Rokua Geoparkin kesälehti 2024 - Löytöretkellä

Page 1

ROKUA GEOPARKIN KESÄLEHTI 2024

Löytöretkellä

OULUJOKI | ROKUA | OULUJÄRVI

SIVU 2

Rokua Geopark osana maapallon ainutlaatuista luonnon ja kulttuurin tarinaa

SIVU 10

Taidepolulla historia, luonto ja kulttuuri käyvät keskustelua

SIVU 12

5 x 5 matkailijan tärppiä Rokua Geoparkiin

AUDITOITU TUOTE NEUTRAALI CO2 PunaMusta p. 16 IN ENGLISH

Rokua Geopark osana maapallon ainutlaatuista luonnon ja kulttuurin tarinaa

Tervetuloa

löytöretkelle

Rokua Geopark -alueelle!

Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle sijoittuva Rokua Geopark on osa Unescon kansainvälistä geotieteiden ja geoparkien ohjelmaa, joka on yksi Yhdistyneiden kansakuntien opetus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon kolmesta tieteellisestä kohdeohjelmasta.

Geopark-konsepti alkoi kehittyä 90-luvulla. Geotieteiden keskuudessa havahduttiin siihen, että ihmisten ympäristösuhde heikentyi samalla, kun ihmisen riippuvuus erityisesti geologisista raaka-aineista kasvoi yhä suuremmaksi. Samalla kasvoi ymmärrys siitä, että arvokkaat geologiset ympäristöt ovat raaka-ainelähteen lisäksi tärkeitä myös elolliselle luonnolle, kulttuureille, maisema-arvoille ja

esimerkiksi matkailulliselle vetovoimalle, ja arvokasta geoperintöä tulisikin vahvemmin varjella. Geoparkit luotiin tässä viitekehyksessä uudeksi aluekehittämisen ja ainutlaatuisen geoperinnön turvaamisen välineeksi.

Ensimmäiset geopark-alueet perustettiin Eurooppaan vuonna 2000. Neljä vuotta myöhemmin Unescon päämajalla Pariisissa perustettiin Unescon suojelukseen maailmanlaajuinen Geopark-verkosto. Tuolloin siihen kuului 25 geopark-aluetta kymmenestä maasta. Tänä vuonna tuleekin kuluneeksi 20 vuotta maailmanlaajuisen Geopark-verkoston perustamisesta. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu 213 aluetta 48:sta maasta eri puolilta maailmaa. Geoparkit ovatkin yksi Unescon nopeimmin laajenevista ohjelmista.

Mikä on Rokua Geoparkin osuus tässä kokonaisuudessa?

Retkeilijän unelmakohde

Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven maisema-alueista muodostuva Rokua Geopark on kiehtova kokonaisuus, jossa elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteet muodostavat arvokkaan, vuosituhansien läpi jatkuneen kertomuksen.

Lukuisat luonto- ja kulttuurikohteet tarjoavat ainutlaatuisen luontoelämyksen kaikentasoisille retkei-

lijöille. Monimuotoisesta luonnosta pääsee nauttimaan kaikkina vuodenaikoina monin eri tavoin. Alueella on kattava retkeilyreittien verkosto sekä monia yrityksiä, jotka tarjoavat opastusta ja välineitä luonnossa liikkumiseen ympäri vuoden.

Tutustu Rokua Geoparkiin ja sen mahdollisuuksiin tämän lehden sivuilla ja osoitteessa rokuageopark.fi!

Alueemme tarina rakentuu viime jääkauden perinnön ympärille – the Heritage of the last Ice Age. Rokuan harju, joksi koko alueen läpi kulkevaa hiekkamuodostumaa kutsutaan, muodostaa tarinan selkärangan. Niin Manamansalon saareen, Säräisniemelle, Rokuanvaaralle kuin Muhoksen Suokylään sijoittuu harjun varrelle huikeita luontokohteita, jotka kertovat kymmeniä tuhansia vuosia aluetta peittäneet mannerjäätikön ja sen sulaessa vapautuneiden vesivirtojen valtavasta voimasta. Harjun ominaisuudet ovat poikkeukselliset johtuen alueen kallioperästä, josta harjuhiekat ovat jauhautuneet. Muhoksen Lemmenpolun varrelta, Utajärven Kivipuistosta, Vaalan Kankarista, Säräisniemen kylästä ja Manamansalosta löytyy käyntikohteita, jotka valottavat kallioperän tarinaa.

Jääkauden jälkeen maa on kohonnut ja merenranta vetäytynyt länteen. Aina Oulujärven itärannoilta Muhoksen ja Oulun kaupungin rajoille ulottuu arkeologisten kohteiden ketju, jonka kautta avautuu kiehtova tarina alueen varhaiseen asutushistoriaan. Muinaiseen asutukseen ja alueen lukuisiin arkeologisiin löytöihin voi tutustua parhaiten alueen näyttelypisteissä ja museoissa. Myös lähihistoria on ainutlaatuinen, liittyen niin talonpoikaisasutukseen kuin suurvaltojen väliseen sapeleiden kalisteluun – alueemme oli vuosisatojen ajan maailmanpolitiikan eturintamassa, kun Ruotsi ja Venäjä ottivat mittaa toisistaan. Nämä vuosituhansiset vaiheet ovat kirvoittaneet tarinoita, joita tänä päivänä saamme lukea aina Kalevalaa ja Toppeliuksen satukirjoja myöten. Tunnettuja ovat myös monet nykypäivän kulttuuri-ilmentymät: Kassu Halonen, Maustetyöt, 22-Pistepirkko, Sentenced… heidän kaikkien juuret ja inspiraatiolähteet sijaitsevat alueemme ainutlaatuisissa maisemissa.

Tämä kokonaisuus on varjelemisen arvoinen, mutta se on myös tutustumisen väärti. Toivotammekin kaikki vierailijat lämpimästi tervetulleiksi Rokua Geopark -alueelle! Yhden pyynnön haluamme kuitenkin myös esittää: kunnioitathan löytöretkilläsi alueen herkkää luonnon ja kulttuurin perintöä, jotta se tarjoaa meille mahdollisuudet oppimiseen ja aitoihin elämyksiin myös tulevaisuudessa!

Mikko Kiuttu

Rokua Geoparkin geotieteilijä ja väliaikainen toiminnanjohtaja

ROKUA GEOPARKIN KESÄLEHTI 2024

Julkaisija: Humanpolis Oy

Vastaava toimittaja: Mikko Kiuttu

Toimituskunta: Laura Tauriainen, Hanna Isola, Mari Saastamoinen

Kuvat: Susan Forsblom, Mikko Kiuttu

Henri Luoma, Sami Mustonen, Harri Tarvainen

Taitto: NTRNZ media oy

Painosmäärä: 6000 kpl

Paino: PunaMusta Oy

2 Rokua Geoparkin kesälehti 2024

Aikamatka-näyttely kutsuu löytöretkelle muinaismaisemiin

Osaatko kuvitella, miltä kilometrien korkuinen vuoristo Manamansalossa on näyttänyt lähes kolme miljardia vuotta sitten? Miltä Leppiniemessä mahtoi näyttää kivikaudella, kun ihmiset asuttivat Oulujoen suistoa ja horisonttiin aukesi Litorinameren ulapat? Entä millaisia olivat jättiläiset, jotka tarinan mukaan valvoivat Pyhäkoskella Oulujoen kulkijoita? Näitä Rokua Geoparkin muinaisia maisemia ja tarinoita on hiljattain tuotu koettaviksi lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden avulla.

Rokua Geopark -alueen maisemat ovat syntyneet miljoonien vuosien aikana luonnonvoimien ja ihmisen toiminnan myötä. Luonnossa liikkuessamme voimme kuitenkin kokea vain nykyhetken. Luontokokemustamme rikastuttaa se, jos tunnemme maiseman ainutlaatuista historiaa ja kulttuuriperintöä. Teknologia antaa meille mahdollisuuksia lähteä löytöretkille menneisyyteen.

KOSKENLASKUPELI

YHDISTELEE NIIN

LÄHIHISTORIAN KUIN KANSANTARUJEN TAPAHTUMIA

Kajaanin Ammattikorkeakoulun Clever-asiantuntijatiimi työskenteli lähes vuoden ajan virtuaalisten ratkaisujen parissa löytääkseen ratkaisut Rokua Geopark -alueen muinaisten maisemien havainnollistamiseen. Graafikot tekivät tiivistä yhteistyötä niin geologian asiantuntijoiden kuin arkeologienkin kanssa, jotta muinaismaisemien mallinnetut piirteet vastaavat tämän hetken tuoreinta tieteellistä käsitystä menneisyydestä.

VINKKI

Muinaismaisemien lyhyet videoesittelyt nähtävillä myös Rokua Geoparin YouTube -kanavalla!

Rokua Geopark -alueelta valittiin kolme nykyistä maisemaa, Pyhäkoski Oulujokilaaksossa, Pookivaara Rokualla ja Kilonniemi Manamansalossa, joihin menneitä maisemia alettiin mallintaa. Kohteisiin laadittiin aikaikkunat sen mukaan, mitkä historialliset tapahtumat ovat voimakkaimmin vaikuttaneet nykymaiseman piirteisiin. Pyhäkosken historialliseen maisemaan toteutettiin lisäksi koskenlaskupeli, joka yhdistelee niin lähihistorian kuin kansantarujen tapahtumia.

Virtuaalitodellisuudella pyritään välittämään läsnäolon tunne valittuun maisemaan. Kun ääntä ja hajua ei ole käytössä, niin graafikot joutuvat miettimään erityisesti valo-

jen ja värien käyttöä. Esimerkiksi tulivuorten kuumuutta on saatu aikaan rikin katkua kuvaavalla väreilyillä ja lämpimillä sävyillä. Uusimpien ohjelmien avulla myös valon kulkua voitiin mallintaa tarkasti, jolla saatiin lisää aitoutta eri aineiden ja valojen ja varjojen kuvantamiseen.

