Page 1

znanje nas dela velike

Ĺ OLSKO LETO 2010/11

Rokusovi

uÄ?beniĹĄki kompleti ZA OSNOVNO IN SREDNJO Ĺ OLO

EKOLOĹ KO EKOL EKO GRADIVO

EKOLOĹ KO EKOL EKO GRADIVO

Adventure d UÄ?benik

1

EKO OLOĹ KO GRADIVO

Adventure

EKO OLOĹ KO GRADIVO

EKOL EKOLOĹ KO EKO OLOĹ KO GRADIVO

1 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina KriĹžaj Ortar in Marja BeĹĄter Turk Vesna JuraÄ?, Jelka Razpotnik in Ana Vovk KorĹže

Anita Mirjanić

Gradim slovenski jezik 4

DruĹžba smo mi 4

UÄŒBENIK

ZA DRUĹ˝BO V ÄŒETRTEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

DruĹžba smo mi 5

UÄŒBENIK

UÄŒBENIK

ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA SLOVENĹ ÄŒINO V 4. RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE POSODOBLJENA IZDAJA

Hans Mol

Hans Mol

2/17/09 2:19:08 PM

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

EKO OLOĹ KO GRADIVO

EKO OLOĹ KO GRADIVO

5/5/09 1:08:12 PM

EKOLOĹ KO GRADIVO

EKOLOĹ OLOĹ KO Ĺ KO GR GRADIV RADIVO Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina KriĹžaj Ortarr in Marja BeĹĄter Turk

SlovenĹĄÄ?ina za vsak dan UÄŒBENIK

7

ZA SLOVENĹ ÄŒINO V 7. RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina KriĹž KriĹžaj Ortarr in Marja BeĹĄ BeĹĄter Turk

SlovenĹĄÄ?ina za vsak dan UÄŒBENIK

EKO OLOĹ KO GRADIVO

EKO OLOĹ KO GRADIVO

UÄ?benik za geografijo ole v ĹĄestem razredu osnovne ĹĄole

UÄ?benik za geografijo v sedmem razredu osnovne ĹĄole

8

ZA SLOVENĹ ÄŒINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

4.

POSODOBLJENA IZDAJA

IZDAJA

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjťek Gunde, JoŞi Žibert, MatjaŞ Jaklin in Riko Jerman

AmbroĹž DemĹĄar, Ä?ulijana JuriÄ?ić, Vasja KoĹžuh in Valentina Mlakar

Naravoslovje in tehnika 4

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

UÄŒBENIK

UÄŒBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ÄŒETRTEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

za fiziko v devetem razredu osnovne ĹĄole

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev

Helena Verdev

POSODOBLJENA IZDAJA

3/9/09 11:52:04 AM GEOGRAFIJA 7UC 2009.indd 1

2/16/09 8:34:41 AM

GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

RA ZI PRESKUJ TEK EM LO ST uÄ?be

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

7

EKOLOĹ KOLOĹ KO OĹ KO GRADIVO GRADIV

osnovne ĹĄ o

EKOLOĹ KO EKO GRADIVO

UĂ‹benik za glasbeno vzgojo v 8. ra zredu osn ovne ĹĄole

UĂ‹be

nik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

le

osnovne ĹĄ ole

GLASBA

UÄŒBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH Ĺ OL

EKOLOĹ K OĹ K KO GRADIVO GRA DIVO O

6

danes in neko�

7

danes in neko�

UÂťBENIK

Albinca Pesek

GLASBA

Albinca Pesek

GLASBA

danes in neko�

UÂťBENIK

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Albinca Pesek

GLASBA

8

danes in neko�

9

UÄŒBENIK za fiziko v devetem razredu osnovne ĹĄole

GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

UÄŒBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH Ĺ OL

EKOLOĹ KO EKO GRADIVO

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu

UÂťBENIK

Milena Mileva BlaĹžić, Blanka BoĹĄnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Ĺ˝bogar in Marica Ĺ˝vegliÄ?

4 #

UÄŒBENIK

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

2/6/09 2:25:25 PM

GLASBA 7 UC 2009 naslovnica.indd 1

2/24/09 8:56:04 AM 2/6/09 2:32:42 PM

UÄ?benik za geografijo

DELOVNI ZVEZEK

8

P O

p

NEMĹ ÄŒINA Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednjeĹĄolce

Ĺ ÄŒ

Karmen GorĹĄak

eS T]P [^

X^23

ps

keg

A1–A2

a jezikovn

A N J E A S

L

P O T O G

V

A N J E A S

O

?0=ç8=0

1TbTSX[P]P[^VTX]aPi[PVTiPVX\]PiXYRTX]baTS]YT^[RT <PaYP]PXUaPa:P[P]<PaXYPDad[P6TaPZ:PcPaX]P6^b_^SPaXĂŞETa^]XZPEXiYPZX]=PcP[X [PY_PW

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne Ď&#x20AC;ole

L

P O T O G

GLASBA

danes in nekoĂ&#x2039; 9

V

A N J E A S

O

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne Ď&#x20AC;ole

L

P O T O G

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoĂ&#x2039; 7

V

A N J E A S

N B E

O

Albinca Pesek

8

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne Ď&#x20AC;ole

L

P O T O G

EKOLOĹ KOLOĹ KO Ĺ KO GRADIVO GRADIV

EKO OLOĹ KO GRADIVO

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoĂ&#x2039;

V

P O

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne Ď&#x20AC;ole

?aXX[

EKO OLOĹ KO GRADIVO

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoĂ&#x2039; 6

P O

EKOL OLOĹ KO Ĺ KO GRADIV GRA ADIVO

O

Helena Verdev

NO N NOV NOVI OV OVI O VI SV VI SV SVE SVET VE ET

P O

Razi Raz Ra R Razisk Raziskujem azi az azisk a azis zzisk iisskuje isk ujem uj ujem jje em e m

S

A

S

S

A

A

Z I

GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1

2/24/09 9:34:28 AM

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

S

A

S

e

ga

S

S

S

O

Âť

IZDAJA

K

2.

Âť

Mojca PoznanoviÄ? in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 3

Z I

IZDAJA

N B E

2.

O

Martina KriĹžaj Ortar, Marja BeĹĄter Turk, Marija KonÄ?ina, Mojca PoznanoviÄ? in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 3

UÄ&#x152;BENIK

v osmem razredu osnovne ĹĄole

K

EKOLOĹ KOLOĹ KO OĹ KO GRADIVO GRADIV

UĂ&#x2039;be

BERILO

Albinca Pesek

AmbroĹž DemĹĄar, Ä?ulijana JuriÄ?iÄ&#x2021;, Vasja KoĹžuh in Valentina Mlakar

<X[T]P<X[TeP1[PXĂł6PYP:^b3aPV^<TV[XĂ´ Milena Mileva BlaĹžiÄ&#x2021;, Gaja Kos, Drago MegliÄ?, =TPAXc[^_X]<PaXYP]RP0YÂ&#x192;PEXX]cX] NeĹžka Ritlop in Marijanca AjĹĄa ViĹžintin

IZDAJA

Âť

Naravoslovje in tehnika 5

EKO OLOĹ KO GRADIVO

Z I

ZA SLOVENĹ Ä&#x152;INO V 5. RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

e

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e ĹĄole enik

N B E

UÄ&#x152;BENIK

UĂ&#x2039;b

O

IZDAJA

ev

6

ĹĄol

K

2.

Verd

ovne

Âť

8

5

2.

osn

EKO OLOĹ KO GRADIVO

za 7. razred osnovne ĹĄole

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta KlanjĹĄek Gunde, MatjaĹž Jaklin in Riko Jerman

IZDAJA

red

3/10/09 12:25:59 PM

Z I

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

3.

6. raz

N B E

UÄ&#x152;BENIK

Gradim slovenski jezik 5

iP#aPiaTS^b]^e]TÂ&#x192;^[T za 4. razred osnovne ĹĄole

Hele na

o za

O

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina KriĹžaj Ortar in Marja BeĹĄter Turk

Anita MirjaniÄ&#x2021;, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

IZDAJA

14A8;> BERILO

UÄ&#x152;BENIK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE Ĺ OLE

EKOLOĹ KO GRADIVO

LOĹ LOĹ KO Ĺ KO DIVO DIV

;>w:> 38E>

2.

Gospodinjstvo

dovin

UÂťBENIK

EK KOLOĹ Ĺ KO GRADIVO

EKOLOĹ KOLOĹ KO Ĺ KO GRADIV ADIVO

za zgo

K

EKOLOĹ KO EKOLO EKO GRADIVO

EKOLOĹ OLOĹ KO Ĺ KO GRADI ADIVO

nik

3/6/09 10:49:57 AM

Na ravni evro

E

GSJ4 prenova 2008.indd 1

?aTeTaXbe^YTi]P]YT ?aX_aPeXbT]P_aTXiZdbT ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse UÄ?i se laĹže in hitreje NauÄ?i se sam

standarda


K ATA L O G

znanje nas dela velike

Rokusovi

učbeniški kompleti ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO ŠOLSKO LETOPREGLEDNICE 2010/11 osnovna šola razredi 1–3

4–5

razreda 4–5

6–7

razredi 6–9

8–11

izbirni predmeti

12–13

srednja šola vsi letniki maturitetno gradivo, literarni vodniki

14–15 16

KATALOG osnovna šola 1. razred

17

2. razred

18

3. razred

19

4. razred

20

5. razred

21

6. razred

22

7. razred

23

8. razred

24

9. razred

25

izbirni predmeti

26

srednja šola slovenščina

27

biologija

27

likovna vzgoja

27

tuji jeziki

28–29

maturitetno gradivo, literarni vodniki

30–31


Spoštovane uporabnice, spoštovani uporabniki Rokusovih gradiv! Pred vami je nov katalog vseh učbeniških kompletov Založbe Rokus Klett za šolsko leto 2010/11, ki vam omogoča hiter pregled gradiv za posamezne razrede ali predmete v osnovni in srednji šoli.

