Page 1

1000 najpomembnejših besed

Španščina Osnovni besedni zaklad

Ernst Klett Sprachen Barcelona · Belgrad · Budapest Ljubljana · London · Posen · Prag Sofia · Stuttgart · Zagreb


1000 najpomembnejših besed Španščina Osnovni besedni zaklad Prirejeno po izvirniku: PONS Die 1000 wichtigsten Wörter Spanisch Grundwortschatz, ISBN 978-3-12-517699-7 Avtorice: María del Carmen Almendros de la Rosa, Carmen de Miguel, Astrid Grieger Prevod v slovenščino: Agata Šega Jezikovni pregled: Mateja Šetinc Urednik: Matej Šetinc Direktor produkcije: Klemen Fedran Oblikovanje: Janez Kotar s.p. Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d.o.o. Za založbo: Rok Kvaternik Tisk: Grafika Zlatečan, d.o.o. 1. izdaja: 1. natis Naklada: 6.000 izvodov

www.pons.si © originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, Germany 2007. All rights reserved. © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d.o.o., Ljubljana 2008. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.134.2'36(084.2)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ALMENDROS de la Rosa, María Carmen 1000 najpomembnejših besed : osnovni besedni zaklad. Španščina / [María del Carmen Almendros de la Rosa, Claudio Blasco, Sonja Schuberth-Kreuzter ; prevod v slovenščino Agata Šega]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-861-2 1. Blasco, Claudio 2. Schuberth-Kreutzer, Sonja 237612544 DN080049

2


Kazalo Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Test osnovnega besednega zaklada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Razlaga izgovarjave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1000 najpomembnejših besed: špansko-slovenski del . . . . . . . . . . . . . . 11 Slovensko-španski slovar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Tematski slovarček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Spoznavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Dnevi v tednu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Meseci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Letni časi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Števniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Barve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3


Predgovor Se vam mudi? Bi radi osvežili svoje znanje španskega jezika? V tej knjižici zbirke »1000 najpomembnejših besed« smo za vas zbrali tiste španske besede, ki jih največkrat uporabljamo. Jezikoslovci so dokazali, da s tisoč najpomembnejšimi besedami že obvladate pogovorni jezik. Nek kupec nam je o knjižici »Osnovni besedni zaklad« pisal naslednje: »Zares odlično! Vsako besedo si enostavno zapomnim in že imam na razpolago solidno špansko besedišče!« Drugi kupci so bili navdušeni nad tem, kako pregledno so knjižice urejene. Všeč jim je praktičen format in izbor najpomembnejših besed. Kjerkoli ste, na letalu, v parku, v šoli ali pa doma v naslanjaču, je PONS »1000 najpomembnejših besed« vaš idealni spremljevalec. Primeri ponazarjajo, kako vsako besedo pravilno uporabite v stavku. V tem priročniku boste enako hitro našli fraze, ki jih uporabljamo ob prvem srečanju, kot tudi španske pomene v slovensko-španskem slovarčku. Na ta način se boste še hitreje znašli v novem jeziku. Veliko uspeha in neskončno zabavo s španskim jezikom vam želi vaše uredništvo Pons-a

4


Test osnovnega besednega zaklada Koliko znam? Ali poznate najpomembnejše španske besede? Rešite ta test in se prepričajte! 1. Kako pravilno prevajamo el Este? A zahod B sever C vzhod 2. Prevedite: Ali lahko govorite tiše? A ¿Puede usted hablar más alto? B ¿Puede usted hablar más bajo? C ¿Puede usted hablar pequeño? 3. Česa ne pomeni hablar? A govoriti B pogovarjati se C kričati 4. Kaj ne spada skupaj? A luz – lugar B gastar – gastos C madre – padre 5. Kaj pomeni listo? A sit, poln B pripravljen, bister C čist, prost 6. Kateri je napačen prevod besede baño? A stranišče B kopalnica C mestna četrt 7. Kako napišemo poldan? A el medio día B el mediodía C el día medio

5


a a [a] Me voy a Madrid.

v; na Odhajam v Madrid.

abajo [aˈβaxo] Te espero abajo.

dol(i); spodaj Čakam te spodaj.

abandonar [aβan̩doˈnar] Ha abandonado al perro en la calle.

zapustiti Psa je zapustil na cesti.

abierto [aˈβjerto] abierta Entra, la puerta está abierta.

odprt, -a, -o

A

Vstopi, vrata so odprta.

abrazar [aβraˈθar] Abrazó a sus padres antes de salir.

objeti Preden je šel ven, je objel starše.

abrazo [aˈβraθo] ¡Dame un abrazo!

objem; gl. objeti Objemi me!

el abrigo [aˈβriɣo] Tengo un abrigo de piel carísimo. abrir [aˈβrir] No puedo abrir la lata de sardinas.

plašč Imam zelo drag krznen plašč.

odpreti Ne morem odpreti ribje konzerve.

el abuelo [aˈβwelo] la abuela El abuelo cuenta historias a sus nietos.

dedek babica Dedek pripoveduje zgodbe vnukom.

los abuelos [aˈβwelos] Voy a ver a mis abuelos todos los domingos.

stari starši Vsako nedeljo obiščem stare starše.

13


A

aburrido

aburrido [aβuˈrriðo] aburrida Esta película es bastante aburrida. acá [aˈka] ¡Ven acá!

dolgočasen, -sna, -o Ta film je precej dolgočasen.

sem; tukaj Pridi sem!

el aceite (de oliva) [aˈθei̯te] En España se aliña siempre la ensalada con aceite (de oliva), vinagre y sal.

olje (oljčno) V Španiji solato vedno začinijo z (oljčnim) oljem, kisom in soljo.

el aceite del motor ¿Podría controlar el nivel de aceite del motor?

olje (motorno) Bi lahko preverili, če je v motorju dovolj olja?

14

aclarar [aklaˈrar] Aclarar una situación.

pojasniti Pojasniti položaj.

acogedor [akoxeˈðor] Tu salón es muy acogedor.

udoben, -bna, -o Tvoja dnevna soba je zelo udobna.

acordarse [akorˈðarse] Me acuerdo del día en que nos conocimos.

spominjati se Spominjam se dneva, ko smo se spoznali.

además [aðeˈmas] No tengo hambre y además no me gusta esta comida.

poleg tega Nisem lačen, poleg tega mi ta hrana ni všeč.

adicional [aðiθjoˈnal] Información adicional.

dodaten, -tna, -tno Dodatna informacija.

adiós [aˈðjos] Adiós, ¡que te vaya bien!

adijo Adijo, drži se.

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098612  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098612  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612098612.pdf