Page 1

Metka Kordigel Aberšek


Dr. Metka Kordigel Aberšek

3 Berilo za tretji razred osnovne šole Urednica: Dubravka Berc Prah Strokovni pregled: dr. Igor Saksida, dr. Zlatka Cugmas, Mojca Riedl Jezikovni pregled: Misel, s. p. Ilustracije: Jure Kralj (1., 3., 5. in 7. poglavje), Tina Perko (2., 4., in 6. poglavje) Ljubljana 2013

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Berilo Lili in Bine 3 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 156. seji, dne 25. 4. 2013, s sklepom št. 613-1/2013/39, potrdil kot berilo za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821-82(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

KORDIGEL Aberšek, Metka Lili in Bine 3. [Berilo za tretji razred osnovne šole] / Metka Kordigel Aberšek ; [ilustracije Jure Kralj, Tina Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ISBN 978-961-271-278-5 265179392


Spoštovani otroci, ste se kdaj vprašali, kje so doma pravljice? Kaj pa pesmi? In povesti? Kam gredo, ko so utrujene? In kam naj jih gremo iskat, ko si jih zaželimo? Poskusimo poiskati odgovor! Najprej se seveda spomnimo, da pravljicam, pesmim in povestim z eno besedo rečemo KNJIŽEVNOST. In zdaj se odgovor ponudi kar sam od sebe: KNJIŽEVNOST je seveda doma v KNJIGAH. A premislimo! Je to čisto zares res? No, nekatere pravljice, pesmi in povesti so res doma v knjigah. Vendar ne vse! Nekatere so doma v gledališču – kot na primer Mala in velika Luna ali Snežna kraljica. Druge so doma v lutkovnem gledališču – kot na primer Bagdadski tatič ali Knjiga o džungli. Tretje so doma v radijskem sprejemniku – kot na primer Palčica ali Pekarna Mišmaš. Nekatere pa niso doma nikjer. Te krožijo po svetu od pripovedovalca do poslušalca k naslednjemu pripovedovalcu in naslednjemu poslušalcu. Te pravljice, pesmi in povesti nikoli ne spijo in so zmeraj na potovanju – kot na primer pravljica Punčka v travi ali pesem Kaj sem prislužil. In vse te pravljice, pesmi in povesti so PRAVE pravljice, pesmi in povesti ne glede na to, ali jih poiščemo v knjigah, ali jih gremo gledat v gledališče oziroma lutkovno gledališče, ali za to, da bi jih poslušali, vklopimo radio, ali preprosto zlezemo v naročje kateremu od svojih odraslih in rečemo: »Povej še eno!« Vse pravljice, pesmi in pripovedi vseh opisanih vrst boste letos srečali tudi v družbi Bineta in Lili. Veliko užitka ob branju, gledanju in poslušanju vam želi Metka, ki je vse te pravljice, pesmi in povesti izbrala za vas.


KAZALO BRATI POMENI POČETI PODVIGE TONE PAVČEK: BRANJE KAJETAN KOVIČ: POPOTNIKA BORIS A. NOVAK: MALA IN VELIKA LUNA META RAINER: GOBJI PLES NEŽA MAURER: ZLATI COPATI FERI LAINŠČEK: PESEM – KRIŽIŠČE FRANCE FORSTNERIČ: HITRA PESEM BINA ŠTAMPE ŽMAVC: SMEHASTA PESEM

JAZ PA POJDEM IN ZASEJEM DOBRO VOLJO … KAJETAN KOVIČ KEKČEVA PESEM JOSIP VANDOT, ANDREJ ROZMAN - ROZA: KEKEC IN BEDANEC BINA ŠTAMPE ŽMAVC: OPRAVIČILO TONE PAVČEK: PRETEPAČ LILIJANA PRAPROTNIK ZUPANČIČ: RESNI LJUDJE MIROSLAV KOŠUTA: ŠPANSKA VAS BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEČKE BORIS A. NOVAK: LJUBEZENSKA ZA DEKLICE LOJZE KOVAČIČ: DVA ZMERJAVCA SLOVENSKA LJUDSKA PESEM: KAJ SEM PRISLUŽIL

