Page 1

KATALOG 2010/11

Hans Mol

1 UČBENIK

za zgodnje učenje angleš

Hans

Mol

kega jezika

DELOV

za zgod

NI ZVEZ

nje uč

EK

enje an

gleškeg

a jezika

1

Didaktični komplet za zgodnje učenje angleškega jezika

znanje nas dela velike


Naj se pustolovščina začne!

Tako bi lahko zvenelo vabilo k listanju našega novega učbenika za zgodnje učenje angleškega jezika Magic Adventure 1. Učitelji in učiteljice, ki poučujete angleški jezik najmlajše, v njihovem najbolj krhkem in dovzetnem obdobju, se najverjetneje vedno sprašujete, kako narediti ure igrive, zanimive, pestre in vsakič nekoliko drugačne. Otroci od 6. do 8. leta se namreč nadvse radi igrajo, potrebujejo veliko gibanja, želijo biti aktivni, zlahka usvajajo glasove, ritem in intonacijo, hkrati pa je njihov čas koncentracije precej krajši kot pri večjih učencih. Z novim didaktičnim kompletom Magic Adventure, v katerem združujemo vse sodobne metode poučevanja, vam želimo pri tem pomagati. Z zanimivimi zgodbicami s privlačnimi živalskimi in človeškimi junaki, pesmicami, medpredmetnimi povezavami, številnimi igricami s poudarkom na metodi TPR (Total Physical Response) in številnimi drugimi aktivnostmi vam ponujamo igrivo, raznovrstno in sodobno zasnovano gradivo z vso potrebno podporo za učitelja. Vabim vas, da prelistate katalog in vstopite v svet čarobnih pustolovščin, kjer vas že čakajo naši junaki: Peter, Lola, radovedni Tricks, Pal in pisana živalska druščina!

mag. Mojca M j Urankar U k Počkaj, P čk j urednica za prvo triletje Založba Rokus Klett


Učbeniška serija Magic Adventure

Hans Mol

1 UČBENIK

za zgodnje učenje anglešk

Hans Mol

1

Avdio CD za učence A ega jezika

Hans

Mol

1

DELOVN

I ZVEZ za zgod dn EK nje je učen je angle ške

ga jez

ika

Učbeniška serija Magic Adventure je namenjena otrokom od šestega leta starosti, ki se prvič srečajo z angleškim jezikom v osnovni šoli ali na jezikovnih tečajih. Glavna junaka sta 6-letna prijatelja Peter in Lola, ki v učbeniški seriji (1–3) rasteta skupaj z vašimi učenci. Rdeča nit učbenikov so ilustrirane dogodivščine junakov in njihovih prijateljev. Serija Magic Adventure postopno uvaja otroke v svet angleščine z opazovanjem, poslušanjem, govorjenjem, petjem, igro in pestrim naborom dejavnosti. Branje in pisanje prideta na vrsto šele pozneje, zato njen prvi del, Magic Adventure 1, privzgaja učencem zanimanje za angleščino in poskuša zgraditi trdne temelje za nadaljnje uspešno učenje.

Magic Adventure 1 med dd drugim i ponuja: j Učbeniška serija je pregledno in sodobna oblikovana ter bogato opremljena s privlačnimi ilustracijami in fotografijami, ki spodbujajo otrokovo domišljijo. V • • • • • • • •

didaktičnem kompletu so: učbenik delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in izrezovankami priročnik za učitelje z avdio CD-jem video DVD z animiranimi zgodbicami e-gradivo za interaktivno tablo na spletu slikovne kartice (flash cards) slike k zgodbi (story cards) diploma

Hans

• zabavno in ustvarjalno učenje angleščine • razvoj slušnih in govornih dejavnosti • pester nabor dejavnosti, ki pripomorejo k motivaciji in h koncentraciji • razvoj motoričnih spretnosti skozi predbralne in predpisalne aktivnosti • naloge, usmerjene v razvoj različnih vrst inteligence • medpredmetne povezave • veliko gibalnih igric

Učbenik Magic Adventure 1 je že na voljo, delovni zvezek pa bo izšel pred koncem šolskega leta. Drugi deli kompleta bodo dostopni pred septembrom 2010. Učbeniška kompleta Magic Adventure 2 in 3 bosta izšla v naslednjih dveh letih (spomladi 2011 in 2012).

