Page 1

Radovednih pet V glavnih vlogah: Zala, Filip, Neža, Jaka in Cof

Edina etno m d e r p med serija a n e j a uskl zred a r . 4 za

nov didaktični pristop • bogato interaktivno gradivo aktivnejše delo z učenci

DN130720 - Katalog R5.indd 1

07/03/14 11:11


Radovednih pet

Spoznajte medpredmetno povezano serijo Radovednih pet! Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj! Z veseljem vam predstavljamo novo serijo Radovednih pet za 4. razred, ki je nastala na osnovi raziskav med vami – učiteljicami in učitelji. Ravno zato nova serija prinaša nov, svež koncept, ki vključuje vse tisto, kar ste doslej v svojih učilnicah pogrešali! Serijo Radovednih pet smo od začetka snovali skupaj z vami – od izbire imen junakov, naslova, oblikovne podobe do drugih elementov, ki poleg vsebine gradijo njeno celoto. Z ekipo izkušenih avtorjev redno sodeluje kar 235 učiteljic in učiteljev, ki evalvirajo vsako komponento kompleta. Za četrti in peti razred doslej ni bilo na voljo gradiva, ki bi vse predmete smiselno usklajevalo in medpredmetno povezovalo v eni seriji. Prav tako ni bilo gradiva, ki bi v taki meri vključevalo predloge, zamisli in želje učiteljev. Serija Radovednih pet je odgovor na ta primanjkljaj in prinaša številne presežke, ki bodo vašim učencem olajšali učenje, vam pa prihranili dragoceni čas in omogočili še ustvarjalnejši pouk. Že aprila bo na voljo gradivo za 4. razred, leto za njim pa tudi za 5. razred. Čeprav v tem katalogu predstavljamo najpomembnejše informacije o novem gradivu, boste gotovo želeli izvedeti še kaj več. Zato vas vabim, da – če še niste – naročite brezplačno predstavitev na svoji šoli, kjer boste spoznali serijo Radovednih pet od blizu in dobili odgovore na vsa vprašanja. Več informacij o predstavitvi najdete na priloženi prijavnici. V prepričanju, da bo serija Radovednih pet izpolnila vaša pričakovanja, vas vabim k listanju kataloga.

Prijetno branje in lep pozdrav!

mag. Mojca Urankar Počkaj, urednica serije Založba Rokus Klett

V tem katalogu: -

DN130720 - Katalog R5.indd 2

Prednosti medpredmetne serije Radovednih pet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Komponente kompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Odlična medpredmetna zasnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6–7 Samostojni delovni zvezki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–17 Dodatno gradivo za učence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Brezplačno gradivo za učitelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Bogato interaktivno gradivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21 Sistem za vodenje učnega procesa (LMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Cenik izdaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

07/03/14 11:11


il

apr

4 1 20

V kompletu Radovednih pet za 4. razred so: pet samostojnih delovnih zvezkov: za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo ter glasbeno umetnost koda za dostop do kompleta interaktivnega gradiva na www.radovednih-pet.si

raziskovalni knjižici za izvedbo medpredmetnih projektov

dvostranski zemljevid Slovenije

beležka z vsebinskimi dodatki

5

prednosti serije Radovednih pet Medpredmetno povezuje vse predmete (tudi likovno umetnost in šport). Ni vam treba iskati medpredmetnih povezav. Ni vam treba usklajevati didaktičnih konceptov različnih založb in avtorskih skupin. Zaradi usklajenih ciljev in vsebin prihranite čas pri pouku.

Ponuja učiteljem brezplačne predloge letne, tedenskih in urnih priprav. Prihranite čas, ki ste ga namenjali pripravi na pouk.

Gradivo v seriji je medpredmetno usklajeno v tematskih sklopih. Končno najdete čas za utrjevanje, projektno delo, ustvarjanje ...

Ima enotno grafično zasnovo in enake sklope pri vsakem predmetu in razredu. Lažja orientacija znotraj gradiva (za učitelja in učence). Laže poučujete v kombiniranih oddelkih.

Nastala je v sodelovanju z učitelji. Prinaša vam najboljše zamisli in preizkušene rešitve več sto učiteljic in učiteljev.

3

DN130720 - Katalog R5.indd 3

07/03/14 11:11


Vse, kar potrebujete, je tu! Komplet Radovednih pet za učenca, shranjen v lični škatli, prinaša samostojne delovne zvezke za pet predmetov, kodo za dostop do interaktivnega gradiva na spletu in didaktične priloge. Z eno besedo – vse, kar podpira ustvarjalno in uspešno učenje. SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

DRUŽBA

Samostojni delovni zvezki Za uresničevanje vseh učnih ciljev zadostuje že komplet samostojnih delovnih zvezkov. Samostojni delovni zvezki so posebna oblika gradiva, ki združuje lastnosti učbenika in delovnega zvezka. Ta oblika uspešno nadomešča tako potrjeni učbenik kot tudi delovni zvezek. V skrbi za lahke torbice sta samostojna delovna zvezka za slovenščino in matematiko razdeljena v več delov. „„ Več na str. 8−17.

v dveh delih

v štirih delih

Interaktivni samostojni delovni zvezki

Vsi samostojni delovni zvezki na www.radovednih-pet.si so na voljo v dveh interaktivnih oblikah; z učenci ju lahko uporabljate vzporedno ali

Novak

Priimek:

Pred razredom poročajte o svojih ugotovitvah. 4. Zakaj Filipu pravijo tudi Glavca? Pojasni. Ali veš, kako rečemo besedam Glavca, Hitri, Gumbek, Bistri, Mišica?

Olivija

Kraj rojstva:

0 3 1 3 49 4 5 0

Postojna

Domači naslov:

Hov hov hov, jaz pa sem

Številka prenosnega telefona:

Razred: 5

. b

99

DN130728 Snopici za promotorje.indd 17

88

2

3

4

0

Kraj počitnikovanja

Kraj Kraj počitnikovanja počitnikovanja

Kje 1je prvi teden v 44avgustu preživelo najmanj učencev? 22 33 55 66 77 88 99 10 10 11 11 1

e) V časopisu ali na svetovnem spletu poišči fotografije znanih osebnosti, ki bi jim bil rad podoben. Prilepi jih v samostojni delovni zvezek. Razmisli in napiši, zakaj bi jim bil rad podoben.

12 12

b) Napiši svoje podatke.

• spol • barva oči

Doma Toplice

• barva las

Morje Morje

• telesna višina

Doma Doma

Hribi

Morje Morje

Morje

Doma Doma

Doma

Način, kako vidimo sebe, je zelo zanimiv. Velikokrat nas motijo značilnosti, ki bi jih drugi z veseljem imeli.

• ime • starost

Morje Hribi Hribi

c) Primerjaj svojo risbo in zapis s sošolcem ali sošolko. V spodnjo tabelo napiši, kaj imata skupnega in v čem se razlikujeta.

2. Ljudje imamo različne sposobnosti.

Ali je doma počitnice preživelo več učencev kot v hribih?

Toplice

Kraj počitnikovanja

Hribi Hribi

Ko se primerjamo z drugimi, si oblikujemo predstavo o sebi ali samopodobo. Predstavo o sebi začnemo oblikovati v otroštvu in jo oblikujemo celo življenje. Na našo samopodobo vplivajo ljudje, s katerimi preživimo velik del svojega življenja. To so starši, prijatelji, sošolci. Velik vpliv na to, kako vidimo sami sebe, imajo tudi znani ljudje, katerih podobe nam posredujejo revije, svetovni splet in televizija.

12

4. 4. Filip Filip je je ss pomočjo pomočjo računalnika računalnika podatke podatke prikazal prikazal ss tortnim tortnim prikazom: prikazom: Hribi

Podobnosti

Ali jevvna morju preživelo počitnice preživelo več učencev? učencev Kje avgustu Kje je je prvi prvi teden teden avgustu preživelo enako enako število število učencev?kot v hribih, v toplicah in doma skupaj?

Kje je prvi teden v avgustu preživelo 6 učencev?

00

11

Toplice Toplice Kje je prvi teden v avgustu preživelo enako število učencev?

22 11

10

Število Številopočitnice učencev učencev na morju? Koliko učencev je preživelo

4

33

9

00

1

44

8

4. Filip s pomočjo računalnika podatke prikazal s tortnim prikazom: Koliko je preživelo počitnice na Koliko učencev učencev jeje preživelo počitnice na morju? morju?

5

2

7

Ali Ali je je na na morju morju preživelo preživelo počitnice počitnice več več učencev učencev kot kot doma doma in in vv toplicah toplicah skupaj? skupaj?

6

3

55

6

Ali jevvna morju preživelo preživelo počitnice več učencev kot doma in v toplicah skupaj? Kje Kje je je prvi prvi teden teden avgustu avgustu preživelo najmanj najmanj učencev? učencev?

7

66

5

Število učencev

8

77

Vsi imamo štiri noge, dva uhlja, rep, smrček … Zakaj vsi pravijo, da smo različni?

a) Nariši se.

1

Hribi Hribi

9 11 11

d) Razloži pomen zapisa »Vsi različni, vsi enakopravni«.

1. Ljudje smo si podobni, a tudi zelo različni.

Morje

Razlike

Imamo različne sposobnosti, to je zmožnosti za opravljanje določenega dela ali dejavnosti. Nekatere naše sposobnosti so odvisne od telesnih značilnosti. Večino svojih sposobnosti lahko izboljšamo.

Ali Ali je je doma doma počitnice počitnice preživelo preživelo več več učencev učencev kot kot vv hribih? hribih?

Toplice Toplice

Kje je počitnice Kraj preživelo enako število učencev? Krajpočitnikovanja počitnikovanja

Ali Ali je je na na morju morju počitnice počitnice preživelo preživelo več več učencev učencev kot kot vv hribih, hribih, vv toplicah toplicah in in doma doma skupaj? skupaj?

Za koliko več učencev je 6preživelo počitnice na morju kot v hribih? Kje Kje je je prvi prvi teden teden vv avgustu avgustu preživelo preživelo 6 učencev? učencev? Kje je je počitnice preživelo preživelo enako število učencev? učencev? Kje enako 4 počitnice Radovednih petštevilo

Radovednih pet

Želim si, da bi svoje sposobnosti rolkanja preverjal sam …

5

Za koliko koliko več več učencev učencev je je preživelo preživelo počitnice počitnice na na morju morju kot kot vv hribih? hribih? Za Radovednih pet

16/01/14 10:07

Ali veš, da preglednici pravimo tudi razpredelnica ali tabela? V nadaljevanju učbenika bomo uporabljali Ali Ali veš, veš,vse da da tri izraze, da si jih preglednici preglednici pravimo pravimo bolje zapomnimo. tudi tudi razpredelnica razpredelnica ali ali tabela? tabela? VV nadaljevanju nadaljevanju učbenika učbenika bomo bomo uporabljali uporabljali vse vse tri tri izraze, izraze, da da si si jih jih bolje bolje zapomnimo. zapomnimo.

