Page 1

ANGLEŠČINA Besedišče Emika Asani

67 in


Zbirka Znam za več

Znam za več Angleščina 6 in 7 Besedišče Avtorica: Emika Asani Strokovni pregled: Barbara Brezigar, MA Jezikovni pregled: Helen Asher (angleščina), Simona Tavčar (slovenščina) Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: iStockphoto, Shutterstock (natančen seznam je na zadnji strani)

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett (2009), d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.111(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ASANI, Emika Znam za več. Angleščina 6 in 7. Besedišče / Emika Asani ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Istockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-209-993-0 245901312

DN090124


Kazalo My body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Food and drink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Clothes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ponovitveni test 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Imaginary world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 My home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Ponovitveni test 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 My town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Free time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Animals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ponovitveni test 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Weather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Celebrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Ponovitveni test 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Hej! Živijo! Imaš težave z angleščino? No, potem je to pravi naslov zate. Z zbirko vaj Znam za več ANGLEŠČINA 6 in 7 Besedišče lahko utrdiš in razširiš svoj besedni zaklad. Kako? Čisto preprosto. Zbirka ima dvanajst tematskih poglavij. Vsako poglavje je razdeljeno na tri sklope: Besedilo, Vaje in Test. Jezički na vrhu strani olajšajo navigacijo, tako da vedno veš, kje si. Vsako poglavje se začne z besedilom, v katerem so besede, povezane z obravnavano temo, različno obarvane. Pod besedilom je tabela, kamor vpišeš obarvane besede iz besedila. Običajno je obarvanih več besed, kot jih je moč razvrstiti, zato bodo nekatere besede ostale nerazvrščene. Uvodnemu besedilu sledijo vaje, s katerimi lahko utrdiš in nadgradiš svoje besedišče. Svoje znanje pa lahko preveriš v testu na koncu vsakega poglavja. Naloge v testih so točkovane. Skupno število točk je 24, velja pa: • 0–8 točk: Tvoje besedišče je skromno. Izpiši si neznane besede, jih ponovi in si jih skušaj zapomniti. Nato reši še kakšno nalogo, da utrdiš znanje in uriš spomin. • 9–16 točk: Poznaš že precej angleških besed, a lahko svoje znanje še izboljšaš. Poskusi prebrati tudi kakšno angleško besedilo na teme, ki te zanimajo. • 17–24 točk: Bravo! Imaš bogat besedni zaklad. Le tako naprej. Svoje znanje lahko še razširiš z branjem in s poslušanjem različnih besedil v angleščini.

V zbirki najdeš tudi štiri ponovitvene teste. Pri vsakem lahko dosežeš največ 45 točk. Rešitve vaj in testov lahko preveriš na koncu zbirke. Tam najdeš tudi slovarček, s katerim si pomagaj, če ti bo kakšna beseda povzročala težave. Zdaj pa le pogumno! Vaja dela mojstra. Reši naloge in tvoje znanje se bo gotovo izboljšalo.


Besedilo

Vaje

Test

MY BODY Katie je plesalka hip-hopa. Naslednji teden s skupino nastopa na kvalifikacijah. Pravkar se s soplesalcem Jamesom po telefonu pogovarjata o nastopu. Katie: James, did Ms Bennett say anything about how we should wear our hair on Friday? James: Yes, pony tails for girls and short hair for boys. Luke will have to cut his hair at the sides a bit. He won’t be e too happy about that. Katie: But Luke is in hospital. James: In hospital? What’s wrong? Katie: He’s hurt his foot and wrist. James: Oh, this is really bad news. Megan’s sick too. She’s got a stomach ache. Katie: Perhaps she’s just nervous before the show. James: Yeah, could be. By the way, how’s your leg? You’ve had some problems with it. Katie: Oh, it’s all right now. I had a sore muscle but now I don’t feel any pain. I’ll just wear knee pads and be careful with my ankles. Ms Bennett is a bit worried about that. James: Yeah, she worries about us a lot. She’s just like my mum. Even their hairstyles are similar now. Katie: Are they? Has Mrs Bennet changed her hairstyle? James: Yes, her hair’s now black, short and curly. Katie: That sounds cool. I can’t wait to see you all. James: See you soon, Katie. Katie: Bye.

Med obarvanimi besedami poišči izraze, povezane z lasmi, deli telesa in bolečino, ter jih razvrsti v tabelo. LASJE

hair

4

My body

DELI TELESA

BOLEČINA


Besedilo

Vaje

Test

n Na črte zraven besed v okvirjih vpiši številke označenih delov obraza. eyebrow

neck

1

cheek

hair

forehead

teeth

ear

lips

chin

tongue

nose

eye

o Pridevnike, ki opisujejo dolžino, obliko ali barvo las, napiši poleg ustreznega znaka ali obarvanega kvadratka. short red curly brown long fair/blond wavy black straight DOLŽINA 1. 2. BARVA

3. 4. 5. 6. 7.