Mol in Niki Joseph

1

Hans Mol

UČITELJE PRIROČNIK ZAangleškega jezika za zgodnje učenje

DVD

1

Hans Mol

Avdio CD k priročniku za učitelje

1

1 D I PL O M A ime in priimek

je uspešno zaključil/-a

stopnja

na šola

pri učitelj

kraj in datum


Odlike kompleta Magic Adventure 1

FA M I LY Učbeniški komplet Magic Adventure za pouk angleščine v 1. razredu osnovne šole je zasnovan igrivo in privlačno. Učenci se spoznavajo s tujim jezikom s pomočjo človeških in živalskih junakov, s katerimi se na tej starostni stopnji lahko poistovetijo in ki omogočajo prepletanje stvarnega in domišljijskega sveta. Didaktični komplet z zabavnimi zgodbicami, pesmimi, igrami, kratkočasnimi aktivnostmi, medpredmetnim povezovanjem in multimedijskim gradivom učencem omogoča nežen in varen vstop v svet angleškega jezika.

1 CHAN T

3

4

T 2 LISTE N AND POIN

17

1

4 20

2

AT 3 LISTE N AND REPE 3 Listen and repeat:

Prikupni junaki Glavna junaka sta 6-letna prijatelja Peter in Lola, ki v učbeniški seriji Magic Adventure (1–3) rasteta skupaj z vašimi učenci. Na pustolovščinah se jima pridruži nagajivi kuža Tricks, ki zelo rad uganja različne vragolije in trike. V zgodbi nastopa tudi žabec Pal, Tricksov prijatelj iz vesolja, ki pride na obisk s svojim vesoljskim plovilom – časovnim strojem T1. Pal pripelje s sabo pisano druščino živalskih prijateljev – to so metuljčica Belinda, pelikan Pepi, kača Susie, miško Max in žirafa Gina.

16

18

This is my ...

chant. . 1 Chant the story and point to the pictures 2 Listen to the story

Teme, ki so blizu otrokom Izbor tem in njihova zahtevnost se odlično ujemata z izkustvenim svetom otrok, starih od 6 do 8 let. Magic Adventure 1 obravnava teme, ki so blizu šestletnikom in s katerimi lahko vzpostavijo interakcijo z maternim jezikom: številke, barve, moja družina, domače živali, telo, igrače in prazniki, kot so božič, rojstni dan in velika noč.

Zanimiva zgodba Učenci vstopajo v svet angleščine skozi zanimivo zgodbo, ki se razvija v lekcijah. Najprej spoznajo glavne junake, nato pa se odpravijo na pot s Palovim vesoljskim plovilom. V vsaki enoti vodilno vlogo prevzame drug živalski lik. Tako Peter, Lola, Pal in Tricks spoznajo Ginino družino, se naučijo številk, v svet barv pa jih popelje metuljčica Belinda. Obiščejo tudi domovanje miška Maxa, kjer se mačka znajde v težavah, s kačo Susie potujejo na drug planet, kjer ni nič tako, kot bi mislili, da bo. Na koncu pustolovščine se varno vrnejo domov. Sledi še obisk Petrove in Loline otroške sobe, polne igrač, Pal pa zanje že pripravlja novo presenečenje ...

Sodobne metode poučevanja in pester nabor dejavnosti Didaktični komplet je zasnovan na sodobnih metodah poučevanja. Poudarja razgibano in raznoliko učenje jezika skozi zgodbice, igre, pesmi, gibanje, karaoke, lutke, delo z nalepkami, medpredmetne povezave, likovno aktivnost ... V učbeniku so vseskozi opisane različne dejavnosti in gibalne igre, ki celostno aktivirajo otroke in spodbujajo razvoj različnih vrst inteligence. Poleg zabavnega učenja angleščine pripomorejo k motivaciji in h koncentraciji ter spodbujajo razvoj motoričnih spretnosti.

