Page 1

Berilo

za 7. razred osnovne šole

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

NSIB71-3 strani.indd 1

7 4/19/10 2:56 PM


Dr. Milena Mileva Blažić, dr. Blanka Bošnjak, dr. Jakob J. Kenda, dr. Peter Svetina, dr. Alenka Žbogar in Marica Žveglič

Novi svet iz besed 7 Berilo za 7. razred osnovne šole Uredila: Dubravka Berc Prah Didaktična zasnova berila: dr. Boža Krakar Vogel Strokovni pregled: mag. Nataša Špolad Manfreda, Drago Meglič Ilustracije: Zoran Smiljanić Fotografije: arhiv Založbe Rokus Klett, Dreamstime, Istockphoto, Getty Images, Mediaspeed, Fotodokumentacija Dela, Iva Novak Jezikovni pregled: Sabina Tamše

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

Za dovoljenje za objavo logotipov, naslovnic, fotografij, besedil in delov besedil se zahvaljujemo vsem avtorjem in prevajalcem umetnostnih besedil, Založbi Mladinska knjiga, Založbi Epta, Založba Mladika, Založbi Genija, Založbi Viharnik, Založbi Aleph, Založbi Karantanija, Založbi Učila, Založbi Intelego, Državni založbi Slovenije, Založbi Borec, Založbi Sanje, Pomurski založbi, Narodni in univerzitetni knjižnici in g. Marijanu Rupertu, Prešernovi družbi, Založbi Didakta, Slovenski matici, Založbi Littera, Založbi Kmečki glas, Založništvu Humar, reviji Ciciban, Cankarjevi založbi in Založbi Mihelač. Novi svet iz besed 7 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na svoji 130. seji dne 18. 3. 2010 s sklepom št. 6130-1/2010/28 potrdil kot učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. © 2010 Založba Rokus Klett, d. o. o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821-82(075.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 520 46 99 Brezplačni telefon: 080 1990 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si, www.knjigarna.com, www.svetizbesed.com

NSIB71-3 strani.indd 2

NOVI svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Zoran Smiljanić ; fotografije arhiv Založbe Rokus Klett ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010

CMYK 10/100/90/0

ISBN 978-961-271-015-6 1. Blažič, Milena 250761728

4/19/10 2:56 PM


Berilo

za 7. razred osnovne šole

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

NSIB71-3 strani.indd 3

7 4/19/10 2:56 PM


Kazalo Svetovna književnost po letu 1950 Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter in kamen modrosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sue Towsend, Skrivni dnevnik Jadrana Krta, starega 13 in ¾ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Daniel Pennac, Pasje življenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tomáš Janovic, Najdolgočasnejša pesem na svetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Shel Silverstein, Razmetana soba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cecil Bødker, Silas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Michel Tournier, Sveti trije kralji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Roald Dahl, Rdeča kapica in volk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Roald Dahl, Poba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Slovenska književnost po letu 1950 Nejka Omahen, Silvija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Polona Glavan, Vsiljivec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Barbara Gregorič Gorenc, Tri pike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Boris A. Novak, Najlepša pošta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Lela B. Njatin, Velikanovo srce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Borut Gombač, Rumena in modra nogavica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Feri Lainšček, Ajša Najša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Feri Lainšček, Namesto koga roža cveti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Franjo Frančič, Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Andrej Rozman - Roza, Lepa Vida v akciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ljudska, Mlada Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 France Prešeren, Pesem od Lepe Vide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Desa Muck, Pod milim nebom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Bina Štampe Žmavc, Svetovja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Slavko Pregl, Srebro iz modre špilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Bogdan Novak, Bela past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Breda Smolnikar, O slinastem polžu in polizancu polizanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Niko Grafenauer, Samota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Ervin Fritz, Song o ljubezni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Frane Milčinski - Ježek, Ko boš prišla na Bled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Brian Adams, Where angels fear to tread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Tone Partljič, Ali veš, koga so danes pokopali? je vprašal Domen osorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Josip Jurčič, Domen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Marjan Tomšič, Dve mami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Polonca Kovač, Urške so brez napake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Polonca Kovač, Andrejev ni nikoli preveč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Miroslav Košuta, Stegnjeni prst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Saša Vegri, Kaj vse diši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Jože Snoj, Barabakos in kosi ali Kako si je Pokovčev Igor po pravici prislužil in pošteno odslužil to ime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Alenka Goljevšček - Kermauner, Kralj Matjaž, kako se imaš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Žarko Petan, Obtoženi volk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Dane Zajc, Pivci tišine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Tone Pavček, Pesem

.........................................................................................

