Page 1

ROKUSOVI

UČBeniŠKI KOMPLETI Šolsko leto 2011/12


k ata l o g

znanje nas dela velike

Rokusovi

učbeniški kompleti za osnovno in srednjo šolo šolsko letopreglednice 2010/11 osnovna šola razredi 1–3 

4–5

razreda 4–5 

6–7

razredi 6–9 

8–11

izbirni predmeti 

12–13

srednja šola vsi letniki  maturitetno gradivo, literarni vodniki 

14–15 16

katalog osnovna šola 1. razred 

17

2. razred 

18

3. razred 

19

4. razred 

20

5. razred 

21

6. razred 

22

7. razred 

23

8. razred 

24

9. razred 

25

izbirni predmeti 

26

srednja šola slovenščina 

27

biologija 

27

likovna vzgoja 

27

tuji jeziki 

28–29

maturitetno gradivo, literarni vodniki 

30–31


Spoštovani! Pred vami je nov katalog vseh učbeniških kompletov Založbe Rokus Klett za šolsko leto 2011/12, ki vam omogoča hiter pregled gradiv za posamezne razrede ali predmete v osnovni in srednji šoli.

Usodne spremembe V zadnjih letih se je v uporabi in izboru učbeniških gradiv veliko spremenilo. Najprej so iz kataloga, ki ga izdaja Zavod RS za šolstvo, črtali večino delovnih zvezkov ali samostojnih delovnih zvezkov, čeprav si je brez njih težko predstavljati kakovosten pouk, nato pa je maja 2010 nov pravilnik o učbeniških skladih učiteljem tako rekoč onemogočil avtonomno odločanje o uporabi novih, sodobnejših in boljših učbeniških kompletov. Strokovnjaki in učitelji so obe spremembi označili kot potezi, ki ne le zavirata razvoj kakovostne šole, marveč sta korak nazaj za kakih 20 let! Šolski založniki smo se bili prisiljeni ustrezno prilagoditi razmeram in smo zamrznili večino novih projektov, ki bi sicer prispevali k višji kakovosti pouka in boljšemu znanju naših učencev. Ta uvodnik sem začela s slabo novico, zato bi vam rada povedala tudi nekaj dobrih.

Prenovljene in nove učbeniške serije Kljub vsemu smo se v naši založbi odločili, da bomo do konca posodobili posamezne učbeniške serije, ki smo jih začeli posodabljati v preteklih letih. Prav tako bomo izdali še naslednje dele novih učbeniških serij, med katere sodijo kompleti za osnovno šolo: Peti element za kemijo, Magnet za nemščino, Novi svet iz besed za književnost in Magic Adventure za angleščino v prvem triletju. V srednji šoli se letos končuje samo nova serija Way up za angleščino. V letu 2011 bosta samo dve popolni novosti. Že čez nekaj mesecev bo izšel medpredmetno povezan komplet Lili in Bine za prvi razred osnovne šole, ki je prvi del nove serije za prvo triletje. Zanesljivo je to največji projekt naše založbe doslej, saj poleg učbenikov, berila in medpredmetnega delovnega zvezka vključuje tudi obsežno interaktivno gradivo. Druga novost je učbenik za biologijo v srednji šoli Kjer se življenje začne.

Še ena dobra novica Vse novosti in prenovljena gradiva bodo natisnjeni na certificiranem ekološkem papirju – za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, bo posajeno novo. Na to bo, tako kot ste že vajeni, opozarjala oznaka EKO GRADIVO na naslovnicah naših gradiv.

Za konec vas vabim, da imate katalog vedno pri roki in ga uporabljate kot preglednico dosedanjih, posodobljenih in novih Rokusovih učbeniških gradiv.

Maruša Kmet, glavna direktorica Založbe Rokus Klett, d.o.o.


Osnovna šola – 1. razred

Osnovna šola – 2. razred

učbenik ali berilo

delovni zvezek

Besede gradijo svet 1

Besede gradijo svet 1

Jaz pa berem 1

Jaz pa berem 1

samostojni delovni zvezek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

Besede gradijo svet 2

Besede gradijo svet 2

Na vrtiljaku črk 2

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

slovenščina – jezik

1

1 novo 2010

Učbenik

Adventure

XX,XX EUR

789612 099480

1

Adventure Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika

Jaz pa berem 1

1 novo 2010

Hans Mol, Niki Joseph

Hans Mol, Niki Joseph

2

UČBENIK

novo 2011

za zgodnje učenje angleškega jezika

2

DELOVNI ZVEZEK

novo 2011

za zgodnje učenje angleškega jezika

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

EKOLOŠKO GRADIVO

Magic Adventure

Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika

Magic Adventure

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Delovni zvezek

EKOLOŠKO GRADIVO

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – književnost

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Hans Mol

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Hans Mol

1 1

EKO OLOŠKO GRADIVO

Magic Adventure 1 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Magic Adventure 2

Magic Adventure 2

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

Odkrivam svoje okolje 2

Odkrivam svoje okolje 2

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

UČBENIK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

Magic Adventure 1

14,20 EUR ISBN 978-961-209-781-3

9

789612 097813

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Prvi koraki v Prvi matematiko koraki v matematiko

novo 2009

matematika

Prvi koraki v matematiko UČBENIK

novo 2009 Martina Rajšp in Jasna Žic

1

Prvi koraki v matematiko DELOVNI ZVEZEK 1. del

12,30 EUR

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

v kompletu

ISBN 978-961-209-780-6

9

789612 097806

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2 KVM 1 UC 2009 naslovnica.indd 2

