Page 1

2 ALLES Stimmt! Učbenik za nemščino v 2. letniku gimnazij ter v 2. in 3. letniku srednjih strokovnih šol

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Alles Stimmt! 2 Učbenik za nemščino v 2. letniku gimnazij ter v 2. in 3. letniku srednjih strokovnih šol Učbeniško gradivo DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene, ki je izšlo pri založbi Ernst Klett Sprachen GmbH, smo predelali, spremenili in prilagodili slovenskemu učnemu načrtu. Urednica: Nataša Čebular Recenzentke: Brigita Kosevski Puljić, Nadja Gliha, Andreja Zver Dobaj Strokovno-didaktičen pregled: Mojca Peternel, Marjeta Sreš Soavtorstvo in predelava: Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retelj Priredba pisnih in slušnih besedil: Dagmar Glück Prevod v slovenščino: Nataša Kopač Lektoriranje besedil v nemškem jeziku: Dagmar Glück Lektoriranje besedil v slovenskem jeziku: Darka T. Podgoršek Ilustracije: Andraž Kršlin Fotografije: fotolia, shutterstock, iStockphoto (glej vire na zadnji strani) Evalvatorji: Nataša Bauman – Srednja ekonomska šola Maribor, Darja Črv-Štepec – Gimnazija Jesenice, Aleksandra Čurin – Gimnazija Ptuj, Simona Granfol – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Tina Grmek – Škofijska gimnazija AMZ Maribor, Simona Hozjan – Dvojezična srednja šola Lendava, Alenka Kolenko – Ekonomska šola Murska Sobota, Dunja Mušić – Šolski center Novo mesto, Maša Novakovič – Gimnazija Vič, Jelka Oder – Šolski center Velenje, Alenka Smole Legat – Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, Vilma Šabec – Šolski center Ljubljana, Tina Teraž – Gimnazija Kočevje, Eva Žabot – Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, Andreja Žan – Gimnazija Šiška Urednici: Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach Avtorji originalne izdaje: Ilse Sander, Birgit Braun, Margit Doubek, Andrea Frater-Vogel, Nadja Fügert, Rosanna Vitale Strokovni pregled: Renate Köhl-Kuhn, Goethe-Institut Zentrale München Strokovni pregled (Avstrija/Österreich): Margit Doubek, Dunaj/Wien Strokovni pregled (Švica/Schweiz): Andrea Frater-Vogel, Schaffhausen

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© originalna izdaja: DaF kompakt A1–B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart (2011). Alle Rechte vorbehalten. © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d. o. o., Ljubljana (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elek­tronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2(075.3)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 telefaks: 01 513 46 99 e-naslov: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

      ALLES stimmt! 2. Učbenik za nemščino v 2. letniku gimnazije ter v 2. in 3. letniku srednjih strokovnih šol / [urednici Angela Fitz-Lauterbach, Iris Korte-Klimach ; avtorji originalne izdaje Ilse Sander ... [et al.] ; soavtorstvo in predelava Marinka Krenker, Špela Novljan Potočnik, Andreja Retelj ; priredba pisnih in slušnih besedil Dagmar Glück ; prevod v slovenščino Nataša Kopač ; ilustracije Andraž Kršlin ; fotografije fotolia, Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013

CMYK 10/100/90/0

Prevod in priredba: DaF kompakt A1-B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene ISBN 978-961-271-275-4 1. Sander, Ilse 2. Fitz-Lauterbach, Angela 266028544