11

12 12 10 10

pa je skrivno ime (oz. ime in priimek) oseb, navadno umetnikov, ki

Radovednih pet

44

1 To sem jaz!

Doma

Hribi

Morje Morje

0

10 za 2. 2. Jaka Jaka se se je je odločil odločil za prikaz prikaz podatkov podatkov ss stolpci: stolpci:

želijo prikriti svoje pravo ime.

14 4

Doma Doma

4

12

žaljiv.

DN130728 Snopici za promotorje.indd 6

4

66 10 10

Kje je prvi teden v avgustu preživelo Doma 44 največ učencev? Doma

zapomni, kar Kadar se predstavljamo, povemo najprej svoje rojstno ime, To je nato priimek (npr. Marko Cedilnik). Enako je pri pisnem psevdonim. sem napisal tule! predstavljanju. Le pri seznamih (npr. v učiteljevi redovalnici) je zaradi abecednega Dopolni in pomnireda in lažje preglednosti najprej napisan priimek in za tem ime, vendar je med njima vejica (npr. Cedilnik, Marko). je izraz, ki ga dobi oseba po kaki značilnosti. Vzdevek ne sme biti

Čav. Moje ime je

judo

zbiranje značk, izleti v hribe in na morje, pogovarjanje s prijateljico Milo, psa Najo in Piko v parku, kotalkanje, kuhanje nedeljskega kosila, sprehajanje Leopolda ...

Doma Toplice

Jaka se je vodločil za prikaz podatkov s stolpci: Koliko vseh učencev Koliko je je2. vseh učencev v razredu? razredu?

7. Ali veš, da Prežihov Voranc ni pravo ime našega pisatelja? Katero pa je njegovo pravo ime? Svojih osebnih podatkov ne smeš zaupati komur koli. Lahko pa jih zaupaš uradnim osebam, Ali poznaš še katerega slovenskega književnika, ki ga npr. učitelju ali učiteljici, ravnatelju ali ravnateljici, razredniku ali razredničarki, zdravniku ali poznamo po skrivnem imenu? zdravnici. Kako imenujemo izmišljeno, skrivno ime pisatelja, pesnika, slikarja, kiparja, skladatelja …? Dobro si

3. 2 0 0 3

OŠ Miroslav Vilhar

Zunajšolske dejavnosti: Konjički:

1 2.

Toplice Toplice

10

Koliko je vseh učencev v največ razredu? Kje vv avgustu preživelo Kje je je prvi prvi teden teden avgustu preživelo največ učencev? učencev?

, datum rojstva, kraj Kot osebne podatke navajamo ime in 6. Pogovori se s starši in starimi – povedo naj, katere so si dajali, , domači naslov,starši elektronski naslov, številkovzdevke prenosnega telefona, ko so hodili v šolo. So dajali vzdevke tudi svojim učiteljem? Katere? Zakaj? , razred itd.

Jenkova ulica 36, 6230 Postojna

Olivija

Pozdravljeni. Jaz sem@gmail.com E-naslov:

Ime osnovne šole:

Število Število učencev učencev

Toplice Toplice

To so vzdevki.

5. Imajo tudi tvoji sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice vzdevke? Katere? Pojasni, zakaj so jih dobili in ob kateri priložnosti. Dopolni in pomni Ali misliš, da je kateri od vzdevkov žaljiv? Zakaj? je ime tvojim staršem ter bratom in sestram? Besedilo iz 1.Kako naloge je obrazec oziroma o osebnih podatkih. Kako pa jih kličeš? Izpolnjujemo ga tako, da na ustrezna mesta napišemo pričakovane osebne podatke. Ima kdo od njih vzdevek?

Starost: 2.10Opazuj let fanta Jaka, deklico Nežo in radovednega vohljača Cofa. Dopolni oblačke po vzoru iz prejšnje naloge. Datum rojstva:

Hribi Hribi Morje Morje

Število učencev

OSEBNI PODATKI Ime:

Zdravo. Ime mi je Zala. Stara sem devet let in pol. Tudi jaz hodim v 4. razred. Izvolili so me za predsednico razreda in zelo sem ponosna na to.

Morje Kraj Kraj počitnikovanja počitnikovanja

Toplice

3. 3. Zala Zala je je za za prikaz prikaz podatkov podatkov uporabila uporabila prikaz prikaz zz vrsticami: vrsticami:

Hribiss pomočjo 1. 1. Neža Neža je je podatke podatke prikazala prikazala pomočjo preglednice: preglednice: 6 Razdelite se v manjše skupine in članom svoje skupine preberite vprašanja,

Ali lahko svoje Kako izpolnjuješ Naštej nekaj kivprašalnik ste jih napisali. osebne podatke o osebnih zaupaš neznani osebnih podatkov. osebi? podatkih? Nato v skupini ugotovite, katera vprašanja se ponavljajo.

Število Število učencev učencev

Živijo. Jaz sem Filip. Star sem devet let in hodim v 4. razred. Prijatelji in sošolci me kličejo Glavca. Najraje imam delo na računalniku.

Prijatelji Jaka, Neža, Zala in Filip so zbrali podatke o tem, kje so učenci iz njihovega razreda

Prijatelji Prijatelji Jaka, Jaka, Neža, Neža, Zala Zala in in Filip Filip so so zbrali zbrali podatke podatke oo tem, tem, kje kje so so učenci učenci iziz njihovega njihovega razreda razreda 1. Neža prikazala pomočjo preglednice: preživeli preživeli prvi prvi teden tedenjevvpodatke avgustu. avgustu. Podatke Podatke so sosprikazali prikazali zz različnimi različnimi prikazi. prikazi. Oglej Oglej sisi jih jih in in odgovori odgovori na na vprašanja. vprašanja. Kraj počitnikovanja Število učencev

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

6. Oglej si izpolnjeni vprašalnik in povej, kaj te zmoti.

3. Zala je za prikaz podatkov uporabila prikaz z vrsticami:

preživeli prvi v avgustu. Podatke so podatke prikazali z različnimi prikazi. Oglej si jih in Zbiramo intedenurejamo odgovori na vprašanja.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

3. Kaj lahko dečka in deklici iz 1. in 2. naloge še vprašaš, da jih bolje spoznaš? Razmisli in odgovori Napiši tri vprašanja.

Tvoja vprašanja naj bodo vljudna. Ključne besede • vzdevek Ko prejmeš učiteljev/učiteljičin odgovor, poročaj o njem v razredu. S sošolci in sošolkami se pogovorite o prejetih odgovorih. Nato naj vam učitelj/učiteljica pove svoje mnenje o vaših dopisih. 1. Opazuj dečka in deklico ter preberi, kar piše v oblačkih. 5. Predstavi se pisno. Svoje besedilo napiši v zvezek ali na list papirja, lahko pa tudi na računalnik.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

je vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, ima pa dodano preprosto orodjarno s praktičnimi orodji, ki omogočajo dodajanje zabeležk, označevanje besedila, pisanje in risanje po straneh ter še veliko drugega.

Zbiramo in urejamo podatke Svojemu učitelju ali svoji učiteljici pošlji po elektronski pošti nekaj vprašanj o njem/ Kdo 4.smo? Zakaj smo z vami? njej. Njegov/njen e-naslov poišči na šolskih spletnih straneh ali pa ga/jo prosi zanj.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Interaktivno gradivo v osnovni obliki

5 15

16/01/14 10:07

44

Radovednih Radovednih pet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 22

DN130728 Snopici za promotorje.indd 23

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 23

Radovednih Radovednih pet pet

55

16/01/14 10:07

4

Radovednih pet

Radovednih pet

5

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 36

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 37

16/01/14 10:07

Interaktivno gradivo v napredni obliki je vsebinsko skladno s tiskanim, oblikovano pa je kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki. Ta sodobna oblika bo še posebej všeč vašim učencem.

Koda za dostop do interaktivnih samostojnih delovnih zvezkov v obeh oblikah, pa tudi do učbenikov in berila, je sestavni de „„ Več na str. 18−19.

Dodatno gradivo Komplet Radovednih pet za 4. razred vključuje tudi didaktične priloge: raziskovalni knjižici za izvedbo medpredmetnih projektov, dvostranski zemljevid Slovenije in beležko z vsebinskimi dodatki. Dodatno gradivo za učence je sestavni del kompleta in je na voljo samo v škatli. „„ Več na str. 18. 4

DN130720 - Katalog R5.indd 4

07/03/14 11:11


NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

UŽBA

GLASBENA UMETNOST

V kompletu so:

e vzporedno ali pa izberete tisto, ki vam bolj ustreza.

človeško človeško oko oko Verjetno Verjetno že že veš, veš, kje kje vv telesu telesu so so pljuča pljuča in in kje kje je je srce. srce. Srce Srce je je organ organ in in pljuča pljuča so so organ. organ. VV telesu telesu je je mnogo mnogo organov. organov. Povezujejo Povezujejo se se vv organske organske sisteme. sisteme. Posamezni Posamezni organi, organi, kot kot so so možgani, možgani, so so sestavljeni sestavljeni iziz različnih različnih tkiv, tkiv, tkiva tkiva pa pa iziz celic. celic. Celice Celice so so običajno običajno tako tako majhne, majhne, da da jih jih lahko lahko opazujemo opazujemo le le zz mikroskopom. mikroskopom.

11 m m

11 dm dm

11 cm cm

Glasba me predstavi

Glasba Glasbaje jesvet svetzvokov, zvokov,zvenov zvenovin inšumov, šumov,kikinas nasspremlja spremlja na navsakem vsakemkoraku korakunašega našegaživljenja. življenja.Človek Človekse seskozi skoziglasbo glasbo tudi tudisporazumeva. sporazumeva.Glasba Glasbase seskozi skozizgodovino zgodovinospreminja spreminja in innenehno nenehnorazvija. razvija.Poznamo Poznamoveliko velikoglasbenih glasbenihzvrsti, zvrsti,saj sajje je različnim različnimljudem ljudemvšeč všečrazlična različnaglasba. glasba.

mikroskop mikroskop 11 mm mm

100 100 µm µm

VVkrogu kroguzačnimo začnimo

10 10 µm µm

Celice Celice so so različnih različnih oblik oblik in in vv telesu telesu opravljajo opravljajo različne različne naloge. naloge.

Moj Moj brat brat Rok Rok igra igra električno električno kitaro kitaro vv rock rock ansamblu. ansamblu. Večkrat Večkrat sem sem že že bila bila na na njihovem njihovem koncertu. koncertu. Tudi Tudi jaz jaz želim želim igrati igrati kitaro. kitaro.

1. 1. Na Na slikah slikah na na levi levi so so celice celice različnih različnih organizmov. organizmov. Reši Reši rebuse rebuse in in izvedel izvedel boš, boš, katerim katerim organizmom organizmom pripadajo. pripadajo.

e) V časopisu ali na svetovnem spletu poišči fotografije znanih osebnosti, ki bi jim bil rad podoben. Prilepi jih v samostojni delovni zvezek. Razmisli in napiši, zakaj bi jim bil rad podoben.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Moje telo je iz celic

d) Razloži pomen zapisa »Vsi različni, vsi enakopravni«.

