Page 1

PO T O VA N J E DO SVO J EG A DO M A Kaj vse se vpra{amo, preden se odlo~imo za spremembo, obnovo, gradnjo oziroma nakup hi{e ali stanovanja

Irena Kirn in Špela Kuhar ilustriral Damijan Stepančič 1

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Irena Kirn in Špela Kuhar POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA

Urednici: Irena Kirn in Špela Kuhar Jezikovni pregled: Katja Paladin s.p. Ilustracije: Damijan Stepančič Direktor produkcije: Klemen Fedran Izdala in založila: Založba Rokus Klett Za založbo: Maruša Kmet Grafično oblikovanje in prelom: Metka Dariš in Tomaž Perme (Kinetik) Skeniranje ilustracij in tehnična priprava: Tomaž Perme (Kinetik) Tisk: Grafički zavod Hrvatske d.o.o. 1. izdaja Naklada: 1000 izvodov Ljubljana, 2013

CIP – Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

316 .7 2 8 :7 2 .0 5 KIRN, Irena Potovanje do svojega doma : kaj vse se vprašamo, preden se odločimo za spremembo, obnovo oziroma nakup hiše ali stanovanja / Irena Kirn in Špela Kuhar ; ilustriral Damijan Stepančič. – 1. izd. – Ljubljana : Rokus Klett, 2013 IS BN 97 8 –9 61– 271 –33 2 –4 1. Kuhar, Špela 2 6 9 3 42 976

2

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


KAZALO 4

NA ZAČETKU

8

Spoznati sebe

10 14 18

KAKO ŽIVIM? KDO SEM?

22

Izbrati prostor

24 28 32 54 58

MESTO ALI PODEŽELJE?

62

Ustvariti vzdušje

64 68 72 76 80

MOJ STIL?

84

Zgraditi hišo

88 90 94 98 108 112

116 3

KAJ JE MOJ DOM?

HIŠA ALI STANOVANJE? KATERE PROSTORE POTREBUJEM? KAJ PA ZUNANJI PROSTOR? RAZMIŠLJAM O SPREMEMBAH?

KATERI MATERIALI IN BARVE? SVETLOBA? TIŠINA ALI ZVOKI? VONJI?

PRED GRADNJO? VIRI IN FINANCE? NAČINI GRADNJE? KAKŠNA IN KAKO VELIKA BO MOJA HIŠA? KAKO SI USTVARJAM UDOBJE? ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA? N A KO N C U

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


NA ZAČETKU

Naš dom, prostor, kjer prebivamo, je zelo pomemben del našega življenja. Vpliva na naše počutje in kakovost našega bivanja. Daje nam zavetje in nam omogoča zasebnost. V njem se sprostimo. Hkrati je naš dom okolje, ki nas napolni z energijo in spodbuja našo ustvarjalnost. Če smo ga ustvarili s pozornostjo in tako, da se v njem dobro počutimo, na nas vpliva blagodejno. Lahko pa nas prostor, v katerem bivamo, vsakodnevno moti, in namesto da bi nas umirjal in napolnjeval, se v njem ne počutimo več dobro. Takrat je čas za spremembo. Mnogokrat v življenju se znajdemo v situacijah, ki zahtevajo spremembo prostora. Morda zapuščamo hišo staršev in odhajamo na svoje – želimo kupiti stanovanje. Ali pa je staro postalo premajhno in ga bo treba zamenjati za večje? Smo se odločili za gradnjo svoje hiše? Morda smo dobili novega družinskega člana, sprejeli ostarele starše, da bodo živeli z nami. Morda so otroci odšli v šolo, prerasli igralni kotiček in potrebujejo študijski prostor in mizo. Morda je stanovanje postalo pretesno in nefunkcionalno za spremenjeni način bivanja. Morda smo se le naveličali opreme, barv, razporeditve in potrebujemo spremembo za nov zagon v življenju. Tudi majhni posegi spreminjajo dom in kakovost bivanja. Ko človek premišljeno ustvarja prostor in vzdušja v njem, ko sledi svojim potrebam in navadam, takrat se v tem prostoru dobro počuti. Z njim vzpostavi odnos. Vsa pozornost in premišljene odločitve, ves čas in trud, ki ju je vložil v oblikovanje prostora, se mu obilno vračajo vsak dan znova, ko v tem prostoru prebiva.

