MA PROGRAM: Pehant

Page 1

1. 3. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Mojca Pehant ZAHTEVNI SOGOVORNIKI: KAKO PREMAGOVATI IZZIVE V KOMUNIKACIJI 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Kdo so zahtevni sogovorniki in zakaj jih težko »obvladamo«?

18:20–18:40

ako izkoristiti poznavanje vlog in njihovih nosilcev za povečanje uspeha K komunikacije in za izboljšanje odnosov, celo preprečevanje konfliktov?

18:40–19:00

ako izkoristiti lastno avtoriteto za obvladovanje težavnih sogovornikov in K kako si okrepiti samozavest?

19:00–19:15

li nam čustva in občutki pri premagovanju ovir v komunikaciji lahko A koristijo?