Ko se primerjamo z drugimi, si oblikujemo predstavo o sebi ali samopodobo. Predstavo o sebi začnemo oblikovati v otroštvu in jo oblikujemo celo življenje. Na našo samopodobo vplivajo ljudje, s katerimi preživimo velik del svojega življenja. To so starši, prijatelji, sošolci. Velik vpliv na to, kako vidimo sami sebe, imajo tudi znani ljudje, katerih podobe nam posredujejo revije, svetovni splet in televizija.

2. 2. Na Na sliki sliki zgoraj zgoraj poglej poglej primerjavo primerjavo med med velikostjo velikostjo celice, celice, debelino debelino lasu, lasu, velikostjo velikostjo mravlje, mravlje, ose, ose, jabolka jabolka in in človeka. človeka.

Glasbo Glasbo poslušam poslušam vsak vsak dan. dan. Všeč Všeč mi mi jeje hitra hitra in in ritmična ritmična glasba. glasba. Moj Moj najljubši najljubši inštrument inštrument so so bobni. bobni.

Moj Moj dedek dedek jeje igral igral vv simfoničnem simfoničnem orkestru. orkestru. Po Po poklicu poklicu jeje fagotist. fagotist. Jaz Jaz že že drugo drugo leto leto obiskujem obiskujem pouk pouk klavirja klavirja vv glasbeni glasbeni šoli. šoli.

Našel Našel sem sem računalniški računalniški program program za za komponiranje komponiranje glasbe. glasbe. Sestavil Sestavil sem sem že že nekaj nekaj glasbe. glasbe. Bi Bi jo jo radi radi slišali? slišali?

Obkroži Obkroži tiste tiste stvari, stvari, ki ki jih jih lahko lahko vidiš vidiš le le zz mikroskopom. mikroskopom. bakterija || mačja mačja dlaka dlaka || bolha bolha || mišična mišična celica celica || bakterija stegenska stegenska mišica mišica || pasji pasji zob zob || klop klop || želodec želodec || možgani možgani Način, kako vidimo sebe, je zelo zanimiv. Velikokrat nas motijo značilnosti, ki bi jih drugi z veseljem imeli.

11 22 == AA 33

11 22 == LL 33 ++ N N

Izmed Izmed navedenih navedenih pojmov pojmov izpiši izpiši samo samo človeške človeške organe: organe:

11 22 33 == EE 44 55

Hm Hm … … mene mene ni ni treba treba opazovati opazovati pod pod mikroskopom! mikroskopom! Sem Sem zelo zelo viden! viden!

VVkrogu krogu

,, poglejmo poglejmose sezdaj. zdaj. Koga Kogani nitu, tu,

kdo kdoprišel prišelje jenazaj? nazaj?

CELICE CELICE

je jetukaj, tukaj,

3. 3. Odgovori Odgovori na na tri tri vprašanja. vprašanja. Odgovore Odgovore poišči poišči na na spletu. spletu.

prišla prišlaje ješe še

1. 1. Napiši, Napiši, kaj kaj od od navedenega navedenega ni ni organ: organ: jezik, jezik, možgani, možgani, pljuča, pljuča, lasje. lasje. Odgovor Odgovor utemelji. utemelji.

je jezznami nami in in 2. Ljudje imamo različne sposobnosti.

,,

((

11 22 33 44 55 66 == SS

11 22 33 44 55

Radovednih pet

,,

))

3. 3. Ali Ali so so organski organski sistemi sistemi pri pri človeku človeku podobni podobni organskim organskim sistemom sistemom pri pri živalih? živalih? Razloži. Razloži.

CELICE CELICE

Mikrometer: Mikrometer:velikostni velikostnirazred, razred,ki kije je1000-krat 1000-kratmanjši manjšiod odmilimetra. milimetra. Označimo Označimoga gazzgrško grškočrko črkoμμ(mikro). (mikro).

Želim si, da bi svoje sposobnosti rolkanja preverjal sam …

DN130728 Snopici za promotorje.indd 37

to tosmo smomi! mi!

2. 2. Ali Ali so so vse vse celice celice po po obliki obliki in in delovanju delovanju enake? enake?

Imamo različne sposobnosti, to je zmožnosti za opravljanje določenega dela ali dejavnosti. Nekatere naše sposobnosti so odvisne od telesnih značilnosti. Večino svojih sposobnosti lahko izboljšamo.

1. 1. Imaš Imašdobro dobrodomišljijo? domišljijo? Izmisli Izmislisisičim čimboljšo boljšoaktivnost aktivnostvvkrogu! krogu! 5

16/01/14 10:07

44

Radovednih Radovednih pet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 48

Radovednih Radovednih pet pet

16/01/14 10:08

DN130728 Snopici za promotorje.indd 49

55

16/01/14 10:08

44

Radovednih Radovednihpet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 66

Radovednih Radovednihpet pet

16/01/14 10:08

DN130728 Snopici za promotorje.indd 67

55

16/01/14 10:08

samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih) samostojni delovni zvezek za matematiko (v štirih delih) samostojni delovni zvezek za družbo samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost raziskovalni knjižici za izvedbo medpredmetnih projektov (Preteklost, Voda) koda za dostop do interaktivnega učnega gradiva na www.radovednih-pet.si dvostranski zemljevid Slovenije beležka z vsebinskimi dodatki

a, je sestavni del kompleta in je na voljo samo v škatli.

Kaj pa učbeniki in berilo? Čeprav so celotna snov in vsi učni cilji zajeti v samostojnih delovnih zvezkih, smo za vse, ki pri pouku raje uporabljate učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika. Za književni pouk, ki ga samostojni delovni zvezki ne vključujejo, smo pripravili tudi berilo. Učbeniki in berilo so na voljo tudi v interaktivni obliki na www.radovednih-pet.si. Koda za dostop do interaktivnih vsebin, ki je del kompleta Radovednih pet, omogoča dostop tudi do interaktivnih učbenikov in berila.

DN130720 - Katalog R5.indd 5

5

07/03/14 11:12


Odlična medpredmetna zasnova Snovalci serije Radovednih pet so posebno pozornost namenili njeni didaktični zasnovi. Ob tem so upoštevali najsodobnejša didaktična načela in želje ter zamisli učiteljic in učiteljev, ki so sodelovali v več vsebinskih raziskavah.

Medpredmetna usklajenost Gradivo za vsak predmet je didaktično, vsebinsko in oblikovno usklajeno z gradivom za ostale predmete. Vse to učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij ter posledično lažje učenje, učiteljem pa prinaša prihranek časa. Čeprav komplet ne vključuje gradiva za likovno umetnost in šport, so medpredmetne povezave s tema predmetoma opisane v brezplačnih predlogah letne, tedenskih in urnih priprav. „„ Več o pripravah na str. 19.

Preprosta struktura Gradivo je pri vseh predmetih razdeljeno v pet tematskih sklopov:: Jaz in družina, Skupnosti, Pokrajine, Dejavnosti ter Preteklost. Vsak tematski sklop je barvno označen na dnu strani – enako pri različnih predmetih, kar učencem olajša orientacijo. Vsebinska poglavja znotraj posameznih sklopov se seveda razlikujejo med predmeti, prav tako so avtorji namenili veliko pozornosti ohranjanju in negovanju jezika posameznega predmeta.

Prikupni junaki z značajem Z junaki serije Radovednih pet,, ki so si različni po značajih, se lahko učenci hitro poistovetijo. Jaka, Filip, Neža, Zala in njihov živalski prijatelj Cof spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Z njimi postane učenje še zanimivejša in prijetnejša dogodivščina.

Lažje delo v kombiniranih oddelkih Gradivo za 5. razred, ki bo izšlo eno leto kasneje, spomladi 2015, bo imelo enake tematske sklope kot gradivo za 4. razred. To bo prispevalo k lažjemu delu v kombiniranih oddelkih in ponekod omogočalo izvedbo posameznih aktivnosti za oba razreda hkrati. 6

DN130720 - Katalog R5.indd 6

07/03/14 11:12


Odlična avtorska ekipa

Ustvarjeno z učitelji za učitelje

K sodelovanju pri nastanku serije smo povabili izkušene strokovnjake, didaktike in učitelje praktike. Tak preplet različnih vidikov, izkušenj in znanja zagotavlja strokovnost in usklajenost serije s potrebami učiteljev in učencev.

Serija Radovednih pet vse od začetka nastaja v tesnem sodelovanju z učitelji. V več vsebinskih raziskavah so avtorji in uredniki pozorno prisluhnili željam in potrebam učiteljev 4. in 5. razreda iz vse Slovenije. Pri nastanku serije Radovednih pet sodelujejo tudi avtorji iz učiteljskih vrst in kar 235 evalvatoric in evalvatorjev. Tako je nastalo gradivo, ki je praktično ter obogateno z izkušnjami in predlogi učiteljev.

Veliko razmišlja m in rada sprašujem od rasle. Lahko rečem, da sem upornica.

Sem navd ušen in š Rad s zelo druža portnik e šali ben. a nis m in z em n ikoli n badam, esram en.

Sem računaln iški in rad filozofiram frik v dvoje.

Najraje imam otroke in sem radoveden vohljač.

krbim m in s anizira gih. Sem g r o a ru Rad robit d da. za dob dnica razre e s pred

Zala DN130720 - Katalog R5.indd 7

Filip

Neža

Jaka

Cof

07/03/14 11:12


Slovenščina 4

Samostojni delovni zvezek v dveh delih Avtorice: Dubravka Berc Prah, Simona Jan, Dragica Kapko Recenzentki: dr. Simona Pulko, Tanika Virtovšek

V posamezno učno enoto učence uvedeta naslov v obliki vprašanja in seznam ključnih besed.

Samostojni delovni zvezek za slovenščino je zasnovan s posebno mislijo na učenčevo dejavnost pri pouku. pouku V njem so motivacijske naloge, razlage snovi oz. definicije obravnavanih pojmov, neumetnostna besedila, naloge za razumevanje prebranega, naloge za utrjevanje in ponavljanje ter za učenčevo spremljanje lastnega učenja. Učenci v njem najdejo vrsto izzivov, ki jim omogočajo, da se učijo, učitelj pa vse, kar potrebuje, da lahko usmerja učenčev proces učenja. Gradivo učencem omogoča razvijanje zmožnosti, potrebnih za uspešno učenje – od strategij oblikovanja zapiskov v zvezku do strategij branja, povzemanja, določanja ključnih besed in iskanja bistvenih podatkov ter tvorjenja novih besedil. Učencem omogoča tudi izgradnjo jezikovnega znanja – učenci jezikovne pojave slovenskega jezika opazujejo, primerjajo, preizkušajo v praksi, premišljujejo o njihovem učinkovanju in skozi reševanje konkretnih jezikovnih problemov spoznavajo temeljna pravila slovenskega knjižnega jezika ter napredujejo v branju, poslušanju/gledanju, pisanju, govorjenju in pogovarjanju. MEDPREDMETNE POVEZAVE

Razporeditev snovi (zaporedje poglavij in število učnih ur, namenjenih njihovi obravnavi) ter izbira tem oz. vsebin (npr. pri neuradnem pogovoru, novici, zahvali, prijavnici …) omogočata medpredmetne povezave še zlasti z družbo, naravoslovjem in matematiko, te pa pomenijo prihranek časa in bolj poglobljeno razumevanje obravnavane snovi, kar je eden od osrednjih ciljev vsakega učenja.

