Page 1

K A PL J ICE

Edo Der탑aj

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 s k r i t i k l a s i k i

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 3

09.11.9 13:27


Izdaja 7. knjige zbirke SKRITI KLASIKI Kapljice je izdana v 999 izvodih. Od tega je: 99 izvodov vezanih v usnje z zlato obrezo in ročno numeriranih (od tega 18 podarjenih po priloženem seznamu, preostali za potrebe založnika), 299 izvodov vezanih v trdi italijanski vezavi z zlato obrezo (prodajni izvodi, ki so na voljo le v knjigarnah, ki si to ime zaslužijo), 601 izvod v trdi italijanski vezavi.

© 2009 Založba Rokus Klett. Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja avtorja so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 821.163.6-821 929Deržaj E.

knjigarna.com swis721

DERŽAJ, Edo Kapljice / Edo Deržaj ; [spremna beseda Rok Glavan]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - (Zbirka Skriti klasiki ; zv. 7)

CMYK 10/100/90/0

ISBN 978-961-209-959-6 (trda vezava) ISBN 978-961-209-961-9 (trda vezava, zlata obreza) ISBN 978-961-209-960-2 (vezava v usnje) 248346624 DN 090605

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 4

09.11.9 13:27


Obdarjenci, ki bodo prejeli posebno, usnjeno izdajo šeste knjige iz zbirke Skriti klasiki KAPLJICE (Edo Deržaj), so:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik vlade Republike Slovenije Majda Širca, ministrica za kulturo Republike Slovenije Slavko Pregl, direktor Javne agencije za knjigo Dr. Uroš Grilc, načelnik za kulturo MOL Boris Korošec, direktor Kraškega vodovoda Sežana Tadej Jeršič, predsednik uprave Podjetja za urejanje hudournikov Samo Pureber, bibliofil Miro Eržen, Slovenski planinski muzej Mojstrana Anita Štrumbelj Ban, vodja enote Čenča, vrtec Najdihojca v Ljubljani Prof. dr. Rajko Kenda, strokovni direktor Pediatrične klinike Ljubljana Mihaela Kocjančič, bibliotekarka v Narodni in univerzitetni knjižnici Meta Potočnik, direktorica Knjižnice Medvode Alojzija Zavnik, direktorica Knjigarne Libris v Kopru Marn Stane s. p., Vodovodne instalacije Kranj Zadnji slovenski novorojenček v letu 2009 Opazovalec na meteorološki postaji na Lisci dežuren 1. 1. 2010 Posadka policijskega čolna dežurna 31. 12. 2009

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 5

09.11.9 13:57


PREDGOVOR Za tokratno izdajo Skritih klasikov smo vam pripravili ponatis znane otroške knjige Kapljice. Izšla je leta 1934 pri založbi Mladinska matica, kot 25. knjiga v zbirki Knjižnica Mladinske matice, namenjene otrokom in mladini. Zbirke in njenih naslovov se še danes spominja starejša generacija, saj so v njej izšli nekateri »zimzelenčki« otroške in mladinske književnosti. Naslovi Kralj Honolulu, Miškolin, Lukec in njegov škorec, Lukec išče očeta, Nana mala opica, Kapljice, Vijolica Vera, Rudi in še nekateri zagotovo vzbudijo lepe spomine na mladostno prebiranje in spremljanje dogodivščin knjižnih junakov. K priljubljenosti zbirke so pomagale tudi odlične ilustracije Maksima Gasparija, Saše Šantla, Ela Justina, Hinka Smrekarja, Janka Omahna in Božidarja Jakca. Naš ponatis smo še dopolnili. Z večjimi črkami nad ponatisom je napisano izvirno besedilo, kot ga je za izdajo predvidel avtor besedila in ilustracij Edo Deržaj. Izvirno besedilo nam je posredoval avtorjev sin Matjaž Deržaj, ki ga hrani v družinskem arhivu. Avtor je pod slikami predvidel 60 opisov, v natisnjeni izdaji pa je le 58 slik. Žal ni ohranjen osnutek za tisk, zato smo pri postavljanju sledili logični poti. Pri eni sliki smo dva opisa združili, pri zadnjem opisu pa žal ni ustrezne objavljene slike, zato smo mu namenili stran brez podobe. Prvi natis je bil v marsičem izdan brez avtorjevega dovoljenja zato se je odločil za tožbo. Sodni zapisniki in sodba so objavljeni na koncu knjige. V izdaji iz leta 1934 je Edo Deržaj naveden le kot ilustrator omenjene knjige. S pričujočo izdajo pa končno ga predstavljamo tudi kot avtorja besedila.

knjigarna.com swis721

Želimo, da bi vam knjiga ponudila obilico užitka ob obujanju spominov, tistim, ki je še ne poznate pa droben vpogled v CMYK ustvarjalnost za otroke v 30. letih 20. stoletja ter delo slikarja in 10/100/90/0 gornika Eda Deržaja.

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 6

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 7

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

8

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 8

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

9

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 9

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 10

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

11

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 11

09.11.9 13:27


knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

12

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 12

09.11.9 13:27


LJUBKE IN NEŽNE POZIBAVA SVOJE MALČKE, BISERNE VALČKE, MAMICA MORJE.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

13

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 13

09.11.9 13:27


V RAZKOŠJU, OBDAN, OD DRUGIH SVETOV, KRALJUJE NA NEBU MOGOČNI KRALJ-SONCE.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

14

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 14

09.11.9 13:27


NJEGOVI ODPOSLANCI, ZAPELJIVI ŽARKI, ODVEDEJO K MAMICI MALE, MALE KAPLJICEHLAPE VODENE.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

15

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 15

09.11.9 13:27


»UUUUU….AAAA, KAKO JE TOPLO, POJDIMO, VZLETIMO V NEBO. HEJ TU SMO. POZDRAVLJENI BRATCI.«

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

16

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 16

09.11.9 13:27


POZOVE JIH OČKA: »ŠOLA, DRAGI MOJI, TO NI KARSIBODI. V ŠOLI SAMO NE SEDIMO, V ŠOLI TUDI SE UČIMO.«

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

17

SK 2009 KAPLJICE 05.indd 17

09.11.9 13:27

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099596  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099596.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099596  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612099596.pdf