Page 1

Merske enote in denar 1

MATEMATIト君E VAJE ZA DRUGI IN TRETJI RAZRED

Zdruzen ucbenik 03.indd 1

9/26/07 3:28:08 PM


Zbirka Znam več

Znam več − Matematika Merske enote in denar – 1. del

Prirejeno po izvirnikih: Rechnen mit Geld, Längen und Zeit (ISBN 3-12-929458-9) in Textaufgaben (ISBN 3-12-929176-4) Prevod: Angela Žugič s.p. (Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman) Jezikovni pregled: Katja Paladin Ilustracije: po izvirniku

Vse knjige Založbe Rokus Klett in dodatna gradiva dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© originalna izdaja: Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2006 in 2007 © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett d.o.o. Ljubljana 2007 Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 51(075.2)(076)

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ZNAM za več. Matematika. Merske enote in denar / [prevod Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - (Zbirka Znam za več) Prevod in priredba del: Rechnen mit Geld, Längen und Zeit ; Texaufgaben ISBN 978-961-209-729-5 (del 1) 234737664

DN070522

Zdruzen ucbenik 03.indd 2

9/26/07 3:28:09 PM


Živjo! Zdaj si že v drugem razredu in naučil si se že veliko o številih. V tem zvezku lahko ponovno vadiš računanje z denarjem, dolžinami in časom. Zmajčki vseznalčki bodo dajali pametne napotke in ti pokazali, da je učenje lahko tudi zabavno. Izberi si katerokoli dvojno stran po svojem okusu ter prični. Rešitve boš našel prav pri koncu. Vendar najprej izračunaj in šele nato preveri! Če se rezultat ne ujema, izračunaj ponovno. Zdaj lahko začneš. Veliko uspeha!

Zdruzen ucbenik 03.indd 3

9/26/07 3:28:09 PM


6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Zdruzen ucbenik 03.indd 4

Juhej, svetovni dan varčevanja!

Primerjamo in razvrščamo denar

Pri Cekarčku kupuješ poceni

Računamo z denarnimi vrednostmi

2. a na šolskem izletu

Računamo z denarnimi vrednostmi

Pri velikih in malih živalih

Ocenjujemo in merimo

Na obisku v dedkovi delavnici

Rišemo daljice

Športno državno prvenstvo

Računamo z dolžinami (m – cm)

V prirodoslovnem muzeju

Računamo z dolžinami (dm – cm)

Čarovnik Cepetavček

Računske uganke

V deželi ur

Časi in deli dneva

Začetek olimpijade živali!

Čas (ure, minute)

Z ladjo na poti

Trajanje časa

Koledar rojstnih dni

Koledar in datum

Na podstrešju

Somerni liki

Pri starih Egipčanih

Kocke in kvadri

9/26/07 3:28:09 PM


34 Gledališče Tisoč 36 38 40 42 44 46 48 50

52 54 56 58

60 62 63

Zdruzen ucbenik 03.indd 5

Računamo do tisoč

Pri družini Groza

Računske uganke

Nova otroška soba

Primerjamo cene

Sladoledna hiša Fino

Pišemo decimalne vejice (€ – ct)

Prodajalna malic

Računamo v razpredelnicah

Na poti z avtodomom

Računamo z dolžinami (km – m)

Rekordi iz živalskega kraljestva

Pišemo decimalne vejice (m – cm)

Drevesna hišica

Dolžine (m – cm – mm)

Razredni kviz

Črtkanje in razpredelnice

Pripravljeni – pozor – zdaj!

Dolžina časa (min – s)

Naučimo se čaranja!

Računamo s časi

Iskanje zaklada

Beremo zemljevid

V naravnem parku

Računamo z maso (kg – g)

Debeluhi vseh vrst

Računamo z maso (t – kg)

Pa smo na koncu

Vaje za zbranost

Rešitve

9/26/07 3:28:10 PM


6

Juhej, svetovni dan varčevanja!

SVE NJA TOVN I DAN VARČEVA

31. oktobra je dan varčevanja: vsi otroci so prinesli na banko polne hranilne prašičke. Tudi Jana in Tim sta tam.

1

Gospod Mlinar odpre Janinega hranilnega prašička ter najprej razvrsti kovance in bankovce glede na njihovo vrednost. Piši tako: 50 € > 20 € > …

1 evro = 100 centov 1 € = 100 ct

2

Nato gospod Mlinar zapiše vrednosti denarja v hranilno knjižico. Kdo je privarčeval največ?

Tim

Gabi

Marko

Ana

Odgovor:

Zdruzen ucbenik 03.indd 6

9/26/07 3:28:11 PM


7

SVE TOVN A I DAN VARČEVANJ

3

Pri okencu 2 je zdaj na vrsti Tadej. Skupaj je privarčeval 63 € 22 ct. Nariši kovance in bankovce!

Pri okencu 3 gospa Ribič zapisuje denarne zneske. Preberi in napiši zneske!

4

1€

10 ct

1 ct

2

1

5

7

4

0

1

2

8

2 € 15 ct

7 € 96 ct 6 € 87 ct 0 € 10 ct

Zdruzen ucbenik 03.indd 7

9/26/07 3:28:15 PM

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097295  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612097295.pdf