Page 1

Poslovni stiki NEMŠČINA Josef Wergen Annette Wörner

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0 Ernst Klett Sprachen Atene • Barcelona • Beograd • Budimpešta • Ljubljana • London • Poznanj • Praga • Sarajevo • Sofija • Ljubljana • Zagreb

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 1

12/1/10 2:40 PM


Poslovni stiki NEMŠČINA Josef Wergen Annette Wörner

Prevod: Gaia Venician Jezikovni pregled: Katja Paladin Strokovni pregled: dr. Irena Zavrl Osnutek logotipa: Erwin Poell, Heidelberg Predelava logotipa: Sabine Redlin, Ludwigsburg Osnutek naslovnice: deutschewerbeagentur Oblikovanje naslovnice: Helikopter, Aleš Pučnik s. p. Fotografije na naslovnici: ©iStockphoto.com / LajosRepasi, ©iStockphoto.com / Bim Oblikovanje notranjih strani: Fotosatz Kaufmann in Studio Rokus Klett www.pons.si

© originalna izdaja: Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2005 © slovenska izdaja: Založba Rokus Klett, d. o. o. (Ljubljana 2005) Vse pravice pridržane.

knjigarna.com swis721

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu in postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CMYK 10/100/90/0 Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

POSLOVNI STIKI NEM 2011 1-13.indd 2

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.112.2:33(035) WERGEN, Josef Poslovni stiki. Nemščina : [dokumenti, pisma, e-sporočila, pogovori --- : jezikovni priročnik] / Josef Wergen, Annette Wörner ; [prevod Gaia Venician]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011 ISBN 978-961-209-563-5 1. Wörner, Annette 252734208

5.4.11 15:56


Kazalo – Inhaltsverzeichnis

Kazalo – Inhaltsverzeichnis Navodila za rabo priročnika – So benutzen Sie dieses Buch

6

Splošna pravila – Allgemeine Regeln Vzorčno pismo; slog in oblika nemškega pisma

7

Teme – Themen 1. Pridobivanje informacij – Informationen einholen Izražanje interesov; informacije; dokumenti; povpraševanje po ceni ...

14

2. Določanje terminov – Termine vereinbaren Sklicevanje; predlaganje terminov; priprave

20

3. Potrjevanje terminov – Termine bestätigen Potrjevanje, prestavljanje in odpovedovanje terminov

26

4. Rezervacije – Reservierungen vornehmen Rezervacije, najem; način plačila, cene

33

5. Potrjevanje rezervacij – Reservierungen bestätigen Potrditev in odklonitev rezervacije; kako predlagamo drugo možnost

39

6. Ponudbe in predračuni stroškov – Angebote und Kostenvoranschläge Sklicevanje, oblikovanje ponudbe in predračuna stroškov; odobritev popusta

44

7. Naročanje – Bestellungen aufgeben Oddaja, spreminjanje in razveljavljanje naročil; odklonitev ponudbe

50

8. Odgovori na naročila – Bestellungen beantworten Potrditev naročila; napoved zamujene dostave; odklonitev naročila

55

9. Dostavni pogoji – Lieferbedingungen Navedba dostavnih rokov in pogojev odpreme

60

10. Plačilni pogoji – Zahlungsbedingungen Navedba plačilnih pogojev; odobritev posebnih pogojev; plačila

knjigarna.com swis721

65

11. Opomini – Zahlungserinnerungen Terjatev plačil; odgovor na opomin

70

12. Pogajanja in dogovori – Verhandlungen und Vereinbarungen Predstavitev lastnega podjetja; predlogi za sodelovanje; predstavitev prednosti

76

CMYK 10/100/90/0

13. Sestavljanje pogodb – Verträge aufsetzen Pogodbeni pogoji; potrjevanje in podpisovanje pogodb

81

3

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 3

11/24/10 9:30 AM


Kazalo – Inhaltsverzeichnis 14. Napake in reklamacije – Mängel und Reklamationen Reklamacija zamujene dostave in poškodb; vložitev zahtevka; napoved posledic

86

15. Odgovarjanje na reklamacije – Reklamationen beantworten Razlaga zakasnitve; opravičilo; odklonitev reklamacije; sprejemljiv dogovor