OBLIKA

8. 9. 10.

grey

long

5


Besedilo

Vaje

Test

p Dopolni opise z besedami iz okvirja. Pomagaj si s slikami.

green beard curly eyebrows short pony tail straight freckles small moustache wavy blue

curly hair. His eyes are 1. Alex has got short black under his nose. straight hair. He’s got dark 2. Mike has got . red hair. She’s got 3. Angela has got long on her face. She’s also got blond hair. She wears it in a 4. Sandy has got long nose. blue eyes and a

. He has got a dark and a long eyes and small ears. . She’s got

q Na črte ob besedah vpiši številke označenih delov telesa. 1

stomach

fingers

7

5 6

bottom

foot

breasts

8 shoulder

knee 11

4

elbow

3 1

2

back

10 9

12 arm

ankle

13

14 thigh

toes

head wrist

hand

leg

16 17

6

My body

15


Besedilo

Vaje

Test

glagoli tako, da napišeš številko dela telesa na črto ob r Poveži dele telesa z ustreznimi gla glagolu. 1

4 breathe

listen

taste

feel

look

watch

hear

see

touch

lick

smell

2 3 4 5

s Dopolni povedi z glagoli v okvirju. hold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

scratch

kiss

jump

beats

wave

chew

kick

scratch your back with your nails. You can food with your teeth. You a ball with your foot. You can faster when you run. Your heart high in the air. You use your legs to a coin in your hand, it gets warm. When you people you like on the cheek with your lips. You our hands when we say goodbye to someone. We usually

t Reši križanko. Vstavi besede za posamezne dele telesa. muscles fingers

foot bones

back ankle

heart nails blood mouth arms skin

ACROSS t 2. You carry a backpack on it. 4. It’s red and it runs through your body. 7. It covers your body. 8. It beats in your chest. 10. They move your body. 11. You can play the piano with them. DOWN v 1. Girls often paint them. 3. You use it to talk. 4. They’re white and dogs like to chew them. 5. You use it to kick a ball. 6. You use them to play volleyball. 9. It joins your foot to your leg.

1 2

3

B A C K 4

6

5

7 8

9

10

11

7


Besedilo

Vaje

Test

u Kakšne težave imajo osebe na slikah? Odgovore dopolni z ustreznimi izrazi za bolečino ali bolezen ter jih poveži s slikami.

What’s the matter?

A fever 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE PICTURE

B headache

broken arm

C toothache

C : I have to go to the dentist. I’ve got : : : : :

D cold

E

F

stomach ache

toothache

Please be quiet. I’ve got a I had some bad fish for dinner. Now I’ve got a I’m ill. I cough and my nose is runny. I’ve got a My temperature is too high. I’ve got a I can’t play the piano. I’ve got a

.

. . . . .

v Smiselno poveži začetke in konce povedi.

8

1. A patient is a person who

a. (S)he takes care of sick people and helps the doctor.

2. When you eat something bad,

b. when something hurts.

3. You are healthy

c. a doctor at the hospital will put it in plaster.

4. Pain is a feeling you get

d. you can feel very sick.

5. A nurse works in a hospital.

e. gets ill and needs medical care.

6. When you break an arm or a leg

f. when there’s nothing wrong with you.

My body


Besedilo

Vaje

Test

n Katera beseda ne sodi zraven? Prečrtaj jo.

6

točk

1. 2. 3. 4. 5. 6.

nose see nurse wavy arm moustache

mouth hear cold ill hand freckles

heart touch flu curly finger eyebrows

eye jump headache straight foot beard

ear taste toothache long wrist hair

o Napiši izraz za opisan del glave.

6

točk

1. They’re red and you can smile with them or use them for whistling. 2. They’re usually white but they can turn yellow if you don’t brush them regularly. 3. 4. 5. 6.

It can be big or small. You use it for smelling. Only men can grow it on their chins. It’s in the mouth. It’s red and you use it when talking or tasting. There are two of them, one on each side of your head. You use them for listening.

p Poimenuj označene dele telesa.

7

točk

1 2 4 5

3 6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5

q Dopolni povedi z ustreznim glagolom. 1. 2. 3. 4.

točk

We people with our lips. slowly when you sleep. Your heart sick when you eat bad food. You a ball with your feet but you aren’t allowed to In football you can it in your hands unless you are the goalkeeper. 9

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099930  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099930.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099930  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099930.pdf