Na uvodni strani Cof s svojimi vprašanji vabi učence k raziskovanju slovenskega jezika.

8

DN130720 - Katalog R5.indd 8

07/03/14 11:12


Naloge in vprašanja v rubriki »Razmisli in odgovori« spodbujajo učence, da premislijo, česa so se že naučili.

Tudi v digitalni obliki! Rubrika »Dopolni in pomni« prinaša bistvene razlage jezikovnih pojmov.

Na www.radovednih-pet.si najdete bogato interaktivno gradivo za slovenščino, ki je na voljo v dveh oblikah – osnovni in napredni. Obe obliki sta vsebinsko skladni s tiskano različico. 3. Kaj lahko dečka in deklici iz 1. in 2. naloge še vprašaš, da jih bolje spoznaš? Razmisli in odgovori Napiši tri vprašanja.

Tvoja vprašanja naj bodo vljudna. Ključne besede • vzdevek Ko prejmeš učiteljev/učiteljičin odgovor, poročaj o njem v razredu. S sošolci in sošolkami se pogovorite o prejetih odgovorih. Nato naj vam učitelj/učiteljica pove svoje mnenje o vaših dopisih. 1. Opazuj dečka in deklico ter preberi, kar piše v oblačkih. 5. Predstavi se pisno. Svoje besedilo napiši v zvezek ali na list papirja, lahko pa tudi na računalnik. 6. Oglej si izpolnjeni vprašalnik in povej, kaj te zmoti. Živijo. Jaz sem Filip. Star sem devet let in hodim v 4. razred. Prijatelji in sošolci me kličejo Glavca. Najraje imam delo na računalniku.

OSEBNI PODATKI Ime:

Novak

Priimek:

Razdelite se v manjše skupine in članom svoje skupine preberite vprašanja,

Ali lahko svoje Kako izpolnjuješ Naštej nekaj kivprašalnik ste jih napisali. osebne podatke o osebnih zaupaš neznani osebnih podatkov. osebi? podatkih? Nato v skupini ugotovite, katera vprašanja se ponavljajo.

Zdravo. Ime mi je Zala. Stara sem devet let in pol. Tudi jaz hodim v 4. razred. Izvolili so me za predsednico razreda in zelo sem ponosna na to.

Pred razredom poročajte o svojih ugotovitvah. 4. Zakaj Filipu pravijo tudi Glavca? Pojasni. Ali veš, kako rečemo besedam Glavca, Hitri, Gumbek, Bistri, Mišica?

Olivija

Kraj rojstva:

0 3 1 3 49 4 5 0

Postojna

Domači naslov:

Hov hov hov, jaz pa sem

Jenkova ulica 36, 6230 Postojna

Olivija

Pozdravljeni. Jaz sem@gmail.com E-naslov:

Številka prenosnega telefona: Ime osnovne šole: Razred: 5

7. Ali veš, da Prežihov Voranc ni pravo ime našega pisatelja? Katero pa je njegovo pravo ime? Svojih osebnih podatkov ne smeš zaupati komur koli. Lahko pa jih zaupaš uradnim osebam, Ali poznaš še katerega slovenskega književnika, ki ga npr. učitelju ali učiteljici, ravnatelju ali ravnateljici, razredniku ali razredničarki, zdravniku ali poznamo po skrivnem imenu? zdravnici. Kako imenujemo izmišljeno, skrivno ime pisatelja, pesnika, slikarja, kiparja, skladatelja …? Dobro si

3. 2 0 0 3

OŠ Miroslav Vilhar

. b

Zunajšolske dejavnosti: Konjički:

1 2.

To so vzdevki.

5. Imajo tudi tvoji sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice vzdevke? Katere? Pojasni, zakaj so jih dobili in ob kateri priložnosti. Dopolni in pomni Ali misliš, da je kateri od vzdevkov žaljiv? Zakaj? je ime tvojim staršem ter bratom in sestram? Besedilo iz 1.Kako naloge je obrazec oziroma o osebnih podatkih. Kako pa jih kličeš? Izpolnjujemo ga tako, da na ustrezna mesta napišemo pričakovane osebne podatke. Ima kdo od njih vzdevek? , datum rojstva, kraj Kot osebne podatke navajamo ime in 6. Pogovori se s starši in starimi – povedo naj, katere so si dajali, , domači naslov,starši elektronski naslov, številkovzdevke prenosnega telefona, ko so hodili v šolo. So dajali vzdevke tudi svojim učiteljem? Katere? Zakaj? , razred itd.

Starost: 2.10Opazuj let fanta Jaka, deklico Nežo in radovednega vohljača Cofa. Dopolni oblačke po vzoru iz prejšnje naloge. Datum rojstva:

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Svojemu učitelju ali svoji učiteljici pošlji po elektronski pošti nekaj vprašanj o njem/ Kdo 4.smo? Zakaj smo z vami? njej. Njegov/njen e-naslov poišči na šolskih spletnih straneh ali pa ga/jo prosi zanj.

zapomni, kar Kadar se predstavljamo, povemo najprej svoje rojstno ime, To je nato priimek (npr. Marko Cedilnik). Enako je pri pisnem psevdonim. sem napisal tule! predstavljanju. Le pri seznamih (npr. v učiteljevi redovalnici) je zaradi abecednega Dopolni in pomnireda in lažje preglednosti najprej napisan priimek in za tem ime, vendar je med njima vejica (npr. Cedilnik, Marko). je izraz, ki ga dobi oseba po kaki značilnosti. Vzdevek ne sme biti

Čav. Moje ime je

judo

zbiranje značk, izleti v hribe in na morje, pogovarjanje s prijateljico Milo, Najo in Piko v parku, kotalkanje, kuhanje nedeljskega kosila, sprehajanje psa Leopolda ...

žaljiv. pa je skrivno ime (oz. ime in priimek) oseb, navadno umetnikov, ki želijo prikriti svoje pravo ime.

14 4

Radovednih pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 6

Radovednih pet

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 17

5 15

16/01/14 10:07

Osnovna oblika je povsem enaka tiskani, ima pa dodano orodjarno s praktičnimi orodji.

Napredna oblika je obogatena z multimedijskimi in interaktivnimi dodatki. „„ Več na str. 20−21.

Kaj pa učbenik in berilo? Celotna snov in vsi učni cilji jezikovnega pouka so zajeti že v samostojnem delovnem zvezku, zato ni potrebe po drugem gradivu. Kljub temu smo za vse, ki pri pouku raje uporabljajo učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika – v tiskani in interaktivni obliki.

Na modri podlagi so neumetnostna besedila.

Za književni pouk, ki ga samostojni delovni zvezki ne vključujejo, smo pripravili tudi berilo. 9

DN130720 - Katalog R5.indd 9

07/03/14 11:12


Matematika 4

Samostojni delovni zvezek v štirih delih Avtorja: Mladen Kopasić, Majda Jurkovič Recenzenta: dr. Zlatan Magajna, Marijana Cuderman

Uvodna problemska situacija spodbudi učence k reševanju naloge.

Vsako poglavje samostojnega delovnega zvezka se prične s celostransko ilustracijo v obliki stripa, v katerem pet junakov z duhovitim pogovorom nakaže vsebino posameznega poglavja. Sledi metodična razlaga snovi. Razlaga je kratka, neposredna in jasna. Tudi zapisi pravil in zakonitosti ter razlage so razumljivi, primerni starostni stopnji četrtošolcev. Zahtevnost besedil je zelo raznolika – od dokaj preprostih vprašanj do zahtevnih besedil in matematičnih problemov. Odlike gradiva so zagotovo nazornost, jasne in preproste razlage ter vizualna privlačnost. Vizualno je samostojni delovni zvezek zelo barvit. V njem je veliko slikovnega gradiva – ilustracij in fotografij, ki ustrezno dopolnjujejo razlage.

3.

Gradivopnujatdizborahtevnjšimate šnihalog prbemov.

MEDPREDMETNE POVEZAVE

V samostojnem delovnem zvezku je skozi celo leto enakomerno razporejenih 8 poglavij z naslovom Preverimo, kaj smo se do sedaj naučili. Gre za pisno preverjanje znanja aktualnih vsebin zadnjih poglavij, pa tudi ostalih poglavij od začetka šolskega leta. Želeni učinek takšnega preverjanja je pridobivanje celostnega in trajnega znanja. Matematika se v medpredmetne povezave vpleta z nalogami tam, kjer je to smiselno in mogoče. To so predvsem naloge pri obravnavi podatkov, ilustracije, ki napovedujejo poglavja, ter besedilne naloge. Samostojni delovni zvezek vključuje zadostno količino nalog različnih tipov, zato učenci ne bodo potrebovali dodatne zbirke nalog.

Uvodna stran v obliki stripa sproščeno napoveduje temo poglavja.

Gradivo ponuja tudi izbor zahtevnejših matematičnih nalog in problemov.

10

DN130720 - Katalog R5.indd 10

07/03/14 11:12


Tudi v digitalni obliki!

Na www.radovednih-pet.si najdete bogato interaktivno gradivo za matematiko, ki je na voljo v dveh oblikah – osnovni in napredni. Obe obliki sta vsebinsko skladni s tiskano različico. 3. Zala je za prikaz podatkov uporabila prikaz z vrsticami:

Kraj Kraj počitnikovanja počitnikovanja

Hribi Hribi Morje Morje

Število Število učencev učencev

Doma

10 4

66

Toplice

Doma Doma

Doma

Morje

Hribi

Morje Morje

0

4

10 10

Kje je prvi teden v avgustu preživelo Doma 44 največ učencev? Doma Toplice Toplice

Toplice

3. 3. Zala Zala je je za za prikaz prikaz podatkov podatkov uporabila uporabila prikaz prikaz zz vrsticami: vrsticami:

Toplice Toplice

Hribiss pomočjo 1. 1. Neža Neža je je podatke podatke prikazala prikazala pomočjo preglednice: preglednice: 6

44

Koliko je vseh učencev v največ razredu? Kje vv avgustu preživelo Kje je je prvi prvi teden teden avgustu preživelo največ učencev? učencev?

Jaka se je vodločil za prikaz podatkov s stolpci: Koliko vseh učencev Koliko je je2. vseh učencev v razredu? razredu? 12

Ali veš, da preglednici pravimo tudi razpredelnica ali tabela? V nadaljevanju učbenika bomo uporabljali Ali Ali veš, veš,vse da da tri izraze, da si jih preglednici preglednici pravimo pravimo bolje zapomnimo. tudi tudi razpredelnica razpredelnica ali ali tabela? tabela? VV nadaljevanju nadaljevanju učbenika učbenika bomo bomo uporabljali uporabljali vse vse tri tri izraze, izraze, da da si si jih jih bolje bolje zapomnimo. zapomnimo.

1

2

3

4

Število učencev

10 10

Število Število učencev učencev

99 88

1

44

0

33

Doma

Toplice Toplice Kje je prvi teden v avgustu preživelo enako število učencev? Hribi

Morje

Doma

Ali je doma počitnice preživelo več učencev kot v hribih?

