirii Forumului Comunitar „Pro – Urbis”. Prin intermediul acestuia se urmãreºte o mai bunã promovare a potenþialului uman din localitate precum ºi solidarizarea în jurul conceptului „Oraºul meu, casa mea!”. Tot astãzi ºi tot în cinstea actului derulat în urmã cu 153 de ani, în Petroºani, vor fi desfãºurate ºi alte acþiuni cultural – educative. Printre acestea se numãrã un concurs pe teme de istorie, care se va desfãºura la Biblioteca Municipalã, precum ºi vernisarea unei expoziþii de insigne gãzduite de cãtre Muzeul Mineritului. Mir cea NISTOR


Actualitate 9

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

Buhãescu are grijã. Uricãnenii îngheaþã în case ute de familii din oraºul Uricani sunt nevoiþi sã stea în frig ori sã se încãlzeascã la sobe improvizate, în care ard lemne sau cãrbuni. Toate acestea, pentru cã Uricaniul nu mai are de câþiva vreo reþea de încãlzire ºi nu ºi-a permis toatã lumea racordarea la reþeaua de gaz ºi cumpãrarea unor centrale.

S

Copiii sunt cei mai vulnerabili, deoarece ei au tendinþa de a se îmbolnãvi cel mai uºor. ”Sunt plini de muci ºi rãcesc din orice. Eu tot încerc sã fac cãldurã, aducem lemne, aducem cãrbune, cum putem ºi noi. Nu am curent ºi nici apã, aºa cã ne este foarte greu. Toatã iarna voi fi cu cei doi

copii la doctor, cã aºa a fost ºi iarna trecutã. În casã am o sobã improvizatã, dar degeaba, nu face faþã, fiindcã cercevelele geamurilor sunt praf. Trãim într-un oraº tare ciudat”, este de pãrere mama a doi copii, care trãieºte în blocul 35, supranumit ºi ”blocul groazei” din Uricani. În cealaltã parte a

Profesorii hunedoreni, gata de grevã proape toþi profesorii din A Hunedoara au rãîspuns pentru declanºarea grevei generale. Sindicaliºtii din învãþãmânt au fãcut un sondaj printre profesorii ºi au aflat cã aceºtia sunt nemulþumiþiºi gata de proteste.

oraºului, unde sunt F-urile, oamenii care nu au norocul de a-ºi monta sobe, fie ele ºi improvizate, fac focul în ligheane, în mijlocul casei. ”Nu conteazã funinginea, nu conteazã cã nu putem aerisi, trebuie sã ne protejãm cumva. Iarna asta este lungã ºi grea, iar copiii noºtri trebuie sã aibã cât

Profesorii din judeþul Hunedoara au rãpuns “da” atunci când au fost întrebaþi dacã agreeazã ideea unei greve generale. Oamenii de la catedre au nemulþumiri ºi sunt pregãtiþi chiar sã boicoteze anul ºcolar, dacã va fi nevoie, totuºi decizia o vor lua în câteva zile. “În zona de care rãspund eu, din 451 de profesori chestionaþi, 334 au zis cã sunt de acord cu greva generalã. Am transmis rezultatele mai departe ºi aºtreptãm o decizie în câteva zile. Este posibil sã intrãm în grevã”, spune Vasile Fãgaº, lider de sindicat în Valea Jiului, zona de Est. Profesorii din Hunedoara spun cã cer modificarea Legii învãþãmântului,aºa încât sã fieîn avantajul lor, dar recunosc ºi cã au de recuperat bani. “Avem profesori care au câºtigat procese în 2008 ºi li se vor da banii restanþi pânã în 2018. Nu e normal aºa ceva”,a mai spus Fãgaº. Dacã vor declanºa greva generalã, profesorii hunedoreni vor aflaîn câteva zile, atunci când, la nivel naþional se va lua o decizie. Diana MITRACHE

