Page 1

ROKUSOVI

UČBeniŠKI KOMPLETI Šolsko leto 2013/14

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 1

4/2/13 1:46 PM


Preglednica1: Uvajanje posodobljenih učnih načrtov po šolskih letih 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred slovenščina 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 matematika 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 prvi tuji jezik 2011/12 2012/13 glasbena vzgoja 2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 družba 2011/12 2012/13 geografija zgodovina spoznavanje okolja 2011/12 2012/13 2013/14 gospodinjstvo 2011/12 naravoslovje in tehnika 2011/12 2012/13 naravoslovje biologija fizika kemija Učbeniki, ki so potrjeni po starem UN, so veljavni še dve leti od uvedbe posodobljenih UN.

preglednice osnovna šola razredi 1–3 šolske potrebščine razreda 4–5 razredi 6–9 izbirni predmeti dodatna gradiva 

7. razred 2011/12 2011/12 2011/12 2011/12

8. razred 2012/13 2012/13 2012/13 2012/13

9. razred 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

2011/12 2011/12

2011/12 2011/12

2012/13 2012/13

2013/14 2013/14

2011/12 2011/12 2011/12

2012/13 2012/13 2012/13

2012/13 2011/12

2012/13

katalog 4–5 4–5 6–7 8–11 12–13 14–15

srednja šola vsi letniki 16–17 maturitetno gradivo, literarni vodniki 18

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 2

6. razred 2013/14 2013/14 2013/14 2013/14

osnovna šola 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred izbirni predmeti šolske potrebščine dodatna gradiva 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30–34

srednja šola slovenščina biologija likovna vzgoja tuji jeziki maturitetno gradivo, literarni vodniki 

35 35 35 36–37 38–39

4/2/13 1:47 PM


Spoštovani! Pred vami je katalog Rokusovih učbeniških kompletov za šolsko leto 2013/14. Tokrat smo vanj vključili tudi dodatna gradiva za učence v osnovni šoli, izdaje za pripravo na maturo in povsem nove šolske potrebščine. Posodobljeni učni načrti Še vedno smo v obdobju postopnega uvajanja posodobljenih učnih načrtov. Čeprav so »stari« učbeniki veljavni le dve leti od uvedbe učnih načrtov, se prav lahko zgodi, da bo ministrstvo to obdobje dodatno podaljšalo. Tako bi se učbeniki, ki sicer ustrezajo le starim učnim načrtom, uporabljali še kakšno leto več. Zato smo v katalogu obdržali tudi tiste učbenike, ki ustrezajo le starim učnim načrtom. Vsi učbeniki, ki ustrezajo posodobljenim učnim načrtom, so v katalogu označeni s P . Šolske potrebščine za prvo vzgojno-izobraževalno obdobje Kot veste, je medpredmetno povezani komplet gradiv Lili in Bine med učitelji prvega triletja doživel izjemen odziv. Prav zato smo se odločili, da pripravimo in ponudimo še nekaj več. V katalogu vam prvič predstavljamo šolske potrebščine Lili in Bine. Med njimi boste našli zvezke, barvice, flomastre in peresnico. Pri razvoju so nam tudi tokrat pomagali učitelji. Tako smo pripravili visokokakovostne in cenovno ugodne potrebščine, ki so povsem prilagojene pouku v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Elektronski učbeniki in delovni zvezki Naša založba je že ves čas svojega obstoja znana po drznih, pionirskih projektih, novih didaktičnih pristopih, predvsem pa po izvirnih rešitvah, ki so sad izmenjave mnenj in predlogov med založbo in učitelji. Med projekte, na katere smo še posebej ponosni, sodi spletni portal www.irokus.si. Na njem je na voljo že več kot 160 elektronskih učbenikov in delovnih zvezkov. Za dostop do brezplačnih elektronskih gradiv je potrebna le preprosta in kratka registracija. E-gradiva pomenijo nadgradnjo dela v razredu in pomoč učiteljem pri podajanju snovi ter so prihodnost poučevanja. Vabim vas k ogledu kataloga. Čeprav smo vanj strnili večino pomembnih informacij, vas morda zanima še kaj več. V tem primeru ne odlašajte – pokličite nas na telefonsko številko 080 19 22 ali nam pišite na info@rokus-klett.si. Z lepimi pozdravi,

Maruša Kmet, glavna direktorica Založba Rokus Klett, d. o. o.

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 3

4/2/13 1:48 PM


Osnovna šola – 1. razred učbenik ali berilo

Osnovna šola – 2. razred

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

učbenik ali berilo

sam delo

delovni zvezek

P novo 2011

slovenščina – jezik

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

UČBENIK za slovenščino v 1. razredu osnovne šole

Besede gradijo svet 1

Besede gradijo svet 1

Lili in Bine 1

Besede gradijo svet 2

Besede gradijo svet 2

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

Jaz pa be

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

Drugi kor v matema

Odkrivam svoje okolje 2

Odkrivam svoje okolje 2

P novo 2011

slovenščina – književnost

Metka Kordigel, Igor Saksida

BERILO v 1. razredu osnovne šole

1 1

Jaz pa berem 1

EKO OLOŠKO GRADIVO

Jaz pa berem 1

P

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

novo 2011

Lili in Bine 1

dmEtNI mEdpRE dmEtNII zvEzEK dELOvN mEdpRE dmEtNII zvEzEK dELOvN v 1. razredu osnovne mEdpRE dmEtNII zvEzEK šole dELOvN v 1. razredu osnovne mEdpRE I zvEzEK šole dELOvN v 1. razredu osnovne

UČBENIK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

Jaz pa berem 1

šole

v 1. razredu osnovne šole

novo 2009

matematika

Prvi koraki v Prvi matematiko koraki v matematiko

ISBN 978-961-209-781-3

789612 097813

novo 2011

Lili in Bine 1 medpredmetni delovni zvezek v 4 delih

Martina Rajšp, Jasna Žic

14,20 EUR

9

novo 2009

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Prvi koraki v matematiko UČBENIK

Martina Rajšp in Jasna Žic

1

Prvi koraki v matematiko DELOVNI ZVEZEK 1. del

12,30 EUR

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

1

UČBENIK za matematiko

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

v kompletu

v 1. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-780-6

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 097806

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2 KVM 1 UC 2009 naslovnica.indd 2

2/25/09 11:47:27 AM

3/4/09 12:59:59 PM

Prvi koraki v matematiko

Prvi koraki v matematiko

Prvi koraki v matematiko

Lili in Bine 1

P novo 2011

spoznavanje okolja

Nataša Šefer, Vilma Kumše

UČBENIK za okolje v 1. razredu osnovne šole

Prisluhnem okolju 1

Lili in Bine 1

Prisluhnem okolju 1

pregib PREGIB

UČBENIK

za zgodnje učenje angleškega jezika Hans Mol

1 DVD

Hans Mol in Niki

Hans Mol

Joseph

1

novo 2010 V didaktičnem kompletu so: • učbenik • delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in izrezovankami • priročnik za učitelja z avdio CD-jem • DVD z animiranimi zgodbicami in pesmicami • e-gradivo za interaktivno tablo na spletu • slikovne kartice • slike k zgodbi • diploma

učenje angleškega

jezika

Hans Mol

1 DVD

novo 2010

V didaktičnem kompletu so: • učbenik • delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in izrezovankami • priročnik za učitelja z avdio CD-jem • DVD z animiranimi zgodbicami in pesmicami • e-gradivo za interaktivno tablo na spletu • slikovne kartice • slike k zgodbi • diploma

Hans Mol

učenje angleškega

jezika

Hans Mol

UČBENIKučenje

angleščina

Hans Mol

Hans Mol in Niki

in Niki Joseph

Hans Mol

2

DELOVNI ZVEZEK

novo 2011

2 DV D

PRIROČNIK ZA UČITELJE za zgodnje učenje

in Niki Joseph

k didaktičnemu kompletu angleškega jezika

za zgodnje jezika angleškega

2

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje učenje angleškega jezika

Hans Mol in Niki Joseph

Hans Mol in Niki Joseph

2

2

Avdio CD k priročniku za učitelje

Avdio CD k priročniku za učitelje

za zgodnje učenje angleškega jezika

Hans Mol in Niki Joseph

2

UČBENIKučenje

k didaktičnemu kompletu angleškega jezika

Joseph

2

2

2

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje učenje angleškega jezika

1

1

V didaktičnem kompletu so: • učbenik • delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in izrezovankami • priročnik za učitelja z avdio CD-jem • DVD z animiranimi zgodbicami in pesmicami • e-gradivo za interaktivno tablo na spletu • slikovne kartice • slike k zgodbi • diploma

DV D

PRIROČNIK ZA UČITELJE za zgodnje učenje

in Niki Joseph

za zgodnje jezika angleškega

Hans Mol Hans Mol

2 je nadaljevanje didaktičnega kompleta Magic Adventure 1 in je namenjen otrokom, ki se angleščino učijo drugo leto. V njem se učenci odpravijo na zanimivo pustolovščino s Petrom in Lolo ter njuno novo prijateljico Izzy.

novo 2011

Hans Mol in Niki Joseph

2

1

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje

Joseph

2

1 za zgodnje učenje

za zgodnje

1

Učbenik

za zgodnje učenje angleškega jezika

Hans Mol in Niki

in Niki Joseph

Hans Mol in Niki Joseph

2

je nadaljevanje didaktičnega kompleta Magic Adventure 1 in je namenjen otrokom, ki se angleščino učijo drugo leto.V njem se učenci odpravijo na zanimivo pustolovščino s petrom in Lolo ter njuno novo prijateljico izzy.

UČITELJE PRIROČNIK ZAangleškega jezika

UČBENIKučenje angleškega jezika

za zgodnje učenje

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje učenje angleškega jezika

Joseph

1

Hans Mol

UČITELJE PRIROČNIK ZAangleškega jezika

za zgodnje

Hans Mol in Niki

Hans Mol

2

1

je didaktični komplet za otroke, ki se prvič srečajo z angleškim jezikom. V njem se učenci odpravijo na zanimivo pustolovščino s Petrom in Lolo ter z njunimi živalskimi prijatelji.

1 Hans Mol

UČBENIKučenje angleškega jezika

Hans Mol in Niki Joseph

Hans Mol

1

1

V didaktičnem kompletu so: • učbenik • delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in izrezovankami • priročnik za učitelja z avdio CD-jem • DVD z animiranimi zgodbicami in pesmicami • e-gradivo za interaktivno tablo na spletu • slikovne kartice • slike k zgodbi • diploma

PREGIB

PREGIB

Hans Mol

1 je didaktični komplet za otroke, ki se prvič srečajo z angleškim jezikom. V njem se učenci odpravijo na zanimivo pustolovščino s Petrom in Lolo ter z njunimi živalskimi prijatelji.

Avdio CD k priročniku za učitelje

Avdio CD k priročniku za učitelje

Hans Mol in Niki Joseph

Hans Mol

1

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Avdio CD za učence

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

9

789612 099558

10,90 EUR

ISBN 978-961-271-094-1

ISBN 978-961-209-955-8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

11,90 EUR

15,90 EUR

ISBN 978-961-209-954-1

789612 099541

2

Avdio CD za učence

Avdio CD za učence

16,90 EUR

9

Hans Mol in Niki Joseph

2

Hans Mol

1

Avdio CD za učence

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Magic Adventure 1

ISBN 978-961-271-095-8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710941

9

789612 710958

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Magic Adventure 2

Magic Adventure 1

Magic Adventure 2

likovna vzgoja

Moja dru likovna u

Moja prva likovna ustvarjalnica

pregib

novo 2011

ne igre MateMatič MateMatične igre

delovna mapa za matematiko

v 1. razredu osnovne šole

mira kramarič, milka kern, majda pipan

dodatno gradivo

mira kramarič, milka kern, majda pipan

7,90 EUR

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

ISBN 978-961-271-113-9

789612 711139

ISBN 978-961-271-113-9

Lili in Bine zvezek za opismenjevanje Interaktivna dežela Lilibi 2. izdaja

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Lili in Bin zvezek za 2. izdaja

OKOLJU

EN

PRIJA Z

EN

OKOLJU

789612 711139

Lili in Bine 1 matematične igre

PRIJA Z

EN

Z

Z

Z

Z

EK VEZ

EN

PRIJA Z OKOLJU

i zvezek je Delovn njevan za opisme

8,95 EUR

9

EK VEZ

OKOLJU

EN

PRIJA Z

EN

EK VEZ

PRIJA Z

Z

Z

EK VEZ

OKOLJU

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Ko črke spregovorijo

PRIJA Z

789612 711290

EK VEZ

Danes rišem, jutri pišem

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

ISBN 978-961-271-129-X

9

i zvezek je Delovn njevan za opisme

8,95 EUR

9

OKOLJU

Martina Rajšp in Jasna Žic

novo 2013

pregib

Delovni zvezek za opismenjevanje

pregib

Delovni zvezek za opismenjevanje

pregib

EK VEZ

šolske potrebščine Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom

Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom

Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom

drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

www.knjigarna.com

Zvezek Lili in Bine B5* ČRTAST

40 listov

Zvezek Lili in Bine A4 ČRTAST Z VMESNO ČRTO

listov

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

zvezki LiB A4 A5.indd 2-3

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

Zvezek Lili in Bine A4 BREZČRTNI

40 3 831075 924734

listov

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

www.knjigarna.com

40

listov

40 3 831075 924772

listov

3 831075 924710

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

3/13/13 9:59 AM

zvezki LiB A4 A5.indd 8-9

zvezki LiB A4 A5.indd 26-27

A4 – črtast

Zvezek Lili in Bine B5* ČRTAST Z VMESNO ČRTO

3 831075 924727

listov

3 831075 924789

Zvezek Lili in Bine A4 VELIKI KARO

Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

www.knjigarna.com

40

www.knjigarna.com

40

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana © Arhiv Založbe Rokus Klett, d. o. o., 2013. Proizvedeno v EU

Učenje s prikUpnima jUnakoma LiLi in Binetom je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in drUgih šoLskih potreBščin LiLi in Bine najdete na

je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in

je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in

je zaBavno in UstvarjaLno. poLn naBor zvezkov in

Zvezek Lili in Bine A4 ČRTAST

3 831075 924741

3/13/13 9:59 AM

B5* – črtast

A4 – črtast z vmesno črto

3/13/13 9:59 AM

zvezki LiB A4 A5.indd 32-33

B5* – črtast z vmesno črto

zvezki LiB A4 A5.indd 14-15

zvezki LiB A4 A5.indd 20-21

3/13/13 9:59 AM

3/13/13 9:59 AM

3/13/13 9:59 AM

A4 – veliki karo

A4 – brezčrtni

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu 4  p r e g l e d n i c e

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 4

4/2/13 1:48 PM

barvice


2. razred

Osnovna šola – 3. razred

samostojni delovni zvezek

zek

učbenik ali berilo

delovni zvezek

učbenik ali berilo

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

učbenik ali berilo

P

pregib

P

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

delovni zvezek

novo 2012

novo 2013

Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan

Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

slovENšČINo UČBENIK za

slovENšČINo UČBENIK za

11,85 EUR ISBN 978-961-271-212-9

v drugem razredu osnovne šole 9

Besede gradijo svet 3

Lili in Bine 2

v tretjem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Besede gradijo svet 3

Lili in Bine 3

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

P

Ekološko gradivo

BERILO

BERILO

3

novo 2013

novo 2012 Metka Kordigel Aberšek

Metka Kordigel Aberšek

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

ISBN 978-961-271-215-0

789612 712150

Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. gradivo Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. gradivo Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. gradivo Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo vv celulozo, posadijo novo. gradivo

v tretjem razredu osnovne šole

vabljeni v deželo lilibi! vabljeni Če ste kupili medpredmetni delovni zvezek lilibi! v deželo s kodo za dostop do www.lilibi.si, jo poiščite vabljeni na hrbtu prvega dela tega kompleta. Če ste kupili medpredmetni delovni zvezek lilibi! v deželo s kodo za dostop do www.lilibi.si, jo poiščite vabljeni na hrbtu prvega dela tega kompleta. Če ste kupili medpredmetni delovni zvezek lilibi! deželo s kodo za dostop do www.lilibi.si, jo poiščite

Jaz pa berem 3

Lili in Bine 3

1. del

Jaz pa berem 3

dmetni medpre dmetnii zvezek delovn medpre i zvezek dmetni delovn v drugem razredu osnovne medpre šole i zvezek dmetni delovn v drugem razredu osnovne medpre šole i zvezek delovn

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v drugem razredu osnovne šole

P

Ekološko gradivo

v drugem razredu osnovne šole

novo 2012

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega medpredmetnega delovnega zvezka prispevate Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri Z nakupom tega medpredmetnega delovnega zvezka prispevate Vsak izmed nas ima različne in pomanjkljivosti, učenju insposobnosti razvijali svoje sposobnosti. sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri Z nakupom tega medpredmetnega delovnega zvezka prispevate Vsak izmed nas ima različne in pomanjkljivosti, učenju insposobnosti razvijali svoje sposobnosti.

dmetni medpre i zvezek dmetni delovn medpre i zvezek dmetni delovn medpre v tretjemi razredu zvezek osnovne šole dmetni delovn medpre v tretjemi razredu zvezek osnovne šole delovn

sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. 32,00 EUR zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri Z nakupom tega medpredmetnega delovnega zvezka prispevate zaučenju komplet in razvijali svoje sposobnosti. sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. 32,00 EUR S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri zaučenju komplet in razvijali svoje sposobnosti. 32,00 EUR Založba Rokus Klett, d. o. o. za komplet Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 32,00 EUR Faks: 01/513 46 99 Založba Rokus Klett, d. o. o. E-pošta: rokus@rokus-klett.si 9 789612 7121 67 za komplet Stegne 9 b, 1000 Ljubljana www.rokus-klett.si ISBN 978-961-271-216-7

ISBN 978-961-271-216-7

ISBN 978-961-271-216-7

ISBN 978-961-271-216-7

9

9

Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. E-pošta: rokus@rokus-klett.si 789612 7121 67

v tretjem razredu osnovne šole

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana www.rokus-klett.si Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99

Založba Rokus Klett, d. o. o. E-pošta: rokus@rokus-klett.si 789612 7121 67

789612 712167

v tretjem razredu osnovne šole

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana www.rokus-klett.si Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

novo 2013

Lili in Bine 2 medpredmetni delovni zvezek v 4 delih

Martina Rajšp in Jasna Žic

novo 2013

na hrbtu prvega dela tega kompleta. Če ste kupili medpredmetni delovni zvezek s kodo za dostop do www.lilibi.si, jo poiščite na hrbtu prvega dela tega kompleta.