Toplice

Kraj počitnikovanja

Hribi Hribi

Toplice

Doma Doma

Ali jevvna morju preživelo počitnice preživelo več učencev? učencev Kje avgustu Kje je je prvi prvi teden teden avgustu preživelo enako enako število število učencev?kot v hribih, v toplicah in doma skupaj?

Kje je prvi teden v avgustu preživelo 6 učencev?

00

12

Morje Morje

22 11

11

Morje Hribi Hribi

4 2

10

12 12

Ali Ali je je na na morju morju preživelo preživelo počitnice počitnice več več učencev učencev kot kot doma doma in in vv toplicah toplicah skupaj? skupaj?

5

55

9

4. Filip s pomočjo računalnika podatke prikazal s tortnim prikazom: Koliko je preživelo počitnice na Koliko učencev učencev jeje preživelo počitnice na morju? morju?

6

66

8

Ali jevvna morju preživelo preživelo počitnice več učencev kot doma in v toplicah skupaj? Kje Kje je je prvi prvi teden teden avgustu avgustu preživelo najmanj najmanj učencev? učencev?

7

3

7

Število Številopočitnice učencev učencev na morju? Koliko učencev je preživelo

8

77

6

Kje 1je prvi teden v 44avgustu preživelo najmanj učencev? 22 33 55 66 77 88 99 10 10 11 11 1

00

9 11 11

5

Število učencev

Hribi Hribi

4. 4. Filip Filip je je ss pomočjo pomočjo računalnika računalnika podatke podatke prikazal prikazal ss tortnim tortnim prikazom: prikazom: Hribi

11 10 za 2. 2. Jaka Jaka se se je je odločil odločil za prikaz prikaz podatkov podatkov ss stolpci: stolpci: 12 12

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Prijatelji Jaka, Neža, Zala in Filip so zbrali podatke o tem, kje so učenci iz njihovega razreda preživeli prvi teden v avgustu. Podatke so prikazali z različnimi prikazi. Oglej si jih in odgovori na vprašanja.

Prijatelji Prijatelji Jaka, Jaka, Neža, Neža, Zala Zala in in Filip Filip so so zbrali zbrali podatke podatke oo tem, tem, kje kje so so učenci učenci iziz njihovega njihovega razreda razreda 1. Neža prikazala pomočjo preglednice: preživeli preživeli prvi prvi teden tedenjevvpodatke avgustu. avgustu. Podatke Podatke so sosprikazali prikazali zz različnimi različnimi prikazi. prikazi. Oglej Oglej sisi jih jih in in odgovori odgovori na na vprašanja. vprašanja. Kraj počitnikovanja Število učencev

Morje Kraj Kraj počitnikovanja počitnikovanja

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Zbiramo in urejamo podatke Zbiramo in urejamo podatke

Kraj počitnikovanja

Razlaga snovi je kratka in razumljiva.

Morje Morje

Doma Doma

Ali Ali je je doma doma počitnice počitnice preživelo preživelo več več učencev učencev kot kot vv hribih? hribih?

Toplice Toplice

Kje je počitnice Kraj preživelo enako število učencev? Krajpočitnikovanja počitnikovanja

Ali Ali je je na na morju morju počitnice počitnice preživelo preživelo več več učencev učencev kot kot vv hribih, hribih, vv toplicah toplicah in in doma doma skupaj? skupaj?

Za koliko več učencev je 6preživelo počitnice na morju kot v hribih? Kje Kje je je prvi prvi teden teden vv avgustu avgustu preživelo preživelo 6 učencev? učencev? Kje je je počitnice preživelo preživelo enako število učencev? učencev? Kje enako 4 počitnice Radovednih petštevilo

Radovednih pet

5

Za koliko koliko več več učencev učencev je je preživelo preživelo počitnice počitnice na na morju morju kot kot vv hribih? hribih? Za 44

Radovednih Radovednih pet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 22

DN130728 Snopici za promotorje.indd 23

16/01/14 10:07

Radovednih Radovednih pet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 23

55

16/01/14 10:07

16/01/14 10:07

Osnovna oblika je povsem enaka tiskani, ima pa dodano orodjarno s praktičnimi orodji.

Napredna oblika je obogatena z multimedijskimi in interaktivnimi dodatki. „„ Več na str. 20−21.

Kaj pa učbenik? Vključene naloge spodbujajo uporabo raznolikih strategij reševanja.

Celotna snov in vsi učni cilji so zajeti že v samostojnem delovnem zvezku, zato ni potrebe po drugem gradivu. Kljub temu smo za vse, ki pri pouku raje uporabljajo učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika – v tiskani in interaktivni obliki. 11

DN130720 - Katalog R5.indd 11

07/03/14 11:12


Družba 4

Samostojni delovni zvezek Avtorici: Helena Verdev, Jelka Miranda Razpotnik Recenzentki: dr. Tatjana Resnik Planinc, Nataša Sedej

Motivacijske ilustracije v uvodu posamezne enote spodbujajo učence k razmišljanju.

V skrbi za dinamičnejši, učinkovitejši in za učence privlačnejši pouk je gradivo za družbo zasnovano kot samostojni delovni zvezek. V njem učenci spoznavajo sebe in svojo vlogo v skupnosti ter se seznanijo s pojavi, ki sestavljajo pokrajine, v katerih živijo. Nato ugotovijo, katere dejavnosti ljudem omogočajo zadovoljevanje osnovnih potreb. S pomočjo junakov spoznajo tudi, da se svet neprestano spreminja in da se preteklost povezuje s sedanjostjo. Ob vsem tem učenci spoznavajo osnovne pojme, ki jih bodo potrebovali za razumevanje snovi pri pouku geografije in zgodovine v višjih razredih.

MEDPREDMETNE POVEZAVE

Samostojni delovni zvezek prinaša celo vrsto zanimivosti in dejavnosti,, ki učence spodbujajo, naj tudi sami raziskujejo svet, v katerem živijo. V gradivu je poseben poudarek na spoznavanju razmerja med posameznikom, družbo in naravnim okoljem ter vlogi vsakega posameznika – tudi učencev – pri tem. Medpredmetne povezave, vključene v gradivo pri posameznih temah, omogočajo prihranek časa, ki ga lahko izkoristite za proučevanje domače pokrajine na terenu ali za utrjevanje znanja.

Vsako poglavje se začne z uvodno stranjo – kolažem fotografij in motivacijskimi vprašanji. 12

DN130720 - Katalog R5.indd 12

07/03/14 11:12


Glavno besedilo je zaradi lažje orientacije vedno predstavljeno na barvni podlagi.

Junaki učencem podajajo zanimivosti ali dodatna znanja, ki jih potrebujejo za reševanje nalog.

Tudi v digitalni obliki!

Na www.radovednih-pet.si najdete bogato interaktivno gradivo za družbo, ki je na voljo v dveh oblikah – osnovni in napredni. Obe obliki sta vsebinsko skladni s tiskano različico.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

1 To sem jaz!

d) Razloži pomen zapisa »Vsi različni, vsi enakopravni«.

1. Ljudje smo si podobni, a tudi zelo različni. Vsi imamo štiri noge, dva uhlja, rep, smrček … Zakaj vsi pravijo, da smo različni?

a) Nariši se.

Ko se primerjamo z drugimi, si oblikujemo predstavo o sebi ali samopodobo. Predstavo o sebi začnemo oblikovati v otroštvu in jo oblikujemo celo življenje. Na našo samopodobo vplivajo ljudje, s katerimi preživimo velik del svojega življenja. To so starši, prijatelji, sošolci. Velik vpliv na to, kako vidimo sami sebe, imajo tudi znani ljudje, katerih podobe nam posredujejo revije, svetovni splet in televizija. e) V časopisu ali na svetovnem spletu poišči fotografije znanih osebnosti, ki bi jim bil rad podoben. Prilepi jih v samostojni delovni zvezek. Razmisli in napiši, zakaj bi jim bil rad podoben.

b) Napiši svoje podatke.

Način, kako vidimo sebe, je zelo zanimiv. Velikokrat nas motijo značilnosti, ki bi jih drugi z veseljem imeli.

• ime • starost • spol • barva oči • barva las • telesna višina c) Primerjaj svojo risbo in zapis s sošolcem ali sošolko. V spodnjo tabelo napiši, kaj imata skupnega in v čem se razlikujeta. Podobnosti

2. Ljudje imamo različne sposobnosti.

Razlike

Imamo različne sposobnosti, to je zmožnosti za opravljanje določenega dela ali dejavnosti. Nekatere naše sposobnosti so odvisne od telesnih značilnosti. Večino svojih sposobnosti lahko izboljšamo.

Želim si, da bi svoje sposobnosti rolkanja preverjal sam … 4

Radovednih pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 36

Radovednih pet

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 37

5

16/01/14 10:07

Osnovna oblika je povsem enaka tiskani, ima pa dodano orodjarno s praktičnimi orodji.

Napredna oblika je obogatena z multimedijskimi in interaktivnimi dodatki. „„ Več na str. 20−21.

Kaj pa učbenik?

Skrbno izbrano slikovno gradivo olajša učencem razumevanje teme.

Pester nabor nalog omogoča aktivnejše delo in učinkovitejše učenje.

Vsako enoto sklene rubrika »Ponovi« s kratko ponovitvijo snovi.

Vsi učni cilji so zajeti že v samostojnem delovnem zvezku s povzetki učne snovi, zato ni potrebe po drugem gradivu. Kljub temu smo za vse, ki pri pouku raje uporabljajo učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika – v tiskani in interaktivni obliki. 13

DN130720 - Katalog R5.indd 13

07/03/14 11:12


Naravoslovje in tehnika 4 Samostojni delovni zvezek

Avtorice: Asja Štucin, Mateja Grašič Slevec, Polona Mežnar Recenzenti: dr. Jerneja Pavlin, dr. Iztok Tomažič, Alenka Balon

Glavno besedilo s poudarjenimi ključnimi besedami je vedno izpostavljeno na barvni podlagi.

V samostojnem delovnem zvezku za naravoslovje in tehniko se učenci najprej srečajo z vsebinami o človeku in človeškem telesu. Sledi obravnava fizikalnih in kemijskih vsebin, ki vključujejo izbrane dejavnosti, pogosto pa so dodane tudi prave naravoslovne eksperimentalne naloge in predlogi za samostojno odkrivanje novega znanja. Pomembne so tudi vsebine tehnike, pri katerih učenci spoznavajo modeliranje in imajo možnost uriti svoje ročne spretnosti. Obravnava okolja in okoljskih dejavnosti je povezana z obravnavo človeka in njegovega delovanja. Ob dejavnostih in poskusih so v samostojnem delovnem zvezku tudi vprašanja za ponavljanje in zabavne naloge, ki od učenca zahtevajo ustvarjalnost pri učenju in ga spodbujajo k samostojnemu raziskovanju naravoslovnih vsebin.