4

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Hkrati v današnjem času stara razmišljanja, da so viri neomejeni in da vsak ozko gleda le na svoje interese, zamenjujeta celosten pogled in odgovorno ravnanje do sočloveka, prostora in do okolja. Beseda trajnostno se uporablja na vseh področjih človekovega delovanja in označuje celostno področje bivanja, od premišljenega nakupovanja do premišljene izbire lokacije bivanja, načrtovanja življenjskega prostora, varčne uporabe energije, materialov in sredstev. Ljudje se vse bolj zavedamo, kako povezani in soodvisni smo, in ponovno začenjamo spoštovati skupnost in naravo. Vodnik, ki je pred vami, vas bo usmerjal in podpiral v procesu spreminjanja notranjega prostora oziroma vodil skozi proces gradnje. Podajal vam bo osnovna dejstva in vas opominjal, kaj vse se je dobro vprašati in premisliti. Tako bo vaše sodelovanje z arhitekti in ostalimi strokovnjaki preprostejše in uspešnejše, v procesu gradnje pa se boste izognili morebitnim spremembam in dvomom, povezanim z visokimi stroški. Soočeni smo z izzivom in potrebo po spremembi. Pričujoči vodnik nam bo pomagal prepoznati in opredeliti naše navade, želje. Kakšen je naš edinstveni način bivanja? Kdo smo? Ko listamo po revijah in knjigah in občudujemo predstavljeno, tega ne moremo zgolj prenesti v svoj dom oziroma gradnjo. Preprosto kopiranje ne deluje. Literatura je dober vir navdiha in usmeritev, a končna odločitev, s katero bomo res zadovoljni, izhaja iz konteksta našega načina bivanja in naših specifičnih potreb. Ob tem se vprašajmo tudi, kako in v kolikšni meri bo naš način življenja vplival na soljudi in okolje.

5

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Medtem ko berete te stavke, morda sedite v udobnem naslanjaču, stojite v trgovini ali ležite doma na postelji. A vsekakor ste v prostoru – javnem ali zasebnem. Ta prostor, v katerem ste, vpliva na vas, čeprav se vam zdi samoumeven. Dejstvo je, da prostor, kjer smo, kjer bivamo in delamo, vpliva na nas, na naše počutje in misli, in prav tako tudi mi vplivamo na prostor. Soustvarjamo njegovo atmosfero. Drug brez drugega ne obstajamo. Dom, kjer prebivamo, smo ustvarili sami. Ustvarili smo njegovo vzdušje. To, kar smo ustvarili, tudi prejemamo. Kako ga dojemamo in čutimo, vidimo, vonjamo, tipamo, sprejemamo? Nam daje občutek varnosti, ponosa, miru, ali pa se nam zdi prazen, morda obrabljen in smo se ga naveličali? Želimo si spremembe ali pa nas v to sili življenjska situacija. Morda odločitve, ki smo jih sprejeli v preteklosti, niso bile prave, čeprav se nam je rešitev, ki smo jo videli pri prijateljih, zdela idealna? Predstavljajmo si proces spreminjanja prostora kot potovanje do svojega doma. Ta ustvarjalna potovanja so različno dolga in različno pogosta. Ločijo se v svojih začetkih, konec pa je vedno isti – prišli smo „domov“. Krajša potovanja delamo pogosto, najdaljša nekateri samo enkrat v življenju. Najkrajša je pot tedaj, ko smo se odločili le za drobne spremembe, npr. da stanovanje očistimo navlake, nato pa naberemo šopek svežega cvetja in ga postavimo na izbrano mesto v stanovanju. Lahko spremenimo razmestitev pohištva, kakšen kos odstranimo ali dodamo, prebarvamo stene, zamenjamo zavese, blazine.

6

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Če bomo spremenili le en prostor v stanovanju, se potovanje začne s projektom in nadaljuje z obnovo npr. kopalnice ali kuhinje, morda otroške sobe. Če bomo celostno spreminjali notranjost objekta, se potovanje začne s projektom in nadaljuje s preurejanjem interierja. Če bomo objekt prenavljali ali dograjevali, se potovanje začne s projektom in nadaljuje z obnovo stavbe. Če iščemo novo hišo oz. jo nameravamo zgraditi, se potovanje začne z iskanjem lokacije in nadaljuje s projektom ter gradnjo.

7

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


8

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


S po z nat i se b e

9

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Eskimi živijo v deželi ledu in snega, in iz tega je zgrajen tudi njihov dom. To gradivo narekuje okroglo obliko s poudarjenim središčem. Ekstremno mrzle razmere zahtevajo majhen prostor, ki ga ljudje ogrevajo tudi z lastno toploto.