Glavne značilnosti učbeniškega kompleta Magic Adventure 1:

Privlačne ilustracije in fotografije Magic Adventure pripoveduje zgodbo z dobro premišljenimi, zelo barvitimi in zabavnimi ilustracijami, ki stilno spominjajo na priljubljene otroške risanke. Ne manjka niti fotografij, ki domišljijski svet povežejo z resničnim.

• sistematičnost in preglednost • avdio CD za učence kot del delovnega zvezka • nalepke in izrezovanke za učence kot del delovnega zvezka • video DVD • e-gradivo za delo na interaktivni tabli • razgibano učenje jezika (zgodbe, igre, pesmi, gibanje, karaoke, lutke, nalepke ...) • medpredmetne povezave • aktivnosti, zasnovane po metodi Total Physical Response

7


7 Listen to the

Pri nastanku kompleta so sodelovali:

Hans Mol, avtor

OU R 7 LIST EN, POI NT AND COU NT

WO R L D

Hans, po rodu Nizozemec, živi v dveh državah – v Avstraliji in na Portugalskem. Je pisatelj, avtor učbeniških kompletov in drugih didaktičnih gradiv za najmlajše, učitelj ter vodja izobraževanih srečanj za učitelje. Je tudi koordinator za SIG (Special Interest Group) Young Learners and Teenagers pri združenju IATEFL. Njegova predavanja v državah Severne Amerike, Evrope in Azije vsakič pritegnejo veliko število poslušalcev. Hans Mol je angleščino poučeval že na vseh ravneh, od predšolskih in osnovnošolskih otrok do dijakov in odraslih, zato se zelo dobro zaveda vpliva, ki ga ima zgodnje učenje na nadaljnje uspešno usvajanje tujega jezika. Večino časa namenja pisanju, rad pa tudi slika, snema glasbo, piše glasbena besedila in poje. V prostem času pogosto jaha po okoliških gričih.

8 LOO K AND SAY

21

T R I C K S’

TR IC K 9 lis ten

sounds, then

look at the photo

s and point

out mummies,

daddies and

babies. Coun

and ma ke

Niki Joseph, soavtorica priročnika za učitelje in konzulentka

22

t babies. 8 Look at the pictures and 9 Listen and say which anim cut a family als are male out of pape and which r. are fema

le. 21

Niki živi na Portugalskem, kjer vodi svojo jezikovno šolo. Je tudi učiteljica, avtorica gradiv za učitelje, vodja izobraževalnih srečanj in izpraševalka Cambridge ESOL. Angleščino poučuje predšolske otroke in osnovnošolce, pa tudi najstnike in zaposlene v podjetjih. V zadnjih 17 letih je vodila številna izobraževanja v Evropi, Južni Ameriki in Afriki. Strokovno jo zanima zlasti poučevanje angleščine prek spleta, motivacija in predšolski pouk glasbe v povezavi z angleščino. Kadar si želi odpočiti od dela, slika v akvarelu, igra tenis, posluša glasbo in bere.

17

V sodelovanju z vami! Preden smo začeli pisati nov komplet za zgodnje učenje angleščine, smo k snovanju in zbiranju zamisli povabili 30 izkušenih profesoric angleščine in razrednega pouka iz vse Slovenije. Poglobljena raziskava je bistveno prispevala k didaktični zasnovi kompleta in omogočila pripravo gradiva, ki zadovoljuje vse potrebe slovenskih učiteljev angleščine na tej starostni stopnji. Pri nastanku kompleta je v nadaljevanju tesno sodelovalo pet učiteljic iz te skupine.

Franfou, ilustrator Franfou živi v Quebecu v Kanadi, kjer je študiral grafično oblikovanje. Že vrsto let dela kot samostojni umetnik. Riše ilustracije za vse vrste otroških izdaj (knjige, učbenike, posterje ...) pa tudi za različne izdelke, namenjene otrokom (risanke, namizne in spletne igre, ovitke CD-jev, embalaže živil ...). »Če je kakšna stvar namenjena otrokom, sem takoj za!« pravi Franfou. Njegove ilustracije in stripe vsak dan objavljajo kanadski dnevniki. Med njegove zadnje odmevnejše projekte sodi spletna igrica za zimske olimpijske igre v Vancouvru. Kadar ne riše, igra tenis, zelo rad pa prime tudi za kitaro.