MEDPREDMETNE POVEZAVE

V zadnjih dveh poglavjih so znotraj okolja obravnavane tudi različne skupine organizmov, njihova značilna telesna zgradba in pomen v okolju. Vsebine so zasnovane tako, da omogočajo medpredmetno povezovanje poglavij znotraj predmeta in hkrati z izbranimi vsebinami različnih predmetov v 4. razredu. To omogoča razvijanje motivacije za razumevanje in reševanje problemov ter dosego pomembnega cilja – kako učence naučiti razmišljati in razumeti posamezno predmetno vsebino. Naravoslovne vsebine so v osnovi neločljivo povezane z vsebinami pri predmetu družba. Prav tako se odlično povezujeta matematika in slovenščina, predlagane pa so tudi povezave z glasbeno in likovno umetnostjo.

Vsako poglavje ima uvodno stran s fotografijo ali kolažem fotografij.

14

DN130720 - Katalog R5.indd 14

07/03/14 11:12


Tudi v digitalni obliki!

Skrbno izbrano slikovno gradivo olajša učencem razumevanje teme.

Na www.radovednih-pet.si najdete bogato interaktivno gradivo za naravoslovje in tehniko, ki je na voljo v dveh oblikah – osnovni in napredni. Obe obliki sta vsebinsko skladni s tiskano različico. A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Moje telo je iz celic človeško človeško oko oko Verjetno Verjetno že že veš, veš, kje kje vv telesu telesu so so pljuča pljuča in in kje kje je je srce. srce. Srce Srce je je organ organ in in pljuča pljuča so so organ. organ. VV telesu telesu je je mnogo mnogo organov. organov. Povezujejo Povezujejo se se vv organske organske sisteme. sisteme. Posamezni Posamezni organi, organi, kot kot so so možgani, možgani, so so sestavljeni sestavljeni iziz različnih različnih tkiv, tkiv, tkiva tkiva pa pa iziz celic. celic. Celice Celice so so običajno običajno tako tako majhne, majhne, da da jih jih lahko lahko opazujemo opazujemo le le zz mikroskopom. mikroskopom.

11 m m

11 dm dm

11 cm cm

mikroskop mikroskop 11 mm mm

100 100 µm µm

10 10 µm µm

Celice Celice so so različnih različnih oblik oblik in in vv telesu telesu opravljajo opravljajo različne različne naloge. naloge. 1. 1. Na Na slikah slikah na na levi levi so so celice celice različnih različnih organizmov. organizmov. Reši Reši rebuse rebuse in in izvedel izvedel boš, boš, katerim katerim organizmom organizmom pripadajo. pripadajo.

2. 2. Na Na sliki sliki zgoraj zgoraj poglej poglej primerjavo primerjavo med med velikostjo velikostjo celice, celice, debelino debelino lasu, lasu, velikostjo velikostjo mravlje, mravlje, ose, ose, jabolka jabolka in in človeka. človeka. Obkroži Obkroži tiste tiste stvari, stvari, ki ki jih jih lahko lahko vidiš vidiš le le zz mikroskopom. mikroskopom. bakterija || mačja mačja dlaka dlaka || bolha bolha || mišična mišična celica celica || bakterija stegenska stegenska mišica mišica || pasji pasji zob zob || klop klop || želodec želodec || možgani možgani

11 22 == AA 33

11 22 == LL 33 ++ N N

Izmed Izmed navedenih navedenih pojmov pojmov izpiši izpiši samo samo človeške človeške organe: organe:

11 22 33 == EE 44 55

Hm Hm … … mene mene ni ni treba treba opazovati opazovati pod pod mikroskopom! mikroskopom! Sem Sem zelo zelo viden! viden!

CELICE CELICE 3. 3. Odgovori Odgovori na na tri tri vprašanja. vprašanja. Odgovore Odgovore poišči poišči na na spletu. spletu. 1. 1. Napiši, Napiši, kaj kaj od od navedenega navedenega ni ni organ: organ: jezik, jezik, možgani, možgani, pljuča, pljuča, lasje. lasje. Odgovor Odgovor utemelji. utemelji.

2. 2. Ali Ali so so vse vse celice celice po po obliki obliki in in delovanju delovanju enake? enake?

11 22 33 44 55 66 == SS

11 22 33 44 55

3. 3. Ali Ali so so organski organski sistemi sistemi pri pri človeku človeku podobni podobni organskim organskim sistemom sistemom pri pri živalih? živalih? Razloži. Razloži.

CELICE CELICE

44

Mikrometer: Mikrometer:velikostni velikostnirazred, razred,ki kije je1000-krat 1000-kratmanjši manjšiod odmilimetra. milimetra. Označimo Označimoga gazzgrško grškočrko črkoμμ(mikro). (mikro).

Radovednih Radovednih pet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 48

Radovednih Radovednih pet pet

16/01/14 10:08

DN130728 Snopici za promotorje.indd 49

55

16/01/14 10:08

Osnovna oblika je povsem enaka tiskani, ima pa dodano orodjarno s praktičnimi orodji.

Pomembni novi pojmi so razloženi na dnu strani.

Napredna oblika je obogatena z multimedijskimi in interaktivnimi dodatki. „„ Več na str. 20−21.

Kaj pa učbenik?

Vsebine dopolnjujejo dejavnosti, ki vključujejo navodila za samostojno ali skupinsko raziskovanje.

Vsi učni cilji so zajeti že v samostojnem delovnem zvezku s povzetki učne snovi, zato ni potrebe po drugem gradivu. Kljub temu smo za vse, ki pri pouku raje uporabljajo učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika – v tiskani in interaktivni obliki. 15

DN130720 - Katalog R5.indd 15

07/03/14 11:12


Glasbena umetnost 4 Samostojni delovni zvezek Avtorja: Tadeja Mraz Novak, dr. Jožko Lango Recenzentki: dr. Inge Breznik, Zlatka Terlevič

Izbor pesmi je zelo raznolik.

Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost spodbuja doživljanje in izražanje glasbe z dejavnostmi poslušanja, izvajanja in ustvarjanja glasbe. Z njimi vpliva na razvoj učenčevih glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Gradivo namenja poseben poudarek doživljanju/izražanju glasbe prek giba ter s tem spodbuja izkušenjsko učenje in poučevanje glasbenih vsebin, kar ustreza optimalni obliki dela z učenci v drugem triletju osnovne šole. Samostojni delovni zvezek učitelju omogoča avtonomno izbiro oblik in metod poučevanja ter spodbuja uporabo sodobnih didaktičnih pristopov in upoštevanje učenčevih predznanj, zmožnosti in spretnosti ter drugih razvojnih specifik.

MEDPREDMETNE POVEZAVE

Gradivo je naravnano k spodbujanju samostojnega dela učencev, k povezovanju in nadgradnji ter poglabljanju znanj posameznika. Glasba se povezuje z ostalimi predmeti. V posameznem tematskem sklopu so predstavljene vsebine, ki se navezujejo na posamezni predmet. Največkrat so to družba, slovenščina, likovna umetnost in šport.

Vsebino v samostojnem delovnem zvezku dopolnjuje veliko ilustracij in fotografij. 16

DN130720 - Katalog R5.indd 16

07/03/14 11:12


Glavno besedilo je zaradi lažje orientacije vedno predstavljeno na barvni podlagi.

Tudi v digitalni obliki!

Na www.radovednih-pet.si najdete bogato interaktivno gradivo za glasbeno umetnost, ki je na voljo v dveh oblikah – osnovni in napredni. Obe obliki sta vsebinsko skladni s tiskano različico.

Glasba Glasbaje jesvet svetzvokov, zvokov,zvenov zvenovin inšumov, šumov,kikinas nasspremlja spremlja na navsakem vsakemkoraku korakunašega našegaživljenja. življenja.Človek Človekse seskozi skoziglasbo glasbo tudi tudisporazumeva. sporazumeva.Glasba Glasbase seskozi skozizgodovino zgodovinospreminja spreminja in innenehno nenehnorazvija. razvija.Poznamo Poznamoveliko velikoglasbenih glasbenihzvrsti, zvrsti,saj sajje je različnim različnimljudem ljudemvšeč všečrazlična različnaglasba. glasba.

VVkrogu kroguzačnimo začnimo

Moj Moj brat brat Rok Rok igra igra električno električno kitaro kitaro vv rock rock ansamblu. ansamblu. Večkrat Večkrat sem sem že že bila bila na na njihovem njihovem koncertu. koncertu. Tudi Tudi jaz jaz želim želim igrati igrati kitaro. kitaro.

VVkrogu krogu

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

Glasba me predstavi

Glasbo Glasbo poslušam poslušam vsak vsak dan. dan. Všeč Všeč mi mi jeje hitra hitra in in ritmična ritmična glasba. glasba. Moj Moj najljubši najljubši inštrument inštrument so so bobni. bobni.

Moj Moj dedek dedek jeje igral igral vv simfoničnem simfoničnem orkestru. orkestru. Po Po poklicu poklicu jeje fagotist. fagotist. Jaz Jaz že že drugo drugo leto leto obiskujem obiskujem pouk pouk klavirja klavirja vv glasbeni glasbeni šoli. šoli.

Našel Našel sem sem računalniški računalniški program program za za komponiranje komponiranje glasbe. glasbe. Sestavil Sestavil sem sem že že nekaj nekaj glasbe. glasbe. Bi Bi jo jo radi radi slišali? slišali?

,, poglejmo poglejmose sezdaj. zdaj. Koga Kogani nitu, tu,

kdo kdoprišel prišelje jenazaj? nazaj? je jetukaj, tukaj, prišla prišlaje ješe še je jezznami nami in in to tosmo smomi! mi! ,,

((

,,

))

1. 1. Imaš Imašdobro dobrodomišljijo? domišljijo? Izmisli Izmislisisičim čimboljšo boljšoaktivnost aktivnostvvkrogu! krogu!

44

Radovednih Radovednihpet pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 66

Na zeleni podlagi so zbrana vprašanja in zanimive aktivnosti.

Radovednih Radovednihpet pet

16/01/14 10:08

DN130728 Snopici za promotorje.indd 67

Osnovna oblika je povsem enaka tiskani, ima pa dodano orodjarno s praktičnimi orodji.

55

16/01/14 10:08

Napredna oblika je obogatena z multimedijskimi in interaktivnimi dodatki. „„ Več na str. 20−21.

Kaj pa učbenik? Vsebina za slušne aktivnosti je na voljo na www.radovednih-pet.si.

Gradivo ponuja številne aktivnosti za izkustveno učenje.

Celotna snov in vsi učni cilji so zajeti že v samostojnem delovnem zvezku, zato ni potrebe po drugem gradivu. Kljub temu smo za vse, ki pri pouku raje uporabljajo učbenik, pripravili tudi gradivo v obliki učbenika – v tiskani in interaktivni obliki. 17

DN130720 - Katalog R5.indd 17

07/03/14 11:13


Dodatno gradivo za učence (v škatli) V kompletu za 4. razred je tudi dodatno gradivo za učence, ki vključuje kodo za dostop do interaktivnega gradiva, dve raziskovalni knjižici za izvedbo medpredmetnih projektov, dvostranski zemljevid Slovenije in beležko z vsebinskimi dodatki.