de cât cãldurã. Nu avem cum sã ne încãlzim, altã datã era, dar Buhãescu a vândut toate centralele termice din oraº. Pãi trebuia sã mai facã ºi el un ban, sãracul, cã poate nu are cu ce se încãlzi iarna asta acasã. Trãim ca în lagãr aici, cã ãia de acolo nu aveau condiþii de trai. Dar chirie ºi impozite vrea, arzã-l-ar focul! Dar nu ar face ceva sã ne fie bine ºi nouã, uricãnenilor”, spune, revoltat, un locuitor din cartierul menþionat. ”Eu nu am avut alternativã în momentul în care nu sa mai dat cîldurã, în urmã cu mai mulþi ani. Sobã nu pot sã-mi fac, e greu sã aduc pânã la etajul patru lemne ºi cãrbuni. Am încercat un an sau doi aºa, apoi cu radiatoare, dar tot degeaba, cresc costurile. Mi-am pus centralã pe gaz, care m-a costat o grãmadã de bani, dar este o investiþie. Aºa îmi trebuie dacã stau într-un oraº de toatã praºtia, unde nu se investeºte în bunãstarea cetãþenilor”, spune ºi Gheorghe G., de pe Aleea Progresului. Totuºi, pe hârtie,

lucrurile ar trebui sã sune bine. Asta spun douã studii de fezabilitate, pentru care Primãria Uricani a plãtit 7,5 miliarde de lei, dar proiectul nu a fost realizat nici pânã acum. „Pentru proiectul legat de termoficare s-au

folosit 7,5 miliarde pentru studii de fezabilitate, douã la numãr ºi nu s-a rezolvat nimic, deºi sunt ani buni de când Uricaniul nu are cãldurã. În cadrul acestui proiect, dupã ce s-au dat trei miliarde, ºi-a dat seama cã trebuie sã schimbe proiectul ºi a fãcut un alt studiu de fezabilitate. Motivaþia lui a fost cã s-a schimbat strategia termicã, dar schimbarea asta a costat 7,5 miliarde de lei. Prima soluþie a fost sã ne

cuplãm la reþeaua de termoficare de la SE Paroºeni ºi dupã ce ºefii de acolo ne-au spus cã proiectul nu este bun, s-a gândit (Buhãescu – n.r.) sã-l cupleze la încãlzire pe gaz. Dar eu cred cã în momentul în care cineva reclamã faptul cã acel studiu nu a fost bun, cei care l-au fãcut ar trebui sã-l refacã gratis, nu sã fie plãtiþi pentru un altul”, a declarat consilierul PRM. În replicã, Dãnuþ Buhãescu susþine cã banii nu sunt cheltuiþi degeaba ºi cã este problema consilierului de la România Mare ce crede, iar problema ar fi la Guvern, care îl discrimineazã pentru cã este în PSD. „Banii daþi pe acele studii de fezabilitate nu sunt daþi degeaba. Chiar dacã studiile pentru proiectele acelea au fost plãtite din bani de la buget, acele proiecte sunt viabile. Numai cã nu avem finanþare de la Guvern, cã eu sunt „roºu” ºi ãºtia de la Guvern m-au pus la coadã. Asta este problema, cã încearcã sã facã presiuni asupra mea prin aºteptarea pentru aceste proiecte”, a declarat Dãnuþ Buhãescu la momentul la care s-a mai pus problema lipsei unei reþele de termoficare în localitate. A uitat însã sã mai adauge cã de ”roºu” ce e, Elena Udrea i-a dat 1,1 milioane de euro pentru a face un proiect care a mai fost realizat de trei ori, tot în mandatul lui. Anamaria NEDELCOFF

Doar câþiva abandonaþi e-a lungul anului trecut numãrul copiilor abandonaD þi la maternitatea din Petroºani a fost de doar 6. Aceasta, spre deosebire de primii ani postrevoluþionari atunci când, în fiecare an, câteva zeci de mame renunþau sã-i creascã pe micuþii aduºi pe lume. În 2011 ºi-au mai abandonat bebeluºii doar câteva tinere care nu doreau sã se ºtie cã au nãscut. "Anul trecut doar câteva mame, foarte tinere, ºi-au abandonat micuþii în maternitate. Toate au spus cã nu-ºi doresc copilul ºi nici nu vor sã se ºtie cã au nãscut", a declarat Carmen Bursesc, medic primar

neonatolog Spitalul de Urgenþã Petroºani. Pe de altã parte, anul trecut, ºi numãrul avorturilor a scãzut simþitor. Dupã cum au precizat medicii se pare cã tinerii au învãþat sã mai foloseascã ºi metodele anti-contraceptive... Mir cea NISTOR