Jaz pa berem 3

Lili in Bine 3 medpredmetni delovni zvezek v 5 delih

Martina Rajšp in Jasna Žic

o matEmatIK UČBENIK za

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

v drugem razredu osnovne šole

2. del

1. del

P

1. del

Lili in Bine 2 1. del

Jaz pa berem 2

novo 2012

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

2. del

9

m2

BERILO

11,85 EUR

2. del

BERILO v drugem razredu osnovne šole

2. del

jo svet 2

789612 712129

o matEmatIK UČBENIK za

11,85 EUR ISBN 978-961-271-213-6

9

Drugi koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Lili in Bine 2

Tretji koraki v matematiko

789612 712136

Tretji koraki v matematiko

P

v tretjem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Lili in Bine 3 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

P

Ekološko gradivo

novo 2013

novo 2012 Nataša Grošelj in Marija Ribič Nataša Grošelj in Marija Ribič

spozNavaNjE UČBENIK za

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom medpredmetnega delovnega zvezka Lili in Bine prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

oKolja 11,85 EUR

v drugem razredu osnovne šole

Lili in Bine 2

oje okolje 2

spozNavaNjE UČBENIK za

oKolja

ISBN 978-961-271-214-3

9

Odkrivam svoje okolje 3

789612 712143

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Odkrivam svoje okolje 3

v tretjem razredu osnovne šole

Lili in Bine 3

o 2011

ture 2

Moja druga likovna ustvarjalnica

Martina Rajšp in Jasna Žic

novo 2013

novo 2012

MateMatične igre

delovna mapa za matematiko

v 2. razredu osnovne šole

8,50 EUR

789612 712457

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

i zvezek je Delovn njevan za opisme

ISBN 978-961-271-113-9

v 3. razredu osnovne šole

ISBN 978-961-271-113-9

9

Lili in Bine zvezek za opismenjevanje 2. izdaja

Interaktivna dežela Lilibi

Lili in Bine 2 matematične igre

barvice

flomastri

polna peresnica

789612 711139

ISBN 978-961-271-281-5

9 789612 712815

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

i zvezek je Delovn njevan za opisme

8,95 EUR

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

delovna mapa za matematiko

8,50 EUR

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

ISBN 978-961-271-245-7

9

8,95 EUR

novo 2013

ne igre MateMatič

mira kramarič, milka kern, majda pipan

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

789612 711139

Martina Rajšp in Jasna Žic

novo 2013

ne igre MateMatič

mira kramarič, milka kern, majda pipan

9

pregib

MateMatične igre

pregib

Delovni zvezek za opismenjevanje

pregib

Delovni zvezek za opismenjevanje

pregib

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Lili in Bine zvezek za opismenjevanje 2. izdaja

Interaktivna dežela Lilibi

Lili in Bine 3 matematične igre

preglednice 5

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 5

4/2/13 1:52 PM


Osnovna šola – 4. razred

P

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

prenova 2009

UČBENIK

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

16,85 EUR

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

14,90 EUR

789612 099084

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099077

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA 16,85 EUR

Gradim slovenski jezik 4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

BERILO

za 4. razred osnovne šole

BERILO

slovenščina – književnost

prenova 2009 Gradim slovenski jezik 4

3/16/09 1:10:44 PM

789612 099497

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, POSODOBLJENA IZDAJA

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

7/1/09 12:51:24 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

P

EK KOLOŠKO GRADIVO

4

EKO OLOŠKO GRADIVO

ISBN 978-961-209-949-7

GSJ 4 DZ NASLOVNICA.indd 1

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4 EKO

Gradim slovenski jezik 4

2/17/09 2:19:08 PM

učb

za komplet

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

GSJ4 prenova 2008.indd 1

posodobljen delovni zvezek

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 4

ISBN 978-961-209-907-7

ISBN 978-961-209-908-4

9

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik 4

posodobljen učbenik

4

prenova 2009

slovenščina – jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

4 DELOVNI ZVEZEK

4

posodobljen/nov samost. del. zvezek

Gradim slovenski jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen/nov delovni zvezek EKO O

posodobljen/nov učbenik ali berilo

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. del

samostojni delovni zvezek

EKO

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

novo 2010 Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin

4

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR ISBN 978-961-271-011-8

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710118

NSIB 4 BERILO 2010 naslovnica.indd 1

6/17/10 9:32 AM

Svet iz besed 4

Novi svet iz besed 4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO O

Svet iz besed 4

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

novo 2009

prenova 2009

matematika

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

POSODOBLJENA IZDAJA

za komplet

ISBN 978-961-209-932-9

ISBN 978-961-209-933-6

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099329

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISIO 4 SDZ.indd 1

ISIO 4 UC Naslovnica.indd 1

Igra števil in oblik 4

Igra števil in oblik 4 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO O

Igra števil in oblik 4

2/10/09 8:17:17 AM

7/1/09 10:19:12 AM

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Igra števil in oblik 4 EK KOLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK

prenova 2009 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in tehnika

15,40 EUR

789612 098964

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DELOVNI ZVEZEK

13,45 EUR

1. del

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za komplet

9

789612 098957

ISBN 978-961-209-896-4

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

POSODOBLJENA IZDAJA 9

3/9/09 11:52:04 AM NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

Naravoslovje in tehnika 4

15,40 EUR

ISBN 978-961-209-895-7

POSODOBLJENA IZDAJA Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NIT 04 prenova 2008.indd 1

Naravoslovje in tehnika 4

prenova 2012 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in tehnika 4

UČBENIK

ISBN 978-961-209-896-4

9

prenova 2009 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika

naravoslovje in tehnika

P

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

UČBENIK

4

EKO O

789612 099336

PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

13,50 EUR

15,60 EUR

9

2/18/09 12:55:00 PM

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

789612 098964

NIT 04 prenova 2008.indd 1

Naravoslovje in tehnika 4 UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

3/9/09 11:52:04 AM

Naravoslovje in tehnika 4 4. izdaja

P

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Hi there! 4

Hi there! 4

P

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

novo 2009

družba

Družba smo mi

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

Družba smo mi 4

Družba smo mi 4

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

16,60 EUR

14,25 EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099480

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

Z družbo v družbo 4

Z družbo v družbo 4

novo 2009 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

ISBN 978-961-209-947-3

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099473

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

5/5/09 1:08:12 PM

Družba smo mi 4

Družba smo mi 4

gospodinjstvo

6  p r e g l e dni c e

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 6

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

4/2/13 1:52 PM


Osnovna šola – 5. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK

prenova 2010

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

UČBENIK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

Gradim slovenski jezik 5

izdaja

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Berilo

Berilo

izdaja

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 5 2. izdaja

novo 2012 Milena Mileva Blažić, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Neža Ritlop, Mateja Seliškar Kenda in Peter Svetina

5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Svet iz besed 5

789612 099480

P

za 5. razred osnovne šole

No vi svet iz besed

17,60 EUR

2.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

ISBN 978-961-209-948-0

Gradim slovenski jezik 5 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

5

Svet iz besed 5

3.

XX,XX EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

prenova 2010 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik 5

Novi svet iz besed 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Gradim slovenski jezik 5

prenova 2010

izdaja

ISBN 978-961-209-948-0

Ekološko gradivo

5

3.

Gradim slovenski jezik 5

XX,XX EUR

789612 099480

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

9

Ekološko gradivo

5

EKO

P

Ekološko gradivo

5

posodobljen/nov samostojni delovni zvezek

Gradim slovenski jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen/nov delovni zvezek

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

posodobljen/nov učbenik ali berilo

EKO

samostojni delovni zvezek

DELOVNI ZVEZEK

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

ek

Ekološko gradivo

Igra števil in oblik

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

5

novo 2010 Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del za matematiko v petem razredu osnovne šole

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

9

P

EKOLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKOLOŠKO GRADIVO

5

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

5

EKO

Igra števil in oblik 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2010

prenova 2010

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

2. IZDAJA

Naravoslovje in tehnika

Naravoslovje in tehnika

Naravoslovje in tehnika 5 UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

XX,XX EUR

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

Naravoslovje in tehnika 5

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Igra števil in oblik 5 EKO

Igra števil in oblik 5

789612 099480

789612 099480

2.

Naravoslovje in tehnika 5

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

Naravoslovje in tehnika 5

Naravoslovje in tehnika 5 2. izdaja

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

P

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

5

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

5

EKO

Hi there! 5 EKO

Hi there! 5

novo 2010

novo 2010

Anita Mirjanić

Anita Mirjanić

Družba smo mi 5 Družba smo mi

Družba smo mi

Družba smo mi 5 UČBENIK ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

XX,XX EUR

ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

P

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

2.

5 Učbenik

Družba smo mi 5 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Družba smo mi 5

Z družbo v družbo 5

EKO

Z družbo v družbo 5

789612 099480

DELOVNI ZVEZEK

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

2.

IZDAJA

Gospodinjstvo UČBENIK

5

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

prenova 2010

Gospodinjstvo DELOVNI ZVEZEK

IZDAJA

5

prenova 2010

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Gospodinjstvo

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

xx EUR

xx EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 5

Gospodinjstvo 5

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 7

Gospodinjstvo 5 2. izdaja

p r e g l e dni c e   7

4/2/13 1:53 PM


Osnovna šola – 6. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradim slovenski jezik

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3.

Gradim slovenski jezik 6

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole 14,50 EUR

PosodoBlJena IzdaJa

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

izdaja

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole 14,50 EUR

PosodoBlJena IzdaJa

Gradim slovenski jezik 6

3. izdaja

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole PosodoBlJena IzdaJa

ISBN 978-961-271-004-0

ISBN 978-961-271-004-0

9

Ekološko gradivo

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3.

Gradim slovenski jezik 6

izdaja

UČBENIK

posodo delovni

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

14,50 EUR

posodobljen učbenik

6

6

UČBENIK

slovenščina – jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

posodobljen samost. del.zvezek

Gradim slovenski jezik

P

Ekološko gradivo

6

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek EKO

posodobljen učbenik

Gradim slovenski jezik

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

ISBN 978-961-271-004-0

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710040

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710040

Gradim slovenski jezik 6 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 6

9

789612 710040

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 6 3. izdaja

Gradim slovenski jezik 6 2. izdaja

slovenščina – književnost Svet iz besed 6

Svet iz besed 6 ČRKE IN

EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO – pripovedovanje o dogodkih, osebah, krajih …; iz zaporedja dogodkov bralec razbere zgodbo

KNJIŽEVNE VRSTE, značilne za posamezne zvrsti

humoreska – kratka šaljiva pripoved

PRIMER zima zima bela

to dekle je kot angel

preveč napihnjeno ali preveč omalovažujoče predstavljanje dejanskega stanja, da se poudari njegov pomen

potok solz, na smrt utrujen, že sto let se nisva srečala

nagovor (apostrofa)

oziranje pesnika na neko osebo (skozi vso pesem)

nenaslovljeni Pavčkovi pesmi iz Majnic (glej str. 117 in 118)

to dekle je angel

ogovor (apostrofa)

oziranje pesnika na neko osebo (le v nekaj verzih)

Poslušaj, kaj ti pravim!

inverzija

obrnjen besedni red

odgovori mu car tako

t os m Sa

raba besed v prenesenem pomenu posnemanje zvokov in pojavov iz narave (pesniku to uspe tako, da izbira besede z določenimi glasovi)

pretiravanje (hiperbola, litota)

cmok, klik, živžav, šum, šepet

PREPOZNAMO GA PO TEM, DA …

PRIMER

prvoosebni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje v 1. osebi, torej kot bi se zgodila njemu

deček v besedilu Dobro jutro, ki ga je napisal Prežihov Voranc

vsevedni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje tako, kot bi bil sam ob vsem prisoten oziroma o vsem obveščen, pozna vsa pretekla in sedanja dejanja vseh nastopajočih, vse njihove misli, namere ...

pripovedovalec v Trdinovi zgodbi Gospodična

16,85 EUR

ZVEZA

Besedne zveze so zveze več besed (lepa hiša, delovni zvezek). Stalne besedne zveze so zveze besed, med katere ni mogoče vriniti še katere druge besede (Slovar slovenskega knjižnega jezika in Trg Leona Štuklja– ne moremo reči Slovar našega slovenskega knjižnega jezika in Trg telovadca Leona Štuklja).

BESEDNE

VRSTE

Glagol je ena od štirih glavnih besednih vrst. Označuje dejanja in dogajanja. Po njem se sprašujemo z vprašalnicami: • kaj kdo počne/kaj kdo dela (pišemo, koplje, telefonira, vozi, poje, barva ...), • kaj se s kom dogaja (piha, dežuje, ne sneži ...). Oglej si, kaj mu določamo. OSEBA

ŠTEVILO

1. OSEBA: hodim

ČAS

EDNINA: hodim

NAKLON

SEDANJIK: hodim

2. OSEBA: hodiš

DVOJINA: hodiva

PRETEKLIK: sem hodil

3. OSEBA: hodi

MNOŽINA: hodimo

PRIHODNJIK: bom hodil

Glagol pozna tudi neosebne glagolske oblike: • nedoločnik (kuhati): - prepoznamo ga po obrazilih -ti, -či, - stoji ob naklonskih glagolih (morati, želeti, smeti, znati ...) in - ob faznih glagolih (začeti, končati, prenehati, nadaljevati); • namenilnik (kuhat): - prepoznamo ga po obrazilih -t, -č, - stoji ob glagolih premikanja (iti, peljati, skočiti, teči).

POVEDNI: hodim POGOJNI: bi hodil VELELNI: hodi Velelnik glagolov na -či: reci, peci, teci ...

Posebej pozorni moramo biti zlasti na oblike glagola biti. Za moški spol se glasijo: SEDANJIK 1. oseba 2. oseba

ednina

dvojina

sem/nisem

sva/nisva

si/nisi

sta/nista

je/ni

sta/nista

3. oseba

oj ni de lov ino ni z JE v enšč ZIK v 6. raz ezek za slov e redu os vne šol i no

nK

BESEDNA

Beseda je natančno določeno zaporedje črk oziroma glasov, ki jih med sabo ni mogoče zamenjati, saj je le tako zagotovljen njen pomen. Besede so med sabo v različnih odnosih. • Sopomenke so besede, ki imajo enak (ali skoraj enak) pomen (kuža – pes). • Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (velik – majhen). • Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa besede s širšim pomenom (novinar – poklic, vrtnica – roža). • Besedna družina je skupina besed, ki ima isti besedni koren (pisati, pisarna, pisatelj). Besedni koren je del besede, ki besedi daje pomen.

2013

6

dež boža, gozd spi

primerjava dveh ali več stvari, prepoznavna po rabi besede kot ali kakor

prispodoba (metafora) podobnoglasje (onomatopeja)

VRSTE PRIPOVEDOVALCEV

7

M. De Cecco (risba) in B. Gorenc - Pižama (beseda): Pilko in Čopka v Narobniji A. G. Kermauner: Zakaj avto zjutraj noče vžgati

ZNAČILNOSTI besede ali verzi se ponavljajo stvari ali živali imajo človeške lastnosti in sposobnosti

Petra Kodre

Od glasOv dO novo knjižnih svetOv

J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

strip – zgodba, urejena v pasice; predstavljena s sličicami in navadno tudi z besedami radijska igra – besedilo, ki ga predvajajo po radiu in je zato bogato zvočno opremeljno (učinki, kot so šumi, ropotanje, glasba ...)

ponavljanje (iteracija)

primera (komparacija)

Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov, črk in socialnih zvrsti jezika preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

Ljudska: Ajda in Slovenci Ljudska: Volkodlak I. A. Krilov: Volk in jagnje Obisk Toneta Pavčka v šoli v Črenšovcih

SLOGOVNO SREDSTVO

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov.

T. Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba B. Novak: Zvesti prijatelji M. Twain: Tom Sawyer

Ljudska: Kralj Matjaž

basen – duhovita, kratka zgodba z naukom, v njej nastopajo živali s človeškimi lastnostmi anekdota – kratka šaljiva zgodba, v kateri nastopa neka znana oseba

poosebitev (personifikacija)

Od glasov do knjižnih svetov 7

Ljudska: Pegam in Lamberger J. K. Rowling: Harry Potter, Ognjeni kelih F. Bevk: Pastirci

• detektivka – literarno delo iz življenja in delovanja detektivov • kriminalka – pripoved o hudodelstvu in iskanju odgovora o njegovih povzročiteljih

DRAMATIKA – prikazovanje dogajanja, kot da poteka prav v tem trenutku pred gledalčevimi očmi; napisana je po osebah, te se med sabo pogovarjajo (dvogovor) ali pa glasno razmišljajo (samogovor)

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Tako črke kot glasove delimo na: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

E. Fritz: Song o ljubezni T. Kuntner: Pojem ti hvalnico T. Pavček: Pesem

epska pesem fantastična pripoved – literarno delo, ki opisuje dogodke in osebe, za katere je jasno, da ne morejo biti resnični realistična pripoved – literarno delo, ki temelji na dogodkih in osebah, ki bi utegnili biti resnični • pustolovska zgodba – zgodba o nenavadnih, vznemirljivih dogodivščinah

pripovedka – kratka zgodba, ki temelji na ljudskem (tj. folklornem) motivu • zgodovinska pripovedka – posega v neko zgodovinsko obdobje, vendar ne verodostojno • razlagalna pripovedka – skuša nekaj pojasniti, razložiti • bajična pripovedka (bajka) – v njej nastopajo bajeslovna bitja

slovenščina – jezik in književnost

BESEDA IN

GLASOVI

PRIMER

ljubezenska pesem domovinska pesem razmišljujoča pesem

Od glasov do knjižnih svetov

TRI KNJIŽEVNE ZVRSTI LIRIKA ali IZPOVEDNIŠTVO – izražanje, opisovanje razpoloženj, čustev, misli ...

množina smo/nismo ste/niste so/niso

ednina

dvojina

množina

1. oseba

sem bil/nisem bil

sva bila/nisva bila

smo bili/nismo bili

2. oseba

si bil/nisi bil

sta bila/nista bila

ste bili/niste bili

3. oseba

je bil/ni bil

sta bila/nista bila

so bili/niso bili

PRETEKLIK

PRIHODNJIK

dvojina

množina

1. oseba

bom/ne bom

bova/ne bova

bomo/ne bomo

2. oseba

boš/ne boš

ednina

bosta/ne bosta

boste/ne boste

3. oseba

bo/ ne bo

bosta/ne bosta

bodo/ne bodo

Samostalnik poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme (Tine, pes, roža, stol, prijateljstvo). Po njem se sprašujemo z vprašalnicami za sklone. Določamo mu:

NJIŽ EVNOST

SPOL

ŠTEVILO

MOŠKI: konj

SKLON

EDNINA: konj

ŽENSKI: kobila

DVOJINA: konja

SREDNJI: žrebe

MNOŽINA: konji

IMENOVALNIK: kdo ali kaj RODILNIK: koga ali česa DAJALNIK: komu ali čemu

ISBN 978-961-271-249-5

TOŽILNIK: koga ali kaj

9

MESTNIK: o/pri kom ali o/pri čem

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 712495

ORODNIK: s kom ali s čim

Od glasov do knjižnih svetov 6

P

EKO

Ekološko gradivo

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

Ekološko gradivo

prenova 2013

Skrivnosti števil in oblik

6

prenova 2013 Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik Skrivnosti števil in oblik Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Jože berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik

Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole

1. del

9

789612 712235

789612 712235

Dotik narave 6 prinaša: • jasno strukturirane tematske sklope • nazorne ilustracije in fotografije • dejavnosti in poskuse, pomembne za razumevanje vsebin • rubriko Povzetek s temeljnimi spoznanji vsake učne ure • rubriko Ponovi in razmisli z vprašanji za razmislek in pogovor • dodatne strani z zanimivostmi za radovedne • razlago novih pojmov • podrobna navodila za poskuse • rubriko Ključne zamisli in spoznanja, ki povzema minimalne standarde znanja • rubriko Preveri svoje znanje

EKO

P

Ekološko gradivo

6

izdaja

Skrivnosti števil in oblik 6 2. izdaja Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

novo 2012

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Dotik narave 6 odlikuje integrativni pristop, kar pomeni, da združuje kemijske, fizikalne in biološke vsebine v eno celoto. Vsebina je premišljeno razdeljena v pet poglavij, slikovito ponazorjena ter podprta z dejavnostmi, zanimivostmi in preizkusi. Posebna skrb je namenjena spodbujanju aktivnega učenja ter razvijanju odgovornega odnosa do narave in okolja.

2.

izdaja Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Skrivnosti števil in oblik 6 2. izdaja

Skrivnosti števil in oblik 6

Dotik narave

Skrivnosti števil in oblik 6

ISBN 978-961-271-223-5

2.

ISBN 978-961-271-223-5

14,65 EUR za komplet

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

novo 2012

Danica Mati Djuraki

Gregor Torkar

iztok Devetak, Miloš kovič in Gregor Torkar

za učitelje: • priročnik za učitelje na www.devetletka.net • dodatno gradivo na www.devetletka.net • elektronski učbenik in zvezek za aktivno učenje na www.irokus.si

naravoslovja v 6. razredu osnovne šole

6

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

15,45 EUR

Barbara Mihelič

Učbenik

naravoslovje 6

Ekološko gradivo

Danica Mati Djuraki

2. izdaja

Gregor Torkar

6. razred osnovne šole

Zvezek za aktivno učenje

učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

6

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

9,85 EUR

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

15,45 EUR

Zvezek za aktivno učenje

naravoslovje 6 6. razred osnovne šole

Marta Klanjšek Gunde

Marta Klanjšek Gunde

Riko Jerman

Riko Jerman

NARAVOSLOVJE 6

naravoslovje

za učence: • učbenik • elektronski učbenik na www.irokus.si • zvezek za aktivno učenje • dodatno gradivo na www.devetletka.net

Iztok Devetak, Miloš Kovič, Diana Rutar in Gregor Torkar

Dotik narave

Komplet Dotik narave 6 sestavljajo:

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2013 Barbara Mihelič

Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole, ki je nastal kot del učnega kompleta Dotik narave 6, je odlično dopolnilno gradivo h kateremu koli učbeniku za naravoslovje v 6. razredu.

Učni komplet je nastal v sodelovanju s številnimi učiteljicami in učitelji iz vse Slovenije.

P

Ekološko gradivo

EKO

izdaja

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ZVEZEk ZA AktiVNO učENJE

2.

ISBN 978-961-271-224-2

789612 712242

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

NARAVOSLOVJE 6

6

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

15,30 EUR

9

66

Delovni zvezek za matematiko 2. del osnovne šole v 6. razredu

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, razvijali svoje sposobnosti. zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj 14,65učnih EURgradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in za komplet razvijali svoje sposobnosti.

EKO

učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole

UčbENik

matematika

15,45 EUR

ISBN 978-961-271-218-1

ISBN 978-961-271-219-8

9

789612 712181

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

DN 6 UC 2013 naslovnica.indd 1

789612 712198

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN 6 AZ 2012 naslovnica.indd 1

Naravoslovje 6

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

2/4/13 8:43 AM

Naravoslovje 6

Dotik narave 6

31.8.12 11:19

Dotik narave 6

Naravoslovje 6 2. izdaja

Naravoslov

P

angleščina Messages 1

Messages 1

P

zgodovina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO O

Raziskujem preteklost 6

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e šole enik UËb

U»BENIK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Raziskujem preteklost 6

v 6. razre du osnovne šole

Ekološko gradivo

Albinca Pesek

GLASBA

6

danes in nekoË 6 Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne πole

GLASBA danes in nekoË 6

DELOVNI ZVEZEK

ISBN 978-961-209-948-0

GLASBA 6 DZ Naslovnica.indd 1

Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole ole

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

16,60 EUR

EKO OLOŠKO GRADIVO

Glasba danes in nekoč 6

Delovni zvezek za geografijo ijo v šestem razredu osnovne šole

13,25 EUR

ISBN 978-961-209-799-8

ISBN 978-961-209-770-7

Helena Verdev

Helena Verdev

789612 097998

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

789612 097707

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

3/6/09 10:49:57 AM

GEOGRAFIJA 6 DZ Naslovnica.indd 1

Raziskujem Zemljo 6

3/3/09 9:05:19 AM

Raziskujem Zemljo 6 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoč 6

geografija GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

789612 099480

2/23/09 8:49:44 AM

Glasba danes in nekoč 6* EKO OLOŠKO GRADIVO

o

p o XX,XX EUR

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

S

Samostojni delovni zvezek

a

6

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

Glasba danes in nekoË

Glasba danes in nekoË

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Telefaks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

»

ISBN 978-961-209-771-4

789612 097714

z i

danes in nekoËÐ 12,40 EUR

9

2/6/09 2:25:25 PM

n b e

6

o

danes in nekoËÐ

S

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

a n j e a S

ISBN 978-961-209-772-1

789612 097721

l

15,60 EUR

9

GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

novo 2010

p o t o G

v

glasba

Albinca Pesek

GLASBA

k

6

Albinca Pesek

GLASBA

P

Ekološko gradivo

Gospodinjstvo Učbenik

za gospodinjstvo v šestem razredU osnovne šole

2.

izdaja

Stojan Kostanjevec

Učbenik

Ekološko gradivo

2.

