Page 1

ORANGUTAN Okrog 97 odstotkov njihovega genetskega materiala se sklada s Ëloveškim.

VašËani na Borneu in Sumatri se pritožujejo, da so se nekateri orangutani nauËili uporabljati Ëolne, ko so opazovali ljudi. Ti šaljivci vsake toliko Ëasa odvežejo Ëoln in za zabavo odplujejo po reki.

Orangutani si naredijo “gnezda« za spanje na drevesih. Ta gnezda so lahko tudi 18 metrov nad tlemi.

knjigarna.com swis721

ORANGUTANKE IMAJO V POVPRE»JU SAMO ENEGA MLADI»A NA OSEM LET.


V

kakšnem zares mokrem dnevu lahko v jugovzhodni Aziji, v tropskih deževnih gozdovih Sumatre in Bornea, naletite na orangutana, ki zre v vas izpod velikega lista. Sploh se ne igra skrivalnic — le ni mu do tega, da bi se zmoËil! Te izjemno inteligentne Ëloveku podobne opice so tako iznajdljive, da si izdelujejo in uporabljajo orodje – iz lista si naredijo dežnik ali pa s šibami bezajo v drevesna debla, da pridejo do hrošËev ali medu. Zato so orangutani vredni spoštovanja. So tudi najveËje živali, ki živijo na drevju. »eprav lahko odrasli samci tehtajo veË kot 90 kilogramov, te opice z rdeËo dlako preživijo skoraj ves svoj Ëas v drevesnih krošnjah tropskega deževnega gozda.

PRIPRAVNE ROKE Kljukaste roke s palci, ki spominjajo na Ëloveške, in stopala z velikimi prsti ter loËenim palcem omogoËajo orangutanu, da dobro zgrabi ovijalke, veje in sadje.

PRIKUPNA LI»KA Odrasel samec ima na obeh straneh obraza ploπËate liËne blazine, ki najbrž privlaËijo samice.

MOGO»NA »ELJUST Izjemno moËna Ëeljust in zobje tem opicam omogoËajo, da zdrobijo, strejo in prežveËijo orešËke, lubje in bodiËasto sadje.

DOSEG Ker je razpon njihovih rok kar 2 metra, se orangutani zlahka zavihtijo z veje na vejo.

ADRENALINSKI

PARK

V Narodnem živalskem vrtu v Washingtonu, se orangutani res znajdejo! Raziskovalci v živalskem vrtu so želeli izvesti preizkus inteligentnosti orangutanov, s katerim bi prikazali, do kod sežejo njihove sposobnosti. Niso pa vedeli, kako naj spravijo te kosmatince iz njihovega domovanja v hiši velikih opic do novega prebivališËa.

NA VISOKI RAVNI Rešitev? Orangutanski transportni sistem. Ta 15 metrov visok sistem zgradb, drogov in kablov orangutanom omogoËa, da se prosto sprehajajo med domovanjem in novim prebivališËem – kar nad glavami navdušenih obiskovalcev živalskega vrta.

DO KONCA RAZGIBANI Ker imajo skrajno gibËne boke, lahko orangutani svoje noge upogibajo v skoraj vse smeri – to jim pomaga, da plezajo po najbolj nemogoËih drevesih.

NA

JEDILNI KU

TIHI OCEAN

SEVERNA EVROPA AMERIKA ATLANTSKI OCEAN AFRIKA JUŽNA AMERIKA

AZIJA

Povečano območje

TIHI OCEAN

INDIJSKI AVSTRALIJA OCEAN

ANTARKTIKA

KJEÆIVIJO Južnokitajsko morje

M A L E Z I J A

INDIJSKI OCEAN

TERMIT Orang I v termit utani s palicam njake, d i drez ki so nji a pridejo do ajo hov vir b ž eljakovinuželk , . LIST

JE Zaka Orangu j bi trgali list z ta vtaknejo ni jedo listje a listom? tak kar celo vejo in o o, da v usta smukajo listje. PTI»JA JA VËasih o JCA ra jajca iz ngutani vzam ptiËjih g ejo nezd pojedo k ar z lup in jih ino.

knjigarna.com swis721

I N D O N E Z I J A

Življenjski prostor

VeË kot FIGE sestavlja polovico prehra n sadje, n a prim e orangutan trgajo z er fige, ki jih sv ov dreves. eže

NEVERJETNO! Sistem je dolg 149 metrov in odprt za orangutane, kadar je lepo vreme, od 10 do 14 ure. Oskrbnik pazi na živali, ki jim spušËanje po drogovih na tla prepreËujejo naelektrene mreže.

O zloženki: Odrasel orangutan na sliki je velik 1,5 metra in tehta 113 kilogramov.

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710668  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710668.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you