Rokua Geoparkin virtuaalisiin muinaismaisemiin voi tutustua Aikamatka-näyttelyissä Vaalan ja Muhoksen kirjastoissa. Muhoksella virtuaalilasit ovat käytettävissä alkusyksystä, kun kulttuurikeskuksen remontti on valmistunut ja näyttely on jälleen avattu. Muinaismaisemiin voi tutustua lyhyiden videoesittelyiden kautta myös Rokua Geoparkin YouTube-kanavalla.

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 3

Rokua Geoparkin kesälehti

Koe Vaalan eloisa ja luonnonläheinen kesä

Vaala on Oulujärven rannalla sijaitseva piilotettu helmi, joka sinunkin tulisi kokea!

Upeasta luonnosta, rikkaasta kulttuuriperinnöstä ja pienen kunnan tiiviistä yhteisöllisyydestä tunnettu Vaala herää eloon kesäkuukausina ja tarjoaa runsaasti tapahtumia ja aktiviteetteja niin paikallisille kuin vierailijoillekin. Kesäkuukausina väkilukumme lähes kolminkertaistuu vapaa-ajan asukkaiden, matkailijoiden, mökkeilijöiden ja tapahtumaväen ansiosta! Kesä on parasta aikaa kokea Vaala, vaikka tarjoammekin aktiviteetteja, näkemistä ja kokemista ympäri vuoden.

Vaalassa pääset kokemaan luonnonkauneutta, reheviä metsiä, upeita järviä ja mahtavia vaellusreittejä. Olipa kyseessä kalastus Oulujärven vesillä, patikointi Rokuan kansallispuiston luonnonkauniilla poluilla tai vain rauhallinen piknik keskellä upeaa suomalaista maaseutua, Vaala tarjoaa mahdollisuuden siihen kaikkeen, ja vielä enemmänkin!

Lämpötilan noustessa ja päivien pidentyessä Vaala

herää eloon kesätapahtumiensa kautta, kesäisin tapahtumat ja eri yhdistykset tuovat esiin muun muassa kulttuuriperintöä, kotiseuturakkautta ja taidetta.

KESÄN KOHOKOHTIA VAALASSA

OVAT ESIMERKIKSI:

TAPAHTUMIEN YSTÄVILLE:

Bussikaljapäivät

Valentin Vaala -elokuvafestivaali ja FestiVaala-viikko

XXXVI Vaala Beach Volley 2024

KULTTUURIN YSTÄVILLE:

Lamminahon talo

Kassu Halonen taidetalo

Kankarin taidehuvila

HISTORIASTA, KOTISEUTURAKKAUDESTA JA KULTTUURIPERINNÖSTÄ KIINNOSTUNEELLE:

Vaalan vanha Veturitalli

Säräisniemen kirkko ja kotiseutumuseo

Manamansalo: Muistomerkkikirkko ja Gneissikalliot

Runoilija Isa Aspin muistomerkki

Kauvansaaressa

Lisätietoja Vaalan tulevista tapahtumista ja nähtävyyksistä löydät osoitteesta vaala.fi - aloita kesäseikkailun suunnittelu Vaalassa jo tänään ja tarkista ainakin tapahtumakalenterimme!

VAALAN KUNTA: www.vaala.fi

Instagram: @vaalankunta

Facebook: Vaalan kunta

4
2024

Utajärven kulttuurikesässä on kaikki

Tulevana kesänä Utajärvellä voi kokea jälleen moninaisia, uniikkeja kulttuurielämyksiä.

Kesäkuussa on luvassa Untorockin lisäksi mm. lastentapahtuma kirjaston pihapiirissä 8.6. Paikalle purjehtii Kapteeni Kaskelotti leikkeineen ja lauluineen. Kesänäyttely torimakasiinissa avautuu 14.6. ja on avoinna aina elokuun puoleenväliin saakka. Tällä kertaa esillä on taiteilija Vuoteenoma Tuomon kierrätysmateriaaleista rakentuva näyttelykokonaisuus. Myös kotiseutumuseo ja tiekirkko ovat auki kesäkuun lopusta elokuun alkuun. Karaokea

lauletaan niin ikään torilla kesä-heinäkuussa Timo Lesosen vetämänä. 4H:n tötteröbaari palvelee torimakasiinissa tuttuun tapaan jäätelön- ja kahvinystäviä läpi kesän.

Heinäkuussa vietetään perinteiseen tapaan kotiseutuviikkoa 29.6. – 6.7. Luvassa on mm. livemusiikkia Rommakko ja Tanssiorkesteri A4:n tahtiin, teatteria Ahmaksen Kalevalaisessa perinnekylässä, jossa nähdään Juha

Hurmeen Sampo ja teatteri Tien Telin Tutkimusmatka tulevaisuuksiin -esitykset. Käsityöyhdistyksen kädentaitojen päivää vietetään torilla, jossa pääset itse tekemään perinteisiä käsitöitä. Lisäksi luvassa on mielenkiintoisia luentoja, karaokea ja vaikkapa lasten toripäivä, jonne Misse Kissa saapuu viihdyttämään lapsia pomppulinnoineen ja Tessa Astre karikatyyrimaalausvälineineen.

Elokuun lämpimien öiden hiljalleen pimetessä järjestetään venetsialaiset ja taiteiden ilta, jossa luvassa mm. tulishow torilla ja muuta oheisohjelmaa.

VOIT TEHDÄ KESÄISEN RETKEN UTAJÄRVELLÄ TUTUSTUMALLA KAIKKIIN TAIDETTA KYLILLE -HANKKEEN TEOKSIIN.

Viime kesänä Taidetta kylille -hankkeen myötä Utajärvelle nousi yhteensä seitsemän ympäristötaideteosta Lahdensuuhun, Ahmakselle, Sangille, Juorkunaan, Naamalle ja keskusta-alueelle. Voit tehdä kesäisen retken Utajärvellä tutustumalla kaikkiin teoksiin. Lisätietoja sijainneista löydät utajarvi.fisivuston kehittämishankkeet-osiosta.

Utajärven tapahtumakalenteri tulee täydentymään kevään mittaan kunnan, yhdistysten ja järjestöjen tapahtumista, joten navigoi ajantasaisen tiedon äärelle osoitteessa www.utajarvi.fi.

Tervetuloa viihtymään kulttuurin äärelle Utajärvelle! Lisätiedot kulttuurituottaja Antti Viitala, antti.viitala@utajarvi.fi, 040 643 0920

Tutustu lisää: utajarvi.fi utajarvi.fi/tapahtumakalenteri Instagram: @utajarvenkunta Facebook: Utajärven kunta

Matkaile vastuullisesti Rokua Geoparkissa

Vastuullisuus on suuria ja pieniä tekoja paikallisen ympäristön, kulttuurin ja talouden hyväksi. Rokua Geoparkin taustaorganisaatio haluaa toiminnallaan mahdollistaa vastuullisen ja ympäristöä kunnioittavan vierailun ja toiminnan alueella, ja samalla kertoa ikiaikaisen maiseman syntytarinaa.

Vastuullisuus on Rokua Geoparkin tärkein arvo. Täällä eletään ja toimitaan keskellä ainutlaatuista luontoa, jota täytyy kunnioittaa. Reitit ja käyntikohteet ovat turvallisia ja vastuulliset palvelut löytyvät helposti. Alueen kehittäminen lisää paikallista elinvoimaa sekä mahdollisuuksia hyvän elämän elämiseen ja matkustamiseen metsien ja maaseudun rauhassa.

Rokua Geopark on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa luomassa Suomesta kestävän matkailun edelläkävijämaata. Sustainable Travel Finland (STF) ohjeistaa aluetta ja sen yrityksiä kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa. STF-ohjel-

ma sisältää tarkat kriteerit kestävän matkailun suunnitelmasta viestintään sekä toimien mittaamiseen ja dokumentointiin. Ohjelman suoritettuaan yritys tai matkailualue saa Sustainable Travel Finland -merkin osoituksena ansiokkaasta työstä vastuullisuuden eteen.

ALUEELLA ON NELJÄ STF-MERKKIÄ

STF-merkin Rokua Geopark -alueella ovat ansainneet Montta Active Camping -leirintäalue, Luonnollisesti Oulujärvi -ohjelmapalveluyritys, luontopalveluyritys Naturest Oy sekä Syötteen keskusvaraamo, joka välittää vuokramökkejä Rokualla.

NÄMÄ YRITYKSET OVAT STFMATKALLA, JA TEKEVÄT TÖITÄ VASTUULLISUUDEN ETEEN:

Taikaloora, Vaala

Atteson Fishing, Rokua ja Oulujärven alue

Marjikko, Muhos ja Oulujokilaakson alue

Rokuan lomahuvilat, Rokua

Rokua Health & Spa Hotel, Rokua

Merilän Kartano, Utajärvi

Vuoton Joutsen, Muhos ja Kiiminkijoen alue

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 5

Muhos on kulttuurimatkailijan helmi

Muhoksella on vahvat perinteet laadukkaan kulttuuritarjonnan luomisessa.

Tänäkin kesänä kulttuurimatkailija löytää paljon nähtävää, kuultavaa ja koettavaa Muhoksella. Rokua Geopark -alue tarjoaa upeat puitteet tutustua Muhoksen kulttuurihistoriaan – niin tuhansia vuosia vanhaan kuin tämänpäiväiseenkin.