10

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


KA J J E M O J D O M ? Dom je prostor, ki je samo naš. Naš zasebni prostor ali prostor naše družine, skupnosti. Prostor, ki ga uredimo glede na lastne potrebe in glede na naš edinstveni način bivanja. Ima svojo identiteto in značaj. Pomeni nam varnost, je vir energije in sproščenosti. Hkrati našim obiskovalcem govori o nas, o našem življenjskem slogu. Dom je naše ogledalo. Ko vstopimo vanj, se zagledamo. Lepo je, če se ob tem dobro počutimo. In prijetno nam je, da se dobro počutijo tudi prijatelji, ko pridejo na obisk. Ustvarjanje doma je proces, ki potrebuje svoj čas. Dom gradimo po korakih in s strastjo. Moj dom je morda grad ali le koliba, toda ustvaril sem tisto, kar sem in zmorem, in v tem prostoru sem srečen.

Ko us tvarjamo svoj dom, se vprašajmo:  Katere so značilnosti prostora, ki zazvenijo z menoj in mi dajo občutek, ki ga najbolj potrebujem – ugodje, udobje, prestiž, varnost, mir, urejenost, kreativni nered?  Kaj mi daje občutek domačnosti?  Kako se lahko v prostoru hitro udomačim?  Ali imam kakšen poseben osebni ritual (savnanje, prostor za meditacijo, kuhanje, slikanje ...)?  Ali pogosto kuham?  Imam rad čisto in pospravljeno stanovanje?  Ali čistim sam ali najamem pomoč?  Imam v stanovanju rad lončnice?  Imam rad fotografije družinskih članov na vidnih mestih, steni ali policah?  Je hiša ali stanovanje, kjer prebivam, moj dom ali le streha nad glavo?  Kaj je tisto posebno v mojem stanovanju, kar ga določa kot moj dom?  Ali se v svojem stanovanju vedno počutim doma?  Če ne, kaj bi želel spremeniti?

11

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Dom mi pomeni to, da imamo dovolj prostora za vse, da je urejen tako, da nam je všeč – vsak lahko nekaj doda v svoj prostor, nekaj, kar mu je blizu. Vsi se počutimo udobno in imamo radi dom, bližino centra mesta, narave, tržnice. Veliko mi pomenita gospa, ki me razbremeni čiščenja, in občutek povezanosti s sosedi. Jadranka, ekonomistka, 46 let Moj dom mi pomeni umik v zasebnost, kjer sem lahko sama, in me ščiti pred zunanjim svetom. Anabel, menedžerka, 46 let Doma sem premalo, kadar pa sem ... uživam. Biba, inženirka lesarstva, 62 let Živim sama. Moj dom me vedno počaka. V njem sem ustvarila posebno atmosfero, ki me vedno, ko pridem, ljubeče sprejme. Dom kot arhetip matere (ki te objame in pomiri) in očeta (možnost za aktivnost in kreacijo). Tjaša, kiparka, 33 let

Dom je kraj, kjer se odpočiješ po napornem dnevu, kjer dobiš energijo za nov dan, kjer se posvečaš svojim konjičkom, kjer deliš lepe trenutke s svojo družino in tistimi, ki jih imaš rad. Katja, učiteljica, 46 let

Moj dom je tam, kjer se počutim udobno, sproščeno, domače in se lahko spočijem. Imam dva domova, enega kjer živim z družino in drugega kjer živi moj fant s svojo mamo. Vikende rada preživim pri fantu, saj se takrat spočijem od svoje družine in si lahko organiziram dan po svoje. Taja, študentka dentalne medicine, 22 let 12

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Moj dom je prostor odnosov z mojo družino. Borut, znanstvenik, 43 let

Moj dom sta veliko naravne svetlobe v moji hiši in bližina gozda. Roman, osebni trener, 29 let Moj dom je moje najeto študentsko stanovanje. In sicer zato, ker se tam počutim najboljše in ker sem tam najraje. Dom mi pomeni predvsem prostor, kjer se počutim dobro in varno. Zala, inženirka strojništva, 26 let

Dom je tam, kjer je doma moja družina, kjer imam večino oblačil, kjer so locirani moji otroški spomini, kjer se počutim najbolj sproščeno, tudi brez make-upa Tanja, študentka farmacije, 22 let

