MA PROGRAM: Kampjut

Page 1

14. 12. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Barbara Kampjut KOMUNIKACIJA NA PODROČJU DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

I nkluzija in kako z vzpostavljanjem kakovostnih odnosov do vključujoče šolske in razredne klime.

18:20–18:40

ozitivna diskriminacija in vzgojno delovanje kot podpora pozitivnemu P vedenju.

18:40–19:00

omen komunikacije kot temelja odnosov med šolo in starši v dobrobit P otroka.

19:00–19:15

čiteljeva samorefleksija o odnosu do učencev s posebnimi potrebami, U skrb za razvijanje lastnih čustveno-socialnih veščin ter podpora šolskega tima in ravnatelja.