Kesäkuussa järjestetään jo kahdeksannet Muhoksen Musiikkipäivät. Nelipäiväisenä festivaalina 6.–9.6.2024 toteutettavassa tapahtumassa nautitaan jälleen monipuolisesta kattauksesta klassista musiikkia. Tapahtuman taiteellisena johtajana toimii muhoslaislähtöi-

Suomen Geoparkit kertovat

historiamme tarinaa

Suomessa on Rokua Geoparkin lisäksi neljä UNESCO Global Geoparkia. Geoparkit kertovat tarinaa eri puolilla maailmaa näkyvistä maapallomme syntyhistorian erityispiirteistä. Matkailemalla geoparkeissa opit uutta ja koet ainutlaatuisia elämyksiä.

LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS UNESCO GLOBAL GEOPARK

Laajat luonnontilaiset suot ihastuttavat Suomenselän eteläosassa sijaitsevassa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkissa. Suot ovat säilyttäneet kerroksissaan muistoja alueella sijainneen muinaisvuoriston noususta ja tuhosta. Luonnontilaiset suot kannattaa kokea – niissä on sanoinkuvailematonta taikaa. Soiden lisäksi alueella on ammoisia kiviä ja kallioita, viehät-

täviä neulaspolkuja ja humisevia metsämaisemia.

SAIMAA UNESCO GLOBAL GEOPARK

Suomen suurimman järven ja sen ympäristön syntytarinaa kertoo Saimaa Geopark. Saimaan rikkonainen kallioperä sai alkunsa lähes kaksi miljardia vuotta sitten muinaismeren pohjalla. Nykyisin Saimaa on kirkkaine vesineen ja kauniine metsämaisemineen upea matkakohde. Esihistoriallisten kalliomaalausten lisäksi Etelä-Karja-

LUE LISÄÄ

muhoksenmusiikkipaivat.com muhos.fi/tapahtumat muhos.fi/visitmuhos

nen sopraano Kaisa Ranta. Festivaalilla konsertoi niin muhoslaislähtöisiä ammattimuusikoita kuin muitakin esiintyjiä ja esiintyjäryhmiä. Avajaiskonsertissa torstaina 6.6. on tarjolla naisten säveltämää taidemusiikkia ja perjantaina 7.6. kuullaan Pohjoisen Oopperakomppanian Liederkreis-Oulujärvi-esitys. Lauantaina 8.6. Muhoksella esiintyy jousikvartetti ja festivaali päättyy sunnuntaina 9.6. kesäillan musiikkimessuun Muhoksen kirkossa.

Heinäkuun neljänä ensimmäisenä keskiviikkona Muhoksen tori täyttyy kirpputorimenosta, kun Kesän keskiviikkotorit kokoavat myyjät ja asiakkaat tunnelmoimaan kesäiltaa kaupanteon merkeissä. Jokaisessa Kesän keskiviikkotorissa on tarjolla myös pientä ohjelmaa: musiikkia, esiintyjiä ja kahvioita.

Keskeinen Muhoksen matkailukohde on Lemmenpolku. Noin kahden kilometrin pituisen luontopolun varrella pääsee nauttimaan Oulujoen jylhimmistä maisemista ja perehtymään alueen luontoon, kulttuurihistoriaan ja kiehtovaan geologiaan opastaulujen avulla. Lemmenpolun varrella on nähtävillä ainutlaatuinen esiintymä Muhos-muodostumasta, jota voidaan pitää Rokua Geoparkin syntykivenä.

Yksi kulttuurimatkailijan ehdoton käyntikohde on viime kesänä avajaisiaan viettänyt Kirkkosaaren silta, johon on toteutettu taiteilija Pia Hentusen Yhdessä-teos. Taideteos integroituu siltaan tuoden esiin Rokua Geopark -alueen eläin- ja kasvikunnan edustajia. Taideteoksen kuusi teosta esittävät Rokua Geoparkin alueen lajeja. Teoksen nimi viittaa siihen, että elämme yhdessä alueen muiden lajien kanssa.

Muhos toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi sydämenmaisemaan!

lan ja Etelä-Savon alueella sijaitsevaan Geoparkin kuuluu jotain aivan erityistä: suloinen saimaannorppa.

SALPAUSSELKÄ UNESCO GLOBAL GEOPARK

Pitkät harjumaiset salpausselät muodostuivat viimeisimmän jääkauden aikana, kun jään sulaminen oli pysähtynyt. Salpausselkä Geoparkin metsäiset harjanteet halkovat aluetta aina Lahdesta Päijänteelle. Salpausselät vartioivat myös valtavia pohjavesivarantoja. Koe alue vetten päällä, tunnelmallisilla metsäpoluilla tai näkötorneista maisemia ihaillen – nähtävää ja koettavaa on kaikille aisteille!

KRAATTERIJÄRVI GEOPARK

Uusimpana Geopark-perheeseen on liittynyt Etelä-Pohjanmaan järviseudun sydämessä sijaitseva Kraatterijärvi Geopark. Valtavan meteoriitin törmäyksessä 78 miljoona vuotta sitten syntynyt kraatteri tunnetaan nykyään Lappajärvenä. Se kätkee aaltoihinsa kosmisia tarinoita, kraatterin törmayksen jälkiä, ainutlaatuisia kivilajeja ja törmäystimantteja. Kraatterijärven kosminen taika kannattaa ehdottomasti kokea paikan päällä!

6 Rokua Geoparkin kesälehti 2024

Luonnonystävän paratiisi

Muhoksella, Oulujoen törmällä, sijaitseva Active Camping Montta on luonnonystävän ja leirintäalueelämästä nauttivan paratiisi.

Asumuksekseen Active Camping Montassa voi valita oman teltan tai karavaanin lisäksi mökin, tentsilen, riippumaton tai Yöpuun. Tänä vuonna uutuutena tarjolla on myös Eräglamping-telttamajoitus ihan joen rannassa. Vuokraan kuuluu kanootti ja aamiaisen saa telttaan lisämaksusta.

Active Camping Montta on Rokua Geopark -alueen ensimmäinen kohde, jolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -vastuullisuussertifikaatti. Lajittelu pelaa, sähkö on ekologisesti tuotettua ja paperit sekä pesuaineet ovat ympäristömerkittyjä. Leirintäalueelle

on helppoa tulla julkisilla, sillä Oulusta pääsee noin puolessa tunnissa paikallisbussilla aivan portin eteen tai junalla Muhokselle ja siitä bussilla portille. Paikalle pääsee myös kauramoottorilla eli patikoiden, pyörällä ja melomalla.

TUTUSTU KÄTEVÄSTI GEOPARKALUEESEEN JA REITTEIHIN

Rokua Geoparkin alueeseen pääsee tutustumaan kätevästi, kun ottaa vaikka junan Vaalaan. Etukäteen

Kalareissu, jota et unohda

Atteson Fishingin kalastusreissulla Rokua Geoparkin vesistöillä saalis on lähes varma ja elämys on ikimuistoinen. Kesällä 2024 voi kokeilla myös polkukajakkikalastusta.

Suomen viidenneksi suurimman järven, Oulujärven selkä kiiltää auringonpaisteessa. Laineilla kelpaa seilata Atteson Fishingin kalastusveneellä, jonka ohjaimissa on kouluttautunut ja alueen tunteva kalastusopas. Kalastajalla on hymy herkässä, koska Oulujärven saalisvarmuus on lähes täydellinen. Siiman päässä killuu oppaan itse tekemä uistin, jolla on pärjätty kilpailuissa ja saatu paljon kaloja.

Alueen vesistöt kertovat omaa tarinaansa ja mikä parempi tapa tutustua siihen, kuin sulan aikaan aaltojen ja talvella jään päältä. Halutessaan kalastaja pääsee kokeilemaan onneaan myös pienemmille järville, Oulujoelle tai Rokua Geoparkin ainutlaatuisille suppalammille.

MÖKKIMAJOITUSTA ERÄMAAN RAUHASSA

Pidemmällä kalastusreissulla kannattaa vuokrata Attesonilta mökki tai kaksi Kirvesjärven rannalta. Opastettujen retkien lisäksi mökeiltä käsin voi harjoittaa omatoimista kalastusta tai muuta aktiviteettia. Tarjolla vuokrattavaksi on kalustoa sup-laudoista kanootteihin ja lumikengistä pilkkivälineisiin.

Mökit ovat lemmikkiystävällisiä ja sijaitsevat aivan Rokuan kansallispuiston naapurissa. Pyöräily- ja vaellusreiteille pääsee suoraan mökkien pihasta. Mökeissä on kaikki mukavuudet, saunat ja palju. Kirvesjärvellä on mahdollista päästä nauttimaan erämaan rauhasta vain tunnin matkan päässä Oulusta.

UUTUUSPALVELUNA KALASTUSKAJAKIT

Tämän kesän uutuutena Atteson Fishingillä on poljettavat kalastuskajakit, joiden avulla kalastukseen saa aivan uudenlaisen kosketuksen, kun kädet ovat vapaana itse kalastukseen. Atteson Fishing tarjoaa myös metsäopastusta, jolla Rokua Geoparkin luontoon ja tarinaan voi tutustua luonnon helmassa.

Atteson Fishingin yrittäjä, Juha Aitta, on pienestä asti rakastanut luontoa, joten niin mökkimajoituksessa, metsäopastuksissa kuin kalastusreissuillakin tärkeintä on kunnioittaa ympäristöä ja sen koskemattomuutta. Luontoon jätetään vain stressi ja huolet.

Lue lisää: atteson.fi

Active Camping Montalta juna-asemalle tilatuilla läskipyörillä rullataan jääkauden muovaamien harjumaisemien halki jonnekin jokivarteen, jonne on toimitettu kanootit tai kajakit. Niillä pääsee melomaan Oulujokea pitkin aivan Montan rantaan. Aktiivisen päivän päätteeksi unet maistuvat leirintäalueella luonnon helmassa.

HIENOIHIN LUONTOKOHTEISIIN PÄÄSEE TUTUSTUMAAN MONTASTA KÄSIN HELPOSTI

Leirintäalue sijaitsee Tervareitistön varrella. Lemmenpolkuun kuten muihinkin lähiseudun hienoihin luontokohteisiin pääsee tutustumaan Montasta käsin helposti.