91

16. Poslovna obvestila – Geschäftliche Mitteilungen Naznanitev dogodka; opozarjanje na posebnosti

96

17. Vabila – Einladungen Formalna in neformalna vabila; sprejem, odklonitev vabila

100

18. Zahvalna pisma – Dankschreiben Formalna in neformalna zahvalna pisma; kako vrnemo povabilo

106

19. Voščila in sožalna pisma – Glückwünsche und Kondolenzschreiben Voščila; dobrodošlice; sožalje; želje za okrevanje

110

20. Ponudbe prostih delovnih mest in prošnje za delo – Stellenangebote und Bewerbungen Oglasi za prosta delovna mesta; oblikovanje prošnje; navajanje osebnih podatkov; pričakovano plačilo

115

21. Življenjepis – Lebenslauf Oblika in sestavni deli življenjepisa

122

22. Odgovori na prošnje za delovno mesto – Bewerbungen beantworten Odgovor na vlogo; povabilo na razgovor; odklonitev vloge

125

23. Osebna pisma upravnim organom – Persönliche Briefe an Behörden Prošnja za informacije in dokumente; pisanje prošnje; odziv na zavrnitev

130

24. Zavarovanja – Versicherungen Povpraševanje po tarifah; prijava škode; odpoved zavarovanja

134

25. Pisma najemodajalcem – Briefe an Vermieter Kandidiranje za stanovanje; obračun obratovalnih stroškov; povišanje najemnine; poškodbe v stanovanju; odpoved

139

26. Elektronska korespondenca – Elektronische Korrespondenz Elektronska pošta; internet

144

27. Telefoniranje – Telefonieren Kako sprejmemo klic; posredovanje klica; puščanje sporočila; končanje pogovora

149

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

4

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 4

11/24/10 9:30 AM


Kazalo – Inhaltsverzeichnis

Dodatek – Anhang Vzorčna pisma in rešitve – Musterbriefe und Lösungen

159

Predlogi rešitev k poglavjem „Preizkusite se!“ – Lösungsvorschläge zu „Sie sind dran!“ 170 Uporabne fraze – Nützliche Wendungen

176

Najpogostejše okrajšave – Geläufige Abkürzungen

181

Posebnosti v Avstriji in Švici – Besonderheiten in Österreich und der Schweiz

184

Nemško-slovenski glosar – Glossar Deutsch-Slowenisch

186

Slovensko-nemški glosar – Glossar Slowenisch-Deutsch

198

Seznam gesel – Stichwortverzeichnis

210

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

5

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 5

11/24/10 9:31 AM


Navodila za rabo priročnika – So benutzen Sie dieses Buch

Navodila za rabo priročnika Če bi se radi naučili obvladati dogovorjene oblike korespondence v nemščini, upoštevajte naslednje napotke: Najprej preberite uvodno poglavje Splošna pravila. V poglavjih, ki sledijo, se boste naučili oblikovati pisma v nemščini. Pri tem boste občasno naleteli na razdelka „formalno“ in „neformalno“, ki se pogosto, a ne vedno, ujemata s kategorijama „poslovna pisma“ in „zasebna pisma“. V desnem spodnjem kotu vsakega vzorčnega pisma lahko vidite stopnjo formalnosti, označeno s števili od 1 (formalno) do 4 (neformalno). Načeloma je vsako poglavje razdeljeno takole: Najprej dopolnjujte pismo z vrzelmi. Na seznamu izbirate med različnimi možnostmi in pravilni izraz napišete na ustrezno prazno mesto. V dodatku knjige najdete pisma z rešitvami, ki vam lahko služijo tudi kot vzorčna pisma. V razdelku Uporabne fraze so navedene najpogostejše fraze, uporabne v določenih okoliščinah. Opombe vas opozarjajo na posebne jezikovne oblike in vam dajejo nasvete za določeno tematsko področje. Nazadnje boste našli razdelek Preizkusite se!, v katerem lahko s pomočjo nepopolnih stavkov, ki jih morate dopolniti, samostojno sestavite pisma ali posamezne dele pisem. Tako si boste zapomnili najpomembnejše izraze in fraze ter si vtisnili v spomin različne možnosti za oblikovanje dopisov. V ostalih nalogah lahko vadite besedišče, povezano z obravnavano temo, in slovnico. Tudi za ta del boste v dodatku našli rešitve oziroma predloge zanje. Nasveti za učenje bodo pripomogli k še bolj učinkovitemu učenju. Kadar potrebujete pomoč le pri določeni temi, lahko to knjigo uporabite tudi kot priročnik: V uvodnem poglavju Splošna pravila so navedena oblikovna pravila nemške korespondence. Vzorčna pisma vam lahko služijo kot predloga, kadar želite napisati dopis s točno določenega področja. Razdelek Uporabne fraze vam ponuja uporabne fraze nemške poslovne korespondence. V glosarjih boste našli izraze, navedene v knjigi, ki jih morda nimate vedno pri roki, in sicer v slovenskem in nemškem jeziku. Uporabne fraze za telefonske pogovore na posebnem kartončku vam bodo pri telefoniranju hitro pomagale, da ne boste nenadoma ostali brez besed.

