Bochum Drawings Part 1, Dutch

Page 1Bart Lodewijks Bochum Drawings Bobiennale Duitsland 13 t/m 23 juni 2019Tien dagen lang trek ik Bochum in, een voormalige staalstad in het Ruhrgebied, om er te tekenen met schoolbordkrijt. In het kader van de Bobiennale verschijnen er dagelijks een tekening en een zeer korte tekst over wat er door het tekenen bloot komt te liggen.22-06-2016 Drie jaar geleden maakt ik een krijttekening in de kunstruimte adhoc in Bochum.


22-06-2016 De tekening paste niet tussen de vier muren van de tentoonstellingsruimte.


23-06-2016 Ik tekende mezelf naar buiten toe, de stad in, het gebied waar mijn werk thuishoort.


24-06-2016 Krijttekeningen die ik op straat maak, zijn kennismakingen met een wereld die vol weerstand en generositeit zit.


24-06-2016 De tekening die ik in 2016 op het billboard bij het spoorwegviaduct maakte, is het vertrekpunt van mijn tekening voor de Bobiennale, alsof er geen tijd verstreken is tussen toen en nu.19-07-2016 Na afloop van de tentoonstelling was het een titanenwerk om de muren terug te brengen in hun oorspronkelijke staat, terwijl de tekening op het billboard na één regenbui wegspoelde zonder een spoor na te laten.


13-02-2019 De stad heeft zoveel geschikte tekenlocaties dat ik handen en voeten tekort ga komen tijdens de Bobiennale.


13-02-2019 Nooit eerder trof ik een huis aan dat gebouwd lijkt om betekend te worden met krijt.


14-02-2019 De kaders rond de ramen zijn krijtwit en tonen gelijkenis met mijn tekeningen.


14-02-2019 Mijn voorkeur gaat uit naar plekken die door het leven getekend zijn, en daarvan bestaan er zeer veel, plekken die intensief in gebruik zijn zonder dat ze opvallen.


14-02-2019 Als de inwoners mij tijdens de Bobiennale laten begaan, dan verdwijnt de stad onder een laag krijt.Colofon Bart Lodewijks – Gaasbeek Drawings Tekeningen, tekst en foto’s: Bart Lodewijks Redactie: Danielle van Zuijlen Eindredactie: Lucy de Boer Beeldbewerking: Huig Bartels Ontwerp: Roger Willems en Dongyoung Lee Uitgever: Roma Publications, Amsterdam Dit project maakt deel uit van de bobiennale festival der freien szene bochum. Op uitnodiging van adhoc, galerie januar, Kunstverein Bochum Speciale dank aan Christian Gode, Hugo Koch, Nika en Marco Genero. © Bart Lodewijks, 2019
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.