Koda za dostop do interaktivnega gradiva za učence Koda za dostop do interaktivnih samostojnih delovnih zvezkov, učbenikov in berila na www.radovednih-pet.si je sestavni del kompleta in je na voljo samo v škatli. Z njo učenci aktivirajo svoj dostop za eno šolsko leto. „„ Več na straneh 20 20−21.

Raziskovalna knjižica Voda S pomočjo knjižice bodo učenci spoznali vodne vire v domačem kraju oziroma širši okolici. Raziskali bodo pomen vode v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vodo bodo obravnavali medpredmetno, saj so vključene dejavnosti, ki naravoslovje in tehniko povezujejo z glasbo, jezikom in družbo. V knjižico je vključeno terensko delo in delo v razredu.

Raziskovalna knjižica Preteklost S pomočjo te knjižice bodo učenci spoznali preteklost domačega kraja in domače pokrajine skozi življenje ljudi ter jo primerjali z današnjim življenjem. Seznanili se bodo s kulturno dediščino domačega kraja in domače pokrajine. Naučili se bodo izdelati preprost časovni trak. Ugotovili bodo, kako so določeni izumi in iznajdbe vplivali tudi na življenje ljudi v njihovem domačem kraju ali pokrajini.

Prednosti raziskovalnih knjižic: • Učenci bodo spoznali okolje, v katerem živijo, ter iskali odgovore in rešitve za probleme, ki so pomembni za krajevno skupnost. • Delo lahko poteka individualno, v dvojicah ali v skupini. • Učenci se lahko odločijo in raziskujejo tisto, kar jih zanima. • Projekt lahko poteka skozi vse leto ali strnjeno in se zaključi s predstavitvijo na koncu šolskega leta.

Beležka V beležko, ki je priloga kompletu, bodo učenci lahko zapisovali vse, kar se nanaša na njihovo šolsko delo. Beležko bogatijo kratki dovtipi radovednih junakov, ki učencem ponujajo pomembne nasvete za učinkovito učenje.

Dvostranski zemljevid Slovenije

Kompletu medpredmetnih delovnih zvezkov Radovednih pet bo priložen ročni zemljevid Slovenije. slika je simbolična

18

DN130720 - Katalog R5.indd 18

07/03/14 11:13


Brezplačno gradivo za učitelje Poleg bogatega kompleta gradiva za učence smo pripravili tudi enako bogato gradivo za učitelje. Za vse učitelje, katerih učenci bodo uporabljali komplet Radovednih pet, bo to gradivo brezplačno.

Koda za dostop do interaktivnega gradiva za učitelje

Koda za učitelja omogoča dostop do več gradiva na www.radovednih-pet.si kot koda za učenca. Med tem gradivom najdete interaktivne samostojne delovne zvezke, učbenike in berilo, pa tudi predlog priprav, mapo Učitelj učitelju in druge zanimive vsebine, ki jih bomo še pripravili za učitelje. Koda omogoča učitelju tudi dostop do učiteljeve različice sistema za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS. Učiteljev dostop do interaktivnega gradiva ni časovno omejen na eno šolsko leto.

Razred: 4.

Predmet: MAT

Ura: 1.

Sklop: JAZ IN DRUŽINA – ponovimo vsebine 3. razreda Učitelj:

Razred: 4. Datum: Sklop: JAZ

U Učitelj: Dan: IN DRUŽINA

Predmet: NIT

Ura: 1.

Datum:

Učitelj: itelj:

Učna enota: Spoznavanje učnega kompleta za naravoslov Cilji je in tehniko – uvodna ura Cilji: • Učenci se seznanijo • Učenci se seznanijo z oblikami in metodami dela. • Učijo se uporabljati s predmetom NIT in • Seznanijo se z učno snovjo in kriteriji ocenjevanja. učbenik in samostojnipotrebščinami za pouk. • Seznanijo se s SDZ in z osnovnimi pripomočki pri predmetu delovni zvezek. Učnematematika. metode: verbalno-t čino• Ponovijo bistvene vsebine 3. razreda. ekstualna – poročanje, pisanje, razlaga, razgovor, čine za slovenš Učne metode: verbalno-tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, opazovanje poslušanje, anje, demonstrativno-ilustr pripovedovanje, olske potrebš poslušanje poročanje, grafično delo, branje, pisanje, opazovanje acijska – prikazovan anje,, Učna enota: je oz. demonstra demonstrativno-ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija Učne oblike: cija frontalna, individualn jih. – eksperimentiranje . ških doživeteksperimentalna a zvezke – igra, praktičnočine. delo Cilji: delovne učenje Učni pripomočk dujejo o počitnisamostojne izkustveno slovenš pripove pri pouku pojmi, računalniki/sredstva: učbenik, SDZ, • Učenci , berilo in uporabljali bucike, tabla , projektor skupinska, delo v dvojicah jo si učbenik iz plute, izrezani h, ki jih bodo Učne oblike: frontalna, individualna, • Ogleda , poslušanje, lističii s slikami mnenje o gradivi in r, pripovedovanje Učni pripomočki/sredstva: SDZ, karo in brezčrtni zvezek, kriteriji ocenjevanja • Povedo , razgovo

Razred: 4.

Dan: 1.

Predmet: SLJ

Učna enota: Uvodna ura, spoznavanje učnega kompleta Datum:

Ura: 1.

OSTI

ENJE V SKUPN

Sklop: ŽIVLJ

alna – razlaga anje IZVEDBA : verbalno-tekstu pisanje, opazov UČNE URE tracija Delo učitelja: branje, Učne metode oz. demons IZVEDBA UČNE URE grafično delo, MOTIVACIJA: – prikazovanje Aktivnosti učencev: poročanje, -ilustracijska • Igra »vislice« nje demonstrativnoa – eksperimentira • Možganska nevihta Podamo navodilo delo Učence spodbudimo, da povedo: Na tablo narišemo za igro. eksperimentaln – igra, praktično Ugibajo, kaj h črtice: učenje - o čem oz. kaj v se učili preteklo leto pri matematiki, _ _ _ se skriva za _______ delo so dvojica izkustveno črticami. _ ___ __ - kajka, so si zapomnili, skupins _ _ _ Dvigujejo individualna, - kaj so se učili v prvih treh letih, katere učbenike in delovne zvezke so uporabljali pri tem roke Če beseda frontalna, posamezne črke.in govorijo SDZ predmetu, kako so preverjali in ocenjevali znanje … učenec, ne vsebuje črke, ki jo pove Učne oblike: berilo, narišemo del SLJ, vislic, tetega. leta. Na tabli nastaja prikazzanaštetega. učbenik za • Učenci naštevajo poglavja oziroma snovi pretekleganapačno vsako črko narišemo edstva: Kdor predčasno očki/sr Predstavimo jim: po eno črtico. geslo, dvigne ugotovi Učni pripom - načine ocenjevanja in kriterije (predlogi kriterijev – priloge 1, 2, 3), roko in ga pove. Če je napačno, - kaj se bodo učiliURE v 4. razredu, UČNE v igri ne sme IZVEDBA

Opombe: Učitelj itelj lahko izbere skupino otrok, ki bodo sodelovali igri ali pa se igrajo v igri, učenci hkrati. vsi

več sodelovati. - katere pripomočke bomo potrebovali. • Ogledamo si delovni zvezek po poglavjih. Pojasnimo namen preverjanj v SDZ. • Z učenci se dogovorimo, kako bodo opremili prvoGeslo stranigre: zvezkov, npr.: EKSPERIMENT «: ALI POSKUS NAPOVED UČNEGA CILJA: • Danes boste spoznali predmeta naravoslov namen novega Poslušajo, razmišljajo, sprašujejo.

UVOD črtice za »vislice pripravimo • Na tablo _ _ _ _. __ __ _ ______

(NIT). Zaki smo je in tehnika Geslo, na stran. ga odkrili, je nepravilne eden izmed sestavnih delov emo na črtice, predmeta. Če želimo delati Pravilne zapisuj raziskovalno, moramo svoja govorijo črke.vislic. ali dognanja odkritja igro: učenci podkrepiti s o del opiše en zanimiv - Vodimo poskusi. lno črko narišem jih. Vsak naj ških doživet vsako nepravi dujejo o počitni amo, da pripove …). - Učence motivirje vesel, žalosten (lahko dogodek , da jih bodo katere mislijo DEL za NI čine, GLAV ijo šolske potrebš , da je naj si priprav ijo, če menijo naročimo, ili; ostali dopoln • Učencem pri slovenščini. priprav si vse so potrebovali o tem, kaj je učencev pozabil našteti. • Sledi poročan učenec kaj predhodni ogledajo berilo: • Učenci si ost, st in nato notranj - najprej zunanjo 1

c je konec.)

(Rešitev: Počitni

POSKUS

: Segreva

zuje i in opa m snov

mem m spre

1 1

Letna, tedenske in urne priprave po predmetih Da bi olajšali učiteljem pripravo na pouk, bomo na spletni strani www.radovednih-pet.si objavili predloge letnih, tedenskih in urnih priprav po predmetih za poučevanje s serijo Radovednih pet. Poleg načrtovanja in izvajanja pouka vam bodo priprave olajšale tudi medpredmetno povezovanje. Do priprav bodo lahko dostopali samo učitelji.

be

NAVODILO ZA DELO

1. KORAK

; ne snovi ; Opazujte ajo razli� po njem snov, ki je pred ter in ohlaj vami. Opišite lastnosti , ohlajanja Ugotovitve segrevajo snovi pred segrevanjem zapišite v tabelo. snovi, segrevanja . lastnosti procesom - opisujejo embe med CILJI: jejo sprem - opazu PRED SEGREVAN ajo o delu. JEM - poro�

SLADKOR ovali n�no opaz boste nata i. Pri tem ja. tere snov segrevan ? jali neka janja in ijo? Kako i in ohla esu ohla spremen e segreval po proc janju kaj 2. KORAK Danes bost i pred, med in ju in ohla snov Snov boste segrevali. segrevan ___ lastnosti e. snovi pri ______ Napišite vaša predvidevan ite, se ugotovitv ______ ja, ___ šite kaj se bo dogajalo Kaj men ___ zapi ___ ___ ____________ e se in _________ segrevanju? ________________________s sladkorjem pri segrevanju ______ _________ Pogovorit ______ ______ __________________ ______ _________ ______ _______________ ______ ______ _________ ___ ___________________________ ______ ______ ______ _________ ______ ______ ______ ______ ______ __________________ ______ ______ _________ ______ _________ ______ ____________ _______________ ______ ______ ______ _________ ___ ______ __________________ ______ ______ ______ ______ _________ ______ _______________ _________ ______ ___________ __________________ ______ ______ ______ __________________ ______ ___ ___ ______ ___ ______ ___ ______ 3. KORAK ______ ______ ______ ______ Pri tem koraku prosite ___ za pomoč učiteljico, ______

NALOGA

toplote. Previdno, da se ne opečete!

saj boste imeli opravka z virom

Zdaj boste svoja predvidevanja preizkusili.  Najprej segrejte snov in opazujte, kaj se dogaja med procesom.  Zapišite ugotovitve v tabelo.  Snov še ohladite in zapišite v tabelo lastnosti, ki ste jih opazili. MED SEGREVANJEM

Mapa Učitelj učitelju

Mapa Učitelj učitelju na naslovu www.radovednih-pet.si je namenjena izmenjavi gradiv med učitelji. Do te mape bodo lahko dostopali le učitelji.