Mojca Urankar Počkaj, urednica

Iz recenzij: »Učbenik Magic Adventure z vsem avdio- in videogradivom omogoča kakovostno poučevanje angleškega jezika na zgodnji stopnji. Pravo podporo prinašajo učencu prijetne, barvno ustrezne in razumljive ilustracije. Človeški in živalski liki ponujajo možnost za vživljanje pri poslušanju in igri vlog. Otrokom bo gotovo všeč tudi robotek T1, ki v dogajanje vnaša vznemirljivo sodobno noto. Ker je gradivo zasnovano na podlagi slušnih in vizualnih materialov, omogoča – v povezavi s predvidenimi aktivnostmi – primerno predstavitev vsebine vsem tipom učencev. Hkrati daje učitelju možnost individualizacije in diferenciacije.« Darja Žnidaršič , profesorica razrednega pouka in angleščine,

Mojca je izkušena urednica otroških in mladinskih revij (kot sta PIL in UMKO) ter učbenikov za prvo triletje osnovne šole. Med magistrskim študijem je proučevala različne uredniške pristope in vlogo urednikov v procesu ustvarjanja kakovostnih multimedijskih vsebin za otroke in mladino. Prosti čas namenja predvsem svoji družini, šestletnemu Jaku in dveletni Zoji. Obožuje gledališče, knjige, igranje na klavir in športne aktivnosti v naravi.

Jasna Karnar, oblikovalka Jasna je oblikovalka učbenikov in drugih izobraževalnih izdaj za otroke in mladino ter revij. Obožuje svojega mačka, kljub temu da včasih pokaže krempeljce.

Osnovna šola Trnovo

»Magic Adventure je zelo kakovostno oblikovan, slike in risbe so jasne, raznobarvne in privlačne, kar je pomemben dejavnik pri vzpostavljanju motivacije. Pripomogel bo k temu, da otroci na tej starostni stopnji dojamejo angleščino kot nekaj lepega in zanimivega ter postanejo odprti za novo znanje. Posebej moram pohvaliti tudi veliko količino slušnega gradiva, razdelke Our World, ki prinašajo možnost medpredmetnih povezav, in odločitev založbe, da bo ob učbeniku na voljo tudi multimedijsko gradivo.« Dr. Karmen Pižorn , docentka za didaktiko angleščine, Oddelek za temeljni pedagoški študij, Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Pet slovenskih učiteljic iz različnih regij , ki poučujejo angleščino v prvem triletju: • Mojca Hojski Tkavc, OŠ Blanca • Mateja Todorovski, OŠ Vransko - Tabor • Tanja Pogorelčnik, OŠ Louisa Adamiča Grosuplje • Urška Ilovar, OŠ Polzela • Dominika Pirjevec, OŠ Tržič


Učbenik

Hans Mol

1 UČBENIK

anglešk za zgodnje učenje

ega jezika

3 CHANT

4

4 LISTEN AND POINT

9

1

Učbenik sestavlja šest enot, ponavljalna namizna igra in posebne strani o praznikih, ki so na koncu učbenika in jih lahko ob pravem času vključite v pouk. Vsako enoto začne zgodba 1 na dveh straneh, ki ima komičen razplet. Preden otroci spoznajo zgodbo, si ogledajo ilustracije in poskušajo uganiti, kaj se bo zgodilo. Nato zgodbo poslušajo, poskušajo prepoznati osebe, barve, predmete itd. Animirano različico zgodbe si lahko ogledajo tudi na DVD-ju.

