Page 1

Merske enote in denar 2 MATEMATIČNE VAJE ZA TRETJI IN ČETRTI RAZRED

ZNAM VEC MAT 4.indb 1

9/26/07 1:31:17 PM


Zbirka Znam več

Znam več − Matematika Merske enote in denar – 2. del

Prirejeno po izvirnikih: Rechnen mit Großen (ISBN 3-12-929145-8) in Textaufgaben (ISBN 3-12-929172-6) Prevod: Angela Žugič s.p. (Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman) Jezikovni pregled: Katja Paladin Ilustracije: po izvirniku

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© originalna izdaja: Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2006 in 2007 © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett d.o.o. Ljubljana 2007 Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ZNAM za več. Matematika. Merske enote in denar / [prevod Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več) Prevod in priredba del: Rechnen mit Geld, Längen und Zeit ; Texaufgaben ISBN 978-961-209-730-1 (del 2) 234737664

DN070523

ZNAM VEC MAT 4.indb 2

9/26/07 1:31:20 PM


Pozdravljen, matematični navdušenec! Se ti matematika še ne zdi zabavna? Potem je tole pravi zvezek zate! Predvidevamo, da imaš že določen pregled in nekaj gotovosti pri ravnanju s števili in formulami. Zmajček vseznalček ti bo pomagal z nasveti najti pot do rešitve. Za reševanje besedilnih nalog moraš najprej zanesljivo in hitro računati in pretvarjati merske enote. Vaja dela mojstra! Vedno reši najmanj eno dvojno stran v zvezku, saj sestavlja eno učno enoto. Svoje rezultate lahko preveriš z rešitvami na koncu zvezka. Zdaj pa le hitro na delo in veliko zabave pri reševanju!

ZNAM VEC MAT 4.indb 3

9/26/07 1:31:21 PM


6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

ZNAM VEC MAT 4.indb 4

Posebna ponudba

Računamo z denarnimi vrednostmi

Preveri izračun pri nakupu

Pisno seštevamo in odštevamo

Naučimo se sestavljanja

Pretvarjamo dolžine

Na kolesarjenju

Računamo z dolžinami

Mase morajo držati

Računamo z maso

Težki zalogaji

Računamo z maso

Akvarij

Votla mera

Točnost je vrlina

Računamo s časom

Televizijski program

Krajša časovna obdobja

Tu padajo rekordi

Pretvarjamo čase

Kombiniranje je moderno

Računamo za vajo

Kocka

Mreža

Igralna kocka

Mreža

Računanje je pomembno

Računamo za vajo

9/26/07 1:31:22 PM


34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

ZNAM VEC MAT 4.indb 5

Tako postane kolesarjenje zabavno!

Iščemo – imamo – izračunamo

Žemljice, sveže žemljice!

Denar: pišemo decimalne vejice

Na športnem srečanju

Pomagajmo si s puščicami

Nogometne sličice

Matematični pojmi

Zaupanje je dobro – preverjanje je boljše!

Preverjamo račune

Ekološka trgovina

Rišemo naloge

V supermarketu

Vmesni izračuni

Dostavljalci

Masa: pišemo decimalne vejice

V prodajalni pijač

Masa in prostornina

Naučimo se peke!

Pretvarjamo mase

Kdo najbolje zavija?

Pomagajmo si z načrti

Na pošti

Računamo v tabelah

Pri trgovcu z rabljenimi avtomobili

Pomagajmo si z načrti

Gremo na šolski izlet!

Potek reševanja naloge

Pa smo na koncu

Razumevanje besedila

Rešitve

9/26/07 1:31:24 PM


6

Posebna ponudba Evina mama pri nakupu pazi na posebne ponudbe.

Posebna ponudba!

Breskve

Klobasice Sadni sok

To je račun, ki ga je dobila Evina mama. 1

Preveri račun. So vsi rezultati pravilni?

Super nakup Klobasice

1,99 €

Sadni sok

0,85 €

Breskve

1,25 €

Vsota

4,09 €

Gotovina Vračilo

ZNAM VEC MAT 4.indb 6

10,00 € 5,91 €

9/26/07 1:31:25 PM


7

2

To je račun pred posebno ponudbo. Izpolni.

3

Koliko denarja je mama prihranila?

Običajni nakup Klobasice Sadni sok Breskve Vsota Gotovina

10,00 €

Vračilo

4

V preglednico vstavi stare in nove cene.

klobasice stara cena

sadni sok

breskve

2,49 €

posebna ponudba prihranek

5

Zdaj pa izračunaj, koliko prihrani Evina mama, če kupi dve pločevinki breskev in eno steklenico sadnega soka.

ZNAM VEC MAT 4.indb 7

9/26/07 1:31:29 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097301  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097301.pdf

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097301  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097301.pdf