2/25/09 11:47:27 AM

3/4/09 12:59:59 PM

Prvi koraki v matematiko

Prvi koraki v matematiko

Prisluhnem okolju 1

Prisluhnem okolju 1

Prvi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

spoznavanje okolja

likovna vzgoja Moja prva likovna ustvarjalnica

Moja druga likovna ustvarjalnica

dodatno gradivo samostojni delovni zvezek: Danes rišem, jutri pišem

slikanica za zgodnje opismenjavnje: Ko črke spregovorijo

novo 2011

novo 2011

Stenska stavnica – velike in male tiskane črke

NOVO novo 2011

novo 2011

novo 2011 novo 2011

medpredmetni komplet za 1. razred Lili in Bine 1

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

UČBENIK za slovenščino v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1 Učbenik za slovenščino – jezik

4  p r e g l e d n i c e

Metka Kordigel, Igor Saksida

BERILO v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1 Berilo

Nataša Šefer, Vilma Kumše

UČBENIK za okolje v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1 Učbenik za spoznavanje okolja

+

Martina Rajšp, Jasna Žic

UČBENIK za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1 Učbenik za matematiko

mEtNI mEdpREd I zvEzEK vNI mEtN dELO mEdpREd I zvEzEK vNI mEtN dELO v 1.I razredu osnovne mEdpREd zvEzEK šole vNI mEtN dELO v 1. razredu osnovne mEdpREd zvEzEK šole dELOvNI v 1. razredu osnovne šole

v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1 Medpredmetni delovni zvezek v 4 delih

Lili in Bine 1 Internaktivna dežela Lilibi


Osnovna šola – 3. razred samostojni delovni zvezek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

Besede gradijo svet 3

Besede gradijo svet 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Odkrivam svoje okolje 3

Odkrivam svoje okolje 3

Stenska stavnica – velike in male pisane črke

novo 2011

+ Lili in Bine 1 E-učbeniki, e-berilo in e-delovni zvezek

preglednice 5


Osnovna šola – 4. razred

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

4

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

4

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

prenova 2009 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

16,85 EUR

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

14,90 EUR

789612 099084

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099077

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA 16,85 EUR

Gradim slovenski jezik 4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, POSODOBLJENA IZDAJA

ISBN 978-961-209-949-7

GSJ 4 DZ NASLOVNICA.indd 1

3/16/09 1:10:44 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

789612 099497

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

7/1/09 12:51:24 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Ekološko gradivo

EKO

Gradim slovenski jezik 4

2/17/09 2:19:08 PM

Gradim slovenski jezik 4

za komplet

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

GSJ4 prenova 2008.indd 1

prenova 2009 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 4

ISBN 978-961-209-907-7

ISBN 978-961-209-908-4

9

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik 4

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

prenova 2009

slovenščina – jezik

posodobljen/nov samostojni delovni zvezek EKO O

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen/nov delovni zvezek

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. del

posodobljen/nov učbenik ali berilo

Gradim slovenski jezik

samostojni delovni zvezek

EKO

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

4 BERILO

BERILO

za 4. razred osnovne šole

novo 2010

slovenščina – književnost

N ovi svet iz besed

Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin

Svet iz besed 4

Novi svet iz besed 4 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO O

Svet iz besed 4

4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

prenova 2009

matematika

novo 2009

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

POSODOBLJENA IZDAJA

za komplet

ISBN 978-961-209-932-9

ISBN 978-961-209-933-6

789612 099336

PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

13,50 EUR

15,60 EUR

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099329

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISIO 4 SDZ.indd 1

ISIO 4 UC Naslovnica.indd 1

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

Igra števil in oblik 4

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EK KOLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

prenova 2009

naravoslovje in tehnika

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

Hi there! 4

Hi there! 4

Naravoslovje in tehnika 4

UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-896-4

789612 098964

DELOVNI ZVEZEK

13,45 EUR

1. del

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za komplet ISBN 978-961-209-895-7

POSODOBLJENA IZDAJA Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

NIT 04 prenova 2008.indd 1

prenova 2009 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika

15,40 EUR

9

3/9/09 11:52:04 AM

789612 098957

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

POSODOBLJENA IZDAJA

NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

2/18/09 12:55:00 PM

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

novo 2009

družba

Družba smo mi

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

Družba smo mi 4

Družba smo mi 4

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

14,25 EUR

ISBN 978-961-209-948-0

789612 099480

Z družbo v družbo 4

gospodinjstvo

6  p r e g l e d n i c e

Z družbo v družbo 4

novo 2009 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

16,60 EUR

9

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

2/10/09 8:17:17 AM

7/1/09 10:19:12 AM

ISBN 978-961-209-947-3

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099473

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

5/5/09 1:08:12 PM

Družba smo mi 4

Družba smo mi 4


Osnovna šola – 5. razred

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

izdaja

UČBENIK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

XX,XX EUR

izdaja

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

9

789612 099480

Gradim slovenski jezik 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradim slovenski jezik 5

2. izdaja

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

EKO

Gradim slovenski jezik 5

3.

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

prenova 2010 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 5

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

Gradim slovenski jezik 5

prenova 2010 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3.

Gradim slovenski jezik 5

Ekološko gradivo

5

prenova 2010 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

789612 099480

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

5

5

9

posodobljen/nov samostojni delovni zvezek EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen/nov delovni zvezek

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

posodobljen/nov učbenik ali berilo

Gradim slovenski jezik

samostojni delovni zvezek

EKO

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 5 2. izdaja

Ekološko gradivo

5 Berilo

Berilo

za 5. razred osnovne šole

novo 2011 N o v i svet iz besed

Milena Mileva Blažić, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Neža Ritlop, Mateja Seliškar Kenda in Peter Svetina

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR

5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naslovnica NSIB 5.indd 1

12/24/10 1:10 PM

Svet iz besed 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

prenova 2011 Igra števil in oblik

Igra števil in oblik 5 UČBENIK

Igra števil in oblik

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

2. izdaja

za matematiko v petem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

EKOLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠKO GRADIVO

5

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

5

prenova 2010

prenova 2010

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

2. IZDAJA

Naravoslovje in tehnika

Naravoslovje in tehnika

Naravoslovje in tehnika 5 UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

XX,XX EUR

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

Hi there! 5

2.

