Bart Lodewijks & Jan Kempenaers - Menen Slide Show, 2020 (Nederlands)

Page 1

Bart Lodewijks & Jan Kempenaers Menen Slide Show (Nederlands)Mijn tekenmateriaal bestaat uit krijt, waterpas, ladder en publieke ruimte.De krijtlijnen lopen recht, ze vormen de kortste verbinding tussen twee punten.Lijnen zijn als voetstappen. Te voet kun je overal komen. Ik kom overal.


Een tekening is altijd onderweg, verspringt en verbindt plekken met elkaar.Vlakke, elementaire tekeningen zonder enige ruimtelijke suggestie vormen de kern van het werk.

Ik probeer de tekeningen zo te maken dat niemand er iets in herkent.Een krijtlijn is geen precieze lijn, ze eindigt van nature brokkelig.


Ze laat zich niet in de weg staan door rangen of standen.


Ze is van alle tijden, ze verdwijnt pas als de mensheid ophoudt te bestaan.

Ik wijs mensen erop dat krijt zo weer verdwijnt.


De lijnen zijn vaak niet volledig zichtbaar omdat ze een hoek omgaan.Ik geef me over aan plekken die al in gebruik zijn. Plekken waar niemand de komst van een vreemde voorziet.


Verstedelijkte gebieden waar niet veel naar wordt omgekeken zijn het meest geschikt om met krijt te betekenen.Ik teken met een waterpas waarvan de libel ontbreekt.


Ik teken met mijn rug naar de straat. Dat ondermijnt mijn alertheid op de omgeving.


Wanneer ik op straat teken komen er meestal mensen opdagen. Verjaagd word ik nooit, net zo min als aangemoedigd.


De krijtstaven druk ik tegen oppervlakken tot poeder.

De eenvoud van één lijn boet meestal aan kracht in als ik een tweede lijn teken.Ik krijt op het wegdek en hoop zo de belangstelling te wekken van passanten en bewoners.


De straat hoort bij de tekeningen.


De enige plek waar ik wil tekenen is in het hoofd, een plek waar niemand kan komen.Ik voer geen gesprek met een boom of een huis als ik erop teken.


Bij horizontale lijnen kun je het krijt steviger tegen de muur drukken, het geeft kracht aan de tekening.


In een krijtje zit een lijn.


Zonder krijt kan ik tekenen, zonder vertrouwen niet.
Mijn tekeningen passen niet op papier.
Meestal leggen bewoners mij uit wat kunst is.


Bart Lodewijks & Jan Kempenaers Menen Slide Show, 2020 Tekeningen en tekst: Bart Lodewijks Photografie: Jan Kempenaers Typografie: Roger Willems Geproduceerd voor de groepstentoonstelling Etude, georganiseerd door Bastion 10 in samenwerking met Philippe Van Cauteren / S.M.A.K. Gent en Cultuurcentrum Menen. Etude is opgedragen aan Philippe Van Snick (1946–2019)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.