Prav vsa učna gradiva V zadnjih letih se je v uporabi in izboru učbeniških gradiv veliko spremenilo. Zaradi sprememb je postal katalog potrjenih gradiv, ki ga izdaja Zavod RS za šolstvo, zgolj informativne narave, saj so v njem v celoti predstavljeni samo še potrjeni učbeniki, delovnih zvezkov ali samostojnih delovnih zvezkov pa je navedenih le nekaj. Zato ima naš katalog pomembno vlogo – v njem so navedena prav vsa učna gradiva, ki jih izdajamo v naši založbi, tudi delovni zvezki in samostojni delovni zvezki, ki se še vedno uporabljajo in se bodo zanesljivo tudi v prihodnje, saj brez njih kakovosten pouk ni mogoč, pa čeprav se uradno ne potrjujejo več.

Novosti in prenove V katalogu boste našli številna nova in prenovljena gradiva, ki so v katalogu posebej označena. Večinoma gre za nadaljevanje lani začetih posodobitev učbeniških kompletov ali novih učbeniških serij, katerih prvi deli so prvič izšli v zadnjih dveh letih. Še posebej bi vas rada opozorila na nekaj popolnoma novih učbeniških serij – komplet Magic Adventure za angleščino v 1. razredu osnovne šole in Way up za angleščino v 1. in 2. letniku srednje šole. Seriji bomo nadaljevali v preostalih razredih oz. letnikih in tako že kmalu ponudili gradivo za angleščino za vse razrede in letnike osnovne ter srednje šole. Nova pri angleščini sta tudi naša prva digitalna učbenika – Messages Classware 1 in 2. Popolne novosti so tudi učbenik za kemijo v 8. razredu – Peti element, berili za slovenščino v 5. in 8. razredu z naslovom Novi svet iz besed ter Magnet 1 – komplet za nemščino v 7. razredu.

Družbeno odgovorni Učitelji, učenci in njihovi starši so z veseljem sprejeli našo lansko odločitev, da bomo učbeniške komplete tiskali na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC, ki zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Pri tej odločitvi vztrajamo še naprej, o čemer opozarja oznaka EKO GRADIVO na naslovnicah naših gradiv. Družbena odgovornost Založbe Rokus Klett se ne omejuje le na skrb za okolje. Odslej bodo učenci in njihovi starši z nakupom Rokusovih delovnih zvezkov ali samostojnih delovnih zvezkov prispevali sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. Vabimo vas, da imate katalog vedno pri roki in ga uporabljate kot preglednico dosedanjih, posodobljenih in novih Rokusovih učbeniških gradiv.

Maruša Kmet, glavna direktorica Založbe Rokus Klett, d.o.o.


OSNOVNA ŠOLA – 1. RAZRED

OSNOVNA ŠOLA – 2. RAZRED

učbenik ali berilo

delovni zvezek

Besede gradijo svet 1

Besede gradijo svet 1

Jaz pa berem 1

Jaz pa berem 1

samostojni delovni zvezek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

Besede gradijo svet 2

Besede gradijo svet 2

Na vrtiljaku črk 2

Jaz pa berem 1

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

Prvi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

Odkrivam svoje okolje 2

Odkrivam svoje okolje 2

slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

EKO EKOLOŠKO EKOL GRADIVO

EKO EKOLOŠKO EKOL GRADIVO

Adventure d enture dven ure

1 novo 2010

Adventure venture ture re

1 novo 2010

angleščina Hans Mol

Hans Mol

Magic Adventure 1 EKO OLOŠKO GRADIVO

Magic Adventure 1 EKOLOŠKO EKO GRADIVO

novo 2009

matematika

Prvi koraki v matematiko UČBENIK

1

Prvi koraki v matematiko DELOVNI ZVEZEK 1. del

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2 KVM 1 UC 2009 naslovnica.indd 2

novo 2009 Martina Rajšp in Jasna Žic

2/25/09 11:47:27 AM

3/4/09 12:59:59 PM

Prvi koraki v matematiko

Prvi koraki v matematiko

Prisluhnem okolju 1

Prisluhnem okolju 1

spoznavanje okolja

likovna vzgoja Moja prva likovna ustvarjalnica

Moja druga likovna ustvarjalnica

dodatno gradivo samostojni delovni zvezek: Danes rišem, jutri pišem

4 PREGLEDNICE

slikanica za zgodnje opismenjavnje: Ko črke spregovorijo

Stenska stavnica – velike in male tiskane črke


OSNOVNA ŠOLA – 3. RAZRED samostojni delovni zvezek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

Besede gradijo svet 3

Besede gradijo svet 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Odkrivam svoje okolje 3

Odkrivam svoje okolje 3

Stenska stavnica – velike in male pisane črke

PREGLEDNICE 5


OSNOVNA ŠOLA – 4. RAZRED učbenik ali berilo

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

posodobljen/nov učbenik ali berilo EKO OLOŠKO GRADIVO

posodobljen/nov delovni zvezek

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

slovenščina – jezik

posodobljen/nov samostojni delovni zvezek

prenova 2009 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, usany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja rja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, y, Dragica Kapko, ešter Turk Martina Križaj Ortar in Marja Bešter

Gradim slovenski jezik 4

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE,

POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

GSJ4 prenova 2008.indd 1

GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

2/17/09 2:19:08 PM GSJ 4 DZ NASLOVNICA.indd 1

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

prenova 2009 Nana Cajhen, Nevenka Drusany,, Dragica Kapko, ešter Turk Martina Križaj Ortar in Marja Bešter

Gradim m slovenski jezik 4

Gradim m slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

7/1/09 12:51:24 PM

3/16/09 1:10:44 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO RADI

BERILO

za 4. razred osnovne snovne šole

novo 2010

slovenščina – književnost

Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, eglič Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin

4 Svet iz besed 4

Novi svet iz besed 4

Svet iz besed 4

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

matematika

novo 2009 Nataša Centa, Jožica Frigelj, rigelj Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica a Frigelj Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

POSODOBLJENA IZDAJA

PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

ISIO 4 SDZ.indd 1

ISIO 4 UC Naslovnica.indd 1

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

EKO OLOŠKO GRADIVO

Igra števil in oblik 4 EK KOLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

naravoslovje in tehnika

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko iko Jerman

prenova 2009 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, ki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman rman

Naravoslovje oslovje in tehnika 4

Naravoslovje l j in tehnika 4

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1. del

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

POSODOBLJENA IZDAJA POSODOBLJENA IZDAJA

NIT 04 prenova 2008.indd 1

3/9/09 11:52:04 AM NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

Hi there! 4

Hi there! 4

Naravoslovje in tehnika 4

2/18/09 12:55:00 PM

Naravoslovje in tehnika 4

angleščina

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

novo 2009

družba

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

gospodinjstvo

6 PREGLEDNICE

Družba smo mi 4

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Z družbo v družbo 4

Z družbo v družbo 4

novo 2009 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk vk Korže

Družba smo mi 4

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

2/10/09 8:17:17 AM

7/1/09 10:19:12 AM

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

5/5/09 1:08:12 PM

Družba smo mi 4

Družba smo mi 4


OSNOVNA ŠOLA – 5. RAZRED učbenik ali berilo

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

posodobljen/nov učbenik

posodobljen/nov delovni zvezek

EKOLOŠKO EKOL EKO GRADIVO

EKO EKOLOŠKO EKOL GRADIVO

prenova 2010

EKOLOŠKO EKOL EKO GRADIVO

prenova 2010 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, any, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marjaa Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, ter Turk Martina Križaj Ortar in Marja Bešter

3.. 3

3. IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

Gradim slovenski jezik 5

2. IZDAJA

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

prenova 2010 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica agica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim m slovenski jezik 5

IZDAJA

Gradim slovenski jezik 5

posodobljen/nov samostojni delovni zvezek

ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Svet iz besed 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 5 2. izdaja

Svet iz besed 5 EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADI

prenova 2010

novo 2010 Nataša Centa, Jožica Frige elj in Maja Rakun Beber

igelj in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik 5 UČBENIK

Igra števil in oblik 5

2.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del

IZDAJA

za matematiko v petem razredu osnovne šole

za matematiko v petem razredu osnovne šole

Igra števil in oblik 5

Igra števil in oblik 5

Igra števil in oblik 5 2. izdaja

Igra števil in oblik 5

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

prenova 2010

prenova 2010

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, uraki, raki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin klin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati ti Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž až Jaklin in Riko Jerman

2. IZDAJA

j

Naravoslovje slovje in tehnika 5 UČBENIK

Naravoslovje in tehnika 5

Hi there! 5

Hi there! 5

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Naravoslovje in tehnika 5

2.

Naravoslovje oslovje in tehnika 5 ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

EKOLOŠKO EKO Š GRADIVO

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

EKOLO EKO KOLOŠKO GRADIVO

novo 2010 Anita Mirjanić

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Z družbo v družbo 5

Z družbo v družbo 5

novo 2010 Anita Mirjanić

Družba smo mi 5

Družba smo mi 5

ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Družba smo mi 5 EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Družba smo mi 5 EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

2. IZDAJA

Gospodinjstvo dinjstvo tvo o UČBENIK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE VNE ŠOLE LEE

Gospodinjstvo 5

Gospodinjstvo 5

5 prenova 2010

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

2. Gregor Torkar in Polonca Bratož atož Opaškar

IZDAJA

5 prenova 2010

Gospodinjstvo odinjstvo stvo vo DELOVNI ZVEZEK K

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM TEM RAZREDU OS OSNOVNE SNO NOVNE ŠŠOLE OLEE

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

PREGLEDNICE 7


OSNOVNA ŠOLA – 6. RAZRED učbenik ali berilo

digitalni učbenik

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

slovenščina – jezik Gradim slovenski jezik 6

slovenščina – književnost Svet iz besed 6

Svet iz besed 6

matematika Skrivnosti števil in oblik 6

Skrivnosti števil in oblik 6

Naravoslovje 6

Naravoslovje 6

naravoslovje

Digitalni ni učbenik za p po pouk ouk zredu osnovnee ššolee v 6. razredu CD-Rom za Windows® in n Mac Mac

angleščin ang an angleščine gleščine činee

novo 2010

angleščina MESSAGES 1 DVD classware 2009 ovitek.indd 1

Messages 1

10/12/09 1:31:01 PM

Messages Classware 1

Messages 1

zgodovina Raziskujem preteklost 6

Raziskujem preteklost 6

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e šole enik UËb

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

EKOLOŠK KOLOŠKO OŠKO GRADIV GR RADIVO

v 6. razre du osnovne šole

Albinca Pesek

GLASBA BA

danes in nekoËË 6 Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo jo v 6. razredu du osnovne osnov novne πole πo