Marko Pavček, Pesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leopold Suhodolčan, Narobe stvari v mestu Petpedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivan Minatti, V mladih brezah tiha pomlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frane Milčinski - Ježek, Darwin nima prav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matej Bor, Osel je osel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106 107 108 110 112 114

Svetovna književnost 19. in prve polovice 20. stoletja Miroslav Antić, Koder plavih las

..........................................................................

Josip Osti, Ljubezen na prvi pogled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jacques Prevert, Zabušant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erich Kästner, 35. maj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscar Wilde, Sebični velikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ivan Andrejevič Krilov, Volk in jagnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slavko Pregl, Nevarne želje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezop, Lev in druge zveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118 119 120 122 124 126 127 127

Slovenska književnost 19. in prve polovice 20. stoletja Miško Kranjec, O mamici, ki je postajala čedalje manjša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prežihov Voranc, Potolčeni kramoh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fran Saleški Finžgar, Pod svobodnim soncem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simon Gregorčič, Soči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josip Jurčič, Kozlovska sodba v Višnji Gori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fran Levstik, Novoletno voščilo mestnega bobnarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fran Levstik, Martin Krpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Janez Trdina, Vila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130 134 138 142 144 148 150 154

Starejša svetovna književnost Homer, Odisej in kiklop Polifém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Tezej in Minotaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Iz Enega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Ljubezen (Sveti Pavel Korinčanom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Starejša slovenska književnost

knjigarna.com swis721

Ljudska, Pegam in Lambergar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Alenčica, Gregčeva sestrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Graščakov vrtnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Volkodlak v Ribnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Ajda in Slovenci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Kralj Matjaž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ljudska, Kako je Peter Klepec nagnal Turke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

172 176 178 180 182 184 186

..........................................

188

.........................................................................................

190

CMYK Kazalo literarnoteoretičnih pojmov 10/100/90/0 Bibliografija


(Tom áš Janovic, Najd olgočasnejša pesem na svetu)

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Svetovna knji탑evnost [ po letu 1950 ]

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0


Joanne Kathleen Rowling

Harry Potter in kamen modrosti Dejavnosti pred branjem Joanne Kathleen Rowling (1965), angleška mladinska pisateljica, je po končanem študiju najprej delala za Amnesty International, organizacijo, ki se bori za človekove pravice, nato pa je na Portugalskem učila angleščino. Ko se je vrnila domov, se je posvetila pisanju in s knjigo Harry Potter in kamen modrosti (1997) požela neverjeten uspeh tako med mladimi bralci kot med strokovno publiko, čeprav je bila knjiga šele prva v nizu sedmih, ki skupaj sestavljajo pripoved Harry Potter (1997–2007). Pripoved sledi naslovnemu junaku med njegovimi sedmimi leti šolanja na čarovniški akademiji, sedmimi leti boja s svojimi nasprotniki in z iskanjem pravega doma. Poleg premišljene zgradbe pripoved odlikujejo izjemna domišljija, ki se napaja v mitološki in pravljični tradiciji, humor, nadrobno razdelana moralna vprašanja in natančna karakterizacija odraščajočih likov.

• Ste tudi vi kdaj potrebovali nekaj časa, preden ste se vživeli v novo okolje? Na kratko opišite, kako ste se počutili, potem pa si poglejte, kaj vse je zmedlo Harryja.