Naravoslovje in tehnika 5

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

5

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

5

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

EKO

Hi there! 5

789612 099480

EKO

Naravoslovje in tehnika 5

novo 2010

novo 2010

Anita Mirjanić

Anita Mirjanić

Družba smo mi 5 Družba smo mi

Družba smo mi

Družba smo mi 5 UČBENIK ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

XX,XX EUR

DELOVNI ZVEZEK

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Družba smo mi 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Z družbo v družbo 5

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

2.

5 Učbenik

Družba smo mi 5 EKO

789612 099480

ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

Z družbo v družbo 5

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Igra števil in oblik 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Naravoslovje in tehnika 5

789612 099480

Igra števil in oblik 5 2. izdaja

Igra števil in oblik 5

9

Igra števil in oblik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del za matematiko v petem razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-948-0

ISBN 978-961-209-948-0

Igra števil in oblik 5

novo 2010 Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

XX,XX EUR

XX,XX EUR

789612 099480

Ekološko gradivo

5

5

9

EKO

Novi svet iz besed 5 EKO

Svet iz besed 5

2.

IZDAJA

Gospodinjstvo UČBENIK

5 prenova 2010

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

Gospodinjstvo DELOVNI ZVEZEK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

IZDAJA

5 prenova 2010

Gospodinjstvo

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

xx EUR

xx EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 5

Gospodinjstvo 5

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

preglednice 7


Osnovna šola – 6. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik 6

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3. izdaja

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

UČBENIK

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole 14,50 EUR

PosodoBlJena IzdaJa

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

789612 710040

Gradim slovenski jezik 6

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3. izdaja

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole 14,50 EUR

PosodoBlJena IzdaJa

Gradim slovenski jezik 6

3. izdaja

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole PosodoBlJena IzdaJa

ISBN 978-961-271-004-0

ISBN 978-961-271-004-0

9

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

14,50 EUR

Ekološko gradivo

6

6

UČBENIK

slovenščina – jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

EKO

Ekološko gradivo

6

posodobljen samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek EKO

posodobljen učbenik

Gradim slovenski jezik

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

ISBN 978-961-271-004-0

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 6

9

789612 710040

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 6 3. izdaja

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710040

Gradim slovenski jezik 6 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 6 2. izdaja

slovenščina – književnost Svet iz besed 6

Svet iz besed 6

matematika Skrivnosti števil in oblik 6

Skrivnosti števil in oblik 6

Naravoslovje 6

Naravoslovje 6

Messages 1

Messages 1

Raziskujem preteklost 6

Raziskujem preteklost 6

naravoslovje

angleščina

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e šole enik UËb

U»BENIK

v 6. razre du osnovne šole

Ekološko gradivo

Albinca Pesek

GLASBA

6

danes in nekoË 6 DELOVNI ZVEZEK

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Telefaks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

geografija

EKO OLOŠKO GRADIVO

Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole ole

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

p o Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoč 6 EKO OLOŠKO GRADIVO

Glasba danes in nekoč 6

Delovni zvezek za geografijo ijo v šestem razredu osnovne šole

13,25 EUR

16,60 EUR ISBN 978-961-209-799-8

ISBN 978-961-209-770-7

Helena Verdev

789612 097998

9

789612 097707

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

789612 099480

2/23/09 8:49:44 AM

Helena Verdev 9

o

ISBN 978-961-209-948-0

GLASBA 6 DZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 6 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

novo 2010

XX,XX EUR

9

2/6/09 2:25:25 PM

S

a

Samostojni delovni zvezek

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

Glasba danes in nekoË

Glasba danes in nekoË

789612 097714

»

ISBN 978-961-209-771-4

GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

p o t o G

z i

12,40 EUR

9

6

o

danes in nekoËÐ

S

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Albinca Pesek

GLASBA

a n j e a S

ISBN 978-961-209-772-1

789612 097721

6

l

15,60 EUR

9

danes in nekoËÐ

v

Albinca Pesek

GLASBA

k

6

glasba

n b e

GLASBA danes in nekoË 6

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne πole

3/6/09 10:49:57 AM

GEOGRAFIJA 6 DZ Naslovnica.indd 1

Raziskujem Zemljo 6

3/3/09 9:05:19 AM

Raziskujem Zemljo 6 Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

2.

Gospodinjstvo delovni zvezek

za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole

Ekološko gradivo

2.

