MMA PROGRAM: Zor

Page 1

5. 10. 2022 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Ksenija Zor ČUTEČTNOST – KAKO BITI PRISOTEN IN ČUTITI SEBE 18:00–18:05

Uvod

18:05–18:20

ormalna in neformalna praksa čuječnosti, s pomočjo katere se urimo F v zavedanju sedanjosti in tega, kako jo trenutno doživljamo.

18:20–18:40

ako vzpostaviti distanco do neprijetnih misli in kakšni so različni K simptomi, ki velikokrat nastanejo zaradi stresa?

18:40–19:00

ako vzpostaviti stik s svojim telesom in kako uravnavati svoja čustva K s pomočjo različnih tehnik dihanja?

19:00–19:15

a kakšne načine lahko vpeljemo čuječnost v svoj vsakdan in kako lahko N čuteče delamo tudi z otroki?