knjigarna.com swis721

Veliko uspeha pri pisanju in telefoniranju!

CMYK 10/100/90/0

6

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 6

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Splošna pravila Vzorčno pismo

Publikus

Publikus PR-Agentur Konstanzer Allee 14 70258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0 Fax: (07 11) 99 55 77-0 www.publikus.si E-Mail: a.koren@publikus.de Amtsgericht Ljubljana 5200045

Offizil Büroeinrichtungen GmbH & Co. KG Herrn Walter Schulz Postfach 10 10 10

Stuttgart, 20…-08-17

70049 Stuttgart

Ihr Schreiben vom 15.08.20… Informationen über Bürostühle Sehr geehrter Herr Schulz, mit Ihrem neuen Katalog haben Sie uns eine Freude gemacht. Vielen Dank! Die meisten der von Ihnen angebotenen Stühle gefallen mir gut. Für die Modelle Rosso, Blu und Cool interessiere ich mich sehr. Wäre es möglich, diese drei Modelle auch über die angebotenen 3 Monate Probesitzen bis Ende Dezember zu behalten? Das wären dann 4 Probemonate. Bitte geben Sie mir bis Ende kommender Woche Bescheid. Danke. Mit freundlichen Grüßen

knjigarna.com swis721

Ana Koren Geschäftsführerin

2 CMYK Vzorčno pismo ustreza določilom10/100/90/0 DIN 5008 (DIN = nemški industrijski standard). Zagotovo boste zasledili tudi druge različice.

7

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 7

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln Tu si lahko ogledate vzorec za dopis po DIN 5008: Naslov pošiljatelja je štiri vrstice (2,5 cm) za začetkom pisemske pole Ime in priimek Ulica in hišna številka Poštna številka in kraj Telefonska številka (npr. +386 1 513 46 05)

Datum

Štiri prazne vrstice do začetka naslova Ime podjetja/ustanove Odnosna oseba/oddelek Ulica in hišna številka oz. poštni predal Prazna vrstica Poštna številka in kraj Štiri prazne vrstice do zadeve Zadeva Dve prazni vrstici Nagovor z vejico Prazna vrstica začetek besedila, z malo začetnico

Krajši stavki; ne pozabite na odstavke Prazna vrstica Zaključni pozdrav (npr. Mit freundlichen Grüßen) Podpis

knjigarna.com swis721

Tri prazne vrstice Priloga/-e

CMYK 10/100/90/0 Kadar dopis nima glave, napišemo naslov pošiljatelja vedno na levo stran. Pisemska glava in naslov

Naslov prejemnika, tako pri zasebnih pismih kot tudi pri poslovnih dopisih, tudi v tem primeru napišemo na levo stran.

8

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 8

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Nagovor v naslovu Frau: za poročeno in samsko žensko (Fräulein je zastarel izraz za samsko žensko) Herrn: za moškega Herren: za dva ali več moških Ne pozabite, da naslov pogosto napišemo v tožilniku! Pri ustanovah, zavodih oziroma drugih institucijah napišemo: An den Präsidenten des Deutschen Bundestages Herrn (dopišemo še ime in priimek) Kadar pišemo osebi z nazivom, pošiljko naslovimo takole: Frau Prof. Dr. (dopišemo še ime in priimek) Doktorskega naziva naj v naslovu in nagovoru ne bi izpuščali, morda le takrat, kadar osebo dobro poznamo. Napišemo okrajšano (Dr.) z imenom. Tudi diplomski naziv krajšamo (npr. Dipl.-Ing.), v nagovoru pa ga ne navajamo. Kadar imena naslovnika ne poznamo, lahko navedemo funkcijo, ki jo ima v podjetju, ali oddelek, na katerem dela, npr. Personalabteilung (kadrovski oddelek).

