Page 1

knjigarna.com swis721 MOJE IME JE:

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 1

CMYK 10/100/90/0

4/24/2014 10:27:21 PM


Zbirka Znam več

3

Dodatne poučne in zabavne naloge za tretje�olce Avtorice: Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Grošelj, Marija Ribič Urednica: Petra Bizjak Ilustracije: Marta Bartolj Jezikovni pregled: Katja Paladin Fotografije: Shutterstock in drugi viri (celoten seznam je na strani 96) Evalvatorji: Sabina Bauer, OŠ Prule, Ljubljana • Tadeja Bencak Kerčmar, OŠ Gornji Petrovci, Petrovci • Erna Krušnik, OŠ Simona Jenka Smlednik, Smlednik • Polonca Pangrčič, OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak • Lidija Sotler, OŠ Podbočje, Podbočje • Lidija Šoštarič, OŠ Dušana Flisa Hoče, Hoče

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, Ljubljana 2014. Vse pravice pridržane.

knjigarna.com swis721

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

CMYK 10/100/90/0

5(075.2)(076) 3(075.2)(076)     LILI in Bine 3. [Dodatne poučne in zabavne naloge za tretješolce] / [avtorice Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014. (Zbirka Znam več) ISBN 978-961-271-325-6 1. Kramarič, Mira 273541632

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 2

4/24/2014 10:27:21 PM


KAZALO MI MED SEBOJ 

4

POTUJEMO IZ KRAJA V KRAJ 

12

BARVITA JESEN 

20

MOJA DRUŽINA, MOJ DOM 

28

SVETLOBA JE VIR ŽIVLJENJA 

36

PISANA BESEDA OHRANJA SPOMIN 

44

NA POTEPU 

54

ZDRAVJE 

62

GIBAJO SE LJUDJE IN ŽIVALI 

70

MOJA SLOVENIJA 

78

REŠITVE 

86

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 3

4/24/2014 10:27:22 PM


MI MED SEBOJ trditve in ugotovi, za katero deklico na fotografiji veljajo. Krožec 1. Preberi s črko pri ustrezni trditvi pobarvaj z enako barvo, kot je barva dekličine majice.

I

Deklica, ki stoji, nima kitk.

U

Lase ima spete z rdečo elastiko.

N

V roki drži pisalo.

Š

Deklica ima kratke lase.

L

Ob njeni desni roki je stojalo z oranžnimi škarjami.

E

Piše na riši-briši tablo.

K

Za vratom ima šal.

A S

knjigarna.com swis721 Sedi ob dečku.

Oblečena je v rožnato majico.

Sestavi imena deklic.

CMYK 10/100/90/0

Iz črk A, U, K in L sestavi dečkovo ime. 4

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 4

4/24/2014 10:27:27 PM


si urnike učencev. Na zadnjem urniku z barvo označi, kdaj 2. Oglej bodo vsi trije otroci hkrati skrbeli za lončnice.

Luka

Lena 15.00 15.30 16.00

ponedeljek torek sreda četrtek petek

15.00 15.30 16.00 ponedeljek torek sreda četrtek petek

Teja

Skrb za lončnice 15.00

15.30 16.00

ponedeljek torek sreda četrtek petek

15.00 15.30 16.00 ponedeljek torek sreda četrtek petek

3. Ugotovi pravilo in napiši črke, ki manjkajo. A

S

B

C

Š

T

Č

B

M

L

K

N

knjigarna.com swis721 D

U

CMYK 10/100/90/0 F

Z

I

P

R

H

G

S

5

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 5

4/24/2014 10:27:27 PM


4. Preberi besedila o 3. a razredu in reši naloge. Na šoli Poljana so trije oddelki tretjega razreda. V 3. a razredu je 22 učencev, štirje fantje manj, kot je deklic. Vsi so rojeni v istem koledarskem letu. Aljaž je bil prvi dan v letu star 8 let. Januarja imata rojstni dan še Drejc in Jernej. Maja bo zadnji dan v letu stara 8 let. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kako se imenuje šola? Koliko oddelkov 3. razreda je na šoli? Koliko učencev je v 3. a razredu? Koliko je dečkov? Napiši podatke. Koliko je deklic? Kdo je najstarejši v razredu? Katerega januarja praznuje rojstni dan najstarejši učenec?

8. Kdo je najmlajši v razredu? 9. Katerega decembra ima Maja rojstni dan? Učenci 3. a obiskujejo različne interesne dejavnosti. Njihova učiteljica vodi pevski zbor. Šahovski krožek obiskujejo trije učenci, sedem deklic hodi k ritmični gimnastiki, devet učencev iz razreda je učiteljica povabila v svojo interesno dejavnost. Vsi ostali so vključeni v dramski krožek. Obkroži podatek, ki je v besedilu in dopolnjuje poved.