Na Bradavičarki je bilo sto dvainštirideset stopnišč: nekatera so bila široka in velika; druga ozka in razmajana; najbolj zoprna so bila tista, ki so te ob petkih pripeljala drugam kot druge dni; spet tretja so imela stopnico, ki je izginila in si jo je bilo treba zapomniti ter preskočiti. Na akademiji so obstajala vrata, ki se niso hotela odpreti, razen če si jih vljudno prosil ali požgečkal na natančno določenem mestu. Obstajala so tudi številna vrata, ki sploh niso bila vrata, temveč stene, ki so se samo pretvarjale, da so kaj drugega. Zelo težko si je bilo zapomniti, kje je kaj, kajti vse se je kar naprej premikalo. Ljudje na portretih so se obiskovali in Harry je bil prepričan, da viteški oklepi lahko hodijo. Tudi duhovi jim niso bili v pomoč. Kadar je kateri izmed njih nenadoma prilebdel skozi vrata, ki si jih ravno poskušal odpreti, te je prav zoprno prestrašil. Skorajbrezglavi Nick je Gryfondomovcem sicer rade volje povedal, kako se kam pride. Poltergeist Zhoprnack pa jih je vedno, kadar se jim je najbolj mudilo, zapeljal pred zaklenjena vrata ali na stopnišče, ki ni vodilo nikamor. Obenem jim je v glavo metal koše za smeti, jim spodnašal preproge in jih obmetaval s kosi krede. Najbolj pa jim je šel na živce, kadar se jim je prikradel za hrbet, jih zgrabil za nos in zavreščal: »Pa te imam, rilec prašičji!« Še hujši od Zhoprnacka, če je to sploh mogoče, pa je bil hišnik, Argus Filch. Harry in Ron sta se mu zamerila že prvi šolski dan. Filch ju je zalotil, ko sta poskušala odpreti vrata, za katera se je izkazalo, da vodijo na prepovedani hodnik. Ni jima verjel, da sta se izgubila, in prepričan je bil, da sta hotela vdreti. Grozil jima je že, da ju bo zaprl v grajsko ječo, ko ju je rešil mimoidoči profesor Smottan. Filch je imel mačko, ki ji je bilo ime gospodična Norris. Beštija umazano sive barve je bila mršava in koščena, oči pa je imela takšne kot hišnik – izbuljene kot avtomobilske luči. Vohljala je po hodnikih, in če si vpričo nje prekršil kakšno pravilo, pa čeprav je šlo za malenkost, je takoj stekla po Filcha in ta je v trenutku prisopel. Filch je poznal skrivne prehode v šoli bo-

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 8


Harry Potter je bil star komaj eno leto, ko mu je starše ubil zli čarovnik Mrlakenstein. Harry tako vso mladost preživi pri sorodnikih, ki mu prikrivajo, da je tudi on čarovnik. To izve šele pri enajstih letih, ko dobi vabilo, naj se vpiše na Bradavičarko, čarovniško akademijo. Ko Harry pride na šolo, je zanj vse tuje, nenavadno in sprva se ne znajde najbolje.

lje kot kdorkoli (razen morda rdečelasa dvojčka) in vedno se je prikazal kar naenkrat, tako kot duhovi. Vsi učenci so ga sovražili in ena njihovih najbolj gorečih želja je bila, da bi gospodično Norris lahko vsaj enkrat krepko brcnili. Harry je tudi kmalu ugotovil, da čaranje ni ravno preprosto. Vsako sredo opolnoči so s teleskopi preučevali nočno nebo in naučiti so se morali imena številnih zvezd in ozvezdij. Trikrat na teden so imeli v rastlinjaku za gradom pouk rastlinoslovja. Majhna in čokata čarovnica, ki se je pisala Ochrowt, jih je učila, kako skrbeti za vse čudne rastline in gobe ter za kaj se uporabljajo. Daleč najbolj dolgočasne pa so bile ure zgodovine čarovništva, edinega predmeta, ki ga je učil duh. Profesor Speedy je bil že zelo star, ko je nekega dne zaspal pred ognjiščem v zbornici. Naslednje jutro je vstal, da bi šel k pouku in pustil svoje telo tam. Tako je zdaj hodil okoli kot duh ter monotono razlagal in razlagal, učenci pa so zapisovali imena in letnice, dokler ni začel mešati Zemerica Zlega z Ulricom Čudakom. Profesor Colibri, učitelj urokov, je bil tako suhcen in majhen, da je moral stati na kupu knjig, če je hotel videti prek katedra. Ko je na začetku prve ure odprl redovalnico in prišel do Harryjevega imena, je vznemirjeno zacvilil in se prevrnil s skladovnice knjig.