Datum Datum napišemo na desno stran v prvo ali zadnjo vrsto naslovnikovega naslova. Datum napišemo v skladu z DIN 5008 (ISO) leto-mesec-dan, npr. 2005-10-03. Za Nemčijo pa je običajni vrstni red dan, mesec, leto, npr. 03.10.2005.

Nagovor na začetku pisma Formalni odnosi: Kadar pišemo:

se nagovor glasi:

knjigarna.com swis721

podjetju ali osebi, katere imena in spola ne poznamo

Sehr geehrte Damen und Herren,

gospe (poročeni ali samski), katere imena ne poznamo

Sehr geehrte Dame,

CMYK Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau Schmidt, 10/100/90/0

moškemu, katerega imena ne poznamo osebi, katere ime poznamo

Sehr geehrter Herr Maier,

pri poklicnih poimenovanjih in poimenovanjih funkcij in položajev

Sehr geehrte Frau Professor, Sehr geehrter Herr General,

9

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 9

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln Neformalni ali osebni odnosi: Kadar pišemo:

se nagovor glasi:

osebi, katere ime poznamo

Liebe Frau Schmidt, Lieber Herr Maier,

osebi, ki jo nagovarjamo z imenom

Liebe Christine, Lieber Walter,

prijateljici ali prijatelju

Liebe Susi, Lieber Otto,

Ne pozabite, da za nagovorom stoji vejica. Posebnost pri tem je vsekakor Švica, kjer vejice ne pišejo, pismo pa začnejo – drugače, kot je običajno – z veliko začetnico.

Zaključni pozdrav Formalni odnosi Običajna pozdravna formula se glasi: Mit freundlichen Grüßen. Napišete lahko tudi Mit freundlichem Gruß, vendar je to najmanj, kar morate napisati. Beseda Hochachtungsvoll je zastarela. Neformalni ali osebni odnosi: Kadar pišemo:

se nagovor glasi:

osebi, katere ime poznamo

Herzliche Grüße Ihr(e)

osebi, ki jo tikamo

Herzliche Grüße dein(e)

prijateljici ali prijatelju

Herzlichst dein(e) Alles Liebe

Za zaključnim pozdravom ne pišemo niti vejice niti pike. Dein/Deine velikokrat pišemo z veliko začetnico kot izraz spoštovanja.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

10

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 10

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Podpis Podpišemo se vedno na levo stran med zaključnim pozdravom in računalniško natipkanim imenom pošiljatelja, ki mu lahko dodamo naziv ali funkcijo v podjetju. Mit freundlichen Grüßen

J. Novak Abteilungsleiter Kadar iz natipkanega imena ni razvidno, ali je pošiljatelj moški ali ženska, nam je včasih lahko v pomoč naziv (Leiterin). Kadar je oseba, ki pismo podpisuje, hkrati tudi pošiljatelj, imena ni treba računalniško navajati.

Kratice in opombe Zgoraj levo pod pisemsko glavo oziroma pod naslovom včasih lahko preberemo: Az: – znak pošiljatelja, ki je ponavadi sestavljen iz inicialk sestavljalca in njegove tajnice ter številke dopisa, številke računa ali številke kupca, npr.: ep / W 75367 Unser Zeichen: – znak pošiljatelja (gl. zgoraj) Ihr Zeichen Va2468: – znak prejemnika, ki ga v odgovoru prevzame pošiljatelj Za prejemnikovim naslovom: Ihre Bestellung vom 03.04.20… – zadeva pisma Lieferschein Nr. 3579 vom 10.04.20… – pismo se navezuje na navedeno pošiljko Med zaključnim pozdravom in podpisom oziroma med podpisom in natipkanim imenom: i. A. (im Auftrag) – po naročilu; podpisani ni avtor vsebine dopisa in nima pooblastil i. V. (in Vertretung) – zastopnik, pooblaščenec; podpisani je pravno določen, da v imenu podjetja ali namesto kogar koli podpisuje dokumente Spodaj levo, pod podpisom:

knjigarna.com swis721

PS: – uporablja se v neformalnih pismih za pripisovanje podatkov, ki smo jih v glavnem delu pisma pozabili navesti Anlage(n) ali Anl.(n) – kaže na dejstvo, da so pismu priloženi dokumenti (čeki, katalogi, predračuni stroškov itn.) Kopie: ali Kopie an: – označuje imena tistih, ki prejmejo kopijo pisma

