Page 1

BGS 3 DZ 03.indd 1

3/28/08 12:03:51 PM


Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič BESEDE GRADIJO SVET 3 Delovni zvezek za slovenščino za tretji razred osnovne šole Jezikovni pregled: Simona Tavčar, Darka Tepina Podgoršek Ilustracije: Andreja Peklar, Kiki Omerzel, Simon Bogatin, Tone Kramarič Fotografije: Majda Pipan, Mira Kramarič, Arhiv Rokus Klett, iStock, Robert Primc, Krace, Ana Mrzlikar, Iztok Bončina, Marijana Cuderman, Fotodokumentacija Zoološkega vrta mesta Ljubljana

Vse knjige in dodatna gradiva Zaloæbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com

© Založba Rokus Klett, d.o.o., 2008. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

BGS 3 DZ 03.indd 2

BESEDE gradijo svet 3. Delovni zvezek za slovenščino za tretji razred osnovne šole / Milka Kern … ¡et al.¿ ; ¡ilustracije Andreja Peklar … et al.¿. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-774-5 1. Kern, Milka 238176256

3/28/08 12:03:52 PM


KAZALO PODATKI O UČENCU IN ŠOLI . . . . . . . . . . . . . 7 BRANJE KAZALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 URNIK INTERESNIH DEJAVNOSTI . . . . . . . . . 9 MAČKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ZLATI PRINAŠALEC IN PES SV. HUBERTA . 12 BRATOVA PAPAGAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 PTICE POZIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ŽABE NE PRIDEJO DO CILJA . . . . . . . . . . . . 18 ZMRZOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ČEMU MORAMO PITI VODO? . . . . . . . . . . .20 ODPADKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 SKRB ZA ZDRAVJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 ZDRAVILNE RASTLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ŠOLSKI JEDILNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 ČOKOLADNE KROGLICE . . . . . . . . . . . . . . . .26 OTROŠKI JEDILNI LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 MATEJINA POT V ŠOLO . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Z VLAKOM V LJUBLJANO . . . . . . . . . . . . . . .29 STAVBA NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI . . . . . . . .30 RAZVOJ KOLESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ČARAJTE Z LILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 TELEVIZIJSKI SPORED . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 RISANKA BONČI, KUŽA Z OČALI . . . . . . . . .35 LUTKOVNO GLEDALIŠČE . . . . . . . . . . . . . . . .36 KAKO SE OBNAŠAMO V GLEDALIŠČU? . . .38 OBISKALI SMO GLEDALIŠČE . . . . . . . . . . . . .39 VABILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 POROČILO O LUTKOVNI PREDSTAVI . . . . . 41 ČESTITKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 LUTKA NA KUHALNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 VOŠČILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 RAZGLEDNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 MOJA BABICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 HRČEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 BELA ŠTORKLJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 NARCISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK . . . . . . . . . . . . . . . . .52 UČILNICA TRETJEGA RAZREDA . . . . . . . . . .53

BGS 3 DZ 03.indd 3

NA EKSKURZIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 PIKA, VPRAŠAJ, KLICAJ . . . . . . . . . . . . . . . . .55 METULJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 KOSTANJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 S SOSEDOM NA SPREHOD . . . . . . . . . . . . . . 61 NEBO, NE BO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 NAGAJIVE BESEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 MANCA DOBI MUCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67 SREČANJE SORODNIKOV . . . . . . . . . . . . . . .69 V ŽIVALSKEM VRTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 NA SPREHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 V TELOVADNICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 VZPON NA STORŽIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 RAZREDNO TEKMOVANJE . . . . . . . . . . . . . .80 NA ŠPORTNEM TABORU . . . . . . . . . . . . . . . . 81 BESEDE Z ENAKIM POMENOM . . . . . . . . . .82 BESEDE Z NASPROTNIM POMENOM . . . . .84 BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM . . . . . . . . . . .85 MRAVLJICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 VČERAJ, DANES, JUTRI . . . . . . . . . . . . . . . . .88 OD KOD? KJE? KAM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 PRI KOVAČEVIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 IZGUBLJENA DEKLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 DOMAČA RACA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 KRESNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 NAVADNI JAGODNJAK . . . . . . . . . . . . . . . . 102 STENSKA URA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 MOJA SOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 OPIS ZGRADBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 DELOVNI DAN MOJE BABICE . . . . . . . . . . . 110 POIŠČI SKRITI ZAKLAD . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ŠOPEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 POROČILO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 MEDVEDEK – SLAVNA ZVEZDA . . . . . . . . . 123 OBVESTILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 MALI OGLASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 VOŠČILA, ČESTITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3/28/08 12:03:52 PM


Drage učenke in učenci!

Učbenik in delovni zvezek BESEDE GRADIJO SVET 3 sta namenjena branju in pisanju neumetnostnih besedil. V učbeniku boste brali različna besedila, v delovnem zvezku pa reševali naloge. Z reševanjem nalog se boste urili v natančnem branju, iskanju podatkov, pisanju odgovorov, dopolnjevanju povedi. Spoznali boste slovnična pravila in se preizkusili v natančnosti pri poslušanju besedil. S

so označene dodatne naloge. Uspešno jih rešujte.

Avtorice

-4BGS 3 DZ 03.indd 4

3/28/08 12:03:52 PM


PODATKI O UČENCU IN ŠOLI

MOJ PORTRET

Ime in priimek _________________________________________ Naslov (naselje/ulica, hišna številka) ______________________________________________________ Poštna številka _________________

Pošta ________________

ZNAK ŠOLE

Šola (ime šole) ______________________________________________________ Naslov (naselje/ulica, hišna številka) ______________________________________________________ Razred __________________ Razrednik/razredničarka _________________________________

-5BGS 3 DZ 03.indd 5

3/28/08 12:03:54 PM


BRANJE KAZALA Učbenik za slovenščino za tretji razred osnovne šole Dober dan! Janez z Gorenjske pri telefonu.

UČBENIK

O, Janez, zdravo! Kakšno presenečenje!

V kazalu učbenika Besede gradijo svet 3 poišči podatke. Napiši jih.

Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič

Besede gradijo svet 3 BGS 3 UC naslovnica.indd 1

3/21/08 11:27:42 AM

Napiši naslov prvega besedila v kazalu. _________________________ Na kateri strani je besedilo Ptice pozimi? _________________________ Koliko besedil je na strani 26? __________________________________ Ali je na strani 58 besedilo z naslovom Moja domovina Slovenija? ____ Na kateri strani si lahko prebereš o hrčku? ________________________ Napiši naslov besedila, v katerem je omenjen deček Nejc. ___________________________________________________________ Ali je na strani 29 samo besedilo z naslovom Cesarski pingvin? _______ Na kateri strani boš izvedel, čemu imajo zajci dolge uhlje? ___________ Napiši naslove besedil, ki pripovedujejo o počitnicah. ______________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Ali v učbeniku lahko prebereš besedilo Najdenček? ________________ Na koliko straneh je besedilo z naslovom Mačke? _________________ Ali je na strani 62 besedilo z naslovom Deklica iz Vietnama? _________ Napiši naslov zadnjega besedila v kazalu. _______________________ Koliko strani ima učbenik Besede gradijo svet 3? __________________ Koliko naslovov je v kazalu? ___________________________________

-6BGS 3 DZ 03.indd 6

3/28/08 12:03:56 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097745  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097745.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097745  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097745.pdf