Stvarna pojasnila poltergeist – tip duha ali prikazni beštija – nemarna žival mršav – zelo suh teleskop – daljnogled za opazovanje zvezd zombi – mrlič, ki ponovno zaživi in streže ljudem po življenju Argus – varuh s tisočerimi očmi iz grške mitologije

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 www.svetizbesed.com

9


Misel, ane kdota

Eno najbolj ših SMS-sp oročil, ki so jih slove nski bralci v okviru tekmovanja pošiljali na temo knjig Harryju, se o glasi: “Zjutr aj ne jem, ker berem Harryja, op oldne ne jem, ker be rem Harryja , zvečer ne jem, ker be rem Harryja . Ponoči pa ne spim, ke r sem lačna !”

Profesorica McHudurra pa je bila druga pesem. Bila je stroga ter bistra in v trenutku, ko so sedli k prvi uri, jih je posvarila: »Spreminjanje oblike je ena najbolj zapletenih in nevarnih panog čaranja, kar se jih boste učili na tej šoli. Kdor bo pri meni napravil eno samo neumnost, bo šel nemudoma domov in se ne bo več vrnil. Toliko, da veste.« Res vsi pa so se veselili predavanj o obrambi pred mračnimi silami. Vendar se je izkazalo, da se od Smottana ne bodo naučili kaj dosti. Njegova učilnica je močno smrdela po česnu, s katerim je očitno hotel preprečiti ponoven obisk vampirja, ki ga je srečal v Romuniji. Za turban je Smottan rekel, da mu ga je dal v zahvalo afriški princ, ker ga je rešil nadležnega zombija. To so verjeli le s težavo. Ko je namreč Seamus navdušeno prosil Smottana, naj jim pove, kako se je boril z zombijem, je profesor zardel in začel govoriti o vremenu. Poleg tega pa je turban čudno zaudarjal in rdečelasa dvojčka sta vztrajno trdila, da je Smottan nabasal česen tudi vanj, s čimer naj bi bil povsod varen pred vampirjem. (Odlomek) Prevod: Jakob J. Kenda

Čarovniški svet se Harryju s prihodom na Bradavičarko šele odpre. Napeta pripoved, ki obsega več kot 4000 strani v sedmih knjigah, ga popelje od najstniških let do polnoletnosti in pravega doma, ki ga je izgubil v prvem letu starosti.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 10


Dejavnosti po branju 1. Kateri pomen besede akademija ustreza Harryjevi šoli? a) najvišja znanstvena in umetniška ustanova b) slavnostna prireditev c) šola, na kateri je poudarek na praktičnem pouku č) gozdič pri Atenah 2. Katere so podobnosti med akademijo za čaranje in vašo šolo? 3. V čem se šoli razlikujeta? Bi rajši videli, da bi si bili šoli bolj podobni? 4. Se vam zdijo imena profesorjev pomenljiva? 5. Katere lastnosti naj bi zaradi svojega priimka imel profesor Colibri? Namiguje ime na njegove značajske lastnosti ali na njegovo zunanjost? 6. V odlomku poiščite imena, ki pričajo predvsem o značajskih lastnostih oseb.

(Medijska) ustvarjalnica • Izmislite si ime, s katerim bi najbolje opisali značaj in izgled enega izmed svojih sošolcev. A pozor! Če bo ime nesramno, bo povedalo več o vas kot o sošolcu. • Na spletnem naslovu slovenskih ljubiteljev Harryja Potterja, www.hpslo.com, boste našli obilico zanimivih informacij o knjigi in avtorici, sodelujete pa lahko tudi v najrazličnejših dejavnostih te spletne skupnosti.

Literarnoteoretične definicije Vsako pripovedno delo ima pripovedovalca, torej nekoga, ki nam zgodbo pripoveduje. Vsevedni pripovedovalec je tisti, ki ve vse: ima pregled nad celotnim dogajanjem, tudi nad mislimi in čustvi likov.

knjigarna.com swis721

• Iz odlomka je razvidno, v kateri osebi navadno pripoveduje vsevedni pripovedovalec. Je to prva, druga ali tretja oseba?

CMYK Emma Watson, Daniel Radcliffe in Rupert Grint v vlogah Hermione, Harryja in Rona 10/100/90/0

• Ugotovite tudi, v katerem času so zapisani dogodki – v sedanjiku, pretekliku ali prihodnjiku? Vsevedni pripovedovalec običajno pripoveduje v tretji osebi in preteklem času.

www.svetizbesed.com

11

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710156  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612710156.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you