Lisec MA SŠ

Page 1

13. 10. 2021 mag. Martin Lisec: »STISKE IN IZZIVI DIJAKOV V SREDNJI ŠOLI – PODPORA PROFESORJEV V ČASU EPIDEMIJE« 18:00 – 18:05

Uvod

18:05 – 18:20:

stiske, s katerimi se srečujejo dijaki,

18:20 – 18:35:

načine, kako dijaki stiske rešujejo

18:35 – 18:50:

kako naj profesorji in šola prepoznavajo stiske dijakov

18:50 – 19:00: kako lahko šola in profesorji ustrezno reagirajo na zaznane duševne stiske dijakov.