Nemščina z Alles stimmt! Nova učbeniška serija za nemščino Alles stimmt! je nastajala v tesnem sodelovanju s slovenskimi profesorji, tako avtoricami kot tudi s številnimi evalvatorji. Sedaj je pred vami učbenik, ki ne sledi samo sodobnim didaktičnim načelom in metodam, temveč je oblikovan po najnovejših oblikovnih smernicah. Alles stimmt! je zasnovan na učbeniškem kompletu DaF kompakt založbe Ernst Klett Sprachen GmbH ter popolnoma usklajen s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom in učnim načrtom za nemščine na gimnaziji kot tudi na srednjih strokovnih šolah. Učbenik Učbenik Alles stimmt! 2 sestavlja 7 lekcij in 3 ekstra enote. Vsaka lekcija je zasnovana na kratkih zgodbah in pripetljajih protagonista. Lekcija se prične z dvojno motivacijsko stranjo. Naprej je ta razdeljena na podenote A, B in C, ki osvetlijo različne vidike teme in slovnične strukture, in se zaključi z dodatno nalogo z medpredmetno vsebino ali za projektno delo. Na koncu enote je zbran kratek pregled slovničnih struktur, jezikovnih sredstev in besedišča. Za vsako drugo lekcijo se nahajajo enote Extra z besedili za bolj angažirane dijake ali za dodatno poglobitev v eno izmed predhodnih tem.

TIPP info LS

Alles stimmt! 2 temelji na komunikacijskem pristopu in obenem omogoča dosledno utrjevanje vseh štirih jezikovnih spretnosti. Na določene značilnosti nemškega jezika opozarjajo okvirčki z raznovrstno vsebino, in sicer: okvirček TIPP, kjer so razložene jezikovne in slovnične posebnosti, INFO s svojimi zanimivostmi in dodatnimi informacijami ter okvirček LS (Lernstrategie), kjer so zbrane preproste strategije za učenje učenja. Poleg tega so slovnične naloge, ki so oblikovno ločene z barvnim okvirjem, dvojezične in tako olajšajo učenje nemškega jezika od samega začetka.

Delovni zvezek z avdiozgoščenko Delovni zvezek dopolnjuje in nadgrajuje učbenik ter omogoča utrjevanje korak za korakom vseh posameznih slovničnih struktur in besedišča. Različne naloge in metode dela v delovnem zvezku vključujejo tako naloge za utrjevanje slovničnih struktur, za delo s slovarjem, za delo v paru ali v skupini kot tudi didaktične igre, naloge težjega tipa in nenazadnje se v vsaki lekciji pojavi tudi naloga, ki spodbuja primerjavo več jezikov (angleščina, nemščina, slovenščina). Vsaka lekcija v delovnem zvezku se zaključi z rubriko fonetika, samoevalvacijo in razširjenim naborom besedišča. Da bi bil prvi korak z nemškim jezikom čim lažji, so vsa navodila nalog tudi v delovnem zvezku dvojezična.

knjigarna.com swis721 Veliko zabave in uspeha pri učenju nemščine z Alles stimmt! 2 vam želita založba in avtorska ekipa.

CMYK 10/100/90/0


Inhalt

1 Eine Reise nach Wien 

8

1A Reisevorbereitungen 

10

Themen: Übernachtungsmöglichkeiten; in der Stadt ankommen Grammatik: Partikel ja; Perfekt – regelmäßige Verben; Perfekt im Satz

1B Eine Woche in Wien 

16

Themen: Stadtbesichtigung; mein Wochenende; Fahrkarten Grammatik: das Perfekt – einige unregelmäßige Verben und das Verb sein; Orts- und Zeitangaben im Satz

1C In Wien unterwegs 

20

Themen: Sehenswürdigkeiten in Wien

Alles auf einen Blick 

24

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

2 Feste feiern, wie sie fallen 

26

2A Zeit zum Feiern! 

28

Themen: Weihnachten und Advent; Einladung; Geschenke Grammatik: n-Deklination; Dativergänzung mit bestimmtem und unbestimmtem Artikel, Negativ- und Possessivartikel; Dativ und Akkusativergänzung im Satz

2B Was feiern wir – was feiert ihr? 

34

Themen: Feste und Bräuche

2C Die Festtage sind vorbei! Das neue Jahr beginnt! 