CMYK 10/100/90/0

11

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 11

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Oblika in slog Nemščina je uradni jezik v Nemčiji, Avstriji in Švici. Ker gre za tri različne dežele, moramo upoštevati različne kulturne navade. V Avstriji imajo nazivi velik pomen in jih vedno navajajo. V Švici niso tako pomembni. Tam tudi ne uporabljajo črke ß: namesto Straße napišejo Strasse. Za nagovorom vedno sledi vejica, ki odpade le v Švici. Besedilo se začne s prvo vrstico po nagovoru in ga dandanes oblikujemo po naslednjih kriterijih: – vsako vrsto začnemo pisati na levem zunanjem robu, pri novem odstavku izpustimo vrstico; – prvo besedo v glavnem delu pisma, torej za nagovorom – z izjemo Švice – pišemo z malo začetnico. Kadar je prva beseda samostalnik, jo seveda vedno pišemo z veliko začetnico. Sehr geehrte Frau Koren, wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom … Leider ist es uns nicht möglich, … … Mit freundlichen Grüßen

V Švici: Sehr geehrte Frau Koren Besten Dank für Ihr Schreiben vom … Selbstverständlich können Sie … …

knjigarna.com swis721

Mit freundlichen Grüssen

Po zaključnem pozdravu ločilo izpustimo.

CMYK 10/100/90/0

Poslovno pismo mora biti predvsem razumljivo. Prednost naj imajo kratki stavki, uporabo mašil moramo omejiti. Ne pozabimo, da so elektronska sporočila ponavadi oblikovana bolj sproščeno. Naslov pošiljatelja, ki ga navadno navajamo v pisemskih glavah, občasno navedemo na koncu elektronskega sporočila (signatura).

12

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 12

11/24/10 9:31 AM


Splošna pravila – Allgemeine Regeln

Pisemska ovojnica Na ovojnico napišemo ime in naslov enako kot v naslovu pisma. Posamezne navedbe ločimo s praznimi vrstami: vrsta pošiljke, posebna oblika pošiljanja

Warensendung

ime (podjetja) poštni predal s številko ali ulica in hišna številka

Müller GmbH & Co. KG Mozartstr. 53

poštna številka in kraj dežela

5010 Salzburg ÖSTERREICH

Na ovojnico lahko napišemo tudi posebna opozorila: Bitte nachsenden Büchersendung Drucksache Eilbrief (Express) Einschreiben Gebührenfrei Luftpost Muster Nachnahme Persönlich Postlagernd Warensendung Zerbrechlich

Poslati za naslovnikom* Knjiga Tiskovina Nujno pismo Priporočena pošiljka Brezplačno* Letalska pošiljka Vzorec* Odkupnina Osebno Poštno ležeče Blagovna pošiljka* S pazljivejšim ravnanjem

Ta opozorila morajo biti vidna nad naslovom na ovojnici, pri čemer eno vrstico izpustimo. *V Sloveniji te oznake na ovojnici ne poznamo.

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

13

POSLOVNI STIKI NEM 2010 1-13.indd 13

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen

1 Pridobivanje informacij

1.1.

Gospa Koren je vodja nemške podružnice slovenske PR agencije Publikus. V zadnji izdaji nemške revije „Training“ je prebrala zanimiv članek o šoli komunikacije in želi o njej izvedeti več.

Publikus

Publikus PR-Agentur Konstanzer Allee 14 70258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0 Fax: (07 11) 99 55 77-0 www.publikus.si E-Mail: a.koren@publikus.de Amtsgericht Ljubljana 5200045

Verlagshaus Lerner AG TRAINING Eschenallee 98 14050 Berlin

Stuttgart, 27.09.20…

Informationsmaterial

1 ____________________ , in der Zeitschrift „Training“ las ich den 2 ____________________ über Ihr Seminar „Kommunikationsschulung für Profis“, das in Berlin stattfinden 3 ___________________ . Da ich im Laufe des letzten Jahres 4 neue Mitarbeiter eingestellt habe, die schon über

4 ____________________ verfügen, bin ich sehr an einer Vertiefung ihrer Kenntnisse interessiert. Gerne würde ich mehr über die geplante Veranstaltung wissen: – Wann ist der genaue Termin für 5 ____________________ Seminar? – 6 ____________________ ist die Teilnahmegebühr? – Wer leitet den Kurs? – Wie viel Teilnehmer sind zugelassen?

knjigarna.com swis721

Bitte schicken Sie mir auch Ihr aktuelles Programm. Vielen Dank 7 ____________________ !

