Page 1

dr. Albinca Pesek

GLASBA

6

danes in nekoč

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu devetletke

P O P PO O

SK O A E N J E Z SI V J A A SS B L

O T O P T O GV A N O G L

A

Z I AO S KČ

S

O

EN N B E

»


Dr. Albinca Pesek

Glasba danes in nekoč 6 Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole Strokovni pregled: mag. Karmen Salmič Kovačič, Jerneja Bombek Jezikovni pregled: Andreja Blažič Klemenc Notografija: Blaž Rojko Ilustracije: Mojca Sekulič Fo Fotografije: Miha Krivic, iz arhivov GNI ZRC SAZU in Založbe Rokus Klett Strokovna sodelavca: Vanja Kos, Zvonko Tepeš

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com © 2008 Založba Rokus Klett, d.o.o. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 78(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Telefaks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

PESEK, Albinca Glasba danes in nekoč 6. Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; fotografije Miha Krivic, iz arhiva Založbe Rokus Klett]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-771-4 238614016 DN080257


GLAS IN VOKALNI SESTAVI Človeški glas ali vokal Mali vokalni sestavi ali male pevske skupine Pevski zbori

6 8 10

GLASBILA IN INŠTRUMENTALNI SESTAVI Glasbila in njihova zgodovina Razdelitev glasbil Pihala Trobila Tolkala Glasbila s tipkami Brenkala Godala Inštrumentalni komorni sestavi Orkester

12 13 14 17 20 23 26 29 32 34

INŠTRUMENTALNA IN VOKALNO-INŠTRUMENTALNA GLASBA Sonata Simfonija Koncert Programska in absolutna glasba Samospev Opera Muzikal

36 37 38 39 41 42 43

GLASBA ZA RAZLIČNE PRILOŽNOSTI Ljudska glasba Klasična ali umetniška glasba Popularna glasba Jazz Plesna glasba Narodnozabavna glasba

44 46 47 48 49 50

GLASBENO TEORETIČNI KOTIČEK Tonska abeceda Polton in celi ton Prestavni znaki ali predznaki: višaji in nižaji Durova lestvica Durove lestvice z višaji Durove lestvice z nižaji Molova lestvica Razdalje med toni Sozvočja Vrednosti not in pavz Glasbeni čas in časovne mere Sinkopa in triola Enostavni in sestavljeni taktovski načini Izvajalske oznake

51 51 51 52 53 53 53 54 54 55 55 56 58 58

DNEVNIK POSLUŠANJA GLASBE NOTNO ČRTOVJE SEZNAM ZVOČNIH PRIMEROV SKOZI IGRO DO UTRJEVANJA ZNANJA PESMARICA

59 61 63 67 75


Delovno gradivo


virtuoz, grleno petje

GLAS IN VOKALNI SESTAVI Človeški glas ali vokal Ljudje in živali se najpogosteje sporazumevajo z glasovi. Razmisli, katere glasove lahko ustvariš s svojimi glasilkami.

Petje je glasbeno izražanje z glasom. Razlikujemo šolane in nešolane pevce. Katero glasbo praviloma izvajajo prvi in katero drugi?

Kako bi opisal/-a glasbeni primer? 1. Murat & Jose Dej na glas

V katero glasbeno zvrst bi uvrstil/-a način petja, ki ga slišiš na posnetku? 2. Rezijanska ljudska Ta höra ta Banörina (Gora Banörina)

Tovrstno petje imenujemo grleno petje.

Zapoj svoj najnižji in najvišji ton. Kateri glas v pevskem zboru poješ oziroma bi glede na svoj tonski obseg lahko pel/-a?


Naštej ženske in moške pevske glasove. Ženski pevski glasovi so: Moški pevski glasovi so:

Pevca Yma Sumac in Bobby McFerrin imata izjemno velik glasovni obseg. Poslušaj posnetka in ugotovi, katere glasovne lege prepoznaš v pesmih. Yma Sumac:

3. Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo (3. stavek) iz Sonate za dva violončela (priredba za glas in violončelo) 4. Yma Sumac Odlomki iz različnih pesmi

Bobby McFerrin:

Bobby McFerrin

Med znanimi filmskimi melodijami je pesem I Was Born Under a Wandering Star. Kateri moški glas prepoznaš?

5. Lee Marvin I Was Born Under a Wandering Star (Rojen sem pod potujočo zvezdo)

Skladba Čmrljev let je v izvirniku inštrumentalna, lahko pa jo pojejo tudi 6. Nikolaj Rimski Korsakov Čmrljev let

virtuozni pevci. Kakšen naslov bi skladba še lahko imela?