38

Themen: Erinnerungen an das Weihnachtsfest Grammatik: das Perfekt – unregelmäßige Verben, gemischte Verben, trennbare und untrennbare Verben

Alles auf einen Blick 

42

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

knjigarna.com swis721

EXTRA: Ostern in Deutschland 

CMYK 10/100/90/0

44


Inhalt

3 Kleider machen Leute 

46

3A Sonderangebote 

48

Themen: Farben; Kleidung Grammatik: formelle Imperativsätze mit Sie; Vorschläge mit wir; Modalpartikel doch, mal, doch mal

3B Shopping so und anders 

54

Themen: Einkaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten Grammatik: informelle Imperativsätze

3C Im Waschsalon 

58

Themen: Wäsche waschen; Anweisungen und Vorschläge Grammatik: Imperativsätze mit Verben mit Vokalwechsel; Anweisungen und Vorschläge mit Sollen/Wollen wir ...? und Soll ich ...?

Alles auf einen Blick 

62

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

4 Neu in Köln 

64

4A Auf nach Köln 

66

Themen: Sehenswürdigkeiten in Köln; Studium und Leben im Ausland Grammatik: Nebensätze mit weil und dass; Struktur einer persönlichen E-Mail

4B Alltag in der fremden Stadt 

71

Themen: WG-Regeln Grammatik: Reflexivpronomen und reflexive Verben; Präpositionen bei Zeitangaben; indirekte Fragesätze

4C Fremde Sprache 

76

Themen: Sprache in Köln; Fremdheitserfahrungen Grammatik: Vergleiche – Komparativ und Superlativ (prädikativ); Vergleichssätze

knjigarna.com swis721

Alles auf einen Blick 

80

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

EXTRA: Mode aus Deutschland 

CMYK 10/100/90/0

82


Inhalt

5 Die Gesundheit ist wie das Salz 

84

5A Ich fühle mich gar nicht wohl 

86

Themen: Krankheit und Schmerzen Grammatik: temporale Nebensätze mit seit(dem) und bis; Modalverben im Präteritum; Wünsche in der Vergangenheitsform ausdrücken

5B Was fehlt Ihnen denn? 

92

Themen: beim Arzt; Medikamente Grammatik: Vermutungen ausdrücken; Bedeutung von Modalverben

5C Mir geht es schon viel besser 

96

Themen: der menschliche Körper; im Deutschen Röntgen-Museum Grammatik: Gründe formulieren – kausale Verbindungsadverbien darum, deshalb, deswegen, daher

Alles auf einen Blick 

100

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

6 Grüezi aus der Schweiz 

102

6A Neu in Bern 

104

Themen: Sehenswürdigkeiten in Bern; in der Touristeninformation; Wegbeschreibung Grammatik: Präpositionen mit Dativ

6B Es geht um die Wurst 

108

Themen: Einladungen und interkulturelle Erfahrungen; Grafik: in der Schweiz leben und arbeiten Grammatik: Indefinitpronomen etwas, nichts, alle, man; Verwendung von Präsens für Zukünftiges; Futur I

6C Ich bin falsch hier! 

113

Themen: Kunst und Malerei Grammatik: Präpositionen mit Akkusativ; Verwendung von Präsens für Vergangenes; Präteritum

knjigarna.com swis721

Alles auf einen Blick 

118

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

EXTRA: Lecker und gesund 

CMYK 10/100/90/0

120


Inhalt

7 Umziehen, ausziehen, einziehen  7A Ein schönes Viertel, aber ... 

122 124

Themen: Wohnlage in Zürich Grammatik: Adjektive vor Nomen ohne Artikel; Genitiv

7B Wann können wir einziehen? 

129

Themen: Wohnungsbesichtigung; Wohnung mieten Grammatik: Possessivartikel; Possessivpronomen

7C Stell das doch da hin! 