TEKEMISTÄ MONEEN MAKUUN

Tekemistä on paljon myös paikan päällä. Voi saunoa, pyöräillä, kalastella, ilakoida temppuradalla ja talvella vuokrata vaikka liukulumikengät. Kannattaa testata myös luontopakopeliä, jossa on 2,5 tuntia aikaa ratkoa pulmia luonnon helmassa. Kahvilasta saa aukioloaikojen puitteissa pientä purtavaa ja juotavaa.

Vesille halajavalle on tarjolla kanootteja ja kajakkeja, ja yhden hengen sup-lautojen lisäksi vuokrata voi tiimilaudan, jolle mahtuu jopa kuusi aikuista. Jokirannassa voi myös uida, mutta lapset viihtyvät paremmin joesta eristetyissä luonnonvesialtaissa. Päivän jos toisenkin saa kulumaan ihan vain luonnosta nauttimalla!

Lue lisää: montta-activecamping.fi

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 7
Kanootti on erinomainen väline luonnossa liikkumiseen ja kalastukseen matalissa vesissä. RO K UA GEO P A KR LNIF A RAPDN T N ER RO K UA GEO P A KR LNIF A RAPDN T N ER

Nauti historiallisesta maalaisidyllistä

Mennyt aika ja moderni kohtaavat Merilän Kartanon pihapiirissä, jonka tunnelmissa kelpaa majoittua, nauttia lähiruuasta ja kunnon löylyistä.

Merilän Kartano on ollut osa Rokua Geoparkin alueen tarinaa jo 1800-luvun alkupuolelta saakka. Merilä on toiminut tärkeänä paikkana tervan kuljetuksen aikaan, kun tervaveneiden kyytiin on otettu kartanon kohdalta laskumies, joka osasi laskea koskista Oulunjoen pätkää Utajärveltä Muhoksen suuntaan. 1800–1900-luvun taitteessa paikan päällä on hyörinyt kovastikin matkailijoita, kun Merilä on toiminut suositun koskiveneturismin matkailumajana.

Historian jäljet on aistittavissa edelleen kartanon seinien ja rakennusten lomassa. Kaikki palvelut

tarjoillaan Merilässä kuitenkin moderneilla mukavuuksilla varustettuna ja vastuullisesti. Kartano lämpiää maalämmöllä ja sähköä saadaan pian omista aurinkopaneeleista.

ITSETEHTYÄ LÄHIRUOKAA JA IDYLLISIÄ KOKOUSTILOJA

Merilän Kartano tarjoaa maittavaa lähiruokaa, joka on tehty itse omassa keittiössä. Eri kokoisia ravintolatiloja on kolme: Kaisunsaliin mahtuu isompikin seurue, Vanhaan Pirttiin muutama kymmenen henkilöä ja Rantara-

vintolassa nautitaan aamiaisesta jokinäkymin. Iltaisin Oulujoen etelärantaan laskee kaunis ilta-aurinko.

Joen saaressa, jonne pääsee kävellen siltaa myöten, on kota, jossa iltaa istuu jopa kuutisenkymmentä henkilöä. Pihapiirissä on myös useita kokouskäyttöön soveltuvia tiloja, jonka vuoksi Merilän Kartano on perhejuhlien lisäksi suosittu yritystilaisuuksien paikka.

TUNNELMALLISTA MAJOITTUMISTA JA LEMPEITÄ LÖYLYJÄ

Merilän Kartanossa on 19 erikokoista majoitushuonetta. Kartanon kammareissa historiallista tunnelmaa luovat muun muassa vanhat pönttöuunit. Aittahotellissa on huoneita kahdessa kerroksessa, ja saunarakennuksessa ja majoituskäyttöön remontoidussa omakotitalon päädyssä on myös tilaa matkailijoille.

Vuoden 2024 loppuun mennessä on tarkoitus rakentaa saaren kodan yhteyteen sauna, jonne mahtuisi jopa 30 henkilöä kerrallaan löylyyn. Tällä hetkellä pihapiirissä voi saunoa puu- ja sähkölämmitteisten saunojen lisäksi savusaunassa, jonka hirsikehikko on 1700–1800-luvulta. Ne seinät ovat nähneet yhtä, jos toista!

Lue lisää: merilankartano.com

Täydellinen paikka tiiviiseen yhdessäoloon

Kauniiden kangasmetsien ympäröimä Rokuan Lomahuvilat on täydellinen paikka yrityksen tiimipäiviä tai suvun tai kaveriporukan viikonlopun viettoa varten.

Keskellä ainutlaatuista, jääkauden muovaamaa luontoa aivan Rokua Geoparkin sydämessä sijatsee Rokuan Lomahuvilat, jossa on kahdellekymmenelle hengelle soveltuvan Rokuan Tähden lisäksi tilaussavusauna Rokuan Tähtisavu. Rokuan Tähdessä on luksusluokan majoitustilat: suurimmassa osassa huoneista on oma wc ja tiloista löytyy kaikki nykyaikaiset tarpeet.

Sijaintikin on vailla vertaa. Paikalle pääsee oman auton lisäksi kesäisin bussilla Oulusta reilussa tunnissa. Välittömässä läheisyydessä ei ole naapureita, mutta ovelta pääsee suoraan luontoon patikoimaan, hiihtämään tai pyöräilemään ja kävelymatkan päässä on kylpylähotelli ravintoloineen. Rokuan Tähteen on mahdollista tilata ruuat myös pitopalvelusta.

ILLANVIETTOA SAVUSAUNASSA, PALJUSSA JA KODALLA

Huvilan lisäksi kannattaa vuokrata savusauna sekä kylpypalju. Ei ole mitään parempaa, kuin pitkät, rentouttavat löylyt savusaunan lauteilla. Lämpimässä paljussa kuluu tovi jos toinenkin. Löylyjen ja paljuilun jälkeen on ihana jatkaa illanviettoa yhdessä pihan kodalla, jonka nuotiolla paistuvat vaikkapa makkarat ja vaahtokarkit.

Koska huvilalla on huoneita kolmessa kerroksessa, aikaisin nukkumaan menevät saavat helposti oman rauhan, vaikka osa valvoisikin pidempään.

VASTUULLISTA JA MUKAVAA OMALLA PORUKALLA

Lomahuviloilla on käytössä maalämpö ja vihreä sähkö, ja rakennukset ovat nykyaikaisten rakennusmääräysten mukaisesti energiapihejä. Vieraiden on mahdollista lajitella kaikki jätteensä ja vedenkulutusta on hillitty suutinjärjestelmällä.

Rokuan Lomahuviloiden erityisyys on tarjota mahdollisuus tiiviiseenkin yhdessäoloon ympäri vuoden. Tämän kokoisia huviloita ei ole juurikaan tarjolla lähitienoilla. Ohjelman ja aktiviteetit voi suunnitella omien mieltymysten mukaan – tai olla tekemättä sen ihmeempiä. Tärkeintä on rauha olla vaan omalla porukalla.

Lue lisää: rokuanlomahuvilat.fi

8 Rokua Geoparkin kesälehti 2024
RO K UA GEO P A KR LNIF A RAPDN T N ER RO K UA GEO P A KR LNIF A RAPDN T N ER

Monipuolista lähimatkailua Rokua Geoparkin ytimessä

Halusit sitten lapsiperheen irtiottoa, aktiivista luontoliikuntaa tai hemmottelua ja helppoutta, Rokua Health& Spassa se on mahdollista.

Jos kalenterissasi on monipuolisen lähimatkan mentävä kolo, ota suunnaksi Rokua Health&Spa. Aivan Rokua Geoparkin ytimessä sijaitseva kylpylähotelli tarjoaa hotellimajoitusta niin yksin matkustaville, lapsiperheille kuin luksustakin hakeville.

Aktiivisuutta ja hemmottelua saat kätevästi hotellin kuntosalilta sekä kylpylästä. Jos kaipaat aivan erityistä

Geopark-viikko kutsuu tutustumaan alueen uudistettuihin palveluihin

Geopark-viikkoa vietetään kaikissa Euroopan geoparkeissa touko-kesäkuun vaihteessa. Tuolloin eri tapahtumien ja opastettujen retkien myötä tehdään tututuksi geoparkien ainutlaatuista geoperintöä ja maisemien syntytarinaa sekä Geopark-verkoston 20-vuotista taivalta.

Rokua Geoparkissa Geopark-viikkoa vietetään 27.5.–9.6. Kahden viikon aikana juhlitaan ensimmäisten ympäristötaideteosten valmistumista, paljastetaan uusia luontotauluja ja tutustutaan opastetusti eri luonto- ja kulttuurikohteisiin. Lisäksi jälkimmäiselle viikolle ajoittuu myös Riihimäen kansainväliset Erämessut, jossa Rokua Geopark -alue on esillä.

Viimeisen vuoden aikana Rokua Geoparkissa on kunnostettu useita kymmeniä kilometrejä retkeilyreittejä ja useita reittien varsilla sijaitsevia taukopaikkoja. Esimerkiksi Oulujokilaakson Tervareitistöä on paranneltu sorastuksilla ja uusilla pitkospuilla, lisäksi Rokualta

Vaalaan on rakennettu ja viitoitettu uusi patikointi- ja maastopyöräilyreitti. Toukokuun lopulla päästäänkin juhlistamaan uuden reitin avajaisia Vaalassa. Muhoksella Tervareitistön varteen Leppiniemeen julkistetaan myös uusi luontotaulu ja ympäristötaideteos. Niin ikään Manamansalon saaressa sijaitsevan Peurapolun opasteet on uusittu ja ne julkistetaan Geopark-viikolla.