8 ____________________

Ana Koren Geschäftsführerin

CMYK 10/100/90/0 1

 pismo 1: rešitev na strani 159

14

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 14

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen Dopolnite pismo gospe Koren. Upoštevajte, da je med navedenimi odgovori ustrezna le ena rešitev, s katero lahko dopolnite posamezno prazno mesto. Izberite pravilno!

1

Nagovor: Sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrte Männer Sehr geehrte Frauen

5

Izberite pravilno končnico: diesen diese dieses

2

Kaj je izšlo v časopisu? Referat Annonce Bericht

6

Kako vprašamo po stroških? Wie teuer Wie hoch Wie viel

3

Kateri modalni glagol je pravilen? muss soll darf

7

Za kaj se gospa Koren zahvaljuje? für Ihre Hilfe für Ihre Mitarbeit für Ihre Bewerbung

4

„Osnovno znanje“: erste Fähigkeiten Grundkenntnisse Verständnis

8

Pozdrav: Mit bestem Gruß Mit freundlichen Grüßen Alles Gute

Uporabne fraze

1.2.

Kako se sklicujemo na prejšnje stike ali reklamne oglase: Auf der letzten Frühjahrsmesse zeigten Sie …

Na zadnjem spomladanskem sejmu ste pokazali ...

Da ich vor kurzem/Nachdem ich kürzlich an … teilgenommen habe, …

Ker sem se pred kratkim/Potem ko sem se pred nedavnim udeležil ...

Ich komme zurück auf unser Telefongespräch vom …

Vračam se k najinemu telefonskemu pogovoru z dne ...

Ihre Anzeige in … hat unsere Aufmerksamkeit erregt/mich besonders interessiert.

Vaš oglas v ... je zbudil našo pozornost/ me posebej zanima.

knjigarna.com swis721

Bitte schicken Sie mir detaillierte Angaben über Prosim, pošljite mi podrobne informacije o ..., … , wie in Ihrer Anzeige im „Berliner Tagblatt“ kot je opisano v oglasu v časopisu „Berliner Tagblatt‘‘ v torek, 12. februarja. vom Dienstag, dem 12. Februar beschrieben. Herr … nannte mir Ihren Namen.

Gospod ... mi je omenil vaše ime.

Ihre Produkte interessieren mich sehr.

Vaši proizvodi me zelo zanimajo.

Ich war sehr beeindruckt von …

Prevzet sem bil od .../... je/so naredil/-i vtis name.

CMYK Kako izrazimo zanimanje za kaj: 10/100/90/0 Wir sind an … interessiert. Zanimamo se za ...

15

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 15

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen

Es interessierte mich zu sehen/hören/ erfahren, dass …

Zanimivo je bilo videti/slišati/izvedeti da ...

Wir sind Hersteller von … und benötigen laufend …

Smo proizvajalci ... (proizvod) in neprestano potrebujemo ...

Wir suchen nach möglichen/potenziellen Liefe- Iščemo možne/potencialne dobavitelje za ... ranten für …

Kako pridobivamo informacije: Können Sie mir sagen, ob … ?

Mi lahko poveste, ali ...?

Ich wüsste gern, ob …

Rad/-a bi vedel/-a, ali ...

Ist Ihre Firma in der Lage … ?

Je vaše podjetje pripravljeno ...?

Wäre es Ihrer Firma möglich, … ?

Je v vašem podjetju mogoče ...?

Für uns wäre wichtig zu wissen, ob …

Pomembno je, da vemo, ali ...

Kako nakažemo potencialni trg: Dieses Produkt hat gute Perspektiven.

Ta proizvod ima dobre možnosti.

Für … existiert ein vielversprechender Markt.

Za ... (proizvod) obstaja obetaven trg.

… ist sehr entwicklungsfähig.

... je zelo razvojno perspektiven.

Im Moment wächst die Nachfrage nach Dienstleistungen dieser Art.

Trenutno povpraševanje po storitvah te vrste raste.

Eine ständig wachsende Zahl unserer Stammkunden fragt dieses Produkt/diesen Produkttyp verstärkt nach.