Glasba danes in nekoč 6 EKO OLOŠKO GRADIVO

Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole ole

Delovni zvezek za geografijo ijo v šestem razredu osnovne šole

geografija Helena Verdev

Helena Verdev

3/6/09 10:49:57 AM

GEOGRAFIJA 6 DZ Naslovnica.indd 1

3/3/09 9:05:19 AM

Raziskujem Zemljo 6

Raziskujem Zemljo 6

Gospodinjstvo 6

Gospodinjstvo 6

gospodinjstvo

PREGLEDNICE

P O

O S

A

DELOVNI ZVEZEK

»

EKO OLOŠKO GRADIVO

8

Z I

2/23/09 8:49:44 AM

2/6/09 2:25:25 PM

Glasba danes in nekoč 6

GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

N B E

GLASBA 6 DZ Naslovnica.indd 1 GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

P O T O G

O

6

S

danes in nekoËÐ

K

Albinca Pesek

GLASBA

6

A N J E A S

danes in nekoËÐ

L

Albinca Pesek

GLASBA

V

U»BENIK

novo 2010

glasba

Glasba danes in nekoč 6


OSNOVNA ŠOLA – 7. RAZRED učbenik ali berilo

digitalni učbenik

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

posodobljen/nov učbenik ali berilo EKO OLOŠKO GRADIVO

posodobljen delovni zvezek

posodobljen samostojni delovni zvezek EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina na za vsak vsa ak dan d UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU U OSNOVNE ŠOL ŠOLE OLE

POSODOBLJENA IZDAJA

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

7

Slovenščina ina za vsak vs vsa sak k dan

prenova 2009

DELOVNI ZVEZEK

7

prenova 2009

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU REDU OSNOVNEE ŠOLEE

POSODOBLJENA IZDAJA

SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Slovenščina za vsak dan 7

Slovenščina za vsak dan 7

Slovenščina a za vsak vs vsa ak dan da SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK VEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, ŠOLLE, 1. DEL DEL POSODOBLJENA IZDAJA

7

prenova 2009

6/11/09 12:53:42 PM

Slovenščina za vsak dan 7

EKOLOŠ KOLOŠKO OŠKO GR GRADIV RADIVO

BERILO

za 7. razred osnovne ovne šole

novo 2010 Milena Mileva Blažić, ić Blanka Bošnjak Bošnjak, Jakob JJ. Kenda Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

7 Novi svet iz besed 7

Svet iz besed 7

Svet iz besed 7

Skrivnosti števil in oblik 7

Skrivnosti števil in oblik 7

Naravoslovje 7

Naravoslovje 7

Digitalni lni učbenik za p pouk ouk zredu osnovnee šole le v 7. razredu CD-Rom m za Windows® in Mac Mac

MESSAGES 2 DVD classware 2009 ovitek.indd 1

Messages 2

aangleščine an n nglešči gleščin gleščine ščine ne ne

novo 2010

10/12/09 1:32:32 PM

Messages Classware 2

Messages 2 EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

prenova 2009 Jelka Razpotnik in Damjan an Snoj

Raziskujem k j preteklost

7

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

RP 7 DZ prenova 2008.indd 1

Raziskujem preteklost 7

Raziskujem preteklost 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

UËbe

EKO OLOŠKO GRADIVO

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

osnovne š o le

Raziskujem preteklost 7

2/18/09 10:28:12 AM

Raziskujem preteklost 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

v 7. razre

Albinca Pesek

du osnovne šole

GLASBA

danes in nekoË 7

S

O

P O

DELOVNI ZVEZEK

P O T O G

N B E

A

7

S

» 2/23/09 2:11:11 PM

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

Z I

GLASBA 7 DZ Naslovnica.indd 1

O

danes in nekoËÐ

K

Albinca Pesek

GLASBA

7

A N J E A S

danes in nekoËÐ

L

Albinca Pesek

GLASBA

V

U»BENIK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne πole

3/10/09 12:25:59 PM

2/6/09 2:32:42 PM

Glasba danes in nekoč 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

Glasba danes in nekoč 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

Učbenik Učben nik za geografijo razreedu osnovne šole v sedmem razredu

prenova 2009

Glasba danes in nekoč 7

Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

prenova 2009

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev

Helena H Helena elena Verdev V Verdev erdev

2/16/09 8:34:41 AM

Raziskujem Stari svet 7

GEOGRAFIJA 7 DZ 2009.indd 1

2/23/09 11:41:21 AM

Raziskujem Stari svet 7

PREGLEDNICE 9


OSNOVNA ŠOLA – 8. RAZRED učbenik ali berilo

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

posodobljen učbenik ali berilo EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GR GRADIV RADIVO

posodobljen delovni zvezek

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRA GRADIV RADIVO

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GR GRADIVO RADIVO Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortarr in Marja Beš Bešter Turk

Slovenščina ina za vsak sak dan dan UČBENIK

Slovenščina čina za vsak vsak dan DELOVNI ZVEZEK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

prenova 2010 IZDAJA

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

slovenščina – književnost Svet iz besed 8

Svet iz besed 8

matematika Skrivnosti števil in oblik 8

Skrivnosti števil in oblik 8

Biologija 8

Biologija 8

Messages 3

Messages 3

biologija

angleščina

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

prenova 2010

zgodovina Raziskujem preteklost 8 EKOLOŠKO EKO GRADIVO

UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. ra zredu osn

EKO OLOŠKO GRADIVO

ovne šole

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v

EKO OLOŠKO GRADIVO

8. razredu

Albinca Pesek

osnovne šole

GLASBA

8

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, ć, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se d dogaja? g j ? Sile in energija 8

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

P O

O S

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8

EKOLOŠK LOŠKO KO GRADIVO GRAD DIVO

Učbenik za geografijo

Delovni zvezek k za geografijo

v osmem razredu osnovne šole

v osmem razredu osnovne šole

novo 2010 Razisk Ra Razisku R Razi aazi azzisk azisku zzisku zis isk isku ssku k ku ujjem je em em

Helena Verdev

NO N NOVI NOV OVI O OV VII SVET V SVE SV S VET VE VET ET

8

Raziskujem Novi svet 8 EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

novo 2010 Razisku Razisk R Razi azisk aazisku zi zisk zisku issk ku k ujem jje em em

Helena Verdev

NO N NOVI NOV OVI OV O VII SVET V SVE SV SVE VET V ET E T

8

Raziskujem Novi svet 8 EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

novo 2010

novo 2010

Tanja Cvirn, Iztok Devetak in Samo Jamšek

Tanja Cvirn, Iztok Devetak in Samo mo Jamšek

Peti elementt

Peti elementt

UČBENIK

UČBENIK

ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Peti element 8

10 P R E G L E D N I C E

A

novo 2009

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja asja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se d dogaja? j ? Sile in energija 8

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8

kemija

DELOVNI ZVEZEK

Glasba danes in nekoč 8

novo 2009

geografija

GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠK LOŠK KO O GRADIVO GRAD DIVO O

» 2/18/09 1:04:30 PM

ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Peti element 8

Z I

Glasba danes in nekoč 8

N B E

8

GLASBA 8 DZ Naslovnica.indd 1

O

danes in nekoËÐ

2/24/09 8:56:04 AM

S

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

K

GLASBA

8

A N J E A S

danes in nekoËÐ

P O T O G L

GLASBA

Albinca Pesek

V

glasba

U»BENIK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne πole

Albinca Pesek

8

2. IZDAJA

2/24/09 9:34:28 AM

Glasba danes in nekoč 8

Raziskujem skujem preteklost

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja

Raziskujem preteklost 8

danes in nekoË

fizika

prenova 2010

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, zpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem kujem preteklost

8

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU U OSNOVNE ŠOL ŠOLE LE

IZDAJA

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Slovenščina na za vsak sak dan dan 4.

4.

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

8

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU ZREDU OSNOVNEE ŠOLEE

prenova 2010

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortarr in Marja Beš Bešter Turk

8

ZA SLOVENŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOV OSNOVNE VNE ŠOL ŠOLE OLE

slovenščina – jezik

posodobljen samostojni delovni zvezek

8

2. IZDAJA

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja

3.

prenova 2010 IZDAJA

Slovenščina za vsak dan 8 3. izdaja


OSNOVNA ŠOLA – 9. RAZRED učbenik ali berilo

delovni zvezek

samostojni delovni zvezek

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Svet iz besed 9

Svet iz besed 9

Skrivnosti števil in oblik 9

Skrivnosti števil in oblik 9

Biologija 9

Biologija 9

Messages 4

Messages 4

Raziskujem preteklost 9

Raziskujem preteklost 9

EKO EKOLOŠKO GRADIVO

UËbe

nik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

EKO EKOLOŠKO GRADIVO

osnovne š

ni zvezek za glasbeno vzgojo v 9 . razredu Delov o

ole

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIV GR RADIVO

Albinca Pesek

snovne šole

GLASBA LASBA A

danes in nekoË neko ekoË koË 9 Samostojni delovni zvezek ek za glasbeno o vzgojo vzgoj ojo v 9. razredu osnovne πole

P O

O S

A

DELOVNI ZVEZEK

»

Glasba danes in nekoč 9

Z I

EKOLOŠKO GRADIVO

N B E

Glasba danes in nekoč 9

P O T O G

O

9

S

danes in nekoËÐ

K

Albinca Pesek

GLASBA

A N J E A S

9

L

danes in nekoËÐ

V

U»BENIK

novo 2010 Albinca Pesek

GLASBA

Glasba danes in nekoč 9

EKOLOŠKO GRADIVO

novo 2010

novo 2010

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, čić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Zakaj se e dogaja? Gibanje in elektrika 9

