Page 1

1000 najpomembnejših besed

Nemščina Osnovni besedni zaklad

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b1 1

Ernst Klett Sprachen Barcelona · Belgrad · Budapest Ljubljana · London · Posen · Prag Sofia · Stuttgart · Zagreb

2/7/08 10:23:47 AM


1000 najpomembnejših besed Nemščina Osnovni besedni zaklad Prirejeno po izvirniku: PONS Die 1000 wichtigsten Wörter Deutsch Grundwortschatz Avtorica: Christiane Mackenzie Prevod v slovenščino: SAMA Navitas d.o.o., Aleksandra Maček Jezikovni pregled: Mateja Šetinc Urednik: Matej Šetinc Direktor produkcije: Klemen Fedran Oblikovanje: Janez Kotar s.p. Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d.o.o. Za založbo: Rok Kvaternik Tisk: Grafika Zlatečan, d.o.o. 1. izdaja: 1. natis Naklada: 6.000 izvodov

www.pons.si © originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, Germany 2007. All rights reserved. © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d.o.o., Ljubljana 2008. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

2

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b2 2

2/7/08 10:23:50 AM


Kazalo Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Test osnovnega besednega zaklada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Razlaga izgovarjave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1000 najpomebnejših besed: nemško-slovenski del . . . . . . . . . . . . . . . 11 Slovensko-nemški slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tematski slovarček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Spoznavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Dnevi v tednu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Meseci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Letni časi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Števniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Barve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b3 3

3

2/7/08 10:23:50 AM


Predgovor Se vam mudi? Bi radi osvežili svoje znanje nemškega jezika? V tej knjižici zbirke »1000 najpomembnejših besed« smo za vas zbrali tiste nemške besede, ki jih največkrat uporabljamo. Jezikoslovci so dokazali, da s tisoč najpomembnejšimi besedami že obvladate pogovorni jezik. Nek kupec nam je o knjižici »Osnovni besedni zaklad« pisal naslednje: »Zares odlično! Vsako besedo si enostavno zapomnim in že imam na razpolago solidno nemško besedišče!« Drugi kupci so bili navdušeni nad tem, kako pregledno so knjižice urejene. Všeč jim je praktičen format in izbor najpomembnejših besed. Kjerkoli ste, na letalu, v parku, v šoli ali pa doma v naslanjaču, je PONS »1000 najpomembnejših besed« vaš idealni spremljevalec. Primeri ponazarjajo, kako vsako besedo pravilno uporabite v stavku. V tem priročniku boste enako hitro našli fraze, ki jih uporabljamo ob prvem srečanju, kot tudi nemške pomene v slovensko-nemškem slovarčku. Na ta način se boste še hitreje znašli v novem jeziku. Veliko uspeha in neskončno zabavo z nemškim jezikom vam želi vaše uredništvo Pons-a

4

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b4 4

2/7/08 10:23:50 AM


Test osnovnega besednega zaklada Koliko znam? Ali poznate najpomebnejše nemške besede? Rešite test in se prepričajte! 1. Kako prevedemo der Westen? A western B zahod C zahodni 2. Kako prevedemo: Wann sehen wir uns wieder? A Kdaj se spet vidiva? B Kdaj me boš obiskal? C Kdaj sva se videla? 3. Kdaj je najtopleje? A im Frühling B im Sommer C im Herbst 4. Kaj ne spada skupaj? A fühlen – füllen B Rauch – rauchen C Vater – Mutter 5. Kaj pomeni Sonnabend? A sončni večer B nedelja zvečer C sobota 6. Kako prevajamo Handy? A ročni telefon B mobilni telefon C žepni telefon 7. Kaj vozi po cesti? A ein LKW? B ein KLW? C ein WLK?

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b5 5

5

2/7/08 10:23:51 AM


ab

ab [ap] Er nahm seinen Hut ab.

A

stran, proč; od Snel je klobuk.

der Abend [ˈaːbn̩t] Ich habe den Abend sehr genossen.

večer Ta večer sem zelo užival.

das Abendessen [ˈaːbn̩tˌɛsn̩] Das Abendessen wird um halb acht serviert.

večerja Večerjo bodo postregli ob pol osmih.

abends [ˈaːbn̩ts] Wir kochen lieber abends.

zvečer, ob večerih Raje kuhamo zvečer.

aber [ˈaːbɐ] Wir warteten an der Bushaltestelle, aber es kam kein Bus.

toda, ampak Čakali smo na avtobusni postaji, ampak avtobusa ni bilo.

die Abfahrt [ˈapfaːɐt] Die Abfahrt ist um 9 Uhr.

odhod (z vozilom) Odhod je ob deveti uri.

der Abfall [ˈapfal] Bitte werfen Sie keinen Abfall auf den Rasen.

odpadek Ne mečite odpadkov na trato.

der Abflug [ˈapfluːk] Wann ist die Abflugzeit?

odhod letala, vzlet Kdaj odleti letalo?

Abitur - matura Matura ali zrelostni izpit (Abitur) je izpit, ki ga dijaki opravljajo ob zaključku srednje šole. Večina srednješolcev se odloči za opravljanje mature (Abitur ali Abi, kot jo pogovorno imenujejo) v zadnjem letniku srednje šole, ko so v 13.letniku. Vendar pa lahko na nekaterih šolah dijaki opravljajo maturo že konec 12. letnika. V Avstriji in Švici, kjer pravijo maturi Matura ali eidgenössische Matura, lahko dijaki opravljajo maturo že konec devetega letnika.

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b13 13

13

2/7/08 10:23:53 AM


A

abholen

abholen [ˈaphoːlən] Ich werde am Bahnhof abgeholt. das Abitur [abiˈtuːɐ̯] Sie hat ihr Abitur bestanden.

iti po, pobrati Prišli me bodo iskat na železniško postajo. matura Naredila je maturo.

absichtlich [ˈapzɪçtlɪç] Das hast du absichtlich gemacht!

namerno, namenoma To si storil namerno!

ähnlich [ˈɛːnlɪç] Peters Fahrrad ist ähnlich wie meins, nur dass es blau ist.

podoben Petrovo kolo je podobno mojemu, le da je modro.

alle [ˈalə] In diesem Laden gibt es alle möglichen Käsesorten.

vsi V tej trgovini imajo vse mogoče vrste sira.

allein [aˈlIain] Er war über Weihnachten allein.

sam Za božič je bil sam.

die Allergie [alɛrˈgiː] Ich habe keine Allergien.

alergija Nimam alergij.

alles [ˈaləs] In Kaufhäusern wie diesem bekommt man alles.

vse V veleblagovnicah kot je tale, dobimo vse.

als [als] Henning ist größer als ich.

kot Henning je večji od mene.

als ob Du guckst, als ob du einen Geist gesehen hättest.

kot da bi Gledaš, kot da bi videl prikazen.

14

70810 PONS 1000 NEM - osnovno b14 14

2/7/08 10:23:53 AM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098629  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098629.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098629  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098629.pdf