Vedno več naših rednih strank povprašuje po tem proizvodu/po proizvodu te vrste.

Kako prosimo za dokumente, gradivo, informacije: Bitte schicken Sie uns Unterlagen/einen Prospekt/Informationen/Ihren aktuellen Katalog.

Prosim, pošljite nam dokumente/prospekt/ informacije/vaš aktualni katalog.

Wir hätten gern …

Radi bi imeli ...

(weitere) Informationen über …

(več) informacij o ...

einen Kostenvoranschlag über …

predračun stroškov za ...

Muster/Proben von … (ali: … muster/… proben)

vzorce/teste ...

knjigarna.com swis721

die Preise für …

cene za ...

CMYK 10/100/90/0 Kako natanko navedemo vsebino dokumentov/gradiva: Bitte teilen Sie uns Ihre Preise für … mit.

Prosim, sporočite nam ceno za ...

das/ein Programm

program

der/ein Katalog

katalog

die/eine Broschüre

brošura

16

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 16

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen

der/ein Kostenvoranschlag

predračun stroškov

die/eine Schätzung

cenitev

mit Preisen/mit Preisangabe

s cenami/z navedbami cen

mit Preisen und Farbskalen

s cenami in barvnimi možnostmi/odtenki

mit Abbildungen und Mustern

s slikami/z ilustracijami in vzorci

Kako se pozanimamo o prevoznih stroških in stroških potovanj: Bitte nennen Sie uns die derzeitigen Kosten für Prosim, posredujte nam veljavne stroške za letalski prevoz/pomorski prevoz/železniški Luftfracht/Seefracht/Bahnfracht/ prevoz/cestni prevoz. Straßentransport. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre niedrigsten Luftfrachtkosten für … von Berlin nach New York nennen könnten.

Veselilo nas bo, če nam boste posredovali najnižje stroške letalskega prevoza za ... od Berlina do New Yorka.

Lahko navedete stroške za prevoz z ladjo/ Könnten Sie uns bitte die Kosten für Verschiffung/Transport und Versicherung einer transport in zavarovanje knjižne pošiljke Büchersendung mit den Maßen 1,5 x 1,5 m und velikosti 1,5 x 1,5 m in teže 120 kilogramov? einem Gewicht von 120 kg angeben? Ist die Lieferung und Aufstellung in meiner Wohnung im Preis inbegriffen?

Sta dostava in montaža v stanovanju vključeni v ceno?

Kako dodatno prosimo za kaj: Darüber hinaus interessiert mich noch …

Poleg tega me zanima še ...

Ich hätte außerdem gern …

Poleg tega bi rad/-a imel/-a še ...

Neben einem Katalog hätte ich gern …

Poleg kataloga bi rad/-a imel/-a še ...

Zusammen mit/Zusätzlich zu …

Skupaj s/z /Dodatno k ...

Kako prosimo za odgovor: Wir freuen uns auf Ihre baldige Antwort.

Veselimo se skorajšnjega odgovora.

Bitte antworten Sie möglichst umgehend.

Prosim, odgovorite čim prej.

Wir freuen uns auf die schnellstmögliche Zusendung Ihres Kostenvoranschlags.

Veselimo se hitre dostave predračuna stroškov.

Bitte senden Sie Ihr Antwortschreiben an …

Svoj odgovor pošljite na/osebi ...

Bitte nehmen Sie mit … Kontakt auf.

Stopite v stik s/z ... /Obrnite se na ...

Bitte kontaktieren Sie …

Stopite v stik z ...

knjigarna.com swis721

CMYKNe odlašajte in navežite stik z nami. 10/100/90/0 Wir danken Ihnen im Voraus für alle Informati- Vnaprej se vam zahvaljujemo za vse posredovane Bitte zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

onen, die Sie uns zur Verfügung stellen können. informacije.

17

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 17

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen

Opombe Upoštevajte rabo predložnih glagolov in stalnih besednih zvez: sich interessieren für etwas oz. jemanden Interesse haben an etwas oz. jemandem interessiert sein an etwas oz. jemandem etwas oz. jemand interessiert jemanden etwas liegt in meinem Interesse etwas ali jemanden interessant finden Vsekakor je vsak dopis treba oblikovati vljudno. Ne pozabite, da je včasih manj več ter da to prispeva k izboljšavi sloga. Bolje je, da uporabite: Könnten Sie mir den Katalog schicken? Bitte informieren Sie uns über die Kosten für den Trainereinsatz in unserem Hause. In ne: Ich wäre Ihnen zu tiefstem Dank verbunden, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, mir diesen Katalog zu schicken. Wir würden uns hocherfreut zeigen, wenn Sie uns mitteilen könnten, ...