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

P R E G L E D N I C E 11


OSNOVNA ŠOLA – IZBIRNI PREDMETI

OSNOVNA ŠOLA – 7. RAZRED

OSNOVNA ŠOLA – 8. RAZRED

učbenik

delovni zvezek

Wir 1

Wir 1

učbenik

učbenik

delovni zvezek

Wir 2

Wir 2

Gente joven 1 7./8. razred

nemščina

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRA GRADIV RADIVO

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

A1

Magnet Magnet Mag M aagn gn g net e 1novo 1 Giorrgio Motta

u burg mb

A1

2010

nemščina

2010

NEMŠČINA

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

g

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

g

Magnet Magnet Mag M agn agn ag net eett 11novo Giorgio Mo otta

burg mb

NEMŠČINA

Magnet 1

Magnet 1

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

Sac a dos 1 7./8. razred

španščina

francoščina

novo 2010

novo 2010

Sac a dos 2 8./9. razred

novo 2010

Sac a dos 1 7./8. razred

novo 2010

francoščina Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Tisk – očem obisk

Televizija – moj vodnik je zaslon

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

Porquoi Pas! 1 7./8. razred

drugi izbirni predmeti

12 P R E G L E D N I C E

Na šolskem odru

Naš čas-opis

Sac a dos 2 8./9. razred

Oblike oblakov, Knjiga spusti me v svoj svet


OSNOVNA ŠOLA – 9. RAZRED učbenik

delovni zvezek

Wir 3

Wir 3

Gente joven 2 9. razred

Gente joven 2 9. razred

Sac a dos 2 8./9. razred

Sac a dos 2 8./9. razred

novo 2010

Porquoi Pas! 2 9. razred

novo 2010

Porquoi Pas! 2 9 razred

P R E G L E D N I C E 13


SREDNJA ŠOLA – VSI LETNIKI delovni zvezek

učbenik

delovni zvezek

učbenik

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO RADIV

prenova 2008

slovenščina – jezik

prenova 2008

prenova 2009

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK JIH STROKOVNIH ŠOL V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH

prenova 2009

prenova 2010 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, urk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu agu g dila 3 besedila

UČBENIK UČ ČBEN NIK K

učbenik

2. IZDAJA

Na pragu besedila 1

Na pragu besedila 1

Na pragu besedila 2

Na pragu besedila 2

Na pragu besedila 3 2. izdaja

slovenščina – književnost Stezice do besedne metnosti 1 samostojni delovni zvezek

novo 2010

angleščina

novo 2010

Joanne Collie

Joanne Collie

Intermediate

Intermediate

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij

Stezice do besedne metnosti 2 samostojni delovni zvezek

za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij

Way Up - Intermediate

Way Up - Intermediate

Od molekule do celice

Od molekule do celice

Genetika

Deutsch mit Grips 1

Deutsch mit Grips 2

biologija Pogled v rastlinski svet

likovna vzgoja ABC umetnostne zgodovine samostojni delovni zvezek

nemščina – 1. tuji jezik Deutsch mit Grips 1

Deutsch mit Grips 2

Deutsch mit Grips 3

nemščina – 2. tuji jezik Stufen International 1 učbenik z delovnim zvezkom

Stufen International 2 učbenik z delovnim zvezkom

Stufen International 3 učbenik z delovnim zvezkom

italijanščina – 2. tuji jezik Caffe Italia 1

Caffe Italia 1

Caffe Italia 2

Caffe Italia 2

Gente 1

Gente 1

Gente 2

Gente 2

Caffe Italia 3

španščina– 2./3. tuji jezik

novo 2010

francoščina– 2./3. tuji jezik Rond-point 1

14 P R E G L E D N I C E

Rond-point 1

Rond-point 2

Rond-point 2

Version Originale 1


delovni zvezek

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADI

učbenik

delovni zvezek

Na pragu besedila 4

Na pragu besedila 4

učbenik

delovni zvezek

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK K EDNJIH STROKOVNIH ŠOL V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH

DELOVNI LOVNII ZVE ZVEZEK VEZEEK

prenova 2010 Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek vdek d k

Na pragu ragu g dila 3 besedila

2. IZDAJA

Na pragu besedila 3 2. izdaja

Stezice do besedne metnosti 3 samostojni delovni zvezek

Deutsch mit Grips 3

Stezice do besedne metnosti 4 samostojni delovni zvezek

Passwort Deutsch 1

Passwort Deutsch 1

Passwort Deutsch 2

Passwort Deutsch 2

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 2

Deutsch ist in 2

Caffe Italia 3

novo 2010

Version Originale 1

P R E G L E D N I C E 15


SREDNJA Ĺ OLA â&#x20AC;&#x201C; MATURITETNO GRADIVO

slovenĹĄÄ?ina â&#x20AC;&#x201C; jezik Ä&#x152;ez prag besedila

Odprimo vrata v besedilo

P]V[TĂŞX]P

<0CDA8C4C=4C4<4 1TbTSX[P]P[^VTX]]PbeTcXiP_aX_aPe^]P\Pcda^ <^]XRP2P[caP]BPP7XcXX]1aXVXcP?TZ[PY

Pen to paper b[^eT]ĂŞX]P

?0=ç8=0

:=98 4E=>BC=0<0CDA8

?aTV[TS]P_aTSbcPeXcTeZ]YXTe]XW^QS^QXYb\TaXPec^aYTeX]ST[

Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednjeĹĄolce

<PaYP]PXUaPa:P[P]<PaXYPDad[P6TaPZ:PcPaX]P6^b_^SPaXĂŞETa^]XZPEXiYPZX]=PcP[X [PY_PW

9daTX]Z

Karmen GorĹĄak

1TbTSX[P]P[^VTX]aPi[PVTiPVX\]PiXYRTX]baTS]YT^[RT>;01A4I5A:4 CaXZXiPdb_T]^ST[^e^[X

9TP]]TBWPhBRWd\\

X^23

zijce Za gimnajeĹĄolce in sredn

?aXX[

eS T]P [^

NEMĹ Ä&#x152;INA

zbirka Ä&#x152;ist simpl

Na r a v n i e v r o

ps keg a jezikovn

A1â&#x20AC;&#x201C;A2

e

ga

?aTeTaXbe^YTi]P]YT ?aX_aPeXbT]P_aTXiZdbT ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

8iQ^[YPYbe^YTi]P]YT APiXaXQTbTS]XiPZ[PS ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

AngleĹĄÄ?ina -â&#x20AC;&#x201C; maturitetne teme

SlovenĹĄÄ?ina â&#x20AC;&#x201C; knjiĹževnost na maturi

Ĺ panĹĄÄ?ina

standarda

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse UÄ?i se laĹže in hitreje NauÄ?i se sam

?aTeTaXbe^YTi]P]YT ?aX_aPeXbT]P_aTXiZdbT ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

NemĹĄÄ?ina

KRESNICE

?aTXiZdT]X]PbeTcXZPZ^) dĂŞX]Z^eXc^aPi_^aTYPcXĂŞPb WXca^X]]PcP]ĂŞ]^QaPcX dĂŞX]Z^eXc^]Pbc^_PcX bTS^Qa^_aX_aPeXcX]PcTbc ST[PcXS^QaTiP_XbZT

Ĺ ola brez frke

KRESNICE

NAJPOPULARNEJĹ I LITERARNI VODNIKI

NAJPOPULARNEJĹ I LITERARNI VODNIKI

Jure Ĺ ink

Jure Ĺ ink

Francoski testament

PriĹĄleki Lojze KovaĂżiĂż

AndreĂŻ Makine

literarni vodniki â&#x20AC;&#x201C; matura 2010

za maturo in domaĂże branje

Pregled svetovne knjiĹževnosti

Ä&#x152;udeĹžni Feliks

za maturo in domaĂże branje i

e

Pregled slovenske knjiĹževnosti

Francoski testament

PriĹĄleki

Prevzetnost in pristranost

Kralj na Betajnovi, Vladimir

Pimlico

Hamlet

Gospa Bovary

Tartuffe, Fiziki

Tujec

Vojna in mir

Romeo in Julija

Krasni novi svet

The Great Gatsby

Antigona, Kralj Ojdip

Neznosna lahkost bivanja

literarni vodniki â&#x20AC;&#x201C; domaÄ?e branje

16 P R E G L E D N I C E


OSNOVNA ŠOLA – 1. RAZRED slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

angleščina

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Adventure Adv Ad d ent entur ture u

EKOLOŠKO EKOL EKO GRADIVO

Delovni zvezek

Adventure d Učbenik

1

1 novo 2010

Hans Mol

Hans Mol

Besede gradijo svet 1

Jana Frančeškin, Mira Kramarič, Marija Ropič in Mateja Urbančič Jelovšek

Jaz pa berem 1

Jaz pa berem 1

Magic Adventure 1

samostojni delovni zvezek 9789612092597

berilo 9789612097929 delovni zvezek 9789612097837

učbenik 9789612099541 delovni zvezek 9789612099558

spoznavanje okolja

likovna vzgoja

Moja prva likovna ustvarjalnica

Metka Kordigel in Igor Saksida

učbenik 9789612097899 delovni zvezek 9789612097820 delovni zvezek z zvezkom za opismenjevanje 9789612098476 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

matematika

Metka Kordigel in Igor Saksida

Hans Mol

EKO EEK KOL OLOŠKO KO GRADIV IVO O EKO EEK KOL OLOŠKO GRADIV IVO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

novo 2009

Martina Rajšp in Jasna Žic

11

Prvi koraki Prvi koraki v matematiko Prvi korakiv matematiko v matematiko Martina Rajšp in Jasna Žic