2

V nadaljevanju otroci poslušajo in pojejo pesmi 2 . K pesmim sodijo različne spremljevalne aktivnosti in gibalne igre. Temu uvodu sledi razdelek Our World 3 . V njem se učenci učijo o svetu okoli sebe – o resničnih ljudeh, stvareh in živalih, ki so povezani z zgodbo in temo enote. Tako so nove besede takoj predstavljene v resničnem kontekstu (npr. v enoti o človeškem telesu se opravijo k zdravniku). Vsebino popestri rubrika Tricks’ Trick 4 , v kateri otroci delajo poskuse in se učijo različnih trikov. Rubrika prinaša preproste projektne naloge, povezane npr. z izrezovanjem in risanjem. Otroci izdelajo barvno vetrnico, kjer spoznajo, kako se med seboj mešajo barve in kako nastajajo nove, družino iz papirja, čestitko za rojstni dan, velikonočni podstavek za pirhe, naučijo se odštevati od pet nazaj itd. Naslednje strani učbenika prinašajo različne zanimive in zabavne dejavnosti ter namizno igro 5 , s katero učenci ponovijo besedišče enote, razvijajo pa tudi strpnost, solidarnost in tekmovalnost.

2 5 LISTEN AND SING

8

1

. 59 , pg wb

3

9 LISTEN AND POINT

5

WO R L D

OU R

7 CUT OUT AND PLAY

11

3 Chant the story chant. 4 Listen to the story and point to the pictures.

PLAY THE GAME

13

T R I C K S’

8 PLAY THE GAME

1

TR IC K 10 listen and count

14

5, 4, 3, 2, 1, go!

3

2 6 LISTEN AND REPEAT 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

4

5

12

5 Listen to the Travel song. Sing along and do the movements. 6 Listen and repeat the words.

7 Cut out the pencil puppets. Talk with your friend: Hello, I am (Peter). Hello, I am (Lola). 8 Play the Numbers game.

11

12

9 Listen and point at the pictures.

10 Listen and count down from 5 to 1.

4

13

56

Play the board game. Say all the words.


S AY I T ! SAY 1 LISTEN AND

6

5

6

2

1

8

7 4

3

5

5. Close your

3

book / 6. Look

/ 7. Listen / 8.

Quiet, please.

book saying. / 4. Open your the picture is / 3. Stand up the teacher in in / 2. Sit down 1 Listen to what practice: 1. Come Then point and

4

Magic Adventure 1 se začne z enoto Say it! , namenjeno spoznavanju fraz oziroma navodil, ki se ponavljajo med poukom angleškega jezika (t.i. classroom language).

Navodila za učitelje in starše V spodnjem delu vsake strani so navodila za učitelja, ki so lahko v pomoč tudi staršem, ki bi želeli pomagati svojemu otroku pri učenju.

Navodila za otroke

4

Za lažje razumevanje in delo so poleg zapisanega navodila tudi nazorne slikovne ikone, ki jih tudi otrok, ki še ne zna brati, zlahka razume.

6

9

Učbenik sklene enota Festivals , ki obravnava praznike: božič, rojstni dan in veliko noč.

B I R T H D A YS 1 LISTEN AND SING

C H R I S TM A S 1 LISTEN AND SING

2 PLAY THE GAME

56

2 MAKE A STAR HEADBAND

55

3 COUNT THE DECORATIONS

57

60

58

1 Listen to the song. Sing along and do the movements.

2 Make and colour five stars. Then make a star headband. 3 Count the decorations. How many are there of each colour?

59

1 Listen to the song and sing along.

2 Play a guessing game with the children in your class.

61


Delovni zvezek z avdio CD-jem, nalepkami in Hans Mol

1 K DELOVNI ZVEZE angleškega jezika za zgodnje učenje

7 FIND

Delovni zvezek vabi otroke k reševanju kratkočasnih nalog, povezanih z jezikom, ki so ga pravkar slišali in govorili. Učijo se prepoznavati besede (ob poslušanju), igrajo se igre, rišejo, sestavljajo, izrezujejo ... S tovrstnimi nalogami prek igre utrjujejo novo snov, razvijajo spretnosti poslušanja in se odlično zabavajo. Navadijo se tudi na uporabo nalepk za nagrajevanje uspeha pri reševanju nalog. V prvem delu serije, Magic Adventure 1, otroci rešujejo naloge brez pisanja, ki pride na vrsto šele v drugem delu.