6

izdaja

izdaja

Stojan Kostanjevec

6

Učbenik

Stojan Kostanjevec

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

zgodovina

Gospodinjstvo Učbenik

novo 2011

6

novo 2011

za gospodinjstvo v šestem razredU osnovne šole

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

xx,xx EUR

Gospodinjstvo

gospodinjstvo ISBN 978-961-271-005-7

9

Gospodinjstvo 6

8  p r e g l e d n i c e

Gospodinjstvo 6

Gospodinjstvo 6 2. izdaja

789612 710057

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 6 2. izdaja


Osnovna šola – 7. razred

UČBENIK

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

prenova 2009

16,85 EUR

14,90 EUR

ISBN 978-961-209-941-1

9

789612 099411

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

POSODOBLJENA IZDAJA

16,85 EUR

ISBN 978-961-209-940-4

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099404

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Slovenščina za vsak dan 7

EKO

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

BERILO

7

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. DEL

POSODOBLJENA IZDAJA

7

prenova 2009

789612 099428

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan 7

6/11/09 12:53:42 PM

Slovenščina za vsak dan 7

Ekološko gradivo

za 7. razred osnovne šole

BERILO

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

ISBN 978-961-209-942-8

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

7

prenova 2009

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

POSODOBLJENA IZDAJA

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

7

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

posodobljen samostojni delovni zvezek

Slovenščina za vsak dan

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek EKO

posodobljen/nov učbenik ali berilo

DELOVNI ZVEZEK

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

novo 2010

Svet iz besed 7

Svet iz besed 7

Skrivnosti števil in oblik 7

Skrivnosti števil in oblik 7

Naravoslovje 7

Naravoslovje 7

Messages 2

Messages 2

7 Novi svet iz besed 7

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

N ovi svet iz besed

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

EKO OLOŠKO GRADIVO

DELOVNI ZVEZEK

7

prenova 2009

prenova 2009 Raziskujem preteklost

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

14,45 EUR ISBN 978-961-209-909-1

9

789612 099091

U»BENIK

UËbe

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

osnovne š o le

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v 7. razre du osnovne šole

2/18/09 10:28:12 AM

Raziskujem preteklost 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoË 7

DELOVNI ZVEZEK

7

7

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

Raziskujem preteklost 7 EKO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

Raziskujem preteklost 7 EKO O

e natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. avlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Raziskujem preteklost 7

Raziskujem preteklost

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

RP 7 DZ prenova 2008.indd 1

7

Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2009

P O

O S

Samostojni delovni zvezek

A 2/23/09 2:11:11 PM

16,60 EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

3/10/09 12:25:59 PM

Glasba danes in nekoč 7

Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

prenova 2009

13,25 EUR

ISBN 978-961-209-936-7

ISBN 978-961-209-935-0

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev 9

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

Glasba danes in nekoË

Glasba danes in nekoË EKO

EKO OLOŠKO GRADIVO

14,60 EUR ISBN 978-961-209-481-2

,!7IJ6B2-ajeibc!

GLASBA 7 DZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 7

e natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. avlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

»

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Z I

ISBN 978-961-209-768-4

789612 097684

P O T O G

O

13,40 EUR

9

2/6/09 2:32:42 PM

7

S

danes in nekoËÐ

K

Albinca Pesek

GLASBA

A N J E A S

7

L

danes in nekoËÐ

V

Albinca Pesek

GLASBA

N B E

GLASBA danes in nekoË 7

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne πole

Helena H Helena elena Verdev V Verdev erdev

789612 099367

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana on: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 ta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

789612 099350

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

2/16/09 8:34:41 AM

GEOGRAFIJA 7 DZ 2009.indd 1

Raziskujem Stari svet 7

2/23/09 11:41:21 AM

Raziskujem Stari svet 7

preglednice 9


Osnovna šola – 8. razred

UČBENIK

EKOLOŠKO GRADIVO

ZA SLOVENŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

8

8

Slovenščina za vsak dan

UČBENIK

prenova 2010

prenova 2010 4.

4.

Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

slovenščina – jezik

16,85 EUR

XX,XX EUR

16,85 EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Berilo

za 8. razred osnovne šole

novo 2011 Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

Novi svet iz besed

slovenščina – književnost

8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NSIB 8 BERILO 2011 naslovnica.indd 1

Svet iz besed 8

12/28/10 9:05 AM

Svet iz besed 8

Novi Svet iz besed 8

matematika Skrivnosti števil in oblik 8

Skrivnosti števil in oblik 8

Biologija 8

Biologija 8

Messages 3

Messages 3

biologija

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK

8

prenova 2010

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

8

2. IZDAJA

UČBENIK ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

XX,XX EUR

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

ovne šole

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8. razredu

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

osnovne šole

GLASBA

DELOVNI ZVEZEK

UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. ra zredu osn

danes in nekoË

8

8

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

789612 096267

Glasba danes in nekoč 8 EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

novo 2009 Zakaj se dogaja? Sile in energija

16,25 EUR

novo 2009

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK za fiziko v osmem razredu osnovne šole

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

14,35 EUR ISBN 978-961-209-832-2

ISBN 978-961-209-833-9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 098322

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8

EKOLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8

Učbenik za geografijo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v osmem razredu osnovne šole

EKOLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole

novo 2010

novo 2010

geografija Raziskujem 789612 099480

Helena Verdev

NOVI SVET

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem

8

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem Novi svet 8 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Helena Verdev

NOVI SVET

8

Raziskujem Novi svet 8

zgib

EKO

zgib

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Učbenik

8

novo 2010

kemija

Peti element

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element učbenik

8

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

za kemijo v osmem razredu osnovne šole

Peti element DELOVNI ZVEZEK ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

14,35 EUR

ISBN 978-961-209-996-1

789612 099961

novo 2010 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

16,25 EUR

9

ISBN 978-961-209-997-8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Peti element 8

10  p r e g l e d n i c e

789612 099978

P O

O S

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1

8

fizika

A

Glasba danes in nekoË

Samostojni delovni zvezek

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

2/18/09 1:04:30 PM

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO

» 14,60 EUR ISBN 978-961-209-626-7

9

GLASBA 8 DZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 8 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8

Z I

2/24/09 8:56:04 AM

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

O

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

789612 097660

S

danes in nekoËÐ ISBN 978-961-209-766-0

9

K

GLASBA 13,40 EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

A N J E A S

8

danes in nekoËÐ

ISBN 978-961-209-767-7

L

GLASBA

16,80 EUR

P O T O G

V

glasba

Albinca Pesek

N B E

GLASBA danes in nekoË 8

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne πole

Albinca Pesek

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Peti element 8

9

789612 099480

2. IZDAJA

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja EKO O

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem preteklost 8 EKO O

Raziskujem preteklost 8

789612 099480

DELOVNI ZVEZEK

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

prenova 2010

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

Raziskujem preteklost

Raziskujem preteklost

zgodovina

EKOLOŠKO GRADIVO

EKO

EKOLOŠKO GRADIVO

8

DELIOVNI ZVEZEK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

angleščina

789612 098339

3.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Ekološko gradivo

8 Berilo

789612 099411

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

EKO

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

789612 099480

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

9

prenova 2010

ISBN 978-961-209-941-1

ISBN 978-961-209-941-1

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

789612 097677

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

za slovenščino v 8. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-948-0

9

9

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

izdaja

IZDAJA

IZDAJA

Ekološko gradivo

8

8

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

EKOLOŠKO GRADIVO

8

posodobljen samostojni delovni zvezek

slovenščina za vsak dan

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek EKO

posodobljen učbenik ali berilo

DELOVNI ZVEZEK

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

2/24/09 9:34:28 AM

Glasba danes in nekoč 8

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja

Slovenščina za vsak dan 8 3. izdaja


Osnovna šola – 9. razred

UČBENIK

UČBENIK

za SlovENšČINo v 9. razrEdU oSNovNE šolE POSODOBLJENA IZDAJA

prenova 2011 2.