DELOVNI ZVEZEK 1. del

1

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DELOVNI ZVEZEK 1. del

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2

2/25/09 11:47:27 AM

KVM 1 UC 2009 naslovnica.indd 2

3/4/09 12:59:59 PM

Prvi koraki v matematiko

Prvi koraki v matematiko

Prisluhnem okolju 1

samostojni delovni zvezek 9789612092108

učbenik 9789612097813 delovni zvezek 9789612097806

učbenik 9789612096984 delovni zvezek 9789612097158

Martina Rajšp in Jasna Šafarič

Martina Rajšp in Jasna Žic

Ana Vovk Korže in Nika Golob

Matjaž Duh in Tomaž Vrlič samostojni delovni zvezek 9789612094362

dodatno gradivo

Danes rišem, jutri pišem

Ko črke spregovorijo

samostojni delovni zvezek za opismenjevanje 9789612090982

slikanica za zgodnje opismenjevanje 9789612092757

Marija Ropič in Jana Frančeškin

Jana Frančeškin

K A T A L O G 17


OSNOVNA ŠOLA – 2. RAZRED slovenščina – jezik

Na vrtiljaku črk 2

Jana Frančeškin, Mira Kramarič, Marija Ropič in Mateja Urbanič Jelovšek samostojni delovni zvezek 9789612092191

slovenščina – književnost

Besede gradijo svet 2

Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič in Mateja Urbančič Jelovšek učbenik 9789612097882 delovni zvezek 9789612098353 delovni zvezek z zvezkom za opismenjevanje 9789612097783 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

matematika

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

samostojni delovni zvezek 9789612091637

učbenik 9789612096670 delovni zvezek 9789612096663

Martina Rajšp in Jasna Žic

dodatno gradivo

Stenska stavnica – velike in male tiskane črke Marija Ropič

3831075902855

18 K A T A L O G

Martina Rajšp in Jana Žic

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

samostojni delovni zvezek • za dečke 9789612091675 • za deklice 9789612091682

berilo 9789612097912 delovni zvezek 9789612097790

spoznavanje okolja

likovna vzgoja

Odkrivam svoje okolje 2

Moja druga likovna ustvarjalnica

Metka Kordigel

Milena Petauer, Vlasta Prevolšek, Danica Šalej in Ana Vovk Korže učbenik 9789612092221 delovni zvezek 9789612092214

Metka Kordigel

Matjaž Duh in Tomaž Zupančič samostojni delovni zvezek 9789612095079


OSNOVNA ŠOLA – 3. RAZRED slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

Besede gradijo svet 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

samostojni delovni zvezek • za dečke 9789612092368 • za deklice 9789612092375

berilo 9789612097905 delovni zvezek 9789612097776

Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan in Marija Ropič

učbenik 9789612097875 delovni zvezek 9789612097745 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

Metka Kordigel

matematika

Metka Kordigel

Odkrivam svoje okolje 3 Milena Petauer, Vlasta Prevolšek, Danica Šalej in Ana Vovk Korže učbenik 9789612092733 delovni zvezek 9789612092740

dodatno gradivo

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

samostojni delovni zvezek 9789612092382

učbenik 9789612097769 delovni zvezek 9789612097752

Martina Rajšp in Jasna Žic

spoznavanje okolja

Martina Rajšp in Jasna Žic

Stenska stavnica – velike in male pisane črke Marija Ropič

3831075903692

K A T A L O G 19


OSNOVNA ŠOLA – 4. RAZRED slovenščina – jezik

EEKO KO K OLOŠKO KO GRADIV IVO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, ko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

prenova 2009

Gradim slovenski jezik 4 Gradim slovenski jezik 4 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 4

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE,

POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

GSJ 4 DZ NASLOVNICA.indd 1

GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

7/1/09 12:51:24 PM

3/16/09 1:10:44 PM

GSJ4 prenova 2008.indd 1

2/17/09 2:19:08 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

samostojni delovni zvezek 9789612093174

samostojni delovni zvezek 9789612099497

učbenik 9789612097110 delovni zvezek 9789612097103

učbenik 9789612099084 delovni zvezek 9789612099077

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

slovenščina – književnost

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GR GRADIV RADIVO

BERILO

za 4. razred osnovne šole

novo 2010 Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago o Meglič, n Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin

4 Svet iz besed 4

Svet iz besed 4

samostojni delovni zvezek 9789612093266

berilo 9789612097080

Milena Blažic´ , Jakob J. Kenda, Jožko Lango, Jožica Frigelj in Irena Hodnik

Milena Blažic´ , Jakob J. Kenda, Jožko Lango, Jožica Frigelj in Irena Hodnik

Novi svet iz besed 4

Milena Blažič, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop, Marija Rupert, Marijanca Ajša Vižintin in Boža Krakar Vogel berilo 9789612710118

matematika

naravoslovje in tehnika EEKO KOL OLOŠKO GRADIV IVO O

EEK KOLOŠKO GRADIV IVO

EEKO KOL OLOŠKO GRADIV IVO O

EEK KOLOŠKO GRADIV IVO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

novo 2009 prenova 2009

prenova 2009

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Igra števil in oblik 4 Igra števil in oblik blik 4 Igra šštevil il in i oblik 4

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gu Gunde, undee, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje Naravoslovje in tehnika 4 Naravoslovje in tehnika 4 in tehnika 4

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun un n Beber Beb berr

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, nde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. d del el

DELOVNI ZVEZEK

za matematiko v četrtem razredu osnovne e ššole ole e PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

UČBENIK

1. del

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DELOVNI ZVEZEK

1. del

POSODOBLJENA IZDAJA V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO ŠO OLEE

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

UČBENIK

POSODOBLJENA IZDAJA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

POSODOBLJENA IZDAJA ISIO 4 SDZ.indd 1

POSODOBLJENA IZDAJA NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

ISIO 4 SDZ.indd 1

2/10/09 8:17:17 AM

NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

NIT 04 prenova 2008.indd 1

ISIO 4 UC Naslovnica.indd 1

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

učbenik 9789612095062 delovni zvezek 9789612095192

učbenik 9789612099336 samostojni delovni zvezek 9789612099329

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

družba

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

učbenik 9789612096274 delovni zvezek 9789612096281

učbenik 9789612098964 delovni zvezek 9789612098957

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

angleščina

EEKO KOL OLOŠKO GRADIV IVO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

novo 2009

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

Družba smo mi 4 Družba smo mi 4 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže e

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

Z družbo v družbo 4

Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago Ivanšek in Marjeta Zabukovec učbenik 9789612093143 delovni zvezek 9789612093136

20 K A T A L O G

2/18/09 12:55:00 PM

3/9/09 11:52:04 AM

7/1/09 10:19:12 AM

5/5/09 1:08:12 PM

Družba smo mi 4

Ana Vovk Korže in Vesna Jurač učbenik 9789612099480 delovni zvezek 9789612099473

Hi there! 4

Claudio Marangon in Cristina Richieri; prevod: Petra Bizjak učbenik 9789612096205 delovni zvezek s CD-jem 9789612096199

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman


OSNOVNA ŠOLA – 5. RAZRED slovenščina – jezik

EKOLOŠKO EKOL EK GRADIVO

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

EKOLOŠKO EKO EK GRADIVO

prenova 2010

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

prenova3.2010

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim 3.. 5 3 slovenski jezik Gradim slovenski jezik 5

IZDAJA

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

2.. 2

Gradim slovenski jezik 5

IZDAJA

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 5. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

samostojni delovni zvezek 9789612093839

samostojni delovni zvezek 9789612710149

učbenik 9789612097066 delovni zvezek 9789612097059

učbenik 9789612710125 delovni zvezek 9789612710132

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

2. izdaja 3. izdaja

slovenščina – književnost

Svet iz besed 5

Milena Blažic´ , Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina samostojni delovni zvezek 9789612094102

angleščina

Svet iz besed 5

Milena Blažić, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina berilo 9789612097073

Hi there! 5

Claudio Marangon in Cristina Richieri; prevod: Petra Bizjak učbenik 9789612096175 delovni zvezek s CD-jem 9789612096168

naravoslovje in tehnika

matematika EKOLOŠ OLOŠKO GR GRADIVO

EEKOLO EKOLOŠ EKO OLOŠKO OŠK GRADIVO G RADIVO O

EKOLOŠ KOLOŠKO Š GRADIVO ADIVO

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GR GRADIV RADIVO

novo 2010 prenova 2010

prenova 2010

Igra števil in oblik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Igra števil in oblik blik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. d del ell Igra števil in ob oblik 5 2.

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in etehnika 5 2. Naravoslovje in tehnika 5 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

za matematiko v petem razredu osnovne šole

j

Nataša Centa Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

za matematiko v petem razredu osnovne šo šole ole e

UČBENIK

2.. 2 IZDAJA

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE OLLE

IZDAJA

za matematiko v petem razredu osnovne šole

UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Igra števil in oblik 5 Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

učbenik 9789612096441 delovni zvezek 9789612096458

Igra števil in oblik 5 Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

učbenik 9789612710033 2. izdaja samostojni delovni zvezek 9789612710040

Naravoslovje in tehnika 5

Naravoslovje in tehnika 5

učbenik 9789612093990 delovni zvezek 9789612093983

učbenik 9789612710071 delovni zvezek 9789612710088

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

2. izdaja

gospodinjstvo

družba

EK KOLO OŠ ŠKO KO GRADIVO

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

EKOLO EKOLOŠKO EK OLOŠKO GRADIVO

2. Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

55

EKOLO EKOLOŠKO EKO OLOŠKO GRADIVO

IZDAJA

2.

