MA PROGRAM: Murko

Page 1

29. 3. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

mag. Robert Murko SPOŠTLJIVA IN ODGOVORNA KOMUNIKACIJA ZA VEČJO AVTONOMIJO UČITELJA 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Razmerje 90 : 10 med pohvalo in kritiko ter spoštovanjem in grajo.

18:20–18:40

Jasna, samozavestna in spoštljiva komunikacija.

18:40–19:00

klepanje kompromisov, sprejemanje komplimentov, prevzemanje S odgovornosti za lastno vedenje.

19:00–19:15

astnosti uspešnega sogovornika (dober stik, spremljanje, poslušanje, L povzemanje).