Geopark-viikon tapahtumat ja retket ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Geopark-viikon ohjelma julkaistaan Rokua Geoparkin uusilla verkkosivuilla huhtikuun lopulla.

rentoutumista, varaa aika Spa-osastolle vaikkapa turvekylpyyn. Lapset ilakoivat kylpylän polskeiden lisäksi hotellin leikkitilassa kiipeillen, pelaillen ja touhuten.

Energiaa kuntoiluun, leikkeihin ja rentoutumiseen on tarjolla hotellin ravintoloissa. Nopeasti vatsat täyttyvät alakerran buffet-ravintola Rouskussa. Tunnelmallisempiin hetkiin sopii À la carte -ruokaa tarjoava Tatti Cabinetti. Rokua Health&Spassa saat kokonaisvaltaisen elämyksen yhden katon alta!

AINUTLAATUISIA LUONTOELÄMYKSIÄ JA IKIMUISTOISIA TAPAHTUMIA

Heti kylpylähotellin ulkopuolella avautuu lisää tekemistä. Lapset viihtyvät Ahveroinen-lammen kiertävällä Pihkan temppuradalla. Rantakodalla eväät maistuvat ulkoilun lomassa. Rokuan kansallispuisto odottelee muutaman sadan metrin päässä luontoelämyksineen. Lähistöllä kulkevia reitistöjä voit kokea pyörällä, jalan, hiihtäen tai lumikengillä.

Rokua Health&Spassa on varsinkin viikonloppuisin runsaasti erilaisia tapahtumia joogaleireistä tansseihin. Hieman kauempana hotellista sijaitsee hienoja käyntikohteita, kuten Pookivaara näköalatorneineen sekä muita Geopark-alueen ainutlaatuisia luontonähtävyyksiä.

VASTUULLISTA LÄHIMATKAILUA ROKUA HEALTH&SPASSA

Rokua Health&Spahan voi kesäisin kulkea Oulusta suoraan bussilla. Juna tuo Utajärvelle 20 kilometrin päähän ja autolla pääsee perille asti. Pihasta löytyy neljä sähköauton latauspaikkaa. Ravintolassa huomioidaan hyvin erityisruokavaliot ja ruokahävikkiä minimoidaan aktiivisesti. Kylpylähotelli tapahtumineen ja aktiviteetteineen on vastuullinen lähimatkailukohde.

Lue lisää: rokua.com

Geopark-viikko on oivallinen ajankohta tulla tutustumaan Rokua Geoparkiin!

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 9
P A KR LNIF A RAPDN T N ER
RO
K UA GEO

Rokua Geoparkin taidepolulla historia, luonto ja kulttuuri käyvät keskustelua

Rokua Geoparkin alueelle valmistuu vuoden 2024 aikana taidepolku, joka koostuu seitsemästä ympäristötaideteoksesta. Taidepolku on parhaimmillaan kokonaisuutena nautittuna, mutta teokset kertovat alueen tarinaa myös itsenäisesti.

10 Rokua Geoparkin kesälehti 2024

GEOPARKIN TARINA ESILLE YMPÄRISTÖTAITEEN KEINOIN

Taidepolun teokset sijaitsevat ympäri Rokua Geoparkin aluetta niin Muhoksella, Vaalassa kuin Utajärvelläkin. Taidepolku tuo retkeilyreitistöjen ja luonto- ja kulttuurikohteiden yhteyteen monipuolista, saavutettavaa taidetta, joka huomioi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ympäristön ja aktivoi ihmisiä liikkumaan luonnossa. Taidepolku on myös osa vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulun kulttuuritarjontaa.

Taidepolun taiteilijoiksi on valittu vaalalaislähtöinen Mari Kämäräinen, rantsilalaiset Johanna Riepula ja Tero Mäkelä, helsinkiläinen Satu Kalliokuusi, joensuulainen Reetta Gröhn-Soininen, kellolainen Tiina Vehkaperä, iiläinen Antti Ylönen ja oululaiset Päivi Pussila ja Raimo Törhönen. Kaikkien teokset tulevat käsittelemään omalla tavallaan Rokua Geoparkin tarinaa, historiaa ja ainutlaatuisuutta.

MATERIAALINA ALUEEN HARVENNUSPUUT

Mari Kämäräisen teoksia taidepolulla on kaksi, toinen Vaalassa ja toinen Muhoksella. Hänen taidettaan varten on kerätty Geopark-alueelta sekä tarinoita että materiaalia. Teoksissaan hän käyttää alueelta harvennettuja ja karsittuja puita, jotka maalataan. Kämäräinen kokoaa maalatuista puista pieniä metsiköitä.

POHDISKELEN MAHDOLLISTA MUINAISTA MAISEMAA, JOKA SIELLÄ ON JOSKUS OLLUT

“Vähän kuin katsoisi metsää, mutta sen sijaan että maisema näkyisi puiden väleissä, se näkyykin niiden rungoissa. Sovitan teokset suhteessa siihen ympäristöön, joka siellä on ja pohdiskelen mahdollista muinaista maisemaa, joka siellä on joskus ollut. Se on sellainen monitasoinen ajatusleikki Geoparkin maiseman kanssa”, Kämäräinen kertoo.

TEOKSET NAUTITAAN ERI NÄKÖKULMISTA JA LUONNOSSA SUUNNISTAEN

Vaalan Veturitallin pihaan on tuotu tallista löytynyt valtava vesisäiliö, jonka sisälle Mari Kämäräinen teoksensa sijoittaa. Vaalan teosta kurkistellaan eri näkökulmista säiliöön tehtyjen reikien avulla, ja se on eri puolilta nähtynä eri värinen.

Kämäräisen Muhoksen teos sijaitsee ympäri Kirkkosaarta. Siitä voi nauttia ikään kuin suunnistusrasteja kiertäen. Kirkkosaaren teoksen osat toimivat myös itsenäisesti.

Muhoksen teos valmistuu kesällä 2024 ja Vaalan teosta pääsee ihastelemaan valmiina alkusyksystä. Kaikkien taidepolun teosten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 aikana.

TARKASTELUSSA KOTISEUTU JA OULUJOKILAAKSO

Rokua Geoparkin teokset ovat osa Mari Kämäräisen viime aikojen kotiseutuun, maahan ja juuriin liittyvää vaihettaan. Hän on tehnyt aiemmin esimerkiksi valotaidetta Muhokselle.

“Viime vuosina olen työskennellyt Pohjoisen oopperakompanian kautta projekteissa, jotka toteutuvat Oulujokilaaksossa, joten nämä Geoparkin teokset ovat osa isompaa työskentelyn kaarta, joka minulla on nyt meneillään”, Kämäräinen kertoo.

TAIDETTA YMPÄRISTÖSSÄ JA SEN EHDOILLA

Mari Kämäräinen käyttää taiteessaan usein yhteisöllisiä piirteitä. Hän on hyödyntänyt yhteisön voimaa myös taidepolun teoksissaan. Kämäräinen on vetänyt Vaalassa työpajan, jossa asukkaat saivat ideoida ja suunnitella teosta taiteilijan kanssa. Yhteisön ideat ovat aidosti vaikuttaneet lopputulokseen. Muhoksella työpaja järjestetään 7.6.

OMAT TEOKSENI

OVAT JUURI SIIHEN

YMPÄRISTÖÖN JA

SEN EHDOILLA

SUUNNITELTUJA

Kämäräisen ympäristötaide on vahvasti paikkasidonnaista, mutta se huomioi myös ympäristöarvoja.

“Ympäristötaide voi olla monenlaista. Ajattelen, että omat teokseni ovat sitä sillä tavalla, että ne ovat juuri siihen ympäristöön ja sen ehdoilla suunniteltuja. Hyödynnän toki myös luonnonmateriaaleja”, Kämäräinen kertoo.

TAIDETTA KESKELLÄ JOKAPÄIVÄISTÄ ELÄMÄÄ

Taidepolun ympäristötaiteen kokeminen poikkeaa suuresti tyypillisestä taidemiljööstä, jona pidetään museoita ja taidegallerioita. Taide ja kulttuuri tuodaan ihmisten lähelle, keskelle arkea. Kämäräinen näkee tällä erityisen merkityksen.

“Taide ja kulttuuri on osa ihmisyyttä. Jokainen kunta ja kaupunki tarvitsee sitä jossain muodossa”, Kämäräinen sanoo.

JOKAINEN KUNTA JA

KAUPUNKI TARVITSEE

TAIDETTA JOSSAIN MUODOSSA

Taidepolku tuo Kämäräisen mukaan Rokua Geoparkin alueelle vetovoimaa, mutta se myös luo paikoille ja seuduille omaleimaista identiteettiä.

“Sellaisesta paikasta, jossa taidetta on, tulee tunne, että siellä ihmiset voivat hyvin ja heillä on kiinnostusta ja aikaa toteuttaa monipuolisesti omaa ihmisyyttään.”

JÄTTILÄISLEGENDOJA JA TERVAN TARINAA

Taidepolun taustavoimana on toiminut Löytöretki taiteeseen - Ympäristötaiteella elinvoimaa Oulujokilaaksoon -hanke, jonka portfoliohaun kautta taiteilijat valittiin. Rahoitusta on saatu Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja alueen kunnilta. Taidepolun teokset

tulevat käsittelemään muun muassa jättiläislegendoja ja tervan tarinaa. Paikalliset asukkaat ovat saaneet vaikuttaa taideteosten sijainteihin.

Alueen luontokohteita ja historiaa pääsee tarkastelemaan teosten kautta aivan uudella tavalla. Mari Kämäräinen ei ole nähnyt vielä muita teoksia, mutta hän on tutustunut niiden suunnitelmiin. Hän kokee, että muiden teokset sopivat hyvin yhteen hänen taiteensa kanssa.

“Taidepolusta on tulossa mielenkiintoinen juttu. Ajatus siitä, että reissaisi koko reitin läpi, on houkutteleva. Teokset toimivat hyvin yksittäinkin, mutta kyllä ne keskustelevat keskenään ihan selvästi.”