10 Diverse

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012 SC EURO JOBS SRL

ROMÂNIA PRIMÃRIA MUNICIPIULUI VULCAN

ANUNÞ Primãria municipiului Vulcan în conformitate cu Legea 273/2006 privind finanþele publice locale aduce la cunoºtinþã publicã Proiectul de buget pe anul 2012. Proiectul de buget pe anul 2012 ºi Lista obiectivelor de investiþii propuse a se realiza în anul 2012 se aflã afiºat la sediul Primãriei municipiului Vulcan începând cu data de 20.01.2012. Propuneri , sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de buget pe anul 2012 ºi a Listei obiectivelor de investiþii propuse a se realiza în anul 2012 pot fi depuse în scris la sediul Primãriei municipiului Vulcan , transmise prin fax la numãrul 0254571910 sau în format electronic la urmãtoarea adresã de email: pânã la data de 2.02.2012. În data de 02.02.2012 ora 10,00 în sala de ºedinþe a Primãriei municipiului Vulcan va avea loc o întâlnire în care se va dezbate public proiectul de buget pe anul 2012. Primarul municipiului Vulcan Vulcan Ing. GHEORGHE ILE

Ia-þi diplomã fãrã sã faci curs !!!

Pentru prima datã puteþi sã vã folosiþi aptitudinile sau cunoºtinþele câºtigate personal într-o anumitã ocupaþie pentru care nu aveþi certificare, în doar câteva zile!!!

SC EURO JOBS SRL s-a acreditat pentru certificarea competenþelor (cunoºtinþelor) dobândite anterior pe alte cãi decât cele formale pentru urmãtoarele ocupaþii ºi la urmatoãrele tarife: -PAVATOR - 450 lei -INSTALATOR APÃ CANAL - 500 lei -TÂMPLAR-DULGHER-PARCHETAR - 550 lei -LUCRÃTOR COMERCIAL - 550 lei -OSPÃTAR (CHELNER) - 550 lei -INSTALATOR ÎNCÃLZIRE CENTRALÃ ªI GAZE - 550 lei -CONFECÞIONER ANSAMBLOR ARTICOLE TEXTILE - 550 lei -MAªINIST LA MAªINI PENTRU TERASAMENTE - 550 lei -CIOBAN - 550 lei -BUCÃTAR - 600 lei -COSMETICIAN - 650 lei

FII PRIMUL CARE PROFITÃ DE ACEASTÃ OFERTÃ! Te aºteptãm pentru informaþii suplimentare în Petroºani, str. 22 Decembrie, nr. 1 Uricani la sediul P.A.P.I Vulcan la ªcoala Generalã nr. 1 Teodora Lucaciu Aninoasa la sediul P.A.P.I Petrila la Centrul de Afaceri Ne puteþi contacta ºi la numerele: Tel/fax: 0354.108.516 0354/100. 019 Mobil: 0724.411.221 (Cristina Niþescu) 0731.301.162

organizeazã ºi pentru persoanele care nu au competenþe dobândite anterior urmãtoarele: CURSURI DE CALIFICARE PROFESIONALÃ Nivel I (3 luni) Competenþe antreprenoriale - 60 ore - 550 lei Editor imagine - 60 ore - 550 lei Contabil - 120 ore - 500 lei Ghid montan - 120 ore - 600 lei Maseur (iniþiere) - 45 zile - 450 lei Lucrãtor finisor pentru construcþii - 3 luni - 450 lei Lucrãtor în structuri pentru construcþii - 3 luni 450 lei Lucrãtor în gospodãrie agroturisticã - 3 luni - 450 lei Lucrãtor în izolaþii - 3 luni - 450 lei Asfaltator - 3 luni - 450 lei Îngrijitoare bãtrâni la domiciliu - 3 luni - 550 lei Îngrijitoare copii - 3 luni - 550 lei Sudor electric - 3 luni - 550 lei Sudor oxigaz - 3 luni - 550 lei Gaterist la tãiat buºteni - 3 luni - 550 lei Nivel II (5 luni) Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar - 5 luni - 550 lei Zidar-pietrar-tencuitor - 5 luni - 550 lei Izolator - 5 luni - 550 lei Montator pereþi ºi plafoane din ghips carton - 5 luni - 550 lei Electrician exploatare medie ºi joasã tensiune - 5 luni - 550 lei Lãcãtuº mecanic - 5 luni - 550 lei Administrator pensiune turisticã - 5 luni - 700 lei