Najprej mi oblikujemo svoja bivališča, nato pa ta oblikujejo nas. Winston Churchill

13

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


KAKO ŽIVIM? Kadar se odločamo za novo domovanje, je pomembno raziskati naš način življenja. Naše navade, dejavnosti, obveznosti. Obliko in številnost družine. Kako močno smo povezani z okoljem, kjer živimo. Kako vsakdanje aktivnosti podpirajo naše osebne potrebe. Katere so navade, ki se jim nismo pripravljeni odpovedati. Kaj si želimo drugačnega, novega. Morda bo preprostejše in zadovoljnejše življenje posledica naše selitve na novo lokacijo, v nov dom, ki bo zdaj morda v bližini narave, trgovine in šole. Bivamo najprej doma, nato v kraju, kjer je naš dom. Vsak dan prehajamo skozi prostore, najprej zjutraj, ko se iz spalnice sprehodimo v kopalnico, pa v kuhinjo, morda otroško sobo, garderobno sobo. Nato se peljemo v službo, hodimo peš, kolesarimo v svoje podjetje, pospremimo otroke v vrtec, v šolo, gremo v trgovino, na klepet, v kavarno. Vsa ta dejanja se dogajajo v prostoru in pomenijo način, kako bivamo. Ali zajtrkujemo doma, skupaj za mizo, ali pa morda zjutraj le stoje spijemo kozarec vode? Naš način je izhodišče za izbiro in ureditev prostora tako, da ta podpira navado. Če večino dneva preživimo zdoma in celo jemo v restavracijah, nam je morda pomembna le kakovostna spalnica? Če imamo majhne otroke, se veliko dogajanja preseli v kuhinjo, morda v velik prostor, ki je kuhinja, jedilnica in dnevna soba v enem. Vsakodnevna dejanja določajo, kako bomo izbrali, organizirali in opremili svoj dom.

Ian je 26-letni fant, ki se je želel po končanem študiju preseliti na svoje. Živi ob morju in je strasten jadralec. Za lastno stanovanje ni imel sredstev, imel pa je srečo, da so mu starši posodili manjšo družinsko jadrnico, ki je postala njegov dom. Živi na vodi, na jadrnici spi, kuha, lahko pa z njo tudi odpotuje.

14

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


              

Da odkrijemo podrobnosti svojega načina bivanja, se vprašajmo: Ali živim sam ali s partnerjem, prijateljem? Imam otroke? Kdo sestavlja mojo družino? Delam doma ali hodim v službo? Ali pogosto delam cele dneve? Rad jem zunaj ali si obroke pripravljam doma? Ali za katero od svojih dejavnosti potrebujem veliko prostora? Katera dejavnost doma mi je zelo pomembna in ji posvečam največ časa? Ali katera od mojih dejavnosti povzroča hrup (npr. vadba glasbil)? Ali bivam v objektu, kjer živijo tudi moji starši? Kako pogosto starši pridejo k meni na obisk? Ali pri meni tudi prespijo? Kaj mi pomeni večgeneracijsko bivanje v skupnem objektu? Kako pomembna je zame povezanost z naravo? Mi je pomembno, da s svojim načinom življenja čim manj obremenjujem okolje?

V našo družinsko hišo, v kateri sicer ne živim več, se zelo rada redno vračam. Dnevna soba in kuhinja – prostor toliko družinskih srečanj, klepetanja, dobre hrane, ljubezni, nasmehov. Ko pomislim na dobro, na ljubezen, pomislim na ta prostor. To je zame srečen prostor. In zanimivo je, da tako privlači ljudi. Vsi naši prijatelji in cela družina se vedno zbirajo tam. Ima nekaj magičnega. Nina, raziskovalka inovativnosti, 34 let Ko sva se z ženo ločila, sem kupil stanovanje v isti soseski, da nimamo logističnih težav in da sinova lahko k meni prideta peš. Tako nismo vezani samo na dogovorjene dneve, včasih prideta za kakšno urico, včasih kar vsak dan. To mi veliko pomeni. Nenad, ekonomist, 48 let