Virtuoz je umetnik, ki dovršeno obvlada tehniko svojega glasbila ali glasu.

Sw i n

gle

g S in

er

s

Yma Sumac – glasbeni primeri pevke z izjemnim glasovnim obsegom www.yma-sumac.com/audio.htm

V ir

tu o

zinja

7


Skozi igro do utrjevanja znanja Avtor poglavja je Jo탑e Stabej.


Glas in vokalni sestavi 1. IZPOLNJEVANKA »GLASOVI«

1 2 3 4 5 6 7

17

2

30

34

28

12

20

15

24

3

23

5

14

31

25

1

2

3

4

5

6

7

26

13

33

8

6

8

9

10

11

12

13

14

7

29

10

27

4

15

16

17

18

19

20

21

1

11

19

9

18

22

23

24

25

26

27

28

35

21

16

32

22

29

30

31

32

33

34

35

Besede v prvi izpolnjevanki pomenijo: å uradni prepisovalec in potrjevalec listin (njegova pisarna je notariat), ç ploskev nasproti tlom v sobi, é trud, garanje, prizadevanje, è vrsta tolkala (veliki, mali, vojaški …), ê obrtnik, ki ne dela samo miz, ampak tudi stole, omare, ë kapljica, ki priteče iz oči, í moško ime (Stanislav). Črke na poljih s krogci ti dajo skupino glasbil, kot sta trobenta ali pozavna. Zdaj vse črke po številkah (ista številka pomeni isto črko) prenesi v drugi lik. Tam prebereš po vodoravnih vrstah imena za šest osnovnih glasov, tri ženske in tri moške.

2. RAČUN S PEVCI Račun je preprost: namesto imena vsakega vokalnega sestava vpiši tisto številko, kolikor članov šteje, potem pa po vrsti od številke do številke upoštevaj označene računske operacije (+, –, x in : so v tej nalogi enakovredni). Če pravilno razvozlaš vsakokratno število članov, moraš dobiti rezultat 100.

NONET × OKTET – SEKSTET × DUET : KVARTET × TERCET + SEPTET – SOLO – KVINTET = 100

Rešitev: x

68

-

x

:

x

+

-

-

=

100


Pesmarica Slovenska ljudska (Nadiška dolina) Beri, beri rožmarin zeleni Slovenska ljudska Čuk se je oženil Slovenska ljudska Jaz bi rad cigajnar bil Slovenska ljudska (gorenjska) Jaz pa pojdem na Gorenjsko (1) Slovenska ljudska (gorenjska) Jaz pa pojdem na Gorenjsko (2) Slovenska ljudska Je bela cesta uglajena Slovenska ljudska Kmetič veselo na svetu živi Slovenska ljudska Ljub’ca moja Slovenska ljudska Na planincah sončece sije Slovenska ljudska (belokranjska) Na vrtu mi javor zeleni Slovenska ljudska Suknjica črn baržun Slovenska ljudska Škrjanček poje, žvrgoli Slovenska ljudska (belokranjska) Tribučko kolo Jakob Jež (po ljudskih izštevankah) En ten tenera Slavko Avsenik/Marjan Stare Slovenija, od kod lepote tvoje Lojze Slak V dolini tihi Afriška ljudska (Zulu) Hambani Kahle Angleška ljudska Sing, Sing Together (Zapojmo skupaj) Avstrijska ljudska Alle Vögel sind schon da (Ptičice se vračajo) Hrvaška ljudska Ja sem Varaždinec Indijska ljudska Mary’s Boy Child (Marijin deček) Indonezijska ljudska (Java)/Albinca Pesek Buka Pintu Italijanska ljudska Santa Lucia (Sveta Lucija) Južnoameriška ljudska Rhythm and Syncopation (Ritem in sinkopiranje) Madžarska ljudska Balaton Ruska ljudska Kalinka Škotska ljudska My Bonnie Is Over the Ocean (Moj dragi je prek oceana) Ljudska (Albinca Pesek) Mala pisana ptičica Ljudska Jimba, jimba Harold Arlen/E. Y. Harburg Over the Rainbow (Nad mavrico)

76 77 78 80 80 82 84 85 86 87 88 90 91 92 93 95 96 96 97 98 100 101 102 103 104 105 106 108 109 110


Beri, beri ro탑marin zeleni, beri, beri, Micika, ro탑marin zeleni. Jest bi brala, komu bi ga dala? Liepim fantom, liepim fantom bi ga rada dala. Liepi fantje so sami zapravljavci, kar imajo, kar imajo, vse za vince dajo.

76

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097714  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097714.pdf