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

XX,XX EUR

Slovenščina za vsak dan

izdaja

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Skrivnosti števil in oblik 9

Biologija 9

Biologija 9

Messages 4

Messages 4

9

GLASBA Albinca Pesek

Raziskujem preteklost 9

saMosToJni delovni zvezeK

Za SloVenščino V 9. RaZRedu oSnoVne šole

9

prenova 2011 3. izdaja

izdaja

16,85 EUR ISBN 978-961-209-941-1

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan 9 2. izdaja

9

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan 9 4. izdaja

Slovenščina za vsak dan 9 3. izdaja

Raziskujem preteklost 9 9

osnovne š

ole

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

U»BENIK U»BENIK

nik za glasbeno vzgojo UËbbeenik za glasbeno vzgojo vv 99.. rraazredu osnovne zredu osno šole UË vne šo le

osnovne šole Delov . razredu ni zvezek za glasbeno vzgojo v 9 Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

ni zvezek za glasbeno jo v 9 Delloovvni zvezek za glasbeno vvzzggo ojo v 9.. rraazzredu osnovne šo De redu osno le vne šole

EKO

nik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

KEZEVZ INVOLED

UËbe

Ekološko gradivo

9 9

DELOVNI DELOVNI ZVEZEK ZVEZEK EKO

KINEB»U

9

o je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. otavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

9

danes in nekoËÐ

KINEB»U

Albinca Pesek

789612 099411

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

KEZEVZ INVOLED

www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 Telefon: 01/513 46 00 Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

ISBN 978-961-209-747-9

13,40 EUR

GLASBA

prenova 2011 2.

7/22/08 9:33:46 AM

789612 097479

Ëoken ni senad absalG

Ëoken ni senad absalG

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

9

danes in nekoËÐ

9

Ekološko gradivo

8

9

Svet iz besed 9

Skrivnosti števil in oblik 9

7/22/08 9:35:18 AM

na o.

dElovNI zvEzEK

za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-941-1

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Svet iz besed 9

ett.si

789612 099480

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

16,85 EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

Ekološko gradivo

9

9

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

saMosToJni delovni zvezeK

Ekološko gradivo

9

posodobljen samostojni delovni zvezek

Slovenščina za vsak dan

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek EKO

posodobljen učbenik

dElovNI zvEzEK

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

Ekološko gradivo

Albinca Pesek

GLASBA

9 9

danes in nekoË 9

7/22/08 9:33:46 AM

789612 099480

o

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoč 9 EKO

S

Samostojni delovni zvezek

a 7/22/08 9:33:46 AM

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

p o

DELOVNI DELOVNIZVEZEK ZVEZEK

U»BENIK U»BENIK

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË EKO

ISBN 978-961-209-948-0

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:35:18 AM

EKOLOŠKO GRADIVO

novo 2010

XX,XX EUR

9

7/22/08 9:35:18 AM

Glasba danes in nekoč 9

je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. otavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

»

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus d.o.o. Telefon: 01/513Klett, 46 00 Stegne01/513 9 b, 1000 Ljubljana Faks: 46 99 Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

z i

ISBN 978-961-209-747-9

789612 097479

o

ISBN 978-961-209-747-9

789612 097479

9

p o t o G

k

13,40 EUR 13,40 EUR

9

9

danes in nekoËÐ

S

ett.si

Albinca Pesek Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoËÐ

a n j e a S

o. na o. na ett.si

9

l

danes in nekoËÐ

v

Albinca Pesek Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoËÐ

n b e

GLASBA danes in nekoË 9

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne πole

Glasba danes in nekoč 9

EKOLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

9

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika

novo 2010

novo 2010

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

za fiziko v devetem razredu osnovne šole xx EUR Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole

Delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole

novo 2011 16,60

16,60

Helena Verdev

ISBN 978-961-209-799-8

9

novo 2011 Helena Verdev

ISBN 978-961-209-799-8

789612 097998

9

2/14/08 12:23:20 PM

789612 097998

VSE_Naslovke.indd 6

Raziskujem Slovenijo 9

Ekološko gradivo

2/14/08 12:23:53 PM

Raziskujem Slovenijo 9

Ekološko gradivo

novo 2011 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element učbenik

9

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

novo 2011 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element 9

Peti element delovni zvezek

9

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

Peti element 9

p r e g l e d n i c e   11


Osnovna šola – izbirni predmeti

Osnovna šola – 7. razred

Osnovna šola – 8. razred

učbenik

delovni zvezek

Wir 1

Wir 1

učbenik

učbenik

delovni zvezek

Wir 2

Wir 2

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

EKO

EKO

Ekološko gradivo

Magnet Magnet 1novo 1

2010

urg Hamb

NEMŠČINA

Magnet Magnet 11novo

2010

Magnet Magnet 1novo 2 Giorgio Motta

NEMŠČINA

DeLOVni ZVeZek

2011

A1/A2

n

Aache

Magnet Magnet 1novo 2 Giorgio Motta

NEMŠČINA

Giorgio Motta

2011

Giorgio Motta

Giorgio Motta

UčbenikZVeZek DeLOVni

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

Učbenik Učbenik

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

16,60 EUR

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

UčbenikZVeZek DeLOVni

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet

Učbenik Učbenik

XX,XX EUR

789612 099480

Ekološko gradivo

2

A1/A2

n Aache

NEMŠČINA

Giorgio Motta

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Učbenik

A1

Giorgio Motta

Magnet

urg Hamb

DeLOVni ZVeZek

A1

Giorgio Motta

nemščina

Ekološko gradivo

2

1

Učbenik

1

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

nemščina

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

DN100641 Naslovnica MAGNET 2 UCB in DZ.indd 1

12/21/10 10:47 AM

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN100641 Naslovnica MAGNET 2 UCB in DZ.indd 2