15

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Živim v stanovanju v centru mesta in vsako jutro se s kolesom peljem v službo. Vmes se ustavim v svojem priljubljenem baru na kavici in rogljičku. To je moj zajtrk. Ob njem prelistam časopis. Na tržnici kupim sveže sezonsko sadje za vso družino. Otroci imajo najraje mesec junij, ko se konča šola in jejo rdeče in črne češnje. Živa, novinarka, 40 let Absolutno bi si želela v kleti ali kjerkoli blizu – bazen. Pravzaprav niti ne bazena, samo 25-metrsko progo za plavanje za ves blok. Aleksandra, prevajalka, 48 let Moj oče je vedno govoril, da je za mir med generacijami pomembno, da do svojih staršev ali do svojih otrok ne moreš v copatih – to je nekakšen pojem družinske varnostne razdalje. Branka, delovna terapevtka, 44 let Večino življenja sem prebila v stanovanjskih blokih, zato mi to, da lahko slišim življenje za stenami, daje tudi občutek varnosti. Tamara, socialna delavka, 34 let Živim dokaj delavno življenje, veliko časa (tudi do 10, 12 ur na dan) preživim na faksu. Čez vikende ali ob prostih dneh rada lenarim doma, vendar se skoraj vsak dan odpravim na sprehod v Tivoli. Taja, študentka dentalne medicine, 23 let Ko bova z možem starejša, bi si želela bivati v prijazni »komuni« s še dvema ali tremi pari, ki podobno razmišljajo; v njej bi vsak par imel svoje malo stanovanje z ne več kot 50 m2 in s skupnimi prostori, v katerih bi se družili, kuhali; če ne bi več zmogli, bi za nas kdo skrbel, tudi zanj bi bila lahko na voljo ločena bivalna enota. Nekakšna alternativa domovom za ostarele. Bivali bi le v pritličju, imeli bi okrasni in zelenjavni vrt, za katerega bi skrbeli. Barbara, zdravnica, 46 let

16

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Živimo v večstanovanjski hiši, v kateri stanuje še družina, s katero se dobro razumemo. Pomagamo si z majhnimi uslugami, ki pa zelo veliko odtehtajo. Popazimo si otroke, praznimo poštne nabiralnike in zalivamo rože, ko je kdo na počitnicah … Všeč mi je, da v hiši nismo sami, da je živo, da se otroci skupaj igrajo, da poklepetamo. Urša, odvetnica, 34 let

Naše stanovanje mi je všeč, ker je pisano in polno predmetov z zgodbami. Ima čudovite razglede, veliko svetlobe, tišino. Z ene strani diši po morju, z druge po dišavnicah z vrta.Všeč mi je, ker je v njem toliko našega lastnega dela in kreativnosti; razgled je pa tako ali tako privilegij, za to nimamo zaslug. Irena, antropologinja, 50 let Všeč mi je, da živim v hiši, ki ima osebnost. Da je naš dom poln svetlobe, da smo na podeželju, da so stene bele, fasada hiše pa je temna, navzven skrivnostna, polna ugank. Da sem lahko povezana z naravo. Da prostor, kjer bivam, dobro prenaša moje navade in aktivnosti, da sem pozimi na toplem in poleti na hladnem, da sem notri, a vendar zunaj, da diham svež zrak, da je okrog mene mir in v hiši prostor za molitev. Nataša, oblikovalka, 38 let

17

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Puščavsko rudarsko mesto Coober Pedy v Avstraliji leži pod zemljo. Zaradi peklenske dnevne vročine so si kopači opalov svoja stanovanja zgradili pod zemljo.

18

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


KDO S E M ? Način, kako bivamo, naše navade, vsakdanji rituali, vse je odvisno od naše edinstvenosti. Ljudje smo si v svojem bistvu podobni. Ne povezujejo nas le osnovne potrebe – številni naši odzivi na stvari, dogodke, soljudi so si včasih osupljivo podobni. V isti sapi pa je vsak izmed nas neponovljiv. Poseben, drugačen, edinstven! Pomembno je torej zavedanje obojega, osebne in kulturne raznovrstnosti in hkrati podobnosti. Tu se začne naša intimna, osebna zgodba, ki nas določa kot edinstveno bitje in ki je izhodišče za ustvarjanje lastnega doma. Raziščimo svoj notranji svet! Zaprimo oči in si predstavljajmo svoj najljubši prostor. Opazujmo obliko in velikost prostora, barvo sten in pohištva, okna in vrata, svetlobo, pohištvo, opazujmo detajle, spominke, fotografije. Z izborom vseh teh stvari smo ustvarili atmosfero. Prostor je odraz tega, kar smo opazili, izbrali in razpostavili. Tega, kar poznamo, kar nam je všeč, kar potrebujemo, načina, kako to postavimo in sestavimo v prostoru. Prostor je ustvarjen iz nas, iz našega značaja in okusa, iz naših potreb in želja. Opazujmo svoje misli, svoje odločitve in svoja dejanja: Kakšen je moj temperament – bolj umirjen ali živahen? Sem družaben ali bolj samotarski? Ali z lahkoto navezujem stike? Sem pogumen? Imam rad eksperimente ali so mi ljubše preizkušene stvari? Sem bolj sproščene narave? Sem aktivno vključen v okolje, v katerem bivam? Ali mi je pomembno sodelovanje z ljudmi? Kaj so moji hobiji, kaj me privlači in zanima? Kaj mi je v življenju pomembno? Sem rad veliko doma ali sem raje večino časa zdoma? Mi je všeč, da prijatelji hodijo k meni, ali se z njimi raje dobivam zunaj? Ali rad potujem in spoznavam nove kraje in prostore? Kako usklajujem interese z ostalimi družinskimi člani, če ne živim sam? V katerih pogledih se strinjamo, v katerih razhajamo in kako iščemo skupne rešitve?  Sem na stvari in prostore navezan ali jih rad in pogosto menjam?               