6

izdaja

Stojan Kostanjevec

6

novo 2011

Gospodinjstvo delovni zvezek

6

novo 2011

za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

xx,xx EUR

Gospodinjstvo

gospodinjstvo ISBN 978-961-271-005-7

9

Gospodinjstvo 6

8  p reg l edn i c e

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 8

Gospodinjstvo 6

789612 710057

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 6 2. izdaja

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

Gospodinjstvo 6 2. izdaja

*Na voljo dve različici: - učbenik z dodatkom po posodobljenem UN - učbenik brez dodatka (veljaven po starem UN) Vsaka različica ima svojo EAN kodo.

4/2/13 1:54 PM


Osnovna šola – 7. razred

P

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

UČBENIK

7

Slovenščina za vsak dan UČBENIK

prenova 2009

16,85 EUR

14,90 EUR

ISBN 978-961-209-941-1

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

POSODOBLJENA IZDAJA

16,85 EUR

ISBN 978-961-209-940-4

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099411

9

9

Slovenščina za vsakdan Slovenščina za vsakdan Slovenščina za vsakdan Slovenščina in vsak dan 7 in vsak dan 7 in vsak dan 7 za vsak dan 7

476

orieNt

1492

ANtikA sredNji reNesANsA vek

1800

1830

1899

1915

moderNA

Tezej in Minotaver, starogrški mit o Tezejevem boju z Minotavrom

Tomáš Janovic Najdolgočasnejša pesem na svetu, lirska pesem, uspavanka Daniel Pennac Pasje življenje, roman o pasjih dogodivščinah

789612 099428

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Cecil Bødker Silas, pripoved o fantu, ki zbeži pred svojim nasilnim skrbnikom

Joanne Kathleen rowling Harry Potter in kamen modrosti, mladinski roman o čarovniku Harryju in njegovem boju proti zlu

Shel Silverstein razmetana soba, lirska pesem o (ne)pospravljanju Miroslav Antić Koder plavih las, lirska pesem o zaljubljenosti

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

7

17,60 EUR ISBN 978-961-271-015-6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 710156

4/22/10 3:47 PM

Svet iz besed 7

Svet iz besed 7 ČRKE IN KNJIŽEVNE VRSTE, značilne za posamezne zvrsti

7

Petra Kodre

Od glasOv dO novo knjižnih svetOv

M. De Cecco (risba) in B. Gorenc - Pižama (beseda): Pilko in Čopka v Narobniji A. G. Kermauner: Zakaj avto zjutraj noče vžgati

7

PRIMER zima zima bela dež boža, gozd spi

primerjava dveh ali več stvari, prepoznavna po rabi besede kot ali kakor

to dekle je kot angel

raba besed v prenesenem pomenu posnemanje zvokov in pojavov iz narave (pesniku to uspe tako, da izbira besede z določenimi glasovi)

pretiravanje (hiperbola, litota)

preveč napihnjeno ali preveč omalovažujoče predstavljanje dejanskega stanja, da se poudari njegov pomen

potok solz, na smrt utrujen, že sto let se nisva srečala

nagovor (apostrofa)

oziranje pesnika na neko osebo (skozi vso pesem)

nenaslovljeni Pavčkovi pesmi iz Majnic (glej str. 117 in 118)

ogovor (apostrofa)

oziranje pesnika na neko osebo (le v nekaj verzih)

Poslušaj, kaj ti pravim!

inverzija

obrnjen besedni red

odgovori mu car tako

to dekle je angel cmok, klik, živžav, šum, šepet

PREPOZNAMO GA PO TEM, DA …

PRIMER

prvoosebni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje v 1. osebi, torej kot bi se zgodila njemu

deček v besedilu Dobro jutro, ki ga je napisal Prežihov Voranc

vsevedni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje tako, kot bi bil sam ob vsem prisoten oziroma o vsem obveščen, pozna vsa pretekla in sedanja dejanja vseh nastopajočih, vse njihove misli, namere ...

pripovedovalec v Trdinovi zgodbi Gospodična

16,85 EUR ISBN 978-961-271-249-5

9

789612 712495

Beseda je natančno določeno zaporedje črk oziroma glasov, ki jih med sabo ni mogoče zamenjati, saj je le tako zagotovljen njen pomen. Besede so med sabo v različnih odnosih. • Sopomenke so besede, ki imajo enak (ali skoraj enak) pomen (kuža – pes). • Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (velik – majhen). • Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa besede s širšim pomenom (novinar – poklic, vrtnica – roža). • Besedna družina je skupina besed, ki ima isti besedni koren (pisati, pisarna, pisatelj). Besedni koren je del besede, ki besedi daje pomen. Besedne zveze so zveze več besed (lepa hiša, delovni zvezek). Stalne besedne zveze so zveze besed, med katere ni mogoče vriniti še katere druge besede (Slovar slovenskega knjižnega jezika in Trg Leona Štuklja– ne moremo reči Slovar našega slovenskega knjižnega jezika in Trg telovadca Leona Štuklja).

2012

BESEDNE

VRSTE

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

OSEBA

ŠTEVILO

1. OSEBA: hodim

ČAS

EDNINA: hodim

SEDANJIK: hodim

2. OSEBA: hodiš

DVOJINA: hodiva

PRETEKLIK: sem hodil

3. OSEBA: hodi

MNOŽINA: hodimo

PRIHODNJIK: bom hodil

Glagol pozna tudi neosebne glagolske oblike: • nedoločnik (kuhati): - prepoznamo ga po obrazilih -ti, -či, - stoji ob naklonskih glagolih (morati, želeti, smeti, znati ...) in - ob faznih glagolih (začeti, končati, prenehati, nadaljevati); • namenilnik (kuhat): - prepoznamo ga po obrazilih -t, -č, - stoji ob glagolih premikanja (iti, peljati, skočiti, teči).

Sam ost ojn i del ovn i v 7. zvezek raz JEZ red za slo u ven IK in osnovn šči KN JIŽ e no EVN šole OS T

ZNAČILNOSTI besede ali verzi se ponavljajo stvari ali živali imajo človeške lastnosti in sposobnosti

prispodoba (metafora) podobnoglasje (onomatopeja)

ZVEZA

Glagol je ena od štirih glavnih besednih vrst. Označuje dejanja in dogajanja. Po njem se sprašujemo z vprašalnicami: • kaj kdo počne/kaj kdo dela (pišemo, koplje, telefonira, vozi, poje, barva ...), • kaj se s kom dogaja (piha, dežuje, ne sneži ...). Oglej si, kaj mu določamo.

J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

strip – zgodba, urejena v pasice; predstavljena s sličicami in navadno tudi z besedami radijska igra – besedilo, ki ga predvajajo po radiu in je zato bogato zvočno opremeljno (učinki, kot so šumi, ropotanje, glasba ...)

VRSTE PRIPOVEDOVALCEV

Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

Ljudska: Ajda in Slovenci Ljudska: Volkodlak I. A. Krilov: Volk in jagnje Obisk Toneta Pavčka v šoli v Črenšovcih

ponavljanje (iteracija)

Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov, črk in socialnih zvrsti jezika preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo.

Ljudska: Kralj Matjaž

humoreska – kratka šaljiva pripoved

primera (komparacija)

Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov.

F. Bevk: Pastirci T. Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba B. Novak: Zvesti prijatelji M. Twain: Tom Sawyer

basen – duhovita, kratka zgodba z naukom, v njej nastopajo živali s človeškimi lastnostmi anekdota – kratka šaljiva zgodba, v kateri nastopa neka znana oseba

SLOGOVNO SREDSTVO

Od glasov do knjižnih svetov 7 Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST

Ljudska: Pegam in Lamberger J. K. Rowling: Harry Potter, Ognjeni kelih

• detektivka – literarno delo iz življenja in delovanja detektivov • kriminalka – pripoved o hudodelstvu in iskanju odgovora o njegovih povzročiteljih pripovedka – kratka zgodba, ki temelji na ljudskem (tj. folklornem) motivu • zgodovinska pripovedka – posega v neko zgodovinsko obdobje, vendar ne verodostojno • razlagalna pripovedka – skuša nekaj pojasniti, razložiti • bajična pripovedka (bajka) – v njej nastopajo bajeslovna bitja

poosebitev (personifikacija)

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Tako črke kot glasove delimo na: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

E. Fritz: Song o ljubezni T. Kuntner: Pojem ti hvalnico T. Pavček: Pesem

epska pesem fantastična pripoved – literarno delo, ki opisuje dogodke in osebe, za katere je jasno, da ne morejo biti resnični realistična pripoved – literarno delo, ki temelji na dogodkih in osebah, ki bi utegnili biti resnični • pustolovska zgodba – zgodba o nenavadnih, vznemirljivih dogodivščinah

DRAMATIKA – prikazovanje dogajanja, kot da poteka prav v tem trenutku pred gledalčevimi očmi; napisana je po osebah, te se med sabo pogovarjajo (dvogovor) ali pa glasno razmišljajo (samogovor)

Novi svet iz besed 7 BESEDNA BESEDA IN

GLASOVI

PRIMER

ljubezenska pesem domovinska pesem razmišljujoča pesem

Od glasov do knjižnih svetov

TRI KNJIŽEVNE ZVRSTI

6/11/09 12:53:42 PM

Slovenščina za vsak dan 7

Michel Tournier Sveti trije kralji, zbirka treh zgodb, ki temeljijo na svetopisemskih motivih

9

EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO – pripovedovanje o dogodkih, osebah, krajih …; iz zaporedja dogodkov bralec razbere zgodbo

Slovenščina za vsak dan 7

Sue Towsend Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 in ¾, dnevniški roman o odraščanju Jadrana Krta

Naslovnica SIB 7 BERILO naslovnica.indd 1

LIRIKA ali IZPOVEDNIŠTVO – izražanje, opisovanje razpoloženj, čustev, misli ...

7

prenova 2009

novo 2010

PostmoderNizem

oscar Wilde Sebični velikan, pravljica o velikanu in njegovem vrtu

erich Kästner 35. maj, pripoved, ki sodi v okvir literature nonsensa

POSODOBLJENA IZDAJA

za 7. razred osnovne šole

1975

roald Dahl rdeča kapica in volk, parodija na pravljico o Rdeči kapici

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. DEL

Ekološko gradivo

7

1989 podpisana Majniška deklaracija, zahteva po suvereni slovenski državi

1980 Josip Broz Tito, dolgoletni predsednik SFRJ, umre

svetovna književnost po letu 1950

moderNizem roald Dahl Poba, avtobiografska pripoved

Jacques Prevert Zabušant, lirska pesem o otroški radoživosti in neponarejenosti

Homer odiseja, junaški ep o Odisejevem vračanju na rodno Itako

1969 Apollo 11, prva vesoljska odprava s človeško posadko, pristane na Luni

Berilo

1. septembra 1939 se z nemško okupacijo Poljske prične 2. svetovna vojna

1950

AvANtgArdizem

ivan Andrejevič Krilov Volk in jagnje, basen v verzih o volkovi dobri nameri

Berilo

1889 v počastitev velike Svetovne razstave v Parizu zgradijo eifflov stolp

1879 Thomas Alva edison, ameriški izumitelj, izumi žarnico

svetovna književnost 19. in prve polovice 20. stoletja 1700

klAsicizem rAzsvetljeNstvo romANtikA reAlizem

iz enega, indijski mit o stvarjenju sveta

N o vi svet iz besed

1503 leonardo da Vinci, italijanski renesančni izumitelj, kipar in slikar, prične slikati Mona Lizo

starejša svetovna književnost

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

okrog 1439 Johannes Gutenberg, nemški izumitelj in zlatar, izumi tisk s premičnimi črkami

posodobljen delovni zvezek

ISBN 978-961-209-942-8

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099404

SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

3000 pr. n. št.

posodobljen učbenik

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

7

prenova 2009

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

POSODOBLJENA IZDAJA

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

7

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

posodobljen/nov samost. del. zvezek EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen delovni zvezek

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

posodobljen/nov učbenik ali berilo

Slovenščina za vsak dan

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

DELOVNI ZVEZEK

posodobljen delovni zvezek

EKO

en

NAKLON POVEDNI: hodim POGOJNI: bi hodil

VELELNI: hodi Velelnik glagolov na -či: reci, peci, teci ...

Posebej pozorni moramo biti zlasti na oblike glagola biti. Za moški spol se glasijo: SEDANJIK 1. oseba 2. oseba 3. oseba

ednina

dvojina

sem/nisem

sva/nisva

si/nisi

sta/nista

je/ni

sta/nista

množina smo/nismo ste/niste so/niso

ednina

dvojina

množina

1. oseba

sem bil/nisem bil

sva bila/nisva bila

smo bili/nismo bili

2. oseba

si bil/nisi bil

sta bila/nista bila

ste bili/niste bili

3. oseba

je bil/ni bil

sta bila/nista bila

so bili/niso bili

PRETEKLIK

PRIHODNJIK

dvojina

množina

1. oseba

bom/ne bom

bova/ne bova

bomo/ne bomo

2. oseba

boš/ne boš

ednina

bosta/ne bosta

boste/ne boste

3. oseba

bo/ ne bo

bosta/ne bosta

bodo/ne bodo

Samostalnik poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme (Tine, pes, roža, stol, prijateljstvo). Po njem se sprašujemo z vprašalnicami za sklone. Določamo mu: SPOL MOŠKI: konj

ŠTEVILO EDNINA: konj

ŽENSKI: kobila

DVOJINA: konja

SREDNJI: žrebe

MNOŽINA: konji

SKLON IMENOVALNIK: kdo ali kaj RODILNIK: koga ali česa DAJALNIK: komu ali čemu TOŽILNIK: koga ali kaj MESTNIK: o/pri kom ali o/pri čem ORODNIK: s kom ali s čim

OGDKS 7 SDZ 2012 naslovnica.indd 1

27.9.12 11:47

Od glasov do knjižnih svetov 7

P

EKO

Ekološko gradivo

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2012

Skrivnosti števil in oblik

7

prenova 2012 Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik Skrivnosti števil in oblik Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Jože berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole

Delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole Delovni zvezek za matematiko v 7. razredu 2. del osnovne šole

7

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

3.

3.

za komplet 14,65 EUR za komplet

izdaja

15,30 EUR

77

1. del Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih zasposobnosti otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi Vsak izmed nas ima gradiv različne in pomanjkljivosti, učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. razvijali svojezvezka sposobnosti. Z nakupom tega delovnega prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in 14,65razvijali EUR svoje sposobnosti.

3. izdaja

izdaja ISBN 978-961-271-223-5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si 789612 712235 Založba Rokus Klett, d. www.rokus-klett.si o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISBN 978-961-271-223-5

ISBN 978-961-271-222-8

9

789612 712235

SSIO 7 DZ 2012 naslovnica 2del.indd 1

27.6.12 9:57

Skrivnosti števil in oblik 7 3. izdaja Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Skrivnosti števil in oblik 7 3. izdaja Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

novo 2013

Dotik narave

P

Ekološko gradivo

Andreja Kolman

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2013

Danica Pintar

Irena Furlan

Iztok Devetak, Miloš Kovič, Diana Rutar in Gregor Torkar

iztok Devetak, Miloš kovič in Gregor Torkar

Dotik narave učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

naravoslovja v 7. razredu osnovne šole

NARAVOSLOVJE 6

7

15,45 EUR

Marta Klanjšek Gunde

Zvezek za aktivno učenje

7

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

9,85 EUR

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

2.

Danica Pintar

izdaja

Irena Furlan

7. razred osnovne šole

Marta Klanjšek Gunde

Riko Jerman

Rudi Ocepek

15,45 EUR

prenova 2013

zvezek za aktivno učenje

Danica Mati Djuraki

naravoslovje 7

Riko Jerman

Rudi Ocepek

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

naravoslovje 7

2. izdaja

7. razred osnovne šole

NARAVOSLOVJE 7

izdaja

Riko Jerman

Ekološko gradivo

Andreja Kolman

Učbenik

Danica Mati Djuraki

Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole, ki je nastal kot del učnega kompleta Dotik narave 6, je odlično dopolnilno gradivo h kateremu koli učbeniku za naravoslovje v 6. razredu.

2.

6. razred osnovne šole Marta Klanjšek Gunde

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

novo 2013

7

Zvezek za aktivno učenje

naravoslovje 6

27.6.12 9:56

NARAVOSLOVJE 7

Danica Mati Djuraki

Gregor Torkar

P

Ekološko gradivo

učbenik

prenova 2013 Barbara Mihelič

EKO

Skrivnosti števil in oblik 7

Ekološko gradivo

ZVEZEk ZA AktiVNO učENJE

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Skrivnosti števil in oblik 7

EKO

9

SSIO 7 DZ 2012 naslovnica 1del.indd 1

dELOVNi zVEzEk

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

EKO

789612 712228

UčbENik

9

15,45 EUR

ISBN 978-961-271-219-8

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

e6

Naravoslovje 6

Naravoslovje 7

Naravoslovje 7

789612 712198

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Dotik narave 7

Dotik narave 7

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naravoslovje 7 3. izdaja

Naravoslovje 7

P

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Messages 2 EKO OLOŠKO GRADIVO

7

prenova 2009

DELOVNI ZVEZEK

Messages 2

prenova 2009

Raziskujem preteklost

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

14,45 EUR ISBN 978-961-209-909-1

9

789612 099091

RP 7 DZ prenova 2008.indd 1

U»BENIK

UËbe

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu

osnovne š o

le

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v 7. razre du osnovne šole

7

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

2/18/09 10:28:12 AM

Raziskujem preteklost 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

GLASBA

danes in nekoË 7

DELOVNI ZVEZEK

7

Raziskujem preteklost 7 EKO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

Raziskujem preteklost 7 EKO O

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Raziskujem preteklost 7

Raziskujem preteklost

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

7

EKO

EKO OLOŠKO GRADIVO

Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

16,60 EUR

P O

O S

Samostojni delovni zvezek Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 7

EKO OLOŠKO GRADIVO

3/10/09 12:25:59 PM

Glasba danes in nekoč 7

Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

novo 2009

13,25 EUR

ISBN 978-961-209-936-7

ISBN 978-961-209-935-0

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev 9

A 2/23/09 2:11:11 PM

novo 2009

Helena H Helena elena Verdev V Verdev erdev

789612 099367

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

GEOGRAFIJA 7UC 2009.indd 1

14,60 EUR ISBN 978-961-209-481-2

,!7IJ6B2-ajeibc!

GLASBA 7 DZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 7*

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

Glasba danes in nekoË

Glasba danes in nekoË

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

»

789612 097684

Z I

ISBN 978-961-209-768-4

2/6/09 2:32:42 PM

P O T O G

O

13,40 EUR

9

GLASBA 7 UC 2009 naslovnica.indd 1

7

K

danes in nekoËÐ

S

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Albinca Pesek

GLASBA

A N J E A S

ISBN 978-961-209-769-1

789612 097691

7

L

16,80 EUR

9

danes in nekoËÐ

V

Albinca Pesek

GLASBA

N B E

GLASBA danes in nekoË 7

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne πole

789612 099350

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

2/16/09 8:34:41 AM

GEOGRAFIJA 7 DZ 2009.indd 1

2/23/09 11:41:21 AM

Raziskujem Stari svet 7 Raziskujem Stari svet 7

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 9

*Na voljo dve različici: - učbenik z dodatkom po posodobljenem UN - učbenik brez dodatka (veljaven po starem UN) Vsaka različica ima svojo EAN kodo.

p reg l edn i c e   9

4/2/13 1:54 PM


Osnovna šola – 8. razred

UČBENIK

Slovenščina za vsak dan

EKOLOŠKO GRADIVO

8

Slovenščina za vsak dan

UČBENIK

8

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

4.