Gospodinjstvo o Gospodinjstvo IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

prenova 2010

novo 2010 Družba smo mi 5 Družba smo mii 5 Anita Mirjanić

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA DRUŽBO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Gospodinjstvo 5

Gospodinjstvo 5

učbenik 9789612093358 delovni zvezek 9789612093341

učbenik 9789612710057 delovni zvezek 9789612710064

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opraškar

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

Z družbo v družbo 5

Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago Ivanšek, Igor Lipovšek in Marjeta Zabukovec

Družba smo mi 5 Anita Mirjanic´

učbenik 9789612099565 delovni zvezek 9789612099572

učbenik 9789612092535 delovni zvezek 9789612092542

2. izdaja

K A T A L O G 21


OSNOVNA ŠOLA – 6. RAZRED slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

Svet iz besed 6

Svet iz besed 6

samostojni delovni zvezek 9789612094287

učbenik 9789612096731 delovni zvezek 9789612096724

samostojni delovni zvezek 9789612094270

berilo 9789612097455

matematika

glasba

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

O

EEKO KOL OLOŠKO KO GRADIV IVO O

Milena Blažič, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

Milena Blažič, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

angleščina

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

v 6. razre du osnovne šole

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e šole enik UËb

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoË 6 Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne πole

Digitalni g učbenik za pouk p angleščine g v 6. razredu osnovne šole

P O

O S

N B E

U»BENIK

novo 2010

A

S

O

Z I

»

GLASBA 6 DZ Naslovnica.indd 1

novo 2010

K

6

A N J E A S

6

L

Albinca Pesek

danes in nekoËÐ

P O T O G

V

GLASBA danes in neko nekoËÐ oË GLASBA

DELOVNI ZVEZEK

CD-Rom za Windows® in Mac Mac

Albinca Pesek

2/23/09 8:49:44 AM

MESSAGES 1 DVD classware 2009 ovitek.indd 1

GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

2/6/09 2:25:25 PM

Skrivnosti števil in oblik 6

Glasba danes in nekoč 6

Glasba danes in nekoč 6

učbenik 9789612095734 delovni zvezek 9789612095727 zbirka nalog 9789612095710 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

učbenik 9789612097721 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097714

samostojni delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612710231

zgodovina

geografija

naravoslovje

gospodinjstvo

Naravoslovje 6

Gospodinjstvo 6

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Albinca Pesek

EEKO KOLOŠKO KO GRADIV IVO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

Messages 1

Noel Goodey, Diana Goodey in Karen Thompson; prevod: Janja Strojin učbenik 9789612094935 delovni zvezek s CD-jem 9789612094928 digitalni učbenik Messages Classware 1 9789612099145

Delovni zvezek zvezek za geografijo geograf geogra g rafiijo jo v šestem razredu razredu osnovne osnovnne ššole o ole ol

Učbenik za geografijo ole v šestem razredu osnovne šole

Helena H ele ena V Verdev erde ev

Helena Verdev

GEOGRAFIJA 6 DZ Naslovnica.indd 1

3/3/09 9:05:19 AM

GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

3/6/09 10:49:57 AM

Raziskujem preteklost 6

Raziskujem Zemljo 6

učbenik 9789612097974 delovni zvezek 9789612097738

učbenik 9789612097998 delovni zvezek 9789612097707

Helena Verdev

Helena Verdev

Barbara Mihelič, Danica Mjati Djuraki, Gregor Torkar, Marta Klanjšek Gunde in Riko Jerman učbenik 9789612094843 delovni zvezek 9789612094836

22 K A T A L O G

Stojan Kostanjevec

učbenik 9789612093969 delovni zvezek 9789612093952

10/12/09 1:31:01 PM


OSNOVNA ŠOLA – 7. RAZRED slovenščina – jezik

EEKO KOL OLOŠKO KO GRADIV IVO O Nana Cajhen, Cajhen, Neven Nevenka evenka Drusan Drusany, Dragica Kapko, Martina M artina a a Kr Križaj Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

7

Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak ak k dan da ZVEZEK SlovenščinaDELOVNI za vsak dan

7

7

7

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

POSODOBLJENA IZDAJA

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. DEL POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

prenova 2009

SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

prenova 2009

6/11/09 12:53:42 PM

Slovenščina za vsak dan 7

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

samostojni delovni zvezek 9789612099428

samostojni delovni zvezek 9789612093754

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk učbenik 9789612097004 delovni zvezek 9789612096991

Slovenščina za vsak dan 7 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk učbenik 9789612099411 delovni zvezek 9789612099404

matematika

slovenščina – književnost

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GR GRADIV RADIVO

BERILO

za 7. razred osnovne šole

novo 2010 Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak,, Jakob J. J Kenda, Kend nda a, lič Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Ž Žveglič

7 Svet iz besed 7

Novi svet iz besed 7

Svet iz besed 7

Blanka Bošnjak, Marica Žveglič, Peter Svetina, Jakob J. Kenda in Milena Blažič

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Marija Žveglič, Peter Svetina, Alenka Žbogar, Jakob J. Kenda in Boža Krakar Vogel

samostojni delovni zvezek 9789612092795

berilo 9789612096755

berilo 9789612710156

naravoslovje

zgodovina

Blanka Bošnjak, Marica Žveglič, Peter Svetina, Jakob J. Kenda in Milena Blažič

Skrivnost števil in oblik 7

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič učbenik 9789612096496 delovni zvezek 9789612095475 zbirka nalog 9789612093525 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

angleščina

EEKO KOL OLOŠKO GRADIVO

Digitalni učbenik za pouk angleščine v 7. razredu osnovne šole CD-Rom Rom za Windows® in M Mac ac

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

prenova 2009

Raziskujem preteklost

novo 2010

7

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

RP 7 DZ prenova 2008.indd 1

2/18/09 10:28:12 AM

MESSAGES 2 DVD classware 2009 ovitek.indd 1

Naravoslovje 7

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Danica Pintar, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman in Rudi Ocepek

Raziskujem preteklost 7

Raziskujem preteklost 7

učbenik 9789612097127 delovni zvezek 9789612097615

učbenik 9789612099107 delovni zvezek 9789612099091

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

učbenik 9789612095789 delovni zvezek 9789612095796

geografija

Messages 2

Diana Goodey, Noel Goodey in David Bolton; prevod: Janja Strojin učbenik 9789612095598 delovni zvezek s CD-jem 9789612095581 digitalni učbenik Messages Classware 2 9789612099152

glasba

EEKO KOL OLOŠKO KO GRADIV IVO O EEKO KOL OLOŠKO GRAD RADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

10/12/09 1:32:32 PM

Delovni zvezek zvezek za geografijo geo v sedmem razredu du u osnovne os osnov šole

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

v 7. razre du osnovne šole

EKO OLOŠKO GRADIVO

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu UËbe osnovne

Albinca Pesek

Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

GLASBA danes in nekoË 7

šole

N B E

P O

A

GLASBA

U»BENIK

GLASBA

danes in neko nekoËÐ oË

danes in nekoËÐ

K

Helena H Helena eleen nna Verdev V Verdev errde devv

O

Z I

»

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev

Albinca Pesek

S

S

A N J E A S

O

Albinca Pesek

L

P O T O G

V

novo 2009

7

GLASBA 7 DZ Naslovnica.indd 1

7

DELOVNI ZVEZEK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne πole

2/23/09 2:11:11 PM

2/23/09 11:41:21 AM

2/16/09 8:34:41 AM

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

3/10/09 12:25:59 PM GLASBA 7 UC 2009 naslovnica.indd 1

2/6/09 2:32:42 PM

Raziskujem Stari svet 7

Glasba danes in nekoč 7

Glasba danes in nekoč 7

učbenik 9789612099367 delovni zvezek 9789612099350

samostojni delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612094812

učbenik 9789612097691 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097684

Helena Verdev

Albinca Pesek

Albinca Pesek

K A T A L O G 23


OSNOVNA ŠOLA – 8. RAZRED slovenščina – jezik

EKOLO EKOLOŠ EKO KOLOŠKO Š G GR GRADIVO O Nana Cajhen, Cajhen h , Neven Nevenka Nevenk enka nka Drusany, Drusany Drusan , Dragica Kapko, Kapko, Marti artina a Križ Kri Križžajj O Ortarr in Marja Beš Bešter Turk

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GR GRADIV RADIVO Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortarr in Marja Beš Bešter Turk

Slovenščina za vsak ak k dan dan ZVEZEK SlovenščinaDELOVNI za vsak dan

8

8

8

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

4. 4 IZDAJA

ZA SLOVENŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

3.

4.. 4

IZDAJA J

IZDAJA

prenova 2010

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk samostojni delovni zvezek 9789612093884

prenova 2010

Slovenščina za vsak dan 8 Nana Cajhen, Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Marja Bešter Turk in Martina Križaj Ortar

samostojni delovni zvezek 9789612710187

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

3. izdaja

učbenik 9789612097028 delovni zvezek 9789612097011

slovenščina – književnost

Svet iz b besed d8

Milena Blažič, Marica Žveglič, Jakob J. Kenda in Peter Svetina samostojni delovni zvezek 9789612093594

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Svet iz b besed d8

Milena Blažič, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

Slovenščina za vsak dan 8 Nana Cajhen, Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Marja Bešter Turk in Martina Križaj Ortar učbenik 9789612710163 delovni zvezek 9789612710170 4. izdaja

matematika

biologija

Skrivnosti števil in oblik 8

Biologija 8

učbenik 9789612093907 delovni zvezek 9789612093891 zbirka nalog 9789612093808 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

učbenik 9789612093938 delovni zvezek 9789612093921

angleščina

fizika

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

berilo 9789612097134

zgodovina

Danica Pintar in Barbara Mihelič

EEKOLO EKOLOŠ EKO OLOŠKO OŠK GR GRADIVO RADIVO O

EEKO KOL KO OLOŠKO GRADIV IVO O

EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2010 Raziskujem preteklost 8 Raziskujem 2. preteklost 8 Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in An Anka Zuljan uljan ljan

DELOVNI ZVEZEK

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

novo 2009

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar lak karr

Zakaj se dogaja?? Sile in energija 8 Zakaj se dogaja? DELOVNI ZVEZEK Sile in energija 8

2.. 2

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar kar

IZDAJA

IZDAJA

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

UČBENIK

UČBENIK

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Raziskujem preteklost 8 Anita Mirjanic´ , Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan učbenik 9789612096243 delovni zvezek 9789612096403

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

Raziskujem preteklost 8

Messages 3

učbenik 9789612710095 delovni zvezek 9789612710101

učbenik 9789612095567 delovni zvezek s CD-jem 9789612095550

Anita Mirjanic´ , Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Noel Goodey, Diana Goodey in David Bolton; prevod: Petra Bizjak

2. izdaja

geografija

kemija

Zakaj dogaja? Sile in energija 8

Ambrož Demšar, Đulijana Jurišic´ , Vasja Kožuh in Valentina Mlakar učbenik 9789612098339 delovni zvezek 9789612098322

glasba

EK KOLO OŠ ŠKO KO GRADIVO O

EKOLOŠK EKOLOŠ LOŠKO KO

Delovni zvezek zvezekk zza a ge geografijo v osmem razredu mem em rraz zredu oosnovne šole