12/21/10 10:47 AM

Magnet 1

Magnet 1

Magnet 2

Magnet 2

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

španščina

francoščina

novo 2010

novo 2010

Sac a dos 2 8./9. razred

novo 2010

Sac a dos 1 7./8. razred

novo 2010

francoščina Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Tisk – očem obisk

Televizija – moj vodnik je zaslon

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

drugi izbirni predmeti

12  p r e g l e d n i c e

Na šolskem odru

Naš čas-opis

Sac a dos 2 8./9. razred

Oblike oblakov, Knjiga spusti me v svoj svet


Osnovna šola – 9. razred učbenik

delovni zvezek

Wir 3

Wir 3

Gente joven 2 9. razred

Gente joven 2 9. razred

Sac a dos 2 8./9. razred

Sac a dos 2 8./9. razred

novo 2010

Porquoi Pas! 2 9. razred

novo 2010

Porquoi Pas! 2 9. razred

p r e g l e d n i c e   13


srednja šola – vsi letniki delovni zvezek

učbenik

delovni zvezek

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

učbenik

EKOLOŠKO GRADIVO

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL

UČBENIK

3

prenova 2008

prenova 2009

prenova 2010

prenova 2009 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu besedila

Na pragu besedila 3

UČBENIK

prenova 2008

slovenščina – jezik

2. IZDAJA

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

9

Na pragu besedila 1

Na pragu besedila 1

Na pragu besedila 1

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Na pragu besedila 2

Na pragu besedila 3 2. izdaja

slovenščina – književnost Stezice do besedne metnosti 1 samostojni delovni zvezek

novo 2010 Intermediate Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

UčbenIk

za 1. in 2. letnik gimnazij in vse letnike strokovnih šol

24,90 EUR

Intermediate Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

delovni zvezek

za 1. in 2. letnik gimnazij in vse letnike strokovnih šol

16,90 EUR

ISBN 978-961-271-021-7

novo 2011 Joanne Collie

Upper intermediate

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

novo 2010 Joanne Collie

intermediate

angleščina

Intermediate

Joanne Collie

Učbenik

zgib hrbet

Delovni zvezek

zgib hrbet

Učbenik

zgib

Stezice do besedne metnosti 2 samostojni delovni zvezek

novo 2011 Joanne Collie

Upper Intermediate

Upper Intermediate

Učbenik

delovni zvezek

za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij

za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij

xx,xx EUR

ISBN 978-961-271-022-4

ISBN 978-961-271-021-7

9

789612 710217

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

WU 1 UC 2010 naslovnica gimnazija.indd 1

789612 710224

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 710217

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

12/30/10 9:19 AM

Way Up Intermediate

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Way Up Upper Intermediate

se

Od molekule do celice

Od molekule do celice

Genetika

Deutsch mit Grips 2

Deutsch mit Grips 2

Deutsch mit Grips 3

življenje... začne

na zij e

biologija

Way Up Upper Intermediate

novo 2011

adovan Komel in Tom astia, R Turk Derm rina Ma

Kjer

Way Up Intermediate

gim za ika net Biologija celice in ge

xx,xx EUR ISBN 978-961-271-005-7

9

789612 710057

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Kjer se življenje začne ...

likovna vzgoja ABC umetnostne zgodovine samostojni delovni zvezek

nemščina – 1. tuji jezik Deutsch mit Grips 1

Deutsch mit Grips 1

nemščina – 2. tuji jezik Stufen International 1 učbenik z delovnim zvezkom

Stufen International 2 učbenik z delovnim zvezkom

Stufen International 3 učbenik z delovnim zvezkom

italijanščina – 2. tuji jezik Caffe Italia 1

Caffe Italia 1

Caffe Italia 2

Caffe Italia 2

Gente 1

Gente 1

Gente 2

Gente 2

Caffe Italia 3

španščina– 2./3. tuji jezik

novo 2010

francoščina– 2./3. tuji jezik Rond-point 1

14  p r e g l e d n i c e

Rond-point 1

Rond-point 2

Rond-point 2

Version Originale 1


Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK za slovENsKI jEzIK v 4. lEtNIKU gImNazIj IN srEdNjIh stroKovNIh Šol

Na pragu besedila

prenova 2011 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 4

2. izdaja

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

IZDAJA

delovni zvezek

DELOVNI ZVEZEK Za sLOVENsKI jEZIK V 4. LEtNIKu gImNaZIj IN srEDNjIh strOKOVNIh ŠOL

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

prenova 2011 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 4

2.

Ekološko gradivo

učbenik

4

4

prenova 2010 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 3

EKO

Ekološko gradivo

delovni zvezek

Na pragu besedila

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL

EKO

EKOLOŠKO GRADIVO

učbenik

3

Na pragu besedila

natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. vlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

delovni zvezek

18,50 EUR

xx,xx EUR

ISBN 978-961-209-905-3

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NPB 4 UC 2010 naslovnica.indd 1

Na pragu besedila 3 2. izdaja

9

789612 099053

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

12/30/10 1:59 PM

Na pragu besedila 4 2. izdaja

Stezice do besedne metnosti 3 samostojni delovni zvezek

Na pragu besedila 4 2. izdaja

Stezice do besedne metnosti 4 samostojni delovni zvezek

Pogled v rastlinski svet

Deutsch mit Grips 3

Passwort Deutsch 1

Passwort Deutsch 1

Passwort Deutsch 2

Passwort Deutsch 2

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 2

Deutsch ist in 2

Caffe Italia 3

novo 2010

Version Originale 1

novo 2011

Version Originale 2

novo 2011

Version Originale 2

p r e g l e d n i c e   15


srednja šola – maturitetno gradivo

slovenščina – jezik

čist simpl

NEMŠČINA

Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednješolce Karmen Goršak

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

ŠOLA BREZ FRKE

Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev?