4.

prenova 2010

prenova 2010 Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

16,85 EUR

XX,XX EUR

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

8

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

za slovenščino v 8. razredu osnovne šole

3.

prenova 2010 izdaja

IZDAJA

IZDAJA

učb

Ekološko gradivo

8

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

slovenščina – jezik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

8

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

P

EKOLOŠKO GRADIVO

8

posodobljen/nov samostojni del.zvezek

slovenščina za vsak dan

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

posodobljen/nov delovni zvezek EKO

posodobljen/nov učbenik ali berilo DELOVNI ZVEZEK

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

16,85 EUR ISBN 978-961-209-941-1

ISBN 978-961-209-941-1 ISBN 978-961-209-948-0

9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

Slovenščina za vsak dan 8 4. izdaja

Slovenščina za vsak dan 8 3. izdaja

Ekološko gradivo

EKO

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

789612 099480

8 Berilo

Berilo

za 8. razred osnovne šole

novo 2012 Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

N o vi svet iz besed

slovenščina – književnost

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR

8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NSIB 8 BERILO 2011 naslovnica.indd 1

Svet iz besed 8

12/28/10 9:05 AM

Svet iz besed 8

Novi svet iz besed 8

EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO – pripovedovanje o dogodkih, osebah, krajih …; iz zaporedja dogodkov bralec razbere zgodbo

balada – srednje dolga pesem z lirskimi, epskimi in dramskimi prvinami; zanjo so značilni mračno vzdušje, napeto dogajanje, prisotnost nadnaravnih sil in tragičen konec romanca – srednje dolga pesem z lirskimi, epskimi in dramskimi prvinami; zanjo so značilni opisi bojev in ljubezni plemstva, četverostopični trohej ter asonanca epska pesnitev – daljša pripovedna pesem roman – daljše pripovedno besedilo, njegovo dogajanje običajno poteka v daljšem časovnem obdobju in na različnih dogajalnih krajih, v njem običajno nastopa več oseb (glavnih, stranskih) fantastična pripoved – literarno delo, ki opisuje dogodke in osebe, za katere je jasno, da ne morejo biti resnični

• detektivka – literarno delo iz življenja in delovanja detektivov • kriminalka – pripoved o hudodelstvu in iskanju odgovora o njegovih povzročiteljih pripovedka – kratka zgodba, ki temelji na ljudskem (tj. folklornem) motivu • zgodovinska pripovedka – posega v neko zgodovinsko obdobje, vendar ne verodostojno • razlagalna pripovedka – skuša nekaj pojasniti, razložiti • bajična pripovedka (bajka) – v njej nastopajo bajeslovna bitja

Ljudska: Pegam in Lambergar F. Prešeren: Povodni mož F. Prešeren: Turjaška Rozamunda F. Prešeren: Krst pri Savici I. Tavčar: Visoška kronika

Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov, črk in socialnih zvrsti jezika preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

Od glasOv dO knjižnihnovo svetOv ČRKE IN

os

jn

to

A. T. Linhart: Županova Micka

m

komedija – zabavno dramsko delo, ki kaže na pomanjkljivosti ljudi, izraža kritiko družbe in vzgaja

Sa

m. De Cecco (risba) in B. Gorenc - Pižama (beseda): Pilko in Čopka v Narobniji A. G. Kermauner: Zakaj avto zjutraj noče vžgati

Po izvoru besede delimo na domače in prevzete. • Domače so besede, ki so se v slovenščini ohranile še iz zelo starih časov oz. so nastale iz slovenskih besed (npr. dolina). • Prevzete so besede, ki smo jih v slovenščino prevzeli iz tujih jezikov (npr. televizija).

GLASOVI

BESEDNE

J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

strip – zgodba, urejena v pasice; predstavljena s sličicami in navadno tudi z besedami radijska igra – besedilo, ki ga predvajajo po radiu in je zato bogato zvočno opremljeno (učinki, kot so šumi, ropotanje, glasba ...)

Besede so med sabo v različnih odnosih. • Sopomenke so besede, ki imajo enak (ali skoraj enak) pomen (zrcalo – ogledalo). • Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (reven – bogat). • Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa besede s širšim pomenom (nogomet – šport, postrv – riba). • Besedna družina je skupina besed, ki ima isti besedni koren (lep, lepotica, polepšati, lepo, leposlovje, leporečiti ...). Besedni koren je del besede, ki besedi daje pomen.

Glede na govorni položaj ločimo slogovno nezaznamovane in slogovno zaznamovane besede. • Slogovno nezaznamovane besede lahko uporabimo kjer koli in kadar koli. • Kot slogovno zaznamovane prepoznamo besede, ki izstopajo iz sobesedila, ker so nenavadne in nepričakovane (npr. bukvarna nam. knjigarna).

2013

VRSTE

Besedne zveze so zveze več besed (nova knjiga, dirkalni avto). Stalne besedne zveze so zveze besed, med katere ni mogoče vriniti še katere druge besede (Slovar slovenskega knjižnega jezika in Trg Leona Štuklja– ne moremo reči Slovar našega slovenskega knjižnega jezika in Trg telovadca Leona Štuklja).

Glagol je ena od štirih glavnih besednih vrst. Označuje dejanja in dogajanja. Po njem se sprašujemo z vprašalnicami: • kaj kdo počne/kaj kdo dela (zaliva, naročamo, zidaš, prodajava ...), • kaj se s kom dogaja (piha, dežuje, ne sneži ...). Oglej si, kaj mu določamo.

T. Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba B. Novak: Zvesti prijatelji m. Twain: Tom Sawyer

JE

16,85 EUR

ZI

K

id

el

ov

8

v 8 ni z ve . i no i n razre zek za slovenšč du o KN s n o v n e š ol e JIŽ E VN OST

ISBN 978-961-271-250-1

OSEBA

ŠTEVILO

1. OSEBA: berem

ČAS

EDNINA: berem

NAKLON

SEDANJIK: berem

DVOJINA: bereva

PRETEKLIK: sem bral

3. OSEBA: bere

mNOŽINA: beremo

PRIHODNJIK: bom bral

ednina

dvojina

množina

1. oseba

sem/nisem

sva/nisva

smo/nismo

2. oseba

si/nisi

sta/nista

ste/niste

3. oseba

je/ni

sta/nista

so/niso

VID

POVEDNI: berem

2. OSEBA: bereš

Posebej pozorni moramo biti zlasti na oblike glagola biti. Za moški spol se glasijo: SEDANJIK

ZVEZA

Beseda je natančno določeno zaporedje črk oz. glasov, ki jih med sabo ni mogoče zamenjati, saj je le tako zagotovljen njen pomen.

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Tako črke kot glasove delimo na: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

J. K. Rowling: Harry Potter, Ognjeni kelih F. Bevk: Pastirci

Ljudska: Ajda in Slovenci Ljudska: Volkodlak I. A. Krilov: Volk in jagnje Obisk Toneta Pavčka v šoli v Črenšovcih

• Knjižni jezik v zapisu in izgovarjavi upošteva pravila slovnice, slovarja, pravopisa in pravorečja. Poznamo ga v dveh oblikah – kot knjižni zborni jezik (npr. Pes se mora gibati.) in kot knjižni splošnopogovorni jezik (npr. Pes se mora gibat.). • Neknjižni jezik ne upošteva pravil slovnice, slovarja, pravopisa in pravorečja. Sem prištevamo pokrajinske pogovorne jezike, ki se govorijo po večjih mestih (npr. ljubljanski pokrajinski pogovorni jezik …) in narečja, ki se govorijo na podeželju (npr. prekmursko narečje …). • med neknjižne zvrsti sodi tudi sleng, tj. je govorica mladih.

Petra Kodre

Ljudska: Kralj Matjaž

basen – duhovita, kratka zgodba z naukom, v njej nastopajo živali s človeškimi lastnostmi anekdota – kratka šaljiva zgodba, v kateri nastopa neka znana oseba humoreska – kratka šaljiva pripoved

DRAMATIKA – prikazovanje dogajanja, kot da poteka prav v tem trenutku pred gledalčevimi očmi; napisana je po osebah, te se med sabo pogovarjajo (dvogovor) ali pa glasno razmišljajo (samogovor)

Od glasov do knjižnih svetov 8 Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov.

8

T. Pavček: Pesem S. Kosovel: Starka za vasjo F. Prešeren: O Vrba

realistična pripoved – literarno delo, ki temelji na dogodkih in osebah, ki bi utegnili biti resnični • pustolovska zgodba – zgodba o nenavadnih, vznemirljivih dogodivščinah

slovenščina – jezik in književnost

PRImER E. Fritz: Song o ljubezni T. Kuntner: Pojem ti hvalnico

razmišljujoča pesem socialna pesem – govori o težkem gmotnem položaju ljudi in njihovi stiski, ki je s tem povezana sonet (italijanski) – stalna pesniška oblika iz štirinajstih jambskih enajstercev, razporejenih v dve kvartini (oklepajoča rima) in dve tercini (običajno prestopna rima)

Od glasov do knjižnih svetov

KNJIŽEVNE VRSTE, značilne za posamezne zvrsti ljubezenska pesem domovinska pesem

BESEDNA

BESEDA IN

SOCIALNE ZVRSTI JEZIKA TRI KNJIŽEVNE ZVRSTI LIRIKA ali IZPOVEDNIŠTVO – izražanje, opisovanje razpoloženj, čustev, misli ...

NEDOVRŠNI: berem

POGOJNI: bi bral

DOVRŠNI: preberem

VELELNI: beri Velelnik glagolov na -či: lezi, vrzi, ostrizi ...

Vsi glagoli nimajo vidskega para, npr. biti, imeti …

Glagol pozna tudi neosebne glagolske oblike: • nedoločnik (preveriti): - prepoznamo ga po obrazilih -ti, -či, - stoji ob naklonskih glagolih (morati, želeti, smeti, znati ...) in - ob faznih glagolih (začeti, končati, prenehati, nadaljevati); • namenilnik (preverit): - prepoznamo ga po obrazilih -t, -č, - stoji ob glagolih premikanja (iti, peljati, skočiti, teči).

ednina

dvojina

PRIHODNJIK

ednina

dvojina

množina

1. oseba

sem bil/ nisem bil

sva bila/ nisva bila

smo bili/ nismo bili

1. oseba

bom/ne bom

bova/ne bova

bomo/ ne bomo

2. oseba

si bil/nisi bil

sta bila/ nista bila

ste bili/niste bili

2. oseba

boš/ne boš

bosta/ ne bosta

boste/ ne boste

je bil/ni bil

sta bila/ nista bila

bo/ ne bo

bosta/ ne bosta

bodo/ ne bodo

PRETEKLIK

3. oseba

množina

3. oseba

so bili/niso bili

Samostalnik poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme (voznik, jelen, mak, streha, lepota). Po njem se sprašujemo z vprašalnicami za sklone. Določamo mu: SPOL mOŠKI: petelin

ŠTEVILO EDNINA: petelin

ŽENSKI: kokoš

DVOJINA: petelina

SREDNJI: pišče

mNOŽINA: petelini

SKLON ImENOVALNIK: kdo ali kaj RODILNIK: koga ali česa DAJALNIK: komu ali čemu TOŽILNIK: koga ali kaj

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

mESTNIK: o/pri kom ali o/pri čem ORODNIK: s kom ali s čim

OGDKS 8 SDZ 2012 naslovnica.indd 1

4. 02. 13 08:52

P

Ekološko gradivo

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Od glasov do knjižnih svetov 8

Skrivnosti števil in oblik

8

prenova 2012

Jože berk, Jana Draksler in Marjana Robič

učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole

Delovni zvezek za matematiko v 8. razredu osnovne šole

8

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

izdaja

ISBN 978-961-271-225-9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

SSIO 8 UC 2012 naslovnica.indd 1

27.6.12 13:02

789612 712259

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

SSIO 8 DZ 2012 naslovnica 1del.indd 1

23.7.12 10:08

Skrivnosti števil in oblik 8 2. izdaja

Dotik življenja 8 prinaša: • jasno strukturirane tematske sklope • nazorne ilustracije in fotografije • rubriko Zanimivosti z zanimivimi dejstvi, povezanimi z osnovnim besedilom • rubriko V premislek z vprašanji in vsebinami za razmislek in pogovor • rubriko Za zelo radovedne za vse, ki jih obravnavane teme še posebej zanimajo • strani z informacijami o boleznih in poškodbah • nasvete in navodila za prvo pomoč • razlago ključnih pojmov • naloge za ponovitev, razmislek in raziskovanje • navodila za poskuse

P

Ekološko gradivo

Skrivnosti števil in oblik 8 2. izdaja Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Dotik življenja 8 ponuja učencem celosten pogled na človeka, ki združuje fizično, duhovno in mentalno komponento. Vabi jih k spoznavanju človeškega telesa in razumevanju njegovega delovanja z opazovanjem njihovega lastnega telesa. Posebna skrb je namenjena spodbujanju odgovornosti, dobre samopodobe ter spoštovanja do sebe in drugih.

EKO

Skrivnosti števil in oblik 8

8

novo 2012

Dotik življenja

Skrivnosti števil in oblik 8

2.

14,65 EUR za komplet

izdaja

ISBN 978-961-271-224-2

789612 712242

novo 2012

Zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole, ki je nastal kot del učnega kompleta Dotik življenja 8, je odlično dopolnilno gradivo h kateremu koli učbeniku za biologijo v 8. razredu.

Učni komplet je nastal v sodelovanju s številnimi učiteljicami in učitelji iz vse Slovenije. urška Lunder

biologija

8

1. del

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

2.

15,30 EUR

9

prenova 2012

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik

Skrivnosti števil in oblik

matematika

za učence: • učbenik • zvezek za aktivno učenje • dodatno gradivo na www.devetletka.net

Urška Lunder

Dotik življenja

Komplet Dotik življenja 8 sestavljajo:

za učitelje: • priročnik za učitelje na www.devetletka.net • dodatno gradivo na www.devetletka.net • elektronski učbenik in zvezek za aktivno učenje na www.irokus.si

Zvezek za aktivno učenje

učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole

biologije v 8. razredu osnovne šole

8

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

16,35 EUR

8

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

9,85 EUR

ISBN 978-961-271-220-4

ISBN 978-961-271-221-1

9

789612 712204

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

BIO 8 UC naslovnica.indd 1

789612 712211

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16.7.12 13:22

DZ 8 DZ 2012 naslovnica.indd 1

Biologija 8

Biologija 8

P

31.7.12 8:36

Dotik življenja 8

Dotik življenja 8

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

P

EKOLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKOLOŠKO GRADIVO

8

UČBENIK

DELIOVNI ZVEZEK

8

EKO

Messages 3 EKO

Messages 3

prenova 2010

zgodovina

prenova 2010

8

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

Raziskujem preteklost

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

2. IZDAJA

UČBENIK ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

XX,XX EUR

zredu osn o

P

vne šole

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8. razredu

2. IZDAJA

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja

Raziskujem preteklost 8 EKO O

UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. ra

Raziskujem preteklost 8 2. izdaja

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

osnovne šole

GLASBA

DELOVNI ZVEZEK

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

EKO O

Raziskujem preteklost 8 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

789612 099480

8

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

Raziskujem preteklost

danes in nekoË

8

8

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Zakaj se dogaja? Sile in energija

16,25 EUR

789612 098339

P O

O S

A

DELOVNI ZVEZEK

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

14,35 EUR ISBN 978-961-209-832-2

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 098322

Zakaj se dogaja? 8* EKOLOŠKO GRADIVO

P

Učbenik za geografijo

Zakaj se dogaja? 8 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v osmem razredu osnovne šole

EKOLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole

novo 2010

novo 2010

geografija

Raziskujem

Helena Verdev

NOVI SVET

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

789612 099480

Samostojni delovni zvezek

Glasba danes in nekoË Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? 8

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

9

2/24/09 9:34:28 AM

Glasba danes in nekoč 8

novo 2009

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

UČBENIK

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

EKO OLOŠKO GRADIVO

Zakaj se dogaja? 8

ISBN 978-961-209-833-9

9

789612 096267

GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 8

novo 2009

fizika

DELOVNI ZVEZEK

U»BENIK

UČBENIK

» 2/18/09 1:04:30 PM

P

EKO OLOŠKO GRADIVO

8

14,60 EUR ISBN 978-961-209-626-7

9

GLASBA 8 DZ Naslovnica.indd 1

Glasba danes in nekoč 8* Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8

Z I

2/24/09 8:56:04 AM

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

O

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

789612 097660

S

danes in nekoËÐ ISBN 978-961-209-766-0

9

K

Albinca Pesek

GLASBA 13,40 EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

A N J E A S

8

danes in nekoËÐ

ISBN 978-961-209-767-7

789612 097677

L

GLASBA

16,80 EUR

9

V

Albinca Pesek

glasba

P O T O G

N B E

GLASBA danes in nekoË 8

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne πole

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem

8

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem Novi svet 8

P

zgib

EKO

zgib

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

NOVI SVET

8

Raziskujem Novi svet 8 EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Učbenik

8

Helena Verdev

novo 2010 Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element

kemija

Peti element učbenik

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

za kemijo v osmem razredu osnovne šole

16,25 EUR

789612 099961

Peti element DELOVNI ZVEZEK ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

14,35 EUR

ISBN 978-961-209-996-1

9

novo 2010 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

8 ISBN 978-961-209-997-8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Peti element 8

10  preg l edn i c e

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 10

789612 099978

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Peti element 8

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

*Na voljo dve različici: - učbenik z dodatkom po posodobljenem UN - učbenik brez dodatka (veljaven po starem UN) Vsaka različica ima svojo EAN kodo.

4/2/13 1:57 PM


Osnovna šola – 9. razred

9

P

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

9

Slovenščina za vsak dan

UČBENIK

za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

2.

2.

prenova 2011

prenova 2011

Slovenščina za vsak dan

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

XX,XX EUR

dan 8

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

9

9

saMosToJni delovni zvezeK

Za SloVenščino V 9. RaZRedu oSnoVne šole

3. izdaja

ISBN 978-961-209-941-1

ISBN 978-961-209-941-1

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099480

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Svet iz besed 9

16,85 EUR

16,85 EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan

prenova 2011

izdaja

izdaja

Ekološko gradivo

8

9

dElovNI zvEzEK

za SlovENšČINo v 9. razrEdU oSNovNE šolE POSODOBLJENA IZDAJA

Slovenščina za vsak dan

UČBENIK

Slovenščina za vsak dan

posodobljen samostojni delovni zvezek saMosToJni delovni zvezeK

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

9

posodobljen delovni zvezek EKO

Ekološko gradivo

EKO

posodobljen učbenik Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

dElovNI zvEzEK

samostojni delovni zvezek

delovni zvezek

EKO

učbenik ali berilo

ek

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Slovenščina za vsak dan 9 2. izdaja

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan 9 4. izdaja

Slovenščina za vsak dan 9 3. izdaja

Svet iz besed 9 ČRKE IN

razmišljujoča pesem EPIKA ali PRIPOVEDNIŠTVO – pripovedovanje o dogodkih, osebah, krajih …; iz zaporedja dogodkov bralec razbere zgodbo

humoreska – kratka šaljiva pripoved

ZNAČILNOSTI besede ali verzi se ponavljajo stvari ali živali imajo človeške lastnosti in sposobnosti primerjava dveh ali več stvari, prepoznavna po rabi besede kot ali kakor

nenaslovljeni Pavčkovi pesmi iz Majnic (glej str. 117 in 118)

obrnjen besedni red

9

to dekle je angel

t os m Sa

potok solz, na smrt utrujen, že sto let se nisva srečala

oziranje pesnika na neko osebo (skozi vso pesem) oziranje pesnika na neko osebo (le v nekaj verzih)

OSEBA

PRIMER zima zima bela dež boža, gozd spi to dekle je kot angel

preveč napihnjeno ali preveč omalovažujoče predstavljanje dejanskega stanja, da se poudari njegov pomen

nagovor (apostrofa)

cmok, klik, živžav, šum, šepet

oj ni de lov ino ni z JE v enšč ZIK v 9. raz ezek za slov e redu os vne šol i no

Poslušaj, kaj ti pravim! odgovori mu car tako

VRSTE PRIPOVEDOVALCEV

PREPOZNAMO GA PO TEM, DA …

PRIMER

prvoosebni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje v 1. osebi, torej kot bi se zgodila njemu

deček v besedilu Dobro jutro, ki ga je napisal Prežihov Voranc

vsevedni pripovedovalec

zgodbo pripoveduje tako, kot bi bil sam ob vsem prisoten oziroma o vsem obveščen, pozna vsa pretekla in sedanja dejanja vseh nastopajočih, vse njihove misli, namere ...

pripovedovalec v Trdinovi zgodbi Gospodična

BESEDNA

ZVEZA

Beseda je natančno določeno zaporedje črk oziroma glasov, ki jih med sabo ni mogoče zamenjati, saj je le tako zagotovljen njen pomen. Besede so med sabo v različnih odnosih. • Sopomenke so besede, ki imajo enak (ali skoraj enak) pomen (kuža – pes). • Protipomenke so besede z nasprotnim pomenom (velik – majhen). • Podpomenke so besede z ožjim pomenom, nadpomenke pa besede s širšim pomenom (novinar – poklic, vrtnica – roža). • Besedna družina je skupina besed, ki ima isti besedni koren (pisati, pisarna, pisatelj). Besedni koren je del besede, ki besedi daje pomen. Besedne zveze so zveze več besed (lepa hiša, delovni zvezek). Stalne besedne zveze so zveze besed, med katere ni mogoče vriniti še katere druge besede (Slovar slovenskega knjižnega jezika in Trg Leona Štuklja– ne moremo reči Slovar našega slovenskega knjižnega jezika in Trg telovadca Leona Štuklja).

VRSTE

ŠTEVILO

1. OSEBA: hodim

M. De Cecco (risba) in B. Gorenc - Pižama (beseda): Pilko in Čopka v Narobniji

raba besed v prenesenem pomenu posnemanje zvokov in pojavov iz narave (pesniku to uspe tako, da izbira besede z določenimi glasovi)

pretiravanje (hiperbola, litota)

inverzija

BESEDNE

2013

Glagol je ena od štirih glavnih besednih vrst. Označuje dejanja in dogajanja. Po njem se sprašujemo z vprašalnicami: • kaj kdo počne/kaj kdo dela (pišemo, koplje, telefonira, vozi, poje, barva ...), • kaj se s kom dogaja (piha, dežuje, ne sneži ...). Oglej si, kaj mu določamo.