Preizkusite se! V tem delu boste vadili nove pojme in fraze. Kadar o pravilni rešitvi dvomite, poglejte (tudi v vseh naslednjih poglavjih) v razdelek Uporabne fraze in/ali v dodatek k predlogom rešitev. 1

Stavke dopolnite z navedenimi besedami in frazami. Preisliste – kontaktieren – interessieren – fügen … bei – Kontakt – ständig wachsende Zahl – nannte – danken Ihnen im Voraus – Informationen – Ihre baldige Antwort – Prospekt

1. Herr Lichtenstein ____________________ mir Ihren Namen. 2. Ihre Produkte ____________________ uns sehr. 3. Deshalb bitten wir um einen ____________________ mit Ihren neuesten Stoffen sowie

knjigarna.com swis721

eine aktuelle ____________________ .

4. Eine ____________________ unserer Stammkunden zeigt Interesse an Textilien aus Naturmaterialien.

CMYK 10/100/90/0

18

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 18

11/24/10 9:31 AM


1

Pridobivanje informacij – Informationen einholen 5. Bitte ____________________ Sie eine genaue Pflegeanleitung __________ , falls nicht schon im Prospekt enthalten. 6. Für einen Vertreterbesuch ____________________ Sie bitte Frau Bischof. 7. Bitte nehmen Sie mit Frau Treggiari ____________________ auf. 8. Wir ____________________ für alle ____________________ , die Sie uns zur Verfügung stellen können. 9. Wir freuen uns auf ____________________ . 2

Kateri glagoli so ustrezni in kateri ne?

1. Bitte ____________________ Sie uns Ihren Katalog ( __________ ). absenden – senden/schicken – zustellen – zusenden/zuschicken – verschicken – zuführen – zuleiten – befördern – zukommen lassen 2. Bitte ______________ Sie möglichst umgehend. kontern – entgegnen – beantworten – reagieren – einwerfen – antworten 3. Wir ____________________ uns auf ihre baldige Antwort. anregen – genießen – freuen – belustigen – erfreuen  rešitev na strani 170

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

19

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 19

11/24/10 9:31 AM


2

Določanje terminov – Termine vereinbaren

2 Določanje terminov

2.1.

Gospa Koren je na kongresu spoznala kolega iz Münstra. Zdaj želi znanstvo poglobiti.

Publikus

Publikus PR-Agentur Konstanzer Allee 14 70258 Stuttgart

Tel.: (07 11) 99 55 88-0 Fax: (07 11) 99 55 77-0 www.publikus.si E-Mail: a.koren@publikus.de Amtsgericht Ljubljana 5200045

Herrn Harald Betzke Werbeagentur Betzke Wasserstraße 96 48147 Münster

03.10.20…

Sehr geehrter Herr Betzke, nochmals 1 ____________________ für das freundliche Gespräch in der Kaffeepause bei der Konferenz „Grafica 21“ in Bern. Ich habe dabei den Eindruck gewonnen, dass wir durchaus gemeinsame Projekte realisieren könnten. Gerne würde ich daher 2 ____________________ , dass wir uns bei einem weiteren gemeinsamen Termin näher darüber unterhalten, in welcher Form unsere beiden Teams in Zukunft zusammenarbeiten könnten. Meine Einladung nach Stuttgart möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Ich wäre aber auch 3 ____________________ , zusammen mit meiner Mitarbeiterin, Frau Novak, nach Münster zu kommen, so dass wir Ihre Agentur und Ihre Mitarbeiter kennen lernen könnten.

knjigarna.com swis721

Von unserer Seite wäre das lange Wochenende vom 1. November 4 _________________ . Wir könnten bereits am Donnerstagabend in Münster eintreffen und würden am Montagmorgen wieder abreisen.

CMYK 10/100/90/0

Wäre es möglich, dass Sie für uns für diesen Zeitraum in einem guten Hotel 2 Einzelzimmer reservieren?

-2-

20

POSLOVNI STIKI NEM 2010 14-49.indd 20

11/24/10 9:31 AM

9789612095635  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612095635.pdf