MA PROGRAM: Boštjančič

Page 1

10. 5. 2023 PROGRAM SPLETNEGA PREDAVANJA

Dr. Eva Boštjančič KAKO SE SPOPRIJETI S STRESOM IN NE IZGORETI 18.00–18:05

Uvod

18:05–18:20

Kaj je stres, zakaj nastane, kako se posameznik odzove na stres?

18:20–18:40

Kaj je izgorelost in primerjava izgorelosti z utrujenostjo in izčrpanostjo?

18:40–19:00

Samoocena usklajenosti dela in prostega časa.

19:00–19:15

Tehnike in predlogi za učinkovito spoprijemanje s stresom.