A. G. Kermauner: Zakaj avto zjutraj noče vžgati

prispodoba (metafora) podobnoglasje (onomatopeja)

ogovor (apostrofa)

Slovenski knjižni jezik ima 29 glasov, ki jih zapisujemo s 25 črkami. Tako črke kot glasove delimo na: • samoglasnike (zapisujemo jih s črkami a, e, i, o, u) in • soglasnike (zapisujemo jih z vsemi drugimi črkami).

Petra Kodre

Od glasOv dO knjižnihnovo svetOv

J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori

strip – zgodba, urejena v pasice; predstavljena s sličicami in navadno tudi z besedami radijska igra – besedilo, ki ga predvajajo po radiu in je zato bogato zvočno opremeljno (učinki, kot so šumi, ropotanje, glasba ...)

ponavljanje (iteracija)

Gradivo učenca vodi od spoznavanja glasov, črk in socialnih zvrsti jezika preko odkrivanja pomenskih razmerij in besednih vrst, stavkov in povedi do opazovanja in tvorbe besedil. Njegov del, namenjen literarnim temam, prinaša nabor obveznih besedil in niz skrbno odbranih izbirnih. Vanj so vključena predvsem tista umetnostna besedila, za katera izkušnje iz razreda kažejo, da jih učenci dobro sprejemajo. Knjižna molja, prikupna risana junaka, spremljata učenca skozi vse gradivo: skozi svoje pomenke, pomisleke in opažanja postaneta njegova nepogrešljiva spremljevalca, saj mu pomagata premagovati jezikovne, pravopisne in še kakšne ovire. Učenje jezika in književnosti je z njima pestrejše in učinkovitejše.

Ljudska: Ajda in Slovenci Ljudska: Volkodlak I. A. Krilov: Volk in jagnje Obisk Toneta Pavčka v šoli v Črenšovcih

SLOGOVNO SREDSTVO

Učbenik, delovni zvezek in berilo – vse v isti knjigi? Ki niti ni preobsežna? Prav takšno je to gradivo – samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov.

T. Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba B. Novak: Zvesti prijatelji M. Twain: Tom Sawyer

Ljudska: Kralj Matjaž

basen – duhovita, kratka zgodba z naukom, v njej nastopajo živali s človeškimi lastnostmi anekdota – kratka šaljiva zgodba, v kateri nastopa neka znana oseba

primera (komparacija)

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole JEZIK in KNJIŽEVNOST

Ljudska: Pegam in Lamberger J. K. Rowling: Harry Potter, Ognjeni kelih F. Bevk: Pastirci

• detektivka – literarno delo iz življenja in delovanja detektivov • kriminalka – pripoved o hudodelstvu in iskanju odgovora o njegovih povzročiteljih

poosebitev (personifikacija)

Od glasov do knjižnih svetov 7

T. Pavček: Pesem

epska pesem fantastična pripoved – literarno delo, ki opisuje dogodke in osebe, za katere je jasno, da ne morejo biti resnični realistična pripoved – literarno delo, ki temelji na dogodkih in osebah, ki bi utegnili biti resnični • pustolovska zgodba – zgodba o nenavadnih, vznemirljivih dogodivščinah

pripovedka – kratka zgodba, ki temelji na ljudskem (tj. folklornem) motivu • zgodovinska pripovedka – posega v neko zgodovinsko obdobje, vendar ne verodostojno • razlagalna pripovedka – skuša nekaj pojasniti, razložiti • bajična pripovedka (bajka) – v njej nastopajo bajeslovna bitja

DRAMATIKA – prikazovanje dogajanja, kot da poteka prav v tem trenutku pred gledalčevimi očmi; napisana je po osebah, te se med sabo pogovarjajo (dvogovor) ali pa glasno razmišljajo (samogovor)

BESEDA IN

GLASOVI

PRIMER E. Fritz: Song o ljubezni T. Kuntner: Pojem ti hvalnico

7

KNJIŽEVNE VRSTE, značilne za posamezne zvrsti ljubezenska pesem domovinska pesem

Od glasov do knjižnih svetov

TRI KNJIŽEVNE ZVRSTI LIRIKA ali IZPOVEDNIŠTVO – izražanje, opisovanje razpoloženj, čustev, misli ...

nK

16,85 EUR

NJIŽ EVNOST

ČAS

EDNINA: hodim

NAKLON

SEDANJIK: hodim

2. OSEBA: hodiš

DVOJINA: hodiva

3. OSEBA: hodi

MNOŽINA: hodimo

POVEDNI: hodim

PRETEKLIK: sem hodil

POGOJNI: bi hodil

VELELNI: hodi Velelnik glagolov na -či: reci, peci, teci ...

PRIHODNJIK: bom hodil

Glagol pozna tudi neosebne glagolske oblike: • nedoločnik (kuhati): - prepoznamo ga po obrazilih -ti, -či, - stoji ob naklonskih glagolih (morati, želeti, smeti, znati ...) in - ob faznih glagolih (začeti, končati, prenehati, nadaljevati); • namenilnik (kuhat): - prepoznamo ga po obrazilih -t, -č, - stoji ob glagolih premikanja (iti, peljati, skočiti, teči).

Posebej pozorni moramo biti zlasti na oblike glagola biti. Za moški spol se glasijo: ednina

dvojina

sem/nisem

sva/nisva

si/nisi

sta/nista

je/ni

sta/nista

SEDANJIK 1. oseba 2. oseba 3. oseba

množina smo/nismo ste/niste so/niso

ednina

dvojina

množina

1. oseba

sem bil/nisem bil

sva bila/nisva bila

smo bili/nismo bili

2. oseba

si bil/nisi bil

sta bila/nista bila

ste bili/niste bili

3. oseba

je bil/ni bil

sta bila/nista bila

so bili/niso bili

PRETEKLIK

PRIHODNJIK

dvojina

množina

1. oseba

bom/ne bom

bova/ne bova

bomo/ne bomo

2. oseba

boš/ne boš

bosta/ne bosta

boste/ne boste

3. oseba

bo/ ne bo

ednina

bosta/ne bosta

bodo/ne bodo

Samostalnik poimenuje osebe, živali, rastline, predmete in pojme (Tine, pes, roža, stol, prijateljstvo). Po njem se sprašujemo z vprašalnicami za sklone. Določamo mu: SPOL

ŠTEVILO

SKLON

MOŠKI: konj

EDNINA: konj

IMENOVALNIK: kdo ali kaj

ŽENSKI: kobila

DVOJINA: konja

SREDNJI: žrebe

MNOŽINA: konji

RODILNIK: koga ali česa DAJALNIK: komu ali čemu

ISBN 978-961-271-249-5

TOŽILNIK: koga ali kaj

9

789612 712495

MESTNIK: o/pri kom ali o/pri čem

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ORODNIK: s kom ali s čim

Od glasov do knjižnih svetov 9

P

EKO

Ekološko gradivo

P

Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. gradivo Ekološko Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. gradivo

učbenik

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Skrivnosti števil in oblik

9

Jože berk, Jana Draksler in Marjana Robič

prenova 2013

učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole

Delovni zvezek za matematiko v 9.zvezek razredu šole Delovni zaosnovne matematiko v 9. razredu osnovne šole 2. del

9

1. del Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj Vsak izmedučnih nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi zato so različna tudi naša bodo izhodišča uspešno učenje. učnimi gradivi lažjeza premagovali težave pri učenju in Z nakupom razvijali tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj svoje sposobnosti. učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in

2.

2. izdaja

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si 789612 712235 Založba Rokus Klett, d. o. o. www.rokus-klett.si Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

ISBN 978-961-271-223-5

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

SSIO 9 UC 2012 naslovnica.indd 1

789612 712235

Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

30. 11. 12 09:12

Skrivnosti števil in oblik 9 2. izdaja Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Skrivnosti števil in oblik 9

P

Ekološko gradivo

Skrivnosti števil in oblik 9 2. izdaja

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Dotik življenja 8 ponuja učencem celosten pogled na človeka, ki združuje fizično, duhovno in mentalno komponento. Vabi jih k spoznavanju človeškega telesa in razumevanju njegovega delovanja z opazovanjem njihovega lastnega telesa. Posebna skrb je namenjena spodbujanju odgovornosti, dobre samopodobe ter spoštovanja do sebe in drugih.

9

novo 2013

Dotik življenja

Dotik življenja 8 prinaša: • jasno strukturirane tematske sklope • nazorne ilustracije in fotografije • rubriko Zanimivosti z zanimivimi dejstvi, povezanimi z osnovnim besedilom • rubriko V premislek z vprašanji in vsebinami za razmislek in pogovor • rubriko Za zelo radovedne za vse, ki jih obravnavane teme še posebej zanimajo • strani z informacijami o boleznih in poškodbah • nasvete in navodila za prvo pomoč • razlago ključnih pojmov • naloge za ponovitev, razmislek in raziskovanje • navodila za poskuse

novo 2013

Zvezek za aktivno učenje biologije v 8. razredu osnovne šole, ki je nastal kot del učnega kompleta Dotik življenja 8, je odlično dopolnilno gradivo h kateremu koli učbeniku za biologijo v 8. razredu.

Učni komplet je nastal v sodelovanju s številnimi učiteljicami in učitelji iz vse Slovenije. Dr. Marjanca Starčič erjavec in Vesna klokočovnik

Urška Lunder

Dotik življenja

Komplet Dotik življenja 8 sestavljajo:

za učence: • učbenik • zvezek za aktivno učenje • dodatno gradivo na www.devetletka.net

P

Ekološko gradivo

učbenik

Skrivnosti števil in oblik 9

99

izdaja

ISBN 978-961-271-223-5

ISBN 978-961-271-224-2

789612 712242

2.

razvijali svoje sposobnosti. 14,65 EUR za komplet 14,65 EUR za komplet

izdaja

15,30 EUR

9

prenova 2013

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Skrivnosti števil in oblik Skrivnosti števil in oblik

Skrivnosti števil in oblik

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

za učitelje: • priročnik za učitelje na www.devetletka.net • dodatno gradivo na www.devetletka.net • elektronski učbenik in zvezek za aktivno učenje na www.irokus.si

Zvezek za aktivno učenje

učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole

biologije v 9. razredu osnovne šole

9

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

16,35 EUR

9

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom zvezka za aktivno učenje prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

9,85 EUR ISBN 978-961-271-221-1

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Biologija 9

9

789612 712211

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Dotik življenja 9

Biologija 9

Dotik življenja 9

P

Messages 4 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Messages 4

P

Ekološko gradivo

UČBENIK

9

Albinca Pesek

Raziskujem preteklost 9

KINEB»U

9

U Ë be

nik za glasbeno vzgojo v 9. razredu

ole osnovne š

EKO

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

nik za glasbeno vzgojo UËbbeenik za glasbeno vzgojo vv 99.. rraazredu osnovne zredu osno š le UË vne šo ole

U»BENIK U»BENIK

9

danes in nekoËÐ

GLASBA KINEB»U

Albinca Pesek

9 9

9

xx,xx EUR

9

Jelka Razpotnik

Raziskujem preteklost

danes in nekoËÐ

Raziskujem preteklost

prenova 2013

9

V pripravi

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem preteklost 9 3. izdaja

Raziskujem preteklost 9

Raziskujem preteklost 9 2. izdaja

osnovne šole Delov . razredu ni zvezek za glasbeno vzgojo v 9 Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

ni zvezek za glasbeno jo v 9 Delloovvni zvezek za glasbeno vvzzggo ojo v 9.. rraazzredu osnovne šo De redu osno le vne šole

EKO

www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 Telefon: 01/513 46 00 Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

ISBN 978-961-209-747-9

P

prenova 2013

7/22/08 9:33:46 AM

789612 097479

13,40 EUR

KEZEVZ INVOLED

9

GLASBA

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

KEZEVZ INVOLED

www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 Telefon: 01/513 46 00 Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

ISBN 978-961-209-746-2

16,80 EUR

Ëoken ni senad absalG

7/22/08 9:35:18 AM

789612 097462

DELOVNI DELOVNI ZVEZEK ZVEZEK EKO

9

Ëoken ni senad absalG

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

UČBENIK

za zgodovino v devetem razredu osnovne šole

Ekološko gradivo

Albinca Pesek

GLASBA

9 9

danes in nekoË 9

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:33:46 AM

7/22/08 9:35:18 AM

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:33:46 AM

P

EKOLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

o

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoč 9

EKOLOŠKO GRADIVO

novo 2010

novo 2010 Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika

789612 099480

Glasba danes in nekoč 9 EKO

EKO

Glasba danes in nekoč 9*

S

ISBN 978-961-209-948-0

7/22/08 9:35:18 AM

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

9

Samostojni delovni zvezek

a XX,XX EUR

9

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

p o

DELOVNI DELOVNIZVEZEK ZVEZEK

U»BENIK U»BENIK

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus d.o.o. Telefon: 01/513Klett, 46 00 Stegne01/513 9 b, 1000 Ljubljana Faks: 46 99 Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

»

ISBN 978-961-209-747-9

789612 097479

z i

ISBN 978-961-209-747-9

789612 097479

9

o

13,40 EUR 13,40 EUR

9

novo 2010

p o t o G

k

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus d.o.o. Telefon: 01/513Klett, 46 00 Stegne01/513 9 b, 1000 Ljubljana Faks: 46 99 Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

danes in nekoËÐ

S

ISBN 978-961-209-746-2

789612 097462

Albinca Pesek Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoËÐ

a n j e a S

ISBN 978-961-209-746-2

789612 097462

9

9

l

16,80 EUR 16,80 EUR

9

danes in nekoËÐ

v

Albinca Pesek Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoËÐ

n b e

GLASBA danes in nekoË 9

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne πole

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

UČBENIK

DELOVNI ZVEZEK

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

xx EUR

xx EUR Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Zakaj se dogaja? 9* Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole

Zakaj se dogaja? 9

P

Delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole

novo 2011 16,60

9

novo 2011 16,60

Helena Verdev

ISBN 978-961-209-799-8

789612 097998

9

VSE_Naslovke.indd 3

2/14/08 12:23:20 PM

789612 097998

VSE_Naslovke.indd 6

Raziskujem Slovenijo 9

P

Ekološko gradivo

Helena Verdev

ISBN 978-961-209-799-8

2/14/08 12:23:53 PM

Raziskujem Slovenijo 9 Ekološko gradivo

novo 2011 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element učbenik

9

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

novo 2011 Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Peti element 9

Peti element delovni zvezek

9

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

Peti element 9

P potrjeno po posodobljenem učnem načrtu

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 11

*Na voljo dve različici: - učbenik z dodatkom po posodobljenem UN - učbenik brez dodatka (veljaven po starem UN) Vsaka različica ima svojo EAN kodo.

preg l ed n i c e   11

4/2/13 1:57 PM


Osnovna šola – izbirni predmeti

Osnovna šola – 7. razred

Osnovna šola – 8. razred

učbenik

delovni zvezek

Wir 1

Wir 1

učbenik

učbenik

delovni zvezek

Wir 2

Wir 2

učb

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

EKO

EKO

Ekološko gradivo

Magnet Magnet 11

n

Aache

novo Magnet 12 Magnet

DeLOVni ZVeZek

novo 2010

Magnet Magnet 11 Giorgio Motta

urg Hamb

Giorgio Motta

2011

A1/A2

n

Aache

NEMŠČINA

NEMŠČINA

novo Magnet 12 Magnet Giorgio Motta

2011

NEMŠČINA

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Učbenik Učbenik

UčbenikZVeZek DeLOVni

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Magnet

Magnet

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

16,60 EUR

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

XX,XX EUR

UčbenikZVeZek DeLOVni

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet

Učbenik Učbenik

Magnet

Giorgio Motta

Giorgio Motta

789612 099480

Ekološko gradivo

2

A1/A2

A1

NEMŠČINA

9

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Učbenik

DeLOVni ZVeZek

novo 2010 A1

urg Hamb

nemščina

Ekološko gradivo

2

1

Učbenik

1

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

nemščina

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

DN100641 Naslovnica MAGNET 2 UCB in DZ.indd 1

12/21/10 10:47 AM

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN100641 Naslovnica MAGNET 2 UCB in DZ.indd 2

12/21/10 10:47 AM

Magnet 1

Magnet 1

Magnet 2

Magnet 2

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

Gente joven 1 7./8. razred

španščina

novo 2013

novo 2013

novo 2013

novo 2013

španščina Gente joven 1 Nueva edicion 7./8. razred

novo 2010

Gente joven 1 Nueva edicion 7./8. razred

Gente joven 1 Nueva edicion 7./8. razred

novo 2010

novo 2010

Gente joven 1 Nueva edicion 7./8. razred

novo 2010

francoščina Pourquoi pas! 1 7./8. razred

Pourquoi pas! 1 7./8. razred

Tisk – očem obisk

Televizija – moj vodnik je zaslon

Pourquoi pas! 1 7./8. razred

Pourquoi pas! 1 7./8. razred

drugi izbirni predmeti Na šolskem odru

Naš čas-opis

Oblike oblakov, Knjiga spusti me v svoj svet

12  p r e g l e d n i c e

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 12

4/2/13 1:58 PM


Osnovna šola – 9. razred

Wir 3

Wir 3

Ekološko gradivo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

urg Hamb

novo Magnet 13 Magnet

2012

DELOVNI ZVEZEK

A1

Giorgio Motta

2012

NEMŠČINA

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Učbenik Učbenik

UčbenikZVEZEK DELOVNI

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet

za NEMŠČINO v dEvEtEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

Magnet

za NEMŠČINO v dEvEtEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

XX,XX EUR

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-948-0

789612 099480

A1

novo Magnet 13 Magnet Giorgio Motta

urg Hamb

NEMŠČINA

9

Ekološko gradivo

1

Učbenik

1

EKO

delovni zvezek

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

učbenik

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d. o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Magnet 3

Gente joven 2 9. razred

novo 2010

Pourquoi pas! 2 9. razred

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Magnet 3

Gente joven 2 9. razred

novo 2010

Pourquoi pas! 2 9. razred

p r e g l e d n i c e   13

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 13

4/2/13 1:58 PM


Osnovna šola – DODATNA GRADIVA RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE 4. razred

anglešČina

ANGLEŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

razlage in vaje za boljše ocene v ČeTrTeM razredu

V VSAKEM POGLAVJU:

Tjaša Lemut Novak

Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

4

62 vaj • 10 testov • 80 strani

novo 2013

789612 098384

9

tematsko izdajo za angleščino

izdaji za druge predmete

anglešČina

in

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

250 vaj

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen slovnične strukture.

V VSAKEM POGLAVJU: Strip

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Na začetku poglavja temo napove uvodni strip.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

SAMO

tematsko izdajo za angleščino

EUR

6,85

6+ 6,85

6

SlovenŠčina

MaTeMaTika

9

angleŠčina

SlovenšČina

slovenščina

anglešČina

pravopis – razlage in vaje

in izdaje za ostale razrede.

6,85

9

9

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZAZnam BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU V zbirki za več

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6,85

9+

9

9+

uči se laže in hitreje

9

6,85

SAMO 6,85 EUR

sta na voljo tudi:

Zgledi

9+

pridobi nova znanja 6,85

nauči se brez inštrukcij

maTemaTika

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

ISBN 978-961-209-815-5

Napotki

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

sta na voljo tudi:

6

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

in

novo 2013 6,85

izdaje za pripravo na NPZ SlovenšČina

SLOVENŠČINA 6+

SlovenšČina

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja

V VSAKEM POGLAVJU:

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

anglešČina

6

6,85

EUR

izboljšaj učni uspeh

maTemaTika

6

6,85

6,85

789612 098346

SlovenŠčina

6+ 6,85

6,85

tematsko izdaji izdajo za za druge EURpredmete slovenščino

priprava na NPZ

angleŠčina

6+ 6,85

MaTeMaTika

6+ 6,85

9

SlovenŠčina

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

SlovenšČina

slovenščina

anglešČina

pravopis – razlage in vaje

in izdaje za ostale razrede.

6,85

9

9

9+

zahtevnejše vaje

EUR

9

9

MaTeMaTika

9+

uči se laže in hitreje

EUR

izboljšaj učni uspeh

789612 098384

SAMO 6,85 EUR

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si

9+

uči se lažje in hitreje

6,85

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

angleŠčina

9+

9

MaTeMaTika

+ + + + + + +

utrdi naučeno 9

9

6,85

6,85

+ + + + + + +

angleščina

9+ 6,85

MateMatika

maTemaTika

9

6,85

SlovenŠčina

+ + + + + + +

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

MateMatika

9

utrdi naučeno pridobi nova znanja

6,85

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

6,85

+ + + + + + +

6,85

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

9

6,85

6,85

6,85

maTemaTika

uči se laže in hitreje

6,85

9+

+ + + + + + +

priprava na NPZ ISBN 978-961-209-838-4

slovenščina

anglešČina

izboljšaj učni uspeh

SlovenŠčina

6,85

6,85

pripravi se na preizkuse 9+

+ + + + + + +

angleščina

6,85

SAMO

izdaji za druge 6,85 predmete

tematsko izdajo za slovenščino

priprava na NPZ

pravopis – razlage in vaje

izboljšaj učni uspeh

9+

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

zahtevnejše vaje

SlovenšČina

slovenščina

6,85

9

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

maTemaTika

MATEMATIKA 6+

maTemaTika

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

6

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja

V VSAKEM POGLAVJU:

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Besedilo

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razreduUvodno besedilo predstavlja nove Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojanslovnične strukture.

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi

Kratko in pregledno6,85 prikažejo postopke reševanja EUR najpogostejših nalog.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

ISBN 978-961-209-815-5

Napotki

Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

9 789612 098155 Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. www.knjigarna.com

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

SAMO 6,85 EUR

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

www.znamzavec.si

sta na voljo tudi:

6

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje

ISBN 978-961-209-838-4

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV ŠESTEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6

in izdaje za druge razrede.