10. Učiteljica 3. a razreda vodi petje. pevske vaje. 11. Šahovski krožek obiskujejo trije dečki. trije učenci.

knjigarna.com

12. K ritmični gimnastiki hodi devet deklic. sedem dečkov. 13. V pevskem zboru poje devetnajst učencev.

CMYK devet učencev. 10/100/90/0

14. V dramski krožek so vključeni trije učenci. štirje učenci.

pevski zbor.

swis721 tri deklice.

sedem deklic. devet dečkov. pet učencev.

6

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 6

4/24/2014 10:27:29 PM


Aljaž in Jera sta sošolca. Ko se vračata iz šole, se jima pridruži sosed Maks, ki je eno leto starejši od njiju in hodi v isto šolo. Maks ju z veseljem pelje v njihov konjski hlev. Obljubil jima je, da bosta lahko jahala. Takoj naslednjo nedeljo sta šla na obisk. Jahala sta najmanjšega ponija. Dopolni povedi.

15. Jera hodi v razred. 16. Maks obiskuje šolo razred. 17. Maks hodi v 18. Pri Maksu imajo v hlevu 19. V hlevu je najmanjši konj 20. Aljaž in Jera sta obiskala

. . . .

Na šoli Poljana imajo vsako leto zbiralne akcije. Letos so zbirali odpadni papir.

V prikazu poišči podatke.

3. a 3. b 3. c

knjigarna.com swis721

Legenda:

10 kg

dečki

deklice

21. Učenci 3. a razreda so zbrali papirja. razreda. 22. Največ papirja so zbrale deklice iz papirja. 23. Dečki iz 3. b in 3. c razreda soCMYK skupaj zbrali 24. Učenke 3. a in 3. b so skupaj zbrale 10/100/90/0 papirja. 25. Ali so zbrali več papirja dečki ali deklice? Za koliko več?

7

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 7

4/24/2014 10:27:30 PM


5. Reši rebuse. A

B

I 12345

123

3 = I

1=Z 2=E

C

1 2 3

12345678

Č TA Ž

123 1 = P

1234 1=R

0123…

123456

123456

6. V krožec vpiši ustrezno število in številski znak. A

B 75

knjigarna.com swis721 80

20

26

CMYK 10/100/90/0 52

3

11

71

8

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 8

4/24/2014 10:27:35 PM


koliko točk je vredno sonce in koliko luna. 7. Napiši, Pomagaj si s preglednico.

55 75 50 100 je 10 točk

je

točk

je

točk

8. Reši. Alenka ima v predalu 4 enake rožnate nogavice in 4 enake oranžne nogavice. A Koliko nogavic ima Alenka v predalu? B Koliko parov nogavic enake barve lahko zloži? C Najmanj koliko nogavic mora vzeti iz predala, da bo dobila par enakih nogavic?

po labirintu v smeri števil, ki imajo eno od lastnosti, napisanih 9. Potuj v modrih okvirčkih.

3D

9D

4E 25

13 12

56 <

< 78

11 70

43

66 67

knjigarna.com swis721 45

42

85

99

11

10 14

CMYK 70 10/100/90/0 26

91

61

21 75

100

12

58

9

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 9

4/24/2014 10:27:37 PM


10.

Preberi šifrirana sporočila in jih napiši.

Prijatelja sta si pisala šifrirana sporočila. V njih sta smela uporabljati le črke abecede. Matej je dobil Tadejevo sporočilo. 5. 16. 2. 10. 23. 1. 15. 1.

19. 6.

23.

5. 18. 6. 23. 6. 19. 22. .

9. 10. 20. 10. 3. 10. 21. 1. 5. 6. 11.

To je pomenilo: . Odgovoril mu je. 4. 1. 12. 1. 13. 16.

21. 6.

2. 16.

17. 18. 6. 19. 6. 15. 6. 4. 6. 15. 11. 6. . 14. 1. 21. 6. 11. To je pomenilo: .

Ko je Tadej priplezal na drevo do hišice, je na njej zagledal listek z napisom. 17. 16. 8. 13. 6. 11.

15. 1. 23. 24. 8. 16. 18. .

knjigarna.com swis721

Sporočilo:

Tadej je zagledal svojo izgubljeno žogo. Kako je bil vesel! Na listek je napisal: NAJLEPŠA HVALA. Njegovo zahvalo napiši s šiframi.CMYK

10/100/90/0

.

10

LILI IN BINE 3 ZV 2014 notranjost.indd 10

4/24/2014 10:27:38 PM

9789612713256  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713256.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you