KUKA?

Kuvataiteilija Mari Kämäräinen

Syntynyt vuonna 1987 Vaalassa

Asuu Turussa

TYÖMAA-taiteilijaryhmän taiteellinen johtaja

Tekee taidetta tilan, performanssin ja piirtämisen keinoin yksin, työryhmissä ja yhteisöissä

Kuva: Lydia Toivanen

TIESTIKÖ?

Taidepolun teokset ovat paikkasidonnaisia tuotantoja kuten pysyviä veistoksia ja valotaideteoksia.

Tiesitkö, että kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden parantuminen lisää myös asuin- ja virkitysympäristöjen hyvinvointia!

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 11

Rokua Geoparkin kesälehti

5 x 5 matkailijan tärppiä Rokua Geoparkiin

Ei tarvitse lähteä kauas reissuun löytääkseen paljon nähtävää ja tehtävää. Nappaa tästä vinkit viiteen mielenkiintoiseen käyntikohteeseen ja viiteen erilaiseen reittiin Rokua Geoparkissa!

VIISI KOHDEVINKKIÄ ROKUA GEOPARKIIN

1. LIIMANNINKOSKI

Liiimanninkoski uurtaa uomaansa hiekkaiseen maaperään tuoden esiin komeita graniittisia kalliokynnyksiä, joiden yli vesimassat kuohuvat. Liimanninkoski on koko perheelle sopiva retkikohde ja soveltuu hyvin myös koululaisryhmille. Polun opastaulut kertovat Liimanninkosken alueesta ja luonnon erityispiirteistä. Polun varrella kasvaa paikoin harvinaisia ja rauhoitettuja kasveja, mistä syystä poikkeamisia poluilta tulee välttää. Kosken rannalla olevalla laavulla on mukava nauttia eväitä kosken kohinaa kuunnellen.

2. HALINSAARI

Halinsaari on kaunis, veden ympäröimä niemi Oulujoella. Se tarjoaa laavuineen upean levähdyspaikan Tervareitistön vaellusreitin varrella. Halinsaaressa pääset katselemaan kauniita jokimaisemia Oulujoella. Halinsaaressa on laavu, tulipaikka, pöytä, penkit sekä ulkokäymälä. Taukopaikalle toimitetaan puita. Pysäköintialue on noin kilometrin päässä Halinsaaren laavulta, jolle johtaa merkitty reitti.

3. LIANJÄRVEN TUPA

Kauniilla paikalla Rokualla kahden suppalammen välisellä kannaksella, vanhojen mäntyjen ympäröimänä sijaitsee Lianjärven päivätupa, kuivakäymälä ja tulistelupaikka. Tuvan ympäristö huokuu historiaa. Paikalla sijaitsi 1940-luvulla Rokuan virkistyskeskus ja myöhemmin Rokuan legendaarinen tanssilava. Lian-

järven tuvan kautta kiertää merkitty luontopolku, ja sen ohitse kulkevat myös Keisarinkierros, Oulujokilaakson Tervareitistö ja Rokuan maastopyöräreitit.

4. KANKARIN ISOKIVI

Kankarin Isokivi on Rokua Geopark -alueen suurin siirtolohkare. Sen nykyinen korkeus on noin kuusi metriä ja se on jäätikkökuljetuksen jälkeen hajonnut paikalleen. Alkuperäinen paino lienee ollut yli 500 tonnia. Väätäjänniementieltä erkaantuvan Isokiventien varressa on pysäköintipaikka, jolta johtaa lumettomaan aikaan esteetön, opastettu polku Isokivelle.

5. MANAMANSALON MUISTOMERKKIKIRKKO

Manamansalon kirkko oli 1500-luvulla Kainuun ensimmäinen kirkko. Sen yhteydessä oli myös Kainuun ensimmäinen kirkollinen hautausmaa. Rappasotien aikana vuonna 1578 kirkko poltettiin ja kirkonkello ryöstettiin ja kuljetettiin Soloveskin luostariin Vienanmeren saareen, missä se on tänäkin päivänä. Muistomerkkikirkon ovat suunnitelleet arkkitehdit Tuomas Väyrynen ja Eero Huotari. Kuparilla katetun betonijalustaisen ja puurakenteisen kellotornin lisäksi muistomerkkiin kuuluvat alttari, saarnatuoli ja penkit, joissa istumapaikkoja on noin sadalle. Muistomerkkikirkon ympäristöstä on tehty esihistoriallisia esinelöytöjä, jotka viittaavat siihen, että seudulla on asuttu jo lähes 8000 vuotta sitten.

Kankarin Isokivi on Rokua Geopark -alueen suurin siirtolohkare.

12
2024

VIISI REITTIVINKKIÄ ROKUA GEOPARKIIN

1. LEMMENPOLKU

Sykähdyttävä Lemmenpolku johdattelee Oulujoen jylhiin maisemiin ja tarinoiden pauloihin Muhoksen keskustan pohjoispuolella. Lemmenpolku on mielenkiintoinen geokohde, jonka varrella olevista luonto-opasteista saat lisätietoa alueen ainutlaatuisesta geologiasta ja kulttuurihistoriasta.

Pääreitti on 2,1 kilometrin pituinen luontopolku, joka on osa noin 100 kilometrin pituista Oulujokilaakson Tervareitistöä ja kulkee Montan leirintäalueelta Pyhäkosken voimalaitokselle.

Reitin lähtöpisteen opastetaulut löytyvät molemmista päistä, ja reitti on koko pituudeltaan hyvin merkitty sekä opastettu. Korkeuseroja sisältävä reitti soveltuu normaali- ja hyväkuntoisille, ja reitin varrella olevat lukuisat levähdys- ja nuotiopaikat tarjoavat lepopaikan tarvittaessa.

2.

SYVYYDENKIERROS

Syvyydenkierros on 6,2 kilometrin pituinen vaihteleva ympyräreitti, joka kulkee Rokuan harjumaastossa mäntymetsien keskellä. Reitin varrella on vaaleana hohtavaa jäkälikköä, kasvillisuuden peittämiä hiekkadyynejä ja Syvyydenkaivo, Suomen syvin luonnontilainen suppa.

Reitin voit aloittaa joko Rokuanhovilta tai Pookin pysäköintialueelta ja se on kuljettavissa sekä vasta- että myötäpäivään. Pookin pysäköintialueen tuntumassa reitti kulkee lyhyen matkaa metsäautotietä pitkin. Reitin itäosa Pookin pysäköintialueen ja Rokuanhovin välillä kuljettaa helppokulkuisten, avarien jäkäläkankaiden sekä metsittymässä olevan hakkuuaukean halki. Rokuanhovin eteläpuolella reitti ohittaa Rokuan hiihtostadionin. Syvyydenkierroksen varrella ei ole taukopaikkoja, mutta reitin eteläosasta on yhteys Pookivaaran laelle, jossa sijaitsee muun muassa näköalatorni, päivätupa ja kuivakäymälä.

4. VAALA-ROKUA -REITTI

Vaala–Rokua -patikointireitti on rakennettu alun perin 20 vuotta sitten, ollut välissä pois käytöstä ja kunnostettu nyt uudelleen nykypäivän tarpeisiin. Se on koko matkaltaan merkitty, ja soveltuu niin maastopyöräilyyn kuin patikointiinkin.

Reitti kulkee 20,5 kilometrin matkan Rokuanvaaran harjumuodostelman vaihtelevissa ja ainutlaatuisissa maastoissa, ja sen varrella on useita näyttäviä maisemakohteita. Reitin haastavuustaso on keskivaikea.

Reitti on merkitty maastoon keltaisin ja vihrein maalimerkein ja ruskeilla patikointi- ja maastopyöräsymboleilla. Suurin osa reitistä on kumpuilevaa kangasmaastoa. Paikoitellen reitti on vahvistettu kivimurskeella.

Suon ylityksiin on rakennettu pitkospuut. Reitillä on jyrkkiä mäkiä, joista on varoitettu liikennemerkein.

3. PITKÄJÄRVEN ESTEETÖN POLKU

Rokuan kansallispuiston eteläosassa, vanhan mäntymetsän keskellä kulkee Pitkäjärven esteetön polku. Yhteen suuntaan 0,8 kilometrin pituinen polku on kivituhkapäällysteinen.

Reitti on vaativa esteetön reitti muun muassa parin jyrkemmän mäen ja paikoittaisen sivuttaiskaltevuuden vuoksi. Reitin alussa Pitkäjärven pysäköintialueen päässä on ajoestetolppa, joka on kierrettävissä. Reitti päättyy Pitkäjärven rannan taukopaikalle, jossa voi nauttia eväitä esteettömällä kodalla.

Taukopaikalla on myös esteetön kuivakäymälä. Puuvarasto ja kulku Pitkäjärven rantaan eivät ole esteettömiä. Autolla kannattaa saapua lähtöpaikalle Keisarintietä Neittävän kautta.

5. PEURAPOLKU

Manamansalon Peurapolulla pääset tutustumaan saaressa vuosituhansia harjoitettuun peuranpyyntiin. Peurapolku on yhteen suuntaan n. 2,5 kilometriä pitkä, sinisin merkein merkitty luontopolku, joka seurailee muinaista rantatörmää hiekkakankaalla. Voit kulkea polun joko kokonaan samaa reittiä edestakaisin, tai kulkea toiseen suuntaan peuranpyyntikylän kautta. Peurapolku ja siihen liittyvä muistomerkkikirkko ovat yksi Rokua Geopark -alueen kulttuurikohteista.