789612 098384

9

SAMO

SAMO

6,85

EUR

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razreduBesedilo Uvodno besedilo predstavlja nove

Vaje

6,85 EUR ISBN 978-961-209-834-6

9

www.knjigarna.com

SAMOpriporočamo tudi: V devetem razredu

6,85

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

9

maTemaTika

in izdaje za druge razrede.

9 SAMO

250 vaj

V VSAKEM POGLAVJU: Strip

7

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse

zahtevnejše vaje

anglešČina

6,85

ISBN 978-961-209-838-4

6

in izdaje za druge razrede.

6,85SLOVENŠČINA 6

izdaji za druge predmete

SLOVENŠČINA 6

Na začetku poglavja temo napove uvodni strip.

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA 7 izboljšaj učni uspeh

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

SlovenšČina

uči se laže in hitreje

SAMO 6,85 EUR www.znamzavec.si

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV ŠESTEM RAZREDU

pravopis – razlage in vaje

MATEMATIKA 6

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

6,85

angleŠčina

MATEMATIKA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

6

V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razreduUvodno besedilo predstavlja nove Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojanslovnične strukture.

V VSAKEM POGLAVJU:

9 789612 098155 Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. www.knjigarna.com

Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

tematsko izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete in izdaje za ostale razrede. pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

9

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

maTemaTika

MATEMATIKA 6 Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov

Kratko in pregledno6,85 prikažejo postopke reševanja EUR najpogostejših nalog. Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

6

V devetem razredu priporočamo tudi: ANGLEŠČINA 6

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si

9+ 6,85

angleščina

pridobi nova znanja

6,85

+ + + + + + +

pripravi se na preizkuse

izboljšaj učni uspeh

789612 098384

MaTeMaTika

+ + + + + + +

utrdi naučeno angleŠčina

9+

EUR

9+

9

6,85

6,85

9

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

9

MaTeMaTika

+ + + + + + +

angleščina

9

6,85

maTemaTika

9

6,85

priprava na NPZ ISBN 978-961-209-838-4

slovenščina

anglešČina

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

MateMatika

9

nauči se brez inštrukcij

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

in izdaje za druge razrede.

SAMO

zahtevnejše vaje

EUR

6,85

6,85

maTemaTika

utrdi naučeno pridobi nova znanja

6,85

6,85

SAMO

izdaji za druge 6,85 predmete

tematsko izdajo za slovenščino

izboljšaj učni uspeh

SlovenŠčina

6,85

6,85

pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje

6,85

9+

+ + + + + + +

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6+

priprava na NPZ

pravopis – razlage in vaje

izboljšaj učni uspeh

9+

9+

+ + + + + + +

angleščina

Vadnico sestavljajo poglavja, ki omogočajo samostojno delo z neumetnostnimi besedili – z besedilnimi vrstami in jezikovnimi temami.

9 treh 7 8 9 tematskih 6 1 2 0 9 9 9 3poglavjih 0 Po vsakih je dodatni ponovitveni test, na koncu zvezka pa so še slovarček in rešitve vseh vaj in testov.

6,85

MaTeMaTika

in izdaje za druge razrede.

9

9

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

V zbirki Znam za več so na voljo tudi:

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

maTemaTika

6,85

angleŠčina

V devetem razredu priporočamo tudi:

zahtevnejše vaje

SlovenšČina

slovenščina

6,85

9

Emika Asani

Test

6

www.knjigarna.com

6+

6,85

tematsko izdaji izdajo za za druge EURpredmete slovenščino

priprava na NPZ

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

9

maTemaTika

besedišče

Besedilo

VajeEUR 6,85

ISBN 978-961-209-993-0

anglešČina

6,85

SlovenŠčina

SAMOpriporočamo tudi: V devetem razredu

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse

zahtevnejše vaje

anglešČina

6,85

anglešČina

V VSAKEM POGLAVJU: Zanimiv dialog predstavlja besedišče v konkretnih situacijah. Najpomembnejše besede so posebej poudarjene. Številne pestre in kratkočasne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

789612 098346

7

6,85

ANGLEŠČINA 7 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

in izdaje6 7za ostale razrede.6

ANGLEŠČINA 6 in 7 Besedišče 12 tematskih poglavij • 100 vaj 16 testov • 96 strani Če želiš obvladati angleško besedišče v 6. in 7. razredu, je to pravi zvezek zate. Z branjem zanimivih dialogov, reševanjem križank, osemsmerk in različnih drugih tipov nalog se lahko učiš hitreje in učinkoviteje!

6,85 EUR ISBN 978-961-209-834-6

9

www.knjigarna.com

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

in izdaje za druge razrede.

V devetem razredu priporočamo tudi: tematsko izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete in izdaje za ostale razrede.

5 SAMO

V šestem razredu priporočamo tudi:

6,85 izboljšaj učni uspeh

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več so na voljo tudi:

ANGLEŠČINA

6

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja

V VSAKEM POGLAVJU:

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razreduUvodno Besedilo besedilo predstavlja nove

Vadnico sestavljajo poglavja, ki omogočajo samostojno delo z neumetnostnimi besedili – z besedilnimi vrstami in jezikovnimi temami.

Emika Asani

Test

ANGLEŠČINA

sta na voljo tudi:

SlovenšČina

SLOVENŠČINA 6+

SlovenšČina

SLOVENŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

besedišče

Besedilo

VajeEUR 6,85

ISBN 978-961-209-993-0

www.knjigarna.com

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: RAZLAGE IN VAJE ZAZnam BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU V zbirki za več

izdaje za pripravo na NPZ

in izdaje6 7za ostale razrede.6

V VSAKEM POGLAVJU:

Številne pestre in kratkočasne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje. Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

789612 098384

www.knjigarna.com

V šestem razredu priporočamo tudi:

ANGLEŠČINA 6 in 7 Besedišče 12 tematskih poglavij • 100 vaj 16 testov • 96 strani

Zanimiv dialog predstavlja besedišče v konkretnih situacijah. Najpomembnejše besede so posebej poudarjene.

6. ra

Vaje

angleščina 9 treh 7 8 9 tematskih 6 1 2 0 9 9 9 3poglavjih 0 Po vsakih je dodatni ponovitveni test, na koncu zvezka pa so še slovarček in rešitve vseh vaj in testov.

9. razred

Test

6,85 EUR

ISBN 978-961-209-838-4

www.knjigarna.com

Če želiš obvladati angleško besedišče v 6. in 7. razredu, je to pravi zvezek zate. Z branjem zanimivih dialogov, reševanjem križank, osemsmerk in različnih drugih tipov nalog se lahko učiš hitreje in učinkoviteje!

8. razred

Razlaga

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

6,85 EUR

ISBN 978-961-209-838-4

ANGLEŠČINA 6

Tjaša Lemut Novak

Besedilo

7. razred

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

razlage in vaje za boljše ocene v PeTeM razredu

V VSAKEM POGLAVJU: Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

6. razred

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

in izdaje za druge razrede.

anglešČina

ANGLEŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

9

EK

5. razred

789612 098384

SAMO

6,85SLOVENŠČINA 6

EUR

6,85

EUR

ANGLEŠČINA 6

EUR

ANGLEŠČINA 6 izboljšaj učni uspeh

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

tematsko izdajo za slovenščino

6,85

zahtevnejše vaje

9+

slovenščina

anglešČina

9

MateMatika

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

9+

uči se laže in hitreje

utrdi naučeno

uči se lažje in hitreje

6,85

+ + + + + + +

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja 6,85

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

izdaji za druge predmete

slovenščina

9

MateMatika

maTemaTika

9

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

9+

uči se laže in hitreje

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

6,85

+ + + + + + +

utrdi naučeno

+ + + + + + +

angleščina

EUR

9+

9+

6,85

6,85

6,85

9+

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

6,85

+ + + + + + +

6,85

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

tematsko izdajo za slovenščino

izdaji za druge predmete

SlovenšČina

zahtevnejše vaje

slovenščina

anglešČina

9

pravopis – razlage in vaje

6,85

6,85

priprava na NPZ

9

EUR

SlovenŠčina

9+

izboljšaj učni uspeh

6,85

6,85

+ + + + + + +

MateMatika

maTemaTika

9

SAMOMaTeMaTika 6,85 EUR 9+

9

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si ISBN 978-961-209-838-4

+ + + + + + +

pridobi nova znanja 6,85

nauči se brez inštrukcij

uči se lažje in hitreje

6,85

6,85

nauči se brez inštrukcij

9+

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja 9

+ + + + + + +

3/21/13 11:11 AM

pridobi nova znanja

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

EUR

utrdi naučeno angleŠčina

789612 098384

ZZV ANG 4 naslovnica 2013.indd 1

utrdi naučeno

anglešČina

ANGLEŠČINA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

pridobi nova znanja

6,85

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

6,85

MaTeMaTika

6,85

ISBN 978-961-209-838-4

9

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

9

izboljšaj učni uspeh

6,85

www.znamzavec.si

9

+ + + + + + +

6,85

priprava na NPZ

9

9

6,85

maTemaTika

9+

SAMOMaTeMaTika 6,85 EUR 9+

9

+ + + + + + +

angleščina

9

pripravi se na preizkuse

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

slovenščina

anglešČina

6,85

62 vaj • 10 testov • 80 strani

6+

priprava na NPZ

9

6,85

9

zahtevnejše vaje

EUR

9+

+ + + + + + +

SAMO

zahtevnejše vaje

anglešČina

maTemaTika

6,85

izboljšaj učni uspeh

SlovenŠčina

6,85

anglešČina

ANGLEŠČINA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Test

6,85

9

6,85

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V devetem razredu priporočamo tudi:

SlovenšČina

tematsko SAMO izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete SlovenšČina

slovenščina

9

6,85

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

priprava na NPZ

pravopis – razlage in vaje

nauči se brez inštrukcij

pravopis – razlage in vaje

zahtevnejše vaje

anglešČina

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse

9+

6,85

pridobi nova znanja

6,85

tematsko izdajo za slovenščino

izdaji za druge predmete

tematsko izdajo za slovenščino SlovenšČina

utrdi naučeno 9+

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

V devetem razredu priporočamo tudi:

EUR

9+ 6,85

6,85

+ + + + + + +

angleščina

MaTeMaTika

+ + + + + + +

MateMatika

maTemaTika

6,85

SlovenŠčina

6,85

pripravi se na preizkuse

9

9

9

9

pravopis – razlage in vaje

6,85

6,85

+ + + + + + +

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

6,85

priprava na NPZ

EUR

izboljšaj učni uspeh

SlovenŠčina

6,85

maTemaTika

utrdi naučeno

pridobi nova znanja

tematsko SAMO izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete SlovenšČina

9

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

priprava na NPZ

pravopis – razlage in vaje

slovenščina

9

uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno

zahtevnejše vaje

anglešČina

6,85

pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

izdaji za druge predmete

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

V devetem razredu priporočamo tudi:

6,85

789612 098384

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

ZZV ANG 5 naslovnica 2013.indd 1

3/21/13 11:11 AM

Ang e

na 4

Ang e

na 5

Ang e

na 6

Ang e

na 7

oven

na 4

oven

na 5

oven

na 6

oven

na 7

Ang e

na 8

Ang e

na 9

oven

na 9

slovenščina

MaTeMaTiKa

MateMatika 6 Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov

razlage in vaje za boljše ocene v ČeTrTeM razredu

V VSakeM POGLaVJU:

Vida Trošt Vidic

Zgledi

Kratko in pregledno prikažejo postopke reševanja najpogostejših nalog.

4

Vaje

novo 2013 ISBN 978-961-209-815-5

789612 098155

9

www.knjigarna.com

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja

6

V VSAKEM POGLAVJU:

62 vaj • 10 testov • 80 strani

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

V VSAKEM POGLAVJU:

Barbara Brezigar in Janja Zupančič

Besedilo

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Razlaga

Vaje

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga 6,85 EURučenje. z napotki za hitro

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

ISBN 978-961-209-838-4

anglešČina SLOVENŠČINA 6

besedišče

6in7

8 7

SAMO

slovenščina

9

nauči se brez inštrukcij

9+

6,85

9+

uči se lažje in hitreje

6,85

utrdi naučeno 9+

pridobi nova znanja 6,85

nauči se brez inštrukcij

SlovenšČina

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

8

9+

Barbara Brezigar in Janja Zupančič

Besedilo

maTemaTika

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Razlaga

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

Test

SLOVENŠČINA 6

6in7

7

slovenščina

pridobi nova znanja ter izdaje za druge razrede in predmete.

9

nauči se brez inštrukcij

SlovenŠčina

utrdi naučeno pridobi nova znanja

9+

nauči se brez inštrukcij

6

6,85

tematsko EUR izdajo za slovenščino

6,85

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

izdaji za druge predmete

MaTeMaTika

9+

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6+

tematskoSAMO izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete

6,85

priprava na NPZ 6,85

SlovenŠčina

MaTeMaTika

9

angleŠčina

SAMO

slovenščina

9

6,85

6,85

priprava na NPZ

9

EUR

SlovenŠčina

9+

izboljšaj učni uspeh

6,85

6,85

+ + + + + + +

pripravi se na preizkuse

MateMatika

maTemaTika

9

uči se laže in hitreje

9

pripravi se na preizkuse

MaTeMaTika

9+

uči se lažje in hitreje

6,85

6,85

+ + + + + + +

utrdi naučeno

+ + + + + + +

angleščina

9+

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja 6,85

pridobi nova znanja

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

6,85

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

SlovenšČina

SLOVENŠČINA 6+

SlovenšČina

SLOVENŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

250 vaj

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

Vadnico sestavljajo poglavja, ki omogočajo samostojno delo z neumetnostnimi besedili –

6

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja

V VSAKEM POGLAVJU:

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen slovnične strukture.

Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

Razlaga

V VSAKEM POGLAVJU:

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Strip

Na začetku poglavja temo napove uvodni strip.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

6+

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: 6,85 EUR ISBN 978-961-209-834-6

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

anglešČina

6

6,85

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA Merske enote

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

anglešČina

izboljšaj učni uspeh

9+

9+ 6,85

6,85

nauči se brez inštrukcij

maTemaTika

števila in računske operacije

z besedilnimi razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih oSnovne šolevrstami in jezikovnimi temami.

Vaje

Preizkus

6

zahtevnejše vaje

EUR

SlovenšČina

9

9

6,85

MateMatika

9

pridobi nova znanja

6,85

+ + + + + + +

V devetem razredu priporočamo tudi:

MaTeMaTika

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

slovenščina

maTemaTika

utrdi naučeno angleŠčina

9+

6+

6,85

+ + + + + + +

uči se laže in hitreje

6,85

9

6,85

anglešČina

6,85

9

+ + + + + + +

angleščina

zahtevnejše vaje

pravopis – razlage in vaje

SlovenšČina

in izdaje za ostale razrede. 9

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

V VSAKEM POGLAVJU: 9 7 8 9 Zgledi 612 710354

S primeri prikažejo novo učno snov, www.knjigarna.com dodani so napotki za lažje pomnjenje.

MATEMATIKA

789612 098384

6,85

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SlovenŠčina

MATEMATIKA 6+

6+

6,85

V devetem razredu priporočamo tudi:

izboljšaj učni uspeh pravopis – razlage in vaje

6,85

6,85

9

6,85 EUR Izdaja v treh poglavjih obravnava: naravna števila, ulomke decimalna števila ter ISBNin 978-961-271-035-4 racionalna in realna števila.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

EUR

ISBN 978-961-209-838-4

maTemaTika

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

9 6,85

pripravi se na preizkuse

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SLOVENŠČINA 6+

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

priprava na NPZ 6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

angleŠčina SAMO

ANGLEŠČINA 6+

Ulomki

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi9+ se na preizkuse

9

6

6

6

7

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v osnovnI šolI

zahtevnejše vaje

7

8

9

www.znamzavec.si

SlovenšČina

MATEMATIKA 6

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

6

6 6

6,85

uči se laže in hitreje

6

MATEMATIKA

9+

V zbirki Znam za več na voljo tudi:

anglešČina

maTemaTika

Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

Točkovani preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

6,85

SAMO 6,85 EUR

www.knjigarna.com

anglešČina

8

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 8 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

MATEMATIKA Ulomki

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA

izdaji za druge predmete

6,85 MATEMATIKA 9+

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85

Števila in računske operacije

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

7

9

Merske enote

RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v vIšjIh RAzREdIh osnovnE šolE

maTemaTika

6

6,85

pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje

6,85

789612 098346

www.knjigarna.com

in izdaje za druge razrede.

izboljšaj učni uspeh

Točkovan test na koncu poglavja 9 7 8 doseženi 9 6 1 2 0 9 8napredek. 384 pokaže

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

4

9

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

SlovenšČina

4

pravopis – razlage in vaje

in izdaje za ostale razrede.

94 zgledov • 330 vaj • 8 preizkusov • 120 strani

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6+

Test

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

ANGLEŠČINA 6 7 Besedišče

MATEMATIKA

7

in izdaje za druge razrede.

Na zaključno preverjanje znanja se lahko pripravite tudi z izdajama:

MATEMATIKA 9

uči se laže in hitreje

¶ SlovenŠčina

MaTeMaTika

6+

6+

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: 6

7

8

6,85

pripravi se na preizkuse

a

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85

angleŠčina

6+

MaTeMaTika

6+

6,85

49

utrdi naučeno

6,85 izboljšaj učni uspeh

slovenščina

pridobi nova znanja

9

nauči se brez inštrukcij

SlovenŠčina

9+

izdajo za EUR slovenščino

za druge predmete

izboljšaj učni uspeh SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

6,85

MateMatika

6,85

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

9+

zahtevnejše vaje

izdaji za druge predmete

6,85

priprava na NPZ

EUR

zahtevnejše vaje

9

slovenščina

9

SlovenŠčina

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

utrdi naučeno

+ + + + + + +

angleščina

9+

pridobi nova znanja

slovenščina

9

6,85

9

MateMatika

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

tematsko izdajo za¶ slovenščino

in izdaje za druge razrede.

uči se laže in hitreje

EUR

izboljšaj učni uspeh

789612 098384

SAMO 6,85 EUR

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja 6,85

SlovenšČina

6,85

nauči se brez inštrukcij

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

izdaji za druge predmete anglešČina

9

slovenščina

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

priprava na NPZ

6,85 MATEMATIKA 9+

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 9 pripravi se na preizkuse

SlovenšČina

4

6,85

izboljšaj učni uspeh

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

49

utrdi naučeno

slovenščina

pridobi nova znanja

9

nauči se brez inštrukcij

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SlovenŠčina

9+

izdajo za EUR slovenščino

SAMO

zahtevnejše vaje

tematsko izdajo za slovenščino

9

6,85

priprava na NPZ

MaTeMaTika

9

angleŠčina

9+

9

slovenščina

9

SlovenŠčina

9

MaTeMaTika

9

angleŠčina

6,85

priprava na NPZ

EUR

ISBN 978-961-209-838-4

9

6,85

MateMatika

uči se laže in hitreje

9+ 6,85

9

9

MaTeMaTika

9+

izboljšaj učni uspeh

789612 098384

SAMO 6,85 EUR

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si

uči se lažje in hitreje

6,85

6,85

+ + + + + + +

utrdi naučeno

+ + + + + + +

angleščina

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

9

9+ 6,85

6,85

9+

angleščina

+ + + + + + +

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

6,85

+ + + + + + +

6,85

nauči se brez inštrukcij

9

6,85

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

9

pridobi nova znanja

6,85

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

tematsko izdajo za slovenščino SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

6,85

zbirka nalog za zakljuČno preverjanje znanja Barbara Brezigar, Janja Zupančič

izdaji za druge predmete anglešČina

9

6+

slovenščina

6,85

priprava na NPZ

9

EUR

SlovenŠčina

9+

izboljšaj učni uspeh

6,85

+ + + + + + +

9

MateMatika

9

SAMOMaTeMaTika 6,85 EUR 9+

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si

nauči se brez inštrukcij

uči se lažje in hitreje

6,85

6,85

pridobi nova znanja 6,85

ISBN 978-961-209-838-4

+ + + + + + +

angleščina

utrdi naučeno 9

angleŠčina

9+

pridobi nova znanja 9

+ + + + + + +

3/21/13 11:12 AM

pridobi nova znanja

SAMO

zahtevnejše vaje

6,85

maTemaTika

9+

789612 098384

ZZV MAT 4 naslovnica 2013.indd 1

utrdi naučeno

anglešČina

ANGLEŠČINA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V devetem razredu priporočamo tudi:

nauči se brez inštrukcij

utrdi naučeno angleŠčina

9

slovenščina

anglešČina

izboljšaj učni uspeh

9+ 6,85

6,85

maTemaTika

utrdi naučeno 9+

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

ISBN 978-961-209-838-4

9

zahtevnejše vaje

maTemaTika

uči se laže in hitreje

6,85

+ + + + + + +

izboljšaj učni uspeh

6,85

+ + + + + + +

EUR

SlovenšČina

anglešČina

6,85

9

+ + + + + + +

angleščina

EUR

9+

SAMOMaTeMaTika 6,85 EUR 9+ www.znamzavec.si

+ + + + + + +

angleščina

izdaji za druge predmete

pravopis – razlage in vaje

SlovenšČina

in izdaje za ostale razrede.