EKOLOŠK LOŠK KO O GRADIVO GRADIVO O

EEKO KOL OLOŠKO GRADIV IVO O

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Albinca Pesek

Učbenik za geografijo

GLASBA

v osmem razredu osnovne šole

danes in nekoË

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v

UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. ra

8. razzrredu

osnovne šole

zredu osn ovne šole

8

A

ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

O

Z I

»

ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Helena Verdev

učbenik 9789612099985 delovni zvezek 9789612099992

24 K A T A L O G

danes in nekoËÐ

8

GLASBA 8 DZ Naslovnica.indd 1

GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1

Raziskujem Novi svet 8

U»BENIK

P O

O S

UČBENIK

UČBENIK

K

NO N NOV OV OV VII S SV VE VE VET ET T

ET ET

Albinca Pesek

S

Helena Verdev

Albinca Pesek

GLASBA nekooË GLASBAdanes in nekoËÐ

A N J E A S

8 8 Helena eleena Verdev Verrdev

Raazi Raz Razi R aazzi ziskuj ssku sk kuj ku k u ujje em m

P O T O G

L

Peti element Peti element

N B E

novo 2010 Tanja Cvirn, Iztok Devetak in Samo Jamšek

Tanja Cvirn, Iztok Devetak in Samo Jamšek

V

novo 2010

Peti element 8

Tanja Cvirn Pavlin, Iztok Devetak in Samo Jamšek učbenik 9789612099961 delovni zvezek 9789612099978

2/24/09 9:34:28 AM

8

DELOVNI ZVEZEK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne πole

2/18/09 1:04:30 PM

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

2/24/09 8:56:04 AM

Glasba danes in nekoč 8

Glasba danes in nekoč 8

samostojni delovni zvezek s tremi CD-ji 9789612096267

učbenik 9789612097677 delovni zvezek s tremi CD-ji 9789612097660

Albinca Pesek

Albinca Pesek


OSNOVNA ŠOLA – 9. RAZRED slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

samostojni delovni zvezek 9789612094683

učbenik 9789612097042 delovni zvezek 9789612097035

matematika

Skrivnosti števil in oblik 9

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Tanja Kočan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

Svet iz besed 9

Svet iz besed 9

samostojni delovni zvezek 9789612094041

berilo 9789612096960

biologija

zgodovina

angleščina

Biologija 9

Raziskujem preteklost 9

Messages 4

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Urška Lunder

učbenik 9789612094669 delovni zvezek 9789612094652

učbenik 9789612094805 delovni zvezek 9789612094799 zbirka nalog 9789612095086 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj / Milan Burkeljca, Jerica Dobnik, Anita Mirjanič, Helena Pačnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

EKOLOŠKO K GRADIVO G RAD RA DIV IVO O

ni zvezek za glasbeno vzgojo v 9 . razredu Delov osnovne šole

nik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

učbenik 9789612095673 delovni zvezek s CD-jem 9789612095666

fizika

EKO EKOLOŠKO KO GRADIVO

UËbe

Noel Goodey, Diana Goodey in Lavy Meredith; prevod: Maja Štojs

učbenik 9789612094751 delovni zvezek 9789612094744

glasba

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

osnovne š o

EKOLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GRADIVO GRADIV

Albinca Pesek le

GLASBA

danes in nekoË 9

P O

O S

N B E

A

K

O

Z I

U»BENIK

novo 2010

S

danes in nekoËÐ

P O T O G

A N J E A S

9

novo 2010 Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar ar

L

Albinca Pesek

V

Albinca Pesek

GLASBA in nekoËÐË GLASBAdanes9

DELOVNI ZVEZEK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo zgojo v 9. razredu osnovne πole

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika ka 9 Zakaj se dogaja? j DELOVNI ZVEZEK Gibanje in elektrika 9 Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina entina Mlakar

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

UČBENIK

»

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

Glasba danes in nekoč 9

Glasba danes in nekoč 9

učbenik 9789612097462 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097479

samostojni delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612710002

Albinca Pesek

Albinca Pesek

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Vasja Kožuh, Đulijana Juričic´ , Ambrož Demšar in Valentina Mlakar učbenik 9789612710019 delovni zvezek 9789612710026

K A T A L O G 25


OSNOVNA ŠOLA – IZBIRNI PREDMETI nemščina

EKOLO EKOLOŠ OLOŠKO Š GRADIVO GR O EKOLOŠ OLOŠKO ŠKO GRADIVO RADI

A1 A1

Magnet Magnet ne et 11 Magnet Magnet M agn gnet 11 burg mGiorgio Motta a

NEMŠČINA

9. razred

novo 2010

DELOVNI ZVEZEK

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RA RAZR RAZREDU R EDU U OS OSNOVNE SNOV SNO VNE ŠO ŠOL ŠOLE LE

UČBENIK g

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

g

8. razred

7. razred

NEMŠČINA

Wir 1

Wir 2

Wir 3

Magnet 1

učbenik 9789612094232 delovni zvezek 9789612094225

učbenik 9789612094348 delovni zvezek 9789612094331

učbenik 9789612094317 delovni zvezek 9789612094300

učbenik 9789612099589 delovni zvezek 9789612099954

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Giorgio Motta

7. razred

burgg mb

Giorgio Motta

Sac a dos 1

Sac a dos 2

učbenik s CD-jem 9788484431794 delovni zvezek z dvema CD-jema 9788484431800

učbenik s CD-jem 9788484431824 delovni zvezek z dvema CD-jema 9788484431831

Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores Daniele Pastor in Inmaculada Saracibar Zaldivar

Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores Daniele Pastor in Inmaculada Saracibar Zaldivar

španščina

Porquoi Pas! 1

Porquoi Pas! 2

učbenik s CD-jem 9788484435006 delovni zvezek s CD-jem 9788484435013

učbenik s CD-jem 9788484435037 delovni zvezek s CD-jem 9788484435044

Michèle Bosquet, Matilde Sallès in Yolanda Rennes

Michèle Bosquet, Matilde Sallès, Yolanda Rennes

Encina Alonso, Matilde Martinez in Neus Sans učbenik s CD-jem 9788484431572 delovni zvezek 9788484431589

9. razred

7. in 8. razred

drugi izbirni predmeti

Gente joven 1

Gente joven 2

Tisk – očem obisk

učbenik s CD-jem 9788484431763 delovni zvezek 9788484431770

samostojni delovni zvezek za vzgojo za medije 9789612091132

Encina Alonso, Matilde Martinez in Neus Sans

Karmen Erjavec in Zala Volčič

drugi izbirni predmeti

Televizija – moj vodnik je zaslon

Oblike blik oblakov bl k – Knjiga spusti me v svoj svet

Na šolskem odru

Karmen Erjavec in Zala Volčič

Boris A. Novak in Savina Zwitter

Nena Radmelič, Aleš Valič in Vida Medved Udovič

samostojni delovni zvezek za vzgojo za medije 9789612091828

samostojni delovni zvezek za literarni klub 9789612091835

samostojni delovni zvezek za gledališki klub 9789612091200

26

novo 2010

K ATA L O G

9. razred

novo 2010

7. in 8. razred

8. in 9. razred

7. in 8. razred

francoščina

Naš čas-opis

Miha Mohor, Manca Košir in Marija Stanonik samostojni delovni zvezek za šolsko novinarstvo 9789612091149


SREDNJA ŠOLA slovenščina – jezik

EEKOLO EKOLOŠ EKO OLOŠKO Š GR GRADIVO O

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. 3 LETNIKU GIMNAZIJ IIN N SREDNJIH STROKOVN STROKOVNIH ŠŠOL OL

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL

Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

prenova 2009

Na pragu u prenova 2010 Na pragu agu gbesedila u a3 ila 3 besedila 2. 2 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Kon nčina,, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

UČBENIK U UČ BENIK

prenova 2008

DELOVNI D DEL LOVNI ZVE ZVEZEK ZEK

EKOLOŠ KOLOŠKO ŠKO GR GRADI RADIVO

2.

IZDAJA

IZDAJA

Na pragu besedila 1

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož in Stanislava Židan učbenik 9789612097868 delovni zvezek 9789612097653

Na pragu besedila 2

Na pragu besedila 3

Na pragu besedila 4

učbenik 9789612719053 delovni zvezek 9789612099343

učbenik 9789612090194 delovni zvezek 9789612710200

učbenik 9789612092818 delovni zvezek 9789612092825

Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Poznanovič

Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Pozanovič

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Poznanovič

2. izdaja

slovenščina – književnost

Stezice do besedne umetnosti 1

Stezice do besedne umetnosti 2

Stezice do besedne umetnosti 3

Stezice do besedne umetnosti 4

samostojni delovni zvezek 9789612092849

samostojni delovni zvezek 9789612091033

samostojni delovni zvezek 9789612091224

samostojni delovni zvezek 9789612091750

Vladimira Korošec

Vladimira Korošec

Vladimira Korošec

biologija

likovna vzgoja

Od molekule do celice

Genetika

Pogled v rastlinski svet

učbenik 9789612094577 delovni zvezek 9789612094775

učbenik 9789612096366

učbenik 9789612097554

Marina Dermastia in Tom Turk

Vladimira Korošec

Radovan Komel

Matjaž Mastnak

ABC umetnostne zgodovine Renata Novak

samostojni delovni zvezek 9789612091187

K A T A L O G 27


SREDNJA ŠOLA

UČBENIK

za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij

Way Up - Intermediate Joanne Collie

učbenik 9789612710217 delovni zvezek 9789612710224

Deutsch mit Grips 1

Deutsch mit Grips 2

Deutsch mit Grips 3

učbenik 9783126755801 delovni zvezek 9783126755818

učbenik 9783126755863 delovni zvezek 9783126755887

učbenik 9783126755931 delovni zvezek 9783126755948

Szablyar Einhorn, Gelegonya Magyar in Rabl Schmitt

2. in 3. letnik

Passwort Deutsch 1

Passwort Deutsch 2

Ulrike Albrecht, Dorothea Dane, Christian Fandrych, Gaby Grüßhaber, Uta Hennigsen, Angela Kilimann in Renate Kühl-Kuhn učbenik s CD-jem 9783126759151 delovni zvezek 9783126759113