Delovnemu zvezku so priloženi: • avdio CD • nalepke • izrezovanke (cut-outs)

Hans Mol

1

Avdio CD za učence

10

L E T ’S M E E T 1 LOOK AND FIND

2 LISTEN AND TICK

7 Find the sequence: snake – butterfly – giraffe in different directions.

3 FIND AND SAY

10

5 DRAW

4 COUNT, JOIN AND COLOUR

1 PETER

TRICK

TRICK

LOLA

LOLA

PETER

TRICK

PAL

2

3

4 FINISH

4

1 Look at the picture. Where are Peter, Lola, Trick, Pal and T1? Look at the small pictures. Who is who?

2 Listen and tick the right answer.

5

6

3 Help Lola to visit all animals. Use a pencil and follow the path. You can take the same path only once.

4 Count the characters and join with the dots and the numbers. Colour the dots and trace the numbers.

7

8

5 Draw your favorite character.


izrezovankami

Avdio CD 8 LISTEN AND STICK

Na zgoščenki otroci najdejo pester nabor posnetkov: pesmi, ritmične izreke, izštevanke, dialoge, igre vlog, opise … Posnetki jim omogočajo razvoj spretnosti samostojnega poslušanja in vadbo izgovarjave. Vse pesmi in besedila so napisani posebej za serijo Magic Adventure in se nanašajo na iste teme ter vključujejo isto besedišče kot enota, h kateri sodijo.

16

Vsaka pesmica poleg avdiozapisa vsebuje tudi verzijo karaoke in je povezana z dodatnimi aktivnostmi, zasnovanimi po metodi Total Physical Response – učenci se tako ob petju dotikajo telesa, plešejo, izvajajo koreografijo, gibe, mimiko obraza, geste, posnemajo ...

5 4

1

Nalepke Na koncu vsake enote je v delovnem zvezku naloga, s katero učenci ponovijo naučeno besedišče – s poslušanjem in lepljenjem nalepk na ustrezen prostor. Prav tako je na koncu enote prostor za motivacijsko oziroma nagradno nalepko, ki jo učenec nalepi po uspešno predelani enoti.

2

3

Izrezovanke ( cut-outs ) Vsaka enota ima na zadnjih straneh delovnega zvezka dve strani, namenjeni izrezovanju. Izrezovanke spodbujajo otroke k igri vlog in drugim zanimivim dejavnostim. Učenci lahko izdelajo lutke na palici, mini gledališče, igro spomin z družinskimi člani, sami sestavijo svojo »pošast«, domino, podstavek za pirhe itd. S takšnim projektnim delom otroci hkrati razvijajo jezikovne in ročne spretnosti. Dodatne predloge za izrezovanje, ki jih je dovoljeno fotokopirati, so v priročniku za učitelje. 11

8 Listen and stick the sticker in the correct windov. Say GOOD WORK! You finished UNIT 1. Stick the prize in.

FA M I LY

6 COUNT, WRITE AND DRAW

1

+

=

+

=

2 FIND AND COLOUR

8 JOIN AND SAY

9 LISTEN AND STICK

23

1 DRAW

1 4

2

+

=

+

=

6 Do the sums. Draw the pictures and write the numbers.

5 3 9

12

1 Draw the missing pictures in the family tree. Say who they are.

2 Find and colour the characters. Say who they are.

13

18

8 Join the dots and say who they are.

9 Listen and stick the sticker in the correct windov. Say GOOD WORK! You finished UNIT 1. Stick the prize in.

19


Priročnik za učitelje in dodatna gradiva

Hans Mol in Niki

Joseph

1 ELJE PRIROČNIK ZA UČIT

Priročnik za učitelje z avdio CD-jem

za zgodnje učenje

angleškega jezika Hans Mol

Priročnik je sestavni del kompleta in nepogrešljiv pripomoček pri učiteljevem delu. Omogoča vam kakovostno pripravo na pouk, saj ponuja številne ideje, kako se lotiti in izpeljati posamezne učne vsebine ali teme. V njem najdete navodila za učinkovito uporabo slikovnih kartic, slik k zgodbi, avdio- in videogradiva.