Înscrierile pentru cursuri se fac în luna ianuarie, anul curent la sediul firmei sau online pe www.eurocalificare.ro Pentru înscriere sau detalii ne puteþi gãsi la sediul SC EURO JOBS SRL. Petroºani, str. 22 Decembrie, nr. 1, jud. Hunedoara sau tel/fax: 0354.108.516 0354/100.019 mobil: 0728.106.769 (Adriana Murãraºu) 0731.301.162 online: www.euro-jobs.org e-mail: office@euro-jobs.org

VÂNZÃRI

ANUNÞ Ansamblul Artistic Parângul al Casei de Culturã a Studenþilor din Petroºani a început repetiþiile ºi face înscrieri pentru noi membri ce doresc sã înveþe tainele dansului. Înscrierile se fac la sediul Casei de Culturã Studenþeºti dupã urmãtorul program: Parângul între orele 14:30 - 16:30 de luni-joi Parângul Mic între orele 16:30 - 17:30 de luni-joi. Sunt aºteptþi atât copiii preºcolari cât ºi elevi de liceu ºi studenþi.

Nicolae NICOARÃ

HOROSCOP

Vând casã, zonã centralã - 150 mp, cu utilitãþi + teren 1114 mp + 700 mp., la stradã, ideal pentru parcare, sau spãlãtorie auto. 70 euro/mp (uºor negociabil). Relaþii la telefon 0721028699.

Vând apartament 3 camere, situat în Petroºani, cu multiple îmbunãtãþiri, blocurile noi (în zonã de dezvoltare turisticã). Preþ 28000 euro negociabil. Relaþii la tel.0769784520 Vând teren în suprafaþã de 800 metri pãtraþi intravilan, în zona Brãdet. Telefon 0727150264

24 ianuarie 2012

Încrederea în forþele proprii ºi spiritul de iniþiativã vã ajutã în tot ce faceþi însã nu e cazul sã o faceþi orbeºte. Dupã-amiazã vã ocupaþi de problemele partenerului de viaþã însã trebuie sã o faceþi cu mai multã dãruire. Nu neglijaþi odihna ºi evitaþi rutina!

Demaraþi o activitate originalã, cu care veþi avea un succes nesperat. Fiþi consecvent ºi acceptaþi ajutorul unui prieten pentru a putea face faþã mai uºor micilor probleme ce se ivesc între timp. Fiþi mai comunicativ ºi mai flexibil cu cei din jur pentru a vã pãstra releþii bune.

Puteþi obþine cu uºurinþã câºtiguri financiare dar nu e cazul sã vã plafonaþi. Nu începeþi mai multe treburi simultan pentru cã e posibil sã nu terminaþi nimic. Evitaþi speculaþiile ºi þineþi cont de sfaturile celor apropiaþi care sunt bine intenþionate! Nu neglijaþi odihna.

Dimineaþa sunteþi plin de energie ºi îi mobilizaþi pe cei din jur. Este o zi bunã pentru activitãþi profesionale. Folosiþi-vã creativitatea pentru proiecte pe termen lung. Totuºi nu trebuie sã exageraþi cu imaginaþia. Pãstraþi-vã calm ãn aceastã perioadã.

Dimineaþa, o rudã mai în vârstã vã ajutã cu bani ºi vã redã încrederea în forþele proprii. Dupã-amiazã vã schimbaþi planurile în legãturã cu o cãlãtorie. Partenerul de viaþã vã ajutã sã demaraþi o afacere. Nu vã pripiþi sã luaþi o hotãrâre! Orice efort va fi incununat cu succes.

Aveþi idei originale, care vã aduc câºtiguri financiare. O femeie mai în vârstã vã propune o colaborare avantajoasã sau poate chiar un nou loc de muncã. Consultaþi-vã cu partenerul de viaþã. Evitaþi orice fel de speculaþii! Trebuie sã fiþi în continuare obiectiv.