Polku lähtee Manamansalon Portilta ja päättyy muistomerkkikirkolle. Se kulkee alussa Martinlahden leirintäalueen läpi uimarannalle, jonka lasten leikkipaikkoihin on otettu ideat Manamansalon kansantarinoista. Rannalta polku johtaa suoalueelle, sieltä metsään ja Muistomerkkikirkolle. Metsässä polun varrella on noin 70 peuranpyyntikuoppaa ja esihistoriallisessa hengessä rakennettu Peuranpyyntikylä, jonka päärakennus on turvekammi. Lisäksi kylässä on nuotiopaikka ja wc. Polun varrella on myös tervahauta.

13

Rokua Geoparkin parhaat palvelut!

OULUJOKILAAKSO

1. Active Camping Montta

Leirintäalue ja mökit, elämys- ja seikkailuaktiviteetit, Montan baari. montta-activecamping.fi

2. A’la Laitasaari

Saunapalveluita tunnelmallisissa sauna- ja ajanviettotiloissa sekä luontoretkiä. alalaitasaari.fi

3. Hartikan Kartano

Maaseutumatkailu- ja hyvinvointipalvelut, majoitus sekä juhla- ja elämyspalvelut. hartikankartano.fi

4. Huovisen navettasali

Kokous- ja pitopalvelut. huovisennavettasali.fi

5. Laukanranta B&B

Aamiaismajoitus hirsitalossa ja luhtiaitassa. laukanranta.fi

6. Los Coyotes Ranch

Villin lännen kylä. Kokoukset ja juhlat, ruokailu ja sauna. Anniskeluoikeudet. loscoyotes.fi

7. Merilän Kartano

Tasokas hotellimajoitus, ravintola- ja juhlapalvelut. Kolme saunaa, joista yksi on savusauna. merilankartano.com

8. Muhoksenasema

Majoituspalvelut ja tilavuokraus Muhoksen historiallisella rautatieasemalla. muhoksenasema.fi

9. Omaleipuri

GEOfood-tuotteita valmistava leipomo ja lounaskahvila. omaleipuri.fi

10. Kurttilan lomamökit Mökkimajoitusta Oulujoen rannalla. kurttilanlomamokit.fi

11. Vuoton Joutsen

Mökki- ja huoneistomajoitus, pihaleirintä, kesäkahvila, salakapakka, kioski ja tilausravintola. Ohjelmapalvelut. vuotonjoutsen.com

ROKUA

12. Atteson Fishing

Opastetut kalastusmatkat, luontoretket ja välinevuokraus

Rokua Geoparkin alueella, sekä kaksi vuokramökkiä

Rokuan kansallispuiston liepeillä. atteson.fi

13. Geo-x-on

Luontopainotteiset ohjelmapalvelut ja välinevuokraus

Rokua Geoparkin alueella. geo-x-on.fi

14. Naturest Luontoteemaiset ohjelmapalvelut ja retket ryhmille. naturest.fi

15. Rokua Health & Spa Hotel

Kylpylähotelli, ravintola- ja kokouspalvelut ja kuntoutustoimintaa Rokuan kansallispuistossa. Day Spa. rokua.com

16. Rokuan Lomahuvilat

Upea 20 hengen mökki ja savusauna 16 hengelle Rokuan kansallispuistossa. rokuanlomahuvilat.fi

17. Kakaravaara

Mökkimajoitus Rokuan kansallispuistossa. kakaravaara.fi

18. Rokua Outdoors

Välinevuokraus Rokuan kansallispuistossa. Rokuaoutdoors.com

19. Rokuanhovi

Hotelli- ja mökkimajoitus, caravan-alue, tilausravintola sekä kokous- ja juhlatilat Rokuan kansallispuistossa. rokuanhovi.fi

20. Rokuan Keskusvaraamo / Syötteen Keskusvaraamo Majoitusvaraamo, oheispalvelut, kokoukset, ryhmämatkat ja tapahtumajärjestelyt. syote.net/rokua

OULUJÄRVI

21. Kankarin taidehuvila Taidegalleria, taide- ja kulttuuritapahtumia. kankarintaidehuvila.com

22. Manamansalon Portti

Matkailu- ja caravan-alue, majoituspalvelut, GEOfoodia tarjoava ravintola ja baari, kyläkauppa ja aktiviteetit. manamansalonportti.fi

23. Taikaloora

Majoitusta ja vuokramökkejä Oulujärven rannalla. taikaloora.fi

24. Luonnollisesti Oulujärvi

Majoitus, kuljetukset Ärjänsaareen ja Rehjansaareen, välinevuokraus ja aktiviteetit. luonnollisesti.fi

14 Rokua
kesälehti 2024 OULUJOKI 22 M UHO S OULU 0,5 H 1. 3. 8. 2. 6. 5. 4. i
Geoparkin
PALVELUT KARTALLLA

U TA JÄ R V I V A A L A

Rokua UNESCO Global Geopark

Valtatie 22

Kuntakeskus

Palvelut

Matkailuinfo i

h 7. 9. 17. 12. 15. 16. 13. 18. 19. 20. 10.

OULUJÄRVI

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 15
22
ROKUA
1
23. 21. 22. 24.
i
KAJAANI
11.
i i i i

Welcome to Rokua Geopark!

Rokua Geopark, located in the municipalities of Muhos, Utajärvi, and Vaala, is part of the International Geosciences and Geoparks Program of Unesco.

The main theme of Rokua Geopark is the heritage of the Ice Age. The landscapes of the area are strongly shaped by the continental ice sheet that covered the area for tens of thousands of years. The most significant traces can be found along the Rokua esker chain, a sandy ridge crossing the whole area. The diverse landforms have created special habitats for flora and fauna, leading to unique ecosystems worthy of protection.

The heritage of the Ice Age is connected to the properties of the local bedrock as well as to the settlement history of the area. The landscapes and historical events

have inspirated stories that have been sang, written into poems and told as tales to the next generations. The fascinating cultural heritage can be best explored at the region´s exhibitions and museums.

We warmly welcome all visitors to the Rokua Geopark area! Please respect the region’s fragile natural and cultural heritage in your explorations.

Kiuttu

and Interim Executive Director, Rokua Geopark

Time Travel exhibition entices visitors to explore ancient landscapes

Can you imagine what a several-kilometre-high mountain range in Manamansalo would have looked like almost three billion years ago? What did it look like in Leppiniemi in the Stone Age, when people inhabited the River Oulujoki estuary and the open waters of the Litorina Sea loomed on the horizon? And what were the giants like, who, according to legend, watched over the River Oulujoki’s travellers at Pyhäkoski? These ancient landscapes and stories from Rokua Geopark have recently been brought to life through augmented and virtual reality.

The landscapes of the Rokua Geopark area have been formed over millions of years. When we walk in nature, we can only experience the present. Technology allows us to go on expeditions into the past.

The expert team at Kajaani University of Applied Sciences, Clever, worked for almost a year on virtual solutions to find a way to visualise the ancient landscapes of the Rokua Geopark area. The graphic designers worked closely with both geological experts and archaeologists.

The virtual ancient landscapes of Rokua Geopark can be explored in the Aikamatka (Time Travel) exhibitions in Vaala and Muhos libraries. In Muhos, the virtual reality headsets will be available in early autumn, when the renovation of the Cultural Centre is completed and the exhibition is open again. The ancient landscapes can also be explored through short video presentations on the Rokua Geopark YouTube channel.

5+5 TIPS FOR SITES AND ROUTES TO DISCOVER

CHECK OUT AT LEAST THESE FIVE SITES:

1. Liimanninkoski Rapids

2. Halinsaari Island

3. Lianjärvi Hut

4. Kankarin Isokivi Erratic boulder

5. Manamansalo Monument Church

EXPERIENCE AT LEAST THESE FIVE ROUTES:

1. Lemmenpolku Nature Trail

2. Syvyydenkierros Trail

3. Pitkäjärvi Accessible Trail

4. Vaala-Rokua Route

5. Peurapolku Trail

Learn more tips and get to know the routes at: rokuageopark.fi

16 Rokua Geoparkin kesälehti 2024

Rokua Geopark’s Art Trail is a conversation between history, nature, and culture

An art trail consisting of seven environmental artworks will be completed in the Rokua Geopark area in 2024. The Art Trail is best enjoyed as a whole, but each piece also tells the story of the area on its own.

Mari Kämäräinen, one of the artists selected

to implement the Art Trail, often uses community-based aspects in her art. She has used the power of community also in her art Trail works. Kämäräinen led a workshop in Vaala, where residents were able to brainstorm and design a piece of work with the artist.

A Communal art piece was created under the direction of visual artist Mari Kämäräinen (second from the right) at Vaala’s communal art workshop.

Kämäräinen’s environmental art is strongly site-specific but also pays attention to environmental values.

”Environmental art can take many forms. My works are designed for the environment and on its terms. Of course, I also use natural materials,” says Kämäräinen.

The Art Trail will bring diverse, accessible art to hiking trails and natural and cultural sites, respecting the environment according to the principles of sustainable development and encouraging people to get out and about in nature. The Art Trail is part of the cultural offer of Oulu, the European Capital of Culture 2026.

”Art and culture are part of humanity. Every municipality and city needs it in some form,” says Mari Kämäräinen.

Ivana Helsinki

PAOLA SUHONEN

25. JUHLAVUODEN NÄYTTELY Uniikkeja näytösvaatteita, taideteoksia, muotivideoita, valokuvia 12.05-01.09.2024 Avoinna klo 12.00-17.00

TERVETULOA!

Kankarintie 99, 91730 Kankari 045 2792099 | kankarintaidehuvila.com kankarintaidehuvila@hotmail.com

Rokua Geoparkin kesälehti 2024 17
Pariisin muotiviikot syksyllä 2023
Aktiviteettejä - Historiaa - Kulttuuria - Upea luonto VAALA www.vaala.fi / @vaalankunta 64° 33′ 35″ N, 26° 50′ 25″ E

SUUNTAA LUONTOON

Melontaa, pyöräilyä, toiminnallinen luontopakopeli, TYKY yms

Löydä luonto ja sen mahdollisuudet

Luonnollisesti perille myös bussilla tai junalla!