PO OHLAJANJU

SLADKOR

..)

ruza maslo,ko emo: i (sladkor, Potrebuj i�ne snov • razl ote • vir topl • �lice da • poso no vodo da s hlad poso •

Moj dnevnik

Vsem učiteljem, ki bodo poučevali s kompletom Radovednih pet, bomo olajšali delo s praktičnim pedagoškim dnevnikom. V njem bodo urnik, koledar, redovalnica, prostor za dnevne zapiske in strani za beležke.

Rokus Klett LMS Sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS (Learning Management System) je orodje, ki olajša sodelovanje med učiteljem in učenci. Čeprav je uporaba sistema preprosta, boste morda potrebovali nekaj uvodnih nasvetov, lahko pa se tudi odločite, da boste Rokus Klett LMS začeli uporabljati nekoliko kasneje. „„ Več na strani 22. 19

DN130720 - Katalog R5.indd 19

07/03/14 11:13


Bogato interaktivno gradivo Pouk s serijo Radovednih pet je temeljito podprt z interaktivnim gradivom na spletu. Učiteljem in učencem interaktivno učno gradivo prinaša novo pestrost in nazornost pouka. Tako na www.radovednih-pet. si najdete vse ključne komponente kompleta: interaktivne samostojne delovne zvezke, interaktivno berilo in interaktivne učbenike.

no ovi.

eljic skih

Interaktivno gradivo odlično deluje na interaktivni tabli, z računalnikom in projektorjem, pa tudi s tabličnimi računalniki. Tablične računalnike bodo lahko vaši učenci uporabljali tudi med poukom, če boste tako želeli.

www.radovednih-pet.si Tiskano gradivo Čeprav pouk in samostojno učenje doma lahko temeljita izključno na tiskanih samostojnih delovnih zvezkih, je kompletu tiskanega gradiva priložena koda za dostop do interaktivnega učnega gradiva na naslovu www.radovednih-pet.si.

Interaktivni samostojni delovni zvezki in berilo vsebujejo: NIT

MAT

SLJ

DRU

GUM

BERILO

Vsebinske interaktivne strani

193

107

188

199

111

57

Interaktivne naloge in naloge za preizkuse

579

321

564

597

333

171

Avdio- in videoposnetki

75

---

15

20

85

122

Animacije

10

4

3

5

3

4

Fotografije in ilustracije

377

271

189

362

177

129

20

DN130720 - Katalog R5.indd 20

07/03/14 11:13


ata

2. Ljudje imamo različne sposobnosti.

1. Ljudje smo si podobni, a tudi zelo različni.

A VN A LO IC DE ZLIČ RA

1 To sem jaz!

Interaktivno gradivo v osnovni obliki Imamo različne sposobnosti, to je zmožnosti za opravljanje To gradivo je vsebinsko določenega dela ali dejavnosti. Nekatere naše sposobnosti in oblikovno enako tiskanemu so odvisne od telesnih značilnosti. Večinogradivu, svojih ima pa dodano preprosto orodjarno s praktičnimi orodji, ki omogoča prilagoditev gradiva sposobnosti lahko izboljšamo. d) Razloži pomen zapisa »Vsi različni, vsi enakopravni«.

Vsi imamo štiri noge, dva uhlja, rep, smrček … Zakaj vsi pravijo, da smo različni?

a) Nariši se.

Ko se primerjamo z drugimi, si oblikujemo predstavo o sebi ali samopodobo. Predstavo o sebi začnemo oblikovati v otroštvu in jo oblikujemo celo življenje. Na našo samopodobo vplivajo ljudje, s katerimi preživimo velik del svojega življenja. To so starši, prijatelji, sošolci. Velik vpliv na to, kako vidimo sami sebe, imajo tudi znani ljudje, katerih podobe nam posredujejo revije, svetovni splet in televizija.

željam in potrebam vsakega učitelja in učenca.

e) V časopisu ali na svetovnem spletu poišči fotografije znanih osebnosti, ki bi jim bil rad podoben. Prilepi jih v samostojni delovni zvezek. Razmisli in napiši, zakaj bi jim bil rad podoben.

b) Napiši svoje podatke.

Način, kako vidimo sebe, je zelo zanimiv. Velikokrat nas motijo značilnosti, ki bi jih drugi z veseljem imeli.

• ime • starost • spol • barva oči • barva las • telesna višina c) Primerjaj svojo risbo in zapis s sošolcem ali sošolko. V spodnjo tabelo napiši, kaj imata skupnega in v čem se razlikujeta. Podobnosti

2. Ljudje imamo različne sposobnosti.

Razlike

Imamo različne sposobnosti, to je zmožnosti za opravljanje določenega dela ali dejavnosti. Nekatere naše sposobnosti so odvisne od telesnih značilnosti. Večino svojih sposobnosti lahko izboljšamo.

Želim si, da bi svoje sposobnosti rolkanja preverjal sam … 4

Radovednih pet

Radovednih pet

DN130728 Snopici za promotorje.indd 36

16/01/14 10:07

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 37

5

Orodjarna ponuja orodja, ki ne zahtevajo posebnega računalniškega znanja. Omogoča med drugim: • • • • • • •

Želim si, da bi listanje po gradivu, svoje sposobnosti prehod na prikaz dveh strani namesto ene in obratno, rolkanja preverjal pisanje in risanje po straneh, sam … označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav, Radovednih pet povečevanje posameznih delov strani.

16/01/14 10:07

DN130728 Snopici za promotorje.indd 37

16/01/14 1

Klik na ikono omogoča dostop do napredne oblike interaktivnega gradiva.

biologija 8 poglavje 2

6

stran: 12-5

Neznani mikroskopski svet

Z odkritjem mikroskopa se je raziskovalcem odprl nov svet. Nekateri so nadaljevali z razvojem optičnih naprav za opazovanje majhnih predmetov, drugi so začeli sistematično opazovati mikroskopski svet, tretji pa so v mikroskopskih podobah prepoznali umetnost.

Interaktivno gradivo v napredni obliki Elektronski mikroskop

Površina lista pod elektronskim mikroskopom ...

To gradivo je vsebinsko skladno s tiskanim, je pa oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki. Tudi to gradivo ima dodano preprosto orodjarno.

Klik na ikono odpre dodatne multimedijske vsebine – avdio- in videoposnetke, animacije, interaktivne naloge, galerije fotografij in še več.

21

DN130720 - Katalog R5.indd 21

5

07/03/14 11:13


Rokus Klett LMS

Sistem za vodenje učnega procesa Sistem za vodenje učnega procesa Rokus Klett LMS (Learning Management System) je orodje, ki olajša sodelovanje med učiteljem in učenci. Dostop je na voljo na naslovu www.radovednih-pet.si. Čeprav je uporaba sistema preprosta, boste morda potrebovali nekaj uvodnih nasvetov, lahko pa se tudi odločite, da boste Rokus Klett LMS začeli uporabljati nekoliko kasneje. Sistem je prednostno zasnovan za učitelja, zato ima ta dostop do večjega števila možnosti kot učenec.

Sistem LMS je prednostno zasnovan za učitelja in mu omogoča: pregled nad opravljanjem nalog učencev, razvrščanje učencev v poljubne skupine, ki niso nujno vezane na razred, pregled uspešnosti skupine ali posameznega učenca, sestavljanje lastnih preizkusov, sestavljanje anket, sestavljanje in pošiljanje sporočil skupini ali posameznim učencem, vodenje koledarja dela, izbiro dodatnega multimedijskega gradiva za delo pri pouku, spremljanje statistike za posamezno nalogo preizkusa in za celoten preizkus.

Učenec ima dostop do sistema LMS v omejenem obsegu. Sistem mu omogoča: pregled lastnega reševanja in splošne uspešnosti, primerjavo uspešnosti s povprečjem razreda, šole ali skupine primerljivih šol, pregledovanje vseh učiteljevih sporočil, ki so bila poslana njemu ali celotnemu razredu, dostop do urnika in drugih obvestil, pregled učiteljevih dodatnih gradiv, ki jih je ta objavil.

Dodatno usposabljanje

Za uporabo sistema LMS je potrebna povezava učencev v virtualni razred. Ta postopek je zelo preprost, prav tako je preprosta uporaba celotnega sistema. Kljub temu bomo za vse učitelje, ki se bodo odločili za uporabo sistema LMS, v začetku novega šolskega leta pripravili dodatno predstavitev in kratko usposabljanje.

22

DN130720 - Katalog R5.indd 22

07/03/14 11:13


Cenik izdaj Z novo serijo Radovednih pet bo vaš pouk učinkovitejši zaradi medpredmetne usklajenosti, slikovitejši zaradi prikupnih junakov in njihovih dogodivščin, preprostejši zaradi jasne in enotne oblikovne podobe ter privlačnejši zaradi bogatega interaktivnega gradiva. Ob vsem tem smo se že od začetka trudili za najugodnejše cene gradiv.

Samostojno samostojni delovni zvezek za slovenščino (v dveh delih)

15,00 EUR

samostojni delovni zvezek za matematiko (v štirih delih)

19,00 EUR

samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko

9,00 EUR

samostojni delovni zvezek za družbo

9,00 EUR

samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost

12,00 EUR

64 EUR

Samo

56 EUR

raziskovalna knjižica za izvedbo medpredmetnega projekta Voda raziskovalna knjižica za izvedbo medpredmetnega projekta Preteklost koda za enoletni dostop do kompleta interaktivnega gradiva na www.radovednih-pet.si

V kompletu (v škatli)

Te komponente so sestavni del kompleta (v škatli) in niso na voljo samostojno.

beležka z vsebinskimi dodatki dvostranski zemljevid Slovenije

Kaj pa učbeniki in berilo? učbenik za slovenščino

14,50 EUR

učbenik za matematiko

14,50 EUR

učbenik za naravoslovje in tehniko

14,50 EUR

učbenik za družbo

14,50 EUR

učbenik za glasbeno umetnost

14,50 EUR

berilo

14,00 EUR

Učbeniki in berilo so na voljo le samostojno.

23

DN130720 - Katalog R5.indd 23

07/03/14 11:13


IMATE DODATNA VPRAŠANJA?

Na voljo sta vam naši izobraževalni svetovalki, ki vas po potrebi obiščeta v šoli in odgovorita na vaša vprašanja.

Zahodna Slovenija Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 e-naslov: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Vzhodna Slovenija Slavica Bela GSM: 031/622 751 e-naslov: slavica.bela@rokus-klett.si European Educational Publishers Group

EPG

Založba Rokus Klett, d. o. o.

Založba Rokus Klett

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

je članica Evropskega združenja

telefon: 01 513 46 00

šolskih založnikov (EEPG).

telefaks: 01 513 46 99 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN130720 - Katalog R5.indd 24

07/03/14 11:13

katalog Radovednih pet 2014/2015  
katalog Radovednih pet 2014/2015