19

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Pomembno mi je, da sem na svojem in neodvisen. Rajši sem z ljudmi, ki jih poznam, kot z nekom, ki ga ne poznam. Uroš, projektni menedžer, 29 let Kot otrok diplomatov sem se veliko selila, zato mi je zdaj, ko sem odrasla, zelo pomembno, da sem na enem kraju, in zadnjih trideset let živim v Ljubljani v istem stanovanju. Danila, psihoterapevtka, 52 let

Opazila sem, da je bila v hišah, ki so me očarale, neka posebno prijetna atmosfera, povezana z osebo ali osebami, ki so tam živele. Tako me je lahko očaral tudi dom, ki morda ni imel velikih oken, je bil pa čist, prijetno in toplo opremljen, z glasbo v ozadju, skratka prostor, v katerem si začutil življenje. Mateja, geografka, 41 let Moj temperament je melanholičen. Potrebujem tako družabnost kot samoto, pravo ravnovesje med obema. Ko sem nasičena družabnosti, začutim potrebo po samoti, po branju in komunikaciji s samo seboj. Tjaša, kiparka, 50 let Pomembno mi je ravnotežje, najprej v meni, potem v ljudeh okoli mene in v prostoru. Zapolnjenost z ljubeznijo in občutek svobode. Nina, raziskovalka inovativnosti, 34 let

20

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA


Moje delovanje je ciljno naravnano in moj značaj rahlo nepotrpežljiv. Zato mi je všeč, da je moje stanovanje ravno prav opremljeno, vedno pospravljeno in v njem ni navlake. Pogrešam edinole balkon. Rok, mladi podjetnik, 28 let V naši hiši so ljudje vedno doživeli izjemno visoko starost in bili do zadnjega aktivni. Moj navdih je prijetna živahna soseda, ki ima 94 let in vsak dan dopoldne in popoldne plava na kopališču Ilirija – vedno 1 uro, od leta 1936. Ostali so malo mlajši. Jadranka, ekonomistka, 46 let Pomembno je, da se dobro počutim v svoji koži, da imam možnost za osebno rast, da lahko jem zdravo hrano in diham čist zrak ter da imam možnost različne vsakodnevne rekreacije v naravi. Zelo pomembno je tudi, da imam pristne in redne stike z družino, prijatelji in sorodniki. Mateja, geografka, 41 let Večino časa doma preživim v sobi za računalnikom, tako da bi se opredelila kot bolj samotarsko, vendar skoraj vsak dan jem kosilo ali večerjo z vso družino, pri čemer si izmenjamo novice in poklepetamo o tem, kako smo preživeli dan. Taja, študentka dentalne medicine, 23 let

21

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA

Zelo rad živim v urbanem okolju in hkrati za polnjenje baterij potrebujem naravo. Rad sem v domačem kraju z znanimi ljudmi in hkrati rad potujem po planetu ter odkrivam nove kraje in ljudi. Včasih je ta spremenljivost tudi naporna. Moj prostor se pogosto spreminja. Jaka, računalničar, 36 let

Lastni kotiček. V samoti namenimo strastno pozornost svojemu življenju, svojim spominom, podrobnostim okrog sebe. Virginia Woolf


22

POTOVANJE DO SVOJEGA DOMA

9789612713324  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713324.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you