Page 1

Delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole

DN080058 GEOGRAFIJA 6 DZ.indd 1

2/14/08 9:07:52 AM


Helena Verdev

Raziskujem Zemljo 6 Delovni zvezek za geografijo v 6. razredu osnovne šole Strokovni pregled:

dr. Tatjana Resnik Planinc, Andrej Krumpak, Anita Kaube, Barbara Žitnik Ternovec, Bernarda Roudi, Bojan Šprogar, Damjan Snoj, Jožica Razbornik Kukovičič, Karmen Simonič Mervic, Marija Kustec, Mojca Hrvatin, Petra Jesenek Bračko, Savina Radišek Kuhar, Suzana Čus, Suzana Deutsch in Vesna Butkovič

Jezikovni pregled:

Katja Križnik

Ilustracije:

Igor Šinkovec

Zemljevidi:

Monde Neuf, Geodetski zavod Slovenije

Tehnične risbe:

Gregor Štrukelj, Mojca Sekulič Fo, Vasja Kožuh

Fotografije:

Istockphoto, Dreamstime, Vasja Kožuh, Iztok Bončina (natančen seznam na koncu knjige)

Gradivo je nastalo po usmeritvah in standardih National Geographic Society.

© National Geographic Society 2008. Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice. Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. V kolikor v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 91(075.2)(076.1)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

VERDEV, Helena Raziskujem Zemljo. Delovni zvezek za geografijo v 6. razredu / Helena Verdev ; [ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf, Geodetski zavod Slovenije ; tehnične risbe Gregor Štrukelj, Mojca Sekulič Fo, Vasja Kožuh ; fotografije Istockphoto, Iztok Bončina, Vasja Kožuh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ISBN 978-961-209-770-7 237235456

DN080058

DN080058 GEOGRAFIJA 6 DZ.indd 2

2/18/08 2:31:46 PM


i k š i n t Popo dnevnik Potovanje se je začelo in že so tu prvi vtisi. Še veliko jih bo in kaj lahko se zgodi, da bi kakšna pomembna zgodba ali spoznanje odšlo v pozabo. Zato si vsi veliki popotniki najpomembnejše dogodke in najbolj zanimive zgodbe sproti zapisujejo. Da ti olajšamo delo, smo ti pripravili tale drobni popotniški dnevnik. Marsikaj smo postorili že v agenciji, ti moraš le še dopolniti manjkajoča polja, povezati ustrezne pojme, pobarvati določena območja ipd. V dnevniku so tudi zanimivosti in zabavne naloge, ki ti bodo krajšale dolge ure čakanja na avtobuse, vlake in letala. Pa srečno pot!

A

Geografija .................................................................................. 4

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Vesolje ......................................................................................... 5 Osončje .................................................................................. 6–7 Raziskovanje vesolja .............................................................. 8 Oblika in zgradba Zemlje ..................................................... 9 Kopno in voda ................................................................ 10–11 Oblike površja ................................................................ 12–13 Značilnosti celin ............................................................ 14–15 Poselitev ........................................................................... 16–17

C1 Upodabljanje Zemlje .......................................................... 18 C2 Geografska lega .................................................................... 19 C3 Zemljevidi ........................................................................ 20–21 projekt: izdelava zemljevida ...................................... 22–23 C4 Uporaba zemljevida ............................................................ 24 C5 Orientacija .............................................................................. 25 D1 D2 D3 D4

Vrtenje in kroženje .............................................................. Vrtenje okoli osi .................................................................... Kroženje okoli Sonca .......................................................... Letni časi .................................................................................

E1 E2 E3 E4 E5

Vreme in podnebje ...................................................... 30–31 Toplotni pasovi ..................................................................... 32 Vroči ali tropski pas ............................................................. 33 Zmerno topli pas .................................................................. 34 Mrzli ali polarni pas ............................................................. 35

26 27 28 29

3

DN080058 GEOGRAFIJA 6 DZ.indd 3

2/14/08 9:08:00 AM


A GEOGRAFIJA Geografija je veda, ki zbira spoznanja o Zemlji in nam pomaga razumeti svet, v katerem živimo.

1. Kako danes spoznavamo Zemljo? A) Poglej skozi okno in nariši pokrajino, ki jo vidiš.

Benka Pulko Na Zemlji še vedno obstaja kakšen neodkrit del, ki morda čaka prav nate. Lahko opraviš tudi potovanje, ki ga pred tabo ni še nihče. Slovenska popotnica Benka Pulko je opravila prvo samostojno potovanje z motorjem po vseh sedmih celinah.

B) Pojave na svoji sliki razvrsti glede na to, ali pripadajo naravnim ali družbenim pojavom. V pomoč pri razvrščanju uporabi učbenik na strani 6 in 7. naravni pojavi

družbeni pojavi

rastlinstvo

cesta

2. Razmisli, kaj že veš o Zemlji in delih njenega površja in zapiši spodaj.

4

DN080058 GEOGRAFIJA 6 DZ.indd 4

2/14/08 9:08:01 AM


B1 VESOLJE Zemlja je vesoljsko telo v ogromnem sestavu, ki ga imenujemo vesolje. Vesolje je vse, kar je.

1. Oglej si slike vesoljskih teles in jih poimenuj.

Aktualno

2. Reši izpolnjevanko. Pomagaj si z učbenikom na strani 8 in 9.

Septembra 2007 je gorovje v Peruju zadel meteorit, ki je povzročil skrivnostno bolezen med lokalnim prebivalstvom. Znanstveniki so slabo počutje ljudi pojasnili z vdihavanjem strupenih par, ki so se sprostile ob padcu meteorita.

V pobarvanih poljih se bo pojavil nov pojem. Razloži ga. Velike, zelo segrete, plinaste krogle. Oddajajo svetlobo in toploto. Majhno, zamrznjeno vesoljsko telo. Vidimo ga kot svetlo kroglo z repom. Sestavlja jo več milijard zvezd. Naša se imenuje Rimska cesta. Zemlji najbližja zvezda. Velike plinaste ali kamnite krogle. Ne oddajajo lastne svetlobe.

P

L A N E

T

I

Manjša telesa, ki ob vstopu v Zemljino ozračje zažarijo. Deli meteorja, ki dosežejo površje. Večji kosi ustvarijo kraterje.

5

DN080058 GEOGRAFIJA 6 DZ.indd 5

2/14/08 9:08:06 AM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097707  
http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097707  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097707.pdf