132

Themen: Wohnung einrichten Grammatik: Präpositionen mit Dativ und Akkusativ (Wechselpräpositionen); Verbpaare liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hängen

Alles auf einen Blick 

138

Grammatik (A2) Wie sagt man´s? Nützliche Sätze und Ausdrücke Wortschatz

Tabelle der unregelmäßigen Verben 

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

140


1 Eine Reise nach Wien V tej lekciji se naučim: Sporazumevalni cilji: 1. pogovarjati o počitnicah in možnih prenočiščih 2. razbrati podatke o potovanju v časopisnem članku 3. izraziti svoje stališče o različnih načinih potovanja in prenočiščih 4. pripovedovati o preteklih dogodkih na počitnicah in v prostem času 5. napisati preprosto elektronsko pošto v sestavljenem pretekliku 6. razbrati podatke v preprostih besedilih o Dunaju 7. pogovarjati o nekaterih znamenitostih Dunaja Besedišče in strukture: a. besedišče o počitnicah in potovanjih b. besedišče o znamenitostih Dunaja c. sestavljeni preteklik pri pravilnih glagolih in glagolih na -ieren d. osnove sestavljenega preteklika pri nepravilnih glagolih e. besedni red pri krajevnih in časovnih prislovih v trdilnih povedih

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


1

Was kann man in den Ferien/im Urlaub machen? Ordne die Ausdrücke den Bildern zu. a. b. c. d.

ein Buch lesen und Musik hören zu Hause bleiben und faulenzen in die Berge fahren/in den Bergen wandern allein auf einer einsamen Insel sein

e. f. g. h.

eine interessante Stadt besichtigen ans Meer fahren eine wilde Party feiern mit Freunden eine Radtour machen

2

Wo/wie verbringst du meistens deine Ferien/deinen Urlaub?

3

Wie sieht dein Traumurlaub aus? Wie willst du deinen Urlaub (nicht) verbringen? Warum (nicht)?

knjigarna.com swis721 Ich will in den Ferien (nicht) … Mein Traumurlaub ist (auf keinen Fall) ...

eine Reise ins Ausland • Urlaub mit den Eltern • eine Wanderung in der Natur • mit Freunden ausgehen • ans Meer fahren • zu Hause faulenzen • sportlich aktiv sein

CMYK ... man kann so eine Sprache gut lernen. • ... man trifft viele neue Leute. • ... es ist sehr gesund/ 10/100/90/0 nicht sehr gesund. • ... ich kann neue Länder und Kulturen kennenlernen. • ... man hat dort alles, ... denn,

was man braucht. • ... ich kann richtig gut relaxen. • ... ich bin die ganze Zeit gestresst. 9


1 A  |   R e i s e vo r b e re i t u n g e n

1A Rei sevorb ereitungen

1

2

3

4

info

Wo übernachten? 1

Ordne die Fotos oben den Übernachtungsmöglichkeiten zu. 1. Jugendherberge 3. Campingplatz

2

CD2 1

AB: A 1

Foto  Foto 

2. „CouchSurfing“ 4. Hotel

Foto  Foto 

Höre das Telefongespräch zwischen Jörg und seiner Freundin Ruth. In welcher Reihenfolge werden die vier Begriffe aus Übung A 1 genannt? Notiere. Jugendherberge 

3

Viennale = vsakole tni filmski fe stival na D unaju

   „CouchSurfing” 

   Campingplatz 

   Hotel 

Höre das Gespräch zwischen Jörg und seiner Freundin Ruth noch einmal. Was ist richtig: a oder b? Kreuze an. 1. Jörg fährt nach Wien a in drei Tagen. b in fünf Tagen. 2. Er will in Wien a ein Filmfestival besuchen. b seine Cousine besuchen. 3. Das Wiener Filmfestival heißt a Viennale. b Biennale. 4. Ein Hotel in Wien ist für Jörg a nicht zu teuer. b zu teuer. 5. Im Oktober ist Schlafen auf dem Campingplatz a nicht zu kalt. b zu kalt. 6. Jörg will in Wien a „CouchSurfen“. b in einer Jugendherberge schlafen. 7. Jörg schläft bei einem Jungen aus Wien a für ziemlich viel Geld. b gratis. 8. Er kennt den Jungen aus Wien a noch gar nicht. b schon ein bisschen.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

9789612712754  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612712754.pdf