Triki za uspešno delo v šoli

Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik za uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

Jeanne Shay Schumm

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

io CD

Preizkuse opravi suvereno in uspešno!

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 789612 099138

PRAVOPIS

slovenščina PRAVOPIS

Izdaja predstavlja:

Irena Krapš Vodopivec

www.knjigarna.com Preveri svoje znanje Pripravi se na maturo SAMO 14,85 EUR Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 7 8 9 6 1 2 0 9 9 1 8 3

Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednješolce

čist simpl

slovenščina

Maturo opravi suvereno in uspešno!

KNJIŽEVNOST NA MATURI Priročnik vsebuje zanimive časopisne članke, vprašanja za diskusijo, naloge za razvijanje govornega in pisnega sporočanja ter raznolike statistične in druge podatke. Izboljšal boš svoje poznavanje 35 najpogostejših maturitetnih tem in razširil besedišče, ki ga boš potreboval pri maturi.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Priročnik ti bo v pomoč pri:  širjenju besednega zaklada,  pripravi na pisni in ustni izpit,  iskanju dodatnih informacij o posameznih temah.

CIST SIMPL SLO Matura_tisk.indd 1

Jure Šink

angleščina

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

MATURITETNE TEME

Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev?

Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo

Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik Monica za Caltran, Saša Hiti in Brigita Peklaj uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

A1–A2 ga

Triki za uspešno delo v šoli Jeanne Shay Schumm

SAMO 14,85 EUR

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

ISBN 978-961-209-990-9

Za gimnazijce in srednješolce

Maturo opravi suvereno in uspešno!

ŠPANŠČINA

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce Izdaja predstavlja: Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

e lož

SAMO 14,85 EUR

n avd

io CD

www.knjigarna.com Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

slovenščina

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

KNJIŽEVNOST NA MATURI Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Jure Šink

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

www.knjigarna.com

ŠOLA BREZ FRKE Triki za uspešno delo v šoli

Izboljšaj svoje znanje Razširi besedni zaklad Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje 9 789612 099893 Nauči se sam

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam Jeanne Shay Schumm

Za gimnazijce in srednješolce

ISBN 978-961-209-989-3

ISBN 978-961-209-987-9

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

9

789612 099879

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

3/31/09 1:51:46 PM

www.knjigarna.com

9

zijce Za gimnaješolce in sredn

standarda

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam

ŠOLA BREZ FRKE

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Na koncu priročnika najdeš tri dodatke z nasveti in namigi za pisanje eseja in pisma ter za pripravo na ustni izpit.

Za uspeh pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi: Preizkuse opravi suvereno in uspešno!

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

ISBN 978-961-209-918-3

A1–A2

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam

3/25/09 9:57:33 AM

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

ISBN 978-961-209-913-8

čist simpl

slovenščina

Maturo opravi suvereno in uspešno!

Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen. · razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

NEMŠČINA

Preglednice, razlage in vaje za dijake v 1. in 2. letniku

www.knjigarna.com

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

ŠPANŠČINA

Priil

vd en a lo ž

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi:

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi:

789612 099176

čist simpl

ŠPANŠČINA

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Za zmago nad pravopisom potrebuješ temeljito pripravo.

ISBN 978-961-209-917-6

9

www.knjigarna.com

čist simpl

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Res je, slovenski pravopis ni mala malica. A ne skrbi, svoje znanje lahko z nekaj vaje precej izboljšaš. Priročnik na preprost način razlaga posamezna pravopisna pravila in te vabi, da z nalogami takoj preveriš, koliko ti je zares ”ostalo v glavi”. Naloge te spodbujajo k opazovanju upoštevanja oz. neupoštevanja pravopisnih pravil v ”živi” rabi, tj. resničnih besedilih. Tako bo tvoje učenje še učinkovitejše. Priročnik ti bo v veliko pomoč pri učenju pravopisa ne glede na to, kateri letnik obiskuješ.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

SAMO 14,85 EUR

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja. Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika. Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

cist simpl SPA_tisk.indd 1

ŠPANŠČINA

ISBN 978-961-209-917-6

789612 099176

čist simpl

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi: Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

SAMO 14,85 EUR

9

NEMŠČINA

čist simpl www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

čist simpl

ISBN 978-961-209-917-6

789612 099176

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

SAMO 14,85 EUR

9

NEMŠČINA

ISBN 978-961-209-987-9

789612 099879

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

SAMO 12,90 EUR

9

Pr iil

Izboljšaj svoje znanje Razširi besedni zaklad Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

Jeanne Shay Schumm

Za gimnazijce in srednješolce

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Pril Triki za uspešno delo v šoli

Jure Šink

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 7 8 9 6 1 2 0 9 9 8 9 3

Na koncu knjige najdeš še dodatna zaključna testa za stopnji A1 in A2 ter rešitve vseh nalog.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

čist simpl

čist simpl slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

ŠPANŠČINA

Priil

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

ŠOLA BREZ FRKE

Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev?

Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik za uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

Priročnik ti bo v pomoč pri: • razumevanju nemške slovnice, • utrjevanju slovničnih struktur, • spoznavanju in pravilni rabi jezika.