Reuºiþi sã îi tramsmiteþi partenerului de viaþã entuziasmul care vã caracterizeazã ºi, împreunã, faceþi planuri ambiþioase, pe termen lung. Nu vã pierdeþi în detalii ºi nu vã risipiþi inutil energia creatoare. Dupã-amiazã, mergeþi într-o vizitã la o rudã mai în vârstã.

La serviciu, reuºiþi sã puneþi în practicã idei originale, însã nu vã aºteptaþi la aprecieri din partea colegilor. Dupã-amiazã este posibil ca o persoana mai în vârstã sã vã provoace la discuþii în contradictoriu. Fiþi diplomat ºi nu spuneþi tot ce gândiþi!

Din cauza ideilor mai neobiºnuite pe care le aveþi azi, relaþiile cu prietenii pot avea de suferit. Nu vã impuneþi punctul de vedere. Þineþi seama ºi de pãrerile celorlalþi! Dupã-amiazã aflaþi cã trebuie sã plecaþi într-o delegaþie. Nu este cazul sã vã enervaþi.

Aveþi o zi bunã pentru contracte, asocieri ºi investiþii financiare. Sunteþi convigãtor, iar relaþiile cu cei din jur sunt foarte bune. Pe plan sentimental, puteþi sã vã faceþi planuri de viitor. Ascultaþi ºi pãrerile altor persoane. Un mic sfat nu o sa va strice.

Prietenii ºi persoana iubitã sunt nemulþumiþi pentru cã vã dedicaþi prea mult studiului. Satisfacþiile intelectuale vã determinã sã nu þineþi cont de pãrerile celor din jur. Nu vã neglijaþi familia. Încercaþi sã nu vã rupeþi de problemele de zi cu zi, pentru cã puteþi avea surprize.

Sunteþi într-o formã intelectualã bunã, care vã influenþeazã favorabil relaþiile cu cei din jur. Este o zi bunã pentru întâlniri cu prietenii. Ascultaþi-le sfaturile. Spre searã, încasaþi o sumã importantã de pe urma unei afaceri. Nu trebuie sã vã risipiþi banii!

Vând casã + teren, 5000 m² în Vulcan (Valea Ungurului). Preþ 48000 euro. Telefon 0722 448 428

Vând spaþiu comercial în zonã centralã str. 1 Decembrie 1818 la parterul blocului 124, suprafaþa 25m². Telefon 0722 448 428


Actualitate 11

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

Unde sunt miile de locuri de muncã rezultate din investiþiile derulate în Valea Jiului? nde sunt sutele de locuri de muncã rezultate din investiþiile de zeci ºi zeci de milioane de euro care ar fi trebuit sã absoarbã forþa de muncã din Valea Jiului? ...Doar pe hârtie! În ultimii ani a devenit de notorietate formularea “ investiþia va dezvolta în zonã câteva sute de locuri de muncã”.

U

Prin anii 2000, în Guvernarea PSD, pentru Valea Jiului a fost elaboratã o strate-

gie unde curgeau cu miile locurile de muncã, dar ºi banii. Rezultatul, o parte din bani au curs în buzunarele unor firme apropiate regimului de atunci, dar locurile de muncã rezultate de pe urma banilor a fost neînsemnat. A urmat, dupã acelaºi scenariu, o altã Guvernare, alþi bani, iar locurile de muncã pentru Valea Jiului au fost... “la cules de muºeþel”. ªi nimic nu s-a schimbat nici în ultimii ani, deºi administraþiile locale au reuºit sã atragã sume importante, inclusiv pe proiecte finanþate din exterior.