8 10 12 14 16 18 19 20 21

22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 36


ČE BI VSEM KAMNOM NA SVETU ZRASLA KRILA SLAVKO JUG: DOMIŠLJIJA ELA PEROCI: MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON BINA ŠTAMPE ŽMAVC: POPRAVLJALNICA IGRAČ SAŠA VEGRI: JURE KVAK KVAK JOŽE SNOJ: ENKRAT, KO BO OČKA MAJHEN LOJZE KOVAČIČ: MOŽIČEK MED DIMNIKI KAJETAN KOVIČ: ZLATA LADJA TONE PAVČEK: KAJ JE TO ŠKODA TONE PAVČEK: KAJ JE ČENČARIJA OTON ŽUPANČIČ: O INDIJI KOROMANDIJI

MIZICA, POGRNI SE JAKOB IN WILHELM GRIMM: MIZICA, POGRNI SE (ZVOČNA PRAVLJICA) JAKOB IN WILHELM GRIMM: JANKO IN METKA GERDA MARIE SCHEIDL: SNEŽENI MOŽ HANS CHRISTIAN ANDERSEN, ANDREJ JAKLIČ: SNEŽNA KRALJICA (LUTKOVNA PREDSTAVA) HANS CHRISTIAN ANDERSEN, ANDREJ ROZMAN - ROZA: VŽIGALNIK (LUTKOVNA PREDSTAVA) HANS CHRISTIAN ANDERSEN: CESARJEVA NOVA OBLAČILA HANS CHRISTIAN ANDERSEN: KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 57

58 60 62 64 66 67 68 70


JAN ZAKONJŠEK: BAGDADSKI TATIČ (LUTKOVNA PREDSTAVA PO MOTIVIH IZ TISOČ IN ENE NOČI) SLOVENSKA LJUDSKA PRAVLJICA: ZLATA PTICA ANGLEŠKA LJUDSKA PRAVLJICA: PUNČKA V TRAVI

TISTO NOČ, KO JE MALI TROL PRIKOBACAL NA SVET MIRA LOBE: MALI TROL HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA (RADIJSKA IGRA) SVETLANA MAKAROVIČ: ŠKRAT KUZMA DOBI NAGRADO SVETLANA MAKAROVIČ: ŠKRAT KUZMA (RADIJSKA IGRA) SVETLANA MAKAROVIČ: KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI OTFRIED PREUSSLER: ZVEDAVČEK Z VELIKIM KLOBUKOM SLAVKO JUG: VEČERNI ŠKRATI SREČKO KOSOVEL: ŠKRAT DOBROŠIN

MIŠKA JE SKLENILA: »SKOVALA SI BOM SREČO ...« SVETLANA MAKAROVIČ: MIŠKA SI KUJE SREČO SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ SVETLANA MAKAROVIČ: PEKARNA MIŠMAŠ (RADIJSKA IGRA)

72 73 74

78 80 82 85 86 88 89 90 92 94

96 98 100 102


FERI LAINŠČEK: MIŠEK MIŠKO IN BELAMIŠKA FERI LAINŠČEK: PEKARNE NIKO GRAFENAUER: KOKOSENZACIJA NIKO GRAFENAUER: SLON JOSIP STRITAR: ŽABJA SVATBA LOJZE KOVAČIČ: ZGODBA O LEVIH IN LEVČKU RUDYARD KIPLING: KNJIGA O DŽUNGLI (LUTKOVNA PREDSTAVA) MARIA BLAZEJOVSKY: EMA PIPIFILIPI

NEKEGA SIVEGA JUTRA JE V MUMINDOLU ZAPADEL PRVI SNEG TOVE JANSSON: ČARODEJEV KLOBUK ASTRID LINDGREN: KLJUKEC S STREHE OTFRIED PREUSSLER: MALI POVODNI MOŽ ALAN ALEXANDER MILNE: MEDVED PU KORNEJ IVANOVIČ ČUKOVSKIJ: DOKTOR JOJBOLI

OD KOD SO ODLOMKI

104 105 106 108 110 112 114 116

118 120 122 124 126 130

134


BRATI POMENI POČETI PODVIGE …


TONE PAVČEK

BRANJE Kakšna je po tvojem mnenju DEŽELA BRANJA? Misliš, da je podobna knjižnici? Ali čemu drugemu? Morda gozdu, v katerem rastejo pravljice?

Brati pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo: grozdje in fige in knjige in med brati še kaj. Brati je na sploh enostavno. Črke hrustaš kot zalogaj. Teže pa je, a tudi bolj slavno, brati pravilno in hitro nazaj. A nazaj se daleč ne pride. Pravo branje le dalje in dalje grè, čez črke in pike, čez vrte in hribe v Koromandijo ali še dlje.

10

9789612712785  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712785.pdf

9789612712785  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712785.pdf