Ulrike Albrecht, Christian Fandrych, Gaby Grüßhaber, Uta Henningsen, Oliver Hesselmann, Angela Kilimann, Harald Knaus in Renate Köhl-Kuhn

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 2

učbenik 9789612093631 delovni zvezek 9789612093624

učbenik 9789612094195 delovni zvezek 9789612094201

Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva in Krystyna Kudlinska-Stankulowa

učbenik s CD-jem 9783126759250 delovni zvezek 9783126759212

3. in 4. letnik

2. in 3. letnik

1. letnik

nemščina – 2. tuji jezik

Stufen International 1

Stufen International 2

Stufen International 3

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752800

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752855

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752909

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke

28 K A T A L O G

Anna Szablyar, Agnes Einhorn, Agnes Magyar, Wolfgang Schmitt in Nora Koczian

nemščina – 2. tuji jezik

1. letnik

nemščina – 2. tuji jezik

Anna Szablyar, Agnes Einhorn in Agnes Magyar

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke

2. letnik

za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij

2. in 3. letnik

DELOVNI ZVEZEK

1. letnik

novo 2010 Intermediate

Intermediate

1. letnik

Joanne Collie

Joanne Collie

3. in 4. letnik

nemščina – 1. tuji jezik

1. in 2. letnik

angleščina

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke

Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva in Krystyna Kudlinska-Stankulowa


SREDNJA ŠOLA

4. letnik in 3. letnik (srednje šole – območje Istre)

2. in 3. letnik

1. in 2. letnik in 1. letnik (srednje šole – območje Istre)

italijanščina – 2. tuji jezik

Caffe Italia 1

Caffe Italia 2

Caffe Italia 3

učbenik 9789612098735 delovni zvezek 9789612098728

učbenik 9789612098780 delovni zvezek 9789612098797

učbenik 9789612098766 delovni zvezek 9789612098773

Nazzarena Cozzi, Francesco Federico in Adriana Tancorre

Nazzarena Cozzi, Francesco Federico in Adriana Tancorre

Mimma Diaco, Vinicio Parma in Patrizia Ritondale Spano

novo 2010

1. letnik

3. in 4. letnik

1. in 2. letnik

francoščina – 2./3. tuji jezik

Rond-point 1

Rond-point 2

Version Originale 1

slovenska izdaja • učbenik s CD-jem 9789612096656 • delovni zvezek s CD-jem 9789612096786

učbenik s CD-jem 9788484431732 delovni zvezek s CD-jem 9788484431749

učbenik s CD-jem in DVD-jem 9788484435600 delovni zvezek s CD-jem 9788484435617

Josiane Labascoule, Christian Lause in Corinne Royer

Catherine Flumian, Josiane Labascoule in Corinne Royer

Monique Denyer, Agustín Garmendia in Marie-Laure Lions-Olivieri

izvirna izdaja • učbenik s CD-jem 9788484431602 • delovni zvezek s CD-jem 9788484431619

2. tuji jezik/1. in 2. letnik 3. tuji jezik/2. in 3. letnik

2.–3. tuji jezik/3. in 4. letnik

španščina – 2./3. tuji jezik

Gente 1

Gente 2

slovenska izdaja • učbenik s CD-jem 9789612094980 • delovni zvezek s CD-jem 9789612094973

učbenik s CD-jem 9788484431459 delovni zvezek s CD-jem 9788484431466

Ernesto Martin Peris in Neus Sans Baulenas

Ernesto Martin Peris in Neus Sans Baulenas

izvirna izdaja • učbenik s CD-jem 9788484431381 • delovni zvezek s CD-jem 9788484431398

K A T A L O G 29


SREDNJA Ĺ OLA â&#x20AC;&#x201C; MATURITETNO GRADIVO maturitetno gradivo

Ä&#x152;ez prag besedila

Odprimo vrata v besedilo

zbirka maturitetnih nalog za slovenski jezik 9789612093761

zbirka maturitetnih nalog za knjiĹževnost na poklicni maturi 9789612094508

Marija KonÄ?ina, Mojca Bavdek in Jerca Vogel

Pen to paper

Mojca Bavdek, Marjana Hodak in Marija KonÄ?ina

UrĹĄka SeĹĄek in Cvetka Sokolov osnove pisanja sestavkov v angleĹĄÄ?ini 9789612092238

zbirka Ä&#x152;ist simpl

P]V[TĂŞX]P

b[^eT]ĂŞX]P

1TbTSX[P]P[^VTX]]PbeTcXiP_aX_aPe^]P\Pcda^

1TbTSX[P]P[^VTX]aPi[PVTiPVX\]PiXYRTX]baTS]YT^[RT

?0=ç8=0

:=98 4E=>BC=0<0CDA8

?aTV[TS]P_aTSbcPeXcTeZ]YXTe]XW^QS^QXYb\TaXPec^aYTeX]ST[

Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednjeĹĄolce

<^]XRP2P[caP]BPP7XcXX]1aXVXcP?TZ[PY

<PaYP]PXUaPa:P[P]<PaXYPDad[P6TaPZ:PcPaX]P6^b_^SPaXĂŞETa^]XZPEXiYPZX]=PcP[X [PY_PW

9daTX]Z

Karmen GorĹĄak

<0CDA8C4C=4C4<4

>;01A4I5A:4

CaXZXiPdb_T]^ST[^e^[X 9TP]]TBWPhBRWd\\

X^23

ijce Za gimnaz olce in srednjeĹĄ

?aXX[

eS T]P [^NEMĹ Ä&#x152;INA

Na ravni evro

ps

keg a jezikovn

A1â&#x20AC;&#x201C;A2

e

ga

?aTeTaXbe^YTi]P]YT ?aX_aPeXbT]P_aTXiZdbT ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

8iQ^[YPYbe^YTi]P]YT APiXaXQTbTS]XiPZ[PS ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

AngleĹĄÄ?ina â&#x20AC;&#x201C; maturitetne teme Monica Caltran, SaĹĄa Hiti in Brigita Peklaj 9789612099879

Ĺ Ĺ panĹĄÄ?ina

Marjana Ĺ ifrar Kalan, Marija UrĹĄula GerĹĄak, Katarina GospodariÄ?, Veronika Vizjak in Natali Ĺ˝lajpah

?aTeTaXbe^YTi]P]YT ?aX_aPeXbT]P_aTXiZdbT ?aX_aPeXbT]P\Pcda^ DĂŞXbT[PTX]WXcaTYT =PdĂŞXbTbP\

standarda

?aTXiZdT]X]PbeTcXZPZ^) dĂŞX]Z^eXc^aPi_^aTYPcXĂŞPb WXca^X]]PcP]ĂŞ]^QaPcX dĂŞX]Z^eXc^]Pbc^_PcX bTS^Qa^_aX_aPeXcX]PcTbc ST[PcXS^QaTiP_XbZT

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse UÄ?i se laĹže in hitreje NauÄ?i se sam

SlovenĹĄÄ?ina â&#x20AC;&#x201C; knjiĹževnost na maturi

NemĹĄÄ?ina

Ĺ Ĺ ola brez frke

9789612099909

9789612099893

Karmen GorĹĄak

Jeanne Shay Schumm

Jure Ĺ ink

9789612099183

9789612099176

literarni vodniki â&#x20AC;&#x201C; matura 2010

KRESNICE

KRESNICE

NAJPOPULARNEJĹ I LITERARNI VODNIKI

NAJPOPULARNEJĹ I LITERARNI VODNIKI

Jure Ĺ ink

Jure Ĺ ink

Francoski testament

PriĹĄleki Lojze KovaĂżiĂż

AndreĂŻ Makine

za maturo in domaĂże branje

Pregled slovenske knjiĹževnosti

Pregled svetovne knjiĹževnosti

9789612096380

9789612096410

Jure Ĺ ink

30 K A T A L O G

Jure Ĺ ink

za maturo in domaĂże branje i

e

Fancoski testament

PriĹĄleki

9789612099855

9789612099862

Jure Ĺ ink

Jure Ĺ ink


SREDNJA ŠOLA – MATURITETNO GRADIVO literarni vodniki – domače branje

Čudežni Feliks

Prevzetnost in pristranost

9789612098667

9789612098681

Jure Šink

Jure Šink

Kralj na Betajnovi, Vladimir Jure Šink

Pimlico Jure Šink

9789612096557

9789612097271

Hamlet

Gospa Bovary

Tartuffe, Fiziki

Tujec

9789612095703

9789612096250

9789612097264

9789612096502

Vojna in mir

Romeo in Julija

Krasni novi svet

The Great Gatsby

Brian Phillips in Selena Ward

Brian Phillips

9789612095772

9780612095383

9789612094058

9786612094423

Antigona, Kralj Ojdip

Neznosna lahkost bivanja

Brian Phillips

John Henriksen

John Maier in Adam Stewart 9789612094676

Margaret Miller in Brian Phillips

Brian Phillips

Jure Šink

G. J. Gillis in Selena Ward

Brian Phillips, Jeremy Zorn in Julie Blattberg 9789612096526

K A T A L O G 31


znanje nas dela velike

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 19 90 www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.praktik.org www.knjigarna.com

ZASTOPNIKI ZALOŽBE ROKUS KLETT Zastopnica za knjigarne Vse regije Jana Vajdl GSM: 031/395 039 E-pošta: jana.vajdl@rokus-klett.si

Šolski zastopniki Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Naročila in informacije Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Prodaja vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si podpora kupcem Anja Potočnik, tel.: 01 513 46 46 anja.potocnik@rokus-klett.si

Prekmurje in Maribor

Skladišče

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Koroška in Zasavje Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Bela krajina in Dolenjska

Uredništvo Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

Seminarji Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 99

Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

Primorska Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si

DN090762

katalog ucbenikov low  
katalog ucbenikov low  

ovino za 6. razre učbe nik za zgod U»BENIK U»BENIK U»BENIK U»BENIK d osno vne šole P O P O UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne š...