Fie cã este vorba despre regia de apã din Valea Jiului, Apa Serv, unde se deruleazã un proiect de 40 de milioane de euro, fie cã vorbim de investiþiile în domeniile schiabile, ori cele de infrastructurã, unde sumele sunt exorbitante, locurile de muncã existã doar în studiile firmelor care participã la licitaþii pentru a câºtiga lucrãrile. Majoritatea firmelor au însã proprii angajaþi cu care lucreazã ºi nu recruteazã forþã de muncã din Valea Jiului decât foarte rar. ªi atenþie!, banii nu rãmân în zonã decât într-un

procent neînsemnat, pentru cã în cazul investiþiilor importante firmele câºtigãtoare sunt din afara Vãii Jiului. ªi atunci, despre ce dezvoltare a zonei vorbim? Despre care mii de locuri de muncã? Câºtigãtorii sunt dictaþi în funcþie de grupul de interese, pentru organele interesate,( dar nu pe cele care le comandã Liviu Dumitru, prietenii ºtiu de ce) un exemplu în acest sens ar fi investiþia de la Apa Serv. (nr. Sau aºteptaþi ancheta noastrã sã vã fie mai uºor de “documentat” ). Ce soluþii existã atunci pen-

tru atragerea forþei de muncã disponibilã în Valea Jiului, dacã studiile de fezabilitate sunt doar niºte date pe care oricum nu le respectã nimeni, dar care cântãresc greu când la un anumit minister se decide demararea unei investiþii de anvergurã într-o anumitã regiune? Nicio soluþie atâta vreme cât locurile de muncã reprezintã doar niºte statistici, iar în realitate interesele sunt cu totul ºi cu totul altele ºi care nu au oricum nicio legãturã cu atragerea forþei de muncã disponibilã în Valea Jiului. Marius MITRACHE

Continuã procesul fostului ministru al Tineretului ºi Sportului, Monica Iacob - Ridzi contabilitãþii. Scandalul a pornit de la festivitãþile organizate de Ministerul Tineretului ºi Sporturilor cu ocazia Zilei Tineretului - 2 Mai 2009- pentru care bugetul alocat a fost de circa 600.000 de euro, iar organizarea evenimentului a fost încredinþatã fãrã licitaþie unor companii private.

C rocesul în care este implicat fostul ministru al Tineretului ºi Sportului, Monica Iacob – Ridzi continuã, dupã ce magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au respins cererea de restituire a dosarului la DNA.

P

Solicitarea a fost formulatã în data de 19 decembrie 2011 de avocaþii acesteia, care au solicitat instanþei sã constate neregularitatea actului de sesizare, însã instanþa a anunþat ieri cã cererea nu a fost admisã. În aceste condiþii, procesul în care este judecatã Monica Iacob – Ridzi continuã, iar în ºedinþa de ieri a fost citi ºi rechizitoriul de trimitere în judecatã, întocmit de procurorii anticorupþie, care au instrumentat cazul. Urmãtorul termen de judecatã a fost fixat pentru data de 1 februarie, când se va trece la audierea martorilor. Monica Iacob – Ridzi a fost trimisã în judecatã în data de 3 mai 2011 de procurorii DNA, fiind acuzatã de abuz în serviciu contra intereselor publice, fals intelectual în legãturã cu fapte de corupþie, uz de fals în legãturã cu fapte de corupþie ºi participaþie improprie la infracþiunea de fals intelectual la Legea

e spuneau procurorii DNA

“A fost alocatã în acest scop, societãþilor comerciale Artisan Consulting SRL ºi Compania de Publicitate Mark SRL, suma de aproximativ 3.120.000 lei, o valoare mult mai mare decât cea solicitatã ºi aprobatã prin buget pentru acest eveniment. Fostul ministru al Tineretului ºi Sporturilor a hotãrât, de asemenea, în mod unilateral, ca evenimentele sã fie organizate în locaþii din Bucureºti, Costineºti ºi 39 reºedinþe de judeþ, în care cunoºtea cã structurile proprii ale ministerului ori alte

entitãþi publice sau private vor desfãºura manifestãri de acest gen. În acest fel, s-a urmãrit crearea unei confuzii cu privire la identitatea prestatorilor pentru ca în final, sã se poatã plãti cãtre SC Artisan Consulting SRL ºi SC Compania de Publicitate Mark SRL sumele substanþiale prevãzute în contracte, chiar ºi în absenþa unor contraprestaþii”, se aratã în rehizitoriul DNA. Procurorii au stabilit cã aceste contracte includeau prestaþii supraevaluate, despre care ministrul ºtia cã nu vor fi executate ori cã vor fi realizate, în locul firmelor, de structurile proprii ale MTS, cu implicaþii financiare minime, având ca sursã tot bugetul MTS. Pe de altã parte, aceasta a mai fost acuzatã cã a folosit resursele financiare ale M.T.S. alocate Zilei Naþionale a Tineretului pentru realizarea ºi difuzarea unor produse publicitare prin care ºi-a promovat imaginea de om politic, fapt ce contravine prevederilor legale.