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

pridobi nova znanja

6,85

SlovenŠčina

6,85

MateMatika

6,85

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

za druge predmete

izboljšaj učni uspeh pravopis – razlage in vaje

6,85

6,85

9

6,85

pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

anglešČina

maTemaTika

6,85

SAMO

6,85 izdaji tematsko

V devetem razredu priporočamo tudi:

9+

62 vaj • 10 testov • 80 strani

6+

priprava na NPZ

9

+ + + + + + +

9

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA

zahtevnejše vaje

SAMO

zahtevnejše vaje

6,85

maTemaTika

6,85

nauči se brez inštrukcij

MATEMATIKA MATEMATIKA

9

anglešČina

ANGLEŠČINA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove slovnične strukture.

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V devetem razredu priporočamo tudi:

pravopis – razlage in vaje

pravopis – razlage in vaje

6,85

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

9

+ + + + + + +

nauči se brez inštrukcij

tematsko izdajo za slovenščino

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

Na zaključno preverjanje znanja se lahko pripravite tudi z izdajama:

ter izdaje za druge predmete in razrede.

utrdi naučeno

pripravi se na preizkuse

www.znamzavec.si

9+ 6,85

angleščina

pridobi nova znanja

ter izdaje za druge predmete.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

izdaji za druge predmete

6,85

4 9

6,85

MaTeMaTika

+ + + + + + +

9+

+ + + + + + +

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

8

in izdaje za druge razrede.

uči se lažje in hitreje

9+

9

6,85

utrdi naučeno

+ + + + + + +

angleščina

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

9

9+ 6,85

6,85

6,85

nauči se brez inštrukcij

9

6,85

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

maTemaTika

6,85

+ + + + + + +

anglešČina

izboljšaj učni uspeh

9+ 6,85

6,85

maTemaTika

uči se laže in hitreje

6,85

6,85

9+

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

V devetem razredu priporočamo tudi: MATEMATIKA MATEMATIKA

6,85

priprava na NPZ ISBN 978-961-209-838-4

SlovenšČina

pravopis – razlage in vaje

anglešČina

in izdaje za ostale razrede.

pripravi se na preizkuse

+ + + + + + +

9

SAMO

tematsko izdajo za slovenščino

4

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

MATEMATIKA 8

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85

maTemaTika

izboljšaj učni uspeh

9

uči se lažje in hitreje

4

priprava na NPZ pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

anglešČina

ter izdaje za druge predmete in razrede. 6,85

6,85

SAMO

6,85 izdaji tematsko

V devetem razredu priporočamo tudi:

9+

6,85 MATEMATIKA 9+ izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

SlovenšČina

4

pravopis – razlage in vaje

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA

zahtevnejše vaje

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 9 pripravi se na preizkuse

MATEMATIKA 8

6,85

nauči se brez inštrukcij

MATEMATIKA MATEMATIKA

9

6,85

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

Na zaključno preverjanje znanja se lahko pripravite tudi z izdajama:

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

ter izdaje za druge predmete.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

izdaji za druge predmete

a

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

a

izboljšaj učni uspeh

9

utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

tematsko izdajo za¶ slovenščino a

a

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

V VSAKEM POGLAVJU:

ISBN 978-961-209-838-4

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

tematsko izdajo za¶ slovenščino

4

MATEMATIKA

6+

6,85

in izdaje za druge razrede.

6+

6,85 MATEMATIKA 6

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

4

V devetem razredu priporočamo tudi: MATEMATIKA MATEMATIKA

4

a

a

pripravi se na preizkuse

9+

angleŠčina

6

a

a

a

izboljšaj učni uspeh

6,85

MaTeMaTika

9

+ + + + + + +

maTemaTika

6,85

4

V devetem razredu priporočamo tudi: MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA in izdaje za druge razrede.

pripravi se na preizkuse

9+

9

+ + + + + + +

angleščina

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

EUR

SlovenŠčina

+ + + + + + +

MateMatika

Razlaga

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga z napotki za hitro učenje.

Vaje

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

Test

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

6

angleŠčina

6

V VSAKEM POGLAVJU:

62 vaj • 10 testov • 80 strani

Slovnico pojasnjuje nazorna razlaga 6,85 EURučenje. z napotki za hitro

V zbirki Znam za več so na voljo tudi:

4

6,85

priprava na NPZ

9

6,85

6,85

SLOVENŠČINA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

6

V VSAKEM POGLAVJU: Besedilo

Uvodno besedilo predstavlja nove Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen slovnične strukture.

anglešČina

6,85

6+

izdaje za pripravo na preizkuse

MATEMATIKA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

62 vaj • 10 testov • 80 strani

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

Tanja Končan, Vilma Moderc in RozalijaUvodno Strojanbesedilo predstavlja nove slovnične strukture.

MATEMATIKA

6

izboljšaj učni uspeh

9

9

nauči se brez inštrukcij

SlovenšČina

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

SlovenšČina

789612 098346

SlovenŠčina

anglešČina

ANGLEŠČINA 6

merske enote

Vaje

Preizkus

besedišče

slovenščina

anglešČina

maTemaTika

utrdi naučeno pridobi nova znanja

6,85

pravopis – razlage in vaje

izdaji za druge predmete

maTemaTika

ISBN 978-961-209-919-0

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

4

zahtevnejše vaje

EUR

6,85

pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje

6,85

9+

Vaje

6,85 EUR ISBN 978-961-209-834-6

9

www.knjigarna.com

8

6,85

789612 099190

Točkovani preizkus na koncu poglavja www.knjigarna.com pokaže doseženi napredek.

6,85

6,85

izboljšaj učni uspeh

9+

9+

Strip

7

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse

angleŠčina

+ + + + + + +

250 vaj

V VSAKEM POGLAVJU:

Na začetku poglavja temo napove uvodni strip. Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

V zbirki Znam za več so na voljo tudi:

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: 6

uči se lažje in hitreje

MaTeMaTika

+ + + + + + +

angleščina

SLOVENŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

Vadnico sestavljajo poglavja, ki omogočajo samostojno delo z neumetnostnimi besedili –

Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

Merske enote

RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v vIšjIh RAzREdIh osnovnE šolE

¶ 6,85

razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih oSnovne šole

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

MATEMATIKA

SlovenŠčina

9

6,85

nauči se brez inštrukcij

maTemaTika

z besedilnimi razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih oSnovne šolevrstami in jezikovnimi temami.

MATEMATIKA

7

in izdaje za druge razrede.

SAMO

V šestem razredu priporočamo tudi: tematski izdaji za matematiko MATEMATIKA Merske enote 45 zgledov • 255 vaj • 6 preizkusov Izdaja obravnava dolžinske enote, ploščino, prostornino, kote, čas, maso, denar in sestavljene enote.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

MATEMATIKA 6

tematskoSAMO izdaji izdajo za za druge slovenščino predmete

6,85

9

9

6,85

MateMatika

9

pridobi nova znanja

6,85

števila in računske operacije

SAMO

V devetem razredu priporočamo tudi:

6+

priprava na NPZ

SlovenšČina

slovenščina

maTemaTika

utrdi naučeno 9+

a

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

6,85

6,85

+ + + + + + +

uči se laže in hitreje

6,85

angleŠčina

+ + + + + + +

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

789612 098384

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

MaTeMaTika

6+

pravopis – razlage in vaje

6,85

MaTeMaTika

9

zahtevnejše vaje

anglešČina

pravopis – razlage in vaje

pripravi se na preizkuse 9

+ + + + + + +

angleščina

MATEMATIKA

MATEMATIKA Merske enote

6

Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

9

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

izdaji za druge predmete

SlovenšČina

in izdaje za ostale razrede. 9

6,85

+ + + + + + +

MateMatika

6,85

Vaje

Preizkus

MATEMATIKA

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

Na praktičnih6,85 primerih prikažejo novo EUR učno snov, dodani so napotki za lažje pomnjenje.

6

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SlovenŠčina

MATEMATIKA 6+

6+

6,85

tematsko EUR izdajo za slovenščino

izboljšaj učni uspeh

SlovenŠčina

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85

9

V VSAKEM POGLAVJU: 9 7 8 9 Zgledi 612 710354

S primeri prikažejo novo učno snov, www.knjigarna.com dodani so napotki za lažje pomnjenje.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

MATEMATIKA 6

a

a

a

pridobi nova znanja ter izdaje za druge razrede in predmete.

6,85 EUR Izdaja v treh poglavjih obravnava: naravna števila, ulomke decimalna števila ter ISBNin 978-961-271-035-4 racionalna in realna števila.

Točkovani preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

EUR

ISBN 978-961-209-838-4

maTemaTika

9 6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se laže in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SLOVENŠČINA 6+

Zbirka nalog Za Zaključno preverjanje Znanja

V devetem razredu priporočamo tudi:

priprava na NPZ 6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

angleŠčina SAMO

ANGLEŠČINA 6+

Ulomki

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi9+ se na preizkuse

9

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

6

6

7

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v osnovnI šolI

zahtevnejše vaje

7

8

9

6

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6

6 6

4

6

MATEMATIKA

9+

V zbirki Znam za več na voljo tudi:

anglešČina

maTemaTika

Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

a

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 8 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

MATEMATIKA Ulomki

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA

izdaji za druge predmete

6,85 MATEMATIKA 9+

www.znamzavec.si

SlovenšČina

MATEMATIKA 6

razlage in vaje za boljše ocene v šeSTem razredu

MATEMATIKA

7

4

9

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85

MATEMATIKA

Števila in računske operacije 94 zgledov • 330 vaj • 8 preizkusov • 120 strani

a

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede. a

a

a

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

Na zaključno preverjanje znanja se lahko pripravite tudi z izdajama:

SlovenšČina

4

pravopis – razlage in vaje

in izdaje za ostale razrede.

6,85

SAMO 6,85 EUR

www.knjigarna.com

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: ANGLEŠČINA 6 7 Besedišče

MATEMATIKA

6

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

tematsko izdajo za¶ slovenščino

izboljšaj učni uspeh

Točkovan test na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

Test

Točkovan test na koncu poglavja 9 7 8 doseženi 9 6 1 2 0 9 8napredek. 384 pokaže

Preizkus

MATEMATIKA

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

4

V devetem razredu priporočamo tudi: MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA 9

6+

Test

Številne vaje z rešitvami omogočajo učinkovito utrjevanje.

789612 099190

Točkovani preizkus na koncu poglavja www.knjigarna.com pokaže doseženi napredek.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

MATEMATIKA 6

a

Vaje

maTemaTika

62 vaj • 10 testov • 80 strani

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

Tanja Končan, Vilma Moderc in RozalijaUvodno Strojanbesedilo predstavlja nove slovnične strukture.

ISBN 978-961-209-919-0

izdaje za pripravo na preizkuse

MATEMATIKA 6+

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

anglešČina

ANGLEŠČINA 6

merske enote

razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih oSnovne šole

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi

9

izdaji za druge predmete

maTemaTika

45 zgledov • 255 vaj • 6 preizkusov

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

789612 098155

www.knjigarna.com

V šestem razredu priporočamo tudi:

tematski izdaji za matematiko

MATEMATIKA Merske enote Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

Izdaja obravnava dolžinske enote, ploščino, prostornino, kote, čas, maso, denar in sestavljene enote.

Na praktičnih6,85 primerih prikažejo novo EUR učno snov, dodani so napotki za lažje pomnjenje.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

novo 2013

6,85 EUR

matematika 9

5

Napotki

Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

6,85 EUR

4

Vida Trošt Vidic

Zgledi

na 8

Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

Vaje

Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

ISBN 978-961-209-815-5

4

razlage in vaje za boljše ocene v PeTeM razredu

V VSakeM POGLaVJU:

Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

4

MaTeMaTiKa

MateMatika 6 Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov

Kratko in pregledno prikažejo postopke reševanja najpogostejših nalog.

Napotki

oven

6,85

789612 098384

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

ZZV MAT 5 naslovnica 2013.indd 1

3/21/13 11:13 AM

Ma ema ka 4

Ma ema ka 5

Ma ema ka 6

Ma ema ka 7

Ma ema ka 8

Ma ema ka 9

F z ka 8

F z ka 9

Kem a 8

Kem a 9

Nem

Nem

fizika

kemija

nemščina Nem

na 7

na 8

na 9

MATEMATIČNE VAJE

matematika — nižji razredi e evan e n od evan e do 100 2 —3 az ed

e evan e n od evan e do 1000 3 —4 az ed

Me ke eno e n dena 1 2 —3 az ed

Me ke eno e n dena 2 3 —4 az ed

Po evanka množen e n de en e 3 az ed

Množen e n de en e do 1000 4 az ed

LILI IN BINE ZNAM VEČ – LILI IN BINE 1

ZNAM VEČ – LILI IN BINE 2

Dodatne poučne in zabavne naloge za prvošolce

Dodatne poučne in zabavne naloge za drugošolce

• 147 nalog z rešitvami • 10 tematskih sklopov • 96 strani

• 147 nalog z rešitvami • 10 tematskih sklopov • 96 strani

Medpredmetno zasnovana zbirka nalog Znam več – Lili in Bine 1 je odlična nadgradnja katerega koli učnega kompleta za prvi razred osnovne šole.

Medpredmetno zasnovana zbirka nalog Znam več – Lili in Bine 2 je odlična nadgradnja katerega koli učnega kompleta za prvi razred osnovne šole.

V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta otroci spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih, zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo sposobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja.

V družbi simpatične čebelice Lili in trota Bineta otroci spoznavajo različne strategije reševanja zanimivih, zahtevnejših nalog in problemov ter razvijajo spodobnost logičnega mišljenja. Naloge so premišljeno izbrane in povezujejo področja matematike, slovenščine in spoznavanja okolja.

novo 2012

Z vadnico Znam več – Lili in Bine 1 lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se pripravi na šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

Lili in Bine

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Grošelj in Marija Ribič

8,90 EUR

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Grošelj in Marija Ribič

8,90 EUR

DODATNE POUČNE IN ZABAVNE NALOGE ZA PRVOŠOLCE

ISBN 978-961-271-262-4

9 789612 712624

novo 2013

Z vadnico Znam več – Lili in Bine 2 lahko vsak učenec nadgradi in utrdi svoje znanje ter se pripravi na šolsko tekmovanje Znam več z Lili in Binetom.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

3/13/13 2:58 PM

L

DODATNE POUČNE IN ZABAVNE NALOGE ZA DRUGOŠOLCE

ISBN 978-961-271-262-4

9 789612 712624

LIB znam vec_naslovnice vse tri NEW .indd 2-3

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

LIB znam vec_naslovnice vse tri NEW .indd 4-5

3/13/13 2:58 PM

n B ne 1

L

n B ne 2

STRNJENI POVZETKI ŠOLSKE SNOVI Zbirka

PLONK

Pravopis

60.000 prodanih izvodov

SLOVENŠČINA

Slovenski jezik v zamejstvu in izseljenstvu Materni/prvi jezik Slovencev v zamejstvu in izseljenstvu je slovenščina. Zamejski Slovenci uporabljajo slovenščino predvsem v zasebnem življenju, medtem ko je v uradovalni, poklicni in drugih javnih govornih položajih ne morejo/smejo uporabljati. Slovenci v Italiji imajo slovenske vrtce, osnovne in srednje šole s slovenskim učnim jezikom. V Avstriji so vrtci in osnovne šole na dvojezičnem področju dvojezični, gimnazija in trgovska akademija v Celovcu imata slovenski učni jezik, na Madžarskem pa je slovenščina izbirni predmet. Slovenski izseljenci uporabljajo slovenščino zasebno (v pogovoru z drugimi Slovenci, v slovenskih društvih). Slovenščina se npr. v ZDA, Avstraliji, Kanadi meša z angleščino.

Jezikovne družine

Zvrsti slovenskega jezika Slovenski jezik se deli na knjižni (enak je po vsej Sloveniji) in neknjižni jezik (npr. narečja, pokrajinski pogovorni jeziki, sleng). Knjižni jezik je lahko zborni (strožja različica; uporabljamo ga pri branju in pisanju ter javnem govornem nastopanju) in knjižni pogovorni (manj stroga različica; uporabljamo ga v pogovoru z ljudmi iz drugih delov Slovenije). Sleng govorijo ljudje iste starosti; posebno pogost je mladostniški sleng. Zanj so značilne iz tujih jezikov prevzete besede, ki se nenehno spreminjajo. Raba slenga ni primerna za vse okoliščine sporočanja.

Glede na sorodnost združujemo jezike v jezikovne družine. Največje jezikovne družine v Evropi so slovanska, germanska in romanska. V slovansko jezikovno družino spadajo vzhodni, zahodni in južni slovanski jeziki. Slovenščina (poleg hrvaščine, srbščine, makedonščine, bolgarščine) spada med južne slovanske jezike. Večina evropskih jezikov izvira iz skupnega jezika: indoevropščine.

SLOVENŠČINA

slovenščina

Razvoj slovenskega knjižnega jezika Najstarejša ohranjena besedila v slovenskem jeziku so Brižinski spomeniki (okoli l. 1000). V obdobje srednjeveškega pismenstva spadajo še Celovški rokopis (2. polovica 14. st.), Stiški rokopis (15. st.) in Starogorski rokopis (15. st.). Prvi tiskani knjigi v slovenščini sta Trubarjev Abecednik in Katekizem (1550). Utemeljitelji slovenskega knjižnega jezika so razen Primoža Trubarja še Jurij Dalmatin (prevod Biblije, 1584), Adam Bohorič (Zimske urice, prva slovnica slovenskega jezika v latinščini, 1584) in Sebastijan Krelj (Otročja biblija, 1566). V 17. st. in prvi polovici 18. st. nastajajo verske knjige, v 2. polovici 18. st. pa se začneta razvijati posvetno pesništvo in dramatika. V 1. polovici 19. st. Valentin Vodnik izda prvo slovensko slovnico v slovenščini (Pismenost ali gramatika za perve šole, 1881), Jernej Kopitar pa prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika v nemščini (Slovnica slovenskega jezika na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem, 1809), v kateri zahteva enoten knjižni jezik in reformo pisave (bohoričice). To je čas polemik za uveljavitev slovenske pisave (dajnčico in metelčico za kratek čas izpodrine bohoričica, to pa gajica, v kateri pišemo še danes). V drugi polovici 19. stoletja ima pri uveljavitvi slovenščine pomembno vlogo delo Frana Levstika Napake slovenskega pisanja (1858). L. 1894 izide Slovensko-nemški slovar Maksa Pleteršnika, 1899 pa Fran Levec izda prvi Slovenski pravopis. Pomembni jezikoslovci 20. stoletja so npr. Anton Breznik, Mirko Rupel, Fran Ramovš, Jože Toporišič. L. 1991 postane slovenščina državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji, l. 2004 pa tudi eden od uradnih jezikov Evropske unije.

Glasovi in besede Glasovi slovenskega knjižnega jezika Slovenski knjižni jezik ima

oven

JEZIK

JEZIK

Državni in uradni jezik v Republiki Sloveniji Državni jezik v Sloveniji je slovenščina. Uporabljajo jo državni organi (npr. predsednik vlade, predsednik države, člani parlamenta). V slovenščini je tudi državna himna. Na območju, na katerem živijo Slovenci in Italijani, je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina, na območju, kjer živijo Slovenci in Madžari, pa tudi madžarščina.

na — ez k

oven

na — ez k

oven

na — kn ževno

matematika Ma ema ka — a geb a

Ma ema ka — geome

Zgodov na

G a ba

F z ka

Kem a

a

družboslovni predmeti

naravoslovni predmeti

DN130117 ka a og ucb komp e

ndd 14

B o og a

4 2 13 2 43 PM


EKSTERNO PREVERJANJE ZNANJA 6. razred

Angleščina 6+ Eksterno preverjanje znanja

POSEBNE IZDAJE

ZAHTEVNEJŠE NALOGE

9. razred

Angleščina 9+ Zaključno preverjanje znanja

Angleščina 8—9 Besedišče

Angleščina 6—7 Besedišče

7. razred

8. razred

9. razred

Angleščina 7 Zahtevnejše naloge

Angleščina 8 Zahtevnejše naloge

Angleščina 9 Zahtevnejše naloge

sLovENŠČINA ZAhtEvNEjŠE NALoGE ZA vsE, kI žELIjo ŠE vEČ Vesna Kumer

7

sLovENŠČINA ZAhtEvNEjŠE NALoGE ZA vsE, kI žELIjo ŠE vEČ Anita Dernovšek in Doroteja Šporn

SLOVENŠČINA 7

8

sLovENŠČINA ZAhtEvNEjŠE NALoGE ZA vsE, kI žELIjo ŠE vEČ Anita Dernovšek in Doroteja Šporn

SLOVENŠČINA 8

Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

152 nalog • 21 poglavij • 108 strani

178 nalog • 22 poglavij • 104 strani

Si med tistimi, ki odgovore pri pouku kar stresajo iz rokava in ti ne zadostujejo ponavljajoče se naloge? Potem je ta izdaja kot nalašč zate!

Si med tistimi, ki odgovore pri pouku kar stresajo iz rokava in ti ne zadostujejo ponavljajoče se naloge? Potem je ta izdaja kot nalašč zate!

S pomočjo izvirnih vaj boš razvil spretnost povezovanja različnih znanj, izboljšal logično mišljenje in premagal negotovost pred reševanjem zahtevnejših jezikovnih problemov. Hkrati se lahko odlično pripraviš na različna tekmovanja in vstop v gimnazijo.

S pomočjo izvirnih vaj boš razvil spretnost povezovanja različnih znanj, izboljšal logično mišljenje in premagal negotovost pred reševanjem zahtevnejših jezikovnih problemov. Hkrati se lahko odlično pripraviš na različna tekmovanja in vstop v gimnazijo.