Za uspeh na različnih preizkusih potrebuješ temeljito pripravo.

e

slovenščina

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

KNJIŽEVNOST NA MATURI

www.knjigarna.com

Jure Šink

a jezikovn

vdio CD en a lož

www.knjigarna.com Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse SAMO 14,85 EUR Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 7 8 9 6 1 2 0 9 9 1 8 3

io CD

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Če ti nemška slovnica dela težave, je to prava knjiga zate. V njej najdeš enostaven in izčrpen pregled nemške slovnice za stopnji A1 in A2, obilo raznolikih vaj za utrjevanje ter teste, s katerimi lahko sproti preveriš svoje znanje. Poseben poudarek je na tistih delih slovnice, ki slovenskim dijakom povzročajo največ preglavic.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

keg

ŠPANŠČINA

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Izdaja predstavlja: Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

789612 099176

n avd ože

slovenščina

KNJIŽEVNOST NA MATURI

ps

Maturo opravi suvereno in uspešno!

Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen. · razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

SAMO 14,85 EUR

9

www.knjigarna.com

Izdaja predstavlja:

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi:

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja. Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika. Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Maturo opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen. · razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

zbirka Čist simpl Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika.

Monica Caltran, Saša Hiti in Brigita Peklaj

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja.

Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo

ŠPANŠČINA

ŠPANŠČINA

Preizkuse opravi suvereno in uspešno!

MATURITETNE TEME

Na koncu priročnika najdeš tri dodatke z nasveti in namigi za pisanje eseja in pisma ter za pripravo na ustni izpit.

Za uspeh pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Pen to paper

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

angleščina

Maturo opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje zanimive časopisne članke, vprašanja za diskusijo, naloge za razvijanje govornega in pisnega sporočanja ter raznolike statistične in druge podatke. Izboljšal boš svoje poznavanje 35 najpogostejših maturitetnih tem in razširil besedišče, ki ga boš potreboval pri maturi. Priročnik ti bo v pomoč pri:  širjenju besednega zaklada,  pripravi na pisni in ustni izpit,  iskanju dodatnih informacij o posameznih temah.

čist simpl

Odprimo vrata v besedilo

Na r a v n i e v r o

Čez prag besedila

789612 099909

SAMO 9,90 EUR ISBN 978-961-209-989-3

9

789612 099893

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

www.knjigarna.com

cist simpl SPA_tiskCMYK.indd 1

3/23/09 10:46:07 AM

Angleščina -– maturitetne teme

CIST SIMPL UCENJE_naslovnica preview4.indd 1

Slovenščina – književnost na maturi

Španščina

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI

Auguste Flaubert

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

LOČIL BOM PENO OD VALOV Vodič po romanu enega izmed najpomembnejših in najuspešnejših sodobnih slovenskih pisateljev, v katerem začutimo pomursko milino in večno hrepenenje po sreči

življenje in delo Ferija Lainščka natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: ljubezenska tematika tematika hrepenenja družbenokritična tematika posameznik, družina, družba motiv psihičnega propada in smrti motivi materinstva, sanj, tepke in vode zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

Šola brez frke

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI Jure Šink

LOČIL BOM PENO OD VALOV Feri Lainšček

GOSPA BOVARY Auguste Flaubert

Gospa Bovary

KRESNICE

KRESNICE Jure Šink

življenje in delo Augusta Flauberta natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: ljubezenska tematika, spolnost in poželenje družbenokritična tematika posameznik, družina, družba motiv psihičnega propada, bolezni in smrti motivi oken, slepega berača, suhih rož in stružnice zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

literarni vodniki – matura 2011

KRESNICE

KRESNICE GOSPA BOVARY Vodič po prelomnem romanu Gospa Bovary je pot do vsega, kar morate vedeti o položaju ženske v družbi 19. stoletja in tedanjem stanju duha.

Nemščina

7/1/09 4:14:50 PM

Ločil bom peno od valov Feri Lainšček

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

ISBN 978-961271067-5

za maturo in domače branje 9

za maturo in domače branje

789612 710675

5,90 e gospaB naslovnica.indd 1

Pregled slovenske književnosti

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI

Andreï Makine

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

V drugem delu Prišlekov je pot do vsega, kar morate vedeti o sodobnem slovenskem avtobiografskem romanu.

življenje in delo Lojzeta Kovačiča natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: bivanjska tematika socialna in družbenokritična tematika ljubezenska tematika oz. tematika spolnosti tematika vojne okupacija Ljubljane in kapitulacija Italije Osvobodilna fronta, domobranstvo, Črna roka zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

Gospa Bovary

Ločil bom peno od valov

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI

Prišleki Lojze Kovačič

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

za maturo in domače branje

za maturo in domače branje 5,90 i

5,90 e

16  p r e g l e d n i c e

5,90 i

Jure Šink

PRIŠLEKI

PRIŠLEKI Lojze Kovačič

Francoski testament

KRESNICE

literarni vodniki – domače branje

KRESNICE

KRESNICE Jure Šink

FRANCOSKI TESTAMENT Andreï Makine

življenje in delo Andreïa Makina natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: tematika identitete socialna in družbenokritična tematika ljubezenska tematika oz. tematika spolnosti tematika vojne motiv posameznika, družine in družbe zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

KRESNICE

KRESNICE FRANCOSKI TESTAMENT Vodič po večkrat nagrajenem romanu Francoski testamen je pot do vsega, kar morate vedeti o romanu rusko-francoskega pisatelja, v katerem išče svojo identiteto.

Pregled svetovne književnosti

6/23/10 10:32 AM

Francoski testament

Prišleki

Kralj na Betajnovi, Vladimir

Pimlico

Hamlet

Gospa Bovary

Tartuffe, Fiziki

Tujec

Vojna in mir

Romeo in Julija

Krasni novi svet

The Great Gatsby

Antigona, Kralj Ojdip

Neznosna lahkost bivanja

splosni-katalog-2011-12-1del  

splosni_katalog_2011-12-1del