Î

ncrezãtoare în corectitudinea procesului

Alãturi de Monica Iacob – Ridzi au mai fost trimiºi în judecatã ºi alþi foºti angajaþi ai MTS, care ar fi fost implicaþi în afacerile considerate ilegale de procurorii anticorupþie. Monica Iacob – Ridzi ºi-a susþinut în permanenþã nevinovãþia ºi a precizat cã are încredere cã justiþia va face dreptate. „Sper din tot sufletul cã, la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, analiza tuturor aspectelor de fond ºi forma sã se realizeze fãrã patimã, cu echilibru ºi fãrã partizanat. Sper cã acest “vis urât” numit “urmãrire penalã” sã fie analizat în lumina moderaþiei specificã unui real act de justiþie, ºi nu sub presiunea orgoliilor de a demonstra, cu orice preþ, vinovaþii…”, scrie aceasta pe blogul personal. Carmen Carmen COSMAN

FNM, respinsã de Ariton eri, liderii Federaþiei Naþionale a Muncii ar fi avut întâlnire cu ministrul Economiei, Ion Ariton. Din ce spune preºedintele FNM, Constantin Creþan, Ariton ar fi fost dispus sã se întâlneascã, însã, dupã ce a consultat lista de revendicãri a sindicaliºtilor, a refuzat. Creþan crede cã refuzul lui Ariton se datoreazã faptului cã nu vrea sã fie stopate furturile din minerit ºi energie.

I

”Ministrul Ariton vrea în continuare sã faciliteze furturile din minerit ºi energie, cu ajutorul sindicatelor. Se ºtie cine au fost cei care de ani buni furã

aceste sectoare, dar preferã sã-i protejeze. Eu am vorbit cu domnul Ariton la telefon ºi a fost de acord sã ne întâlnim, dar când a vãzut lista noastrã de revendicãri, ne-a refuzat. Asta înseamnã cã el vrea sã sprijine în continuare hoþiile”, a declarat, pentru Cronica Vãii Jiului, Constantin Creþan. În nota trimisã ministrului Economiei, FNM cere, printre altele, introducerea în cadrul Complexului Energetic Hunedoara a Companiei Naþionale a Huilei Petroºani, prin fuziune cu cei doi producãtori de energie (Paroºeni ºi Mintia). ”Noi mai cerem garanþia cã atât CEO, cât ºi CEH, vor menþine facilitãþile pentru pensionarii minieri ºi ener-

geticieni, drepturi dobândite prin HG nr 670\1990 ºi contractele colective de muncã. Mai cerem acordarea de subvenþii pentru CNH, inclusiv pentru anul 2011 ºi anularea datoriilor istorice ale Companiei, sau cel puþin a penalitãþilor aferente datoriilor propriu-zise”, mai spune Creþan. Anamaria NEDELCOFF


12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Marti, 24 ianuarie 2012

Bisericã din patrimoniu, jefuitã de hoþi na dintre cele mai vechi edificii de rugãciune din Valea Jiului a fost prãdatã duminicã noapte. Hoþii au furat cutia milei, cruci ºi obiecte de valoare.

U

O bisericuþã din lemn, aflatã în patrimoniul cultural al municipiului Petroºani, fiind una dintre puþinele construite

din lemn, a fost prãdatã de hoþi. Persoane rãmase deocamdatã neidentificate, au pãtruns înãuntru, dupã ce au forþat intrarea cu o rangã de fier ºi au furat cam tot ce era de valoare. Oamenii locului spun cã asta e o blasfemie ºi afirmã cã nu e pentru prima datã când se întâmplã asta. “ªi acum doi ani a fost prãdatã. Atunci au furat tot aºa obiecte de valoare ºi le-au abandonat pe calea feratã. Cred cã au fost oameni care