S pomočjo izvirnih vaj boš razvil spretnost povezovanja različnih znanj, izboljšal logično mišljenje in premagal negotovost pred reševanjem zahtevnejših jezikovnih problemov. Hkrati se lahko odlično pripraviš na različna tekmovanja in vstop v gimnazijo.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, zato kar začni.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, zato kar začni.

SAMO

7,85

Na voljo sta tudi: anglešČina

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo veČ Vesna Podlesnik in Alenka Tajnikar

ANGLEŠČINA

7

maTemaTika

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo veČ Vesna Podlesnik in Alenka Tajnikar

anglešČina

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo veČ Vesna Podlesnik in Alenka Tajnikar

ANGLEŠČINA

Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, zato kar začni.

SAMO

maTemaTika

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo veČ Vesna Podlesnik in Alenka Tajnikar

anglešČina

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo še veČ XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAMO

maTemaTika

zahTevnejše naloge za vSe, ki želijo veČ Vesna Podlesnik in Alenka Tajnikar

EUR

9

Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani

Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pripraviti na zaključno preverjanje znanja matematike na koncu osnovne šole.

Si med tistimi, ki odgovore pri pouku kar stresajo iz rokava in ti ne zadostujejo ponavljajoče se naloge? Potem je ta izdaja kot nalašč zate! S pomočjo izvirnih vaj boš razvil spretnost povezovanja različnih znanj, izboljšal logično mišljenje in premagal negotovost pred reševanjem zahtevnejših jezikovnih problemov. Hkrati se lahko odlično pripraviš na različna tekmovanja in vstop v gimnazijo.

Točkovani preizkusi so zasnovani enako kot preizkusi za zaključno preverjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim. Svoje dosežke pri posameznih preizkusih lahko preveriš, saj so zbirki dodani točkovnik in rešitve vseh nalog.

nalogah izZnam slušnega za razumevanja VPrizbirki več so na voljo tudi brezplačni avdioposnetki v formatu sta nakivoljo MP3, jih najdeštudi: na spletni strani www.znamzavec.si/posnetki.

V zbirki je tudi posebna tabela s formulami.

9

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA 9

Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pripraviti na zaključno preverjanje znanja matematike na koncu osnovne šole. Točkovani preizkusi so zasnovani enako kot preizkusi za zaključno preverjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim. Svoje dosežke pri posameznih preizkusih lahko preveriš, saj so zbirki dodani točkovnik in rešitve vseh nalog.

Svoje dosežke pri posameznih preizkusih

V zbirki je tudi posebna tabela s formulami.

7,85

Na voljo sta tudi:

EUR

8

Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pripraviti na zaključno preverjanje znanja matematike na koncu osnovne šole. Točkovani preizkusi so zasnovani enako kot preizkusi za zaključno preverjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim.

Vlahko zbirki Znam za več preveriš, saj so zbirki dodani točkovnik sta nainvoljo rešitve tudi: vseh nalog.

V zbirki je tudi posebna tabela s formulami.

8

MATEMATIKA

Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pripraviti na zaključno preverjanje znanja matematike na koncu osnovne šole. Točkovani preizkusi so zasnovani enako kot preizkusi za zaključno preverjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim. Svoje dosežke pri posameznih preizkusih lahko preveriš, saj so zbirki dodani točkovnik in rešitve vseh nalog.

Svoje dosežke pri posameznih preizkusih

V zbirki je tudi posebna tabela s formulami.

7,85

Na voljo sta tudi:

EUR

7

MATEMATIKA

Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pripraviti na zaključno preverjanje znanja matematike na koncu osnovne šole. Točkovani preizkusi so zasnovani enako kot preizkusi za zaključno preverjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim.

Vlahko zbirki Znam za več preveriš, saj so zbirki dodani točkovnik sta nainvoljo rešitve tudi: vseh nalog.

9

SLOVENŠČINA 9

Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

247 nalog • 22 poglavij • 96 strani Si med tistimi, ki odgovore pri pouku kar stresajo iz rokava in ti ne zadostujejo ponavljajoče se naloge? Potem je ta izdaja kot nalašč zate!

V zbirki je tudi posebna tabela s formulami.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, zato kar začni.

7

SLOVENŠČINA

sta na voljo tudi:

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

MATEMATIKA

7

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

7

789612 097165

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

6,85

7,85 EUR ISBN 978-961-271-045-3

789612 710453

Slovenščina Pravopis

MATEMATIKA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

7

utrdi naučeno

6,85

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: SLOVENŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV SEDMEM RAZREDU sta na voljo tudi:

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

789612 097165

SLOVENŠČINA

sta na voljo tudi:

MATEMATIKA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

7

7,85 EUR ISBN 978-961-271-046-0

9

789612 710460

www.knjigarna.com

6,85 EUR

EUR

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

in izdaje za 7. in 8. razred.

težje naloge + rešuj rešitve + išči izvirnelogiko + izboljšajrazlična znanja + povezuj + pripravi se na tekmovanja + uporabi svoje znanje + pripravi se na gimnazijo

SLOVENŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV SEDMEM RAZREDU sta na voljo tudi:

MATEMATIKA

7

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

7

in izdaje za druge razrede.

¶ 6,85

SLOVENŠČINA 7

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

utrdi naučeno

4

komunikacijo + izboljšaj zaklad + razširi besedni različna znanja + povezuj izvirne rešitve + išči + pripravi se na tekmovanja + znajdi se v tujini + pripravi se na gimnazijo

789612 097165

www.knjigarna.com

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

SAMO

SAMO

6,85

SLOVENŠČINA 7

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85 EUR ISBN 978-961-209-716-5

9

7

in izdaje za druge razrede.

in izdaje za druge razrede.

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85 EUR ISBN 978-961-209-716-5

9

www.knjigarna.com

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

Na voljo tudi:

7

4

in izdaje za druge razrede.

www.znamzavec.si

odličen + (p)ostanisvoje izražanje + izboljšaj + razmišljaj širše + išči izvirnese narešitve tekmovanja + pripravi svoje znanje + uporabi + pripravi se na gimnazijo

zbirki Znam za več RAZLAGE IN VAJE ZAVBOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

MATEMATIKA

7

in izdaje za druge razrede.

SLOVENŠČINA 7

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

in izdaje za druge razrede.

težje naloge + rešuj rešitve + išči izvirnelogiko + izboljšajrazlična znanja + povezuj + pripravi se na tekmovanja + uporabi svoje znanje + pripravi se na gimnazijo

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

komunikacijo + izboljšaj zaklad + razširi besedni različna znanja + povezuj izvirne rešitve + išči + pripravi se na tekmovanja + znajdi se v tujini + pripravi se na gimnazijo

9

Slovenščina 9+ Zaključno preverjanje znanja

7

4

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85 EUR ISBN 978-961-209-716-5

789612 097165

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

Slovenščina 6+ Eksterno preverjanje znanja

SLOVENŠČINA

in izdaje za druge razrede.

SLOVENŠČINA 7

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

in izdaje za druge razrede.

9

sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

SLOVENŠČINA 7

4

RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV SEDMEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede. a

a

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV SEDMEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

6,85 EUR ISBN 978-961-209-716-5

9

www.knjigarna.com

a

MATEMATIKA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

www.znamzavec.si

a

7

4

in izdaje za druge razrede.

a

SLOVENŠČINA

sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

SLOVENŠČINA 7

a

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: RAZLAGE IN VAJE ZAV zbirki BOLJŠE OCENE Znam za večV SEDMEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

utrdi naučeno

4

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

in izdaje za druge razrede.

odličen + (p)ostani komunikacijo + izboljšajbesedni zaklad + razširiizvirne rešitve + išči + pripravi se na tekmovanja + znajdi se v tujini + pripravi se na gimnazijo

www.znamzavec.si 6,85 EUR

6,85 EUR

ISBN 978-961-209-716-5

9

789612 097165

www.knjigarna.com

odličen + (p)ostanisvoje izražanje + izboljšaj + razmišljaj širše + išči izvirnese narešitve tekmovanja + pripravi svoje znanje + uporabi + pripravi se na gimnazijo

ISBN 978-961-209-716-5

9

789612 097165

www.knjigarna.com

7,85 EUR ISBN 978-961-271-039-2

9

789612 710392

www.knjigarna.com

težje naloge + rešuj rešitve + išči izvirnelogiko + izboljšajrazlična znanja + povezuj + pripravi se na tekmovanja + uporabi svoje znanje + pripravi se na gimnazijo

odličen + (p)ostanisvoje izražanje + izboljšaj + razmišljaj širše + išči izvirnese narešitve tekmovanja + pripravi svoje znanje + uporabi + pripravi se na gimnazijo

Slovenščina 7 Zahtevnejše naloge

Slovenščina 8 Zahtevnejše naloge

Slovenščina 9 Zahtevnejše naloge

Matematika 7 Zahtevnejše naloge

Matematika 8 Zahtevnejše naloge

Matematika 9 Zahtevnejše naloge

MATEMATIKA

MATEMATIKA

Števila in računske operacije

števila in računske operacije

Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

94 zgledov • 330 vaj • 8 preizkusov • 120 strani Izdaja v treh poglavjih obravnava: naravna števila, ulomke in decimalna števila ter racionalna in realna števila.

RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v vIšjIh RAzREdIh osnovnE šolE Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi S primeri prikažejo novo učno snov, dodani so napotki za lažje pomnjenje.

Vaje Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

Preizkus Točkovani preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: MATEMATIKA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi: SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

6

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU

Dragica Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

Vesna Podlesnik, Alenka Tajnikar

7

SAMO

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen

SAMO

6,85

EUR

6,85

EUR

izboljšaj učni uspeh

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

EUR

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse

uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno

6

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi Na praktičnih primerih prikažejo novo učno snov, dodani so napotki za lažje pomnjenje.

Vaje

pripravi se na preizkuse

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

SAMO

6,85

Preizkus

a

Merske enote RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v vIšjIh RAzREdIh osnovnE šolE

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

7

Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan Izdaja obravnava dolžinske enote, ploščino,Tanja prostornino, kote, čas, maso, denar in sestavljene enote.

in izdaje za druge razrede.

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA Merske enote

Razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole

45 zgledov • 255 vaj • 6 preizkusov RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

a

7

SAMO

6,85

EUR

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

6

SAMO

6,85 izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

in izdaje za druge razrede.

Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

Točkovani preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

V zbirki Znam za več so na voljo tudi: MATEMATIKA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V ŠESTEM RAZREDU Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

SLOVENŠČINA

6

7

7

789612 098155

ISBN 978-961-209-722-6

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen

9

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Nana Cajhen

9

SAMO

SAMO

6,85

6,85

EUR

izboljšaj učni uspeh

EUR

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

a Zgledi

SAMO 6,85 EUR

Na kratek in pregleden način prikažejo postopke reševanje najbolj pogostih nalog.

Napotki

www.znamzavec.si

Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

Vaje

Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja, ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

www.znamzavec.si

Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

SLOVENŠČINA

8

7

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

8

SAMO

SAMO

6,85

EUR

EUR

EUR

EUR

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

Zgledi

utrdi naučeno

Vaje

Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi.

9

789612 097233

pridobi nova znanja Preizkus

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

nauči se brez inštrukcij

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA Ulomki

9

Razlage in vaje za boljše ocene v osnovni šoli

45 zgledov • 255 vaj • 6 preizkusov • 96 strani

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA Izdaja obravnava dolžinske enote, ploščino, prostornino, Jana Draksler in Marjana Robič

kote, čas, maso, denar in sestavljene enote.

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi Na praktičnih primerih prikažejo novo učno snov, dodani so napotki za lažje pomnjenje.

Vaje

9+

izboljšaj učni uspeh pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

izboljšaj učni uspeh

MATEMATIKA

pripraviUlomkise na preizkuse RAzlAgE In vAjE zA boljšE ocEnE v osnovnI šolI

Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

pripravi se na preizkuse

Številne vaje iz vsakdanjega življenja pomagajo utrjevati naučeno snov. Rešitve vseh nalog so na koncu izdaje.

Preizkus

a

a

V VSAKEM POGLAVJU: uči se lažje in hitreje Omogočajo hitro seznanjanje

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

9+

utrdi naučeno z najpomembnejšimi pravili in postopki.

4

pridobi nova znanja Preizkus

SLOVENŠČINA

9+

6,85

EUR

SAMO

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 8 Razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu pripravi se na preizkuse SAMO 6,85 EUR www.znamzavec.si

Omogočajo hitro seznanjanje

Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi.

789612 097226

nauči se brez inštrukcij

ANGLEŠČINA

Točkovani preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

MATEMATIKA

MATEMATIKA

6

7

MATEMATIKA

Merske enote

SAMO

SAMO

6,85

EUR Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje

V zbirki Znam za več na voljo tudi: SAMO

6,85 MATEMATIKA 9+

6,85

EUR

6,85 EUR

EUR

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani

4

izboljšaj učni uspeh Znebi se strahu pred preizkusi!

SAMO 6,85 EUR

4

Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi.

Preizkus

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

9

789612 098148

www.znamzavec.si

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA

praviti na zaključno preverjanje znanja pripravi se na preizkuse

MATEMATIKA

8

matematike na koncu osnovne šole. Za pripravo na zaključno Točkovani preizkusi so zasnovani uči se lažje in hitreje enako kot preizkusi za zaključno prepreverjanje znanja verjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim. sta na voljo tudi utrdi naučeno Svoje dosežke pri posameznih preizzbirki nalog: kusih lahko preveriš, saj je zbirki dodan • Slovenščina 9+ in točkovnik in rešitve vseh nalog. • Angleščina 9+. pridobi nova znanja V zbirki je tudi posebna tabela

V VSAKEM POGLAVJU: Zgledi

Omogočajo hitro seznanjanje z najpomembnejšimi pravili in postopki.

Vaje 789612 097240

4

Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pri-

MATEMATIKA 9

Razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu

SAMO 6,85 EUR www.znamzavec.si

9

SAMO

6,85

Zgledi Vaje

9

MATEMATIKA

Na zaključno preverjanje znanja se lahko pripravite tudi z izdajama:

9

9

izboljšaj učni uspeh

MATEMATIKA MATEMATIKA

pripravi9+ se na preizkuse

4

4

utrdi naučeno

9

pripravi se na preizkuse

ISBN 978-961-209-919-0

utrdi naučeno

utrdi naučeno

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja ter izdaje za druge razrede in predmete. www.znamzavec.si

utrdi naučeno uči se lažje in hitreje

uči se lažje in hitreje 6,85 EUR

4

s formulami.

nauči se brez inštrukcij

789612 099190

nauči se brez inštrukcij

ter izdaje za druge predmete. www.znamzavec.si

nauči se brez inštrukcij

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja 9

789612 099190

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

izboljšaj učni uspeh

5/22/08 2:35:47 PM

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU Na zaključno preverjanjeTanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan znanja se lahko pripravite tudi z izdajama: ANGLEŠČINA

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA Barbara Brezigar, Janja Zupančič

9+

SLOVENŠČINA

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNODragica PREVERJANJE ZNANJA Kapko, Nevenka Drusany in Nana Cajhen

9+

MATEMATIKA MATEMATIKA

9

ZBIRKA NALOG ZA ZAKLJUČNO PREVERJANJE ZNANJA Jana Draksler in Marjana Robič

9+

pripravi se na preizkuse

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

SAMO

6,85

EUR

EUR

izboljšaj učni uspeh

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno

utrdi naučeno

pridobi nova znanja

pridobi nova znanja

nauči se brez inštrukcij

nauči se brez inštrukcij

a

a

SAMO

6,85 izboljšaj učni uspeh

a

MATEMATIKA

MATEMATIKA

8

V VSAKEM POGLAVJU: uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno z najpomembnejšimi pravili in postopki.

4

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE VTanjaDEVETEM RAZREDU Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

8

pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

in izdaje za druge razrede.

ANGLEŠČINA

EUR

789612 098155

9

4

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

5/22/08 2:35:44 PM

Barbara Brezigar, Janja Zupančič

Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V DEVETEM RAZREDU

EUR

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

ANGLEŠČINA

Omogočajo hitro seznanjanje

pridobi nova znanja Preizkus

nauči se brez inštrukcij

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

SAMO

6,85

EUR

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

Zgledi

utrdi naučeno z najpomembnejšimi pravili in postopki. Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi.

789612 097226

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

8

SAMO

6,85

9

V VSAKEM POGLAVJU: uči se lažje in hitreje

Vaje 9

MATEMATIKA

8

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje utrdi naučeno pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

SAMO

6,85 izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 Razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu pripravi se na preizkuse

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov V VSAKEM POGLAVJU:

www.znamzavec.si

4 VSE ZZV6_9PLUS.indd 12

Nevenka Jesenik

Zbirka ZNAM ZA VEČ ponuja izdaje z razlagami, vajami in preizkusi za • matematiko, • slovenščino in • angleščino v razredih 6–9.

SAMO 6,85 EUR

SAMO 6,85 EUR

Napotki

Pravila, namigi in napotki za lažje reševanje nalog so posebej označeni.

Vaje

Vaje zajemajo vse učne cilje, so izjemno raznolike in različnih stopenj zahtevnosti. Svoje znanje lahko preveriš s preizkusi znanja, ali pogledaš v rešitve posameznih nalog.

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V OSMEM RAZREDU

4

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 7 Razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu pripravi se na preizkuse

Zgledi

Na kratek in pregleden način prikažejo postopke reševanje najbolj pogostih nalog.

www.znamzavec.si

V zbirki Znam za več sta na voljo tudi:

in izdaje za druge razrede.

RAZLAGE IN VAJE ZA BOLJŠE OCENE V SEDMEM RAZREDU

MATEMATIKA 6 Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

ISBN 978-961-209-815-5

9

VSE ZZV6_9PLUS.indd 11

6

in izdaje za druge razrede.

a

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

6

in izdaje za druge razrede.

EUR

a

ANGLEŠČINA

SAMO

6,85 MATEMATIKA 6 Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

75 zgledov • 400 nalog • 10 preizkusov V VSAKEM POGLAVJU:

Zbirka ZNAM ZA VEČ ponuja izdaje z razlagami, vajami in preizkusi za • matematiko, • slovenščino in • angleščino v razredih 6–9.

SAMO 6,85 EUR

4

SAMO

uči se lažje in hitreje SAMO

6,85

SAMO

6,85 MATEMATIKA 9+

EUR

6,85

EUR Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

6,85 EUR

EUR

10 preizkusov • 150 nalog • 64 strani

izboljšaj učni uspeh MATEMATIKA 9 Razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu pripravi se na preizkuse

MATEMATIKA 8

Razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu

SAMO 6,85 EUR www.znamzavec.si ISBN 978-961-209-723-3

4 VSE ZZV6_9PLUS.indd 13

Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi. 789612 097233

SAMO 6,85 EUR

V VSAKEM POGLAVJU:

www.znamzavec.si

Zgledi

Omogočajo hitro seznanjanje z najpomembnejšimi pravili in postopki.

Vaje 9

Preizkus

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

ISBN 978-961-209-724-0

4 VSE ZZV6_9PLUS.indd 14

izboljšaj učni uspeh Znebi se strahu pred preizkusi! Zbirka nalog ti bo pomagala sproti utrjevati znanje in se kar najbolje pri-

SAMO 6,85 EUR

Zgledi

Omogočajo hitro seznanjanje

Omogočajo učinkovito utrjevanje snovi.

789612 097240

praviti na zaključno preverjanje znanja pripravi se na preizkuse

V VSAKEM POGLAVJU: uči se lažje in hitreje

utrdi naučeno z najpomembnejšimi pravili in postopki. Vaje

9

pridobi nova znanja Preizkus

Točkovan preizkus na koncu poglavja pokaže doseženi napredek.

nauči se brez inštrukcij

5/22/08 2:35:51 PM

4

ISBN 978-961-209-814-8

9

789612 098148

VSE ZZV6_9PLUS.indd 15

matematike na koncu osnovne šole. Za pripravo na zaključno Točkovani preizkusi so zasnovani uči se lažje in hitreje enako kot preizkusi za zaključno prepreverjanje znanja verjanje znanja. Tudi naloge so na las podobne tistim pravim. sta na voljo tudi utrdi naučeno Svoje dosežke pri posameznih preizzbirki nalog: kusih lahko preveriš, saj je zbirki dodan • Slovenščina 9+ in točkovnik in rešitve vseh nalog. • Angleščina 9+. pridobi nova znanja V zbirki je tudi posebna tabela

www.znamzavec.si

s formulami.

nauči se brez inštrukcij

izboljšaj učni uspeh pripravi se na preizkuse uči se lažje in hitreje

ISBN 978-961-271-035-4

utrdi naučeno

www.knjigarna.com

Matematika 6+ Eksterno preverjanje znanja

Matematika 9+ Zaključno preverjanje znanja

Matematika Merske enote

novo 2013 V pripravi Fizika 8 Računske vaje

utrdi naučeno

pridobi nova znanja nauči se brez inštrukcij

5/22/08 2:35:55 PM

pridobi nova znanja

5/22/08 2:35:58 PM

ter izdaje za druge predmete in razrede. 9

789612 710354

nauči se brez inštrukcij

Matematika Števila in računske operacije

novo 2013 V pripravi Fizika 9 Računske vaje

pre g le d n i c e   15

DN130117 katalog ucb kompleti.indd 15

4/2/13 2:24 PM

katalog ucb kompleti OS 1-15  

katalog ucb kompleti OS 1-15

katalog ucb kompleti OS 1-15  

katalog ucb kompleti OS 1-15