Avdio CD k priročniku za učitelje

Priročnik vsebuje tudi transkripcijo zvočnih posnetkov iz učbenika in delovnega zvezka, obogaten pa je še z dodatnimi aktivnostmi za utrjevanje snovi in popestritev pouka. V priročniku za učitelje najdete tudi nekaj strani z dodatnimi izrezovankami, ki jih je dovoljeno fotokopirati. Priložen avdio CD vsebuje posnetke dialogov, pesmic, chantov ter navodil iz učbenika in delovnega zvezka.

Hans Mol

Video DVD Didaktičnemu kompletu Magic Adventure 1 je priložen DVD, na katerem so posnete animirane zgodbice, pesmice in številne druge aktivnosti iz učbenika, ki so primerne tako za spoznavanje kakor tudi utrjevanje snovi in popestritev pouka.

E-gradivo za interaktivno tablo na spletu Poseben čar dajejo kompletu interaktivne vsebine, dostopne na spletu, ki omogočajo aktivno in zabavno sodelovanje pri izvajanju različnih aktivnosti. Gradivo je primerno za delo z interaktivno tablo pa tudi z računalnikom in projektorjem. Njegova uporaba je preprosta in zanjo ni potrebno posebno znanje ali dodatno izobraževanje.

DVD

1

1


Slikovne kartice ( flash cards ) K vsaki učni enoti ima učitelj na voljo slikovne kartice, ki olajšajo učenje in utrjevanje besedišča in jih učitelj lahko uporabi pri različnih fazah poučevanja. Na karticah so izrisane slike predmetov in pojmov, ki se jih učenci učijo v posamezni enoti. Ideje za uporabo slikovnih kartic so opisane v priročniku za učitelja.

Slike k zgodbi ( story cards ) Ob vsaki učni enoti ima učitelj na voljo tudi štiri slike iz zgodbice, ki so enake tistim v učbeniku, le da so večje in natisnjene vsaka posebej. Na zadnji strani kartice je tudi besedilo, ki opisuje sliko. Učitelj lahko kartice uporablja za učenje, utrjevanje in tudi izvedbo različnih nalog, denimo za sestavljanje zgodbe in postavljanje slik v pravo zaporedje.

Diploma Del učbeniškega kompleta je tudi diploma, ki jo kot motivacijsko sredstvo učitelj podeli učencem za uspešno opravljeno delo. Primer diplome najdete v priročniku za učitelje, kjer so tudi navodila za naročilo večjega števila brezplačnih izvodov za vaše učence.

1 D I PLO M

A

ek ime in priim

o je usp ešn

zak ljuč il/-a

stopn ja

šola

na učitel j

pri kraj in datum

Priročnik za učitelje in dodatna gradiva bodo na voljo pred začetkom šolskega leta 2010/11.


Zastopniki Založbe Rokus Klett

Ljubljana z okolico, Gorenjska in Notranjska

Naročila in informacije

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Prekmurje in Maribor

Prodaja

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si podpora kupcem Anja Potočnik, tel.: 01 513 46 46 anja.potocnik@rokus-klett.si

Koroška in Zasavje Marko Hanuš GSM: 041/426 627 E-pošta: marko.hanus@rokus-klett.si

Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Bela krajina in Dolenjska Uredništvo Ksenija Šimnovec GSM: 031/649 783 E-pošta: ksenija.simnovec@rokus-klett.si

Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

Seminarji Primorska Miran Domajnko GSM: 041/734 603 E-pošta: miran.domajnko@rokus-klett.si

Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 99

DN100239

Založba Rokus Klett, d.o.o.

Založba Rokus Klett

Z nakupom delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana

je članica Evropskega združenja

prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke

telefon: 01 513 46 00

šolskih založnikov (EEPG).

s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi

telefaks: 01 513 46 99

bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali

e-pošta: rokus@rokus-klett.si

svoje sposobnosti.

www.rokus-klett.si

Magic Adventure  

Zgodnje učenje angleščine