ºtiau ce e înãuntru, cã de curând au cumpãrat cei de la

bisericã niºte lucruri de valoare”, spune o

localnicã.Poliþiºtii din Petroºani spun cã, în urma anchetei, au descoperit cã din bisericã s-a furat cutia milei ºi niºte cruci. „În acest caz s-a deschis un dosar penal. Se fac cercetãri pentru prinderea autorilor”, spune Titel Brãgaru, comandantul Poliþiei din Petroºani. Biserica este din lemn ºi a fost construitã în anul 1795 ºi aici se þine slujbã vinerea ºi duminica. Diana MITRACHE

Zãpadã adunatã cu greifer-ul S-a împiedicat cu maºina Z de indicatorul auto ãpada de pe strãzile din municipiul Petroºani ajunge sã fie strânsã cu metode moderne. Astfel, cei de la serviciul de gospodãrire au apelat la una dintre instalaþiile cu care adunã de obicei de gunoiul menajer ºi acum o folosesc la zãpadã.

“Nu e nouã instalaþia,cãî am mai lucrat cu ea ºi la gunoi în varã. E mai rentabilã ºi dã randament mai mare”, spune unul dintre cei care o mânuiesc. Potrivit celor care lucreazã în acest ritm, metoda este mai eficientã ºi nu presupune prea mult efort fizic. Mai mult,

cu acest utilaj s-a acþionat pe mai toate artele din Cartierul Aeroport, pânã în Piaþa Victoriei, iar de pe trotuare a fost îndepãrtatã zãpada strânsã în week-end. Malurile de zãpadã sunt mai apoi transportate pe albia Jiului de Est,într-un loc autorizat. Diana MITRACHE

-a vãzut curba, dar a reuºit sã ia indicatorul cu el. Este pãþania unui ºofer hunedorean, care sa urcat bãut la volan.

N

S-a suit bãut la volan ºi nu a mai vãzut nici drumul, dar nici indicatoarele rutiere. Din fericire, nu au fost victime, dar ºoferul va trebui sã rãspundã acum pentru fapta lui. Poliþiºtii Staþiunii Geoagiu au fost sesizaþi cã pe DJ761 Geoagiu - Geoagiu-Bãi, un autoturism a acroºat un indicator rutier, iar conducãtorul auto se afla sub influenþa bãuturilor alcoolice. „La faþa locului poliþiºtii l-au identificat pe

Risc crescut de avalanºe în Parâng isc de avalanºã ridicat în masivul Parâng, unde zãpada proaspãt depusã riscã sã se desprindã de pe creste.

R

Salvamontiºtii avertizeazã cã riscul de avalanºã în Masivul Parâng este extrem de ridicat, fiind apreciat la gradul 4, pe o

scarã de la 1 la 5. În zonã a nins mult în ultimele zile, iar zãpada s-a depus peste stratul vechi. ‘’Riscul de avalanºã este crescut de la cota 1800 în sus, unde zãpada nouã este foarte mare, de aproximativ 80 de centimetri. Ninsoarea s-a depus peste zãpada veche, care era îngheþatã. De asemenea, s-au format corniþe mari de zãpadã’’, a declarat ºeful Salvamont

Petroºani, Dumitru Bârlida. În Parâng continua sã ningã, iar vizibilitatea este mult îngreunatã ºi din cauza ceþii. În aceste condiþii, salvamontiºtii le recomandã turiºtilot sã evite deplasãrile pe trasee pânã la ridicarea riscului de avalanºã. Oricum, aceºtia se aflã permanent în zonã, în locurile vizibile, ºi îi avertizeazã pe turiºti asupra pericolelor. Car men COSMAN

Gabor M., de 46 de ani, din oraºul Geoagiu, care a declarat cã în timp ce conducea autoturismul a pierdut controlul volanului ºi a lovit indicatorul rutier cu semnificaþia curbã periculoasã la dreapta, aflat pe marginea drumului”, au declarat reprezentanþii IPJ

Hunedoara. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime, dar ºoferul va trebui sã rãspundã pentru fapta lui, mai ales cã aparatul etilotest a indicat o concentraþie de 0,78 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Car men COSMAN

2012-1-24  

Swing-ul, o nouã modã între cupluri, are tot mai mulþi adepþi în Hunedoara Combinaþie fatalã pentru CNH: U ltima întâlnire a condu- C âteva...

Advertisement