Muhos-Utajärvi-Vaala Rokua Geoparkin alueella

LISÄTIEDOT www.geo-x-on.fi

Kalastus- ja veneretket

Mökit

Aktiviteetit

Välinevuokraus

Vaaput

atteson.fi

info@atteson.fi +358 405168007

Rokuan Keskusvaraamon majoitukset varattavissa nyt Syötteen keskusvaraamosta

R O C K - A S E N N E T T A R O C K - A S E N N E T T A

U N T O U N T O

R O C K R O C K

1 4 . - 1 5 . 6 . 2 0 2 4 1 4 . - 1 5 . 6 . 2 0 2 4

P e r j a n t

B a t t l e B e a s t B a t t l e B e a s t

H u g o H

d j o k u l u u k k a i n e n d j o k u l u u k k a n e n D i n g o D i n g o

C h o r a l e C h o r a l e

P e t r i N y g å r d P e t r i N y g å r s a n a s a n a S o n a t a a r c t i c a S o n a t a a r c t i c a F a c e O f O u r T i m e F a c e O f O u r T i m e K a k e r a n d e l i n K a k e r a n

U n t o R o c k U n t o R o c k

n t o r o c

Elämys Oulujoella

www

Hyvinvointia Rokuan kesästä

tapahtumat ja tarjoukset: rokua.com

020 7819 200 myynti@rokua.com Kuntoraitti 2, 91670 Rokua

B a t t l e B e a B a t t l e B e a

d j o k u d o k u l u u k k a n e n l u u k k a i n e n

D i n g o D i n g o C h o r a

- Venekuljetukset Ärjään ja Rehjaan

- Ärjän kioski 1.6.-15.8. klo 11-16

- Mökkivuokraus

- Pyörteen Tilan vuokraus

- Välinevuokraus

- Melonta- ja kalasturetket

- Virkistyspäivien ohjelmat

Luonnollisesti Oulujärvi Oy puh. 050 340 3013 tai 050 327 7709 info@luonnollisesti.fi luonnollisesti.fi

MAJOITU MUKAVASTI, JUHLI JA SYÖ HYVIN

• Perheyritys, aloittanut toimintansa vuonna 1992

• Kokous- ja juhlatiloja 10–260 henkilölle

• Laadukasta majoitusta 42 henkilölle yhdeksässätoista huoneessa

• Erilaisia saunoja, joista yksi on savusauna

• Rantakota kuudellekymmenelle asiakkaalle

• Ravintolan raaka-aineet tuotetaan paljolti lähialueella

Me r i l ä n ka rta no Tervetuloa!

Merilän Kartano | +358 50 3820 206 | Meriläntie 1, 91600 Utajärvi, Finland | merilan.kartano@utanet.fi www.merilankartano.com

U T A J Ä R V E N J Ä Ä H A L L I U T A J Ä R V E N J Ä Ä H A L L I
u r
i l ö
e
u o m
d e l i n
u k a
u g o B e e B e e T u r m i o n k ä t i l ö t T
m i o n k ä t
t T u o m o p e
T
o p e e
E u k a r i a E
r i a
e
a
a
a i P
r j a n t a i L
u
n t a i L a u a n t a i u
k o f f i c i a l u n t o r o c k o f f i c i a l E N N A K K O L I P U T E N N A K K O L I P U T
l e C h o r a l e H u g o H u g o B e e B e e T u r m i o n k ä t i l ö t T u r m i o n k ä t i l ö t T u o m o P e e T o m o P e e P e t r i P e t r i N y g å r d N y g å r d S a n a S a n a S o n a t a a r c t i c a S o n a t a a r c t i c a F a c e O f O u r T m e a c e O f O u r T i m e e u k a r i a K a k e r a n d e l n w w w . u n t o r o c k . c o m w w w . u n t o r o c k . c o m P i d ä t ä m m e o k e u d e n m u u t o k s i i n o h j e l m a s s a
montta-activecamping fi SuoraKesällä2024:bussikuljetus OulustaRokualle!
retkeillen
rentoutuen Rokualla! Katso kesän aukioloajat,
Vietä kesäloma
&

Julkiset liikenneyhteydet

Muhokselle, Utajärvelle ja Vaalaan on hyvät linja-auto- ja junayhteydet. Myös Rokualle pääsee linja-autolla kesäkuun alusta lokakuun alkuun.

JOUKKOLIIKENNEVUOROT OULUSTA JA

KAJAANISTA ROKUALLE

Rokua Geoparkin saavuttaa tänäkin kesänä joukkoliikenteellä. Aikataulut ovat varmistuneet ajalle 3.6.23.6.2024. Ajankohtaiset aikataulut löydät Matkahuollon ja VR:n sivuilta.

Pysähtymispaikkana Rokualla ovat Rokua Health & Spa -hotellin sekä Rokuanhovintien pysäkit. Vuoroja

liikennöi Oulaisten Liikenne Oy. Oulun ja Muhoksen välillä liikennöi lisäksi seutuliikenteen linja-autot, joista nro. 40 kulkee joen pohjoispuolta Montan ja Leppiniemen kautta.

Rokuan suunnan linja-autovuoroille on vaihtoyhteyksiä Oulun ja Kajaanin välisestä juna- ja linja-autoliikenteestä. Vaihdot on järjestetty Vaalassa tai Utajärvellä. Tarkemmat tiedot lipuista ja aikatauluista löydät oheisten verkko-osoitteiden kautta.

JOUKKOLIIKENNE OULUN SUUNNASTA ROKUALLE

Linja-auto Linja-auto Juna Linja-auto Linja-auto M-P M-P LS LS LS

OULU 8:20 18:25 10:07 16:30

MUHOS 8:50 18.55 10:32 17:00

UTAJÄRVI 9:15 19:20 10:47 17:25

VAALA 11:07 11:13

ROKUA 9:45 19:50 11:40 17:55

VAIHTOPAIKKA Vaalan rautatieasema

Linja-auto Juna Linja-auto Linja-auto Linja-auto Juna M-P M-P M-P LS LS LS

ROKUA 9:45 16:10 11:40 17:55

VAALA 10:12 10:20 18:22 18:40

UTAJÄRVI 10:46 16:40 12:10 19:02

MUHOS 11:00 17:00 12:30 19:20

OULU 11:25 17:35 13:05 19:45

VAIHTOPAIKKA Vaalan rautatieasema - - Vaalan rautatieasema - -

JOUKKOLIIKENNE KAJAANIN SUUNNASTA ROKUALLE

Linja-auto Linja-auto Juna Linja-auto Juna Linja-auto

M-P M-P M-P M-P LS LS

KAJAANI 14:32 17:36 9:17

PALTAMO 15:01 18:07 9:48

VAALA 15:31 15:43 18:40 10:19 11:13

UTAJÄRVI 18:59 19:20

ROKUA 16:10 19:50 11:40

VAIHTOPAIKKA Vaalan rautatieasema - Siirry Utajärven rautatieasemalta 300 m Utajärven kirjaston pysäkille

Vaalan rautatieasema

Linja-auto Linja-auto Juna Linja-auto Linja-auto Juna Linja-auto Juna M-P M-P M-P M-P LS LS LS LS

ROKUA 9:45 16:10 11:40 17:55

UTAJÄRVI 10:12 16:40 17:25 12:10 13:03

VAALA 10:12 11:08 17:55 13:25 18:22 19:20

PALTAMO 11:40 18:40 13:57 19:54

KAJAANI 12:10 19:10 14:30 20:25

VAIHTOPAIKKA Vaalan rautatieasema Utajärven keskuspysäkki, Koulutie 5 - Siirry Utajärven kirjaston pysäkiltä 300 m Utajärven rautatieasemalle

Vaalan rautatieasema

AIKATAULUMERKINTÖJEN SELITYKSET

M-P: maanantaista perjantaihin, ei pyhäpäivinä, ei kulje pysäkin kautta. LS: lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, vaihtoyhteys.

AIKATAULUJEN VOIMASSAOLO Joukkoliikenteen aikataulut ovat voimassa 3.–23.6.2024, jonka jälkeinen voimassaolo varmistuu myöhemmin.

Muutokset mahdollisia. Tarkista aina ajantasaiset aikataulut ennen matkaa. Linja-autojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta tai Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta. Junien aikataulut ovat saatavilla VR:n verkkosivuilta tai VR Matkalla -sovelluksesta.

Linja-autoaikataulujen lähde: www.matkahuolto.fi

Juna-aikataulujen lähde: www.vr.fi

AIKATAULUIHIN MERKITYT PYSÄHDYSPAIKAT

Junan pysähdyspaikka

Linja-auton pysähdyspaikka

KAJAANI Kajaani matkakeskus Kajaani matkakeskus

PALTAMO Paltamo rautatieasema Paltamo Neste

VAALA Vaala rautatieasema Vaala rautatieasema

UTAJÄRVI Utajärvi rautatieasema Koulutie 5 / Utajärven kirjasto

ROKUA Rokua Kuntoraitti / Rokuanhovintie

MUHOS Muhos rautatieasema Muhoksen keskusta E/P

OULU Oulu rautatieasema Oulu linjaautoasema

Joukkoliikenne yhteydet Oulu-Rokua ja Rokua-Oulu

Oulu Vaihdoillinen yhteys ( juna + linja-auto)

Suora yhteys (linja-auto) Rokua Muhos

Joukkoliikenne yhteydet Kajaani-Rokua ja Rokua-Kajaan

Yhteys Utajärven kautta (linja-auto + linja-auto)

Yhteys Vaalan kautta ( juna + linja-auto)

Yhteys Utajärven kautta ( juna + linja-auto)

Vaala Utajärvi
-
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.